Sunteți pe pagina 1din 2

Drago SARDARU, Pt., Kinetologie medical Scris: Sub. 1. Defini i jocul articular; Sub. 2.

Tehnica jocului articular translatoriu (gradele); Sub. 3. Regula concavita ii-convexit ii la alunecare; Sub. 4. Enumera i proprioceptorii pe categorie din urm toarele tipuri de esuturi: Mu chi: . Tendon: .. Capsula: . Sub. 5. Defini i Facilitarea neuromuscular proprioceptiv ; Sub. 6. Defini i stabilitatea; enumera i tehnicile F. N. P. pentru promovarea stabilit ii; Sub. 7. Legea induc iei succesive (Sherington); Sub. 8. Principiul inhibi iei reciproce (Sherington); Sub. 9. Explica i func ionarea reflexului organului de tendon Golgi; Sub. 10. Care dintre urm torii receptori dau reflexul miotatic: corpusculii Paccini, fusul neuromuscular, termina iile nervoase libere, termina iile Ruffini, corpusculii Golgi? Sub. 11 Principiile de reeducare func ional a scoliozelor; Sub. 12 Principiul centraliz rii din metoda McKenzie. Practic: Bilet nr. 1 1. Exemplific modelul de mi care la membrul superior: FLX ABD RoE. 2. Exemplific tehnica: trac iunea axial .

Bilet nr. 2 1. Exemplific modelul de mi care la membrul superior: FLX ADD RoE 2. Exemplific tehnica: decoaptarea glenohumeral . Bilet nr. 3 1. Exemplific modelul de mi care la membrul superior: EXT ABD RoI 2. Exemplific tehnica: alunecarea posterioar a capului humeral. Bilet nr. 4 1. Exemplific modelul de mi care la membrul superior: EXT ADD RoI 2. Exemplific tehnica: trac iunea n afar a capului humeral.

Drago SARDARU, Pt.,

Bilet nr. 5 1. Exemplific modelul de mi care la membrul inferior: FLX ABD RoI. 2. Exemplifi tehnica: coborrea capului humeral. Bilet nr. 6 1. Exemplific modelul de mi care la membrul inferior: FLX ADD RoE. 2. Exemplifi tehnica: abduc ie cu coborrea capului humeral. Bilet nr. 7 1. Exemplific modelul de mi care la membrul inferior: EXT ABD RoI. 2. Exemplific primele dou exerci ii din Metoda Williams. Bilet nr. 8 1. Exemplific modelul de mi care la membrul inferior: EXT ADD RoE 2. Exemplific exerci iile 3 i 4 din Metoda Williams. n notarea examenului practic se va ine cont de: - Pozi ia terapeutului fa de pacient; - Pozi ia pacientului pe masa de terapie; - Prizele corecte; - Comenzile vocale date de terapeut; - Efectuarea corect a tehnicilor.