Sunteți pe pagina 1din 8

Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței

Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea


staturii plinătății lui Hristos;
Efeseni 4:13

CUM LUCREAZĂ DUMNEZEU?


Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.

• Astăzi, sunt mulţi tot atât de neştiutori în ceea ce priveşte


lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii, cum fuseseră
credincioşii aceia din Efes; totuşi, nici un alt adevăr nu este
învăţat mai clar în Cuvântul lui Dumnezeu decât acesta.
Profeţii şi apostolii au stăruit asupra acestei teme.
• Însuşi Hristos ne atrage atenţia asupra dezvoltării lumii
vegetale ca o ilustrare a lucrării Duhului Sfânt în susţinerea
vieţii spirituale.

Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.


Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.
• Seva viţei ridicându-se din rădăcină este
împrăştiată în ramuri, ajutând la creştere şi
producând flori şi rod. Tot la fel, puterea
dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt, pornind
de la Mântuitorul, pătrunde şi stăpâneşte
sufletul, reînnoieşte motivele şi
sentimentele şi aduce până şi gândurile în
ascultare de voinţa lui Dumnezeu, făcând
în stare pe primitor să aducă roadele
preţioase ale faptelor sfinte. {FA 284.1}
Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.
• Autorul vieţii
spirituale este nevăzut şi modul
exact cum această viaţă
este împărtăşită şi
susţinută este dincolo deputerea d
e explicare a omului şi de filozofia
lui.
Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.
• Totuşi, lucrările Spiritului sunt
totdeauna în armonie cu Cuvântul
scris. După cum este în
lumea naturală, la fel este şi în cea
spirituală. Viaţa naturală este
păstrată clipă de clipă prin puterea
divină; totuşi, ea nu este susţinută
printr-o minune directă, ci prin
folosirea binecuvântărilor puse la
dispoziţia noastră.
Faptele Apostolilor pg 285. E.G.W.
• Tot astfel, viaţa spirituală este susţinută
prin folosirea acelor mijloace
rânduite de Providenţă. Dacă urmaşul
lui Hristos doreşte să crească „la
starea de om mare, la înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), el
trebuie să mănânce pâinea vieţii şi să
bea apa mântuirii. El trebuie să vegheze,
să se roage şi să lucreze, ascultând în
totul de îndrumările lui Dumnezeu date
prin Cuvântul Său.{FA 284.2}