Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE EXPRIMARE DE INTERES

cu privire la elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană

Implementarea Proiectului „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud


privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul
dezvoltării urbane”
Proiectul „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a
politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane” este finanțat din Fondul de Granturi
Regionale pentru dezvoltare urbană al Solidarity Fund PL în Moldova și este implementat de
Agenția de Dezvoltare Regională Sud.
Contractul de finanțare a fost semnat pe data de 21 iunie 2022 și urmează a fi implementat până
la finele lunii noiembrie curent.
I OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului
Facilitarea procesului de implementare eficientă a politicilor publice naționale în domeniul
dezvoltării urbane în Regiunea de Dezvoltare Sud.
Obiectiv specific 2
Promovarea conceptului de revitalizare urbană la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud prin
elaborarea a 2 Programe de revitalizare urbană noi a 2 orașe din Regiunea de Dezvoltare Sud și
actualizarea a 1 Program de revitalizare urbană existent al orașului Cimișlia pe parcursul a 6 luni
de implementare a proiectului.
II CERINȚE DE CALIFICARE
Eligibile pentru aplicare sunt Administrațiile Publice Locale de nivelul I din centrele urbane ale
Regiunii de Dezvoltare Sud, care nu au elaborat anterior Programe de Revitalizare Urbană ale
localităților în conformitate cu Liniile directoare privind revitalizarea urbană şi Ghidul privind
revitalizarea urbană pentru oraşele din Republica Moldova.
III TERMENI ȘI CONDIȚII
APL-urile cointeresate în elaborarea Programelor de revitalizare urbană vor fi asistate de către
facilitatorii/experții angajați de către ADR Sud, pe întreaga perioadă de elaborare a acestora, însă
aceasta nu poate depăși data limită de 30.11.2022.
Cererea de exprimare a interesului privind elaborarea Programului de revitalizare urbană în
conformitate cu Liniile directoare privind revitalizarea urbană şi Ghidul privind revitalizarea
urbană pentru oraşele din Republica Moldova, completată conform Anexei nr. 1, se va expedia
electronic pe adresa de email: adrsud@adrsud.gov.md până pe data de 22.07.2022, ora 17:00.
Pentru clarificări și concretizări, scrieți pe adresa de e-mail: adrsud@adrsud.gov.md sau apelați
024126286.
IV PROCEDURA DE SELECȚIE
Selecția aplicantului/desemnarea orașului câștigător va fi efectuată de către Comisia creată din
reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Direcția Politici de Dezvoltare Regională
din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Solidarity Fund PL în Moldova,
în baza informației furnizate ca urmare a completării Cererii de exprimare a interesului Anexa 1.

”Activitățile sunt desfășurate de către ADR Sud în cadrul proiectului „Suport orașelor din Regiunea de
Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării
urbane”, finanțat de Polish Aid prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova”

S-ar putea să vă placă și