Sunteți pe pagina 1din 5

Spre: Ringier Sportal S.R.L.

("Gazeta Sporturilor")

Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, etaj 1, Sector 1, Bucuresti

E-mail: gazeta@gsp.ro

Cc: Viorel Tudorache

E-mail: viorel.tudorache@gsp.ro

Re: Drept la replică în legătură cu articolul publicat de Gazeta Sporturilor în data de


27.08.2022 disponibil la adresa https://www.gsp.ro/sporturi/altele/control-anad-
blocat-la-un-concurs-la-bucuresti-672881.html

Stimaţi domni,

Vă scriem în legătură cu articolul publicat de Gazeta Sporturilor în data de 27.08.2022 disponibil la


adresa https://www.gsp.ro/sporturi/altele/control-anad-blocat-la-un-concurs-la-bucuresti-672881.html
("Articolul")

ÎNTRUCÂT:

(A) Societatea noastră a organizat spectacolul de fitness și culturism promovat sub numele Olympia
Amateur Eastern Europe, desfășurat la București, în perioada 20-21 august 2022 ("Evenimentul")
în cadrul căruia Agenția Națională Antidoping ("ANAD") a solicitat efectuarea de teste antidpoing
ale practicanților de bodybuilding prezenți la Eveniment în calitate de participanți;

(B) Articolul se referă la Societatea noastră, la Eveniment și la oamenii noștri care lucrează cu
Societatea în scopul organizării și desfășurării Evenimentului. Informațiile prezentate în articol cu
privire la interacțiunea noastră cu ANAD sunt descrise într-o manieră eronată, iar declarațiile
persoanelor care lucrează cu Societatea/care au reprezintat Societatea în timpul Evenimentului,
așa cum sunt citate în Articol, sunt scoase din context și, în esență, sunt eronate;

(C) L-am informat pe domnul Viorel Tudorache că Societatea noastră dorește să prezinte punctul de
vedere cu privire la modul în care s-au desfășurat evenimentele în contextul interacțiunii cu ANAD.
Cu toate acestea, articolul a fost publicat înainte de a ne putea prezenta punctul de vedere;

(D) Articolul nu prezentă obiectiv situația de fapt din cadrul Evenimentului. Dimpotrivă, acesta
pare mai degrabă rezultatul unei campanii de denigarere a Societății noastre, a
Evenimentului și, în general, a activității noastre în România. Articolul ne creează astfel
prejudiciii întrucât imaginea noastră este afectată în mod nelegitim prin intermediul
informațiilor prezentate în Articol în mod inadecvat.
PRIN URMARE, PRIN PREZENTA, NE EXERCITĂM DREPTUL LA REPLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU
CONȚINUTUL ARTICOLULUI, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Ca un comentariu preliminar, precizăm că Societatea este o organizație independentă, neafiliată


organismelor sportive românești, specializată în organizarea și desfășurarea de
evenimente/spectacole de fitness și culturism în România, acest tip de evenimente fiind organizate în
România din 2018 în colaborare cu alte organizații internaționale de fitness și culturism de renume
specializate în organizarea unor astfel de evenimente (cum ar fi NPC Worldwide).

Tratăm cu deplină seriozitate și responsabilitate activitatea noastră în România și intenționăm


în continuare să operăm în România și să organizăm evenimente similare cu respectarea
deplină a legislației aplicabile.

A. ANAD NU ESTE COMPETENTĂ SĂ EFECTUEZE CONTROALE


ANTIDOPING ÎN LOCAȚIILE EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE
SOCIETATEA NOASTRĂ
În cadrul vizitei reprezentanților ANAD la Eveniment, ne-am exprimat dezacordul cu privire la
competența ANAD de a efectua controale antidoping la locul Evenimentului. Cu toate acestea, în niciun
moment niciunul dintre reprezentanții Societății noastre nu a amenințat sau nu a manifestat lipsă de
respect față de oficialii ANAD.

Poziția noastră a avut ca simplu obiectiv contestarea competenței ANAD, urmare a analizei cadrului
legal aplicabil. În consecință, am informat oficialii ANAD că, datorită statutului Societății noastre și a
formatului evenimentelor noastre, ANAD nu are jurisdicție asupra Evenimentului.

Totodată, vrem să subliniem că nu am creat un mediu ostil pentru reprezentanții ANAD. Firește, la
evenimentele organizate de noi sunt prezenți reprezentanții unor societăți care oferă servicii de pază și
protecție pentru a asigura un mediu sigur și pașnic în locațiile evenimentelor noastre.

Respingerm cu fermitate afirmația sau orice insinuare că reprezentanții societății care oferă
servicii de pază și protecție ar fi fost instruiți de noi să intimideze sau să escorteze funcționarii
ANAD din incinta în care s-a desfășurat Evenimentul. Prin urmare, insinuările ANAD că nu s-ar
fi simțit confortabil întrucât au fost prezenți reprezentanții societății de pază și protecție sunt
nejustificate.

Totodată, utilizarea titlului ”AMENINȚAȚI CU BODYGUARZI” în cadrul Articolului este exagerată


și contrazice chiar declarațiile reprezentantului ANAD din Articol: „Nu s-a ajuns la îmbrânceli,
pentru că nu s-a permis acest lucru. Am stat doar pe linia legală. În trecut, au fost ofițeri agresați,
loviți la concursuri oficiale de culturism și fitness”...

În orice caz, așa cum au recunoscut și reprezentanții ANAD, din dorința de a nu afecta buna organizare
și desfășurare a Evenimentului, reprezentanții noștri au acordat accesul oficialilor ANAD în incinta
Evenimentului pentru a-și desfășura activitatea specifică.

Cu toate acestea, considerăm în continuare că Societatea noastră, în calitate de organizator al


Evenimentului, nu este obligată să asigure asistența ANAD în efectuarea controalelor antidoping.

2
Susținerile ANAD că ar avea competența de a intra în orice incintă pentru a efectua controlul anti-doping
este nesusținut, conform argumentelor prezentate mai jos:

1) Activitatea ANAD este reglementată de prevederile Legii 310/2021 privind prevenirea și


combaterea dopajului în sport. Potrivit acestei legi, conducerea ANAD, precum și personalul
implicat în controlul sau investigațiile antidoping, pot avea acces și pot utiliza, la cererea acestora,
spațiile / facilitățile necesare controlului doping exclusiv la manivestări sportive (definite ca o serie
de competiții sportive individuale organizate împreună de către un singur organism decizional).

2) Deși la Eveniment participă practicanți de culturims, concursurile de culturism nu sunt


competiții sportive în sensul tipic. Statutul compețiilor de culturism a cunoscut dezbateri intense
de-a lungul timpului la nivel internațional în contextul petițiilor diferitelor organizații internaționale de
culturism de a-l recunoaște ca sport olimpic. Până în prezent, Comitetul Internațional Olimpic (CIO)
a refuzat să includă concursurile de culturims în lista sporturilor olimpice, pentru următoarele
argumente principale:

a) Culturistii cu siguranță trec printr-un proces intens de pregătire fizică pentru a putea participa
la evenimente.Totuși, în cele din urmă, în ziua concursului, nu există o probă sportivă (de
exemplu, ei nu a alergă, nu sar, sau nu ridică greutați), iar evaluarea participantului se
realizează în funcție de modul în care arată corpul participantului (i.e. elementele estetice
sunt cele supuse evalurăii, iar nu performanțele sportive);

b) Un alt argument invocat de CIO este că evaluarea practicanților de culturism în cadrul acestor
concursuri este prea subiectivă. De exemplu, câștigătorul unui concurs sportiv tipic, cum ar fi
concursul de alergare sau de sărituri în lungime, poate fi ușor decis în mod obiectiv pe baza
unor factori externi evidenți - adică cine a terminat cursa de alergare cel mai repede sau cine a
sărit cea mai lungă distanță. Acești facori obiectivi lipsesc în concursurile de culturism, deoarece
decizia finală trebuie luată judecând trăsăturile fizice ale practicanților de culturims, iar această
decizie poate fi foarte subiectivă, întrucât arbitrii care jurizează concursurile pot avea păreri
diferite (total subiective) cu privire la modul în care arată fizicul participanților;

3) În plus, chiar presupunând că o competiție de culturism ar putea fi considerată, într-un sens larg,
o manifestare sportivă, credem că ANAD nu a avut competența de a efectua controale antidoping
în locația Evenimentului nostru. Legea 310/2021 nu definește entitățile care organizează
manifestări sportive care ar trebui considerate ca intrând sub jurisdicția ANAD. Cu toate acestea,
considerăm că numai evenimentele organizate și desfășurate de structurile sportive, în sensul
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (adică anumite categorii de entități care sunt
recunoscute ca atare prin înscrierea în Registrul Sportiv), ar trebui să fie supuse obligațiilor
relevante prevăzute de Legea nr. 310/2021. Acest lucru este susținut și de faptul că sancțiunile
specifice prevăzute de Legea nr. 310/2021 pentru nerespectarea de către organizatorii
competițiilor/manifestărilor sportive pot fi impuse numai structurilor sportive înscrise în Registrul
Sportiv prevăzute de Legea nr.69/2000, cum ar fi: retragerea oricărui sprijin financiar din fonduri
publice, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă, radierea din registrul sportiv.

3
4) Societatea noastră nu este organizată și înregistrată ca structură sportivă în sensul Legii
educatiei fizice si sportului Nr. 69/2000. Este o organizație independentă, neafiliată
organismelor sportive din România, iar concursurile organizate de aceasta, cum ar fi
Evenimentul, sunt organizate într-un cadru informal/neinstituționalizat ca spectacole fără
avea caracterul unor competiții sportive (așa cum am precizat mai sus);

5) Susținerile ANAD că ar fi competentă să solicite accesul și să efectueze controale antidoping,


inclusiv în contextul unor evenimente private cum sunt cele organizate de Societate, reprezintă de
fapt rezultatul unei interpretări agresive, total nerezonabile a cadrului legal aplicabil (care, din
păcate, utilizează noțiuni/concepte insuficient de bine definite pentru a exclude astfel de
interpretări). Prezentăm pe scurt câteva argumente în acest sens:

a) Competența limitată a ANAD rezultă și din Expunerea de motive care a stat la baza Legii nr.
310/2021. Potrivit Expunerii de motive, obiectivul principal al acestei legi a fost de a pune în
aplicare în legislația națională normele și măsurile de control antidoping prevăzute în Codul
mondial antidoping (WADC), astfel cum a fost modificat în 2021, pentru a preveni aplicarea de
sancțiuni sportului profesionist românesc ce ar afecta mișcarea sportivă în ansamblu, cum ar
fi: (i) imposibilitatea României de a organiza evenimente sportive officale și (ii) interzicerea
sportivilor români înregistrați oficial de a participa la competiții internaționale majore (Jocuri
Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene);

b) WADC precizează în mod clar entitățile care fac obiectul regulilor de control anti-doping. Printre
acestea se numără federații internaționale, comitete olimpice și paralimpice naționale,
organizatorii de evenimente sportive majore (asociații continentale ale comitetelor olimpice
naționale și alte organizații sportive internaționale multidisciplinare care funcționează ca organ
decizional al oricărui eveniment sportiv continental, regional sau internațional) și organizații
naționale antidoping (adică ANAD). Rezultă astfel că atât WADC, cât și Legea nr. 310/2021 nu
urmăresc să impună obligații specifice de control antidoping entităților care organizează
evenimente sportive în afara oricărui cadru oficial/instituțional.

c) O altă interpretare ar duce la situații total absurde. De exemplu, dacă s-ar accepta abordarea
ANAD conform căreia aceasta ar avea competența de a efectua controale antidoping la orice
eveniment/concurs sportiv (indiferent de entitatea/persoana care organizează evenimentul
respectiv), ar trebui să acceptăm că participanții la un eveniment/concurs sportiv organizat într-
un cadru privat (de exemplu, într-un cadru unor evenimente de familie sau evenimente private
de tip team-building organizate de companii pentru angajații lor) ar putea fi supuși controlului
ANAD, iar organizatorul ar fi obligat să permită accesul reprezentanților ANAD în locații private
(de exemplu, curtea sau locuința unei persoane private, un spațiu închiriat de compania care
organizează evenimentul de team-building).

4
B. ANAD SUSȚINE ÎN MOD ERONAT CĂ DOAMNA ALINA POPA A
INSTIGAT 7 SPORTIVI SELECTAȚI DE ANAD SĂ NU RESPECTE
SOLICITĂRILE ANAD
În primul rând, trebuie să menționăm că lista celor 7 atleți selectați de ANAD nu era cunoscută nici de
Societate, nici de doamna Alina Popa. Acuzația că doamna Alina Popa i-a instigat pe cei 7 sportivi este
nefondată. Doamna Alina Popa a discutat doar cu unul dintre sportivi care, fiind surprins de controlul
ANAD, nu a știut cum să trateze solicitarea oficialilor ANAD și a solicitat punctul de vedere al
organizatorului.

Dna Popa a precizat doar că Societatea nu are nicio putere sau autoritate legală sau contractuală de a
solicita participanților la Eveniment să fie de acord să fie supuși controlului antidoping efectuat de ANAD.
Ca atare, am precizat că participanții au libertatea de a alege dacă să se conformeze sau nu solicitărilor
ANAD, având în vedere că testele antidoping nu influențează participarea acestora la Evenimentul
organizat de Compania noastră. Decizia de a se supune controlului antidoping ANAD a fost o alegere
personală a fiecărui participant, asupra căreia Societatea nu a avut niciun control sau influență.

***

În conformitate cu dreptul nostru la replică prevăzut de lege, vă solicităm să publicați cât mai curând
posibil punctul nostru de vedere prezentat în această adresă în legătură cu Articolul publicat de Gazeta
Sporturilor.

Cu stimă,

Malcolm Beech Productions S.R.L.

Alina Popa - Vicepreședinte, Operațiuni europene

S-ar putea să vă placă și