Sunteți pe pagina 1din 15

Rugaciuni catre Sfintii Arhangheli pentru fiecare zi a 

saptamanii
noiembrie 8, 2012

Rugăciunea I-a (luni)


Către Sfântul Arhanghel Mihail

Mare arhanghele al lui Dumnezeu Mihaile, biruitorul demonilor, biruieşte-i şi zdrobeşte-i pe toţi vrăjmaşii mei
văzuţi şi nevăzuţi. Şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul să mă mântuiască de toate necazurile şi de orice boală, de
rana aducătoare de moarte şi de moarte năprasnică, o, mare arhistrategule Mihaile, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciunea a II-a (marţi)


Către Sfântul Arhanghel Gavriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Gavriile! Tu i-ai binevestit Preacuratei Fecioare Maria zămislirea Fiului
lui Dumnezeu. Vesteşte-mi şi mie, păcătosului, ceasul straşnic al morţii mele şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu
pentru păcătosul meu suflet ca să-mi ierte păcatele mele şi să nu mă oprească diavolii la vămi.

Rugăciunea a III-a (miercuri)


Către Sfântul Arhanghel Rafail

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Rafaile! Tu eşti călăuză, doftor şi tămăduitor, povăţuieşte-mă spre
mântuire şi vindecă-mi bolile cele sufleteşti şi trupeşti. Du-mă la prestolul lui Dumnezeu şi roagă milostivirea
Lui pentru sufletul meu păcătos, ca să mă ierte Domnul şi să mă păzească de oamenii răi de acum şi până în
veac. Amin.

Rugăciunea a IV-a (joi)


Către Sfântul Arhanghel Uriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Uriile! Tu eşti strălucirea focului Dumnezeiesc şi luminătorul celor
întunecaţi de păcate: luminează mintea mea, inima mea, voinţa mea cu puterea Sfântului Duh. Povăţuieşte-mă
pe calea pocăinţei şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu să mă izbăvească de iadul cel mai de jos şi de toţi
vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a V-a (vineri)


Către Sfântul Arhanghel Selafiil
O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Selafiile! Tu îl rogi pre Dumnezeu pentru oamenii credincioşi, roagă
îndurarea Lui şi pentru mine, păcătosul, ca să mă izbăvească Domnul de toate năpastele şi bolile şi de moarte
năprasnică şi să mă învrednicească de Împărăţia Cerurilor împreună cu toţi sfinţii în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VI-a (sâmbătă)


Către Sfântul Arhanghel Iegudiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Iegudiile! Tu eşti apărător plin de râvnă a slavei lui Dumnezeu. Tu
îndemni spre preaslăvirea Sfintei Treimi, îndeamnă-mă şi pre mine, trândavul, să slăvesc pre Tatăl, pre Fiul şi
pre Sfântul Duh şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul ca să zidească întru mine inimă curată şi duh drept să
înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele şi cu duh Stăpânitor să mă întărească a mă închina în duh şi adevăr
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VII-a (duminică)


Către Sfântul Arhanghel Varahiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Varahiile! Stând înaintea prestolului lui Dumnezeu şi de acolo aducând
binecuvântarea lui Dumnezeu în casele credincioşilor robilor Săi, cere de la Domnul Dumnezeu îndurare şi
binecuvântare caselor noastre, ca să ne binecuvânteze şi pre noi Domnului Dumnezeu din Sion şi din Muntele
cel Sfânt al Lui şi să prisosească belşugul roadelor pământului. Să ne dăruiască nouă sănătate şi mântuire şi
întru toate bune sporire, biruinţă şi stăpânire asupra vrăjmaşilor şi să ne păzească întru mulţi ani, ca într-un gând
să slăvim pre Dumnezeu: pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugaciunea Preasfintitului Eremei (Schimnicul) catre Sfantul Mare


Mucenic Pantelimon
iulie 27, 2012
O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în
noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre.

Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. 

Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire de lucrurile trecătoare pământeşti – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte
Pantelimon.

Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon …


Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii, pentru păcatele, neputinţele şi pentru datoriile noastre –
tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de ţinerea în mintea noastră a răului, de mânie, de ură, de tulburare – tămăduieşte-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
O, Tămăduitorule a Sfântului Athos şi a întregii lumi! Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare,
preamărire, de rând cu nemernicia şi netrebnicia noastră – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de saţ,
în nereţinere, în desfătare – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu judecată
– tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochi noştri de privirile păcătoase …


Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor deşarte, a cuvintelor rele, defăimătoare.
Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârşirea rugăciunii şi spre fapta cea de milostenie – tămăduieşte-ne pe
noi, Sfinte Pantelimon.

Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic spre Biserica Domnului, dar care uşor se îndreaptă spre căi rătăcite
şi spre locuinţele acestei lumi – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Dar cel mai mult ne dor limba şi buzele noastre de rostirea cuvintelor zadarnice, desarte, urâte, de nerostirea
cuvintelor de rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare aminte şi fără de pricepere–
tămăduieşte-ne, o, Milostive!

Tot trupul nostru este bolnav:

 Bolnavă este voinţa noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase,
dăunătoare nouă şi neplăcute lui Dumnezeu.
 Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu este în măsură să conştientizeze atât moartea şi
suferinţa veşnică a păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei Creşti, mânia Domnului, patimile lui Hristos
pe cruce, răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, tămăduieşte-ne.
 Ne doare totul în noi.
 În neputinţă este sufletul nostru cu toate puterile şi priceperile lui.
 În neputinţă este trupul nostru cu toate mădularele lui.

   Tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel fără de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor şi neputinţelor, ci tămăduieşte-ne cu
puterea Harului tău şi vom lăuda Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, pe Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi vom mulţumi harului tău purtător de vindecări
în veci. Amin.

Rugaciune la icoana Maicii Domnului “Grabnic Ajutatoarea”

Stapana Preabinecuvantata, pururea Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, Ceea ce ai nascut mai presus de cuvant
pe Dumnezeu Cuvantul spre mantuirea noastra si darul Lui mai presus decat toti din belsug l-ai primit, Ceea ce
esti o mare de daruri dumnezeiesti si rau de minuni pururea curgator, revarsand bunatatea ta tuturor celor ce cu
credinta alearga la tine!

Cazand la Icoana ta cea de minuni facatoare, ne rugam tie, intru tot induratei Maici a Stapanului Celui iubitor
de oameni: revarsa asupra noastra, Stapana, prea bogate milele tale si cererile noastre cele aduse tie, celei
Grabnic Ascultatoare, grabeste a le implini, intocmindu-le fiecaruia spre folos, spre mangaiere si mantuire.

Cerceteaza-ne, Preabuna, pe noi, robii tai, cu darul tau si da celor neputinciosi tamaduire si sanatate desavarsita,
liniste celor inviforati, celor robiti slobozire, si mangaie pe toti cei ce patimesc in felurite chipuri. Izbaveste,
Atotmilostiva Stapana, toate orasele si satele, tara aceasta (si Manastirea aceasta) de cutremur, de vatamare, de
potop, de foc, de sabie si de alte pedepse vremelnice si vesnice si de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, intorcand
mania lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maica.
Si slobozeste pe robii tai (N) si ma slobozeste pe mine robul tau (N) de toata boala sufleteasca, de navalirea
patimilor si de caderea in pacat, ca fara impiedicare intru dreapta credinta traind veacul acesta, sa ne
invrednicim si in cel viitor de bunatatile cele vesnice, cu harul si cu iubirea de oameni a Fiului si Dumnezeului
tau, Caruia se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, dimpreuna cu Cel fara de inceput al Sau Parinte si cu
Prea Sfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Domnul ce S-a născut – Sf.Nicodim Aghioritul


decembrie 24, 2011

Iisuse, Fiule al Tatălui fără de maică după dumnezeire, Te slăvesc pe Tine, Cel ce ai fost dintru început mai
presus de pricină şi de cuvânt.

Iisuse, Fiule al Maicii fără de tată după omenire, Te slăvesc pe Tine, Cel ce la plinirea vremii Te-ai făcut om
pentru noi.

Iisuse Emanuele în care nu este schimbare, purtător îngeresc al măritei veşti a mântuirii, îţi mulţumesc pentru
marea Ta dragoste pentru om.

Iisuse, Mielul lui Dumnezeu fără de prihană, pururea mă mărturisesc Ţie, căci eu sunt oaia cea pierdută.

Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv, fă lucrător în mine harul Duhului Tău.

Iisuse, noule Adame, dezbracă-mă de omul cel vechi şi îmbracă-mă întru cel nou.

Iisuse, Care Te-ai pogorât pe pământ, învredniceşte-mă desfătării Raiului.

Iisuse, Care ai luat fire omenească, fă-mă părtaş îndumnezeirii.

Iisuse, suflarea mea, vino şi cercetează-mă.


Rugaciune (a parintelui Sofian Boghiu)
martie 17, 2011

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, care ai adus pe pamant Lumina intregii


zidiri, lumineaza intunericul mintii si al inimilor noastre, ca sa ne cunoastem pacatele, sa ne caim pentru ele, si
sa nu le mai savarsim!
Maica Domnului – simbolul Bisericii, Tu, care ai nascut cu trup pe Imparatul pacii, sadeste in noi pacea Fiului
Tau si goneste din sufletele noastre viforul patimilor.
Tu, care esti izvor nesecat de vindecari, tamaduieste neputintele noastre si ne alina durerile, ca toate le poti cate
le voiesti, ca o Maica a Celui Atotputernic. Amin!

Rugaciune pentru mantuire
septembrie 7, 2010

   Dumnezeul meu, cred intru Tine si ma rog Tie, intareste-mi credinta! Te iubesc,
sporeste-mi dragostea! Ma pocaiesc de greseli, fa-mi cainta sa prisoseasca! Te maresc ca pe intaiul meu inceput
si Te doresc ca pe cea mai inalta dorinta a mea! Iti multumesc ca Binefacatorului meu cel vesnic! Te chem ca
pe preaputernicul meu ajutor.
   Dumnezeul meu, binevoieste si povatuieste-ma cu intelepciunea Ta, calauzeste-ma cu dreptatea Ta, mangaie-
ma cu milostivirea Ta, apara-ma cu puterea Ta.
   Iti inchin, o, Dumnezeule, gandurile, faptele, suferintele mele, ca in viitor sa ma gandesc la Tine, sa lucrez
dupa voia Ta, sa ma jerfesc Tie.
   Doamne, eu voiesc ceea ce voiesti Tu, pentru ca Tu voiesti sa ma supun voii Tale si fagaduiesc sa implinesc
preasfanta voia Ta. Te rog cu umilinta, lumineaza-mi mintea, oteleste-mi vointa, curateste-mi trupul si simtirile
mele si-mi sfinteste sufletul!
   Dumnezeule preabune, ajuta-ma sa-mi curatesc toate greselile si faradelegile mele, sa biruiesc toate greselile
si faradelegile mele, sa biruiesc toate ispitele ce vin asupra mea si sa fac numai fapte bune. Umple inima mea de
dragoste fata de bunatatea Ta, de ura fata de pacate si rautati, de ravna pentru binele aproapelui si de defaimare
pentru desertaciunile lumii. Fa-ma sa fiu supus mai-marilor mei si cu dragoste catre cei mai mici, credincios
prietenilor si iertator vrajmasilor mei.
   Vino, Atotputernice, intru ajutorul meu, ca sa biruiesc cele sapte pacate de capetenie, care sunt pricina tuturor
pacatelor. Sa biruiesc mandria prin smerenie crestineasca, iubirea de argint prin milostenie, invidia prin
dragoste si bucurie pentru binele aproapelui, desfranarea prin infranare si curatie, lacomia prin cumpatare,
mania prin rabdare, lenea prin munca si barbatie crestineasca. Asemenea sa biruiesc si toate celelalte pacate
care izvorasc din acestea.
   Intareste-ma Doamne in virtutile crestinesti ale credintei, nadejdii si dragostei, precum in toate celelalte
virtuti.
   Doamne, Dumnezeul meu, fa-ma intelept intru lucrarile mele, curajos in primejdii, rabdator in necazuri si
nenorociri si smerit in propasire. Nu ma lasa sa uit vreodata a fi cu luare aminte la rugaciuni si la slujbele
Bisericii, cumpatat in mancare, repede la implinirea datoriilor si statornic in hotarari. Doamne, insufla-mi grija
sa am totdeauna constiinta dreapta, infatisarea cuvioasa, vorbire folositoare si purtare buna in toate
imprejurarile vietii. Da-mi harul Tau ca sa ma deprind a-mi stapani totdeauna patimile, a ma invrednici de
darurile Tale, a pazi legea Ta si a-mi castiga mantuirea sufletului. Ajuta-ma sa cunosc cat de mici sunt
bunatatile pamantesti si cat de nepretuite sunt cele ceresti, cat de scurt este timpul acestei vieti si cat de
nemarginita este vesnicia. Ajuta-ma sa fiu intotdeauna gata de moarte si sa nu ma cutremur de judecata Ta, sa
scap de chinurile cele vesnice si sa dobandesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Rugaciune pentru iubirea si dragostea familiala


august 24, 2010

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru


rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului… (a cărui rugăciuni se fac) şi ale
Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim… ascultă cererea robilor Tăi… şi după cum pe Apostolii tăi cu
legătura dragostei şi a iubirei celei nefăţarnice ia-i legat de Tine şi ei unul către altul; asemenea pe mucenici,
cuvioşi, mărturisitori, drepţi, muceniţe, cuvioase şi toţi Sfinţii Tăi; cu legătura iubirei şi a dragostei de Tine
fiind ţinuţi şi după cum pe Maica Ta o ai legat de dragostea noastră; aşa leagă şi pe robii Tăi… şi… de
dragostea Ta şi a lor unul către altul; că Tu ai zis ‘Iubiţi-vă unul cu altul, precum şi eu pe voi’. Fă-i împilători
poruncilor Tale, fără făţărnicie unul către altul; cu para dragostei aprinde inimile lor şi cu focul iubirei aprinde
smerenia şi arde răutatea cea împâclată a unuia asupra altuia; ca, cu acea dragoste fiind înferbântaţi; cu inima,
cu gândul, cu sufletul şi cu toată tăria lor să Te iubească pe Tine şi ei unul pe altul, păzind poruncile Tale, că Tu
ai zis ‘Fără mine nu veţi putea nimic.
(Ieroschim. Silvestru Florescu)
Rugaciunea Sfantului Nifon
august 10, 2010

Primeste Parinte, pe mortul care si-a pierdut sufletul, primeste pe


cel ce este groapa pacatelor; primeste pe hulitorul, vicleanul, nerusinatul, inrautatitul, pe cel intinat cu sufletul si
cu trupul. Primeste pe cel robit de toate puterile dracesti. Miluieste-ma pe mine nelegiuitul, tilharul, lepadatul,
uriciunea pacatului!
Miluieste-ma, Izvorule al tamaduirii, al milostivirii si nu-ti intoarce de la mine fata Ta Preabuna.
Nu spune Doamne “nu te cunosc!”
Nu ma intreba “unde ai fost pina acum?”
Nu ma trece cu vederea pe mine, tarina, fumul, stricaciunea, nelegiuirea, ocara, uriciunea, gunoiul, salasul
dracilor si sminteala oamenilor!
Nu ma lepada de la Tine, Stapine, ci indura-Te si ma miluieste!
Pentru ca stiu, Iubitorule de oameni, ca nu voiesti moartea pacatosului, ci sa-l intorci si sa-l faci viu.
Nu Te voi lasa pina nu ma miluiesti si pina nu ma ajuti. AMIN

Adu-ti aminte, Doamne…
iunie 1, 2010
 

Stapane Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pleaca urechea Ta si ma auzi pe mine robul
Tau, care necontenit iubesc numele Tau! Primeste-ma pe mine, care vorbesc stapanirii, puterii si tariei Tale! Iti
cer, Te rog si implor bunatatea Ta! Vino, Iisuse, Lumina cea din Lumina, acum la apusul vietii mele! Coboara,
Sfinte, ca sa iei sufletul meu! Miluiestema, Iubitorule de bine si vino la mine, in lumina, frumusete si bucurie!
Tu esti Cel ce mi-ai fagaduit: “Voi veni Eu Insumi ca sa primesc duhul tau in pace”. Sa nu impiedice dar,
pacatele mele, fagaduinta Ta cea adevarata! Sa nu-Ti intorci de la mine fata Ta! Adu-Ti aminte ca Tu m-ai scos
din puterea balaurului! Eram pierdut in nesatiosul lui pantece si Tu mi-ai daruit viata; inviindu-ma, m-ai
luminat; luminandu-ma, m-ai sfintit; sfintindu-ma, m-ai stralucit si stralucindu-ma, m-ai indumnezeit.
Adu-Ti aminte, Doamne, ca in toate zilele vietii mele n-am incetat rugandu-Te sa nu Te intorci de catre mine, ci
sa vii in calea robului Tau!

Adu-Ti aminte, Doamne, ca nici pe tata, nici pe mama n-am iubit mai mult decat pe Tine!

Adu-Ti aminte, Doamne, ca pentru numele Tau “m-am smerit foarte”; ci, sa nu ma rusinezi, pentru ca de multe
ori mi-ai zis: “Nu ma uit la veghea ta si la setea ta, ci te iubesc pentru adanca ta smerenie”. Oare am facut eu
insumi ceva bun? Pe toate acestea harul Tau le-a lucrat!
Adu-Ti aminte, Doamne, si de cei ce ma pomenesc pe mine, robul Tau, si trimite pe Duhul Sfant in inimile lor!
Da-le lor indreptare, virtute si nepomenire de rau, zdrobeste sub picioarele lor pe vicleanul balaur!

In mainile Tale incredintez aceasta turma pe care mi-a incredintat-o dreapta Ta!

Pazeste pe cel ce crede in numele Tau! Pazeste-l, Preainalte, cu atotputernica mana Ta; pazeste-l nevatamat
pana la sfarsitul lumii!

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, iarasi Te rog, adu-Ti aminte, Doamne, de cei ce calatoresc pe uscat si pe
mare, de bolnavi, de cei osteniti si de cei robiti; ajuta-i si-i mantuieste pe ei!

Adu-Ti aminte, Doamne, de vaduve si de orfani, de straini, de prozeliti, de cei instrainati, de saraci, de cei
flamanzi si insetati, pentru dumnezeiasca si bogata mila Ta!

Adu-Ti aminte, Doamne, de cei intemnitati, de cei legati, de cei ce se afla in nevoi, de cei ce suspina si se
tanguiesc, de cei ce flamazesc! Sa-i inconjure mila Ta cea mare, Preamilostive.

Adu-Ti aminte, Doamne, de cei bolnavi sufleteste si de cei raniti de vicleana sageata a pacatului!

Adu-Ti aminte, Doamne, de cei instrainati si incercati si de toti cei ce se chinuiesc de amare dureri! Picura in
inima lor bucuria Duhului Tau cel Sfant, ca sa slaveasca bunatatea Ta!

Stiu ca faci acestea Doamne, mai ales cu cei ce rabda fara murmur osteneala si durerea, sila, nevoia, supararea,
fie ca s-au produs cu voia lor, fie ca fara de voie se afla in ele.

Adu-Ti aminte, Doamne, de episcopi, de preoti, de diaconi si indeobste, de toti clericii! Cu rugaciunile lor,
Iubitorule de oameni, iarta si multimea greselilor mele.

Adu-Ti aminte, Doamne, de cei ce se nevoiesc in pustii, in munti, in pesteri si in gaurile pamantului si
indeobste de toti cuviosii monahi, care poarta sfanta schima. Cu rugaciunile lor, vino la plecarea robului Tau!

Adu-Ti aminte, Doamne, de imparatii si de domnitorii crestini! Odihneste si pe toti care au plecat din aceasta
viata cu credinta si nadejde in Tine! Usureaza si povara nefericitilor necrestini!

Primeste, Stapane, rugaciunea robului Tau la jertfelnicul cel intelegator si mai presus de ceruri al Ierusalimului
celui de sus!

Tu, Cuvantule al lui Dumnezeu, Care esti cu totul in Tatal, Tu, Care tii toate si prin Care toata faptura din nimic
a venit la fiinta; Tu, Care te-ai nascut mai inainte de toti vecii, Care ai in Tine intreg pe Tatal si peste Care
Duhul Sfant Care din Tatal purcede, se odihneste; Tu, Care ai facut cetele ingerilor, firea apelor, lumina si
intunericul, soarele, luna si stelele cerului, cele mai presus de ceruri, cele de pe pamant si cele de sub pamant;
Tu Care pe toate le tii in palma Ta. Ci cine, Doamne, nu tremura inaintea Ta, afara numai daca este cu totul
robit de patimi, ca mine, groapa mirosului greu. Tu, Care ai creat duhurile din nimic si tot asa si materia, “Care
cate ai voit ai facut in cer si pe pamant, in mari si in toate adancurile”, Tu, Atottiitorule, primeste rugaciunea
mea ca sa ma odihnesc si sa adorm in pace, ca Tu, Doamne, “Intru nadejde m-ai asezat”.

(Fragment din Cartea “Viata si invataturile Sfantului Ierarh Nifon”)


Rugaciune
mai 18, 2010

Doamne Isuse Hristoase, Cel ce Te-ai înălţat de pe pământ la cer, condu-ne Tu corabia vieţii noastre cu Duhul
Tău cel Sfânt în portul cel minunat.
Scapă-ne pe toţi din furtuna cea întunecată care s-a abătut asupra corabiei Tale – Sfânta Biserică – de toate
răutăţile care vin din afară şi dinăuntrul şi luminează cu Harul Tău cel luminos pe toţi conducătorii Bisericii
Tale Ortodoxe, ca să trecem cu bine din întunericul lumii şi să ajungem şi noi acolo unde locuieşti Tu, cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt în veci de veci. Amin.

Suspinarea in rugaciune catre Domnul a Ieroschimonahului Partenie


din Kiev
martie 23, 2010

Când amărât de boală voi simţi apropierea sfârşitului meu pământesc:


Doamne, miluieşte-mă. Când sărmana inima mea prin ultimile ei bătăi se va tângui în chinurile morţii: Doamne,
miluieşte-mă.

Când ochii mei pentru ultima oară se vor umezi de lacrimi la gândul, că în toată viaţa mea te-am mâniat,
Doamne, prin păcatele şi fărădelegile mele: Doamne, miluieşte-mă.

Când bătăile dese ale inimii vor grăbi ieşirea sufletului meu: Doamne, miluieşte-mă. Când gălbeneala feţei mele
şi răceala trupului meu vor săgeta cu frică pe cei din preajmă: Doamne, miluieşte-mă.

Când mi se va întuneca privirea, se va tăia glasul şi va împietri limba mea: Doamne, miluieşte-mă.
Când năluci şii vedenii înfricoşătoare mă vor face să deznădăjduiesc în milostivirea Ta: Doamne, miluieşte-mă.

Când sufletul meu, împovărat de amintirile păcatelor săvârşite şi de frica judecaţii Tale nu va mai fi în stare să
lupte cu duşmanii mântuirii mele, care se vor sili să mă tragă de partea întunericului şi a chinurilor: Doamne,
miluieşte-mă.

Când sudoarea morţii va acoperi trupul meu, iar sufletul în chinuri sfâşietoare se va depărta de el: Doamne,
miluieşte-mă.

Când întunericul morţii va acoperi de la privirea mea tulbură toate lucrurile acestei lumi: Doamne, miluieşte-
mă.

Când în trupul meu vor înceta toate simţurile, vor încremeni venele şi se vor împietri muşchii mei: Doamne,
miluieşte-mă.

Când la auzul meu nu vor mai ajunge vorbele oamenilor şi sunetele de pe pământ: Doamne, miluieşte-mă.

Când voi asculta judecata Ta dreaptă, care va hotărî soarta mea veşnică: Doamne, miluieşte-mă.

Când trupul meu, părăsit de suflet, se va face pradă viermilor şi stricăciunii şi în sfârşit toată alcătuinţa mea se
va preface în scrum: Doamne, miluieşte-mă.

Când glasul trâmbiţei îi va trezi pe toţi la cea de-a doua venire şi se va deschide cartea faptelor mele, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul robul Tău (prenumele). În mâinile Tale
Doamne îmi dau duhul meu. Amin.

Rugaciune pentru dobandirea smereniei si umilintei


noiembrie 17, 2009

Iisuse, Cel Ce ai fost necinstit de iudei, nu ma lepada pe mine de la marirea ta.


Iisuse, da-mi inima smerita si duh de pocainta.
Iisuse, da-mi sa vad adancul pacatelor mele.
Iisuse, Cela Ce pt. mine Te-ai smerit, de pacatul mandriei scapa-ma si in haina smereniei ma imbraca.
Iisuse, Cela Ce pe magi i-ai chemat la inchinarea Ta, cheama-ma si pe mine, ca neincetat, cu smerenie sa ma
inchin Tie.
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel Ce in ceruri locuiesti si asupra celor smeriti privesti, da-ne noua chipul
smereniei Tale.
Iisuse, Care Te-ai smerit pana la cele de pe urma, pe mine cel trufas in fapte, cuvinte si ganduri, smereste-ma.
Iisuse, Cela Ce Te-ai intrupat, de fariseismul lui Irod, izbaveste-ma.
Sa nu vina peste mine picior de mandrie si mana pacatosilor sa nu ma clatine.
Nu noua, Doamne, nu noua, ci Numelui Tau se cuvine slava, pt. mila Ta cea mare si adevarul Tau.
Iisuse, Cel Ce nu Te-ai scarbit de pacatoasa care Ti-a sarutat cu lacrimi de pocainta picioarele Tale, da-ne si
noua a-Ti saruta picioarele Tale cu lacrimi de umilinta.
Doamne, povatuieste-ne sa ducem o viata smerita, lepadand gandurile de mandrie.
Slava Tie, Celui Ce smeresti spre mantuire trufia inimii.
Iisuse, preabunule, elibereaza-ma de iubirea de placere, de iubirea de slava si de iubirea de argint. Iisuse, Cela
Ce din Cer Te-ai pogorat smerindu-Te pt.mine, da-mi si mie smerenie ca sa ma inalt la cer.
Doamne,Dumnezeul nostru, Cel Ce stai impotriva celor mandri iar celor smeriti le dai har, nu ne lipsi pe noi
nevrednicii de harul Tau. Doamne, da-mi smerenie, curatie si ascultare. Bine este mie ca m-ai smerit ca sa invat
indreptarile Tale. Cunoscut-am, Doamne, ca drepte sunt judecatile Tale si intru adevar m-ai smerit foarte. Ca
Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; rusinatu-s-au ca Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Amin.

Rugaciune pentru neam
octombrie 20, 2009

a Parintelui Gheorghe Calciu

Stapane Doamne, Dumnezeul nostru, Parinte, Fiule si Duhule Sfinte, Domnul nostru Iisus Hristos, venim la
Tine, Doamne, cu pocainta si durere in inimi sa ne rugam pentru poporul romanesc.

Asculta cererea noastra, intra Doamne, ca un imparat ceresc in tara


noastra si in neamul nostru si-l scapa, Iisuse de uneltirile vrajmasilor vazuti si nevazuti. Ca prigoneste
vrajmasul sufletul neamului romanesc si viata lui o calca in picioare.

Facutu-l-a sa locuiasca in intuneric ca mortii cei din veacuri si sufletul lui este mahnit de moarte. Ca l-au tradat
cei pusi de Tine sa-l conduca si au uitat ca Tu ai spus ca cel ce vrea sa fie intaiul, sa slujeasca tuturor. Si ei au
stiut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tau, l-au asuprit si l-au jefuit, l-au vandut altor neamuri si
au calcat poruncile Tale, iar pamantul acesta, pe care l-ai dat neamului romanesc pe veci, l-au instrainat.

Dar poporul acesta Te slaveste, Doamne, nu numai cu buzele ci si cu inima.


Adu-Ti aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii si monahiile care zilnic se roaga pentru el
si pentru rugaciunea noastra de astazi, chiar daca suntem nevrednici de mila Ta.

Pentru ca toti ne-am abatut, toti am facut nelegiuire, si ierarhii, si preotii si credinciosii. Nu mai este nici unul
care sa faca dreptate, nu mai este nici unul! Ci inceteaza Doamne, bataia Ta impotriva poporului romanesc.

Adu-Ti aminte, Iisuse, de fratii nostri care sunt in afara tarii, in exil sau vanduti o data cu teritoriile cedate, si-i
miluieste pe ei. Reunifica poporul Tau. Repune-l in cinstea pe care a avut-o la Tine mai inainte, iarta-i pacatele
savarsite, apostaziile, rautatile, indemnurile la desfranare, la neiertare si la razvratire impotriva Ta.

Rugatori aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfanta, Pururea Fecioara Maria, Puterile Ceresti, pe Sfintii Tai
Apostoli, pe mucenicii neamului nostru si pe toti mucenicii, sfintii si cuviosii care au slujit Tie cu credinta
curata.

Adu-Ti aminte, Stapane, de toti cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserica si Neam; adu-Ti aminte de sangele
lor care s-a varsat si pune-l pe acesta in balanta iertarii noastre.
Reda poporului nostru pamantul care l-a pazit cu grija si credinta prin veacuri, reda-i bisericile si manastirile
vandute, reda-i pacea vazduhului si imbelsugarea roadelor pamantului, stapanirea de sine, demnitatea lui
crestina si nationala de altadata, conducatori buni si cinstiti, neasupritori, nemincinosi si nelacomi, reda-i
arhierei vrednici de Tine, Iisus Mare Arhiereu, preoti daruiti Bisericii si Neamului, credinciosi misiunii lor,
adevarati seceratori, asa cum ii vrei Tu, Milostive.

Auzi-ne Doamne intru indurarea Ta! Nu intra Stapane la judecata cu robii tai, ci intoarce-Ti iar privirea spre noi
si ne ridica din pacat cu dreapta Ta cea mantuitoare.

Si trecand prin patimile toate, curatati prin suferinta, sa ajungem si la Sfanta Ta Inviere, Iisuse, slavindu-Te pe
Tine impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin !

Rugaciunea soferilor
octombrie 15, 2009

Dumnezeule Preabunule şi Multmilostive, Care pe toate le ocroteşti cu mila şi cu


iubirea Ta de oameni, mă rog Ţie cu smerenie, ca prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor
Tăi, să mă păzeşti de moarte năprasnică şi de toată năpasta pe mine, păcătosul, şi pe cei încredinţaţi mie şi să
mă ajuţi să-l aduc pe fiecare nevătămat după a lui trebuinţă.

Multmilostive Doamne, izbăveşte-mă de duhul cel rău al iuţelii nesăbuite, de puterile întunericului, de patima
beţiei cea aducătoare de nenorociri şi de moarte năprasnică fără de pocăinţă. Mîntuieşte-mă şi ajută-mă,
Doamne, ca să ajung cu cuget curat la adînci bătrîneţe, fără vreun păcat de ucidere sau de schilodire a cuiva din
pricina nepurtării mele de grijă, ca să se preaslăvească numele Tău cel sfînt acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune
octombrie 6, 2009

Limbi de foc de la icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la


Poceaev

Către Tine, o, Maica lui Dumnezeu, cu rugăciuni alergăm noi, păcătoşii, pomenind minunile tale în Sfânta
Lavră a Poceaevului arătate şi de păcatele noastre scârbindu-ne. Ştim Stăpână, ştim că nu ni se cuvine nouă,
păcătoşilor a mai cere ceva decât numai ca Dreptul Judecător să ne ierte fărădelegile noastre. Că toate cele ce le
răbdăm în viaţă: scârbele, nevoile şi bolile sunt roadele căderilor noastre, îngăduite de Dumnezeu pentru
îndreptarea noastră. Toate acestea întru dreptatea şi judecata Lui au fost slobozite de Domnul asupra păcătoşilor
robilor Săi, care în mâhnire aleargă către ocrotirea Ta, Preacurată, şi întru umilinţa inimilor grăiesc Ţie acestea:
păcatele şi fărădelegile noastre, Milostivă, nu le pomeni, ci ridicând preacinstitele Tale mâini să stai înaintea
Fiului Tău şi Dumnezeu ca să ne ierte cumplitele fapte săvârşite de noi, iar pentru neîmplinirea multor
făgăduinţe date de noi să nu-şi întoarcă faţa Sa de la robii Săi, să nu ia de la sufletele noastre harul Său, ajutorul
mântuirii noastre.

O, Stăpână, fii Mijlocitoare a mântuirii noastre şi nescârbindu-te de puţinătatea noastră sufletească, caută la
suspinurile ce în necazuri şi nevoi le înălţăm înaintea icoanei Tale făcătoare de minuni. Luminează cu gânduri
de umilinţă mintea noastră, credinţa şi nădejdea noastră le fă neclintite şi preadulcele har al dragostei
învredniceşte-ne să-l primim. Cu aceste daruri, Preacurată, însă nu cu boli şi cu scârbe viaţa noastră spre
mântuire să se zidească, iar de întristare şi deznădejde îngrădind sufletele noastre, izbăveşte-ne pre noi,
neputincioşii, de venirea asupra noastră a necazurilor, a nevoilor, a clevetirilor omeneşti şi a nesuferitelor boli.
Dăruieşte pace şi bună rânduială vieţii creştineşti prin mijlocirea Ta, Stăpână. Întăreşte credinţa Pravoslavnică
în ţara noastră şi în toată lumea. Biserica Sfântă, Sobornicească şi Apostolească să nu o dai spre împuţinare,
canoanele sfinţilor părinţi neschimbate în veci să le aperi şi pe toţi cei ce aleargă la Tine de prăpastia pierzării
să-i mântuieşti. Încă şi pe fraţii noştri înşelaţi de erezii sau care în patimi păcătoase şi-au pierdut mântuitoarea
credinţă întoarce-i la adevărata credinţă şi pocăinţă ca dimpreună cu noi închinându-ne Chipului Tău făcător de
minuni, Chezăşuirea Ta să o mărturisească. Învredniceşte-ne Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu,
care în viaţa aceasta biruinţa adevărului înţelepţiţilor şi biruitorilor agareni le-ai arătat, ca toţi cu inimă
mulţumitoare împreună cu Îngerii, proorocii, apostolii şi cu toţi sfinţii preaslăvind milostivirea Ta, să dăm
slavă, cinste şi închinăciune în Treime lăudatului Dumnezeu Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei


iunie 9, 2009

Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe


mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu
îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi
trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi
mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru
mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te
în mine!

Amin
Rugaciune pentru cel ispitit de vrajmasi
Suflet necajit vine catre Tine, Stapane Sfinte, si cu lacrimi vorbeste cu Tine, pentru pierzatorul vrajmas, si cu
toata smerenia cade rugandu-se Tie pentru potrivnicul care il necajeste pe el. Deci de vreme ce cu nerusinare
vine catre Tine, auzi-l pe el degrab; si fiindca a alergat cu dorire catre Tine, cu osardie cerceteaza-l pe dansul.
De il vei trece cu vederea pe el cand se necajit, a pierit; de vei zabovi a-l auzi pe el, fiind tinut, a lipsit. Iar daca
il vei cerceta pe el pentru indurarile Tale, se afla; iar daca vei cauta spre dansul, se mantuieste; daca il vei auzi
pe el, se imputerniceste. Ravneste pentru dansul, ca logodnica a Ta este; fiindca si cel ce l-a logodit pe dansul
Tie este Pavel Apostolul, care a zis ca fara de moarte ravnitor esti (v. II Corinteni 11:2). Sa nu il treci pe el cu
vederea ca sa nu socoteasca vrajmasul ca i-ai dat lui carte de despartire si l-ai alungat pe dansul de la Tine.

Cearta-ma pe mine, Stapane, pentru indurarile Tale, si sa nu ma dai pe mine in mainile pierzatorului. Caci iata
am adunat gandurile mele dinspre toate partile, si nu aflu a se pomeni vreun bine inaintea Ta, decat numai
aceasta, ca afara de Tine pe altul nu stiu.  Latime nemasurata este darul tamaduirilor Tale; si tuturor celor ce vin
catre Tine le da tamaduire. Pentru ca si ranile mele adeseori se tamaduiesc cu indurarile Tale si iarasi putrezesc
pentru a mea lenevire. Acum am uitat pe Doctorul intru sanatatea mea, si m-a uitat pe mine Doctorul intru boala
mea. Ca osteneala iti dau Tie pacatele mele, cunosc; si ca miluit fiind Te intarit pe Tine, nu-mi e necunoscut; si
ca ma suferi pe mine pentru milosardia Ta, nu uit; fiindca si maica cea milosarda fiind lepadata de pruncul sau,
nu sufera sa-l treaca cu vederea pe el, ca se biruieste de indurarile sale. Deci daca aceea intr-acest chip este, cu
cat mai vartos milostivirea Ta? Iata dar, Stapane, si indurarile pasarii se varsa peste puii sai, si in fiecare ceas ii
cerceteaza pe ei si mancare le aduce lor, si se osteneste ca sa-i hraneasca pe ei; ca se biruieste de indurari. Si
daca cele necuvantatoare asa de milosarde sunt, cu atat mai mult darul Tau, de mii de ori mai mult biruindu-se
de indurarile, va milui pe cei ce vin catre dansul si il cauta pe el intru adevar. Iata iarasi izvorul plin este de ape
izvorand neincetat, si da cu indestulare tuturor celor ce vin catre dansul, si nu are trebuinta de laude omenesti;
caci nu este lauda lui a da in dar bautura, ci a Te slavi pe Tine printr-insul. Fiindca prea aratat este ca pentru
facerea de bine a Darului Tau da acela bautura. Caci iata a istorisit izvorul noianul cel nemarginit al indurarilor
Tale. Cu indestulare hranesti puterile ceresti si toata suflarea cea de pe pamint o iconomisesti, nelipsit fiind de
laude si de slava a toata zidirea. Slavit esti intru fiinta maririi Tale si intru marea cuviinta a slavei Tale. Dra-
gostea Ta dorind mantuirea noastra, se pleaca pe Sine catre noi, ca slavoslovind-o noi pe dansa sa ne mantuim
intru dansa printr-insa. Caci incredintat sunt, ca insasi dragostea Darului Tau ne sprijineste si primeste pe cel ce
vine catre dansa. Si mai inainte cunoscator fiind, o, Stapane, vezi de s-a dezbracat el desavarsit de lume. Mai
inainte de a ajunge el la usa, ii deschizi lui; mai inainte de a cadea el inainte-Ti, ii intinzi lui mana; mai inainte
de a izvori el lacrimi, versi peste dansul indurarile Tale; mai inainte de a-si marturisi el datoriile sale, ii dai
iertarea. Nu invinuiesti; nu ii zici unde a cheltuit anii, cum a trecut vremea; nu cauti suma zapisului pacatelor
lui; nu pomenesti intaratarea lenevirii lui; nu defaimi lepadarea facerilor Tale de bine, ci smerenia, si plansul, si
asezarea inimii mai inainte vazand-o, strigi: “Scoateti haina cea dintai si il imbracati pe el; jertfiti vitelul cel
gras spre odihna si veselie” (Luca 15, 22). Se aduna ingerii si se veselesc pentru aflarea fiului celui pierdut si
pentru intoarcerea mostenitorului celui amagit; si ca pe un negutator ce a venit intru ale sale cu multa bogatie,
asa primeste Darul Tau pe pacatosul ce se apropie din tot sufletul; caci doreste sa vada lacrimile si inseteaza sa
vada pocainta si se bucura pentru sarguinta celor ce se sarguiesc sa se pocaiasca.

Deci arata si intru mine multa milosardia Ta si slobozeste-ma din stramtorarea pierzatorului; caci ranindu-ma,
sta batjocorindu-ma. Si precum pe mare s-au apropiat ucenicii si Te-au desteptat pe Tine, si prin glasul cel
binecuvintat al gurii Tale a incetat furtuna vantului si s-a alinat viforul valurilor, auzi lacrimile mele, ca ziua si
noaptea Te desteapta pe Tine. Doisprezece ani locuind doctorii langa cea bolnava, nu au putut sa-i tamaduiasca
curgerea sangelui, ci mai multa durere ii dadeau decat tamaduire; si cate aceia nu au putut, Tu ai dat; si in cate
aceia au fost biruiti, tu le-ai insanatosit si fara de osteneala ai daruit tamaduirea. Caci nadajduind a se tainui de
Tine, pe ascuns s-a apropiat de poala hainelor Tale. S-a apropiat, nu s-a atins de Sfantul Tau Trup, si
imbracamintea Ta tamaduire i-a dat ei, si izbavire fara de vatamare de multi doctori (v. Matei 9:20). Izbaveste
si sufletul meu cel necajit de rusinea si ocara vrajmasului care ma necajeste pe mine, Milosarde Doctore; arata-
Ti in madularele mele multa Ta intelepciune; si neintinate fa ranile mele, si pune in ele podoaba faptelor bune,
si propovaduias-ca-se Darul Tau, ca el pe mine m-a izbavit.

Mielule cel fara de pacate, Care Te-ai junghiat pentru mantuirea a toata lumea si ai impacat cerul si pamantul,
sa nu ma lepezi pe mine, caci fara de rusine m-am apropiat de Tine, si sa nu imi spui mie: “Ce ai suferit pentru
Mine?” In ziua cea infricosata si strasnica vei zice noua pacatosilor: “Stiti ce am suferit pentru voi? Nevazut
fiind, vazut am fost de voi; fara de moarte fiind, pentru voi am fost osandit; fara de pacate fiind, pentru voi am
fost palmuit; si asa rastignindu-ma nu M-am maniat; batjocorit fiind, nu am blestemat. Eu, Stapanul, mai presus
fiind de toate pacatele si vinovatiile, pentru voi am suferit acestea; voi, vinovatii, pentru Mine ce ati suferit?”
Pentru aceasta nu are cineva din noi dare de raspuns.

AduTi aminte, Doamne, ca acestea toate Le-ai suferit pentru noi, pentru milosardia Ta si pentru bunatatea si
dreptatea Ta, si nu pentru ispravile noastre; caci precum atunci cand ai fost vandut pentru noi, Sfant erai si
Nepacatos, si acum Acelasi esti, Stapane, caci nu s-a schimbat milosardia Dumnezeirii Tale, pe care o ai din
fire; iar noi si atunci eram necredinciosi si rai si vicleni, si acum suntem pacatosi si neputinciosi. Deci darul pe
care ni l-ai daruit pentru milosardia Ta, sa nu il iei pe el de la noi; caci daca atunci pentru dragostea noastra ne-
ai izbavit pe noi, iar acum fiindca am gresit, pentru aceasta Te-ai maniat si Ti-ai luat mana Ta de pe noi? Cu
cuviinta am zis Sfant, caci pentru dreptatea noastra atunci ne-ai izbavit pe noi, si acum inca, caci am gresit, Te-
ai departat de la noi. insa, precum mai inainte am spus, noi si atunci pagani eram si acum pacatosi; deci daruirea
pe care ne-ai daruit-o noua pentru iubirea Ta de oameni, pana in sfarsit arat-o spre noi.

Eu, suflet necajit fiind, iara si iara strig catre Tine, Stapane, si a ma apropia la Tine pentru vrajmasul meu ma
silesc: Vezi, Stapane, si fii mie scapare, si cearta pe ispititorii sai, ca in tot ceasul ma impresoara pe mine si nu
pricep, ma fura pe mine si nu cunosc, ma raspandesc pe mine si nu ma umilesc; ma impiedica pe mine ca sa Te
rog pe Tine, caci cunosc ca de voi striga catre Tine cu lacrimi si cu suspin, nu ma vei lasa. Vai mie, ce fel de
impotriva luptatori am in lupta! Fericit sunt, ce fel de izbavitor am si datator de plata pentru nevointa!
Vasiliscul, fiara, cumplita este intru amandoua, in vedere si in amaraciune, si balaurul acesta in amandoua
acestea ale lui mai rau este: in lupta si in nerusinare. Putere sfanta, ce ai inghitit toiegele cele prefacute in
balauri, cearta si pe balaurul acesta, ca fara de sfiala se apropie de mine, si prin nerusinarea luptei lui, comoara
lucreaza celor ce sufera, si scarba pe care o aduc ingrozirile lui, fericire are ascunsa; caci bucuria veacului aces-
tuia este amestecata cu mahnire; iar scarba si stramtorarea, bucurie si viata vesnica prilejuiesc.

Totdeauna am fost neputincios, si sunt neputincios, Stapane, si neincetat ma cerceteaza pe mine Darul Tau si
ma vindeca pe mine; si in fiecare ceas am lepadat plata tamaduirilor lui si o lepad. Fiindca nepretuite sunt ta-
maduirile Darului Tau si in dar pe ele le dai, si fiindca prin lacrimi le daruiesti pe ele, daruieste-mi si mie, prin
lacrimile mele, tamaduirile sufletului meu.

 Sfantul Efrem Sirul

S-ar putea să vă placă și