Sunteți pe pagina 1din 1

Redacția telegraph.

Dlui Anatolie NOSATÎI,


ministru al Apărării

Stimate dle ministru,

Potrivit CV-lui DVS, în perioada decembrie 2014 — mai 2018 ați ocupat funcția
Military Affairs Officer, Departamentul ONU pentru operaţiuni de menţinere a păcii
(DPKO) din New York, SUA, fiind delegat din cadrul Armatei Naționale, cu achitarea
remunerației din contul ONU, iar după revenirea în țară ați raportat și încasarea unui
salariu în mărime de 355827,38 lei pentru anul 2018 de la Marele Stat Major al Armatei
Naţionale.

Astfel, Vă rugăm respectuos să ne comunicați pentru ce perioadă a fost


calculat și achitat salariul în sumă de 355827,38 lei de Marele Stat Major al Armatei
Naţionale.

În cazul în care suma de 355827,38 lei a fost încasată și pentru perioada cât
ați fost delegat la ONU, Vă rugăm respectuos să ne comunicați și norma juridică care
a stat la baza calculării și achitării remunerație pentru perioada contrapusă.

La fel, Vă rugăm să ne spuneți cum a fost reflectată suma de 355827,38 lei în


raportul Curții de Conturi privind cheltuielile Armatei Naționale în anul 2018.

Așteptăm răspunsul DVS pe adresa electronică redactia@telegraph.md

Cu respect, Digitally signed by Gandrabur Corneliu


Date: 2022.08.29 14:05:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Administrator Corneliu GANDRABUR

telegraph.
MD2001, Republica Moldova, Mitropolit Varlaam, 63/23, etajul 3, oficiul 1, tel. +373 78 813 102
redactia@telegraph.md | www.telegraph.md

S-ar putea să vă placă și