Sunteți pe pagina 1din 4

LUNI, 14 IANUARIE 2013 ❖ 2 lei ❖ Ziar fondat în 1924, numărul 7013 24 pagini 364.000 de cititori pe zi (SNA) gsp.ro 2.306.

306.629 vizitatori unici pe luna noiembrie (SATI)


PUBLICITATE

Cum a ajuns VW Golf modelul cel mai bine vîndut din istoria Europei

22

STEAUA
www.gsp.ro DIRECTOR OVIDIU IOANIȚOAIA

Mai încearcă
o dată
5 Roș-albaștrii
îl aduc pe
fundașul
dreapta
ÎN 1996, CÎND ALINA DOBRIN JUCA ÎN “NAȚIONALĂ”, brazilian
O SPORTIVĂ ROMÂNĂ ERA CONDAMNATĂ LA 3 ANI Rafael Cruz,
care a
DE PUȘCĂRIE GREA PENTRU RELAȚII
RELAAȚII HOMOSEXUALE
HOM
MOSEXUALE retrogradat
cu Atletico
Goianiense

DINAMO
D

10

Mariana Cetiner

Închisoare Boubacar?
Îl pierd pe
ntru
pentru
Gabriel Berceanu a
investigat un caz
cutremurător: ultima
persoană care a făcut
lesbianism!
anism! 2
Senegalezul n-a revenit în România
întrucît impresarii lui nu se înțeleg la
bani cu Dinamo

A MAI MURIT
UN CAMPION

închisoare în România
pentru orientarea sa Portret prin
sexuală. Femeia se
numește Mariana Cetiner
și era, la vremea aceea,
ochii colegilor
Otto Telman, pivot al “naționalei” de
culmea!, antrenoare de handbal campioană mondială în 1961,
handbal care a decedat vineri, e rememorat
emoționant de foștii coechipieri
gazeta
2 homosexualitate în sport Luni, 14 ianuarie 2013

q Precedentul “cazului Alina Dobrin”: ultimul condamnat la închisoar


handbal, Mariana Cetiner, în 1996, care spune că a îndurat torturi in

A fi lesbiană în România e m

Arestată în 1995 și condam-
nată la 3 ani de pușcărie
pentru ademenirea unei
persoane de același sex în ve-
derea întreținerii de raporturi
chirurgicale la genunchi, pe
care urma să o suporte la
București. În perioada de du-
pă operaţie, Mariana a locuit
puţină vreme la Alba Iulia, în-
sexuale, Cetiner a povestit tr-un apartament pe care l-a
ulterior calvarul umilințelor împărţit cu Elena Mihăiles-
suferite după gratii, la Aiud cu, căsătorită, și Adina Vana.
și Tîrgșor 2 Grațiată în Cu ultima, Mariana spune că
1998 de președintele Emil avea “o relaţie”. Iar de aici a
Constantinescu, la presiunea început nebunia.
instituțiilor europene, și “Am împrumutat-o pe
ajutată de avocata Monica Vana cu 4.000 de mărci ger-
Macovei, femeia pregătise mane, ea și Elena aveau datorii
inclusiv o echipă de handbal la Bancorex”, povestește Ma-
din Utrecht (1994) 2 A cerut riana într-un interviu video
azil politic în Germania, iar azi reprodus în 2011 de evz.ro. În
i s-a pierdut urma! altă mărturie, Cetiner spu-
■ Gabriel Berceanu ne că “în ziua respectivă, cînd
Aproape neverosimil, po- le-am dat banii, m-au invitat
vestea cutremurătoare începe să dorm la ele, iar între timp
în România de după comu- s-au dus la poliţie, fără să știu
nism, mai exact în 1995. La de ce”. Rechizitoriul din ce-
un an după ce Hagi vrăjise ea ce avea să devină dosarul
Argentina la Mondialul ame- penal Cetiner completează cu
rican și cu cîteva luni înainte diferenţe tabloul:
ca “naţionala” de handbal fe- “Inculpata și partea vă-
minin, cu Alina Dobrin în tămată Vana Adina au fost
echipă, să se claseze pe nevoite să doarmă în aceeași
locul 7 la Campionatul Mon- cameră, în cîteva rînduri.
dial. Mariana Cetiner avea Într-o noapte, inculpata Ce-
38 de ani, absolvise IEFS-ul tiner Mariana a început să-i
bucureștean în 1981. dezvăluie părţii vătămate
Handbalista care “nu aspecte privind viaţa sa in-
există” pentru români timă, explicîndu-i în final că
Mariana a devenit un caz cu e lesbiană și întreţine relaţii
numele de Cetiner, dobîndit intime cu femei din Alba Iu-
după căsătoria cu un cetăţean lia. Totodată, și-a exprimatt
turc în 1989, alături de care a dorinţa de a întreţine aseme-
și locuit o vreme la Istanbul. A nea relaţii împreună, dîndu-i
divorţat ulterior. Ca handba- de înţeles că o iubește și că îi
listă, a fost cunoscută în ţară poate oferi satisfacţii sexua- eessc 2 RROON
lăttes
ntru cceei ccaarree pplă
pentr
cu numele de fată, pe care ni- le deosebite” in rreeesssppeecct pe
DDin
te publicată
meni nu îl dezvăluie astăzi.
Prin urmare, e imposibil de- În România lui 1995, aceste
z r această dezvăluire es
pe zia
ocamdată de refăcut traseul fapte se pedepseau cu închi-
carierei ei pe semicerc. soare de la 1 la 5 ani, conform “Îndemnarea sau ade- demonstreze și caracterul Marianei Cetiner!
“Am crescut fără ma- punctului 5 din articolul 200 menirea unei persoane public al infracţiunii, sperînd Probele de la dosar au
mă, într-un orfelinat, apoi Cod Penal, astăzi abrogat: în vederea practicării de la o pedeapsă cît mai mare, constat în fotografia pe ca-
am început sportul și am are tente hilare: un episod ca- re Mariana i-o oferise Adinei


ajuns chiar în preajma echi- Toată lumea mă relaţii sexuale între persoa-
re seamănă mai degrabă cu drept dovadă de afecţiune
ne de același sex, precum și
pei naţionale de handbal”, înjura în închi- propaganda ori asocierea o ceartă din gelozie e consi- și pe care era scris un mesaj
povestea Mariana într-un soare, de la menajere sau orice alte acte de pro- derat de anchetatori drept de iubire, plus alte bileţele de
interviu pentru Alex Dudu zelitism săvîrșite în același “creștere exagerată a impul- dragoste. Cetiner a negat fap-
(fundaţia Accept) la începutul la administratori. scop se pedepsesc cu închi- surilor anormale”, în sarcina tele, a spus doar că voia înapoi
anilor 2000. De atunci, nu se Pînă și cîinii de pe soare de la unu la 5 ani” “În seara de 4.10.95 eram în vizită la o prietenă, unde
mai știe nimic de ea.
“I-a dat de înțeles că o cîmp o duceau mai Probe la dosar: bilețele am cunoscut-o pe Cetiner Mariana și deoarece în prealabil
iubește”. Închisoare de bine ca mine! E o de dragoste aflasem de la gazdă că această Mariana ar fi lesbi, mi-am
la 1 la 5 ani Declaraţia Adinei Va- manifestat curiozitatea de a afla ce înseamnă acest lucru.
În august 1995, Mariana se
bucată din viața mea na mai menţionează că La un moment dat, profitînd de starea acesteia (Mariana)
întoarce în România după un pe care nu o voi uita” Cetiner propunea chiar o de beţie, am întrebat-o direct dacă este sau nu lesbiană. A
an ca antrenor de handbal în MARIANA CETINER, într-un căsătorie în Olanda și că a răspuns afirmativ «da sînt» și eu am continuat să o descos,
Olanda, la Utrecht. Revenirea interviu pentru Alex Dudu refuzat-o clar. Iar demersul cerîndu-i să-mi explice ce face ea ca lesbiană”. (declaraţia
se datorează unei intervenţii (fundația Accept) procurorilor, care au vrut să unui martor, la dosar)
gazeta
Luni, 14 ianuarie 2013 reconstituire 3

re în România pentru homosexualitate a fost o antrenoare de


nimaginabile vreme de aproape trei ani în penitenciarele românești!

mai rău decît a fi criminal co


condamnată

pe
Tîrgșor

găsit-o

la 3 ani de în-
chisoare, pe care avea să-i
ch
petreacă la Penitenciarele
și Aiud. În primul au
asociaţiile IGLHRC
tă de toţi gardienii. Le spuneau
să vină, să mă incite. La care eu
nu am dat niciun fel de replică.
Cînd a venit apelul de dimineaţă
am fost scoasă de haină afară
Articolul
care incrimina
homosexualitatea,

și Human Rights Watch, și bătută de doi ofiţeri. Pe ur- abrogat în 2001
pentru
pe o conversaţie scurtă, mă m-au luat de pe holul ăla Ultima prevedere legislativă din istoria României
în engleză. Mariana tocmai și m-au dus la filtru. Acolo care discrimina orientarea sexuală a reprezen-
ce fusese bătută în închi- m-au pus în cătușe pe ca- tat-o articolul 200 din Codul Penal, modificat în
soare,
so era plină de vînătăi lorifer și m-au bătut. Mi-au noiembrie 1996 și abrogat în iunie 2001, la presiunea
și avea genunchiul banda- rupt coastele” societății civile europene. Articolul era format din 5
jat:
ja “Mi-a pus cătușe
și m-a tîrît afară din celu-
lă,
lă ţinîndu-mă de păr. Am
3 “Tot la Tîrgșor am
fost dusă pe «izolare»,
după care au pus iar femei
puncte și incrimina relațiile sexuale cu persoane de
același sex, săvîrșite în public sau care au produs
scandal public (1-5 ani închisoare), relațiile sexua-
Mariana Cetiner,
victima unei epoci multe
m de spus, dar nu am să mă bată. Și am fost du- le ale majorului cu minor de același sex (2-7 ani
tumultoase în România voie.
v Cînd plecaţi, o să am să iarăși în «izolare». Am fost închisoare), violarea unei persoane de același
probleme
p mari”, le-a spus zece zile la carceră pentru că sex (3-10 ani închisoare), cu toate forme-
Cetiner vizitatorilor
v străini. am cerut să mă vadă un doctor” le lor agravante, precum și punctul 5
Zece zile de libertate, încă pentru care a fost condamnată


După perioada un an după gratii Mariana Cetiner.
de detenție îmi e În ianuarie 1997, Mariana Ce-
tiner reușește să cîștige în faza
foarte greu să găsesc
vreun fel de sprijin de
de apel și este eliberată din în-
chisoare. Dar numai pentru zece
q Istoricul “cazului Cetiner”
Experiența Marianei Cetiner a devenit un simbol
undeva. Închisoarea m-a zile: procurorii au făcut rapid re- internațional al luptei împotriva discriminării, iar po-
curs și au cîștigat. Cetiner a fost vestea Marianei publicată de Gazetă completează,
afectat mult. Bătăile, arestată din nou și a mai petre- cu detalii obținute din diferite surse, informațiile dez-
tratamentul la care am cut un an după gratii. văluite la finele anilor '90 de Amnesty International,
La presiunea instituţiilor eu-
fost supusă... Realitatea ropene și a organizaţiilor care
Accept, Apador CH, mărturiile Marianei din publicații
internaționale și cele reproduse de evz.ro în decem-
e dură” luptau împotriva discriminării, brie 2011, după un interviu video cu personajul.
MARIANA CETINER, în 1998 Cetiner a fost eliberată prin de-
cret prezidenţial semnat de
Mărturiile Marianei Cetiner Emil Constantinescu. Era mar- q Activiștii mențin misterul
din închisoare tie 1998. “Naţionala” de fotbal Contactată de Gazetă, directoarea executivă a
asociației Accept, care luptă pentru drepturile
1 “În drum spre Aiud, m-au
ţinut patru zile pe tren fă-
ră mîncare și apă. Iar acolo, am
bifa Mondialul francez, ultimul,
iar reprezentativa de handbal fe-
minin, cu Alina Dobrin în echipă,
minorităților sexuale, a reacționat la povestea Ma-
rianei Cetiner. “A trecut foarte mult de atunci, știu
fost luată din pat și am fost du- se clasa abia pe 11 la Campionatul despre caz, dar nu am acum informații”, spune Irina
să la comandant. Am fost bătută. European. Niță, care comentează și faptul că Mariana e sportivă:
L-am întrebat «De ce dai în mine? Finalul coșmarului “Nu cred că are vreo relevanță faptul că era handba-
“Cazul Cetiner” a început la Pentru mine există lege, pentru În 1998, Mariana cere azil po- listă, nici nu mai țineam minte că a fost cum spuneți!
sfîrșitul anilor ‘90, perioadă în tine nu există?». Am fost legată litic în Germania, după cîteva Chiar nu știu unde se află acum Mariana Cetiner”.
care handbalista Alina Dobrin cu cătușe, într-o poziţie ca Iisus luni petrecute la Sibiu, imediat
juca pentru Rapid Hristos, 11 ore fără să merg la după eliberarea din penitenciar. Citește mîine detalii incredibile din
toaletă, fără mîncare. Și gardia- Scrisoarea ei din luna aprilie, în “cazul Cetiner” dezvăluite de person-
suma împrumutată celor două fe- na, Antonia, a cerut permisiunea care mulţumește Amnesty Inter- aje implicate direct în anchetă și alte
mei. Ulterior, a recunoscut, după să mă scoată din cătușe. Am mai national, Comitetului Helsinki și mărturii dureroase ale fostei sportive!
anii de temniţă, că a avut “relaţii stat vreo oră” avocatei Monica Macovei, e re-
PUBLICITATE
cu Adina”. În 1995, Cetiner a fost
supusă la mai multe examene
psihiatrice și au urmat 7 luni de
2 “Am fost dusă la Tîrgșor în-
tr-o celulă plină cu «crime»,
tăiau cu lama. Eu deja eram viza-
produsă în presa internaţională.
Mesajul e simplu: “A fi lesbiană în
România e mai rău decît a fi cri-
arest preventiv. minal”.
Golgota penitenciarelor În același an, graficianul Pe-
românești ter Arkle publică o carte de benzi
Aceste 7 luni încep în ares- desenate care ilustrează calva-
tul Poliţiei Alba Iulia, după cum rul sportivei române. Iar în 2001,
povestește Mariana: “Colonelul “New York Times” o numește pe
Florinc și locotenentul Bebe Bru- Mariana “ultima persoană con-
maru m-au arestat, un poliţist damnată potrivit articolului
Luca m-a interogat: «Îţi bag mîi- 200”. Azi, Cetiner are 55 de ani
nile și ţi le strîng cu ușa pînă și duce în spate o poveste tulbu-
recunoști fiecare femeie cu care rătoare, încheiată cu numai 15
te-ai culcat! Ești lesbiană!»”. Penitenciarul Aiud, locul în care ani în urmă faţă de “cazul Alina
În iunie 1996, Mariana e Cetiner povestea că a suferit enorm Dobrin”.
gazeta
Marți, 15 ianuarie 2013
cazul Mariana Cetiner 17
q Unul din anchetatorii fostei
handbaliste Mariana Cetiner, POVESTEA CAierZU LUI
i po-
Gazeta a publicat
condamnată la 3 ani de închisoare în fosta
vestea Marianei Cetiner:
1996 pentru lesbianism, este Florin jucătoare și an tre no ar e de ha ndbal a
Brumaru (54 ani)
ani),, antrenor de juniori co nd am nată la 3
fost arestată în 1995 și area sau
u “în de mn
astăzi la Unirea Alba Iulia! ani de închisoare pentr
ane în vederea prac-
ademenirea unei perso
între persoane de
ticării de relații sexuale
fost eliberată de
același sex”. Cetiner a
în 1998 prin decret
Emil Constantinescu
d 3 ani de tor tu-
prezidențial, dezvăluin
d și Tîrgșor.
ră în Penitenciarele Aiu
și-a
A plecat în German și ia
este
2 RON pe ziar acest interviu pierdut urm a.
ed iția tip ărită
publicat doar în

“Urla de gelozie:
o iubesc,
vă dau foc!”
INTERVIU. Fost fotbalist în
Liga 1 la Victoria și FC Bihor,
Brumaru era polițist la Alba
fotbal la Victoria, FC Bihor,
Dinamo Focșani și Unirea Al-
ba Iulia. Azi e un antrenor
- Știați că era o fostă sporti-
v
vă?
- Știam că jucase pe la Sebeș,
q Sfîrșit îngrozitor
pentru șeful anchetei
La 8 ani de la episodul ares-
Iulia în 1995, anul arestării respectat și pregătește junio- p
pe la Alba Iulia, cu ceva per- tării Marianei Cetiner, în
Marianei f “Fata a fost rii B ai clubului din Alba. fformanțe, apoi am aflat și de la octombrie 2003, colone-
arestată după un scandal - Domnule Brumaru, vă mai e
ea detalii, în anchetă. Antrena- lul Florinc și-a pierdut viața,
uriaș, în care și-a mărturisit spune ceva numele Mariana sse sau jucase prin Olanda. Fi- nevinovat, în urma unui acci-
public dragostea, printr-o Cetiner? rrește, în situația aceea, de an- dent rutier teribil. În comuna
criză de gelozie”, mărturi- - Da, a fost demult, dar îmi mai c
chetă, acesta era un detaliu. Tureni (Cluj), un VW Passat a
sește Brumaru amintesc ceva. Un caz din peri- “Consumase alcool intrat frontal în Dacia lui Flo-
oada cînd lucram ca polițist. Mariana Cetiner ș
și a făcut scandal”
■ Gabriel Berceanu rinc, cu peste 100 de km/h, în
Revenită în România în - Exact. O fostă handbalistă și rămas degeaba. Așa că vă - Cum s-a început ancheta? curbă, și în condițiile unei ploi
1995, după un an ca antrenor antrenoare, anchetată la Alba spun din start: în cazul Maria- - A existat o plîngere împotriva torențiale. Florinc a decedat
de handbal în Olanda, Mari- Iulia și ulterior condamnată la nei Cetiner a fost vorba de o Marianei. De fapt, din ce îmi pe loc, Passat-ul a ricoșat în-
ana Cetiner a fost reţinută în închisoare. anchetă fără patimă. Așa erau amintesc, totul a plecat de la un tr-o altă Dacie-papuc, iar
luna august de Poliţia Alba - Știu, a fost vorba de articolul legile atunci, exista acel articol episod petrecut la Arieșeni, aceasta s-a izbit de un TIR
Iulia. “M-au anchetat colo- acela 200, care incrimina fap- 200. județul Alba. Mariana și femeile cu remorcă! Florinc era la
nelul Florinc, locotenentul tele legate de orientarea sexu- “O tipă robustă, cu care locuia în același apar- acea vreme șeful Serviciului
Florin Brumaru și un poliţist ală. Eu am intrat în Poliție de la blonduță, în regulă” tament s-au deplasat acolo de Protecție Internă a Poliției
Luca. Acesta m-a și intero- “zero” și am rămas atîția ani în - Mariana locuia împreună cu pentru un fel de petrecere, cu Alba, iar evenimentul a fost
gat, urlînd că-mi strivește sistem, așadar, nu cred c-am două femei, a fost acuzată că mai multe persoane. Seara, menționat de amosnews.ro.
degetele la tocul ușii pînă voi i-a propus uneia din ele să Mariana ar fi consumat votcă și
recunoaște că am avut relaţii întrețină raporturi sexuale. a pornit o criză de gelozie, a dragoste, iar mărturia femeii
sexuale cu femeile din baza - Îmi amintesc de Mariana. Era ieșit un adevărat scandal. pe care o iubea Mariana a con-
lor de date” e mărturia Mari- o tipă robustă, blonduță. Părea - O criză de gelozie legată de tat mult, povestea avansurile.
anei, publicată în rapoartele să fie un om în regulă, n-am femeia pe care o iubea? - Mariana a fost condamnată,
Accept și preluată de presa avut probleme cu ea în timpul - Da. Erau și bărbați acolo, care a stat 2 ani și 7 luni în închi-
internaţională. anchetei. Părea, ce-i drept, o au abordat-o pe acea femeie. soare, apoi eliberată.
Florin Brumaru a lucrat în fire extrem de persuasivă, ge- Ei bine, Mariana a făcut scan- - Da, era o presiune teribilă din
perioada 1981-2008 în Poliţia nul care te poate convinge că dal, a urlat de față cu toți “Te iu- partea organismelor europene
Alba, iar în tinereţe jucase are dreptate, era o fire puter- besc!”, a ieșit afară din vilă și cu privire la acel articol din Co-
nică. Ne mai și amenința, dar urla “Vă dau foc!”. Au existat dul Penal. Sincer, mie mi s-a pă-

12
ani au trecut de la așa e în anchetă. Dar parcă a mai multe reclamații chiar la rut normală abrogarea lui. În
abrogarea, în 2001, fost vorba și de un furt. Poliția Arieșeni. fond, rămăseserăm în urmă, ca
a articolului 200 - A fost acuzată, inițial, și de “De ce să te bagi țară, sub acest aspect. Apoi,
Cod Penal, ultima prevedere violarea domiciliului celor do- în viața privată?” ca fost sportiv, vă mărturisesc:
din legislația românească uă femei cu care locuia, dar - Vă mai amintiți din probele trebuie judecat ce face un om
discriminatorie la adresa Brumaru (dreapta), în tricoul de acuzația a fost retrasă. de la dosar? pe teren, de ce să te bagi în
orientării sexuale fotbalist la Unirea Alba Iulia - Da, e posibil. - Au existat niște bilețele de viața lui privată?

S-ar putea să vă placă și