Sunteți pe pagina 1din 639

JULES VERNE

INSULA MISTERIOAS
EDIIA a 111.0

1959

E D I T U R A T I N E R E T U L U I

PARTEA I

NAUFRAGIAII VZDUHULUI

CAPITOLUL I

Uraganul din 1865. Strigte n vzduh. Un balon luat de o tromb. nvelitoarea sfiat Ct cuprinzi cu ochii, numai mare. Cinci cltori. Ce se petrece n nacela balonului. Un rm n zare. Deznodmntul dramei.

Urcm ? Nu ! Dimpotriv ! Coborm. M a i r u , d o m n u l e C y r u s, ne p r v l i m ! Pentru dumnezeu I Atunci ce ateptai ? Aruncai din lest1 1 Uite. Am golit i ultimul sac I Balonul se ridic ? Nu ! Parc aud un clipocit de valuri 1 Sntem deasupra mrii ! Nu pot fi nici cinci sute de picioare 2 pn la ca ! A t u n c i o v o c e p u t e r n i c s f i e v z d u h u l i r s u n a r cuvintele: s A r u n c a i t o a t e g r e u t i l e !. . . T o t ! i f i e c e - o f i 1 Aceste cuvinte rsunar n vzduh deasupra uria e i n t i n d e r i d e a p a P a c i f i c u l u i n z i ua d e 2 3 m a r tie 1865, ctre ora patru dup-amiaz.
1 Lest greutatea suplimentar cu care se ncarc baloanele nedirijabile. Cu ajutorul ei se potrivete nlimea la care plutete balonul. (N.T.) 2 Picior msur de lungime egal cu 0,31 m. (N.T.)

F r n d o i a l c n i m e n i n - a u i t a t n g r o z i t oa r e a v i j e l i e d e z l n u i t l a m i j l o c u l e c h i n o x u l u i d i n a c e l a n, dinspre nord-est, i n timpul creia barometrul a s c z u t p n l a a p t e s u t e z e c e m i l i m e t r i . U r a g a n u l a b n t u i t f r n t re r u p e r e d e l a 1 8 p n la 2 6 m a r t i e . A p r i c i n u i t p a g u b e d e o s e b i t d e m a r i n A m e r i c a, E u r o p a i A s i a , p e o z o n d e o m i e o p t s u t e d e m i l e, c e s t r b t e a o b l i c e c u a t o r u l , n t i n z n d u - s e d e l a a t r e i z e c i i c i n c e a p a ra l e l n o r d i c p n l a a p a t r u z e c e a p a r a l e l s u d i c . O r a e d r m a te , p d u r i d e z r d c i n a t e , r m u r i p u s t i i t e d e m u n i d e a p , c a r e s e n p u s t e a u c a p u h o a i e l e n t i m p u l f l u x u l u i, s u t e d e vapoare aruncate la mal aa cum anuna agenia V e r i t a s r e g i u n i n t r e g i d e v a s t a t e d e t r o m be l e c a r e s f r m a u t o t u l n c a l e a l o r, m i i d e o a m e n i u c i i p e uscat sau nghiii de mare; acestea au fost semn e l e l s a t e d e n g r o z i t o r u l u r a g a n. A d e p i t c u m u l t ravagiile uraganelor care au pustiit att de ngrozitor Havana i Guadelupa, unul la 25 octombrie 1 8 1 0 , c e l l a l t l a 2 6 i u l i e 1 8 2 5. Ori, chiar n clipa n care attea catastrofe se prod u c e a u pe u s c a t i p e m r i , o d r a m , n u m a i p u i n i m p r e s i o n a n t , s e d e s f u r a n v z d u h u l r s c o l i t . n t r - a d e v r , u n ba l o n , p u r t a t c a o m i n g e n v r f u l u n e i t r o m b e , s t r b t e a s p a i u l c u o v i t e z d e n o u z e c i de m i l e p e o r , p r i n s n v r t e j u l c o l o a n e i d e aer. El se mvrtea de parc ar fi fost prins de un a d e v r a t v r t e j a e r i a n. D e d e s u b t u l e x t r e m i t i i d e j o s a b a l o n u l u i s e le g n a o n a c e l . n e a s e g s e a u c i n c i c l t o r i , c a r e a b i a s e d e s l u e a u n m i j l o c u l a b u r i l o r g r o i, a m e s t e c a i c u a p p u l v e r i z a t , c e s e t r a u l a s u p r a fa a o c e a nului. De unde venea acest aerostat care prea o adevrat jucrie czut prad groaznicei furtuni ? Din ce parte a lumii pornise el ?. Firete c nu se nlase
1 Nouzeci de mile pe or = 46 m. pe secund sau 166 km pe or. (N.A.)

n t o i u l u r a g a n u l u i c a r e b n t u i a d e c i n c i zi l e i a l e c r u i s e m n e p r e v e s t i t o a re s e v z u s e r n z i u a d e o p t s p r e z e c e . D a c s o c o t e a i c b a l o n u l n u p u t u s e s t r bate mai puin de dou mii de mile n timp de douzeci i patru de ore, s-ar fi putut crede c el venea de foarte departe. O r i c u m , c l t o r i i n u p u t e a u s m s o a re n n i c i u n fel drumul strbtut, lipsindu-le orice punct de orient a r e . i c i u d a t l u c r u, d e i t r i n m i j l o c u l f u r t u n i i, n u - i simeau t o t u i v i o l e n a . n a i n t a u n s p a i u descriind o micare de rotaie, fr ca vreunul din c l t o r i s s i m t m c a r c s e n v r t e s c n a e r , s a u c s e d e p l a s e a z n d i re c i a o r i z o n t a l , de o a r e c e l e era cu neputin s strbat cu privirea pcla groas c a r e se a d u n a s u b n a c e l . D e j u r m p r e j u r , n u m a i c e a . i a t t d e d e i e r a u n o r i i , n c t n u er a n i m e n i n s t a r e s - i d e a s e a m a d a c e z i s a u n o a p t e. C t v r e m e b a l o n u l p l u t i s e l a m a r e n l i m e, n i c i o r a z de lumin, nici un zgomot din inuturile locuite de oameni, nici chiar mugetul oceanului nu putuse des i g u r s s t r b a t p n l a e i p r i n a ce a s t i m e n s i t a t e ntunecat. Numai coborrea brusc le dezvluise primejdia care-i amenina, plutind deasupra valurilor. T o t u i , u u r a t d e o b i e c t e l e g r e l e m u n i i i , a r m e, provizii balonul se nlase din nou spre pturile s u p e r i o a r e a l e a t m o s f e r e i , a t i n g n d o n l i m e d e p a tru mii cinci sute de picioare. Dndu-i seama c p l u t e s c d e a s u p r a v a l u r i l o r m r i i i s o c o t i n d c e r a mai puin periculos s. nfrunte primejdia nlimilor d e c t s n a v i g h e z e n a p r o p i e re a m r i i , c l t o r i i ar u n c a s e r p e s t e b o r d, f r c e a m a i m i c o v i r e, , c h i a r o b i e c t e l e c e l e m a i n e c e s a r e i c u ta u s n u m a i p i a r d n i m i c d i n ga z u l f l u i d, a c e s t s u f l e t al a p a r a t u lui, care-i meninea deasupra abisului. C l t o r i i p e t re c u r n o a p t e a n p ra d a u n e i n g r i j o r r i c a re c u s i g u r a n c a r f i d o b o r t p e a l i o a meni cu firi mai puin rezistente. Apoi se fcu iar ziu i o dat cu venirea ei se observ o tendin de slbire a uraganului. nc din primele ceasuri ale z i l e i d e 2 4 m a r t i e , s - a u i v i t u n e l e s e m ne c e p r e v e s -

t e a u c v r e m e a s e v a m a i l i n i t i . O d a t c u z o r i l e, n o r i i a u p r i n s s c a p e t e f o r m e m a i d e s l u i t e, n c e p n d s s e r i d i c e n n a l t u l c e r u l u i. n c t e v a o r e, tromba se lrgi i se rupse. Vntul trecu de la urag a n l a v i j e l i e , a d i c i u e a l a c u c a r e s e m i c a u p turile atmosferice sczu la jumtate. Era nc ceea c e m a r i n a r i i n u m e s c u n v n t d e t r e i p nz e " , t o t u i, a m e l i o r a r e a t u l b u r r i l o r i n t e r v e n i t e n el e m e n t e l e n a turii era foarte mare. C t r e o r e l e u n s p r e z e c e , p t u r i l e i n f e r i o a r e a le a t m o s f e r e i s e l i m p e z i s e r s i m i t o r . A t m o s f e r a c p t a s e a c e a c l a r i t a t e u m e d , c a r e s e v e d e i c h i a r s e s i m t e dup trecerea marilor meteori. Uraganul nu prea s s e f i n d e p r t a t s p r e v e s t . M a i c u r n d p re a s s e f i d e s t r m a t pe l o c . P o a t e c , d u p c e s - a f r n t t r o m b a, e l i g s i s e de s c r c a r e n v a l u r i d e e l e c t r i c i ta t e , a a cum se ntmpl cteodat cu taifunurile din Oceanul Indian. Dar cam pe la aceeai or, s-ar fi putut constata d i n n o u c b a l o n u l c o b o r a n c e t , a f u n d n d u - s e ne n t r e r u p t n p t u r i l e i n f e r i o a r e a l e a t m o s fe r e i . P r e a chiar c se dezumfl cu ncetul, iar nvelitoarea lui p a r c se l u n g e a n t i n z n d u - s e , f o r m a l u i s f e r i c s c h i m bndu-se ntr-o form ovoidal. Pe la amiaz, aerostatul mai plana doar la nl i m e a d e d o u m i i d e p i c i o a r e d e a s u p r a m r i i. A v n d o c a p a c i t a t e d e c i n c i z e c i d e m i i d e p i c i oa r e c u b i c e ' , e s t e e v i d e n t c s e p u t u s e m e n i ne v r e m e n d e l u n g a t n a e r, f i e c a t i n s e se n l i m i m a r i , f i e c - i s c h i m b a s e d r u m u l d u p o d i r e c i e o r i z o n t a l . Cltorii aruncar acum ultimele obiecte care mai ngreuiau nacela : puinele alimente pe care le pst r a s e r , t o t u l p n i m i c i l e o b i e c t e p e c a r e l e aveau n buzunare. Apoi unul din ei se urc pe cerc u l d e c a r e e r a p r i n s p l a sa , c u t n d s l e g e ma i b i n e s u p a p a d e n c h i d e r e a a e r o s t a t u l u i.
1 Aproximativ 1700 m.c. (NA.)

S e v e d e a l i m p e d e c b a l o n u l n u s e ma i p u t e a m e n ine la nlime mare din pricina lipsei de gaz l Aadar, cltorii se simeau pierdui ! n t r - a d e v r , s u b a e r o s t a t n u s e z re a n i c i u n c o n tinent i nici mcar o insul, nici un punct de ater i s a j n u s e a r t a , n i c i e r i o s u p r a f a s o l i d p e c a r e s se poat prinde ancora. V e d e a u d o a r i m e n s i t a t e a o c e a n u l u i , a l e c r u i va luri continuau s se ciocneasc cu aceeai violen ! V e d e a u o c e a n u l , a l e c r u i l i m i t e e r a u i n v i z i b i l e, c h i a r p e n t r u e i , c a r e l d o m i n a u d i n n l i m i , i a c r u i n t i n d e r e s e v e d e a a c u m p e o ra z d e p a t r u z e c i d e m i l e A c e a s t n t i n d e r e d e a pe , l o v i t f r m i l , b i c i u i t d e u r a g a n, l i s e n f i a c a o c a v a l c a d d e t a l a z u r i d e z l n u i t e , d e a s u p r a c r o r a o m n n e v z u t p re a s f i a r u n c a t o ne s f r i t r e e a d e cr e s t e nspumate ! Nici un rm, nici un vapor n zare ! T r e b u i a d e c i , c u o r i c e p r e , s m p ie d i c e c o b o r r e a aerostatului, pentru ca acesta s nu fie nghiit de v a l u r i . i b i n e n e l e s c c e i c e s e a f l a u n n a c e l s e n d e l e t n i c e a u - c u a c e a s t o p e r a i e u r g e n t . D a r c u t o a t e s f o r r i l e l o r, b a l o n u l c o b o r a m e r e u , de p l a s n d u - s e t o t o d a t c u m a r e v i t e z n d i re c i a v n t u l u i , a d i c de l a n o r d - e s t l a s u d - v e s t . N e n o r o c i i i s e a f l a u n t r - o s i t u a i e n g r o z i t o a re ! E i n u m a i p u t e a u s t p n i a e r o s t a t u l i t o a t e nc e r c r i l e l o r e r a u z a d a r n i c e , i a r n ve l i t o a r e a b a l o n u l u i s e dezumfla tot mai tare. Gazul se scurgea nentrerupt i nu aveau cum s-l opreasc. Balonul cobora tot m a i r e p e de i p e l a o r a u n u, l a a m i a z , n a c e la s e a f l a d o a r l a a s e s u t e d e p i c i oa r e d e a s u p r a o c e a n u l u i. i n t r - a d e v r, s c u r g e r e a g a z e l o r, c a r e i e e a u p r i n t r - o s p r t u r a ba l o n u l u i , n u m a i p u t e a f i o p r i t . Uurnd nacela de toate obiectele pe care le purt a s e , p a sa g e r i i n u f c u s e r d e c t s p r e l u n g e a sc c u c t e v a o re c l t o r i a l o r p r i n v z d u h. D a r i n e v i t a b i l a c a t a s t r o f p u t e a c e l m u l t s f i e a m n a t , i d a c n u s e i v e a v r e u n r m n a i n t e d e c d e r e a n o p i i, c l t o r i i i b a l o n u l e r a u s o r t i i s p i a r n v a l u r i.

ncercar i ultima operaie ce le mai rmnea de fcut n asemenea clipe. C e i c e s e a f l a u n a e r o s t a t e r a u f r n d o i a l oa meni plini de energie, care tiau s priveasc moart e a n f a , f r s m u r m u r e . E i e ra u h o t r i s l u p t e p n n u l t i m a c l i p i s f a c t o t u l p e n t r u a n t r z i a p r b u i r e a . Na c e l a b a l o n u l u i n u e r a d e c t u n f e l d e c o m p l e t i t d i n n u i e l e , c a r e n u p u t e a s p l u t e a s c pe valuri, iar cltorii notri nu aveau nici un mijl o c s - o m e n i n l a s u p r a f a a a p e i , d a c a r f i c z u t. L a o r a d o u , a e r o s t a t u l n u m a i e r a de c t l a p a t r u s u t e d e p i c i o a r e d e a s u p r a v a l u r i l o r. A t u n c i r s u n o v oc e b r b t e a sc , v o c e a u n u i o m cu inim nenfricat, cruia i rspundeau glasuri tot att de hotrte : S-a aruncat totul ? N u ! M a i a v e m z e c e m i i d e f r a nc i n a u r ! n c l i p a u r m t oa r e , u n s a c g r e u c z u n m a r e . Urc balonul ? P u i n, d a r n c u r n d v a c o b o r d i n n o u 1 , C e m a i a r u nc m ? Nimic! B a d a !. . . N a c e l a ! N e a g m d e p l a s i d m d r u m u l n ac e l e i . E r a n t r - a d e v r s i n g u r u l m i j l o c c e l e m a i r m s e s e c a s u u r e z e a e r o s t a t u l . O a m e n i i t i a r f r n g h i i l e c a re l e g a u n a c e l a d e c e r c u l d e la b a z a b a l o n u l u i i a e r o s t a t u l se n l d i n n o u c u d o u m i i d e picioare. C e i c i n c i c l t o r i s e u r c a r n p l a s , d e a s u p r a ce r c u l u i , i c e rc e t a r c u p r i v i r e a a b i s u l d e s u b e i. Se tie c aerostatele au o mare sensibilitate stat i c . E s t e de a j u n s s a r u n c i o b i e c t u l c e l m a i u o r, p e n t r u a p r i c i n u i de p l a s a r e a l o r n d i r ec i e v e r t i c a l , d e o a r e c e a p a r a t e l e p l u t i t o a r e f u n c i o n e az a s e m e n ea unei balane de precizie matematic. Astfel stnd lucrurile, era firesc ca un balon uurat de o povar d e s t u l d e m a r e s s e u r c e b r u s c p n l a o n l i m e c o n s i d e r a b i l , l u c r u c a r e s e p e t r e c u i n c a z u l de fa.

T o t u i , d u p c e s e m e n i n u s e c t e v a m i n u te n e c h i l i b r u n z o n e l e s u p e r i o a r e a l e a t m o s f e r e i, a e r o s t a t u l n c e p u s c o b o a r e d i n n o u. G a z u l s e s c u r g e a p r i n s p r t u r a p e c a r e n - a v e a u c u m s - o r e p a r e. C l t o r i i f c u s e r t o t c e l e s t t u s e n p u t i n . N i c i o putere omeneasc nu-i mai putea salva. Le mai rm s e s e d oa r t r i a d e a - i a t e p t a n l i n i t e s f r i t u l . L a o r a p a t r u, b a l o n u l c o b o r s e d i n n o u i s e a f l a n u m a i l a c i n c i s u t e d e p i c i o a r e de a s u p r a a p e i. P e n e a t e p t a t e r s u n u n l t r a t p u t e r n i c. E r a c i n e l e c a r e - i n t o v r e a pe c l t o r i i c a r e s e c r a se i el n plas alturi de stpnul su. T o p a z r i t c e v a ! s t r i g u n u l d i n t r e p a sa g e r i , Curnd se auzi o alt voce, care strig : Pmnt! Pmnt! B a l o n u l , t r t d e v n t f r n c e t a r e s p r e s u d - ve s f , s t r b t u s e d i n z o r i o d i s t a n d e s t u l d e m a re , d e sigur cteva sute de mile, i chiar n acea direcie s e r i d i c a r m u l d e s t u l d e n a l t , p e ca r e - l z r i s e r cltorii. D a r p m n t u l a c e s t a s e a f l a l a o d e p r t a r e d e nc v r e o t r e i z e c i d e m i l e n d i r e c i a v n t u l u i , c a l e d e ce l puin o or, presupunnd c balonul nu va fi trt de cureni n alt direcie. nc o or ! Dar oare nu v a p i e r d e b a l o n u l c u m u l t n a i n t e i g a z u l ce - i m a i rmsese ? I a t n t r e ba r e a c h i n u i t o a r e p e c a r e i - o p u n e a u . C l t o r i i d e s l u e a u c t s e p o a t e d e b i n e p e t i c u l d e pmnt pe care trebuiau s ajung cu orice pre. Dale i n u t i a u c e r e p r e z i n t a c e l p m n t , d a c es t e u n continent sau o insul, fiindc nu prea tiau nspre c e p a r - t e a l u m i i i t r s e u r a g a n u l 1 T o t u i, t r e b u i a u s ajung pe rmul acel'a oricum ar fi fost el, locuit s a u n u, p r i m i t o r s a u n e p r i m i t o r. P e l a o r e l e p a t r u d u p - a m i a z , s e v e d e a b i n e c b a l o n u l n u s e m a i p u t e a m e n i n e n a e r. A t i n g e a din zbor suprafaa apei, iar crestele valurilor uriae muiaser de cteva ori partea de jos a plasei, ngreunnd-o. Aerostatul nu se mai putea nla dect lsndu-se pe o parte, ca o pasre lovit ntr-o arip.
11

D u p o j u m t a t e d e o r , a j u n s e r la o m i l d e r m , d a r n b a l o n u l t u r t i t , d e z u m f l a t, c u s u p r a f a a b r z d a t d e c u t e g r o a s e , m a i r m s e s e d o a r f oa r t e p u i n , g a z , n p a r t e a s u p e r i o a r . C l t o r i i, a g a i n p l a s a , d e ve n i s e r o p o v a r p r e a m a r e p e n t r u e l i n c u r n d , p e j u m t a t e c u f u n d a i n a p , nc e p u r s f i e biciuii de valurile furioase ale oceanului. Pe neatept a t e , n v e l i t o a r e a a e r o s t a t u l u i se t r a n s f o r m n t r - o p u n g n c a r e s u f l a v n t u l , f c n d - o s p l u t ea s c a s e m e n e a u n e i c o r b i i p e c a re o m p i n g e a v n t u l d i n spate. Poate c astfel aveau s ating n sfrit rmul. Ajunser la civa metri de rm, cnd patru strig t e d e g r o a z i z b u c n i r de o d a t . D e i n u m a i p r e a n s t a r e s s e r i d i c e , b a l o n u l , l o v i t de u n v a l uria, fcu un salt neateptat, ca i cum ar fi fost u u r a t d e o d a t d e n c o p a r t e d i n g r e u t a t e. E l s e r i d i c d i n n o u l a o m i e c i n c i s u t e d e p i c i o a r e, u n d ^ n t l n i u n c u r e n t d e a e r, c a r e l f c u s p l u t e a s c a p r o a p e pa r a l e l c u c o a s t a , n l o c s - l m n e d i r e c t s p r e u s c a t . D u p a l t e c t e v a m i n u t e , b a l o n u l s e a p r o pie din nou de coast i se prbui n sfrit pe nisipul rmului, departe de mal, unde nu mai ajungeau valurile. Ajutndu-se unul pe altul, cltorii izbutir s ias d i n o c h i u r i l e p l a s e i . B a l o n u l , u u r a t d e g r e u t a te a l o r , f u l u a t d i n n o u d e v n t i d i s p r u n la r g , c a o p a - , s r e r n i t c a r e , a d u n n d u - i u l t i m e l e p u t e r i, m a i n cearc s zboare odat. Nacela adpostise cinci cltori i un cine, totui b a l o n u l a r u n c a s e - p e r m n u m a i p a t r u pe r s o a n e . P r o b a b i l c c e l c a r e l i p s e a f u se s e l u a t d e v a l u l c e l o v i s e p l a s a , u u r n d a s t f e l b a l o n u l , c r u i a i n g duise s se mai ridice o dat n aer, pentru a se lsa d u p c t e va c l i p e p e r m . D e n d a t c e . s i m i r p m n t u l s u b p i c i o a re , c e i patru naufragiai, care meritau pe deplin acest nume, g n d i n d u - s e l a c e l c a r e l i p s e a , nc e p u r s s t r i g e t o i deodat : P o a t e c nc e a r c s n o a t e s p r e r m ! T r e b u i e s - l s c p m ! S - l s a l v m !
12

CAPITOLUL II

Un episod din timpul Rzboiului de Secesiune. Inginerul Cyrus SmUh. Gedeon Spiiett. Negrul Nab. Pencrof marinarul. Tnrul Harbert. O propunere neateptat. Intlnire la ora zece seara. Plecare pe timp de furtun.

Cltorii zvrlii de uragan pe rm nu erau nici a e r o n a u i de p r o f e s i e , n i c i a m a t o r i de e x p e d i i i a e riene. Erau nite prizonieri de rzboi, care avuseser ndrzneala s fug n mprejurri cu totul neo b i n u i t e . D e o s u t d e o r i f u s e s e r p e p u n c t u l de a p i e r i ! D e s u t e de o r i a r f i p u t u t s - i p r v l e a s c n a b i s b a l o n u l l o r s f r t e c a t . T o t u i l e f u s e s e h r zit o soart neobinuit, i de aceea, n ziua de 20 martie, dup ce fugiser din Richmond, capitala Virg i n i e i , s e a f l a u l a a p t e m i i d e m i l e de a c e s t o r a , citadela separatitilor n timpul cruntului Rzboi de Secesiune, asediat n acea vreme de trupele generalului Ulysse Grant. Cltoria aerian a fugarilor notri inuse cinci zile. Iat de altfel i mprejurrile neobinuite n care s - a p r o d u s e v a da r e a p r i z o n i e r i l o r, e va d a r e c a r e t r e b u i a s s e s f r e a s c c u c a t a s t r o f a ^ d e s c r i s m a i s u s. I n a c e l a i a n, p r i n l u n a f e b r u a r i e 1 8 6 5 , m a i m u l i o f i e r i a i g e ne r a l u l u i G r a n t c z u r n m i n i l e d u m a n u l u i , n c u r s u l u n e i a d i n n c e r c r i l e ne i z b u t i t e a l e g e n e r a l u l u i d e a c u c e r i o r a u l R i c h m o n d. E i a u fost nchii n ora. Unul dintre prizonierii cei mai de vaz aparinea statului major federal i se num e a C y r u s S m i t h. O r i g i n a r d i n M a s s a c h u s s e t s, C y r u s S m i t h e r a i n giner de profesie, un savant emerit, cruia guvernul S t a t e l o r U n i t e i n c re d i n a s e n t i m p u l r z b o i u l u i d i r e c i u n e a c i l o r f e r a t e , r o l u l s t ra t e g i c a l a c e s t o r a fiind deosebit de nsemnat. Adevrat american de N o r d, o s o s , s l a b i d e i r a t , i n g i n e r u l p r e a s a i b v r e o p a t r u z e c i i c i n c i d e a n i . nc e p u s e s n c r u n easc i i rdea barba, lsndu-i numai nite

14

m u s t i s t u f o a s e . A v e a u n u l d i n a c e l e ca p e t e m i n u n a t e , c u p r o f i l d e m e d a l i e , c u o c h i i s c p r t o r i, o g u r c e t r d a p r e o c u p r i s e r i o a s e , n t o t u l n f i a r e a u n u i a d e v r a t s a v a n t . C y r u s S m i t h e ra u n u l d i n t r e i n g i n e r i i a c e i a c a r e i n e a u s - i n c e a p m e s e r i a m n u i n d c i oc a n u l i c a z m a u a , n t o c m a i g e n e r a l i l o r c a re - i n c e p e a u c a r i e r a c a s i m p l i s o l d a i. D e a c e e a , p e l n g i s c u s i n i i n t e l i g e n , C y r u s S m i t h m a i p o s e d a i m u l t n d e m n a r e . M u c h i i l u i e ra u d e o s e b i t d e p u t e r n i c i . A d e v r a t o m d e ac i u n e i g n d i t o r t o t o d a t , f c e a t o t u l f r e f o r t, i n f l u e n a t p r o b a b i l i d e m a r e a s a v i g o a r e t r u p e a s c . A c e s t o m era nzestrat cu o voin creia nimic nu i se putea mpotrivi. Foarte bine pregtit, dovedea mult sim p r a c t i c , e r a f o a r t e d e s c u rc r e i a v e a t e m p e r a m e n t m i l i t a r, c a s v o r b i m n l i m b a j u l m i l i t a r f r a n c ez . S t p n p e s i n e n o r i c e m p r e j u r a r e , e l n d e p l i ne a n t o t u l c e l e t re i c o n d i i i , c a r e l a o l a l t d e t e r m i n e ne r g i a o m e n e a sc : a g e r i m e a m i n i i i a t r u p u l u i, i m p e t u o z i t a t e a d o r i n e l o r i p u t e r e d e v o i n . De v i z a l u i a r f i p u t u t s f i e a c e e a a l u i W i l he l m d e O r a n i a n s e c o l u l a l X V I I - l e a : N - a m n e v o i e s n d j d u i e s c p e n t r u a n t r e p r i n d e c e v a , i n i c i d e i z b n d c a s c o n t i n u i s p e r s e ve r e z " . n a c e l a i t i m p, C y r u s S m i t h e r a n s i n t r u c h i p a r e a c u r a j u l u i . ' L u a s e p a r t e l a t o a t e l u p te l e d i n timpul Rzboiului de Secesiune. A n c e p u t c a v o l u n t a r , s u b c o n d u c e r ea l u i U l y s s e G r a n t i s - a l u p t a t l a P a d u c a h, l a B e l m o n t , l a P i t t s b u r g - L a n d i n g, l a a s e d i u l C o r i n t u l u i , l a P o r t G i b s o n , l a R u l - N e g r u, l a C h a t t a n o g a , l a W i l d e r n e s s p e P o t o m a c , v i t e j e t e , c a u n s o l d a t d e m n d e g e n e r a l u l s u, c a r e s p u n e a : N u - m i n u m r n i c i o d a t m o r i i " . i, de sute de ori, Cyrus Smith ar fi trebuit s fie d i n t r e c e i pe c a r e c u m p l i t u l G r a n t n u - i n u m r a , d a r n aceste lupte, n care nu se crua niciodat, a fost a j u t a t d e n o r oc , p n n c l i p a c n d a f o s t r n i t i l u a t prizonier n cursul btliei de la Richmond. Tn aceeai zi, o dat cu Cyrus Smith, czu n minile suditilor i un alt personaj nsemnat. Este v o r b a d e G e de o n S p i l e t t , c u n o s c u t u l r e p o r t e r a l z i a -

rului New-York Herald, care fusese trimis s urmreasc peripeiile rzboiului, chiar n primele rnduri ale armatelor din Nord. Gedeon Spilett fcea parte din familia acelor ciudai cronicari, ca Stenley i alii, pe care nu-i sper i e n i c i o g r e u t a t e c n d e v o r b a s o b i n , n t i m p u l cel mai scurt cu putin, o informaie pentru ziarul lor. Ziarele Statelor Unite, 'cum ar fi New-York Her a l d , c o n s t i t u i e a d e v r a t e f o r e i de l e g a i i l o r s n t reprezentani pe care te poi bizui. Gedeon Spilett e r a n p r i m e l e r n d u r i a l e a c e s t o r de l e g a i . O m b i n e n z e s t ra t , e n e r g i c , p r o m p t i g a t a o r i c n d s a c i o n e z e , S p i l e t t s t r b t u s e l u m e a n t r e a g . Soldat i artist, nsufleit cnd era vorba s dea un sfat i hotrt la fapte, el nu se ddea n lturi de la n i c i o g r e u t a t e , d e l a n i c i o o b o s e a l i n i c i o p r i m e j d i e , a t u n c i c n d t i a c p o a t e s c a p e t e i n f o r ma i i , n p r i m u l r n d p e n t r u e l , a p o i pe n t r u z i a r u l s u . E r a u n a d e v r a t e r o u a l c u r i o z i t i i , a l i n f o r m a i i l o r, a l i n e d i t u l u i , a l n e c u n o s c u t u l u i , a l i m p o s i b i l u l u i. E r a u n u l d i n t r e a c e i o b s e r v a t o r i n e n f r i c a i, c a r e s c r i u s u b p l o a i a d e g l oa n e , i r e d a c t e a z c r o n i c i l e n b taia obuzelor i pentru care orice pericol constituie o a d e v ra t f e r i c i r e . Luase parte i el la toate luptele, mergnd n prim e l e r n d u r i , c u re v o l v e r u l n t r - o m n i c u c a r n e t u l n c e a l a l t , i a r c r e i o n u l n u - i t r e m u ra c n d e x p l o d a u o b u z e l e l n g e l . S p i l e t t n u a v e a o b i c e i u l s o c u p e n e n c e t a t f i r e l e t e l e g r a f i c e c u t e l e g r a m e, p o t r i v i t n ravului celor care vorbesc chiar i atunci cnd n-au c e s p u n e , da r f i e c a r e n s e m n a r e a s a e r a sc u r t , l i m p e d e i p r e c i s , m e n i t s l m u re a s c o p r o b l e m n s e m n a t . P e l n g t o a t e a c e s t e d a r u r i , e r a n z e s t ra t i cu mult sim al umorului. Astfel, voind s-i pst r e z e c u t o t d i n a d i n s u l l o c u l l a g h i e u l t e l e g r a f i c, pentru a fi primul care s comunice ziarului su rez u l t a t u l b t l i e i d e l a R u l - N e g r u, G e d e o n S p i l e t t t e l e g r a f i e , t i m p d e d o u o r e , p r i m e l e ca p i t o l e a l e B i bliei. Ziarul plti dou mii de dolari, dar avu mnd r i a d e a f i p r i m u l c a r e s p u b l i c e ac e a s t i n f o r maie.

Gdon Spilett era nalt. Avea cel mult patruzeci d e a n i . F a a i e r a n c a d r a t de f a v o r i i b l o n d - r o cai i privirea vioaie ca a unui om deprins s obs e r v e n d a t o r i c e a m n u n t . E r a v n j o s i se c l i s e , t r i n d n r e g i u n i c u c l i m a c e a m a i d i fe r i t . D e z e c e a n i , G d o n S p i l e t t e r a p r i m - r e p o r te r a l z i a r u l u i N e w - Y o r k H e r a l d, c r u i a i t r i m i t e a t o a t e c r o n i c i l e i de s e n e l e l u i , d e o a re c e m n u i a t o t a t t d e bine creionul, ca i penelul. n momentul n care fus e s e p r i n s , S p i l e t t d e sc r i a c m p u l d e l u p t , c u t n d n acelai timp s-l i schieze. Ultimele cuvinte scrise n c a r n e t u l l u i s p u ne a u : U n s u d i s t e s t e g a t a s t r a g a s u p ra m e a i . . . " D a r G d o n S p i l e t t, n o r o c o s c a d e o b i c e i , s c p f r n i c i o z g r i e t u r . Cyrus Smith i Gdon Spilett, care se cunoteau cel mult din auzite, fuseser transportai n acelai t i m p l a R i c h m o n d. R a n a i n g i n e r u l u i se v i n d e c r e p e d e i n t i m p u l c o n va l e s c e n e i l c u n o s c u p e r e p o r t e r, n t r e e r o i i n o t r i s e l e g o s t r n s p r i e t e n ie . n c u r n d, i u n u l i a l t u l n u m a i a v e a u d e c t u n s i n gur gnd : s fug, s regseasc armata lui Grant i s lupte din nou n rndurile ei pentru unitatea federal. Cei doi americani venii din Nord erau hotri s s e f o l o s e a sc d e o r i c e p r i l e j c a s f u g . . . D a r c u t o a t e c puteau circula n voie prin ora, orice ncercare d e e v a d a r e p r e a c u n e p u t i n , d e o a r e ce o r a u l R i c h mond era pzit cu strnicie. ntre timp, izbuti s ajung la Cyrus Smith servit o r u l s u , c a r e - i e r a d e v o t a t c u t r u p i s u T le t . V i t e a z u l a c e s t a e r a u n n e g r u n s c u t p e m o i a i n g i n e r u l u i. P r i n i i l u i f u s e s e r sc l a v i , d a r C y r u s S m i t h, a b o l i i o n i s t 1 c o n v i n s, l e l i b e r a s e d e m u l t v r e m e. R o b u l , d e v e n i t o m l i b e r, n - a v r u t s - i p r s e a sc s t p n u l ; l i u b e a p n l a s a c r i f i c i u . T n r u l ac e s t a d e t r e i z e c i d e a n i , z d r a v n, s p r i n t e n , n d e m n a t i c, i n t e l i g e n t, b l n d i l i n i t i t , n t o t d e a u n a z m b i t o r, n d a t o r i t o r i b u n, s e n u m e a N a b u c o d n o s o r, d a r n u r s p u n d ea d e ct la numele prescurtat i familiar de Nab.
1

Abolitionist partizan al desfiinrii sclaviei. (N.T.)

A f l n d c s t p n u l s u e s t e p r i z o n i e r , N a i ) ve n i f r s s t e a p e g n d u r i , t o c m a i d i n M a s sa c h u s s e t s . S o s i t l a R i c h n i o n d, i z b u t i s p t r u n d n o r a u l a s e d i a t m u l u m i t i r e t e n i e i i d i b c i e i s a le , n u f r s - i f i p u s d e v r e o d o u z e c i d e o r i v i a a n p e r i c o l. Nu se poate descrie bucuria lui Nab i a lui Cyrus SmiLh n clipa revederii. D a r d a c N a b i z b u t i s e s p t r u n d n o r a , n u n s e m n a c t o t a t t d e u o r p u t e a u s p l e c e, d e o a r ec e prizonierii f e de r a l i erau supravegheai n d e a p r o a p e. T r e b u i a o n t m p l a re n e o b i n u i t , p e n t r u a n ce r c a o e v a d a re c u o a r e c a r i s o r i d e i z b n d i p r i l e j u l acesta nu numai c nu se"ivea, dar era i greu s-l provoci. n t r e t i m p , g e n e r a l u l G r a n t i c o n t i n u a e n e r g ic e l e o p e r a i i m i l i t a r e . P l t i s e s c u m p v i c t o r i a d e la P i t t s b u r g - L a n d i n g. F o r e l e l u i , r e u n i t e c u c e l e a l e l u i B u t l e r, n u i z b u t i s e r s o b i n n i c i u n r e z u l ta t n lupta pentru oraul Richmond, aa c nimic nu-i ndreptea pe prizonieri s cread ntr-o e l i b e r a re grabnic. Reporterul, cruia plicticoasa c a p t i v i t a te nu-i ddea prilejul s scrie nici un articol interesant, i pierduse rbdarea. Ajunsese s fie stpnit d e u n s i n g u r g n d : s i a s d i n R i c h m o n d c u o r i c e pre. Fcuse chiar cteva ncercri, dar ntmpinase p i e d i c i d e ne n v i n s . T o t u i , a s e d i u l c o n t i n ua ; d a c p r i z o n i e r i i d o r e a u c u o r i c e p re s s c a p e p e n t r u a s e n t l n i c u a r m a t a lui Grant, unii dintre asediai nu erau mai puin grbii s fug pentru a putea s reia legtura cu arm a t a s e c e s i o n i t i l o r. P r i n t r e a c e t i a d i n u r m s e n u m r a i u n o a r e c a r e J o n a t h a n F o r s t e r, s u d i s t n d r j i t . A d e v r u l e ra c i s e c e s i o n i t i i e r a u b l o c a i n o r a tocmai ca i prizonierii federali. Armatele nordice i m p r e s u r a s e r . G u v e r n a t o r u l o r a u l u i R i c h m o n d n u m a i p u t e a s i n t r e n l e g t u r d e m u l t v r e m e c u generalul Lee. i trebuia s-i comunice ct mai grab-. n i c s i t u a i a o ra u l u i , p e n t r u c a a r m a ta c h e m a t n ajutorul asediailor s vin ct mai curnd. Acestui Jonathan Forster i veni atunci ideea s zboare cu
18

balonul peste liniile dumanului i s ajung astfel l a l a g r u l se c e s i o n i t i l o r . G u v e r n a t o r u l n c u v i i n n c e r c a r e a. U n a e r o s t a t special construit fu pus la dispoziia lui Jonathan F o r s t e r, c a r e u r m a s p l e c e c u a l t e c i n c i p e r s o a n e. C l t o r i i l u a u c u e i a r m e , p e n t r u ca z u l c n d a r f i f o s t n e v o i i s s e a p e r e n c l i p a a t e r i z r i i , i a l i m e n t e, p e n t r u c a z u l c n d a r f i s i l i i s f a c o c l t o r i e ae r i a n m a i l u n g . Plecarea fusese hotrt pentru ziua de 18 martie. Folosind vntul de nord-vest i cltorind n timpul n o p i i , a e r o n a u i i s o c o t e a u s a j u n g n c t e v a o r e l a cartierul generalului Lee. D a r v n t u l d e n o r d - v e s t n - a f o s t o a d i e r e o a r ec a r e i n c d i n z i ua d e 1 8 s e p u t e a o b s e r v a c s e v a t r a n s f o r m a n u r a g a n. C u r n d , v i j e l i a s e n t e i n t r - a t t , n c t t r e b u i s se a m n e p l e c a r e a l u i F o r s t e r, s o c o tindu-se prea primejdioas pornirea aerostatului i a c l t o r i l o r n m i j l o c u l e l e m e n t e l o r na t u r i i d e z l n uite. B a l o n u l , c a r e f u s e s e u m p l u t c u g a z ch i a r n p i a a principal a oraului, atepta deci acolo prima clip de linite, spre a se avnta n vzduh, iar lumea din o r a d e v e n e a t o t m a i n e r b d t o a r e , v z n d c s i t ua i a a t m o s f e r i c r m n e n e s c h i m ba t . Zilele de 18 i 19 martie n-au adus nici o mbun t i r e a s i t u a i e i . D i m p o t r i v , e r a ch i a r d i n c e n c e m a i g re u d e f e r i t b a l o n u l p e t e r e n u l u n d e e r a. a n c o r a t , d e oa r e c e r a f a l e l e l c u l c a u d e se o r i l a p m n t . T r e c u i n o a p t e a d e 1 9 s p r e 2 0 . S p r e d i m i n e a , u r a g a n u l d e ve n i i m a i p u t e r n i c . D e p l ec a r e n i c i n u se mai vorbea. n z i u a a c e e a , i n g i n e r u l S m i t h f u o p r i t p e s t r a d d e u n n e c u n o sc u t . E r a u n m a r i n a r p e ca r e - l c h e m a P e n c r o f f. O m u l p r e a s a i b v r e o t r e iz e c i i c i n c i s a u p a t r u z e c i d e a n i , e r a b i ne l e g a t , a r s d e s o a re , c u p r i v i r e a v i oa i e , c l i p e a m e re u d i n o c h i i a v e a o n f i a r e s i m pa t i c . A c e s t P e n c r o f f, a m e r i c a n d i n N o r d, c u t r e i e ra s e t o a t e m r i l e g l o b u l u i i t r i s e t o a t e a v e n t u r i l e c a r e p o t i e i n c a l e a u n e i f i i n e o m e n e t i. E d e p r i s o s s s p u n e m c e r a n t r e p r i n z t o r d e f e l u l

l u i , g a t a o r i c n d a r i t e o r i c e i c nc e t a s e d e m u l t s s e m a i m i re d e c e v a . P e n c r o f f ve n i s e l a R i c h m o n c i p e l a n c e p u t u l a n u l u i , n t r - o c h e s t i u n e d e af a c e r i , n s o i t d e u n b i e a n d r u d e v r e o c i n c i s p r e z e c e a n i, H a r b e r t B r o w n, d i n N e w - J e r s e y, f i u l f o s t u l u i s u c p i t a n, u n o r f a n p e c a r e - l i u b e a c a p e p r o p r i u l s u c o p i l . F u s e s e s u r p r i n s i e l de a s e d i u n o r a i i m o b i l i z a t a c o l o, s p r e m a r e l e l u i n e c a z. P e n c r o f f e r a s t p n i t i e l d e a c e l a i g n d : s f u g cu o r i c e p r e . Cunotea faima inginerului Cyrus Smith din auzite. tia c omul acesta hotrt era cuprins de nerbdare i a r d e a de d o r i n a d e a s c p a . n a c e a z i s e a p r o p i e d e c i de e l f r o v i r e , a d r e s n d u - i - s e d i r e c t : D o m n u l e S m i t h , n u v - a i s t u r a t de a c e a s t e dere n Richmond ? I n g i n e r u l s e u i t c u l u a r e - a m i n t e l a o m u l ca r e - i vorbise astfel, i care se grbi s adauge n oapt : < Domnule Smith, nu vrei s fugii ? C n d. . . ? r s p u n s e r e p e d e i n g i n e r u l, c r u i a d e s i g u r c i s c p a s e f r s v r e a r s p u n s u l , c c i n ic i nu avusese mcar timp s se uite mai bine la necunoscutul care i se adresase. T o t u i , d u p c e - i a r u n c p r i v i r e a - i p t r u nz t o a r e asupra feei deschise a marinarului, inginerul nu se mai ndoi de cinstea lui. Cine eti ? ntreb el scurt, P e n c r o f f l l m u r i c i ne e r a . B i n e , r s p u n s e C y r u s S m i t h. C u c e p r o p u i s fugim ? - Pi, cu leneul acela de balon care zace deg e a b a n p i a . S - a r p r e a c p e n o i n e a t e a p t !. . . Nu mai adug nimic, cci inginerul nelesese totul. Apucndu-l pe Pencroff de bra, l duse la el a c a s . A c o l o, m a r i n a r u l i e x p u s e p l a n u l, c a r e e r a d e f a p t f o a r t e s i m p l u. S e c e r e a d o a r s - i p u i v ia a n p r i m e j d i e . E d r e p t c u r a g a n u l a t i n s e se c u l m e a v i o lenei, dar un inginer ndrzne, i priceput cum era

21

C y r u s S m i t h t i a d e s i g u r s c o n d u c u n a e r o s t a t. D a c e l , P e n c r o f f, s - a r f i p r i c e p u t , n - a r f i o v i t s

22

p l e c e , l u n d u - l b i n e n e l e s i p e H a r b e r t cu e l . V z u s e e l de s t u l e n v i a a l u i , c a s n u s e m a i s p e r i e de un uragan ! C y r u s S m i t h a s c u l t a n t c e r e c u v i n t e l e ma r i n a r u l u i ; d o a r o c h i i i s t r l uc e a u . S e i v i s e n s f r i t p r i l e j u l i n u e r a e l o m u l s - l s c a p e . P l a n u l n u e ra a b s u r d, c i n u m a i f oa r t e p r i m e j d i o s. D e c i, p u t ea u s - l ncerce. Dei balonul era pzit, nu era cu neputin . s s e a p r o p i e n o a p t e a d e e l , s s e f u r i e z e n n ac e l i s taie apoi legturile care-l ineau pe loc ! Bine. n e l e s c p u t e a u s m o a r , d a r p e d e a l t p a r te aveau i sori de izbnd. i de n-ar fi fost vijelia asta... Dar de n-ar fi fost furtuna, balonul ar fi plecat demult i prilejul att de cutat nu s-ar mai fi ivit. N u s n t s i n g u r. . . n c h e i e C y r u s S m i t h. D a r c t e pe r s o a n e v r e i s i e i c u d u m n e a t a ? ntreb marinarul. Dou : pe prietenul meu Spilett i pe servitorul meu Nab. T r e i , p r i n u r m a r e , r s p u n s e P e n c r o f f, c u H a r b e r t i c u m i n e v o m f i c i n c i . D u p c t e t i u cu , b a l o n u l t r e b u i a s t r a n s p o r t e a s e p e r s oa n e . Atunci ne-am neles. Plecm ! spuse Cyrus S m i t h. Prin acest Plecm !", el i lua un angajament i n numele reporterului ; acesta nu era omul care s d e a na p o i , d i m p o t r i v , n c u v i i n f r n i c i o r e z e r v p l a n u l , d e n d a t c e - i f u m p r t i t . S e m i r d o a r c n u s e g n d i s e i e l l a u n l u c r u a t t de s i m p l u. C t d e s p r e N a b, e l l u r m a p e i n g i n e r o r i u n d e. Atunci, pe desear, spuse Pencroff. O s ne nvrtim toi cinci pe acolo, aa, ca nite gur-casc ! P e d e s e a r l a o r a z e c e , r s p u n s e C y r u s S m i t h . F a c c e r u l c a v i j e l i a s n u s e p o t o l e a s c d ec t d u p p l e c a re a n o a s t r . Pencroff strnse mna inginerului i se ntoarse a c a s , u n d e l l s a s e p e t n r u l H a r b e r t B r o w n. C u rajosul biat cunotea planul marinarului i atepta

23

c u o a r e c a r e n g r i j o r a r e rezultatul c o n v o r b i r i i c u i n g i n e r u l . D u p c u m se v e d e , ' t o i c i n c i e r a u o a m e n i h o t r i s s e a v n t e n v l t o a r e a v z d u h u l u i, n p l i n u r a g a n. Uraganul nu se potoli, astfel nct Jonathan Forster i tovarii si nici nu se gndeau s-l nfrunte n nacela care se putea sfrma uor. Fu o zi ngrozit o a r e . I n g i n e r u l s e t e m e a d e u n s i n g u r l u c r u : ca n u c u m v a s s e r u p n b u c i aerostatul, c a r e e r a l e g a t d e p m n t i p e c a r e v n t u l l c u l c a m e r e u. El se nvrti timp de cteva ore n piaa aproape p u s t i e , s u p r a v e g h i n d a p a r a t u l . P e n c r o f f f c u ac e l a i l u c r u, c u m i n i l e n b u z u n a r e i c s c n d p re l u n g d i n c n d n c n d, c a u n u l c a r e n u m a i t i e cu m s - i o m o a r e t i m p u l . i e l s e t e m e a c s e va r u p e b a l o nul, sau chiar c va fi smuls din legturi i purtat de vnt. V e n i i s e a ra . N o a p t e a s e l s a n t u n e c o a s i p c l e g r o a se c a n i t e n o r i s e t r a u l a s u p r a f a a p m n t u l u i . . . C d e a o p l oa i e a m e s t e c a t c u z p a d . E r a f r i g i u n f e l d e c e a a p s t o a r e p l u t e a d e a s u p ra oraului. Prea c vijelia puternic impusese comb a t a n i l o r u n f e l d e a r m i s t i i u i c t u n u l f u s e s e re d u s l a t c e r e d e t u n e t e l e g r o a z n i c e a l e u ra g a n u l u i . S t r z i l e o r a u l u i e r a u p u s t i i . C h i a r i p a z a p ie i i u n d e s e z b t e a a e r o s t a t u l d e v e n i s e z a d a r n i c p e o a s t f e l d e v re m e . n t r - a d e v r, t o t u l p r e a s a j u t e f u g a p r i z o n i e r i l o r ; da r c l t o r i a a s t a, n m i j l o c u l vnturilor dezlnuite !... U r t f l u x ! i z i s e P e n c r o f f, n de s n d u - i c u p u m n u l p l r i a pe c a r e v n t u l n c e r c a s i - o s m u l g . Dar las' c-o s ne descurcm noi! La ora nou i jumtate, Cyrus Smith i tovarii s i p t r u n s e r p r i n d i f e r i t e p u n c t e n p i a a c u f u n d a t n n t u n e r i c , d e o a r e c e v n t u l s t i n s e s e fe l i n a r e l e c u g a z. U r i a u l a e r o s t a t , a p r o a p e c u t o t u l c u lc a t l a p m n t , n i c i n u s e m a i z r e a . P e l n g s a c i i d e l e s t, l e g a i d e s f o r i l e p l a s e i , n a c e l a m a i e ra f i x a t i d e u n c a b l u p u t e r n i c , t r e c u t p r i n t r - u n i n e l n g r o p a t n c a l d a r m ; ce a lalt jumtate a cablului era adus peste bord.
21

C e i c i n c i p r i z o n i e r i s e n t l n i r l n g b a l o n. N u - l v z u s e n i m e n i i e r a a t t d e n t u n e r ic , n c t n i c i e i n u s e p u t e a u ve d e a u n u l p e a l t u l . F r s s c oa t o v o r b , C y r u s S m i t h, G e d e o n S p i l e t t , N a b i H a r b e r t l u a r l o c n n a ce l , n t i m p c e P e n c r o f d e z l e g a , u n u l c t e u n u l , s a c i i de l e s t . T o t u l s e i s p r v i n c t e v a c l i p e i m a r i n a r u l se u r c l n g tovarii si. Aerostatul nu mai era reinut dect de a doua jumtate a cablului i mai rmnea doar ca Cyrus Smith s dea ordinul de plecare. n c l i p a a c e e a , u n c i n e s r i n n a c e l . E r a T o p , ' c i n e l e i n g i ne r u l u i , c a r e , r u p n d u - i l a n u l, i u r m a s e s t p n u l , C y r u s S m i t h v o i s g o ne a s c b i e t u l a n i m a l , t e m n d u - s e d e o g r e u t a t e s u p l i m e n ta r . Eh ! Unde merg atia, treac i el ! spuse Pencroff, aruncnd afar nc doi saci cu nisip. Apoi, marinarul ddu drumul cablului i balonul s e n l p i e z i i p i e r i n n l i m i , i z b i n d c u na c e l a d o u h o r n u r i , p e c a r e l e d r m n i u r e u l p l e c r i i. Uraganul se dezlnui n acele clipe cu o violen nfricotoare. Inginerul nu se putu gndi la o ater i z a r e n t i m p u l n o p i i , i a r c n d s e l u m i n d e z i u , p m n t u l n u s e m a i v e d e a , d i n p r i c i n a ce e i . A b i a peste cinci zile zrir ntr-o clip de. nseninare i m e n s i t a t e a m r i i c a r e s e n t i n de a s u b a e r o s t a t u l m pins de vnt cu o vitez nemaivzut ! t i m c p a t r u d i n c e i c i n c i o a m e n i p l ec a i n z i u a d e 2 0 m a r t i e a u f o s t z v r l i i n z i u a d e 2 4 m a r t ie p e u n r m p u s t i u, l a m a i m u l t d e a s e m i i d e m i l e deprtare de ara lor * C l t o r u l c a r e l i p s e a , a c e l a n a j u t o r u l c r u i a se grbeau n primul rnd s alerge cei patru supravieuitori ai balonului, era tocmai conductorul lor, inginerul Cyrus Smith,
1 n ziua de 5 aprilie, oraul Richmond a czut n minile lui Grant, revolta separatitilor a fost nbuit i Lee se retrgea spre vest, n timp ce cauza unitii statelor americane triumfa. (N. A.)

25

CAPITOLUL III

Seara la orele cinci. Unul este dat lips. Dezndejdea lui Nab. Cercetrile se ndreapt spre nord. Insula. O noapte trist i plin de griji. Ceurile dimineii. Nab noat. Pmnt n zare. Trecerea canalului prin vad.

I n g i n e r u l f u s e s e s m u l s de v a l u r i d i n t r e o c h i u r i l e destrmate ale plasei. O dat cu el dispruse i cin e l e . C r e d i nc i o s u l a n i m a l s r i s e d i n p r o p r i u i m b o l d n a j u t o r u l s t p n u l u i s u. nainte ! strig reporterul. i t o i p a t r u G e d e o n S p i l e t t , H a r b e r t, P e n c r o f f i N a b n c e p u r c e r c e t a re a , u i t n d c e r a u s f r ii de oboseal. Bietul Nab plngea de furie i desperare la gnd u l c p i e r d u s e t o t c e - i e r a m a i s c u m p p e l u m e. N u t r e c u s e r n i c i d o u m i n u t e d i n c l i p a n ca r e . dispruse Cyrus Smith pn la aceea n care acostas e r t o v a r i i l u i . P u t e a u d e c i n d j d u i c v o r s o s i la timp spre a-l salva. S - l s a l v m ! S - l c u t m ! s t r i g N a b. I I c u t m , Na b , r s p u n s e G e d e o n S p i l e t t, < i-l vom gsi ! I vom regsi oare n via ?, D e s i g u r, N a b ! t i e s n o a t e ? n t r e b P e n c r o f f. D a ! r s p u n s e Na b . D e a l t f e l l a r e i pe T o p. Auzind mugetul valurilor, marinarul ddu ns ne n c r e z t o r d i n c a p. I n g i n e r u l d i s p r u s e n d re p t u l p r i i d e n o r d a rmului, la o jumtate de mil de locul unde acost a s e r na u f r a g i a i i . D a c i z b u t i s e s a j u n g c t m a i a p r o a p e de a c e a p a r t e a l i t o r a l u l u i m r i i , l o c u l r e s pectiv ar fi trebuit s se afle la cel mult o jumtate d e m i l d e l oc u l u n d e s e a f l a u n a u f r a g i a i i. S e f c u s e a p r o a p e a s e . C e a a s e l s a s e d i n n o u, c e e a c e f c e a n o a p t e a f o a r t e n t u ne c o a s , N a u f r a g i a 21

i i se n d r e p t a r s p re n o r d, r n e r g n d d e - a l u n g u l c o a s t e i r s r i t e n e a p m n t u l u i pe c a r e s e n i m e r i se s f i e a z v r l i i d e f u r t u n , i n u t n e c u n o s c u t pe n t r u e i, a crui poziie-geografic nici n-o puteau bnui. Clc a u p e u n t e r e n n i s i p o s, p r e s r a t c u p i e t r i , l i p s i t d e o r i c e f e l d e v e g e t a i e . S o l u l f o a r t e i n e g a l, a c c i d e n t a t, era pe alocuri ciuruit de gropi mici care ngreuiau mersul. Din aceste guri neau la tot pasul nite p s r i m a r i , c a r e z b u r a u g r e o i d e c o l o p n c o l o, d a r p e c a re n u l e v e d e a u d e s l u i t d i n c a u z a n t u n e r i c u lui. Alte psri mai sprintene se ridicau n stoluri, trecnd ca nite nori. Judecnd dup ipetele lor strid e n t e , m a r i na r u l u i i s e p r e a c s n t g o e l a n z i i p e s c r u i , c a r e s e l u a u l a n t r e c e r e c u v u i e t u l m r i i. D i n c n d n c n d, n a u f ra g i a i i s e o p r e a u , s c o t e a u strigte puternice i ascultau dac nu se aude vreo chemare dinspre apele oceanului. Socoteau pe drept cuvnt c dac s-ar fi aflat n apropierea locului unde ar fi putut s cad inginerul, ar fi ajuns la urechile l o r c e l p u i n l t ra t u l l u i T o p , p r e s u p u n n d c C y r u s S m i t h n - a r f i f o s t n s t a r e s de a n i c i u n s e m n d e via. Dar nici un strigt nu se auzea n afar de v u i e t u l m r i i i c l oc o t u l t a l a z u r i l o r c a r e s e s p r g e a u de rm. Alicul grup i continua drumul, cercetnd cele mai mici cotituri ale litoralului. Dup ce naintaser vreo douzeci de minute, cei patru naufragiai ddur n calea lor de o fie de v a l u r i s p u m e g n d e , d i nc o l o d e c a r e n u s e ma i z r e a p m n t u l . S e a f l a u l a e x t r e m i t a t e a u ne i l i m b i a s c u ite de pmnt, de care se izbeau cu furie valurile. A s t a - i u n p r o m o n t o r i u , s p u s e m a r i na r u l . T r e b u i e s ne ntoarcem rnergnd pe partea dreapt i astfel v o m a j u n g e s s i m i m d i n n o u p m n t s u b p i c i o a r e. D a r d a c i n g i n e r u l e s t e a c o l o ? r s p u n s e N a b, artnd oceanul, ale crui talazuri uriae i nspumate se zreau prin ntuneric. Atunci s-l strigm ! i t o i d e o d a t s c oa s e r u n s t r i g t r s u n t o r, da r nu primir nici un rspuns. Ateptar o clip mai linitit i strigar din nou. Nici de astdat nu rspunse nimeni.
27

N a u f r a g i a i i se n t o a r s e r , u r m n d l a t u r a o p u s a promontoriului i pind pe acelai teren nisipos i a c c i d e n t a t. T o t u i , P e n c r o f f o b s e r v c l i t o r a l u l n c e p e s s e t r a n s f o r m e a i c i n t r - u n p o v r n i s t n c o s i n c l i n a t . E l t r a se c o n c l u z i a c p a r t e a a ce a s t a a l e r c n u l u i f o r m e a z o p a n t d e s t u l d e l u n g , a j u n g n d p n la creasta nalt a unui masiv ce se profila nedeslu i t n u m b r . P e r m u l a c e s t a p s r i l e e r a u m a i r a r e. i m a r e a e r a mai p u i n z g o m o t o a s , m a i p u i n z b u c i u m a t i s e p r e a c h i a r c v a l u r i l e s e p o t o l e s c. Z g o m o t u l t a l a z u r i l o r c e s e s p r g e a u de m a l d e - a b i a s e auzea. Probabil c partea aceasta a promontoriului f o r m a u n m i c g o l f n s e m i c e r c , a p r a t de c a p u l c e nainta n mare, oprind curenii din larg. C o n t i n u n d s n a i n t e z e n a c e e a i d i r e c i e, n a u f r a g i a i i s e n d r e p t a u s p r e s u d, d e p r t n d u - s e t o t ma i m u l t d e p a r t e a d e r m p e c a re s - a r f i p u t u t s s e a f l e C y r u s S m i t h . C a l e de o m i l i j u m t a t e , l i t o r a lul nu avea nici un fel de cotitur care s le ngduie s revin spre nord. Totui era cu neputin ca vrful p r o m o n t o r i u l u i , p e c a re c l t o r i i n o t r i l n c o n j u r a s e r , s n u f i e l e g a t d e p m n t . C u t o a te c e r a u i s t o v i i , n a u f r a g i a i i m e r g e a u c u r a j o i m a i de p a r t e , t r g n d m e r e u n d e j d e s g s e a s c o c o t i t u r b r u s c , c a r e s - i r e a d u c p e c a l e a c e a b u n . M a r e f u d e z a m g i r e a l o r c n d , d u p c e s t r b t u ser cale de dou mile, se pomenir din nou n faa m r i i . S e a f l a u de d a t a a c e a s t a p e u n c a p d e s t u l de nalt, format din stnci alunecoase. S n t e m p e o m i c i n s u l , s p u s e P e n c r o f f , p e c a re a m c u t r e i e r a t - o de l a u n c a p t l a ce l l a l t 1 O b s e r v a i a m a r i n a r u l u i e r a a d e v r a t . N a u f r a g i a ii notri nu fuseser zvrlii pe un continent, ci pe o i n s u l m i c , a c r e i l u n g i m e n u t r ec e a d e d o u m i l e i c a r e e r a d e s i g u r d e s t u l d e n g u s t . O a r e a c e a s t i n s u l a r i d , p i e t r o a s , l i p s i t d e v e g e t a i e , - c a r e p r e a s a d p o s t e a sc d o a r c t e v a psri de mare face parte dintr-un arhipelag mai important ? Iat o ntrebare la care nu gseau rspuns. Cltorii balonului zriser pmntul de la nlime i prin cea, aa c nu-i dduser bine
28

s e a m a d e n t i n d e r e a l u i . D a r l u i P e n c r o f f, ai c r u i o c h i d e m a r i na r e r a u o b i n u i i c u n t u n e r i c u l , i se p r e a c z r e t e s p re v e s t o m a s n e d e s l u i t , c a r e ar fi putut s fie o coast nalt. P r i n n t u n e r i c u l c e d o m ne a , n u p u t e a u n s s - i d e a s e a m a c r u i s i s t e m , s i m p l u s a u co m p l e x , i a p a r i n e a i n s u l a pe c a r e s e a f l a u. N u p u t e a u s p l e c e d e . p e e a , f i i n d nc o n j u r a t d e a p , a a c s e v z u r n e v o i i s a m ne p e a d o u a z i c u t a r e a i n g i n e r u l u i care, din pcate, nu dduse nici un semn de via pn la ora aceea. Nu dovedete nimic tcerea lui Cyrus, spuse r e p o r t e r u l . S - a r p u t e a s f i e l e i n a t s a u r n i t , n i m p o s i b i l i t a t e d e a r s p u n d e n c l i p a d e fa . D a r nu trebuie s pierdem ndejdea ! R e p o r t e r u l f u d e p r e r e s a p r i n d n t r - u n p u n c t oarecare al insulei un foc, care s serveasc drept p u n c t d e o r i e n t a r e i n g i n e r u l u i . Z a d a r n i c n s c u t a r n a u f r a g i a i i l e m n e s a u i e r b u r i u s c a t e. P e i n s u l g s i r n u m a i n i s i p i p i e t re . E u o r d e n e l e s d u re r e a l u i N a b i a t o v a r i l o r s i , c a re e r a u a t t d e l e g a i d e c u r a j o s u l C y r u s S m i t h, cnd i ddur seama c nu puteau ntreprinde nim i c p e n t r u a - l sa l v a . T r e b u i a u s a te p t e i v i r e a z o r i l o r. P o a t e c i n g i n e r u l i z b u t i s e s s e s a l ve z e s i n g u r i a t u n c i i i g s i se u n a d p o s t u n d e v a , p e c o a s t , sa u d i s p r u s e p e n t r u t o t d e a u na ! Orele treceau anevoie, chinuitor de lungi. Se ls a s e u n f r i g p t r u nz t o r . N a u f r a g i a i i s u f e re a u c u m p l i t , d a r f r s i a n s e a m l u c r u l ac e s t a , n i c i n u s e g n d e a u s s e o d i h n e a s c o c l i p . U i t n d d e e i, cu gndul numai la conductorul lor, ndjduind mer e u, o a m e n i i u m b l a u d e c o l o p n c o l o p e o s t r o v u l p u s t i u, n t o r c n d u - s e m e r e u s p r e c a p u l d e l a n o r d , p u n c t u l c e l m a i a p r o p i a t d e l o c u l c a t a s t r o f e i. T r g e a u c u u re c h e a , s t r i g a u, c u t a u s p r i n d v r e o c he m a r e d e s p e r a t . V o c i l e l o r r s u na u d e s i g u r d e s t u l d e d e p a r t e , c c i a t m o s f e ra s e m a i l i n i t i s e i o d a t cu furtuna se potolise i vuietul mrii. ntr-un rnd, li se pru chiar c aud un fel de e c o u c a r e r s f r n g e a s t r i g t u l l u i Na b . H a r b e r t i

29

a t r a s e a t e n i a l u i P e n c r o f f a s u p r a ac e s t u i f e n o m e n , adugnd : Aceasta ar putea dovedi existena unui rm destul de apropiat, aezat nspre apus. M a r i n a r u l d d u d i n c a p n s e m n d e n c u v i i n a r e. D e a l t m i n t e r i o c h i i s i n u - l n e l a u n i c i o d a t . i d e v r e m e c e e l z r i s e , o r i c t de t e r s, p r o f i l n d u - s e u n rm, era sigur c acel rm exist. D a r e c o u l n de p r t a t f u s i n g u r u l r s p u n s l a c h e mrile lui Nab, imensele ntinderi ce cuprindeau tot. r s r i t u l i n s u l e i r m n n d c u f u n d a t e n t c e r e. T o t u i , c e r u l s e n s e n i n a c u n c e t u l i c t r e m i e z u l nopii se ivir primele stele. Dac inginerul ar fi fost alturi de tovarii si, ar fi observat de nd a t c s t e l e l e n u s e m na u c u a c e l e d i n e m i s f e r a b o r e a l . n t r - a d e v r, S t e a u a P o l a r n u a p r e a p e acest nou orizont, constelaiile zenitului nu erau acelea care se vedeau n mod obinuit n nordul noului c o n t i n e n t , i a r l a P o l u l A u s t ra l s t r l u c e a C r u c e a S u dului. T r e c u i n o a p t e a . C t r e o r e l e c i n c i, n d i m i n e a a zilei de 25 martie, nlimile se luminar uor. Zar e a m a i e r a n t u n e c a t , i a r o d a t c u l u m i n a z i le i c a r e a b i a m i j e a , o p c l de a s s e l s de a s u p r a m rii, astfel c nu se mai putea vedea dect cel mult l a d o u z e c i d e p a i . T r m b e d e c e a d e a s s e d e s f u r a u , t r n d u - s e g re o i . V r e m e a l e r m n e a p o t r i v n i c . Na u f r a g i a i i n u p u t e a u d e o se b i n i m i c n j u r u l l o r . N a b i r e p o r t e r u l ce r cetau oceanul, n timp ce Harbert i marinarul rscoleau cu ochii partea de apus a insulei. Dar nic i e r i n u s e z r e a v r e o u r m d e p m n t. C e a r e - a f a c e ? s p u s e P e n c r o f f. C h i a r d a c n u v d r m u l , l s i m t . . . s i m t c s e a f l a c o l o. . . s n t sigur, tot att de sigur cum tiu c nu mai snt la Richmond ! C u r n d c e a a p r i n s e s s e d e s t r a m e. F u s e s e d o a r o p c l t r e c t o a r e , c a r e v e s t e a t i m p f r u m o s. S o a r e l e ncepu s nclzeasc straturile superioare de aer i c l d u r a l u i p t r u n s e p n d e a s u p r a i n s u l e i.
30

i , n t r - a d e v r, p e l a a s e i jumtate, t r e i s f e r t u r i d e c e a s d u p r s r i t u l s o a r e l u i , c e a a n c e p u s . f i e d i n c e n c e m a i s t r v e z i e . S e a d u n a t o t m a i s u s, ; p e m s u r c e s e r i s i p e a j o s. C u r n d s e a r t p r i v i - : r i l o r n t r e a g a i n s u l , c e p r e a s f i c o b o r t p e n e a t e p t a t e d i n t r - u n n o r, a p o i s e c o n t u r a n za r e i marea, ntinzndu-se nesfrit spre rsrit i mrg i n i t s p r e a p u s de o s t n c n a l t i a b r u p t . D a ! r a p m n t n z a re . A c o l o i p u t e a u g s i ce l puin deocamdat un adpost. Insula era desprit d e c o a s t p r i n t r - u n c a n a l l a r g d e o j u m t a t e d e m i l , prin care vuia un curent. Iat ns c, urmnd doar imboldul inimii, unul dintre naufragiai se avnt de ndat n mijlocul cur e n t u l u i , f r s s e s f t u i a s c c u t o v a r i i s i, f r s f i s p u s u n c u v n t . E r a Na b c a r e s e g r be a s a t i n g p a r t e a de n o r d a r m u l u i d i n f a . Z a da r n i c s t r i g P e n c r o f f d u p e l , n i m i c n u p u t e a s - l o p r e a sc . M a r i n a r u l s e n t o a r s e a p o i s p r e r e p o r t e r, c a r e s e p r e g t e a s - l u r m e z e p e N a b, i - l n t r e b : Vrei s strbai canalul ? Desigur, rspunse Gdon Spilett. A r f i b i n e s a t e p i , c r e d e - m , s p u s e ma r i narul. Nab este n stare s-i salveze i singur stp n u l . D a c ne - a m a v n t a n c a na l , s - a r p u t e a s . f i m t r i n l a r g d e c u re n t u l c a r e p a r e de o s e b i t d e p u t e r n i c . D a c n u m n e l , s n t c u r e n i i r e f l u x u l u i. Privete, marea a i nceput s se retrag de pe r m . S a v e m de c i r b d a r e i c r e d c d u p c e sc a d a p e l e v o m g s i u n v a d. . . A i d r e p t a t e , r s p u n s e r e p o r t e r u l. S n e r z l e i m ct mai puin cu putin... I n t r e t i m p , N a b l u p t a d i n r s p u t e r i m p o t r i v a c u r e n t u l u i , c u t n d s - l t a i e p i e z i . L a f ie c a r e m i c a r e a.braelor apreau deasupra valurilor umerii lui negri. El se deprta extrem de repede de rmul de l a c a r e p l e c a s e i s e a p r o p i a d e c o a s t a o p u s . i t r e b u i s e m a i b i n e de o j u m t a t e d e o r ca s s t r b a t j u m t a t e a d e m i l c e d e s p r e a m i c a i n s u l d e c o a s t i nu izbuti s ias la rm dect la cteva mii de p i c i o a r e de l o c u l d e u n d e p l e c a s e .
31

N a b i e i p e u s c a t l a p o a l e l e u n u i b l oc n a l t d e g r a n i t , s e s c u t u r c u p u t e r e i d i s p r u d e n da t dup un grup de stnci care naintau n mare cam n d r e p t u l e x t r e m i t i i d e m i a z - n o a p t e a i n s u l e i. Tovarii lui Nab urmriser cu adnc nelinite ndrznea lui ncercare i dup ce dispru n dosul stncilor, ei i ntoarser privirile spre pmntul pe care se aflau i unde aveau de gnd s se adp o s t e a s c . n t r e t i m p m n c a s e r d i n sc o i c i l e c a r e s e g s e a u d i n be l u g p e n i s i p . E r a c a m s r c c i o s p r n zul lor, dar tot era ceva. C o a s t a c e s e z r e a n f a a l o r f o r m a u n g o l f l a r g, c a r e s e t e r m i n a n p a r t e a de s u d p r i n t r - u n c a p a s cuit cu o nfiare slbatic, pe care nu cretea n i c i u n f e l d e ve g e t a i e . A c e s t c a p s e u n e a c u l i toralul, urmnd o curb capricioas i sprijinindu-se pe stnci nalte de. granit. Spre nord, dimpotriv, golful se lrgea mult, mrginit de o coast rotunj i t , c a r e s e n t i n d e a d e l a n o r d - ve s t l a s u d - e s t , t e r minndu-se printr-un cap alungit. Deschiztura golfului putea s msoare vreo opt mile. La o jumtate de mil de rmul acesta era sit u a t i n s u l a , c a r e o c u p a o f i e n g u s t d i n a p e l e o c e a n u l u i , se m n n d c u o b a l e n u r i a . P a r t e a c e a mai larg a insulei nu avea mai mult de o jumtate de mil. r m u l c a r e m r g i n e a i n s u l a n c e pe a c u o n t i n d e r e n i s i p o a s , p r e s r a t c u b o l o va n i d e s t n c n e g r i c i o i , p e c a r e r e f l u x u l t o c m a i i d e sc o p e r e a n c e t u l c u nc e t u l . P e p l a n u l a l d o i l e a s e r i d i c a u n f e l d e b a r i e r a b r u p t i d r e a p t de g r a n i t, m s u r n d cel puin trei sute de picioare i care se ntindea pe o l u n g i m e d e t r e i m i l e . n d r e a p t a , a ce a s t c o r t i n d e p i a t r se i s p r v e a p r i n t r - o s u p r a f a n e t e d , t i a t p a rc d e m n a o m u l u i . D i m p o t r i v , n p a r t e a s t n g , d e a s u p ra p r o m o n t o r i u l u i , u n f e l d e m a l r p o s, a l c t u i t d i n c o n g l o m e r a t e d e r o c i d e p e u r m a p r b u i r i l o r d e t e r e n, d e s c r e t ea n t r - u n f e l d e p o v r r i i a l u n g i t , c a r e s e c o n t o p e a cu s t n c i l e d e l a capul meridional al golfului.
32

Pe platoul superior al acestei coaste nu se zrea n i c i u n c o p a c . P r e a s f i e u n p o d i n e te d , a s e m ntor aceluia care domin Cape-Town la capul Bunei Sperane, dar de proporii reduse ; cel puin aa a p r e a v z u t d e p e i n s u l . T o t u i , n pa r t e a d r e a p t , n d r t u l s u p r a fe e i n e t e d e a s t n c i i , s e z r e a i v e r dea. Se vedea destul de bine o mas nu prea desl u i t d e c o pa c i m a r i , c a r e s e n t i n d e a n d e p r t a r e ct puteai cuprinde cu ochii. Verdeaa aceasta ndulc e a p r i ve l i t e a p o s o m o r t d i n p r i c i n a p a r a v a n u l u i coluros de granit. n sfrit, n fund de tot, deasupra platoului, un p i s c a l b, a e z a t l a n o r d - v e s t , l a o d i s t a n d e c e l p u i n a p t e m i l e , s t r l u c e a n b t a i a s o a r e l u i . E r a cretetul unui munte acoperit cu o cciul de zpad. Ar fi fost greu de spus dac era rmul unei ins u l e s a u ai u n u i c o n t i n e n t , d a r s t nc i l e c a r e n e a u, s c h i m o n o s i n d u - se p a r c , n s t n g a , s p u n e a u oricrui geolog, fr ovire, c snt de origine vulc a n i c , a t t d e c i u d a t e ra u n g r m d i t e. . . G e d e o n S p i l e t t , P e n e r o f f i Ha r b e r t c e r c e ta u c u luare-aminte acest inut, unde s-ar fi putut s fie s i l i i s t r i a sc a n i n d e l u n g a i , p o a te c h i a r p n l a s f r i t u l z i l e l o r, d a c n u s e a f l a cu m v a n c a l e a v a p o a r e l o r. E i , P e n e r o f f, c e s p u i ? n t r e b H a r b e r t . Ce s spun ?... rspunse marinarul... Vd i b u n e i r e l e , c a p e s t e t o t . V o m v e d ea n o i. D a r u i t e , n c e p e re f l u x u l . P e s t e t r e i o r e , v o m n c e r c a s t r e c e m d i n c o l o i o da t a j u n i p e r m u l c e l l a l t, v o m c u t a s n e d e s c u r c m i s - l g s i m i p e d o m n u l S m i t h. Peneroff nu se nelase n socotelile lui. Peste t r e i o r e , m a r e a s e r e t r s e se , d e s c o p e r i n d m a i p e s t e tot nisipurile de pe fundul albiei canalului. ntre i n s u l i c o a s t a d i n f a r m s e se d o a r o f i e n g u s t d e a p , p r i n c a r e , d e s i g u r , a ve a u s p o a t trece cu uurin. P e l a o r a z e c e , G e d e o n S p i l e t t i ce i d o i t o v a r i a i s i i s c o a s e r h a i n e l e , p e c a r e i l e a e z a r p e

33

c a p, n t r n d a p o i n c a n a l u l a c r u i a d n c i m e n u d e p e a c i n c i p i c i o a r e . H a r be r t , p e n t r u c a r e a pa e r a p r e a a d nc , l s t r b t u n o t n d c a u n pe t e . A j u n s e r u o r p e m a l u l o p u s . D u p c e s e u s ca r l a s o a r e , c e i t r e i na u f r a g i a i i m b r c a r h a i n e l e p e ca r e l e feriser de ap i se aezar la sfat.

CAPITOLUL' IV,

' Scoicile lithodome. Gura riului. Hornurile". Cercetrile continu. Pdurea de conifere. Provizia de combustibil. n ateptarea refluxului. De pe nlimea coastei. Pluta cu lemne. ntoarcerea la rm.

R e p o r t e r u l h o t r c c e l m a i p o t r i v i t l u c r u er a c a m a r i n a r u l s - l a t e p t e p e l o c , u n d e u r ma s s e n t o a r c i e l d u p c e - i v a f i i s p r v i t c e r c e t r i l e. A p o i , f r s p i a r d o c l i p , p o r n i d e - a l u n g u l l i t o ra l u l u i , n direcia n care o luase i Nab cu cteva ore mai nainte. Curnd, reporterul dispru dup o cotitur a r m u l u i , g r b i t s t i e c e i s e n t m p l a s e i n g i ne rului. H a r b e r t a r f i v r u t s - l n t o v r e a s c . R m i a i c i , b i e t e , s e m p o t r i v i m a r i n a r u l. T r e b u i e s p r e g t i m u n a d p o s t i s v e d e m d a c p u t e m f a c e r o s t de o m n c a r e m a i s i o a s d e c t s c o i c i le astea. Prietenii notri trebuie s mai prind puteri l a n t o a r c e r e . F i e c a r e c u m u nc a l u i Bine, Pencroff, snt gata s-i ajut, rspunse Harbert. E i , a a m i p l a c i ! z i s e m a r i n a r u l. O s n e d e s c u r c m n o i . T r e b u i e s l u c r m c u r o s t, b i e t e ! S n t e m o b o s i i , n e e s t e f r i g, s n t e m f l m n z i . P r i n u r m a r e t r e b u i e s g s i m u n a d p o s t , s f a ce m f o c i s n e procurm de-ale mncrii. Lemne" snt n pdure, ou c t e v r e i p r i n c u i b u r i l e d e p e a i c i , ma i r m n e s cutm un adpost.

B i n e , r s p u n s e H a r b e r t , , a m s c a u t o p e t e r p r i n t re s t n c i l e a s t e a , i p n l a u r m g s e s c e u v r e u n c o t l o n n c a r e s n e a d p o s t i m, i i ; C h i a r a a , r s p u n s e P e n c r o f f. Ia-o din loc, biete ! i i a t - i m e r g n d m p r e u n l a p o a l e l e u r i a e i f a l e z e , pe a c e a s t p l a j d e s c o p e r i t n n t re g i m e d e r e f l u x . D a r n l o c s - o i a s p r e n o r d, c o b o r r s p r e s u d. P e n c r o f f o b s e r v a se l a c t e v a . s u t e d e p a i m a i l a v a l e de locul unde acostaser o despictur ngust n s t n c i d u p p r e r e a l u i a c e a s t a t r e b u i a s r e p r e z i n t e r e v r s a r e a u n u i r u s a u p r u. O r i , ac e s t l u c r u e r a i m p o r t a n t p e n t r u e i p e d e o p a r t e, f i i n d c v o i a u s s e s t a b i l e a s c n v e c i n t a t e a u n e i a p e d u l c i, i a r pe.de alt parte, fiindc s-ar fi putut ca Cyrus Smith s f i f o s t m p i n s d e c u re n t s p r e l o c u r i l e a ce l e a . D u p c u m a m m a i s p u s, f a l e z a a v e a o n l i m e d e trei sute de picioare, dar blocul de stnc care o forma e r a c o m p a c t p e s t e t o t , a s t f e l c b a z a l u i s c l d a t d e v a l u r i n u p r e z e n t a n i c i c e a m a i m i c c r p t u r c a r e s f i p u t u t s l u j i d r e p t a d p o s t v r e m e l n i c. E r a u n p e r e t e v e r t i c a l , f o r m a t d i n t r - u n g r a n i t f o a r t e t a r e, p e c a r e n i c i m a r e a n u i z b u t i s e s - l r o a d . A p r o a p e d e culme, se rotea n zbor o lume ntreag de psri acvatice, palmipede mai ales, cu ciocul lung, ngust i a s c u i t l a v r f, f oa r t e z g o m o t o a s e i p r n d p r e a p u i n s p e r i a t e d e p r e z e n a o a m e n i l o r c a r e, f r n d o i a l , l e t u l b u ra u p e n t r u p r i m a o a r s i n g u r t a t e a. Printre palmipedele acestea, Pencroff recunoscu un fel de goelanzi i nite pescrui mici i lacomi, care i f c u s e r c u i b u l n s c o b i t u r i l e g r a n i t u l u i . O s i n g u r m p u c t u r c u a l i c e n m i j l o c u l f u r n ic a r u l u i d e p s r i a r f i f c u t m i n u n i . D a r p e n t r u a t r a g e, a i n e v o i e d e p u c i d i n p c a t e n i c i H a r b e r t, n i c i P e n c r o f f n u a v e a u p u t i . D e a l t m i n t e r i , p s r i le d i n j u rul lor nu prea erau bune de mncat. Chiar i oule lor aveau un gust foarte neplcut. D a r H a r b e r t , c a r e s e n d e p r t a s e p u i n s p r e s t n g a, s e m n a l n c u r n d n i t e s t n c i a c o p e r i te c u a l g e , p e care marea avea s le acopere din nou peste cteva
i

o r e . P e a c e s t e s t n c i , p r i n t r e i e r b u r i l e de m a r e , l u n e c o a s e , c e l e a c o p e r e a u, m i u n a u n i t e s c o i c i b i v a l v e ' 1 ; care nu erau de dispreuit pentru oameni flmnzi cc i . H a r b e r t l s t r i g d e c i p e P e n c r o f f , ca r e s o s i n grab. Dar astea snt scoici bune de mncat ! strig m a r i n a r u l . V o r n l o c u i t oc m a i b i n e o u l e , d e ca r e d u cem lips. N u s n t s i m p l e s c o i c i , r s p u n s e t n r u l H a r b e r t , c a re e x a m i n a s e c u t o a t a t e n i a s c o ic i l e p r i n s e de stnci, astea snt lilliodomi. M r o g, d e m n c a t s e m n n c ? l n t re b P e n croff. D e s i g u r. Atunci, hai s mncm lithodomi. M a r i n a r u l p u t e a s a i b t o a t nc r e d e r e a n p rerea lui Harbert. Biatul avea multe cunotine n domeniul tiinelor naturii i vdise ntotdeauna o adevrat pasiune pentru acest studiu. Tatl su l ncurajase, trimindu-i biatul s urmeze cursurile c e l o r m a i b u n i p r o f e s o r i d i n B o s t o n, c a r e n d r g i s e r copilul a c e s t a d e t e p t i m u n c i t o r. M a i t r z i u , c u n o t i n e l e l u i d e na t u r a l i s t a v e a u s se d o v e d e a s c a f i n m u l t e r n d u r i f o a r t e f o l o s i t o a r e . D e a l t f e l , el nu se nela nici acum. L i t h ' o d o r n i i d e s c o p e r i i e r a u u n f e l de s c o i c i l u n g r e e , c a r e f o r m a u n i t e c i o r c h i n i s t r n s l i p i i de s t n c . F c e a u pa r t e d i n s p e c i a a a n u m i t e l o r m o l u t e p e r forrile", care fac guri n pietrele cele mai tari i ale cror cochilii snt rotunjite la capete, lucru neobinuit la celelalte scoici. P e n c r o f f i H a r b e r t m nc a r o c a n t i t a t e d e s t u l d e mare de lithodomi care tocmai atunci i deschideau valvele la lumina soarelui. Le mncar, ca pe strid i i . S c o i c i l e e ra u p i p r a t e l a g u s t , a a c n u s e p u t e a u p l n g e c n u a v e a u l a n de m n s a r e i p i p e r, D e o c a m da t , i p o t o l i r f o a m e a , d a r n u i s e t e a, c a r e s p o r i d i n p r i c i n a s c o i c i l o r p i p r a te . T r e b u i a u s gseasc negreit ap dulce. Dup toate probahi1

Scoici bivalve alctuite du; dou capace. l'N.R.)

3*

l i t i l e , n u p u t e a s l i p s e a s c n t r - o re g i u n e a t t d e a c c i de n t a t . D u p c e s e n g r i j i r s s e a p r o v i z i o ne z e c u o c a n titate mai mare de lithodomi, umplndu-i buzunar e l e i b a t i s t e l e , P e n c r o f f i H a r b e r t s e n t oa r s e r spre interiorul insulei. D o u s u t e d e p a i m a i n c o l o, a j u n s e r l a f a l i a prin care, dup prerea lui Pencroff, trebuia s curg un rule. n acest loc, faleza prea spintecat de un c u t r e m u r v i o l e n t . L a p o a l e l e e i s e f o r ma s e o m i c a l b i e , a l c r e i f u n d c o b o r a d e s t u l de a b r u p t. A i c i, l a v r s a re , r u l m s u r a v r e o s u t d e p ic i o a r e l r g i m e , i a r m a l u r i l e a v e a u o n l i m e de - a b i a d e v r e o d o u z e c i d e p i c i o a r e . R u l d i s p re a a p o i n t r e p e reii de granit, care se lsau tot mai jos pe msura c e s e de p r t a u d e r e v r s a r e , a p o i , l a v r e o j u m ta t e d e m i l n i n t e r i o r , r u l f c e a o c o t i t u r b r u sc i d i s p r e a n t r - u n de s i . A i c i a p a , a c o l o l e m n u l ! z i s e P e n c r o f f . E i, H a r b e r t , n e m a i l i p se t e d o a r l o c u i n a . A p a r u l u i e r a l i m pe d e . M a r i n a r u l i d d u s ea m a c n c l i pa d e f a m a r e a f i i n d n r e f l u x, v a l u r i l e n u a j u n g e a u p n a c o l o i d e c i a pa t r e b u i e s f i e d u l c e, O d a t s t a b i l i t a c e s t l u c r u, c a re e r a d e o s e b i t d e i m p o r t a n t , H a r b e r t p o r n i s c a u t e p e t e ra n c a r e s s e a d p o s t e a s c . D a r t o t u l e r a z a d a r n i c . F a l e za s e n l a v e r t i c a l , n e t e d , f r n i c i o s p r t u r . T o t u i , c h i a r l a re v r s a r e a r u l u i , l a ad p o s t d e apele fluxului, cteva surpturi de roc formaser n u o g r o t , c i o n g r m d i r e d e s t n c i u r i a e, de felul acelora care se ntlnesc numai n inuturile g r a n i t i c e i se n u m e s c h o r n u r i " . P e n c r o f f i H a r b e r t p t r u n s e r a d n c n t r e s t nc i , s t r b t n d u n f e l de g a l e r i i n c a r e p e a u p e n i s i p i unde lumina ptrundea prin golurile cscate printre roci, dintre care unele doar printr-o minune se m a i i n e a u n e c h i l i b r u . O d a t c u l u m i n a s t r b t e a n s i v n t u l , p r o d u c n d u n a d e v r a t c u r e n t d e co r i d o r, c a r e a d u c e a c u e l t o t f r i g u l as p r u d e a f a r . M a r i n a r u l i d d u n s r e p e d e s e a m a c v a f i d e s t u l s i z o l e z e c t e v a p o r i u n i d i n a c e s t e c o r i d o a r e,
38,

s a a s t u p e c t e v a d e s c h i z t u r i c u u n a m e s t e c de p i e tri i nisip, pentru ca hornurile acestea s poat s l u j i d r e p t l o c u i n . P l a n u l l o r p u t e a f i r e p r e z e n ta t geometric prin semnul tipografic &; izolnd bucla superioar, prin care ptrundeau vnturile de sud i vest, naufragiaii puteau folosi desigur partea inferioar a hornurilor. C r e d c a m g s i t c e n e t r e b u i e, s p u s e P e n c r o f f , i d a c m a i d m v r e o d a t d e d o m n u l S m i t h, s n t s i g u r c e l va t i s a m e n a j e z e l a b i r i n t u l a c e s t a. I I v o m r e g s i , P e n c r o f f, s t r i g H a r b e r t, d a r vreau s gseasc o locuin ct de ct confortabil c n d s e v a n t o a r c e d i n n o u p r i n t r e n o i. C r e d c v o m i z b u t i s r e a l i z m a c e a s t a , d a c v o m p u t ea a e z a o v a t r n c o r i d o r u l d i n s t n g a , l s n d o d e s c h i z t u r prin care s ias fumul. Vom izbuti s-o facem, biete, rspunse marinarul, i cred c aceste hornuri, sau mai bine zis Cm i n u l " a c e s t a , n e v a f i d e m a r e f o l o s. D a r s n e f a cem mai nti o provizie de lemne, pe care le vom fol o s i i l a a s t u p a r e a d e s c h i z t u r i l o r, p r i n c a r e v d c fluier vntul ca la el acas. Harbert i Pencroff prsir hornurile i cotir, l u n d - o d e - a l u n g u l m a l u l u i s t n g , n s u s u l r u l u i, c a r e curgea destul de repede, trnd dup el buci de lemn uscat. Probabil c fluxul care tocmai ncepuse m p i n g e a a pa n a p o i p e o d i s t a n d e s t u l d e m a r e . M a r i n a r u l s e g n d i s f o l o s e a s c f l u x u l i r e f l u x u l, pentru a cra obiecte mai grele. D u p u n s f e r t d e c e a s , m a r i n a r u l i b ia t u l a j u n s e r n t r - u n l o c de u n d e r u l c o t e a b r u s c la s t n g a, urmndu-i apoi cursul printr-o pdure cu copaci minunai. Copacii acetia erau verzi, cu tot anotimpul n a i n t a t . E i f c e a u p a r t e d i n f a m i l i a c o n i f e r e l o r, c a re e s t e r s p n d i t n t o a t e r e g i u n i l e g l o b u l u i p m n te s c , d e l a c e l e c u c l i m r e c e , p n l a c e l e t r o p i c a l e. P r i n t r e c o n i f e r e l e a c e s t e a , t n r u l n o s t r u n a t u r a l i s t descoperi cteva specii de deodari", arbori foarte rsp n d i i n z o n a H i m a l a i e i i c a r e m p r t ia u o m i r e a s m f oa r t e p l c u t . A l t u r i d e c o p a c i i a ce t i a f r u -

39

D e s i g u r, d e s i g u r, s p u s e e l , i n g i n e r u l n o s tru este n stare s se descurce i n mprejurri n c a r e a l t o m a r p i e r i !. . . T o t u i , m a r i n a r u l c o n t i n u s c e r c e te z e r m u l c u i m a i m a r e a t e n i e . n f a a o c h i l o r l u i se n t i n d e a p l a j a m r g i n i t l a d r e a p t a g u r i i r u l u i d e n i te s t n c i de care se sprgeau valurile i care ieeau din ap s e m n n d d e de p a r t e c u n i t e b a l e n e. n d r t u l a c e s t o r a , m a r c a s t r l u c e a n W a t a i a s o a r e l u i. S p r e s u d , z a r e a e r a n c h i s d e u n p r o m o n t o r i u a s c u i t, d i n p r i cina cruia Pene-roff nu putea s vad dac rmul se prelungete n aceast direcie, sau dac se ndreapt spre sud-est sau sud-vest, ceea ce nsemna c aci coasta lua forma unei peninsule foarte alung i t e . L a e x t r e m i t a t e a d e n o r d a g o l f u l u i, l i t o ra l u l f o r m a o l i n i e c u r b , c a r e s e p r e l u n ge a p n d e p a r t e . A c o l o, r m u l e r a j o s , n e t e d , f r f a le z , m r g i n i t d e b a n c u r i m a r i de n i s i p p e c a r e r e f l u x u l le d e z g o l i s e, P e n c r o f f i H a r b e r t i n t oa r s e r a p o i p r i v i r i l e c t r e a p u s . " L a o d i s t a n d e a s e s a u a p t e m i l e s e r i d i c a m u n t e l e c u v r f u l n z p e z i t . - De l a p o a l e l e l u i i p n l a o d e p r t a r e d e d o u m i l e d e r m, s e v e d e a u m a r i n t i n d e r i m p d u r i t e , s t r b t u t e i c i, c o l o d e z o n e l e v e rz i a l e c o n i f e r e l o r . De l a m a r g i n e a p d u r i i i p n l a c oa s t s e v e d e a u n p l a t o u l a r g , n v e r z i t , p r e srat cu copaci aezai la ntmplare. La stnga lui, se ntrezrea din cnd n cnd prin luminiuri sclip i r e a r u l e u l u i c a r e e r p u i a c a p r i c i o s i n t o r t o c h i a t, p r n d c re v i n e l a p o a l e l e m u n t e l u i d e u n d e p r o b a b i l c izvora. Rul ncepea s curg printre doi perei nali de granit, chiar din locul unde marinarul i l s a s e p l u t a . P e m a l u l s t n g, p e r e i i d e g r a n i t r m n e a u n e t e z i i a b r u p i , p e m a l u l d r e p t, d i m p o t r i v , ei pierdeau puin cte puin din nlime j masivul se s c h i m b a n s t n c i r z l e e , s t n c i l e n b o l o va n i , i b o l o v a n i i n p i e t r i , p e m s u r c e n a i n t a u p n l a e x tremitatea limbii de pmnt. Sntem oare pe. o insul ? murmur marinarul. n t o t c a z u l , p a r e s f i e o i n s u l f o a r te m a r e rspunse biatul.
40

O i n s u l , o r i c t d e m a r e a r f i e a, t o t i n s u l r mne, spuse Pencroff. Dar ntrebarea, att de important pentru ei, nu se p u t e a l m u r i pe l o c . R s p u n s u l t r e b u i a a m na t p e a l t d a t . O r i c e a r f i f o s t , i n s u l s a u c o n t i n e n t, p mntul acestui inut prea s fie roditor, oferea priveliti plcute i produse variate. T r e b u i e s f i m m u l u m i i n o r ic e c a z, s p u s e P e n c r o f f. D e s i g u r, r s p u n s e H a r b e r t . M u l t v r e m e nc , m a r i n a r u l c e rc e t c u p r i v i r e a inutul unde ntmplarea i zvrlise. Totui i era greu s g h i c e a s c l a c e s e m a i p u t e a a t e p ta , d u p o c e r c e t a re a t t d e s u m a r a i n u t u l u i . S e n t o a r s e r , u r m n d c r e a s t a m e r i d i o n a l a p l a toului de granit, mrginit de iruri lungi de stnci n e r e g u l a t e , c a r e l u a u f o r m e l e c e l e m a i c i u d a t e. n gurile aflate n roc slluiau sute de psri. Harbert, srind din stnc n stnc, strni un stol ntreg de zburtoare. A ! e x c l a m e l , u a d a r t i a n u s n t n ic i goelanzi, nici pescrui. Dar ce fel de psri snt astea ? ntreb Penc r o f f. A i s p u n e c s n t p o r u m b e i ! C h i a r p o r u m b e i s n t . P o r u m b e i s l ba t i c i s a u p o r u m b e i d e s t n c , r s p u n s e H a r b e r t. i c u n o s c d u p cele dou dungi negre de pe aripi, dup penele albe d e s u b c o a d i d u p a r i p i l e a l b a s t r e c e n u i i. D a t f i i n d c a c e s t e p s r i s n t b u n e de m n c a t , c r e d c i o u l e lor trebuie s fie minunate. ' i d a c s - a r g s i o u n c u i b u r i. . . n - o s l e dm rgazul s ias pui din ele, fiindc le vom preschimba ntr-o omlet, continu Pencroff vesel. i n c e v r e i s f a c i o m l e t ? n t r e b H a r b e r t . n plrie ? E i , z i s e m a r i na r u l , c h i a r s c a m a t o r n u snt. Atunci ne vom mulumi s le mncm rsc o a p t e . L a s ' p e m i n e , l e m n n c e u i t a r i ca p i a t r a ! P e n c r o f f i H a r b e r t c e r c e t a r cu d e - a m n u n t u l t o a t e g u r i l e d i n s t n c i , i g s i r n t r - a d e v r c t e v a zeci de ou, pe care le strnser n batista mari-

n'arului/i fiindc se apropia vremea '"refluxului; ei o l u a r n a p o i s p re r u. L a o r a u n u d u p - a m i a z a j u n s e r l a c o t i t u r a r u l u i . C u r e n t u l n c e pe a s - i s c h i m b e d i r e c i a. T r e b u i a u s f o l o s e a s c r e f l u x u l p e n t r u a t ra n s p o r t a p l u t a la gura rului. Pencroff n-avea de gnd s-o lase n v o i a c u r e n t u l u i , f r s - o c o n d u c , d a r n ic i n u a v e a de gnd s se urce pe ea. Un marinar tie ns s se descurce bine, aa c el mpleti repede o frnghie l u n g d e c i v a m e t r i d i n l i a n e u s c a te . L e g a r u n capt al cablului vegetal la partea dindrt a plutei i n t i m p c e m a r i n a r u l i n e a n m n c e l l a l t c a p t , H a r b e r t m e n i ne a p l u t a n m i j l o c u l c u r e n t u l u i , n pingnd-o cu o prjin lung.' Metoda se dovedi foarte bun. Uriaa ncrctur de lemne pe care marinarul o conducea cu ajutorul f r n g h i e i u r m a d i r e c i a c u r e n t u l u i a p e i, p l u t i n d f r s se mpotmoleasc, deoarece malurile rului erau f o a r t e a b r u p t e . A s t f e l , n c n a i n t e de o r a d o u ; a j u n s e r l a g u r a r u l u i , l a c i v a p a i d e C m i n.

CAPITOLUL V

Amenajarea Cminului. Chestiunea focului e deosebit de important. Cutia de chibrituri. Cercetri pe plaj. ntoarcerea reporterului i a lui Nab. Un singur chibrit ! Plpie focul. Prima cin. Prima noapte pe uscat.

Dup descrcarea plutei, primul lucru de care se n g r i j i P e n c r o f f f u a m e na j a r e a h o r n u r i l o r. E l a s t u p c o r i d o a r e l e p r i n c a r e s u f l a v n t u l , f c n d u - l e a s t f e l b u n e d e l o c u i t . Ga l e r i i l e d e s c h i s e v n t u r i l o r d i n s p r e s u d l e a s t u p e r m e t i c c u n i s i p, p i e t r e i c r e n g i m p l e t i t e , i z o l n d a s t f e l b u c l a s u p e r i o a r . M a r i n a r u l ls liber un singur cotlon ngust i ntortochiat,
42

care se deschidea ntr-o parte, ca s poat iei fumul i s trag focul din vatr. C m i n u l e r a m p r i t a s t f e l n t r e i s a u p a t r u c a m e r e , d a c s e p u t e a u d e n u m i a s t f e l c e l e c te v a v i z u i n i n t u n e c a t e , c u c a r e n u s - a r f i m u l u m i t n ic i m c a r o f i a r . T o t u i , a c e s t e v i z u i n i o f e r e a u u n a d p o s t, i a r c e l p u i n n c a m e r a p r i n c i p a l , a c e e a d i n m i j l o c, se putea sta n picioare. Solul .era acoperit cu nisip fin i, la urma urmei, oamenii notri trebuiau s se mulumeasc i cu atta, n ateptarea unei locuine mai bune. n t i n p c e l u c r a u, H a r b e r t i P e n c r o f f s t t e a u d e vorb. P o a t e c t o va r i i n o t r i a u g s i t u n d e v a o l o c u i n m a i b u n d e c t a n o a s t r ? s e f r m n t a Harbert. T o t c e s e p oa t e , r s p u n s e m a r i n a r u l. T o t u i , m a i b i n e s a v e m d o u l o c u i n e , d e c t n i c i u n a. A h ! C e b i n e a r f i , c e b i n e a r f i, r e p e t a H a r b e r t , s - l g s e a s c p e d o m n u l S m i t h ! D a ! m u r m u r P e n c r o f f. E r a u n o m n t o a t puterea cuvntului ! Era ?... ntreb Harbert. Ai pierdut oare ndejdea s-l mai vezi vreodat ? N u, n g i m m a r i n a r u l . Locuina fu repede pregtit i Pencroff se art mulumit. Acum, spuse el, prietenii notri se pot ntoarce. Vor gsi un adpost bunicel. Nu le mai rmnea dect s construiasc vatra i s p r e g t e a s c m a s a , l uc r u r i d e f a p t u o a r e . A ez a r nite lespezi de piatr n dreptul deschizturii lsate n fundul primului coridor din stnga. Pentru men i n e r e a u n e i t e m p e r a t u r i n o r m a l e n i n te r i o r , e r a s u ficient cantitatea de cldur care rmnea n ncp e r e d u p c e i e e a f u m u l . P r o v i z i a de l e m n e f u d u s n t r - u n a d i n n c pe r i , a p o i m a r i n a r u l a ez p e l e s p e z i l e v e t r e i n i t e b u t u r u g i , p r i n t r e c a r e p u s e s u r c e l e. n t i m p c e m a r i na r u l a e z a l e m n e l e, H a r b e r t l ntreb dac are chibrituri.
(43

D e s i g u r, r s p u n s e P e nc r o f f , i a d u g , d i n f e r i c i r e , c c i f r c h i b r i t u r i sa u i a s c n u t i u c e ne-am face ! A m p u t e a f a c e f o c c u m f a c s l b a t i c i i, r s p u n s e Harbert, frecnd una de alta dou buci de lemn uscat. B i n e , b i e t e , n c e a r c . A i s - i r u p i m i n i l e , c u att ai s ,te alegi. Totui, procedeul acesta simplu este foarte rspndit n insulele din Oceanul Pacific. N u s p u n b a , r s p u n s e P e nc r o f f , d a r e u cred c slbaticii se pricep la asta n mod deosebit, sau folosesc un lemn special. n ceea ce m privete pe mine, de cte ori n-am ncercat s fac foc n felul a c e s t a , d a r n - a m i z b u t i t , a a c i m r t u r i s e s c c prefer chibriturile! Dar unde mi snt chibriturile ? P e n c r o f f n c e p u s c a u t e n b u z u n a r e l e v e s t e i c u t i a d e c h i b r i t u r i c a r e n u - i l i p s e a n i c i o d a t , c c i e r a m a r e f u m t o r. D a r n - o g s i . S c o t o c i i p r i n b u z u n a r e l e p a n t a l o n i l o r i , s p r e m a r e a l u i m i r a re , n - o g s i nici acolo. Ei, drcie, asta-i mai mult dect neplcut! zise el, privind spre Harbert. Te pomeneti c-o fi czut d i n b u z u n a r i a m p i e r d u t - o ! D a r t u, H a r b e r t, n - a i n i m i c , n i c i b r i c h e t , n i c i a l t c e v a c u c a r e a m p u te a s facem foc ? N u, P e n c r o f f ! M a r i n a r u l s e sc r p i n a d u p c e a f c u n e c az i i e i u r m a t d e H a r be r t . C u t a r c u m u l t g r i j , p e n i s i p , n t r e s t n c i, p e m a l u l r u l u i , d a r n z a d a r. C u t i a c u c h i b r i t u r i e r a d e a r a m , a a c a r f i f o s t i m p o s i b i l s n - o o b s e r v e. P e n c r o f f, n t r e b H a r b e r t , n u c u m v a a i aruncat cutia afar din nacel ? A m a v u t e u g r i j s n u f a c o a s t f e l d e p r o s t i e, r s p u n s e m a r i na r u l . D a r n u e d e m i r a r e s p i e r z i u n o b i e c t a t t de m i c , c n d a i f o s t s c u t u r a t a a c u m n e - a u s c u t u ra t v a l u r i l e p e n o i . C h i a r i p i p a m i - am p i e r d u t - o ! U n d e o f i o a r e b l e s t e m a t a ac e e a d e c u t i e ? Vd c marea se retrage, spuse Harbert. Hai s d m f u g a l a l o c u l u n d e a m i e i t l a ma l .

44

A v e a u p u i n e s p e r a n e s g s e a s c c u t i a , p e ca r e v a l u r i l e f l u x u l u i o r o s t o g o l i s e r d e s i g u r p r i n t r e p i e t r e l e d e pe m a l . T o t u i t r e b u i a u s c e r c e t e z e i ac o l o . H a r b e r t i P e n c r o f f se g r b i r s p r e l o c u l u n d e a t e r i z a s e r n a j u n , l a v r e o d o u s u t e d e p a i d e C m i n. A c o l o, c u t a r c u m u l t a t e n ie p r i n p i e t r i i printre stnci, dar n-o gsir. Chiar dac cutia ar fi c z u t n l oc u l a c e l a , e a t r e b u i e s f i f o s t l u a t d e m u l t d e v a l u r i . P e m s u r c e m a r e a se r e t r g e a , m a r i n a r u l c e rc e t t o a t e c r p t u r i l e d i n t r e s t n c i, d a r t o t n - o g s i . n m p r e j u r a re a n c a r e s e a f l a u, e r a o p i e r d e r e n s e m n a t , c h i a r i r e p a r a b i l d e o c a m d a t . P e n c r o f f n u - i a s c u n de a d e z a m g i re a . i n c r u n t a s e f r u n t e a i n u s c o t e a n i c i o v o r b . Ha r b e r t n c e r c a s - l m n g i e , s p u n n d u - i c n o r i ce c a z a p a mrii ar fi udat chibriturile, care n-ar mai fi fost bune la nimic. N i c i d e c u m , b i e t e , r s p u n s e m a r i na r u l . L e i n e a m n t r - o c u t i oa r d e a r a m b i n e n c h i s . E i , d a r acuma ce ne facem ? V o m g s i n o i , f r n d o i a l , m i j l o c u l s f a ce m foc, spuse Harbert. Poate c domnul Smith sau domnul Spilett i-au pstrat chibriturile. S e p r e a p o a t e , r s p u n s e P e n c r o f f, ms d a r pn una alta n-avem foc i cnd se vor ntoarce tovarii notri, vor gsi o mas foarte proast. D a r e s t e c u n e p u t i n c a e i s n - a i b n i c i i a s c , n i c i c h i b r i t u r i ! s e g r b i s a d a u g e H a r be r t . Totui, m ndoiesc c-ar avea, rspunse marin a r u l , d n d d i n c a p . n p r i m u l r n d, N a b i d o m n u l Smith nu fumeaz, iar n ceea ce-l privete pe dom-' n u l S p i l e t t , t a r e m i - e t e a m c i - a p s t r a t m a i c u r n d c a r n e t u l de n o t e , d e c t c h i b r i t u r i l e ! H a r b e r t t c u. P i e r d e r e a c u t i e i e r a d e s i g u r f o a r t e neplcut. Totui, biatul era ncredinat c ntr-Un f e l s a u a l t u l v o r i z b u t i s f a c f o c . P e nc r o f f , d e i o m cu mai mult experien i care nu se lsa dobort c u u n a c u d o u , e r a d e d a t a a c e a s t a d e s t u l de p e s i mist. Pn una alta, nu le rmnea nimic mai bun de fcut dect s atepte ntoarcerea lui Nab i a rep o r t e r u l u i . T r e b u i a u s r e n u n e l a g n d u l d e a le p r e 45

g t i o u r sc o a p t e , i a r p e r s p e c t i v a d e a s e h r n i cu ; c a r n e c r u d n u l i s e p r e a d e l o c p l c u t , n i c i p e n tru ei, nici pentru ceilali. n a i n t e d e a s e n t o a r c e l a C m i n, m a r i n n d i Harbert adunar o nou provizie de lithodomi, cu c a r e u r m a u s s e h r n e a s c , d a c n u i z b u te a u s f a c f o c i s e n d r e p t a r a p o i n t c e r e s p r e l o c u i n . Pencroff mergea cu ochii n pmnt, cutndu-i c u t i a p i e r d u t . E l s e n t o a r s e c h i a r pe m a l u l s t n g a l r u l u i i - l s t r b t u d e l a r e v r s a r e p n la l o c u l u n d e f u s e s e l e ga t p l u t a . S e n t o a r s e i p e p la t o u l s u p e - ' r i o r, p e c a r e l c u t r e i e r n t o a t e d i r e c i i l e, c u t p n i n i e r b u r i l e n a l t e d e l a m a r g i n e a p d u r i i, d a r t o t u l n z a d a r. E r a o r a c i nc i d u p a m i a z , c n d s e n t o a r s e m p r e u n c u Ha r b e r t l a C m i n . A r f i d e p r i s o s s v spun c au cercetat coridoarele pn n cele mai nt u n e c o a se u n g h e r e . n c e l e d i n u r m , a u f o s t s i l i i s s e l a s e p g u b a i . Pe la ora ase, n clipa cnd soarele se ascundea d u p n l i m i l e d i n s p re a p u s , H a r b e r t, c a r e s e p l i m b a pe plaj, semnal ntoarcerea lui Nab i a lui Gedeon Spilett. S e n t o r c e a u s i n g u r i !. . . I n i m a t n r u l u i s e s t r n s e d e d u r e r e , d n d u - i s e a m a c m a r i na r u l n u s e n e l a s e . I n g i n e r u l C y r u s S m i t h n u f u s e se g s i t ! C u m s o s i , r e p o r t e r u l s e a e z p e o s t n c , f r s s c o a t o v o r b . F r n t d e o b o s e a l , m o r t d e f o a m e, n u mai avea putere s spun nici un cuvnt! C t d e s p r e N a b, o c h i i l u i r o i i d e p l n s o g l i n d e a u limpede c pierduse orice ndejde. R e p o r t e r u l l e p o ve s t i t o a t e c e r c e t r i l e p e c a re l e f c u s e r p e n t r u a - l r e g s i p e C y r u s S m i t h . C u t r e i e r a s e m p r e u n c u N a b t o a t c oa s t a , p e o d i s t a n d e o p t m i l e , a j u n g n d f o a r t e d e p a r t e d e p u n c t u l u n de c z u se p e n t r u p r i m a o a r b a l o n u l i u n d e d i s p r u s e i n g i n e r u l m p r e u n c u T o p. P l a j a e r a p u s t i e. N i c i o urm de pai pe nisip. Nu se observa nici mcar o p i a t r d e c u r n d r s t u r n a t , n i c i o u r m pe n i s i p nu clcase picior de om pe aceast poriune a lito4*

r a l u l u i . E r a l i m p e d e c p a r t e a a c e e a a co a s t e i n u f u s e s e s t r b t u t d e f i i n o m e n e a s c . M a r e a s e n t i n d e a p u s t i e c a i r m u l i d u p c l t. s e p r e a , i n g i n e r u l i g s i s e m oa r t e a l a c t e v a s u t e d e ' p a i d e uscat. N a b s r i n p i c i oa r e i s t r i g c u o v o c e n c a r e s e vedea sperana ce mai dinuia n el : Nu ! Nu ! N-a murit ! Nu ! Nu s-a ntmplat a a c e v a ! S m o a r i n g i n e r u l ? E u , sa u o r i c a r e d i n n o i a m f i m u r i t d e s i g u r ! D a r e l , n u. I n g i n e r u l e s t e o m u l p e c a re n i m i c n u - l d o b o a r . . . Apoi l lsar puterile i opti : ; Nu mai pot ! Harbert alerg la el. N a b, l v o m r e g s i ! Da r p n u n a , a l t a , c r e d c i - e f oa m e ! M n n c , m n nc p u i n ; t e r o g ! i , vorbind mereu, i ntinse cteva scoici. Slab i ne n d e s t u l t o a re h r a n ! N a b n u m n c a se d e m u l t t i m p, t o t u i , c o p l e i t c u m e r a d e d u r e r e , n u p r i m i h r a n a. G e d e o n S p i l e t t n s m b uc l a c o m l i t h o d o m i i , a p o i s e c u l c p e n i s i p l a p o a l e l e u n e i s t n c i. E r a i s t o v i t , d a r i p s t r a se c a l m u l . Harbert se apropie de el l lu de mn i-i spuse: D o m n u l e S p i l e t t , a m g s i t u n ad p o s t u n d e t e v e i s i m i m a i b i n e de c t p e p l a j . U i t e, s e n n o p t e a z . V i n o s t e o d i h n e t i ! M i n e v o m v e de a c e - i de fcut... R e p o r t e r u l s e r i d i c i s e n d r e p t s p r e C m i n, n soit de Harbert. n c l i p a a c e e a , P e n c r o f f s e a p r o p i e d e r e p o r t e r i, c u c e a m a i o b i n u i t v o c e , l n t r e b d a c n u a r e d i n ntmplare un chibrit. Reporterul se opri, se scotoci prin buzunare, nu gsi nimic i spuse : A m a v u t , d a r s e v e d e c l e - a m a r u n c a t. . . M a r i n a r u l l c he m p e N a b , i p u s e a c e e a i n t r e bare i primi acelai rspuns. E i d r c i e ! i z b u c n i . P e n c r o f f, c a r e n u se m a i putea stpni. R e p o r t e r u l l a u z i i s e n t o a r s e s p r e e l n t re bndu-l:

47

< N-ai nici un chibrit? - N i c i u n u l i d e c i n - a v e m c u c e f ac e f o c. V e z i , s t r i g Na b , d a c a r f i a i c i i n g i n e r u l , a r t i e l c u m s s e d e s c u r c e ! C e i p a t r u n a u f ra g i a i s t t e a u p e l o c, p r i v i n d u - s e unul pe altul, nu fr ngrijorare. Harbert rupse cel d i n t i t c e r e a , n t o r c n d u - s e s p r e r e p o r te r : D o m n u l e S p i l e t t , d u m n e a v oa s t r s n t e i f u m t o r, a v e i n t o t d e a u n a c h i b r i t u r i l a d u m n e a v oa s t r , poate c n-ai cutat bine 1 Mai cutai o dat ! Un singur chibrit ne-ar salva. R e p o r t e r u l s e sc o t o c i d i n n o u p r i n b u z u n a r e l e p a n t a l o n i l o r, a l e v e s t e i , a l e h a i n e i , p n c n d , n c e l e d i n u r m , s p r e m a re a b u c u r i e a l u i P e n c r o f f i s p r e propria lui surprindere, simi o bucic de lemn r t c i t s u b c p t u e a l a ve s t e i . A p u c b u c ic a d e l e m n p r i n s t o f , d a r n u t i a c u m s - o s c o a t a fa r . D u p c t s e p r e a e r a u n c h i b r i t , u n u l s i n g u r, a a c t r e b u i a u s - l sc o a t c u b g a r e d e s e a m c a s n u i s e s f r m e g m l i a d e f o s f o r . . L s a i - m pe m i n e , l r u g t n r u l. C u m u l t n d e m n a r e i f r s - l r u p , H a r be r t i z b u t i s s c oa t a f a r a c e l b i e t l e m n i o r, o a d e v r a t c o m o a r p e n t r u o a m e n i i a c e t i a n p s t u i i. C h i b r i t u l era neatins ! A v e m u n c h i b r i t ! s t r i g P e nc r o f f . i s t a f a c e ct un vagon ntreg ! L u b e i o r u l i , u r m a t de t o v a r i i s i , s e n t o a r se la Cmin. A c h i u a a s t a d e l e m n , u n c h i b r i t d i n t r e ac e l e a p e care oamenii din rile locuite le risipesc cu atta nep s a r e , t re b u i a f o l o s i t a i c i c u c e a m a i m a r e b g a r e de seam. Mai nti, marinarul se asigur c era uscat, iar dup aceea spuse : N e - a r t r e b u i o b u c i c d e h r t i e. I a t - o ! r s p u n s e Ge d e o n S p i l e t t d u p c t e v a c l i p e d e o v i a l i r u p s e o f o a i e d i n c a r n e t u l s u . Pencroff lu bucata de hrtie i ngenunchie dinaintea vetrei. Aez sub buturugi civa pumni de iarb, frunze i muchi uscat, n aa fel ca aerul s circule
48

c u u u r i n , n t e i n d a s t f e l f o c u l c u v r e a s c u r i. A p o i, m a r i n a r u l r s u c i d i n h r t i e u n c o r n e t, a a c u m o b i nuiesc s fac fumtorii de pip cnd e vnt, i l vr p r i n t r e u s c t u r i . L u p e u r m o p i a t r d e s t u l d e a s p r , o t e r s e c u g r i j i , i n n d u - i r s u f l a r e a, s c a p r de ea bul de chibrit. D a r p r i m a o a r n u a v u n i c i u n r e z u l t a t. D e f r i c s n u s a r f o s f o r u l , P e nc r o f f n u a p s a s e d e s t u l d e tare. N u, n - a m s p o t , s p u s e e l , P m i t r e m u r m n a . . . a m s s t r i c c h i b r i t u l . . . n u p o t , n u v r e a u ! . . . i, s c u l n d u - s e , l r u g p e H a r b e r t s - l n l o c u i a s c . F r n d o i a l c n v i a a l u i b i a t u l n u f u se s e a t t d e e m o i o n a t . S i m e a c i n i m a i b a t e c u p u t e r e. D e b u n s e a m , n i c i P r o m e t e u, c n d s e p r e g t e a s r p e a s c f o c u l c e r e s c , n u f u s e s e m a i t u l b u r a t. T o t u i, f r e c r e p e d e c h i b r i t u l d e p i a t r , f r n i c i u n f e l d e o vial. Se auzi o mic sfritur i se aprinse o flacr p l p n d , a l b s t r u i e , p r o d u c n d n i e l f u m n e c c i o s . H a r b e r t n t o a r s e n c e t b e i o r u l , c a s n t e e a s c f la c r a , a p o i l s t r e c u r n c o r n e t u l d e h r t i e. H r t i a s e a p r i n s e i m e d i a t i o d a t c u e a l ua r f o c i v r e a s c u rile. Peste cteva clipe, lemnul uscat trosnea i el, i o flacr vesel, pe care suflul puternic al marinarului o n t e e a , se r i d i c n m i j l o c u l n t u n e r i c u l u i , n s f r i t , s t r i g P e n c r o f f r i d i c n d u - s e, * n viaa mea n-am fost att de emoionat. E d r e p t c f o c u l j u c a f o a r t e f r u m o s p e va t r a d e l e s p e z i . F u m u l i e e a u o r p r i n d e s c h i z t u r a n g u s t , c o u l t r g e a b i n e i c u r n d s e r s p n d i n j u r o c l d u r plcut. Dar acum trebuiau s vegheze ca focul s nu se s t i n g i t r e b u i a p s t r a t n t o t d e a u n a p u i n j e ra t i c s u b s p u z . A c e s t l u c r u c e r e a n u m a i g r i j i a t e n i e, c c i de l e m n e n u d u c e a u l i p s , i a r p r o v i z i a p u t e a f i oricnd nnoit. P e n c r o f f s e g n d i m a i n t i s f o l o s e a s c ac e s t f o c , p e n t r u a p r e g t i o c i n m a i h r n i t o a re d e c t s c o i c i l e , H a r b e r t a d u se d o u d u z i n i d i n o u l e a d u na t e . R e p o r terul se rezemase ntr-un col, de unde urmrea pre4*

g t i r i l e f r s s c o a t o v o r b ' . T r e i n t r e b r i l f r m n t a u. M a i t r i e t e o a r e C y r u s ? D ac m a i t r i e t e , u n d e e s t e ? D a c a s u p r a v i e u i t c d e r i i d i n p l a s a ba lonului,.cum se explic faptul c n-a gsit nici un m i j l o c s d e a u n s e m n d e v i a ? C t d e s p r e N a b, e l s e n v r t e a pe p l a j . P r e a u n t r u p n e n s u f l e i t. P e n c r o f f, c a re s e p r i c e p e a s p r e p a r e o u l e n c i n c i z e c i i d o u d e f e l u r i , t r e b u i a s se m u l u m e a s c , n m o m e n t u l d e f a , s l e v r e n c e n u a c a l d i s l e l a s e s se r s c o a c . O p e r a i a se t e r m i n n c t e v a m i n u t e i m a r i n a r u l l p o f t i p e r e p o r t e r l a m a s . E r a p r i m a c i n a n a u f r a g i a i l o r p e a c e s t t r m n e c u n o s c u t . O u l e t a r i e r a u f o a r t e g u s t o a s e i , d e o a r e c e o u l c o n i n e, d u p c u m s e t i e , : t o a t e s u b s t a n e l e t r e b u i n c i o a s e h ra n e i o m u l u i, ele s-au nimerit ct se poate de bine i bieii naufragiai i-au mai venit puin n fire. Ah, ce bine ar fi fost dac n-ar fi lipsit unul dintre ei de la aceast mas ! Din nefericire, lipsea Cyrus S m i t h, c e l m a i n d e m n a t i c , c e l m a i i s c u s i t d i n t r e e i, eful lor, iar trupul lui rmsese nenhumat! : Trecu astfel i ziua de 25 martie. Se ntunecase de-a b i n e l e a . A f a r s e a u z e a u i e r n d v n t u l , i a r t a l a z u r i le s e i z b e a u d e m a l n t r - o c a d e n m o n o t o n , n t i m p c e p i e t r e l e de p e r m , l u a t e i m p i n s e de v a l u r i , s e r o s t o g o l e a u, c i oc n i n d u - s e c u u n z g o m o t a s u r z i t o r . R e p o r t e r u l s e re t r s e s e n f u n d u l u n u i c o r i d o r n tunecat i dobort'de oboseal adormi, dup ce i ns e m n n c t e v a c u v i n t e n t m p l r i l e ac e s t e i z i l e : ap a riia unui rm nou, dispariia inginerului, explorar e a c o a s t e i , i n c i d e n t u l c u c h i b r i t u r i l e i a l t e a m n u n t e. Harbert adormi i el curnd. Marinarul moi toat n o a p t e a p i r o n i t l n g v a t r i p u n n d m e r e u l e m n e p e foc. Unul singur dintre naufragiai nu se odihni n Cm i n. E r a n e m n g i a t u l , d e z n d j d u i t u l N a b ca r e , n c i u d a s f a t u r i l o r t o va r i l o r s i c e l n d e m n a u s s e culce, rtci toat noaptea pe mal, strigndu-l ntr-una p e C y r u s S m i t h.
50

CAPITOLUL VI

Inventarul avutului naufragiailor. Nimic. Batista ars. O excursie n pdure. Flora copacilor verzi. Un jacamar o ia la fug Urme <de annuale slbatice. Curucuii. Cocoii slbatici. O metod ciudat de a pescui cu undia.

I n v e n t a r i e re a o b i e c t e l o r c a r e c o n s t i t u i a u n t r e g a v u t u l a c e s t o r na u f r a g i a i a i a e r u l u i , a z v r l i i p e u n r m c a r e p r e a n e l o c u i t , n u n e v a l u a p r e a m u l t t i m p. D e f a p t , p e l n g m b r c m i n t e a p e c a r e o p u r t a u n m o m e n t u l c a t a s t r o f e i , n u m a i a v e a u n i m ic , n a f a r , d e c a r ne t u l i c e a s o r n i c u l p e c a r e l e p s t r a se G e d e o n S p i l e t t i a c e s t e a , p r o b a b i l , n t m p l t o r . N u a v ea u n s nici o arm, nici o unealt, nici mcar un briceag. Pasagerii nacelei aruncaser totul, ca s uureze aerostatul. Eroii imaginari ai unui Daniel de Foe \ ai lui de W y s s 2 s a u a l i n a u f ra g i a i a r u n c a i p e r m u r i n d e prtate, nu erau chiar att de lipsii de orice lucruri cum erau eroii notri. Aceia fie c puteau s gseasc o mulime de obiecte trebuitoare pe vaporul cu care n a u f r a g i a se r d e p i l d c e r e a l e , a n i m a l e d o m e s t i c e, u n e l t e , m u n i i i f i e c l e e r a d a t s f a c f a p r i m e l o r g r e u t i f o l o s i n d v re o e p a v p e c a r e m a r e a o a r u n c a se p e r m u l l o r. E i n u. s e g s e a u d i n t r u nc e put cu totul dezarmai n faa naturii. n mprejur r i l e d e fa , o a m e n i i n o t r i n u a v e a u n i c i u n i n s t r u ment, nici o unealt. Porneau de la nimic ! Cel puin s fi fost Cyrus Smith cu ei ! Inginerul ar fi putut s foloseasc tiina i spiritul su invent i v p e n t r u a u u r a a c e s t e m p r e j u r r i i ar f i c o n t r i buit ca situaia lor s nu mai fie att de desperat ! D i n n e f e r i c i r e , n u s e m a i a t e p t a u s - l r e v a d p e C y r u s S m i t h, a a c n a u f r a g i a i i n u s e m a i p u t ea u , b i z u i d e c t pe e i n i i .
1 2

Autorul lui Robinson Crusoe". (N. T.) Autorul lui Robinson Elveianul". (N. T.)

4*

n a i n t e d e t o a t e l i s e p u n e a n t r e ba r e a : d a c es t e bine s se aeze pe acel rm fr s mai cerceteze de ce continent ine el, dac aceast coast este loc u i t s a u da c e a a p a r i n e u n e i i n s u l e p u s t i i ? E r a o n t r e b a re i m p o r t a n t , c a r e ce r e a u n r s p u n s grabnic. Msurile*ce urmau s fie luate depindeau de a c e s t r s p u n s . T o t u i , u r m n d s f a t u l l u i P e n c r o f f , n a u f r a g i a i i g s i r c e m a i c u m i n t e s a t e p t e c te v a z i l e n a i n t e d e a n t r e p r i n d e v r e o c e r c e t a r e. n t r - a d e v r, e i t r e b u i a u s - i p r e g t e a sc m e r i n d e, c u t n d s g s e a sc o h r a n m a i s u b s t a n i a l d e c t o u l e i sc o i cile. Exploratorii notri tiau c-i ateapt zile obositoare, cnd nu vor putea s se odihneasc ntr-un l o c a d p o s t i t i t re b u i a u d e c i c a n a i n t e d e t o a t e s - i refac puterile. D e o c a m da t , C m i n u l e r a u n a d p o s t d e s t u l d e b u n , A v e a u i f o c i n u l e e r a g r e u s p s t re z e p u i n j e r a t i c . S c o i c i i o u s e g s e a u d e oc a m d a t d i n b e l u g p r i n t r e s t n c i i p e p l a j . i a v e a u s i z b u te a s c d e sigur s doboare i civa dintre porumbeii ce zburau c u s u t e l e pe c r e a s t a p l a t o u l u i , c h i a r d a c v o r f o l o s i n u m a i p i e t r e i c i o m e g e . i p o a t e c p o m i i d i n p d u r e a n v e c i n a t d d e a u f r uc t e b u n e d e m n c a t ? ! n s f r i t , a v e a u l a n d e m n a p b u n de b u t. S e h o t r r d e c i s m a i r m n c t e v a z i l e l a C m i n, ca s s e p r e g t e a s c p e n t r u o c l t o r i e d e e x p l o r a re f i e d e - a l u n g u l l i t o r a l u l u i , f i e n r e g i u n i l e d i n i n t e r i o r. A c e s t p r o i e c t i p l c e a n m o d d e o se b i t l u i N a b . i n n d c u n c p n a r e l a i d e i l e i p r e s i m i r i l e s a l e, e l n u s e g r b e a n i c i d e c u m s p r s e a s c ac e a s t p a r t e a coastei unde se ntmplase catastrofa. El nu credea i n i c i n u v o i a s - i nc h i p u i e c C y r u s S m i t h p i e r i s e . I s e p re a c u n e p u t i n s c r e a d c u n a s t f e l d e o m i g s i s e s f r i t u l n va l u r i l e o c e a n u l u i l a c t e v a s u t e de p a i d e u s c a t . C y r u s S m i t h n u p u t e a s p i a r n t r - u n c h i p a t t d e a b s u r d ! i, a t t a v r e m e c t v a l u r i l e n u v o r f i a r u nc a t l a r m t r u p u l i n g i n e r u l u i , a t t a v r e m e c t e l , N a b, n u - i v a f i v z u t c u p r o p r i i i si ochi cadavrul, nu-l va fi pipit, el nu-l va putea c o n s i d e r a m o r t . i i d e e a a s t a s e n r d c i n a m a i a d n c d e c t o r i c n d n c u g e t u l l u i , c a r e n u v o i a s c e d e z e,
52

M a r i n a r u l n s n u m a i s p e r a d e l o c , s o c o t i n d c i n ginerul pierise n valuri, dar cu Nab nu se putea disc u t a . D u r e r e a i e r a a t t d e m a r e , n c t s e p r ea c nu-i va putea supravieui. n d i m i n e a a d e 2 6 m a r t i e , n z o r i i z i l e i , Na b p o r nise din nou de-a lungul coastei, spre nord, spre loc u l u n d e f r n d o i a l c l n g h i i s e m a r e a p e b i e t u l S m i t h. D e j u n u l z i l e i f u se s e a l c t u i t d o a r d i n o u d e p o r u m b e i i s c o i c i . Ha r b e r t g s i s e s a r e , a d u n a t p r i n e v a p o r a re n s c o b i t u r i l e s t n c i l o r , i a ce a s t s u b s t a n mineral le prinse foarte bine. Dup mas, Pencroff l ntreb pe reporter dac nu d o r e t e s - l n t o v r e a s c n p d u r e, u n d e a v e a de g n d s n c e rc e s v n e z e m p re u n c u H a r b e r t ! D u p oarecare chibzuial gsir ns c era totui nevoie s r m n c i n e v a n C m i n , c a s n t r e i n f o c u l . A p o i s e p u t e a n t m p l a , d e i e r a p u i n p o s i b i l, c a N a b s a i b n e v o i e d e a j u t o r. n c e l e d i n u r m , r e p o r t e r u l r mase la Cmin. L a v n t o a r e , H a r b e r t ! s p u s e m a r i n a r u l . G s i m n o i m u n i i i p e d r u m , i a r p u t i n e v o m f a c e n p d u r e. C n d s p l e c e , H a r b e r t s p u s e c de v r e m e c e l e l i p sea iasca, s-ar fi cuvenit s-o nlocuiasc cu alt substan. B i n e z i c i , da r c u c e s - o n l o c u i m ? n t r e b P e n c r o f f. C u n i t e p n z a r s . L a n e v o i e n e va i n e l o c de iasc. M a r i n a r u l s o c o t i c s f a t u l e r a f o a r te b u n, c u t o a t e c e ra u n e v o i i s s a c r i f i c e o b u c a t d i n t r - o b a t i s t . T o t u i m e r i t a , a s t f e l c b a t i s t a m a re i c u p t r a t e a lui Pencroff fu transformat, n parte, ntr-o crp pe jumtate ars. Aceast materie inflamabil fu aezat spre pstrare n camera central, n fundul unei mici scobituri n stnc, la adpost de vnt i umezeal. Se fcuse ora nou. Vremea era mohort i vntul sufla dinspre sud-est. Harbert i Pencroff o luar pe d u p h o r n u r i l e n c a r e - i f c u s e r C m i n u l, a r u n c n d o u l t i m p r i v i r e s p r e f u m u l c a r e s e n c o l c e a p e s t e

53

vrful unei stnci ; pornir apoi n susul apei, pe malul stng al rului. Ajuns n pdure, Pencroff smulse din primul copac dou crengi zdravene, pe care le transform n nite c i o m e g e , i a r H a r b e r t l e a s c u i , f re c n d u - l e d e o p i a t r . C e n - a r f i d a t e l n c l i p a a c e e a s a i b u n c u i t ! Ce i d o i v n t o r i s e a f u n d a r a p o i n i e r b u r i l e n a l te , n a i n tnd de-a lungul malului. Albia rului se ngusta dup ce cotea spre sud-vest, adpostit ntre malurile foarte a p r o p i a t e , p e s t e c a r e c re n g i l e c o p a c i l o r s e a p l e c a u, f o r m n d o b o l t d e a s u p ra a p e i . c a s n u se r t c e a s c , Pencroff h o t r s u r m e z e c u r s u l a p e i, p u t n d a s t f e l o r i c n d s s e n t oa r c l a p u n c t u l d e p l e c a r e. D a r m a lul era plin de piedici ; ici un copac ale crui ramuri f l e x i b i l e s e a p l e c a u p n l a n i ve l u l a p e i, c o l o n i t e l i a n e s a u n i t e t u f i u r i s p i n o a s e , p e c a re t r e b u i a s l e n l t u r e c u c i o m e g e l e . A d e se a , H a r b e r t , c u s p r i n t e n e a l a u n e i p i s i c i , s e s t r e c u ra p r i n t r e c r e n g i l e r u p t e i se nfunda n cte un tufi. Dar Pencroff l striga d e n d a t i l r u ga s n u s e d e p r t e z e. Marinarul observa ntre timp cu luare aminte pozi i a i n a t u r a i n u t u l u i . D e p a r t e a a ce a s t a , p e m a l u l s t n g, p m n t u l n e t e d c a - n p a l m u r c a nc e t , p e n e s i m i t e , c u c t na i n t a i s p r e i n t e r i o r . P e a l o c u r i e r a u m e d, i a v e a o n f i a r e m l t i n o a s . B n u i a i c prin acele locuri se strecurau o mulime de praie m i c i , c a re s e v r s a u n r u p r i n c i n e t ie c e f a l i i s u b t e r a n e . C t e o d a t , p r i n t r e t u f e , e r p u ia u n r u l e u o r d e t r e c u t . M a l u l c e l l a l t p re a m a i . a c c i de n t a t , l s n d s s e v a d l i m p e d e v a l e a , n f u n d u l c r e i a c u r g e a u a p e l e r u l u i . D e a l u l e r a a c o pe r i t c u c o p a c i a e z a i n t e r a s e s u p ra p u s e , f o r m n d o p e r d e a ce a s t u p a v e d e rea. Pe malul drept, naintarea ar fi fost mai anevoioas, fiindc pe acolo se aflau o serie de povrni u r i r e p e z i , p e c a r e c o p a c i i n c o v o i a i d e a s u p r a ap e i s e i n e a u d oa r m u l u m i t r d c i n i l o r l o r p u t e r n i c e. E d e p r i s o s s a d u g m c , n i c i n p d u re i n i c i p e m a l u l s t r b t u t , n u g s i r n i c i o u r m d e o m. P e n c r o f f o b s e r v d oa r u r m e l e u n o r p a t r u p e d e n e c u noscute, care trecuser de curnd pe acolo. Marinar u l e r a m a i m u l t de c t s i g u r, i H a r b e r t e r a d e a c e 54

e a i p r e r e , c u n e l e d i n t r e a c e s t e u r m e f u s e se r l s a t e d e n i t e f i a r e u r i a e , c u c a r e s e p u t e a u a t e p t a s se ntlneasc. Nu vedeau ns nicieri urme de topor pe trunchiurile copacilor, rmiele vreunui f o c s t i n s, s a u u r m e de p a i , c e e a c e n s e m n a u n m a r e n o r o c , c c i n a c e s t e i n u t u r i n p l i n P a c i f ic , p r e z e n a o m u l u i a r f i f o s t m a i d e g ra b d e t e m u t d e c t d e d o r i t . H a r b e r t i P e n c r o f f a b i a s c h i m b a u c t e o v o r b , pentru c drumul era foarte anevoios ; naintau at d e n c e t , nc t n u f c u s e r m a i m u l t d e o m i l n t r - o o r , i a r d e v n a t n u v n a s e r n c n i m ic . T o t u i , p r i n t r e r a m u r i c n t a u i z b u r a u d i f e r i t e p s r i , c a r e p reau foarte sperioase, ca i cnd oamenii le-ar fi insp i r a t o t e a m j u s t i f i c a t - n t r - u n c o l m l t i n o s al p d u r i i , H a r b e r t de o s e b i p r i n t r e a l t e l e o p a s r e c u c i o c a sc u i t i l u n g u i e , c a r e s e m n a l a t r u p c u u n c u f u n d a r ; s e de o s e b e a n s d e a c e s t a p r i n p e n e l e a pre cu strlucire metalic. T r e b u i e s f i e u n j a c a m a r , s p u s e Ha r b e r t , n c e r cnd s se apropie de el. Ar fi tocmai timpul s gustm un jacamar ! rsp u n s e m a r i n a r u l , p re s u p u n n d c a c e a s t p a s r e a r avea chef s se las fript. n aceeai clip, Harbert arunc cu mult putere i n d e m n a r e o p i a t r l o v i n d p a s r e a ch i a r s u b a r i p . S e p r e a n s c l o v i t u r a n u f u s e s e de a j u n s d e p u t e r n i c , f i i n dc j a c a m a r u l o l u l a f u g i s e f c u ne vzut ntr-o clipit. Nendemnatic mai snt ! strig Harbert. B a n u, b i e t e ! r s p u n s e m a r i n a r u l. A i i n t i t b i n e , a l t u l n - a r f i re u i t n i c i a t t a . H a i, n u t e n e c j i, l prindem noi alt dat ! C e i d o i t o v a r i p o r n i r m a i d e p a r t e s ex p l o r e z e inutul. Pe msur ce naintau vntorii notri, cop a c i i c e s e r r e a u d e ve n e a u d i n c e n c e m a i f r u m o i, d a r n i c i u n u l n u p u r t a f r u c t e b u n e d e m n c a t. n z a d a r c u t P e n c r o f f c i v a d i n t r e p r e i o i i pa l m i e r i c a r e snt att de folositori n gospodria omului i a cror p r e z e n a f o s t s e m n a l a t p n l a a p a t r u z e c e a p a r a l e l d i n e m i s f e r a b o r e a l i p n l a a t r e i z e c i i c i n c e a pa r a l e l a u s t r a l . P d u r e a p e c a r e o s t r b t e a u

nu era alctuit dect din conifere: deodari i alte c o n i f e r e , p r i n t re c a r e n i t e b r a z i m i n u n a i, n a l i d e o s u t c i n c i z e c i d e p i c i o a re , a s e m n t o r i ce l o r c a r e cresc pe coasta de nord-vest a Americii. D e o d a t , u n s t o l de p s r i m i c u e , c u pe n a j f r u m o s i c u o c o a d l u n g i l u c i o a s s e r s p n d i p r i n t r e c r e n g i l e c o p a c i l o r, m p r t i i n d p e s t e t o t p e n e l e l o r fragile, uoare, care acoperir pmntul cu un puf fin. Harbert adun cteva din aceste pene i dup ce le cercet spuse : E pasrea,curucu". M a i b i n e e r a u n i s c a i v a b i b i l i c i s a u co c o i d e m u n t e , z i s e P e nc r o f f . O r i t e p o m e n e t i c i as t e a snt bune de mncat ?... F o a r t e b u n e . C a r ne a l o r e s t e c h i a r f o a r t e g u s t o a s , r s p u n s e H a r b e r t . D e a l t f e l , da c n u m n e l, n e p u t e m a p r o p i a c u u u r i n d e e l e, a a c l e v o m u c i d e c u l o v i t u r i de c i o m a g. M a r i n a r u l i t n r u l s e s t r e c u r a r u o r p r i n t r e ie r b u r i , a j u n g n d l a p o a l e l e u n u i c o p a c, p e a l e c r u i c r e n g i m a i j o a s e s e a e z a s e r o m u l i m e d e p s r e l e, p n d i n d i n s e c t e l e c u c a r e s e h r n e a u. L i s e v e d ea u g h e r u e l e a c o p e r i t e c u p e ne , s t r n g n d c u p u t e r e c r e n g u e l e p e c a r e s e s p r i j i n e a u. Vntorii se avntar n sus i, mnuind ciomegele ca pe nite coase, doborr rnduri ntregi de cur u c u i c a re n i c i n u s e g n d e a u s - i i a z b o r u l i s e l s a u r p u i p r o s t e t e . V r e o s u t d i n t r e e i z c e a u l a p m n t , c n d c e i l a l i s e h o t r r n s f r i t s f u g . A a v n a t m a i z i c i e u , s p u s e P e n c r o f f. T o c ma i potrivit pentru nite vntori ca noi. Poi s-l prinzi i cu mna ! M a r i n a r u l n i r p s r i l e , c a p e p re p e l i e , p e u n b e i o r s u b i r e i i u r m a r d r u m u l m a i d e p a r t e. B g a r d e s e a m c , n c u r s u l l u i , r u l fa c e o c o t i t u r s p r e s u d ; a c e s t n c o n j u r n u e r a n s m a re , c c i r u l i z v o r a p r o b a b i l d i n m u n i i se a l i m e n t a d i n a p a z p e z i l o r a t e r n u t e p e c o a s t e l e c o n u l u i c e n t r a l.

56

D u p c u m s e t i e , p o r n i s e r c u g n d u l s a d u ne c t mai mult vnat pentru oaspeii Cminului, dar deocamdat nu prea izbutiser. De aceea, marinarul sco-

tocea de zor mai departe, bodognind suprat de cte o r i v r e u n a n i m a l , p e c a r e n i c i n u a v u se s e t i m p u l s - l i d e n t i f i c e , d i s p r e a p r i n t r e i e r b u r i l e na l t e . E i, d a c l - a r f i a v u t p e T o p ! Da r T o p d i s p r u s e o d a t c u s t p n u l s u , p i e r i s e de s i g u r m p r e u n c u e l ! Pe la orele trei dup-amiaz, prur alte stoluri de p s r i , z b u r n d p r i n t r e c r e n g i l e u n o r c o p ac i , a l e c r o r b o b i e a r o m a t e l e c i u g u l e a u c u p l c e r e, m a i a l e s a l e i e n u p e r i l o r. D e o da t , p d u r e a r s u n d e a d e v r a t e s u n e t e d e t r m b i . A c e a s t f a n fa r c i u d a t i z g o m o t o a s s e da t o r a u n o r p s r i d i n n e a m u l ga l i n a c e e l o r care poart n Statele Unite numele de tetra". Curnd s e i v i r c t e v a p e r e c h i , c u pe n a j u l d i f e r i t , r o c a t i ca f e n i u, i c u c oa d a d e c u l o a r e m a i n c h i s . H a r b e r t d e o s e b e a c o c o i i a c e s t u i ne a m d u p c e l e d o u b r b i e d e p e n e a s c u i t e , p e c a re l e a v e a u l a g t . P e n c r o f f s o c o t i c t re b u i e n e a p r a t s p u n m n a p e u n a d i n aceste ortnii, mari ct ginile i tot att de gustoase c a i p o t r n i c h i l e . E r a n s u n l u c r u g r e u d e n d e p l i n i t, cci nu te puteai apropia de ele. Dup mai multe nc e r c r i n e i z b u t i t e , c a re n u f c u r d e c t s s p e r i e p s r i l e , m a r i na r u l h o t r : Dac nu putem s le prindem din zbor, s ncercm s le prindem cu undia. C a p e c r a p i ? s t r i g H a r b e r t m i r a t. ntocmai, rspunse foarte serios marinarul. P e n c r o f f d e s c o pe r i s e p r i n t r e i e r b u r i v r e o a s e c u i b u r i d e t e t r a , n c a r e s e a f l a u c t e d o u , t r e i o u . Ocoli cu grij aceste cuiburi, ateptnd psrile care t r e b u i a u s se n t o a r c n e g r e i t . P r i n t r e cu i b u r i l e a c e s t e a a v e a e l d e g n d s - i a e z e u n d i e l e , n u u n d i e c u c a p c a n , - c i u n d i e a d e v r a t e, c u m o m e a l p r i n s n c r l i g. A m n d o i s e de p r t a r p u i n d e c u i b u r i i m a r i n a r u l p r e g t i n i t e u n e l t e c i u d a t e, c u o g r i j d e m n de u n e l e v a l l u i I s a a c W a l t o n E s t e uor de neles c Harbert urmrea aceste pregtiri c u m u l t i n t e r e s, n d o i n d u - se t o t u i d e i z b n d . n jgheb undiele din liane subiri, prinse unele de
1 Isaac Walton cu undita. (N. A.)

vestit

autor

al

unui

tratat

de

pescuit

58

altele i lungi de cincisprezece pn la douzeci de picioare, care purtau la capete un crlig fcut dinlr-un g h i m p e m a r e , nc o v o i a t i f o a r t e p u t e r n i c , de s a l c m p i t i c c e c r e t e a p r i n l o c u r i l e a c e l e a . D r e p t m o me a l se folosi de nite viermi roii, care se trau n jurul lor. P e n c r o f f s e f u r i c u d i b c i e p r i n t r e i e r b u r i i a e z c a p e t e l e u n d i e l o r l n g c u i b u r i , a p o i se n t o a r s e i s e p i t i a l t u r i de H a r b e r t d u p u n c o p a c g r o s , i n n d i i m n c e l e l a l t e c a p e t e a l e u n d i e l o r . A t e p t a r , amnc ' o i c u r b d a r e , d e i t n r u l n u p r e a a v e a n c r e d e r e in aceast metod neobinuit. A a c u m p r e v z u s e m a r i n a r u l , d u p ma i , b i n e d e o j u m t a t e de o r , c t e v a p e r e c h i d e p s r i s e n t oa r s e r l a c u i b . o p i a u f r g r i j , s c u r m a u p m n t u l i h a bar n-aveau de vntorii notri, care avuseser grij s n u s e a e z e n b t a i a v n t u l u i . B i n e n e l e s c a c u m H a r b e r t p r i ve a c u v i u i n t e r e s, i inea rsuflarea, n timp ce Pencroff, care holbase ochii i cscase gura de parc era gata s guste o b u c a t de ^ t e t r a , a b i a s u f l a i e l . Ortniile opiau ns mai departe printre crlige, f r s l e p e s e d e e l e . P e n c r o f f n c e p u a t u n c i s m i te u o r u n d i e l e , n c t v i e r m i i d e m o m e a l s pa r v i i. D e s i g u r c n c o r d a r e a m a r i n a r u l u i n t re c e a c u m u l t p e a c e e a d e c a re e c u p r i n s p e s c a r u l , ca r e s t c u u n d i a n m n , f r s - i p o a t v e d e a p r a d a c e n o a t sub ap. C u r n d , o r t n i i l e o b se r v a r u n d i e l e m i c t o a r e i s e r e p e z i r l a m o m e a l c u c i o c u r i l e n t i n s e . T r e i te t r a , peste msur de lacomi, 1 nghiir deodat i viermele i u n d i a , p e c a r e P e n c r o f f o s m u c i c u p u t e r e, d u p c e a uz i c u m b a t d i n a r i p i s e m n c s e p r i n s e s e r . Ura ! strig Pencroff, repezindu-se i nfcnd vnatul ntr-o clipit. H a r b e r t n u m a i p u t e a d e b u c u r i e . V e de a p e n t r u p r i m a o a r n v i a a l u i c u m s e p r i n d p s r i cu a j u t o r u l u n d i e i . M a r i n a r u l n s , f o a r t e m o d e s t, i s p u s e c nu era la prima lui ncercare i c de altfel nu el era inventatorul.
55

n o r i c e c a z , a d u g P e n c r o f f, n s i t u a i a n c a r e ne a f l m t r e b u i e s n e a t e p t m s v e d e m

55

i a l t e c i u d e n i i . L e g a r p i c i oa r e l e p s r i l o r i P e n c r o f f, b u c u r o s c n u s e n t o a r c e c u m i n i l e g o a l e , h o t r s - o p o r n e a sc s p r e c a s , c c i n c e p u s e s s e n tunece. ' Nu le era greu s se ntoarc, pentru c nu aveau a l t c e va d e f c u t d e c t s c o b o a r e p n l a g u ra r u l u i, d u p c u m , p e n t r u a p i r u n d e n p d u r e, n u f c u s e r d e c t s u rc e d e - a l u n g u l m a l u r i l o r l u i . P e l a o r e l e a s e , v n t o r i i n o t r i a j u n s e r de a j u n s de obosii la hornuri.

CAPITOLUL VII

Nab nu s-a ntors. Frmntrle reporterului. Cina. O noapte furtunoas. Vijelie ngrozitoare. Plecare n noapte. Lupta mpotriva elementelor dezlnuite. La opt mile de primul adpost.

G e d e o n S p i l e t t s t t e a n e m i c a t p e p l a j , c u b r a e l e n c r u c i a t e , p r i v i n d . n l a r g. L a o r i z o n t , m a r e a a p r o a p e s e c o n f u n d a c u u n n o r n e g r u , c a r e s e ap r o p i a c u r e p e z i c i u n e . S u f l a d e p e a c u m u n v n t p u t e r n i c i se f c e a d i n c e n c e m a i f r i g. T o t u l p r e v e s t e a o f u r t u n . Harbert intr n Cmin, iar Pencroff se ndrept c t r e r e p o r t e r c a r e , d u s p e g n d u r i , n i c i n u - l v e d e a. M t e m c v o m a v e a o n o a p t e g re a , d o m n u l e S p i l e t t , s p u s e m a r i n a r u l . V i ne p l o a i e m a r e c u v n t , s p r e b u c u r i a pe t r e l i l o r Tntorcndu-se, reporterul l zri pe Pencroff lng el i primele cuvinte fur : L a c e d i s t a n t d e c o a s t c r e z i c n e - au l o v i t valurile care l-au smuls pe inginer?
1

Petrei pasre de mare creia i place furtuna. (N. A.)

M a r i n a r u l , l u a t p r i n s u r p r i n de r e , s e g n d i p u i n , apoi rspunse: L a v r e o m i e d o u s u t e d e p i c i o a r e. Deci, spuse reporterul, Cyrus Smith trebuie s fi disprut cam la o mie dou sute de picioare de rm ? C a m . a a c e v a , r s p u n s e P e n c r o f f, i cinele ? A disprut n acelai loc. Admind c tovarul nostru a pierit, m mir t o t u i f a p t u l c a m u r i t i c i n e l e , a d u g r e p o r terul, i c niciunul din cadavrele lor n-a fost aruncat de valuri la rm ! N u e l u c r u d e m i ra r e , p e o m a r e a t t d e f u r i o a s , r s p u n s e m a r i n a r u l . D e a l t f e l , s - a r p u t ea s f i f o s t t r i d e c u r e n t m a i d e p a r t e , s p r e u n a l t p u nc t a l coastei. P r i n u r m a r e d u m n e a t a e t i d e p r e r e c t o v a r u l n o s t r u a p i e r i t n va l u r i ? . n t r e b n c o da t reporterul. ' Aa cred. Prerea mea, spuse Gedeon Spilett, dei respect experiena dumitale, este c dubla dispariie a l u i C y r u s i a l u i T o p, m o r i s a u v i i, pa r e f o a r t e c i u d a t i ne v e r o s i m i l . A v r e a s p o t g n d i c a d u m n e a v o a s t r , d o m n u l e S p i l e t t , r s p u n s e P e n c r o f f ; d i n n e f e r i c i r e p re r e a mea este bine stabilit ! C u a c e s t e c u v i n t e , m a r i n a r u l s e n t oa r s e l a C m i n . n v a t r a r de a u n f o c s t r a n i c . H a r be r t t o c m a i a r u n c a s e pe s t e e l u n b r a d e l e m n e u s c a t e i f l a c r a l u m i n a p e a l oc u r i p r i l e n t u n e c a t e a l e c o r i d o r u l u i . P e n c r o f f s e a p u c d e n d a t s p re g t e a s c ci n a . E r a d e p re r e c o m n c a r e m a i c o n s i s t e n t a ve a s l e f i e d e m a re f o l o s t u t u r o r . J u m u l i s e r d o i t e t r a i n c u r n d p s r i l e s e r u m e n e a u p e f r i g a r e a a e za t n v a t r d e a s u p r a u n u i f o c p u t e r n i c . C u r u c u i i u r ma u s fie consumai a doua zi. L a o r a a p t e s e a r a , N a b n u s e n t o r se s e n c . A c e a s t n t r z i e r e l n g r i j o r a n d e o s e b i p e P e n c r o f f. S e t e m e a s n u f i a v u t u n a c c i d e n t p r i n i n u t u r i le

62

acestea necunoscute sau de desperare s nu fi fcut v r e u n g e s t n e s oc o t i t . H a r b e r t n s t r g e a c u t o t u l a l t e c o nc l u z i i . D u p p r e r e a l u i , N a b n u s e n t o r s e s e nc, fiindc se ivise ceva care-l ndemnase s-i prel u n g e a s c c e r c e t r i l e . D e a s e m e n i , s o c o te a c o r i c e n o u a m n u n t n u p u t e a d e c t s - i a j u t e s - l g s e a s c p e C y r u s S m i t h. C u s i g u r a n c N a b s - a r i i n t o r s, d a c n u l - a r f i r e i n u t v r e o n o u s p e r a n ! S e p u t e a s f i g s i t v r e u n i n d i c i u , v r e o u r m d e pa i s a u u n r e s t d e e pa v , c a r e s - i f i a r t a t c a l e a c e a b u n ? Poate c n clipa de fa era pe calea cea bun ? P o a t e c se i a f l a l n g s t p n u l l u i ? Aa gndea tnrul, mprtind i tovarilor si a c e s t e g n d u r i . D a r n u m a i r e p o r t e r u l d de a d i n c a p a p r o b n d u - l ; P e n c r o f f e r a m a i c u r n d d e p r e re c N a b s e d u s e se m u l t m a i d e p a r t e d e c t n a j u n i d e c i n u ' a v u s e s e t i m p s s e n t o a rc . Totui, Harbert era'foarte agitat i vdi de mai multe ori dorina de a iei n ntmpinarea lui Nab. P e n c r o f f n s i a r t c a r f a c e u n d r u m d e p r i s o s, c p e n t u ne r i c u l i p e v r e m e a a c e e a m i z e r a b i l n u a v e a c u m s g s e a s c u r m e l e l u i N a b, a a c e r a m a i bine s atepte. Dac nici pn a doua zi Nab nu se n a p o i a , e l , P e nc r o f f , n u v a o v i s p l e c e m p r e u n cu Harbert n cutarea lui. G e d e o n S p i l e t t e ra i e l d e p r e r e a m a r i n a r u l u i, c a r e s u s i n e a c n - a r f i b i n e s s e r z l e ea s c t o i c a r e - nc o t r o i H a r b e r t f u n e v o i t s r e n u n e l a p l a n u l s u ; d a r d o u b oa b e m a r i d e l a c r i m i i se r o s t o g o l i r pe obraji. Reporterul nu se putu opri s nu-l srute pe inimosul copil. n t r e t i m p, v r e m e a s e s t r i c a s e d e - a b i n e l e a. O v i j e l i e v e n i t d i n s p r e s u d - e s t m t u r a c oa s t a c u m a r e v i o l e n . M a re a , n p l i n r e f l u x , v u i a n l u n g u l l i t o r a l u l u i , l a m a r g i n e a p r i m u l u i b r u d e s t n c i. P l o a i a , p u l v e r i z a t d e u r a g a n , s e r i d i c a n a e r c a o ce a l i c h i d . P c l e z d r e n u i t e d e v n t r t c e a u d e - a l u n g u l c o a s t e i , i a r p i e t r e l e s e i z be a u c u z g o m o t , d e p a rc s-ar fi rsturnat crue ntregi cu pietri, Nisipul, ridi63

c a t d e v n t , se a m e s t e c a c u p l o a i a , i a r a e r u l e r a m b c s i t d e p r a f i de a p . n t r e g u r a r u l u i i f a le z a d e g r a n i t s e r i d i c a u v r t e j u r i u r i a e , i a r s t r a t u r i le d e a e r c a r e sc p a u d i n d r u m u l u r a g a n u l u i , n e g s i n d a l t ieire dect valea strmt pe fundul creia curgea rul, se repezeau ntr-acolo cu o furie de nestpnit. Din pricina fumului pe care vntul l mpingea napoi n Cmin prin deschiztura ngust, n coridoare nu se m a i p u t e a s t a . D e a c e e a , d u p c e f r i p s e s e p s r i l e , P e n c r o f f s e g r b i s s t i n g f o c u l , p s t r n d n u m a i jeraticul bine nvelit n spuz. L a o r a o p t , N a b t o t n u se n t o r s e s e, d a r a c u m a n i e r a g r e u de c r e z u t c f u se s e m p i e d i c a t d e t i m p u l n g r o z i t o r i c se a s c u n s e s e p r o b a b i l n v r e u n c o t l o n p r i n t r e s t n c i , c a s a t e p t e s f r i t u l v i j e l ie i s a u c e l puin l u m i n a z i l e i . N i c i n u m a i p u t e a f i v o r b a s s e p o r n e a s c n c u t a r e a l u i p e a s e m e n e a v re m e . Vnatul alctui singura lo% mncare. Carnea era f o a r t e b u n l a g u s t , a a c o m n c a r c u plcere. Pencroff i Harbert, crora excursia lung le aase foamea, nfulecau cu poft. " '. A p o i , f i e c a r e s e r e t r a s e n c o l u l u n de s e o d i h n i s e n o a p t e a t re c u t i H a r b e r t a d o r m i n u m a i d e c t , g h e muit lng marinar care se ntinsese de-a lungul vetrei. A f a r b n t u i a f u r t u na c a r e s e n t e i s e o d a t c u c d e re a n o p i i . P r e a c se d e z l n u i s e u n u r a g a n a s e mntor aceluia care-i tr.se pe prizonieri de la R i c h m o n d p n n a c e s t e i n u t u r i a l e P a c i f i c u l u i. A s e m e n e a f u r t u n i se s t r n e s c a d e s e a n t i m p u l e c h i n o x u lui i ele pot fi nfruntate numai cu foarte mare greutate, mai ales pe aceste ntinderi deschise, care nu o p u n e a u n i c i u n f e l d e o b s t a c o l f u r i e i l o r. E u o r d e n e l e s c u n r m e x p u s n p a r t e a de r s r i t, c a a c e l a p e c a re s e a f l a u n a u f r a g i a i i , i c a r e e r a a e z a t c h i a r n b t a i a u ra g a n u l u i t r e b u i a s f i e l o v i t c u o f o r d e n e d e s c r i s.

64

Din fericire, grmada de tirici care forma Cminul e r a s o l i d . E r a a l c t u i t d i n n i t e b l oc u r i u r i a e d e granit, ns unele dintre ele erau att de slab spriji-

65

nitc, nct baza lor prea c se cutremur. Pencroff simea acest lucru i i se prea c sub palma lui, lip i t d e p e r e i , t r e c e u n f e l d e f r e a m t r e p e d e. n c e l e d i n u r m s e l i n i t i s p u n n d u - i , p e b u n d r e p t a t e, c n-avea de ce s-i fie team i c adpostul lor imp r o v i z a t n u s e va p r b u i . D a r, n a c e l a i t i m p , a u z e a z g o m o t u l p e c a r e l f c e a u, n c d e r e a l o r p e p l a j , p i e t r e l e d e s p r i n s e d e p e p l a t o u, s m u l s e d e r a f a l e l e d e vnt. Unele se rostogoleau chiar pe deasupra cminului sau erau azvrlite de furtun prin deschiztura c o u l u i . D e d o u o r i , m a r i n a r u l s e s c u l i s e U r p n l a i n t r a r e a c o r i d o r u l u i , c u t n d s v a d c e s e p e t r ec e a f a r . S e c o n v i n g e a n s c p r b u i r i l e a c e s t ea n e n semnate nu prezentau nici un pericol i se grbea s-i reia locul n faa cminului, unde jarul trosnea sub cenu. C u t o a t f u r i a u r a g a n u l u i , c u t o a t l a r ma f u r t u n i i i c u t o t t u n e t u l e l e m e n t e l o r d e z l n u i t e, H a r b e r t d o r m e a a d nc . n c e l e d i n u r m , s o m n u l l c u p r i n se c h i a r i p e P e n c r o f f, p e c a r e v i a a l u i d e m a r i n a r l obinuise cu astfel de intemperii. Singur Gedcon Spilett veghea cuprins de nelinite. i fcea mustrri p e n t r u c n u - l n s o i s e p e N a b. D u p c u m t i m , r e p o r t e r u l m a i n d j d u i a s - l g s e a sc p e C y r u s S m i t h . i e l e r a t u l b u r a t d e g n d u r i l e c a r e - l f r m n ta u p e H a r b e r t . A c u m , g n d u r i l e i f u g e a u l a N a b. D e c e n u s - a n t o r s N a b ? S e f r m n t a p e c u l c u u l d e n i s i p, n e l u n d p r e a m u l t n s e a m l u p t a e l e m e n te l o r . C t e o d a t , o c h i i l u i o b o s i i s e n c h i d e a u o c l i p , d a r i m e d i a t l s t r f u l g e r a v r e u n g n d, c a r e l f c e a s - i d e s c h i d d i n n o u. D e i p r e a f r s f r i t , n o a p t e a t re c e a . P e l a o r a d o u , P e n c r o f f , c a r e d o r m e a b u t e a n, se p o m e n i s c u turat cu putere. Ce.s-a ntmplat ? strig el, trezindu-se i venindu-i n fire cu iueala caracteristic marinarilor. Reporterul, aplecat asupra lui, i spuse s A s c u l t , P e n c r o f f, a s c u l t ! Marinarul trase cu urechea, dar nu deslui dect zgomotul vijeliei.

66

E vntul! spuse el. N u, r s p u n s e G e de o n S p i l e t t a s c u l t n d d i n n o u, p a r c a m a u z i t . . . Ce? L t r a t u l u n u i c i ne ! Un cine ? strig Pencroff, srind n sus. Da... parc latr... E c u n e p u t i n ! r s p u n s e m a r i n a r u l , i d e a l t f e l c u m l - a i a u z i t , c d oa r u r l e t e l e f u r t u n i i . . . S t a i. . . a s c u l t , s p u se r e p o r t e r u l . P e n c r o f f a s c u l t c u n c o r d a r e i p a r c a u z i i e l, n t r - u n m o m e n t d e a c a l m i e , u n l t r a t n d e p r t a t . C e s p u i ? . . . n t r e b r e p o r t e r u l s t r n g n d u - i m n a. D a . . . d a . . . a u d i e u ! r s p u n s e P e n c r o f f. v A s t a e T o p ! E T o p ! . . . s t r i g Ha r b e r t c a r e tocmai s e t r e z i s e , i t o i t r e i s e r e p e z i r s p r e d e s c h i d e r e a d e l a i n t r a r e a n C m i n. Ieir cu mare greutate, din cauza vntului care i m p i n g e a n a p o i . n c e l e d i n u r m , i z b u t i r s n a i n t e z e , i n n d u - s e c u g r e u p e p i c i oa r e i s p r i j i n i n d u - s e d e s t n c i . P r i v e a u n j u r u l l o r. N u p u t e a u vorbi. E r a n t u n e r i c be z n . M a r e a , c e r u l i p m n t u l s e c o n t o p e a u n t r - u n n t u ne r i c d e n e p t r u n s . P a r c - ar f i p i e r i t i u l t i m a u r m de l u m i n p i e r d u t n v z d u h . Timp de cteva clipe, reporterul i tovarii si r m a s e r a s t f e l n e m i c a i , c o p l e i i d e v i j e l i e , u d a i d e p l o a i e i o r b i i de n i s i p . F u r t u n a s e p o t o l i o c l i p i l t r a t u l r s u n d i n n o u . E i i d d u r s e a m a c t r e b u i e s v i n d e f o a r t e d e p a r t e . L t r a t u l n u p u t e a f i d e c t a l l u i T o p ! D a r e ra e l oare singur sau nu ? Probabil c era singur, cci dac ar fi fost nsoit de Nab, acesta ar fi venit ntr-o fug spre Cmin. M a r i n a r u l s t r n s e m na r e p o r t e r u l u i c a r e n u - l p u t e a a uz i p e a s e m e n e a f u r t u n n t r - u n f e l, c a r e n semna : A t e a p t ! " A p o i i n t r d i n n o u n c o r i d o r.

P e s t e o c l i p , i e i p u r t n d n i t e v r e a s c u r i a p r i n s e, p e c a re l e r i d i c n s u s c a s l u m i n e z e n n t u n e r i c, s c o n d n a c e l a i t i m p c t e v a f l u i e r t u r i a s c u i t e.

68

R s p u n z n d p a rc a c e s t u i " s e m n a l , s e a u z i r n i t e ltrturi mai apropiate, i curnd dup aceea un cine se repezi n coridor. Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett se luar dup el. A r u n c a r n g ra b u n b r a d e l e m n e u s c a t e p e s t e crbuni i o flacr vie lumin coridorul. E Top! strig Harbert. E r a n t r - a d e v r T o p, u n m i n u n a t c i n e a n g l o - n o r m a n d . T o p m o t e n i s e de l a c e l e d o u r a s e c a r e s e n c r u c i a s e r d o u c a l i t i d e c p e t e n i e al e c i n e l u i d e vntoare: iueala i fineea mirosului. n faa celor trei oameni se afla cinele inginerului, C y r u s 1 S m i t h. Dar era singur! Nici stpnul su, nici Nab nu-l ntovreau! A t u n c i , c u m s e f c e a c i n s t i nc t u l l c l u z i s e p n la Cminul pe care nu-l cunotea? Lucrul prea cu t o t u l d e n e n e l e s, m a i c u s e a m p e o n o a p t e a t t d e ntunecat i pe o asemenea furtun ! i, lucru i mai g r e u d e n e l e s, T o p n u e r a n i c i o b o s i t, n i c i s l b i t , n i c i m c a r m n j i t c u m l s a u n i s i p !. . . H a r b e r t l a t r a s e l n g e l i i l u ca p u l n t r e mini. Cinele se ls mngiat, gudurndu-se pe lng el. Dac am gsit cinele, vom gsi i pe stpnul lui! spuse reporterul. S n d j d u i m I s p u s e Ha r b e r t . S m e r g e m ! T o p ne. va cluzi! D e d a t a a c e a s t a , P e n c r o f f n u se m a i m p o t r i v i . i d d e a se a m a c a p a r i i a l u i T o p e r a n m s u r s - i d e z m i n t p re s u p u n e r i l e . S pornim! spuse el. P e n c r o f f a c o pe r i c u g r i j c r b u n i i d i n v a t r , a e z n d c h i a r c t e v a l e m n e s u b c e n u , c a s m a i g seasc foc la ntoarcere. Apoi, condus de cinele care ltra ncet, ca i cum l-ar fi mbiat la drum, i urmat d e r e p o r t e r i d e b i a t , m a r i n a r u l s e a v n t n n o a p t e, lund cu el i resturile cinei.

70

Furtuna era n toi, atingnd poate culmea intensit i i . L u n a , n p r i m u l p t ra r , d e c i n c o n j u n c i e cu soarele, era cu desvrire acoperit de nori, prin c a r e . n u s e s t r e c u r a n i c i c e a m a i s l a b r a z . N u e r a c h i p s u r m e z i u n d r u m n l i n i e d r e a p t . S i n g u r u l l u c r u c e l e r m n e a d e f c u t e r a s s e l a se c l u z i i d e s i m u l d e o r i e n t a r e a l l u i T o p . R e p o r t e r u l i t n r u l m e r g e a u n u r m a c i n e l u i , < i a r m a r i n a r u l n c h e i a co l o a n a . V u i e t u l f u r t u n i i i m p i e d i c a s v o r b e a sc n t r e e i . P l o a i a n u e r a p r e a d e a s , f i i n d c o p u l v e r i z a v n t u l ; u r a g a n u l e r a n s n g r o z i t o r. Totui o mprejurare neateptat veni n ajutorul m a r i n a r u l u i i a l t o va r i l o r s i . V n t u l s u f l a d i n s p r e s u d - v e s t i i m p i n g e a d i n u r m . N i s i p u l, p e c a r e v i j e l i a l s p u l b e ra c u p u t e r e i c a r e n - a r f i f o s t d e s u p o r t a t , i l o v e a n s p a t e , a s t fe l c , a t t a t i m p c t n u n t o r c e a u c a p u l , e r a u f e r i i i - i p u t ea u v e d e a d e d r u m . F a p t e c d e m u l t e o r i m e r g e a u c h ia r m a i r e p e d e d e c t a r f i d o r i t , f i i n d s i l i i s - i g r b e a sc p a i i ; s p r e a n u f i t r n t i i l a p m n t . C u t o a t e a c e s te a , n a i n t a u c u f o r e n d o i t e , m n a i d e o n d e j de p u t e r nic. i de ast dat, nu mai colindau rmul cutnd la ntmplare. Nu se mai ndoiau c Nab i-a gsit stpnul i c el este acela care le-a trimis cred i n c i o s u l c i n e . D a r m a i t r i a o a r e i n g i ne r u l s a u N a b i c h e m a t o va r i i c a s d e a m p r e u n u l t i m e l e o n o r u r i r m i e l o r p m n t e t i a l e n e n o r o c i t u l u i C y r u s Smith ? D u p c e d e p i r c o r p u l f a l e z e i d e c a r e se i n u s e r d e p a r t e , c u m u l t p r u d e n , Ha r b e r t , r e p o r t e r u l i P e n c r o f f s e o p r i r c a s r s u f l e o c l i p . O i e i t u r a s t n c i i i a d p o s t e a p u i n d e v n t i c e i t re i t o v a r i s e o d i h n i r o c l i p d u p d r u m u l f c u t n p a s a l e r g t o r i c a r e d u r a s e m a i b i n e d e u n s f e r t de o r . Puteau n sfrit s se aud unul pe altul i s-i rspund i cnd tnrul rosti, n timpul convorbirii, n u m e l e l u i C y r u s S m i t h, T o p latr d e c t e v a o r i, c a i c n d a r f i v r u t s s p u n c s t p n u l s u e s t e s a l vat, : \ :

A s c p a t , n u - i a a ? n t r e b H a r b e r t. A s c pat, Top ? i c i n e l e latr, c a i c u m a r f i v r u t s - i r s p u n d . Pornir din nou la drum. Poate c erau orele dou i jumtate dup miezul nopii. Marea ncepuse s creasc, iar fluxul, care era mpins i de vnt, amen i n a s d e v i n f o a r t e p u t e r n i c . T a la z u r i l e t u n a u c u a t t a v i o l e n , s p r g n d u - s e d e i r u l d e s t n c i d i n l a r g, n c t , d u p t o a t e p r o b a b i l i t i l e , e l e ac o p e r e a u m i c a i n s u l d i n f a a c o a s t e i , c a r e n u s e m a i v e d e a. L i p s i t d e a c e s t d i g n a t u r a l , c o a s t a e r a d e c i d i r e c t ex p u s asaltului dat de marea dezlnuit. ndat ce marinarul i tovarii si se deprtar de falez, vntul i biciui din nou cu furie. Adui din s p a t e , m p i n i d i n u r m de r a f a l e l e d e v n t, na i n t a u g r b i i n u r m a l u i T o p , c a r e p r e a f o a r te s i g u r d e drumul l u i . M e r g e a u s p r e n o r d . n d r e a p t a l o r , u n ir nentrerupt de talazuri se sprgeau cu un zgomot a s u r z i t o r , n s t n g a l o r se n t i n d e a u n i n u t n t u n e c o s , a c r u i n f i a r e n u p u t e a u s - o d e o s e b e a s c . T o t u i , i d d e a u se a m a c s t r b t e a u u n f e l d e c m p ie , c c i u ra g a n u l i l o v e a d i n t r - o s i n g u r p a r te , f r s - i m a i a r u n c e n v r t e j u r i l e c a r e se p r o d u c e a u a t u n c i cnd se lovea de stncile falezei. P n l a o r a p a t r u d i m i n e a a s t r b t u s e r , d u p s o c o t e a l a l o r, v r e o c i n c i m i l e . n t r e t i m p, n o r i i s e m a i r i d i c a s e r i n u s e m a i t r a u a t t d e ap r o a p e d e p m n t . V n t u l a d u c e a m a i p u i n u m e z e a l , n s c h i m b e r a m a i r e c e . C u m e r a u m b r c a i n h a i n e s u b i r i, P e n c r o f f , H a r b e r t i Ge d e o n S p i l e t t s u f e r e a u d e s i g u r g r o a z n i c . N u s p u ne a u n s n i m i c , f i i n d h o t r i s - l u r m e z e p e T o p, i n t e l i g e n t u l a n i m a l , p n u n de a v e a de gnd s-i duc. P e l a o r a c i n c i n c e p u s s e l u m i n ez e d e z i u . n n a l t u l c e r u l u i , u n de a b u r i i o c e a n u l u i s e m a i r i s i p i s e r , n o r i i a p r e a u z i m a i d e o d u n g a l b u r i e i c u r n d d u p a c e e a , s u b o f i e d e n o r i n e g r i, o l i n i e m a i l u m i n o a s d e s e m n l i m p e d e o r i z o n t u l. C r e a s t a v a l u r i l o r p r i n s e u o a r e l u c i r i r o i a t i c e, s p u m a i re c -

5*

0?

p t a a l b e a a . T n a c e l a i t i m p , s p r e s t n g a, c r e s t t u rile litoralului ncepur s se ntrevad nc nedeslu i t , c a n i t e u m b re c e n u i i , p r o f i l a t e p e o p n z n e a gr. P e l a o r a a se n c e p u s s e f a c z i u , i a r n n l i m i n o r i i g o n e a u c u m a r e r e p e z i c i u ne . M a r i n a r u l i t o v a r i i s i se a f l a u a c u m l a v r e o a s e m i l e d e p r t a r e d e C m i n . S t r b t e a u o p l a j f oa r t e n e t e d , m r ginit n larg de un lan de stnci acoperite de ap p n a p r o a p e d e v r f, c c i m a r e a e r a n t o i u l f l u x u l u i, n stnga se ntindea un vast inut nisipos, cu nfi a r e d e s t u l de s l b a t i c , c e a v e a p r e s r a t e i c i , c o l o d u n e a c o pe r i t e c u s c a i e i . r m u l p r e z e n t a c o n t u r u r i d e s t u l d e r e g u l a t e i e r a a p ra t d e a p e l e o ce a n u l u i d o a r p r i n t r - u n l a n d e m i c i r i d i c t u r i i n e g a l e de p m n t . D i n l o c n l o c , s e s t r m ba u c i v a c o p a c i a p l e cai ntr-o rn, cu toate ramurile, ndreptate spre a p u s. F o a r t e d e p a r t e , s p r e s u d - v e s t , s e z r e a m a r g i n e a u n e i p d u r i . Ajuni n acest loc, Top ncepu s dea semne vdite de neastmpr. Alerga nainte, se ntorcea lng m a r i n a r, i p r e a s - l r o a g e s m e a r g m a i r e p e d e. Cinele prsi plaja i, mnat de minunatul su ins t i n c t , o l u s p r e d u n e , f r s o v i e o cl i p . l u r m a r c u t o i i . i n u t u l p r e a c u d e s v r i r e p u s t i u. N u s e z re a n i c i o v i e t a t e . irul de dune, foarte larg, era format dintr-o ser i e d e m i c i r i d i c t u r i d e p m n t , i c h i a r de c o l i n e , a e z a t e d e s t u l d e n e r e g u l a t . P r e a o m i c E l v e ie d e n i s i p, u n d e c u g r e u t e p u t e a i d e s c u r ca , d a c n u e r a i n z e s t r a t c u u n d e o s e b i t s i m d e o r i e n t a r e. C i n c i m i n u t e d u p c e p r s i r p l a j a, r e p o r t e r u l i t o v a r i i s i a j u n s e r n f a a u n e i v g u n i, a e z a t n s p a t e l e u ne i d u n e . A c i , T o p s e o p r i i n c e p u s l a tre vesel. Spilett, Harbert i Pencroff ptrunser n aceast grot.

,73

l g s i r p e Na b n g e n u n c h i a t l n g u n t r u p n t i n s pe un pat de ierburi... Trupul era al inginerului Cyrus S m i t h.

74

CAPITOLUL VIII

Cyrus Smith triete ? Povestirea lui Nab. Urmele de pai. O problem ce nu-i gsete dezlegare. Primele cuvinte ale lui Cyrus Smith. Cercetarea urmelor. ntoarcerea la Cmin. Pencroff este desperat.

Nab sttea nemicat. Marinarul nu-i arunc dect un singur cuvnt: Triete ? N a b t c e a . G e d e o n S p i l e t t i P e n c r o f f n g l be n i r . H a r b e r t i m p r e u n m i n i l e i r m a s e n e m i c a t. S e v e d e a n s c b i e t u l N a b , c u f u n da t n d u r e r e a l u i , n u - i o b s e r v a s e t o va r i i i n i c i n u a u z i s e n t r e b a r e a m a r i narului. R e p o r t e r u l n g e n u nc h i e l n g t r u p u l n e m i c a t i i l i p i u r e c h e a d e p i e p t u l i n g i n e r u l u i , d u p ce i d e s c h e i e h a i n e l e . T r e c u o c l i p c t u n v e a c , n t i m p c e c u ta s s u r p r i n d o c t d e s l a b b t a i e a i n i m i i. N a b s e n d r e p t a s e p u i n i p r i v e a n g o l. E r a c u t o t u l d e s f i g u r a t d e de z n d e j d e . D e ve n i s e d e n e r e c u n o s c u t , f r n t c u m e r a d e o b o s e a l i s f r i t d e d u re r e . B i e tul om i socotea stpnul mort. Dup o lung i atent cercetare, Gedeon Spilett se ridic. Triete ! spuse el. Pencroff ngenunchie la rndul su lng Cyrus S m i t h ; u r e c h e a l u i s u r p r i n se i e a n i t e s l a b e b t i d e i n i m , i a r a p o i s i m i s u f l u l u o r. c a r e s e d e s p r i n d e a de pe buzele inginerului. La ndemnul reporterului, Harbert se repezi s caute a p . L a v r e o s u t d e p a i g s i u n p r u l i m p e d e, c a r e - i purta prin nisip apele umflate de ploile din ajun. Din pcate n-avea n ce s duc apa. Nici o scoic nu se g s e a pe a c e s t e d u n e ! T n r u l s e m u l u m i s - i m o a i e b a t i s t a n r u i s e n t o a r s e n g o a n s p r e g r o t . Din fericire, batista ud i fu de ajuns lui Gedeon Spilett care nu dorea dect s umezeasc buzele ingi-

,75

nerului. Puinele picturi de ap rece avur un efect a p r o a p e i m e d i a t . C y r u s S m i t h o f t a d n c i p r u c h ia r c vrea s spun ceva. l vom salva ! spuse reporterul. Auzind aceste cuvinte, Nab i veni i el n fire i se g r b i s - l d e z b r a c e p e C y r u s S m i t h, c a s v a d d a c n u c u m v a e ra r n i t . D a r p e t o t t r u p u l i n g i n e r u l u i n u s e v e d e a n i c i c e a m a i m i c v n t a i e s a u z g r i e t u r . L u c r u l e r a de m i r a r e , f i i n d c s e p u t e a b n u i c C y r u s S m i t h f u s e s e . r o s t o g o l i t d e v a l u r i p r i n t re s t n c i. N i c i m c a r m i n i l e l u i n u a v e a u n i c i o u r m d e zgrietur. D e a c e e a , e r a d e s t u l de g r e u s - i e x p l i c e l i p s a oricrei urme pe trupul inginerului care desigur se luptase din g r e u, c a s s t r b a t l i n i a s t n c i l o r r z l e e c a re a p r a u coasta. Dar acestea aveau, fr ndoial, s fie lmurite mai t r z i u, c n d C y r u s S m i t h v a f i n s t a re s v o r b e a s c i l e v a s p u n e c u m s - a u p e t r e c u t l u c r u r i l e. D e o c a m d a t , t r e b u i a u s - l re a d u c l a v i a , f r i c i o n n d u - l c u e n e r g i e . F c u r a c e s t l u c r u, f o l o s i n d u - s e d e b l u z a m a r i n a r u l u i . I n g i n e r u l , n c l z i t d e m a s a j , m i c u o r b r a ele i ncepu s respire mai regulat. Era vdit c se s t i n g e a d i n c a u z a o b o s e l i i i a l i p s e i d e h r a n . C u s i g u r a n c , f r i n t e r v e n i a re p o r t e r u l u i i a t o v a r i lor si, Cyrus Smith ar fi fost pierdut. C r e d e a i c a m u r i t ? l n t r e b m a r i n a r u l p e N a b. D a ! C r e d e a m c - i m o r t ! r s p u n s e N a b, i d a c T o p n u v - a r f i g s i t i n u v - a r f i a d u s a i c i, l - a fi nmormntat i a fi rmas s mor alturi de el ! V e n i s e r l a t i m p, c c i v i a a l u i C y r u s S m i t h a t r n a d e u n f i r d e p r. Nab povesti cele petrecute. Prsind Cminul n a j u n, n z o r i i z i l e i , o l u a s e s p r e n o r d , d e - a l u n g u l c o a s t e i , n d re p t n d u - s e s p r e a c e a p a r t e a l i t o r a l u l u i p e c a r e o m a i c e r c e t a se r o d a t n a j u n . A j u n s a c o l o , N a b nc e p u s c a u t e d i n n o u p e r m, printre stnci, pe nisip, cu toate c nu mai avea nici un f e l d e s p e ra n , c c i l n g a p , f l u x u l i r e f l u x u l t e r g e a o r i c e u r m . C e r c e t n s m a i a l e s a c e a p a r t e a

76

p l a j e i p e c a r e m a r e a n - o a c o p e r e a n i c i o da t . N a b n u m a i s p e r a s - l g s e a s c p e C y r u s S m i t h n v i a . E r a

,77

n c u t a re a u n u i c a d a v r u , p e c a r e v a t r e b u i d e c i s - l n m o r m n t e z e i d o re a s f a c a c e a s t a c u p r o p r i i l e lui mini ! Nab cutase mult de tot, dar toate ncercrile lui se dovediser zadarnice. Nici ipenie de om nu prea s f i c l c a t v r e o d a t p e a c e s t r m p u s t i u. S c o i c i l e, ca r e z c e a u c u m i i l e p e p l a j a c o l o u n d e m a r ea n u m a i p u t e a s l e a j u n g , e r a u n e a t i n s e . N i c i o c o c h i l i e s t r i v i t . P e o n t i n d e r e d e d o u p n l a t r e i s u t e d e y a r z i n i c i o u r m : n u t r e c u se n i m e n i p e a i c i , n i c i m a i d e m u l t, n i c i d e c u r n d. N a b s e h o t r s m a i c e r c e t e z e t o t u i c t e v a m i le d e r m . C u r e n i i a r f i p u t u t s m p i n g c a d a v r u l ce v a mai departe. Rar se ntmpl ca un cadavru, care plut e t e p e l n g u n r m n e t e d, s n u f i e a r u n c a t d e v a l u r i , m a i c u r n d s a u m a i t r z i u, p e p l a j . N a b t ia a c e s t lucru i dorea s-l mai vad pe inginer pentru ultima dat. A m m a i u m b l a t a a d e - a l u n g u l c o a s t e i nc v r e o d o u m i l e , c e r c e t n d n t r e g i r u l d e s t n c i n t i m p u l re fluxului i toat plaja dup venirea fluxului; pierdus e m o r i c e s pe r a n , c n d a s e a r , p e l a o r e l e ci n c i , a m zrit nite urme de pai pe nisip. Urme de pai ? strig Pencroff., D a ! r s p u n s e N a b. i urmele astea porneau chiar de lng stnci ? ntreb reporterul. N u, r s p u n s e N a b, n c e p e a u d i n c o l o d e l i n i a a p e i , d e u n d e n u m a i a j u n g e f l u x u l. C e l e l a l t e l e tersese apa. C o n t i n u , l n d e m n Ge d e o n S p i l e t t. C n d a m v z u t a c e s t e u r m e , e ra c t p - a c i s n n e b u n e s c . E r a u f o a r t e a d n c i i s e n d r e p ta u s p r e d u n e . L e - a m u r m r i t n f u ga m a r e c a l e d e u n s f e r t d e m i l , a v n d t o t u i m a r e g r i j s n u l e t e r g. T r e c u se r v r e o c i n c i m i n u t e i t o c m a i c n d n c e p u s e s s e n t u n e c e, auzii ltrnd un cine. Era Top, care m-a condus aici, lng stpnul meu !
1

Yard msur american egal cu 0,9 m. (N.A.)

78

Nab sfri povestindu-le ce durere cumplit l cuprins e s e , g s i n d t r u p u l n e n s u f l e i t a l i n g i n e r u l u i. C u t a se s s u r p r i n d l a e l o f r m d e v i a ! D u p c e - l g s i s e , a r f i v r u t s - i r e d e a v i a a ! D a r t o a te n c e r c r i l e l u i fus e s e r z a d a r n i c e ! C r e de a c n u - i m a i r m n e a l t c e v a d e f c u t , de c t s - i n d e p l i n e a s c u l t i m a d a t o r i e f a de stpnul su. n a c e l e c l i p e , N a b s e g n d i s e l a t o v a r i i l u i. F r n d o i a l c i e i a r f i d o r i t s - i m a i v a d o d a t n e f e r i c i t u l p r i e t e n ! l a v e a p e T o p l n g e l. Oa r e n - a r putea s s e f o l o s e a s c d e n e l e pc i u n e a c r e d i n c i o s u l u i a n i m a l ? N a b r o s t i d e m a i m u l t e o r i n u m e l e r e p o r te r u l u i , acela dintre tovarii inginerului, pe care Top l cunotea mai bine. Apoi i art partea de sud a coastei i cinele se repezi n direcia indicat. A m v z u t c u m , c l u z i t d e u n i n s t i n c t n e o b i n u i t, c i n e l e a j u n s e s e p n l a e i , c u t o a t e c n u f u s e se n i c i o d a t l a C m i n. Tovarii lui Nab ascultaser aceast poveste cu mult atenie. U n l u c r u r m s e s e t o t u i d e n e n e l e s pe n t r u e i. N u s e p u t e a u d u m i r i c u m , c u t o a t e e f o r t u r i l e pe c a r e l e f cuse desigur pentru a se salva din valuri i a se s t r e c u r a p r i n t re i r u l d e s t n c i , C y r u s S m i t h s c p a s e f r c e a m a i m i c z g r i e t u r . T o t a s t f e l, n u p u t e a u n e l e g e c u m a r e u i t i n g i n e r u l s a j u n g p n l a a c e a s t grot pierdut printre dune, aezat la vreo mil de rm. P r i n u r m a r e , N a b, n t r e b r e p o r t e r u l, n u l - a i transportat tu pe stpnul tu pn aici ? Nu ! rspunse Nab. D e s i g u r c d o m n u l S m i t h a ve n i t s i n g u r ! s p u s e Pencroff. n t r - a d e v r , s - a r p u t e a , o b s e r v G e de o n S p i lett, dar nu e de crezut! S i n g u r i n g i n e r u l a r f i p u t u t s e x p l i c e a c e s t e ci u d e n i i . T r e b u i a u s a t e p t e n s p n c n d v a f i n s t a r e s v o r b e a sc . D i n f e r i c i r e n c e p e a s - i v i n n ' f i r e.

79

M a s a j u l r e s t a b i l i s e c i r c u l a i a s n ge l u i . C y r u s S m i t h m i c d i n n o u b r a e l e , c a p u l , a p o i b o l b o r o s i c te v a c u vinte nenelese.

80

N a b , a p l e c a t a s u p r a l u i , l s t r i g a p e n u me , d a r i n g i n e r u l p r e a s n u a u d , i a r o c h i i i r m n e a u n c h i i. Prezena vieii o dovedeau micrile. Simurile ns nu se deteptaser nc. P e n c r o f f e r a n e c j i t c n - a re f o c i n i c i p u t i n a d e a - l a p r i n d e , c c i u i t a s e s i a c u e l b u c i ca d e c r p ars, pe care ar fi aprins-o lovind dou pietre una de a l t a . C t d e s p re b u z u n a r e l e i n g i n e r u l u i , e l e e r a u g o a l e ; d o a r c e a s u l i m a i r m se s e n t r - u n b u z u n a r a l v e s t e i . D u p p r e r e a t u t u r o r , C y r u s S m i t h t r e b u i a transportat ct mai repede la Cmin. n g r i j i r i l e d a t e l f c u r p e i n g i n e r s - i v i n n f i r e m a i r e p e d e d e c t s e a t e p t a u. A p a c u c a re i u m e zeau buzele l nvior ncetul cu ncetul. Lui Pencroff i ddu n gnd s amestece n ap puin suc din carn e a d e p a s r e f r i p t p e c a r e o a d u s e s e r . Ha r b e r t s e r e p e z i p n l a r m i a d u s e d o u s c o i c i m a r i . M a r i n a r u l f c u d i n c a r n e a s t r i v i t i a m e s te c a t c u a p u n f e l d e z e a m p e c a re o i n t r o d u s e n t r e b u z e l e i n g i ne r u l u i i l i s e p r u c a c e s t a o s o r b i c u ne s a . Deschise n cele din urm ochii. Nab i reporterul se aplecar grbii spre el. S t p n e ! S t p n e ! s t r i g N a b. Inginerul l auzi. Recunoscu pe Nab i pe Spilett, apoi i pe ceilali doi. D i n n o u o p t i c t e v a c u v i n t e , a c e l e a i , f r n d o i a l , pe care le optise i prima dat i care artau gndur i l e c e n u nc e t a u s - l f r m n t e . D e d a t a a s t a l n e leser. I n s u l s a u c o n t i ne n t ? m u r m u r e l. Ah ! nu se putu stpni s exclame Pencroff - p u i n n e p a s , b i ne c t r i e t i d u m n ea t a , d o m n u l e C y r u s . D e - i i n s u l s a u c o n t i n e n t , v e d e m n o i a s t a ma i trziu. I n g i n e r u l f c u u n se m n u o r, a p o i a d o r m i . i respectar somnul, iar reporterul ncepu imediat s fac pregtiri pentru ca inginerul s poat fi transp o r t a t n c e l e m a i b u n e c o n d i i i . I e i n d d i n g r o t , Na b , H a r b e r t i P e n c r o f f s e n d r e p t a r s p r e o d u n n a l t ,
81

n vrful creia crescuser civa copaci sfrijii. Pe drum, marinarul nu nceta s repete : I n s u l s a u c o n t i ne n t ! S t e g n d e t i l a a s e me n e a lucruri cnd de-abia i mai tragi sufletul Stranic om ! A j u n i n c r e t e t u l d u ne i , P e n c r o f f i t o v a r i i s i smulser cu minile ramurile cele mai groase ale unui p i n m a r i t i m , c a re a r t a c a u n c o p c e l c h i r c i t i r o s de vnturi. Din crengi acoperite cu ierburi i cetin f c u r o targ p e c a re i n g i n e r u l p u t e a f i t r a n s p o r t a t . T o t u l f u g a t a n v r e o pa t r u z e c i d e m i n u t e , a s t f e l c l a o r a z e c e m a r i n a r u l s e n t oa r s e m p r e u n c u N a b i Harbert lng Cyrus Smith, pe care Gedeon Spilett nu-l prsise nici o clip. Tocmai atunci, inginerul se trezea din somn sau mai b i n e z i s d i n s t a re a d e l e t a r g i e n c a r e - l g s i s e r . O b r a j i i l u i , p n a t u n c i p a l i z i c a d e m o r t, nc e p u r s c a p e t e c u l o a r e . R i d i c n d u - s e p u i n, e l p r i v i n j u r, p r n d c a r v re a s n t r e b e u n d e s e a f l . C r e z i c p o i s m a s c u l i f r s o b o s e t i , C y r u s ? n t r e b re p o r t e r u l . D a , r s p u n s e i n g i ne r u l . S n t d e p r e r e , l n t r e r u p s e m a r i n a r u l, c d o m n u l S m i t h va a u z i m u l t m a i b i n e d u p c e v a g u s t a n c p u i n d i n z e a m a a c e a s t a d e c a r n e . E ze a m d e t e t r a , d o m n u l e C y r u s. D e d a t a a c e a s t a , P e n c r o f f a m e s t e c n z e a m i c t e va b u c e l e d e c a r n e . C y r u s S m i t h m n c p u i n, i a r r e s t u l f u m p r i t n tre cei patru tovari ai si, care mureau de foame i c r o r a m a s a a c e a s t a n u l i s e p r u p r e a m u l u m i t o a r e. Nu-i nimic, zise marinarul, proviziile ne a t e a p t l a C m i n ; a f l a i , d o m n u l e C y r u s , c a v e m acolo n sud o cas cu Camere mai multe, cu paturi i v a t r , i a r n c m a r a v e m c t e v a d u z i n i d e p s r i, c r o r a Ha r b e r t l e s p u n e c u r uc u " . B r a n c a r d a e s t e i e a g a t a , i n d a t c e v v e i s i m i m a i n p u t e r e, v transportm la locuina noastr. Mulumesc, prietene, rspunse inginerul, p e s t e u n c e a s s a u d o u p u t e m p l e c a . . . i a c u m, v o r bete, Spilett ! R e p o r t e r u l i p o v e s t i t oa t e c e l e p e t r e c u t e. E l v o r b i

71

d e s p r e n t m p l r i l e p e c a r e , d e s i g u r, C y r u s S m i t h m u l e m a i c u n o t e a , d e s p r e c de r e a b a l o n u l u i i a t e r i z a rea n acest inut necunoscut care prea pustiu, ins u l , c o n t i n e n t s a u c e e r a , d e s p re d e s c o p e r i r e a h o r n u r i l o r, u n d e - i f c u s e r C m i n u l , d e s p r e ce r c e t r i l e f c u t e p e n t r u a - l r e g s i p e e l , d e s p re d e v o t a m e n t u l l u i N a b i i n t e l i g e n t a credinciosului T o p i d e s p r e m u l t e altele. B i n e , n t r e b C y m s S m i t h c u v oc e a n c s l a b , - dar nu m-ai ridicat voi de pe plaj ? Nu, rspunse reporterul. i n u v o i m a - i t r a n s p o r t a t n g r o t a as t a ? Nu. ' L a c e de p r t a r e s e a f l e a d e s t n c i l e de p e m a l La. vreo jumtate de mil, rspunse Penc r o f f, i n u s n t e m n i c i n o i m a i p u i n u i m i i c a d u m n e a v o a s t r . C u m d e - a i p u t u t a j u n g e a i c i ! n t r - a d e v r, r s p u n s e i n g i n e r u l c a r e i ve n e a n f i r e n c e t u l c u n c e t u l i p e c a re a c e s t e a m n u n t e l interesau mult, iat un lucru foarte ciudat! D a r, r e l u m a r i n a r u l , n u n e p u t e i s p u n e c e v i s - a n t m p l a t d u p c e a i f o s t l u a t de v a l u r i l e mrii ? C y r u s S m i t h c u t s - i a m i n t e a s c . A v ea p u i n e d e s p u s. V a l u r i l e l s m u l s e se r d i n p l a s a a e r o s ta t u l u i i l a n c e p u t se c u f u n d a s e m u l t s u b a p . Re v e n i s e l a s u p r a f a i , n s e m i - n t u n e r i c u l d i n j u r, s i m i s e o f i i n m i c n d u - s e l n g e l . E r a T o p, c a r e s r i s e n a j u t o r u l l u i . R i d i c n d o c h i i , n u m a i v z u s e b a l o n u l c a r e, u u rat de greutatea sa i a cinelui, se ridicase repede ca o sgeat. Era singur n mijlocul valurilor nfuriate, l a o d i s t a n d e a p r o a p e o j u m t a t e d e m i l d e r m. n c e r c s l u p t e m p o t r i v a t a l a z u r i l o r, n o t n d c u p u t e r e . T o p l s u s i n e a d e h a i n e ; d a r u n c u re n t l p r i n s e i - l t r s p r e ' n o r d . D u p c e l u p t o j u m t a t e d e o r , e l n c e p u s s e s c u f u n d e , t r g n d u - l i p e T o p n ad n c . N u - i m a i a d u c e a a m i n t e d e n i m i c d i n cl i p a a c e aa ,

83

pn n momentul n care se trezise n braele prietenilor si. T o t u i , s t r u i P e n c r o f f , a i f o s t ar u n c a t p e

71

r m i t r e b u i e s f i a v u t p u t e r e a s u m b l a i p n a i c i, N a b a g s i t u r m e l e p a i l o r d u m n e a v o a s t r ! Da... se poate... murmur inginerul gnditor. i spunei c alte urme de oameni n-ai mai gsit pe rm ? N i c i c e a m a l mic u r m , r s p u n s e re p o r t e r u l . D e a l t m i n t e r i , d a c d i n n t m p l a r e s - a r f i g s i t ci n e v a s te salveze, nu vd de ce te-ar fi prsit dup ce te-a smuls din valuri ? A i d r e p t a t e , d ra g S p i l e t t . I a s p u n e, N a b , a d u g i n g i ne r u l , n t o r c n d u - s e s p r e s e r v i t o r u l s u, n u c u m v a n - a i a d u s t u ? P o a t e s f i u i t a t . . . N u, n u s e p o a t e ! S e m a i v d c t e v a d i n u r m e le a c e l e a ? c o n - : t i n u C y r u s S m i t h. D a , r s p u n s e N a b, c h i a r a i c i l n g i n t r a r e e s t e u n a n t r - u n l oc f e r i t d e v n t i d e p l o a i e . Ce l e lalte au fost terse de furtun. Pencroff, > spuse Cyrus Smith, vrei s iei g h e t e l e m e l e i s v e z i d a c s e p o t r i v e sc n t o c m a i c u urmele gsite ? M a r i n a r u l f c u c e e a c e i s e c e r u s e . C l u z i t d e N a b , s e n d r e p t m p re u n c u H a r b e r t s p r e l o c u l u n d e s e v e d e a u u r m e l e p a i l o r . I n t r e t i m p, C y r u s S m i t h i spunea reporterului: S-au petrecut aici lucruri foarte ciudate! Ciudate, ntr-adevr! rspunse Gedeon Spilett. S n u s t r u i m , d e o c a m d a t , s l e d ez l e g m , drag Spilett, vom mai vorbi noi mai trziu despre asta. Peste o clip, marinarul, Nab i Harbert se ntorc e a u. Nu mai era nici o ndoial ghetele inginerului se p o t r i v e a u n t o c m a i c u u r m e l e g s i t e . D e c i, e l e f u s e ser lsate, chiar de Cyrus Smith. A t u n c i , p o a t e c e u a m a v u t h a l u c i n a i i, p e c a r e l e p u n e a m n s o c o t e a l a l u i N a b. A m u m b l a t se v e d e f r s t i u, c a u n s o m n t a m b u l i p r o b a b i l c T o p , c u i n s t i n c t u l s u, m - a a d u s a c i d u p c e m - a s m u l s d i n v a l u r i . . . V i n o a i c i , T o p ! V i n o nc o a c e , c e l u l m e u ! L t r n d d e b u c u r i e , m i n u n a t u l a n i m a l a l e r g l a s t pnul su, care nu-i precupei mngierile.
85;

T o i e r a u d e p r e r e c s a l v a r e a l u i C y r u s S m i t h n u a v e a a l t e x p l i c a i e , i a s t f e l t o a t c i n s t ea i r e veni lui Top. Pe la amiaz, Pencroff l ntreb pe Cyrus Smith d a c e l c r e d e c va p u t e a s u p o r t a s f i e t ra n s p o r t a t . D r e p t r s p u n s , f c n d o s f o r a r e c a r e d o v e d e a c e a ma i m a r e e n e r g i e , i n g i n e r u l s e s c u l n p i c i o a r e. T o t u i f u n e v o i t s s e s p r i j i ne d e m a r i n a r , c c i a l t f e l a r f i c z u t . B i n e , b i n e ! a p r o b P e n c r o f f. S v i e b r a n c a r da . Aduser targa, care fusese cptuit cu muchi i i a r b i p e c a r e l n t i n s e r p e C y r u s S m i t h. P e n c r o f f sttea la un capt, iar Nab la cellalt. Apoi se ndrept a r c u t o i i s p re r m . D e i a v e a u d e s t r b t u t d o a r o d i s t a n d e o p t m i l e, e r a u s i g u r i c d r u m u l v a d u r a v r e o a s e o re , d e o a r e c e t r e b u i a u s u m b l e n c e t i c h i a r s se o p r e a s c d i n cnd n cnd. V n t u l m a i s u f l a c u p u t e r e , n s d i n f e r i c i r e n u ma i p l o u a . n t i n s p e b r a nc a r d a , i n g i n e r u l s e r ez e m a s e n t r - u n c o t i c e rc e t a r m u l , m a i a l e s p a r t e a d i n s p r e i n t e r i o r . N u v o r b e a , da r p r i v e a c u n c o r d a re i d e s i g u r c r e l i e f u l a c e s t u i i n u t , c u n e r e g u l a r i t i l e s a l e de teren, p d u r i l e i p r o d u s e l e s o l u l u i i s e n t i p r i r a d n c n m i n t e . Da r d u p d o u o r e d e d r u m , o b o s ea l a l dobor i l fur somnul. L a o r a c i nc i i j u m t a t e , m i c u l g r u p a j u n se n d r e p tul falezei de granit i cteva clipe mai trziu, n dreptul Cminului. S e o p r i r c u t o i i i t a r ga f u l s a t p e n i s i p . C y r u s Smith, care dormea adnc, nu se trezi. S p r e m i r a r e a l u i , P e nc r o f f c o n s t a t a t u n c i c g r o a z n i c a v i j e l i e d i n a j u n s c h i m b a s e n f i a r e a l o c u l u i . S e produseser prbuiri destul de mari. Pe plaj zceau blocuri mari de stnc, iar rmul era acoperit cu un s t r a t g r o s d e i e r b u r i i a l g e m a r i n e . E r a v d i t c v a lurile mrii ajunseser pn la poalele uriaei faleze de granit, dup ce npdiser mica insul din faa coastei. La intrarea n Cmin, pmntul adnc brzdat purta u r m e l e u n u i p u t e r n i c a s a l t , a l v a l u r i l o r. Cu inima strns, Pencroff se repezi n coridor.
86

Iei de ndat i rmase mpietrit, privindu-i tovarii... F o c u l s e s t i n s e s e . C e n u a n e c a t p r e a o g r m joar de noroi. C r p a a r s , c a r e t r e b u i a s i n l o c d e i a s c , d i s p r u s e . M a r e a p t r u n s e s e p n n f u n d u l c o r i d oa r e l o r , rvind i distrugnd tot interiorul Cminului!

CAPITOLUL IX

mpreun cu Cyrus Sraiith. ncercrile lui Pencroff. Cum se aprinde focul frecnd dou lemne. Insul sau continent ? Planurile inginerului. n care parte a Oceanului Pacific ? n mijlocul pdurii. Pinul cu fructe. Vntoarea de cabiai. Un fum ce prevestete bucurie.

D i n c t e v a c u v i n t e , G e d e o n S p i l e t t , H a r b e r t i Na b aflar ntreaga situaie. Acest accident, care putea s a i b u r m r i de o s e b i t d e g r a v e , c e l p u i n a a v e d e a P e n c r o f f l u c r u r i l e , s e r s f r n s e n c h i p u r i d i f e r i t e as u pra tovarilor marinarului. N a b, f e r i c i t c l - a g s i t p e i n g i n e r, n u a s c u l t a i nici nu prea dispus s ia n seam cuvintele lui Penc r o f f. H a r b e r t m p r t i n t r - o o a r e c a r e m s u r " n g r i j o r rile marinarului. Ct despre reporter, el se mulumi s-i spun : C a s f i u s i n c e r , P e n c r o f f , l u c r u l a c e s ta n u m tulbur de loc ! Bine, dar nu nelegi c nu mai avem foc ? Ei i ? i n u - i n i c i u n m i j l o c d e a a p r i n d e a l t u l. Nu e n i m i c ! Dar, domnule Spilett... D a r n u - l a v e m pe C y r u s ? r s p u n s e r e p o r t e r u l .
87

Inginerul nostru triete. Ei bine, el va gsi un mijloc s ne fac foc ! Cu ce, m rog? Cu nimic. Ce-ar fi putut rspunde Pencroff? Nu rspunse nimic, pentru c de fapt i el avea tot atta ncredere n C y r u s S m i t h c a i t o v a r i i s i . I n g i n e r u l p r e z e n t a p e n t r u e i t o i o a de v r a t c u l m e a i n t e l i g e n e i i p r i ceperii omeneti. Era mai bine s te afli mpreun cu Cyrus ntr-o insul pustie, dect fr el ntr-unul dintre cele mai mari orae industriale ale Americii. Cu el nu puteai duce lips de nimic. Cu el sperana nu te prsea niciodat. Dac li s-ar fi spus acestor oameni c n t r e g u l i n u t va f i n i m i c i t d e o e r u p i e v u l c a n i c i c ntreaga regiune n care se aflau se va scufunda n adncurile Oceanului Pacific, ei s-ar fi mulumit s r s p u n d c t se p o a t e d e l i n i t i t : Cyrus este aici ! Vorbete cu Cyrus ! Deocamdat ns, inginerul czuse din nou ntr-o stare de somnolen, pricinuit de oboseala cltoriei, i n u s e p u t e a re c u r g e p e n t r u m o m e n t l a i s c u s i n a l u i . C i n a a v e a s f i e f o a r t e s r c c i o a s . C a r n e a d e t e t r a fusese consumat n ntregime i nu aveau nici un m i j l o c s f r i g v r e u n a l t v n a t . D e a l t f e l , c u r u c u i i, c a r e r e p r e z e n t a u r e z e r v a l o r d e h r a n , d i s p r u s e r . N a u f r a g i a i i e r a u s i l i i s s e d e s c u rc e c u m p u t e a u . n a i n t e d e t oa t e , C y r u s S m i t h f u t r a n s p o r t a t n c o r i d o r u l c e n t r a l . I z b u t i r s - i n j g h e b e ze a c o l o u n c u l cu de plante marine, destul de uscate. Somnul adnc n c a r e c z u s e i n g i n e r u l a v e a s - l r e f a c m a i r e p e d e i mai bine dect hrana, orict de mbelugat ar fi f o s t e a . i S e l s a s e n oa p t e a i , o d a t c u ve n i r e a e i , v n t u l i s c h i m b d i r e c i a , i a r t e m p e r a t u r a s c z u s i m i t o r. i c u m v a l u r i l e d o b o r se r p e r e i i r i d i c a i de P e n c r o f f n u n e l e p r i a l e c o r i d o a r e l o r, a c e s t e a e r a u d i n n o u s t r btute de cureni reci, aa c adpostul lor nu mai constituia o locuin chiar att de bun. Inginerul s-ar fi odihnit destul de prost, dac tovarii si nu l-ar fi nvelit cu mult grij cu propriile lor haine.
88

C i n a d i n s e a ra a c e e a n u se c o m p u n e a d e c t d i n v e nicii lithodomi, pe care Harbert i Nab i adunaser d e p e p l a j . T o t u i , t n r u l l e s e r v i p e l n g ac e s t e s c o i c i i o c a n t i t a t e d e a l g e b u n e d e m n c a t, p e c a r e l e a d u n a se d e p e c r e s t e l e s t n c i l o r a e z a t e m a i l a a d p o s t d e v a l u r i l e m r i i . A l g e l e a c e s t e a a p a r i n e a u fa m i l i e i f u c a c e e l o r i e r a u u n f e l de s a r g a s e c a r e, u s c a t e, p r o d u c o m a t e r i e g e l a t i n o a s d e s t u l d e b o ga t n e l e mente nutritive. Reporterul i tovarii si mncar m a i n t i o c a n t i t a t e f o a r t e m a r e de l i t h o d o m i , a p o i a l g e l e , c a r e a v e a u u n g u s t de s t u l d e p l c u t . D e a l t fe l , l o c u i t o r i i d e p e c o a s t e l e A s i e i c o n s u m n m o d o b i nuit mari cantiti de asemenea alge. C r e d c e t i m p u l s c e r e m a j u t o r u l d o m n u l u i. C y r u s S m i t h, i d d u c u p r e r e a m a r i n a r u l . D i n n e n o r o c i r e , n t re t i m p, f r i g u l s e n s p r i s e i n u a v e a u n i c i u n m i j l o c d e a p r a r e m p o t r i v a l u i. M a r i n a r u l , s u p ra t d e - a b i n e l e a , nc e r c s a p r i n d u n f o c , n t r e b u i n n d t o a t e m i j l o a c e l e p o s i b i l e. Na b l a j u t a d i n r s p u t e r i . E l g s i s e n i t e m u c h i u s ca t i s c a p r c h i a r c t e v a sc n t e i , c i o c n i n d d o u p i e t re u n a d e a l t a , da r m u c h i u l , c a r e n u e ra d e s t u l d e i n f l a m a bil, nu lu foc. De altminteri, scnteile obinute erau n i t e s i m p l e a c h i u e i n c a n d e s c e n t e d e s i l e x. E l e n u a v e a u p u te r e a a c e l o ra c a r e s e p r o d u c l o v i n d b uc i c a d e o e l n s c p r t o a r e a o b i n u i t . O p e r a i a d e c i n u le reui. Apoi, Pencroff, cu toate c nu avea nici o ncredere n a c e s t p r o c e d e u, n c e r c t o t u i , m p r e u n c u N a b , s f r e c e u n a d e a l t a d o u b uc i d e l e m n u s c a t, a a c u m f a c s l b a t i c i i . F r n d o i a l : c , d a c e n e r g i a c h e l t u i t de e i s - a r f i t r a n s f o r m a t , d u p n o i le t e o r i i, n c l d u r , a c e a s t a a r f i a j u n s p e n t r u a f a c e s f i a r b c a z a n u l u n u i v a p o r c u a b u r i . N i c i d e d a t a a c e a s ta n u o b i n u r n i c i u n r e z u l t a t ! E s t e a d e v ra t c b u c i l e d e l e m n s e nc l z i s e r , d a r a t t a t o t . E n s t o t a t t d e adevrat c acei care le frecaser se nclziser mult mai mult. D u p o o r d e m u nc , P e n c r o f f, l e o a r c d e s u d o a r e, arunc lemnele cu ciud.

Cnd m vei face s cred c slbaticii i aprind focul n felul acesta, va fi cald chiar iarna 1 Mai cur n d m i - a r l u a f o c b r a e l e , f r e c n d u - l e u n u l de a l t u l ! Marinarul n-avea dreptate s resping cu totul acest p r o c e d e u . S l ba t i c i i i z b u t e s c s d e a f o c l e m n u l u i, f r e cndu-l repede. Dar nu orice fel de lemn poate fi a p r i n s a s t f e l i a p o i t r e b u i e s c u n o t i me c h e r i a " , c u m s e s p u n e d e o b i c e i , c e e a c e p o a t e n u e ra c a z u l l a Pencroff. S u p r a r e a l u i P e n c r o f f n u i n u m u l t. H a r b e r t r i d i c a s e b uc i l e d e l e m n p e c a r e m a r i n a r u l l e a r u n c a s e c t c o l o i c o n t i n u a s l e f r e c e d i n r s p u t e r i . P e n c r o f f n c e p u s r d v z n d c t s e m a i ne c j e a b i a t u l, c a r e i nchipuia c va izbuti s fac ceea ce nu reuise el. F r e a c , b i e t e , n u t e l s a ! s p u s e e l . F r e c , \ r s p u n s e H a r b e r t r z n d, d a r n u c a s f a c f o c . V r e a u d o a r s m nc l z e s c i e u n l o c s t r e m u r . C u r n d , a m s f i u t o t a t t d e n c l z i t c u m e t i i tu! Ceea ce se i ntmpl ! Oricum, n noaptea aceea n u m a i p u t e a u n d j d u i s - i a p r i n d f o c u l. Ge d e o n S p i l e t t l e s p u s e p e n t r u a d o u z e c ea o a r c p e n t r u Cyrus Smith lucrul acesta n-ar fi constituit nici un' fel de problem. Pn una alta, reporterul se culc pe nis i p n t r - u n u l d i n c o r i d o a r e . Ha r b e r t , N a b i P e n c r o f f fcur la fel, iar Top dormea de mult la picioarele stp n u l u i s u. A d o u a z i , 2 8 m a r t i e , i n g i n e r u l s e t r e z i p e la o r e l e o p t i i g s i t o v a r i i s t r n i n j u r u l l u i . Ca i n a j u n , p r i m e l e sa l e c u v i n t e f u r ; I n s u l s a u c o n t i ne n t ? D u p c u m s e v e d e , g n d u l a c e s t a l o b s e d a. i N - a m p u t u t a f l a a c e s t l u c r u , d o m n u l e S m i t h, r s p u n s e P e n c r o f f. Cum ? N-ai aflat nc ?... V o m a f l a n o i i a c e a s t a , > a d u g P e n c r o f f , d u p c e n e v e i c l u z i d u m n e a v o a s t r p r i n r e g i u n ea asta. C r e d c m s i m t n s t a r e s n c e r c, r s p u n s e i n g i n e r u l c a r e s e s c u l n p i c i o a re f r p r e a m u l t g r e u tate.

Asta mi place! strig marinarul. M p r p de a m m a i a l e s d e f o a m e, r s p u n s e C y r u s S m i t h. C u c e v a h r a n m i v o i v e n i u o r n f i r e . Avei foc, nu-i aa ? L a a c e a s t n t r e b a r e n u p r i m i i m e d i a t r s p u n s. P e s t e c t e va c l i p e , P e n c r o f f s p u s e : D i n p c a t e n u a v e m f o c , d o m n u l e C y r u s , s a u ma i bine-zis, nu .mai avem foc! M a r i n a r u l i s t o r i s i c e l e n t m p l a t e n a j u n , n v e se l i n d u - l c u p o v e s t e a s i n g u r u l u i b e i o r d e c h i b r i t, a p o i n c e r c a r e a n e i z b u t i t de a o b i n e f o c a a cu m f a c s l baticii. O s vedem noi ce e de fcut, rspunse inginerul, i dac nu vom gsi o substan asemntoare cu iasca... Atunci ? ntreb marinarul. Ei, atunci vom face chibrituri ! Cu substane chimice ? Cu substane chimice ! Ei, vezi c nu-i chiar aa de greu ? strig report e r u l , b t n d u - l p e m a r i n a r p e u m r. Lui Pencroff lucrurile nu i se preau chiar att de s i m p l e , t o t u i n u s p u s e n i m i c . I e i r c u t o i i p e r m. Timpul era din nou frumos. Soarele strlucitor se ridica la orizont i aprindea scnteieri de aur pe granitul uriaei faleze. D u p c e p r i v i re p e d e n j u r , i n g i n e r u l s e a e z p e un bolovan de stnc. Harbert i ntinse civa pumni de midii i de sargase, spunndu-i : Asta e tot ce avem, domnule Cyrus. Mulumesc, biete, rspunse inginerul pent r u d i m i n e a a a s t a c e l p u i n, m i a j u n g e . S e o s p t a c u m a r e p o f t d i n m a s a s r c c i o a s , a p o i b u d i n t r - o s c o i c m a r e p u i n a p r e c e d e r u. T o v a r i i l p r i v e a u n t c e r e . n c e l e d i n u r m , dup ce-i potolise oarecum foamea, Cyrus Smith i n c r u c i a b ra e l e , s p u n n d : A a d a r , p r i e t e n i , n u t i i n c d a c s oa r t a n e - a azvrlit pe o insul sau pe un continent ? N u , d o m n u l e C y r u s, r s p u n s e t n r u l.

91

Vom ti asta mine, continu inginerul. Pn atunci, nu e nimic de fcut. B a d a , s t r i g P e nc r o f f . Ce? Foc ! rspunse marinarul, care avea i el o idee J'ix. V o m f a c e i f oc , P e n c r o f f. C n d m - a l i t r a n s p o r t a t i e r i , m i s - a p r u t c z r e sc , s p r e a p u s, u n m u n t e care domin inutul. Aa e, ntri Gedeon Spilett, e un munte care pare a fi destul de nalt... B i n e , s p u s e i n g i n e r u l . M i ne , n e v o m u r c a p n n v r f u l l u i i d e a c o l o v o m v e d e a d a c ac e s t i n u t e s t e o i n s u l sa u u n c o n t i n e n t . P n a t u n c i, r e p e t, nu-i nimic de fcut. Ba da, trebuie s facem foc ! repet ncpnatul marinar. L a s c f a c e m n o i i f o c ! A i p u i n r b d a r e , Pencroff! l potoli Gedeon Spilett. M a r i n a r u l i a r u nc o p r i v i r e c e p r e a s s p u n : Dac e vorba s ne bizuim pe tine, nu mai mncm n o i f r i p t u r a a c u r n d " , d a r t c u. N i c i C y r u s S m i t h n u r s p u n s e n i m i c . E l p r e a f o a r t e p u i n p r e oc u p a t d e a c e a s t c h e s t i u n e a f o c u l u i. T i m p d e c t e va c l i p e r m a s e pe g n d u r i, a p o i l u c u vntul, spunnd : Prieteni, situaia noastr este poate dintre cele m a i g r e l e , d a r, t o t o d a t , i d i n c e l e ma i s i m p l e . O r i n e a f l m pe U n c o n t i n e n t , i a t u n c i, c u p r e u l u n o r e f o r t u r i m a i m a r i sa u m a i m i c i , v o m i z b u t i s a j u n gem ntr-o regiune locuit, ori ne aflm pe o insul n a c e s t c a z , a v e m d o u a l t e r n a t i v e : d a c i n s u l a e l o c u i t , v o m c u t a s f a c e m r o s t de c e l e t r e b u i t o a r e de la locuitorii ei ; dac este pustie, ne vom descurca singuri. N i m i c m a i s i m p l u, r s p u n se P e n c r o f f. C o n t i n e n t s a u i n s u l , n t r e b G e d e o n S p i l e t t, d a r , s p u n e , C y r u s , c a m p e u n d e c r e z i c n e - a aruncat uraganul ? Nu pot s-i spun exact, rspunse inginerul, d a r, d u p t o a t e p r e s u p u n e r i l e , n e a f l m n t r - u n 6*
92

inut din Oceanul Pacific, Cnd am prsit oraul R i c h m o n d, v n t u l s u f l a n d i r e c i a n o r d - e s t i c h i a r v i o l e n a l u i n e f a c e s c r e de m c n u i - a s c h i m b a t d i r e c i a . Da c d i r e c i a l u i s - a m e n i n u t d e l a n o r d est la sud-vest, noi am strbtut desigur Carolina d e N o r d , C a r o l i n a de S u d , G e o r g i a , G o l f u l M e x i c u l u i , Mexicul nsui n partea sa cea mai ngust, apoi o parte din Oceanul Pacific. Distana strbtut de b a l o n t r e b u i e s f i e d e a s e , a p t e m i i d e m i l e . D a c v n t u l i - a s c h i m b a t c t d e c t d i r e c i a , se p o a t e s n e f i m p i n s f i e p e a r h i p e l a g u l M e n d a n a , f ie p e i n s u l e l e P o n i o t u, s a u d a c v i t e z a l u i a f o s t ma i m a r e d e c t p r e s u p u n e u , s e p o a t e s n e f i p u r ta t c h i a r , p n n N o u a Z e e l a n d . n c a z u l d i n u r m , r e p a t r i e r e a n o a s t r v a f i l uc r u u o r . V o m p u t e a o r i u n d e s n e adresm englezilor sau maorilor '. Dac, dimpotriv, acest rm aparine'vreunei insule pustii din arhipel a g u l i n s u l e l o r M i c r o ne s i e i , l u c r u d e c a re n e v o m d a s e a m a c n d v o m a j u n g e n v r f u l m u n t e l u i c a re s t r j u i e t e i n u t u l , a t u n c i v o m f i s i l i i s n e a e z m a c i , c a i c n d n u ne - a r m a i f i d a t s p l e c m n i c i o d a t ! N i c i o d a t ! s t r i g r e p o r t e r u l , C y r u s d r a g , a i spus tu niciodat" ? E m a i b i n e s ne , p r e g t i m p e n t r u t o t c e p oa t e f i m a i r u, r s p u n s e i n g i n e r u l , i a r d a c s i t ua i a n o a s t r v a f i b u n , v o m a v e a m a i t r z i u o s u r p r iz plcut. Bine zis ! rspunse Pencroff. i trebuie de asem e n e a s s p e r m c a c e a s t i n s u l , d a c n t r - a d e v r este o insul, nu se afl aezat nafar de calea o b i n u i t a v a p oa r e l o r ! A l t f e l , p r e a a m n i me r i t - o prost ! T o a t e l e v o m t i d u p c e n e v o m u r c a n v r f u l muntelui. D a r, d o m n u l e C y r u s , n t r e b H a r b e r t , c r e d e i c ve i p u t e a f a c e m i ne a c e s t u r c u ? Cred c da,-rspunse inginerul, cu condiia ca maestrul Pencroff i cu tine s v dovedii vntori dibaci.
1

Maori indigenii din Noua Zeeland. (N. R.)

W 93

E i , d o m n u l e C y r u s, d a c a f i e u a t t d e s i g u r c a m u n d e s - l f r i g, l a n t o a r c e r e, p e c t s l n t d e sigur c l voi aduce... A d u v n a t u l , P e n c r o f f , i v e i v e d e a _ i m i n u n e a asta, rspunse inginerul. H o t r r c a i n g i n e r u l i r e p o r t e r u l s - i p e t re a c z i u a l a C m i n, c a s c e r c e t e z e l i t o r a l u l i p la t o u l s u p e r i o r , i a r N a b, Ha r b e r t i m a r i n a r u l s s e d uc n pdure, ca s rennoiasc provizia de lemne i s v n e z e o r ic e p s r i s a u a n i m a l e , p e c a r e l e v o r n t l n i. P l e c a r de c i p e l a o r a z e c e d i m i n e a a, H a r b e r t p l i n d e n c r e de r e , N a b v e s e l i P e n c r o f f m o r m i t u l p e n t r u el; D a c l a n t o a r c e r e g se s c f o c a c a s , n s e a m n c t r s ne t u l n s u i a c o b o r t s m i - l a p r i n d ! O l u a r t o i t r e i n s u s, de - a l u n g u l m a l u l u i i, ajuni la cotitura rului, marinarul se opri, ntrebndu-i: Ce vom fi mai nti v n t o r i s a u t ie t o r i d e lemne ? \ V n t o r i , r s p u n s e Ha r b e r t . V d c T o p a i n ceput s adulmece, \ - B i n e , h a i s v n m , r e l u m a r i n a r u l ; d u p a c e e a , n e n t o a r c e m a i c i c a s n e f a c e m, p r o v i z i a d e lemne. D u p c e s m u l s e r t r e i c r e n g i d i n t r - u n b r a d, Ha r b e r t , N a b i P e n c r o f f l u r m a r p e T o p c a r e s r e a prin ierburile nalte. De data aceasta, vntorii, n loc s-o ia de-a lungul r u l u i , s e n f u n d a r d e - a d r e p t u l n i n i m a p d u r i i. G s i r i a i c i a c e i a i c o pa c i , c e a m a i m a r e p a r t e d i n f a m i l i a p i n i l o r . P e a l oc u r i , a c o l o u n d e e r a u ma i p u i n d e i , c r e t e a u p l c u r i d e p i n i , c a re a t i n g e a u n l i m i considerabile. Dezvoltarea lor dovedea c inutul n c a r e se a f l a u e r a a e z a t l a o l a t i t u d i n e m a i m a r e dect presupunea inginerul. Ddur de cteva lumi-

niuri, presrate cu cioturi de copaci roase de vreme i lemne uscate, care alctuiau rezerve bogate de

95

combustibil. Dup aceste luminiuri, crngurile se nd e s e a u d i n n o u , d e v e n i n d a p r o a p e d e n e p t r u n s. Era destul de greu s-i faci drum printre aceste z i d u r i m a s i v e d e c o p a c i , u n d e n u s e af l a n i c i c e a ma i mic potec, aa c marinarul i nsemna din cnd n c n d d r u m u l , r u p n d r a m u r i ' i m p r t i i n d u - l e. Acestea aveau s fie lesne recunoscute la ntoarcere. S e p r e a n s c g r e i s e d e p r t n d u - s e d e c u r s u l a p e i , p e c a re l u r m a s e n p r i m a l u i p l i m b a r e cu H a r b e r t, c c i d u p o o r d e m e r s n u. v z u s e r n c n i c i u n f e l d e v n a t . T o p, c a r e a l e r g a p e s u b c r e n g i l e c e s e l s a u p n l a p m n t , n u re u e a s s t r n e a s c d e c t n i t e psri, de care nu se puteau apropia. Nu ntlnir nici u n c u r u c u s i p o a t e c a v e a u s f i e n e v o i i s r e v i n n p a r t e a m l t i n o a s a p d u r i i , ac o l o u n d e i z b u t i s e r s p e s c u i a s c t e t r a i c u a t t a s u c c e s. E i , P e n c r o f f ! s p u s e N a b c a m i r o n i c, d a c sta-i tot vnatul pe care l aducem, nu va fi nevoie de un foc prea mare ca s-l frigem. R b d a r e , N a b, r s p u n s e m a r i n a r u l, m t e m c n u v na t u l n e v a l i p s i l a n t o a r ce r e ! N-ai ncredere n domnul Smilh ? Ba da. i nu crezi c va izbuti s ne fac foc ? V o i c r e d e a t u n c i c n d l e m n e l e v o r a r d e n v a t r . D a c i n g i n e r u l a s p u s - o, s i g u r c v o m a v e a f o c ! A s t a r m n e de v z u t ! S o a r e l e n u a j u n s e s e n c l a a m i a z , a a c e x p l o r a r e a c o n t i n u c u f o l o s , c c i Ha r b e r t d e s c o p e r i u n copac, ale crui fructe erau bune de mncat. Era un s o i d e p i n c a r e p r o d u c e u n f e l d e m i g d a le f o a r t e a p r e ciate n regiunile temperate ale Americii i ale Europ e i . M i g d a l e l e a c e s t e a e r a u c o a p t e i H a r be r t l e a r t t o v a r i l o r s i ; t o i t re i m n c a r c u p o f t . E i , s p u s e P e n c r o f f, a v e m a l g e n l o c d e pine, scoici crude n loc de carne i migdale ca des e r t . s t a - i p r n z u l u n o r oa m e n i c a r e n u a u n i c i m car un chibrit n buzunar .

Nu e bine s te plngi, rspunse Harbert N u m p l n g, b i e t e , z i s e P e n c r o f f. S n t n s . d e p r e r e c p r e a e r a r c a r n e a n p r n z u r i le n o a s t r e | T o p a z r i t c e v a ! . . . s t r i g N a b, r e p e z i n d u - s e n t r - u n d e s i n c a re c i n e l e d i s p r u s e l t r n d . L t r t u r i l e l u i T o p r s u n a u n s o i t e d e u n g u i a t ciudat. M a r i n a r u l i H a r be r t s e l u a r d u p N a b . D a c d i n ntmplare Top dduse de vnat, nu era momentul s s e d i s c u t e a c u m c u m l v o r f r i g e , c i d o a r cu m s p u n mna pe el. Vntorii intrar n desi i vzur pe Top luptnd u - s e c u u n a n i m a l p e c a r e l a p uc a s e d e o u r e c h e. E r a u n f e l d e p o r c , l u n g d e v r e o d o u p i c i o a re i j u mtate, cu spinarea de un cafeniu nchis i cu burta d e c u l o a re m a i d e s c h i s . A v e a p r u l r a r i a s p r u, i a r d e g e t e l e c e l o r p a t r u p i c i o a re , n c l e t a t e n p m n t n clipa aceea, erau unite printr-o pieli. Harbert recunoscu n el un cablai". Acesta aparine uneia din cele mai mari specii din familia roztoarelor. D a r a n i m a l u l n u se z b t e a i n u n c e r c a s s e a p e r e. R o s t o g o l e a p r o s t e t e n i t e o c h i b u l b u c a i, n f u n d a i n pernie de grsime. Poate c vedea oameni pentru prima oar. n t i m p c e N a b se r e p e z i s - l o m o a r e, s t r n g n d b i n e c i o m a g u l n m n , \ a n i m a l u l s c o a s e u n g r o h i t, smulgndu-se din colii lui Top, care rmase doar cu o b u c i c d e u r e c h e n t r e d ini, s e r e p e z i l a H a r b e r t, pe care aproape c-l trnti\ la pmnt i dispru n pdure. A h, t i c l o s u l ! s t r i g P e n c r o f f. O pornir toi trei n goana mare pe urmele lui Top i cnd s-l ajung, animalul dispru n apa unui i a z m a re , c e s e n t i n d e a l a u m b r a u n o r p i n i s e c u l a r i . N a b , H a r b e r t i P e nc r o f f r m a s e r p e l o c n e m i c a i . T o p s e a r u n c a s e n a p , da r c a b i a i u l , a s c u n s n f u n d u l b l i i , n u e r a de g s i t .
97.

. - S a t e p t m a i c i , s p u s e t n r u l. V a f i n e v o i t s i a s l a s u p ra f a c a s re s p i r e . N-are s se nece ? ntreb Nab. N u , r s p u n s e H a r be r t , a r e l a b e c u d e g e t e l e u n i t e p r i n t r - o p i e l i . A s t a n e a r a t c e s t e n s t a r e s t r i a s c i n a p i pe u s c a t. H a i s - l p n dim. T o p r m a s e n a p , i a r P e n c r o f f i c e i d o i t o va r i ai si se duser i se postar fiecare ntr-un loc pe m a l , n c t s o p re a s c d i n t o a t e p r i l e r e t r a g e r ea c a biaiului, pe care dinele l cuta, notnd ntr-una. H a r b e r t n u s e n e l a s e . D u p c t e va m i n u t e, a n i m a l u l i e i l a s u p ra f a a a p e i : T o p l a j u n s e d i n t r - o sritur i l mpiedic s se scufunde din nou. Peste alte cteva minute, cabiaiul era trt pn la mal i r p u s d e N a b c u o l o v i t u r d e c i o m a g. U r r a ! s t r i g P e n c r o f f c a r e n t r e b u i n a c u p l cere acest strigt de triumf. Un singur crbune ap r i n s s a v e m i r oz t o r u l v a f i m n c a t c u o a s e c u tot ! P e n c r o f f s l t a p o i p r a d a p e u m r i, s o c o t i n d d u p s o a r e c ' t r e b u i a s f i e o r a d o u , d d u s e m na l u l n toarcerii. Instinctul lui Top le fu de mare folos vntorilor care, mulumit inteligentului animal, gsir cu uur i n c a l e a s p r e C m i n. n t r - o j u m t a t e d e o r e r a u la cotitura rului. Aci, Pencroff njgheb repede o plut, aa cum fc u s e i p r i m a oa r , d e i l u c r u l i s e p re a z a d a r n i c , d e o a r e c e n u a v e a u f o c . S e n t o a r s e r l a C m i n, t r gnd pluta de-a lungul rului. D a r l a c i nc i z e c i d e p a i d e a d p o s t u l l o r, m a r i n a r u l s e o p r i , s c o a s e d i n n o u u n u r a f o a r t e p u t e r n i c i ar t cu mna spre falez, strignd : Harbert ! Nab ! Privii ! Deasupra stncilor se ridica nvltucindu-se un nor de fum.

83

CAPITOLUL X

O invenie a inginerului. Ce l preocup pe Cyrus Smith. Plecarea spre munte. Pdurea. Regiune vulcanic. Fazanii. Berbecii slbatici. Primul platou. Tabra de noapte. Cretetul conului.

Peste cteva minute, cei trei vntori se aflau n f a a u n u i f o c c a r e a r d e a ve s e l . C y r u s S m i t h i r e p o r t e r u l e d e a u a l t u r i . n m r m u r i t , P e n c r o f f p r i v e a, c n d l a u n u l , c n d l a c e l l a l t , i n n d v n a t u l n b r a e . E i b i n e , d r a g u l m e u, a c u m c e s p u i ? s t r i g re porterul. Avem foc, un foc adevrat, la care vom frige foarte bine vnatul sta minunat, din care abia atept s ne nfruptm ! D a r c i n e a a p r i n s f o c u l ? n t r e b P e n c r o f f. - Soarele ! G e d e o n S p i l e t t s p u n e a a d e v r a t . S o a r e le l e d r u i s e cldura de care se minuna att de mult Pencroff. Marinarului nu-i venea s-i cread ochilor i era att de uimit, nct nici nu-i trecea prin minte s pun ntrebri inginerului. Ai avut o lentil, domnule Smith ? ntreb Harb e r t p e C y r u s S m i t h. N u , c o p i l u l m e u, r s p u n s e acesta, d a r m i - a m fcut una. Le art apoi instrumentul care ii servise drept l e n t i l . S c o s e se p u r i s i m p l u g e a m u r i l e d e l a c e a s u l lui i de la ceasul reporterului. Dup^ ce le umpluse c u a p , l e l i p i s e m a r g i n i l e c u p u i n h u m , f c n d a s t f e l o a d e v r a t l e n t i l , c u a j u t o r u l c r e i a ap r i n s e s e u n m n u n c h i d e m u c h i u s c a t , c o n c e n t r n d a s u p r a l u i razele soarelui. Marinarul cercet cu luare-aminte instrumentul, a p o i s e u i t l u n g l a i n g i n e r , f r s s c o a t o v o r b . P e n t r u e l , C y r u s S m i t h d e v e n i s e u n o m ne m a i p o m e nit, nzestrat cu puteri supraomeneti. Venindu-i n cele din urm n fire, strig :

99

N o t a i l u c r u l a c e s t a , d o m n u l e S p i l e t t, n o t a i - l n carnetul dumneavoastr. A m n o t a t , r s p u n s e re p o r t e r u l . D u p a c e e a , a j u t a t d e Na b , m a r i n a r u l f c u o f r i g a r e i c a b i a i u l , b i n e c u r a t , a e z a t d e a s u p ra f l c r i i v i i i s c n t e i e t oa r e , n c e p u n c u r n d s s e r u m e n e a s c , ntocmai ca un purcel de lapte. Cminul redevenise mai plcut, nu numai fiindc f l a c ra d i n v a t r n c l z e a c o r i d o a r e l e, c i i p e n t r u c p e r e i i d e s p r i t o r i d e p i e t r i a m e s t e c a t c u n i s i p f u seser refcui. Dup cum se vedea, inginerul i tovarul su nu-i pierduser timpul. Cyrus Smith se ntremase d e s t u l d e b i n e i - i p u se s e l a n c e r c a r e p u t e r i l e , c r n d u - s e p e p l a t o u l s u p e r i o r. D e p e a ce a s t n l i m e , o c h i i s i , o b i n u i i s a p r e c i e z e d i s t a n e l e, c e r c e t a se r m u l t v r e m e c re t e t u l c o n u l u i p e c a re d o r e a s se u r c e a d o u a z i . M u n t e l e , a e z a t la v r e o a s e m i l e s p r e n o r d - v e s t , p r e a s s e r i d i ce l a t r e i m i i c i n c i s u t e de p i c i o a r e d e a s u p r a n i v e l u l u i m r i i. P r i n u r m a r e , p r i v i r e a u n u i o b s e r v a t o r c ra t n v r f u l l u i p u t e a s s t r b a t o r a z d e c e l p u i n c i n c i ze c i d e m i l e . S e p u t e a p re v e d e a d e c i c n u - i v a f i g r e u l u i C y r u s S m i t h s d e z l e ge p r o b l e m a , c r e ia i d d e a p e b u n d r e p t a t e o n s e m n t a t e d e o s e b i t , s t a b i l i n d d a c s e a f l a u pe u n c o n t i n e n t s a u o i n s u l " . n s e a r a a c e e a m n c a r m a i b i n e. C a r n e a d e c a blai se dovedi minunat, iar cina fu completat cu a l g e i m i g d a l e d e p i n . I n g i n e r u l n u p r e a v o r b i, f i i n d preocupat de proiectele pentru ziua urmtoare. O d a t s a u de d o u o r i , P e n c r o f f i s p u s e p r e r e a a s u p ra c e l o r c e a r f i d e f c u t , d a r i n g i n e r u l , ca r e e r a u n o m c h i b z u i t , s e m u l u m i s d e a d i n c a p. M i n e , s p u s e e l d i n n o u, v o m t i c e a v e m de fcut, i vom aciona n consecin ! Dup cin, aezar cteva brae de lemne peste t c i u n i i d i n v a t r i o a s p e i i C m i n u l u i, m p r e u n c u credinciosul Top, se culcar i adormir adnc. Nici u n i n c i d e n t n u v e n i s t u l b u r e n o a p t e a l i n i t i t , ia r a d o u a z i , l a 2 9 m a r t i e , o d i h n i i i b i n e d i s p u i, n a u -

100

fragiaii se pregtir s ntreprind excursia care a v e a s h o t r a s c s o a r t a l o r . I s p r v i r p r e g t i r i l e d e p l e c a re . L u a r c u e i r e s t u r i l e v n a t u l u i , d i n c a r e c l t o r i i n o t r i s e p u te a u h r n i n c d o u z e c i i p a t r u d e o re . D e o a r e c e s t i c l e l e c e a s u r i l o r i n g i n e r u l u i i r e p o r t e r u l u i f u se s e r p u s e l a l o c , P e nc r o f f a r s e d i n n o u o b u c a t d e c r p , c a r e u r m a s l e s e r v e a s c d r e p t i a sc ; c t despre cremene, erau siguri c vor gsi din belug pe aceste terenuri vulcanice. L a o r a a p t e i j u m t a t e d i m i n e a a , e x p l o r a t o r i i n o t r i , n a r m a i c u c i o m e g e , p r s i r C m i n u l. U r m n d s f a t u l l u i P e n c r o f f, e i h o t r r s a p u c e d r u m u l p r i n p d u r e , p e c a r e l m a i s t r b t u s e r o d a t , u r m n d s s e n t o a rc p e a l t c a l e . D e a l t f e l, e ra d r u mul cel mai scurt spre munte. O luar deci pe mal u l s t n g a l r u l u i , p r s i n d u - l a c o l o u n d e f c ea u n c o t s p r e s u d - v e s t . R e g s i r p o t e c a cr o i t n a j u n p e s u b c o p a c i i c u f r u n z i b o g a t i l a o r a n o u , C y r u s S m i t h i t o v a r i i l u i a t i n s e s e r m a r g i n e a d e ap u s a pdurii, Solul, pn aici puin accidentat, mltinos la nc e p u t , u s c a t i n i s i p o s m a i d e p a r t e , s e r i d ic a n p a n t u o a r , u r c n d de l a l i t o r a l s p r e i n t e r i o r u l i n u t u l u i. Vzur cteva animale fugind cu repeziciune prin p d u r e . T o p s e l u a s p r i n t e n d u p e l e , d a r s t p n u l s u l c h e m a i m e d i a t n a p o i , c c i n u p e n t r u a c e a s ta v e n i s e r i a v e a U t i m p s l e u r m re a s c m a i t r z i u . C y r u s S m i t h n u e r a o m u l c a r e s l a s e p e n t r u a l te l u c r u r i c e e a c e - i p u s e s e n g n d . i ac e l a c a r e a r f i a f i r m a t c n a c e s t e c l i pe i n g i n e r u l e r a a t e n t l a i nutul pe care-l strbteau i lua n seam relieful s o l u l u i s a u p r o d u s e l e n a t u r a l e p e c a re l e o f e r e a , a r f i r m a s d e m i nc i u n . L a o r e l e z e c e , s e o p r i r pe n t r u c t e v a m i n u t e . L a ieirea din pdure, sistemul muntos al inutului li s e n f i a c t s e p o a t e d e l i m p e de . M u n t e l e c e l n a l t e r a a l c t u i t d i n d o u c o n u r i . P r i m u l , t r u n c h i a t, a v n d o n l i m e d e a p r o x i m a t i v d o u m i i c i n c i s u t e de picioare,-era susinut de nite lanuri lturalnice de muni, ce se ramificau ca o ghear uria nfipt n

101

pmnt. Intre aceste metereze naturale se adnceau nite vi nguste, mpdurite. Plcurile de copaci a j u n g e a u p n l a p l a t f o r m a c o n u l u i t r u n c h i a t. P e c o a s t a n o r d - e s t i c a m u n t e l u i , v e ge t a i a e r a m a i s r a c i se z r e a u a c i n i t e b r a z d e d e s t u l de a d n c i, care erau probabil scurgeri de lav. Pe primul con se sprijinea un al doilea, uor rot u n j i t l a v r f i p u i n c a m nc l i n a t , s e m n n d c u o u r i a p l r i e r o t u n d , l s a t pe o p a r t e . P r e a format dintr-un pmnt sterp, strpuns ici, colo de s t n c i r o i a t i c e . A c e s t a e r a p i sc u l p e c a r e t r e b u ia u s-l ating i creasta lanurilor lturalnice de muni p r e a c e a m a i b u n c a l e d e u r m a t n a ce a s t d i recie. ' S n t e m pe t e r e n v u l c a n i c , s p u s e C y r u s S m i t h , care ncepuse urcuul, urmat de tovarii si. Suiau a c u m c oa s t a u n u i a d i n t r e m u n i i c a r e s u s i n e a u c o nul trunchiat, urmnd un drum care erpuia n pov r n i , u u r n d u - l e a s t f e l c a l e a s p r e p r i m u l p l a t o u al muntelui. S o l u l r s c o l i t d e s i g u r d e e r u p i i v u l c a n i c e e ra a c c i d e n t a t . Ic i , c o l o , z c e a u b l o c u r i e r a t i c e n u me r o a s e s f r m t u r i d e b a z a l t , p i a t r p o n c e i o b s i diana2. Civa brazi nali, din familia celor care alctuiau hiurile de neptruns din fundul vilor nguste dintre aceti muni, formau aici grupuri rzlee. n t i m p u l p r i m e i p r i a u r c u u l u i, p e p o v r n i u r i l e d e l a p oa l e l e m u n t e l u i , H a r b e r t de s c o p e r i u r m e care artau c pe acolo trecuser nu de mult nite a n i m a l e m a r i , p o a t e c h i a r f i a re s l b a t i c e. S - a r p u t e a c a f i a r e l e a s t e a s n u n e c e d ez e c h i a r a t t de u o r m o i a l o r, s p u s e P e n c r o f f . A t u n c i , r s p u n s e re p o r t e r u l , c a r e v n a se t i gri n Indii i lei n Africa, vom avea grij s
1 Blocuri eratice sfrmturi de stnc, ce par a fi fost transportate departe de formaiile crora aparineau. (N. l i . ) 2 Obsidiana substan mineral de origine vulcanic, care are nfiarea sticlei topite : e de culoare neagra sau de un verde foarte nchis. (N. R.)

102

n e d e s c o t o r o s i m d e e l e . P n u n a al t a , t r e b u i e s fim ns foarte ateni ! n c e t u l c u n c e t u l , a j u n g e a u n r e g i u n i m a i n a l t e. D r u m u l e r a l u n g, d i n p r i c i n a o c o l u r i l o r p e c a r e le fceau i a piedicilor pe care le ntlneau, ngreun n d u - l e a s t f e l c a l e a . C t e o d a t , s e p o m e n e a u l a ma r g i n e a u n o r p r p s t i i a d n c i i a t u n c i e r a u n e v o i i s le nconjoare, fcnd calea ntoars, pentru a cuta o p o t e c pe u n d e s p o a t t r e c e . D i n a c e a s t c a u z p i e r d e a u i t i m p i e n e r g i e . L a a m i az , c n d m i c u l grup de cltori se opri s prnzeasc la poalele u n u i p l c d e b r a z i , l n g u n r u l e c e c u r ge a n c a s c a d e , se a f l a u d e - a b i a l a j u m t a t e a d r u m u l u i ce d u c e a l a p r i m u l p l a t o u, p e c a r e se p r e a c n u a v e a u s - l a t i n g de c t l a c d e r e a n o p i i . D i n l o c u l u n d e s e a f l a u v e d e a u m a r e a, l a r g n tins n faa lor ; dar n dreapta, privirea le era o p r i t d e p r o m o n t o r i u l a sc u i t d i n s u d - e s t i n u p u teau s tie dac nu cumva coasta se unea print r - u n c o t b r u s c c u u n i n u t m a i d e p r t a t. L a s t n g a, s p r e n o r d, r a z a l o r v i z u a l s e m re a c u c t e v a m i l e. Totui, i n direcia aceasta privirea li se izbea d e c o a s t a c i u d a t t i a t a u n u i m u n t e, c a r e p r e a s formeze sprijinul cel mai puternic al conului cent r a l . D u p c u m se v e d e , n t r e b a r e a c a r e - l f r m n t a p e C y r u s S m i t h n c n u p u t e a f i d e z l e g a t . L a o r a u n u, c l t o r i i r e l u a r u r c u u l . T r e b u i r s c o t e a sc p i e z i s p r e s u d - v e s t , n f u n d n d u - se n n i t e t u n s u r i d e s t u l d e d e se . A i c i n t l n i r m a i m u l t e p e r e c h i d e ga l i n a c e e d i n f a m i l i a f a z a n i l o r , c a r e z b u r a u p e s u b c r e n g i l e c o p a c i l o r. E r a u t r a g o pa n i " , n i t e p s r i m p o d o b i t e c u o g u c r n oa s i c u d o u c o r n i e s u b i r i , ci l i n d r i c e , a e z a t e d e a s u p r a o c h i l o r . L a p s r i l e a ce s t e a , d e m r i m e a c oc o u l u i , f e m e l a e r a de c u l o a r e c a f e n i e n n tregime, iar brbtuul se mpuna cu . un penaj r o u, s t r l u c i t o r , s t r o p i t c u p u nc t e a l b e . C u o p i a t r aruncat cu ndemnare Gdon Spilett ucise un astf e l d e f a z a n , p e c a r e P e n c r o f f, n f o m e t a t d e a t t a cale, l privi cu lcomie,

103

Prsind desiul, exploratorii notri urcar un pov r n i f o a r t e a b r u p t , s p r i j i n i n d u - se u n u l d e a l t u l. A t i n s e r a s t f e l u n p r a g s u p e r i o r , p r e s r a t cu c o p a c i r a r i , al crui sol se vedea limpede c era de origine vulcanic. Trebuiau s-o ia acurn spre rsrit, urmnd un drum erpuit, pentru a urca mai uor pantele f o a r t e r e pe z i , i f i e c a r e t re b u i a s a l e a g c u g r i j l o c u l u n d e u r m a s - i p u n p i c i o r u l . N a b i H a r b e r t m e r g e a u n f r u n t e a c o l o a n e i . P e n c r o f f n u r m ; n t r e e i p e a u C y r u s i r e p o r t e r u l . F r n d o i a l c a n i m a l e l e c a r e t r i a u pe a c e s t e n l i m i , i se v e d e a u u r m e de s t u l e , n u p u t e a u f i d e c t c a p r e n e g r e s a u c i u t e , a c e s t e a f i i n d m l d i oa s e i c u p a s u l s i g u r . Z r i r c h i a r t r e c n d u n e l e d i n t r e e l e . L a v e d e r e a l o r, Pencroff strig : Ia te uit, nite oi ! S e o p r i r c u t o i i l a c i n c i z e c i d e pa i d e v r e o c i n c i , a s e a n i m a l e m a r i , c u c o a r ne g r o a s e, t u r t i t e l a v r f i a d u s e s p r e s pa t e , a v n d b l a n a d e a s , c u f i r e l u n g i i mtsoase, de culoare rocat. N u e r a u o i o b i n u i t e , c i a p a r i n e a u u n e i s pe c i i r s pndite de obicei n regiunile muntoase ale zonelor temperate. Harbert le numi mufloni". Snt buni de friptur? ntreb marinarul., D a , r s p u n s e Ha r b e r t . Atunci tot oi snt ! hotr Pencroff. S t n d n e m i c a i n t r e b l oc u r i l e d e b a z a l t , m u f l o n i i p r i v e a u c u n i t e o c h i m i r a i , c a r e p r e a u c v d p e n t r u p r i m a o a r f i i n e o m e n e t i , a p o i , s p e r i i n d u - s e, disprur brusc, srind peste stnci. L a r e v e d e r e ! l e s t r i g P e n c r o f f, c u u n a e r a t t d e c a ra g h i o s , n c t G e d e o n S p i l e t t , H a r b e r t i N a b i z b u c n i r n r s. Urcar apoi mai departe. Pe unele pante se obs e r v a u a de s e a u r m e d e l a v , a e z a t e d u p u n d e s e n c a p r i c i o s. P e d r u m u l c e - l u r m a u c l t o r i i n o t r i, se r i d i c a u d i n c n d n c n d m i c i s o l f a t a r e ', p e c a r e e r a u s i l i i s l e o c o l e a s c . n u ne l e l o c u r i , s u l f u l s e d e p u s e s e s u b f o r m d e c r i s t a l e , a m e s t e c a t c u a l te
i Solfatare vulcani ce arunc gaze de sulf etc. (N.T.)j

104

m a t e r i i , c a r e e r u p. d e o b i c e i n a i n t e a l a v e i. D i n t r e a c e s t e a , s e v e d e a u i c i , c o l o g r m j o a r e de r o c i c u structura neregulat i care fuseser supuse la temp e r a t u r i n a l t e i s t r a t u r i d e c e n u a l b i c i o a s , f cut dintr-o spuz de mici cristale de cuar. In p r e a j m a p r i m u l u i p l a t o u, f o r m a t d e s e c i u n ea c o n u l u i i n f e r i o r, u r c u u l d e v e n i m a i a n e v o i o s. P e l a o r e l e p a t r u, d e p i s e r z o n a c o p a c i l o r . I c i, c o l o s e m a i r i d i c a u c i v a p i n i d e s f r u n z i i , c u c re n g i r s u c i t e , c a r e a v e a u m u l t re z i s t e n , d e v r e me c e t r iau la aceast nlime, expui vnturilor din larg. S p r e n o r o c u l i n g i n e r u l u i i a l t o va r i l o r s i , t i m p u l e r a f r u m o s i a t m o s fe r a l i n i t i t , c c i u n v n t puternic l a t r e i m i i d e p i c i o a r e n l i m e l e - a r f i s t n j e n i t u r c u u l . Prin a e r u l s t r v e z i u c e r u l s e v e d e a limpede la orizont. n jurul lor domnea o linite d e p l i n . N u m a i v e d e a u s o a r e l e , c c i a c e s ta s e a f l a acum dup conul superior care le acoperea pe jum t a t e v e d e r e a s p r e a p u s i a c r u i u m b r u r i a s e n t i n d e a p n l a l i t o r a l , c r e s c n d pe m s u r c e s o a r e l e s c p a t a . L a r s r i t n c e p u r s s e r i d ic e n i t e n e g u r i , n u c h i a r n o r i , c i m a i m u l t o c e a u oa r , p e c a re r a z e l e s o a r e l u i o c o l o r a u n t o a t e n u a n e l e spectrului. C i n c i s u t e d e p i c i o a r e i m a i d e s p r e a u p e e x p l o r a t o r i d e p l a t o u l u n de d o r e a u s a j u n g , u r m n d s poposeasc acolo peste noapte, dar aceste cinci sute de picioare ajunser s fie mai bine de dou mii, din pricina nenumratelor ocoluri pe care erau nevoii s l e f a c . P m n t u l l e f u g e a d e s u b p ic i o a r e . n unele locuri, pantele erau att de abrupte, nct alun e c a u pe s t r a t u r i l e d e l a v , a l e c r u r n c r e i t u r i f u s e s e r r oa s e d e i n t e m p e r i i , i n u m a i o fe r e a u p u n c t e b u n e d e s p r i j i n. n c e t u l c u n c e t u l s e n s e ra i e r a aproape ntuneric atunci cnd Cyrus Smith i tovar i i s i , f o a r t e t r u d i i d e u r c u u l c a r e i n u se a p t e o r e , a j u n s e r p e p l a t o u l p r i m u l u i c o n . A c u m t r e b u i a u s - i a e z e t a b r a. P e n t r u a m a i p r i n d e p u t e r i , s i m e a u n e v o i a u n e i m e s e b u ne i a somnului. Al doilea con al muntelui se sprijinea pe o b a z de s t n c i , n m i j l o c u l c r o r a g s i r c u d e s -

105

t u l u u r i n u n a d p o s t . C o m b u s t i b i l n u p r e a e r a. Totui puteau face foc cu muchi i cu vreascuri din tufiurile care acopereau platoul. n timp ce marin a r u l p r e g t e a v a t r a d i n p i e t r e a n u m e a e z a te , N a b i H a r b e r t a d u na u u s c t u r i p e n t r u f o c . S e n t o a r se r curnd cu o ncrctur destul de mare de ierburi u s c a t e . C u a j u t o r u l u n e i p i e t r e d e c re m e n e , a b u c i i de crp ars i a lui Nab, care sufla cu putere, se aprinse curnd un foc care plpia vesel la adpostul stncilor. A c e s t f o c e r a m e n i t d o a r s n d u l ce a s c t e m p e r a t u r a c a m s c z u t a n o p i i i n u pe n t r u a f r i g e f a z a n u l v n a t , c c i N a b d o r e a s - l p s t r e z e p e n t r u a doua zi. Cina fu compus din resturile cabiaiului i d i n c t e v a d uz i n i d e m i g d a l e d e p i n . L a a s e i j u mtate terminaser. L u i C y r u s S m i t h i v e n i n g n d s e x p l o r e z e, l a l u m i n a s l a b a n s e r r i i , l a r g a b a z c i r c u l a r pe c a r e se s p r i j i n e a c o n u l s u p e r i o r a l m u n t e l u i. n a i n t e d e a s e o d i h n i , e l v o i a s t i e d a c a c e s t c o n p u t ea f i o c o l i t p e l a ba z , d a c c o a s t e l e p r e a r e p e z i i - a r f i m p i e d i c a t s a j u n g p n n v r f u l l u i . L u c r u l ac e s t a l frmntase mult, cci era foarte posibil ca, n partea spre care se nclina conul, adic spre nord, s nu poat fi urcat. Ori, dac pe de o parte se putea n t m p l a c a e i s n u p o a t a t i n g e p i sc u l m u n t e l u i, i a r p e d e a l t a s n u p o a t o c o l i n i c i b a z a c o n u l u i, n u a v e a u c u m s c e r c e t e z e p a r t e a d i n s p re a p u s a i n u t u l u i i s c o p u l u r m r i t a r f i da t g r e n o a r e c a r e msur. D e a c e e a , f r s i n s e a m d e o b o s ea l , i n g i n e rul ncepu s cerceteze marginea circular a platoului, ndreptndu-se spre nord, lsndu-i pe Penc r o f f i p e N a b s p r e g t e a s c c u l c u u r i l e, i a r p e G e d e o n S p i l e t t s - i n se m n e n t m p l r i l e z i l e i . I I ntovrea numai Harbert. N o a p t e a e r a f r u m o a s i l i n i t i t , i a r n t u ne r i c u l n u s e l s a se n c . C y r u s S m i t h i t n r u l s u n s o i t o r u m b l a u u n u l l n g a l t u l f r s - i v o r beasc. n unele locuri, platoul se deschidea larg n f a a l o r i p u t e a u s n a i n t e z e c u u u r i n . n

106

alte locuri, el era acoperit de sfrmturile prbuir i l o r, n e l s n d c a t r e c e r e d e c t o p o t e c n g u s t , p e c a r e d o i i n i n u p u t e a u m e r g e a l t u r i . i i a t c , dup douzeci de minute de mers, Cyrus Smith i H a r b e r t f u r ne v o i i s s e o p r e a s c . n a c e l l o c , ce l e dou conuri ale muntelui erau cu desvrire suprapuse, formnd o singur pant nentrerupt de vreo streain i era cu neputin s ocoleti aceste povrn i u r i c u n c l i n a re d e a p r o a p e a p t e z e c i d e g r a d e. Dar dac inginerul i tnrul erau silii s renune l a o c o l u l p l a t o u l u i , a v e a u n s c h i m b p u t i n a s re i a urcuul direct al conului. n t r - a d e v r, n f a a l o r s e d e s c h i d ea n s n u l m a s i v u l u i o c r p t u r a d n c . E r a g u r a cr a t e r u l u i s u p e r i o r, g t l e j u l , c a s s p u n e m a a , p r i n ca r e s e s c u r g e a u m a s e l e e r u p t i v e l i c h i de , n e p o c a n c a re vulcanul mai era n activitate. Lava ntrit i crusta d e z g u r de p u s n j u r a l c t u i a u u n fe l d e s c a r n a t u r a l , c u t r e p t e l a r g i , c a r e a v e a s l e u u re z e u r cuul spre vrful muntelui. Dintr-o singur privire, Cyrus Smith i ddu seama cum stteau lucrurile i, fr nici o ovire, cu t o t n t u n e r i c u l c e s e l s a s e , e l p t r u n s e u r m a t d e b i a t n u r i a a c r p t u r . Mai aveau de urcat ca la o mie de picioare. Dar rmnea de vzut dac vor fi n stare s se caere pe povrniurile luntrice ale craterul u i . I n g i n e r u l e r a h o t r t s - i u r m e z e d r u m u l a t ta v r e m e c t n u s e v a i v i n c a l e n i c i o p i e d i c . D i n f e r i c i r e , p o v r n i u r i l e l u n g i i f o a r t e n t o r t o c h i a t e al ctuiau nuntrul vulcanului un fel de spiral uria, care le uura urcuul. Ct despre vulcanul propriu zis, el era fr ndoi a l s t i n s c u de s v r i r e . N u s e v e d ea f i r d e f u m . P r i n c r p t u r i l e a d n c i n u s e z r e a n i c i o f l a c r . N i c i o b u b u i t u r , n i c i u n m u r m u r , n ic i o t r e s r i r e n u t u l b u r a l i n i t e a a c e s t u i p u n t u n e c a t, ca r e s e adncea poate pn n mruntaiele pmntului. Chiar a e r u l d i n u n t r u l c r a t e r u l u i n u p s t r a n i c i o u r m d e m i r o s d e s u l f. V u l c a n u l n u e r a a d o r m i t, e r a s t i n s de-a binelea.

n c e r c a r e a l u i C y r u s S r n i t h i z b u t i. n c e t u l c u n c e t u l , c e i d o i c l t o r i , c a r e u r c a u d e -a l u n g u l p e r e i l o r i n t e r i o r i a i c o n u l u i , v e d e a u m r i n d u - s e d e sc h i z t u r a c r a t e r u l u i , c e s e c s c a d e a s u p ra c a p e t e l o r l o r . R a z a p o r i u n i i c i r c u l a r e d e c e r, n j u r u l c r e i a s e r o t u n j e a u m a r g i n i l e c o n u l u i , c r e t e a d i n ce n c e . P e msur ce naintau, noi stele intrau n cmpul vederii lor. Deasupra lor sclipeau minunatele constelaii ale cerului austral. La zenit scnteia, n toat strlucirea ei, steaua Antares din constelaia Scorpionului i n apropierea ei se vedea steaua (3 (beta) d i n c o n s t e l a i a C e n t a u r u l u i , c o n s i d e r a t c a c e a m a i apropiat de pmnt. Apoi, pe msur ce craterul se l r g e a , a p r u r : s t e a u a F o m a l ha u t d i n c o n s t e l a i a P e t i l o r, t r i u n g h i u l a u s t r a l i n c e l e d i n u r m s c l i p i, a e z a t a p r o a p e d e P o l u l A u s t r a l a l l u m i i, m i n u n a t a C r u c e a S u d u l u i , o p u s u l S t e l e i P o l a re d i n e m i s f e r a boreal. P e l a o r e l e o p t , C y r u s S m i t h i H a r be r t p u s e r p i c i o r u l p e c re a s t a s u p e r i o a r a m u n t e l u i , c h i a r n vrful conului. n t u n e r i c u l e ra d e p l i n , a a c n u se v e d e a n i c i p n l a d o u m i l e . A c e s t i n u t n e c u n o s c u t er a n c o n j u r a t d e a p e s a u e r a l e ga t s p r e a p u s d e v r e u n c o n t i n e n t d i n P a c i f i c ? N u s e p u t e a d e s l u i n i m i c. T o c m a i n p a r t e a a c e e a , s p r e a p u s, u n p l c d e n o r i , c e s e r i d i c a u d e a s u p r a o r i z o n t u l u i , f c e a u n t u n e r i c u l i m a i d e p l i n , a a c o c h i u l n u p u t ea s d e o s e b e a sc d a c c e r u l i m a r e a s e a t i n ge a u p e a c e e a i linie circular T o c m a i a t u nc i a p r u n s n t r - u n p u n c t a l o r i zontului o sclipire slab, care cobora ncet, pe msur ce norii se ridicau spre zenit. E r a l u n a , n p r i m u l p t ra r , p e c a l e s d i s pa r . La lumina ,ei slab, inginerul zri limpede linia oriz o n t u l u i , i a r i m a g i n e a e i t r e m u r t o a re s e o g l i n d i o c l i p p e s u p ra f a a v a l u r r l o r. C y r u s S m i t h s t r n s e m n a t n r u l u i s u t o va r i r o s t i c u v o c e g ra v : Ne aflm pe o insul ! n c l i p a a c e e a , l u m i n a l u n i i s e s t i n se , p i e r i n d n valuri.
108

CAPITOLUL XI

n vrful conului. Interiorul craterului. De jur-mprejur e numai mare. Nu se vede nici un rm. Cum arat litoralul vzut de sus. Apele i munii. Insula este locuit ? Golfurile, capurile, lunile etc. primesc numiri. Insula Lincoln.

Peste o jumtate de or, Cyrus i Harbert se nt o r c e a u l a t o v a r i i l o r, c r o r a i n g i n e r u l s e m u l u m i s l e s p u n c p m n t u l p e c a re f u s e s e r a r u n c a i e r a o i n s u l i c , a d o u a z i , v o r v e de a c e a u d e fcut. Apoi, fiecare i fcu culcuul i, n cavitat e a u n e i s t n c i d e b a z a l t , a e z a t l a o n l i me d e dou mii cinci sute de picioare, naufragiaii notri p e t r e c u r o n o a p t e l i n i t i t n t r - u n s o m n a d n c. A d o u a z i , l a 3 0 m a r t i e , d u p o u o a r g u s t a re d e d i m i n e a , c o m p u s d i n t r - u n f a z a n l a f r i ga r e , i n g i n e r u l d o r i s s e u r c e d i n n o u n c r e t e t u l v u l c a n u l u i, c a s c e r c e t e z e c u a t e n i e i n s u l a p e c a r e s e p u t ea s f i e s i l i t s - i p e t re a c t o t r e s t u l v i e i i m p r e u n c u t o v a r i i l u i n c a z c i n s u l a e r a a e z a t la m a r e d e p r t a r e d e o r i c e a l t i n u t s a u n u se g s e a n d r u m u l v a p o a r e l o r c a r e s t r b t e a u O c e a n u l P a c i f i c . De d a t a a s t a , l u r m a r i c e i l a l i t o v a r i, c a r e d o r e a u i e i s c u n oa s c i n s u l a , u n d e a v e a u s f i e n e v o i i s - i c a u t e t o a t e c e l e t re b u i t o a r e v i e i i. Pe la ora apte dimineaa, prsir cu toii tab r a . N i c i u n u l n u p r e a t u l b u r a t d e s i t u a i a n c a r e s e a f l a u. A v e a u n c r e d e r e n e i, d a r t r e b u i e s menionm c la toi ceilali aceast ncredere se sprijinea pe alte motive dect la Cyrus Smith. Inginerul avea ncredere, pentru c se simea n stare s s m u l g a c e s t e i n a t u r i s l b a t i c e t o t c e e r a n ec e s a r p e n t r u a a s i g u r a v i a a l u i i a t o v a r i l o r s i , i a r a c e t i a d i n u r m n u s e t e m e a u de n i m i c, t o c m a i pentru c Cyrus Smith era printre ei i lucrul acesta i l i n i t e a . P e n c r o f f, m a i a l e s, d u p n t m p l a r e a c u focul, n-ar fi dezndjduit nici o clip, chiar dac

7"

a r f i f o s t a r u n c a t m p r e u n c u i n g i n e r u l p e o s t nc pustie. Ei i ! spuse el. Am scpat noi din Richmond f r s c e r e m n v o i r e a a u t o r i t i l o r. N u v d d e c e n-am izbuti s scpm ntr-o bun zi dintr-un loc unde nu ne reine nimeni. C y r u s S m i t h u r m d r u m u l s t r b t u t n a j u n, oc o l i n d p l a t o u l c e f o r m a b a z a c o n u l u i a l d o i l e a, p n l a g u r a u r i a u l u i c ra t e r . V r e m e a e ra m i n u n a t . S o a r e l e s e r i d i c a pe u n c e r l i m p e d e , n c l z i n d c u r a z e l e l u i toat coasta rsritean a muntelui. n c u r n d , a j u n s e r l a c r a t e r . E r a a a c u m i - l n c h i p u i s e i n g i n e r u l pe n t u n e r i c . F o r m a o p l n i e m a r e , c a r e se l r g e a p n l a o n l i m e d e o m i e d e p i c i o a r e de a s u p r a p l a t o u l u i . L a b a z a d e s c h i z t u r i i , t o rente largi i masive de lav pietrificat erpuiau pe c o a s t e l e m u n t e l u i , b r z d n d a s t f e l ca l e a c u m a t e r i i eruptive pn n vile adnci ce strbteau partea nordic a insulei. I n t e r i o r u l c r a t e r u l u i , a c r u i n c l i n a re n u d e p e a 3 5 s a u c e l m u l t 4 0 , n u p r e z e n t a n i c i g r e u t i , n i c i p i e d i c i , c a r e s l e s t n j e ne a s c u r c u u l. S e v e d e a u u r m e f o a r t e ve c h i d e l a v , c a r e s e r e v r s a se r p r o babil prin partea superioar a conului nainte ca s p r t u r a l a t e r a l s l e f i d e sc h i s o c a l e n o u . C t d e s p r e h o r n u l c a r e d e s c h i d e a s t ra t u r i l o r e r u p t i v e s u b t e r a ne c a l e a s p r e c r a t e r, g r e u a r f i p u t u t s - i d e a se a m a d e a d n c i m e a l u i , p r i v i n d n u n t r u, c c i s e p i e r d e a n n t u n e r i c u l p m n t u l u i . N u m a i rmnea ns ndoial c vulcanul era de mult vreme stins. nainte de orele opt, Cyrus Smith i tovarii si s e a f l a u de a s u p r a c r a t e r u l u i , pe u n f e l d e d e l u o r conic, care se formase n partea de nord a gurii vulcanului. M a r e a ! M a r e d e j u r - m p r e j u r ! s t r i g a r e i. F r v o i a l o r l e sc p d e p e b u z e c u v n t u l c a r e i condamna s locuiasc pe aceast insul. n t r - a d e v r, d e j u r - m p r e j u r u l l o r s e n t i n d e a n e s f r i t m a r e a ! P o a t e c , u r c n d u - s e d i n n o u n cr e t e t u l m u n t e l u i , C y r u s S m i t h n u t r i s e t o t u i o s l a b

m.

n d e j d e c v a d e s c o p e r i v re u n r m , v r e o i n s u l m a apropiat, pe care s n-o fi zrit n ajun din pricina n t u n e r i c u l u i . D a r p n l a l i m i t a o r i z o n t u l u i, d e c i p e o r a z d e p e s t e c i n c i z e c i d e m i l e , n u s e z r e a n i c i un rm. Nici o pnz n deprtare. Toat aceast imensitate era pustie, iar insula ocupa centrul unei circumferine ce prea nemrginit. M u i i n e m i c a i , i n g i ne r u l i t o v a r i i s i c e r c e t a r c u p r i v i r e a , t i m p d e c t e v a m i n u t e, n t r e g oceanul, pn la marginile lui cele mai ndeprtate. C h i a r i P e n c r o f f , c a r e a v e a p r i v i r ea a t t d e a g e r , n u v z u n i m i c . C u s i g u ra n c d a c a r f i e x i s t a t, c t d e d e p a r t e , l a o r i z o n t , v r e u n r m, a c r u i p r e z e n s s e f i m a n i f e s t a t d o a r p r i n t r - u n ab u r u o r , m a r i n a r u l l - a r f i z r i t , c c i n a t u ra l n z e s t r a s e c u n i t e a d e v r a t e t e l e s c oa p e , a e z a t e s u b s p r n c e n e. Prsind oceanul, privirile noilor locuitori ai ins u l e i s e n t o a r s e r s p r e i n u t u r i l e c a re s e d e s f u r a u n n t r e g i m e l a p i c i o a r e l e l o r. P r i m a n t r e b a r e f u pus de Gedeon Spilett: Ct de mare poate fi insula asta ? P i e r d u t c u m e ra n i m e n s i t a t e a o ce a n u l u i , n u p rea prea ntins. Cyrus Smith se gndi cteva clipe, cercet cu atenie perimetrul insulei, n raport cu nlimea pe care s e a f l a u, a p o i s p u s e : Dragii mei, nu cred s m nel spunnd c p e r i m e t r u l i n s u l e i a r e m a i b i n e d e v r e o s u t d e m i l e. i deci, suprafaa ei?... E greu de apreciat, rspunse inginerul, c c i r m u l e s t e f o a r t e n e re g u l a t c r e s t a t. Presupunnd c Cyrus Smith nu se nelase n soc o t e l i l e sa l e , i n s u l a t r e b u i a s a i b a p r o x i m a t i v n tinderea Maltei sau a insulei Zante din Mediteran, d a r r m u l e i a p r e a m a i n e re g u l a t i t o t u i m a i puin nzestrat cu promontorii, capuri i vrfuri, golf u r i i g o l f u l e e . F o r m a e i , c i u d a t n t r - a d e v r, s u r p r i n d e a p r i v i r e a i c n d G e d e o n S p i l e t t, s f t u i t d e i n g i n e r , i d e s e n c o n t u r u l , c l t o r i i n o t r i c o n s ta tar c forma ei se aseamn cu aceea a unui ani111

mal fantastic, un fel de pteropod 1 uria, adormit la suprafaa oceanului. Aceasta era configuraia insulei, a crei hart rep o r t e r u l o s c h i p e l o c c u d e s t u l p r ec i z i e . P a r t e a d e e s t a l i t o r a l u l u i , a d i c ac e e a p e c a r e f u s e s e r z v r l i i n a u f r a g i a i i , s e d e sc h i d e a l a r g s p r e mare, formnd un golf ntins, care se termina la s u d - e s t p r i n t r - u n c a p a s c u i t , p e c a r e P e nc r o f f n u - l z r i s e n c u r s u l p r i m e i s a l e e x p l o r r i d i n ca u z a u n e i ridicturi a terenului. La nord-est, alte dou capuri n c h i d e a u g o l f u l , i a r n t r e e l e s e a rc u i a u n g o l f u l e ngust, care se asemna cu botul cscat al unui rechin uria. De la nord-est spre nord-vest, rmul se rotunjea a s e m e ne a u n u i c r a n i u t u r t i t d e f e l i n , r i d i c n d u - s e a p o i i f o r m n d u n f e l d e c o c o a , c e d d e a o f o r m neregulat acelei pri a inutului. n centrul insulei se nla vulcanul. De aici, litoralul, care se ntindea de la sud la n o r d, e r a d e s t u l d e p u i n a c c i d e n t a t. D o a r p e v r e o d o u t r e i m i d i n p e r i m e t r u l i n s u l e i s e m a i a r c u i a, s c o b i n d r m u l , u n g o l f n g u s t . M a i d e pa r t e , l i t o r a l u l s e t e r m i n a p r i n t r - o l i m b d e p m n t l u n g , c a re s e m n a c u c o a d a u n u i a l i g a t o r u r i a . Aceast coad forma o adevrat peninsul, care n a i n t a n l a r g pe o d i s t a n d e t r e i z e c i, d e m i l e , a p o i s e r o t u n j e a , l i m i t n d o r a d n l a r g, d e s c h i s i c u malurile mpdurite. , P a r t e a c e a m a i n g u s t a i n s u l e i , ca r e c o r e s p u n dea spaiului ce se ntindea ntre Cmin i golful p e c a re l o b s e r v a s e r p e c o a s t a a p u s e a n , m s u r a d o a r z e c e m i l e ; d a r l u n g i m e a s a c e a m a i m a r e, n c e pnd de la falca din nord-est pn la extremitatea cozii din sud-vest, avea cel puin treizeci de mile. n c e e a c e p r i v e t e i n t e r i o r u l i n s u l e i, n f i a r e a g e n e r a l e r a c a m a c e a s t a : e r a m p d u r i t n n t r e g i m e n p a r t e a d e m i a z z i , de l a m u n t e p n l a r m , n t i m p c e p a r t e a d e m i a z n oa p t e e r a s t e a r p i n i s i p o a s , n t r e v u l c a n i c o a s t a r s r i t e a n , C y r u s
1 Pteropod clas de molute, ale cror picioare vzute cu nite prelungiri care le ajut s noate. (N. R.)

snt

pre-

112

S m i t h i t o v a r i i s i a v u r s u r p r i z a s d e s c o pe r e u n l a c , n c o n j u r a t d e c o p a c i v e rz i , a c r u i e x i s t e n n i c i n - o b n u i s e r p n a t u n c i . V z u t de l a n l i m e , l a c u l p re a a e z a t l a n i v e l u l m r i i , d a r g n d i n d u - s e bine, inginerul explic tovarilor si c mica ntindere de ap trebuia s se afle la vreo trei sute de p i c i o a r e de a s u p r a n i v e l u l u i m r i i , c c i p l a t o u l c a r e i s e r v e a d re p t b a z i n e r a d e f a p t p r e l u n g i r e a p l a t o u lui de pe coast. Atunci este un lac cu ap dulce ? ntreb Penc r o f f. P r e s u p u n c d a , r s p u n s e i n g i n e r u l. T r e b u i e s f i e a l i m e n t a t d e a p e l e c a r e s e s c u r g d i n m u n t e. S e i v e d e u n r u l e c a r e s e v a r s n el , s p u s e Harbert, a r t n d c u m na u n pru n g u s t , a l c r u i i z v o r s e a sc u n d e a , d e s i g u r , p r i n t r e p o v r n i u r i l e r sritene ale muntelui. A a e , r s p u n s e C y r u s S m i t h , i de v r e m e ce acest rule alimenteaz lacul, i face probabil d r u m s p r e m a r e i o re v r s a r e p r i n c a r e s e s c u r g e p r i s o s u l a p e l o r. V o m c e r c e t a n o i l u c r u l ac e s t a l a n t o a r c e re . A c e s t p r i a , c a r e a v e a u n c u r s f o a r t e e r p u i t , m p r e u n c u r u l pe c a r e l c u n o t e a u, p r e a s a l c t u i a s c n t r e g s i s t e m u l h i d r o g r a f i c a l i n s u l e i ; n o r ic e caz, aa se "nfia el exploratorilor notri. Se put e a t o t u i c a s u b c o p a c i i d e i c e a c o p e r e a u d o u treimi din insul, s se mai afle i alte priae care se scurgeau spre mare. Aceasta prea chiar nendoi e l n i c , a v n d u - se n v e d e r e f e r t i l i t a t e a a c e s t e i r e g i u n i, mpodobit cu cele mai minunate specimene ale florei din zonele temperate. n partea de nord a insulei nu se vedea nici o urm de ap curgtoare. S-ar f i p u t u t s s e a f l e n i t e a p e s t t t oa r e d o a r n p o r i u n e a m l t i n oa s d i n n o r d - e s t . n g e n e r a l, n a c e l e locuri, inutul aprea acoperit cu dune i ntinderi n i s i p o a s e , a c r o r a r i d i t a t e c o n t ra s t a p u t e r n i c c u v e g e t a i a b o ga t , c a r e a c o p e r e a c e a m a i m a r e p a r t e a insuiei. V u l c a n u l n u s e n l a c h i a r n m i j l o c u l i n s u l e i. E l e r a a e z a t n r e g i u n e a de n o r d - v e s t i p r e a s

113

s t r j u i a s c l a l i m i t a d i n t r e c e l e d o u z o n e. S p r e s u d v e s t , s u d i s u d - e s t , p o v r n i u r i l e i n fe r i o a r e e r a u acoperite cu pduri dese. Spre nord, dimpotriv, se vedeau pante golae, care se isprveau n nisipurile l i t o r a l u l u i . D e a l t f e l , t o a t e u v o a i e l e d e l a v c e s e re v r s a s e r n t i m p u l e r u p i i l o r i f c u s e r d r u m s p re d i r e c i a a c e e a , c r o i n d o a d e v r a t c a l e d e l a v , c a r e se prelungea pn la golful din nord-vest n form de b o t d e r e c h i n. C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i p e t re c u r a s t f e l o o r n c r e t e t u l m u n t e l u i . I n s u l a s e d e s f u r a sub p r i v i r i l e l o r c a o ha r t l u c r a t n r e l i e f , ' n c u l o r i d i f e r i t e . P d u r i l e e r a u v e r z i , n i s i p u l g a l b e n, i a r a p e l e a l b a s t r e . D e s u s p u t e a u s a i b o ve d e r e g e n e r a l , rmnnd ascunse privirilor numai fundurile vilor n g u s t e , c e s e c s c a u l a p oa l e l e v u l c a n u l u i , i t e r i t o r i u ! a s c u n s s u b v e r d e a a i m e n s e l o r p d u r i. Rmnea de dezlegat o problem important, men i t s a i b o d e o s e b i i ; ! i n f l u e n a s u p r a v i i t o r u l u i n a u f r a g i a i l o r. Era oare locuit insula ? R e p o r t e r u l e r a c e l c a r e p u s e s e n t r e b a r e a ac e a s t a , l a c a re n a u f r a g i a i i s o c o t e a u c p u t e a u s - i i de a u n r s p u n s n e g a t i v. D i n c e r c e t a r ea a m n u n i t a d i f e r i t e l o r r e g i u n i a l e i n s u l e i , r e i e e a c . e a e r a p u s tie. N i c i e r i n u se z r e a c e v a f c u t d e m n a o m u l u i. N i c i u n g r u p d e l o c u i n e , n i c i o c o l i b s i n g u r a t i c , nici o aezare de pescari pe litoral. Nici o dr de fum n aer care s trdeze prezena omului. Adevrat c pe observatori i desprea o distan de v r e o t r e i z e c i d e m i l e d e p u n c t e l e e x t r e m e a le i n s u l e i , distan la care chiar i ochiul lui Pencroff cu g r e u a r f i d e sc o p e r i t o l o c u i n . N u p u t e a u n ic i m c a r s - i d e a s e a m a c e a s c u n d e a pe r d e a u a d e v e r d e a c a r e a c o p e r e a t r e i s f e r t u r i d i n i n s u l , d a r s mai tie dac se gsea acolo vreo aezare omeneasc. Dar, n general, tiau c indigenii de pe a c e s t e m i c i i n s u l e i e i t e l a i v e a l d i n a p e l e P ac i f i c u l u i l o c u i e sc m a i m u l t p e l i t o r a l i r m u l p r e a c u desvrire pustiu.

114

P n l a o e x p l o r a re m a i a m n u n i t a i n s u l e i, n a u f r a g i a i i e ra u d e c i n d r e p t i i s c r e a d c i n s u la e r a n e l oc u i t . D a r n u s e n t m p l a oa r e s f i e v i z i t a t , d i n c n d n cnd, de indigenii insulelor vecine? Era greu de lm u r i t a c e s t l u c r u. P e o r a z d e c i nc i z e c i d e m i l e n u s e v e d e a u r m d e u s c a t . T o t u i , c i nc i z e c i d e m i l e p o t f i s t r b t u t e c u u u r i n n t r - u n p r a o m a l a ez s a u n t r - o p i r o g m a r e p o l i ne z i a n . T o t u l d e p i n d ea d e l o c u l u n d e - e r a a e z a t i n s u l a , d a c ' e r a i z o l a t u n d e va n largul Oceanului Pacific sau dac se afla n apropier e a v r e u n u i a r h i p e l a g. S e n t r e b a u d ac v a i z b u t i m a i t r z i u C y r u s S m i t h s d e t e r m i n e, f r i n s t r u m e n t e s p e c i a l e , l a t i t u d i n e a i l o n g i t u d i n e a i n s u l e i. Greu lucru. Pentru c se temeau ns de eventualele i n c u r s i u n i a l e b t i n a i l o r v r e u n e i i n s u l e n v e c i n a t e, se vedeau silii s ia msuri mpotriva lor. A c u m , i n s u l a e ra e x p l o r a t , c o n f i g u r a ia e i b i n e d e t e r m i n a t , i a r r e l i e f u l e i c u n o s c u t . n t i n de r e a i n s u l e i f u s e s e i e a c a l c u l a t . A p e l e i m u n i i, a e z a r e a p d u r i l o r i a e s u r i l o r f u s e s e r c o n s e m n a t e pe p l a n u l d e s e n a t d e r e p o r l e r. N u l e m a i r m n e a d e c t s c o b o a r e p o v m i u l m u n t e l u i i s c e r c e t ez e c u p r i n s u l i n s u l e i , p e n t r u a - i c u n o a t e r e s u r s e l e m i ne r a l e , v e g e tale i animale. D a r , n a i n t e de a d a t o v a r i l o r s i se m n a l u l d e plecare la vale, Cyrus Smith le vorbi cu vocea sa linitit i grav : -- Iat, dragii mei, coliorul de pmnt pe care n e - a a r u nc a t f u r t u n a . S - a r p u t e a s t r i m a i c i m u l t vreme, i s-ar putea s ne vie vreun ajutor neatept a t , d a c d i n n t m p l a r e v a t r e c e u n v a p o r. . . S p u n din ntmplare, cci .insula asta este lipsit de nsemntate ; ea nu are nici mcar un loc prielnic n c a r e s p o a t p o p o s i u n v a s i m t e m c e s t e a e z a t n a f a r a d r u m u r i l o r o b i n u i t e a l e va p o a r e l o r , adic prea la sud fa de calea celor ce se duc spre arhipelagurile Pacificului, i prea la nord pentru acel e a c a r e m e r g s p r e A u s t r a l i a , pe l a C a p u l H o r n. N- a v r e a s v a s c u n d a d e v ra t a s i t u a i e . . .

115

i bine Faci, drag Cyrus, se grbi s-i rsp u n d r e p o r t e r u l . A i de - a f a c e c u b r b a i n t o a t firea. Avem ncredere n dumneata, i dumneata la r n d u l d u m i t a l e p o i a v e a n c r e d e r e n n o i , n u - i a a , dragii mei ? V o i f i f o a r t e a s c u l t t o r, d o m n u l e C y r u s , s p u s e H a r b e r t , s t r n g n d m n a i n g i ne r u l u i . Eu te voi urma ntotdeauna i oriunde ! strig N a b. n c e e a c e m p r i v e t e pe m i n e, s p u s e m a r i n a r u l , s n u - m i m a i s p u ne i p e n u m e d a c m v o i d a n d r t de l a v r e o t r e a b i d a c v r e i d u m n e a v o a s t r , d o m n u l e S m i t h, v o m f a c e d i n a c e a s t i n s u l o m i c A m e r i c ! V o m c l d i o r a e, v o m c o n s t r u i c i f e ra t e , v o m i n s t a l a l i n i i d e t e l e g r a f i n t r - o b u n z i i n s u l a va f i c u t o t u l t r a n s f o r m a t , b i n e am e n a j a t , n t r - u n c u v n t , v a f i c i v i l i z a t . A t ta d o a r c c e r i e u u n l uc r u . / Ce anume ? ntreb reporterul. S n u n e m a i c o n s i de r m n i t e n a u f r a g i a i . A r fi mai potrivit s ne considerm nite pionieri venii aici ca s colonizm inutul. Cyrus Smith zmbi fr voia lui i propunerea marinarului fu adoptat. Inginerul mulumi apoi tovarilor si pentru ncrederea artat, adugnd c se b i z u i e n t r u t o t u l p e e n e r g i a l o r. E i , a c u m a s n e n t o a r c e m l a C m i n ! s t r i g P e n c r o f f. O clip, dragii mei, l opri inginerul. Cred ca a r f i n i m e r i t s d m u n n u m e a c e s t e i i n s u l e, p r e c u m i c a p u r i l o r , p r o m o n t o r i i l o r i a p e l o r p e c a r e l e ve d e m . Foarte bine, spuse reporterul. Aceasta va face s n e n e l e g e m m a i u o r a t u n c i c n d v o m v o r b i de insula noastr. n t r - a d e v r, n t r e g i m a r i n a r u l , e m a r e l u c r u s p o i s p u n e u n de t e d u c i i d e u n d e v i i . C e l puin i se pare c eti ntr-un loc cunoscut. C m i n u l " , d e p i l d , m i s e p a r e o de n u m i r e potrivit, spuse Harbert. n t o c m a i ! r s p u n se P e n c r o f f. N u m e l e e s t e u o r d e r e i n u t i m i - a ve n i t d e l a s i n e . V o m p s t r a de 116

n u m i r e a a c e a s t a p e n t r u p r i m u l n o s t r u a d p o s t , n u - i aa, domnule Cyrus ? D a , P e n c r o f f , d e v re m e c e a a l - ai n u m i t. B i n e ! n p r i v i n a c e l o r l a l t e v a f i u o r d e t o t, r e l u m a r i n a r u l , c a r e e r a , n v e r v . S l e dm n u m e a a c u m f c e a R o b i n s o n , a c r u i p o v e s t e m i - a c i t i t - o Harbert de attea ori. Am putea s avem golful Providenei" sau capul Rechinului", capul Balenelor", capul Speranelor dearte"... Sau mai bine s le dm numele domnului S m i l h, a l d o m n u l u i S p i l e t t s a u a l l u i N a i ) , p r o p u se ' Harberl. N u m e l e m e u ? s t r i g N a i ), a r t n d u - i d i n i i sclipitori. De ce nu ? rspunse Pencroff. Portul Nab sun foarte bine, de asemenea i capul Gedeon. , A prefera s folosim nume de la noi din ar, i n t r e r u p s e r e p o r t e r u l , n f e l u l a c e s t a, n e - a m a m i n t i mai des de patria noastr. D a , a m p u t e a n t r e b u i n a a s t f e l d e n u m i r i pe n t r u p u n c t e l e m a i n s e m n a t e , s p u s e C y r u s S m i t h. P r o p u n s dani d e p i l d g o l f u l u i d e r s r i t n u m e l e d e g o l f u l U n i u n i i ; i a r c e l u i m a r e , c a r e s e de s c h i d e l a s u d, d e n u m i r e a d e g o l f u l W a s h i n g t o n. M u n t e l u i p e care ne aflm n clipa de fa s-i spunem muntele F r a n k l i n, i a r l a c u l c a r e s e n t i n d e s u b o c h i i n o t r i s-l numim lacul Grant. Numele acestea ne vor aduce a m i n t e d e a r a n o a s t r i d e c e t e n i i c a r e - i fa c cinste ; iar n ceea ce privete rurile, golfurile, capurile i promontoriile pe care le vedem din vrful a c e s t u i m u n t e , a f i d e p r e r e s a l e g e m d e n u m i r i c a r e s n e a m i n t e a s c m a i c u r n d c o n f i g u r a i a l o r deosebit. Le vom ine mai uor minte i va fi mult m a i p r a c t i c . F o r m a i n s u l e i e s t e d e s t u l d e ci u d a t , a s t f e l c nu n e v a f i p r e a g r e u s g s i m n u m i r i p o t r i v i t e , n c e e a c e p r i v e t e a p e l e p e c a re n u l e c u n o a t e m , d i f e r i t e l e p r i a l e p d u r i i , pe c a r e l e v o m e x p l o r a m a i t rz i u , g o l f u r i l e p e c a r e le v o m m a i d e s c o p e r i , a c e l o r a l e v o m d a n u m e pe m s u r c e l e v o m cunoate. Ce prere avei, dragii mei ?

117

P r o p u n e r e a i n g i n e r u l u i f u p r i m i t d e t o i. I n s u l a se desfura sub ochii lor ca o hart ; nu aveau dec t s g se a s c d e n u m i r i p e n t r u t o a t e i e i t u r i l e s a u adnciturile coastei i pentru diferitele nlimi. Gedeon Spilett avea s le nscrie pe rnd i nomenclat u r a g e o g r a f i c a i n s u l e i a v e a s r m n a s t f e l co n s e m n a t d e f i n i t i v. n primul rnd nscriser golful Uniunii, golful W a s h i n g t o n, m u n t e l e F r a n k l i n i l a c u l G r a n t, n u m i r i p r o p u s e d e i n g i n e r u l S m i t h p e n t r u ce l e d o u g o l f u r i i pentru muntele pe care se aflam Acum, spuse reporterul, peninsulei care se ntinde la sud-vestul insulei propun s i se dea n u m e l e d e pe n i n s u l a S e r p e n t i n e i , i a r c o z i i n d o i t e ' c e o t e r m i n i c a r e s e a m n n t r - a d e v r c u o c o a d d e r e p t i l s - i s p u ne m p r o m o n t o r i u l R e p t i l e i . Se adopt, spuse inginerul. S l u m a c u m c e a l a l t e x t re m i t a t e a insulei, s p u s e H a r b e r t . G o l f u l u i c a r e s e a m n a a d e m u l t c u u n b o t c s c a t s - i s p u n e m g o l f u l R e c h i n u l u i. P o t r i v i t n u m e ! s t r i g P e n c r o f f . V o m c o m p le t a desenul numind cele dou pri care mrginesc golf u l i c a r e se a m n c u d o u m a x i l a r e c a p u l M a n d i bulei. B i n e , d a r a ve m d o u c a p u r i ! o b s e r v r e p o r t e rul. N u - i n i m i c , z i s e P e nc r o f f , v o m a v e a c a p u l Mandibulei de Nord i capul Mandibulei de Sud ! S - a n o t a t ! r s p u n s e Ge d e o n S p i l e t t. Mai rmne s dm un nume extremitii de s u d - e s t a i n s u l e i , s p u se P e n c r o f f. C a p u l G h e a r e i ! s t r i g N a b, c a r e v o i a s d e a i el un nume unei pri din rioara lor. I g s i s e n t r - a d e v r o d e n u m i r e f o a r t e p o t r i v i t , cci capul ce ieea n mare prea s reprezinte g h e a r a p u t e r n i c a a n i m a l u l u i f a n t a s t i c, c u c a r e s e a s e m na c o n f i g u r a i a c i u d a t a i n s u l e i. P e n c r o f f e r a nc n t a t d e f e l u l c u m s e d e s f u r a u l u c r u r i l e i i m a g i na i a l o r , p u i n a p r i n s , m a i i n v e n t d i f e r i t e d e n u m i r i . A s t f e l , r u l c a r e d d ea c o l o n i t i l o r
103

a p b u n de b u t i l n g c a r e i a r u n c a s e b a l o n u l , primi numele de Mercy M i c a i n s u l pe c a r e f u s e s e r a z v r l i i p r i m a o a r , fu numit insula Salvrii. P l a t o u l c a r e s e a f l a n c r e t e t u l fa l e z e i d e g r a n i t , d e a s u p r a C m i n u l u i , i d e u n d e p r i v i r e a c u p r i n de a ntreg golful cel mare, primi numele de platoul Grande-Vue. n sfrit, ntreg hiul de neptruns al pdurilor c e a c o p e r e a u p e n i n s u l a S e r pe n t i n e i p r i m i d e n u m i r e a de pdurile Par-West. C u a c e a s t a , l i s t a n u m e l o r d a t e re g i u n i l o r v i z i b i l e i c u n o s c u t e a l e i n s u l e i s e i s p r v i , u r m n d s f ie c o m pletat mai trziu, pe msur ce aveau s dea de regiuni noi\ n cee'a ce privea poziia insulei, inginerul o determ i n a s e c u a p r o x i m a i e , l u n d u - s e d u p n l i me a i p o z i i a s o a re l u i , p o t r i v i t c r u i a p l a t o u l G r a n de - V u e i g o l f u l U n i u n i i s e a f l a u a e z a t e l a r s r i t . S o c o t e a u c a a d o ua z i , n o t n d o r a e x a c t a r s r i t u l u i i a a p u sului soarelui i fixnd poziia lui la jumtatea timp u l u i s c u r s n c a l e a s a p e c e r n t r e r s r i t i a p u s, s determine cu precizie unde se afl nordul. Deoar e c e i n s u l a f c e a p a r t e d i n e m i s f e r a a u s t r a l , s o a r e l e , n c l i p a c n d a t i n g e a l a z e n i t p u n c t u l s u c u l m i n a n t, t r e c e a s p r e n o r d i n u s p r e s u d , c u m a p a re n t i u r meaz calea n emisfera boreal. Pionierii se pregt e a u s c o b o a r e m u n t e l e f r a n k l i n , pe n t r u a s e n toarce la Cmin, cnd Pencroff strig : S tii c sntem cu toii nite zpcii ! D e c e ? n t r e b G e d e o n S p i l e t t , ca r e i n c h i sese carnetul i se pregtea s plece. D a r i n s u l a n o a s t r ? S e p o a t e ? A m u i t a t s - i dm un nume ! Harbert tocmai avea de gnd s propun numele i n g i n e r u l u i , i f r n d o i a l c t o v a r i i s i a r f i f o s t d e a c o r d, c n d C y r u s S m i t h r o s t i : S - i d m n u m e l e u n u i m a r e c e t e a n, d r a g i i mei, numele aceluia care lupta acum pentru a apra
1

Mercy n limba englez nseamn mil, ndurare. (N. T.)

119

unitatea Republicii noastre! S-i dm numele lui Lincoln ! T r e i u r a l e n t m p i n a r p r o p u n e r e a i n g i n e r u l u i. n s e a r a a c e e a , c o l o n i t i i n o t r i v o r b i r , n a i n t e d e a a d o r m i , de s p r e p a t r i a l o r n d e p r t a t , d i s c u t n d d e s p r e g r o a z n i c u l r z b o i c a re o s f i a . E i n u s e n doiau c armatele Sudului vor fi biruite n curnd i c d a t o r i t l u i G r a n t i l u i L i n c o l n v a n v i n g e c a u z a Nordului, cauza dreptii. E v e n i m e n t e l e a c e s t e a se p e t r e c e a u n zi u a d e 3 0 m a r t i e 1 8 6 5 i e i n u p u t e a u s t i e c , a i s p r e z e c e z i l e m a i t r z i u, -o c r i m n f i o r t o a r e a v e a s f ie s v r i t l a W a s h i n g t o n, u n d e n v i n e r e a p a t i l o r , A b r a h a m L i n c o l n a v e a s c a d r p u s d e g l o n t e l e unui fanatic.

CAPITOLUL XII

Potrivirea ceasurilor. fum suspect. Cursul Lincoln. Fauna ei. de canguri. Marasul. Cmin.

Pencroff este mulumit. Un Pinului Rou. Flora insulei Fazanii de munte. Vntoarea Lacul Grant. ntoarcerea la

Locuitorii insulei Lincoln aruncar o ultim privire n j u r u l l o r , o c o l i r c ra t e r u l , m e r g n d p e m u c h i a l u i ngust i o jumtate de or mai trziu se aflau din n o u p e p r i m u l p l a t o u, u n d e i pe t r e c u s e r n o a p te a . P e n c r o f f s o c o t i c e r a t i m p u l s i a m a sa d e d i m i nea i lucrul acesta i fcu s se gndeasc i la p r o b l e m a c e a s u r i l o r , p e c a r e C y r u s S m i t h i r e p o r te rul le aveau la ei. Se tie c ceasul lui Gedeon Spilett nu fusese udat d e a p a m r i i , d e o a r e c e r e p o r t e r u l f u s e s e a r u n ca t d e - a dreptul pe nisip, departe de valuri. Ceasul acesta era u n i n s t r u m e n t d e f a b r i c a i e f o a r t e b u n , u n ad e v r a t c r o n o m e t r u d e b u z u n a r, p e c a r e Ge d e o n S p i l e t t n u
120

u i t a s e s - l n t oa r c c u g r i j n f i e c a r e z i. C e a s u l i n ginerului se oprise, firete, pe cnd Cyrus Smith zcea printre dune. El l ntoarse deci i, socotind dup nlimea soarelui c trebuie s fie orele nou dimineaa, i potrivi ceasul la aceast or. G e d e o n S p i l e t t e ra s f a c a c e e a i l u c r u, c n d i m g i neruLilopri, spunndu-i: N u , d r a g a S p i l e t t , a t e a p t ! A i p s t r a t o r a de . l a R i c h m o n d, n u - i a a ? D a , C y r u s. Prin urmare, ceasul dumitale este potrivit dup meridianul oraului Richmond, meridian care este aproximativ i acela al oraului Washington ? Desigur. Ei bine, las-l aa. Mulumete-te s-l ntorci f o a r t e r e g u l a t , d a r n u t e a t i n g e d e ar t t o a r e . L u crul acesta ne mai poate fi de folos. La ce bun ?" se gndi marinarul. Mncar cu atta poft, nct provizia de vnat i d e m i g d a l e f u n n t re g i m e c o n s u m a t . D a r P e nc r o f f n u s e a r t d e l o c n g r i j o r a t . A v e a u s f a c a l t e p r o v i z i i p e d r u m ; T o p, c a r e p r i m i s e o p o r i e c a m m ic , va ti s descopere cte . ceva printre tufiuri. Pe d e a l t pa r t e , m a r i n a r u l s e g n d e a , n i c i m a i m u l t n i c i m a i p u i n, s c e a r i n g i n e r u l u i s le f a b r i c e n i t e p r a f d e p u c i v r e o. d o u p u t i d e v n t o a r e, s o c o t i n d c l uc r u l a c e s t a n u e ra c h i a r a t t d e c o m p l i cat. Prsind platoul, Cyrus Smith propuse tovarilor s i s s e n t oa r c l a C m i n p e a l t d r u m c a s c e r c e t e z e l a c u l G r a n t , a t t de m i n u n a t a e z a t . n m i j l o c u l b r u l u i s u d e ve r d e a . U r m a r de c i m u c h i a u n u i p o v r n i , d e u n d e p r e a s i z v o r a s c p r i a u l ce alimenta lacul. Vorbind ntre ei, colonitii ncep u s e r s i n t re b u i n e z e d e n u m i r i l e p e c a r e l e a le s e s e r i l uc r u l a c e s t a l e u u ra m u l t c o n v o r b i r e a . H a r b e r t i P e n c r o f f, u n u l t n r, i a r c e l l a l t ca m c o p i l r o s, e r a u n e n t a i , i p e d r u m , m a r i n a r u l t o t s p u nea : Ei, ce zici, Harbert? Aa e bine! Nu se poate s ne rtcim, biete, deoarece, fie c apucm dru-

m u l s p r e l a c u l G ra n t , f i e c p o r n i m s p r e M e rc y p r i n p d u r e a F a r - W e s t , t o t a j u n g e m p n l a u r m p e p l a toul Grande-Vue i prin urmare la golful Uniunii ! Hotrser c, fr s formeze un grup compact, c e i c i n c i t o v a r i n u t r e b u i a u s s e d e p r t e z e p re a m u l t u n u l d e c e l l a l t . F r n d o i a l c p d u r i l e d e s e a l e i n s u l e i a d p o s t e a u i u n e l e f i a r e s l b a t i c e, a a c e r a p r u d e n t s n a i n t e z e c u b g a r e d e s e a m . D e c e l e m a i m u l t e o r i , P e n c r o f f , Ha r b e r t i N a b u m b l a u n frunte, precedai de Top care scotocea prin toate pr i l e . R e p o r t e r u l i i n g i ne r u l m e r g e a u m p r e u n ; G e d e o n S p i l e t t , g a t a s n o t e z e c e l ma i m i c i n c i d e n t , iar inginerul mai tot timpul tcut, ndeprtndu-se d e d r u m d o a r a t u nc i c n d r i d i c a i c i , c o l o c t e u n m i n e r e u s a u o p l a n t , p e c a r e l e b g a n b u z u n a r , f r s spun nimic. C e - o f i a d u n n d m e r e u ? s e n t r e b P e n c r o f f. M t o t u i t i e u, d a r n u v d n i m i c c a r e a r m e r i t a s m aplec ! Pe la orele zece, micul grup cobora ultimele pov r n i u r i a l e m u n t e l u i F r a n k l i n . S o l u l a b ia n c e p u s e s f i e p r e s r a t c u t u f i u r i i c u c o p ac i r z l e i. S t r b t e a u un e s l u n g d e o m i l , c a r e s e t e r m i n a la m a r g i n e a p d u r i i . P e a u p e un p m n t g l b u i, c e prea calcinat i era presrat ici, colo cu blocuri de b a z a l t , c a r e p e a l o c u r i d d e a u u n a s p e c t ac c i d e n t a t c m p i e i . D u p p r e r e a l u i B i s c h o f, i - a u t r e b u i t b a z a l t u l u i a c e s t u i a v r e o t r e i s u t e c i n c i z e c i d e m i l i o a n e de a n i , c a s s e r c e a sc . T o t u i , p e c m p i e n u s e v e d e a u u r m e de l a v , c a r e p r e a s s e f i s c u r s m a i mult pe povrniul nordic. C y r u s S m i t h c r e d e a c v o r a t i n g e f r n ic i u n f e l d e p i e d i c p r u l c a r e , d u p p r e r e a l u i , t r e b u i a s c u r g pe s u b c o p a c i i d e l a m a r g i n e a e s u l u i, c n d l vzu pe Harbert ntorcndu-se n grab, n timp c e N a b i m a r i n a r u l s e a s c u n d e a u d u p o s t n c . C e s - a n t m p l a t , b i e t e d r a g ? n t re b G e d e o n Spilett. A m v z u t u n f u m , r s p u n s e H a r b e r t. S e r i d i c d i n t r e s t n c i , l a o s u t d e p a i m a i n c o l o. S f i e t o t u i o a m e n i p e a i c i ? s t r i g r e p o r te r u l .

S n u n e a r t m n a i n t e d e a t i c u ci n e a v e m de-a face, rspunse Cyrus Smith. M cam tem de ind i g e n i i p e c a r e i - a m p u t e a n t l n i p e ac e a s t i n s u l i nu prea i doresc. Unde este Top ?. T o p a l e a r g n a i n t e . i nu latr ?, Nu. / C i u d a t . S n c e rc m t o t u i s - l c h e m m. n c t e V a c l i p e , i n g i n e r u l , G e d e o n S p i l e t t i H a r be r t e r a u U n g t o v a r i i l o r , a s c u n z n d u - s e ca i a c e t i a pe-dup stncile de bazalt. S e v e d e a f oa r t e d e s l u i t u n n o r d e f u m c a r e s e r i d i c a n a e r. F u m u l a v e a o c u l o a r e g l b u i e, f o a r t e c a racteristic. T o p s e n t o r s e s e , re c h e m a t ' d e u n f l u i e r a t u o r a l s t p n u l u i s u, c a r e n c e p u s s e s t r e c o a r e p r i n t r e s t n c i , f c n d se m n t o v a r i l o r s - l a t e p te . C o l o n i t i i n o t r i s t t e a u ne m i c a i , a t e p t n d c u o a recare nelinite rezultatul cercetrilor inginerului. D e o d a t , l a u z i r p e C y r u s s t r i g n d u - i. A j u n s e r n cteva clipe lng inginer i fur izbii de mirosul n e p l c u t , c a r e p l u t e a n a e r. U o r d e r e c u n o sc u t , a c e s t m i r o s l m u r i s e re p e d e p e i n g i n e r d e p r o ve n i e n a n o r u l u i d e f u m, d e c a r e f u s e s e d e s t u l d e n g r i j o r a t m a i n t i , i n u p e n e d r e p t. D u p c u m v e de i , s p u s e e l , f o c u l a c e s t a, s a u m a i b i n e z i s f u m u l a c e s t a , l - a ap r i n s c h i a r n a t u r a . A m d a t p e s t e u n i z v o r d e s u l f, c a r e n e v a a j u t a s s c p m d e l a r i n g i t . B r a v o ! s t r i g P e n c r o f f. C e p c a t c n - am g u turai ! S e a p r o p i a r t o i d e l o c u l d e u n d e s e r i d i ca f u m u l . G s i r u n b o g a t i z v o r s o d i c s u l f u r o s , c a r e c u r ge a printre stnci i ale crui ape, dup ce absorbeau i oxigen din aer, rspndeau un miros puternic de acid sulfuric. Cyrus Smith ncerc apa cu mna i constat c este catifelat ca leia. Mai afl c are un gust dulc e a g i o t e m p e r a t u r d e 9 5 F a h r e n he i t ( 3 5 c e n t i g r a d e d e a s u p r a l u i z e r o ). n t r e b a t d e H a r b e r t, p e c e i b a z e a z a c e a s t a f i r m a i e , i n g i n e r u l i r s p u n s e :
124

E f o a r t e s i m p l u, d r a g u l m e u : c n d a m b g a t m n a n a p , n - a m s i m i t n i c i f r i g , n i c i c a l d, d ec i a p a t r e b u i e s a i b t e m p e ra t u r a t r u p u l u i o m e n e s c , care este de aproximativ 35. I z v o r u l s u l f u r o s , n e f i i n d u - l e de o c a m d a t f o l o s i t o r , s e n d r e p t a r s p r e m a r g i n e a p d u r i i s t u f o a s e, c a r e ncepea chiar la cteva sute de pai. Dup cum bnuiser, prul i rostogolea pe aici a p e l e i u i i l i m pe z i , c u r g n d n t r e d o u m a l u r i n a l t e, d e p m n t r o u , c u l o a r e c a r e t r da p r e z e n a o x i d u l u i d e f i e r . D i n p r i c i na c u l o r i i m a l u r i l o r , c o l o n i t i i d d u r d e n d a t a c e s t e i a pe n u m e l e d e P r u l R o u " . E r a u n p r u l a r g , a d nc i l i m p e d e , f o r m a t d i n apele scurse de pe munte jumtate ru, jumtate t o r e n t c u r g n d i c i l i n i t i t pe n i s i p, c o l o v u i n d p e s t e p i e t r e s a u p r v l i n d u - s e n c a s c a d . i f ce a d r u m s p r e l a c pe o l u n g i m e d e o m i l i j u m t a te i p e o l i m e d e a p r o x i m a t i v t r e i z ec i - p a t r u z e c i d e picioare. A p e l e l u i e ra u d u l c i , c e e a c e l e n g d u i s t r a g concluzia c i apele lacului ar fi la fel. Era o mp r e j u r a r e fe r i c i t , n c a z u l c n d s - a r g s i p e m a l u r i l e l u i u n a d p o s t m a i b u n de c t C m i n u l . C t d e s p r e c o pa c i i c a r e u m b r e a u m a l u l p r u l u i c a l e de cteva sute de picioare n jurul apei, cei mai muli f c e a u p a r t e d i n s p e c i i l e c e s e g s e s c p re t u t i n d e n i n z o n e l e t e m p e r a t e d i n A u s t r a l i a sa u T a s m a n i a . E l e s e d e o s e be a u d e c o n i f e r e l e c a r e s e n l a u n p a r t e a i n s u l e i e x p l o r a t d e e i , l a c t e va m i l e d e p l a t o u l G r a n d e - V u e . n a c e a s t e p oc a a n u l u i , l a n ce p u t u l l u i a p r i l i e , c a r e n e m i s f e r a a u s t ra l c o r e s p u n d e l u n i i octombrie, adic nceputului toamnei din emisfera bor e a l , f r u nz e l e n u c z u s e r n c . S e a f l a u p r i n t r e e i m a i a l e s e u c a l i p i i c a z ua r i n a , d i n t r e c a r e u n i i av e a u s le dea n primvara viitoare un fel de man dulce, asemntoare cu mana de Orient. n luminiuri creteau plcuri de cedri australieni, care se ridicau din i a r b a n u m i t n N o ua O l a n d t u s s a c " . L i p s e a n s cocotierul, att de rspndit n arhipelagurile Pacificului, aceast insul aflndu-se desigur la o latitudine p r e a j o a s .

8*

glS

C e p c a t ! s p u s e H a r b e r t . E u n c o p ac a t t de folositor i face nuci att de frumoase ! n ceea ce privete psrile, ele miunau printre ramurile rare ale eucalipilor i cazuarinilor, care nu l e s t i n g h e r e a u z b o r u l . C a c a t o e i ne g r i , a l b i i c e n u i i, p a p a g a l i i pe r u e c u p e n e m u l t i c o l o r e, p s r i c u pene verzi i creste roii, papagali australieni albat r i z b u r a u p r i n a e r, c r i n d a s u r z i t o r . Z b u r t o a r e l e \acestea e r a u a t t de v i u c o l o r a t e , n c t c o l o n i t i l o r n o t r i l i s e p r e a c l e p r i v e s c p r i n t r - o p r i s m , c a r e descompune culorile. / D e o d a t , d i n m i j l o c u l u n u i t u f i , i z b u c n i u n c o n c e r t c i u d a t d e v oc i d i s c o r d a n t e . C o l o n i t i l o r l i s e p r e a c a u z e a u c n t e c d e p s r i , r g e t e d e p a t r u p e z i i c a u n f e l d e u i e ra t c e p u t e a f i l e s n e a t r i b u i t u n u i i n d i g e n . N a b i H a r b e r t , u i t n d d e o r i c e p r u d e n , s e r e p e z i r s p r e t u f i . D i n f e r i c i r e , n u d d u r p e s t e n i c i o f i a r p e r i c u l o a s , n i c i p e s t e v r e u n i n d i g e n p r i m e j d i o s. D e s c o p e r i r d oa r v r e o a s e d i n p s r i l e n u m i t e f a z a n i de munte", al cror strigt seamn cu un rs batjoc o r i t o r. C t e v a l o v i t u r i d e c i o m a g p u s e r ca p t , c o n certului, procurndu-le totodat un vnat minunat pentru masa de sear. H a r b e r t l e a r t i n i t e p o r u m b e i f r u m o i , c u ar i pile bronzate, unii moai, alii mbrcai n verde ca c e i d e s o i u l M i a c q u a r i a . N - a u p u t u t s - i at i n g n s , i t o t a a l e sc p a r i c i o r i l e i c o o f e n e l e c a re z b u rau n stol. O mpuctur de alice ar fi fcut prpd p r i n t r e a c e s t e z b u r t o a r e , da r v n t o r i i n o t r i e r a u n a r m a i d o a r c u p i e t r e i c i o m e g e , ar m e p r i m i t i v e c a r e s e d o v e d i r f o a r t e p u i n f o l o s i t o a re n a c e a s t mprejurare. L u c r u l a c e s t a s e v d i m a i m u l t n c , a t u n c i c n d prin faa grupului trecu n fuga mare o turm de p a t r u p e d e , c a r e n a i n t a u, o p i n d i s r i n d p e s t e t u f i u r i . A d e v r a t e m a m i f e r e z b u r t o a r e, e l e f c e a u s a l t u r i a t t d e m a r i , n c t p r e a u s s e av n t e d e l a u n copac la altul, ca veveriele. U i t e c a n g u r i ! s t r i g H a r b e r t . D e m n c a t , se m n n c ? n t r e b P e n c r o f f.

126

F r i p t u r a n b u i t d e c a n g u r, r s p u n s e r e p o r t e r u l , n t r e c e c e l m a i g u s t o s v n a t !. . . N i c i n u - i t e r m i n a s e b i n e G e d e o n S p i l e t t f r a za a c e a s t a , c a r e l e a a d i n n o u p o f t a d e v n a t, c m a r i n a r u l , u r m a t d e N a b i H a r b e r t , s e i r e p ez i p e u r m e l e c a n g u r i l o r . n z a d a r i c h e m C y r u s S m i t t t . De a l t f e l , i g o a na l o r s e d o v e d i z a d a r n i c , c c i c a n g u r i i e r a u s p r i n t e n i i s r e a u c a n i t e m i n g i. S e n t o a r s e r d u p c i n c i m i n u t e , g f i n d i f r n i c i u n r e z u l t a t, iar cangurii pierir n desiuri. Nici Top nu avusese mai mult noroc. Vedei i dumneavoastr, domnule Cyrus, spuse Pencroff, c trebuie neaprat s ne fabricm puti. Credei c va fi cu putin ? P o a t e , r s p u n s e i n g i n e r u l, d a r v o m ncepe m a i n t i p r i n a f a b r i c a a r c u r i i s g e i i n u m n d o i e s c c n c u r n d v e i d e v e n i t o t a t t de n d e m n a t i c i ca i vntorii australieni. A r c u r i i s g e i ! s p u s e P e n c r o f f d i s p r e u i t o r. A s t e a s n t b u n e pe n t r u c o p i i ! N u f a c e p e g r o z a v u l , p r i e t e n e P e nc r o f f , r s p u n s e reporterul. Arcul i sgeile au fost de ajuns totui s n s n g e r e z e o m e n i r e a t i m p d e s u te d e a n i . P r a f u l d e p u c e s t e o i n v e n i e n o u , d a r r z b o i u l, d i n n e f e ricire, a existat nc din vremurile cele mai ndeprtate. Pe legea mea, avei dreptate, domnule Spilett, s p u s e m a r i n a r u l . Ie r t a i - m , d a r m - a m p r i p i t c u v o r b a, ca totdeauna ! n t r e t i m p , H a r b e r t , s t p n i t d e t i i n a s a p r e f e ra t , aduse din nou vorba de canguri, spunnd : D e a l t f e l , se p a r e c a m a v u t d e - a f a c e c u s p e a c e a m a i g r e u d e p r i n s. A c e t i a e r a u c a n g u r i u r i a i, c u b l a n g r o a s , c e n u i e , d a r, d a c n u m n e l, e x i s t i c a n g u r i n e g r i i r o i i , c a n g u r i d e s t n c , i a l i i, c a r e s n t m a i u o r d e p r i n s. E x i s t v r e o d o u s p r e z e c e specii... Harbert, i curm vorba, sftos, marinarul, pentru mine nu exist dect un singur soi de canguri

8*

glS

i acela se cheam cangur la frigare" i tocmai specia asta ne va lipsi desear !

128

Izbucnir cu toii n rs la auzul noii clasificri a maestrului Pencroff. Bravul marinar nu-i ascundea p r e r e a d e r u d e a n u a v e a d e c t f r i p t u r d e fa z a n l a m a s a de s e a r . N o r o c u l n s a v e a s - i s u r d d i n n o u. n t r - a d e v r, T o p, c a r e s i m e a c p r o p r i u l s u i n t e r e s e n j oc , a d u l m e c a i s c o t oc e a p e s t e t o t , mnat de instinctul lui, ce se mbina cu o poft d e m n c a r e g r o z a v . D u p t o a t e p r o b a b i l i t i l e, T o p a r f i m n c a t p e l o c o r i c e i - a r f i i e i t n c a l e, v n n d a s t f e l p e s oc o t e a l a s a , d a c N a b n u l - a r f i - s u p r a v e gheat tot timpul. Pe la orele trei, cinele dispru printre ierburile n a l t e i , j u d e c n d d u p m r i t u r i l e s u r d e c a re s e a u z i r n c u r n d, p r e a s s e f i l u a t l a h a r c u v r e u n animal. N a b s e r e p e z i d u p e l i n t r - a d e v r l v z u p e T o p s f i i n d c u l c o m i e u n p a t r u p e d , c a r e er a p e c a l e s d i s p a r n s t o m a c u l l u i , d e u n d e n u m a i a v ea u c u m s - l c e rc e t e z e . D i n f e r i c i r e , c i n e l e n i m e r i se p e s t e o m a m c u p u i : d d u s e o n t r e i t l o v i t u r , c c i a l t e dou roztoare zceau sugrumate pe jos. Nab apru 'triumftor, innd n fiecare mn cte u n r o z t o r , c e v a m a i m a r e c a u n i e p u r e. B l a n a l o r era glbuie, cu pete verzui i aveau doar un ciot de c o a d . E ra u n i t e r o z t o a r e n u m i t e m a r a s" , u n f e l d e i e p u r i d i n s p e c i a a g u t i , p u i n m a i m a r i d ec t f r a i i l o r d i n r e g i u n i l e t r o p i c a l e , a d e v r a i ie p u r i a m e r i c a n i , c u u r e c h i l u n g i i f l c i l e n a r m a t e c u c t e c i n c i m s e l e p u t e r n i c e p e f i e c a re p a r t e , c e e a c e - i d e o s e b e a d e specia aguti. U r r a ! s t r i g P e n c r o f f. A ve m i f r i p t u r ! A c u m cred c putem s ne ntoarcem acas ! Pornir din nou la drum. Prul Rou i rostogolea a p e l e l i m pe z i s u b b o l t a d i f e r i i l o r c o p a c i a r b o r i d e c a u c i uc u r i a i , b a n k s i a i c a z u a r i n a . T u l p i n e l e u n o r liliacee minunate se ridicau pn a o nlime de d o u z e c i d e p i c i o a r e . A l t e s pe c i i d e c o p a c i , n e c u n o s c u i t n r u l u i n a t u ra l i s t , i p l e c a u r a m u r i l e de a supra prului, ale crui ape se strecurau murmurnd p e s u b b o l i l e d e ve r d e a . .
129.

Dar ncetul cu ncetul, albia prului se lrgea i Cyrus Smith i ddu seama c se apropiau de rev r s a r e a l u i . n t r - a d e v r, l a i e i r e a d i n t r - u n d e s i de copaci minunai, colonitii se pomenir n faa lacului. E x p l o r a t o r i i a t i n s e s e r m a l u l a p u s e a n al l a c u l u i : G r a n t . P r i v e l i t e a e r a v r e d n i c d e a d m i r a i e. Aceast ntindere de ap, cu o circumferin de aproximativ a p t e m i l e i o s u p ra f a d e d o u s u t e c i n c i z e c i d e a c r i e ra n c o n j u r a t d e u n b r u d e c o p a c i m i n u n a i. S p r e r s r i t , p r i n t r - o p e r d e a d e v e r d e a , p i t o r e s c d r a p a t p e a l o c u r i , s e n t r e z r e a m a r e a. S p r e n o r d , l a c u l f o r m a u n a r c r o t u n j i t , c a r e c o n t ra s t a c u a s c u i u l c a p t u l u i o p u s. N e n u m r a t e p s r i ac v a t i c e v i z i t a u m a l u r i l e a c e s t u i O n t a r i o n m i n i a t u r , i c e l e o m i e d e o s t r oa v e " a l e m a r e l u i l a c a me r i c a n c u a c e s t n u m e e r a u n l oc u i t e a c i d e o s t n c , c e i e e a d i n a p l a c t e v a s u t e d e p i c i o a r e de m a l u l s u d i c . P e a c ea s t stnc se aciuiser la un loc mai multe familii de pesc r u i c a r e , c o c o a i p e c t e o p i a t r , p n d e a u g ra v i , nemicai, petii care se zreau pe acolo i apoi se repezeau n ap cu un strigt ascuit, pentru a iei cu p r a d a n c i oc . n t r - a l t e p r i , p e m a l u r i i p e m i c a i n s u l , s e l f i a u r a e s l b a t i c e , p e l i c a n i, g i n u e d e b a l t i a l t e p s r i , p r i n t r e c a re i v r e o d o u m i n u n a t e s p e c i m e n e d e m e n u r a . s p l e n d i d a , p s r i l y r , c u coada graios arcuit. Apa lacului era limpede, plcut la gust, de culoare nchis i, dup cercurile concentrice care se ncruc i a u l a s u p ra f a a e i , p r e a s a d p o s t e a s c m u l t pete. E ntr-adevr f r u m o s l a c u l a c e s t a ! s p u s e G e d e o n S p i l e t t . P l c u t a r f i s t r i m p e m a l u r i l e l u i ! Chiar aci vom tri ! i rspunse Cyrus Smith. Dorind s ajung la Cmin pe drumul cel mai s c u r t , c o l o n i t i i o p o r n i r , , s p r e c a p u l s u d i c a l l ac u l u i . M e r g e a u d e - a d r e p t u l p r i n p d u r e . i c r o i r c u d e s t u l g r e u t a t e d r u m p r i n t r e i e r b u r i l e n a l t e i de s i u r i l e p r i n c a re o m u l n u p i s e n i c i o d a t p n a t u n c i,

Aproximativ

dou

sute

de

hectare.

(N.

A.)

ndreptndu-se spre litoral, astfel ca s ias la nord de platoul Grande-Vue. Strbtur dou mile n a c e a s t d i r e c i e . n s f r i t , d u p u l t i ma p e r d e a d e a r bori, apru platoul Grande-Vue, acoperit cu iarb d e a s , i a r n d e p r t a r e , n t i n d e re a n e s f r i t a m r i i. P e n t r u a a j u n g e l a C m i n, n u m a i t r e b u i a u d e c t ' s t r a v e r s e z e o b l i c p l a t o u l , m e r g n d c a l e d e o m i l , i s coboare apoi pn la prima cotitur a rul'ui M e r c y . I n g i n e r u l d o re a n s s a f l e c u m i p e u n d e se scurge prisosul de ap al lacului, astfel c i mpinser cercetrile pe sub copaci, nc o mil i jum t a t e s p re n o r d. n t r - a d e v r, d u p t o a t e p r o b a b i l i t i l e , t r e b u i a s e x i s t e u n d e v a o c r p t u r a p e re t e l u i d e g r a n i t p e u n d e s s e r e v e r se a p a . A c e s t l ac n u e r a , d e fa p t , d e c t u n u r i a b a z i n, p e c a r e a p e le p r u l u i l u m p l u s e r n c e t u l c u n c e t u l i e r a de l a s i n e n e l e s c s u r p l u s u l d e a p t r e b u ia s s e s c u r g n m a r e p r i n t r - o c a s c a d o a r e c a r e . I a r d a c p r e s u p u n e r i l e i s e a d e v e r e a u , i n g i n e r u l s oc o t e a c v a p u te a f o l o s i e n e r g i a c d e r i i d e a p , c a r e s e i r o s e a de o c a m d a t z a d a r n i c . M a i u m b l a r a s t f e l c t v a t i m p, u r c n d d i n n o u p a n t a p l a t o u l u i . Da r , d e i m a i s t r b t u s e r nc o mil n aceeai direcie, inginerul tot nu izbut i s e s d e s c o p e r e l o c u l d e r e v r s a r e a l a c u l u i, ca r e t o t u i t r e b u i a s se a f l e u n d e v a n a p r o p i e r e. n t r e t i m p, s e f c u s e o r a p a t r u i j u m t a te i t r e b u i a u s s e n t o a r c a c a s , c a s - i p r e g te a s c c i n a . De aceea, micul grup fcu cale ntoars i, urmnd m a l u l s t n g a l r u l u i M e r c y, C y r u s S m i t h i t o va r i i s i a j u n s e r c u r n d l a C m i n. A i c i a p r i n s e r f o c u l i N a b c u P e n c r o f f, ca d o i b u ctari pricepui, pregtir la repezeal nite fripturi m i n u n a t e d e m a r a s. D u p c i n , n a i n t e d e c u l c a re , C y r u s S m i t h s c o a s e d i n b u z u n a r c t e v a d i n t r e p i e t r e l e i m i ne r e u r i l e p e care le adunase pe drum i rosti : D r a g i i m e i , i a t , f i e r, p i r i t , a r g i l , v a r i p i a t r a a c e a s t a c a r e e c r b u n e . I a t c e n e d r u i e t e n a t u r a, i a t c u c e c o n t r i b u i e e a l a m u n c a t u t u r o r. D e m i n e , n c e p e m u nc a n o a s t r .
Ui

CAPITOLUL XIII

Ce poart Top. Se.fabric midria. Cuptorul de oale. trie. Prima oal cu sup. O important observaie astronomic.

arcuri i sgei. CrDiferite vase de bucPelinul. Crucea Sudului.

E i , d o m n u l e C y r u s, c u c e n c e p e m ? l n t r e b a d o u a z i de d i m i n e a P e n c r o f f p e i n g i n e r. C u n c e p u t u l , r s p u n se C y r u s S m i t h . i a d e v r u l e ra c p i o n i e r i i n o t r i e r a u s i l i i s n c e a p c u n c e p u t u l " . E i n u a v e a u n i c i m c a r s c u l e l e necesare pentru a-i fabrica unelte i nici nu puteau s p i a r d p r e a m u l t t i m p, d e o a r e c e t r e b u i a u s f a c negreit fa nevoilor existente. E drept c puteau p r o f i t a d e e x p e r i e n a t r e c u t u l u i i, d ac n - a v e a u n i m i c d e i n v e n t a t , t r e b u i a u n s c h i m b s - i f a b r ic e t o t c e l e e r a n e c e s a r. F i e r u l i o e l u l d e c a r e d i s p u n ea u s e a f l a u n c n s t a r e d e m i n e re u , v a s e l e a t e p ta u abia s fie fasonate din argil, iar rufele i mbrcmintea erau nc n stadiul de materii textile brute. T r e b u i e m e n i o n a t d e a l t m i n t e r i c ac e t i c o l o n i t i e r a u oa m e n i " n c e l m a i a d e v r a t n e l e s a l c u v n t u l u i . I n g i n e r u l S m i t h n u p u t e a s - i d o re a s c n i t e colaboratori mai inteligeni, mai devotai i mai zel o i . V o r b i s e c u f i e c a r e d i n t r e e i n p a r te i c u n o t e a nsuirile fiecruia. G e d e o n S p i l e t t , r e p o r t e r d e m a r e t a l e n t, c a r e a c u mulase nenumrate cunotine ca s poat vorbi despre toate, avea s contribuie foarte mult cu mintea i cu fapta la colonizarea insulei, fr a da vreodat n a p o i n f a a g re u t i l o r . D i n t o t d e a u n a v n t o r pa s i o n a t , a v e a s c o n s i d e r e d r e p t o m e s e r i e c e ea c e s o cotise pn atunci un sport plcut. Harbert, biat destoinic, avea cunotine neobinuit d e v a s t e n d o m e n i u l t i i n e l o r n a t u r i i i, m u l u m i t l o r , a v e a s a d u c u n a p o r t p r e i o s c a u z e i c o m u n e. N a b e r a de v o t a m e n t u l n p e r s o a n . n de m n a t i c , i n teligent, neobosit, robust i nzestrat cu o sntate

133

d e f i e r, N a b s e p r i c e p e a p u i n l a f i e r r i e , i a v e a s fie fr ndoial foarte folositor coloniei. n \ c e e a c e - l p r i v e t e p e P e nc r o f f c a r e , f i i n d m a r i n a r , s t r b t u s e t o a t e o c e a ne l e , a c e s t a l uc r a s e i c a tmplar pe antierele de construcie din Brooklyn, fusese ajutor de croitor pe vasele statului, iar n timpul c o n c e d i i l o r s e n d e l e t n i c i s e i c u g r d i n r i t u l . C a t o i oamenii mrii se pricepea la orice i tia s fac de toate. ' Ar fi fost ntr-adevr greu de gsit cinci oameni m a i p o t r i v i i , c a s f a c f a m p r e j u r r i l o r n c a r e se gseau. Cyrus Smith spusese c aveau s nceap cu nc e p u t u l " . O r i , a c e s t n c e p u t , d e c a r e v o r b ea i n g i n e r u l, cerea construirea unui aparat, cu ajutorul cruia s t r a n s f o r m e s u b s t a n e l e p e c a r e na t u r a l e p u n e a l a ndemn. Este cunoscut rolul cldurii n aceste transf o r m r i . C o m b u s t i b i l u l , l e m n s a u c r b u n e, s e g s e a d i n b e l u g i p u t e a f i n t r e b u i n a t i m e d i a t. T r e b u i a deci cldit un cuptor, pentru a-l folosi. l a c e ne v a s l u j i c u p t o r u l ? n t r e b P e n c r o f f. Ne va ajuta s fabricm vasele de care avem nevoie, rspunse Cyrus Smith. i din ce vom face cuptorul ? Din crmizi. Dar de unde crmizile?. L e v o m f a b r i c a d i n a r g i l . H a i s m e r ge m , d r a g i i m e i . C a s n u ne m a i o b o s i m i c u c r a t u l, v o m a e z a c r m i d r i a c h i a r l a l o c u l de u n d e s c o a t e m a r g i l a. N a b s e v a n g r i j i d e a p r o v i z i o n a r e , i a r f oc u l p e n t r u pregtirea bucatelor nu ne va lipsi. De asta sntem siguri, rspunse reporter u l , n s c h i m b , s - a r p u t e a s d u c e m l i p s d e al i mente, pentru c nu avem arme de vntoare. Ah, dac am avea mcar un cuit! strig marinarul. Ce-ai face cu el ? ntreb Cyrus Smith. E i b i n e , a f a c e r e p e d e u n a r c i s g e i i n - a m mai duce lips de mncare ! - D a , d a , u n c u i t , o l a m a s c u i t . . . o p t i i n g i nerul, dus pe gnduri.

134

T o t v o r b i n d , p r i v i r i l e i s e o p r i r as u p r a l u i T o p , care se plimba de colo pn colo pe plaj. D e o d a t , o c h i i l u i C y r u s S m i t h s t r l u c i r . T o p, a i c i ! s t r i g e l . C i n e l e s e s u p u se c h e m r i i s t p n u l u i s u. Ac e s t a a p u c n t re m i n i c a p u l l u i T o p i , d e s f c n d u - i zg a r d a de la gt, o rupse n dou pri, spunnd : Iat dou cuite, Pencroff! M a r i n a r u l i r s p u n s e c u u n c h i o t p u t e r n i c. Z g a r d a lui Top era fcut dintr-o lam subire de oel clit. Era destul s fie ascuit pe o piatr de gresie i c u i t u l e r a ga t a . D u p d o u o r e , u t i l a j u l co l o n i e i s e c o m p u n e a d i n d o u l a m e t i o a s e , c a r e f u s e s e r f i xa t e , f r p r e a . m a r e g r e u t a t e , p e c t e u n m n e r s o l i d. Cucerirea acestei prime unelte fu socotit un adev r a t t r i u m f. E r a n t r - a d e v r o c u c e r i re n e p r e u i t , care venea n clipa potrivit. P l e c a r . C y r u s S m i t h v o i a s s e n t o a r c p e r m u l a p u s e a n a l l a c u l u i , a c o l o u n d e o b s e r v a s e. n a j u n p a m n t u l a r g i l o s , d i n c a re l u a s e o m o s t r . O l u a r de c i d e - a l u n g u l r u l u i M e rc y , s t r b t u r p l a t o u l G r a n dc Vue i, dup un drum de cinci mile, ajunser ntr-un l u m i n i , a e z a t l a v r e o d o u s u t e d e pa i d e l a c u l Grant. P e d r u m , H a r b e r t d e sc o p e r i s e u n c o p a c , d i n ra m u r i l e c r u i a i n d i e n i i A m e r i c i i d e S u d i f a c a r c u r i. S e n u m e a c r e j i m b a " i f c e a p a r t e d i n fa m i l i a p a l m i e r i l o r c a r e n u da u f r u c t e b u n e d e m n c a t. T i a r c r e n g i l u n g i i d r e p t e , l e s m u l s e r f r u n z e l e i l e ci o p l i r n aa fel, nct s fie mai groase la mijloc i mai sub i r i l a c a pe t e . L e m a i r m n e a s g s e a s c o p l a n t , d i n c a r e s f a b r i c e c o a r d a a r c u l u i . G s i r o p l a n t c a r e f c e a p a r t e d i n f a m i l i a m a l v a c e e l o r, u n h i b i s c u s h e t e r o p h y l l u s, d i n c a r e s c o a s e r f i b re a t t d e p u t e r nice, nct se puteau asemui cu tendoanele de animale. Pencroff fabric astfel nite arcuri destul de put e r n i c e , c r o r a n u l e m a i l i p s e a u d e c t s g e i l e. De a l t f e l , s ge i l e e r a u u o r d e f c u t d i n c r e n g i d r e p t e i t a r i , f r n o d u r i . D o a r v r f u l f u m a i g r e u d e g s i t. E r a n e v o i e - de c e v a c a r e s p o a t n l o c u i f i e r u l. P e n -

135

croff ns era de prere c pn la urm vor gsi i vrfuri. C o l o n i t i i a j u n s e r p e m e l e a g u r i l e ce r c e t a t e n a j u n , u n d e s o l u l l e o f e r e a a r g i l p l a s t i c s p e c i a l , ca r e s e n t r e b u i n e a z l a f a b r i c a re a c r m i z i l o r i o l a n e l o r, t o c m a i p o t r i v i t p e n t r u s c o p u r i l e l o r. M n a d e l u c r u e r a i e a l a n d e m n . T r e b u i a u s s c o a t g r s i m ea din argil cu ajutorul nisipului, s-i dea forma crmizilor i s le coac la cldura unui foc de lemn. D e o b i c e i , c r m i z i l e s n t t u r n a t e n f o r m e, d a r i n ginerul se mulumi s le fabrice cu mna. Toat ziua a c e e a i n z i u a u r m t o a re n u f c u r a l t c e v a. A r g i l a , p e c a r e o s t r o p e a u c u a p , e r a f r m n t a t cu m i n i l e i p i c i o a r e l e i mprit a p o i n c r m i z i p r i s m a t i c e de mrime egal. Un lucrtor experimentat poate s f a b r i c e , f r n i c i o m a i n , p n l a z e c e m i i d e c r mizi n dousprezece ore. Dar cei cinci crmidari d i n i n s u l a L i n c o l n n u i z b u t i r s f a c m a i m u l t de trei mii de buci n dou zile. nirar apoi crmiz i l e u n a l n g a l t a , a t e p t n d s s e u s u c e b i n e, p e n t r u a l e a e z a a p o i n c u p t o r, l u c r u c a r e s e p u t e a fa c e doar peste trei-patru zile. n z i u a d e 2 a p r i l i e , C y r u s S m i t h f i x p u n c t e l e ca r dinale ale insulei. n a j u n, e l n o t a s e e x a c t o r a l a c a r e d i s p r u s e s o a r e l e s u b o r i z o n t , i n n d se a m a i d e r e f r ac i a r a z e l o r. D i m i n e a a , n s e m n c u a c e e a i e x a c t i t a te o r a r s r i t u l u i . n t r e a p u s i r s r i t s e s c u r s e s e r d o u s p r e z e c e o r e i d o u z e c i i p a t r u d e m i n u t e . D e c i, n a c e e a i z i, la ase ore i dousprezece minute dup rsrit, soar e l e a ve a s t r e a c l a m e r i d i a n i p u n c t u l p e ca r e - l va ocupa pe cer n acea clip va reprezenta nordul insulei. La acea or, Cyrus reper punctul cu ajutorul a doi c o p a c i a s t f e l a e z a i , n c t u m b r a l o r p r o i e c t a t de soare forma un meridian invariabil, obinnd astfel un punct de plecare pentru operaiile ce vor urma. n c e l e d o u z i l e c a r e l e m a i r m s e s e r p n l a c o a c e r e a c r m i z i l o r, a d u n a r c o m b u s t i b i l . T i a r o mulime de crengi din jurul luminiului i strnser t o a t e u s c t u r i l e d e s u b c o p a c i . n t re t i m p, v n a r p u i n
U136

prin mprejurimi, ceea ce era cu att mai uor, cu ct Pencroft i fabricase n sfrit cteva duzini de sg e i , n a r m a t e c u v r f u r i b i n e a s c u i t e . T o p le f c u s e r o s t d e a c e s t e v r f u r i , p r i n z n d u n p o r c s p i n o s, v n a t d e s t u l d e p r o s t , d a r d e o s e b i t d e v a l o r o s p e n t r u e i, datorit spinilor cu care era acoperit. Ei legar aceti g h i m p i l a e x t r e m i t a t e a s g e i l o r, c a r e e r a u p r e v z u t e i c u n i t e p e ne d e p a p a g a l l a c a p t u l c e l la l t , p e n t r u a p l u t i m a i b i n e i a n i m e r i d r e p t l a i n t . n s c u r t v r e m e , r e p o r t e r u l i H a r b e r t d e v e n i r ar c a i d i b a c i , i a r v n a t u l c u p r s a u p e n e n c e p u s c u r g l a C m i n. A v e a u c a r n e d e c a b i a i , p o r u m be i , a g u t i , c o c o i d e munte i altele. Aproape tot vnatul rpus provenea d i n p d u r e a a e z a t p e m a l u l s t n g a l r u l u i M e r c y, r e g i u n e c a r e p r i m i n u m e l e d e p d u re a J a c a m a r u l u i, n a m i n t i r e a p s r i i u r m r i t e n t i m p u l p r i m e i e x p l o r r i a i n u t u l u i , n t r e p r i n s d e H a r b e r t i P e n c r o f f . V n a t u l l m n c a u p r o a s p t . P s t r a r d o a r u n c i le cabiaiului, pe care le aromar cu diferite frunze parf u m a t e i l e a f u m a r l a u n f o c d e l e m n e v e r z i. O r i c t d e h r n i t o a re e r a m n c a r e a p i o n i e r i l o r, s e p l i c t i s i s e r totui de ea, cci mncau friptur i iar friptur. Ei ar "fi fost fericii s aud clocotind pe foc o sup cu un s i m p l u r a s o l , d a r e ra n e v o i e c a m a i n t i s - i f a b r i c e oala n care s-l fiarb. Oala la rndul ei trebuia s fie ars ntr-un cuptor care de-abia acum urma s fie zidit. n c u r s u l s c u r t e l o r p l i m b r i p e c a r e l e f c e a u n j u r u l c r m i d r i e i , v n t o r i n o t r i d d u s e r pe s t e n i t e u r m e d e a n i m a l e m a r i , c u g h ea r e p u t e r n i c e, ,'lintr-o specie necunoscut. Cyrus Smith i rug pe t o v a r i i s i s f i e p r e v z t o r i , de o a r e c e s - a r f i p u t u t s triasc i fiare primejdioase n pdurea din jurul lor. i i n g i n e r u l n u g r e i s e . P e s t e c t e v a z i l e, G d o n Spilett i Harbert zrir un animal care semna cu u n j a g u a r. D i n f e r i c i r e , f i a r a n u - i a t a c , c c i p u i n narmai cum erau, cu greu ar fi scpat teferi. Pen-

137

croff i Gdon Spilett hotrr s curee insula de a s e m e ne a f i a r e , d e n d a t c e v o r a v e a ar m e s e r i o a s e.

138

n tot timpul acesta, Cminului nu i se mai aduse n i c i o m b u n t i re , d e o a r e c e i n g i ne r u l s p e r a s g seasc, sau s construiasc, de va fi nevoie, o loc u i n m a i p o t r i v i t . L o c u i t o r i i n o t r i, o b o s i i, s e m u l u m i r s s c h i m be m u c h i u l i f r u n z e l e u s c a t e d i n c u l c u u r i l e n c a r e d o r m e a u. T o t n v r e m e a aceea, n c e p u r s i n i s o c o t e a l a e x a c t a z i l e l o r p e t r e c u t e p e i n s u l a L i n c o l n. A s t f e l, la 5 aprilie, care cdea ntr-o miercuri, se mplineau dousprezece zile de cnd naufragiaii fuseser azvrlii de uragan pe rmul acesta. n z o r i i z i l e i de 6 a p r i l i e , i n g i n e r u l i t o v a r i i l u i s e a f l a u l a o l a l t n l u m i n i u l n c a r e v o ia u s a r d crmizile. Bineneles c operaia urma s aib loc n a e r l i b e r, n u n c u p t o a r e , m a i b i n e z i s c h i a r g r m a d a d e c r m i z i c e t r e b u i a u a r s e a v ea s c o n s t i t u i e u n c u p t o r u r i a , c a r e a v e a s a r d i s s e c o a c s i n g u r. Pregtir combustibilul, aeznd pe pmntul gol g r m e z i d e v r e a s c u r i s u b i r i , u s c a t e , p e c a r e l e nc o n j u r a r c u m a i . m u l t e r n d u r i d e crmizi u s c a t e, f o r m n d a s t f e l u n c u p t o r m a r e , n c a r e a me n a j a s e r i cteva couri de aerisire. Aezarea crmizilor dur toat ziua, aa c doar seara izbutir s aprind v r e a s c u r i le . N i m e n i n u d o r m i n n o a p t e a a c e e a . T o i s u p ra v e g h e a u f o c u l c u g r i j , c u t n d s m e n i n o c l d u r egal n cuptor. O p e r a i a i n u pa t r u z e c i i o p t d e o r e i r e u i c t s e p o a t e d e b i ne . A c u m , m a s a f u m e g n d t r e b u i a s s e r c e a s c . n d r u m a i d e C y r u s S m i t h, N a b i P e n c r o f f crar p e o targa f c u t d i n c r e n g i m p l e t i t e c t e v a grmezi de pietre de var (carbonat de calciu), care s e g s e a u d i n b e l u g l a n o r d u l l a c u l u i . S u b a c i u ne a cldurii, pietrele acestea se transformar ntr-un var g r o s, m i n u n a t , c a re f i e r b e a n d e l u n g l a s t i n g e r e, n t o c m a i c a v a r u l c e l m a i f i n, p r o v e n i t d i n ca l c i n a r e a marmurei sau a cretei. Amestecat cu nisip, a crui menire era s mpiedice contractarea pastei cnd se

139

n t r e t e , va r u l a c e s t a l e f u r n i z a o t e n c u i a l de c e a mai bun calitate. Rezultatul tuturor acestor ndeletniciri se vdi n z i u a d e 9 a p r i l i e , c n d i n g i n e r u l c o n s t a t c d i s p u n e a u d e o n s e m n a t c a n t i t a t e d e va r g a t a p r e g t i t i d e c t e v a m i i de c r m i z i . F r s m a i piard o c l i p , p i o n i e r i i se a p u c a r s construiasc cuptorul, pentru coacerea diferitelor vase n e c e sa r e g o s p o d r i e i l o r . L u c r u l m e r ge a d e s t u l d e u o r. P e s t e c i n c i z i l e , n c i n s c u c r b u n e l e d e h u i l d i n zcmntul pe care-l descoperise inginerul la gura P r u l u i R o u , n a e r l i b e r , c u p t o r u l ar u n c p r i m i i n o r i d e f u m , d i n t r - u n c o d e d o u z e c i d e p i c i oa r e . L u m i n i u l s e t r a n s f o r m a se n u z i n , i a r P e n c r o f f e ra ' gata s cread c din acest cuptor vor iei toate prod u s e l e i n d u s t r i e i m o de r n e . I n a t e p t a re a a c e s t u i e v e n i m e n t , p i o n i e r i i s e m u l u m i r s f a b r i c e n i t e v a s e c a m g r o s o l a n e, e d r e p t , d a r c t s e p oa t e d e p o t r i v i t e p e n t r u p r e g t i r e a m n crii. Materia prim o constituia acelai pmnt arg i l o s, c r u i a C y r u s S m i t h i a d u g p u i n v a r i c u a r . P a s t a o b i n u t e ra d e f a p t v e r i t a b i l u l p m n t d e p i p " d i n c a r e f c u r o a l e , c e t i m u l a t e p e p i e t r e d e f o r m a d e c v a t / f a r f u r i i , u r c i o a re i u n f e l d e ' h r d a i e mari, n care voiau s pstreze apa. Forma lor era stngace, cu multe defecte, dar dup ce au fost arse n c u p t o r, b u c t r i a C m i n u l u i s e m b o g i c u va s e l e acestea, mai preioase dect cele mai fine porelanuri. M a i t r e b u i e m e n i o n a t a i c i f a p t u l c P e n c r o f f, d o r n i c s v a d d a c a r g i l a a s t f e l p r e g t i t i m e r i t c u a d e v ra t n u m e l e , m a i f a b r i c i c t e v a p i p e , d e s t u l d e g r o s o l a n e , p e c a r e l e g s i nc n t t o a r e . D i n p ca t e , tutunul i. lipsea cu desvrire, lucru destul de greu p e n t r u P e n c r o f f, c a r e t o t u i s e m n g i a, s p u n n d u - i a v n t a t i p l i n d e nc r e d e r e : Las' c vine i tutunul, cum au venit i toate celelalte. L u c r r i l e a c e s t e a i n u r p n n z i u a d e 1 5 a p r i l i e . S e n e l e g e c t o t a c e s t t i m p f u n t r e b u i n a t c u f o l o s . O l a r i i n o t r i i m p r o v i z a i n u f c u r a l t c e va d e c t o a l e .
140

B i n e n e l e s c , a t u n c i c n d C y r u s S m i t h v a g s i de c u v i i n s - i t ra n s f o r m e n f i e r a r i , a v ea u s n v e e i meseria aceasta. n seara zilei de 15 aprilie, meterii notri se nt o r c e a u l a C m i n , n c r c a i c u v a s e d e l u t a r s e , ia r c u p t o r u l f u s t i n s, n a t e p t a r e a a l t e i d e s t i na i i . O n t m p l a r e f e r i c i t n s o i n t o a r c e r e a c o l o n i t i l o r. I n ginerul descoperi o substan, care putea s nlocui a s c i a s c a . S e t i e c i a s c a , o s u b s t a n s p o n g i o a s i c a t i f e l a t , p r o v i n e d i n t r - u n f e l d e c i u pe r c d i n f a m i l i a p o l i p o r e l o r , c a r e d e v i n e f o a r t e i n f l a m a b i l , m a i a l e s a t u nc i c n d e s t e s a t u r a t n p r e a l a b i l c u p r a f de puc, sau mbibat cu o soluie de azotat sau de c l o r a t d e p o t a s i u . P n a t u n c i , n u g s i s e r n i m ic a s e m n t o r p e i n s u l , n i c i m c a r a l t s o i d e c i u p e r c i c a re s-o nlocuiasc. n ziua aceea, inginerul descoperi o p l a n t d i n f a m i l i a p e l i n u l u i , p r i n t r e a l e c r e i s p e c i i mai nsemnate se numr tarhonul, absintul i multe altele. Rupnd cteva mnunchiuri, le ntinse marinarului, spunndu-i : i n e , P e n c r o f f. A s t a i va f a c e p l c e r e ! Pencroff cercet cu atenie planta mbrcat cu per i o r i l u n g i i m t s o i i c u f r u nz e a c o p e r i t e c u u n puf moale. Ce-o mai fi i asta, domnule Cyrus ? ntreb P e n c r o f f. T e p o m e n e t i c - o f i t u t u n ? N u, r s p u n s e C y r u s S m i t h , e s t e p e l i n i , mai bine zis pelini chinezeasc pentru oamenii de tiin, pentru noi ns va fi iasc. n t r - a d e v r, p e l i n u l a c e s t a , b i n e u s c a t, l e d d u o s u b s t a n / c a r e s e a p r i n d e a f o a r t e u o r, m a i a l e s d u p c e i n g i n e r u l o m b i ba c u n i t r a t d e p o t a s i u , d i n ca r e d e s c o p e r i se c t e v a z c m i n t e p e i n s u l . N i t r a t u l d e p o t a s i u n u e s t e a l t c e v a d e c t sa l p e t r u . n s e a r a a c e e a , a d u na i n c a m e r a d i n m i j l o c , co l o n i t i i c i n a r m a i b i n e . N a b p r e g t i s e s u p i r a s o l de aguti, o unc de cabiai aromat, nsoit de nite t u b e r c u l e f i e r t e d e c a l a d i u m m a c r o r h i z u m" , u n f e l de plant ierbacee din familia araceelor, care n zo141

n e l e t r o p i c a l e s e d e z v o l t n f o r m a r b o r e s c e n t , f o a r t e b u n e i h r n i t o a r e . S e m n a u c u f i n a d e s a g u, f o l o s i t n A n g l i a , i e a n l o c u i a n t r - o o a r e ca r e m sur pinea, care le lipsea. nainte de culcare, Cyrus Smith iei mpreun cu tovarii si pe plaj, la aer curat. Era ora opt i se l s a o n o a p t e m i n u n a t . L u n a , n d e s c re t e r e , n u a p r u s e n c , da r o r i z o n t u l l u m i n o s n c e p u s e s s t r l u c e a s c n c u l o r i l e p a l i d e - a r g i n t i i , c a r e v e s t ea u r s r i t u l e i . L a Z e n i t u l A u s t ra l s c n t e i a u s t e l e l e c i r c u m p o l a r e . C r u c e a S u d u l u i , p e c a r e c u c t e v a z i l e m a i nainte inginerul o admirase de pe vrful muntelui F r a n k l i n , l e n t r e c e a p e t o a t e n s t r l u c i r e. C y r u s S m i t h p r i v i c t v a t i m p m i n u n a t a c o n s t e l a i e, care purta n cretet i la baz dou stele de mr i m e a n t i a , pe b r a u l d i n s t n g a o s t e a d e m r i m e a a d o u a , i a r p e c e l d i n d r e a p t a u na d e m r i m e a a t r e i a. D u p c e s e g n d i p u i n, e l n t r e b : H a r b e r t , d a c n u m n e l , s n t e m n 1 5 a p r i l ie ? D a , d o m n u l e C y r u s, r s p u n se H a r b e r t. E i b i n e , n c a z u l a c e s t a , m i n e es t e u n a d i n c e l e patru zile ale anului, cnd soarele va trece n dreptul m e r i d i a n u l u i c h i a r l a o r e l e d o u s p r e z e c e . C u a l t e cu v i n t e , v a f i u n a d i n z i l e l e n c a r e t i m p u l re l a t i v , i n d i c a t d e c e a s o r n i c e , s e v a c o n t o p i c u t i m p u l a b s o l u t, indicat de calculele astronomice. Dac vremea Va fi f r u m o a s , s p e r s o b i n l o n g i t u d i n e a i n s u l e i c u o a p r o x i m a i e de c t e v a g r a d e . F r i n s t r u m e n t e i f r s e x t a n t ? n t r e b G e deon Spilett. C h i a r a a ! i f i i n d c n o a p t e a e s t e se n i n , urm inginerul, voi ncerca s aflu chiar n astsear latitudinea la care ne aflm, msurnd nlimea Crucii Sudului, adic a Polului Austral, deas u p r a o r i z o n t u l u i . V da i s e a m a , d r a g i i m e i, c n u ne putem mulumi cu constatarea c ne aflm pe o i n s u l . n a i n t e de a n e a e z a m a i t e m e i n i c, t r e b u i e s n e d m se a m a , p e c t s e p oa t e , c e d i s t a n n e d e s parte de continentul american, de continentul australian sau de cele mai nsemnate arhipelaguri ale Pacificului.
123

A r e d r e p t a t e ! s p u s e r e p o r t e r u l. S - a r p u t e a s t r e b u i a s c s c o n s t r u i m o c o r a b i e n l oc u l u n e i c a s e , d a c . n t m p l a r e a n u n e - a a r u n c a t p r e a d e p a r te d e u n rm locuit. Iat de ce, hotr Cyrus Smith, voi ncerca s aflu chiar n ast-sear latitudinea insulei Lincoln, iar mine-, la amiaz, voi ncerca s-i aflu longitudinea. D a c i n g i ne r u l a r f i a v u t u n s e x t a n t, i n s t r u m e n t c u ajutorul c r u i a s e m s o a r c u p r e c i z i e d i s t a n a u n ghiular a obiectelor reflectate, operaia ar fi fost u o a r . M s u r n d n se a r a a c e e a n l i m e a p o l u l u i, a d o u a z i d e d i m i n e a , c n d s o a r e l e t r e c e a l a me r i d i a n , ei ar fi obinut coordonatele insulei. Pentru c i lipsea n s a p a r a t u l a c e s t a , i n g i n e r u l e r a s i l i t s p r o c e d ez e n alt fel. Cyrus Smith se ntoarse deci la Cmin. La lumina f o c u l u i , c i o p l i d o u r i g l e p l a t e , p e c a re l e u n i l a u n c a p , n a a f e l n c t f o r m a u u n f e l d e c o m p a s c a r e s e p u t e a n c h i d e i d e s c h i d e . n l o c d e u r u b, i n g i n e r u l f o l o s i u n g h i m p e m a r e d e s a l c m, c u le s d e p e l e m n e l e de f o c . C u a c e s t i n s t r u m e n t , C y r u s S m i t h s e. n a p o i e p e p l a j . C a s p o a t c a l c u l a c u e x a c t i t a te n l i m e a p o l u l u i , i n g i n e r u l t r e b u i a s v a d c t m a i l i m p e de o r i z o n t u l . D e p e p l a j , l u c r u l n u e r a c u p u t i n , c c i o r i z o n t u l e r a n c h i s s p r e s u d d e c a p u l G h ea r e i . C e l m a i p o t r i v i t l o c p e n t r u o b s e r v a i i l e n e c e s a re a r f i f o s t partea de sud a litoralului, unde le-ar fi fost greu s t r e a c , , d e o a r e c e r u l M e r c y e r a u m f l a t d e f l u x. I n g i n e r u l h o t r d e c i s - i f a c o b s e r va i i l e p e p l a t o u l G r a n d e - V u e , u r m n d s t i n s e a m n c a l c u l e l e sale de nlimea acestuia deasupra nivelului mrii. A doua zi, printr-un procedeu geometric simplu, inginerul avea s calculeze i nlimea platoului. P r i n u r m a r e , c o l o n i t i i u r c a r s p r e p l a t o u, u r m n d m a l u l s t n g a l r u l u i M e r c y. S e o p r i r a c o l o u n d e m a r ginea platoului forma un unghi, ale crui laturi priv e a u s p r e n o r d - v e s t i s u d - e s t , a d i c l n g i r u r i le d e s t n c i c i u d a t c r e s t a t e , a e z a t e l a m a r g i ne a r u l u i.

Colul acesta al platoului domina cu vreo cincizeci d e p i c i o a re n l i m e a d e p e m a l u l d r e p t, c a r e c o b o r a p r i n t r - o d u b l p a n t s p r e c a p u l G h e a r e i i s p re c o a s t a sudic a insulei. De aici, privirea mbria liber orizontul pe raza unui semicerc, care se ntindea de la c a p u l G h e a r e i p n l a p r o m o n t o r i u l R e p t i l e i . S p r e s u d, a c e s t o r i z o n t , l u m i n a t d e r s r i t u l l u n e i ce n u s e a r t a s e n c , s e d e s p r i n d e a c u l i m pe z i m e p e c e r u l n t u n e c a t , a a c p u t e a s f i e v z u t c u o a r e c a r e p r e c i z i e. n c l i p a a c e e a , C r u c e a S u d u l u i se p r e z e n t a o b s e r v a t o r u l u i n t r - o p o z i i e r s t u r n a t , a s t f e l c s t e a u a Alpha reprezenta baza ei, sau partea cea mai apropiat de Polul Austral. Aceast constelaie este aezat mai departe de Polul Antarctic, dect este Steaua Polar fa de Polul A r c t i c . S t e a u a A l p h a e s t e c u 2 7 m a i de p r t a t d e p o l , a a c C y r u s S m i l h t re b u i a s i n s e a m d e a c e a s t diferen n calculele sale. Pentru a-i simplifica operaiile,^ ngriji de asemenea s-o observe n clipa n c a r e e a t r e c e a l a m e r i d i a n, d i n c o l o d e P o l u l A u s t r a l . Inginerul ndrept unul din picioarele compasului s p r e o r i z o n t u l m r i i , i a r c e l l a l t s p r e s te a u a A l p h a , a s t f e l c d e s c h i z t u r a d i n t r e c e l e d o u l a t u r i al e compasului i ddu distana unghiular, care despr e a A l p h a de o r i z o n t . C a s f i x e z e a c e s t u n g h i n m o d d e f i n i t i v, e l n e p e n i , c u a j u t o r u l u n o r s p i n i , c e l e d o u b e i o a r e a l e a p a r a t u l u i s u p e u n a l t r e i l e a b e i o r, a e z a t d e - a c u r m e z i u l , o b i n n d a s t f e l u n u n g h i f i x. N u - i m a i r m n e a a c u m d e c t s s oc o t e a s c u n g h i u l obinut, reducnd totul la nivelul mrii, lucru pentru c a r e e r a a b s o l u t n e c e sa r s c u n o a s c n l i m e a p l a t o u l u i . U n g h i u l a s t f e l o b i n u t a v e a s r e p r e z i n te n l imea stelei Alpha, prin urmare nlimea polului deas u p r a o r i z o n t u l u i , a d i c l a t i t u d i n e a i n s u l e i. S e t i e c l a t i t u d i ne a u n u i p u n c t o a r e c a r e a l g l o b u l u i e s t e n t o t d e a u n a e g a l c u n l i m e a p o l u l u i, d e a s u p r a o r i zontului acelui punct. E f e c t u a re a a c e s t o r c a l c u l e f u l s a t p e n t r u a d o u a z i , i a r l a o ra z e c e t o a t l u m e a d o r m e a d u s .

144

CAPITOLUL XIV

Msurarea faleze! de granit. O aplicaie a teoremei triunghiurilor asemenea. Latitudinea insulei. O excursie spre nordul insulei. Un banc de stridii. Planuri de viitor. Trecerea soarelui la meridian. Coordonatele insulei Lincoln.

A doua zi, la 16 aprilie, n duminica Patelui, pion i e r i i s e s c u l a r n z o r i i z i l e i i s e a p u c a r s - i s p e le rufele i s-i curee hainele. Inginerul avea de gnd s fabrice spun de ndat ce va izbuti s-i procure materiile prime necesare, adic sod sau potasiu, grs i m e s a u u n t d e l e m n . C t d e s p r e p r o b l e m a a t t de i m p o r t a n t a re n n o i r i i h a i n e l o r , e a a ve a s f i e r e z o l v a t m a i t r z i u . D e o c a m d a t , h a i n e l e d e p e e i m a i p u t ea u fi purtate nc vreo ase luni, cci erau trainice i i n e a u l a t v l e a l . D e a l t f e l , i l u c r u l a c e s ta d e p i n d e a d e a e z a r e a i n s u l e i n r a p o r t c u i n u t u r i l e l o c u i t e. D a c v re m e a e r a b u n , n t re b a r e a a c e a s t a a v e a s - i primeasc rspunsul n aceeai zi. i i a t c s o a r e l e s e r i d i c a pe c e r , v e s t i n d o z i minun a t , u n a d i n a c e l e z i l e f r u m o a s e d e t o a m n , n c a r e v a r a p a r c i i a r m a s b u n. Ei trebuiau s completeze datele culese n ajun, m s u r n d n l i m e a p l a t o u l u i G r a n d e - V u e. Folosii un instrument asemntor aceluia de ieri ? l ntreb Harbert pe inginer. N u, b i a t u l m e u , r s p u n s e a c e s t a, v o m p r o c e d a n t r - a l t m o d , t o t a t t d e s i g u r. H a r b e r t , m e re u d o r n i c s n v e e l u c r u r i n o i, l u r m p e i n g i n e r, c a r e s e d e p r t a de p o a l e l e f a l e z e i, c o b o r n d p n l a m a r g i ne a a p e i . n t r e t i m p, P e n c r o f f , Na b i r e p o r t e r u l i v e d e a u f i e c a r e de t r e b u r i l e l o r . C y r u s S m i t h l u a s e c u e l u n fe l d e p r j i n l u n g d e dousprezece picioare, croit dup. propria lui nl i m e , p e c a r e o c u n o t e a f o a r t e b i n e . H a r b e r t d u c ea o

f i b r l u n g i s u b i r e , d e c a r e l e g a se o p i a t r , i c a r e avea s le serveasc drept fir cu plumb.

146

A j u n g m d c a m l a c i n c i s u t e d e p i c i o a re d e f a l e z a care se ridica perpendicular, Cyrus Smith se opri la douzeci de picioare de marginea valurilor, nfignd p r j i n a n n i s i p l a o a d n c i m e d e d o u p i c i oa r e . O propti cu grij i cu ajutorul firului cu plumb izbuti s - o a e z e p e r p e n d i c u l a r p e p l a n u l o r i z o n t u l u i. D u p a c e e a , i n g i n e r u l s e r e t r a s e p n l a d i s t a n a de l a c a r e , c n d s e c u l c a p e n i s i p, r a z a l u i v i z u a l a t i n g e a a t t e x t r e m i t a t e a p r j i n e i , c t i c r e a s t a f a l e z e i. P u n c t u l a c e s t a l n s e m n c u m u l t g r i j c u u n r u . Apoi, i se adres lui Harbert, ntrebnduu-l : C u n o t i p r i n c i p i i l e e l e m e n t a r e a l e ge o m e t r i e i ? Nu prea bine, domnule Cyrus ! rspunse Harbert, nevrnd s rite prea mult. i a d u c i a m i n t e c a r e s n t p r o p r i e t i le a d o u t r i u n g h i u r i a s e m e ne a ? D a , r s p u n s e Ha r b e r t . L a t u r i l e l o r o m o l o a g e snt proporionale. Ei bine, fiule-, n clipa de fa am construit dou t r i u n g h i u r i - d r e p t u n g h i u r i a s e m e n e a : c e l d i n t i i, m a i m i c , a r e d re p t l a t u r i p r j i n a p e r p e n d ic u l a r i d i s t a n a c a r e d e s p a r t e r u u l de p i c i o r u l p r j i n e i , i a r ipotenuza o constituie raza rnea vizual ; al doilea t r i u n g h i a r e d r e p t l a t u r i z i d u l p e r p e n d i c u l a r al f a l e z e i , a c r e i n l i m e v r e m s - o c u n o a t e m, i d i s t a n a c a r e se p a r r u u l d e b a z a z i d u l u i , i a r i p o t e n u z a e s t e f o r m a t t o t d e ra z a m e a v i z u a l , a f l n d u - s e p r i n u r mare n prelungirea ipotenuzei primului triunghi. A c u m a m n e l e s, d o m n u l e C y r u s ! s t r i g H a r bert. Dac distana de la ru la prjin este propor i o n a l c u d i s t a n a d e l a r u l a f a l e z , a t u n c i i n l i m e a p r j i n e i e s t e p r o p o r i o n a l cu n l i m e a f a lezei. A a e s t e , Ha r b e r t , r s p u n s e i n g i n e r u l, a s t f e l c , d u p c e v o m m s u r a p r i m e l e d o u d i s t a n e, cunoscnd nlimea prjinei, vom afla nlimea falezei printr-un simplu calcul de proporii, fr s mai fie nevoie s-o msurm. Msurar apoi cele dou distane orizontale, folosindu-se de prjina care se ridica la zece picioare deasupra solului.

Prima distan, dintre ru i locul unde fusese nf i p t p r j i n a n n i s i p, m s u r a c i n c i s p r e ze c e p i c i o a r e. A d o u a d i s t a n , d i n t r e r u i p e r e t e l e fa l e z e i , e r a de cinci sute de picioare. Dup ce isprvir msurtorile, cei doi pionieri se n t o a r s e r l a C m i n. A j u n s a c o l o , i n g i n e r u l sc o a s e l a i v e a l u n f e l d e l e s p e d e d e a r d e z i e i s t o a s , p e c a r e o a d u se s e d i n t r - u n a d i n p l i m b r i l e l u i . E ra f o a r t e u o r s - i z g r i e s o c o t e l i l e pe s u p r a f a a e i , f o l o s i n d u - s e de o s c o i c ascuit. El stabili deci urmtoarea proporie: 15 : 500 = 10 : X 500 X 10 = 5000 'iL 3 3 3, 3 3 15 P r i n u r m a r e , p e r e t e l e f a l e z e i m s u r a 3 3 3, 3 3 p i cioare . Cyrus Smith relu apoi instrumentul pe care-l fab r i c a s e n a j u n. S e t i e c d e p r t a r e a l a c a re f i x a s e c e l e doua r i g l e r e p r e z e n t a d i s t a n a u n g h i u l a r a s t e l e i A l p h a , d e a s u p r a o r i z o n t u l u i . I n g i n e r u l m s u r c t se poate de exact acest unghi, folosindu-se de o circ u m f e r i n pe c a r e o m p r i s e n t re i s u t e a i z e c i de p r i e g a l e . U n g h i u l a s t f e l m s u r a t a v e a z e c e g ra d e . A d u g n d l a c i f r a o b i n u t c e l e d o u z e c i i a p t e d e grade care despreau steaua Alpha de Polul Antarct i c i s c z n d d i n s o c o t e a l n l i me a p l a t o u l u i p e care i fcuse observaiile, inginerul obinu cifra de t r e i z e c i i a p t e . D e c i , C y r u s S m i t h t r a s e co n c l u z i a c insula Lincoln se afla la treizeci i apte de grade l a t i t u d i n e a u s t r a l s a u, i n n d s e a m d e i n s t r u m e n t e l e r u d i m e n t a r e p e c a r e l e f o l o s i s e, n t r e p a r a l e l a treizeci, i cinci i paralela patruzeci. Mai rmnea s obin longitudinea insulei, ca s a i b c o o r d o na t e l e e i c o m p l e t e . L o n g i t u d i n e a p u t e a s - o afle n aceeai zi, la amiaz, n clipa cnd soarele a v e a s t r e a c l a m e r i d i a n .
1 F.sle vorba de piciorul treizeci de centimetri. (N. A.)

englez,

unitate

de

msur

egal

cu

148

F i i n d d u m i n i c , p i o n i e r i i h o t r r s f a c o p l i m b a r e , m a i b i ne z i s s e x p l o r e z e i n u t u l a e z a t n t r e c o a s t a d e n o r d a l a c u l u i i g o l f u l R e c h i n u l u i, c h i a r p n l a e x t r e m i t a t e a c a p u l u i Ma n d i b u l e i d e S u d , d a c t i m p u l r m n e a f r u m o s . P r u z u l h o t r r s - l i a p e d u n e , u r m n d s s e n t oa r c a c a s s e a r a. La ora opt i jumtate, micul grup o porni de-a l u n g u l c a n a l u l u i . D i nc o l o , p e i n s u l a S a l v r i i , s e p l i m b a u c u u n a e r f o a r t e g r a v n u m e r o a se p s r i a c v a t i c e ce semnau cu pinguinii, uor de recunoscut dup strigtul lor neplcut, care semna cu rgetul mgarului. Pencroff, care privea toate lucrurile numai d i n p u n c t d e v e d e r e c o m e s t i b i l , a f l , n u f r o a r e c a r e m u l u m i r e , c de i c a m n e g r i c i o a s , c a r n e a l o r e ra bun de mncat. P e n i s i p u l i n s u l i e i s e t r a u i n i t e a m f i b i i m a r i, p r o b a b i l f o c i , c a r e i i c u t a s e r a d p o s t p e a c o l o. A n i m a l e l e a c e s t e a n u a ve a u n i c i u n f e l d e v a l o a r e a l i m e n t a r , c a r n e a l o r u l e i o a s f i i n d d e - a d r e p t u l d ez g u s t t o a r e ; t o t u i , C y r u s S m i t h l e ce r c e t c u l u a r e a m i n t e , f r s - i d e z v l u i e n s g n d u l. S e m u l u m i s s p u n t o v a r i l o r s i c f o a r t e cu r n d v o r v i z i t a ostrovul. rmul pe care naintau pionierii era presrat cu n e n u m r a t e s c o i c i , d i n t r e c a re m u l t e a r f i f c u t b u c u r i a c o l e c i o n a r i l o r. D e s c o p e r i r p r i n t r e el e t e r e b r a t u i e, g h i o c u r i i a l t e l e . D a r m a i p l c u t f u de s c o p e r i r e a l u i Nab, care semnal, la vreo patru mile de Cmin, un uria banc de stridii, pe care marea n reflux l lsa cu totul descoperit. Nab poate fi mulumit, cci nu i-a pierdut t i m p u l d e g e a ba , s t r i g P e n c r o f f l a v e d e re a b a n c u l u i de stridii care se zrea n larg. P l c u t d e sc o p e r i r e ! s p u s e r e p o r t e r u l. i d a c e s t e a d e v r a t c f i e c a r e s t r i d i e p r o d u c e c i n c i z e c i, a i z e c i d e m i i d e o u p e a n, a v e m a i c i o r e z e r v d e n e secat. T o t c e s e p oa t e , d a r n u c r e d s f i e p r e a h r n i toare stridiile astea, murmur Harbert. A s t a a a - i , r s p u n s e C y r u s. S t r i d i i l e c o n i n f o a r t e p u i n e m a t e r i i a z o t o a s e , a a c u n o m c a re n u

149

s - a r h r n i i c u a l t c e v a , a r f i s i l i t s m n n c e c i n c i s p r e z e c e p n l a a i s p r e z e c e d u z i n i d e s t r i d i i pe z i, Foarte b i n e ! C r e d c n c a z u l d e f a p u t e m n g h i i c t e d u z i n i de s t r i d i i d o r i m , f r s c o n s u m m t o t b a n c u l , s p u s e P e nc r o f f . C e - a r f i s c u l e ge m c t e v a p e n t r u m a s a d e prnz ? i f r s a t e p t e r s p u n s u l p e c a re l c u n o t e a u d i n a i n t e , m a r i na r u l i N a b a d u n a r s c o i c i l e t r e b u i toare prnzului lor, vrndu-le ntr-o plas din fire de h i b i s c u s , m p l e t i t de N a b . D e a l t f e l , n a c e e a i p l a s pionierii i transportau i hrana. i urmar apoi drumul n susul coastei, mergnd ntre dune i mare. D i n c n d n c n d , C y r u s S m i t h s e u i t a la c e a s , c u t n d s s e p r e g t e a s c d i n t i m p p e n t r u o b se r v a i a s o l a r , p e c a r e t r e b u i a s - o f a c l a o r a d o u s p r ez e c e precis. Toat aceast parte a insulei, pn la capul care mrginea golful Uniunii, capul Mandibulei de Sud, e r a s t e a r p . C t c u p r i n d e a u c u oc h i i , n u v e d e a u d e c t n i s i p p r e s r a t c u s c o i c i , a m e s t e c a t e c u s f r m t u r i de l a v . P u i n e p s r i d e m a r e z b u r a u d e a s u p r a a c e s t u i rm pustiu. Zrir ctiva goelanzi i albatroi i c t e v a ra e s l b a t i c e c a r e , c u d r e p t c u v n t, s t r n i r p o f t a l u i P e n c r o f f . M a r i na r u l n c e r c s l e d o b o a r e c u s g e i ; z a d a r n i c n s , c c i z b u r t o a r e le n u s e l s a u l a p m n t , i a r f i t r e b u i t d o b o r t e d i n z b o r. Lucrul acesta l fcu pe marinar s repete : V e d e i , d o m n u l e C y r u s, a t t a v r e m e c t n u v o m a v e a u na s a u d o u p u t i d e v n t o a re , a r e s f i e t a re greu ! Desigur, Pencroff, i rspunse reporterul, dar asta depinde numai de dumneata ! D-nc fier pentru evi, otel pentru culas, silitr, crbune i sulf pentru praful de puc, gsete-ne mercur i acid azotic pentru detonant, mai f rost i de nite plumb p e n t r u g l o a n e i c u s i g u r a n c C y r u s n e va f a b r i c a n i t e p u t i m i n u na t e . Ah ! Snt sigur c toate aceste substane se gs e s c n i n s u l , r s p u n s e i n g i n e r u l , d a r o a r m d e f o c e s t e u n i n s t r u m e n t d e l i c a t i c a r e n e c e s i t p ie s e

3$

d e m a r e p re c i z i e . n s f r i t , v o m v e d e a m a i t r z i u c e e de fcut. Cnd te gndeti c a trebuit s aruncm din nacel toate armele, toate instrumentele, pn i bricegele noastre, strig Pencroff. M t e m c d a c n u l e a r u nc a m , P e n c r o f f , n e a r u n c a p e n o i b a l o n u l n f u n d u l m r i i ! s p u s e H a r b e r t. - A s t a a a e s t e , l a p r o b m a r i n a r u l. Apoi trecu la o alt idee : M gndesc la mutra lui Jonallian Forster i a t o v a r i l o r s i , a d o u a z i d e d i m i n e a , c n d a u g s i t piaa goal i balonul nicieri ! I a t u n l u c r u de c a r e n u m s i n c h i s e s c ! m o r mi reporterul. D a , d a r e u a m f o s t c u i d e e a ! s p u s e P e nc r o f f c u un aer mulumit. F r u m o a s i d e e , n - a m c e z i c e , P e nc r o f f ! rspunse G e d e o n S p i l e t t , r z n d . U i t e u n d e n e - a a d u s i d ee a asta mrea. Tot e mai bine dect n minile suditilor ! strig marinarul. Mai ales de cnd s-a ntors i domnul Cyrus printre noi I N i c i m i e n u - m i d i s p l a c l o c u r i l e a s t e a, c a s s p u n d r e p t ! r s p u n s e re p o r t e r u l . D e a l t f e l, c e n e l i p sete ? Nimic ' M d a , m a i n i m i c , a f a r de . . . t o a t e ! r s p u n s e P e n c r o f f, h o h o t i n d d e r s. T e p o m e n e t i c n t r - o b u n z i g s i m i m i j l o c u l s - o t e r ge m d e a i c i ! - i p o a t e c h i a r m a i d e v r e m e d e c t v n c h i p u i i, interveni inginerul, - dac insula Lincoln nu-i a e z a t p r e a d e p a r t e d e v r e u n a r h i p e l a g sa u c o n t i n e n t , l u c r u p e c a r e - l v o m a f l a p n n t r - o o r . S - a r p u t e a s - o p r s i m c u r n d . N u a m n i c i o h a r t a P a c i f i c u l u i , d a r m i a m i n t e s c f o a r t e b i n e c u m ar a t p a r t e a lui sudic. Latitudinea pe care am obinut-o ieri ne arta c insula Lincoln se afl undeva ntre Noua Z e e l a n d i C i u l i . D a r a c e s t e d o u i n u t u r i s n t a e z a t e l a a s e m i i d e m i l e d e p r t a r e u n u l d e a l t u l. R m n e d e v z u t n c e p a r t e a a c e s t e i m a r i n t i n d e r i de ap este aezat insula noastr. Sper c lucrul acesta

l v o m a f l a , c u o a r e c a r e a p r o x i m a i e , d e n d a t ce v o m cunoate longitudinea insulei. Dar dup cum se pare, arhipelagul Pomotu este cel mai apropiat de noi n ce privete latitudinea ? ntreb Harbert D a , d a r d i s t a n t a c a r e n e d e s pa r t e d e e l e s t e d e o m i e d o u s u t e de m i l e . D a r p e a c o l o c e e s t e ? n t r e b N a b, c a r e u r m r e a c o n v o r b i r e a c u f o a r t e m u l f i n t e r e s , a r t n d c u m n a spre sud. Pe acolo nu-i nimic, rspunse Pencroff. N i m i c , n t r - a d e v r , n t r i i n g i n e r u l. S p u n e , C y r u s, n t r e b r e p o r te r u l , c e - a m p u t e a f a c e p r e s u p u n n d c i n s u l a L i nc o l n s e a f l d o a r l a d o u - t r e i s u t e d e m i l e d e N o u a Z ee l a n d s a u d e Chiti ? Atunci, rspunse inginerul, n loc s cld i m o c a s , v o m c o n s t r u i u n v a p o r, l a c r m a c r u i a vom instala pe meterul Pencroff. Mai e vorb, domnule Cyrus ! strig marinarul. S n t g a t a s m fa c i c p i t a n . . . d e n da t c e v e i c o n s t r u i u n v a s n s t a re s n f r u n t e v a l u r i l e ! V o m f a c e - o i pe a s t a , d e v a f i n e v o ie ! r s p u n s e Cyrus Smith. D a r, n t i m p c e o a m e n i i n o t r i v o r b e a u p l i n i d e c u r a j , s e a p r o p i a s e o r a l a c a r e t r e b u i a f c u t o b s e r vaia. Cum va constata oare Cyrus Smith trecerea soarelui la meridianul insulei, fr nici un instrument ? I a t u n l u c r u p e c a r e H a r b e r t n u p u te a s i - l n c h i puie. Observatorii se aflau acum la vreo ase mile de C m i n, n u d e p a r t e d e d u n e l e p r i n t r e ca r e f u s e s e g s i t i n g i n e r u l , d u p m i s t e r i oa s a l u i s a l v a r e . F i i n d o r a u n s p r e z e c e , p o p o s i r n a c e l l oc , p r e g t i n d u - i p r n z u l . H a r b e r t p o r n i s p r e u n p r u d i n a p r o p i e r e, c a s care ap n urciorul adus de Nab. n t r e t i m p, C y r u s S m i t h s e p r e g t i pe n t r u o b s e r v a i i l e s a l e a s t r o n o m i c e . E l a l e s e p e p l a j u n l o c n e t e d, p e c a re m a r e a n r e t r a g e r e l n i v e l a s e c u de s v r i r e . A c e a s t n t i n d e r e d e n i s i p f o a r t e f i n e r a n e t e d ca - n

p a l m , n i c i u n g r u n t e n e d e p i m d u - l p e c e l l a l t. D e a l t f e l n u e r a n e a p r a t ne v o i e d e u n p l a n p e r f e c t o r i zontal, precum nu se impunea nici ca bul nfipt n n i s i p s f i e f i x a t p e r p e n d i c u l a r. D i m p o t r i v , i n g i n e r u l l n f i p s e , d n d u - i c h i a r o oa r e c a r e n c l i n a r e s p r e s u d, a d i c s p r e p a r t e a o p u s s o a re l u i . N u t r e b u i e s u i t m c l o c u i t o r i i i n s u l e i L i n c o l n v e d e a u s o a re l e d e s c r i n d u - i a r c u l d e a s u p r a o r i z o n t u l u i d e n o r d i n u d e s u d, d e o a r e c e i n s u l a e r a a e z a t n e m i s f e r a a u s t r a l . H a r b e r t n c e p u s n e l e a g c e a v e a d e g n d s f a c i n g i n e r u l , c a s c o n s t a t e t r e c e r e a s o a r e l u i l a me r i d i a nul insulei, cu alte cuvinte, s tie cnd e miezul zilei n acel punct al globului. Voia s afle aceasta cu a j u t o r u l u m b r e i , p e c a r e o p r o i e c t a b u l p e n i s i p, i n l i p s a a l t o r i n s t r u m e n t e a v e a s o b i n cu a p r o x i maie rezultatul dorit. n t r - a d e v r, n c l i p a n c a r e a c e a s t u m b r v a d i s p r e a , va f i o r a d o u s p r e z e c e f i x ; v a f i d e a j u n s s se urmreasc extremitatea umbrei ca s se cunoasc c l i p a n c a r e ; d u p c e a sc z u t , e a v a r e n c e p e s c r e a s c . n c l i n n d b u l n p a r t e a o p u s s o a r e l u i, i n g i n e r u l f c e a c a u m b r a c e c d e a s f ie m a i l u n g , p u t n d u r m r i a s t f e l m a i u o r f a z e l e p r i n ca r e v a t r e c e . C u c t a c u l u n u i c a d r a n e s t e m a i l u n g, c u a t t p o a t e f i urmrit mai uor n deplasarea lui. i umbra baston u l u i r e p r e z e n t a a s t f e l a c u l u n u i c a d r a n. Cnd socoti c a sosit momentul, Cyrus Smith ng e n u n c h i e pe n i s i p i n c e p u s m s o a re m i c o r a r e a umbrei cu ajutorul unor mici rui, pe care i nfigea n nisip. Tovarii si urmreau operaia cu mult interes. R e p o r t e r u l i n e a c r o n o m e t r u l s u n m n , g a t a s a n u n e o r a c n d u m b r a v a f i d i s p r u t. n a f a r d e aceasta, deoarece se nimerise ca Cyrus Smith s f a c a c e s t e o p e r a i u n i n z i u a d e 1 6 a p r i l i e, z i n ca r e t i m p u l m i j l o c i u s e c o n f u n d c u t i m p u l a d e v r a t, o r a p e c a re a v e a s - o a n u n e G e d e o n S p i l e t t v a f i c h i a r ora Washingtonului i aceasta avea s simplifice calculele. ... n t r e t i m p, s o a r e l e n a i n t a n c e t , u m b r a b u l u i

153.

scdea mereu i, n clipa n care lui Cyrus Smith i se p r u c a e a c r e t e d i n n o u , e l n t re b . Ct e ora ? C i n c i i u n m i n u t , i r s p u n s e Ge d e o n S p i l e t t . N u - i m a i r m n e a d e c t s f a c c a l c u l e l e , ce e a c e n u - i f u p r e a g r e u. E x i s t a d e c i o d i f e r e n d e c i n c i o r e n t r e W a s h i n g t o n i i n s u l a L i n c o l n. I n g i n e r u l t i a c s o a r e l e , n m i c a r e a l u i c i r c u l a r , p a r c u r g e c i n c i s p r e zece g r a d e p e o r . C i n c i s p r e z e c e g r a d e n m u l i t e c u c i n c i o r e d a u a p t e z e c i i c i n c i d e g r a d e. Aadar, Washingtonul, aflndu-se la 773'11" longitudine, adic 77,J msurate dup meridianul din Greenwich n raport cu care americanii, ca i eng l e z i i , m s oa r l o n g i t u d i n e a i n s u l a L i n c o l n u r m a : s - a i b , c u 75 m a i m u l t , a d i c s s e a f l e l a 1 5 2 . l o n gitudine. C y r u s S m i t h a n u n r e z u l t a t u l t o v a r i l o r s i. i n n d s e a m d e g r e e l i l e c a re s - a r f i p u t u t s t r e c u r a l a . a c e a s t o b s e r v a i e , e l se c r e z u n d r e p t i t s a f i r m e, aa cum fcuse i pentru latitudine, c insula Linc o l n s e a f l a a e z a t n t re p a r a l e l e l e 3 5 3 7 , i n t re m e r i d i a n e l e 1 5 0 1 5 5 , l a v e s t d e G r e e n w ic h . A c e a s t a , c u o n g d u i n de 5 , a t t p e n t r u l o n g i t u d i n e, c t i p e n t r u l a t i t u d i n e , c e e a c e p u t e a s r e p r e z i n te l a o e v e n t u a l e r o a r e d e o b s e r v a i e o d i f e r e n d e t re i s u t e d e m i l e l o n g i t u d i n e sa u l a t i t u d i n e , l a d i s t a n e l e c a l culate. Dar ei nu trebuiau nicidecum s se lase influenai , n h o t r r i l e l o r d e a c e a s t e ve n t u a l e r o a r e. nelegeau acum limpede c insula Lincoln era aezat departe de orice rm sau arhipelag i c nu puteau parcurge o asemenea distan ntr-o barc rudimentar. Dup datele pe care ncercaser s le stabileasc, insula era aezat la cel puin o mie dou sute de m i l e d e T a h i t i i d e i n s u l e l e a r h i p e l a g u l u i P o m o t u, l a mai mult de o mie opt sute de mile de Noua Zeeland i l a m a i b i n e d e p a t r u m i i c i n c i s u t e d e m i le d e coasta american. D a r, o r i c t i r sc o l e a a m i n t i r i l e, C y r u s S m i t h n u - i p u t e a a m i n t i de e x i s t e n a v r e u n e i i n s u le c u n o s cute n aceast regiune a Pacificului.

154

CAPITOLUL XV

Se hotrte iernatul. Problema metalelor. Explorarea insulei Salvrii. Vntoarea de foci. Prinderea unui mamifer spinos. Un knla. Ce se nelege prin metoda catalan. Fabricarea fierului. Cum se obine oelul.

A d o u a z i d e d i m i ne a , l a 1 7 a p r i l i e, p r i m u l c u vnt al marinarului fu adresat lui Gedeon Spilett : Ei, ce vom fi astzi ? ntreb el. Ceea ce va gsi de cuviin Cyrus, i rspunse reporterul. D i n c r m i da r i i o l a r i , t o v a r i i i n g i n e r u l u i a ve a u s se transforme n metalurgiti. n a j u n , d u p p r n z , e x p l o r a s e r i n s u l a p n la e x tremitatea capului Mandibulei, la o deprtare de a p r o a p e a p t e m i l e d e C m i n . A c o l o se t e r m i n a l u n g u l i r d e d u n e i s o l u l c p t a o a p a r e n v u l c a n i c . Nu mai erau faleze nalte, ca cele din apropierea platoului Grande-Vue, ci doar un fel de chenar neregulat, c a r e n c a d r a g o l f u l n g u s t , c u p r i n s n t r e ce l e d o u capuri, care se formaser din substanele minerale a r u n c a t e d e v u l c a n . n t o r c n d u - s e ac a s l a c d e r e a nopii, pionierii notri nu se culcar nainte de a fi hotrt definitiv dac rmneau sau plecau de pe insula Lincoln. D i s t a n a d e o m i e d o u s u t e d e m i l e, ca r e d e s p r e a i n s u l a de a r h i p e l a g u l P o m o t u , e r a f o a r te m a r e . O b a r c n - a r f i i z b u t i t s - o p a r c u r g , m a i al e s t o a m n a , c n d v r e m e a p u t e a o r i c n d s s e s t r i c e. A c e a s t a e r a p r e r e a l u i P e n c r o f . D e a l t m i n t e r i e de s t u l d e g r e u s construieti o barc, chiar cnd ai toate instrument e l e n e c e s a r e , d a r n m p r e j u r r i l e d e f a , c n d p i o nierii notri nu aveau nici un fel de scule i cnd ar f i t r e b u i t s n c e a p p r i n a f a b r i c a c i o c a n e , t o p o a r e, f e r s t r a i e , r i n d e l e i a l t e u n e l t e , l u c r u c a r e a r f i ce r u t m u l t t i m p. H o t r r d e c i s i e r n e z e p e i n s u l a L i n -

155.

c o l n i s - i c a u t e o l o c u i n m a i p o t r i v i t , n c a r e s - i p e t r e a c l u n i l e d e i a r n . D a r , n a i n t e de t o a t e , t r e b u i a u s n t re b u i n e z e m i n e r e u ! d e f i e r, d i n c a r e i n g i n e r u l g s i s e c t e v a z c minte n partea de nord-vest a insulei i s transforme a c e s t m i ne r e u n f i e r s a u n o e l . S e t i e c , n ge n e r a l , p m n t u l n u c o n i n e me t a l e l e n stare curat. Cele mai multe dintre ele se gsesc combinate cu oxigen sau cu sulf. i chiar cele dou buci de minereu pe care le ridicase Cyrus Smith e r a u , u n a u n m a g n e t i t , i a r c e a l a l t o p i r i t , s a u s u l fura de fier. Cel dinti, magnetitul, era un oxid de fier i t r e b u i a d e c i r e d u s c u a j u t o r u l c r b u ne l u i , a d i c e l i m i n a t o x i g e n u l p e n t r u a o b i n e f i e r c u r a t. A ce s t l u c r u s e f c e a f i e s u p u n n d m i n e r e u l, a m e s t e c a t c u crbune, la o temperatur nalt, fie prin aa-zisa metod catalan", uoar i rapid, care transform m i n e r e u l n f i e r , p r i n t r - o s i n g u r o p e r a i e s a u , n s f r i t , p r i n m e t o d a f u r n a l e l o r n a l t e , c a r e t ra n s f o r m m i n e r e u l m a i n t i n f o n t i - a p o i f o n t a n f i e r, e x t r g n d u - i p r o c e n t u l d e c r b u n e c u c a r e e s t e c o m b i n a t . Cyrus S-mith avea nevoie de fier i nu de font ; treb u i a d e c i s c a u t e s f o l o s e a s c m e t o d a ce a m a i r a p i d . D e a l t fe l , m i n e r e u l p e c a r e - l g s i s e e r a e l n s u i f o a r t e c u r a t i f o a r t e b o g a t n f i e r. F c e a p a r t e d i n a c e a s p e c i e d e m i n e re u , c a r e s e g s e t e n m a s e d e c u l o a r e c e n u i e n c h i s, d u n p r a f n e g r u, c r i s t a l i z e a z n o c t a e d r e re g u l a t e i d n a t e r e m a g n e t e l o r n a t u r a l e . n E u r o pa , i a n u m e n S u e d i a i N o r v e g i a, u n d e s e g s e s c z c m i n t e b o g a t e , e l s e r v e te l a f a b r i c a r e a f i e r u l u i d e p r i m c a l i t a t e . N u d e p a r t e d e ac e s t z c m n t s e g s e a u i z c m i n t e l e d e c r b u n e, p e c a r e p i o n i e r i i n c e p u s e r s l e f o l o s e a s c . D ec i , m a t e ria prun se alia foarte prielnic aezat, nlesnind transformarea minereului. A a d a r , d o m n u l e C y r u s, n t r e b P e n c r o f f , vom prelucra minereul de fier ? - D a , d r a g u l m e u , r s p u n s e i n g i n e r u l , d a r n a c e s t s c o p v o m n c e p e p r i n a v n a pe i n s u l a c e a m i c v r e o c t e v a f o c i , c e e a c e t i u c n u - . i d i s p la c e .

,'156

S v n m f o c i ? se m i r m a r i n a r u l , n t o r c n d u - s e spre Gedeon Spilett. Nu tiam c focile intr n fabricaia fierului ! D a c s p u ne C y r u s , a a e s t e ! l l i n i t i r e p o r te rul. I n g i n e r u l n s p r s i s e n t r e t i m p C m i n u l, a s t f e l c P e n c r o f f s e v z u s i l i t s s e p r e g t e a s c d e v n toare, fr nici o alt explicaie. P u i n d u p a c e e a , C y r u s S m i t h , H a r b e r t, G e d e o n S p i l e t t , N a b i P e n c r o f f s e a f l a u c u t o i i p e p l a j , a c o l o u n d e c a n a l u l f o r m a u n f e l d e va d , d e c t e o r i m a r e a se r e t r g e a . V n t o r i i l s t r b t u r f r s se ude mai sus de genunchi. C y r u s S m i t h p u n e a p e n t r u p r i m a oa r p i c i o r u l p e a c e a s t i n s u l , t o v a r i i s i n s p e n t r u a d o u a o a r , c c i a i c i i a z v r l i s e b a l o n u l n a u f r a g i a t. Cteva sute de pinguini i ntmpinar la sosire, priv i n d u - i c u o c h i m i r a i . P i o n i e r i i , na r m a i c u m e r a u c u c i o m e g e , a r f i p u t u t s - i u c i d c u u u r i n , t o t u i n u f c u r n i c i o n c e r c a r e , d e o a r e c e n u v o i a u s s p e r i e f o c i l e , c u l c a t e p e n i s i p l a o m i c d e p r t a r e. naintar deci cu bgare de seam spre extremitatea nordic, clcnd pe un sol ciuruit de mici scobit u r i , c a r e e r a u d e f a p t n i t e c u i b u r i de p s r i a c v a t i c e . L a c a p t u l i n s u l e i s e z r e a u n i t e m o g l d e e ne g r e , c a re n o t a u l a s u p r a f a a a p e i . P a r c a r f i f o s t mici stnci plutitoare. E r a u f o c i l e p e n t r u c a r e v e n i s e r . E l e t r e b u i a u l s a t e s i a s p e p l a j , c c i p n t e c e l e l o r n g u s t, b l a n a lor deas i scurt i trupul lor alungit n chip de fus face ca focile, bune nottoare,, s nu poat fi prinse n a p . P e u s c a t n s , p i c i o a r e l e l o r sc u r t e , c u d e g e tele unite printr-o membran, abia le ngduie s se t r a s c nc e t i g r e o i . Pencroff cunotea nravurile acestor amfibii i i sftui tovarii s atepte ca focile s se culce pe p l a j , s p r e a s e n c l z i l a s o a r e , d u p c a r e se v o r c u f u n d a n t r - u n s o m n a d n c . A t u nc i , v o r f a c e n. a a f e l, n c t s l e t a i e d r u m u l i s l e l o v e a sc p e s t e b o t . , .

157

V n . t o r i i s e a s c u n s e r d u p s t n c i l e l i t o ra l u l u i , a teptnd n tcere. T r e c u o o r , p n c n d f o c i l e s e h o t r r s i a s p e nisip. Sosir n sfrit vreo ase. Pencroff i Harbert s e d e p r t a r , s p r e a o c o l i c a p t u l i n s u l e i, c a s le i a p e l a s p a t e i s l e t a i e d r u m u l . n t i m p u l ac e s t a , C y r u s S m i t h. , G e d e o n S p i l e t t i N a b s e f u r i a u c t r e v i i t o r u l t e a t r u d e l u p t , t r n d u - s e d e - a l u n g u l s t n c i l o r. D e o d a t , P e n c r o f f, n a l t i v o i n i c , i e i d i n a s c u n ztoare i scoase un chiot. Inginerul i cei doi tovari ai si se repezir ntre mare i foci. Dou-trei dintre ele, lovite cu putere, czur moarte pe nisip, p e c n d c e l e l a l t e i z b u t i r s s e a r u n c e n m a r e, f c n du-se nevzute n larg. Focile cerute, domnule Cyrus ! spuse marinarul naintnd spre inginer. B i n e , P e n c r o f f . L e v o m t ra n s f o r m a n f o a l e, pentru fierrie. n f o a l e ? ! s t r i g P e n c r o f f. C e n o r o c a d a t pe s t e focile astea ! n t r - a d e v r, i n g i n e r u l v o i a s f a c d i n p ie l e a l o r nite dispozitive pentru suflat aerul necesar prelucrrii minereului. Focile acestea erau de mrime mijlocie ; n l u n g i m e n u d e p e a u a s e p i c i o a re , i a r c a p u l l o r semna cu un cap de cine. F i i n d c n u a v e a n i c i u n r o s t s c a r e o g re u t a t e a t t d e m a r e , Na b i P e n c r o f f h o t r r s l e j u p o a i e p e l o c, n t i m p c e C y r u s S m i t h i r e p o r t e r u l av e a u s t e r m i n e explorarea micii insule. M a r i n a r u l i n e g r u l s e d e s c u r c a r cu m u l t n d e m n a r e , a s t fe l c , t r e i o r e m a i t rz i u , C y r u s S m i t h d i s punea de dou piei de foc, pe care voia s le folos e a s c a a c u m e r a u , f r s l e m a i t b c e a s c . Pionierii ateptar refluxul,- apoi se ntoarser la Cmin, trecnd din nou canalul. P r e l u c r a r e a p i e i l o r n u f u u n l u c r u u o r. E l e t r e b u i a u s f i e p r i n s e pe n i t e r a m e d e l e m n , c a r e s l e t i n n t i n s e i a p o i t r e b u i a u c u s u t e u n a d e a l ta c u n i t e f i b r e , c a s p o a t f i u m p l u t e c u a e r , f r s r s u f l e

158

prea mult. Pionierii se vzur nevoii s renceap o p e r a i a de c t e v a o r i . C y r u s S m i t h a v e a la d i s p o z i i e d o a r c e l e d o u l a m e d e o e l f c u t e d i n z g a r d a l u i T o p, t o t u i s e d o v e d i a t t de i n d e m n a t i c i t o v a r i i s i l a j u t a r c u a t t a p r i c e p e re , n c t , p e s t e t r e i z i l e, i n v e n t a r u l m i c i i c o l o n i i se m b o g i s e c u u n d i s p o z i t i v d e suflat aerul, menit s injecteze oxigen n mijlocul min e r e u l u i , n t i m p u l c t v a f i s u p u s c l d u r i i. F r aceasta, operaia nu avea sori de izbnd. n d i m i n e a a z i l e i d e 2 0 a p r i l i e , n c e p u, a a c u m o numete reporterul n nsemnrile sale, perioada met a l u r g i c " . I n g i n e r u l e r a h o t r t , s e t i e, s l u c r e z e c h i a r l a l oc u l u n d e s e g s e a u z c m i n t e l e de c r b u n e i d e f i e r. D u p s o c o t e l i l e l u i , a c e s t e a s e a f l a u l a p oa l e l e m u n t e l u i F r a n k l i n, l a o d e p r t a r e d e a s e m i l e . N u p u t e a f i v o r b a s s e n t o a r c n f i e c a r e s e a r la C m i n, a a c e i h o t r r s se a d p o s t e a s c n t r - o colib de crengi, ca s poat urmri zi i noapte importanta operaie. P l e c a r d i s - de - d i m i n e a . N a b i P e n c r o f f d uc e a u p e o t a r g a d i s p oz i t i v u l d e s u f l a t a e r u l i o o a r e c a r e cantitate de provizie, pe care aveau s-o mai nmuleasc pe drum. S t r b t u r p d u r e a J a c a m a r u l u i p r i n p a r t e a e i c ea m a i d e a s . i c r o i r u n d r u m , c a r e m a i t r z i u a v e a s d e v i n c a l e a d i r e c t , c e l e g a p l a t o u l G ra n d e - V u e c u m u n t e l e F r a n k l i n. C o pa c i i , a p a r i n n d s p e c i i l o r d e care am mai pomenit, erau minunai. Harbert semnal prezena unei noi specii, aa numiii arbori drag o n i " , p e c a r e P e n c r o f f s e g r b i s - i n u m e a s c p r a z n g m f a t " , c c i , c u t o a t n l i m e a l o r, c o p a c i i a c e t i a f c e a u p a r t e d i n f a m i l i a l i l i a c e e l o r , a i d o m a ce p i i i s p a r a n g h e l u l u i . R d c i n a l e m n o a s a a c e s t o r c o paci, fiart, e foarte bun de mncat i supus ferment a i e i , e a d o l i c o a r e d e s t u l de p l c u t . A d u n a r o c a n t i t a t e d e s t u l d e m a r e d i n a c e s t e r d c i n i. D r u m u l p r i n p d u r e f u l u n g . E l i n u t o a t z i u a , n g d u i n d c o l o n i t i l o r n o t r i s o b se r v e f a u n a i f l o r a locului. Top, n seama cruia era mai ales descoper i r e a f a u n e i , a l e r g a p r i n t r e i e r b u r i , s t r n i n d t o t fe l u l

'159

d e v n a t ; f r a a l e g e , H a r be r t i G e d e o n S p i l e t t u c s e r c u s g e i l e d o i c a n g u r i i u n a n i ma l c a r e s e m n a c u u n a r i c i sa u c u b i n e c u n o s c u t u l f u r n i ca r . i cnd va fi n oal, se grbi s ntrebe Pencroff, cu ce o s semene ? C u o b u c a t d e c a r n e d e v a c , r s p u n s e H a r bert. A l t c e v a n i c i n u c e r e m , r s p u n s e ma r i n a r u l . n timpul acestei excursii, pionierii ntlnir civa p o r c i m i s t r e i c a r e n u c u t a u s - i a t a c e . i s e p r ea c n u v o r m a i d a i p e s t e a l t e f i a re p e r i c u l o a s e, c n d n t r - u n d e s i , r e p o r t e r u l z r i l a c i v a pa i d e e l , n t r e c re n g i l e u n u i c o p a c , u n a n i ma l c a r e i s e p r u c seamn cu un urs i pe care ncepu s-l schieze l i n i t i t n c a r n e t . D i n fe r i c i r e p e n t r u G e d e o n S p i l e t t , a n i m a l u l n u e r a u n u r s. N u e r a d e c t u n k u l a , cu noscut i sub numele de leneul". Avea mrimea u n u i c i n e , p r u l z b u r l i t , d e c u l o a r e m u r d a r , i l a b e l e n z e s t r a t e c u g h e a re p u t e r n i c e , c a re l a j u t a u s s e c a r e p e c o p a c i , p e n t r u a s e h r n i c u f r u n ze l e l o r . D u p c e s t a b i l i r i d e n t i t a t e a a c e s t u i a n i m a l , p e ca r e l l s a r s - i v a d n p a c e de n d e l e t n i c i r i l e s a l e, r e p o r t e r u l s e m u l u m i s n s c r i e s u b d e s e n u l s u l e n e " n l o c d e u r s" , a p o i p o r n i r m a i de p a r t e . P e l a o r e l e c i n c i d u p - a m i a z , C y r u s S m i t h d d u s e m n a l u l o p r i r i i . S e a f l a u n a f a r a p d u r i i , l a p oa l e l e p u t e r n i c e l o r m e t e r e z e d e l a v , c a r e s p r i j i n ea u m u n tele Franklin spre rsrit. La cteva sute de pai curgea Prul Rou, aa c pionierii aveau la ndemn ap bun de but. T a b r a f u c u r n d n j g h e b a t . n m a i p u i n d e o o r r i d i c a r l a m a r g i n e a p d u r i i , n t r e c o p a c i, o c o l i b f c u t d i n c r e n g i , l i a n e i p m n t . C e r ce t r i l e g e o l o g i c e f u r a m n a t e p e n t r u a d o u a z i . P r e g t i r c i n a, a e z n d f r i g a r e a l a f l a c r a u n u i f o c v e s e l , n f a a c o l i b e i. Pe la ora opt, dormeau dui, n timp ce unul dintre ei sttea de veghe, ca s ntrein focul i pentru a p z i t a b r a d e a n i m a l e l e s l b a t i c e ca r e p u t e a u s - i d e a t r c oa l e .

160

A doua zi, la. 21 aprilie, Cyrus Smith porni mp r e u n c u Ha r b e r t n c u t a r e a t e r e n u r i l o r , u n d e g s i s e m o s t r e d e m i ne r e u . E l d e s c o p e r i z c m n t u l , l a s u p r a f a a s o l u l u i , a p r o a p e d e i z v o r u l p i n u l u i, l a p o a lele uneia, dintre meterezele ce sprijineau muntele n p a r t e a de n o r d - e s t . M i n e r e u l , , f o a r t e b o ga t n f i e r , i a - , c r u i s t r u c t u r n g d u i a s f i e u o r s u p u s t o p i r i i, se-prezenta,ntr-o form ct se poate de potrivit pent r u, m o d u l d e e x t r a c i e p e c a r e i p r o p u ne a s - l f o l o s e a s c . . i n g i n e r u l : m e t o d a c a t a l a n , s i m p l i f i c a t , a a cum se aplic n Corsica.D e f a p t , m e t o d a c a t a l a n p r o p r i u - zi s c e r e c u p t o a r e i c r e u z e t e , n c a r e m i n e re u l i c r b u n e l e , a e z a t e n p t u r i a l t e r na t i v e , s n t r e d u s e i t r a n s f o r m a te n f i e r . D a r C y r u s S m i t h n u - i p u t e a n g d u i l u x u l u n o r as t fel de. construcii. El dorea s formeze din minereu i crbune o mas cubic, n centrul creia s sufle a e r c u a j u t o r u l d i s p o z i t i v u l u i s . u. A c e s t a e r a f r n doial procedeul ntrebuinat de primii metalurgiti a i . o m e n i r i i i , c e e a c e i z b u t i s e r a c e t i a s f a c l a vremea lor, puteau desigur i ei s reueasc pe insula L i n c o l n. C a i m i n e r e u l , c r b u n e l e c a r e s e g s e a n u p r ea d e parte, la suprafaa pmntului, fu adunat fr greut a t e . M i n e re u l f u s f r m a t a p o i n b u c e l e m i c i i c u r a t c u m na d e m u r d r i i l e d e l a s u p ra f a . n g r mdir apoi crbunele i minereul, aezndu-l n pturi suprapuse, aa cum procedeaz crbunarii cu lemn u l p e c a re v o r s - l c a r b o n i z e z e . S u b i n f l u e n a a e r u lui suflat de foale i a cldurii, crbunele avea s se t r a n s f o r m e n a c i d c a r b o n i c , a p o i n o x i d d e ca r b o n , care la rndul lui avea s se combine cu oxidul de fier, e x t r g n d o x i g e n u l i l s n d s c u r g f i e r u l c u ra t . A c e s t a f u p r oc e d e u l f o l o s i t d e i n g i n e r . A ez f o a lele din piele de foc, prevzute cu un tub de pmnt refractar, fabricat n cuptorul de olrie, lng grmada de minereu. Micate primtr-un mecanism simplu, njghebat cu ajutorul unui cadru de lemn i a unor funii

10*

161

d e f i b r e , f o a l e l e z v r l i r n m a s a m i ne r e u l u i o c a n t i t a t e d e a e r , c a r e - i r i d i c a t e m p e r a t u r a , a j u t n d n ac e -

162

l a i t i m p p r o c e s u l c h i m i c , d e p e u r m a c r u i a p i o n i e r i i obinur o cantitate de fier c u r a t. G r e a o p e ra i e ! R b d a r e a i i n g e n i o z i t a t e a p i o n i e r i l o r f u r p u s e l a g re a n c e r c a r e . T o t u i , o p e r a i a i z b u t i i r e z u l t a t u l f u u n fe l d e b i c d e f i e r s p o n g i o s, p e care se vzur nevoii s-o bat la rou, adic s-o fur e a s c , p e n t r u a n l t u r a i m p u r i t i le n v e l i u l u i l i c h e f i a t . B i ne n e l e s c a c e s t o r f i e r a r i i m p r o v i z a i l e l i p s e a c i o c a n u l ; e i s e a f l a u n s i t ua i a n c a r e s e a f l a s e i primul metalurgist i procedar ntocmai cum proc e d a se e l : p r i m a b i c de f i e r, f i x a t p e u n b , l e s l u j i d e c i o c a n , p e n t r u a l o v i a d o u a b ic , p e o n i c o v a l d e g r a n i t . O b i n u r a s t f e l u n m e ta l r u d i m e n t a r, d a r c a r e s e p u t e a n t r e b u i n a . n c e l e d i n u r m , d u p m u l t e s f o r r i i o b o s e a l , n z i u a d e . 2 5 a p r i l i e , p i o n i e r i i f u r i s e r c i v a d r u g i d e f i e r i - i p r e f c u s e r n s c u l e : c l e t i, c a z m a l e, s a p e , pe care Pencroff i Nab le gseau minunate. Dar metalul nu-l putea folosi prea mult n stare de f i e r c u r a t : e l t r e b u i a p r e f c u t n o e l. O r i, o e l u l r e z u l t d i n c o m b i na r e a f i e r u l u i c u c r b u n e l e, o b i n n d u - s e f i e d i n f o n t , d i n c a r e s e e x t r a ge o a n u m i t c a n t i t a t e d e c r b u n e , f i e d i n f i e r , c r u i a i s e a d a u g c r b u n e l e c a r e - i l i p s e t e . C y r u s S m i t h a v e a s f o l o s e a s c a c e s t d i n u r m p r o c e d e u, d e o a re c e f i e r u l p e ca r e l d e s c o p e r i se e r a c u r a t . I n g i n e r u l n c l z i m e t a l u l m p r e u n c u c r b u n e pisat n t r - u n c r e u z e t d e p m n t r e f r a c t a r i o e l u l a s t f e ' l obinut, maleabil i la cald i la rece, fu prelucrat cu c i o c a n u l . Na b i P e n c r o f f , b i n e n d r u m a i, f u r i r n i t e t o p o a r e , c a r e s e c l i r m i n u na t p r i n n c l z i r e l a r o u i c u f u n d a r e b r u sc n a p r e c e . Mai fabricar i alte unelte i anume : lame de rindea, topoare i toporae, benzi de oel pentru ferst r a i e , f o a r fe c i ' , c a z m a l e , l o p e i , c i o c a n e, c u i e t o a te , fr ndoial destul de grosolane. n s f r i t , n z i u a d e 5 m a i , p r i m a p e r i o a d m e ta l u r g i c s e nc h e i e i f i e r a r i i s e n t o a r s e r l a C m i n,

10*

163

u n d e i a t e p t a u a l t e l u c r r i , n c a r e a v e a u s se s p e cializeze n curnd,

164

CAPITOLUL XVI

Se pune din nou problema locuinei. Fanteziile lui Pencroff. O explorare n nordul lacului. Marginea de miaznoapte a platoului. erpii. Extremitatea lacului. Top e nelinitit. Top noat. O lupt sub ap. Vaca de mare.

E r a n z i u a de 6 m a i , c a r e c o re s p u n d e c u 6 n o i e m b r i e n e m i s f e ra b o r e a l . C e r u l s e n t u ne c a s e d e c t e v a z i l e i c u t oa t e c t e m p e r a t u r a n u. s c z u s e n c p r e a s i m i t o r, p i o n i e r i i s o c o t e a u c t r e b u i e s ia o a r e c a r i m s u r i , p e n t r u a - i a s i g u r a i e r n a t u l . D a c p e i n s u l a L i n c o l n s - a r f i g s i t u n t e r m o m e t r u, e l a r f i a r t a t n m e d i e 1 0 1 2 d e a s u p r a l u i z e r o , f a p t ca r e n u t r e b u i e s m i r e p e n i m e n i . F i i n d a e z a t n t r e pa r a l e l e l e 3 5 i 4 0 , i n s u l a L i n c o l n t r e b u i a s p r e z i n t e n e m i s fe r a de sud condiiile climaterice ale Siciliei sau ale Grec i e i d i n e m i s fe r a d e n o r d . D a r , d a t f i i n d c G r e c i a i Sicilia sufereau de pe urma unor geruri mari, nsoite de zpad i ghea, era de presupus c i insula Lincoln va fi supus n toiul iernii unor scderi de t e m p e r a t u r m p o t r i v a c r o r a t r e b u i a u s f i e p r e g tii. n t o t c a z u l , c h i a r d a c f r i g u l n u - i a me n i n a n c , v r e m e a p l o i l o r se a p r o p i a i p e a c e a s t i n s u l s i n g u ratic, aezat n plin Ocean Pacific i expus tuturor intemperiilor venite din larg, tulburrile atmosferice trebuiau s fie dese i foarte violente. P r o b l e m a g s i r i i u n e i l oc u i n e m a i p o t r i v i t e d e c t C m i n u l s e p u n e a i m e d i a t , c e r n d b g r a b n ic d e z l e gare. Pencroff avea desigur o oarecare slbiciune pentru adpostul descoperit de el, totui nelese i el repede c t r e b u i a u s c a u t e a l t u l m a i b u n. O d a t , n m p r e jurri pe care le cunoatem. Cminul fusese inundat d e a p e , i p i o n i e r i i n u s e m a i p u t e a u e x p u ne u n u i a s t fel de accident. D e a l t f e l , s p u s e C y r u s S m i t h , ma i t r e b u i e s lum i alte msuri de prevedere.

10*

165

rul.

De

c e ? I n s u l a n u e s t e l o c u i t , s p u se r e p o r t e -

T o t c e s e p o a t e ! r s p u n s e i n g i n e r u l, c u t o a t e c n u a m c e r c e t a t - o n c n n t r e g i m e, d a r c h i a r d a c n u s e a f l n i c i o f i i n o m e n e a s c p e a i c i, m i - e t e a m t o t u i s n u f i e p l i n d e a n i m a l e s l b a t ic e . T r e b u i e s ne punem la adpost de orice atac i s nu mai fim s i l i i a v e g h e a p e r n d noapte d e n o a p t e ca s n u l s m s s e s t i n g f o c u l . i a p o i , d r a g i i m e i , t r e b u i e s n e g n d i m l a t oa t e . Piraii m a l a e z i t r e c a d e s e a p r i n prile acestea ale Pacificului. C u m s e p o a t e ? ! s e m i r H a r b e r t. A j u n g p n l a o a s e m e n e a d i s t a n d e u sc a t ? D a , c o p i l u l m e u , r s p u n s e i n g i n e r u l . P i r a i i a c e t i a s n t m a r i n a r i n d r z n e i , da r t o t o d a t s n t i n i t e t l h a r i p e r i c u l o i , m p o t r i v a c r o r a n o i t r e b u ie s lum toate msurile posibile. F o a r t e b i n e , r s p u n s e P e n c r o f f, n e v o m a p r a de t o i d u m a n i i c e s e p o t i v i , f i e ei c u d o u s a u c u p a t r u p i c i oa r e . D a r , d o m n u l e C y r u s, n - a r f i b i n e s c e r c e t m t o a t e c o l u r i l e i n s u l e i n a i n t e d e a n t re prinde ceva ? Bine ar fi, ntri Gedeon Spilett. Cine tie dac n u v o m g s i p e c oa s t a o p u s u n a d i n p e t e r i l e p e c a r e i zadar le-am cutat aici ? E a d e v r a t , r s p u n s e i n g i n e r u l, t o t u i , v o i u i t a i , d r a g i i m e i , c e b i n e s n e a e z m n v e c i n tatea unei ape i c din cretetul muntelui Franklin n - a m z r i t s p re a p u s n i c i u n r u s a u p r u . P e p a r t ea aceasta, dimpotriv, ne aflm ntre rul Mercy i lac u l G r a n t , f a p t c a r e n u t r e b u i e n e g l i ja t . B a m a i m u l t, c o a s t a pe c a r e n e a f l m n u e s t e a t t d e b t u t d e v n turile care, n aceast emisfer, sufl de la nord la vest. S cldim o cas pe malul lacului, propuse mar i n a r u l . A c u m n u d u c e m l i p s n i c i d e s c u l e, n i c i d e c r m i z i . D a c a m i z b u t i t s f i m c r m i d a r i , o l a r i, t u r n t o r i i f i e r a r i , o s i z b u t i m n o i s f i m i z i d a r i. -r- D a , d r a g u l , m e u , d a r n a i n t e d e a l u a o h o t r r e , t r e b u i e s c u t m l o c u l p o t r i v i t. D a c n a t u r a n e a r o f e r i l oc u i n , n e - a r s c u t i d e m u l t m u n c , i - a m

166

a v e a t o t o d a t u n a d p o s t m a i s i g u r, ca r e n e - a r a p r a m p o t r i v a d u m a n i l o r d i n u n t r u i d i na f a r i n s u lei. A i d r e p t a t e , y r u s, r s p u n s e r e p o r t e r u l , dar noi arii cercetat ntreg masivul de granit de-a lung u l c o a s t e i l n - a m g s i t n i c i c e a m a i m i c g a u r , nici mcar o crptur ! A a - i , n t r i P e n c r o f f. A h , c e b i n e - a r f i d a c a m p u t e a s s p m u n a d p o s t , l a o o a r e c a r e n l i m e , n p e r e t e l e a c e s t a , n a a f e l , n c t s n u n e a j u n g n i m e n i ! M i v d n t r - o l oc u i n c u c i n c i - a s e c a mere, cu vedere spre mare... C u f e r e s t r e i g e a m u r i ! n t r e g i H a r b e r t, r z n d. i c u s c a r ! a d u g N a b. C e g s i i d e r s ? s t r i g m a r i n a r u l. N u a v e m t r n c o a pe i c a z m a l e ? i c r e d e i c d o m n u l C y r u s n u n e v a f a b r i c a p u l b e r e c a s a r u n c m s t n c i l e n a e r ? Spunei, domnule Cyrus, nu-i aa c ne vei fabrica i pulbere cnd va fi nevoie ? C y r u s S m i t h l a s c u l t a s e pe a v n t a t u l P e n c r o f f , i n t i m p c e a c e s t a i d e f u r a p l a n u r i l e f a n t e z i s t e. A t a carea masivului de granit, chiar cu ajutorul unei mine, a r f i n s e m n a t o m u nc u r i a i e r a d e s t u l d e s u p r t o r c na t u r a n u f c u s e m c a r n c e p u t u l. I n g i n e r u l p r o p u s e s s e c e r c e t e z e d i n n o u f a l e z a, d e l a r e v r s a r e a r u l u i p n l a u n g h i u l e i n o r d i c . I e i r d e c i c u t o i i i - o e x a m i n a r d i n n o u , cu c e a m a i m a r e a t e n i e , p e o n t i n d e r e de n o u m i l e . D a r pe peretele neted i drept nu se vedea n nici un loc v r e o c a v i t a t e . C u i b u r i l e p o r u m b e i l o r d e s t n c , c e z b u rau deasupra falezei, erau doar nite scobituri foarte m i c i , s p a t e c h i a r s u s, p e c r e a s t a n e r e g u l a t a g r a nitului. Acest lucru i cam nemulumea, cci nu era chip s atace acest masiv nici cu trncopul, i nici cu ajutor u l p u l b e r e i , p e n t r u a o b i n e o d e s c h i z t u r . s u f i c i e n t d e m a r e n s t nc . n t m p l a r e a f c u s e c a P e n c r o f f s d e s c o p e re C m i n u l , s i n g u r u l a d p o s t d e p e t oa t p a r tea aceea a litoralului, adpost pe care se gndeau s-l p r s e a s c a c u.

I s p r v i n d e x p l o r a re a , a j u n s e r l a c o t u l n o r d i c a l f a l e z e i ; c a r e s e t e r m i na p r i n t r - u n p o v r n i l i n, c e s e p i e r d e a p e p l a j , f o r m n d p n l a e x t re m a l i m i t d i n a p u s u n f e l d e t a l u z , o n g r m d i r e d ea s d e p i e t r e i n i s i p, a v n d o n c l i n a r e d e c e l m u l t 4 5 i l e g a te n t r e e l e p r i n p l a n t e , c o p c e i i i e r b u r i . I c i, c o l o s e m a i i v e a c t e u n c o l d e g r a n i t , c a re s t r b t e a v e g e t a i a. P l c u r i d e c o p a c i c r e t e a u, f o r m n d t e r a s e p e p o v r n i u r i l e a c o pe r i t e c u i a r b d e a s . D a r n u m a i l a a t t se reducea vegetaia care ncerca s rzbat n acest l o c . D e l a p o a l e l e p o v r n i u l u i p n l a l i t o r a l se - n t i n d e a u n l a r g e s d e n i s i p. C y r u s S m i t h s o c o t i , p e b u n d r e p t a t e, c p e a i c i s e s c u r g e a , s u b f o r m d e c a s c a d , s u r p l u s u l d e a p a l l a cului. Era firesc ca surplusul apelor Prului Rou s s e v e r s e pe u n d e v a ; o r i , i n g i n e r u l n u g s i s e n c l o c u l , d e i c e r c e t a s e t o t i n u t u l c u p r i n s n t re g u r a r u l u i i p l a t o u l G r a n d e - V ue . D e a c e e a , i n g i n e r u l p r o p u s e t o v a r i l o r s i s u r c e p o v r n i u l p e c a re l o b s e r v a u i s s e n t o a r c l a C m i n, s t r b t n d p l a t o u l i e x p l o r n d m a l u r i l e d e n o r d i de rsrit ale lacului. Primir propunerea lui i, n cteva minute, Harb e r t i N a b a j u n s e r p e p l a t o u, C y r u s S m i t h , G e d e o n S p i l e t t i P e n c r o f f u r m n d u - i n p a s m a i p u i n g r bit. L a v r e o d o u s u t e d e p i c i o a r e n f a a l o r, s e z r e a p r i n t r e f r u n z e m i n u na t a o g l i n d a l a c u l u i , ca r e s t r l u c e a n b t a i a s o a r e l u i . P r i v e l i t e a e r a m i n u n a t n a c e s t e l o c u r i . C o p a c i i n g l b e n i i f o r ma u g r u p u r i a r monioase. Scoara groas a ctorva trunchiuri uriae, d o b o r t e d e b t r ne e , n c h i p u i a b r a z de n t u n e c a t e p e c o v o r u l d e v e r de a , c e s e a t e r n e a p r e t u t i n d e n i . P r i n t r e c r e n g i se z b e n g u i a u s t o l u r i d e p a p a g a l i, a d e v r a t e curcubee mictoare, care sreau de pe o ramur pe a l t a i - i d de a u i m p r e s i a c l u m i na s e r s f r n g e a n t o a t e c u l o r i l e p r i n h i u l c i u d a t d e c r e n g i. n loc s mearg de-a dreptul spre malul de nord a l l a c u l u i , p i o n i e r i i o c o l i r m a r g i n e a p l a t o u l u i, f c n d u n n c o n j u r d e o m i l i j u m t a t e , p e n t r u a a j u n ge l a r e v r s a re a p r u l u i , p e m a l u l s u s t n g . E r a o p l i m -

bi

b a r e u o a r , d e o a r e c e c o p a c i i r a r i l s a u de s t u l l o c n tre ei. Se vedea c aici te afli la limit a zonei fertile i vegetaia ncepea s fie mai puin viguroas dect n zona cuprins ntre pru i rul Mercy. C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i n a i n ta u c u b g a r e d e s e a m p r i n i n u t u l a c e s t a n o u. E i n u a v e a u a l t e a r m e d e c t a rc u r i c u s g e i i c i o m e g e t e r m i n a t e c u u n v r f a s c u i t d e f i e r. E d r e p t c n i c i n u s e a r t v r e o fiar ; dup cum se prea, ele triau mai mult n pd u r i l e d e s e d i n s u d. T o t u i , p i o n i e r i i a v u r i o s u r p r i z n e p l c u t , v z n d u - l p e T o p o p r i n d u - se n f a a u n u i a r p e u r i a , l u n g de p a t r u s p r e z e c e p n l a c i n c i s p r e z e c e p i c i o a r e , p e c a r e n s N a b l r p u se c u o singur lovitur de ciomag. Cyrus Smith examina r e p t i l a i c o n s t a t c n u e r a ve n i n o a s ; e a f c e a p a r t e c l i n f a m i l i a a a n u m i t u l u i a r p e d i a ma n t " , c u ca r e s e h r n e s c i n d i ge n i i d i n u n e l e r e g i u n i . T o t u i, s - a r f i p u t u t s m a i e x i s t e p e a c o l o i a l t e s pe c i i d e e r p i , a c r o r m u c t u r s f i e m o r t a l . D e p i l d , v i p e r e c u c o a d a d e s p i c a t , c a r e s e r i d i c d e o d a t c n d l e c a l c i , s a u e r p i n a r i p a i , c a r e a u d e o pa r t e i d e a l t a a c a p u l u i u n f e l de a r i p i o a r e , c e l e a j u t s s e a v n te c u o m a r e r e p e z i c i u n e . T o p , d u p p r i ma c l i p d e s u r priz, ncepu s goneasc reptilele cu un zel, care ar fi. putut s-i fie fatal, silindu-i stpnul sl cheme mereu. A j u n s e r d e s t u l de r e p e d e l a l o c u l u n d e P r u l R o u s e v r s a n l a c i r e c u n o s c u r pe m a l u l o p u s l o c u l p e c a r e l c e r c e t a s e r l a c o b o r r e a d e p e m u n t e l e F r a n k l i n . C y r u s S m i t h o b s e r v c de b i t u l d e a p a l p r u l u i era destul de mare i, prin urmare, nu s-ar fi putut ca natura s nu se fi ngrijit s creeze undeva un loc d e s c u r g e re p e n t r u s u r p l u s u l d e a p a l l a c u l u i. P u n c t u l d e r e v r s a r e t r e b u i a n e a p r a t g s i t , c c i el f o r m a d e s i g u r o c d e r e d e a p , a c r e i e n e r g i e le p u t e a f i d e folos. Pionierii umblau fiecare dup voia sa, fr s se dep r t e z e t o t u i p r e a m u l t u n u l d e a l t u l. A p e l e l a c u l u i p r e a u b o ga t e n p e t e . P e n c r o f f i p u s e n g n d s m e t e r e a s c d i f e r i t e u n e l t e d e p e s c u i t , c a s p o a t t r a g e f o l o a se d i n a c e a s t b o g i e .

169

O l u a r n t i d e - a l u n g u l c a p u l u i a s c u i t d i n p a r te a d e n o r d - e s t a l a c u l u i . S e p u t e a p r e s u p u n e c n t r - a c o l o s e a f l c d e r e a de a p , d e o a r e c e n p a r t e a ac e e a m a l u l l a c u l u i a p r o a p e a t i n g e a m a r g i n e a p l a t o u l u i. D a r s e n e l a se r i s e v z u r s i l i i s c o n t i n u e e x p l o r a r e a m a l u l u i c a r e , d u p o u o a r c o t i t u r , c o b o r a d i n nou de-a lungul litoralului. A i c i , m a l u l e r a m a i p u i n m p d u r i t , d o a r c t e va p l curi de copaci, risipite ici, colo, mreau pitorescul pri velitei. Lacul Grant se desfura n toat ntinderea lui i nici o briza nu-i ncreea faa apelor. Alergnd printre ierburi, Top gonea stoluri de ps r i d i f e r i t e , pe c a r e G e d e o n S p i l e t t i Ha r b e r t l e n tmpinar cu sgei. Tnrul nimeri una din aceste ps r i , c a re c z u n m i j l o c u l i e r b u r i l o r d e m l a t i n . T o p s e r e p e z i i a d u s e o m i n u n a t p a s r e d e a p , d e cu l o a r e c e n u i e , c u c a p u l m a r e i c i o c u l s c u r t, c u d e g e t e l e u n i t e n f o r m d e l o p e l e p r i n t r - o p i e l i c u m a r g i n e a f e s t o na t i c u a r i p i l e t i v i t e cu o d u n g a l b . E r a o l i i " , p a s r e d e m r i m e a u n e i p o t r n i c h i ma r i , a p a r i n n d g r u p u l u i d e m a c r o d a c t y l c, c a r e f a c t r e ce r e a n t r e g r u p u l p a l m i p e d e l o r i a l p i c i o r o a n ge l o r . Era un vnat destul de nensennat, cci carnea lui nu a v e a u n g u s t p r e a b u n. P i o n i e r i i h o t r r s i - o d e a l a c i n , . l u i T o p c a r e n u e r a p r e a p r e t e n i o s. M e r g n d d e - a l u n g u l m a l u l u i r s r i t e a n a l la c u l u i , cltorii notri atinser dup scurt vreme marginea c a r e m a i f u s e s e c e r c e t a t . I n g i n e r u l e r a f oa r t e m i r a t c nu gsise locul de scurgere al surplusului apelor l a c u l u i i n u a sc u n d e a a c e s t l u c r u f a d e r e p o r t e r i marinar, cu care sttea de vorb. n a c e e a i c l i p , T o p, c a re f u s e s e f o a r t e ca l m p n a t u n c i , d d u se m n e d e n e l i n i t e . I n t e l i ge n t u l a n i m a l a l e r g a de c o l o - c o l o p e m a l , s e o p r e a , a p o i s e u i t a s p r e a p , i n n d o l a b r i d i c a t , c a i c n d a r f i a d u l m e c a t u n v n a t n e v z u t ; u n e o r i l t r a c u f u r i e, al t e o r i p s t r a cea mai adnc tcere. N i c i C y r u s S m i t h , n i c i t o v a r i i s i n u l u a r l a n c e p u t n s e a m p u r t a r e a c i u da t - a l u i T o p , d a r l t r a t u l c i n e l u i n t e i n d u - s e , a t e n i a i n g i n e r u l u i s e t r e z i. Ce s-a ntmplat Top ? ntreb el.

170

Cinele fcu mai multe srituri spre stpnul lui, dnd semne vdite de nelinite, apoi se repezi din nou s p r e m a l i , p e ne a t e p t a t e , s r i n l a c. A i c i , T o p ! s t r i g C y r u s S m i t h, c a re n u v o i a s - i l a s e c i n e l e s i n t r e n a pa a c e a s t a n e c u n o s c u t . Ce s-o fi petrecnd acolo dedesubt? se ntreb Pencroff, cercetnd faa apei. Top o fi simit prezena vreunei amfibii, rspunse Harbert. P o a t e u n a l i g a t o r ? s p u s e r e p o r t e r u l. Nu cred, rspunse Cyrus Smith. Aligatorii se n t l n e s c n u m a i n re g i u n i c u l a t i t u d i n e m a i j o a s . n t r e t i m p , l a c he m a r e a s t p n u l u i s u , T o p se n torsese la mal, continund s fie nelinitit; srea mer e u p r i n i e r b u r i l e n a l t e i , c l u z i t d e i n s t i n c t, p r e a c u r m r e t e o f i i n n e v z u t , c a r e a r f i n o t a t de - a l u n g u l m a l u l u i , s u b a p e l e l a c u l u i . T o t u i , a p e l e er a u linitite, suprafaa lor nu avea nici cea mai mic nc r e i t u r . P i o n i e r i i se o p r i r d e c t e v a o r i , o b se r v n d - o cu luare aminte. Nu aprea nimic. Mister. I n g i n e r u l e r a f oa r t e i n t r i g a t . S c e r c e t m i m a i d e p a r t e , s p u se e l. Peste o jumtate de or, pionierii atinser unghiul de sud-est al lacului, regsindu-se din nou pe platoul G r a n d e - V u e . Ac i , c e r c e t a re a m a l u r i l o r l a c u l u i t r e b u i a s o c o t i t t e r m i n a t i , t o t u i , i n g i n e r u l n u d e s c o p e r i se p e u n d e i n i c i c u m s e s c u r g e a s u r p l u s u l a pe l o r . T o t u i , p u n c t u l d e r e v r s a r e t r e b u i e s ex i s t e , r e p e t a e l , i d e v r e m e c e n u s e v e d e n a f a r , e l s e afl desigur nuntrul masivului de granit de pe coast ! D a r, c e i m p o r t a n a r e a c e s t l u c r u , d r a g C y r u s ? n t r e b Ge d e o n S p i l e t t . O importan foarte mare, rspunse ingin e r u l , c c i d a c s c u r g e r e a t r e c e p r i n m a s i v, s - a r p u t e a c a n u n t r u l l u i s e x i s t e o ca v i t a t e , p e c a re am putea-o folosi ca locuin, dup ce vom fi ndrum a t n a l t d i re c i e c u r s u l a p e l o r .
' Aligator specie de crocodil, care triete n anele Americii i care atinge pn la cinci metri lungime. (N. R.)

171

D o m n u l e C y r u s, n t r e b Ha r b e r t , n u s - a r p u t e a o a r e c a a p e l e s s e s c u r g c h i a r p r i n f u n d u l lacului, ajungnd la mare printr-o conduct subteran ? B a s e p o a t e f o a r t e b i n e , r s p u n s e i n g i ne r u l , i , a a s t n ' d l u c r u r i l e , v o m f i n e v o i i s ne c l d i m singuri casa. Ce s-i faci, natura n-a vrut s fac nimic pentru noi. P i o n i e r i i s e p r e g t e a u s t r a v e r s e z e p l a t o u l, p e n t r u a s e n t o a r c e l a C m i n, c c i e r a u o r e l e c i nc i , c n d T o p n c e p u s d e a d i n n o u s e m n e . d e n e l i n i t e . L t ra c u f u r i e i , n a i n t e c a s t p n u l l u i s - l f i p u t u t r e i n e, el se avnt pentru a doua oar n lac. 'Alergar cu toii spre mal. Top ajunsese ntre timp l a o d e p r t a r e d e d o u z e c i d e p i c i o a r e i, n v r e m e ce Cyrus Smith l chema zadarnic, un cap uria apru l a s u p r a f a a a p e l o r, n u p r e a a d nc i n a c e l e l o c u r i. Harbert recunoscu pe dat genul de amfibii din c a r e f c e a p a r t e a n i m a l u l a c e s t a c u c a p u l u g u i a t, cu ochii mari i musti lungi, pleotite. Un lamantin ! strig el. D a r n u e r a u n l a m a n t i n, c i u n a l t s p e c i m e n d i n ordinul cetaceelor, din grupa aa-ziselor vaci de mare", un dugong, pe care-l recunoscu apoi dup n r i l e l u i l a r g de s c h i s e , d e a s u p r a b o t u l u i. U r i a a d i h a n i e s e r e p e z i l a c i n e , c a r e n ce r c s s c a p e de e a , n o t n d s p r e m a l . S t p n u l l u i T o p n u avea cum s-l scape i, nainte ca Gedeon Spilett i H a r b e r t s f i a v u t t i m p s - i n c o r d e z e a r c u r i l e, c i n e l e n h a t d e d u g o n g d i s p r u s u b a p . N a b v o i s s a r n a j u t o r u l l u i T o p , c u c i o m a g u l lui ghintuit, hotrt s atace uriaul animal chiar a c o l o u n d e s e s i m e a n e l e m e n t u l s u . Stai, Nab! l opri inginerul. n t r e t i m p, s u b a p se n c i n s e o l u p t c u t o t u l i n e x p l i c a b i l , d e o a r e c e T o p n u a v e a c u m s r ez i s t e n a s e m e ne a c o n d i i i : p r e a s f i e o l u p t n d r j i t , j u d e c n d d u p b u l b o a n e l e c a r e se v e d e a u p e f a a a p e i i , n m o d f a t a l , t r e b u i a s s e i s p r ve a s c c u moartea cinelui. Dar, deodat, ntr-un vrtej de s p u m e , T o p f u p r o i e c t a t n a e r d e o f o r n ec u n o s -

172

c u t , z b u c n i p n l a z e c e p i c i o a r e d e a s u p ra s u p r a f e e i lacului, czu din nou n mijlocul apelor rscolite din a d n c u r i , a p o i n o t s p r e m a l . C i n e l e s c p a s e c a p r i n m i n u n e , f r r n i p r e a g r a v e . C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i p r i v e a u f a a l a c u l u i, f r s n e l e a g n i m i c . S - a r f i z i s c l u p t a n u n c e t a s e s u b a p . S e p r e a c d u g o n g u l, d u p c e s c pase de cine, lupta mai departe, fiind atacat de un animal puternic. L u p t a n u inu n s m u l t . A p e l e se n r o i r d e s n g e i t r u p u l d u g o n g u l u i , c a r e se r i d i c a s e d e a s u p r a v a l u rilor stacojii, fu aruncat n curnd la mal pe o mic plaj din partea de sud a lacului. P i o n i e r i i a l e r g a r n t r - a c o l o. D u g o n g u l m u r i s e . E r a u n a n i m a l u r i a , l u n g de c i n c i s p r e z e c e p n l a a i sprezece picioare i care prea s cntreasc mai b i n e d e v r e o m i e d e k i l o g r a m e . L a g t , d i h a n ia a v e a o r a n , c a r e p r e a c s e d a t o r e t e u n u i t i a s c u i t. Oare ce amfibie izbutise s ucid uriaul dugong ? N i m e n i n - a r f i p u t u t s de a u n r s p u n s m u l u m i t o r i C y r u s S m i t h , p r e o c u p a t , s e n t oa r s e l a C m i n , n soit de tovarii lui.

CAPITOLUL XVII

Cercetarea lacului. Curentul indicator. Planurile lui Cyrus Smith. Grsimea dugongului. La ce folosete pirita. Sulfatul de fier. Cum se fabric glicerina. Spunul. Salpetru!. Acidul sulfuric. Acidul azotic. Noua cascad.

A doua zi de diminea, la 7 mai, Cyrus Smith i G e d e o n S p i l e t t s e u r c a r p e p l a t o u l G r a n dc - V u e , l sndu-l pe Nab s pregteasc masa. Harbert i Penc r o f f s e o c u p a u c u r e n n o i r e a p r o v i z i i l o r de l e m n e de foc. I n g i n e r u l i r e p o r t e r u l a j u n s e r c u r n d l a m i ca plaj din susul lacului, pe care fusese aruncat du-

g o n g u l . A s u p r a a c e s t e i m a s e d e c a r n e s e i a b t u s e r stoluri de psri, pe care erau nevoii s le alunge c u p i e t r e , de o a r e c e C y r u s S m i t h d o r e a s p s t r e z e grsimea animalului, care putea Ti ntrebuinat pent r u n e v o i l e c o l o n i e i . C t d e s p r e c a r n ea d u g o n g u l u i, t r e b u i e s f i f o s t d e o s e b i t d e g u s t o a s , d e oa r e c e n M a l a e z i n e a e r a p s t ra t s p e c i a l p e n t r u p r i n i i i n d i g e n i . D a r a c e a s t a l p r i v e a n de o s e b i p e N a b . n a c e l e c l i p e , C y r u s S m i t h s e g n d e a l a cu t o t u l altceva. El nu uitase ntmplarea din ajun i era f o a r t e p r e o c u p a t d e a c e a s t a . A r f i d o r i t s d e z l e ge t a i n a l u p t e i s u b m a r i n e i s t i e c e fe l d e m o n s t r u m a r i n i z b u t i s e s r n e a s c a t t d e c i u d a t d u g o n g u l. I n g i n e r u l s e o p r i s e l a m a r g i n e a l a c u l u i , p r i ve a , c e r c e t a , d a r n i m i c n u s e p e t r e c e a s u b a p e le l i n i t i t e , c a r e s t r l u c e a u n b t a i a p r i m e l o r r a z e a l e s o a r e l u i . Lng plaja pe care zcea trupul dugonguiui, apele n u e r a u p r e a a d n c i , d a r c e va m a i d e p a r t e , f u n d u l l a c u l u i s e l s a t r e p t a t i s p r e m i j l o c at i n g e a p r o b a b i l o a d n c i m e f o a r t e m a r e . L a c u l p r e a s f i e u n l a r g b a z i n , p e c a r e l u m p l u s e r a pe l e P i n u l u i R o u . Li, Cyrus, ntreb reporterul, mi se pare c a pe l e n u a u n i m i c s u s p e c t . N u, d r a g S p i l e t t , ' r s p u n s e i n g i n e r u l, i n u tiu cum s explic ntmplarea de ieri! M r t u r i s e s c , r e l u G e d e o n S p i l e t t, c ra n a p e c a re o a r e m o n s t r u l e s t e s t r a n i e i n u m a i p u i n ciudat mi se pare felul n care a fost aruncat Top a f a r d i n a p c u a t t a f o r . S - a r f i z i s, n t r - a d e v r, c u n b r a p u t e r n i c a z v r l i t c i n e le , i c a c e la i b r a , n a r m a t c u u n p u m n a l , a r p u s a p o i d u g o n g u l. D a , . r s p u n s e i n g i ne r u l g n d i t o r, s n t l u c r u r i p e c a r e n u l e p o t n e l e g e . Da r , n e l e g i d u m n e a t a m a i b i n e d e c t m i n e , d r a g S p i l e t t, c u m a m fost salvat eu din valuri i transportat pe dune ? N u - i a a c i s e p a r e c i u d a t ? S i m t c a i c i s e a s cunde o tain, pe care o vom descoperi ntr-o bun z i . S o b s e r v m de c i , d a r f r s v o r b i m p re a m u l t n faa tovarilor notri despre aceste fapte. S ne p s t r m o b s e r va i i l e p e n t r u n o i i s n e v e d e m d e treab.

Dup cum tim, inginerul nu descoperise locul pe u n d e s e s c u r ge a s u r p l u s u l a p e l o r l a c u l u i, t o t u i, p u nc t u l d e r e v r sa r e t r e b u i a s e x i s t e p e u n d e v a , c c i n u v z u s e r n i c i e r i u r m e d e i n u n da i e . S p r e m i r a r e a l u i , C y r u s S m i t h o b s e r v c n l o c u l n c a r e s e a f la u , e x i s t a u n c u re n t d e s t u l d e p r o n u n a t. E l a r u n c n a p c t e v a b u c e l e de l e m n, c a r e f u r t r te s p r e s u d. I n g i n e r u l u r m c u r e n t u l , m e r g n d d e - a l u n g u l r m u l u i , i a j u n s e a s t f e l l a c a p t u l me r i d i o n a l a l lacului. A c o l o , s e v e de a u n f e l d e d e p r e s i u n e a a p e l o r, c a r e p r e a u s f i e n g h i i t e p r i n t r - o c r p t u r a f u n d u l u i lacului. C y r u s S m i t h a s c u l t , l i p i n d u - i u r ec h e a d e p m n t , i auzi foarte desluit zgomotul unei cderi de ap subteran. A i c i e r e v r s a r e a , s p u s e e l , r i d ic n d u - s e . A p e l e s e s c u r g s p r e m a r e p r i n t r - u n c a n a l spat n m a s i v u l d e g r a n i t , s t r b t n d n i t e c a v i t i p e ca r e v o m t i s l e f o l o s i m . E i , b i n e ! A m s d a u e u d e e l e ! I n g i n e r u l t i e o c r e a n g l u n g , o c u r d e f r u n z e, o vr n unghiul format de cele dou maluri i descoperi acolo o gaur mare, care se deschidea numai la u n p i c i o r d e l a fa a l a c u l u i . ' P r i n a c e s t c a n a l, p e c a r e n zadar l cutaser pn atunci, se scurgea surplus u l a p e l o r i c u re n t u l e r a a t t d e p u t e r n i c, n c t c r e a n ga , s m u l s d i n m n a i n g i n e r u l u i, d i s p r u p u r tat de ap. - N u m a i n c a pe n i c i u n f e l d e n d o i a l , re p e t C y r u s S m i t h , a i c i s e a f l p u n c t u l d e r e v r s a re i e u v o i i z b u t i s de s c o p r d e s c h i z t u r a . Cum ? ntreb Gedeon Spilett. C o b o r n d c u t r e i p i c i o a r e n i v e l u l a p e l o r. i cum vrei s cobori nivelul lor ? D e s c h i z n d u - l e o a l t i e i r e m a i ma r e c a a c e a s t a. i n ce loc, Cyrus ? n p a r t e a n c a r e m a l u l l a c u l u i se a p r o p i e c e l mai mult de rmul mrii. Dar malul acela este de granit! observ reporterul.

15i

N u - i n i m i c , r s p u n s e C y r u s S m i t h, v o i f a c e s s a r n a e r a c e s t g r a n i t , i a p e l e s c u r g n d u - s e p e a c o l o v o r d e z v e l i d e s c h i z t u r a d e a i c i. . . - f o r m n d o c a s c a d n c d e r ea l o r p e p l a j , a d u g re p o r t e r u l . O c a s c a d p e c a r e v o m t i s - o f o l o s i m, r s p u n s e Cyrus. Haide s mergem ! P o r n i a p o i c u t o v a r u l s u, c a r e a v e a a t t a n credere n el, nct nu se ndoia de reuita celor ntreprinse. i totui, reporterul se ntreba cum va izb u t i C y r u s S m i t h s d e s p i c e m a s i v u l d e g r a n i t, f r un exploziv i cu instrumentele destul de rudimentare p e c a re l e a v e a u . O a r e n c e r c a r e a a c e a s t a n u a v e a s - i d e p e a s c p u t e r i l e ? C n d C y r u s S m i t h i r e p o r t e r u l a j u n s e r l a C m i n , i g s i r p e Ha r b e r t i P e n c r o f f d e s c rc n d u - i p l u t a plin de lemne. T i e t o r i i d e l e m n e i - a u i s p r v i t a p r o a pe t o a t t r e a b a , d o m n u l e C y r u s , s p u s e m a r i n a r u l, r z n d , i c n d v e i a ve a n e v o i e d e z i da r i . . . - - D e z i d a r i n u, d a r d e c h i m i t i. . . r s p u n s e i n ginerul. D a , a d u g r e p o r t e r u l , c c i v o m fa c e s sar insula n aer... S sar insula n aer ? strig Pencroff. i l e e x p u s e r e z u l t a t u l o b s e r v a i i l o r s a le . D u p p r e r e a l u i n m a s a d e g r a n i t c a r e f o r m a p l a t o u l G ra n d e - V u e t r e b u i a s s e a f l e o c a v i t a t e m a i m a r e s a u m a i m i c , i i n g i n e r u l i n e a s a j u n g p n l a e a. D e a c e e a t r e b u i a e l i be r a t m a i n t i d e s c h i z t u r a p r i n c a r e se prvleau apele, prin urmare trebuia cobort nivelul l o r , c r o i n d u - l i - s e o s c u r ge r e m a i l a r g . D e ai c i , n e v o i a d e a f a b r i c a o s u b s t a n e x p l o z i b i l , c u a j u t o r u l c r e ia s s e p o a t c r o i n a l t p u n c t a l m a l u l u i o de s c h i z t u r m a i l a r g : C y r u s S m i t h a v e a d e g n d s n c e rc e f a b r i carea unei asemenea substane cu ajutorul mineralelor pe care natura i le punea la ndemn.

C e l p u i n n p a r t e ! r e p l i c G e d e o n S p i l e l t. A s c u l t a i - m , d ra g i i m e i , n c e p u i n g i n e r u l.

176

Nu e nevoie s mai spunem cu ct entuziasm primir c u t o i i , d a r m a i a l e s P e n c r o f f, p r o i e c t u l i n g i n e r u l u i .

15i

n t r e b u i n a r e a m i j l o a c e l o r e x t r e m e , d e s p i c a r e a g ra n i tului, crearea unei cascade l ncntau pe marinar ! i de vreme ce era nevoie de chiniti putea fi chimist t o t a t t d e b i n e , c u m p u t e a f i z i d a r s a u c i z m a r. D e a l t f e l , v a t i s d e v i n o r i c e , c h i a r p r o f e s o r d e d a n s, d a c va f i n e v o i e , l n c r e d i n a e l p e N a b. N a b i P e n c r o f f t r e b u i r s s e o c u p e m a i n t i de extragerea i conservarea grsimii i crnii dugongul u i . P o r n i r a m n d o i l a d r u m d e n da t , f r s m a i c e a r v r e o l m u r i r e . n c r e de r e a l o r n i n g i n e r e r a de plin. P e s t e c t e v a m i n u t e , C y r u s S m i t h, H a r b e r t i G e deon Spilett, trnd dup ei pluta, plecar n susul r u l u i , n d r e p t n d u - s e s p r e z c m n t u l d e c r b u n e , u n d e s e a f l a u d i n b e l u g p i r i t e i s t o a s e, ca r e s e d e s f a c n f o i s u b i r i i s e g s e s c d e o b i c e i n te r e n u r i l e d e t r a n z i i e m a i n o i . N u d e m u l t , i n g i n e r u l a d u s e se o m o s t r d i n a c e s t m i n e r e u. Crar pirit la Cmin toat ziua i pn seara adunaser cteva tone. A d o u a z i , l a 8 m a i , i n g i n e r u l i n c e p u o p e r a i i le . A c e s t e p i r i t e c o n i n e a u, n c e a m a i m a r e p a r t e , c r b u n e , s i l i c i u, a l u m i n i u i f o a r t e m u l t s u l f u r a d e f i e r. Cyrus Smith voia s izoleze sulfura de fier din pir i t , s - o t r a n s f o r m e c t m a i r e p e d e n s u l f a t d e f i e r, a p o i d i n s u l f a t s e x t r a g a c i d u l s u l f u r i c. Acesta le era elul. Acidul sulfuric este o substan . m u l t n t r e b u i n a t , i n se m n t a t e a i n d u s t r i e i u n e i rii se poate aprecia dup cantitatea de acid sulfuric consumat. Acest acid le putea fi mai trziu de mare f o l o s l a f a b r i c a r e a l u m n r i l o r, l a t b c i t u l p i e i l o r d a r , d e o c a m d a t , i n g i n e r u l i h o t r s e o al t n trebuinare. C y r u s S m i t h a l e s e , n s p a t e l e C m i n u l u i, u n l o c c t m a i n e t e d. P e a c e s t t e r e n a e z o g r m a d d e c r e n g i i d e s u r c e l e , p e s t e c a r e p u s e b u c i l e de p i r i t , s p r i j i n i t e u n a de a l t a ; a c o p e r i a p o i t o t u l c u u n strat subire de pirit, sfrmat n bucele mrunte. Dup aceea, aprinser surcelele, i pirita lu foc l a r n d u l e i , a m e s t e c a t f i i n d c u c r b u n e i s u l f. A e z a r a p o i n o i s t r a t u r i d e p i r i t p i s a t , p n c e

178

r i d i c a r o g r m a d m a r e , p e c a r e o a c o p e r i r c u p m n t i i a r b , l s n d i c t e v a d e s c h i z t u r i d e a e r i sire, aa cum procedeaz crbunarii cnd fac crbuni de lemn. A t e p t a r d u p a c e e a z e c e , d o u s p r ez e c e z i l e, p r o c e s u l c h i m i c u r m n d s s e f a c s i n g u r . S u l f u r a de f i e r t r e b u i a s se p r e f a c n s u l f a t d e f i e r i a l u m i n i u l n s u l f a t d e a l u m i n i u : d o u s u b s t a n e u o r s o l u b i l e , s p r e d e o s e b i r e de s i l i c i u l , c r b u n i i i c e n u a , c a r e a v ea u s se aleag. n acest timp, Chirus Smith puse la cale alte lucrri, care fur duse la ndeplinire cu i mai mult zel, cu ndrjire chiar. N a b i P e n c r o f f a d u na s e r grsimea dugongului n v a s e m a r i d e p m n t . I n g i n e r u l v o i a s i z o le z e p r i n s a p o n i f i c a r e u n u l d i n e l e m e n t e l e co m p o n e n t e a l e g r s i m i i , g l i c e r i n a . P e n t r u a o b i n e a c e s t r e z u l t a t, e r a d e s t u l s s u p u n g r s i m e a a c i u n i i s o d e i s a u c a l c i u l u i . S e t i e c o r i c a r e d i n s u b s ta n e l e a c e s t e a atac grsimea, dnd natere spunului i izolnd in acelai timp glicerina, de care inginerul avea mare n e v o i e . D u p c u m a m v z u t m a i s u s, o a me n i i n o t r i n u d u c e a u l i p s d e v a r , d a r s u b a c i u n e a c a l c i u l u i n u p u t e a u o b i n e d e c t u n s p u n c a l c a r o s, i n s o l u b i l i p r i n u r m a r e ' d e n e n t r e b u i n a t , pe c t v r e m e , c u a j u t o r u l s o d e i , s e p u t e a o b i n e u n s p u n s o l u b i l, c a r e a r f i f o s t f o a r t e p o t r i v i t pe n t r u g o s p o d r i a l o r . I n g i n e r u l , o m p r a c t i c , c u t a s o b i n s o d . V n c h i p u i i c i - a f o s t g r e u ? N u , c c i pe r m s e g s e a u cantiti mari de plante marine, diferite specii de alge i f u c a c e e b o g a t e n s o d i u . C u l e s e r o m a r e c a n t i t a t e d e a s e m e n e a p l a n t e , p e c a r e l e p u s e r la u s c a t, a e z n d u - l e a p o i n n i t e a n u r i d e s c o p e r i t e . A r de r e a acestor plante fu ntreinut timp de cteva zile, n aa fel, nct cldura s se ridice la temperatura de t o p i r e a c e n u i i . R e z u l t a t u l a r d e r i i f u o ma s c o m p a c t , c e n u i e , c u n o s c u t de m u l t s u b n u m e l e d e sod natural. T r a t n d g r s i m e a a n i m a l c u a c e a s t s o d , i n g i nerul obinu un spun solubil i o substan neutr, glicerina.

T o t u i , m a i l i p s e a c e v a . C y r u s S m i t h a v e a n e v o i e, n v e d e r e a p r e p a r a i i l o r l u i v i i t o a r e, de o a l t s u b stan, de azotatul de potasiu, care e mai cunoscut s u b n u m e l e d e n i t ra t d e p o t a s i u s a u s a l p e t r u . C y r u s S m i t h a r f i p u t u t f a b r i c a ac e a s t s u b s t a n p r i n t r a t a r e a c a r b o n a t u l u i d e p o t a s i u, ca r e p o a t e f i e x t r a s f o a r t e u o r d i n c e n u a p l a n t e l o r, c u a j u t o r u l a c i d u l u i a z o t i c . D a r t o c m a i a c e s t a i l i p s e a. D e a c e e a, e l i p u s e s e n g n d s f a b r i c e a c i d az o t i c . i a c e s t a p r e a u n l u c r u c a r e n u g s e a d e z l e g a r e . D i n fe r i c i r e , d e da t a a c e a s t a , n a t u r a i v e n i n a j u t o r , c c i H a r b e r t d e sc o p e r i n n o r d u l i n s u l e i , l a p o a l e l e m u n t e l u i F r a n k l i n , u n z c m n t d e s a l p e t r u , i a r p i o n ie r i l o r n u l e r m n e a a l t c e v a d e f c u t , d e c t s p u r i f i c e srurile gsite. T o a t e ac e s t e o p e r a i i i n u r v re o o p t z i l e , i s p r v i n d . u - s e n a i n t e de p r e f a c e r e a p i r i t e i n s u l f a t d e f i e f. n zilele urmtoare, pionierii avur rgazul s fab r i c e d i n a r g i l p l a s t i c o c a n t i t a t e d e o a l e d e p m n t r e f r a c t a r i s z i d e a s c u n c u p t o r d e c r m iz i s p e c i a l, c a r e s s l u j e a s c l a d i s t i l a r e a s u l f a t u l u i d e f i e r , c n d a c e s t a v a f i o b i n u t . S f r i r p r e g t i r i l e l a 1 8 m a i, c a m n a c e l a i t i m p c u t e r m i n a r e a p r o c e s u l u i c h i m i c. G e d e o n S p i l e t t , H a r be r t , N a b i P e n c r o f f, b i n e n d r u m a i d e i n g i n e r , d e v e n i s e r l u c r t o r i i ce i m a i i n d e m n a t i c i d i n l u m e . D e a l t f e l , n e v o i a es t e c e l m a i bun dascl. R e z u l t a t u l o b i n u t d e p e u r m a a r d e r i i n t r e g i i g r m e z i d e p i r i t , a l c t u i t d i n c a n t i t i d e s u l f a t d e f i e r, s u l f a t d e a l u m i n i u , s i l i c i u, r e s t u r i d e c r b u n i i ce nu, fu depus ntr-un bazin cu ap. Amestecar bine t o t u l , l s a r s s e a e z e , a p o i s c u r s e r n c e t l i c h i d u l obinut, care coninea sulfat de fier i sulfat de alum i n i u , c e l e l a l t e m a t e r i i r m n n d p e f u n d u l b a z i n u l u i, e l e n e f i i n d s o l u b i l e . n c e l e d i n u r m , o b i n u r cr i s t a l e d e s u l f a t d e f i e r p r i n e v a p o r a re a p a r i a l a l i c h i d u l u i , i a r r e s t u l a m e s t e c u l u i , c a re n u s e e v a p o r a s e i c a r e c o n i n e a s u l f a t u l d e a l u m i n i u , f u ar u n c a t . C y r u s S m i t h a v e a a c u m l a n d e m n o c a n t i ta t e d e s t u l d e m a r e d e s u l f a t d e f i e r c r i s t a l i z a t, c u a j u torul cruia urma s fabrice acidul sulfuric.
180

n i n d u s t r i e , f a b r i c a r e a a c e s t u i a c i d a r e n e v o i e de i n s t a l a i i c o s t i s i t oa r e : u z i n e m a r i , i n s t a la i i s p e c i a l e , a p a r a t e d e p l a t i n , c a m e r e d e p l u m b, p e c a r e a c i d u l n u - l p o a t e a t a c a i n c a r e a r e l o c p r o c e s u l c h i m ic . I n g i n e r u l n u a v e a a s t f e l d e i n s t a l a i i , da r t i a c n B o e m i a , m a i a l e s, a c i d u l s u l f u r i c s e f a b r i c c u m i j l o a c e m u l t m a i s i m p l e i m u l t m a i f o l o s i t o a r e, d e oa rece dau un acid mai concentrat. Pentru a obine acid sulfuric, nu-i mai rmnea de f c u t d e c t o s i n g u r o p e r a i e : s ca l c i n e z e n v a s e n c h i s e c r i s t a l e l e d e sulfat d e f i e r, d i s t i l n d a s t f e l a c i d u l s u l f u r i c , i a r a p o i , p r i n c o n d e n s a r e a v a p o r i l o r , s obin acidul curat. Aceast operaie se fcu cu ajutorul vaselor refract a r e , c a r e , p l i n e c u c r i s t a l e d e s u l f a t d e f i e r, f u r a e + z a t e n c u p t o r , u n d e a c i d u l s e d i s t i l a. O p e r a i a s e fcu n cele mai bune condiiuni i n ziua de 20 mai, d o u s p r e z e c e z i l e d u p nc e p e r e a e i , i n g i ne r u l e r a n p o s e s i a a c i d u l u i c a r e a v e a s - i f o l o s e a s c ma i t r z i u n nenumrate mprejurri. V v e i n t r e ba d e c e a v e a n e v o i e i n g i n e r u l d e aceast substan ? Foarte simplu : ca s obin acid a z o t i c . D e a l t f e l , l u c r u l e r a u o r , de o a r e c e s a l p e t r u l a t a c a t c u a c i d s u l f u r i c d n a t e r e , p r i n d i s t i l a r e , ac i dului azotic. Dar, pn la urm, de ce le trebuia acid azotic ? Iat un lucru pe care nici tovarii inginerului nu-l t i a u, d e o a r e c e e l n u l e s p u s e se c e u r m r e a p r i n t o a t e aceste operaii. n s f r i t , i n g i n e r u l i p r o c u r , p r i n t r - o u l t i m r e a c i e , s u b s t a n a p e n t r u c a re f c u s e a t t e a c o m b i naii. El lu o cantitate de acid azotic, pe care o amestec cu glicerina, n prealabil concentrat n bainm a r i e 1 i, f r s f i a v u t m c a r l a n d e m n u n a m e s t e c r e f r i g e r e n t , c u c a r e s g r b e a s c r c i r e a, o b i n u cteva kilograme de lichid uleios i glbui.
1 Bain-marie un vas cu apa clocotita n care se pune un vas ce conine ceea ce vrei sa fierbi. (N. R.)

181

Cyrus Smith fcuse aceast ultim experien sing u r, d e p a r t e d e C m i n, t e m n d u - s e s n u p r o v o a c e o e x p l o z i e , da r , c n d a d u s e t o v a r i l o r s i v a s u l c u l i c h i d, s e m u l u m i , d o a r s l e s p u n : Iat nitroglicerina ! I z b u t i s e n t r - a de v r s f a b r i c e ac e a s t s u b s t a n d e o s e b i t d e pe r i c u l o a s , a c r e i p u t e r e d e e x p l oz i e e s t e de zece ori mai mare dect aceea a prafului de puca obinuit i care pricinuise pn atunci o mulime de a c c i de n t e ! T o t u i , d e c n d s e f o l o s e te s u b f o r m d e dinamit, adic amestecat cu o substana solid, poroas, ca de pild argila sau zahrul, periculosul lichid poate fi folosit cu mai mult siguran. Dar d i n a m i t a n u e ra c u n o s c u t n c p e v r e m e a c n d c o l o nitii notri se ndeletniceau cu aceste experiene n insula Lincoln. i c u l i c h i d u l a c e s t a v o m a r u n c a n ae r s t n c i l e ? n t re b P e n c r o f f c u u n a e r ne n c r e z t o r . D a , d r a g u l m e u, r s p u n s e i n g i n e r u l , i efectul nitroglicerinei va fi cu att mai mare, cu ct granitul este mai tare i cu ct va opune mai mult rezisten la explozie. i cnd va avea loc explozia, domnule Cyrus ? Mine, dup ce vom termina de spat gaura ce trebuie minat, rspunse inginerul. A doua zi, la 21 mai, n zori, pionierii se ndreptar spre unghiul pe care l forma rmul de est al l a c u l u i G r a n t , l a n u m a i c i n c i s u t e d e p a i d e c o a s t . In locul acesta, platoul era aezat sub nivelul apel o r, c a r e e r a u r e i n u t e d o a r d e c a d r u l l o r d e g r a n i t. E r a u o r d e n e l e s c , s f r m n d a ce s t c a d r u , a p e l e, vor nvli prin sprtur, formnd un ru care, dup c e v a c u r g e p e s u p r a f a a n c l i n a t a p l a t o u l u i, s e v a r e v r s a pe p l a j . n f e l u l a c e s t a , s e v a o b i n e o c o b o r r e a n i v e l u l u i a p e l o r l a c u l u i , f e n o m e n ca r e a v e a s e l i b e re z e a c t u a l a g u r d e s c u r g e r e, a d i c t o c m a i c e e a c e u r m r e a i n g i ne r u l . D e c i , t r e b u i a u s n c e a p p r i n s f r m a r e a c a d r u l u i d e g r a n i t a l l a c u l u i . S u b c o n d u c e r e a i n g i ne r u l u i , P e n c r o f f, n a r m a t c u u n t r n c o p p e c a re l m n u i a c u p u t e r e i n d e m na r e , a t a c pa r t e a e x t e r i o a r a g r a -

182

n i t u l u i . G a u r a p e c a r e t r e b u i a s - o f a c n c e p e a pe o c r e a s t a a m a l u l u i i u r m a s s e ad n c e a s c o b l ic , n aa fel, nct s ating un nivel cu mult inferior lacului. n felul acesta, explozia va ngdui apelor s se scurg n cantitate mare, cobornd simitor nivelul lacului. L u c r a r e a i n u m u l t , c c i i n g i n e r u l , d o r i n d s o b i n u n r e z u l t a t e x t r a o r d i n a r, h o t r s c o n sa c r e o p e r a i e i c e l p u i n z e c e l i t r i d e n i t r o g l i c e r i n . P e n c r o f f, a j u t a t d e N a b, l u c r a t t d e r e p e d e , nc t t e r m i n d e s p a t p n l a o r a pa t r u d u p - a m i a z . R m n e a de r e z o l v a t p r o b l e m a a p r i n d e r i i e x p l o z i v u l u i . D e o b i c e i , n i t r o g l i c e r i n a i a f o c . c u aj u t o r u l u n u i f u l m i n a n t , c a re p r e g t e t e e x p l o z i a . S e t i e c e x p l o z i a n i t r o g l i c e r i n e i n u p o a t e f i p r o v o c a t d e c t p r i n tr-o lovitur ; dac i se d foc, substana arde fr s explodeze. t i i n d c n i t r o g l i c e r i n a a r e p r o p r i e t a t ea s f a c e x plozie cnd e lovit, Cyrus Smith hotr s se foloseasc de aceast nsuire, urmnd s fac alte ncerc r i , d o a r n c a z u l c n d a c e a s t a n u v a i z b u t i. n t r - a d e v r, o l o v i t u r d e c i o c a n d a t c t o r v a p i c turi de nitroglicerin, risipite pe suprafaa unei piet r e t a r i , a j u n ge s p r o v o a c e e x p l o z i a, d a r a c e l a c a r e d lovitura cade singur victima ncercrii sale. Cyrus S m i t h s e g n d i s a t r n e d e u n s t l p, a e z a t d e a s u p r a g u r i i , o b u c a t d e f i e r , c n t r i n d m a i m u l te k i l o g r a me, legat cu o fibr vegetal. O alt fibr muiat n sulf, fu legat cu unul din capete de mijlocul celei dinti, cellalt capt zcnd pe pmnt la o distan destul de mare de gaura minei. Dndu-se foc fibrei a c e s t e i a d i n u r m , e a v a a r d e n n t r e g i m e, a p r i n z n d-o la rndul ei pe cealalt, care, rupndu-se, va determ i n a c de r e a b u c i i d e f i e r p e s t e n i t r o g l i c e r i n . D i s p o z i t i v u l f u i n s t a l a t . A p o i , i n g i ne r u l , d u p c e i n d e p r t t o va r i i , u m p l u g a u r a c u n i t r o g l i ce r i n i s t r o p i c t e v a p i c t u r i p e s u p r a f a a s t nc i i , s u b b u c a t a de f i e r p r e g t i t . D u p a c e e a , C y r u s S m i t h d d u f o c c a p t u l u i f i b r e i m u i a t e n s u l f i, p r s i n d l o c u l, se ntoarse lng tovarii si, la Cmin.

183

" P s t e d o u z e c i i c i n c i d e m i n u t e r s u n o e x p l o z i e a s u r z i t o a re . I n s u l a s e c u t r e m u r . U n m n u n c h i d e b o l o v a n i n i n a e r de p a r c a r f i e r u p t d i n t r - u n v u l c a n. Z g u d u i t u r a p r o d u s d e s u f l u l a e r u l u i f u a t t d e p u t e r n i c , n c t s t n c i l e C m i n u l u i o s c i la r , i a r p i o n i e r i i , d e i s e a f l a u l a o d e p r t a re d e d o u m i l e, fur trntii la pmnt. O a m e n i i s e r i d i c a r i u r c a r d i n n o u pe p l a t o u, a l e r g u d s p r e l oc u l u n d e m a l u l l a c u l u i t r e b u i a s f i f o s t d e s p i c a t de e x p l o z i e . . . I z b u c n i r n u ra l e r e p e t a t e ! C a d r u l d e g r a n i t f u s e s e s f r m a t p e o d i s t a n d e s t u l d e m a r e ! U n r u n o u, c u a p e r e p e z i, c u r g e a s p u megnd de-a curmeziul platoului i, ajuns la margine, se revrsa pe plaj, de la o nlime de trei sute de picioare !

CAPITOLUL XVIII

Pencroff nu mai are nici un fel de ndoial. Vechiul punct de scurgere al lacului. O coborre sub pmnt. Drumul prin granit. Top dispare. Petera central. Puul inferior. Mister. Cu lovituri de trncop. ntoarcerea.

P l a n u l l u i C y - r u s S m i t h i z b u t i s e , d a r d u p cu m i era obiceiul, el nu-i manifest satisfacia i rmase pe gnduri, cu buzele strnse i privirea fix. Harbert e r a e n t uz i a s m a t . N a b s r e a n s u s d e b u c u r i e . P e n c r o f f i c l t i na m e r e u c a p u l m a re i m u r m u r a : Ei, inginerul nostru tie ce face ! N i t r o g l i c e r i n a . a c i o n a s e n t r - a d e v r c u p u t e r e . S p r t u r a f c u t n m a l u l l a c u l u i e r a a t t d e m a r e, n c t v o l u m u l a p e l o r c a r e n v l e a u p e a i c i e r a ce l p u i n d e t r e i o r i m a i m a r e d e c t a c e l a c a r e. s e s c u r g e a m a i n a i n t e p r i n p u n c t u l d e a b s o r b i e n a t u r a l. R ez u l t a t u l

f u c , s c u r t t i m p d u p e x p l o z i e , n i v e l u l a pe l o r s c z u c u d o u p i c i oa r e . P i o n i e r i i s e n t o a r s e r l a C m i n c a s - i ia t r n c o a p e , c i o m e g e , f r n g h i i d i n f i b r e , o s c p r t o a r e i i a s c . A p o i , m p re u n c u T o p , s e n a p o i a r p e p l a t o u . P e drum, m a r i n a r u l n u s e p u t u ab i n e s - i s p u n inginerului : D o m n u l e C y r u s, v d a i s e a m a c r e d, c p u t e i f a c e s s a r n a e r n t r e a g a i n s u l c u m i n u n a t a l i coare pe care ai pregtit-o ? Fr nici o ndoial, i insula, i continentele, i n t r e g p m n t u l , r s p u n s e C y r u s r n i t h . De p i n d e doar de cantitate. N u s - a r p u t e a n t re b u i n a n i t r o g l i c e r i n l a n c r c a r e a a r m e l o r d e f oc ? n t r e b m a r i n a r u l . N u, P e n c r o f f, e s t e o s u b s t a n p r e a p u t e r n i c . D a r c r e d c v o m i z b u t i s f a b r i c m p r a f d e p u c , a v n d l a n d e m n a c i d a z o t i c , s a l p e t r u, s u l f i c r b u n e . D i n n e f e r i c i r e , n s , n u a v e m a r me . O, d o m n u l e C y r u s , r s p u n s e ma r i n a r u l , c u p u i n v o i n !. . . Hotr t l u c r u, P e n c r o f f t e r s e s e c u v n t u l i m p o s i b i l " d i n v oc a b u l a r u l l o c u i t o r i l o r d e p e i n s u l a L i n c o l n . A j u n i p e p l a t o u l G r a n de - V u e , p i o n i e r i i s e n d r e p t a r g r b i i s p re v e c h i u l p u n c t d e s c u r g e r e a l a p e l o r, a c r u i g u r t r e b u i a s f i e d e s c o p e r i t . C a n a l u l t r e buia s fi devenit i el practicabil prin retragerea a p e l o r, a a c n u l e v a f i g r e u s p t r u n d n u n t r u . n c t e v a m i n u t e , p i o n i e r i i a t i n s e r m a l u l i n fe r i o r a l l a c u l u i, i o , s i n g u r p r i v i r e f u d e a j u n s s l e a r a t e c e x p l o z i a l e n d r e p t i s e a t e p t r i l e. n t r - a d e v r , n pe r e t e l e d e g r a n i t al l a c u l u i, d e z g o l i t acum d e a p e , s e v e d e a d e s c h i z t u r a c u t a t . O p l a t form ngust, ce ieise la iveal prin retragerea apel o r, f c e a c u p u t i n s s e a j u n g l a e l . G u r a d e s c u r g e r e a v e a a p r o a p e d o u z e c i d e p i c i oa r e l i m e , d a r n l i m e a e i n u t r e c e a de d o u p i c i o a r e . E r a c t o g u r d e c a n a l , p e m a r g i n e a u n u i t r o t ua r . G r e u s i n t r i p r i n t r - o a s t f e l d e de s c h i z t u r , d a r Na b i P e n c r o f f i l u a r t r n c o a p e l e i , n m a i p u i n de o o r , o m r i r n d e a j u n s ca s s e p o a t t r e c e p r i n e a .
185

I n g i n e r u l s e a p r o p i e , o b s e r v n d p e r e i i c a n a l u l u i, c a r e n pa r t e a l u i s u p e r i o a r a v e a u o n c l i n a r e de a p r o x i m a t i v 3 5 . C u c o n d i i a c a p a n t a s n u se m r e a s c m a i d e p a r t e , d r u m u l e ra d e c i a c c e s i b i l, p e r m i n d u - l e s C o b o a re p n l a n i v e l u l m r i i . D ac i n t e r i o r u m a s i v u l u i a s c u n de a v r e o c a v i t a t e m a i m a r e, ceea ce era foarte posibil, pionierii vor gsi mijlocul de a ntrebuina acea peter. E i , d o m n u l e C y r u s, c e m a i a t e p t m ? n t r e b m a r i n a r u l n e r b d t o r. N u v e d e i c T o p ne - a l u a t - o nainte ? . . . S p t r u n d e m , r s p u n se i n g i n e r u l . D a r n e t r e buie lumin. Nab, du-te i taie cteva crengi rinoase. N a b i H a r b e r t se r e p e z i r s p r e m a l u r i l e l a c u l u i, u m b r i t e d e p i n i i a l t e c o n i f e r e , i s e n t o a r se r r e p e d e , a d uc n d n i t e c r e n g i p e c a r e l e p r e f c u r n tore, aprinzndu-le cu amnarul. Apoi, pionierii, cu Cy rus Smith n frunte, intrar n canalul ntunecos, care p n n u d e m u l t e ra n p d i t d e a p e l e l a c u l u i. C o n t r a r c e l o r c e s - a r f i p u t u t b n u i , d i a m e t r u l ca n a lului se lrgea din ce n ce mai mult, aa nct explor a t o r i i i z b u t i r f oa r t e c u r n d s c o b o a r e, f r s m a i fie silii s se aplece. Granitul, ros de ape din timpuri s t r v e c h i , e r a l u n e c o s i t r e b u i a u s b a g e d e s e a m cum peau ca s nu cad. Pentru mai mult siguran, pionierii se legaser unul de cellalt cu o frng h i e , a a c u m f a c e x c u r s i o n i t i i n m u n i. D i n f e r i c i r e, c t e v a c o l u r i a l e p e r e t e l u i d e g r a n i t a l c t u i a u ad e v r a t e t r e p te , f c n d c o b o r r e a m a i p u i n p r i m e j d i o a s . P e s t n c i , m a i a t r na u p i c t u r i d e a p , ca r e r s f r n geau lumina torelor i ddeau impresia c pereii s n t a c o p e r i i c u n e n u m r a t e s t a l a c t i t e. I n g i n e r u l l e cercet granitul negru, dar nu zri nici o zgrietur, n i c i o f a l i e . M a s a s t n c i i e r a c o m pa c t i f r p o r i . Canalul exista probabil de cnd exista i insula i e r a d e o r i g i ne v u l c a n i c , n e f i i n d s p a t d e a p e c u m s - a r f i p u t u t b n u i . P e p e r e i s e m a i v e d e a u u r me a l e t r e c u t u l u i v u l c a n i c , c e re z i s t a s e r ac i u n i i a p e l o r. Pionierii coborau foarte ncet. Ei se simeau tulburai de faptul c se aventurau astfel n adncimea

186

u n u i m a s i v d e g r a n i t , pe c a r e n i m e n i n u - l m a i ce r c e tase pn atunci. Oamenii notri nu vorbeau, dar p o a t e c t u t u r o r l e t r e c u p r i n g n d c s - ar p u t e a c a v r e o c a ra c a t i s a u a l t c e f a l o p o d u r i a s s e f i i n t r o d u s n c a v i t a t e a i n t e r i o a r , c a r e a v e a l e g t u r c u m a rea. De aceea, trebuiau s nainteze cu mult bgare de seam. A f a r d e a s t a , T o p m e r g e a n f r u n t ea m i c u l u i g r u p i se puteau bizui pe inteligena lui, tiind c va da s i g u r a l a r m a , da c v a f i n e v o i e . D u p c e c o b o r r v r e o s u t d e p i c i o a r e, u r m n d u n drum ntortochiat, Cyrus Smith, care mergea n f r u n t e , s e o p r i i t o v a r i i s i l a j u n s e r d i n u r m . Locul n care se opriser era' o scobitur, formnd o p e t e r d e m r i m e m i j l o c i e . P i c t u r i d e a p c d ea u d e p e b o l t , da r e l e n u p r o v e n e a u d i n t r - o i n f i l t r a i e c a r e s t r b t e a m a s i v u l . E r a u p u r i s i m p l u u l t i me l e urme lsate de torentul care se rostogolise atta vrem e p r i n a c e s t c a n a l , i a r d i n a e r u l p u i n u m e d, n u s e d e o s e b e a n i c i o e m a n a i e r u m i r o s i t o a r e E i b i n e , d r a g u l m e u C y r u s, r o s t i Ge d e o n S p i l e t t , i a t u n l o c r e t r a s, b i n e a s c u n s n a c e s t e a d n c i m i , d a r c a r e l a u r m a u r m e l o r n u p oa t e f i l o c u i t . D a r d e c e n u ? n t r e b m a r i n a r u l. P e n t r u c a c e a s t g r o t e s t e p r e a m i c i p r ea ntunecoas ! N - a m p u t e a oa r e s - o m r i m , s s p m n i te deschizturi pe unde s ptrund lumina zilei i aer u l ? n t r e b P e nc r o f f , c a r e n u s e m a i n d o i a d e n i mic. S c e r c e t m m a i d e p a r t e , z i s e C y r u s S m i t h. P o a t e c m a i l a v a l e n a t u r a ne - a e c o n o m i s i t a c e a s t munc. A d e v r a t , a b i a a m f c u t o t r e i me d i n d r u m , o b s e r v H a r be r t . A p r o x i m a t i v o t r e i m e , r s p u n s e C y r u s S m i t h . N u u i t a i c n o i a m c o b o r t o s u t d e p i c i o a re , d e l a g u r a tunelului, i se poate foarte bine ca la o sut de pic i o a r e m a i j o s. . . D a r u n d e e T o p ? n t r e b N a b, n t r e r u p n d u - l p e Cyrus.

160

C u t a r n pe t e r . C i n e l e n u e ra a c o l o. Desigur i-a continuat drumul, zise Pencroff. S-l ajungem, hotr Cyrus Smith. C o n t i n u a r c o b o r re a . I n g i n e r u l o b s e r v a c u ua r e aminte deviaiile suferite de canalul de scurgere al a p e i i c u t oa t e o c o l u r i l e p e c a r e l e f c e a, i d d e a d e s t u l d e u o r s e a m a d e d i r e c i a ge n e r a l , c a r e d u c e a spre mare. E x p l o r a t o r i i m a i c o b o r se r v r e o c i n c i z e c i d e p i c i o a r e , c n d , a t e n i a l e f u a t ra s d e s u n e t e n d e p r tate, care veneau din adncurile masivului. Se oprir a s c u l t n d . S u n e t e l e , v e n i n d d e - a l u n g u l c a n a l u l u i, a a c t m v i n e v o c e a p r i n t r - u n t u b a c u s t i c, l e a j u n g e a u clare la urechi. L a t r T o p ! s t r i g Ha r b e r t D a , r s p u n s e P e n c r o f f, v i t e a z u l n o s t r u c i n e l a t r i p a r e f u r i o s ! A v e m c u n o i l n c i l e n o a s t r e c u v r f u l d e f i e r, s p u s e C y r u s S m i t h . S f i m c u o c h i i n p a t r u i, n a inte ! Devine din ce n ce mai interesant drumul sta; m u r m u r G e d e o n S p i l e t t l a u r e c h e a m a r i na r u l u i , c a r e fcu un semn afirmativ. C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i s e g r b i r s a l e r g e n a j u t o r u l c i n e l u i . L t r a t u l l u i T o p s e a u z ea d i n c e n ce mai tare. Se simea n vocea lui sacadat o furie ciudat. S se fi luptat oare cu vreun animal c r u i a i s t n j e n i s e o d i h n a ? F r a se m a i g n d i l a ' pericolul care i-ar putea pndi, exploratorii se simeau c u p r i n i d e o g r o z a v c u r i o z i t a t e . E i n u ma i c o b o r a u p r i n c a n a l , c i l u n e c a u , c a s z i c e m a a , de - a l u n g u l p e r e t e l u i i , n c t e v a m i n u t e , l g s i r pe T o p l a v r e o a i z e c i d e p i c i o a r e m a i j o s, u n d e c a n a l u l d d ea n t r - o p e t e r m r e a , n c a re T o p s e n v r t e a p e l o c, ltrnd cu furie. Pencroff i Nab i ridicar torele, c a r e , a r u n c n d p u t e r n i c e f i i d e l u m i n , s c o t e a u l a i v e a l t oa t e i e i t u r i l e g r a n i t u l u i . C y r u s S m i t h, G e d e o n S p i l e t t i H a r b e r t , c u l n c i l e r i d i c a t e, a t e p t a u pregtii orice ntmplare neplcut. Uriaa peter era goal. Exploratorii o strbtur n t o a t e d i r e c i i l e , n e g s i n d n i m i c , n i c i u n a n i m a l. i,

188

c u t o a t e a c e s t e a , T o p c o n t i n u a s l a t r e. N i c i m n g i e r i l e , n i c i a m e n i n r i l e n u - l p u t u r l i n i t i. T r e b u i e s f i e p e u n d e v a o i e i r e , p r i n ca r e s e s c u r g e a u a p e l e l a c u l u i n m a re , z i s e i n g i n e r u l. A a - i , r s p u n s e P e n c r o f f. S b g m d e s e a m s nu cdem n vreo gaur. Du-te, Top, du-te ! strig Cyrus Smith. C i n e l e , a a t d e c u v i n t e l e s t p n u l u i s u, a l e r g s p r e c a p t u l o p u s a l p e t e r i i i a c o l o n c e p u s l a t r e mai tare. Pionierii l urmar i, la lumina torelor zrir gura u n u i a d e v ra t p u , c a r e . s e d e s c h i d e a n m a s i v u l d e g r a n i t . P e a c o l o s e s c u r g e a u d e c i a p e l e, c a r e s e r o s t o goleau altdat n adncurile masivului; de data a c e a s t a , n u m a i e r a v o r b a d e u n c a n a l o b l i c, c i d e u n p u p e r p e n d i c u l a r, n c a r e n u p u t e a u s s e a v e n t u reze. A p l e c a r t o r e l e d e a s u p r a d e s c h i z t u r i i. N u s e v e d e a n i m i c . C y r u s S m i t h d e s p r i n se o c r e a n g a p r i n s i o z v r l i n a d n c . S f r i n d , r i n a, c a r e n c e p u s ard n cdere cu o flacr mai vie, lumin interiorul p u u l u i , t o t u i p i o n i e r i i n u z r i r n i m i c. n c e l e d i n u r m , f l a c r a s e s t i n s e c u u n s f r i t u o r , ca r e d o v e dea c atinsese suprafaa unei ape, desigur nivelul mrii. Calculnd durata cderii, inginerul trase concluzia c a d n c i m e a p u u l u i e r a d e v re o n o u z e c i d e p i cioare. . P r i n u r m a r e , s o l u l c a v e r n e i e r a a ez a t l a n o u z e c i d e p i c i o a re d e a s u p r a n i v e l u l u i m r i i i I a t l o c u i n a n o a s t r , s p u s e C y r u s S m i t h. Dar parc a mai fost locuit nainte de o fiin o a r e c a r e , r s p u n s e G e d e o n S p i l e t t , ca r e n c n u e r a lmurit. . E i , b i n e , f i i n a a c e e a , a m f i b i e s a u c e - o f i f o s t, a fugit prin deschiztura puului, rspunse inginerul, i n e - a l sa t n o u l o c u l . N u t i u c e o f i f o s t , > a d u g m a r i n a r u l, dar tare a fi vrut s fiu eu n locul lui Top acum un s f e r t d e o r . S n t s i g u r c n - a l t r a t e l d e ge a b a ! Cyrus Smith i privi cinele optind :

189

Da, cred c Top tie mai multe dect noi n multe privine. Totui, dorina pionierilor notri fusese n parte m p l i n i t . A v e a u l a n d e m n o p e t e r m a r e, a t t d e m a r e n c t , l a l u m i n a t o r e l o r p e c a r e l e a v e a u c u ei , n u p u t e a u s - i va d m a r g i n i l e . D a r, f r n d o i a l c n u v a f i g r e u s - o m p a r t n c a m e r e d e l o c u i t, c u a j u t o r u l u n o r p e r e i d e s p r i t o r i d e c r m i d . i c u t o a t e c n u v a arta c h i a r c a o c a s , v o r f a c e n s d i n a c e a s t s p a i o a s g r o t u n f r u m o s ap a r t a m e n t . A p e l e s c u r s e n u s e m a i p u t e a u n t o a r c e - L oc u l l e a p a r i n e a . R m n e a u de r e z o l v a t d o u p r o b l e me : m a i n t i, l u m i n a r e a c a v e r n e i , c a r e e r a s p a t n t r - u n b l oc m a s i v , n c h i s d e j u r m p r e j u r, i a l d o i l e a, p o s i b i l i t a t e a d e a o ' f a c e m a i a c c e s i b i l . n c e e a c e p r i v e te l u m i n a, n i c i n u p u t e a f i v o r b a s v i e p e s u s, d e o a r e c e m a s i v u l d e g r a n i t a ve a o g r o s i m e m a r e d e a s u p r a b o l t e i . D a r p i o n i e r i i s e g n de a u c p o a t e l e v a f i c u p u t i n s s t r p u n g p e r e t e l e c a re s e r i d i c a n f a a m r i i. n t i m p u l c o b o r r i i , i n n d s e a m a d e n c l i n a r e a c a n a l u l u i, C y r u s S m i t h a p r e c i a s e c u o a r e c a re a p r o x i m a i e i lungimea acestuia i ajunsese la convingerea c n p a r t e a c e d d e a s p r e m a r e , m a s i v u l d e g r a n i t n u e ra . p r e a g r o s . D a c l u m i n a s e v a o b i n e n fe l u l a c e s t a, n a c e l a i f e l i v o r u u r a i a c c e s u l , c c i a c o l o u n de v o r p u t e a d e s c h i d e o f e r e a s t r , t o t n ac e a p a r t e i cu aceeai uurin vor putea deschide i o u. Mai r m n e a de f c u t o s c a r n a f a r . C y r u s S m i t h e x p u s e a c e s t e p l a n u r i t o v a r i l o r s i. A t u n c i , d o m n u l e C y r u s, s n e a p u c m d e t r e a b , spuse Pencroff. Am un trncop i voi ti s trec prin a c e s t pe r e t e . U n d e t r e b u i e s l o v e s c ? A i c i , r s p u n s e i n g i ne r u l , a r t n d m a r i n a r u l u i n p e r e t e l e d i n s p r e r m o a d n c i t u r de s t u l d e m a r e , c a r e f c e a c a z i d u l s f i e m a i s u b i r e n ac e l l o c. P e n c r o f f a t a c g r a n i t u l i , m a i b i n e d e o j u m t a t e de ceas, la lumina torelor, sfrrnturile zburar n j u r u l s u. P i a t r a s c a p r s u b t r n c o p. C n d m a r i n a r u l o b o s i , N a b i l u l o c u l . A p o i , u r m G e d e o n S p i l e t t. D u p d o u c e a s u r i d e m u n c n c o r da t , c n d s e p -

190

r e a c t r n c o p u l n u p u t e a t o t u i s r z b e a s c , la o u l t i m l o v i t u r p u t e r n i c a l u i G e d e o n S p i l e t t, p e r e tele fu strpuns. n aceeai clip, zbur i trncopul din minile lui Gedeon Spilett. U r a ! i i a r i u ra ! s t r i g P e n c r o f f. P e r e t e l e s t r p u n s n u a v e a d e c t t r e i p i c i o a r e g r o sime. Cyrus Smith privi prin deschiztur : n faa lui se ntindeau rmul, mica insul din fa, iar mai departe imensitatea oceanului. P r i n a c e a s t g a u r d e s t u l d e m a re , c c i s t n c a s e s f r m a s e f o a r t e m u l t , l u m i n a , n v l i n d n u v o a ie i r e v r s n d u - s e n m i n u n a t a c a v e r n , p r o d u c e a u n efect magic ! Dac n partea stng, pe o lungime de o s u t d e p i c i o a r e g r o t a n u m s u r a m a i m u l t de t r e i z e c i de p i c i o a r e n n l i m e i l i m e , p e p a r t e a d r e a p t , d i m p o t r i v , e r a u r i a i b o l t a ei s e r o t u n j e a l a o n l i m e d e p e s t e o p t z e c i d e p i c i o a r e , f i i n d s u s i n u t n n t r e g i m e de n u m e r o i s t l p i d e g r a n i t , a e z a i n t r - o o r d i n e s l b a t i c , c e t e i m p r e s i o n a. i t o a t a c e a s t f r u m u s e e n u e r a d e c t o p e r a na t u r i i ! Ea singur spase acest feeric palat ntr-un masiv de granit. P i o n i e r i i e r a u n c r e m e n i i d e a d m i r a i e. A c o l o u n d e crezuser c nu vor gsi dect o ngust cavitate, ei g s i r u n f e l de p a l a t m i r a c u l o s ! S t r i g t e d e u i m i r e i z b u c n i r d i n t o a t e p i e p t u r i le . U r a l e l e r s u n a u i s e p i e r d e a u d i n ec o u n e c o u n f u n d u l n t u n e c o a se l o r c u p o l e . A h , p r i e t e n i s t r i g C y r u s S m i t h . D u p ce v o m f a c e s p t r u n d m a i m u l t l u m i n n i n t e r i o r u l a c e s t u i m a s i v, d u p c e n e v o m m p r i n p a r t e a s t n g camerele, magaziile i cmrile, va mai rmne nc spaiu n aceast grot minunat, n care vom face sal de studii i muzeu ! i ce nume i vom da ? ntreb Harbert. Casa de Granit, rspunse Cyrus Smith, denum i r e p e c a r e t o v a r i i s i o p r i m i r c u n o i u r a l e. n a c e a c l i p , t o r e l e e r a u p e t e r m i n a t e, i c u m p e n tru rentoarcere trebuiau s se urce pe vrful platoului, trecnd din nou prin tunel, hotrr s amne

pentru a doua zi lucrrile de amenajare a noii locuine. n a i n t e d e a p l e c a , G y r u s S m i t h s e m a i a p le c o dat deasupra ntunecosului pu, care cobora perpendicular pn la nivelul mrii. El ascult cu luareaminte. Nu se auzea nici un zgomot, nici mcar cel al a p e l o r , p e c a r e m a r e a t u l b u r a t l e a g i t a u n e o r i p n la aceste adncimi. Inginerul arunc nc o tor ap r i n s . P e r e i i p u u l u i s e l u m i na r o c l i p , d a r n i c i de data aceasta nu vzu nimic suspect. i chiar dac s - a r f i a f l a t pe a c o l o v r e u n m o n s t r u o s a n i m a l ma r i n , s u r p r i n s d e r e t r a g e r e a n e a t e p t a t a a p e l o r, f u g i s e : d e s i g u r n l a r g , p r i n c o n d uc t a s u b t e r a n c a r e s e p r e lungea sub plaj, vechea cale de scurgere a apelor l a c u l u i , n a i n t e d e a l i s e f i d e s c h i s o n o u r e v r s a r e. T o t u i , i n g i n e r u l a s c u l t a n e m i c a t , c u u r ec h e a a t e n t , c u p r i v i re a c u f u n d a t n a b i s, cu r s u f l a r e a oprit. M a r i n a r u l s e a p r o p i e a t u n c i d e e l i at i n g n d u - i braul i spuse : Domnule Smith ! C e d o r e t i , p r i e t e n e ? r s p u n s e i n g i n e r u l , ca i c n d a r f i r e ve n i t d i n t r - o a r a v i s u l u i . n curnd se vor stinge torele. S m e r g e m ! s p u s e C y r u s S m i t h. M i c u l g r u p p r s i c a v e r n a i n c e p u s u r c e d e - a lungul ntunecosului canal. Top ncheia grupul, mri n d d i n t i m p n t i m p . U r c u u l f u c a m g re u . L a j u m tatea nlimii acestei lungi scri de granit, pionierii s e o p r i r c t e v a c l i p e n g r o t a s u p e r i oa r , c a r e f o r m a un fel de palier. Apoi rencepur urcuul. n c u r n d s e s i m i o a d i e r e d e a e r p r o a s p t . P i c t u r i l e d e a p , u s c a t e p r i n e v a p o ra r e , n u m a i s c n t e i a u pe perei. Torele fumegnd ncepeau s plpie tot m a i s l a b. A c e e a p e c a r e o p u r t a N a b s e s t i n s e . P e n t r u a n u s e a v e n t u r a n m i j l o c u l b e z n e i ad n c i t r e b u i a u s s e g r b e a s c . n c l i p a n c a r e s e s t i n g e a i t o r a ma r i n a r u l u i , C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i i e i r l a l u m i n a z i l e i. E r a p u i n n a i n t e de o r a p a t r u .

192

CAPITOLUL XIX

Planul lui Cyrus Smith. Faada Casei de Granit. Scara de frnghie. Visele lui Pencroff. Ierburile aromatice. O cresctorie natural de iepuri. Derivarea cursului apelor pentru nevoile noii locuine. Privelitea din faa ferestrelor Casei de Granit.

A d o u a z i , l a 2 2 m a i , a u f o s t n c e p u t e l u c r r i l e p e n tru amenajarea locuinei celei noi. Adevrul e c pio n i e r i i e r a u g r b i i s p r s e a sc v e c h i u l l o r C m i n , unde nu se simeau prea n siguran, i s se mute in a c e a s t l o c u i n n c p t o a r e i s n t o a s , c i o p l i t n p l i n s t n c , fe r i t d e a p e l e m r i i i d e p l o i. P r i m a g r i j a l u i C y r u s S m i t h f u s s t a b i le a s c p r e c i s s p r e c e p u n c t a l c o a s t e i d d e a f a a d a C a s e i d e G r a n i t . P e n t r u a c e a s t a , s e n d r e p t s p r e p la j a d e l a poalele uriaului perete, cutnd locul unde czuse n a j u n t r n c o p u l d i n m i n i l e l u i G e d e o n S p i l e t t. D e buna seam, unealta czuse perpendicular i nu-i r m n e a de c t s - o g s e a s c , p e n t r u a a f l a l o c u l u n d e fusese strpuns granitul. N u - i f u g r e u s g s e a s c t r n c o p u l i, u i t n d u - s e d r e p t n s u s , d e a s u p ra p u n c t u l u i u n d e s e n f i p s e s e u n e a l t a n n i s i p , l a v r e o o p t z e c i d e p ic i o a r e d e a s u p r a r m u l u i , s e v e de a n t r - a d e v r m i c a f e r e s t r u i c , f c u t c u a t t a c a z n c u o z i na i n t e . C i v a p o r u m b e i d e stnc intrau i ieeau prin aceast ngust deschiz t u r . P a rc p e n t r u e i f u s e s e d e s c o p e r i t C a s a de Granit ! I n g i n e r u l i p u s e s e n g n d s d e s p a r t c a ve r n a , n dreapta, n mai multe camere, cu un coridor la intrare. Pentru a le lumina, ntreprinztorul inginer soc o t e a s f a c c i n c i fe r e s t r e i o u n p e r e t e l e d i n f a . P e n c r o f f e r a d e a c o r d c u c e l e c i n c i f e re s t r e , d a r nu nelegea pentru ce trebuie u, ntruct intrarea p r i n c a r e p t r u n s e s e r e i o f e re a o s c a r n a t u ra l , c u a j u t o r u l c r e i a a r f i f o s t n t o t d e a u n a u o r s p t r u n z i m C a s a d e G ra n i t ,
193

P r i e t e n e , i s p u s e C y r u s S r n i t h, d a c n o u n e e s t e u o r s i n t r m n l o c u i n p r i n c a n a l, a t u n c i v a f i u o r i p e n t r u a l i i s f a c a c e l a i l u c r u . E u s o c o t , d i m p o t r i v , s nc h i d a c e a s t i n t r a r e n a a f e l , n c t s n u m a i p o a t p t r u n d e n i m e n i pe a c o l o . B a , m a i m u l t c h i a r , d a c v a f i n e v o ie o s - o a s t u p m a s t f e l , n c t s n u s e m a i c u n o a s c . C u m ? Printr-un s t v i l a r d e s t nc i , c a r e s r i d i c e n i v e l u l a p e i d e a s u pra deschizturii. i p e u n d e v o m i n t r a ? n t re b m a r i n a r u l. P e o s c a r e x t e r i o a r , r s p u n s e C y r u s S r n i t h. O s c a r de f r n g h i e , c a r e , o d a t r e t r a s , v a f a c e c u n e p u t i n i n t r a re a v i z i t a t o r i l o r c u r i o i n l o c u i n a noastr. D a r p e n t r u c e a t t e a m s u r i d e p r e v e d e r e ? z i se P e n c r o f f. P i u a c u m a n i m a l e l e n u n i s - a u p r u t at t d e d u m n o a s e . C t d e s p r e i n d i g e n i, i n s u l a n o a s t r nu pare locuit ! E t i s i g u r, P e n c r o f f ? n t r e b i n g i n e r u l, p r i v i n du-l, B i n e n e l e s c n u v o m f i s i g u r i d e a c e s t l u c r u, d e c t n m o m e n t u l n c a r e v o m f i c e r ce t a t n t r e a g a i n s u l , r s p u n s e P e n c r o f f. I a t a de v r u l ! s p u s e C y r u s S r n i t h . N o i n u c u n o a t e m i n s u l a de c t n p a r t e . D a r , n o r i ce c a z, c h i a r dac nu avem dumani n interior, ei pot veni dinafar, cci aceast regiune a Pacificului este destul d e p r i m e j d i o a s . E b i n e s f i m p r e g t i i p e n t r u o r ic e eventualitate. Cyrus Srnith avea perfect dreptate i Pencroff se p r e g t i s - i a s c u l t e o r d i n e l e , f r a d i s c u t a m a i m u l t . F a a d a C a se i d e G r a n i t a v e a s d e s c h i d s p r e l u m i n c i n c i fe r e s t r e i o u , t o a t e d n d n a p a r t a m e n t u l " p r o p r i u - z i s, a p o i , o f e r e a s t r u r ia i c t e v a ferest r u i c i , p r i n c a r e s i n t r e c t m a i m u l t l u m i n s u b minunata bolt a slii mari. Aceast faad, aflat la o n l i m e d e o p t z e c i d e p i c i o a re d e a s u p r a s o l u l u i , e r a n d r e p t a t s p r e e s t i s o a r e l e o m n g i a de c u m r s rea. Ea se ntindea pe partea falezei cuprins ntre

194

ieitur de la revrsarea' rului Mercy i grmada de s t n c i c a r e f o r m a u C m i n u l . P o z i i a e r a p r ie l n i c , p r i n

195

faptul c vnturile aspre dinspre nord-est nu o loveau d i r e c t , e a f i i n d a p r a t d e i e i t u r a s t n c i i . D e a l t f e l, n a t e p t a re a c e r c e v e l e l o r p e n t r u f e r e s t r e, i n g i n e r u l a v e a d e g n d s a s t u pe d e s c h i z t u r i l e c u o b l o a n e g r o a s e, prin c a r e s n u t r e a c n i c i p l o a i a , n i c i v n t u l , i p e care la nevoie le-ar fi putut camufla perfect. Deci, primul lucru ce trebuia fcut erau deschiztur i l e . T r n - c o p u l a r f i l u c r a t p r e a n ce t . G r a n i t u l e s t e p r e a d u r. O r , s e t i e c C y r u s S m i t h e r a o m u l m i j l o a c e l o r ra p i d e . E l m a i a v e a o c a n t i t a t e d e n i t r o g l i c e r i n , p e c a r e o n t r e b u i n a c u f o l o s. E f ec t u l s u b s t a n e i explozive fu att de bine localizat, nct granitul se s f r m e x a c t n l o c u r i l e a l e s e d e i n g i n e r. A p o i, c u a j u t o r u l t r n c o p u l u i , s e d d u f e r e s t r e l o r i f e r e s t r u ic i l o r o f o r m o g i v a l i , c t e v a z i l e d u p nc e p e r e a l u c r r i l o r, C a s a d e G ra n i t e r a l u m i n a t d i n p l i n d e r a z e l e soarelui, care ptrundeau pn n colurile cele mai tinuite. P l a n u l l u i C y r u s S m i t h p r e v e d e a ca a p a r t a m e n t u l s f i e m p r i t n c i n c i c a m e r e c u v e d e r e a l a m a re : l a d r e a p t a , va f i u n v e s t i b u l , l a u a c r u ia s e v a o p r i scara, vor urma o buctrie i o sufragerie uria, a p o i u n d o r m i t o r, t o t a t t d e m a r e i , n s f r i t, o c a m e r d e m u sa f i r i " c e r u t d e P e n c r o f f, l n g s a l a c e a mare. A c e s t e c a m e r e s a u m a i b i ne z i s a c e s t i r d e c a m e r e, c a r e f o r m a u a p a r t a m e n t u l C a se i d e G r a n i t , n u a v e a u s o c u p e t oa t l r g i m e a c a v i t i i . E l e u r m a u s d e a n t r - u n c o r i d o r , l a c a p t u l c r u i a v a f i o ma g a z i e l u n g i n c p t o a r e p e n t r u u n e l t e , al i m e n t e i a l t e . r e z e r ve . T o a t e p r o d u s e l e i n s u l e i , a t t a l e f l o r e i, c t i a l e f a u n e i , v o r p u t e a f i p s t r a t e a c o l o n b u n e c o n d i i i, cu totul ferite de umezeal. Spaiul nu lipsea i fiec a r e o b i e c t i v a a v e a l oc u l s u. A f a r d e ac e a s t a , p i o n i e r i i m a i a ve a u m i c a grot, a e z a t deasupra c a v e r ne i , p e c a r e o p u t e a u f o l o s i c a u n f e l d e p o d a l locuinei. Planul, odat fcut, nu mai aveau dect s-l pun n a p l i c a r e . M i n e r i i s e t r a n s f o r m a r d i n n o u n c r m i d a r i ; a p o i , c r m i z i l e f u r a d u se i a e z a t e la ( poalele Casei de Granit.

196

P n a t u n c i , C y r u s S n i i t h i t o v a r i i s i n u p t r u n s e s e r n c a v e r n d e c t p r i n ve c h i u l c a n a l d i n s p r e la c . Dar acest drum silea s fac un ocol foarte mare, pentru c erau nevoii s se caere pe platoul GrandeY u e , f c n d u n nc o n j u r d e - a l u n g u l m a l u l u i r u l u i , a p o i s c o b oa r e p r i n t u n e l u l l u n g , s o c o t i n d t o t a t t a timp pentru ntoarcere, i aceasta nsemna i oboseal, i v r e m e p i e r d u t . C y r u s S m i t h h o t r s n c e a p c t mai repede confecionarea unei scri trainice de frng h i e , c a re , o d a t r e t r a s n i n t e r i o r , n u v a m a i n g d u i n i m n u i s p t r u n d n C a s a d e G r a n i t. S c a r a f u m p l e t i t c u m u l t a t e n i e de m i n i l e n demnatice ale lui Pencroff. Treptele scrii fur ciop l i t e d i n c r e n g i l e u o a r e i r e z i s t e n te a l e c e d r u l u i r o u, i a r f r n g l i i a c e l e g a p e a m b e le p r i a c e s t e crengi de cedru fu confecionat dintr-o trestie special numit curry". Mai mpletir i alte frnghii din fibre vegetale i c u a j u t o r u l l o r i n s t a l a r u n f e l d e m a c a r a s i m p l , n faa uii. n felul acesta, ridicar cu uurin crm i z i l e p n l a n l i m e a C a s e i de G r a n i t. U r c a r e a m a t e r i a l e l o r p n l a o p t z e c i d e p i c i o a r e d e a s u p r a s o l u l u i fiind astfel, uurat, ei ncepur de ndat amenajar e a p r o p r i u - z i s a i n t e r i o r u l u i l o c u i n e i . N u d u ce a u l i p s d e v a r i c t e v a m i i d e c r m i z i a t e p t a u s f ie n t r e b u i n a t e . S c he l r i a p e r e i l o r d e s p r i t o r i, f o a r t e r u d i m e n t a r , n u f u g re u d e f c u t i , n t r - u n t i m p r e c o r d, d u p p l a n u l i n g i n e r u l u i , a p a r t a m e n t u l f u m prit n camere i magazii. D i f e r i t e l e l uc r r i s e d e s f u r a u r e p e d e, s u b d i r e c t a n d r u m a r e a i n g i ne r u l u i , c a r e n u s t t ea d e g e a b a , c i mnuia el nsui ciocanul i mistria. Cyrus Smith cunotea toate meseriile i ddea un exemplu bun harn i c i l o r i p r i c e p u i l o r, s i t o v a r i . S e m u n c e a cu n c r e d e re i v o i e b u n . P e n c r o f f, r n d p e r n d d u l g h e r, f r n g h i e r, z i d a r , c u v e n i c e l e s a l e g l u m e, c a r e i n veseleau pe toi, i cu ncrederea sa absolut n ing i n e r, p e o a r e l s o c o t e a n s t a r e s f a c o r i c e , ve d e a depite toate greutile vieii de pionier. Att pro-

blema mbrcmintei, ct i a nclmintei, problem g r a v , a c e e a a i l u m i n a t u l u i n s e r i l e d e i a r n , a v a l o -

r i f i c r i i p r i l o r fe r t i l e a l e i n s u l e i , c t i a t r a n s f o r m r i i f l o r e i s l b a t i c e n t r - u n a d i r i j a t d e m n a o m u l u i, t o a t e s e p r e a u u o r d e r e z o l v a t d e C y r u s S m i t h i e r a s i g u r c t o t u l v a f i f c u t . E l v i s a r u r i ca n a l i z a t e , c a r e s n l e s n e a s c t r a n s p o r t u l b o g i i l o r s o l u l u i, e x - : p l o a t r i d e m i ne i c a r i e r e , m a i n i de s e r v i n d t o a t e r a m u r i l e i n d u s t r i e i i se g n . d e a c h i a r l a o ca l e f e r a t , a c r e i r e e a s m p n z e a s c n t r - o b u n z i n t re a g a insul Lincoln. I n g i n e r u l l l s a s v o r b e a s c i n u - i t ia a v n t u l c u care acestuia i plcea s nfloreasc lucrurile. El cu- : notea puterea ncrederii. Zmbea cnd l auzea vorbind i ascundea propriile sale griji, pe care i le oferea viit o r u l , n t r - a d e v r, e r a n d r e p t i t s c re a d c n ' aceast parte a Pacificului, care se afla n afara drumului parcurs de corbii, ei nu vor fi salvai niciodat. Pionierii nu se puteau deci bizui dect pe ei n i i . I n s u l a L i n c o l n e ra a e z a t l a o d i s t a n a t t d e mare de alte rmuri, nct ar fi fost ct se poate de p r i m e j d i o s p e n t r u e i s s e a v e n t u r e z e n l a r g p e u n v a s c a r e , c o n s t r u i t c u m i j l o a c e l e p e c a r e l e a v e a u, n u p u t e a f i d e c t u b r e d. D a r P e n c r o f f e ra d e p r e r e c e i d e p i s e r cu m u l t. pe Robinsonii de odinioar, care ateptau ca toate s capete dezlegare doar printr-o minune. i , n t r - a d e v r , e i a v e a u f o a r t e m u l t e c u n o t i n e, i omul care tie reuete i acolo unde alii ar lncezi i ar pieri inevitabil. n c u r s u l a c e s t o r l u c r r i s e d i s t i n s e H a r be r t . E r a i n t e l i g e n t i m u n c i t o r ; n e l e g e a r e p e d e, l u c r a b i n e i Cyrus Smitb se simea din ce n ce mai legat suflet e t e d e a c e s t c o p i l . L a r n d u l s u, Ha r b e r t l i u b e a : i - l r e s p e c t a p e i n g i n e r , i a r P e n c r o f f, c a r e o b s e r v a s e totul, se bucura. Nab era tot Nab ! El era ceea ce fusese totdeauna : c u r a j u l , z e l u l i d e v o t a m e n t u l n p e r s o a n . i el , c a i P e n c r o f f , a v e a o m a r e n c r e d e r e n i n g i n e r. C t d e s p r e G e de o n S p i l e t t , n i c i e l n u s e d a n a p o i d e l a m u n c ; i n u e r a c h i a r c e l m a i n e n d e m n a t i c, . s p r e m a r e a m i r a r e a m a r i n a r u l u i . P e n c r o f f s e m i n u n a,

c ziaristul nu era numai ager la minte, dar tia i s lucreze cnd era nevoie. S c a r a f u i n s t a l a t n z i u a d e 2 8 m a i. Ea a v e a n u m a i p u i n d e o s u t d e t re p t e i C y r u s S m i t h , folosind o i e i t u r a fa l e z e i , a e z a t l a m i j l o c u l d r u m u l u i , p e d i s t a n a d e o p t z e c i d e p i c i o a r e n n l i m e, f i x p r i m a p a r t e a sc r i i d e a c e a s t i e i t u r , i a r d e a i c i n c o l o fixar partea a doua. n felul acesta, urcuul deveni m u l t m a i u o r. D e a l t f e l , C y r u s S m i t h s e g n d e a c a m a i t r z i u s i n s t a l e z e u n a s c e n s o r h i d r a u l i c, c a s evite oboseala i pierderea de vreme a locuitorilor Casei de Granit. P i o n i e r i i s e o b i n u i r r e p e d e c u s c a r a : er a u d e s t u l d e s p r i n t e n i , i a r P e nc r o f f , c a u n b r a v m a r i n a r, de p r i n s s s e c a e r e p e c a t a r g e , i n v a c u m s - o f o l o s e a s c . D a r c e e r a d e f c u t c u T o p ? B i e t u l a n i m a l, c u c e l e patru labe ale sale, nu era apt pentru un astfel de e x e r c i i u. P e nc r o f f s e d o v e d i n s u n m a e s t r u a t t d e s r g u i n c i o s, n c t i T o p n v s s e u r c e p e sc a r , a a c u m fa c c i n i i l a c i r c . N u se p o a t e t i d a c m a r i n a r u l e r a m n d r u de e l e v u l s u . n s d e ne n u m r a t e o r i P e n c r o f f u r c sc a r a , d u c n d u - l n s p i n a r e, c e e a c e - i p r i n d e a f o a r t e b i n e l u i T o p. n t o i u l a c e s t o r l uc r r i c a r e m e r s e r a t t d e r e p e d e, s e n g r i j i r i d e p r o b l e m a h r a n e i , c c i s e a p r o p i a i a r n a . n f i e c a r e z i , r e p o r t e r u l i H a r b e r t, n s e a m a c r o r a r m s e s e a p r o v i z i o n a r e a c o l o n i e i , i p e t re c e a u cteva ceasuri vnnd. Deocamdat, ei nu colindau dec t p d u r e a J a c a m a r u l u i , n s t n g a r u l u i , c c i, d i n l i p s d e b a rc i d e p o d , r u l M e r c y n c n u p u t u s e fi trecut. Uriaele pduri, crora li se dduse numele de Far-West, rmseser neexplorate. Dar pdurea Jacamarului era destul de bogat n vnat ; cangurii i porcii mistrei se gseau aici n mare numr, iar^ bilele ghintuite la un capt, arcurile i sgeile vnt o r i l o r f c e a u m i n u n i . M a i m u l t n c , H a r b e r t de s c o p e r i s p r e s u d - v e s t o c r e s c t o r i e n a t u ra l d e i e p u r i , u n f e l d e l u n c p u i n u m e d , u n d e c r e te a u s l c i i i i e r b u r i a r o m a t i c e , c a r e m b l s m a u a e r u l i c a r e p la c r o z t o a re l o r . R e p o r t e r u l s o c o t i c , d e v r e m e c e a c e s t e plante snt o hran pentru iepuri, ar fi de mirare ca

201

e i s l i p s e a sc . P n u n a a l t a , H a r b e r t f c u o m a r e p r o v i z i e d e p l a n t e m e d i c i n a l e i c n d P e n c r o f f l ntreb la ce servete aceast recolt, tnrul i rspunse : C a s n e t r a t m c u e l e , c n d v o m f i b o l n a v i. D a r d e c e s f i m b o l n a v i , d a c t o t n u ex i s t d o c t o r i n i n s u l ? r s p u n s e P e n c r o f f s e r i o s . A r g u m e n t u l a c e s t a r m a s e f r r s p u n s , d a r t n r u l continu s adune ierburi, care erau bine venite la C a s a d e G ra n i t , c u a t t m a i m u l t , c u c t de s c o p e r i i o p l a n t a se m n t o a r e c e a i u l u i . n s f r i t , n t r - o b u n z i , d u p m u l t c u t a r e, c e i d o i v n t o r i d e s c o p e r i r s l a u l i e p u r i l o r. P m n t u l e r a sfredelit ca o strecurtoare. Vizuini ! strig Harbert. V d, r s p u n s e r e p o r t e r u l . S fie oare locuite ? A s t a r m n e de v z u t . R s p u n s u l v e n i r e pe d e . n t r - o c l i p , c t e va s u t e d e m i c i a n i m a l e , c a r e s e m n a u c u i e p u r i i, n c e p u r s a l e r g e n t oa t e d i r e c i i l e a t t de r e p e d e, n c t T o p n u f u n s t a r e s l e a j u n g . C i n e l e i v n t o r i i al e r g a r c t p u t u r , d a r m i c i l e r o z t o a r e l e sc p a r . R e p o r t e r u l er a n s h o t r t s n u se l a s e p n c e n u va p r i n d e c e l p u i n v r e o a s e i e p u r i . D e o c a m d a t , ei e r a u d e s t i n a i c m r i i d e p r o v i z i i , d a r s e g n d e a s i d o m e s t i c e a s c a l i i m a i t r z i u. D a c a r f i a v u t c t e v a l a u r i n t i n s e l a i n t r a r e a v i z u i n i l o r , c e u o r i - a r f i p r i n s ! D a r de o c a m d a t n u a v e a u n i c i l a u r i , n i c i c u c e s l e f a c . S e m u l u m i r s s c o t oc e a s c f i e c a r e v i z u i n c u u n b i s n c e r c e s a t e p t e c u r b d a r e, d o a r , d oa r v o r lovi vreun iepure. n sfrit, dup o or de cotrobial, izbutir spun m n a p e p a t r u r oz t o a r e . E r a u n i t e i e p u r i , c a r e s e m n a u c u f r a i i l o r d i n E u r o pa i c a r e e r a u c u n o s c u i n d e o b t e s u b n u m e l e d e i e p u r i a m e r ic a n i " . R e z u l t a t u l v n t o r i i f u a d u s l a C a s a d e G ra n i t i s e r v i t l a c i n . L o c u i t o r i i v i z u i n i l o r n u e r a u d e d i s p re uit, fiind ct se poate de gustoi. Colonitii notri gs i r a c u m u n i z v o r n e s e c a t d e a p r o v i z i o n a r e.

202

n z i u a d e 3 1 m a i , z i d u r i l e d e s p r i t o a re e r a u g a t a . L e r m se s e r d o a r s m o b i l e z e c a m e r e le , l u c r u p e c a r e a v e a u s - l f a c n l u n g i l e z i l e d e i a r n . n c a m e r a c a r e s e r v e a d e b u c t r i e , e i a m e n a j a r o v a t r . Coul ddu mult de lucru coarilor improvizai. Cyrus S m i t h g s i c l u c r u l c e l m a i s i m p l u e r a s - l fa c d i n t e r a c o t . F i i n d c n u e r a c u p u t i n s - l t r a g p n l a p l a t o u l s u p e r i o r, f c u r o g a u r n g r a n i t de a s u p r a ferestrei de la buctrie i n aceast deschiztur imb u c a r c o u l c a u n s i m p l u b u r l a n. S e a t e p t a u e i c a a c e s t c o s f u m e g e c n d v a b a t e v n t u l d e l a e s t, d a r a c e a s t a n u s e n t m p l a p r e a de s , a a c n - a v e a u n c o t r o i N a b b u c t a r u l n u s e s i n c h i s e a de a c e s t l u c r u . C n d a r a n j a re a c a m e r e l o r f u g a t a, i n g i n e r u l s e a p u c s a s t u p e i n t r a r e a e x t e r i o a r a f o s t u l u i ca n a l , care tim c ddea pe malul lacului. Ei rostogolirbuc i d e s t nc n f a a d e s c h i z t u r i i i l e c i m e n t a r bine. Dorina inginerului de a neca aceast intrare sub apele lacului nu putea fi nc ndeplinit ; totui se m u l u m i s o a s c u n d c u i e r b u r i , a r b u t i i b l r i i, p e c a r e l e p l a n t a r n t r e c r p t u r i l e s t n c i l o r i ca r e aveau s creasc n primvar. Se folosi ns de canal, pentru a aduce la noua loc u i n u n m i c u v o i de a p d u l c e i , a s t fe l , C a s a d e Granit primea n fiecare zi o sut, pn la o sutdouz e c i de l i t r i d e a p l i m p e d e i c u r a t d e i z v o r, d e c a r e n u a v e a s d u c l i p s n i c i o d a t , n s f r i t , t o t u l f u g a t a . E r a i t i m p u l, c c i v r e m e a ncepuse s se strice. n ateptarea geamurilor pe care a v e a u s l e f a b r i c e , i n g i n e r u l f c u n i t e o b l o a n e groase, care nchideau ferestrele faadei. Gedeon Spilett mpodobise foarte frumos ferestrele casei lor cu flori i plante. L o c u i t o r i i a c e s t e i c a s e s n t o a s e i s i g u r e a v ea u d e ce s fie mulumii. Ferestrele ofereau privirilor un o r i z o n t nesfrit d e l a r g , c u p r i n s n t re c a p u r i l e c e l o r d o u M a n d i b u l e , l a n o r d , i c a p u l G h e a r e i , , la s u d, i a r n f a a l o r s e n t i n de a p r i v e l i t e a m i n u n a t a g o l f u l u i U n i u n i i . D a , p i o n i e r i i a v e a u d e c e s f ie m u l u m i i i

203

P e n c r o f f n u c o n t e ne a l u d n d u - i a p a r t a m e n t u l de l a etajul cinci".

204

CAPITOLUL XX

Anotimpul ploilor. Problema mbrcmintei. O vntoare de foci. Fabricarea luminrilor. Se amenajeaz interiorul Casei de Granit. Cele dou podee. O vizit la bancul de stridii. Ce gsete Harbert n buzunarul su.

O d a t c u l u na i u n i e n c e p u i i a r n a . Ac e a s t l u n c o r e s p u n d e c u l u n a d e c e m b r i e d i n e m i s f e r a b o r e a l . P l o i l e i v i j e l i i l e n u m a i c o n t e n e a u. A c u m, l o c u i t o r i i C a s e i d e G ra n i t e r a u n m s u r s p re u i a s c i m a i m u l t f o l o a s e l e u ne i l o c u i n e n s t a r e s - i ap e r e d e i n temperii. Cminul ar fi constituit un adpost ubred m p o t r i v a i e r n i i i a fa r d e a c e a s t a p u t e a s f i e i n u n dat de fluxuri. Cyrus Smith lu chiar oarecari msuri pentru a pune la adpost fierria i cuptoarele pe care i l e i n s t a l a se r a c o l o. n t o t c u r s u l l u n i i i u n i e e f c u r d i f e r i t e l u c r r i , f r i i a n e g l i j a n s v n t o a r e a i p e s c u i t u l, a a n c t r e z e r ve l e c m r i i e r a u t o t m a i m b e l u g a t e . P e n c r o f f i propusese s metereasc n timpul liber nite capc a n e , de p e u r m a c r o r a u r m a u s t r a g m a r i f o l o a se . P e n t r u i e p u r i f c u se c t e v a l a u r i d i n f i b r e t r a i n i c e i nu era zi n care s nu prind civa. Nab nu prididea s a f u m e i s p u n n s a r a m u r d i f e r i te c r n u r i, c a r e se pstrau astfel foarte bine. n c e p u r s d i s c u t e f o a r t e s e r i o s p r o b l e m a m b r cmintei. Pionierii nu aveau alte veminte dect acel e a p e c a r e l e p u r t a u n c l i p a n c a r e b a l o n u l i az v r l i s e p e i n s u l . Ac e s t e a e r a u h a i n e d e s t u l d e c l d u r o a s e i t r a i n i c e , p e c a r e l e n t r e i n u se r c t s e p o a t e d e b i n e, c a i r u f r i a l o r, d e a l t f e l , d a r c a r e v o r t r e b u i o d a t n l o c u i t e , m a i a l e s c p e o i a r n a s p r n u p u t e a u s l e i n p r e a c a l d. D e o c a m da t , i m a g i n a i a l u i C y r u s S m i t h n u p u t e a s c h i m b a s i t u a i a . E l f c u s e f a ne v o i l o r m a i g r a b n i c e , c l d i s e c a s a , s e o c u p a s e d e a p r o v i z i o na r e a i p s t r a r e a a l i m e n t e l o r , d a r f r i g u l a ve a s - l s u r p r i n d n a i n t e c a p r o b l e m a m b r c m i n t e i s f i e r e z o l v a t .

205

Trebuiau deci s.se resemneze i s petreac aceast p r i m i a r n c u m v o r p u t e a . L a p r i m v a r a v e a u s n c e a p o v n t o a r e d e m u f l o n i , a c r o r p r e z e n f u s e s e semnalat cu prilejul explorrii muntelui Franklin ; d i n l n a l o r, i n g i n e r u l v a t i d e s i g u r s f a c s t o f e c l d u r o a s e i t r a i n i c e . . . C u m ? S e v a g n d i e l. . . Atunci nu avem altceva de fcut dect s mai s t m p e l n g v a t r l a C a s a d e G ra n i t , s p u s e P e n c r o f f. D i s p u n e m d e c o m b u s t i b i l d i n be l u g i n u a v e m n i c i un motiv s facem economie. De altfel, adug Gedeon Spilett, insula L i n c o l n n u s e a f l l a o l a t i t u d i n e p r e a n a l t , a a n ct, dup toate probabilitile, iernile nu pot fi prea g r e l e . N u n e - a i s p u s , C y r u s , c p a r a l e la t r e i z e c i i c i n c i c o r e s p u n d e c u a c e a a S p a n i e i n e m i s f e r a ce a lalt ? D e s i g u r , r s p u n s e i n g i ne r u l , d a r i n Spania snt ierni foarte grele ! i acolo ninge i ng h e a . T o t l a f e l i i n s u l a L i n c o l n p o a t e s t r e a c p r i n a s e m e ne a n c e r c r i . T o t u i , f i i n d o i n s u l , s p e r c clima va fi mai blnd. i de ce, domnule Cyrus ? ntreb Harbert. P e n t r u c m a r e a , c o p i l u l m e u , p o a t e f i co n s i d e r a t c a u n i m e n s r e z e r v o r n c a r e s e n m a g a z i ne a z c l d u r a v e r i i . I a r n a , e a r e s t i t u i e a c e a s t c l d u r , c e e a c e a s i g u r r e g i u n i l o r n v e c i n a t e c u o c e a n u l o t e m p e r a t u r m i j l o c i e , m a i p u f i n u r c a t v a ra , d a r m a i p u i n sczut iarna. C u m o f i , o s v e d e m n o i , r s p u n s e P e n c r o f f. D e o c a m da t , u n l u c r u e s t e s i g u r, c z i l e l e s n t s c u r t e i nopile lungi. Ce-ar fi dac ne-am ngriji puin ide problema iluminatului ? Nimic mai uor, rspunse Cyrus Smith. De discutat ? ntreb marinarul. D e r e z o l va t . Cnd ? Cum ? Mine vom. organiza o vntoare de foci. Vom avea lumnri de seu ? B a n u , P e n c r o f f , l u m n r i de s p e r m a n t e t. A c e s t a e r a p r o i e c t u l i n g i n e r u l u i , p r o i ec t u o r d e n f p t u i t , d e o a re c e a v e a l a n d e m n c a l c i u i ac i d s u l -

181

f u r i c , i a r g r s i m e a v a f i f u r n i z a t de a m f i b i i l e i n s u l e i . A c e a s t c o n v o r b i r e a v u l o c n z i ua d e 4 i u n i e i , f i i n d c e ra d u m i n i c , h o t r r c u t o i i s s e o d i h neasc. Toate lucrrile fur amnate. A d o u a z i , l a 5 i u n i e , p e o vreme d e s t u l d e m o h o rt, se ndreptar spre insula cea mic. Trecur din nou canalul prin vad n timpul refluxului i hotrr c a n t r - u n v i i t o r d e s t u l de a p r o p i a t s c o n s t r u i a sc o b r c u , c u a j u t o r u l c r e i a s n a v i g h e z e i p e r u l M e r c y, c i r u l v o r p o r n i n p r i m e l e z i l e c u v r e me b u n s exploreze sud-vestul insulei. F o c i l e e r a u n u m e r o a s e i v n t o r i i , n a r m a i cu c i o m e g e l e l o r g h i n t u i t e , r p u s e r v r e o a se d i n t r e e l e . N a b i P e n c r o f f l e j u p u i r , a p o i c r a r l a C a s a d e G r a n i t n u m a i g r s i m e a i p i e l e a l o r , u r m n d ca d i n a c e a s t p i e l e s - i f a c n c l m i n t e t ra i n i c , i a r cele trei sute de livre de grsime s le ntrebuineze n u m a i l a f a b r i c a r e a l u m n r i l o r. Operaia fu ct se poate de simpl i, cu toate c rez u l t a t u l e i n u se d o v e d i c h i a r d e s v r i t , el e p u t u r t o t u i s f i e f o l o s i t e . n t r e a g a m u n c s e te r m i n n d o u z e c i i p a t r u d e o r e . F e t i l e l e f u r f c u t e d i n f i b r e v e g e t a l e . E l e n u e r a u a t t de b u n e c a c e le m u i a t e n a c i d b o r i c , c a r e s e c o n s u m n n t r e g i m e c n d a r d, d a r a a c u m e r a u, a c e s t e l u m n r i f u r b i n e v e n i t e n lungile se'ri de iarn. L u n a u r m t o a re n u d u s e r l i p s d e l u c r u n n o u l a d p o s t . T m p l a r i i m u n c i r d e z o r ; e i. a d u se r m b u ntiri uneltelor care erau nc foarte primitive i f a b r i c a r a l t e l e n o i . Fcur chiar i foarfeci, cu ajutorul crora pionierii izbutir, n sfrit, s-i taie prul i s-i potriveasc barba, dac de ras nc nu putea fi vorba. Harbert i N a b n u a v e a u g r i j a b r b i e r i t u l u i , d a r ce l o r l a l i l e c r e s c u se r n i t e b r b i a t t d e e p o a s e, n c t f o a r f e c i i e r a u c t se p o a t e d e b i n e v e n i i . Mai mult munc a cerut, confecionarea unui fer s t r u d e m n , d a r p n l a u r m t o t a u iz b u t i t s o b i n o u n e a l t , c a r e , m n u i t c u p u t e r e, l e n g d u i s t a i e l e m n e . R e u i r a s t f e l s f a c m e s e , sc a u n e i d u l a p u r i , c u c a r e m o b i l a r p r i n c i p a l e l e c a m e r e, ap o i

207

f c u r i p a t u r i c u s a l t e l e d e i a r b u s c a t . B u c t r i a , c u p o l i e p e c a r e s e n i r a u v a se l e d e p m n t a r s , maina de gtit din crmizi i spltorul, avea o nfiare foarte frumoas, iar Nab i ndeplinea funciunile de buctar cu gravitatea unui chimist n labor a t o r u l s u. D a r , n c u r n d, n l o c u l t m p l a r i l o r , i n t r a r n a c i u n e d u l g h e r i i . N o u a a l b i e d e r e v r s a r e, c r o i t c u a j u torul explozivului, impunea construirea a dou podee: u n u l p e p l a t o u l G r a n de - V u e , a l d o i l e a c h i a r p e r m. ntr-adevr, apele i fceau acum drum, tind de-a curmeziul platoul i plaja, astfel c se gseau n cal e a c o l o n i t i l o r c n d a c e t i a v o i a u s p o r n e a s c s p r e nordul insulei. Ar fi putut ei s ia un alt drum, dar a c e s t a i - a r f i s i l i t s f a c u n o c o l f o a r t e m a r e, a p uc n d-o spre vest, pn la izvoarele Prului Rou. Lucrul cel mai simplu era deci s construiasc dou podee d e t r e c e r e , d e v r e o d o u z e c i i c i n c i d e p i c i oa r e l u n g i m e , p e p l a t o u i pe p l a j . A e z a r d o a r c t e v a t r u n chiuri de copaci cioplite cu securea i n cteva zile podeele erau gata. Nab i Pencroff le i folosir, fcnd cteva .drumuri p n l a b a n c u l d e s t r i d i i d e s c o p e r i t l n g d u n e, d e u n d e a d u s e r : n t r - u n c r u c i o r r u d i m e n t a r, c a r e n l o c u i s e v e c h e a b r a n c a r d , c e n u e r a c h ia r a t t d e u o r d e m n u i t , c t e va m i i d e s t r i d i i , p e c a r e le a c l i m a t i z a r f o a r t e r e pe d e p r i n t r e a d n c i t u r i l e s t nc i l o r c a r e a l c t u i a u a d e v r a t e p a r c u r i n a t u ra l e l a r e v r s a r e a r u l u i Mercy. Aceste stridii erau de calitate foarte bun i pionierii le mncar cu mult plcere. D u p c u m s e v e d e , i n s u l a L i n c o l n , d e i e x p l o ra t n u m a i n m i c p a r t e , r e u e a s m u l u m e a s c a p r o a pe toate nevoile locuitorilor ei i, fr ndoial c, cercet n d - o p n n c o l u r i l e e i c e l e m a i d e p r t a t e, n n treaga regiune mpdurit, care se ntindea de la rul Mercy pn la promontoriul Reptilei, aveau s descopere i alte comori. D e u n s i n g u r l u c r u d u c e a u n c m a r e l i p s . H r a n a a z o t a t n u l e l i p s e a , i n i c i p r o d u s e l e v e g e t a l e n ec e s a r e p e n t r u a c u m p t a c o n s u m a re a a c e s t e ia . D e a s e m e n e a , d i n n i t e r d c i n i s u p u s e f e r me n t a i e i , e i i

208

p r o c u r a s e r o b u t u r puin a c i d u l a t , a s e m n t o a re c u b e r e a i d e s i g u r m a i p l c u t de c t a p a. F a b r i c a s e r c h i a r z a h r, f r t r e s t i e d e z a h r i f r s f e c l , c u l e g n d s u c u l c a r e n e a d i n c o p a c u l z i s a ce r s a c c h a r i n u m " ; d i n n i t e i e r b u r i g s i t e n cr e s c t o r i a d e i e p u r i i z b u t i s e r s f a b r i c e u n c e a i f o a r t e b u n, n s f r it, aveau la ndemn mult sare, singurul produs m i n e r a l d e c a r e n u s e p u t e a u l i p s i n al i m e n t a i e . . . t o tui, de un singur lucru duceau nc mare lips : pinea', pinea le lipsea grozav. P o a t e c m a i t r z i u , p i o n i e r i i n o t r i a v e a u s i z b u t e a s c s n l o c u i a s c a c e s t a l i m e n t p r i n t r - u n u l d e va l o a r e e g a l , c u m a r f i f i n a d e s a g u " s a u f i n a a r borelui de pine ; s-ar fi putut ca aceti preioi arbori s s e g s e a s c n p d u r i l e de l a s u d , d a r n c n u d duser de ei. O n t m p l a r e n s l e v e n i n a j u t o r . C y r u s S m i t h, c u t o a t i n t e l i g e n a s a , c u t o a t i s c u s i n a s a, n - a r f i f o s t n i c i o d a t n s t a r e s l e p u n l a n de m n c e e a c e a g s i t H a r b e r t n t r - o z i n c p t u e a l a ha i n e i s a l e , p e c a r e nc e r c a s - o c r p e a s c . n ziua aceea ploua cu gleata. Pionierii stteau cu t o i i n s a l a m a re a C a s e i d e G r a n i t , c n d, d e o d a t , t nrul strig : P r i v i i , d o m n u l e C y r u s, u n b o b d e g r u ! i a r t t o va r i l o r s i u n b o b, u n s i n g u r b o b, c a r e c z u s e d i n b u z u n a r u l s u g u r i t n c p t u e a l a vestei... C u m d e s e g se a ' a c e s t g r u n t e n c p t u e a l a h a i n e i l u i H a r b e r t ? L a R i c h m o n d, t n r u l c r e t e a c i v a p o r u m b e i , p e c a r e i d r u i s e P e n c r o f f , i i h r nea cu gru. U n b o b d e g r u ? ! s e re p e z i l a e l i n g i n e r u l. D a , d o m n u l e C y r u s, d a r n u m a i u n u l , u n u l s i n gur ! ^- Ei, biete! strig Pencroff zmbind. Mare lucru ! Ce vrei s facem cu un singur bob ? V o m f a c e p i n e , r s p u n s e C y r u s S m i t h. Pine, prjituri ! zise marinarul. Asta-i bun !
209

M tem c n-o s ne ndopm prea curnd cu pinea ce-o poate da acest bob ! Harbert, care nu ddea dect foarte puin import a n d e s c o p e r i r i i s a l e , s e p r e g t e a s a r u n c e b o b u l , d a r C y r u s S m i t h l l u , l c e r c e t i r e c u n o s c u c e s t e n s t a re b u n , a p o i p r i v i n d u - l p e m a r i n a r d re p t n ochi, l ntreb linitit : Pencroff, tii cte spice poate s produc un bob de gru ? Cred c unul ! rspunse marinarul mirat de aceast ntrebare. Z e c e , P e nc r o f f . i t i i c t e b o a b e s e g se s c n tr-un spic ? Pe legea mea, nu ! n medie, optzeci, spuse Cyrus Smith. Deci, dac semnm bobul, vom avea la prima recolt o p t s u t e d e g r u n e , c a r e v o r p r o d u c e la a d o u a a s e sute patruzeci de mii, la a treia cinci sute dousprezece milioane, iar la a patra mai bine de patru sute d e m i l i a r d e de b o a b e . I a t s o c o t e a l a ! Tovarii lui Cyrus Smith ascultau n tcere. Cif r e l e a c e s t e a i u l u i a u. T o t u i , e l e e r a u e x a c t e. D a , d r a g i i m e i , c o n t i n u i n g i n e r u l. A c e s t e a s n t p r o g r e s i i l e g e o m e t r i c e a l e n a t u r i i m b e l u g a t e. i aceast nmulire a bobului de gru e nensemnat F a d e n m u l i r e a m a c u l u i s a u a t u t u n u l u i . D ac a c e s t e p l a n t e n u a r f i d i s t r u s e d i n c n d n c n d , s t v i l i n d u - s e n m u l i r e a l o r, a r a c o p e r i t o t g l o b u l p mntesc. D a r i n g i n e r u l n u t e r m i n a s e c u n t r e b r i l e. i acuma, Pencroff urm el tii cte banie nseamn patru sute de miliarde de grune? N u , r s p u n s e m a r i na r u l , d a r c e e a c e t i u e c snt un prost! Ei bine, afl c mai mult de trei milioane de banie. Trei milioane ! strig Pencroff. Trei milioane. n patru ani ? - n p a t r u a n i ! r s p u n se C y r u s S m i t h . i c h i a r

210

n d o i a n i ; d a c l u c r u r i l e m e r g b i n e, v o m p u t e a s o b i n e m n a c e a s t c l i m d o u re c o l t e p e a n . C a d e o b i c e i , c n d v o i a s - i a r a te b u c u r i a , P e n c r o f f i z b u c n i i d e d a t a a c e a s t a n u r a l e p u t e r n i ce . A a c t u, a d u g i n g i n e r u l , a d r e s n d u - s e lui Harbert, ai fcut o descoperire foarte important p e n t r u n o i . n m p r e j u r r i l e n c a r e n e a f l m, t o t u l, d r a g i i m e i , t o t u l p o a t e s n e f o l o s e a s c . V r o g s n u u i t a i a c e s t l u c r u. N u , d o m n u l e C y r u s, n u v o m u i t a , r s p u n se P e n c r o f f, i d a c v o i g s i v r e o d a t v r e u n g r u n t e de tutun, care se nmulete att de uluitor, v asigur c n-am s-l arunc i acuma ce avem de fcut ? A c u m , s s e m n m a c e s t b o b, s e g r b i H a r b e r t s spun. D a , a d u g G e d e o n S p i l e t t , h a i s - l p u n e m n p r n n t i n c d n d u - i t o a t e o n o r u r i l e , c c i n el se afl viitoarele noastre recolte. N u m a i s n c o l e a s c ! s p u s e m a r i na r u l . Va ncoli, rspunse Cyrus Smith Era n 20 iunie. Tocmai timpul potrivit ca s sem e n e a c e s t u n i c i p r e i o s b o b d e g r u . L a nc e p u t , s - a u g n d i t s - l p u n n t r - u n g h i ve c i , d a r d u p o m a i a d n c c h i b z u i n , s e h o t r r s - l n c r e d i n e z e naturii, ngropndu-l n pmnt, ceea ce fcur chiar n aceeai zi, lund toate msurile pentru ca operaia s izbuteasc. D e o a r e c e v r e m e a , s e m a i n s e n i n a s e, s - a u u r c a t p e p l a t o u, u n d e a u c u t a t u n l o c p o t r i v i t, c a r e s f i e f e r i t d e v n t , d a r n c l z i t d e r a z e l e s o a r e l u i d e a m i a z . S - a u a p u c a t s c u r e e i s p l i v e a s c o g o r u l" , a l u n g n d s a u s t r i v i n d t o a t e i n se c t e l e s a u l a r v e l e c a r e a r f i p u t u t p r i m e j d u i d e z v o l t a r e a b o b u l u i d e g r u . A p o i, c u m u l t g r i j , a u a t e r n u t u n s t r a t d e p m n t g r a s, amestecat cu var. Mai fcur i un mic gard i abia dup toate acestea au sdit unicul bob de gru n p m n t u l r e a v n. Vzndu-i, i fcea impresia c pionierii notri p u n e a u p i a t ra f u n d a m e n t a l a u n e i c l d i r i. P e n c r o f f i aminti de ziua n care aprinsese cu atta grij

211

u l t i m u l l o r c h i b r i t . D a r d e da t a a c e a s ta , l u c r u l e r a m u l t m a i i m p o r t a n t . n t r - a de v r , o r i c n d n t r e p r i n z t o r i i n o t r i p i o n i e r i a r f i i z b u t i i s - i f a c r o s t d e f o c p r i n t r - u n m i j l o c o a r e c a r e , d a r n i c i o p u t e re o m e n e a s c nu ar fi putut nlocui acest bob de gru, dac, din nenorocire, el ar fi pierit!

CAPITOLUL XXI

Cteva grade sub zero. Explorarea prii mltinoase din sud-estul insulei. Vulpile. Vedere spre mare. Se vorbete de Viitorul Oceanului Pacific. Munca nencetat a infuzorilor. Viitorul globului pmntesc. Vntoarea. Mlatina raelor slbatice.

D i n c l i p a n c a r e a f o s t s e m n a t b o b u l d e g r u, n u t r e c e a n i c i o z i f r c a P e n c r o f f s n u v i z i t e ze c e e a c e n u m e a e l f o a r t e s e r i o s l a n u l d e g r u" . i vai de insectele care se abteau pe acolo ! Nici o mil, pentru ele ! Pe la sfritul lui iunie, dup nite ploi care nu s e m a i t e r m i na u , t i m p u l s e r c i s i m i t o r i n z i u a d e 2 9 u n t e r m o m e t r u F a h re n h e i t a r f i n r e g i s t r a t d e sigur douzeci de grade deasupra lui zero 6,67 cent i g. s u b z e r o ) . A doua zi, la 30 iunie, dat care corespunde cu 31 decembrie din emisfera boreal, cdea ntr-o vineri, Nab fcu observaia c anul se sfrete cu o z i u r t ; d a r P e nc r o f f i r s p u n s e c c e l u r m t o r va ncepe cu una frumoas, ceea ce e mai bine. I n o r i c e c a z , a n u l n c e p u c u u n ge r n p r a s n i c. L a g u r a r u l u i M e r c y se a d u n a r s l o i u r i i c u r n d g h e a a se ntinse pe toat suprafaa lacului. P r o v i z i a d e c o m b u s t i b i l t re b u i s f i e r e n n o i t d e c t e v a o r i . P e n c r o f f, n c n a i n t e d e n g h e , c r a s e

212

mult lemn n magazie, folosind curentul neobosit al r u l u i , c a r e l e m p i n g e a p l u t a . L a a c e s t c o m b u s t i b i l, d r u i t d i n b e l u g d e p d u r e , a d u g a r c t e v a t r a n s porturi de crbuni, adui de la poalele muntelui F r a n k l i n. C n d t e m p e r a t u r a s c z u p n l a m i n u s 1 3 , c l d u r a p u t e r n i c a c r b u n e l u i f u b i n e v e n i t . C l d i s e r i a d o ua v a t r , n s u f r a g e r i e , u n d e i v e d e a u a c u m t o i d e l u c r u. In timpul gerului, Cyrus Smith fu foarte mulumit de ideea pe care o avusese, aducnd de la lacul G r a n t l a C a sa d e G r a n i t u n m i c u v o i d e a p , c a r e s e s t r e c u ra p e s u b g h e u r i i , t r e c n d p r i n v ec h i u l canal, ajungea la rezervorul pe care-l amenajaser n u n t r u, l n g m a g a z i e . n epoca aceea, timpul fiind foarte uscat, pionierii se mbrcar ct mai clduros i hotrr s sacrifice o zi explornd partea insulei cuprins ntre sud u l r u l u i M e r c y i c a p u l G h e a r e i . A c o l o s e af l a u n i n u t m l t i n o s d e s t u l d e n t i n s, u n d e p r o b a b i l c era din belug vnat cu pene. P e n t r u a a j u n g e n a c e s t i n u t , t r e b u i a u s s t r bat opt pn la nou mile la dus i tot attea la n t o r s. D u p c a l c u l e l e , l o r l e - a r f i t r e b u i t o z i n t r e a g . i c u m e r a v o r b a d e e x p l o r a re a u n e i p r i n e c u n o s c u t e a i n s u l e i , s e h o t r r s m e a r g c u t o i i . Astfel, n zorii zilei de 5 iulie, Cyrus Smith, Ged e o n S p i l e t t , H a r b e r t , N a b i P e n c r o f f, n a r m a i c u c i o m e g e , l a u r i , a r c u r i , s g e i i n c r c a i c u p r o v i z i i, p r s i r C a s a d e G r a n i t , n s o i i d e T o p, ca r e z b u r d a tot timpul naintea lor. Luar calea cea mai scurt, trecnd rul Mercy pe ghea. D a r , o b s e r v p e b u n d r e p t a te r e p o r t e r u l , c a r e c l c a c u b g a r e d e s e a m , g h e a a a c ea s t a n u p o a t e n l o c u i u n p o d se r i o s ! A a d a r , i c o n s t r u i re a u n u i p o d s e r i o s" f u t r e cut pe lista lucrrilor viitoare. Pentru prima oar, pionierii peau pe malul d r e p t a l r u l u i M e rc y , a v e n t u r n d u - s e n m i j l o c u l m i n u n a t e l o r c o n i f e r e u r i a e , a c o p e r i t e d e z p a d .

213

D a r n u f c u s e r n i c i o j u m t a t e de m i l , c n d d i n f r - u n d e s i s e i v i o f a m i l i e d e p a t r u p e d e ca r e i a l e s e s e a c o l o d o m i c i l i u l i c a r e f u s e se p u s p e f u g d e ltratul lui Top. A h, p a r c a r f i v u l p i ! s t r i g H a r b e r t , c n d l e v z u f u g i n d. E r a u v u l p i , d a r n i t e v u l p i f o a r t e m a r i , c a r e sc o t e a u a l t ) f e l d e l t r a t , d e c a r e T o p s e s p e r i e. C i n e l e s e o p r i d i n g o a n , a s t f e l c a n i m a l e l e a v u r r g az s se fac nevzute. T o p a v e a i de c e s f i e m i r a t . E l n u c u n o t e a z o o l o g i a ! D a r d u p l t r a t u l l o r , H a r b e r t r e c u n o sc u s e aceste vulpi cenuii-rocate, cu coada neagr i cu smoc alb n vrf, amintindu-i c triesc n Chili, n i n s u l e l e M a l u i n e i n t o a t e i n u t u r i l e a m e r ic a n e , s t r b t u t e d e p a r a l e l e l e 3 0 - 4 0. L u i H a r b e r t i p r u ru c Top nu prinsese una din ele. Snt bune de mncat ? ntreb Pencroff care nu considera fauna insulei dect din acest punct de vedere. N u, r s p u n s e H a r b e r t , d a r z o o l o g i i n - a u stabilit nc dac pupila acestor vulpi este diurna s a u n o c t u r n i da c a r t r e b u i s f i e c l a s i f i c a t e n f a m i l i a c i ne l u i s a u n a l t a . C y r u s S m i t h z m b i l a a u z u l o b se r v a i i l o r f c u t e d e b i a t , o b se r v a i i c a r e d o v e d e a u m u l t s e r i o z i t a t e , n c e e a c e - l p r i v e a p e m a r i n a r, d e v r e m e c e aceste vulpi nu se puteau mnca, ele nu prezentau o i m p o r t a n p r e a m a r e . T o t u i , i e x p r i m p re r e a c a t u n c i c n d c u r t e a C a s e i d e G ra n i t v a f i p o p u l a t d e p s r i , v o r t r e b u i s i a m s u r i m p o t r i v a u n o r v i z i t e n o c t u r n e a l e a c e s t o r p r i m e j d i o a s e a n i m a l e d e p r a d , lucru cu care fiecare fu de acord. La ora opt dimineaa, dup ce ocoliser capul Epav e i , p i o n i e r i i a j u n se r p e o p l a j n t i n s , la m a r g i n e a m r i i. C e r u l e r a s e n i n , c u m s e n t m p l d e m u l t e ori pe ger, dar, nclzii de drum, Cyrus Smith i t o v a r i i s i n u s i m e a u p r e a m u l t f r i g u l. D e a l t f e l, v n t u l n u s u f l a , l u c r u c a r e f a c e m a i s u p o r ta b i l o

214

t e m p e r a t u r s c z u t . S o a r e l e t o c m a i s e n l a d e a ' - * supra oceanului i discul su uria aprea la oriz o n t ! D a r, d i n p c a t e , r a z e l e l u i n u n c l z e a u. M a r e a e ra l i n i t i t i a l b a s t r c a u n g o l f m e d i t e r a n e a n c n d c e r u l e s e n i n. C a p u l G h e a r e i se n c o v o i a c a u n iatagan cu vrful adus la vreo patru mile spre sude s t . n s t n g a , l a c a p t u l m l a t i n e i, s e d e s l u e a o m i c i e i t u r d e p m n t , p e c a r e r a z e l e s o a re l u i t o c mai aruncau o dung de foc. Fr ndoial c, n partea aceasta larg deschis a golfului Uniunii i c a r e n u e r a o c r o t i t n i c i m c a r d e u n b a n c d e n i s i p, vapoarele mpinse de vnturile de est n-ar fi gsit adpost. Dup linitea mrii, netulburat de nici un cur e n t , d u p c u l o a r e a s a u n i f o r m , n e p t a t d e n i c i o n u a n g l b u i e , n s f r i t , d u p l i p s a o r i c r e i s t nc i , i d d u s e r se a m a c n a c e s t e l o c u r i o c e a n u l e r a f o a r t e a d nc . n f u n d, s p r e a p u s , - l a v r e o p a t r u m i le d e p r t a re , s e d e s l u e a u c o n t u r u r i l e p r i m i l o r c o p a c i din pdurile Far-West. inutul semna cu rmul p u s t i u a l v r e u n e i i n s u l e d i n r e g i u n i l e a n t a r c t i c e, n p d i t d e g he u r i . P i o n i e r i i s e o p r i r p e r m ca s i a m a s a . A p r i n s e r u n f o c d e a l g e i de i e r b u r i u s c a t e i Na b l e p r e g t i g u s t a r e a l c t u i t d i n c a r ne r e c e i d i n c e a i u l c e - l l u a se r c u e i . n t i m p c e m n c a u, e x a m i n a u p r i v e l i t e a d i n f a a l o r, c a r e l e a r t a c n a c e a s t p a r t e p m n t u l i n s u l e i L i n c o l n e ra n t r - a d e v r s t e r p , c o n t ra s t n d c u regiunea dinspre apus. Aceasta l fcu pe reporter s observe c dac balonul i-ar fi lsat din ntmplare l a n c e p u t pe a c e a s t p l a j , e i i - a r f i f c u t de s i g u r o prere cu totul greit despre inuturile unde se stabiliser mai trziu. C r e d c h i a r c n - a m f i p u t u t n i c i o d a t s a t i n g e m r m u l , r s p u n se i n g i n e r u l , c c i m a re a e s t e a d nc i n - a m f i n t l n i t n i c i o s t n c d e c a r e s n e a g m . n f a a C a s e i de G r a n i t , c e l p u i n, e r a u b a nc u r i l e d e n i s i p i o m i c i n s u l c a r e n e - a u

}3

Insula misterioas

215

m r i t p o s i b i l i t i l e de s a l v a r e . A i c i, n s , ne - a r f i nghiit marea !

216

C e e a c e e s t e c i u d a t , o b s e r v G e d e o n S p i l e t t, e c i n s u l a n o a s t r , d e i d e s t u l d e m ic , a r e u n sol att de variat. Aceast diversitate este de obicei o nsuire a continentelor mai ntinse. Partea apus e a n a i n s u l e i L i n c o l n , a t t de b o g a t i f e r t i l , s ea m n c u g o l f u l Me x i c u l u i , i a r r m u l d e n o r d p a rc s e n t i n d e d e - a l u n g u l u n e i m r i a r c t i c e. Ai dreptate, drag Spilett, rspunse Cyrus S m i t h, a c e e a i o b s e r v a i e a m f c u t - o i e u. A c e a s t insul este misterioas att n ce privete forma, ct i n diferitele aspecte naturale. Pare a fi o parte a unui continent, i m-ar mira s nu fi fost aa odinioar ! C e ? U n c o n t i ne n t n m i j l o c u l P a c i f i c u l u i ? ! strig Pencroff. De ce nu ? rspunse Cyrus Smith. Nu mi se p a r e d e l oc d e n e c r e z u t c a t o a t e i n s u l e l e de l a s u p r a f a a a c e s t u i o c e a n s n u f i e a l t c e v a d e c t c r e t e t e l e u n u i c o n t i ne n t , a s t z i d i s p r u t n f u n d u l m r i i , d a r c a re s e r i d i c a d e a s u p r a a p e l o r n e p o c a p re i s toric. C a a l t da t l e g e n d a r a A t l a n t i d a, m u r m u r H a r bert. Da, copilul meu... dac vrem s credem c Atlantida a existat vreodat. i insula Lincoln s fi fcut parte dintr-un astf e l d e c o n t i ne n t ? n t r e b P e n c r o f f. M a i m u l t c a s i g u r, r s p u n s e C y r u s S m i t h. D e altfel, acest fapt ar explica i mulimea felurilor de produse pe care le ntlnim la fiecare pas. i n c c e va : n u m r u l m a r e d e t o t f e l u l de a n i m a l e c a r e p o p u l e a z i n s u l a , s p u s e H a r b e r t. D a , c o p i l u l m e u , r s p u n s e i n g i n e r u l, t u mi dai un argument nou n sprijinul presupunerii mele. Este adevrat ! Dup cte am putut vedea pn a c u m , p e a c e a s t i n s u l t r i e s c n u m e r o a s e a n i m a l e i , c e e m a i c i u d a t , e l e s n t d e s p e c i i f o a r t e d i f e r i t e. A s t a m f a c e s c r e d c i n s u l a L i n c o l n a f c u t pa r t e , o d i n i o a r , d i n t r - u n m a r e c o n t i n e n t c a r e, nc e t , n c e t s-a scufundat n apele Pacificului.
}3
Insula misterioas

217

A a d a r, n t r - o b u n Z i , r s p u n s e P e n c r o f f , c a r e n u p r e a p r e a c o n v i n s , i ce e a c e a r m a s d i n a c e s t ve c h i c o n t i n e n t a r p u t e a s . d i s p a r , n e mairmnnd ntre America i Asia dect oceanul ? N u t o c m a i a a , r s p u n s e C y r u s S m i t h, fiindc se vor ridica noi continente, pe care miliarde d e m i l i a r d e de a n i m a l e m i c r o s c o p i c e l e c l d e sc c h i a r n aceast clip. Ce mai snt i aceste animale ? ntreb Penc r o f f. I n f u z o r i i m r g e a n u l u i , r s p u n s e C y r u s S m i t h. E i a u r i d i c a t p r i n t r - o m u nc n e n t r e r u p t i n s u l a C l e r mont-Tonnerre i toate insulele coralifere ale Ocean u l u i P a c i f i c . P a t r u z e c i i a p t e d e m i l i o a ne d e i n f u z o r i c n t re s c c a m c t u n b o b d e g r u i t o t u i , cu s r u r i l e m a r i n e p e c a r e l e a b s o r b , c u e l e m e n t e le s o l i d e d i n a p pe c a r e l e a s i m i l e a z , a c e s t e f i i n e m i croscopice produc calcarul care, la rndul su, d n a t e r e u n o r u r i a e s t r a t u r i s u b m a r i n e , a c r o r s o l i ditate se aseamn cu a granitului. Pe vremuri, n primele timpuri ale formrii pmntului, natura fcea aceste transformri cu ajutorul vulcanilor. Ast z i , n s , v u l c a n i i c a r e m a i a c i o n e a z n i n te r i o r u l g l o b u l u i s n t m a i r a r i i r n a i p u i n p u te r n i c i . D e aceea, natura folosete la transformarea globului pm n t e s c a n i m a l e l e m i c r o s c o p i c e d e c a r e a m p o me n i t . D u p p r e re a m e a , v o r t r e c e v e a c u r i d u p v e a c u r i, i g e n e r a i i l e d e i n f u z o r i s e v o r s u c c e d a m e r e u, i a r l a un moment dat, n locul Pacificului se va ridica un c o n t i n e n t n t i n s, p e c a r e a l t e g e ne r a i i d e o a m e n i l vor civiliza. D a r a s t a d u re a z ! s p u s e P e n c r o f f Natura nu se grbete. Ea are timpul de partea ei ! rspunse inginerul. D a r p e n t r u c e s a p a r a l t e c o n t i n e n t e ? n t r e b Harbert. Doar actuala ntindere a inuturilor care pot fi populate ajung omenirii. i natura nu face n i m i c d e p r i s o s. A i d r e p t a t e Na t u r a n u f a c e n i m i c d e p r i s o s ,

13*

218

r s p u n s e i n g i n e r u l , da r i a t c u m m e x p l i c e u l u c r u r i l e : s a v a n i i a d m i t c n t r - o b u n zi v i a t a animal i vegetal nu va mai fi cu putin pe glob din cauza rcirii lui. Punctul asupra cruia nu snt d e a c e e a i p r e r e e s t e c a u z a r c i r i i . U n i i c r e d c aceast rcire se va datora scderii temperaturii soar e l u i , c a r e s t r l u c e t e d e a t t e a m i l i o a n e d e a n i, i a r a l i i s u s i n c va s u r v e n i n u m a i o d a t c u s t i n g e r e a f o c u l u i d i n i n t e r i o r u l g l o b u l u i n o s t r u , a c r u i i n f l u e n a r e m a i m u l t n s e m n t a t e d e c t i s e a c o r d . Ipoteza din urm mi se pare cea mai ntemeiat. V n c h i p u i i c e a r e s s e n t m p l e a t u nc i ? Z o n e l e a s t z i t e m p e r a t e v o r f i a t u n c i t o t a t t d e p u i n l o c u i b i le c a i regiunile polare. Oamenii i animalele se vor ndrepta spre latitudinile supuse direct influenei solare. Europa, Asia, America de Nord i America de Sud vor fi rnd pe rnd prsite. Flora i fauna vor emigra s p r e e c ua t o r , n s p r e r i l e c e n t r a l e a l e A m e r i c i i i A f r i c i i , c a r e a r p u t e a d e v e n i c o n t i n e n t e l e c e le m a i populate. Popoarele din inuturi venic ngheate vor g s i c o n d i i i l e c l i m a t e r i c e d i n r e g i u n i le p o l a r e c a m pe malurile Mediteranei. Oare regiunile ecuatoriale nu a r r e p r e z e n t a l a u n m o m e n t d a t u n s pa i u n e n d e s t u l t o r p e n t r u a a d p o s t i i a h r n i o m e n i r e a n t re a g ? i p o a t e c na t u r a , s a r e p r ' e v e d e t o t u l , a h o t r t d e p e a c u m a s p u n l a e c ua t o r b a z e l e u n u i c o n t i n e n t nou. Cum ? Tocmai cu ajutorul infuzorilor. De multe o r i m - a m g n d i t l a a c e s t e l u c r u r i , d r a g i i m e i , i cr e d cu tot dinadinsul c nfiarea globului nostru va f i n t r - o b u n z i s c h i m b a t n n t r e g i m e, c , da t o r i t a p a r i i e i a c e s t o r c o n t i n e n t e n o i , c e l e v e c h i v o r f i ac o perite de apele mrilor i, n cursul secolelor viit o a r e , n o i C o l u m b i v o r d e sc o p e r i i n s u l e l e C h i m b o r a c o , H i m a l a i a s a u M o n t - B l a n c , r m i e a l e c o n t i n e n t e l o r s c u f u n d a t e : A m e r i c a , A s i a , E u r o pa . A p o i, aceste noi continente vor deveni la rndul lor de nel o c u i t , c l d u ra c o n t i n u n d s s c a d , p n c n d , n t r - o b u n z i , g l o b u l v a se m n a c u u n t r u p o m e n e s c m o r t . i v i a a v a d i s p a r e , p o a t e n u d e f i n i t i v , d a r n o r i ce c a z , p e n t r u o b u c a t d e t i m p. A t u n c i , g l o b u l n o s t r u

m.

s e v a o d i h n i , r e f c n d u - se p e n t r u a n v i a n t r - o z i n c o n d i i i m a i b u n e D a r t o a t e a c e s t e a , d r a g i i m e i, s n t n c t a i ne p e n t r u n o i i , v o r b i n d d e m u n c a i n f u z o r i l o r, m - a m l s a t t r t p r e a d e p a r t e , n c e r c n d s d e z leg enigmele viitorului. D r a g u l m e u C y r u s, r s p u n s e G d o n S p i l e t t, teoriile acestea snt adevrate p r e v iz i u n i tiinifice i f r n d o i a l c s e v o r m p l i n i o d a t . T o a t e b u n e i f r u m oa s e , s p u s e P e n c r o f f, c a r e e r a n u m a i u re c h i , d a r s p u n e i - m i , i n s u l a L i n c o l n d e c e o r i g i ne e s t e ? O a r e i e a a f o s t r i d i c a t de i n fuzori ? N u, P e n c r o f f , i n s u l a a c e a s t a e s t e d e o r i g i n e p u r v u l c a n i c , i r s p u n s e C y r u s S m i t h. A t u n c i i e a p oa t e s d i s p a r n t r - o b u n zi ? > Tot ce se poate. N d j d u i e sc c p n a t u n c i v o m f i p l e c a i d e aci. N u , l i n i t e t e - t e , P e n c r o f f, n - a m c h e f s - m i p e t r e c t o a t v i a a p e a c e a s t i n s u l i c r e d c n e v o m descurca pn la urm. P n u n a a l t a , r s p u n s e G d o n S p i l e t t , s n e i n s t a l m t o t u i c a p e n t r u t o t d e a u n a. L u c r u r i l e n u t r e b u i e s c f c u t e p e j u m t a t e . Convorbirea se termin aici. ndat dup ce sfr i r c u m a sa , p i o n i e r i i i c o n t i n u a r a e x p l o r a r ea , a j u n g n d l a m a r g i n e a r e g i u n i i m l t i n o a s e . I n s u l a se t e r m i n a l a s u d - e s t c u o m l a t i n d e d o u ze c i d e m i l e ptrate. Solul era alctuit dintr-un nmol argilo-sili1 Aceast teorie nu corespunde cu ultimele date ale tiinei moderne. Dup teoria cosmogonic a acad. sovietic O. S. Schmidt, planetele i pmntul s-au format acum cteva miliarde de ani prin reunirea unor particule reci i gaze, care se gseau atunci n preajma soarelui. Norul de particule era sub forma de disc turtit, din cauza rotaiei sale rapide n jurul soarelui. Pmntul s-a nclzit ulterior, din cauza descompunerii radioactive a materialelor din particulele iniiale. Pmntul i va continua miliarde i miliarde de ani drumul su n jurul soarelui, pn ce acesta, dup multe miliarde de ani, i va epuiza sursele energiei atomice, care snt la originea cldurii i luminii sale. (N. R.)

220

c i o s, a m e s t e c a t c u r e s t u r i v e ge t a l e . I c i, c o l o s e n t i n d e a u, c a u n c o v o r g r o s, d i f e r i t e p l a n t e ve r z i . D i n l o c n l o c , b l t o a c e l e n g h e a t e s t r l u c e a u s u b r a z e l e s o a relui. Aceste rezerve de ap nu se datorau nici ploilor, n i c i v r e u n e i i n u n da i i : e l e p r o v e n e a u f r n d o i a l c h i a r d i n p m n t . Ma i m u l t c a s i g u r c , n t i m p u l c l d u r i l o r, r e g i u ne a e r a b n t u i t d e f r i g u r i pa l u s t r e . D e a s u p r a m l a t i n e i , a c o p e r i t e de p l a n t e a c v a t i c e, zburau o mulime de psri, n rndurile crora vnt o r i i d e b a l t a r f i f c u t a d e v r a t p r p d. R a e s l b a t i c e , b e c a i n e , l i i e t r i a u p e a c o l o n c r d u r i i, f i i n d p r e a p u i n s p e r i oa s e , n u e r a d e l o c g r e u s t e a p r o p i i de ele. C u o s i n g u r n c rc t u r d e a l i c e , s - a r f i p u t u t d o b o r z e c i de a s e m e n e a z b u r t o a r e . P i o n i e r i i ' n o t r i t r e b u i r s s e m u l u m e a s c s l e v n e z e c u s g e i le . P r a d a e r a b i ne n e l e s m a i p u i n n s e m n a t , d a r s g e i l e , c a re n e a u l i n i t i t e d i n a - r c , c e l p u i n n u s p e r i a u p s r i l e , c a r e l a o s i n g u r d e t u n t u r d e a r m s - a r fi mprtiat n toate prile. Vntorii se mulumir d e a s t da t s d o b o a r e v r e o z e c e - d o u s p r ez e c e r a e, c u p n t e c e l e a l b c u o d u n g c a f e n i e , c a p u l v e r d e, a r i p i l e n e g r e , d u n g a t e c u r o u i a l b, i c i o c u l t u r t i t . A c e s t e z b u r t o a r e , d u p c u m s t a b i l i H a r b e r t, f c ea u p a r t e d i n s p e c i a c u n o s c u t s u b n u m e l e d e t a d o r n e" . T o p i a j u t c u m u l t d i b c i e s v n e z e a c e s t e p s r i , al cror nume avea s-l primeasc partea aceasta mltinoas a insulei. Dispuneau aici de mbelugate r e z e r ve d e v n a t , c a r e u r m a u s f i e c t m a i b i n e f o l o s i t e i d e b u n se a m c u n e l e s p e c i i d i n a c e s t e p sri puteau fi, dac nu domesticite, cel puin aclimat i z a t e n a p r o p i e r e a l a c u l u i , pe n t r u a l e a v e a m a i l a ndemn. P e l a o r a c i nc i , C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i f c u r cale ntoars, strbtnd de ast dat blile Tadorn e l o r i t r e c n d p e g h e u r i l e r u l u i M e r c y , i a r la o r a o p t e r a u c u t o i i na p o i , l a C a s a d e G r a n i t.

221

CAPITOLUL XXII

Capcanele. Vulpile. Porcii slbatici. Vntul schimb direcia. Viscolul. Courile. Geruri Cristalizarea zahrului de arar american. misterios. Se plnuiete alt explorare. O alice.

i mari. Puul

Gerul inu pn la 15 august, fr s depeasc a c e l m a x i m u m d e g r a d e F a h r e n h e i t, o b s e r v a t p n a t u n c i . C n d a t m o s fe r a e r a l i n i t i t , p i o n i e r i i s u p o r t a u c u u u r i n a c e a s t t e m pe r a t u r s c z u t , d a r c n d sufla cte un vnt rece, mbrcmintea lor uoar nu-i a p r a n d e a j u n s. L u i P e n c r o f f i p r e a r u c i n s u l a L i n c o l n n u e s t e l o c u i t d e c t e v a fa m i l i i d e u r i , n l o c u l v u l p i l o r i a l f o c i l o r , a c r o r b l a n n u e ra p r e a clduroas. Urii, spunea el, snt de obicei bine mbrcai, i nu mi-ar displace s iau cu mprumut de l a v r e u n u l d i n e i b l a n a g r o a s p e c a r e o p o a r t . Dar, rspunse Nab rznd, poate c urii n u a r c o n s i m i s - i m p r u m u t e h a i n a l o r, c n u - i p r ea tiu filantropi din fire. A t i e u s - i s i l e s c , N a b , a t i e u, r s p u n d e a P e n c r o f f c u u n t o n d e s u pe r i o r i t a t e . Dar asemenea carnasiere uriae nu existau pe ins u l s a u c e l p u i n n u s e a r t a s e r p n a c u m . . T o t u i , H a r b e r t , P e n c r o f f i r e p o r t e r u l a e z a r cteva capcane pe platoul Grande-Vue i n jurul pd u r i i . D u p p r e re a m a r i n a r u l u i , o r i c e a n i m a l c a r n i v o r s a u r o z t o r , c a r e a r c d e a n c a p c a n , e r a b i n e venit la Casa de Granit. A c e s t e c a p c a n e e ra u d e a l t f e l f o a r t e s i m p l e : n i t e anuri spate n pmnt, deasupra o mpletitur de c r e n g i i d e i e r b u r i , c a r e s a s c u n d d e s c h i z t u r a, n f u n d o m o m e a l , a l c r u i m i r o s s a t r a g a n i m a l e l e, i a t t a t o t . E d r e p t c a n u r i l e n - a u f o s t s pa t e l a ntmplare, ci n acele locuri unde urme mai numer o a s e a r t a u c p e a c o l o t r e c e a u a d e s e o r i a n i m a l e l e. E i l e v i z i t a u z i l n i c i , n t r e i r n d u r i , n p r i m e l e z i le ,

gsir n ele cteva vulpi din acelea cu care se mai n t l n i s e r p e m a l u l d r e p t a l r u l u i M e r c y. D a r c e s f i e o a r e a s t a ? N u e x i s t a l t c e va d e c t v u l p i p r i n l o c u r i l e a c e s t e a ? s t r i g P e nc r o f f , d e s t u l d e p l o u a t c n d , p e n t r u a t r e i a o a r , s c oa s e d i n a n u n astfel de animal. Nite animale care nu snt bune la nimic ! ; B a d a , s p u s e Ge d e o n S p i l e t t . S n t i e l e b u n e l a ceva. i la ce m rog ? Ca momeal pentru altele! R e p o r t e r u l a ve a d r e p t a t e , i d e a t u n c i n a i n t e a e z a r d re p t m o m e a l n c a pc a n e c a d a v re d e v u l p i . M a r i n a r u l m e t e r i s e i l a u r i c u f i b r e d i n t r e s t ia c u r r y " , c a r e l e a d u s e r m a i m u l t e f o l o a se d e c t c a p c a n e l e . A p r o a p e n f i e c a re z i s e p r i n d e a n e le c t e u n i e p u r e . E d r e p t c n u m n c a u a l t c e v a d e c t i e p u r e, da r Nab tia s-l gteasc p nenumrate feluri, nct com e s e n i i n u a v e a u d e c e s se p l n g . Totui, de vreo dou ori, n a doua sptmn a l u n i i a u g u s t , c a pc a n e l e l e f c u r r o s t i d e a l t e a n i m a l e m a i f o l o s i t o a r e d e c t v u l p i l e i a n u me d e c i v a m i s t r e i , d i n a c e i c a r e f u s e s e r s e m n a l a i n p a r t ea d e n o r d a i a c u l u i . D e a s t d a t , P e n c r o f f n u ma i a v u n e v o i e s n t r e b e d a c a n i m a l e l e a c e s t ea s n t b u n e d e m n c a t . P r e a se m n a u c u p o r c u l d i n A m e r i c a s a u d i n Europa ! Dar te previn c nu snt porci, i spuse Harbert c a s - l n e c j e a s c p u i n. B i e t e , r s p u n s e m a r i n a r u l, a p l ec n d u - s e peste capcan i trgnd de crmpeiul ce-i slujea drept c o d i u n u i a d i n a c e s t e e x e m p l a r e , l a s - m s cr e d c snt porci! i de ce ? Pentru c-mi face plcere ! A a d e m u l t i p l a c e c a r n e a de p o r c, P e n c r o f f ? G r o z a v d e m u l t , r s p u n s e m a r i n a r u l , m a i a l e s p i c i o a r e l e l u i i d a c a r a v e a o p t n l o c d e p a t r u, mi-ar place de dou ori pe atta. Aceste animale fceau parte din familia numit p e c a r i " . E l e t r i e s c n t u r m i d u p t o a t p r o ba b i l i -

m.
223

t a i l e s e a f l a u n n u m r m a r e p r i n p r i le m p d u r i t e a l e i n s u l e i . n o r i c e c a z , e r a u b u n e d e m nc a t d i n c a p pn n picioare, fapt care l bucura nespus de mult p e P e n c r o f f. P e l a 1 5 a u g u s t , s t a r e a a t m o s f e r i c se m o d i f i c , n registrnd o schimbare brusc a direciei vntului, de l a n o r d l a v e s t . T e m p e r a t u r a s c z u c u c t e v a g r a de i a b u r i i n g r m d i i n a e r s e p r e f c u r n z p a d . T o a t i n s u l a s e a c o p e r i c u u n s t r a t a l b. L o c u i t o r i i s i o vzur sub o nfiare nou. Zpada czu vreo dou zile, atingnd o grosime de dou picioare. Vntul era din ce n ce mai rece i sufla cu furie, i a r d i n n l i m e a C a s e i d e G r a n i t , s e au z e a m a r ea l o v i n d s t n c i l e . n u n e l e l o c u r i , l a c o l u r i l e s t n c i l o r, s e s t r n e a u v r t e j u r i d e a e r i z pa d a l u a f o r m a u n o r c o l o a n e m i c t o a r e , a s e m e n e a t r o m b e l o r m a r i n e, ca r e s e n v r t e s c c a o s f r l e a z , p n c e v a p o a r e l e l e s p a r g c u l o v i t u r i d e t u n . T o t u i , v i j e l i a c e v e n e a de l a n o r d est asalta insula dintr-o parte, iar Casa de Granit era a s t f e l a e z a t , n c t n u s e a f l a d i r e c t n b t a ia v n t u l u i . D a r, n m i j l o c u l a c e s t e i f u r t u n i d e z pa d , t o t att de nprasnice ca n regiunile polare, nici Cyrus Smith, nici tovarii si nu cutezar s se aventureze a f a r i r m a s e r n c h i i n c a s c i n c i z i l e , de l a 2 0 p n l a 2 5 a u g u s t . n p d u r i l e J a c a m a r u l u i , ca r e d e sigur c suferiser multe pagube, se auzea urlnrl vijelia. Fr ndoial c muli copaci fuseser smuli d i n r d c i n i , da r P e n c r o f f s e m n g i a l a g n d u l c v a fi scutit s taie lemne. V n t u l s - a f c u t t i e t o r d e l e m n e. S - l l s m s-i fac treaba ! glumea el ntr-una. D e a l t f e l , n i c i n - a v e a c u m s - l m p i e d i c e. L o c u i t o r i i C a s e i de G r a n i t a v e a u ac u m m o t i v e s e r i o a s e s f i e m u l u m i i d e a c e s t a d p o s t s i g u r i s o l i d ! C y r u s S m i t h a v e a i e l m e r i t e l e s a l e, d a r t r e b u i e s r e c u n oa t e m c n a t u r a s p a s e a c ea s t p e t e r i c e l n u f c u s e a l t c e va d e c t s - o d e s c o p e re . A c o l o e r a u t o i n s i g u r a n i f u r i a v i j e l i e i n u p u t e a s - i a t i n g . D a c i - a r f i c l d i t , p e p l a t o u l G r a n d e - V u e, o c a s d e c r m i z i i l e m n, e a n - a r f i r e z i s t a t a c e s t u i u r a ga n . Ct despre fostul lor Cmin, numai dup zgomotul

talazurilor i ddeau seama c marea nfuriat treb u i e s - l f i i n u n d a t n n t r e g i m e . A c i , l a C a s a de G r a nit, n inima masivului, unde nu puteau ptrunde nici v n t u l , n i c i v a l u r i l e , n u s e t e m e a u d e n i m i c. n t i m p u l a c e s t o r c t e v a z i l e d e se c h e s t r a r e , p i o n i e r i i n u s t a t u r d e g e a b a . L e m n u l , t i a t n sc n d u r i , n u l i p s e a d i n. d e p oz i t i s e a p u c a r s - i c o m p l e t e z e n cetul cu ncetul mobilierul cu mese i scaune durabile, f r a c r u a m a t e r i a l u l . M o b i l e l e a c e s t e a ca m g r e o a i e nu prea meritau acest nume, dar ele erau mndria lui Nab i a lui Pencroff, care nu le-ar fi dat pe mobilier u l c e l m a i f i n. A p o i , t m p l a r i i n c e p u r s m p l e t e a s c c o u r i i s e dovedir foarte pricepui n aceast nou meserie. S p r e c a p t u l d e n o r d a l l a c u l u i d d u s e r d e u n b o g a t rchiti. Din nuielele acestor slcii de rchit purpurie, strnse din partea de nord a lacului, nainte de anot i m p u l p l o i l o r, i a d u s e l a C a s a d e G r a n i t d e P e n c r o f f i H a r b e r t , t m p l a r i i n c e p u r s m p l e t ea s c c o u r i. P r i m e l e n c e r c r i f u r c a m s t n g a c e , d a r, d a t o r i t i s t e i m i i i n d e m n r i i l o r , m a i s f t u i n d u - s e n t r e e i i cutnd s-i aminteasc modelele pe care le cunot e a u , n c e p u r s m p l e t e a sc , n t r e c n d u - s e n t r e e i, c o u r i i c o u l e e d e d i f e r i t e m r i m i, c a r e s p o r i r n curnd inventarul coloniei. Pentru cmara lor fcur c o u r i s p e c i a l e , n c a r e N a b a e z p r o v i z i i l e de r d c i n o a s e i m i g d a l e d e p i n. I n u l t i m a s p t m n a l u n i i a u g u s t, t i m p u l s e s c h i m b d i n n o u . T e m p e r a t u r a s c z u p u i n i v i je l i a s e m a i p o t o l i . P i o n i e r i i s e r e p e z i r a f a r . O z p a d d e c e l p u i n d o u p i c i o a r e a c o p e re a p l a j a, d a r s u p r a f a a e i e r a d e s t u l d e n g h e a t , c a s s e p o a t ' u m b l a u o r. Cyrus Smith i tovarii si' se urcar pe platoul Grande-Vue. Ce schimbare ! Pdurile pe care le vzuser ultima d a t v e rz i , n d e o s e b i c e l e d i n a p r o p i e r e , n c a r e c r e t e a u m a i m u l t c o n i f e r e , e r a u a c u m a l b e. D e . a l t f e l, totul era alb, din vrful muntelui Franklin pn la litor a l , p d u r i l e , c m p i a , l a c u l , r u l, p l a j e l e. A p a rul'Ui M e r c y c u r ge a s u b o p o j g h i d e g h e a , c a r e l a f i e c a r e

225

flux l reflux se sprgea cu mult zgomot. Nenumrate psri, rae de tot soiul i becaine zburau la suprafaa lacului. Scobiturile stncilor de la marginea plat o u l u i , p r i n t r e c a re s e r o s t o g o l e a u n c a s c a d a p e l e, e r a u p l i n e d e u r u r i , d e p a r c a r f i f o s t j g he a b u r i d l t u i t e c u m u l t fa n t e z i e d e o m n d e m a e s t r u . n c e p r i v e t e p a g u be l e p r i c i n u i t e d e f u r t u n n p d u r e , e i e n u p u t e a u f i e va l u a t e d e c t d u p t o p i re a z p e z i l o r. G e d e o n S p i l e t t , P e n c r o f f i Ha r b e r t f o l o s i r p r i l e j u l ca s alerge ntr-un suflet la capcane. Din pricina s t r a t u l u i d e z p a d , g s i r e a c a p c a n e l o r d e ve n i s e o problem destul de grea, mai ales c erau n primejdie s cad ei nii n ele, ceea ce ar fi fost i umilit o r , i n e p l c u t . G s i r c a p c a ne l e g o a l e . N i c i u n a n i m a l n u c z u s e n u n t r u, d e i n j u r u l l o r e r a u m u l t e u r m e , p r i n t r e c a r e u n e l e p u t e r n i c e , d e g h e a r e . H a r be r t f u d e n d a t nc r e d i n a t c n a c e s t e p d u r i t r i e s c animale din familia felinelor, ceea ce se potrivea i c u p r e r e a i n g i n e r u l u i d e s p r e f e l u l f ia r e l o r d e p e i n s u l a L i n c o l n . F r n d o i a l c a c e s t e a s t t e a u : de o b i cei n marile pduri Far-West, dar foamea le silise p e s e m n e s s e a v e n t u r e z e p n l a p l a t o u . P o a t e c adulmecaser prezena oamenilor care locuiau la Casa de Granit. L a u r m a u r m e i , c e - s a l e a f e l i ne ? n t r e b P e n croff. Tigri, rspunse Harbert. ' E u c r e d e a m c a c e t i a t r i e sc n u m a i n r i l e calde ! spuse Pencroff. Animale din familia tigrului se gsesc pe noul continent din Mexic pn n pampasurile din Argentina. i cum insula Lincoln este aezat aproape la aceeai latitudine cu provinciile din La Plata, n-ar fi de mirare s ntlnim civa tigri. ' D a c - i a a , a t u n c i v a t r e b u i s n e f e r i m ! r s p u n s e P e n c r o f f. T o t u i , p n l a u r m , s u b i n f l ue n a t e m p e r a t u r i i care se ridica, zpada se topi i n curnd ncepur ploile. Aa c pojghia alb de ghea se terse cu totul. n ciuda timpului neprielnic, pionierii i renn o i r f e l u r i t e l e r e z e r v e d e a l i m e n t e , a n i m a l e sa u v e -

226

g e t a l e . P e n t r u a c e a s t a , a u t re b u i t s f a c i c t e v a i n c u r s i u n i n p d u r e . P e l n g p r o v i z i i g s i r i u n m a r e n u m r d e c o p a c i s m u l i s a u r u p i d e v i f o r. Ma r i n a r u l i N a b s e d u s e r c u c r u c i o r u l ch i a r p n l a z c m n t u l d e c r b u n i i c ra r c t e v a t o n e d e c o m bustibil. Cu acest prilej, vzur c i coul cuptorului d e o l r i e s u f e r i s e s t r i c c i u n i d i n p r i c i na v n t u l u i , c a r e - i s m u l se s e o b u n p a r t e d i n v r f. O dat cu provizia de crbuni, rennoirii i proviz i a d e l e m n e , p r o f i t n d d e c u r e n t u l r u l u i M e r c y, c a r e , d a t o r i t d e z g h e u l u i , e r a u o r f o l o s i t . S e g n d e a u c f r i g u l s e p u t e a n t oa r c e i d e a c e e a a d u s e r m a i m u l t e transporturi. T o t n z i l e l e de z g h e u l u i v i z i t a r i C m i n u l , a v n d astfel prilejul s se bucure c n-au fost surprini acolo d e v i j e l i e . Va l u r i l e m r i i n f u r i a t e s e p r v l i s e r p e s t e m i c a i n s u l i n v l i s e r n c o r i d o a r e, c a r e e r a u p l i ne de nisip, iar stncile erau acoperite cu un strat gros de ierburi marine. n timp ce Nab, Harbert i Pencroff v n a u s a u r e n n o i a u p r o v i z i a d e c o m b u s t i b i l, C y r u s S m i t h i G e d e o n S p i l e t t c u r a u C m i n u l, c u g n d u l s r e g se a s c f i e r r i a i f u r n a l e l e . i n t r - a d e v r l e - a u g s i t a p r o a pe n e a t i n s e , d e o a re c e f u s e s e r f e r i t e d e n i sipul ce le acoperise. Gerul reveni. Proviziile de combustibil i artar din plin foloasele. n emisfera boreal luna februarie a d u c e a m a r i s c d e r i d e t e m p e r a t u r , c e e a c e c o i n c i de c u s f r i t u l l u n i i a u g u s t n e m i s fe r a a u s t r a l , s u p u s acelorai variaii de clim. P e l a 2 5 a u g u s t , d u p u n n o u v a l d e z p a d u r ma t d e p l o a i e , d i re c i a v n t u l u i s e s c h i m b , ia r f r i g u l d e v e n i i m a i s t r a n i c . D u p a p r e c i e r i l e i n g i n e r u l u i, c o loana de mercur a unui termometru Fahrenhe.it ar fi semnalat nu mai puin de 8 (22 centigrade). Gerul grozav inu cteva zile i se fcu i mai resimit din pricina unui vnt ngheat. Pionierii fur nevoii s se retrag din nou n Casa de Granit i silii s n c h i d e r m e t i c t o a t e d e sc h i z t u r i l e a p a r t a m e n t u l u i , n e l s n d l i b e re d e c t g u r i l e d e a e r i s i r e. D i n a c e a s t c a u z , c t d u r n o u l v a l d e g e r, c o n s u m u l l u m i n r i l o r f u d e s t u l d e m a r e . C a s f a c p u i n e c o n o -

227

mie, pionierii se mulumeau de multe ori cu lumina focului, din vatr. Combustibil aveau destul De cteva ori, cte unul dintre ei coborse pe plaj, printre ghe u r i l e p e c a r e l e c r a de f i e c a r e d a t f l u x u l , d a r n d r z n e u l se u r c a r e p e d e n a p o i l a C a s a d e G r a n i t, c u m i n i l e n g h e a t e i r n i t e d e f r n g h i a s c r i i, c a r e , d i n p r i c i n a g e r u l u i , d e v e n i s e b o a s i c n d p u n e a i m n a p e e a p r e a c f r i g e . D a r a c e s t r e p a u s f o r a t t r e b u i a f o l o s i t n t r - u n fe l . C y r u s S m i t h p u s e l a c a l e o o p e r a i e c a r e s e p u t e a f a ce n cas. S e t i e c p i o n i e r i i n u a v e a u l a d i s p o z i i a l o r a l t. z a h r de c t s u c u l p e c a r e - l e x t r g e a u d i n s c oa r a a r arului, n care crestau tieturi adnci. Ei adunau a c e s t l i c h i d n v a s e i l n t r e b u i n a u a a c u m e r a, m a i a l e s c , f e r m e n t n d, s u c u l a c e s t a d u l c e s e p r e f c e a n t r - u n l i c h i d a l b, s i r o p o s. C y r u s S m i t h n s s e g n d i c d i n a c e a s t s u b s t a n s - a r p u t e a fa c e z a h r. A a c , n t r - o b u n z i, e l l e s p u s e t o v a r i l o r s i c s e v o r n d e l e t n i c i c u r a f i n a r e a a c e s t u i l i c h i d. R a f i n r i e ? l n t r e b P e n c r o f f . P i, p e n t r u a a ceva trebuie mult cldur ! C h i a r f o a r t e m u l t , r s p u n s e i n g i n e r u l, u i t n d u - s e s p r e v a t r . Ei, n acest caz, acum este anotimpul potrivit ! spuse marinarul- zmbind. D a r v o r b i n d d e s p r e ra f i n a r e a s i r o p u l u i d e a r a r, n u t r e b u i e n i c i de c u m s n e g n d i m l a f a b r i c i c u m a i n i complicate i numeroi lucrtori specialiti ! Pentru a o b i n e c r i s t a l i z a r e a a c e s t u i s i r o p, e r a. d e a j u n s s f i e p u r i f i c a t p r i n t r - o o pe r a i e c t s e p o a t e d e s i m p l . L i c h i d u l , v r s a t n v a s e m a r i d e p m n t, f u s u p u s , p r i n f i e r b e r e , e v a p o r r i i . n c u r n d , s e r i d i c l a s u p r a faa lui o spum i de ndat obinur un sirop gros. Nab avu grij s-l amestece mereu cu o lopic de l e m n, p e n t r u a - i g r b i e v a p o r a r e a i pe n t r u c a s n u p r i n d g u s t d e a r s . D u p c e a f i e r t c te v a c e a s u r i l a u n f o c b u n, c a re f u t o t a t t d e b i n e v e n i t l i c h i d u l u i za h a r o s, c t i c e l o r c a r e s e n d e l e t n i c e a u , c u p r e pa r a r e a lui, obinur un sirop gros.

228. ;

A c e s t s i r o p f u t u r n a t n n i t e v a s e d e d i f e r i t e f o r m e, p e c a re l e f a b r i c a s e r c h i a r n c u p t o r u l b u c t r i e i . A doua zi, siropul r'cit se transformase n cpm de z a h r i n t a b l e t e c e s e m n a u c u z a h r u l c u b i c, d o a r c a ve a o c u l o a r e p u i n r o c a t . E r a a p r o a p e s t r v e z i u i foarte bun la gust. Frigul inu pn la jumtatea lunii septembrie, i l o c a t a r i i , p r i z o n i e r i a i C a s e i d e G ra n i t , n c e p e a u s s e s i m t d e s t u l de p r o s t n c a p t i v i t a t e. N u - i v o r b , e i n c e r c a u s i a s c t e p u i n n f i e c a r e z i, d a r n u p u te a u s t a p r e a m u l t pe - a f a r . L u c r a u n s m e r e u l a a m e na j a r e a l oc u i n e i . M u n c i n d , e i s t t e a u d e v o r b i, n felul acesta, au avut prilejul s cunoasc multe lucruri f o l o s i t o a r e , m u l u m i t l u i C y r u s S m i t h, ca r e i l m u r e a m a i a l e s n c e e a c e p r i v e t e a p l i c a r e a p r a c t i c a t i i n e i . N u a v e a c r i d e c i t i t l a n d e m n , d a r n c r e i e r u l l u i s e a f l a o n t r e a g b i b l i o t e c , c e a b i a a te p t a s - i d e a , n o r i c a r e d i n f i l e l e c r i l o r e i a i f i c u t a t, r s p u n s l a t o a t e n e c a z u r i l e i n e d u m e r i r i l e. i e r a o b i b l i o t e c de s c e r c e t a t . A s t f e l , t i m p u l s e s c u r g e a ma i uor i pionierii nu preau s-i fac griji n privina viitorului ! D a r e r a t i m p u l c a , n s f r i t , s i a s d i n t r e zi d u r i l e n t r e c a re s t t e a u n c h i i . i c e n - a r f i d a t e i s s e schimbe odat vremea sau cel puin s nceteze frigul acesta neplcut ? Dac cel puin ar fi avut mbrcm i n t e g r o a s c a s n f r u n t e g e r u l ! C e ma i p a r t i d e d e v n t o a r e a r f i n c e r c a t a t u nc i p r i n t r e d u n e s a u l a mlatinile cu rae slbatice ! Nu le-ar fi fost greu s s e a p r o p i e d e p s r i i s - a r f i n t o r s d e s i g u r c u v na t d i n b e l u g. n s C y r u s S m i t h i n e a ca f i e c a r e s - i p z e a s c s n t a t e a , c c i a ve a n e v o i e d e t o a t e b r a e l e, i sfaturile sale fur urmate ntocmai. P r i n t r e c e i m a i n e r b d t o r i , c e i m a i d o r n ic i d e a s c p a d i n n c h i s o a r e " , n u e r a a t t P e n c r o f f, c t T o p , care nu se simea nicidecum n largul lui la Casa de G r a n i t . A l e r g a f r r g a z d i n t r - o n c p e r e n t r - a l t a, a r t n d u - i a s t f e l n f e l u l s u n e m u l u m i r e a de a f i i n u t n c h i s n c a sa . C y r u s S m i t h o b s e r v c T o p m r ia o r i d e c t e o r i s e a p r o p i a d e p u u l n t u n e c a t , c a re e r a n l e g t u r c u

229

marea i a crui deschiztura se afla n fundul cm r i i . C i n e l e s e n v r t e a n j u r u l a c e s te i d e s c h i z t u r i , a c o p e r i t c u u n c a p a c d e l e m n, i c u t a s v r e o l a b d e d e s u b t , c a i c n d a r f i v r u t s - l r i d i c e. L t r a t u l s u c i u d a t e x p r i m a t o t o d a t i s u p r a r e , i n g r i j o ra r e . Inginerul observ n mai multe rnduri micrile cinelui, gndindu-se cam ce-ar putea pricinui nelinit e a i n t e l i g e n t u l u i a n i m a l ? t i a c p u u l d d e a n m a r e . S f i f o s t o a r e n l e g t u r c u a l te c a n a l u r i s u b t e r a n e sa u c a v i t i d i n r o c ? S f i e x i s t a t a c o l o v r e u n m o n s t r u m a r i n , c a r e v e n e a d i n c n d n c n d s r s u f l e l a g u r a p u u l u i ? I n g i ne r u l n u t i a c e s c re a d i i f c e a n g n d f e l d e f e l d e p r e s u p u n e r i c i u d a t e. O b i n u i t s a d n c e a s c r e a l i t i l e t i i n i f i c e, e l n u - i p u t e a ierta c se lsa furat de nchipuiri fantastice sau supranaturale. Dar cum s explici altfel purtarea unui c i n e i n t e l i g e n t c a T o p, c a r e s e n c p n a s a d u l m e c e m e r e u i s t ra g c u u r e c h e a s p r e l o c u l a c e la , d a c n u s - a r f i g s i t t o t u i a c o l o c e v a c a r e s - l n e l i n i t e a s c ? Iat ce-l ngrijora i pe Cyrus Smith, mai mult dect v o i a s - i m r t u r i se a s c . n o r i c e c a z , i n g i n e r u l n u - i n c r e d i n a g n d u r i le asupra acestui fapt, dect lui Gedeon Spilett, socotind c a o l i p s de t a c t s m p r t e a s c c e l o r la l i t o v a r i t o a t e g r i j i l e pe c a r e i l e f c e a n p r i v i n a u n o r l u c r u r i , c e e r a u p o a t e d o a r o t o a n a c i n e l u i . n s f r i t , f r i g u l n c e t . U r m a r p l o i, l a p o v i , v n t u r i , d a r t o a t e a c e s t e a n u i n u r m u l t. G h e a a i z p a d a s e t o p i se r ; s e p u t e a u m b l a d i n n o u pe p l a j , p e p l a t o u, p e m a l u r i l e r u l u i . n t o a r c e r e a p r i m v e r i i i b u c u r a f o a r t e m u l t p e l o c u i t o r i i C a s e i d e G r a n i t. N u m a i d d e a u p e a c a s de c t l a m a s i s e a r a. n a d o u a j u m t a t e a l u n i i s e p t e m b r i e, v na r f o a r t e m u l t , c e e a c e i l f c u p e P e nc r o f f s c e a r d i n n o u , cu mult struin, putile pe care susinea c i le fgd u i s e C y r u s S m i t h. A c e s t a , t i i n d c e c u n e p u t i n s f a b r i c i p u t i f r u n u t i l a j s p e c i a l , l am n a m e r e u. D e a l t f e l , e l f c u o b s e r v a i a c H a r b e r t i G e de o n S p i l e t t d e v e n i s e r m a e t r i n m n u i r e a a r c u l u i i c p u t e a u d o b o r c u s g e i l e l o r t o t s o i u l d e v n a t c u p r s a u c u p e ne , c e l e p i c a l a n d e m n : a g u t i i, c a n g u r i,
230. ;

c a b i a i , p o r u m b e i d e s t n c , d r o p i i , r a e s l b a t i c e , b e caine. Puteau deci s mai amine fabricarea putilor D a r n c p n a t u l m a r i n a r s t r u i a n t r - u n a, f i i n d n c u r a j a t i de G e d e o n S p i l e t t . D a c p e i n s u l t r i e s c , d u p c u m s e p a r e, s p u n e a e l, i a n i m a l e s l b a t i c e , e b i n e s n e g n dim la strpirea lor. S-ar putea ntmpla c de la o v r e m e , a c e a s t a s f i e g r i j a n o a s t r d e c pe t e n i e . D a r n u p r o b l e m a a r m e l o r l p r e o c u p a ac u m p e C y rus Smith, ci aceea a mbrcmintei. Hainele pionier i l o r r e z i s t a se r t o a t i a r n a , da r n u m a i p u t e a u i n e p n l a c e a v i i t o a r e . E i t r e b u i a u s - i p r o c u r e n e aprat ln sau blnuri. Deoarece muflonii se aflau pe i n s u l n m a r e n u m r , t r e b u i a u s g s ea s c u n m i j l o c s - i c re a s c n t u r m e , p e n t r u ne v o i l e c o l o n i e i d e l a C a s a de G r a n i t . P r i n t r e l u c r r i l e ca r e u r m a u s f i e e x e c u t a t e d u p a n o t i m p u l p l o i o s , p l a n u l i n g i ne rului prevedea .amenajarea unui arc pentru animale domestice i a unei desprituri pentru psri ; int r - u n c u v n t , d o r e a s p u n n t r - u n p u n c t o a r e c a r e al insulei bazele unei mici ferme. n vederea acestor viitoare lucrri, era absolut nec e s a r e x p l o r a r e a n t r e g i i r e g i u n i , n c n e c u n o s c u t e, a i n s u l e i L i n c o l n, a d i c a u r i a e l o r p d u r i , c a r e s e n t i n d e a u p e r m u l d r e p t a l r u l u i M e r c y , d e la r e vrsarea lui pn la extremitatea cea mai ndeprt a t a pe n i n s u l e i S e r p e n t i n e , p r e c u m i pe t o a t c o a s t a a p u s e a n . D a r p e n t r u a c e a s t a a ve a u n e v o i e d e v r e m e b u n i , n a i n t e d e o l u n , n u p u t ea u s ntreprind nimic. S e a f l a u d e c i n t r - o a t e p t a r e n f r i g u r a t , c n d a v u l o c o n t m p l a r e c a r e l e m r i i m a i m u l t d o r i n a d e a cerceta ntreaga insul. Era n 24 octombrie. n ziua aceea, Pencroff i viz i t a s e c a p c a n e l e , n c a r e i n e a m e re u m o m e l i p o t r i v i t e , n t r - u n a d i n e l e , e l g s i t r e i v i e u i t o a re , c a r e a v e a u s f i e b i n e v e n i t e l a b u c t r i e. E r a o f e m e l de pecari i doi pui. P e n c r o f f s e n t o a r se l a C a s a d e G r a n i t , nc n t a t d e p r a d a s a i , c a n t o t d e a u n a , f c n d m a r e c a z de v n toarea lui.
231

A s t z i , d o m n u l e C y r u s, s t r i g e l b u c u r o s, v e i a v e a o m a s b u n . i d u m n e a v o a s t r , d e a l t f e l, domnule Spilett F o a r t e b i n e , r s p u n se r e p o r t e r u l , d a r c e ai de gnd s-mi dai de mncare? Purcel de lapte. A! Purcel de lapte? Nu-i prea grozav! M at e p t a m , d u p f e l u l n c a r e m - a i i n v i t a t, s - m i o f e r i cel puin friptur de potrnichi ! C u m ? ! s t r i g P e n c r o f f m i ra t . T e p o m e n e t i c nu v place purcelul de lapte? B a d a , r s p u n s e G e d e o n S p i l e t t, f r s f ie n c n t a t , d a r t r e b u i e s n e n f r u p t m d i n el c u msur... Bine, domnule ziarist, rspunse marinarul, c r u i a n u - i p l c e a s i s e d i s p r e u i a s c v n a t u l, v d c a s t z i s n t e i c a m g re u d e m u l u m i t . A c u m a p t e l u n i , c n d a m f o s t a r u n c a i p e i n s u l , a i f i fost foarte fericit s v ofer asemenea vnat!.., E i , a s t a a a e s t e , r s p u n s e r e p o r t e r u l. n s f r i t , z i s e P e n c r o f f, s p e r c N a b s e va ntrece pe el nsui i ne va face o mncare pe c i n s t e . I a t e u i t ! A c e t i p u r c e l u i n - au n i c i t r e i l u n i . V o r f i f r a g e z i c a n i t e p r e p e l i e . Ha i , N a b v i n o Frigarea vreau s-o supraveghez chiar eu. i m a r i n a r u l , u r m a t d e N a b, s e d u s e n b u c t r i e, o c u p n d u - s e c u r v n d e p r e p a r a t e l e s a l e c u l i n a r e. l l s a r s - i v a d d e t r e a b . N a b i c u e l p r e g t i r o m a s m i n u na t : c e i d o i p u r c e i , o s u p d e c a n g u r, u n c a f u m a t , m i g d a l e , l i c o a re d e r d c i n de d r a g o n i e r, c e a i n s f r i t t o t c e a v ea u m a i b u n ; d a r d i n t r e t o a t e f e l u r i l e , c e l m a i de s e a m a v e a u s fie gustoii purcei de lapte fripi. L a o r a c i nc i s e s e r v i , n s u f r a g e r i a Ca s e i d e G r a n i t , c i n a . S u p a d e c a n g u r a b u r e a p e ma s i i n v i t a i i m a r i n a r u l u i o g s i r m i n u n a t . D u p s u p , u r m a r p u r c e i i , p e c a r e P e n c r o f f i n u s - i m p a r t e l n s u i , s e r v i n d f i e c r u i a d i n t re c o m e s e n i p o r i i u r i a e . Purceii erau cu adevrat minunai i Pencroff

muca cu lcomie din poria lui. Deodat scoase un i p t i s c p o n j u r t u r p r i n t r e d i n i. Ce s-a ntmplat? ntreb Cyrus Smith ngrijorat. C e s - a n t m p l a t ? N i m i c a l t c e v a de c t c m i - a m spart un dinte rspunse marinarul. D a r c e , se g s e s c p i e t r e n p u r c e i i d u m i t a l e ? n t r e b G e de o n S p i l e t t . A a s e v e d e t r e a b a , r s p u n s e P e n c r o f f, s ' c o n d d i n g u r o b i e c t u l c a r e i s p r s e s e o m s e a. Nu era o pietricic. Era o alice.

CAPITOLUL I

Unde e vorba de alice. Construirea unei brci. Vntorile. n vrful unui conifer uria. Nimic care s ateste prezena omului. Nab i Harbert pescuiesc. Apare o broasc estoas. Broasca estoas dispare. Explicaiile lui Cyrus Smith.

T r e c u s e r a p t e l u n i d e c n d p a s a g e r i i b a l o n u l u i f u s e s e r z v r l i i p e i n s u l a L i n c o l n . D e a t u nc i , c u t o a t e c e r c e t r i l e l o r, n u g s i s e r n i c i o u r m d e f i i n o m e neasc. Nici cel mai mic noura de fum nu trdase p r e z e n a u n u i o m p e s u p r a f a a i n s u l e i . N ic i u n l u c r u m a n u a l n u d o v e de a e x i s t e n a l u i p e a c e s t e m e l e a g u r i, n i c i n v r e m u r i m a i ve c h i , n i c i n t r - o e p o c ma i a p r o p i a t . N u n u m a i c i n s u l a p r e a ne l o c u i t , d a r t o t u l t e f c e a s c r e z i c n i c i n u f u s e s e v r e o da t l o c u i t . i a c u m a , n t r e g u l e d i f i c i u d e r a i o n a m e n te c d e a n faa unui grunte de metal, gsit n trupul unui inofensiv roztor n t r - a d e v r, a l i c e a p o r n i s e d i n t r - o a r m d e f o c i c i n e a l t c i n e v a d e c t o f p t u r o m e n e a s c s - ar f i p u t u t sluji de aa ceva. C n d P e n c r o f f p u s e a l i c e a p e m a s , t o va r i i s i l p r i v i r f o a r t e m i ra i . Toate u r m r i l e a c e s t e i n t m p l r i e x t r a o r d i na r e , d e i p r e a ne n s e m n a t , l i s e n f i a r na i n t e a o c h i l o r . D a c a r f i a p r u t d i n t r - o d a t o f i i n s u p r a n a t u r a l , n u i - a r f i t u l b u r a t ma i mult. C y r u s - S m m i t h f o r m u l m a i n t i t o a t e i p o t e z e l e, p e c a r e a c e a s t n t r n p l a r e n e a t e p t a t le r i d i c a s e. L u gruntele de plumb, l ntoarse, l pipi. Apoi, uit n d u - s e l a m a r i na r :

213

Pencroff, ntreb el, eti sigur c purcelul rnit de aceast alice nu avea mai mult de trei luni ? C e l m u l t t r e i l u n i , d o m n u l e C y r u s , r s p u n s e P e n c r o f f h o t r t . C n d l - a m g s i t n g r o a p , m a i s u gea. Atunci, spuse inginerul, se pare c n decursul acestor trei luni a fost tras un foc de puc pe insula Lincoln. i c o alice, adug Gedeon Spilett, a lovit, nu ns mortal, acest mic animal. Fr ndoial, continu Cyrus Smith, i i a t c e c o n c l u z i i t r e b u i e s t r a g e m d i n a c ea s t n tmplare: sau insula era locuit nainte de sosirea n o a s t r , s a u a d e b a r c a t c i ne v a n d e c u r s u l a c e s t o r t r e i l u n i . S e p u n e n t r e b a r e a : o a m e n i i ac e t i a s fi venit de bun voie sau silii ? i cum au venit ? P r i n a t e r i s a j s a u na u f r a g i u ? A c e a s t c h e s t i u n e n u va putea fi lmurit dect mai trziu. i nimic nu n e a r a t d a c e i s n t e u r o p e n i s a u m a l a e z i, d a c snt dumani sau prieteni i nici nu tim dac se m a i a f l pe i n s u l s a u d a c a u p r s i t - o. D a r t o a t e a s t e a s n t p re a i m p o r t a n t e p e n t r u n o i , ca s m a i p u tem rmne mult timp n nesiguran. Pe legea mea, nu! De o mie de ori nu ! strig m a r i n a r u l , s c u l n d u - se d e l a m a s . N u e x i s t a l i oameni afar de noi pe insula Lincoln ! Insula nu este m a r e i d a c a r f i l o c u i t , a m f i n t l n i t p n a c u m p e vreunul din locuitorii ei! n t r - a d e v r, l uc r u l p a r e f o a r t e c i u da t , z i s e H a r bert. D a r m a i c u r i o s a r f i , o b s e r v r e p o r t e r u l, ca purcelul s se fi nscut cu alicea n el. A f a r n u m a i da c P e n c r o f f n - a a v u t . . . s p i i se serios Nab. E i , a s t a - i , N a b, r s p u n s e P e n c r o f f. C r e z i c s t a u d e a p t e l u n i c u o a l i c e n g u r , f r s - m i f i dat seama ! Dar unde crezi s o fi ascuns ? adug deschiznd gura mare i lsnd s i se vad treizeci i doi de dini minunai, puternici i sntoi. Uite-te b i n e , N a b, i d a c g s e t i u n s i n g u r d i n t e g u n o s n g u r a m e a , i d a u v o i e s - m i s c o i a s e m s e l e.

235

n t r - a d e v r, i p o t e z a l u i N a b n u p o a t e f i p r i m i t , r s p u n s e C y r u s S m i t h c a re , c u t o a t e g r i j i l e s a le , n u - i p u t u r e i n e u n z m be t , v z n d c t d e s e r i o s a r t a P e n croff. Ceea ce este sigur, e c n ultimele trei luni s-a tras cu puca pe insul. Dar totul m face s cred c fiinele care au pus piciorul pe acest rm sau snt de puin timp pe aici, sau au fost doar n t r e c e r e . D a c i n s u l a a r f i f o s t l o c u i t , n t i m p c e o e x p l o r a m d i n c r e t e t u l m u n t e l u i F r a n k l i n, a m f i v z u t s t r i n i i s a u ne - a r f i z r i t e i p e n o i. D u p t o a t e probabilitile, acum cteva sptmni, nite naufrag i a i a u f o s t a r u n c a i d e v r e o f u r t u n p e co a s t . O r i c u m a r f i , t r e b u i e s l m u r i m a c e s t l uc r u . C r e d c t re b u i e s p r o c e d m cu b g a r e d e seam, spuse Gedeon Spilett. Aceasta este i prerea mea, rspunse Cyrus S m i t h , c c i d i n n e fe r i c i r e m i - e s t e t e a m s n u f i debarcat pe insul pirai malaezi. D o m n u l e C y r u s , n t r e b m a r i n a r u l, n - a r f i m a i b i n e , n a i n t e d e a f a c e c e r c e t r i l e n oa s t r e , s construim o barc cu care s plutim pe ru sau s navigm de-a lungul coastei? Nu trebuie s ne ls m s u r p r i n i , n e p r e g t i i . I d e e a d u m i t a l e e s t e b u n , P e n c r o f f, r s punse inginerul, dar n-avem timp de pierdut. Ca s facem o barc, ne trebuie cel puin o lun. O b a r c a d e v r a t , n t r - a d e v r, r s p u n s e marinarul, dar noi nu avem nevoie de un vas care s in piept mrii ; n cinci zile m fac luntre i punte s construiesc o pirog, care s poat pluti pe rul Mercy. n cinci zile, strig Nab, s faci o barc? D a , Na b , o b a r c i n d i a n . - D e l e m n ? n t re b N a b n e d u m e r i t . 1 D e l e m n , r s p u n se P e n c r o f f , s a u m a i b i n e zis de scoar de copac. nc o dat, domnule Cyrus, v afirm c luntrea poate fi fcut n cinci zile! S mai ateptm cinci zile ?... Bine ! Fie nc cinci zile ! rspunse inginerul. Dar pn atunci, am face bine s ne pzim s t r a n i c ! s p u s e Ha r b e r t .

236..

D a , " d a . . . A c e a s t a n p r i m u l r n d, d r a g i i m e i, r s p u n s e C y r u s S m i t h , i v - a r u g a s n u f a c e i e x p e d i i i d e v n t o a r e d e c t n m p r e j u r i m i le C a s e i d e Granit. Cu aceasta, cina se termin ntr-o atmosfer mai puin vesel dect ncepuse. A a d a r , i n s u l a e r a s a u f u s e s e l o c u i t i d e a l i i, l u c r u d e n e t g d u i t d u p n t m p l a r ea c u a l i c e a . i p i o n i e r i i n o t r i e r a u f oa r t e n g r i j o r a i d e a ce a s t d e s coperire. Cyrus Smith i Gecleon Spilett, nainte de a merge l a c u l c a r e , d e z b t u r n de l u n g a c e s t e p r o b l e m e. E i i p u s e r n t r e ba r e a d a c a c e a s t n t m p l a r e n - a v e a o a recare legtur cu mprejurrile nelmurite n care f u s e s e s a l v a t i n g i n e r u l i a l t e f e n o m e ne c i u d a t e p e c a r e l e o b s e r v a s e r n m a i i m u l t e r n d u r i. C y r u s Smith, dup ce cumpni totul, spuse n sfrit: D r a g S p i l e t t , v r e i s t i i p r e r e a m ea ? D a , C y r u s. E i b i n e , i a t - o ! O r i c t de c o n t i i n c i o s v o m e x plora insula, nu vom gsi nimic! A d o u a z i , P e n c r o f f se i a t e r n u p e l u c r u . N u e ra vorba s fac o barc propriu-zis,. ci, numai o simpl ambarcaie, cu fundul plat, cu care puteau naviga f o a r t e b i n e p e r u l M e r c y, m a i a l e s n a p r o p i e r e a i z v o a r e l o r s a l e , u n d e a p a n u e r a p r e a a d n c . B u c i d e s c o a r d e c o p a c , p r i n s e u n a d e a l t a, a v e a u s a l c t u i a s c v a s u l c a re , f i i n d f o a r t e u o r , p u t e a f i p u r tat pe umeri, n cazul cnd vor da de unele piedici n a t u r a l e . P e n c r o f f v o i a s u n e a s c b u c i l e d e. s c oa r p r i n c u i e b i n e b t u t e , n a a f e l , n c t ap a s n u ptrund n vas. T r e b u i a d e c i g s i t c o p a c u l p o t r i v i t. D i n f e r i c i r e, ultimul uragan doborse civa brazi, a cror scoar e r a f o a r t e p o t r i v i t p e n t r u a c e s t l u c r u. T r u n c h i u r i l e zceau la pmnt i mai trebuiau doar curite de c o a j . D i n p r i c i n a u n e l t e l o r p r e a p r i m i t i v e, j u p u i r e a c o p a c i l o r s e f c u d e s t u l d e g r e u. T o t u i i z b u t i r i aceasta. n timp ce marinarul i inginerul i vedeau de t r e a b a l o r, f r s p i a r d o c l i p , G e d e c n S p i l e t t i

237

Harbert nu stteau nici ei degeaba, ocupndu-se de a p r o v i z i o n a re a c o l o n i e i . R e p o r t e r u l n u nc e t a s a d m i r e n d e m n a re a t n r u l u i c a r e n v a s e s m n u i a s c c u m a r e d i b c i e a r c u l i s g e i l e. H a r be r t s e d o v e d i u n b u n v n t o r, f o a r t e n d r z n e , i i p s t r a n t o t d e a u n a s n g e l e r e c e , c a r e f a c e ca o m u l s n u - i piard cumptul nici cnd e n primejdie. innd s e a m a i de s f a t u l l u i C y r u s S i m i t h , c e i d o i t o v a r i d e v n t o a re n u s e d e p r t a u m a i m u l t d e d o u m i l e d e C a s a de G r a n i t , c c i i f r a p t r u n d e p r e a a d n c n p d u re p u t e a u d o b o r d e s t u i a g u t i i , ca b i a i , canguri, pecari. i chiar dac nu se prea prindea n i m i c n c a pc a n e d e c n d g e r u l s e m u i a s e , c r e s c t o r i a n a t u r a l de i e p u r i l e p u n e a l a n d e m n p r s i l o b i n u i t , c a re s i n g u r a r f i p u t u t n d e s t u l a n t r e a g a insul Lincoln. Adesea, n timpul vntoarei, Harbert discuta cu G e d e o n S p i l e t t d e s p re n t m p l a r e a c u a l ic e a i n t r - o b u n z i e r a n z i u a d e 2 6 o c t o m b r i e i s p u se : D a r, d o m n u l e S p i l e t t , a d m i n d c a r f i d e b a r c a t n i t e na u f r a g i a i p e i n s u l , n u v i s e pa r e c u r i o s f a p t u l c n o i n u i - a m z r i t n c n, a p r o p ie r e a C a s e i de Granit ? F o a r t e c u r i o s, d a c m a i s n t p e a i c i , r s p u n s e r e p o r t e r u l , d a r f oa r t e n o r m a l d a c au p l e c a t. Aa c, dup prerea dumneavoastr, oamenii a c e t i a a u p r s i t i n s u l a ? re l u H a r b e r t. E m a i m u l t d e c t p r o ba b i l , d r a g u l m e u, c c i dac ar mai fi pe aici, nu se putea s nu-i trdeze prezena lor prin vreun incident oarecare. Dar dac au putut s plece, observ tnrul, n-au fost naufragiai ? N u, F l a r b e r t , s a u c e l p u i n a u f o s t c e e a c e a m numi noi naufragiai provizorii. Este foarte posibil c a o f u r t u n s - i f i a r u n c a t p e i n s u l , f r s l e f i a v a r i a t v a s u l , i a r d u p f u r t u n , e i s f i p l e c a t. A d e v r u l e s t e , s p u s e H a r b e r t, c d o m n u l S m i t h p a r e n t o t d e a u na c m a i m u l t s e t e m e d e p r e z e n a a l t o r o a m e n i p e i n s u l a n o a s t r , d e c t c - i d o rete. n t r - a d e v r, r s p u n s e r e p o r t e r u l , p e a c e s t e

238..

m r i n u s e p l i m b de c t p i r a i i m a l a e z i i a c e t i a snt periculoi i trebuiesc ocolii. Eu m gndesc, domnule Spilett, c s-ar putea ca ntr-o buna zi s gsim totui urmele debarcrii l o r, c o n t i n u H a r be r t , i a t u n c i p o a t e v o m f i lmurii ! N u z i c n u , c o p i l u l m e u . O t a b r p r s i t , u n f o c s t i n s n e p o t d a c h e i a m i s t e r u l u i i n e - a r p u te a p u n e p e u r m a c e a b u n . E s t e c e e a c e v o m c u t a n o i i n v i i t o a r e a n oa s t r e x p l o r a r e . A c e a s t c o n v o r b i r e n t r e c e i d o i v n t o r i a v e a l o c n p d u r e a de p e m a l u l r u l u i M e r c y , c a r e s e r e m a r ca p r i n b r a z i i e i d e t o a t f r u m u s e e a . n t re a l t e l e, s e g s e a u a c o l o m i n u n a t e e x e m p l a r e d e c o n i f e r e, f o a r t e n a l t e , u n e l e a v n d p n l a d o u s u t e de p i c i o a r e , c u noscute n Noua Zeeland sub numele de kauri". M i - a v e n i t o i d e e , d o m n u l e S p i l e t t, s p u s e H a r b e r t . D a c a f i n s t a r e s m c a r p n n c r e te t u l u n u i a s e m e ne a c o p a c , a p u t e a o b s e r v a r e g i u n ea pe o raz destul de mare! I d e e a e s t e b u n , r s p u n s e r e p o r te r u l , d a r cum vei putea s te cari pn n vrful unui astfel de uria ? A m s n c e rc , r s p u n s e H a r b e r t . n d e m n a t i c i v i o i , t n r u l s e a v n t p e p r i m e l e r a m u r i , i a p o i p u t u s s e c a r e f o a r te u o r , a j u n g n d a s t f e l n c t e v a m i n u t e n v r f u l c o p a c u l u i, ca r e s e n l a de a s u p r a i m e n s e i n t i n d e r i de v e r d e a a, a pdurii. D e l a a c e a s t n l i m e , p r i v i re a m b r i a t o a t p a r t e a s u d i c a i n s u l e i , d e l a c a p u l G h e a r e i, p n l a p r o m o n t o r i u l R e p t i l e i . n p a r t e a d e n o r d - v e s t, s e i d i c a m u n t e l e F r a n k l i n, c a r e a c o p e r e a o b u n p a r t e d i n orizont. D i n o b s e r v a t o r u l s u, Ha r b e r t p u t e a s c u p r i n d c u v e d e r e a p a r t e a n e c u n o s c u t n c a i n s u l e i, u n d e s t r i n i i , a c r o r p re z e n s e b n u i a , a r f i p u t u t g s i adpost. T n r u l p r i v i c u c e a m a i m a r e a te n i e . P e m a r e, n i m i c . N i c i u n c a t a r g l a o r i z o n t s a u n, a p e l e i n s u l e i. T o t u i , u n m a s i v d e c o p a c i m a i a s c u n d ea o p a r t e a litoralului, unde ar fi putut acosta un vas cu catar-

239

g e l e r u p t e de f u r t u n , r m n n d a s t f e l a sc u n s p r i v i rilor lui Harbert. n m i j l o c u l p d u r i l o r d i n F a r - W e s t , d e a s e m e n ea , n i m i c . P d u r e a f o r m a o b o l t d e n e p t r u n s, p e o n t i n d e r e d e m u l t e m i l e . N i c i e r i v r e o ra r i t e s a u u n l u m i n i . N u s e p u t e a z r i d i n n l i m i n i c i c u r s u l rului i nici locul unde izvora din coasta muntelui. P o a t e c m a i c u r g e a u i a l t e r u l e e s p r e e s t, d a r n u s e p u t e a de s l u i n i m i c . D a r c h i a r da c H a r b e r t n u z r e a n i c i o t a b r , n u s e p u t e a oa r e s v a d m c a r v r e o d r d e f u m ca r e sii semnaleze prezena omului ? Cel mai mic noura s - a r f i p u t u t d e s l u i c t se p o a t e d e b i n e p e c e r u l limpede. O c l i p i s e p r u l u i F l a r b e r t c z r e t e n l n d u - s e u n f u m u o r s p r e a p u s . D a r, o b s e r v n d p a r t e a a c e e a c u m u l t l u a r e - a m i n t e , i d d u s e a m a c s - a n e l a t . M a i c e r c e t o d a t c u g r i j i a v e a oc h i buni. N u, h o t r t , n u e r a n i m i c . Harbert cobor din copac i cei doi vntori se n t o a r s e r l a C a s a d e G r a n i t . A c o l o, C y r u s S m i t h ascult povestirea tnrului, dnd din cap i fr s s c o a t o v o r b . S e n e l e g e n s c n u - i p u t e a s p u n e prerea dect dup ce vor explora n ntregime insula. Dup dou zile, la 28 octombrie, avu loc o nou ntmplare misterioas. P l i m b n d u - s e p e p l a j , l a d o u m i l e d e C a s a de G r a n i t , H a r b e r t i N a b a v u r n o r o c u l s p u n m na pe un minunat specimen din ordinul cheloneelor, o b r o a s c e s t o a s , n e o b i n u i t d e m a re , a c r e i c a r a p a c e a v e a C e l e m a i f r u m o a s e r e f l e x e v e rz u i . Harbert zri broasca, ce voia s ajung la mre, trndu-se printre stnci. V i n o n c o a c e , N a b, v i n o r e p e d e ! s t r i g el . Nab sosi n goan. Frumos animal, exclam el, dar cum s-l prindem ?

240

N i m i c m a i u o r , N a b, r s p u n s e H a r b e r t. S n t o a r c e m b r oa s c a p e s p a t e i a t u n c i n - o s m a i p o a t fugi.

241

Simind primejdia, aceasta i trsese capul i lab e l e s u b c a r a p a c e , r m n n d ne m i c a t c a o s t nc . H a r b e r t i N a b v r r c i o m e g i l e l o r s u b c a r a p a c e a a n i m a l u l u i i i z b u t i r c u m a r e g r e u t a te s - l r s t o a r n e pe spate. Broasca estoas era lung de vreo trei pic i o a r e i c n t r e a v r e o p a t r u s u t e d e . l i v r e. M i n u n a t ! s t r i g N a b. C e - o s s e m a i b u c u r e Pencroff! ntr-adevr, prietenul Pencroff va avea de ce s fie n c n t a t , c c i c a r n e a a c e s t o r b r o a t e , ca r e s e h r n e s c cu mici animale marine, este foarte gustoas. Animal u l s c o s e s e t oc m a i c a p u l f o a r t e m i c, t u r t i t, c a r e s e lea spre spinare. i acum ce facem cu vnatul nostru ? ntreb N a b. Nu p u t e m s - l t r m p n l a C a s a d e G r a n i t. S - l l s m a c i , f i i n d c t o t n u p o a t e s se n toarc, rspunse Harbert, i vom veni s-l lum cu cruciorul. Foarte bine. T o t u i , c a m s u r d e p r e v e d e r e , Ha r b e r t a v u g r i j s p r o p t e a s c a n i m a l u l c u d o i b o l o v a n i. A p o i, ce i d o i v n t o r i s e n t o a r se r l a C a s a d e G r a n i t, m e r g n d d e - a l u n g u l p l a j e i , d e p e c a r e v a l u r i l e se r e t r g e a u , f i i n d v r e m e a re f l u x u l u i . H a r b e r t , d o r i n d s - i f a c o s u r p r i z l u i P e n c r o f f, n u - i s p u s e n i m i c d e c a p t u r a l o r ; d o u o r e m a i t r z i u, s e n t o r c e a u c u c r u c i o r u l l a l o c u l u n d e l s a s e r b r o a s c a e s t o a s . n s a c e a s t a d i s p r u s e ! N a b i H a r b e r t s e u i t a r u n u l l a a l t u l, a p o i i r o t i r p r i v i r e a n j u r. T o t u i e r a u s i g u r i c l s a se r broasca n acel loc. Tnrul gsi chiar bolovanii cu c a r e o p r o p t i se i p r i n u r m a r e t i a c n u se n e l a. A s t a - i b u n 1 e xc l a m N a b . D a r a n i ma l e l e a s t e a nu se pot ntoarce singure. A a s e p a re r s p u n s e H a r b e r t , ca r e n u m a i n elegea nimic i se uita la bolovanii rsturnai pe nis i p. C r e d c P e nc r o f f a r e s f i e n e m u l u m i t ! i domnul Smith va fi poate n mare ncurctur i n u v a t i c u m s e x p l i c e a c e a s t d i s p a r i i e !" g n d i Harbert.
242

' B i n e . spuse N a b, c e - a r f i s n u p o m e n i m nimic de aceast ntmplare? Dimpotriv, Nab, trebuie s spunem totul, rspunse Harbert. i a m n d o i , l u n d c r u c i o r u l pe c a r e l a d u s e se r d e g e a b a , s e n t o a r s e r l a . C a s a d e G r a n i t. Ajuni n dreptul antierului, unde inginerul lucra mpreun cu marinarul, Harbert le istorisi cele ntm plate. A h, c e n e n d e m n a t i c i s n t ! s t r i g m a r i n a r u l. C u m a i p u t u t s l s a i s f u g c e l p u i n c i nc i z e c i d e ciorbe ? D a r, P e n c r o f f, r s p u n s e N a b, n u e s t e v i n a noastr c a fugit broasca. i-am spus doar c noi am rsturnat-o cu burta n sus! A t u n c i n - a i r s t u r na t - o b i n e ! r s p u n s e r z n d marinarul. C u m b i n e ? s t r i g Ha r b e r t i i m a i s p u s e c s e n g r i j i s e r c h i a r s - o m a i m p o v r e z e c u n i t e b o l o v a n i. ' A t u n c i s - a n t m p l a t o m i n u n e ! z i s e P e n c r o f f. C r e d e a m , d o m n u l e C y r u s, s p u s e H a r b e r t, c b r o a t e l e e s t o a s e n u s e p o t n t oa r c e c n d s n t r s t u r n a t e pe s p a t e , m a i . a l e s c n d s n t f o a r t e, m a r i. i Aa i este, copilul meu, rspunse Cyrus Smith. < Atunci ce s-o fi petrecut ? La ce distan de mare ai lsat broasca ? nt r e b i n g i n e r u l , c a r e i l s a s e l u c r u l, g n d i n d u - s e la aceast ntmplare. La cel mult cincisprezece picioare, rspunse Harbert. i era vremea refluxului ? Da, domnule Cyrus. E i b i n e , r s p u n s e i n g i n e r u l, c e e a ce b r o a s c a n u p u t e a s f a c pe u s c a t , s e p o a t e s f i f cut n ap. Ea s-o fi ntors n momentul cnd a surprins-o fluxul i s-a napoiat linitit n mare. A h , c t d e n e n de m n a t i c i s n t e m ! e x c l a m N a b. T o c m a i c e v s p u n e a m i e u ! a d u g P e n c r o f f. C y r u s S m i t h d d u s e a c e a s t e x p l i c a ie , c e p u t e a f i f r n d o i a l p r i m i t c a a t a re , d a r n i m e n i n - a r f i putut s afirme c era convins de acest lucru.

243

CAPITOLUL II

Primele ncercri cu barca. O epav pe Remorca. Capul Epavei. Inventarul lzii : arme, instrumente, haine, cri, vase. Ce-i lui Pencroff.

rm. scule, lipsete

n z i u a d e 2 9 oc t o m b r i e , b a r c a e ra g a t a. P e n c r o f f se inuse de cuvnt i fcuse n cinci zile un fel de pir o g , p r i n s n n u i e l e f l e x i b i l e d e r c h i t . A v e a t r e i bnci, dou vsle i o crm. Greutatea ei nu depea dou sute.de livre. Operaia lansrii fu ct se poate de simpl. Piroga, foarte uoar, fu dus pe nisip pn la rmul din faa Casei de Granit, unde o ridic f l u x u l . P e n c r o f f, v e c h i i nc e r c a t m a r i n a r, s r i n u m a i d e c t n u n t r u, m a n e v r c r m a i c o n s ta t c b a r c a e r a f o a r t e p o t r i v i t p e n t r u n e v o i l e l o r. ; U r r a ! s t r i g m a r i na r u l . C u o p i r o g c a a s t a se poate face nconjurul... ...lumii ? ntreb Gedeon Spilett. N u, a l i n s u l e i . D a c i l e g m c t e v a p i e t r e d r e p t l e s t , i m a i f a c e m i u n c a t a r g i i m a i p u ne m i o bucic de pnz, pe care domnul Smith ni le va fabrica ntr-o zi, atunci putem s ne aventurm pn h t , d e p a r t e ! D o m n u l e C y r u s , i d u m n e a v o a s t r , d o m n u l e S p i l e t t , i v o i , H a r b e r t i Na b , n u v r e i s n c e r c a i n o u l n o s t r u v a s ? C e s t a i , t r e b u ie s v e d e m dac ncpem toi cinci. n t r - a d e v r, a c e a s t e x pe r i e n t r e b u i a f c u t . Pencroff manevr astfel, nct aduse barca de-a lung u l u n u i c a n a l n g u s t , a f l a t n t r e s t n c i, i h o t r r s n c e rc e p i r o g a c h i a r n a c e a z i , n a v i g n d d e - a , l u n gul rmului pn la primul cap, unde se terminau s t n c i l e d i n s u d. Cnd s intre n pirog, Nab strig : Dar vaporul tu ia ap, Pencroff ! N u - i n i m i c , N a b, r s p u n se m a r i n a r u l. A a e pn se umfl lemnul. Peste dou zile, n pirog nu

244

v a f i m a i m u l t a p d e c t n b u r t a u n u i b e i v . m ba r carea ! S e m b a r c a r c u t o i i i P e n c r o f f m p i n s e - b a r c a n larg. Timpul era minunat, marea prea un lac lin i t i t i p i r o g a , n a v i g a c u a c e e a i s i g u ra n c u c a r e ar fi plutit pe unda potolit a rului Mercy. N a b m n u i a o v s l i Ha r b e r t p e c e a l a l t , i a r P e n croff inea crma. Strbtur mai nti canalul i atinser capul de sud al insulei celei mici. O uoar briz Sufla dins p r e s u d. N u s e s i m e a h u l a n i c i n l a r g, n i c i p e a p e l e c a n a l u l u i . D oa r c t e v a t a l a z u r i u o a r e n c r e ea u n r s t i m p u r i r e g u l a t e u n d a m r i i , d a r n u c l t i na u d e l o c b a r c a , d e a l t f e l d e s t u l d e g re a . S e d e p r t a r c a m la o jumtate de mil de coast, n aa fel, nct s o b s e r v e d e de p a r t e m u n t e l e F r a n k l i n . Apoi, Pencroff, ntorcnd luntrea, reveni la vrsarea rului n mare. Acum, piroga naviga de-a lungul r m u l u i , c a r e s e r o t u n j e a p n s p r e ex t r e m i t a t e a d e s u d a i n s u l e i , a s c u n z n d v e d e r i i n t i n d e r i le m l tinoase, unde vnau rae slbatice. Acest punct al litoralului se afla cam la vreo trei m i l e d e r u l M e rc y i a c e a s t a e r a d e s t u l d e d e p a r te , din cauza contururilor coastei, care trebuia ocolit. h o t r r d e c i s n u s e n d e p r t e z e d e c a p u l a f la t n acea parte, mai mult dect aveau nevoie pentru a cerc e t a n g ra b c u p r i v i r e a n t r e a g a c o a s t , p n l a capul Ghearei. B a r c a na v i g a d e c i f o a r t e a p r o a p e d e r m, c u t n d s ocoleasc vrfurile stncilor, care rsreau pretutindeni din mare n aceste locuri i pe care ncepeau s l e a sc u n d a p e l e f l u x u l u i . M a s i v u l de g r a n i t e r p u i a d e l a re v r s a r e a r u l u i p n l a c a p t u l i n s u l e i, d e a s t da t c l d i t d i n r o c i a r u n c a t e l a n t m p l a r e, c a r e d d e a u i n u t u l u i u n a s p e c t s l b a t i c, c u t o t u l d i f e r i t d e f a l i a c a r e s u s i n e a p l a t o u l G r a n d e - V u e. P a r c r s t u r n a s e c i n e v a n a c e l e l o c u r i o c r u u r i a p l i n c u b o l o v a n i d e s t n c . C l i n u l a s c u i t i g o l a , c a r e , i e i n d d i n p d u r e , s e p r e l i n g e a c u d o u m i l e, s e m n a c u u n b r a u r i a , i v i t d i n t r - o m n e c de v e r dea.
245

Cele dou vsle bteau apa cu putere i barca n a i n t a l u n e c n d u o r. G e d e o n S p i l e t t , c u c r e i o n u l n m n , d e s e na c o a s t a n l i n i i m a r i . N a b, P e n c r o f f i Harbert stteau de vorb, examinnd aceast parte a domeniului lor, necunoscut pn acum ; iar pe msur ce piroga cobora spre sud, cele dou capuri M a n d i b u l e p r e a u c s e d e p l a s e a z , p r i n z n d i ma i strns n cleti golful Uniunii. Cyrus nu vorbea ; se mulumea s observe cu atenie rmul. n privirea lui se putea citi nencredere f a d e a c e t i n u t , c a r e i s e p r e a c i u da t . Dup trei sferturi de or de navigaie, piroga a j u n s e a p r oa p e l a e x t r e m i t a t e a c a p u l u i s u d i c, p e c a r e Pencroff se pregtea s-l ocoleasc, cnd, Harbert, s c u n d u - s e n p i c i o a r e , a r t o p a t n e a g r , s p u n n d : Stai ! Uitai-v acolo, pe plaj Ce-o fi ? T o a t e p r i v i r i l e se n d r e p t a r s p r e a c e l p u n c t. n t r - a d e v r, s p u s e r e p o r t e r u l, v d l e u c e v a . P a rc a r f i o e p a v p e j u m t a t e n g r o p a t n nisip. A! strig Pencroff. Eu tiu ce-a vzut Harbert ! C e - a v z u t ? n t r e b N a b. N i t e b u t o i a e , n i t e b u t o i a e c a r e ar p u t e a f i pline ! La rm, Pencroff! strig Cyrus Smith. Peste cteva minute, piroga ptrunse ntr-un mic golf i cltorii ei srir pe plaj. Pencroff nu se nelase. Aci zceau dou butoaie pe j u m t a t e n g r o pa t e n n i s i p , d a r n c b i n e le g a t e d e o lad, care, susinut de ele, plutise astfel pn n clipa cnd se mpotmolise pe rm. P r o b a b i l c a f o s t u n na u f r a g i u n a p r o p i e r e a i n s u l e i , s p u s e H a r be r t . A a s e p a r e , r s p u n s e G e d e o n S p i l e t t. D a r c e - o f i o a r e n l a d ? n t r e b P e n c r o f f c u o n e r b d a r e f i r e a s c . T r e b u i e s a f l m c e es t e n e a ! E n c h i s i n u a v e m c u c e s - o s p a r g e m S nc e r cm cu pietre... i m a r i n a r u l , r i d i c n d u n b o l o v a n g r e u, e r a g a t a s - l i t r n t e a s c n t r - u n u l d i n p e r e i i l z i i, c n d i n ginerul l opri, spunndu-i
246

P e n c r o f f , e t i n s t a re s - i n f r n e z i n e r b d a r e a nc un ceas'? D a r , d o m n u l e C y r u s, n u v g n d i i? P o a t e c n a c e a s t l a d v o m g s i t o t c e - n e l i p s e t e. Asta o vom afla ndat1, Pencroff, rspunse i n g i n e r u l , - d a r a s c u l t - m , n u s p a r g e l a da c a r e poate s ne fie de folos. Este mai bine s-o transportm la Casa de Granit, unde o vom deschide mai u o r , f r c a s - o s p a r g e m . E g a t a d e c l t o r i e i c u m a a j u n s p n a i c i , v a p l u t i i p n l a l o c u i n a n o a s t r . A v e i d r e p t a t e , d o m n u l e C y r u s, r s p u n s e marinarul, dar cteodat e greu s te stpneti ! I n g i n e r u l a v e a d r e p t a t e . n t r - a d e v r, p o a t e c p i r o g a a r f i f o s t n e n c p t o a r e p e n t r u o b ie c t e l e p e c a r e le coninea lada, desigur grea, deoarece fusese nev o i e s - o i n d e a s u p r a a p e i c u a j u t o r u l ce l o r d o u b u t o i a e g o a l e . E r a m u l t m a i n i m e r i t s - o r e m o r c he z e pe ap pn la Casa de Granit. Ceea ce i frmnta mai mult era ntrebarea : de u n d e a v e n i t a c e a s t e pa v ? C u m a a j u n s p n a i c i ? A venit singur sau nsoit de vreun naufragiat ? i n c m u l t e a s t f e l d e n t r e b r i z v c n e a u p r i n c r e ie r u l l o r n f i e r b n t a t , f r s g s e a s c r s p u n s u l . H a r b e r t i N a b s e u r c a r p e u n c o l de s t n c n a l t , d a r n u z r i r n t o t l a r g u l o c e a n u l u i n i c i ce a m a i mic urm de vas. T o t u i , f r n d o i a l , a v u s e s e l o c u n n a u f r a g i u. P o a t e c e v e n i m e n t u l a v e a v re o l e g t u r c u g s i re a a l i c e i ? P o a t e c n i t e s t r i n i se a f l a u n a l t p a r t e a i n s u l e i ? n o r i c e c a z , d u p s oc o t e a l a l o r, c l t o r i i d e p e p l u t a i m p r o v i z a t n u p u t e a u f i m a la e z i , d e o a r e c e e p a v a p r e a s f i e d e p r o v e n i e n am e r i c a n s a u european. Se ntoarser cu toii lng lada care era din lemn d e s t e j a r , b i ne n c h i s i a c o p e r i t c u o p i e l e g r o a s , b t u t n c u i e d e a r a m . M s u ra c i n c i p i c i o a r e l u n g i m e i v r e o t r e i p i c i o a r e l i m e . C e l e d o u b u t o i a e, n c h i s e e r m e t i c , d a r g o a l e , e ra u l e g a t e d e l a d c u n i t e f r n g h i i g r o a s e , b i n e n n o d a t e . P e n c r o f f r ec u n o s c u n o d u r i l e m a r i n r e t i " . L a d a p r e a n s t a re b u n , c e e a c e e r a l e s n e d e n e l e s, d e oa r e c e f u s e s e a z -

}5 Insula misterioas

247

v r l i t d e v a l u r i p e n i s i p, n u p e s t n c i . S e p u t e a c h ia r afirma, dup examinarea ei, c nu sttuse mult n ap i c de la sosirea ei pe acest rm nu trecuse dect p u i n t i m p. D u p c t s e p r e a , a p a n u p t r u n se s e n u n t r u , i a r o b i e c t e l e p e c a r e l e c o n i n e a e ra u p r o b a b i l n e a t i n se . Era lesne de neles c aceast lad fusese arunc a t de p e u n v a p o r a m e n i n a t de f u r t u n , c a r e s e ndrepta spre insul ; cltorii avuseser precauia s-i ntocmeasc i o plut, ndjduind s-o gseasc cnd vor atinge rmul. S r e m o r c m l a d a p n l a C a s a de G r a n i t, s p u s e i n g i n e r u l , i s - i fa c e m i n v e n t a r u l ; a p o i , d a c de s c o p e r i m p e i n s u l v r e u n s u p r a v i e u i t o r a l n a u f r a g i u l u i , i v o m n a p o i a c o n i n u t u l l z i i. . . D a c nu gsim pe nimeni... O vom pstra pentru noi strig Pencroff. Dar ce-o fi nuntru ? Fluxul ncepuse s urce pn la lad. Una dinfrng h i i l e c a re o l e g a u d e b u t o i a e f u d e s f u r a t i s e r v i d r e p t o d g o n , l e g n d e pa v a d e p i r o g . A p o i N a b i P e n c r o f f d d u r l a o p a r t e n i s i p u l c u v s l e l e, f c n d u n a n c a s u u r e z e d e p l a sa r e a l z i i . n c u r n d, barca, remorcnd lada, ocoli limba de pmnt, creia i d d u s e r n u m e l e d e c a p u l E p a v e i. R e m o r c a e r a g r e a i b u t o i a e l e d e - a b i a o s u s i n ea u l a s u p r a f a a a p e i . n f i e c a r e c l i p , m a r i na r u l u i i e r a t e a m s n u se rup frnghiile i lada s cad la fund. Din fericire, teama lui fu nentemeiat i peste o or i jumt a t e a t t de m u l t l e t r e b u i p e n t r u a s t r b a t e d i n n o u c e l e t r e i m i l e p i r o g a a j u n s e l a r m u l d i n f a a Casei de Granit. B a r c a i e p a v a f u r t r a s e p e n i s i p i, f i i n d c m a r e a t o c m a i s e r e t r g e a , s e a f l a r d e n d a t p e u sc a t . N a b a d u s e s c u l e l e n e c e s a re p e n t r u a d e s c h i d e l a d a, a s t f e l ca s nu-i pricinuiasc prea mari stricciuni, i ncepur s-i inventarieze coninutul. Pencroff nu-i asc u n d e a t u l b u ra r e a . M a i n t i , m a r i n a r u l d e s f c u c e l e d o u b u t o a i e c a r e , f i i n d n s t a r e f o a r t e b u n , f r n d o i a l c m a i p u -

248

teau fi ntrebuinate. Apoi, ei forar broatele cu un clete i imediat ridicar capacul. L a d a a ve a n i n t e r i o r u n a l d o i l e a n v e l i , d e z i n c , c a r e , d u p c u m s e p r e a , f u se s e p r e v z u t p e n t r u a a p r a d e u m e z e a l c o n i n u t u l e i , n o r i c e m p r e j u r a re . A ! s t r i g N a b, t e p o m e n e t i c s n t c o n serve. Sper c nu, rspunse reporterul. A h, d a c a r f i . . . e x c l a m m a r i na r u l c u j u m t a t e de glas. C e a n u m e ? n t r e b N a b c a r e l a u z i s e. Nimic ! C r e s t a r n v e l i u l d e z i n c d e - a la t u l , n d o i n d u - l s p r e m a r g i n i l e l z i i ; n c e t u l c u n c e t u l, e i s c o a s e r d i n l a d o b i e c t e l e c e l e m a i f e l u r i t e i l e a ez a r p e n i s i p. L a f i e c a r e o b i e c t , P e n c r o f f i z b uc n e a n n o i u r a l e , H a r be r t b t e a d i n p a l m e i Na b j u c a d e b u c u r i e . E i g s i r c r i , c a r e l u m p l u r de b u c u r i e p e Harbert i ustensile de buctrie, pe care Nab mai c le-ar fi srutat. D e a l t f e l , p i o n i e r i i a v e a u t o a t e m o t i ve l e s f i e d i n c a l e a f a r d e m u l u m i i , d e o a re c e l a d a c o n i n e a u n e l t e , a r m e , i n s t r u m e n t e , m b r c m i n t e , c r i . I a t i n v e n t a r u l e x ac t , a a c u m l - a n s e m na t G e d e o n S p i l e t t n c a r n e t u l s u : Unelte : 3 bricege cu mai midte tiuri 2 topoare de lemnar 2 t o p o a r e d e d u l g he r 3 rindele 2 tesle 1 c i o c a n de d u l g h e r 6 foarfece 2 pile 3 ciocane 3 burghie 2 sfredele mari 10 sculee cu uruburi i cuie 3 ferstraie de diferite mrimi 2 cutii cu ace. Arme : 2 puti cu cremene 2 puti cu capse

15*

2 carabine 5 cuite mari 4 sbii 2 butoiae cu pulbere, coninnd fiecare vreo 25 livre 12 cutii cu fitiluri pentru explozive. Instrumente : 1 sextant 1 binoclu 1 ochian 1 cutie cu compasuri 1 busol de buzunar 1 t e r m o m e t r u F a h r e n he i t 1 b a r o m e t r u a ne r o i d 1 t r u s f o t o g r a f i c , a v n d a p a r a t f o t o g r a f i c, obiective, plci, produse chimice etc. mbrcminte : 2 duzini de cmi dintr-o estur a s e m n t o a r e c u l i n a , l o t u i d e o r i g i ne v e g e t a l . 3 d u z i n i d e c i o r a p i d i n a c e l a i m a t e r i a l. Ustensile : 1 oal mare de fiert 6 tingiri de aram cositorite 3 farfurii ntinse de fier 10 tacmuri din aluminiu 2 ceainice 1 m a i n d e g t i t t r a n s p o r t a b i l 6 cuite de mas. C r i : 1 b i b l i c c o n i n n d ve c h i u l i n o u l t e s t a m e n t 1 atlas 1 d i c i o n a r a l d i fe r i t e l o r d i a l e c t e p o l i n e z i e n e 1 e n c i c l o pe d i e a t i i n e l o r n a t u r i i, n a s e v o l u m e 3 t o p u r i d e h r t i e a l b 2 registre cu hrtie alb. T r e b u i e s r e c u n o a t e m , s p u s e r e p o r te r u l d u p c e i s p r v i r i n v e n t a r i e r e a , c p r o p r i e t a r u l a ce s t e i l z i a f o s t u n o m p r a c t i c . U n e l t e , a r me , i n s t r u m e n t e, mbrcminte, ustensile de buctrie, cri nu lipsete nimic! Parc se atepta s naufragieze i s-a pregtit dinainte ! Nu lipsete nimic, ntr-adevr, opti Cyrus Smith, dus pe gnduri. i d e s i g u r c s t p n u l v a s u l u i p e c a r e s e af l a
250

a c e a s t l a d n u e r a u n p i r a t m a l a e z ! a d u g H a r bert. A f a r n u m a i da c a c e s t a n - a f o s t f c u t p r i z o n i e r d e p i r a i , s p u s e P e nc r o f f . N u c r e d, r s p u n s e r e p o r t e r u l . E m u l t m a i c u p u t i n c a u n va s a i m e r i c a n s a u e u r o p e a n s f i f o s t t r t pe aici, i cltorii, vrnd s salveze cel puin strictul n e c e sa r , s f i p r e g t i t l a d a n a c e s t s c o p i s - o f i a r u n c a t n m a re . A s t a e s t e i p r e r e a d u m n e a v o a s t r , d o m n u l e C y rus ? ntreb Harbert. D a , d r a g u l m e u, r s p u n s e i n g i n e r u l. S - a r p u t e a ca lucrurile s se Fi petrecut astfel. Se poate ca cin e v a , g n d i n d u - s e l a p o s i b i l i t a t e a u n u i n a u f r a g i u sa u chiar n timpul naufragiului, s-i fi adunat n l a d a a c e a s t a d i f e r i t e o b i e c t e d e p r i m n ec e s i t a t e , p e n tru a le regsi mai trzu undeva de-a lungul coastei... C h i a r i a p a ra t u l f o t o g r a f i c ! o b s e r v m a r i n a r u l d e s t u l d e n e nc r e z t o r . In ceea ce privete aparatul, rspunse Cyrus S m i t h, n u - i n e l e g p r e a b i n e u t i l i t a t e a i a r f i f o s t m a i b i n e p e n t r u n o i c a i p e n t r u a l i n a u f r a g ia i , s fi gsit un asortiment mai complet de mbrcminte sau mai multe muniii ! D a r p e a c e s t e i n s t r u m e n t e , p e u s te n s i l e , s a u p e c r i , n u e x i s t v r e o m a r c sa u v r e o a d r e s ca r e s ne poat arta proveniena lor ? ntreb Gedeon Spilett. Lucrul trebuia cercetat. Fiecare obiect fu examinat c u a t e n i e , m a i a l e s c r i l e , i n s t r u m e n t e l e i a r m e le . D a r, c o n t r a r o b i c e i u l u i , n i c i a r m e l e , n i c i i n s t r u m e n tele nu purtau urma vreunei mrci de fabricaie ; ele e r a u d e a l t f e l n p e r f e c t s t a r e i p r e a u n e n t re b u i n a t e , c a i u n e l t e l e i u s t e n s i l e l e d e b u c t r i e. T o t u l e r a n o u - n o u , c e e a c e d o v e de a c l u c r u r i l e n u f u s e s e r l u a t e l a n t m p l a r e i a r u n c a t e n l a d , c i, d i m p o t r i v , a l e g e re a l o r f u s e s e b i n e c h i b z u i t i f u s e s e r o r n duite cu grij. Aceasta o dovedea de altfel i nveliul de metal, care le ferise de umezeal i oare n-ar fi putut fi nchis ermetic n grab.

251

n ce privete enciclopedia tiinelor naturii i dic i o n a r u l d i f e r i t e l o r d i a l e c t e p o l i n e z ie n e , e l e e r a u englezeti, dar nu purtau numele nici unui editor i nici d a t a p u b l i c r i i l o r. L a f e l i b i b l i a , t i p r i t n e n g l e z e t e , o l uc r a r e r e m a r c a b i l d i n p u n c t d e v e d e re t i p o grafic i care prea s fi fost mult citit. n ceea c e p r i v e t e a t l a s u l , a c e s t a e r a o o p e r d e valoare, care cuprindea hrile ntregii lumi i mai m u l t e p l a n i s f e r e ; n o m e n c l a t u r a e ra f r a n c e z , da r n i c i lucrarea aceasta nu purta nici un nume de editor sau data publicrii. Pe aceste obiecte nu gsir nici un semn care s le a r a t e p r o v e n i e n a i p r i n umiaire n i m i c d u p c a r e s f i p u t u t b n u i n a i o n a l i t a t e a v a s u l u i c a re t r e c u s e , s e v e d e , d e c u r n d p r i n a c e l e l o c u r i . Da r d e o r i u n d e venise lada, ea fcea din pionierii insulei Lincoln nite oameni bogai. Pn atunci, prin transformarea produselor naturale, ei i fabricaser totul cu propriile lor mijl o a c e i , m u l u m i t n e l e p c i u n i i l o r , s e d e sc u r c a s e r . Acum, mulumit acestor produse industriale, totul a v e a s s e s i m p l i f i c e . T o t u i , u n u l d i n e i n u e r a pe d e p l i n m u l u m i t . A c e l a era Pencroff. Lada nu coninea un lucru la care el pr e a s i n f o a r t e m u l t i p e m s u r ce o b i e c t e l e e r a u s c o a s e , u r a l e l e s a l e i p i e r d e a u d i n i n t e n s i t a t e, i a r cnd inventarul f u gata, l auzir murmurnd : Toate bune i frumoase, dar o s vedei c n cutia asta nu vom gsi nimic pentru-mine 1 A c e a s t a l f c u p e N a b s n t re b e : P r i e t e n e P e n c r o f f, da r l a c e t e a t e p t a i ? La o jumtate livr de tutun, rspunse Penc r o f f , c u u n a e r s e r i o s , i a t u n c i a f i f o s t p e de p l i n fericit ! Toi izbucnir n rs, auzind de ce era nemulumit Pencroff. D a r, d u p d e s c o p e r i r e a l z i i , l i se p u n e a d i n n o u, m a i m u l t c a o r i c n d, p r o b l e m a u n e i c e r c e t r i a m n u n ite a insulei. De aceea, se hotrr s plece a doua zi, n z o r i i z i l e i d e - a l u n g u l r u l u i M e r c y, ca s a j u n g

252

p n l a c o a s t a a p u s e a n . D a c n i t e n a u f r a g ia i d e b a r caser pe partea aceea a rmului, era de presupus c

253

e i n u a v e a u m i j l o a c e d e t r a i i c t r e b u i a u n e n t rz i a t s l e v i n n a j u t o r. T o a t z i u a f u c o n s a c r a t t ra n s p o r t r i i o b i e c t e l o r la Casa de Granit, unde le aezar n ordine n sala mare. Z i u a a c e e a , 2 9 o c t o m b r i e , e ra t o c m a i o d u m i n i c i , n a i n t e d e c u l c a r e , H a r b e r t l r u g p e i n g i n e r s - i dea una din crile gsite. Biatul citi pn trziu de t o t , c n d, o s t e n i t d e m u n c a d e p e s t e z i, a d o r m i, c u fundndu-se ntr-un somn adnc.

CAPITOLUL III

In expediie. Fluxul. Diferii arbori i plante. Jacainarul. nfiarea pdurii. Eucalipii uriai. De ce poart numele de copaci ai frigurilor". Maimuele. Cderea de ap. Tabra de noapte.

A doua zi, la 30 octombrie, totul era gata pentru c l t o r i a p l n u i t , p e c a re o i m p u n e a u d e u r g e n u l t i m e l e e ve n i m e n t e . n t r - a d e v r , l u c r u r i l e s e s c h i m baser i l o c u i t o r i i i n s u l e i L i n c o l n s i m e a u c n u m a i a u n e v o i e d e a j u t o r, c i c e i n i i s n t n s t a r e s - l d e a a l t o ra . H o t r r d e c i s n a v i g h e z e n s u s u l r u l u i M e r c y, a t t a v r e m e c t c u r s u l a p e i l e va n g d u i. A s t f e l o m a r e p a r t e a d r u m u l u i o v o r f a c e f r p r e a m u l t o b o s e a l i , n fe l u l a c e s t a , p u t e a u s - i t r a n s p o r t e proviziile i armele pn departe, spre coasta de apus a insulei. n t r - a d e v r, e i t r e b u i a u s s e g n d ea s c a t t l a c e e a c e v o r l u a c u e i , c t i l a c e e a ce v o r a d u c e l a C a s a d e G r a n i t . D a c , d u p c u m p re s u p u n e a u , u n n a u f r a g i u a v u s e se l o c p e c o a s t , v o r g s i e p a v e i a c e s t e a n s e m n a u m u l t p e n t r u e i . P e n t r u a c e a s t a , c r u c i o r u l ar fi fost fr ndoial mult mai nimerit dect mica

254

p i r o g ; d a r , f i i n d d e s t u l de p r i m i t i v , e l e r a g r e u d e t r a s , c e e a c e n u p r e a l e - a r f i v e n i t l a n d e m n . C u a c e a s t o c a z i e , P e n c r o f f i e x p r i m p r e r ea d e r u c l a da n u m a i c o n i n u s e i t u t u n u l s u m u l t d o r i t i v r e o d o i c a i p u t e r n i c i d e N e w - J e r s c y, ca r e a r f i adus mari servicii coloniei. P r o v i z i i l e , p e c a r e N a b l e i m b a r c a s e, s e a l c tuiau din conserve de carne i o cantitate de licoare d e r d c i n i f e r m e n t a t e , t o t u l s o c o t i t pe n t r u c e l m u l t trei zile, att ct dorea Cyrus Smith s dureze exped i i a . D e a l t m i n t e r i , s e g n d e a u c la n e v o i e s e m a i puteau aproviziona i pe drum. Pentru gtitul mncrii, Nab nu uit maina portativ. Ca unelte, pionierii luar cu ei cele dou topoare d e p d u r a r , c u c a r e l a n e v o i e p u t e a u s - i c r o i a sc d r u m p r i n p d u r e a de a s , i a r c a i n s t r u m e n t e, l u a r o c h i a n u l i b u s o l de b u z u n a r. D r e p t a r m e , a l e s e r c e l e d o u p u t i c u c r e m e ne , m a i f o l o s i t o a r e p e a c e a s t i n s u l de c t c e l e c u c a p s e, l e o a r e c e e l e e r a u m a i u o r de n t r e b u i n a t , f i i n d c c re m e n e a se g s e a c u u u r i n , i a r p e n t r u c e l e l a l t e a r f i trebuit s foloseasc fitil cu detonant, pe care l-ar fi terminat n scurt vreme. Luar totui o carabin i c t e v a c a r t u e . C t p r i v e t e p r a f u l d e p u c , d i n c a r e a v e a u a c u m v r e o c i n c i z e c i d e l i v r e , f u r n e v o i i s i a c u e i o o a re c a r e c a n t i t a t e , d a r i n g i n e r u l s e g n d ea s fabrice o substan exploziv, care s-i ngduie -s-l c r u e c t m a i m u l t c u p u t i n . P e l n g a r m e l e d e f o c, mai luar cele cinci cuite mari cu tocurile lor de p i e l e . A s t f e l na r m a i , p i o n i e r i i s e p u t e a u av e n t u r a n uriaa pdure, cu ndejdea c vor duce la bun sfrit explorarea plnuit. N u t r e b u i e s m a i a d u g m c P e nc r o f f , H a r b e r t i N a b , p u r t t o r i i a r m e l o r , e r a u n c u l m e a fe r i c i r i i . Cyrus Smith i sili ns s-i dea cuvntul c nu vor trage nici un foc de prisos. P i r o g a f u m p i n s n m a r e l a o r a a s e d i m i n e a a . Se mbarcar cu toii, neuitndu-l nici pe Top, i por' n i r s p r e p u n c t u l d e r e v r sa r e a l r u l u i M c r c y.

255

F l u x u l a b i a n c e p u se d e v r e o j u m t a t e d e o r i a v e a s m a i i n c t e v a c e a s u r i , d e c a re t r e b u i a u s

256

se Foloseasc, cci mai trziu refluxul nu putea dect s le ngreuieze plutirea. F l u x u l e r a n p l i n i , p r o f i t n d d e c u r e n t, p i r o g a t r e c u r e pe d e p r i n t r e m a l u r i l e n a l t e , f r s f i e n e v o i e de vsle. n cteva minute, exploratorii ajunser la cotitura r n l u i M e r c y, c h i a r n d r e p t u l l o c u l u i u n d e, c u a p t e luni n urm, Pencroff dduse drumul primelor plute ncrcate cu lemne. Dup ce apele rului se frngeau aici ntr-un unghi d e s t u l d e a sc u i t , c o t e a u r o t u n j i n d u - i a l b i a s p re sud-est, unde i urmau calea la umbra marilor conifere cu cetina totdeauna verde. n f i a r e a m a l u r i l o r e r a s p l e n d i d , ia r C y r u s S m i t h i nsoitorii si nu puteau dect s admire minunat e l e e f e c t e p e c a re l e o b i n e a t t d e u o r n a t u r a, d a t o r i t a p e l o r i c o p a c i l o r . P e m s u r ce n a i n t a u , d deau de noi specii de arbori. Pe malul drept al apei s e n l a u u l m i m i n u na i , d i n a c e a s p ec i e m u l t c u t a t d e c o n s t r u c t o r i , d e o a r e c e p o a t e r e z i s t a s u b ap v r e m e n d e l u n ga t . M a i c r e t e a u i a l i a r b o r i d i n aceeai familie, dintre care unii produceau un fel de m i g d a l e , c e d a u u n u n t d e l e m n f o a r t e c u t a t . C e v a m a i d e p a r t e , H a r b e r t d e s c o p e r i a l i c o p a c i, a l e c r o r r a m u r i f l e x i b i l e , m a c e r a t e n a p , s n t f o a r t e b u n e p e n t r u m p l e t i t f u n i i . M a i n t l n i i d o i, t r e i a b a n o i , c u f r u m o s u l l o r l e m n n e g r u b r z d a t d e v i n e c i u d a t e. D i n c n d n c n d , n l o c u r i l e u n d e s e p u t e a a c o s t a, b a r c a se o p r e a i G e d e o n S p i l e t t , H a r be r t i P e n c r o f f , c u p u c a n m n i c u T o p n a i n t e a l o r , ce r c e t a u m a l u l . n a f a r d e v n a t , s - a r f i p u t u t s g se a s c plante, ce nu trebuiau trecute cu vederea i tnrul n a t u r a l i s t a v u c h i a r p r i l e j u l s d e s c o pe r e u n f e l d e s p a n a c s l b a t i c i n u m e r o a s e s p e c i i d e c r u c i f e re d i n familia verzei, pe care aveau fr ndoial s le p o a t c i v i l i z a " p r i n t ra n s p l a n t a r e i a n u m e : n s t u r e i , h r e a n, na p i i n s f r i t n i t e m i c i t u l p i n e r muroase, puin proase, nalte de un metru, care purtau boabe mici, cafenii. tii ce plant e asta ? ntreb Harbert pe mar i n a r.

257

T u t u n ! s i r i g P e n c r o f f c a r e d e b u n s e a m n u vzuse niciodat planta lui favorit, dect sub form de tutun de pip. N u , P e n c r o f f, r s p u n s e H a r b e r t, e s t e mutar 1 S f i e i m u t a r ! z i s e m a r i n a r u l, d a r d a c d i n n t m p l a r e g s e t i o t u l p i n d e t u t u n, t e r o g s n-o dispreuieti. Vom ntlni i asta ntr-o bun zi ! l asigur Gedeon Spilett. B i n e - a r f i ! s t r i g P e n c r o f f. A t u n c i n u t i u c e n e va mai lipsi pe insula noastr ! Plantele scoase cu mare grij, cu rdcin cu tot, f u r d u s e n p i r o g a p e c a r e C y r u s S m i t h n - o p r s e a, fiind preocupat de gndurile sale. Reporterul, Harbert i Pencroff debarcar astfel de m a i m u l t e o r i c n d p e m a l u l d r e p t a l r LI 1 1i i M e r c y , c n d p e m a l u l s t n g . P r i m u l e ra m a i p u i n a b r u p t , c e l s t n g n s m a i m p d u r i t . I n g i ne r u l , u r m r i n d a c u l b u s o l e i d e b u z u n a r, p u t u s a f l e c d e l a p r i m a c o t i t u r , c u r s u l r u l u i s e de p l a s e a z s i m i t o r d e l a s u d l a v e s t i c a p o i c o n t i n u n l i n i e d r ea p t p e o d i s t a n d e t r e i m i l e . D a r, d u p t o a t e p r o ba b i l i t i l e , a c e a s t d i r e c i e a ve a s s e m o d i f i c e m a i d e p a r t e , c n d r u l M e r c y s e n d re p t a s p r e n o r d - v e s t , s p r e p o a le l e m u n t e l u i F r a n k l i n, d e u n d e ' - i i z v o r a p e s e m n e b e l u g u l de ape. n timpul uneia din aceste excursii, Gedeon Spilett i z b u t i s p u n m n a p e d o u p e r e c h i de g a l i n a c e e v i i , u n f e l d e p s r i c u c i o c l u n g i s u b i r e, c u g t u l l u n g, c u a r i p i l e s c u r t e i c u o c o a d f oa r t e m i c . H o t r r ca acestea s fie primii oaspei ai viitoarei lor curi de psri. P n a t u n c i , n u n t r e b u i n a s e r p u t i l e, i p r i m a detuntur care rsun n aceast pdure fu pricin u i t d e a p a r i i a u n e i p s r i f r u m o a se , c a r e s e m na c u u n p e s c r u . H e i , d a r p a s r e a a s t a e s t e o v e c h e c u n o t i n ! strig Pencroff i prima mpuctur porni aproape fr voia lui. P e c i n e a i re c u n o s c u t ? n t r e b re p o r t e r u l .

258

E s t e p a s r e a c a r e n e - a s c p a t p r i n t r e d e ge t e l a p r i m a n o a s t r e x c u r s i e i a l c re i n u m e l - a m d a t p durii din prile acestea. Un jacamar ! strig Harbert. n t r - a d e v r, e r a u n j a c a m a r , o pa s r e f r u m o a s , a l c r e i p e n a j a s p r u a v e a u n l uc i u m e t a l i c. C t e v a a l i c e o doborr, i Top o aduse la pirog. Clinele mai cr la barc i alte dousprezece psrele de mrimea u n u i p o r u m b e l , d a r d e c u l o a r e v e r d e , c u ar i p i l e n p a r t e r o i i c a f o c u l i c u m o t i v i t c u a l b n c r e t e t. A c e a s t f r u m o a s l o v i t u r f u s e s e d a t d e H a r b e r t. c a r e se a r t a f o a r t e m n d r u d e i s p r a v a s a. P s r e l e l e e r a u u n v n a t m u l t m a i d e s o i d e c t j a c a m a r u l, d a r cu greu l-ar fi putut convinge cineva pe Pencroff c nu el doborse cel mai grozav vnaL. L a o r a z e c e d i m i n e a a , p i r o ga a j u n s e l a c o t u l a l d o i l e a a l r u l u i M e r c y, l a a p r o a p e c i n c i m i l e d e p u n c tul su de revrsare. Se oprir n acel loc pentru a l u a m a s a l a a d p o s t u l c o p a c i l o r na l i i d e i , i p o pasul se prelungi cam o jumtate de ceas. n l o c u l a c e l a , r u l a v e a n c o l r g i m e d e a i ze c i a p t e z e c i d e p i c i o a r e i a l b i a l u i p r e z e n t a o ad n c i m e d e c i n c i - a s e p i c i o a r e . I n g i n e r u l o b se r v a s e e x i s t e n a mi multor aflueni, care nu erau dect nite priae, p e c a re n u s e p u t e a n a v i g a . n c e e a c e p r i v e t e p d u r e a , f i e c s e n u m e a p d u re a J a c a m a r u l u i , sa u p d u r e a F a r - W e s t , e a s e . n t i n d e a l a n e s f r i t. N i c i e r i, s u b c o p a c i i na l i , s a u s u b p o m i o r i i d e p e m a l u l r u lui, nu se zrea urm de om. Exploratorii nu gsir nici o urm suspect, era vdit c aceti copaci nu f u s e s e r n i c i o d a t a t i n i d e v r e u n t o p o r i c n i c i cnd cuitul vreunui pionier nu tiase lianele ntinse de la un trunchi la cellalt prin hiul de mrcini i i e r b u r i n a l t e . D a c n i t e n a u f r a g ia i d e b a r c a s e r p e i n s u l , e i i z b u t i s e r d e s i g u r s p r s e a s c r m u l i s u p r a v i e u i t o r i i p r e s u p u se i c a t a s t r o f e n u t r e b u i a u cutai n aceste desiuri. I n g i n e r u l e r a d e c i o a r e c u m g r b i t s a j u n g l a r m u l a p u s e a n a l i n s u l e i L i n c o l n , c a r e, d u p p r e r e a l u i , s e a f l a l a o d e p r t a r e d e n c c e l p u i n c i n c i m i le . Se urcar din nou n barc i, cu toate c actuala di-

259

r e c i e a r u l u i p r e a a s e n d re p t a s p r e m u n t e l e F r a n klin i nu spre litoral, ei hotrr totui s se sluj e a s c d e p i r o g , a t t a v r e m e c t a p a v a f i d e s t u l de a d n c . i c r u a u n f e l u l a c e s t a i t i m p u l , i e n e r g i a, d e o a r e c e a l t f e l a r f i t r e b u i t s - i c r o i a s c d r u m c u t o porul prin desiul pdurii. D a r , d e l a u n t i m p, da t o r i t p o a t e d e p r t r i i p r e a m a r i d e o c e a n, c u r e n t u l d e v e n i f o a r t e s l a b. E r a d e s i g u r v r e m e a f l u x u l u i , a a c H a r b e r t i Na b a u f o s t n e v o i i s t r e a c l a v s l e , i a r P e n c r o f f l a c r m , t i r mndu-i drumul pe ap. Pdurea prea s se rreasc acum n regiunea Far-West. Copacii nu se mai nghesuiau unul ntr-alt u i p e a l o c u r i a p r e a u c h i a r s t i n g h e r i. D a r t o c m a i f i i n d c e ra u r z l e i i , s e b u c u r a u d i n p l i n d e a e r u l c u r a t c a r e s c l d a n v o i e t r u nc h i u r i l e l o r , a s t f e l c n tlneai specimene minunate. C e f r u m o i r e p r e z e n t a n i a i f l o r e i d e pe a c e a s t l a titudine li se nfiau ! Un botanist ar fi putut s s p u n f r o v i r e c e p a r a l e l t r e c e a p r i n i n s u la L i n coln, doar privind aceast pdure. A c e t i a s n t e u c a l i p i ! s t r i g H a r b e r t. E r a u n t r - a d e v r u l t i m i i u r i a i a i z o n e i s u b t r o p i c a l e , n r u d i i c u a c e l e s p e c i i d e e u c a l i p i, c e c r e s c n A u s t r a l i a i N o u a - Z e e l a n d , l a a c e e a i l a t i t u d i n e cu insula Lincoln. Unii dintre ei aveau o nlime de d o u z e c i d e p i c i o a r e ; t r u n c h i u l l o r a v e a l a b a z o circumferin de douzeci de picioare i scoara foarte g r o a s e r a b r z d a t d e o re e a d e r i n p a r f u m a t . Nimic mai minunat i totodat nimic mai straniu d e c t a c e t i c o p a c i u r i a i d i n fa m i l i a m i r t a c e e l o r , al e c r o r f r u n z e e r a u a e z a t e p i e z i n b t a i a, r a z e l o r s o a r e l u i , c a r e a j u n g e a u a s t fe l p n l a p m n t. S u b a c e t i e uc a l i p i , p m i n t u l e r a ac o p e r i t c u o i a r b f r a ge d , i d i n m i j l o c u l m n u n c h i u r i i o r d e ve r d e a s e n l a u s t o l u r i d e p s re l e , c a r e s t r l uc e a u la soare ca nite giuvaeruri naripate. t i a z i c i e u c s n t c o p a c i ! s t r i g N a b. O r f i ei buni la ceva ? A rspunse Pencroff. Plantele uriae snt ca i oamenii uriai : buni numai de artat la blci !

260

C r e d c t e n e l i , P e n c r o f f , r s p u n s e G e de o n S p i l e t t . L e m n u l d e e uc a l i p t a n c e p u t s f i e n t r e buinat cu folos n tmplria de lux. i n plus, complet Harbert, aceti eucalipi fac parte dintr-o familie ale crei specii, patruz e c i i a s e l a n u m r , s n t t o a t e f o l o s i t o a r e. B i a t u l i u r m c u m u l t n s u f l e i r e l e c ia l u i d e b o t a n i c . C y r u s S m i t . l l a s c u l t a z m b i n d , i a r P e n croff i umfla cu mndrie pieptul. B i n e , H a r b e r t , r s p u n s e P e n c r o f f, d a r n u - m i v i n e a c re d e c t o a t e a c e s t e s p e c i i f o l o s i t oa r e s n t t o t a t t d e u r i a e c a e x e m p l a r e l e p e . c a r e le v e d e m aci. Asta-i adevrat. Nu toate varietile ating nlimea aceasta. Ei, vezi c am dreptate ? Uriaii nu snt buni la nimic ! B a t e n e l i , P e nc r o f f , s p u s e a t u n c i i n g i n e r u l , a c e t i e u c a l i p i u r i a i s n t b u n i l a ce v a . i la ce anume ? Ei asaneaz inutul n care cresc. tii cum li se z i c e n A u s t ra l i a i n N o u a Z e e l a n d ? . - N u, d o m n u l e C y r u s . Li se spune copaci ai frigurilor". D a r c e , da u f r i g u r i ? Nu, dimpotriv, ei mpiedic rspndirea lor. P r e a b i n e . m i v o i n s e m na a s t a , s p u s e r e p o r terul. n s e a m n - i , d r a g u l m e u S p i l e t t, c c i p e c t s e pare, s-a dovedit c prezena eucalipilor ajut la asanarea inuturilor bntuite de friguri. S-au fcut ncercri de aclimatizare a acestui copac n unele inuturi n e s n t oa s e d i n s u d u l E u r o p e i i d i n n o r d u l A f r i c i i i s-a constatat o mbuntire simitoare a strii san i t a r e a l oc u i t o r i l o r . n r e g i u n i l e c u p d u r i d e eu c a lipi nu mai exist friguri. Lucrul este acuma sigur i trebuie s fim mulumii de prezena lor n insula L i n c o l n. Ah, ce insul ! Ce insul binecuvntat ! strig P e n c r o f f. V - a m m a i s p u s - o, n u - i l i p s e t e n i m i c afar de...

261

Las c vom gsi i asta, rspunse inginerul ; s n e u r m m d r u m u l pe a p p n u n d e r u l v a m a i putea duce piroga. Explorarea continu pe o distant de nc dou m i l e , n t r - u n i n u t a c o pe r i t c u e u c a l i p i . A l b i a r u l u i M e r c y i f c u s e l o c p r i n t r e i e r b u r i n a l t e i i c i, c o l o c t e v a s t nc i a s c u i t e n g r e u n a u n a v i g a i a. E r a d i n c e n c e m a i g re u d e v s l i t i P e n c r o f f n c e p u s s e s l u j e a s c d e o p r j i n c u c a r e m p i n g e a p i r o g a. S e s i m e a c f u n d u l a l b i e i e r a t o t m a i a p r o a p e i c c l i pa n c a r e ba r c a v a f i n e v o i t s s e o p r e a s c de - a b i n e l e a d i n l i p s d e a p n u e r a de p a r t e . S o a r e l e n ce p u s e s c o b oa r e l a o r i z o n t , p r o i e c t n d pe p m n t u m b r e l e u r i a e a l e c o p a c i l o r. C y r u s S m i t h , v z n d c n u v o r p u t e a a j u n ge n a c e e a i z i p n l a c o a s t a a p u s e a n a i n s u l e i , h o t r s p o p o s e a sc n l o c u l u n d e l u n t r e a v a f i s i l i t s s e o p r e a s c . D u p p r e r e a l u i, pn la rmul apusean mai aveau de strbtut o distant de cinci sau ase mile, distan prea mare pentru a fi strbtut n timpul nopii, n mijlocul acestor pduri necunoscute. m p i n s e r d e c i b a r c a , n e o s t e n i i , ma i d e p a r t e, p r i n pdurea care devenea tot mai deas i care prea din ce n ce mai populat. Pencroff zri alergnd prin des i u r i l e e i g r u p u r i n u m e r oa s e d e m a i m u e . D i n c n d n c n d, d o u s a u t r e i d i n a c e s t e a n i ma l e s e o p r e a u l a o o a r e c a r e d e p r t a r e d e b a r c i s e u i ta u l a p i o n i e r i f r s m a n i f e s t e n i c i u n f e l d e s pa i m , c c i , z r i n d p e n t r u p r i m a d a t o a m e n i , n u n v a s e r n c s l e f i e t e a m d e e i . A r f i f o s t f o a r t e u o r s r p u n c t e v a dintre ele, cu vreo dou mpucturi, dar Cyrus Smith fu mpotriva acestui masacru nefolositor, care-l ispitea oarecum pe Pencroff. De altminteri, ar fi fost i imp r u d e n t , f i i n d c a c e s t e m a i m u e v o i n ic e i g r o z a v d e s p r i n t e n e p u t e a u f i p e r i c u l o a s e i e ra m a i b i n e s n u l e s t r n e t i , a t a c n d u - l e f r m o t i v. E drept c marinarul voia s omoare cteva maimue, deoarece carnea acestor animale ierbivore este bun de mncat, dar, fiindc nu duceau lips de mn-

c a r e , s o c o t i r c e r a de p r i s o s s c h e l t u i a s c m u n i iile.

P e l a o r e l e p a t r u, n a v i g a i a d e v e n i f o a r t e g r e a, cursul apei fiind stvilit de plante acvatice i de stnci. Malurile erau din ce n ce mai nalte i albia r u l u i e r a s pa t n t r e p r i m e l e m e t e r e z e d e l a p oa l e l e m u n t e l u i F r a n k l i n. I z v o r u l l u i n u m a i p u t e a f i d e p a r t e , c c i s e a l i m e n t a d i n a p e l e c a r e cu r g e a u p e p o vrniul sudic al muntelui. n m a i p u i n d e u n s f e r t de o r , d o m n u l e C y r u s, s p u s e m a r i n a r u l , v o m f i s i l i i s n e o p r i m. - N e v o m o p r i , P e n c r o f f, i v o m a e z a t a b r a d e noapte. L a c e de p r t a r e s n t e m o a r e d e C a s a d e G r a n i t ? ntreb Harbert. L a v r e o a p t e m i l e , r s p u n s e i n g i n e r u l, dac inem seama de cotiturile rului care ne-au mpins puin spre nord-vest. i n e v o m u r m a d r u m u l ? n t r e b r e p o r t e r u l. Da, atta vreme ct va fi cu putin, rspunse C y r u s S m i t h . M i n e , n z o r i i z i l e i , v o m l s a a i c i b a r c a i n d j d u i e sc c d o u o r e n e v o r a j u n g e c a s a t i n g e m l i t o r a l u l , a v n d a s t f e l n a i n t e a n o a s t r o z i n treag pentru a-l cerceta. n a i n t e ! r o s t i P e n c r o f f. D a r, n c u r n d , v a s u l se p o t i c n i d e f u n d u l p i e t r o s al rului, a crui lime nu depea douzeci de pic i o a r e . O b o l t d e a s d e v e r de a s e r o t u n j e a d e a s u p r a a l b i e i , n v l u i n d - o n s e m i o b s c u r i t a t e. S e a u z e a d e s t u l d e d e s l u i t z g o m o t u l u n e i c d e r i d e ap , c a r e trda, la cteva sute de pai mai sus, prezena unui zgaz natural. n t r - a d e v r, d u p u l t i m a c o t i t u r a r u l u i, p r i n t r e c o p a c i se i v i o c a s c a d . B a r c a s e l o v i d e f u n d u l a l b i e i i p e s t e c t e v a m i n u t e e r a l e ga t d e u n t r u n c h i, l n g malul drept. Era ora cinci. Ultimele raze ale soarelui se s t r e c u r a u p r i n t re f r u n z e , l u m i n n d p i e z i ca s c a d a ' i f c n d s s t r l u c e a s c s t r o p i i d e a p n t o a t e c u l o r i le c u r c u b e u l u i . Ma i d e p a r t e , r u l d i s p r e a s u b d e s i , u n d e p o a t e c s e a f l a a sc u n s i z v o r u l l u i . D i f e r i t e l e r u l e e p e c a r e l e n t l n e a n d r u m u l s u, f c e a u d i n e l un adevrat ru ; dar aici, lng izvor, el nu era dect
264

u n p r u l i m p e d e , c r i s t a l i n, c u o a d n c i m e d e n u ma i c t e v a de g e t e . P o p o s i r n a c e l l o c n c n t t o r. P i o n i e r i i a p r i n s e r focul sub nite copaci btrni, ntre crengile crora C y r u s S m i t h i t o v a r i i s i . a r f i g s i t, l a n e v o i e , u n a d p o s t p e n t r u n oa p t e . F l m n z i c u m e r a u, m n c a r c u m u l t p o f t i n u s e m a i g n d i r de c t l a s o m n . D a r , f i i n d c au z i s e r c t e v a r g e t e s u s p e c t e , h o t r r s i n f o c u l a p r i n s t o a t n o a p t e a , , c a m s u r de a p r a r e . N a b i P e nc r o f f v e g h i a r pe r n d, a l i m e n t n d m e r e u f o c u l. L i s e p r u c zresc diferite animale dnd trcoale taberii i poate c n u s e n e l a u , d a r n o a p t e a t r e c u f r n i c i u n ac c i d e n t i a d o ua z i , l a 3 1 o c t o m b r i e , o r a c i n c i d i m i n e a a , e r a u c u t o i i s c u l a i i g a t a d e p l e c a r e.

CAPITOLUL IV

n drum spre coast. Cteva grupuri de maimue. Un alt ru. De ce nu se simte fluxul. O pdure pe litoral, Promontoriul Reptilei. Harbert l invidiaz pe Gedeon Spilett. Pocniturile bambuilor.

L a o r a a se d i m i n e a a , d u p . c e m n c a r , p i o n i e r i i i r e l u a r d r u m u l , a v n d d e g n d s a j u n g c t ma i r e p e d e , , p e d r u m u l c e l m a i s c u r t , l a r m u i a p u s e a n. C t t i m p l e v a t r e b u i ? C y r u s S m i t h s p u s e s e d o u o r e, d a r a s t a , f i re t e , n u d e p i n d e a , d e e l, c i d e p i e d i c i l e din drum. n aceste locuri, pdurea Far-West prea un desi imens, unde creteau nghesuii copaci din speciile cele mai diferite. S-ar fi putut deci s fie nevoii s nainteze croindu-i drum cu toporul printre ierburile, tufiurile i lianele nclcite ; fr ndoial

treb u i a u s n a i n t e z e i c u p u c a n m n , a v n d n v e d e r e u r l e t e l e d e f i a r e , c a r e s e a u z i s e r n t i m p u l nopii.

266

I n g i n e r u l d e t e r m i n a s e p o z i i a t a b e re i , , o r l e n t n d u - s e dup muntele Franklin, aa c, lund'-o n linie d r e a p t s p re s u d - v e s t , t i a c v o r a j u n g e n m o d s i g u r l a r m u l a p u se a n . D u p c e s e n g r i j i r s p u n n s i g u r a n ba r c a , pornir la drum, Nab i Pencroff luaser hran ndestultoare p e n t r u c e l p u i n d o u z i l e . N i c i n u s e puteau gndi deocamdat s porneasc la vntoare i Cyrus Smith recomand chiar tovarilor si s nu ntrebuineze armele, ca nu cumva detunturile s trdeze prezena lor prin acele locuri. P r i m e l e l o v i t u r i d e t o p o r d e sc h i s e r d r u m u l p r i n m r c i n i u r i p u i n m a i s u s d e c a s c a d i , c u b u s o l a n m n , C y r u s S m i t h i n d i c d r u m u l p e ca r e v o r t r e bui s mearg. Pionierii naintau cu greu printr-o pdure asemn t o a r e c u c e a c a re s e a f l a n j u r u l l a c u l u i i a p l a t o u l u i G r a n d e - V u e . N u p u t e a u m e r g e d e c t n c e t, p e m s u r c e - i d e s c h i d e a u c a l e a p r i n d e s i , d a r i n g i n e r u l s e g n d e a c a c e a s t c a l e v a fa c e n v i i t o r l e gtura cu drumul care ducea spre Prul Rou. n c d e c n d p o r n i s e r , c o b o r a u u l t i m e le m e t e r e z e m u n t o a s e a l e i n s u l e i , n a i n t n d p e u n p m n t f o a r te u s c a t . V e g e t a i a b o g a t d i n j u r l sa n s s s e b n u i e f i e o n t i n s r e e a d e a p e s u b t e ra n e , f i e e x i s t e n a v re u n u i r u n a p r o p i e r e , de i C y r u s S m i t h n u - i am i n t e a s f i o b s e r v a t , c n d u r c a s e r p e c r a t e r, a l t e c u r s u r i de ap n afar de rul Mercy i Prul Rou. n primele ore ale excursiei, ntlnir din nou grup u r i d e m a i m u e , c a r e p r e a u f oa r t e m i r a t e d e p r e z e n a o a m e n i l o r, v i e t i c u t o t u l n e c u n o s c u t e p e n t r u e l e . G e d e o n S p i l e t t n t r e b a , g l u m i n d, d a c a c e s t e f i i n e , s p r i n t e n e i v o i n i c e , n u - i l u a p e e i d r e p t n i te f r a i d e g e ne r a i . i , n t r - a d e v r , c l t o r i i n o t r i , m p i e d i c a i l a f i e c a r e p a s de i e r b u r i , d e l i a n e, d e t r u n chiuri de copaci, artau destul de neputincioi pe lng a c e s t e l i g h i o a n e , c a r e s r e a u d i n c r e a n g n c r e a n g i p e c a r e n i m i c n u l e m p i e d i c a n d r u m. Ma i m u e l e e r a u n u m e r oa s e , d a r , d i n f e r i c i r e , n u m a n i f e s t a u n i c i o dorin de a-i ataca.

M a i z r i r i v r e o d o i p o r c i m i s t r e i i a l t e a n i m a l e , c r o r a P e n c r o f f l e - a r f i t r i m i s c u p l c e r e c t e va descrcturi. D a r, l e s p u s e e l , a s t z i n u v f a c e m n i mic, nu v-a sosit nc ceasul. Srii i zburdai n p a c e , d r a g i i m e i . S t m n o i d e v o r b l a n t o a rc e r e ! La ora nou i jumtate, drumul care ducea direct s p r e s u d - v e s t f u t i a t d e o d a t d e u n r u, n c n e c u n o s c u t , l a r g d e t re i z e c i p n l a p a t r u z e c i d e p i c i oa r e i a l c r u i c u r e n t r e p e d e s e da t o r a a l b i e i s a l e nc l i n a t e , s p a t n s t n c . A p e l e r u l u i se r o s t o g o l e a u s p u m e g n d i , c u t o a t e c e r a a d n c i l i m p e d e, n u e r a navigabil. Iat c ni s-a tiat calea ! strig Nab. N u, - r s p u n s e H a r be r t , a c e s t a n u e d e c t u n r u p e c a re - l v o m t r e c e n o t . La ce bun ? ntreb Cyrus Smith. Snt sigur c rul acesta curge spre mare. S rmuem pe malul s t n g , s m e r g e m de - a l u n g u l l u i i , f r n d o i a l , v o m a j u n g e m a i r e p e d e l a r m u l i n s u l e i. A a d a r, nainte. O clip, spuse reporterul, ce nume vom d a a c e s t u i r u, d r a g i i m e i ? S n u l s m ha r t a n o a s tr necompletat. A d e v r a t ! s p u s e i P e n c r o f f. D - i t u u n n u m e , c o p i l u l m e u, s p u s e i n g i n e r u l , adresndu-se lui Harbert. N - a r f i m a i b i n e s a t e p t m s - l c u n oa t e m n ntregime ? ntreb acesta. F i e , r s p u n s e C y r u s S m i t h . A t u n c i s ne r e l u m drumul. V r o g, n u m a i o c l i p ! s p u s e P e n c r o f f. Ce este ? ntreb reporterul. D a c n u e v o i e s v n m , n u v d d e ce n - a m pescui, spuse marinarul. N - a v e m t i m p d e p i e r d u t , i r s p u n s e i n g i n e r u l. O ! N u m a i c i n c i m i n u t e ! i n s i s t P e n c r o f f, n u v c e r de c t c i n c i m i n u t e . E n i n t e r e s u l m e s e i noastre.
268

i Pencroff se culc pe mal l, vrndu-i braele n a p , z v r l i a f a r z e c i de r a c i c a r e m i u na u p r i n t r e stnci. I a t c e v a b u n , s t r i g N a b, a j u t n d u - i m a r i n a rului. N u v s p u n e a m e u c a f a r de t u t u n g s e t i t o t c e v r e i pe i n s u l a a s t a ? ! o p t i P e n c r o f f o f t n d . n m a i p u i n d e c i nc i m i n u t e , p e s c u i r " c u f o l o s din belugul de crustacee albastre, care miunau n apele rului. Dup ce umplur un sac cu raci, i reluar drumul. De cnd urmau malul rului, pionierii umblau mai uor i mai repede. Malurile nu purtau nici o urm d e a e z a r e o m e n e a s c , d o a r, d i n l o c n l o c , z r e a u u r m e l e l s a t e d e a n i m a l e m a r i , c a r e p r o b a b i l c v e n e a u a i c i s - i p o t o l e a s c s e t e a , d a r n i c i u n a l t s e m n. Fr ndoial c micul pecar nu fusese lovit de alice n aceast parte a pdurii. Totui, cercetnd curentul repede al apei care curgea spre mare, Cyrus Smith ajunse la concluzia c se a f l a u m u l t m a i de p a r t e d e r m u l a p u s e a n d e c t i n c h i p u i s e . F I j u d e c a a s t f e l , d e o a r e c e l a a c ea s t o r , f l u x u l a r f i t r e b u i t s m p i n g a p e l e r u l u i, d a c p u n c t u l l u i d e r e v r s a r e n - a r f i f o s t p r e a d e p a r t e. O r i, acest lucru nu se vedea i apa i urma cursul n linite. Inginerul se mira foarte mult i i consulta des busola, cci se temea ca la vreun cot al rului s nu s e t r e z e a s c d i n n o u n m i j l o c u l p d u r i l o r F a r - We s t . D u p c e s t r b t u r o b u n b u c a t d e d r u m, p i o nierii observar c rul se lrgea, iar apele curgeau m a i p u i n n v a l n i c e . C o p a c i i d e p e ma l u l d f e p t e r a u tot att de dei ca i cei de pe malul stng i era cu n e p u t i n s z r e t i c e v a d i n c d f o d e e i. T o t u i, s e p r e a c l o c u r i l e s t r b t u t e d e e i e r a u p u s t i i, f i i n d c T o p n u l t r a . O r i , i n t e l i ge n t u l a n i m a l a r f i s e m n a l a t c u s i g u r a n p re z e n a o r i c r u i s t r i n a f l a t p r i n v e c i ntate. La ora zece i jumtate, spre marea mirare a lui Cyrus Smith, Harbert, care o luase nainte, se opri deodat, strignd : Marea !

16*

269

i peste cteva minute, pionierii vedeau desfurmdu-se n faa lor malul apusean al insulei. D a r c e c o n t r a s t n t r e a c e s t rm i c o a s t a o c e a n u l u i p e c a r e i a r u n c a s e s o a r t a , a c e e a de l a p o a l e l e C a s e i de Granit ! N i c i o r i d i c t u r d e g r a n i t , n i c i o s t n c n l a r g, n i c i m c a r o p l a j n i s i p o a s . P d u r ea s e n t i n d e a p n l a r m i c o p a c i i d e p e m a r g i ne a e i , b t u i d e valuri, se plecau peste ape. Nu era un litoral aa cum l c r e e a z d e o b i c e i na t u r a , f i e n t i n z n d u n u r i a c o v o r d e n i s i p , f i e g r u p n d i c i , c o l o c t e v a s t n c i, ci o m i n u n a t n i r u i r e , a l c t u i t d i n c e i ma i f r u m o i c o p a c i d i n l u m e , l a m a r g i n e a r m u l u i . M a l u l se r i d i c a d e a s u p r a a p e l o r m r i i i p e a c e s t p m n t b o g a t, s u s inut de o baz de granit, minunaii arbori preau tot att de trainic nrdcinai, ca i n interiorul insulei. Pionierii se aflau n scobitura unui mic golf nensemnat, n care n-ar fi avut loc nici dou sau trei brci de pescari. El slujea drept canal de scurgere a rului p e c a re - l u r m r i s e r i c a re , n l o c s a l u n e ce d o m o l spre mare, cdea de la o nlime de peste patruzeci de p i c i o a r e . A a s e e x p l i c a f a p t u l c a c e s t c u r s n u e r a i n f l u e n a t d e f l u x i r e f l u x. n t r - a d e v r , va l u r i l e o c e a n u l u i n f l u x , c h i a r a t u n c i c n d a t i n g ce a m a i mare nlime, nu ar fi putut s ajung vreodat pn l a n i v e l u l r u l u i , a c r u i a l b i e - e r a a e z a t m u l t d e a s u p r a n i v e l u l u i m r i i . A c e s t o r a p e l e - a r f i t re b u i t m i l i o a n e d e a n i c a s p o a t r oa d e s t n c a d e g r a n i t, c r o i n d u - i a s t f e l a l t r e v r s a r e . D e c o m u n a c o r d, e i hotrr s dea acestui ru numele de Rul Cascadei". D a c s p re n o r d m a r g i n e a p d u r i i s e n t i n d e a p e o d i s t a n d e n c d o u m i l e , r r i n d u - s e, i n za r e s e c o n t u r a u n i t e d e a l u r i f r u m o a s e , d i m p o t r i v , p a r te a litoralului cuprins ntre Rul Cascadei i promontoriul Reptilei nu cuprindea dect pduri alctuite din copaci minunai, unii drepi, alii plecai, cu rdcinile mngiate de valurile mrii. Ori, tocmai n partea aceea' a d i c s p re p e n i n s u l a S e r p e n t i n , t r e b u i a c o n t i n u a t

270

c e r c e t a r e a , d e o a re c e p e p o r i u n e a a c e e a a l i t o r a l u l u i era mult mai uor de gsit un adpost. Cealalt parte,

271

fiind arid i slbatic, n-ar fi oferit aceast posibilit a t e v r e u n u i na u f r a g i a t . V r e m e a e r a f r u m o a s , s e n i n , i d e p e c r e a s t a fa l e z e i , pe c a r ? N a b i P e n c r o f f n t i n se r m a s a, s e v e d e a pn ht, departe. Orizontul era pustiu i nici un cat a r g n u s e z r e a n l a r g . P e t o t l i t o r a l u l, c t p u t e a i c u p r i n d e c u oc h i u l , n i c i u n v a s, n i c i o e p a v . C u t o a t e acestea, inginerul i spunea c nu va fi sigur de l u c r u l a c e s t a d e c t d u p c e a v e a u s e x p l o re z e n treaga coast, pn la captul peninsulei Serpentine. P r n z u l s e i s p r v i r e pe d e i , l a o r a u n s p r e ze c e i j u m t a t e , C y r u s S m i t h d d u s e m n a l u l d e p l e c a re , d a r , n l o c s - o i a p e c r e a s t a u n e i a d i n t re f a l e z e s a u pe p l a j , c o l o n i t i i o p o r n i r p e s u b c o p a c i i d e la m a r ginea rmului. D i s t a n a c a r e d e s p r e a p u n c t u l d e r e v r s a r e al n o u l u i r u d e p r o m o n t o r i u l R e p t i l e i er a d e v r e o d o u sprezece mile. Pe o plaj neted, pionierii ar fi putut p a r c u r g e a c e a s t d i s t a n n p a t r u o r e , f r g r a b ; d a r, d i n p r i c i n a c o p a c i l o r c e t r e b u i a u o c o l i i , a t u f i u rilor i a lianelor prin care trebuiau s-i croiasc drum, fcur nc o dat pe atta. D e a l t m i n t e r i , n i m i c d e p e a c e s t l i t o ra l n u t r d a v r e u n n a u f r a g i u re c e n t . E d r e p t n s , d u p c u m spunea Gede.on Spilett, c marea ar fi putut s trasc t o t u l n l a r g i c n u t re b u i a u s t r a g c o n c l u z i a c n i c i u n v a s n u f u s e se z v r l i t p e a c e s t r m. F a p t u l c n u d d u s e r nc p e s t e n i c i o u r m , n u er a d e s t u l d e c o n v i n g t o r, p e n t r u a l e n g d u i s - i f a c o p r e r e d e s p r e n a u f r a g i u. Reporterul judecase bine i ntmpiarea cu alicea d o v e d e a n m o d s i g u r c , n u l t i m e l e t r e i l u n i, s e t r s e s e c u p u c a p e i n s u l . Se fcuse ora cinci i extremitatea peninsulei Serp e n t i n e s e g s e a l a o d e p r t a r e d e n c d o u m i le d e l o c u l u n d e s e a f l a u p i o n i e r i i . H o t r t l u c r u, d u p c e vor fi ajuns la promontoriul Reptilei, Cyrus Smith i tovarii si nu vor mai avea timp s se ntoarc nainte de apusul soarelui la tabra lor de lng izv o r u l r u l u i M e r c y. E i v o r f i n e v o i i s p e t r e a c n oa p t e a p e p r o m o n t o r i u. D i n f e r i c i r e , a v e a u d e s t u l e a l i -

272

mente cu ei, cci n acele locuri nu era nici urm de v n a t , a f a r d o a r d e p s r i , c u m a r f i : j a c a m a r i, curucui, tragopani, papagali, fazani, porumbei i alt e l e . N u e r a c o p a c f r c u i b , n u e r a c u i b f r f re a m t de aripi ! P e l a o r e l e a p t e s e a r a , p i o n i e r i i , f r n i d e o b o s e a l , ajunser pe promontoriul Reptilei, un fel de spiral c i u d a t r s uc i t , c e n a i n t a n m a r e . P d u r e a s e i s p r v i a i c i i l i t o ra l u l , n p a r t e a l u i d e s u d, c p t a s e din nou nfiarea obinuit a unui rm cu stnci i p l a j . S - a r f i p u t u t c a v r e u n v a s n a u f r a g i a t s f i n cercat s se adposteasc n aceast parte a insulei, dar se ntuneca i pionierii fur nevoit s amne cercetrile pe a doua zi. P e n c r o f f i H a r b e r t c u t a r n d a t u n l oc b u n d e t a b r . C e i d i n u r m c o p a c i a i p d u r i i F a r - W e s t s e p i e r d e a u n p u nc t u l a c e s t a i , p r i n t r e ei , b i a t u l r e c u n o s c u m n u n c h i u r i de s e d e b a m b u i . F o a r t e b i n e ! s p u s e e l . I a t o d e s c o p e r i re i m portant ! I m p o r t a n t ? r s p u n s e P e n c r o f f. Fr ndoial ! urm Flarbert. Nici n-ar trebui s - i m a i s p u n, P e n c r o f f , c s c o a r a b a m b u s u l u i , t i a t n f i i s u b i r i , s e n t re b u i n e a z l a m p l e t i t u l courilor; clin aceeai scoar, macerat i prefcut n p a s t , s e f a b r i c h r t i e ; d i n t u l p i n a ac e s t u i c o p a c s e p o t f a c e , d u p g r o s i m e a e i , b a s t o a n e, p i p e i c o n ducte pentru ap. Bambuii mari snt un minunat material de construcie, uor i solid pe care insectele nu-l atac niciodat. Nu mai spun c, tind cu ferst r u l t r u n c h i u r i l e n t re n o d u r i , s e o b i n v a s e t r a i n i c e i comode, pe care chinezii le ntrebuineaz foarte mult N-ar trebui s-i mai spun, pentru c toate a c e s t e a n u t e m u l u m e s c p e t i ne ! D a r . . . Dar?... D a r, a f l t o t u i , d a c n u t i i , c n I n d i a s e m n n c a c e t i b a m b u i c a s p a r a n g h e l u l. S p a r a n g h e l d e t re i z e c i d e p i c i o a r e ! s e m i r m a rinarul. i e bun ?

273.

; F o a r t e b u n , r s p u n s e Ha r b e r t . D a r n u s e m nnc tulpinile de treizeci de picioare, ci numai mug u r i i t i n e r i d e b a m b u s. Minunat, biete, minunat ! rspunse Pencroff. i trebuie s 'adaug c mduva bambuilor tineri, fcut marinat n oet, este ceva foarte hrnitor. Din ce n ce mai bine, Harbert. -r i, n sfrit, trebuie s afli c ntre nodurile a c e s t o r c o p a c i m u s t e t e u n l i c h i d d u l c e, d i n c a r e s e p o a t e f a c e o b u t u r f o a r t e p l c u t l a g u s t. Asta e tot ? ntreb marinarul. Asta e tot Ei, da' spune-mi, din ntmplare, bambusul nu e bun de fumat ? N u , d e f u m a t n u - i b u n, s r m a n u l m e u P e n c r o f f . H a r b e r t i m a r i na r u l g s i r r e p e d e u n l o c b u n p e n t r u a e z a r e a t a b e r e i . S t n c i l e r m u l u i, v i o l e n t b t u t e d e v n t u r i l e c a r e v e n e a u d i n s p r e m a r e , a v e a u n e n u m r a t e s c o r b u r i , u n de p i o n i e r i i i p u t e a u p e t r e c e n o a p t e a , l a a d p o s t u l t u t u r o r i n t e m p e r i i l o r . D a r, n c l i p a n c a r e s e p r e g t e a u s p t r u n d n t r - u n a d i n a c e s t e s c o r b u r i , f u r o p r i i d e n i t e r g e t e n s p i m n t t o a r e. n a p o i ! s t r i g P e n c r o f f . P u t i l e n oa s t r e s n t n c r c a t e d o a r c u a l i c e , i f i a r e l e c a re r a g p e a i c i att de puternic se tem de ele ca de un grunte de sare! i marinarul, nfcndu-l pe Harbert de un bra l t r l a a d p o s t u l s t n c i l o r, c h i a r n c l i p a n c a r e u n a n i m a l d e o ra r f r u m u s e e s e i v e a l a i n t r a r e a v gunii. E r a u n j a g u a r d e o m r i m e c e l p u i n e ga l c u aceea a frailor si din Asia, msurnd peste cinci p i c i o a r e de l a c a p l a . c oa d . B l a n a s a r o c a t a v e a p e s p a t e m a i m u l t e r n d u r i r e g u l a t e d e p e te n e g r e, , i a r pntecul i era n ntregime alb. F i a r a f c u c i v a p a i n a i n t e i , z b u r l i n d u - i b l a n a, i roti ochii n jur, cu privirea aprins. Din atitudinea ei se vedea c nu era prima dat cnd ntlnea miros de om.

274

n a c e e a i c l i p , r e p o r t e r u l se i v i d e d u p o s t n c i H a r b e r t , c re z n d c a c e s t a n - a v z u t j a g u a r u l, e ct p-aci s-i ias nainte. Dar Gedeorj Spilett i fcu un semn cu mna, apropiindu-se de animal: Nu era p r i m u l j a g u a r c u c a r e s e n t l n e a i, na i n t n d p n l a o d e p r t a r e d e z e c e p a i d e f i a r , r ma s e n e m i c a t c u c a r a b i n a l a o c h i , f r c a v r e u n m u c h i s - i tresar. P e n t r u o c l i p , j a g u a r u l s e g h e m u i, p r e g t i n d u - s e d e a t a c , a p o i s e r e p e z i s p r e v n t o r. D a r , n c l i p a n care sri, un glonte l lovi drept ntre ochi, lsndu-l mort pe loc. H a r b e r t i P e n c r o f f se r e p e z i r s p r e ja g u a r . N a b i C y r u s S m i t h s o s i r i e i n f u g a m a r e, r m n n d pironii n faa animalului ntins la pmnt; minunata lui blan avea s mpodobeasc sala cea mare a Casei de Granit. A h, d o m n u l e S p i l e t t , c t a d m i r a i e a m p e n t r u d u m n e a v o a s t r ! i t o t o da t v i n v i d i e z , s t r i g Ha r bert, entuziasmat. E i , d r a g u l m e u, r s p u n s e r e p o r t e r u l , n locul meu ai fi fcut la fel. Eu n-am atta snge rece ! N - a i d e c t s - i n c h i p u i , H a r b e r t , c ja g u a r u l este un iepure i atunci vei trage ct se poate de linitit. A s t a - i b u n ! s p u s e P e n c r o f f. D o a r n - o f i t o t att de puin primejdios ! i acum, de vreme ce jaguarul i-a prsit viz u i n a , n u v d de c e n - a m o c u p a - o n o i ! a d u g G e deon Spilett. Dar dac vin alii ? ntreb Pencroff. V a f i d e s t u l s a p r i n d e m u n f o c m a r e l a g u ra vgunii, spuse reporterul, i nu vor ndrzni s-i treac pragul. L a c a sa j a g u a r i l o r, a t u n c i r s p u n se m a r i n a r u l , t r g n d d u p e l c a d a v r u l a n i m a l u l u i. Pionierii se ndreptar spre vizuina prsit i, n t i m p c e N a b j u p u i a j a g u a r u l , t o v a r i i s i n g r m d i r n p r a g o c a n t i t a t e m a r e d e le m n u s c a t , a d u nat din pdure.

275.

C y r u s S m i t h, c a r e z r i s e i e l b a m b u i i, t i e c t e v a crengi, pe care le arunc peste mormanul de vreascuri d e l a i n t r a re a v g u n i i . A p o i s e a e z a r c u t o i i n g r o t , u n d e g s i r o s u m e d e n i e d e r e s t u r i d e o a s e . P e n t r u o r i ce e v e n t u a l i t a t e , a r m e l e f u r n c r c a t e . P i o n i e r i i c i n a r i, n a inte de culcare, ca s nu fie stingherii de musafiri n e p o f t i i , d d u r f o c v r e a s c u r i l o r d e l a g u ra v g u n i i. P e n e a t e p t a t e , i z b u c n i u n a d e v r a t f o c d e a r t i f i c i i . E r a u b a m b u i i c a r e e x p l o d a u s u b ac i u n e a c l durii ! Dac n-ar fi fost dect acest zgomot i tot ar fi fost de ajuns s ndeprteze fiarele cele mai ndrznee. Mijlocul acesta de a provoca detunturi nu fusese n s c o c i t d e i n g i n e r , n c M a r c o P o l o s u s i n ea c , d e v e a c u r i , t t a r i i n d e p r t a u n fe l u l a c e s t a d e a e z r i l e l o r f i a r e l e p r i m e j d i o a s e d i n A s ia C e n t r a l .

CAPITOLUL V

O propunere. nfiarea coastei. n cutarea urmelor presupusului naufragiu. O epav n vzduh. Descoperirea unui mic port natural. La miezul nopii, pe malul rului Mercy. O barc n voia valurilor.

Cyrus Smith i tovarii si dormir somn greu i l i n i t i t n v g u n a pe c a r e j a g u a r u l l e - o d r u i s e a t t d e f r u m o s. n z o r i i z i l e i , s e d u s e r c u t o i i l a ca p t u l p r o m o n t o r i u l u i i p r i v i r i l e l o r c e rc e t a r c u a t e n i e o r i z o n t u l. P e n t r u u l t i m a d a t , i n g i ne r u l c o n s t a t c n ic i u n c a t a r g, n i c i o u r m d e v a s n u s e i v ea u l a s u p r a f a a mrii. Nici privind cu ochianul nu descoperi nimic ce-ar fi putut da de bnuit. D e a s e m e n e a , n i c i p e l i t o r a l n u se z r e a n i m i c , c e l p u i n p r i v i n d l i n i a d re a p t , c a r e se n t i n d e a p e

276

v r e o t r e i m i l e s p r e s u d p e c o a s t a p r o m o n t o r i u l u i, c c i d i n c o l o d e e a n c e p e a o i e i t u r a r m u l u i c a r e a s c u n d e a ve d e r i i c e a l a l t p a r t e . N i c i d e l a c a p t u l s u d i c a l p e n i n s u l e i n u s e m a i p u t e a z r i c a p u l G h e a r e i, a s c u n s d u p s t nc i l e n a l t e . R m n e a a c u m d e e x p l o r a t r m u l me r i d i o n a l a l insulei, i stteau n cumpn, netiind dac s-o fac n a c e a z i . P n a t u n c i , n u s e g n d i s e r l a a c ea s t prelungire a cltoriei, mai ales c nu se ateptaser s nu gseasc nici o urm de naufragiu pe coasta a p u s e a n . D e a c e e a , i l s a s e r i p i r o g a l e g a t d e m a l u l R u l u i C a s c a d e i . A c u m , n s , c n d c o n s ta t a r c p e r m u l d e a p u s n u v o r g s i n i c i u n s e m n de n a u f r a g i u, p i o n i e r i i i d d u r s e a m a c t r e b u i a u s c a u t e p e c o a s t a d e s u d a i n s u l e i c e e a ce n u g s i s e r pe cea de vest. Gedeon Spilett fu acela care ceru s se prelungeasc cercetrile, pn cnd chestiunea presupusului n a u f r a g i u v a f i c o m p l e t l m u r i t . . D e a c e e a, n t r e b l a c e d e p r t a r e s e a f l c a p u l G h ea r e i d e e x t r e mitatea peninsulei. C a m l a t r e i z e c i d e m i l e , r s p u n se i n g i n e r u l , d a c i ne m s e a m a d e c o t i t u r i l e c o a s t e i. T r e i z e c i d e m i l e ! s p u s e G e d e o n S p i l e t t . A s ta nseamn o zi bun de mers. Eu mi nchipui ns c ne putem ntoarce la Casa de Granit i de-a lungul rmului de sud. D a r, o b s e r v H a r b e r t , d e l a c a p u l G h e a r e i l a C a sa d e G r a n i t t r e b u i e s ma i s o c o t i m c e l puin zece mile. H a i s s p u n e m pa t r u z e c i d e m i l e , r s p u n s e r e p o r t e r u l , i h a i s l e i f a c e m . E a de v r a t , d r u m u l e o b o s i t o r, d a r c e l p u i n v o m c u n o a t e i n s u l a i nu vom mai fi nevoii s pornim ntr-o alt explorare. F o a r t e b i n e , s m e r g e m , s p u s e P e n c r o f f. D a r ce facem cu piroga ? Dac barca a rmas singur o zi ntreag la izvorul rului, rspunse Gedeon Spilett, poate s mai stea nc dou zile. Pn acuma nu ne putem plnge de hoi pe insul.

277

Totui, observ marinarul, cnd m gnd e s c l a p a n i a c u b r o a s c a , p a r c n u m a i a m at t a n c r e d e re . B r o a s c a 1 B r o a s c a e s t o a s ! r s p u n s e r e p o r t e r u l . N u t i i c a r s t u r n a t - o m a r e a ? Cine tie ? opti inginerul. D a r . . . n c e p u Na b . N a b a v e a c e v a d e s p u s, d a r d e s c h i s e s e g u r a f r s zic nimic. C e v r e i s s p u i , Na b ? n t r e b i n g i n e r u l. D a c n e n t o a r c e m d e - a l u n g u l r m u l u i p n l a c a p u l G he a r e i , r s p u n s e N a b, d u p c e v o m ocoli capul vom ntlni n cale... . . . R u l M e r c y, a a - i , r s p u n s e H a r b e r t , i n u v o m a v e a n i c i p o d , n i c i b a r c p e n t r u a- l t r e c e ! N u - i n i m i c , d o m n u l e C y r u s, r s p u n s e P e n c r o f f, c u c t e v a t r u n c h i u r i d e c o p ac n u n e v a f i greu s trecem rul ! Cum o fi... spuse Gedeon Spilett. ns ne va p r i n d e b i n e s c o n s t r u i m u n p o d, d a c v r e m s a v e r n drumul direct ctre Far-West. U n p o d ? s t r i g P e n c r o f f . Da r c e , d o m n u l S m i t h n u e d e f e l u l l u i i n g i ne r ? C n d v o m a v e a n e v o i e d e un pod, ne va face unul. Ct privete trecerea pe cellalt mal al rului, n ast-sear, m privete pe m i n e . M a i a v e m m n c a r e p e n t r u o z i , i d e a l t m i n t e r i, p o a t e c n u v o m m a i d u c e l i p s d e v n a t. D e c i , nainte ! Propunerea reporterului, susinut cu nsufleire de m a r i n a r, a v u n c u v i i n a r e a t u t u r o r, c c i f i e c a r e i n ea s t e r m i n e c u n d o i e l i l e . A f a r d e ac e a s t a , n t o a r c e rea pe la capul Ghearei completa de minune explor a r e a . D a r n u a v e a u o c l i p de p i e r d u t , c c i o e ta p d e p a t r u ze c i d e m i l e s e s t r b a t e c u g r e u i n u p u t e a u a j u n ge l a C a s a d e G r a n i t n a i n t e d e c d e re a nopii. L a o r a a se d i m i n e a a , m i c u l g r u p p o r n i. P u t i l e f u r n c r c a t e n v e d e r e a n t l n i r i l o r n e p l c u t e , i T o p, care alerga nainte, primi porunc s cerceteze marginea pdurii.

278

D e l a e x t re m i t a t e a p r o m o n t o r i u l u i , c u c a r e s e s f r ea peninsula, coasta se rotunjea pe o distan de c i n c i m i l e , d i s t a n p e c a r e o pa r c u r s e r r e p e de , f r s g s e a s c n i c i c e l m a i n e n s e m n a t s e m n d e de b a r c a r e , n i c i o e p a v , n i c i u n f o c s t i n s, n ic i o u r m d e pai omeneti. P i o n i e r i i a j u n s e r n g o l f u l W a s h i n g t o n, d e u n d e mbriar cu privirea ntreaga ntindere a litoral u l u i s u d i c . L a o d e p r t a r e d e d o u ze c i i c i n c i d e m i l e , c o a s t a s e t e r m i n a c u c a p u l G h e a r e i , c a re d e - a b i a s e z r e a n c e a a d i m i n e i i i p e c a r e u n fe n o m e n d e m i r a j l a r t a a e z a t m a i s u s, c a i c u m a r f i fost suspendat ntre pmnt i ap. ntre locul unde se aflau pionierii i fundul uriaului golf, rmul cup r i n d e a m a i n t i o p l a j n t i n s i d r e a p t , m r g i n i t n f u n d d e u n l a n d e a r b o r i , a p o i c o a s t a, f o a r te n e r e g u l a t , n a i n t a n m a r e c u i e i t u r i as c u i t e , i m a i departe, cteva stnci negricioase, risipite ntr-o neo r n d u i a l p i t o r e a s c , s e t e r m i n a u c u c a p u l Ghearei! A s t f e l s e n f i a a c e a s t p a r t e a i n s u l e i, p e c a r e o v e d e a u pe n t r u n t i a o a r , i e x p l o r a t o r i i s e o p r i r o clip, cercetnd-o Cu privirea. Un vapor euat aici, spuse Pencroff, ar f i p i e r d u t . U i t a i - v , ba n c u r i d e n i s i p p n n l a r g , i mai departe stnci i iar stnci ! Primejdioase locuri ! D a r c e l p u i n a r m a i r m n e c e va d i n v a p o r ? ntreb reporterul. A r r m n e c t e v a b u c i d e l e m n pe s t n c i i n i m i c a l t u r i , i r s p u n s e m a r i n a r u l . De ce ? Pentru c aceste nisipuri, mai primejdioase dec t s t n c i l e , n g h i t t o t c e a r u n c m a re a n a c e s t e l oc u r i i u n v a p o r n t r e g, d e c t e v a s u t e d e t o n e, p o a t e s dispar n ntregime n cteva zile. [ A t u n c i , P e n c r o f f, n t r e b i n g i n e r u l , n - a r f i d e l o c d e m i ra r e s n u m a i f i r m a s u r m d i n v a sul care ar fi putut eua pe aceste nisipuri ? D e s i g u r , d o m n u l e S m i t h, d a t o r i t f u r t u n i i i condiiilor atmosferice. Totui, este ndoielnic, chiar d a c s - a n t m p l a t a a , s n u m a i f i r m a s n i c i m c a r

279

catarge sfrmate sau buci rzlee aruncate departe pe rm, acolo de unde nu le pot lua valurile. Atunci s cercetm mai departe, hotr Cyrus Srnith. La ora unu dup-amiaz, dup ce strbtuser douzeci de mile, pionierii ajunser la captul golfului Washington. Poposir ca s prnzeasc. Din acel loc, ncepea o coast neregulat, plin de crestturi ciudate, n faa creia se ntindea un ir lung de stnci, ce luaser locul bancurilor de nisip. Acum, marea le acoperea aproape n ntregime, dar peste ctva timp, apele aveau s se retrag i stncile aveau s se nale din ap. Valurile se sprgeau de aceste stnci , alunecnd apoi n lungi dre nspumate. Pn la capul Ghearei, plaja se ngusta mereu, gtuit ntre stnci i marginea pdurii. Drumul era din ce n ce mai anevoios, deoarece ntlneau nenumrate stnci prvlite pe rm. Peretele de granit devenea tot mai nalt i nu se mai vedea acum dect coroana verde a copacilor de pe creast, unde nu se simea nici o adiere de vnt. Dup o jumtate de or de odihn, pionierii i reluar drumul i privirea lor cercet cu atenie fiecare colior al plajei i irul de stnci. Pencroff i Nab se aventurau chiar printre ele, de cte ori privirea le era atras de ceva neobinuit. Nu gsir nici urm de epava i i ddeau seama mereu c se lsaser nelai de cte o stnc de form curioas. Constatar totui c pe aceast plaj, se aflau n mare cantitate scoici bune de mncat dar, pn ce nu-i vor fi mbuntit mijloacele de transport i nu vor fi fcut o punte de legtur ntre cele dou maluri ale rului Mercy, nu se puteau folosi de ele. Pn atunci, cu toate cercetrile, nu gsiser nici o urm a presupusului naufragiu. i oricum, un obiect mai mare, corpul unui vas, de pild, n-ar fi putut s treac neobservat. Rmiele sale ar fi fost aruncate de valuri pe rm, ca i lada pe care o gsiser la douzeci de mile de acolo. Dar nu se zrea nimic.

280

Pe la ora trei, Cyrus Srriith i tovarii si ajunser l a un mic golf, aproape nch i s, n care nu se vrsa nici o ap. El forma un adevrat mic port natural, care nu putea fi zrit din larg. Era legat de mare printr-u n canal ngust, n locul rmas liber ntre stnci. n fundul acestui golf, marginea stncoas se sfrmase, datorit vreunei puternice erupii vulcanice, formnd o trectoare n pant, care ducea pn la platoul superior. De aici i pn la capul Ghearei, nu puteau fi mai mult de zece mile, iar pn la platoul Grande-Vue erau cam patru mile n linie dreapt. Gedeon Spilett propuse tovarilor si s fac un mic popas sus pe creast. Nimeni nu avu nimic mpotriv, cci mersul ndelun g a t le deschisese pofta de mncare i, cu toate c mai era pn la cin, fiecare se nfrupt bucuros din vnatul ce- l duceau cu ei, n ateptarea ospului de sear la Casa de Granit. Cteva minute mai trziu, .pionierii edeau la poalele unui plc de minunai pini maritimi, mncnd proviziile aduse de Nab, Dei locul unde se aflau era aezat la cincizeci sau aizeci de picioare deasupra nivelului mrii, lsnd loc larg privirilor, dincolo de ultimele stnci ale capului i pn n golful Uniunii, nu puteau zri nici insula, nici platoul Grande-Vue, deoarece relieful solului i perdeaua de copaci nchideau n ntregime privelitea spre nord. Nu mai trebuie adugat c nici pe aceast parte a litoralului, nici pe mare nu zrir nici o urm de epav sa u de vapor, cu toate c inginerul cercet amnunit cu ochianul ntreaga ntindere, pn unde cu greu mai deosebeai cerul de- ape. De asemenea, ntreaga regiune a litoralului, care mai rmsese neexplorat, fu cercetat tot cu ochianul, cu cea mai mare atenie, fr a se descoperi ceva. Acum, spuse Gedeon Spilett, trebuie s ne resemnm i s ne gndim c nimeni nu va veni s ne cear socoteal c am luat n stpnire aceast insul !

281

Bine, d ar alicea ? ntreb Harbert. Totui, ea nu este un produ s al nchipuirii noastre ! Mii de d raci! Sigur c nu, strig Pencroff cu gndul la mseaua spart. Atunci, ce concluzie tragei ? ntreb reporterul. Trag concluzia, rspunse inginerul, c n ultimele trei luni un vas s-a oprit aici de voie sau de nevoie... Cum, Cyrus, dumneata ai admite c el a putut fi nghiit de nisipuri fr s lase vreo urm ? strig reporterul. Nu, drag Spilett, dar caut s-i dai seama c dac e sigur c o fiin omeneasc a pus piciorul pe aceast insul, e tot att de sigur c acum a prsit-o. Atunci, dac nu m nel, domnule Cyrus, preciza Harbert, vaporul a plecat? Firete. i am pierdut astfel pentru totdeauna prilejul de a ne repatria ! strig Nab. Tare mi-e team c pentru totdeauna. Ei bine ! Deoare c e am pierdut prilejul, haidei s mergem acas, spuse Pencroff, cruia i se i fcuse d or de Casa de Granit. Dar nici nu se ridicase bine, cnd auzir ltratul lui Top, care iei din pdure, innd n bot. o bucat de pnz plin de noroi. Nab smulse pe t i c u l din gura cinelui. Era o bucat de pnz groas. Top ltra mereu i prin sriturile sale prea c-i cheam st p n u l n pdure. O fi ceva pe acolo care ar putea s explice alicea mea ! strig Pencroff. Un naufragiat ! rspunse Harbert. Rnit poat e ! spuse Nab. Sau mort ! rspunse reporterul. i toi se repezir n urma cinelui, printre brazii uriai, care se ridicau la marginea pdurii. Pentru orice eventualitate, Cyrus Sm i t h i tovarii si .i pregtir armele.
282

naintar destul de adnc n pdure; dar, spre marea lor dezamgire, nu vzur nici o urm de pai. Lianele i tufiurile dese erau neatinse i fur chiar nevoii s le taie cu toporul, aa cum fcuser atunci cnd prsiser piroga, n inima pdurii. Era deci greu de presupus c cinev a ar fi putut trece prin acele locuri. i totui Top alerga ca o fiin cu voin proprie, care urmrete un gnd bine definit, nu ca un cine care caut la ntmplare. Dup un drum de apte sau opt minute, Top se o p r i . Pionierii, ajuni ntr-un lumini mrginit de copaci nali, i rotir privirea n jur, dar nu vzur nimic nici printre tufiuri, nici printre trunchiurile copacilor. Ce e, Top ? ntreb Cyrus Smith. Top ltra tot mai tare, srind n jurul unui pin uria. Deodat, Pencroff strig : Ah ! Bun ! Foarte bine ! Ce e ? ntreb Gedeon Spilett. Noi cutm o epav pe mare sau pe pmnt I Ei i ? Ei bine, ea se gsete n vzduh ! i marinarul art un fel de zdrean mare, albicioas, agat n vrful pinului i din care Top adusese o bucat czut pe jos. Dar asta nu e o epav ! strig Gedeon Spilett. Ba s avem iertare ! rspunse Pencroff. Cum ? Este ?... E tot ce-a mai rmas din nava noastr aerian, din balonul nostru, care a euat acolo, n vrful copacului. Pencroff nu se nela i scoase nite urale puternice, adug n d : Iat o pnz minunat ! Avem acum din ce ne face rufrie pentru ani de zile. Ce de batiste i cmi vom avea ! Ei, domnule Spilett, ce spunei de o insul n care cmile cresc n copaci ? Era ntr-adevr o ntmplare fericit pentru pionierii insulei, s regseasc rmiele aerostatului, care czuse acolo dup ce se nlase ultima oar,

250

zadarnic, n vzduh. Rmnea de hotrt dac s pstreze nveliul sub aceast Form, pentru cazul n care ar fi ncercat o nou cltorie aerian, sau s ntrebuineze cu folos cele cteva sute de coi de pnz de bumbac, de cea mai bun calitate, dup ce vor fi ndeprtat lacul, cu care era acoperit. Bucuria lui Pencroff Fu mprtit de toi. Dar nveliul agat de copac trebuia luat i pus ntr-un l oc sigur. Lucrul acesta n-a Fost uor! Nab, Ilarbert i marinarul, urcai n vrful copacului, fcur minuni de acrobaie, ca s elibereze din ncletarea crengilor aerostatul uria, acum dezumflat. Operaia inu pest e dou ore i avu drept rezultat scoaterea nveliului cu supap, a resorturilor i a garniturilor sale de aram, ba chiar i a plasei, care reprezenta o mare cantitate de sfoar. De asemenea,, a fost salvat cercul' de siguran de la baza balonului i ancora. nveliul, afar de locul n care se sprsese, era. n stare bun i numai apendicele inferior fusese rupt. O comoar le picase din cer 1 Ndjduiesc, domnule Cyrus, spuse marinarul, c dac ne vom hotr vreodat s prsim insula, nu vom mai cltori cu balonul. Vapoarele astea ale vzduhului nu te duc chiar unde vrei. Dup prerea mea, mai bine ne-am apuca s facem o nav mare de vreo douzeci de tone. Din aceast estur, voi face pnzele trebuitoare corbiei. Iar din rest ne vom mbrca ! Vom vedea, Pencroff, vom vedea, rspunse Cyrus Smith. Deocamdat, s punem totul n siguran, rspunse Nab. ntr-adevr, nu putea fi deocamdat vorba s transporte la Casa de Granit acea uria cantitate de pnz i sfoar, care era foarte grea, i pn cnd vor fi construit un vehicul bun pentru cratul lor, era totui mai bine s adposteasc aceast bogie de furia uraganelor. Pionierii, opintindu-se cu toii, izbutir s trag epava p n la rm, unde gsir o grot

17 Insula misterioas

284

'destul de mare, astfel orientat, nct nu ptrundea n ea nici vntul, nici ploaia, i nici mar e a. Aveam nevoie de un dulap, ca s punem la adpost balonul, spuse Pencroff, i iat an gsit unul, dar cum nu se ncuie cu cheia, e mai bine s-i astupm intrarea. Nu spun asta pentru hoii cu dou picioare, ci pentru cei n patru labe. La ora ase seara, totul fu terminat i dup ce ddur micului port numele, foarte nimerit de altfel, de portul Balonului", se ntoarser la capul Ghearei. Pencroff i inginerul discutau de s p r e diferitele proiecte, care trebuiau executate n timpul cel mai scurt. Printre lucrrile ce nu sufereau ntrziere, se impunea construirea unui pod peste rul Mercy, ca s stabileasc o'legtur uoar cu sudul insulei; apoi vor veni cu cruciorul s ia aerostatul, cci barca nu le-ar fi ngduit s- l transporte; mai trziu, aveau s fac o barc mai mare, cu care s poat ntreprinde cltorii n jurul insulei, apoi... Intre timp, se ntunecase. Cnd pionierii ajunser la capul Epavei, la locul unde descoperiser preioasa lad, se nserase de-a binelea. Dar nici acolo, ca i n celelalte locuri cercetate pn atunci, nici o urm nu arta c ar fi naufragiat vreun vas i nu puteau de'ct s trag aceleai concluzii la care ajunsese Cyrus Srriith. De aco l o pn la Casa de Granit mai rmneau .de fcut patru mile, pe care le strbtur repede. Era aproape de miezul nopii, cnd pionierii ajunser la primul'cot al rului Mercy. Aici, albia avea o lrgime de optzeci de picioare i e,ra greu de trecut, dar Pe n c r o f f, ca marinar ncercat, se obligase s nving greutile. Fr. ndoial, c pionierii erau frni de oboseal. Cltoria fusese lung i munc depus pentru adpostirea rmielor balonului i sleise de-a. binelea de. puteri. Erau grbii s se ntoarc la Casa de Granit, s mnnce i s se culce. Dac podul ar. f i existat, ei ar fi fost acas ntr-un sfert de or. Noaptea era foarte ntunecoas. Pencroff se pregtea s se in de cuvnt, "construind o plut c u

17*

285

c a r e s treac rul Mercy. mpreun cu Nab, n a r m a i cu topoare, aleser doi copaci de l n g trm, din care hotrr s fac o plut. Cu ultimele lor puteri, atacar baza copacilor. Cyrus Smith i Gdon Spilett edeau pe mal, ateptnd momentul s l e vin n ajutor, iar Harbert se plimba primprejur, fr s se deprteze ns prea mult. Deodat, biatul, care hoinrea n susul apei, se ntoarse repede, art n d ceva cu degetul ; Plutete ceva acolo, n voia valurilor ! strig el. Pencroff i ntrerupse lucrul i zri un obiect, c a r e aprea nedesluit n umbr. O barc ! spuse el. Se apropiara cu toii i, spre marea lor mirare, zrir ntr-adevr o barc dus de curent. Hei, ia din barc ! strig el dintr-un vechi obicei marinresc, fr s-i dea seama c era mai bine s fac ct mai puin zgomot. Nici un rspuns. Barca continua s lunece i nu mai era dect la c i v a pai, cnd marinarul strig : Dar e piroga noastr I S-a rupt odgonul i a fost trt de curent! Ne-a sosit la anc ! Piroga noastr ?.,. opti ingine r u l . P e n c r o f f avea dreptate. Era ntr-adevr barca lor, al crei odgon fr ndoial se rupsese i care se ntorcea singur de la izvoarele rul ui Mercy. Acum trebuiau s-o prind, nainte ca ea s fie trt de curentul rului, dincolo de revrsarea lui. Cu ajutorul unei prjini, Nab i Pencroff izbutir, cu mult ndemnare, s trag barca la mal. Inginerul se urc cel dinti n pirog i, apucnd odgonul, se ncredina, pipindu- l , c se rupsese datorit frecrii de stnc. Iat, i spuse rep o r t e r u l ncet, iat ce se poate numi o mprejurare... Ciudat, adug Cyrus Smith. Ciudat sau nu, era o mprejurare fericit! Harbert, reporterul, Nab i Pencroff se mbarcar. Ei nu se ndoiau o clip de faptul c odgonul se rupsese ; dar cel mai curios lucru era c barca ajunsese

286

n dreptul lor la un moment att de potrivit. Soiul acesta de ntm p l r i ine mai mult de domeniul basmelor. Cu cteva lovituri puternice de vsle, pionierii ajunser la punctul de revrsare a rului Mercy. Aici, ba r c a fu tras pe plaj pn la Cmin, apoi se ndreptar cu toii ctre scara Casei- de Granit. Dar, n acea clip, Top latr cu furie, i Nab, care cuta prima treapt, scoase un ipt... Scara dispruse !

CAPITOLUL VI

' Strigtele lui Pencroff. O geata Iui Harbert. Planul soluie neateptat. Ce se Granit. Jup n slujba pionierilor.

noapte la Cmin. lui Cyrus Smitb. petrecuse la Casa

SO de

Cyrus Smith se oprise fr s rosteasc nici un cuvnt. Tovarii si pipiau n ntuneric att pereii de gr a n i t ca s vad dac nu cumva scara fusese deplasat de vnt, ct i solul, pentru cazul cnd s-ar fi desprins, cznd pe jos... Dar scara nu era de gsit nicieri i, din pricina ntunericului de neptruns, nu se putea vedea nici dac ea fusese aruncat, poate de vreo rbufnire a vntului, pe ieitura de. la jumtatea zidului de granit. Dac e o glum, strig Pencroff, e una proast ! S soseti acas la tine i s nu mai gseti scara care duce la camera ta, nu e un lucru plcut pentru nite oam e n i obosii ! Nab scotea strigte de uimire. i nici mcar n-a suflat vntul ! observ Harbert. ncep s cred c se petrec lucruri ciudate pe insula Lincoln, spuse Pencroff. Ciudate ? interveni Gedeon Spilett. Nicidecum, Pencroff. Nimic nu este mai firesc. Cineva a venit n lipsa noastr, a pus stpnire pe cas i a tras scara !

17*

287

Cineva ! strig marinarul. i cine oare ? Cine ? Vntorul cu alicea, rspunse reporterul. De ce n-am ncerca s explicm astfel ntrnplarea aceasta neplcut ? Ei bine ! Dac e cineva acolo, rspunse Pencroff njurnd, cci ncepuse s-i piard rbdarea, am s- l strig i va fi nevoit s-mi rspund. i, cu o voce tuntoare, marinarul scoase un hei, care-i acolo?" prelung, pe care ecoul puternic l repet. Pi o n i e r i i traser cu urechea i li se pru c din nlimea Casei de Granit se aude un fel de rs rutcios. Dar nici un glas nu-i rspunse lui Pencroff i toate strigtele puternice i repetate ale marinarului se dovedir zadarnice. Oamenii cei m ai nepstori din lume ar fi avut de ce s se mire, i nici pionierii notri nu puteau r m n e indifereni. n situaia n care se aflau, orice ntmplare avea nsemntatea ei i, fr ndoial c, de apte luni de cnd locuiau pe aceast insul, nu fuseser niciodat ntr-o situaie att de ncurcat. Aa cum stteau acum lucrurile, uitaser de oboseal i, stpnii de ciudenia ntmplrii, se grmdiser la poalele stncii de granit, netiind ce s mai fac : i puneau ntrebri la care nu aflau rspu n s i se pierdeau n nenumrate presupuneri, care de care mai de necrezut. Nab se vicrea, foarte necjit c nu putea s se ntoarc la buctria sa, cu att mai mult cu ct proviziile luate la plecare se terminaser i nu avea cum s fac rost deocamdat de altele. Dragii mei, spuse atunci Cyrus Smith, nu avem altceva de fcut dect s ateptm s se fac ziu i atunci s procedm dup mprejurri. Pn una alta, s mergem la Cmin. Acolo vom fi la adpost i, dac nu avem ce mnca, cel puin vom dormi. Dar cine o fi neruinatul care ne-a fcut una ca asta ? ntreb nc o dat Pencroff nedumerit. Oricine ar fi fost neruinatul", nu le rmnea altceva de fcut, dup cum spusese inginerul, dect s se duc la Cmin i s atepte acolo pn n zorii zilei. Totui, i poruncir lui Top s rmn sub fe-

288

restree Casei de Granit i cnd Top primea un ordin, l executa fr s crcneasc. Curajosul cine rmase deci la poalele Casei de Granit, n timp ce st-' pnul su i tovarii lui i cutau adpost ntre stnci. Am mini dac am spune c pionierii, cu toat oboseala lor, dormir bine pe nisipul Cminului. Nu numai c erau ngrijorai de noul incident, datorit nt m p l r i i sau pricinuit poat e de m n a omului, dar la Cmin erau i foarte pr o s t instalai. ns oricare ar fi fost pricina, locuina lor se' afla deocamdat ocupat i ei nu se puteau ntoarce acas. n afar de aceasta, Casa de Granit era mai mult dect o locuin. Ea era i magazia lor. Acolo se afla t o t materialul coloniei, arm e , instrumente, unelte, muniii, alimente i altele. Dac totul era jefuit, bieii oameni se vedeau nevoii s-o ia de la nceput, s amenajeze din nou un adpost, s-i fac iar arme i unelte. Ori lucrul acesta era destul de grav. n culmea nelinitei, ieeau mereu, cnd unul, cnd altul, s vad ce face Top. Numai Cyrus Smith atepta cu rbdarea lui obinuit, cu toate c mintea lui se ntr t cnd vedea c se afl n faa unui fapt cu totul de neneles i era indignat la g n d u l c n jurul su, sau-p o a t e deasupra sa, se petrece un lucru nelmurit. Gedeon Spilett mprtea ntru totul prerile sale i amndoi se sftuir de ct e v a ori n oapt, examinnd mprejurrile acestea de neneles, n care nu-'i mai ajuta nici experiena, nici spiritul lor de observaie. Fr ndoial, exista un mister pe aceast insul. Dar cum s dezlege aceast tain ? Harbert nu tia ce s mai cread i ar fi vrut s afle cegndete Cyrus Smith. Cel mai suprat dintre toi era Pencroff, care tuna i fulgera : . Este o glum proast, spunea el, ni s-a fcut o fars! Mie nu-mi plac farsele i vai de cel care a fcut-o, cnd mi-o cdea n mini ! Cum se crp de ziu, pionierii, bine narmai, se duser pe rm, pn la irul de stnci care ieeau din ap. Casa de Granit, aezat drept n btaia soa-

289

re]ui, avea s fie luminat n curnd de primele raze. ntr-adevr, nainte de ora cinci, ferestrele casei, cu obloanele nchise, se zrir prin perdeaua de frunzi. Privind ferestrele, totul li se prea normal. Dar, c n d vzur c ua, pe care o nc h i s e s e r nainte de plecare, era acum larg deschis, scoaser cu toii un strigt puternic. Nu mai rmnea nici o ndoial c cineva ptrunsese n Casa de Granit. Scara superioar, ntins de obicei de la ieitura zidul u i de granit pn la u, era la locul ei, dar scara inferioar fusese scoas i ridicat pn n prag. Era vdit c musafirii nepoftii au inut s se pun la adpost de orice surpriz. Nu era ns cu, putin s se stabileasc cine erau i ci erau, deo a r e c e nimeni nu se art privirii. Pencroff strig din nou. Nici un rspuns. ~- Golanii! strig marinarul. Dorm i nu le pas, ca i cnd ar fi l a e i acas ! Hei! Pirai, bandii, tlhari ! n clipa aceea, se lumin complet, i faada Casei de Granit fu inundat de razele soarelui. Dar, at t n u n t r u , ct i afar, totul era linitit. Pionierii se ntrebau dac n Casa de Granit se afla sau nu cineva, cu toate c poziia scrii arta lmurit c ocupanii, oricare ar fi fost ei, nu putuser fugi. Dar cum s ajung pn la ei ? Lui Harbert i ddu atunci n gnd s lege o frnghie de o sgeat i s arunce aceast sgeat n aa fel, nct s se nfig n prima treapt a scrii, care atrna n pragul uii. Ar putea apoi s trag de sfoar n aa fel, nc t s readuc scara la pmnt i s restabileasc legtura cu Casa de Granit. Altceva nu puteau s fac i, cu puin ndemnare, lucrul trebuia s izbuteasc. Din fericire, arcul i sgeile fuseser depuse ntr-un coridor al Cminului, unde se aflau de asemenea civa zeci de coi de frnghie mpletit din foi de hibiscus. Pencroff desfur frnghia i fix un capt al ei de o sgeat

290

bine ascuit. Apoi, Harbert puse sgeata n arc i ochi cu mare grij extremitatea de jos a scrii. Cyrus Smith, Ged e o n Spilett, Pencroff i Nab se retrseser n aa fel, nct s observe tot ce se petrecea n Casa de Granit. Reporterul inea sub observaie ua, cu carabina gata de tragere. Arcul se ncorda i sgeata uier, trnd dup sine frnghia. inta fiind bine ochit, sgeata se nfipse n locul dorit. Harbert izbutise, dar cnd frnghia ncepu s trag scara, un bra trecu repede prin crptura uii, o apuc i o trase nuntru. Mizerabile! strig marinarul. Mi se pare c nu mai ai mult de ateptat pn s te loveasc un glonte. Dar cine-o fi ? ntreb Nab. ' Cine ? N-ai vzut ? Nu. Pi, e o maimu 1 Locuina noastr a fost ocupat de maimue, care s-au urcat pe scar n lipsa noastr ! n aceeai clip, parc pentru a ntri cele spwse de marinar, vreo trei-patru maimue deschiser obloanele i se artar la ferestre, salutnd cu mii de strmbturi pe adevraii proprietari. tiam c e doar o fars ! strig Pencroff. Dar farsorul sta va plti pentru toi ceilali ! Marinarul ntinse puca, oc h i repede una din maimue i trase. Celelalte disprur, afar de una care, lovit mortal, czu pe plaj, Nu mai rmnea ndoial c animalul dobort fcea parte din specia antropomorfelor, denumite astfel din pricina asemnrii lor cu omul. Harbert, cu vastele-i cunotine n domeniul zoologiei, declar c aceast maimu mare era un urangutan. Ce animal minunat ! strig Nab. Minunat, dac vrei tu, rspunse Pencroff, dar nc nu vd cum ne vom ntoarce acas . Harbert e un bun inta, spuse repor t e r u l , i arcul lui este aici. S mai ncerce.

Bine, dar maimuele snt. irete! strig Pencroff. Ele n-o s mai stea la fereastr, aa c n-o s le putem ucide. Ah, cnd m gndesc la pagubele pe care pot s le fac n camere i n magazie... Rbdare ! rspunse Cyrus Smith. Lighioanele astea nu ne pot in e mult vreme n ncurctur.! N-am s m linitesc dect atunci cnd' am s le vd afar, rspunse marinarul. i apoi,, cine tie ci caraghioi din tia snt acolo sus ? Ar fi fost greu s i se rspund lui Pencroff i tot att de greu s se renceap tentativa cu sgeata, cci extremitatea inferioar a scrii fusese tras nuntru i,, cnd ncercar din nou s smuceasc frnghia,. ea se rupse, iar scara rmase sus. Mai trecur dou ore,, n timpu l crora maimuele avur grij s nu se arate ; dar ele erau tot. acolo, i de cte ori i furiau un bot sau o lab prin u,, erau ntmpinate cu salve de puc. S ne ascundem, spuse atunci inginerul. Poate c maimuele ne vor crede plecai i vor iei din nou. Spilett i Harbert. s stea la. pnd dup stnci i s. trag cum va apare vreuna. Sfaturile inginerului fur urmate ;, reporterul i tnrwl, cei mai buni. ochitori ai coloniei, se aezar la. pnd. ntre timp, Nab, Pencroff i Cyrus Smith se urcar pe platou. nd'reptndu-se spre pdure ca s vneze puin, cci sosise ora mesei, i proviziile lor se sfriser. Vntorii. se ntoarser peste o jumtate de ceas cu civa porumbei, pe care i : fiipser cum putur. ntre timp, nu se artase nici o- maimu. Ct timp Gedeon Spilett i Harbert mncar, Top sttu de straj sub ferestre. Dup mas,, intaii notri se ntoarser la postul lor. Dup alte dou ore, situaia era aceeai. Maimuele nu ddeau nici un semn de via, parc dispruser de acolo, speriate, probabil, de moartea uneia dintre ele i de focurile de puc. Stteau ascunse n fundul camerelor Casei de Granit sau chiar n magazie. i cnd se gndir pionierii la bogiile care se aflau n magazie, ajunser, cu toat struina inginerului de a-i
292

pstra rbdarea, s-i ias de-a bine l e a din fire. Nu-i vorb, aveau i de ce. ncepe s fie destul de neplcut povestea asta, spuse n cele din urm reporterul. i poate s mai in mult. Totui, trebuie s-i gonim pe t lharii ti a strig Pencroff. Orict de numeroi ar fi, le venim noi de hac, dar pentru asta ar trebui o lupt corp la corp ! Nu-i nici un mijloc s ajungem pn acolo ? Ba da, rspunse atunci inginerul, strfulgerat de un gnd. Ei, dac exist, e desigur i cel mai nimerit, spuse Pencroff, cci tot nu tim ce s facem. Spunei-l! S ncercm s ptrundem n Casa de Granit prin fostul canal de scurgere al lacului, rspunse inginerul. Ei! Mii.de draci! strig marinarul. Cum de nu m-am gndit la una ca ast a ? Era ntr-adevr singurul mijloc de a intra n Casa de Granit, pentru a goni maimuele de acolo. E drept c intrarea canalului fusese nchis cu un zid de stnci cimentate, pe care acum se vedeau nevoii s- l sacrifice, dar pe care l puteau reface. Din fericire, inginerul nu-i pusese nc n aplicare planul su, care prevedea camuflarea acestei intrri prin inundarea poriunii de teren respective. Altfel, lucrurile n-ar fi mers chiar att de uor. Trecuse de amiaz, cnd pionierii, narmai cu trncoape i hrlee, prsir Cminul i trecur pe sub ferestrele Casei de Granit. Dup ce i poruncir lui Top s rmn la postul su, se ndreptar spre platoul Grande-Vue. Dar nu fcuser nici cincizeci de pai, cnd auzir ltratul furios al cin e l u i . Suna ca o chemare desperat. Se oprir numaidect. Repede napoi! spuse Pencroff. O luar cu toii la fug spre cas. Ajuni la cotitur, ei constatar c situaia se schimbase.

ntr-adevr, maimuele, speriate deodat de o pricin necunoscut, cutau s fug. Vreo dou, trei alergau i sreau de la o fereastr la alta, cu sprinteneala unui acrobat. Ele nici nu cutau mcar s pun scara la loc i s coboare pe unde se urcaser. Groaza pe care o resimeau le fcuse s uite de ea. Cinci sau ase dintre ele erau acum n btaia putilor i pionierii, ochind u-le cu uurin, traser. Unele, rnite sau moarte, czur n interiorul camerelor, scond ipete ngrozitoare. Celelalte se prvlir n afar i peste cteva minute totul te fc e a s presupui c nu mai rmsese nici una vie n Casa de Granit. Pencroff izbucni din nou n urale. Las ura lele, spuse Gedeon Spilett. De ce ? Le-am omort pe toate ! Foarte bine, dar cu asta tot n-am izbutit s ajungem n cas. S mergem la canal ! spuse Pencroff. Bineneles, rspunse inginerul. Dei ar fi fost mai bine... ;n aceeai clip, ca un rspuns la observaia lui Cyrus Smith, zrir scara alunecnd pe pragul uii, apoi desfurndu-se i cznd pn jos. Ei ! Ciudat lucru ! strig marinarul, uitndu-se la Cyrus Smith. Cam prea ciudat! murmur inginerul, re p e z i n d u - s e cel dinti spre scar. Bgai de seam, domnule Cyrus ! strig Pencroff. Poate c mai snt cteva pe acolo... Vom vedea, rspunse inginerul, fr s se opreasc. Toi tovarii l urmar i peste un minut se aflau n pragul uii. Cutar peste tot. Nu era nimeni n camere i.nici n magazie. Spre bucuria lor, constatar c magazia nu fusese rscolit de maimue. Dar cu scara cum se explic ? strig marinarul. C i n e ne-o fi arunca t - o ?

20-7

.n clipa aceea, se auzi ns un ipt i o maimu uria, care se ascunsese, ddu buzna n sal, urmrit de Nab.

20-7

- A ! Hoaa ! strig Pencroff. i cu toporul n m n , -era c t pe aci s crape capul animalului, :cnd Cyrus Smith l opri, spunndu-i : Cru-o, te rog, Pencroff ! S cru aceast dihanie ? Da ! Ea ne-a aruncat scara ! Inginerul spusese aceasta cu o voce att de ciudat, nct era greu de tiut dac vorbete serios sau :mn. Totui, ei se aruncar asupra maimue i , care dup scurt timp fu trntit la pmnt i legat cobz. Uf, grea lupt ! strig Pencroff. i acuma ce facem cu acest maimuoi ? Un ajutor n gospodrie, rspunse Harbert. i vorbind astfel, tnrul nu glumea, cci el tia cte s e r v i c i i poate s ndeplineasc o astfel de maimu, care de obicei e f oarte deteapt. Pionierii se apropiar de ea i-o observar cu atenie. Era un urangutan. Maimuele din aceast familie snt de o inteligen aproape omeneasc. Folosite la treburile casei ele serv e s c la mas, mtur odile, cur hainele i ghetele, se servesc de cuit, de furculi i lingur i le place chiar vinul. Maimuoiul, legat fedele n sala mare a Casei de Granit, era un exemplar mare i frumos, nalt de vreo ase picioare, cu piept u l lat i trupul bine proporional Ochii lui, ceva mai mici dect ai unui om, strluceau de inteligen ; dinii si albi luceau sub musta i avea o barb scurt i crea. Frumos biat spuse Pencroff. Dac i-am cunoate barem limba pe care o vorbete, am putea s ne nelegem cu el Atunci, spuse Nab, e lucru serios ? l vom lua la noi ? Da, Nab, rspunse zmbind inginerul. Ndjduiesc c ne va fi de ajutor, adug Harbert. Pare tnr, aa c va fi uor de domesticit. i ne vorn purt a bine cu el, nu-i aa ? spuse Pencroff, cruia i trecuse suprarea. Apoi, apropiindu-se de urangutan, l ntreb : Ei, biete, ce mai faci ? Urangutanul rspunse printr-un mrit, dar nu prea s fie n toane prea rele.
296

Vrei s faci parte din col o n i e ? ntreb marinarul'. Maimua mri din nou. i te mulumeti numai cu mncare ? Urm un al treilea mrit afirmativ. Conversaia cu el e cam monoton, observ Gedeon Spilett. Da, e adevrat! Dar mai trziu va vorbi prin gesturi, rspunse Pencroff. A s t f e l , colonia se mbogi cu un nou membru, care avea s-i aduc nenumrate servicii. n amintirea altei maimue pe care o cunoscuse, marinarul ceru s i se dea numele de Jupiter i s-o strige mai scurt: Jup ! Astfel fu instalat i maimua Jup n Casa de Granit.

CAPITOLUL VII

Planuri. Un pod peste rul Mercy, Platoul GrandeVue devine insul. Podul mobil. Recolta de gru. Prul. Podeele. Curtea de psri. Porumbarul. Cei doi mgari slbatici. Crua nhmat. Excursie la portul Balonului.

Pio n i e r i i insulei Lincoln i recuceriser deci locuina, fr s fie nevoii s treac prin fostul cana! i fiind astfel scutii de o munc grea de zidrie. Ultimele ore ale acestei zile le hrzir nmormntrii maimuelor ; apoi, pionierii puser totul n ordine prin camere, unde, cu toate c nepoftiii musafiri rsturnaser mobilele, din fericire, ns, nu sprseser mai nimic. Nab aprinse din nou focul la buctrie i rezervele din cmar fur folosite la pregtirea unui prnz, din care se nfruptar pe stura t e . J u p nu fu uitat nici el i mnc cu poft cteva migdale i o parte din rdcinile pe care le puseser nainte n mare cantitate. Pencroff i dezlegase numai

297

braele, socotind nimerit s-i lase totui picioarele legate, pn cnd se va mai obinui cu oamenii. nainte de culcare, stnd n jurul mesei, Cyrus Smith i tovarii si discutar cteva planuri, ce trebuiau nentrziat puse n aplicare. Printre acestea, cele mai nsemnate i mai grabnice erau : construirea unui pod peste rul Mercy, care s lege direct partea de sud a insulei cu Casa de Granit, i ntocmirea unui arc destinat muflonilor sau altor animale cu l n , pe care aveau s le prind. , Amndou aceste planuri rezolvau problema mbrcmintei, care devenise cea mai important. ntr-adevr, podul le nlesnea s transporte nveliul balonului, din care voiau s-i fac rufe, iar arcul d e animale trebuia s le dea ln pentru mbrcmintea de iarn. In ceea ce privete cresctoria, Cyrus Smith avea de gnd s-o aeze la izvorul Prului Rou, pentru ca animalele s. gseasc cu uurin puni bogate i mereu proaspete. Drumul dintre platoul Grande-Vue .i izvoare era n parte bttorit, aa c transporturile vor fi uurate i d a c vor avea un cru mai bun i dac v o r izbuti s prind vreun animal de traciune. Dar dac nu era nici un neajuns ca aceast cresctorie s fie aezat departe de Casa de Granit, nu se putea spune acelai lucru despre curtea de psri, asupra creia Nab atrsese atenia tovarilor si. ntr-adevr, psrile trebuiau s fie la ndemna buctarului i nici un loc nu prea mai potrivit dect partea aceea a malurilor lacului, din jurul vechiului canal. Psrile acuatice se vor simi acolo tot att de bine ca i celelalte, iar c u pere c h e a de galinacee, prins la ultima lor excursie, vor face cea dinti ncercare a lor de domesticire. A doua zi, la 3 noiembrie, ncepur noile lucrri n vederea construirii podului. Toate braele fur folosite n aceast lucrare. Colonitii, ajuni de astdat dulgheri, crar pe plaj ferstraiele, topoarele, foarfecele, ciocanele. Acolo, Pencroff fcu urmtoarea observaie : " .

298

i dac n lipsa noastr i s-ar nzri domnului Jup s trag scara, pe care ne-a aruncat-o ieri att de politicos ? S-o legm bine la captul de jos, rspunse Cyrus Smith. Ceea ce i fcur, proptind-o cu doi rui nfipi adnc n nisip. Apoi, pionierii, urcnd malul stng al rului Mercy, ajunser repede la cotul rului. Se oprir s cerceteze dac nu era locul cel mai potrivit pentru un pod. ntr-adevr, de aci pn la portul Balonului, descoperit abia n ajun pe coasta sudic, deprtarea era de numai trei mile i jumtate, iar de la port nu era greu de fcut un drum, care s uureze legtura dintre Casa de Gran i t i sudul insulei. Atunci, Cyrus Smith mprti tovarilor si un plan uor de nfptuit i foarte avantajos, la care se gndea de ctva timp. Era vorba de izolarea complet a platoului Grande-Vue, punndu- l la adpost de orice atac posibil. n felul acesta, Casa de Granit, Cminul, curtea de psri i toat partea superioar a platoului, destinat culturilor, erau ferite de stricciunile pe care le puteau pricinui animalele. Nimic mai uor dect ndeplinirea acestui plan i iat cum socotea inginerul s procedeze : . El constatase c platoul era aprat din trei pri de diferite cursuri de ap, fie artificiale, fie naturale. La nord-est se afla lacul Grant. La nord curgea rul pe care l descoperiser de curnd, care i spase albia de pe platou pn pe plaj, ntrerupt n cursul su doar de cascad i ar fi fost de ajuns s-i lrgeasc albia, ca s pun stavil incursiunii animalelor. Partea de est era mrginit de mare, ncepnd de.la punctul de revrsare a noului ru, pn la revrsarea rul u i Mercy. La sud curgea rul Mercy, de la punctul .su de revrsare pn la cotul unde trebuia fcut podul,. Rmnea deci deschis numai partea de vest a platoului, cuprins ntre cotul rului i unghiul sudic al lacului, pe o distan mai scurt de o mil. Pentru a
299

izola platoul i n partea aceasta, nu aveau dect s sape un an larg i adnc, care s fie umplut cu apele lacului, formnd astfel i o a doua cascad, care avea s se verse n rul Mercy. E drept c aceast lucrare ar fi cobort niel nivelul lacului, dar Cyrus Smilli observase c debitul de ap al Prului Rou era destul de mare, pentru a compensa aceast pierdere. n felul acesta, adug inginerul, . platoul Grande-Vue va fi o adevrat insul, nconjurat de ap i legat de restul domeniului prin podul pe care l vom face peste rul Mercy, prin cele dou puni pe care le-am aezat lng cascad i prin alte cteva podee pe care le vom construi mai trziu : unul peste anul de care v spuneam i al doilea peste Mercy. Iar dac aceste poduri i podee le vom construi n aa fel, nct s poat fi ridicate la nevoie, platoul GrandeVue va fi la adpost de orice surpriz. Toat lumea fu de aceeai prere i Pencroff, ridicnd toporul, strig : S ne ocupm de pod ! Aceasta era lucrarea' cea mai grabnic. Ei aleser copacii, i tiar, i curar de crengi i fcur grinzi, sc n d u r i i scndurele. La captul sprijinit de rmul drept al rului, podul* avea s fie fix, iar la captul opus, mobil, n aa fel, nct s se poat ridica cu ajutorul unui scripete, aa cum vzuser ei la unele poduri. ' Cu toate c munceau cu pricepere, aceast lucrare nsemnat le rpi destul de mult timp, fiindc rul era larg de optzeci de picioare. Ca s susin partea fix a podului, pioni e r i i fur nevoii s nfig civa pari n albia rului i s-i fac i un fel de mai pentru btut capetele parilor, ce aveau s formeze dou arcade, dnd astfel podului posibilitatea s suporte greuti mai mari. Din fericire, nu lipseau sculele pentru prelucrarea lemnului, nici fierria pentru consolidare, nici-iscusina unui om care se pricepea de minune la astfel de lucrri i, n sfrit, nici zelul tovarilor si, care n cele apte luni trite pe insul cptaser mult ndemnare.
300

Construir e a podului peste rul Mercy inu trei sp tmni. La prnz mncau chiar pe antier i vremea fiind minunat, nu se ntorceau la Casa de Granit dect pentru cin. n tot acest timp, Jup se obinuia cu stpnii si, dar tot i mai cercet din cnd n cnd cu o privire mirat. Din pruden, Pencroff nu-i ddea nc libertatea deplin, ateptnd pentru aceasta, pe bun dreptate, ca hotarele platoului s fie mai greu de trecut, n urma lucrrilor pe care le executau. Top i Jup se nelegeau foarte bine i se jucau mpreun, dar maimua fcea totul cu seriozitate. n ziua de 20 noiembrie, lucrarea fu gata. Partea mobil a podului, echilibrat cu greuti, era uor de manevrat i solid construit. ntre legturile n care era prins i ultima travers pe ca r e se sprijinea la nchidere, rmnea un loc destul de larg, de vreo douzeci de picioare, dincolo de care nu se puteau avnta animalele. Socotir atunci c venise momentul s aduc nveliul aerostatului, pe care pionierii doreau s- l vad ct mai cur n d la ei acas. Pentru transportul acestuia, era nevoie de un crucior, i mai trebuiau s taie i un drum prin desiurile Far-West-ului. Ori munca aceasta cerea timp. Nab i Pencroff fcur mai nti o recunoatere" pn la portul Balonului i, consta t n d c stocul de pnz" sttea bine acolo, n grota n care- l lsaser, hotrr s continue fr ntrerupere lucrrile de amenajare a platoului Grande-Vue. Acum, spuse Pencroff, putem s ne ntocmim curtea de psri n cele mai bune condiii, pentru c nu mai trebuie s ne temem nici de vizita vulpilor, nici de atacul altor animale rufctoare. Afar de aceasta, adug Nab, vom putea deseleni platoul, ca s transplantm diferite plante. i s pregtim al doilea lan de gru ! strig mari n a r u l triumftor. ntr-adevr, primul lan de gru, nsmnat cu un singur bob, le dduse, mulumit ngrijirii lui Pencroff, o recolt bogat. El produsese cele zece spice prevzute de inginer, fiecare spic avnd optzeci de

302

boabe. Colonia avea astfel opt sute d e boabe de gr n , c e e a ce le fgduia o recolt din ce n ce mai bun. Aceste opt sute de boabe, afar de cincizeci, pe care le puseser la o parte pentru caz de. nevoie, aveau s fie semnate pe alt cmp, cu tot atta grij i atenie ca i cel dint i i bob. Pregtir terenul, mprejmuindu- l cu un gard solid, fcut din pari nali i ascuii, pentru ca animalele s nu poat sri peste el. Pencroff, plin de imaginaie, fcu m oriti care scriau i sperietori pentru psri. Cele apte sute cinciz e c i de boabe fur aezate n mici brazde regulate, urmnd ca natura s fac restul. La 21 noiembrie, Cyrus Smih ncepu s traseze anul, care avea s nchid platoul spre vest, de la unghiul sudic al lacului Grant, pn la cotul rului Mercy. Se apucar ndat de lucru, dar, dup un strat d e pmnt, ddur din nou de granit. Fur nevoii s prepare din nou nitroglicerin, care le nlesni i de astdat munca i, n mai puin de cincisprezece zile, spar un an ad n c de dousprezece picioare i larg de ase,. n platoul stncos. n acelai fel, fcur o sprtur i n malul de granit al lacului i apele umplur noua albie, formnd astfel un pru cruia i se ddu numele de Prul Glice r i n e i " i care deveni un afluent al rului Mercy. n prima jumtate a lunii decembrie, lucrrile de izolare fur isprvite, aa c platoul Grande-Vue forma acum un fel de poligon neregulat, cu perimetru de aproximativ patru mile, nconjurat de un bru de ap, care l ferea mpotriva oricrui.-atac 'n timpul lunii de c e m b r i e , cldurile au fost foarte mari. Totui, pionierii nu se oprir din lucru, ocupndu-se cu mare grab de organizarea curii de psri. De la nchiderea n ntregime a platoului, domnul Jup fusese pus n libertate. El nu-i prsea prietenii i nu manifesta nic i o dorin de evadare. Era un animal blnd, foarte puternic i grozav de sprinten. Ca e l nu urca nimeni scara Casei de Granit. Era folosit i la unele munci :. aducea lemne i cra pietre, scoase din albia noului curs de ap.

Curtea de psri ocup un teren de dou sute de yarzi ptrai. Ea fu mprejmuit cu gard i pionierii cldir cteva adposturi pentru psri : un fel de colibe din crengi, prevzute cu desprituri, care erau n ateptarea oaspeilor. Primii ei locuitori fur o pereche de tinamu" ', care ddur repede foarte muli pui. Ca s le in de urt, mai aduser vreo ase rae din soiul care tria pe malurile lacului i ale cror aripi strlucitoare, nu mai puin frumoase dect acelea ale fazanilor aurii, se deschideau n eva n t a i . Peste cteva zile, Harbert prinse o pereche de galinacee din soiul lector", cu coada n form de tren i care se domesticir repede. Pelicanii, pescruii, ginile slbatice venir singure s ngroae rndurile. Dup primele nenelegeri, ac e s t mic popor de psri care criiau, ipau, cotcodceau i uguiau sfri prin a tri n armonie i se nmuli ndeajuns pentru a asigura pe viitor hrana coloniei. Cyrus ' Smith, ca s-i desvreasc opera, fcu un porumbar ntr-un col al curii de psri. Acolo fur aezate cteva perechi de porumbei din aceia care zburau pe nlimile falezei.- Acetia se obinuir repede s se ntoarc n fiecare sear la noua lor locuin, spre deosebire de alte soiuri de porumbei, care triesc i se nmulesc numai n libertate. : n sfrit, sosi vremea s fie ntrebuinat nveliul aerostatului la confecionarea rufelor. Gndul de a folosi aerostatul pentru o eventual plecare, aventurndu-se deasupra unui ocean nemrginit, dispruse cu desvrire din preocuprile pionierilor. Om practic, Cyrus Smith nici nu se mai gndea la aceasta. Trebuiau deci s aduc nveliul la Casa de Granit i pionierii cntar s fac din cruciorul lor greoi un vehicul mai uor i mai lesne de mnuit. Dar chiar dac aveau ve h i c u l u l , le lipseau mijloacele de traciune. Se punea ntrebarea dac nu cumva tria pe insul vreun rumegtor, care s fi putut nlocui cu folos calul, mgarul, boul sau vaca ?
'Tinamu galinacee care triesc n America. ( N . T.) -

18*

304

ntr-adevr, spu n e a Pencroff, un animal de ham ne-ar fi de mare ajutor, pn cnd domnul Cyrus Smith are s ne construiasc un crucior cu a b u r i sau chiar o locomotiv. Snt sigur c vorn avea ntr-o zi o cale ferat de la Casa de Granit pn la portul Balonului, cu o linie de ramificaie pn la muntele Franklin. Dar pn la nfptuirea acestor mree planuri, Pencroff s-ar fi mulumit i cu un simplu patruped bun de ham. Nu trecu mult timp i dorina lui se mplini. ntr-o bun zi, la ,23 decembrie, pionierii auzir deodat ipetele lui Nab, mbinndu-se cu ltratul lui Top. Fiind ocupai n interiorul Cminului, se repezir n grab afar, temndu-se s nu se fi ntmplat vreun accident. Dar ce le vzur ochii ? n faa lor stteau dou animale mari, puternice, care se aventuraser pe platoul ale crui podee rmseser deschise. Erau mascul i femel i semnau cu doi cai sau mai degrab cu doi mgari; aveau formele delicate, prul de culoare cafenie, picioarele i coada alb, iar capul, gtul i trunchiul erau dungate cu negru. Animalele naintau linitit, fr s par speriate, uitndu-se cu o privire vioaie la aceti oameni, n care nu i recunoteau nc stpnii. Snt onaggai ! strig Harbert. Nite patrupede cam ntre zebr i cuagga. i de ce nu mgari ? ntreb Nab. Pentru c nu au urechi lungi i linia lor este mai graioas ! Mgari sau cai, rspunse Pencroff, snt, cum ar spune domnul Cyrus, nite motoare" i prin urmare trebuiesc capturai. Marinarul, fr s sperie animalele, se furi printre ierburi pn la podeul de peste Prul Glicerinei, l nchise i onaggaii fur prini. v Acum se punea problema domesticirii lor. Hotrr s-i lase cteva zile liberi pe platou, unde iarba era bogat, i apoi ncepur s construiasc un graj d, n

305

care onaggaii s gseasc un -culcu bun i adpost peste noapte. Astfel, minunata pereche fu lsat n deplin libertate i pionierii, ca s nu-i sperie, nici nu se apropiau de ei. Totui, fiind obinuii cu spaiile largi i cu pdurile adine i , ei simir de mai multe ori ndemnul s prseasc platoul. Atunci puteau fi vzui dnd trcoale de-a lungul brului de ape, care era pentru ei un hotar ce nu putea fi trecut, i scond rgete puternice. Apoi o luau n galop printre ierburi i cn i i se liniteau, stteau ceasuri ntregi cu ochii int la pdurile spre care drumul le era nchis pentru totdeauna. ntre timp, pionierii fcuser hamuri din fibre vegetale i la ctev-a zile dup prinderea onaggalor, crua era gata de nhmat. n acelai timp, tiaser un drum drept prin pdurea Far-West, de l a cotul r L i l u i Mercy pn la portul Balonului. Crua putea deci porni la drum i pe la sfritul lunii decembrie, se fcu prima ncercare cu onaggaii. Pencroff ajunsese s mblnzeasc ac e s t e animale, nct veneau s-i m nnce din palm. Att de mult se nvas e r onaggaii cu marinarul, nct l lsau s se apropie orict, dar odat nhmai, se ridicar n dou picioare i Pencroff izbuti cu mare greutate s-i potoleasc. Totui, pn la urm, se obinuir cu hamul. n ziua aceea, ntreaga colonie se urc n cru, afar de Pencroff, care mergea naintea animalelor, i o pornir spre portul Balonului. Este uor de nchipuit c t au fost hurducai, pe acest drum neumblat, dar cruc i o r u l ajunse fr nici un accident la int i n aceeai zi ncrcar nveliul i diferitele accesorii ale balonului. La orele opt seara, trecur napoi podul de peste rul Mercy i se oprir pe plaj. Onaggaii fur deshmai i dui la, grajd, iar Pe n c r o f f, nainte de-a adormi, scoase un oftat de mulumire, de rsunar bolile Casei de Granit.
306

CAPITOLUL VIII

Rufria. nclmintea din piele de foc. Fabricarea piroxilului. Diferite semnturi. Pescuitul. Oule de broasc estoas. Domnul Jup face progrese. arcul. Vntoarea de mufloni. Alte bogii vegetale i animale. Amintiri din patria ndeprtat.

Prima sptmn a lunii ianuarie a fost consacrat confecionrii rufriei. Degetele care mnuiau acele de cusut gsite n lad nu erau prea gingae, dar puternice, iar custurile s-au dovedit a fi trainice. Nu duser lips nici de a, mulumit ideii lui Cyrus Smit h, care se gndi s ntrebuineze pe aceea care slujise la cusutul benzilor ce alctuiau nveliul aerostatului. Gedeon Spilett i Harbert descusur aceste fii lungi cu o rbdare nentrecut. Pencroff ns se vzu nevoit s renune la o asemenea lucrare care- l enerva peste msur. n schimb, el se art nentrecut, cnd veni rndul cusutului. Toat lumea tie c marinarii se pricep n mod deosebit la croitorie. P n z a fu curat de grsimi cu sod i potas, obinut prin arderea unor anumite plante, iar bumbacul curat de lac i recapt elasticitatea natural ; apoi fu supus aciunii decolorante a aerului, aa c pn la urm i recapt i culoarea alb. n felul acesta, pionierii i confecionar cteva duzini de cmi i de obiele. Ce plcere pentru pionieri s mbrace n sfrit rufe albe i s se culce pe cearafuri albe, care fceau paturile lor nespus de artoase! I n acelai timp, i fcur nclminte din piele de foc, pentru a nlocui ghetele i cizmele pe care le aveau de acas. La nceputulanului 1866, au fost nite clduri foarte mari. Cu toate acestea, vntoarea n pdure
307

nu suferi nici un fel de ntreru p e r e . Vnat de tot soiul se gsea din belug, iar mpucturile lui Gdon S p i l e l t i ale lui H arbert, amndoi buni intai, nu ddeau niciodat gre. Cyrus Smith le spunea mereu s fac economie de muniii i cut s ia msuri ca s nlocuiasc praful de puc i alicele gsite n lad, pe care voia s le pstreze pent r u viitor. Netiind ce s-ar putea ntmpla, dac ar fi nevoii s prseasc domeniul unde se instalaser, trebuiau s fie pregtii pentru orice eventualitate i s-i economiseasc muniiile, nlocuindu-le cu alte substane mai uor de gsit. Pent r u a nlocui plumbul, pe care Cyrus Smith nu-l gsise n insul, el ntrebuina alice de fier, uor de fabricat. Acestea fiind mai uoare dect cele de plumb, el se vzu nevoit s l e fac ceva ma i mari, ceea ce avu ca rezultat micorarea numrului necesar la fiecare ncrctur; dar ndemnarea vntorilor nltura acest neajuns. n ceea ce privete praful de puc, Cyrus Smith ar fi putut s- l fabrice, cci avea la dispoziie salpetru, sulf i crbune, dar aceast pregtire, pent r u a da o pulbere de bun calitate, cere a o.atenie deosebit i aparate speciale. Aa c, n cele din urm, Cyrus Smith se mulumi s fabrice piroxil, adic fulmicotn, la prepararea cruia putea folosi celuloz. Celuloza alctuiete esuturile de baz ale plantelor i poate fi gsit n stare aproape pur, nu numai n fibrele de bumbac, dar i n fibrele textile ale inului i cnepei, n hrtii, zdrene, mduv de soc. Din ntmplare, creteau destui arbori de soc n apropiere de revrsarea Pinului Rou. Colonitii folosiser pn atunci i fructul de soc, pentru a prepara un fel de cafea. In afar d mduva de soc, deci de celuloz, mai aveau nevoie pentru fabricarea piroxilului doar de acid azotic concentrat, pe care- l preparau cu uurin, avnd la dispoziie acid sulfuric, cre n contact cu s'alpetrul, gsit n stare natural, d acid azotic.
289

Pentru fabricarea piroxilului este destul s lai celuloza s stea un sfert de ceas ntr-o baie de acid azotic co n c e n t r a t , apoi s-o clteti bine de tot i s-o pui l a uscat. Dup cum se vede nimic mai uor. n felul acesta, vntorii obinur repede o substan perfect preparat i care, ntrebuinat cu msur, ddu rezultate minunate. n acelai timp, pionierii deselenir trei acri de pe platoul Grande-Vue, iar restul fu lsat ca pune onaggailor. Totodat, fcur cteva excursii n pdurile Jacamarului i ale Far-Westului, de unde aduser o recolt important i variat de spanac, hrean i napi, soiuri slba t i c e , pe care doreau s le cultive, pentru a compensa astfel regimul prea bogat n carne, pe care fuseser nevoii s- l adopte pn atunci. Cu ajutorul cruei, ei transportar de asemenea mari cantiti de lemne i crbuni la Casa de Granit. Cu timpul , datorit deselor transporturi, drumul se bttori, devenind curnd. tot att de practicabil ca i o osea.. Cresctoria de iepuri continua s dea o prsil mare de iepuri i, fiind situat destul de departe de locuin, urechiai i 'nu puteau ptrunde pe platoul superior, unde ar fi pricinuit stricciuni noilor culturi de plante. Parcul de stridii, aezat la adpostul stncilor care mrgineau plaja, le furniza scoici minunate. Pe de alt parte, pescuitul, fie n apele lacului, fie n cele ale ru . l u i Mercy, nu ntrzie s dea i el rezultate foarte bune. Pencroff instalase nite undie cu crlig de fier, de care se prindeau foarte des pstrvi minunai i ali peti grozav de gustoi. Acum, maestrul Nab,. nsrcinat, cu treburile buctriei, avea posibilitatea s le- pregteasc bucate variate. Numai pinea le mai lipsea nc i trebuie s mrturisim c-i duceau dorul. n aceast perioad, avur prilejul s prind i broate estoase marine, prin mprejurimile capului Mandibulei. Pe plaja de lng rm, ascunse sub mici ridic t u r i de form sferic, se gseau ou de broate estoase, perfect rotunde, cu coaja alb i foarte tare,
309

deosebindu-se de acelea ale psrilor prin faptul c albuurile nu se nchegau la cldur. Fiecare broasc estoas depune pn la 250 de ou anual, astfel c era belug de asemenea ou clocitul rmnnd n grija soarelui. Un adevrat lan de. ou, observ Gedeon Spilett, ne rmne doar s le culegem. Nu se mulumir numai cu oule, ci vnar i cteva zeci de broate estoase, din carnea crora Nab Ie pregti o sup minunat, aromat cu diferite ierburi i care fu mult ludat. Trebuie s amintim aici nc o mprejurare fericit, care le ngdui s fac provizii pentru iarn. Nite crduri de somni se avntar pe rul Mercy, urcnd cteva mile n susul apei. Era epoca n care femela pleac n cutarea locurilor unde s-i depun icrele, notnd cu mult zgomot n apele dulci. Peste o mie de peti, lungi de dou picioare i jumtate, nvlir astfel n apele rul u i i colonitilor le-a fost de ajuns s fac numai cteva baraje, ca s rein muli din ei. Prinznd cteva sute de exemplare,, pionierii le puser la srat i apoi n cmar, ca s fie consumate n timpul iernii, cnd apele ngheate nu ngduiau pescuit u l . . n acele zile, isteul Jup fu ridicat la rangul de camerist. l mbrcaser cu o jachet, un pantalon scurt de pnz alb, i un or, ale crui buzunare l fcur nespus de fericit; maimuoiul i. inea mai tot timpul labele n ele i nu ngduia nimnui s-i scotoceasc prin buzunare. Nab l dresase foarte bine i i fcea impresia c urangutanul l nelegea cnd i vorbea. Jup i Nab aveau unul pentru altul o simpatie reciproc. Cnd nimeni nu avea nevoie de serviciile lui, fie la cratul lemnelo r, fie la cratul pe pomi, Jup sttea la buctrie, cutnd s imite toate gesturile lui Nab. Dasclul i instruia cu mult rbdare elevul, care la rndul su i nsuea cu mult inteligen leciile profesorului. Ct de mare fu mulumirea pionierilor, cnd ntr-o zi, Jup apru cu un ervet sub bra i le servi masa.

289

ndemnatic i atent, el i ndeplini perfect serviciul, schirnbnd farfuriile, aducnd mncarea, turnnd butura, totul cu o seriozitate care i nveselea grozav pe prietenii si i care l entuziasma pe Pencroff. Jup, adu supa! Jup, puin friptur 1 Jup, o farfurie I Jup, drag Jup ! Cuminte. Jup ! i Jup, fr s-i piard cumptul, i mulumea pe toi, avea grij de toate i ddu chiar din cap cnd Pencroff i spuse : - Hotrt, Jup, eti un bun prieten. E de prisos s se mai spun c urangutanul se obinuise at t de mult cu locuitorii Casei de Granit, nct i nsoea adesea stpnii n pdure, fr s arate cea mai mic dorin de a fugi. S- l fi vzut umblnd cu un baston pe care i- l fcuse Pencroff i pe care l purta pe umr, ca o puc ! Cnd era nevoie s fie cules un fruct din vrful unui copac, se cra sus ntr-o clipit. Cnd roata cruciorului se mpotmolea, Jup, cu o singur smucitur puternic, o ridica readucnd cruciorul pe drumul drept. Zdravn biat! striga adesea Pencroff. Dac ar fi tot att de ru pe ct se pricepe la toate, nu tiu cum am scoate-o la capt cu el. Pe la sfrit u l lunii ianuarie, pionierii ncepur nite lucrri mari, n partea central a insulei. Ei hot rser s fac un arc pentru animale la poalele muntelui Franklin, ling izvoarele Prului Rou. Aci doreau s creasc rumegtoarele a cror prezen ar fi fost neplcut la Casa de Granit i mai ales civa mufloni, care s le dea ln pentru mbrcmintea de iarn. n fiecare diminea, membrii coloniei, uneori cu toii, dar de cele mai multe ori numai Cyrus Smith, Harbert i Pencroff se duceau pn la izvoarele prului. Drumul lung, de cinci mile, era strbtut repede cu crua tras de cei doi onaggai. O adevrat plimbare, sub bolta de verdea a copacilor, pe noua osea care primi'numele de oseaua Stnei"

311

Pe povrniul sudic al muntelui, aleser o lunc presrat cu civa copaci i situat la poalele unei metere z e stncoase. Era de fapt o pajite pe care creteau p l c u r i de arbori, aezat la adpostul uneia din stncile masive, cu care se mrginea. Un mic pria, ce izvora chiar din pantele nverzite, o strbtea piezi, pierzndu-se apoi n apele Prului Rou. Iarba era proaspt i copacii rari lsau aerul s circule n voie pe aceast culme. Era de ajuns s nconjuri acea pajite cu un gard circular, destul de nalt, pe care animalele cele mai sprintene s nu- l poat sri, i stna era gata. Acest arc avea s cuprind, pe lng cele dou sute de vite cornute, mufloni sau capre, i puii, care urmau s se nasc mai trziu. Inginerul tras perimetrul arcului, iar apoi tiar copacii necesari pentru ngrdirea locului. Dar, deoarece tot doborser destui copaci la deschiderea noii osele, crar cu cruciorul trunchiurile acestora i cioplir din ele pari trainici, pe care i nfipser bine n pm n t . n partea din faa gardului, se ls loc pentru o intrare larg, nchis cu o poart cu dou canaturi, fc u t e din scnduri groase i ntrite prin cteva bare exterioare. Construirea arcului dur trei sptmni ncheiate, cci Cyrus Smith mai fcu i nite staule mari, n care sa se adposteasc rumegtoarele. Ei construir toate acestea cu mult grij i din materiale tari, deoarece muflonii snt puternici i uneori chiar primejdioi. Parii bine ascuii i cu vrfurile trecute prin para focului mai fuseser ntrii i cu traverse prinse n nituri de fier i din loc n loc cu crampoane de fier, pentru a fa c e gardul i mai trainic. Dup ce terminar de fcut stna, hotrr s mai dea o rait pe la poalele muntelui Franklin, prin punile unde obinuiau s vin rumegtoarele. Aceast operaie-avu loc n ziua de 17 februarie,; o minunat z i . d e var, i nimeni nu. lipsi la. apel, Cei doi onaggai, bi n e dresai, pe care clreau Gedeon S pilelt i .Harbert, se dovedir de mare folos n aceast mprejurare.
312

Muflonii i caprele trebuiau ncercuii i prini. C y r u s Smith, Pencroff, Nab i J u p. s e postar n diferite puncte ale pdurii, iar'cei doi clrei i Top galopau pe o raz de o jumtate mil, n jurul stnii. Strngnd mereu cercul n jurul animalelor, izbutir s prind cteva exemplare, mai ale s c muflonii erau numeroi n acea parte a insulei. Erau mari ct cprioarele, cu coarne mai groase dect ale berbecilor, cu o blan cenuie, presrat cu fire lungi. Obositoare zi de vntoare Ce du-te-vino ! Ct alergtur, cte ipete ! Di n t r - o sut de mufloni urmrii, scpaser m ai mult de dou treimi ; dar, pn la urm, tot czur n curs vreo treizeci de rumegtoare i vreo zece capre slbatice, care se repeziser n stn, fiind mpinse ncetul cu ncetul ctre poarta deschis, ce prea s le ofere o scpare. Pe scurt, lucrurile merseser destul de bine i pionierii nu aveau de ce s se plng. Cea mai mare parte dintre mufloni erau femele, i acestea le ddeau sigurana c turma se va mri i c ntr-un viit o r d e s t u l de apropiat nu vor mai duce lips de ln i piei. n seara aceea, vntorii se ntoarser frni de oboseal la Casa de Granit. Totui, a doua zi se duser din nou s viziteze stna. Prizonierii lor ncercaser ntr-adevr s rstoarne gardul, dar, neizbutind, se linitiser. n tot timpul lunii februarie, nu se mal ntmpl nimic important. Muncile zilnice se desfurau n c ea mai perfect ordine i, n timp ce mbunteau drumurile care duceau la stn i la portul Balonului, pionierii ncepur construirea celui de-al treilea drum, care ducea de la platou pn pe coasta apusean. Din toat insula Lincoln, rmneau nc necunoscute marile pduri, care acopereau peninsula Serpentin. Acolo se ascundeau fiarele, pe care Gdon Spilett socotea s le strpeasc cu desvrire. nainte de nceperea anotimpului friguros, pionierii ddur cea mai mare atenie culturii plantelor slbatice, care fuseser transplantate din pdure pe platoul Grande-Vue. Harbert nu se ntorcea niciodat

d i n t r - o excursie, fr s aduc vreo cteva plante folositoare. ntr-o zi, adusese o plant, a crei smn presat ddea un untdelemn excelent; alt dat, adusese un fel de mcri, cu caliti antiscorbutice, care nu era de dispreuit; izbuti s gseasc chiar i nite tubercule preioa s e , care semnau cu cartofii. Acum, grdina de zarzavat era bine ngrijit, bine stropit, bine aprat mpotriva lcomiei psrilor i mprit n mici tarlale, n care creteau: salat, mcri, napi, hrean i alte zarzavaturi. Pmntul de pe acest plat o u, fiind foarte roditor, pionierii puteau s se atepte la cele mai bogate recolte. Nu le lipseau nici buturile variate, n afar doar de vin, aa c oamenii notri nu aveau de ce se plnge. Pe lng ceai, fceau lichior din rdcini de dragonier i, folosind mugurii unuia din soiurile de pini de pe insul, Cyr'us Smith fabric un fel de bere. Pe la sfritul verii, curtea de psri se mbogi cu o pereche de dropii i cu nite cocoi minunai, cu creasta i guile negre, care se plimbau anoi pe ma l u r i l e lacului. Dup cum se vede, mulumit muncii acestor oameni curajoi i inteligeni, totul mergea strun. n serile calde de var, dup ce isprveau cu treburile, pionierii se aezau la marginea platoului Grande-Vue, sub un fel de cerdac acoperit cu plante agtoare, pe care l njghebase Nab. Stteau de vorb, fceau tot felul de planuri i buna dispoziie a marinarului nu nceta s nveseleasc grupul, n care domnea cea mai bun nelegere. Se vorbea i de patrie. Ce-o mai fi cu Rzboiul de Se c e s i u ne ? Un ziar ar fi fost bine venit n insula Lincoln. De 11 luni rupseser orice legtur cu restul lumii i, curnd, la 24 martie, se mplinea un an, de cnd vntul i aruncase pe aceast insul necunoscut. Pe atunci, erau nite biei naufragiai, care nu tiau cum s scape cu via din ghearele elementelor dezlnuite ! Iar acum, mulumit nelepciunii i hrniciei lor, deveniser nite adevrai coloniti, nzestrai cu arme, unelte, instrumente, oameni care fuseser n

314

stare s transforme, spre folosul lor, animalele, plantele i minereurile insulei. Da ! Pionierii vorbeau adesea de toate acestea i fceau nenumrate planuri de viitor. Cyrus Smith mai mult asculta dect vorbea. Cteodat, o glum a lui Pencroff sau o reflecie a lui Harbe r t l fceau s zmbeasc ; dar, mereu i pretutindeni, el se gndea la acele nt m p l r i inexplicabile, trite pe insul, la taina ciudat, creia nu-i gsise nc dezlegare.

CAPITOLUL IX

Vreme rea. Ascensorul hidraulic. Fabricarea sticlei. Arborele de pine. Nenumratele vizite la stn. Turma se mrete. O ntrebare a reporterului. Coordonatele exacte ale insulei Lincoln. Propunerea lui Pencroff.

n prima sptmn a lunii martie, timpul se schimb. Cldura devenea din ce n ce mai mare. Atm o s f e r a era ncrcat cu electricitate i se apropia o furtun. n t r - a d e v r, n ziua de 2 martie, se auzi un tunet puternic. Vntul sufl dinspre rsrit i grindina lovi direct n faada Casei de Granit, prind ca o salv de mitralier. Pionierii nchiser bine ua i obloanele, ca apa s nu ptrund n camerele lor: Zrind grindina, de mrimea oului de porumbel, Pencroff n-avu dect un gnd: lanul su de gru era n mare primejdie. Marinarul se repezi ndat la cmp, unde cpoarele v e r z i ale spicelor ncepuser s se arate i, nfruntnd vijelia, i acoperi recolta cu o pnz groas. Vremea rea inu o sptmn, n care timp tunetul nu ncet s bubuie n nalturilc cerului, nici mcar n

rstimpurile cnd furtuna se mai potolea. Trsnetul czu de mai multe ori pe plaj i dobor muli copaci, printre care un pin uria, ce cretea pe malul lacului, la marginea pdurii. n mai multe rnduri, nisipul atins de fluidul electric se topi, prefcndu-se n sticl. Privind nisipul, inginerul se gndi c nu va fi chiar att de greu s mpodobeasc ntr-o bun zi ferestrele casei lor cu geamuri groase i trainice, care s-i apere de vnt, ploaie i grindin. Nemaiavnd lucrri urgente afar, pionierii se folosir de vremea urt, ca s mbunteasc interiorul C a s e i de Granit. Inginerul instala un strung, cu ajutorul cruia fabricar cteva obiecte de toalet i de buctrie i mai ales nasturi, de care duceau mare lips. ntocmir un rastel pentru putile care erau ntreinute cu cea mai mare grij, i mai fcur etajere i dulapuri. n tot timpul ct inu vremea rea, scriul uneltelor i uruitul strungului rspundeau tunetelor de afar. Jup nu fu uitat nici el ; urangutanul avea camera lui lng magazie, un fel de cabin cu un culcu bun, de care era foar t e mulumit. Jup sta nu face nazuri, repeta adesea Pencroff; nu cere nimic i nu se supr niciodat. Ce vrei, e ucenicul meu, rspundea Nab. Ba e mai bun ca tine, riposta marinarul,; rznd fiindc, u, Nab, vorbeti, pe cnd. el tace! Se nelege c Jup tia tot ce avea de fcut. E l peria hainele, nvrtea frigarea, mtura camerele, servea la mas, aeza lemnele i lucru care.l ncnta pe Pencroff - nu se culca niciodat nainte de a- l nveli bine pe marinar. Sntatea membrilor colonie i , oameni i animale, era din ce n ce mai bun. Viaa n aer liber, ntr-un inut sntos, cu o clim temperat, le pria de minune i se prea c aveau s fie ferii de boli i pe. viitor. Total mergea ct se poate de bine. Harbert crescuse cu, dou deget e ntr-un an, e dezvoltase foarte mult i fgduia s devin un,om desvrit,, att din punct de'vedere fizic, ct i din punct de vedere moral. De
28?

altminteri, folosea orice clip de rgaz, pentru a se instrui ; citea crile pe care le gsise n lad i, n afar de nvmintele practice pe care i le punea la ndemn nsi situaia n care se afla, gsise n inginer un excelent profesor de tiine, i n reporter, un profesor de limbi strine doi dascli care-i ntregeau de minune cunotinele. I n g i n e r u l dorea s transmit tnrului tot ce tia, s- l instruiasc prin exemplu i prin vorb, i H arbert tia s se foloseasc din plin de leciile dasclului su. Dac mor eu, gndea Cyrus Smith, el m va nlocui !"' Furtuna se potoli n ziu a de 9 martie, dar cerul rmase acoperit toat luna. Atmosfera, puternic tulburat de descrcrile electrice, nu-i mai recapt limpezimea ; ceaa nu se mai risipea i ploile se inur lan, afar de trei-patru zile frumoase, pe care le folosir pentru noi excursii. Cam pe vremea aceea, femela de onaggas nscu un pui, tot o femel, care fu binevenit. i turma de mufloni de la stn se nmuli, spre marea bucurie a lui Nab i a lui H arbert, care i aveau fiecare favoritul lor printre noii nscui . S e fcu de asemeni o ncercare de domesticire a pecarilor, care reui din plin. Cldir o cocin lng curtea de psri, n care se zbenguir curnd civa pui, pe cale s se domesticeasc, supraveghiai de Nab. Domnul Jup, care avea misiunea s le aduc hrana de toate zilele, lturi i rm i e de la mas, se juca uneori cu ei, trgndu-i de codi ; dar o fcea n glum i nu cu rutate, jucndu-se ca un copil cu codiele lor mici i rsucite. n t r - o zi, Pencroff, stnd de vorb cu inginerul, i ami n t i de o fgduial pe care nu avusese nc vreme s i-o in. Domnule inginer, ne-ai vorbit odat despre un aparat, care s desfiineze scrile Casei de Granit. Cnd avei de gnd s ni- l facei ? Vrei s spui, un fel de ascensor ? ntreb Cyrus Sm i t h.
j9 Insula misterioas

317

S - l numim ascensor, dac vrei, rspunse marinarul. N-are importan numele, numai s ne duc uor pn la locuina noastr. N-ar fi greu de fcut, Pencroff, dar gseti c e nevoie de el ? Desigur, domnule Cyrus. Dup ce ne-am fcut rost de stric t u l necesar, trebuie s ne gndim i la confort. S-ar putea s fie cam prea comod pentru oameni, dar pentru cratul lucrurilor este absolut nevoie deel. Nu e uor s te caeri pe o scar att de nalt, cnd duci poveri n spate ! Bine, Pencroff, voi ncerca s te mulumesc, hotr Cyrus Smith. Dar nu avei nici o main la dispoziie ! O vom face noi ! O main cu aburi ? Nu, una pe care o va pune n micare fora apei. ntr-adevr, pionierii aveau la ndemn o for natural, pe care inginerul hotr s-o foloseasc, pentru a pune n micare aparatul su. Pentru aceasta, era destul s mreasc debitul micii derivaii, care aducea ap din lac n interiorul Casei de Granit. Trebuir doar s lrgeasc gura canalului, fcnd astfel s creasc uv o i u l apelor, care cdeau cu putere n fundul culoarului, i al cror prisos se scurgea prin puul subteran. Dedesubtul acestei cderi de ap, inginerul instala un cilindru, prevzut cu lopele i legat printr-un cablu, nfurat pe o roat aflat nafar. De cablu, era atrnat un co mare de rchit. Aparatul funciona cu ajutorul unei frnghii lungi, care atrna pn la poalele falezei. Trgnd de frnghie, se punea n micare sau se oprea motorul hidraulic, ridicnd coul pn la intrarea Casei de Granit. Spre bucuria tuturor, n ziua de 17 martie, ascensorul funciona pentru ntia oar. De atunci, toate poverile lemne, crbuni, provizii i oameni fur urcate cu ascensorul. Top era cel mai ncntat de aceast mbuntire, cci el nu er a ager ca Jup i de multe ori fcuse ascensiunea scrilor spre Casa de Granit pe spinarea lui Nab sau a urangutanului.
318

Cyrus Smith ncerc totodat s Fabrice i sticl, lucru pentru care amenaja vechiul cuptor-de oale, ceea ce se dovedi a fi destul de gr e u . Dar, dup cteva experiene neizbutite, sfri prin a njgheba i atelierul de sticlrie. Timp de cteva zile, inginerul i ajutoarele sale, adic, bineneles, Harbert i Gedeon Spilett, nu mai ieir pe afar. Substanele care intr n compoziia sticlei snt nisipul, creta i soda. Ori, nisip se gsea pe plaj, cret se extrgea din var, plantele marine ddeau soda ; piritele acidul sulfuric', iar crbunele, care trebuia s nclzeasc cuptorul pn la temperatura dorit, se gsea din belug n pmnt. Cyrus Smith avea tot ce-i trebuia ca s nceap. Unealta, a crei Fabricaie prezint cea mai mare greutate, Fu eava de suFlat" a sticlarului, un tub de fier, lung de cinci-ase picioare, care se introduce n amestecul lichid, incandescent. Cu ajutorul unei benzi de Fier, lung i subire, pe care o Fcu sul ca o eava de puc, Pencroff izbuti s fabrice eava, punnd-o repede n stare de funciune. n ziua de 28 martie, cuptorul fu ncins. Amestecul depus n creuzetele de pmnt se alctuia din o sut de pri nisip, treizeci i cinci cret, patruzeci sulfat de sodiu totul amestecat cu puin crbune pisat. Cnd temperatura ridicat a cuptorului prefcu ntreaga compoziie ntr-o mas lichid, sau mai bine zis ntr-o past, Cyrus Smith cule s e cu vergeaua o cantitate mic de past, o btu pe o parte i pe alta pe o plac de metal pregtit mai dinainte, dndu-i astfel o form bun pentru suflat, apoi i ntinse lui Harbert eava, spunndu-i s sufle n ea. Aa cum se fac baloanele de spun ? ntreb biatul. ntocmai, rspunse inginerul. Umflndu-i obrajii, Harbert sufl att de tare n eava pe care o nvrtea mereu, nct izbuti s dilate masa sticloas. O nmuiar din nou n past i suflar, pn ce se form o bic mare. Atu n c i, Cyrus Smith lu eava din minile lui Harbert i, dndu-i

j9 Insula misterioas

319

o micare de pendul, izbuti s lungeasc bica maleabil, pn cnd aceasta cpt o form cilindroconic. Obinu astfel un fel de cilindru de sticl, terminat la capete cu dou calote sf e r i c e ; cu ajutorul unui cuit muiat n ap rece, retezar capetele cilindrului, apoi l despicar de-a lungul su i, dup ce- l fcur din nou maleabil, nclzindu- l a doua oar, el fu ntins pe o plac, cu ajutorul unei vergele de lemn. Primul geam fus e s e fabricat, i era destul s renceap de cincizeci de ori operaia, pentru a obine cincizeci de geamuri. Ferestrele Casei de Granit avur n curnd geamuri, dei nu prea transparente, totui, destul de bune. Fabricarea sticlelor i a paharelor fu luc r u uor pentru ei i le ddeau forma la ntmplare, aa cum ieeau la suflat. Pencroff ceru s fie pus i el la treab. ndeletnicirea aceasta i fcea mare plcere, dar sufla att de tare, nct obiectele'fabricate de el aveau formele cele mai caraghioase , lucru care- l umplea de bucurie. Cu prilejul unei excursii, pionierii descoperir un nou copac, ale crui produse sporir rezervele alimentare ale coloniei. Mergnd la vntoare, Cyrus Smith i Harbert se aventuraser ntr-o zi n pdurea Far-West-ulu i , ceva mai departe dect alt dat. Stteau ntr-una de vorb, Harbert punnd ca de obicei mii de ntrebri i inginerul rspunznd cu plcere. Dar vntoarea, ca orice ndeletnicire, cere s-i vezi de ea cum trebuie i cum Cyrus Smith nu era vntor prea dibaci, iar Harbert discuta mereu chestiuni de fizic i chimie, scpar mult vnat, care le venise chiar n btaia putii. Ziua era foarte naintat i cei doi vntori erau ct pe aci s cread c au fcut excursia n zadar, cnd Harbert se opri scond un ipt de bucurie. Ah, domnule Cyrus, vedei copacul acela ? i art spre un fel de arbust, care avea tulpina acoperit cu o scoar solzoas i frunzele vrgate cu dungi mici, paralele.

19*

320

Ce fel de copac este ? Seamn cu un mic palmier, spuse Cyrus Smith. Este un cycas revoluta", l am reprodus n dicionarul meu de tiinele naturii. Dar nu vd fructele lui. - ntr-adevr, domnule Cyrus, nu are fructe, rspunse Harbert, dar trunchiul su conine un fel de fin, pe care o vom gsi gat a mcinat. Atunci, sta este arborele de pine ?. - Da, arborele de pine. Ei bine, biete, i rspunse inginerul, ai fcut o descoperire preioas, n ateptarea recoltei noastre de gru. La lucru deci i s ndjduim c nu te-ai nelat! Harb e r t nu se nelase. Frngnd tulpina unui cycas, el gsi printre fibrele lemnoase o cantitate oarecare de mduv finoas. Aceast fecul era amestecat cu un suc mucilaginos, neplcut la gust, care putea fi totui uor nlturat prin presare, obin n d u - s e astfel o adevrat fin de calitate superioar i foarte hrnitoare. Cyrus Smith i Harbert, dup ce-i fixar puncte de orientare sigure n poriunea Far-West-ului, unde creteau aceti copaci, se ntoarser la Casa de Granit, aducnd vestea descoperirii fcute. A doua zi diminea, pionierii ncepur recoltarea finii. Pencroff, din ce n ce mai entuziasmat de insula sa, l ntreb pe inginer : Domnule Cyrus, credei c exist insule pentru naufragiai ? Ce nelegi prin asta, Pencroff ? neleg insule anume create, unde naufragiaii s se descurce ct mai bine Or fi, rspunse zmbind inginerul. Ba, eu cred c exist sigur, spuse Pencroff, i snt convins c insula Lincoln face parte dintre ele ! Se ntoarser la Casa de Granit, ncrcai cu o cantitate mare de tulpini de cycas. Inginerul fcu
321

o pres, cu ajutorul creia extrase sucul mucilaginos, amestecat cu fecula, obinnd astfel o mare cantitate de fin, care, n minile lui Nab, se prefcu in pine i budinci. Nu era adevrata pine de gru, totui semna mult cu ea. Intre timp, femela onaggas, caprele i oile stnei ddeau laptele necesar coloniei. Cruciorul fcea deseori drumul la stn i cnd era rndul lui Pencroff, el l lua i pe Jup, lsndu- l s mne. Jup pocnea din bici i i ndeplinea ct se poate de bine misiunea. Totul mergea foarte bine, att n gospodria lor, ct i la stn, i pionierii n-ar fi avut de ce s se plng, dac nu s-ar fi aflat att de departe de patrie. E i se adaptaser-att de bine vieii pe care o duceau, se obinuiser ntr-att pe insul, nct ar fi prsit cu mare prere de ru pmntul acesta ospitalier . i totui, dragostea de ar este att de adnc nrdcinat n sufletul omenesc, nct, dac vreun vas s-ar fi ivit la or i z o n t , pionierii i-ar fi fcut semne, ar fi cutat s- l atrag n direcia lor i ar fi plecat cu el !... Pn una alta, duceau o via linitit. Insula Lincoln, pe care pionierii locuiau de mai mult de un an, era adesea subiectul conversaiilor lor, i, ntr-o zi, observar un fapt, care avea s aib mai trziu urmri nsemnate pentru ei. Era n ziua de 1 aprilie, ntr-o duminic, i Cyrus Smith se odihnea mpreun cu tovarii si. Era o zi frumoas, cum snt cteodat zilele de octombrie n emisfera boreal. Seara, dup cin, se aflau cu toii pe veranda de la marginea platoului Grande-Vue, privind cum ncepeau s se coboare la orizont vlurile nopii. Nab le servise cteva ceti de infuzie de boabe de soc, care nlocuia cafeaua. Se vorbea despre insul i de aezarea ei izolat n Pacific, cnd, Gedeon Spilett spuse deodat : Drag Cyrus, ai mai controlat poziia insulei noastre de cnd ai gsit sextantul n lad ?

322

Nu, rspunse inginerul.

323

Poate c ar fi bine s-o faci, folosind un instrument mai precis dect acela pe care l-ai avut. La ce bun ? rspunse Pencroff. Doar insula nu-i va schimba prin asta poziia ! Fr ndoial, continu Gedeon Spilett, dar s-ar putea ntmpla ca observaiile s fi fost inexacte, din cauza imperfeciunii aparat e l o r, i dac avem posibilitatea s controlm... Ai dreptate, drag Spilett, rspunse inginerul. Ar fi trebuit s fac aceasta mai devreme, dei snt sigur c dac am fcut vreo greeal de calcul, ea nu poate s depeasc cinci grade n latitudine sau n longitudine. Ei, cine tie, continu reporterul, cine tie dac nu ne aflm mai aproape de un rm locuit dect ne nchipuim noi ? Vei afla asta mine, - l ncredina Cyrus Smith, i te asigur c dac n-ar fi existat nenumratele treburi, care nu mi-au lsat nici un rgaz, am fi tiut-o de mult. Foarte adevrat, spuse Pencroff. Domnul Cyrus este un observator prea bun ca s se fi nelat i dac insula nu s-a micat din loc, ea se afl tot acolo unde a situat-o el. Vom vedea asta mine. A doua zi diminea, inginerul se folosi de sextant, ca s verifice coordonatele obinute, i iat rezultatul observaiilor sale : Prima cercetare i dduse urmtorul rezultat n ceea ce privea aezarea insulei Lincoln : Longitudinea vest : 150155 ; Latitudin e a sud : 3035. A doua cercetare ddu rezultatul urmtor : Longitudinea vest: 150 30'; Latitudinea sud : 34 57'. Prin urmare, cu toate c folosise aparate foarte rudimentare, Cyrus Smith procedase cu atta ndemnare, nct greeala sa nu depise cinci grade.
324

Acum, spuse Gedeon Spilett, fiindc pe lng sextant avem i un atlas, s vedem, drag Cyrus, care este poziia exact a insulei Lincoln n Oceanul Pacific. Harbert aduse atlasul care, dup cum se tie, fusese editat n Frana i re d a c t a t prin urmare n limba francez. H arta Pacificului fu ..desfurat, iar inginerul, cu compasul n mn, se pregtea s determine aezarea insulei. Deodat, se opri cu compasul n mn, strignd : Dar exist pe hart o insul n partea asta a Pacif i c u l u i ! O insul ? ntreb Pencroff. A noastr, fr ndoial, rspunse Gedeon Spilett. Nu, urm Cyrus Smith. Aceasta e situat la 153 longitudine i 37 11' latitudine, adic cu dou grade i jumtate mai la sud de insula Lincoln. i cum se numete ? ntreb H arbert. Insula Tabor. v O insul mai nsemnat ? Nu, o insuli pierdut n Pacific, care nu cred s fi fost cercetat vreodat ! Atunci, o vom vizita noi ! spuse Pencroff. Noi ? Da, domnule Cyrus ! Vom construi o barc mai mare pe care am s-o con d u c eu. La ce deprtare ne aflm de insula Tabor ? La aproximativ 150 de mile spre nord-est, rspunse Cyrus Smith. 150 de mile ! Un fleac ! spuse Pencroff. Cu un vnt bun din spate, le strbatem n patruzeci i opt de ore. Dar la ce bun ? ntreb reporte r u l , N u se tie ! Vedem noi! n urma acestui rspuns, ei hotrr s construiasc un vas, care s poat porni n larg cam prin luna octombrie, cnd va fi din nou vreme frumoast.

i 325

CAPITOLUL X

Construirea Vntoarea de moas dect mbuctirea Sfritul lunii dorin.

corbiei. A doua recolt de gru. kula. O plant nou, mai mult frufolositoare. O balen n larg. Cangea. balenei. ntrebuinarea fanoanelor. mai. Pencroff nu mai are nici o

Cnd Pencroff i punea ceva n gnd, nu ddea nici altora rgaz i nu-i gsea nici el linitea pn cnd lucrul nu se nfptuia. Acum, marinarul voia s viziteze insula Tabor i n acest scop avea nevoie de un vas de o anumit mrime : trebuia deci construit acest vas. Inginerul, de acord cu marinarul, ntocmi plan u l. C o r a b i a trebuia s aib o lungime de treizeci i cinci de picioare de la prova la pupa i o lime de nou picioare, iar adncimea ei nu trebuia s treac de ase picioare, att ct era suficient s aib destul afundare, pentru a nu fi luat de curent . C e lemn trebuia ntrebuinat la construirea vasului? Ulmul sau bradul, care se gseau din belug pe insul ? Hotrr s foloseasc bradul, al crui lemn se crap uor, dar care se prelucreaz bine i rezist la ap tot att de bine ca i ulmul. Aceste a fiind hotrte i deoarece mai erau ase luni pn n primvar, pionierii se neleser ca numai Cyrus Smith i Pencroff s lucreze la construirea vasului. Gedeon Spilett i Harbert aveau s continue s vneze, iar Nab i domnul Jup, ajutorul su, nu trebuiau s prseasc treburile casei, care intrau n atribuiile lor. Copacii fur alei de ndat, tiai apoi i prefcui n sc n d u r i . Dup opt zile, unghiul coastei dintre Cmin i falez fusese transformat n antier, iar pe nisip se ntindea sc h e l e t u l unui vas, prevzut cu prova i pupa. Cyrus Smith nu lucrase nici acum la ntmplare. Iscusit n toate, se pricepea i n materie de con-

326

strucii m a r i n e , aa c, nainte de a ncepe treaba, i fixase pe hrtie modelul vasului. De altfel, avea un ajutor preios n Pencroff, care lucrase civa ani pe un antier din Brooklyn i care i cunotea meseria. Astfel, totul fu fcut dup calcule serioase i matur chibzuin. Nu era de mirare c Pencroff muncea cu nflcrare la aceast nou oper i c n-ar fi vrut s-o prseasc nici o clip. Un singur eveniment izbuti s- l ndeprteze de pe antier, dar numai pentru o singur zi. Fu strngerea celei de a doua recolte de gru, n ziua de 15 aprilie. Ca i cea dinti, recolta a doua le ndrepti ateptrile, dnd cantitatea de gru la care se ateptau. Cinci banie, domnule Cyrus ! spuse Pencroff, dup ce i msur cu grij comoara. Cinci banie, rspunse inginerul, asta nseamn socotind o sut treizeci de mii de boabe <'e bani, un total de ase sute cincizeci de mii de boabe de gru ! Foarte bine spuse marinarul. Dup ce vom pune de o parte o mic rezerv, vom semna de data aceasta tot grul. Bine, Pencroff, i dac recolta viitoare va fi la fel de bun, vom avea patru mii de banie. i vom mnca pine ? Desigur, Pencroff, vom munca pine ! Te pomeneti c vom fi nevoii, s facem o moar ? Facem i o moar, Pencroff ! Pregtir apoi cu mult grij pmntul pentru al treilea lan de gru, mult mai ntins dect celelalte dou de pn atunci, ncredinndu-i preioasele grune. Dup aceea, Pencroff se ntoarse la corabia lui. ntre timp, Gedeon Spilett i Harbert vnau prin mprejurimi. Ptrunznd destul de adnc n prile necunoscute ale Far-West-ului, mergeau cu putile ncrcate, gata s fac fa oricrei ntlniri neplcute. Era destul de grea explorarea acestor pduri dese, n care soarele strbtea anevoie printre ramurile stufoase. De aceea, reporterul nici nu se aventura
327

dect cu busola de buzunar, cci fr ea nu ar fi regsit drumul. Se ntmpla adesea ca vnatul s fie rar n aceste locuri, unde nu se puteau mica n voie. Izbutir totui s ucid trei ierbivore mari, pe la sfritul lunii aprilie. Erau nite kula, animale pe care ie mai ntlniser i pe rmul de nord al lacului. Aici, n pdure, ele se lsau omorte prostete, chiar printre tufiurile n care i cutau scparea. Pieile lor, aduse la Casa de Granit, au fost tbcite cu ajutorul acidului sulfuric, pentru a le putea folosi mai trziu. Gede o n Spilett mai fcu nc o descoperire preioas. n ziua de 30 aprilie, cei doi vntori ptrunseser, ca de obicei, mai adnc n partea de sud-vest a pdurii Far-West. Ajungnd ntr-un fel de lumini, scldat n razele arztoare ale soarelui, reporteru l, c a r e mergea naintea lui H arbert, fu izbit de mirosul pe care- l rspndeau nite plante cu tu l p i n a dreapt i cu florile aezate n ciorchine. Smulgnd vreo dou tulpini, el se ntoarse ctre biat: I a vezi, ce-i asta, Harbert ? Unde ai gsit aceast buruian, domnule Spilett ? Crete din belug n luminiul de colo. De ast dat, domnule Spilett, rspunse biatul, ai descoperit o comoar, pentru care Pencroff v va fi recunosctor ct va tri aici. Te pomeneti c e tutun ? Sigur c da. i chiar dac nu e de prima calitate, este totui tutun adevrat. Ce-o s se mai bucure Pencroff! ns vreau s cred c nu- l va fuma pe tot. Va trebui s ne lase puin i nou . Mi-a venit o idee, care nu poate fi rea, domnule Spilett, i rspunse Harbert. Ce-ar fi dac nu i-am spune nimic lui Pencroff, pn cnd usc m frunzele i apoi s-i oferim ntr-o bun zi o pip gata umplut? Bun idee, H arbert, i snt ncred i n a t c, ncepnd din ziua aceea, nu-i va mai lipsi nimic pe insul bravului nostru tovar !

328

Culeser o mare cantitate de tutun, se furiar, cu ea n >Casa de Granit i o ascunser cu mult bgare de seam, de parc Pencroff ar fi fost un. vame grozav de sever. Cyrus Smith i Nab luau i ei parte la complot. Astfel, cu toate c uscarea i pregtirea frunzelor, pe care dup aceea le tocar i le uscar din nou pe nite pietroaie nclzite n foc, ceru un timp destul de ndelungat, marinarul nu bnui nimic. Operaia inu vreo dou luni i totul se petrecu fr tirea lui Pencroff, care era att de ocupat cu corabia lui, nct nu se abtea pe la Casa de Granit dect seara, la culcare. i fu dat totui s mai ntrerup o dat munca lui favorit, n ziua de 1 mai, cnd avur o mare expediie pescreasc, la care, de voie, de nevoie, toi locuitorii insulei fur nevoii s ia parte. De cteva zile, pionierii notri observaser c n largul apelor oceanului, la o deprtare de vreo doutrei mile, nota un animal uria. Era o balen din cele mai mari, aparinnd, dup toate probabilitile, speei australe numit balena Capului". Mare noroc ar da peste noi dac am pune mna pe ea I strig marinarul. Ah ! S fi avut un vas cum trebuie i o cange n bun stare, ce mai strigam eu acum: Haidei, biei, face s punem mna pe ea!" C t despre mine, Pencroff, rspunse Gedeon Spilett, tare mi-ar fi plcut s te vd mnuind cangea. Frumos spectacol trebuie s fie. Frumos, n-am ce zice, ns cam periculos, spuse inginerul. Dar cum n-avem cu ce s atacm balena, cred c e mai bine s o lsm n pace. M mir totui, spuse reporterul, s vd o balen la aceast latitudine ! De ce te miri, domnule Spilett ? ntreb Harbert. Ne aflm tocmai n acea parte a Pacificului, pe care pescarii americani i englezi o numesc WhaleField" ] , i prin meleagurile astea, aezate ntre Noua Zeeland i America de Sud, se ntlnesc cele mai multe balene din emisfera austral.
1

Cmpul balenelor. (N. A.)

329

Nimic mai adevrat, rspunse Pencroff. Ce m mir ns, este c n-am mai vzut i altele pn acum prin aceste pri. Dar ce-mi tot bat eu capul cu balenele,- c tot nu ne putem apropia de ele ! i Pencroff se ntoarse la antier, oftnd cu prere de ru, cci n fiecare marinar zace un pescar, i dac este adevrat c plcerea de a pescui este direct proporional cu mrimea petelui prins, este uor de nchipuit ce simmnt ncearc pescarul n faa unei balene! i trebuie s se in seama c pentru ei nu putea fi vorba de o simpl plcere ! O astfel d e prad ar fi nsemnat o comoar pentru colonie, unde grsimea i fanoanele balenei puteau s gseasc nenumrate ntrebuinri. Dar se ntmpl totui un lucru ciudat: balena pe care o vzuser nu prea dornic s prseasc apele din apropierea insulei, aa c, de la ferestrele Casei de Granit sau de pe platoul Grancie-Vue, Harbert i Gedeon Spilett nu mai lsau ochianul, atunci cnd nu erau la vntoare, ba chiar i Nab, de lng plita lui, pndea cu ncordare toate micrile uriaei vieuitoare. Cetaceul ptrunsese adnc n golful Uniunii, pe care l cutreiera repede de la capul Mandibulei pn la capul Ghearei, folosindu-se de coada-i puternic, pe care prea s se propteasc, i atingnd uneori o vitez de dousprezece mile pe or. Cteodat, se apropia att de mult de insulia Salvrii, nct l vedeau ;n ntregime. Era ntr-adevr o balen austral, cu totul neagr i cu capul mai turtit dect acela al balenelor nordice. Arunca prin nrile sale, la mare nlime, trmbe de aburi sau de ap nu se tie precis cci orict pare de ciudat acest lucru, naturalitii i cu vntorii de balene nc nu au izbutit s aib aceeai prere n aceast privin. Ce mproc e a oare pe nri ? Ap sau aburi ? Cei mai muli naturaliti snt de prere c nmroc aburi care, dnd de aer rece, se condenseaz i cad sub form de ap.
330

Prezena acestui mamifer marin nu nceta s-i preocupe pe pionieri. Pencroff, mai ales, era nervos i nu-i mai era gndul la lucru. Ajunsese s rvneasc la aceast balen, aa cum rvnete un. copil la un lucru interzis. O visa i noaptea, i vorbea n somn despre ea. Este sigur c dac alupa ar fi fost gata, n-ar fi ovit nici o clip s porneasc n urmrirea ei. Dar ceea ce colonitii nu putuser s fac, ntmplarea fcu pentru ei i, n ziua de 3 mai, Nab, care sttea la fereastra buctriei, vesti cu mult glgie c balena fusese aruncat pe rmul insulei. Harbert i Gedeon Spilett, care erau gata de plecare, i lepdar putile, Pencroff zvrli toporul i mpreun cu Cyrus Smith i Nab se ndreptar spre locul unde fusese aruncat cetaceul. Balena zcea splat de flux pe plaja de la capul Epavei, la vreo trei mile de Casa de Granit. Astfel stnd lucrurile, nu se putea crede c avea s-i fie uor s se elibereze singur. n orice caz, pionierii trebuiau s se grbeasc s-i taie o eventual retragere. Se narmar deci cu cngi i ciomege, trecur n grab podul de peste rul Mercy, cobornd apoi malul drept al rului i, n mai puin de douzeci de minute, ajunser lng uriaa vieuitoare, deasupra creia se roteau n zbor stoluri dese de psri, Ce monstru ! strig Nab. Strigtul era ndreptit. Aveau n faa lor o balen austral uria, lung de optzeci de picioare, care putea s cntreasc, vreo sut cincizeci de mii de livre ! Ciudat ns : monstrul acesta nu se mica, nu se zbtea, i nu cuta s se ntoarc n larg cu ajutorul fluxului. Explicaia o aflar pionierii n curnd, fcnd nconjurul animalului, dup retragerea apelor. Balena era moart i, n partea dreapt a trupului, avea nfipt o cange. S fie oare pescuitori de balene prin mprejurimi ? ntreb grbit Gedeon Spilett. De ce s fie ? spuse marinarul. Pi cangea...

331

Ei, domnule Spilett, asta nu dovedete nimic, rspunse Pencroff. Snt balene care strbat mii de mile cu cangea nfipt n pntece i nu e lucru rar ca o balen lovit de cange n Nordul Atlanticului s vin s moar n Sudul Pacificului. Bine, dar... ncepu reporterul, nemulumit de rspunsul lui Pencroff. Tot ce se poate, i tie vorba Cyrus Smith. S ne uitm ns cu luare aminte la cange ; pescuitorii de balene au obiceiul s zgrie pe ea numele vasului lor. ntr-adevr, smulgnd cangea din pntecele animalului, Pencroff citi urmtoarea inscripie :
Maria-Stetia Vineyard
Un vapor din Vineyard 1 ! Un vapor din ara mea ! strig el. Maria-Stella 1 Frumos balenier, pe legea mea ! i ce bine l cunosc! Ah, dragii mei, un vapor din Vineyard ! Un balenier din Vineyard i, agitnd cangea, marinarul repeta impresionat numele drag, numele oraului n care se nscuse ! Apoi, cum nu se ateptau s apar Maria-Stella c s-i reclame balena vnat, hotrr s-o taie nainte de a intra n descompunere, cu att mai mull cu c.t psrile de prad, care de cteva zile pndeau aceast namil de carne, se artau hotrte s pu n s t p n i r e pe ea. Pionierii se vzur nevoii s foloseasc armele, pentru a le ndeprta. Se dovedi c balena era o femel, ale crei mamele conineau o mare cantitate de lapte care, potrivit prerii unora dintre naturaliti, seamn destul de mult cu laptele de vac, att n privina gustului, ct i a culorii i densitii. Pencroff, care lucrase odinioar pe un vas de pescuit balene, conduse operaiile tierii, destul de neplcute de altfel, i care inur trei zile ; nici unul dintre pionieri nu se ddu napoi de la aceast munc, nici chiar Gedeon Spilett, care, dup spusele
i Vineyard port din statul New - York. (N. A.)

marinarului, promitea s devin cu timpul un foarte bun naufragiat". Grsimea balenei, tiat n fii groase de dou picioare i jumtate, fu cioprit apoi n buci de vreo mie de livre fiecare i topit n vase mari de pmnt, aduse la faa locului. n felul acesta, evitau rspndirea mirosului ei neplcut n mprejurimile Casei de Granit. Cu toate c o treime se pierdu prin topire, le rmase totui destul grsime ; limba singur dduse ase mii de livre de ulei, iar buza mferioar, a>lte patru mii. Afar de grsime, care avea s le asigure pentru mult vreme stearin i glicerina de care aveau nevoie, mai obinur i fanoanele, pe care erau siguri c le vor ntrebuina, cu toate c umbrelele i corsetele nu erau la mod n insula lor. Falca de sus era prevzut de o parte i de alta cu opt sute de lame cornoase, ct se poate de flexibile, ca doi piepteni mari, ai cror dini, lungi de ase picioare, rein n gur miile de mici vieuitoare petiori i molute cu care se hrnete balena. Cnd totul fu gata, spre marea mulumire a operatorilor, psrile puser stpnire pe resturile prsite, consumndu-le pn la ultima frm, iar lucrrile de fiecare zi i reluar cursul la Casa de Granit. Totui, nainte de a rencepe lucrul pe antier, Cyrus Smith se apuc s fabrice nite unelte, care puser la grea ncercare curiozitatea tovarilor si. Lu o duzin de fanoane, pe care le tie n ase pri egale, ascuindu-le apoi la capete. - Dar la ce se mai ntrebuineaz i astea, domnule Cyrus ? ntreb H arbert dup ce operaia era isprvit. Ca s ucidem lupi, vulpi i chiar jaguari, rspunse inginerul. Chiar acum ? Nu, la iarn, cnd vom avea i ghea la ndemn . N u neleg... rspunse Harbert. Vei nelege, dragul meu ! zise inginerul. Instrumentul acesta nu a fost inventat de mine. El se bucur de mare cutare printre vntorii din insulele
333

Aleutine. Cnd va veni gerul, am s ndoi aceste fanoane i am s le stropesc cu ap, pn cnd le voi acoperi n ntregime cu o pojghi de ghea, care le va menine ndoite ; apoi, le voi risipi pe zpad, dup ce mai nti le voi nveli n grsime. Cred c i nchipui ce se ntmpl cnd un animal nfometat nghite o astfel de momeal. Cldura stomacului topete gheaa, fanonul se destinde i i- l perforeaz cu vrfurile sale ascuite. Stranic nscocire ! spuse Pencroff. Vom face astfel economie de gloane i de praf de puc, rspunse Cyrus Smith. Sistemul sta e mult mai bun dect capcanele, adug Nab. S ateptm deci iarna S-o ateptm ! n t r e timp, construirea corbi e i nainta mereu, nct, pe la sfritul lunii, pereii ei se ridicaser pn la jumtate. Se i vedea c forma vasului era excelent i c va fi n stare s nfrunte marea. Pencroff muncea cu o rvn nentrecut i doar natura sa robust l ajuta s in piept unui astfel de efort; dar tovarii si i pregtiser n tain o rsplat, mulumit creia, marinarul avea s cunoasc n ziua de 31 mai una din cele mai mari bucurii din viaa lui. n ziua aceea, dup cin, pe cnd se ridicau de la mas, Pencroff simi o mn, apsndu- l pe umr. Era Gedeon Spilett, care i spunea : Stai o clip, maestre Pencroff. Ai uitat desertul. Mulumesc, domnule Spilett, i rspunse marinarul, m duc s-mi vd de treab. Ce-ai spune de-o cafelu, dragul meu ? Nu e mare lucru ! Dar o pip ? Pencroff sri de pe scaun i nglbeni, vzndu- l pe reporter c-i ntinde o pip nfundat i pe Nab care nainta cu un crbune aprins. ncerc s spun ceva, dar nu fu n stare s scoat nici o vorb. Apoi apuc pipa, o duse la gur i o aprinse cu crbunele, trgnd cinci-ase fumuri, unul dup altul.
334

Un nor albstrui i parfumat se rspndi n ncpere i din adncurile acestui noura de fum se auzi o voce, care nu nceta s repete ca ntr-un delir; Tutun, tutun adevrat! Da, Pencroff, avem tutun, rspunse Cyrus Smith. i unde mai pui c este un tutun minunat! Pe toi sfinii, zise marinarul. Acum nu ne mai lipsete nimic pe insula noastr ! i Pencroff fuma, fuma, fuma ! i cine a mai fcut i descoperirea asta ? ntreb el n cele din urm. Fr ndoial c Harbert ? Nu, Pencroff, domnul Spilett a fcut-o. Mulumesc, domnule Spilett, strig marinarul, strngndu- l n brae pe reporter, care n viaa lui nu mai fusese astfel mbriat. Uf 1 Pencroff, rspunse Gedeon Spilett, de-abia trgndu-i sufletul. Recunotina trebuie s i-o mpri ntre Harbert, care a recunoscut buruiana asta, Cyrus care a preparat-o i Nab care s-a chinuit cu greu s pstreze atta vreme taina noastr ! Snt sigur, dragii mei, c va veni i ziua n care o s v rspltesc ! rspunse marinarul. Acum ne-am legat pe via i pe moarte.

CAPITOLUL XI Iarna. Btucitul lnii. Piua. Ideea fix a Iui Pencroff. Fanoanele. La ce poate folosi un albatros. Combustibilul viitorului. Top i Jup. Furtuni. Stricciuni la curtea de psri. O excursie la mlatin. Cyrus Smith e singur. Explorarea puului.

O dat cu venirea lunii iunie, care corespunde cu luna decembrie n zona boreal, sosea i iarna, aa c pionierii notri se ngrijir de confecionarea unor haine trainice i clduroase. Muflonii de la stn fuseser tuni, iar lna lor atepta s fie transformat n stof de haine.

336

Bineneles c Cyrus Smith nu avea la ndemn nici unul din instrumentele care se ntrebuineaz pentru torsul i esutul lnii, de aceea el i propuse s foloseasc proprietatea firelor de ln care se ncurc constituind prin simpla lor nclcire acea stof care se numete psl", atunci cnd snt presate n toate direciile. Psla se poate obine printr-o simpl b-' tucire", operaie care, dei scade elasticitatea stofei, i mrete n schimb posibilitatea de a pstra cldura. Lna muflonilor, alctuit din fire scurte, era ct se poate de potrivit pentru o astfel de operaie. Inginerul, ajutat de tovarii si, mpreun cu Pencroff care se vedea silit s-i prseasc din nou vasul drag ncepur prin a elibera lna de substana aceea uleioas cu care este mbibat i care se numete usuc. O inur douzeci i patru de ore n hrdaie pline cu ap nclzit la aptezeci de grade ; o splar apoi bine cu sod i cnd fu destul de bine uscat trecur la btucirea" ei, obinnd astfel o stof foarte grosolan, care n-ar fi avut nici o cutare n centrele industriale din Europa sau America, dar care era foarte preuit ,,pe piaa insulei Lincoln". Se tie desigur c stofele acestea erau cunoscute din timpurile cele mai ndeprtate i fuseser obinute prin aceleai mijloace pe care se pregtea s le foloseasc Cyrus Smith. Inginerul construi o main de presat ln, folosind cu dibcie fora mecanic produs de cderea de ap de pe plaj, ntreaga instalaie era o piu ct se poate de rudimentar, alctuit dintr-un ax, cu ajutorul cruia se ridicau i se lsau doi piloni verticali, care presau lna aezat n piu. Mai construir i un cadru din brne groase, care nconjura ntregul mecanism. Secole de-a rndul aa au artat piuele de pretutindeni, pn ce pilonii au fost nlocuii prin cilindri compresori, mulumit crora lna este supus unui adevrat laminaj, n loc s fie btucit" ca n trecut. Operaia se fcu sub ndrumarea lui Cyrus Smith i izbuti de minune. Lna, mbibat cu soluie de spun menit pe de o parte s uureze nmuierea,

strngerea i btucirea firelor de ln, fcndu-le totodat i mai lunecoase i, pe de alt parte, s le mpiedice s se destrame n timpul presrii fu scoas d i n piu sub forma unor buci groase de psl. Asperitile l inegalitile cu care nsi natura nzestreaz firele de ln ajutaser att de mult la alipirea i amestecarea lor, nct, n cele din urm, colonitii obinur psla, d in care puteau s-i fac att haine, ct i pturi. Desigur c nu fabricaser stof merinos, muselin, camir, alpaga, satin, catifea ori brocard, nici mcar flanel, ci doar psl totui insula avea oricum o industrie n plus. Avnd n sfrit i pturi groase, pe lng haine clduroase, pionierii puteau s nfrunte fr grij iarna anului 1866-18 6 7. P e la 20 iunie se ls ger i, spre marea lui prere de ru, Pencroff se vzu nevoit s ntrerup construirea corbiei, pe care, de altfel, era sigur c o va isprvi n primvar. Marinarul era stpnit de gndul de a face o cltorie de recunoatere pn n insula Tabor, cu toate c Cyrus Smith nu vedea ce-ar putea s aduc nou aceast expediie, pe care Pencroff o dorea mnat doar de curiozitate, neavnd ce s gseasc pe stnca aceea pustie i stearp. Inginerul se arta destul de ngrijorat la gndul c vor strbate o sut cincizeci de mile, cu totul necunoscute, pe bordul unui vas destul de mic. Se ngrozea gndindu-se la ceea ce s-ar putea ntmpla cu ei n largul mrii, n cazul cnd n-ar putea s ating insula Tabor i nici s se ntoarc pe insula Lincoln, cu att mai mult cu ct aveau de strbtut o regiune foarte periculoas a Pacificului. Cyrus Smith discuta adesea acest plan cu Pencroff, care ddea dovad de o ncpnare de nenvins, pe care singur nu era n stare s i-o explice. La urma urmelor, Pencroff,i spuse ntr-o zi inginerul, d-mi voie s-i amintesc c dup ce ai ludat att insula aceasta i dup ce i exprimi mereu regretul de a fi nevoit ntr-o zi s-o prseti, nu neleg cum poi fi tocmai dumneata acela care vrei s-o prseti primul.

20*

807

Vreau s-o prsesc doar pentru cteva zile, rspunse Pencroff. Att ct s m duc i s m ntorc, att et s-mi dau seama ce-i cu insula aceea. Dar nu nelegi c acum ea nu mai poate nsemna pentru noi nici pe departe ct insula Lincoln ? De asta snt sigur ! Atunci de ce s te aventurezi ? Vreau s tiu ce se petrece pe insula Tabor ! Dar nu se petrece nimic i nu are cum s se petreac ceva ! Cine tie ! i dac te prinde vreo furtun ? N-am de ce s m tem n timpul verii, rspunse Pencroff. Afar de asta, domnule Cyrus, fiindc snt totui silit s m gndesc la toate, v-a cere voie s- l i a u numai pe Harbert cu mine. Dar bine, Pencroff, rspund e inginerul, apsndu-i mna pe umrul marinarului, crezi c ne-am putea mngia vreodat dac vi s-ar ntmpla vreo nenorocire dumitale i acestui copil, pe care- l s o c o t i m cu toii fiul nostru ? Domnule Cyrus, rspunse Pencroff, ptruns de o ncredere nestrmutat, : nu v vom pricinui aceast durere. De altminteri nu vom mai vorbi despre aceast cltorie dect cnd va veni timpul potrivit, Snt sigur c dup ce vei vedea corabia gata nzestrat cu pnze i cu tot ce-i trebuie, cnd vei vedea cum ine la ap, cci vom face mpreun ocolul insulei, m vei lsa s plec fr nici o grij. Snt sigur c va fi o adevrat minune corabia dumneavoastr. Cred c este mai potrivit s spunem corabia noastr, Pencroff, zise inginerul zmbind, dezarmat pentru moment. Convorbirea se termin aici, ca s renceap alt dat, fr ca vreunul dintre ei s izbuteasc s- l conving pe cellalt. Prima zpad czu la sfritul lunii iunie. La stn adunaser mai dinainte nutre destul, ca s nu mai fie nevoii s-o viziteze zilnic ; hotrr totui s nu lase s treac o sptmn fr s dea pe acolo.
339

Pionierii puser din nou capcane i ncercar micile instrumente fabricate de Cyrus Smith. Aezar la marginea pdurii, de-a lungul potecii pe care obinuiau s umble fiarele ce coborau la lac, balenele ndoite printr-o pojghi de ghea, pe care le acoperiser cu un strat gros de grsime. Spre marea mulumire a inginerului, nscocirea pescarilor din Aleutine ddu rezultate minunate. Dousprezece vulpi, civa porci mistrei i chiar un jaguar czur prad pionierilor ; toate aceste animale muriser cu stomacul perforat. Trebuie s pomenim aici i despre ncercarea fcut de pionierii notri de a comunica ntr-un fel oarecare cu semenii lor. Gedeon Spilett se g n d i s e de multe ori s arunce n mare o sticl coninnd un mesaj, pe care s-ar fi putut s o poarte curenii pe vreun rm locuit, sau s se foloseasc de vreun porumbel. Dar i se prea cu neputin ca un porumbel sau o sticl s poat strbate distana de o mie dou sute de mile, care desprea insula de oricare alt inut. n ziua de 30 iunie, pionierii prinser cu mare greutate un albatros, pe care o mpuctur a lui Harbert l rnise uor la un picior. Era un exemplar foarte frumos, ale crui aripi, cnd erau ntinse, msurau zece picioare .i care, desigur, era n stare s strbat un ocean de mrimea Pacificului. Harbert ar fi dorit s pstreze minunata zburtoare, a crei ran se vindecase repede ; el susinea c poate s o domesticeasc. Gedeon Spilett ns l 'fcu s neleag c nu puteau s piard prilejul de a se pune n legtur cu vreun inut locuit al Pacificului, aa c Harbert ced. Dac albatrosul venea dintr-o regiune locuit, socoteau naufragiaii, cu siguran c se va ntoarce tot acolo, de ndat ce-i va recpta libertatea. Era foarte posibil ca Gedeon Spilett, n care reporterul nu murise, s fi fost mulumit c gsise prilejul s trimit n necunoscut un palpitant articol, n care povestea aventurile pionierilor de pe insula Lincoln !

El redacta deci o noti scurt, pe care o vr ntr-un scule de pnz cauciucat, cu rugmintea ctre acela care o va gsi s-o predea ziarului New-York Herald". Sculeul fu legat de gtul albatrosului i nu de laba sa, deoarece psrile acestea au obiceiul s se odihneasc pe suprafaa mrii ; apoi curierul lor fu eliberat, iar pionierii, destul de micai, l privir cum se pierdea printre ceurile ce acopereau zarea spre apus. ncotro se ndreapt ? ntreb Pencroff. Spre Noua Zeeland, rspunse Harbert. Drum bun strig marinarul, care nu avea prea mare ncredere n astfel de mijloace de coresponden. O dat cu sosirea iernii, prietenii notri reluar lucrrile n interiorul Casei de Granit; i reparar mbrcmintea i ntre altele fcur i pnze pentru corabie, croite din inepuizabilul nveli al aerostatului. n tim p u l lunii iulie domni un frig stranic, dar pionierii nu erau silii s economiseasc nici lemnele, ni c i crbunii. Cyrus Simth instalase un al doilea cmin n sala mare, n care i petreceau serile. n timp ce lucrau, stteau de vorb, iar cnd nu aveau de lucru, citeau, aa c timpul trecea cu folos pentru toat lumea. Era o adevrat plcere pentru ei s asculte mugetele vijeliei dezlnuite afar, aezai n sala luminat cu lumnri, bine nclzit cu crbuni, dup o mas bogat, cu cafeaua de soc fumegnd n cecue, cu pipele rspndind valuri de fum parfumat. Mulumirea lor ar fi fost desvrit de nu s-ar fi tiut att de departe de semenii lor, de patria lor. Vorbeau adesea despre ara lor, despre prietenii rmai acolo i despre avntul industriei. n cursul unei astfel de convorbiri, Gedeon Spilett puse urmtoarea ntrebare : Drag Cyrus, nu risc oare acest avnt al industriei i al comerului s fie oprit ntr-o bun zi ? Oprit ? De ce ?

341

Din

lipsa

crbunelui,

cel

mai

preios

minereu,

Da, cel mai preios, ntr-adevr, rspunse inginerul. Se pare c natura nsi a inut s se vad c t e s t e de preios, crend diamantul, care nu este altceva dect crbune pur, cristalizat. Dar nu vrei s spunei, domnule Cyrus, ntreb Pencroff, c n cazariele mainilor se va arde diamantul n locul crbunelui ? Nu, dragul meu, rspunse Cyrus Smith. Totui, relu Gedeon Spillet, recunoti c ntr-o bun zi crbunele va fi consumat n ntregime ? Ei ! Zcmintele de crbuni snt nc foarte mari, astfel c cei o sut de mii de muncitori care scot a n u a l o sut de chintale metrice, nu le-au epuizat nici pe departe ! Dar odat cu creterea consumului de crbuni, rspunse Gedeon Spilett, este de prevzut c aceti o sut de mii de muncitori vor deveni n curnd dou sute de mii i c extracia va fi dubl. Fr ndoial ! Dar s-au inventat noi maini, care vor permite s se exploreze mai intens zcmintele din Europa, iar minele din America i Australia vor face fa nc mult vreme cerinelor industriei. Cam ct timp ? ntreb reporterul. Cel puin dou sute cincizeci pn la trei sute de ani. Noi n-avem de ce s ne temem, zise Pencroff. Snt ns ngrijorat pentru strnepoii notri. Pn atunci se va gsi i alt combustibil, spuse Ha r b e r t . S sperm, rspunse Gedeon Spilett, cci altfel cum vor merge mainile ? Fr maini, ce vor deveni drumurile de fier, vapoarele, uzinele i tot ceea ce contribuie la progresul civilizaiei ? Oare ce s-ar putea ntrebuina n locul crbunelui ? ntreb Pencroff. Avei vreo idee, domnule Cyrus? Aproximativ, dragul meu. Ei, bine, ce s-ar putea arde n locul lui ?.
1 O sut de mii de muncitori n sigur, vorbind numai de America de Nord. (N. T.)

epoca

de

la

1870

i,

de-

Sil

Ap, rspunse Cyrus Smith. Ap, strig Pencroff. S

nclzim cu ap vapoarele cu aburi i locomotivele ! Apa va nclzi apa ? Da, da, apa ! Dar apa descompus n elementele sale componente, rspunse Cyrus Sniitb. Probabil c operaia aceasta se va face cu ajutorul electricitii, care va deveni o for puternic i uor de mnuit, cci printr-o lege inexplicabil, toate descoperirile mari parc se potrivesc i se completeaz la un moment dat. Da, dragii mei, cred c apa va fi ntrebuinat ntr-o bun zi drept combustibil ; hidrogenul i' oxigenul, care intr n compoziia ei, vor fi folosite mpreun sau separat i vor da un izvor nesecat de cldur i lumin, izvor mai bogat dect crbunele. Va veni o zi cnd magaziile vapoarelor i tenderele locomotivelor vor conine n loc de crbuni, aceste dou gaze comprimate, care vor arde n cazanele lor, degajnd o uria putere caloric. Nu avem prin urmare de ce s fim ngrijorai. Atta vreme ct pmntul va fi locuit, el va satisface toate nevoile locuitorilor si ; ei nu vor duce lips nici de lumin, nici de cldur,, dup cum nu vor duce lips nici de produse animale,, vegetale sau minerale. Cred c atunci cnd zcmintele de crbuni vor fi istovite vom nclzi i ne vom nclzi cu ap. Apa este crbunele viitorului. Tare a vrea s apuc vremurile acelea, spuse marinarul. Pentru asemenea minuni te-ai trezit cam devreme, Pencroff, spuse Nab, care pn atunci nu luase parte la discuie. Totui, nu cuvintele lui Nab ncheiar convorbirea, ci ltratul lui Top. Cinele avea. i de. data aceasta ltratul acela ciudat, care- l preocupa pe inginer. Ltrnd ntr-una, Top ncepu s se nvrteasc pe lng gura puului, care se afla la captul culoarului interior. Ce are Top de latr aa ? ntreb Pencroff. i de ce mrie Jup ? adug Harbert. ntr-adevr, urangutanul ddea semne de agitaie, ca i cinele i, lucru curios, ambele animale preau mai curnd nelinitite, dect nfuriate.
344

Fr ndoial, puul acesta este n direct legtur cu marea, spuse Gedeon Spilett, i un monstru marin vine din cnd n cnd s respire n adncul lui. Aa i este, rspunse marinarul. Nici nu poate fi alt explicaie... Haide, Top, taci odat adug Pencroff, ntorcndu-se spre cine. i tu, Jup, treci n edaia ta ! Maimua i dinele se potolir. Jup se duse la culcare, dar Top rmase n salon, mrind nfundat toat seara. Nu mai vorbir de acest incident, dar inginerul czu pe gnduri. n tot restul lunii iulie urmar cnd zile de ger, cnd de moin. Temperatura nu sczu ca n iarna precedent, dar n schimb avur de ndurat furtuni i vijelii puternice. Marea nvli din nou asupra rmului, producnd n cteva rnduri stricciuni la Cmin. Valurile de fund, uriae, care veneau s se sfarme de peretele Casei de Granit, erau att de puternice, nct preau provocate de un cutremur submarin. Aplecai la ferestrele lor, pionierii nu se puteau opri s admire spectacolul mre al oceanului, care se zbtea neputincios. Valurile se spulberau "n spume de o albea orbitoare, litoralul disprea sub nvala apelor vijelioase, iar stncile, n care era spat casa, preau s rsar chiar din mare, ale crei ceuri de aburi le nvluiau pn la mai mult de o sut de picioare nlime. n timpul acestor furtuni era greu, primejdios chiar, s te aventurezi pe oselele insulei, cci vijelia dobora muli copaci. Totui, pionierii nu lsau s treac o sptmn fr s se duc la stn. Din fericire, arcul strjuit de copaci i staulul se aflau la adpostul muntelui Franklin, aa c nu avur mult de suferit de pe urma uraganului. n schimb, curtea de psri, aezat pe platoul Grande-Vue, i prin urmare expus v n t u r i l o r de rsrit, suferi mari pagube. De dou ori zbur

345

acoperiul hulubriei, iar gardul se stric i el. Erau nevoii s refac totul, mult mai solid, cci acum se dovedise c insula Lincoln era aezat ntr-una din cele mai furtunoase regiuni ale Pacificului, fiind parc centrul marilor cicloni, care o biciuiau ca pe o sfrleaz numai c aici sfrleaz rmnea pe loc, iar biciul se nvrtea nencetat. n prima sptmn a lunii august, vijelia se potoli treptat i atmosfera, care prea pe veci osndit la zbucium, se liniti, dar temperatura sczu, gerul devenind foarte aspru. Termometrul cobor la minus opt grade Fahrenheit (22 centigrade). n ziua de 3 august, pionierii fcur o excursie, pe care o plnuiau de ctva timp, n sud-vestul insulei, spre mlatinile Tadornelor. Ei erau atrai de bogatul vnat acuatic, care slluia acolo n timpul iernii. Se aflau pe acolo rae slbatice, becaine, liie, cufundri i alte zburtoare, aa c pionierii hotrr s consacre o expediie de o zi ntreag pentru a vna d i n aceste psri. Nu numai Gedeon Spilett i Harbert, ci i Pencroff i Nab luau parte la expediie. Doar Cyrus Sniith nu merse cu ei, susinnd c are de lucru. El rmase singur la Casa d e Granit. Ca s ajung la mlatin, vntorii apucar pe drumul care ducea la portul Balonului, fgduind s se ntoarc seara. Top i Jup i ntovreau. De cum trecur rul Mercyv inginerul ridic podul i se ntoarse acas, cu gndul s pun n aplicare un proiect pentru care inea s fie singur. Plnuia s viziteze cu de-amnuntul puul interior, a crui gur se deschidea n interiorul Casei de Granit i care era n legtur cu marea, fiindc pe aici treceau odinioar apele lacului. De ce se nvrtea att de des Top n jurul acestui pu ? De ce ltra el att de ciudat i de ce prea att de nelinitit ? De ce se arta Jup la fel de nelinitit ? Oare s aib puul i alte ramificaii afar de legtura
346

vertical cu marea ? Duceau ramificaiile acestea spre alte regiuni ale insulei ? Iat ce dorea s tie Cyrus Smith i deocamdat inea s-o afle numai el. De.aceea h o t r s e s ncerce explorarea puului n lipsa tovarilor si i acum i se ivea cel mai bun prilej s-o fac. Era uor de cobort pn n fundul puului, ntrebuinnd scara destul de lung de frnghie, pe care nu o mai foloseau de cnd instalaser ascensorul. Inginerul trase scara pn la gur, care avea un diametru de ase picioare, i o arunc nuntru, dup ce legase zdravn captul ei de sus. Apoi aprinse un f elinar, lu un revolver i, vrndu-i un cuit la cingtoare, ncepu s coboare primele trepte. Zidul era aproape n ntregime neted, doar din loc n loc rsreau cteva coluri de stnc i, pe aceste ieituri, o fiin ndemnatic ar fi putut ntr-adevr s se ridice pn la deschiztura puului. Observnd acest lucru, inginerul plimb cu grij felinarul n jurul acestor ieituri, fr s gseasc vreo urm veche sau nou, care s-i dea de gndit. Apoi cobor mai adnc, cercetnd cu luare aminte pereii. Nimic suspect. Ajungnd la ultimele trepte, inginerul simi apropierea apei, care n clipa aceea era cu desvrire linitit. Nici la nivelul ei, i nici n alt parte a puului nu vzuse vreun culoar lateral, care s se ramifice n interiorul masivului. Peretele, lovit cu mnerul cuitului, suna plin. Pentru a ajunge n fundul puului i a se ridica apoi pn la gura lui, ar fi fost neaprat nevoie s se treac pe sub apele mrii, lucru ce nu l-ar fi putut face dect animalele marine. De altfel, era cu neputin de determinat n ce punct al litoralului i la ce adncime sub nivelul mrii se isprvea canalul. n c h e i n d u - i cercetrile, Cyrus Smith se urc napoi, trase scara, acoperi gura puului i se ntoarse .' gnditor n sala mare a Casei de Granit, spunndu-i : N-am vzut nimic i totui este ceva n puul sta "
347

CAPITOLUL XII

Echipamentul corbiei. O ofensiv a Jup e rnit. Jup e ngrijit i se vindec. este isprvit. Triumful lui Pencroff. Vasul venture". Cltorie de ncercare n jurul Un document neateptat.

vulpilor. Corabia Bonadinsulei.

Seara, c ei patru vntori se ntoarser suprancrcai. Pn i Top purta n jurul gtului un irag de psri vnate, iar Jup o cingtoare de becatine. Prieteni, strig Nab, , avem cu ce s ne trecem timpul 1 Vom avea o cmar frumoas, plin cu conserve i pateuri minunate, am ns nevoie de un ajutor. M bizui pe tine, Pencroff. Nu se poate, Nab, rspunse marinarul. M ateapt pnzele corbiei, aa c va trebui s te lipseti de ajutorul meu. Dar dumneata, domnule Harbert ? Eu, Nab, trebuie s m duc mine la stn, rspunse tnrul. Atunci poate c dumneavoastr, domnule Spilett, mi vei da o mn de ajutor ? Desigur, Nab, dac vrei, rspunse reporterul, dar te previn c dac mi vei dezvlui reetele tale am s le public. N-aveti dect, domnule Spilett, rspunse Nab. i iat cum a doua zi, Gedeon Spilett, devenit ajutorul lui Nab, se instala n buctrie. Inginerul l pusese i pe reporter la curent cu rezultatul explorrii sale din ajun i acesta era i el de prere c n jurul puului struie totui un mister. Gerul nu se muie. El se mai meninu o sptmn. Din aceast pricin pionierii nu prsir Casa'de Granit dect pentru a se repezi la curtea psrilor, ntreaga locuin era plin de miresmele plcute, pe care le rspndeau savantele preparaii culinare ale lui Nab i ale reporterului. Ei nu transformar ns n conserve ntreg produsul expediiei, cci vnatul se

348

pstra minunat pe frigul ce domnea, aa c toat colonia se nfrupta cu friptur de ra slbatic i de alte zburtoare, deci af i r m n d c e cel mai gustos vnat din lume. Pencroff, ajutat de Harbert, lucr de zor ntreaga sptmn i pnzele corbiei erau gata. Frnghii nu ie lipseau, cci puteau folosi toate frnghiile de la nveliul aerostatului. Cablurile, plasa i odgoanele balonului erau de cea mai bu n calitate i-i prinser foarte bine marinarului. Pnzele fur ntrite pe margini cu frnghii puternice, dar tot le mai rmseser destul material pentru a confeciona funiile necesare la legarea acestor pnze la coluri i cu care s le ridice i s le fixeze apoi de catarguri. Ct despre scripei Cyrus Smith i fabric, slujindu-se de' strungul pe care i- l instalase. i astfel, toate cele trebuitoare pentru nzestrarea corbiei fur gata cu mult naintea acesteia. Pencroff confeciona i un pavilion : albastru, rou i alb, folosind n acest scop plantele colorate ce creteau d in belug pe insul. Numai c n loc de treizeci i apte de stele, cte mpodobesc steagul Statelor Unite, marinarul zugrvi treizeci i opt, adug n d nc una pentru Statul Lincoln", pentru insula pe care o i considera alipit la patria sa. Dac nu n fapt, spunea el, dar cu sufletul ea aparine marii noastre ri". In ateptarea acestui eveniment, steagul fu arborat la fereastra din mijloc a Casei de Granit i pionierii l salutar cu trei puternice urale. n t r e timp, iarna se apropia de sfrit i prea c va trece fr nici un incident grav, cnd iat c, n noaptea de 11 august, platoul Grande-Vue fu ameninat s fie devastat complet. Pionierii dormeau adnc dup o zi de munc rodnic, cnd, pe la orele patru dimineaa, fur trezii de ltratul lui Top. De data aceasta, c i n e l e nu ltra lng gura puului, ci n faa uii, aruncndu-se peste ea de parc ar fi vrut s-o sparg. Jup ipa i el ct l inea gura. Ce e, Top ? strig Nab, care se trezise primul. Dar c i n e l e c o n t i n ua s latre.

349,

Ce s-a ntmplat ? ntreba i Cyrus Smith. mbrcndu-se n grab, pionierii se repezir cu toii la ferestre i le deschiser. Nu vedeau nimic, ns auzeau nite ltrturi ciudate n bezn. rmul prea npdit de animale ce nu se zreau n ntuneric. Ce s fie ? strig Pencroff. Lupi, jaguari sau maimue ! rspunse Nab. Drace S nu ajung cumva pe platou 1 spuse reporterul. i psrile noastre, strig Harbert, i z a r z a v a t u r i l e ?... Pe unde or fi trecut ? ntreb Pencroff. Au trecut desigur pe podeul dinspre plaj, rspunse inginerul, pe care unul dintre noi trebuie s- l f i uitat deschis. ntr-adevr, spuse Spilett, mi amintesc c l - a m lsat deschis... Frumoas isprav, domnule Spilett ! strig marinarul. Ce-a fost, a fost, rspunse Cyrus Smith. S vedem ce-i de fcut acum ! Pionierii i ddeau seama c jivinele, oricare ar fi fost ele, trecuser podeul din spre plaj i puteau s ptrund pe platou, urcnd malul stng al rului. De aceea trebuiau s ajung neaprat pe platou naintea fiarelor. Ce fel de jivine s fie oare? se ntrebar ei din nou, surprini de nite ltrturi mai puternice. Harbert tresri, amintindu-i c mai auzise asemenea ltrturi, n timpul primei lui vizite la izvoarele Prului Rou. Snt vulpi, spuse el. Pe ele ! strig marinarul. Se repezir toi spre coul ascensorului, narmai cu topoare, carabine i revolvere i coborr pe plaj. Animalele acestea snt primejdioase cnd snt n numr mare i nfometate. Totui, pionierii se aruncar fr s ovie n mijlocul haitei i primele mpucturi ce fulgerar ntunericul determinar retragerea celor dinti nvlitori.

31S

Trebuiau nainte de toate s mpiedice c u orice pre, ptrunderea jefuitorilor pe platoul Grande-Vue, unde semnturile i curtea de psri ar fi suferit, iar pagubele aduse lanului de gru ar fi fost poate imense l i r e p a r a b i l e . Dar cum platoul nu putea fi invadat dect dinspre malul stng al rului Mercy,- era destul ca pionierii s taie vulpilor calea n vreun fel pe ngusta fie de trm, cuprins ntre ru i falez. Aa stnd lucrurile, e ndreptar ntr-acolo, n timp ce haita de vulpi gonea n ntuneric, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff i Nab se aezar n aa fel, nct s formeze un front de ne t r e c u t . Top, cscnd flcile lui uriae, se aezase n faa lor, urmat de Jup, care mnuia o mciuc noduroas ca pe un buzdugan. Noaptea era foarte ntunecoas. Vulpile, n numr de vreo sut, se zreau numai la lumina mpucturilor, care nimereau de fiecare dat inta. Ochii lor strluceau ca nite crbuni aprini. Nu trebuie s treac 1 strig Pencroff. ; Nu vor trece ! rspunse inginerul. Dac vulpile nu trecur spre platou, aceasta nu nseamn c nici nu ncercar. Nvlitorii din ultimele rnduri mpingeau fr rgaz pe cei din fa, astfel c se isc o ncierare nverunat, n care pionierii luptau cu revolverele i topoarele. Nenumrate cadavre acoperir pmntul, dar ceata vulpilor nu se micora. Prea c peste pode trec mereu ali nvlitori, care sporeau rndurile agresorilor. Curnd, pionierii fur silii s lupte corp la corp i primir cteva rni, din fericire uoare. Cu un foc de revolver Harbert l salv pe Nab, cruia i srise n spinare o vulpe sprinten ca un rs. Top se lupta cu furie, repezindu-se la vulpi i gtuindu-le. Jup lovea vrtos cu ciomagul i zadarnic ncercau pionierii s- l r e i e . nzestrat pesemne cu ochi care vedeau prin ntuneric, el se vra mereu acolo unde era nvlmeala mai mare i i arta mulumirea, scond din c*nd n cnd un fluierat ascuit. Se avnt foarte departe i la lumina unui foc de revolver l zrir o clip cum inea piept voinicete la vreo ase vulpi mari.
351

Dup o lupt de doua ore, btlia se isprvi cu victoria pionierilor! Zorii zilei alungar cotropitorii ; ei o zbughir napoi peste pode, gonind spre nord. Nab ridic imediat podeul n urma lor. Cnd se crp de ziu pionierii numrar cincizeci' de cadavre ntinse pe plaj. Jup ! strig Pencroff. Unde este Jup ? Jup dispruse. Prietenul su, Nab, l strig, dar pentru prima oar Jup nu-i rspunse. ncepur cu toii s- l caute, tremurnd de fric pentru viaa lui. Ridicnd cadavrele ce ptaser zpada cu snge, l gsir pe Jup sub un adevrat morman de vulpi, ale cror flci i oase rupte dovedeau c avuseser de-a face cu mciuca viteazului urangutan. Bietul maimuoi nc mai inea n mini o frntur din ciomagul su. Lipsit de aprare, el fusese copleit de dumanul numeros i pieptul i era brzdat de rni adnci. Triete ! strig Nab, aplecndu-se deasupra lui. Las c- l scpm noi, rspunse marinarul ; l vom ngriji ca pe unul dintre ai notri ! Jup prea s neleag, cci i puse capul pe umrul lui Pencroff, ca i cum ar fi vrut s-i mulumeasc. Marinarul era el nsui rnit, dar att rnile sale ct i ale tovarilor si erau nensemnate, cci mulumit armelor de foc izbutiser s in fiarele la distan. Numai urangutanul era grav rnit; el czu n nesimire i continu s geam uor. Nab i Pencroff l transportar n starea aceasta pn la ascensor i l urcar apoi ncet n Casa de Granit. Acolo l culcar pe o saltea scoas dintr-un pat i-i splar cu mare grij rnile. Nici un organ principal nu prea s fi fost atins, dar Jup era foarte slbit din pricina pierderii de snge i avea' temperatur mare. Dup pansare, l duser n camera lui i l supuser la un regim sever, ca pe un om adevrat!" cum spunea Nab. Din cnd n cnd i se ddea s bea un ceai rcoritor, fcut din ierburile pstrate n farmacia Casei de Granit. Jup czu mai nti ntr-un somn adnc i agitat, apoi, respiraia lui devenind ncetul cu ncetul tot mai regu352

lat, fu lsat s se odihneasc n linite. Din cn d n cnd, Top venea tiptil s-i vad prietenul i lingea cu un aer trist o mn a lui Jup, ce atrna afar din pat. In aceeai diminea ngropar cadavrele vulpilor, pe care le trr pn n pdurea Far-West i le-aezar ntr-o groap adnc. Atacul suferit, care ar fi putut avea urmri grave, fu o lecie pentru pionieri, care nu se mai culcau nainte ca unul din ei s se fi asigurat c toate podurile erau ridicate i deci ei erau la adpost de orice pericol de acest fel. n timpul acesta, Jup, a crui stare i ngrijorase foarte mult, ncepu s se nzdrveneasc. Constituia lui robust l salv, temperatura sczu ncetul cu ncetul i Gedeon Spilett, care se pricepea la medicin, l socoti scpat. n ziua de 16 august, Jup ncepu s mnnce. Nab i prepara tot felul de dulciuri, pe care bolnavul le mnca cu poft, cci marele lui defect era lcomia i Nab nu fcuse nimic ca s- l dezvee. Ce s-i faci ? i rspundea el lui Gedeon Spilett, care l certa cteodat, susinnd c rsfa maimuoiul prea mult. Bietul Jup n-are alt plcere dect mncarea, iair eu snt mulumit c pot s- l rspltesc mcar n felul acesta ! Zece zile dup neplcuta ntmplare, n ziua de 21 august, domnul Jup se scul. Rnile i se cicatrizaser, i, dup toate probabilitile, avea s-i revie complet. Ca toi convalescenii, fu cuprins de o foame grozav i reporterul l ls s mnnce c t voia, avnd ncredere n instinctul animalelor, care le pune la adpost de excese. Nab era ncntat de pofta de mncare a ucenicului su. Mnnc, Jup drag, i spunea el, nu te lipsi de nimic ! i-ai vrsat sngele pentru noi i este de datoria mea s te ajut s i- l refaci ! In sfrit, n ziua de 25 august, Nab i chem tovarii. Domnule Cyrus, domnule Gedeon, domnule Harbert, Pencroff, venii repede ncoace ! Pionierii, care se aflau n sala cea mare, se scular i venir n camera lui Jup, unde-i chemase Nab.

2{

insula misterioas

S21

f Ce s-a ntmplat ? ntreb reporterul. Venii s vedei ! rspunse Nab, rznd cu hohote. Ce le vzur ochii ? Domnul Jup edea turcete pe pragul Casei de Granit i trgea linitit din lulea. Pipa mea ! strig Pencroff. Mi-a luat pipa I Ei, drag Jup, i- o druiesc 1 Fumeaz, dragul meu, fumeaz linitit Iar Jup scotea nori groi de fum i prea foarte mulumit. Cyrus Smith nu se art prea mirat de aceast ntmplare ; el cit mai multe cazuri de maimue domesticite, pentru care tutunul devenise o necesitate. Din ziua aceea, Jup avu pipa lui, atrnat la el n camer, precum i o mic provizie de tutun. i- o u m p l e a singur, o aprindea cu un tciune i prea cel mai fericit maimuoi din lume. Aceast potrivire de gusturi nu fcu dect s strng i mai mult prietenia dintre maimu i marinar. ' Cine tie dac nu este un om, i spunea cte o d a t Pencroff lui Nab. Te-ai mira dac ntr-o bun zi ar ncepe s vorbeasc? '* De loc, rspunse Nab. Singurul lucru care m mir este c nu vorbete nc, fiindc este singurul lucru care-i lipsete ! ' Tare tni-ar plcea, relu marinarul, s-mi spun ntr-o bun zi : Ce-ar fi dac am face schimb de pipe, drag Pencroff ?" Mda, n-ar fi ru, rspunse Nab. Ce pcat c este mut din natere ! n luna septembrie, iarna lu sfrit i pionierii se apucar din nou de lucru. Construirea corbiei nainta repede. Pereii erau gata i n interior fur sprijinii cu brne care fuseser ndoite la aburi i care legau trainic toate prile calei. Deoarece nu duceau lips de lemne, Pencroff i propuse inginerului s cptueasc interiorul n ntregime, pentru a obine o ct mai mare soliditate i impermeabilitate a vasului. Cyrus Smith, care se temea de ceea ce le-ar fi putut pregti viitorul, aprob ideea marinarului de a face vasul ct mai rezistent.

354

Cptuirea corbiei i puntea fur gata n ziua de 15 septembrie. ncheieturile, astupate cu cli de iarb de mare uscat, fur acoperite cu rin clocotit, pe care brazii pdurii o furnizau din belug. Amenajarea corbiei fu ct se poate de simpl. Lestul era alctuit din dousprezece tone de.bolovani, de. granit, fixai cu ciment, peste care fu aternut o podea de scnduri. ntreg interiorul corbiei fu mprit n dou camere, mobilate doar cu nite bnci, care serveau i drept Cuiere. Piciorul catargului principal susinea peretele despritor dintre cele dou camere, n care se intra prin dou chepenguri deschise n punte i care erau prevzute cu obloane. Pentru catarg, Pencroff gsi cu uurin copacul potrivit. Alese un brad tnr, drept, cu lemnul fr noduri, pe care-l ciopli la baz i- l rotunji la cap. Fierria necesar catargului, pupei i crmei, solid, dar grosolan, o fcur n atelierul de la Cmin. n sfrit, vntrelele, vrful catargului, cata r g e l e mici, va s t e l e , totul fu gata n prima, s p t m n a lunii octombrie i hotrr s ncerce corabia n apropierea insulei, pentru a-i putea da seama cum se comport pe mare i n ce msur o puteau folosi. n tot acest timp pionierii nu prsir nici celelalte lucrri. Stna se mri, cci turma de mufloni i de capre se mbogise cu o mulime de iezi, care trebuiau adpostii i hrnii. Pionierii cercetau mereu parcul de stridii, iepurria, zcmintele de crbune i de fier i fceau investigaii n prile nee x p l o r a t e nc ale Far-West-ului, care preau bogate n vnat. Mai descoperir i diferite plante indigene, care, dei nu aveau o ntrebuinare imediat, fceau ca provizia de produse vegetale a Casei de Granit s fie mai variat. Erau plante din familia ficoidelor, unele cu foi crnoase, bune de mncat, altele care produceau nite grune din care se putea face un fel de fin. n ziua de 10 octombrie, corabia fu lansat. Pencroff era nespus de fericit. Operaia reui de minune. Vasul, gata pregtit, fusese mpins pe butuci pn la extrema limit a rmului, unde fu luat de valurile mrii n flux i ncepu s pluteasc n aplauzele pionie-

21*

355

rilor. Pencroff nu art prea mult modestie n aceast mprejurare, iar acum, dup ce i dusese, munca la bun sfrit, era mndru i de faptul c i se acord titlul de cpitan al vasului. Ca s- l mulumeasc pe cpitanul Pencroff, cutar un nume pentru vasul lor, pe care, dup oarecare discuii, l numir Bonadventure", dup numele de botez al bravului marinar. ndat ce corabia fu luat de valuri, pionierii vzur c ea plutete foarte bine i c va fi n stare s navigheze sub toate vnturile. De altfel, aveau de gnd s fac de ndat o plimbare n larg, cci timpul era frumos, marea linitit, mai ales pe coasta de sud, i o briz plcut de la nord-vest ncepuse s bat de vreo or. Dar nainte de plecare, trebuiau s prnzeasc i s ia chiar provizii pe bord, pentru cazul cnd excursia s-ar fi prelungit pn-n sear. Inginerul abia atepta i el s ncerce vasul, care fusese construit dup proiectele lui, crora de fapt le adusese unele modificri, innd seama de sfaturile lui Pencroff. Deoarece marinarul nu mai pomenea de cltoria spre insula Tabor, Cyrus Smith ndjduia c-i schimbase gndul. Cu greu s-ar fi nduplecat el s ncuviineze ca doi sau trei dintre tovarii si s se aventureze n larg pe barca aceea, care nu putea s cntreasc dect cel mult cincisprezece tone. La ora zece i jumtate, toat lumea era pe bord ; Jup i Top nu lipseau nici ei. Nab i Harbert ridicaser ancora nfipt n nisip la gura rului, iar vasul Bonadventure", cu pavilionul fluturnd n vnt i cu p n z a l e ntinse, porni n larg, condus de Pencroff. Fur s i l i i s mearg cu vntul n fa, pentru a iei din golf i vasul merse bine. Cltorii de pe corabie erau nc n t a i . Aveau o nav bun, care la nevoie putea s le aduc mari servicii. Vremea fiind frumoas i briza prielnic, plimbarea fu minunat. Pencroff i scoase n larg, la trei sau patru mile de coast, n dreptul portului Balonului. Insula apru

356

atunci n toat ntinderea ei. nfiarea coastei dintre capul Ghearei i promontoriul Reptilei era foarte variat. La mal creteau pduri, n care verdele coniferelor se desprindea ntunecat din mijlocul arborilor pr/oaspt nfrunzii, mai ncolo, muntele Franklin domina inutul, atingnd norii cu crestele lui acoperite cu zpezi strlucitoare. Ce frumusei ! strig Harbert. Da, insula noastr este frumoas i bun, rspunse Pencroff. O iubesc cum mi-am iubit mama. Ea ne-a primit sraci i lipsii de toate i astzi ce le lipsete celor cinci copii ai ei care au picat din cer ? Nimic ! rspunse Nab, nimic nu le lipsete, cpitane ! i amndoi scoaser trei urale puternice n cinstea insulei lor. ntre timp, Gedeon Spilett, rezemat de catarg, desena panorama care se desfura n faa ochilor si. Cyrus Smith privea n tcere. Ei, domnule Cyrus, - ntreb Pencroff, ce spunei de vasul nostru ? Pare s se poarte destul de bine, rspunse inginerul. : Perfect ! Nu credei c am putea ntreprinde cu el o cltorie puin mai lung ? Ce cltorie, Pencroff ? Spre insula Tabor, de pild ? Dragul meu, rspunse Cyrus Smith, cred c n caz de nevoie va trebui s ne ncredinm fr ovire viaa vasului nostru, chiar dac ar fi vorba de o cltorie mai lung ; dar tii foarte bine c tare m-ar mhni s te vd pornind spre insula Tabor, atunci cnd nimic nu te silete. E bine s-i cunoti vecinii, rspunse Pencroff cu ncpnare, insula Tabor este vecina noastr, singura vecin pe care o avem. Ar trebui sri facem o vizit, cel puin de bun cuviin. Drace, zise Gedeon Spilett, prietenul nostru Pencroff ine i la etichet ! Nu in la nimic, mormi marinarul, necjit de

357

mpotrivirea inginerului, pe care ns n-ar fi vrut pentru nimic n lume s- l mhneasc. Gndete-te, Pencroff, rspunse Cyrus Smith, c nu te poi duce singur pn n insula Tabor. fmi ajunge un singur tovar. Fie, rspunse inginerul. Dar s-ar putea s lipseti colonia noastr de doi pionieri din cinci ci are. Din ase ! rspunse Pencroff. L-ai uitat pe Jup. Din apte, adug Nab. Top nu-i nici el de lepdat. Dar nu risc nimic, domnule Cyrus', relu Pencroff. S-ar putea s ai dreptate, Pencroff ; dar i-o spun nc o dat : v expunei fr s fie nevoie ! ncpnatul marinar nu rspunse nimic, hotrt s reia mai trziu convorbirea. El nu bnuia c n curnd o ntmplare avea s-i dea prilejul s transforme ntr-o oper de ajutorare ceea ce nu reprezenta acum dect un capriciu. n t r a d e v r, dup ce navigase n larg, corabia se ndrept spre portul Balonului. Trebuiau neaprat s verifice trectorile dintre bancurile de nisip i stnci, i s le nsemne la nevoie cu geamandure, deoarece golful acela mic avea s slujeasc drept rad pentru vasul lor. Ajunser la o jumtate de mil de coast i fuser nevoii s navigheze cu ocoluri, deoarece naintau mpotriva vntului. Bonadventure" i micorase viteza, cci briza domolit de nlimile insulei abia umfla pnzele, iar marea, neted ca o oglind, unduia puin doar la adierile unui vntule cu toane. , Harbert, care sttea la prova ca s arate drumul printre bancuri, strig pe neateptate : Mergi n direcia vntului, Pencroff ! Ce e ? ntreb marinarul sculndu-se. O stnc ? Nu... ateapt, spuse Harbert... nu vd bine... ia-o puin mai spre dreapta... bine... ntoarce puin. Cu aceste cuvinte, Harbert, care se culcase de-a lungul punii, vr repede braul n ap i se ridic strignd : O sticl !

358

inea n mn o sticl, pe care o gsise la civa pai de rm. Cyrus Smith lu sticla, scoase dopul n tcere i trase din ea o hrtie umed, pe care erau scrise urmtoarele cuvinte : Naufragiat... Insula Tabor: 153 long. V.3711' lat.S.

CAPITOLUL XIII

Se hotrte plecarea. Diferite presupuneri. Pregtiri. Cel trei cltori. Prima noapte. A doua noapte. Insula Tabor. Cercetri pe plaj. Cercetri n pdure. Nici o urm. Animale. Plante. O locuin. Pustietate.

Un naufragiat! strig Pencroff. Un naufragiat prsit la cteva sute de mile de noi, pe insula Tabor ! O, domnule Cyrus, acum n-o s v mai putei mpotrivi proiectelor mele. Nu, Pencroff, rspunse Cyrus Smith, i chiar doresc s plecai ct mai curnd. Bine, s pornim mine 1 Chiar mine. Inginerul inea n mn hrtia scoas din sticl. Sttu cteva clipe pe gnduri, apoi spuse : Din felul cum este redactat acest document, dragii mei, trebuie s tragem mai multe concluzii : mai nti naufragiatul din insula Tabor este un om cu bogate cunotine marinreti, deoarece d cu exactitate latitudinea i longitudinea insulei, aa cum le determinasem i noi ; n al doilea rnd el este englez sau american, documentul fiind scris n englezete. Ceea ce spui este foarte logic, rspunse Gedeon Spilett, i prezena acestui naufragiat explic venirea lzii pe rmul insulei noastre. De vreme ce exist un naufragiat, nseamn c s-a ntmplat

359

prin prile acestea i un naufragiu. Noroc c Pencroff a construit o corabie pe care s-a gndit s-o ncerce tocmai astzi, cci o singur zi de ntrziere ar fi fost de ajuns ca sticla s se fi spart de stnci. ntr-adevr, spuse Harbert, este o ntmplare fericit trecerea noastr pe aici, n timp ce sticla nc mai plutea. Nu i se pare nimic ciudat n toat ntmplarea asta ? l ntreb Cyrus Smith pe Pencroff. ; Nu vd nimic extraordinar, rspunse marinarul. Sticla asta, oricum, trebuia s ajung undeva i a ajuns la noi, n loc s ajung n alt parte. Se poate s ai dreptate, Pencroff, rspunse inginerul, i totui... : Dar, observ Harbert, nu putem ti dac sticla plutete pe mare de mult vreme? Nu vd cum, rspunse Gedeon Spilett. De altfel, documentul pare s fi fost scris de curnd. Ce prere ai, Cyrus ? E greu de rspuns. Oricum, aceasta o vom afla noi mai trziu ! rspunse Cyrus Smith. Ct dur schimbul acesta de cuvinte, Pencroff ntoarse corabia, fr s mai piard vreme, i cu toate pnzele ntinse se ndrepta cu repeziciune ctre capul Ghearei. Toi se gndeau la naufragiatul de pe insula Tabor, ntrebndu-se dac vor ajunge la timp s-! salveze, n viaa pionierilor se produsese un eveniment nsemnat. Ei nii erau naufragiai, dar se gndeau cu team c un altul poate fusese mai puin norocos dect ei, i de aceea socoteau de datoria lor s-i sar n ajutor. Ocolir capul Ghearei i pe la orele patru vasul ancor la gura rului Mercy. n aceeai sear plnuir toate amnuntele expediiei lor. Fiindc Harbert i Pencroff erau singurii care se pricepeau s conduc un vas, ppea firesc s plece numai ei. Plecnd chiar a doua zi, la 11 octombrie, puteau s ajung n ziua de 13 pe insula Tabor, cci vntul btea din direcia potrivit, aa nct nu le trebuiau mai mult de patruzeci de ore pentru o cltorie de o sut cincizeci de mile. Dac petreceau o zi pe

360

insul i fceau trei-patru zile pe drum la ntoarcere, n ziua de 17 cltorii puteau fi napoi pe insula Lincoln. Vremea era frumoas, barometrul urca lin, vntul sufla necontenit, totul prea s vin n ajutorul acestor oameni de treab, pe care o datorie omeneasc i mna departe de insula lor. Hotrr ca Cyrus Smith, Nab i Gedeon Spilett s rmn la Casa de Granit. n ultima clip ns trebuir s modifice acest plan : Gedeon Spilett, care nu-i uitase meseria de reporter, declar c, dect s piard o asemenea aventur, mai bine pleac not spre insula Tabor, aa nct l primir i pe el pe corabie. Toat dup masa transportar pe Bonadventure" cteva obiecte de aternut, unelte, arme, muniii, o busol i alimente pentru o sptmn, i cnd totul fu ncrcat pe vas, pionierii se ntoarser la Casa de Granit. A doua zi, la cinci dimineaa, i luar rmas bun, foarte micai, apoi Pencroff, ntinznd pnzele, se ndrept spre capul Ghearei, pe care trebuia s- l ocoleasc nainte de a se ndrepta direct spre sud-vest. Vasul ajunsese la un sfert de mil de rm, cnd cltorii zrir n vrful Casei de Granit doi oameni, care le fceau semne. Erau Cyrus Smith i Nab. Prietenii notri ! strig Gedeon Spilett. Iat prima noastr desprire dup cincisprezece luni !... Pencroff, reporterul i Harbert fcur un ultim semn de rmas bun i Casa de Granit dispru dup stnci. n primele ore ale zilei Bonadventure" se meninu n apele insulei Lincoln, care semna, vzut de departe, cu un co de verdea, din mijlocul cruia se ridica muntele Franklin. nlimile ei micorate de deprtare i ddeau o nfiare puin potrivit, pentru a atrage navigatorii pe rmurile ei. Plutind la zece mile de rm, depir pe la ora unu capul Reptilei. De la acea deprtare nu mai puteau deosebi rmul apusean al insulei care se ntindea pn la poalele muntelui Franklin. Trei ore mai trziu, insula Lincoln dispru cu desvrire n zare. Vasul Bonadventure" se lsa uor condus, tia adnc valurile i nainta repede. Pencroff ntinsese

361

pnza catargului mare i, conducndu-se dup busol, mergea n linie dreapt spre insula Tabor. Din cnd n cnd, Harbert l nlocuia la crm i tnrul avea o mn att de sigur, nct marinarul nu-i putea, gsi nici un cusur. Gedeon Spilett vorbea cnd cu unul, cnd cu cellalt i, la nevoie, d dea o mn de ajutor. Cpitanul Pencrof era foarte mulumit de echipajul lui i vorbea chiar de un sfert de rom pe echip", ca rsplat. Spre sear, secera lunii, care abia la 16 avea s fie n primul ptrar, se art pe cerul umbrit de amurg, ns .dispru curnd. Noaptea era ntunecoas, dar nstelat, prevestind o zi frumoas. Pencroff Cobor pnza din vrful catargului, pentru a nu fi surprins cumva de vreo pal de vnt mai puternic. Poate c nu era nevoie s ia aceast msur, noaptea fiind linitit, dar marinarul era prevztor. Reporterul dormi aproape toat noaptea. Pencroff i Harbert fceau cu schimbul la crm. Marinarul avea ncredere n Harbert ca n el nsui, i ncrederea sa era ndreptit de sngele rece i nelepciunea tnrului. Biatul primea instruciunile marinarului ca un adevrat timonier, neabtndu-se nici mcar cu o linie de la cursul indicat. Noaptea i ziua urmtoare se scurser linitite. Direcia sud - v e s t fu meninut, toat ziua, astfel c Bonadventure" trebuia s acosteze chiar pe insula Tabor, presupunnd c nici un curent necunoscut nu o va ndeprta de ea. Marea pe care o strbteau era cu desvrire pustie. Numai albatroii preau s cutreiere spaiul cuprins ntre insula Tabor i insula Lincoln i reporterul se ntreba d ac nu cumva una din aceste psri vnjoase era chiar aceea creia i ncredinase mesajul su adresat ziarului New-York Herald". Cnd te gndeti c ne aflm tocmai n vremea cnd pescuitorii de balene se ndreapt spre sudul Pacificului, observ Harbert. ntr-adevr, nu cred s existe o mare mai puin umblat, sau mai bine zis mai prsit dect aceasta !

362

Mie nu mi se pare chiar aa de pustie ! rspunse Pencroff. Cum asta ? ntreb reporterul. Pi nu sntem noi pe aici? Dar ce, corabia noastr este o epav ? Noi nu sntem oameni ? i Pencroff rse de gluma sa. Spre sear socotir c vasul strbtuse de la plecare o sut douzeci de mile, adic vreo trei mile pe or. Briza era slab i cu tendin de scdere. Dac ns socotelile lor erau bune i direcia exact, insula Tabor trebuia s se arate a doua zi n zori. Nici Gedeon Spilett, nici Harbert i nici Pencroff nu nch i s e s e r ochii n noaptea de 12 spre 13 octombrie, fiind cu toii foarte emoionai. Era atta nesiguran n ncercarea lor ! Se apropiau oare de insula Tabor ? Se mai afla oare pe insul naufragiatul n ajutorul cruia veneau ? Cine era omul acesta ? Nu va aduce o are tulburri prezena lui n mica lor colonie, att de unit pn acum? Va consimi el s schimbe o nchisoare cu alta ? Toate aceste ntrebri, care trebuiau s capete rspuns a doua zi, nu-i lsau s doarm. n zorii zilei cltorii cercetau cu ncordare ntreg orizontul, spre vest. Pmnt! strig Pencroff, pe la orele ase dimineaa. i cum Pencroff nu se nela niciodat, curnd un rm se ivi n faa lor. Se poate lesne nchipui bucuria micului echipaj Peste cteva ore aveau s Coboare pe insul ! Insula Tabor, un fel de coast joas, abia rsrit din valuri, se afla doar la o deprtare de cincisprezece mile. ndreptar vasul spre ea i, pe msur ce rsrea soarele, zrir ici, colo cte un pisc. Este mai mic dect insula Lincoln, observ Harbert, i i datoreaz probabil existena acelorai frmntri submarine. La ora unsprezece dimineaa, vasul Bonadventure" ajunse la dou mile de coast i Pencroff l conducea cu mult bgare de seam n aceste ape necunoscute.

363

Acum insula putea fi cuprins cu vederea n toat ntinderea ei ; ici, colo se zreau grupuri de arbori de cauciuc nfrunzii i ali copaci nali, de felul acelora care creteau i n insula Lincoln. Dar, lucru ciudat, nicieri nu se ridica vreun nor de fum, care s trdeze prezena unui om, nicieri pe litoral nu se zrea vreun semnal. i totui, documentul era limpede % exist un naufragiat pe insul i acest naufragiat ar fi trebuit s stea la pnd pe rm. ntre timp, corabia nainta printre trectorile destul de ntortochiate dintre stnci i Pencroff observ cu luare-aminte toate cotiturile drumului. l pusese pe Harbert la crm, iar el sttea la prova cercetnd apele, gata n orice clip s strng pnzele, a cror frnghie o inea n mn. Gedeon Spilett cerceta rmul prin ochian, fr s vad nimic deosebit. n sfrit, pe la amiaz, prova corbiei se lovi de o plaj de nisip. Aruncnd ancora, echipajul strnse pnzele i cobor pe uscat. Nu ncpea nici o ndoial c se aflau pe insula Tabor. Pe hrile cele mai recente nu se gsea nici o alt insul n aceast margine a Pacificului, ntre Noua Zeeland i coasta american. Vasul fu bine legat ca s nu fie luat de reflux ; apoi, Pencroff cu cei doi tovari ai si, bine narmai, o luar de-a lungul rmului, n direcia unui con nalt de aproximativ dou sute cincizeci de picioare, ce se nla la vreo jumtate de mil. Din cretetul acestui deal, spuse Gedeon Spilett, ne vom forma o oarecare idee despre nfiarea insulei, lucru care ne va uura cercetrile. Prin urmare, vom face i noi, spuse Harbert, la fel cum a procedat domnul Cyrus pe insula Lincoln, atunci cnd s-a urcat mai nti pe muntele Franklin. Chiar aa, rspunse reporterul. Este lucrul cel mai bun 1 Tot vorbind, exploratorii naintau de-a lungul unei puni, care se termina chiar la poalele conului. Stoluri de porumbei i rndunele de mare, asemntoare
364

celor din insula Lincoln, zburau n faa lor. n pduricea din stnga punii se strni un freamt uor printre ierburi, care trda prezena unor animale ce o luaser la fug ; dar nimic nu arta c insula este locuit. Ajuni la poalele conului, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett l urcar n cteva minute i privirile lor cercetar ntreg orizontul. Se aflau pe o insul cu un diametru de cel mult ase mile, de form oval, alungit, cu foarte puine capuri, promontorii i golfuri. De jur-mprejur, pn n fundul zrilor se ntindea marea pustie. Nu se zrea nici un rm i nici un catarg ! Mica insul, n ntregime mpdurit, nu prezenta varietatea insulei Lincoln, stearp i slbatic ntr-o parte, roditoare i bogat ntr-alta. De-a curmeziul insulei curgea printr-o pune un pria, vrsndu-se n mare printr-o gur ngust. Nu-i prea ntins insula, spuse Harbert. Da, ar fi fost cam mic pentru noi, spuse i Pencroff. i pare nelocuit, zise reporterul. ntr-adevr, - observ Harbert, nimic nu trdeaz prezena omului. S coborm totui, spuse Pencroff, i s cutm. Marinarul i tovarii si se ntoarser pe rm, la locul unde lsaser corabia. Hotrr apoi s fac nconjurul insulei, mergnd de-a lungul rmului, nainte de a se aventura n interior. n felul acesta, nici un punct nu putea rmne necercetat. Plaja era neted, strpuns din loc n loc de nite stnci mari, pe care le ocoleau. Exploratorii coborr spre sud, strnind stoluri de psri de ap i turme de foci, care se aruncau n mare de cum i zreau. Animalele astea, observ reporterul, au mai vzut oameni. Se tem de noi, deci cunosc oamenii. Peste o or, cltorii ajunser- la extremitatea de sud a insulei, terminat printr-un cap ascuit, i o luar ndat spre nord, mergnd de-a lungul coastei
365

apusene, care i ea se nfia nisipoas i stncoas, mrginit de pdurea deas. Nu gsir nici o locuin i nu zrir nici o urm de picior omenesc pe ntreg perimetrul insulei, pe care- l strbtur n patru ore. Lucrul prea oricum foarte ciudat, i le venea s cread c insula Tabor nu era, sau nu mai era locuit. La urma urmei, documentul putea s aib tot att de bine cte v a luni sau civa ani ; se putea prin urmare ca naufragiatul s fi murit dobort de lipsuri sau s fi fost repatriat. Prnzind n grab pe corabie, Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert fceau tot felul de presupuneri, mai mult sau mai puin vrednice de crezare. La ora cinci dup-amiaz i reluar expediia, aventurndu-se n pdure. : Prin faa lor fugeau nenumrate animale, mai ales capre i porci, aparinnd speciilor europene. Se putea s le fi debarcat vreun balenier pe insul, unde se nmuliser cu repeziciune. Harbert se gndi s ia cu el vreo dou perechi pe insula Lincoln. Deci, fr ndoial, insula fusese locuit cndva de oameni. Lucrul deveni i mai evident atunci cnd gsir n pdure crengi, trunchiuri i copaci dobori cu toporul, i peste tot urme de mn omeneasc. Dar copacii putrezii preau tiai cu muli ani n urm. Urmele de topor erau acoperite cu muchi, i pe potecile care cu greu se mai zreau, creteau ierburi. Dup cum vedei, observ Gedeon Spilett, urmele acestea dovedesc nu numai c au debarcat oameni pe aceast insul, ci i mai mult, c au locuit aici ctva timp. Cine au fost acei oameni ? Ci au fost ? Ci au rmas ? Documentul, spuse Harbert, pomenete de un singur naufragiat. Atunci, - rspunse Pencroff, trebuie s- l g s i m , presupunnd c se mai afl pe insul. Pornir mai departe, urmnd poteca ce tia insula de-a curmeziul, mergnd astfel de-a lungul prului ce se vrsa n mare.

366

Cteva plante dovedeau c omul' trecuse pe aici, lucru pe care l confirmau de altfel i animalele de origine european, i unele lucrri fcute de mna omului, n unele locuri, n mijlocul luminiurilor, se vedeau foarte bine urmele unor culturi de: zarzavat, semnate odinioar. Cu nespus bucurie, Harbert descoperi printre ele cartofi, salat, mcri,. morcovi, varz, napi. N-avea dect s le culeag seminele, ca s mbogeasc flora insulei Lincoln. Foarte bine ! spuse Pencroff. Ce o s se mai bucure Nab ! Chiar dac nu gsim naufragiatul, cltoria noastr tot nu a rmas fr folos.. -H Mda, - mormi Gedeon Spilett, dar halul n care se gsesc aceste plante,- m face s cred c insula, nu mai este locuit, de mult. Asta aa e, spuse i Harbert. Un locuitor, oricare ar fi el, n-ar lsa nengrijit o cultur att de nsemnat. Da ! spuse Pencroff, naufragiatul a plecat ..!'.. Este de presupus... n cazul acesta sntem silii s credem c documentul este destul de vechi ? Desigur ! i c sticla a ajuns lng insula Lincoln, dup ce a plutit vreme ndelungat pe mare ? Tot ce se poate, rspunse Pencroff. Dar iat c se ntunec i cred c ar fi mai nimerit s ne ntrerupem cercetrile. . S ne ntoarcem la , corabie i le rencepem mine, hotr reporterul. Prea lucrul cel mai potrivit. Erau gata s porneasc spre rm, cnd Harbert, ar t n d ceva, ce se zrea printre copaci, strig : O locuin ! Se ndreptar toi trei n grab spre locuina artat, n lumina amurgului constatar c era cldit din scnduri ce fuseser acoperite cu pnz gudronat. Pencroff, mpinse ua, pe jumtate nchis, intrnd grbit. Locuina era goal.
367

CAPITOLUL XIV

Inventar. Noaptea n locuina prsit. Cteva litere. Noi cercetri. Animale i plante. Harbert trece printr-o mare primejdie. Pe bord. Plecarea. Vreme rea. O scprare de lumin. Pierdui n larg. Un foc ce se aprinde la timp.

ncremenii n ntunericul ce se lsase, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett tcur ctva timp. Apoi Pencroff ncepu s strige tare, dar nu primi nici un rspuns. Marinarul ciocni amnarul i aprinse o crengu uscat. Flacra lumin o clip ncperea ce prea prsit de mult. n fund se afla un cmin grosolan, cu puin cenu rece n vatr, peste care zcea un bra de lemne uscate. Pencroff apropie vreascul aprins i lemnele trosnir, rspndind o lumin vie. Marinarul i tovarii si zrir atunci la lumina lor un pat rvit, cu pturi umede i nglbenite de vreme, ce nu mai fuseser folosite de mult; ntr-un col al vetrei zceau dou ceainice ruginite i un cazan rsturnat; se mai afla n ncpere i un cufr cu nite haine de marinar mucegite. Pe mas se vedea un tacm de cositor i o carte roas de umezeal ; ntr-un col zceau aruncate cteva unelte, o lopat, un trncop, o sap i dou puti de vntoare, dintre care una era frnt ; pe o poli, fcut dintr-o sc n d u r , gsir un butoia cu praf de puc, neatins, un butoia de alice i mai multe cutii cu capse de fitiluri. i totul era acoperit de un strat gros de praf, adunat desigur n decursul anilor. Nu e nimeni, spuse reporterul. *-* ntr-adevr ! rspunse Pencroff. Casa asta de mult n-a mai fost locuit, observ Harbert. : Da, de mult ! rspunse reporterul. Domnule Spilett, spuse Pencroff, cred c ar fi mai bine s ne petrecem noaptea n locuina aceasta, n loc s ne ntoarcem pe bord.

368.

Ai dreptate, Pencroff, rspunse Gedeon Spilett, i dac se napoiaz proprietarul, cred c nu se va plnge prea mult, gsind locul ocupat! Nu se va mai ntoarce, spuse marinarul, dnd din cap. Crezi c a plecat de pe insul ? ntreb reporterul. Dac pleca, lua cu el i armele, i uneltele, rspunse Pencroff. tii bine ct valoare au astfel de lucruri pentru un naufragiat. Nu ! Nu ! repet marinarul cu voce hot r t . Nu I El n-a prsit insula. Dac ar fi plecat cu o barc fcut de el, cu att mai mult n-ar fi prsit aceste obiecte de prim necesitate Nu! El se afl pe insul! In via ? ntreb Harbert. In via sau mort. Dac a murit, nu avea cum s se ngroape singur, aa c i vom gsi cel puin rmiele. Hotrr deci s petreac noaptea n casa prsit. O grmad de lemne, ce se gsea ntr-un col, le ajut s-o nclzeasc cum trebuie. Cu ua nchis, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett edeau pe o banc, vorbind puin, ns reflectnd mult. Erau ntr-o stare sufleteasc ciudat, care-i fcea s se atepte la orice, de aceea i ascultau cu ncordare zgomotele de afar. Dac s-ar fi deschis pe neateptate ua i n faa lor ar fi aprut un om, nu ar fi fost de loc surprini, dei locuina prea prsit. Erau gata s strng mna omului aceluia, a naufragiatului, prietenul lor necunoscut, pe care l ateptau. Dar nu se auzi nimic, ua nu se deschise i ceasurile se scurgeau fr s aduc vreo schimbare. Ce lung li se pru noaptea ! Doar Harbert dormi dou ore, cci la vrsta lui somnul era foarte necesar. Doreau s-i reia ct mai curnd cercetrile ncepute n ajun i s scotoceasc insula pn n colurile ei cele mai tinuite. Judecata lui Pencroff prea ndreptit : deoarece uneltele i armele rmseser n casa prsit, se putea deduce c stpnul ei este mort. Trebuia ns ca cel puin rmiele s fie cutate i ngropate.
22 369

Se lumin de ziu. Pencroff i tovarii si ncepur s cerceteze locuina. Ea fusese cldit ntr-un loc minunat, la poalele unui deal, umbrit de civa copaci mari i frumoi, n faa ei fusese croit un lumini larg, prin care privirea strbtea pn la mare. Luminiul era nconjurat, cu un grdu drmat, ce ajungea pn la rm, unde se afla i gura prului. Locuina era construit din scnduri, i era lesne de vzut c ele proveneau din resturile unei corbii. Se putea deci presupune c un vas avariat fusese aruncat pe rmul insulei ; singurul membru care scpase cu via din ntreg echipajul i construise o locuin din resturile corbiei, avnd uneltele trebuitoare. Lucrul deveni i mai vdit cnd Gedeon Spilett, care se nvrtea n jurul casei, zri pe o scndur c t e v a litere terse: BR TAN A . Britani a ! strig Pencroff, pe care reporterul l chemase. Multe corbii poart numele acesta, aa c n-a putea s spun dac a fost un vas englez ori american. N-are nici o importan, Pencroff ! Nici o importan, ntr-adevr, rspunse marinarul, iar pe supravieuitor, de orice naie ar fi el, l vom scpa dac mai triete. Dar nainte de a rencepe cercetrile s ne ntoarcem la vasul nostru. Pencroff se simea cuprins de oarecare ngrijorare, gndindu-se la corabie. Te pomeneti c insula este totui locuit, i vreun locuitor o fi pus mn a pe vas... Ddu din umeri, zmbind la acest gnd znatic. Oricum ns, marinarul n-avea nimic mpotriv s ia masa pe bord. Calea gata croit nu era lung s tot fi avut o mil. Pornir cercetnd cu atenie pdurea i desiurile, prin care caprele i porcii miunau cu sutele. Dup douzeci de minute, Pencroff i tovari si i regsir corabia, priponit de ancora adnc nfipt n nisip.
370 ,

Pencroff rsufl uurat. La urma urmei corabia era odrasla lui i era firesc s fie uneori mai ngrijorat dect ar fi trebuit. Se urcar pe bord i prnzir n aa fel, nct s poat cina ct mai trziu; apoi, i rencepur cu mult grij cercetrile. De altfel, nu prea de'necrezut c singurul locuitor al insulei murise, de aceea Pencroff i tovarii si cutau mai curnd urma unui mort dect a unei fiine vii 1 Cercetar n zadar, scotocind desiurile care acopereau insula. n cele din urm fur silii s admit c nu mai rmsese nici o urm din cadavrul naufragiatului, care, fr nici o ndoial, fusese nghiit pn la ultimul ciolan de vreo fiar slbatic. Mine n zori plecm, le spuse Pencroff tovarilor si, care, pe la dou dup-amiaz, se culcaser la umbra unor pini ca s se odihneasc puin. Cred c putem lua, fr nici o grij, uneltele care au aparinut naufragiatului, adug Harbert. Da, cred i eu, rspunse Gedeon Spilett. Armele i uneltele acestea vor ntregi. inventarul Casei de Granit. Dac nu m nel, provizia de praf de puc i de alice este destul de mare. Da, rspunse Pencroff. S nu uitm s prindem vreo dou perechi de porci, cci ducem lips de ei pe insula Lincoln. i s lum ceva semine, adug Harbert. Atunci ar fi poate bine, spuse reporterul, s mai rmnem o zi aici, ca s adunm tot ce-ar putea s ne foloseasc. Nu, domnule Spilett, rspunse Pencroff, - a vrea s plecm mine n zorii zilei. Vntul are tendina s-i schimbe direcia, lucru foarte potrivit pentru cltoria de ntoarcere. Atunci s nu ne pierdem timpul ! spuse Harbert, sculndu-se. S nu ne pierdem timpul, repet Pencroff. Tu, Harbert, adun seminele acelea, c te pricepi mai bine dect noi. Domnul Spilett i cu mine vom cuta s

22*

371

prindem civa porci i cred c vom izbuti, cu toate c nu- l avem pe Top. Harbert apuc pe poteca ce ducea spre partea cultivat a insulei, pe cnd marinarul i reporterul intrar direct n pdure. Ct despre porci, acetia fugir la vederea lor i, grozav de sprinteni, nu preau de loc dispui s se lase prini ; totui, dup o jumtate de or de alergtur, vntorii izbutir s nhae o pereche ce se ascunsese ntr-un tufi ; n clipa aceea, nite ipete ngrozitoare izbucnir la cteva sute de pai, nspre nordul insulei. Aceste ipete erau ntovrite de nite rcnete care nu aveau nimic omenesc. Pencroff i Gedeon Spilett srir n picioare, iar porcii profitar de ocazie ca s o rup la fug, tocmai n clipa n care marinarul se pregtea s-i lege. E vocea lui Harbert, spuse reporterul. Hai repede ! strig Pencroff. Marinarul, nsoit de Gedeon Spilett, s' 1 ndrept n goan spre locul de unde se auzeau strigtele ; la cotitura potecii, ling un lumini, l zrir pe biat trntit la pmnt, luptndu-se cu o fiar slbatic, probabil vreo maimu uria, care era ct pe-aci s-l omoare. P e n c r o f f i Gedeon Spilett Se n pustir asupra fiarei, dobornd-o la pmnt, i- l scpar astfel pe Harbert. Marinarul era foarte voinic, iar reporterul nu era nici el mai prejos, aa c monstrul fu legat cobz, cu toat mpotrivirea lui, fiind astfel redus la neputin. . Nu te doare nimic, Harbert ? ntreb Gedeon Spilett. Nu, nimic ! Ah ! Bine c nu te-a rnit maimua asta ! strig Pencroff. Dar nu este o maimu i rspunse Harbert.Pencroff i Gedeon Spilett se uitar abia atunci la fiina ciudat care zcea la pmnt. ntr-adevr nu era o maimu ! Era o fiin omeneasc ! Era un om ! Dar ce om ! Un slbatic n toat

372

puterea cuvntului, i cu att mai ngrozitor, cu c t p r e a cu totul abrutizat. n s p i m n t t o a re a fiin, care era totui un om, avea prul vlvoi, o barb lung i atrna pe piept, iar trupul su gol era acoperit de o zdrean legat peste olduri. Privirea i era slbatic, minile uriae aveau gheare lungi, pielea de culoare nchis prea tbcit, iar clciele lui ntrite preau nite copite. Se putea pe drept cuvnt nate ntrebarea dac n acest nenorocit mai slluiete o scnteie de nelegere, sau dac doar instinctul brutei mai rmsese n el. Eti ntr-adevr sigur c este un om ? l ntreb Pencroff pe reporter. Din nefericire nu mai poate fi ndoial, rspunse acesta. S fie oare naufragiatul nostru ? ntreb Harbert. Cred c da, rspunse Gedeon Spilett, dar nenorocitul nu mai are nimic, omenesc n el ! Reporterul avea dreptate. Era limpede c singurtatea fcuse din omul acesta un adevrat slbatic. Din gtlejul su nu mai ieeau dect nite sunete nearticulate, ce se strecurau printre dinii care se ascuiser pentru a sfia carnea crud. Se prea c memoria l prsise de mult, i c nu mai tia s se foloseasc de unelte -i de arme, nici s aprind un foc! Devenise foarte sprinten i mldios, dar aceste caliti fizice se dezvoltaser n dauna celor intelectuale. Gedeon Spilett i vorbi. Se prea c nu nelege i nici nu aude nimic i totui, privindu- l bine n ochi, reporterul avu simmntul c mintea nenorocitului nu este cu totul ntunecat. De altfel, prizonierul nu se zbtea i nu cuta s-i smulg legturile. Era oare copleit n faa semenilor si, de care nu se deosebise odinioar ? Sau i amintea poate, ntr-o strfulgerare de o clip, cte ceva din vremea cnd trise n mijlocul oamenilor ? Nn tiau dac, slobozindu-i legturile, n-ar ncerca s fug. l lsar deci n pace, aa cum se afla.
373

Oricine a r f i , spuse Ge d e o n Spilett, datoria noastr este s- l ducem cu noi pe insula Lincoln. Da, da, rspunse Harbert. Poate c, ngrijindu- l b i n e , vom mai trezi n el oarecari licriri de nelegere. Pencroff ddea din cap nencreztor. Trebuie s ncercm, zise reporterul. Este de datoria noastr, ca oameni. Aceasta era ntr-adevr datoria lor de oameni civilizai, i ei tiau c Cyrus Smith va ncuviina n totul hotrrea lor. S- l lsm legat ? ntreb marinarul. Credei c o s umble dac i dezlegm picioarele ? spuse Harbert. Putem ncerca, rspunse Pencroff. Frnghiile care nctuau picioarele prizonierului fur desfcute, braele rmnndu-i strns legate. El se scul singur, fr s arate vreo dorin de a fugi. Privirea lui, lipsit de expresie, era aintit asupra celor trei oameni care umblau pe lng el, dar nu prea s-i aminteasc s fi fost vreodat aidoma lor. Din gura lui ieea un fel de fluierat nencetat, arta cu totul slbticit, totui nu li se mpotrivea n nici un fel. Reporterul fu de prere s- l readuc pe acest nenorocit n casa lui. Se gndea c poate la vederea obiectelor care fuseser ale lui va fi oarecum impresionat ! Poate c o simpl scnteie va fi de ajuns ca s-i trezeasc mintea ntunecat ! Coliba nu era departe, i n cteva minute ajunser acolo, dar prizonierul nu recunoscu nimic, parc i pierduse cu desvrire mintea ! Dup halul n care ajunsese nenorocitul, se prea c omul, care venise teafr pe insul, suferise vreme ndelungat chinurile singurtii. Reporterul se gndi s aprind focul i peste cteva minute flcrile, care au darul s atrag i fiarele, nveseleau vatra. O clip, atenia nenorocitului se ainti asupra flcrii, dar se ddu repede napoi, iar privirea lui se stinse din nou.
374

Hotrt lucru, mai mult dect s- l duc pe corabie nu puteau face deocamdat. Dup ce l urcar pe corabie, l lsar n paza lui Pencroff, iar Harbert i Gedeon Spilett se ntoarser pe insul, ca s isprveasc ce le mai rmsese de fcut. Cteva ore mai trziu se ntorceau la rm, aducnd uneltele, armele, seminele de zarzavat, puin vnat i dou perechi de porci. Totul fu ncrcat pe Bonadventure", careera gata s ridice ancora a doua zi n zorii zilei, o dat cu fluxul. Prizonierul fusese dus n camera din fa, unde sttea linitit, tcut, surd i mut totodat. Pencroff i ddu de mncare, dar el respinse carnea fript, de care se dezobinuise dup cte se prea. Marinarul i art atunci o ra mpucat de Harbert, la care nenorocitul se repezi, mucnd slbatic din ea. Credei c-i va mai veni vreodat n fire ? ntreb Pencroff. Poate, rspunse reporterul. S-ar putea ca ngrijirile noastre s dea totui roade, cci pe omul acesta singurtatea l-a adus n halul sta, ori de apum nainte el va avea tovari. Bietul om pare s fie de mult vreme n starea asta ! spuse Harbert, Tot ce se poate, zise Gedeon Spilett. Ce vrst s aib ? mai ntreb Harbert. E greu de spus, cci nu-i pot vedea trsturile sub barba deas care i ascunde obrazul. Totui cred c nu mai e tnr. Bnuiesc c are vreo cincizeci de ani. Ai observat, domnule Spilett, ce afundai i snt ochii n orbite ? ntreb biatul. Da, Harbert, totui, privirea lor e mai omeneasc dect restul nfirii lui. n sfrit, vom vedea, rspunse Pencroff.. Snt ns nerbdtor s aflu ce-o s spun domnul Smith de slbaticul nostru. Ne-am dus s cutm un om i am gsit o fiar ! De, face omul ce poate ! Trecu i noaptea. Nu tiau dac prizonierul lor dormise sau nu, dar cu toate c-i desfcuser legturile,

375

nu auziser nici o micare. Era aidoma fiarelor care cad ntr-un fel de toropeal cnd snt nchise n cuc, i furia le revine abia mai trziu. n zorii zilei de 15 octombrie vremea se schimb, dup cum prevestise marinarul. Vntul, care btea acum dinspre nord-vest, avea s nlesneasc vasului drumul de ntoarcere. n acelai timp ns aducea valuri de aer rece, destul de neplcute pentru acel care conducea vasul. La ora cinci dimineaa, cltorii notri ridicar ancora. Pencroff ntinse pnza cea mare i se ndrept spre est-nord-est, n direcia insulei Lincoln. In prima zi nu se ntmpl nimic deosebit. Prizonierul sttea linitit n cabina de la prova i marea cu zbuciumul ei prea s aib o influen binefctoare asupra acestui fost marinar. S-i fi adus el aminte de fosta lui meserie? n tot cazul, sttea linitit, prnd mai mult mirat dect abtut. A doua zi, la 16 octombrie, vntul deveni din ce n ce mai puternic, suflnd dinspre nord, aa c vasul i urm ceva mai greu calea n mijlocul valurilor care l scuturau puternic. Pencroff fu nevoit n curnd s nu mai lase crma din mini i ncepu s fie nelinitit de violena cu care marea lovea corabia. Era sigur c, dac vntul nn-i va schimba direcia, vor avea nevoie pentru a se ntoarce pe insula Lincoln de mai mult timp dect le trebuise ca s ating insula Tabor. n dimineaa zilei de 17 octombrie, .insula Lincoln nu se zrea nc, dei se scurseser patruzeci i opt de ore de la plecare. De altfel, cu greu puteau s calculeze fr instrumente care era drumul pe care- l strbtuser, deoarece att viteza, ct i direcia vntului se schimbau mereu. Trecur alte douzeci i patru de ore, dar nici un rm nu apru n zare. Vntul era puternic i marea foarte agitat, iar pnze l e trebuiau mereu mnuite dup direcia vntului. n ziua de 18, corabia fu acoperit n ntregime de un talaz i cltorii ar fi fost luai de valuri, dac nu ar fi avut fericita idee de a se lega din timp de punte.
376

n clipa aceea, spre marea lor uimire, Pencroff i tovarii si i vzur prizonierul srindu-le cu totul pe neateptate n ajutor. Ca i cnd instinctul lui de marinar s-ar fi trezit deodat, omul se repezi din cabin cu o cange n mn, sparse n grab obloanele gurilor de scurgere, uurnd astfel golirea apei de pe puni i, odat pericolul trecut, se ntoarse la loc, fr s scoat o vorb. Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert ncremeniser de uimire i l lsaser s se descurce cum tia. Situaia era ns proast, i marinarul se simea ndreptit s cread c se rtcise pe ntinsul mrilor, fr putin s regseasc drumul ! Noaptea, de 18 spre 19 se ls nt u n e c o a s i rece. Ctre orele unsprezece, vntul se mai potoli, marea se mai liniti i ea, iar corabia, mai puin zbuciumat, i mri viteza. De altminteri se comportase foarte bine tot timpul. Nici Pencroff, nici Gedeon Spilett, nici Harbert nu nchiser ochii. Vegheau ngrijorai, cci s-ar fi putut tot att de bine s pluteasc n imediata apropiere a insulei Lincoln, dup cum se putea s fi fost purtai de cureni cu totul n alt direcie, fr s mai poat gsi drumul napoi. Pencroff, om clit de greuti, dei era foarte nelinitit, nu-i pierduse sperana. edea la crm, cutnd cu tot dinadinsul s strpung cu privirea ntunericul ce- l nvluia. Ctre ora dou dimineaa, s e scul deodat, strignd : Foc ! Uite un foc ! ntr-adevr, la vreo douzeci de mile spre nord-est se zrea o lumin strlucitoare. Era insula Lincoln, iar focul, aprins desigur de Cyrus Smith, le arta calea. Pencroff, care se abtuse din drum cu mult prea spre nord, schimb direcia, ndreptndu-se spre flacra aceea care strlucea n zare ca o stea de mrimea ntia.

377

CAPITOLUL XV

ntoarcerea. Discuia. Cyrus Srnith cutul. Portul Balonului. Devotamentul O ncercare mictoare. Cteva lacrimi.

necunosinginerului.

A doua zi, 20 octombrie, la ora apte dimineaa, vasul Bonadventure" acost lin la gura ru l u i Mercy, dup o cltorie de patru zile. Cyrus Smith i Nab, ngrijorai din pricina vremii rele i a lipsei prelungite a tovarilor lor, se urcaser din zorii zilei pe platoul Grande-Vue, i zriser n sfrit corabia ce ntrziase atta vreme. n sfrit ! Iat-i ! strig Cyrus Smith. Ct despre Nab, el juca de bucurie. Numrnd persoanele de pe punte, inginerul i nchipui n primul moment c naufragiatul de pe insula Tabor nu fusese gsit, sau c nenorocitul nu voise s prseasc insula. ntr-adevr, pe puntea vasului, se zreau numai Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert. n clipa acostrii, Nab i inginerul se aflau pe rm. Cyrus Smith se grbi s le strige, nainte ca pasagerii s fi srit pe nisip : Am fost foarte ngrijorai de ntrzierea voastr ! Ce vi s-a ntmplat ? Nimic, rspunse Gedeon Spilett, ne-a mers foarte bine. i vom istorisi totul. Totui, continu inginerul, expediia voastr a dat gre. Vd c sntei tot trei, ca i la plecare ! S-avem iertare, domnule Smith, spuse marinarul, sntem patru ! Ai gsit naufragiatul ? Da ! i l-ai adus cu voi ?

Da ! n via ?

378

Da .

379

Unde e ? Cine e ? Naufragiatul nostru este, rspunse Gedeon Spilett, sau mai bine zis, a fost cndva un om. Iat tot ce-i pot spune, Cyrus ! Inginerul afl pe loc tot ce se petrecuse n timpul cltoriei. i istorisir n ce mprejurri gsiser coliba i felul cum puseser m n a pe naufragiat, care prea s nu mai fac parte din neamul omenesc. ntr-atta, adug Pencroff, nct m ntreb dac am fcut bine aducndu- l aici ! Snt sigur c ai fcut foarte bine, Pencroff! rspunse grbit inginerul. - Bine, dar nenorocitul i-a pierdut minile! Lucrurile trebuie s se fi petrecut n ultima vreme, rspunse Cyrus Smith, iar acum cteva luni, nen o r o c i t u l sta era un om teafr ca voi i ca mine. Cine tie ce s-ar ntmpla cu vreunul dintre noi, dac ar tri mai mult timp izolat pe insula aceasta ? Vai de acela care triete singur, dragii mei ! Se pare c singurtatea i ia minile, dovad halul n care l-ai gsit pe nenorocitul sta. : Dar, domnule Cyrus, ntreb H arbert, ce v face s credei c starea de abrutizare a nenorocitului acestuia dateaz doar de cteva luni ? Documentul pe care l-am gsit era de curnd scris i singur naufragiatul ar fi putut s- l scrie. S-ar putea, observ Gedeon Spilett, s fi fost scris de vreun tovar al acestui om, care s fi murit ntre timp. E Cu neputin, drag Spilett ! De ce ? ntreb reporterul. Fiindc documentul ar fi vorbit de doi naufragiai, ori el nu pomenete dect de unul singur, rspunse Cyrus Smith. Harbert istorisi pe scurt peripeiile cltoriei lor, struind asupra licririi de inteligen pe care o avusese prizonierul, care n toiul vijeliei redevenise, pentru o clip, marinar priceput. Ai dreptate, Harbert , rspunse inginerul, acest fapt are o deosebit nsemntate. S-ar putea ca
380

nenorocitul acesta s nu fie de nevindecat i snt ncredinat c numai desperarea l-a adus n halul n care se afl. Aici snt semenii lui, printre care cred c i va reveni. n cele din urm, naufragiatul de pe insula Tabor fu scos din cabin, trezind mila inginerului i marea uimire a lui Nab. Primul simmnt pe care l vdi n noile mprejurri, fu dorina de a fugi. Cyrus Smith l reinu, punndu-i nuna pe umr cu un gest autoritar, privindu- l totodat cu mult blndee. Sub influena acestei priviri, nenorocitul se liniti, ls ochii n jos, i plec fruntea i nu se mai mpotrivi. Srmanul prsit ! opti inginerul. Cyrus Smith l cercetase ndeaproape i, judec n d d u p aparene, se prea c nenorocitul nu mai pstrase nimic omenesc n el. Totui Cyrus Smith surprinsese, ca i reporterul, un fel de slab licrire de nelegere n privirile lui. Hotrr ca prsitul, sau mai bine zis necunoscutul, cci aa era mai nimerit s- l numeasc de acum nainte noii lui tovari, s locuiasc ntr-una din camerele Casei de Granit, de unde nu putea s fug. El se ls condus cu mult uurin i totul i ndreptea s cread c, bine ngrijit, necunoscutul va deveni i el, alturi de ceilali, unul din colonitii insulei. n timpul mesei ce urm, pe care Nab se grbi s o serveasc, Cyrus Smith ascult cu luare-aniinte toate amnuntele cltoriei lor. Fu i el de prere c necunoscutul trebuie s fie englez sau american. Numele corbiei disprute Britania", ct i puinul ce se vedea din trsturile acoperite cu pr ale nenorocitului preau s confirme aceast prere. Ascult, Harbert, zise Gedeon Spile t t , ntorcndu-se ctre biat, de fapt tu nici nu ne-ai povestit cum l-ai ntlnit pe slbaticul sta i nici pn acum nu tim altceva, dect c te-ar fi sugrumat, dac n-am fi sosit la timp s te scoatem din ghearele lui .

340

Drept s v spun, rspunse H arbert, nici e u nu prea tiu cum s-au ntmplat lucrurile. Cred c eram ocupat s-mi culeg plantele, cnd am auzit ceva prvlindu-se cu zgomot dintr-un copac foarte n nit. Nici n-am avut timpul s m ntorc... i nenorocitul, care pesemne sttuse pitit ntre crengile unui copac, se i aruncase asupra mea. Fr domnul Spilett i Pencroff eram... Adevrat, biete, spuse Cyrus Smith, ai trecut printr-o mare primejdie, dar tocmai mulumit acestei primejdii l-ai putut gsi pe nenorocitul sta, din care vom face un nou tovar. Ndjduieti s mai faci din el un om ? ntreb reporterul. Desigur, rspunse inginerul. Dup mas, Cyrus Smith i tovarii si se ntoarser pe plaj, pentru a descrca corabia. Inginerul cercet armele i uneltele, dar nu gsi nimic care s-i ajute s stabileasc identitatea necunoscutului. Porcii adui din insula Tabor reprezentau un preios adaos la fauna insulei Lincoln. Ei au fost dui la stn, unde s-au aclimatizat repede. Butoiaele cu praf de puc i cu alice erau i ele binevenite. Pionierii hotrr s fac un mic depozit de pulbere n afara Casei de Granit, pentru a fi ferii de pericolul unei explozii. Ei continuara totui s ntrebuineze piroxilul, deoarece substana ddea rezultate minunate i nu aveau nici un motiv s-o nlocu : i a s c cu praful de puc. Cnd isprvir cu descrcatul corbiei, Pencroff zise : Domnule Cyrus, cred c ar fi bine s ducem vasul ntr-un loc sigur. Socoti c nu st bine aici, la gura rului ? Nu, domnule Cyrus, rspunse marinarul. Va rmne aproape tot timpul pe nisip, fr ap, i nu e bine. Ar fi pcat de corabia asta bun, care a suportat foarte bine vijelia de la ntoarcere. N-ar putea s pluteasc chiar aici pe ru ?
382

Fr ndoial, domnule Cyrus, c ar putea, dar revrsarea rului nu prezint nici un fel de adpost i, dac s-ar isca un vnt puternic, vasul ar avea de suferit de pe urma talazurilor mrii. ,. i atunci unde vrei s- l adposteti, Pencroff ? n portul Balonului, rspunse marinarul. Golful acela mic i adpostit ntre stnci este tocmai potrivit. Nu e cam departe ? Nu e nimic ! Snt doar trei mile i unde mai punei c oseaua ce duce pn acolo e frumoas i. dreapt ! F cum vrei, Pencroff, rspunse inginerul, dar a fi fost mai mulumit s avem vasul aci, sub imediata noastr supraveghere. Cnd o s dispunem de oarecare timp, va trebui s-i facem un mic port. Minunat ! strig Pencroff, un port cu un far, cu un dig i cu un antier de reparaii. Domnule Cyrus, ct de simplu devine totul cnd sntem cu dumneavoastr ! Da, drag Pencroff, rspunse inginerul, cu condiia s m ajui ! i aa, mai mult dumneata faci totul ! Ha r b e r t i marinarul se mbarcar deci din nou pe Bonadventure" i, ntinznd pnze l e , ocolir cu repeziciune capul Ghearei, astfel c, dup dou ore, vasul era ancorat n apele linitite din portul Balonului. S revenim acum la necunoscutul care era gzduit la Casa de Granit. Pionierii cutau s surprind vreun semn care s le dovedeasc redeteptarea minii lui sau o domolire a slbticiei n care czuse. Semnele se vdir att de limpezi, nct Cyrus Smith i reporterul se ntrebau dac mintea lui fusese vreodat chiar att de ntunecat, cum li se pruse la prima vedere. La nceput, fiind obinuit cu viaa n aer liber i cu deplina libertate de care se bucurase pe insula Tabor, necunoscutul trecu prin stri de furie i mai c se temeau s nu se arunce pe ferestrele Casei de Granit.
340

ncetul cu ncetul se liniti i atunci i se ddu oarecare libertate. Puteau deci ndjdui c, mai mult ca sigur, starea lui avea s se schimbe n bine. Lsndu-i la o parte apucturile de fiar carnivor, necunoscutul ncepuse chiar s primeasc o hran mai potrivit dect aceea cu care se obinuise pe insula Tabor ; carnea fript ncepu s nu-i mai inspire repulsia pe care o manifestase pe corabie. Cyrus Smith se folosise de un moment cnd dormea, pentru a-i tia prul i barba, care formau un fel de coam i i ddeau o nfiare slbatic. Apoi l mbrcar, lundu-i zdrean din jurul oldurilor. Mulumit acestor ngrijiri, necunoscutul cpt o nfiare mai omeneasc, iar ochii lui preau mai blnzi. Fr ndoial c, nainte de a fi ajuns n starea n care se afla, chipul lui avusese o expresie plcut, inteligent. Gyrus Smith i fcuse o datorie din a petrece zilnic cteva ore n tovria lui. Inginerul lucra lng el, ocupndu-se cu tot felul de treburi i cutnd astfel s-i atrag atenia. Era, convins c o strfulgerare ar fi fost de ajuns pentru ca mintea nenorocitului s se trezeasc i omul s-i revin n fire. Purtarea lui pe corabie, n timpul furtunii, era cea mai bun dovad. , Inginerul nu nceta s-i vorbeasc cu glas tare, ca s'ptrund i pe calea aceasta pn n adncurile minii lui. Tovarii si i veneau rnd pe rnd n ajutor. Vorbeau, de cele mai multe ori despre lucruri n legtur cu marina, lucruri care probabil c erau cele mai adnc ntiprite n mintea marinarului. c teoda t , necunoscutul prea s urmreasc cele ce vorbeau ei, dnd impresia c nelege o parte din aceste discuii. Uneori i se ntiprea pe fa o durere adnc, dovad c era frmntat de o suferin de care nu vorbea, dei n diferite rnd uri pru gata s rosteasc unele cuvinte. Bietul om era linitit, dar cuprins de o mare tristee ! S fi fost numai aparent linitea lui? Oare aceast tristee era urmarea captivitii lui ? Nu pu384

teau ti nimic. Vznd doar puine obiecte i stnd ntr-un spaiu limitat, tot timpul n tovria pionierilor, cu a cror prezen se obinuise, fiind bine hrnit i bine mbrcat, era firesc ca nfiarea bietului om s se schimbe. Dar ntrebarea era dac i ddea seama c duce o via nou ? Poate se domesticise doar ca un simplu animal ? Problema aceasta l frmnta pe Cyrus Smith, care grozav ar fi vrut s-o dezlege fr a-i tulbura totui bolnavul ! Pentru el, necunoscutul nu era dect un biet bolnav. Se ntreba ns dac va ncepe vreodat s se nsntoeasc ? De aceea, inginerul nu- l slbea din ochi nici o clip ! Atepta parc s surprind prima licrire de nelegere a srmanului om ! Pionierii urmreau adnc impresionai toate fazele tratamentului aplicat de Cyrus Smith. II ajutau chiar, i cu toii afar, uneori, de nencreztorul Pencroff mprteau speranele lui. Dup cum am spus, necunoscutul era foarte linitit i prea ntr-un fel legat de inginer, sub a crui puternic influen se afla. Cyrus Smith se hotr s- l s u p u n unei ncercri, ducndu- l n alt mediu, i anume n faa oceanului, cu care fusese desigur obinuit nainte vreme. Nu i-e team c pus n libertate va fugi ? ntreb Gedeon Spilett. Trebuie s'ncercm, i rspunse^ inginerul. Bine ! zise Pencroff. Dar s tii c, atunci cnd se va vedea liber, va fugi ct l vor ine picioarele ! Nu cred s fac aa ceva, i rspunse Cyrus Smith. S ncercm, spuse Gedeon Spilett. S ncercm, repet inginerul. Era n ziua de 30 octombrie. Naufragiatul din insula Tabor era de nou zile prizonier n Casa de Granit. Vremea era cald i ntreaga insula scldat n soare.

385

Cyrus Smith i Pencroff intrar n camera necunoscutului, pe care- l gsir la fereastr, privind cerul.

386

Vino, dragul meu, i spuse inginerul. Omul se scul ndat, i ainti ochii asupra lui i l urm. Pencroff mergea dup ei, ateptnd nencreztor rezultatele experienei. Cyrus Smith i Pencroff se aezar cu necunoscutul n ascensor, n vreme ce Nab, Harbert i Gedeon Spilett i ateptau jos. Coul cobor i peste cteva minute se aflau cu toii pe plaj. Pionierii se deprtar puin de prizonierul lor, ca s-i dea oarecare libertate. Omul fcu civa pai, apropiindu-se de mare ; privirea i strluci plin de nsufleire, totui nu cut s fug. CI urmrea cu ochii valurile mrunte care, sprgndu-se de rm, se pierdeau pe nisip. Aici vede doar marea, observ Gedeon Spilett, i poate c ea nu-i inspir dorina de a fugi. Ai dreptate, rspunse Cyrus Smith, trebuie s- l ducem pe platou, la marginea pdurii. Acolo se va dovedi dac experiena a fost bun sau nu. De altfel nu va putea fugi de acolo, observ Nab, cci podurile snt ridicate. Oh! Nu pare un om pe care s-lopreasc un fleac cum e prul Glicerinei, zise Pencroff rznd, S mergem, spuse Cyrus Smith, ai crui ochi nu- l prseau pe bolnav. Ajuni la marginea pdurii, unde se nlau copaci frumoi, cu frunziul fonind n btaia vntului, necunoscutul pru s soarb cu nesa mireasma lor ptrunztoare i un oftat lung i umfl pieptul. Pionierii stteau n spatele lui, gata s- l prind dac ar fi ncercat s fug. i ntr-adevr, bietul om pru o clip c dorete s sar prul care- l desprea de pdure, picioarele i se ncordar ca nite arcuri... dar de ndat se trase napoi i se prbui pe jumtate la pmnt, cu ochii plini de lacrimi ! Ah ! strig Cyrus Smith. Iat-te iari om, de vreme ce plngi !

S387

CAPITOLUL XVI

O tain ce trebuie lmurit. Primele cuvinte ale necunoscutului. Doisprezece ani pe insul. Mrturisiri. Dispariia. ncrederea lui Cyrus Smith. Moara. Prima pine. Un act de devotament, Mini cinstite.

ntr-adevr, nenorocitul plngea ! Cine tie ce amintiri l strfulgeraser ! Pionierii l lsar ctva timp pe platou, deprtndu-se puin, ca s se simt mai liber. Dar acesta nu se gndea nicidecum s foloseasc libertatea spre a fugi, aa c Cyrus Smith se hotr s- l readuc la Casa de Granit. Dou zile dup aceast ntmplare, necunoscutul ncepu s fac ncercri s ia parte la viaa comun. Se vedea foarte bine c aude i nelege totul, dar prea c se ncpneaz s nu vorbeasc ; ntr-o sear, Pencroff, care trgea cu urechea la ua camerii lui, l auzi rostind : Nu ! Aici ! Eu ! Niciodat ! Marinarul repet aceste cuvinte tovarilor si. Cine tie ce tain dureroas ascunde ! murmur Cyrus Smith. Necunoscutul ncepuse s foloseasc uneltele agricole i lucra n grdina de zarzavat. Cteodat se oprea din treab i prea cufundat n gnduri ; potrivit sfatului inginerului, l lsau n pace, respectnd izolarea n care se complcea deocamdat. Dac unul din pionieri se apropia de el, omul'se ddea la o parte, sus p i n n d din adncul pieptului ! S-ar fi putut crede c era copleit de remucri, i Gedeon Spilett nu se putu opri s fac ntr-o zi urmtoarea observaie : Poate c nu vo r b e t e , pentru c are lucruri prea grave de spus ! Trebuiau s aib rbdare i s atepte. Altceva nu puteau face. Cteva zile mai trziu,'la 3 noiembrie, necunoscutul, care lucra pe platou, se opri, aruncnd lopata pe jos.

S388

Cyru's Smith, care l observa, zri iar lacrimi picurnd din ochii si. O mil adnc l mpinse spre bietul om. i cuprinse braul, spunndu-i : Ce ai, dragul meu ? Necunoscutul ncerc s-i ocoleasc privirea i se d e p r t a puin de Cyrus Smith, care voia s-i apuce mna. Privete-m n fa, prietene, rosti Cyrus Smith, cu o voce mai apsat. i cer acest lucru ! Necunoscutul se U i t la inginer i pru s se supun cu totul privirii poruncitoare. Apoi ncerc s fug. Dar deodat chipul i se transfigura. Ochii-i aruncau scntei i cuvintele-i fluturau pe buze. Nu se mai putea opri !... n cele din urm i ncrucia braele, ntrebnd cu o voce stins : Cine sntei ? Nite naufragiai ca i dumneata, rspunse inginerul, adnc micat. Noi te-am adus aici, printre semenii dumitale. Semenii mei... N-am nici un fel de semeni ! : Eti printre prieteni. Prieteni !... Eu ! Prieteni ! strig necunoscutul, ascunzndu-i capul n mini... Nu... Nu e cu putin... Lsai-m ! Lsa i - m !... O rupse apoi la fug. spre marginea dinspre mare a platoului i rmase acolo nemicat. Cyrus Smith se ntoarse la tovarii lui i le povesti cele petrecute. ; Se pare c exist o tain n viaa acestui om, spuse Gedeon Spilett, i c nu a reintrat n r ndurile oamenilor dect din cauza unor remucri ce-l frmnt. Cine tie ce fel de om am adus printre noi, spuse marinarul. Tainele astea... Le vom respecta, i tie vorba Cyrus Smith. Dac a pctuit, e destul de pedepsit, i din partea noastr este iertat. Timp de dou ore necunoscutul sttu singur pe plaj, copleit de amintirile trecutului su, un trecut ntunecat, fr ndoial, iar pionierii, care nu- l scpau din ochi, nu-i tulburar singurtatea. 23+
389

Dup vreo dou ceasuri, omul pru c ia o hot r r e i se ndrept spre Cyrus Smith. Ochii i erau nroii de lacrimile pe care le vrsase. Acum nu mai plngea ; avea ns ntiprit pe fa o mare sfiiciune. Parc i era fric i ruine totodat i-i inea capul plecat. Domnule, l ntreb el pe Cyrus Smith, dumneata i tovarii dumitale sntei englezi ? Nu, rspunse inginerul, sntem americani. A ! exclam necunoscutul, apoi opti : Mai bine aa! Dar dumneata, dragul meu, ce eti ? ntreb inginerul. Snt englez, rspunse el repede. i, ca i cum i venise destul de greu s rosteasc aceste cuvinte, necunoscutul se deprta spre plaj, unde umbl de colo pn colo, prad unei grozave tulburri. Trecnd la un moment dat pe lng Harbert, se opri, ntrebndu- l cu o voce stins : n ce lun sntem ? In noiembrie, rspunse Harbert. Ce an ? 1866. Doisprezece ani ! Doisprezece ani ! strig el. Apoi se deprta repede. Harbert istorisi prietenilor si cele spuse de necunoscut. Nenorocitul acesta, observ Gedeon Spilett, pierduse chiar i socoteala lunilor i anilor. Da ! zise Harbert. Cnd am dat de el se afla de doisprezece ani pe insul. Doisprezece ani, spuse Cyrus Smith, doisprezece ani de singurtate, dup cine tie ce via blestemat, pot face pe orice om s-i piard minile ! mi vine s cred, spuse Pencroff, c omul sta n-a ajuns pe insula Tabor n urma unui naufragiu, ci c a fost prsit acolo din cauza vreunei crime. S-ar putea s ai dreptate, Pencroff, rspunse reporterul, i dac acesta e adevrul, poate c ntr-o bun zi acei care l-au prsit vor veni s- l ia ! i n-au s- l mai gseasc ! spuse Harbert.
390

Dar atunci, relu Pencroff, ar fi poate mai bine s ne ntoarcem i... Dragii mei, spuse Cyrus Smith, degeaba vorbim de vreme ce nu cunoatem adevrul. Cred c nenorocitul acesta a suferit destul i c i-a ispit din greu pcatele, oricare ar fi ele, i c acum l copleete nevoia de a se destinui. S nu- l silim s vorbeasc ! Ne va mrturisi singur totul i atunci vom vedea ce e de fcut. El ne va spune dac mai are vreo speran sau sigurana s fie repatriat ntr-o bun zi. De altfel eu m ndoiesc... De ce ? ntreb reporterul. Dac ar fi fost sigur c ntr-o bun zi va fi salvat, omul ar fi ateptat scparea fr s arunce documentul acela n mare. Mai curnd mi vine s cred c a fost condamnat s se sting acolo pe insul, fr s-i mai revad semenii ! Un singur lucru nu pot s-mi explic, zise marinarul. Ce anume ? Dac omul acesta a fost prsit acum doisprezece ani pe insula Tabor, este de presupus c se afl de civa ani n starea de slbticie n care l-am gsit. Foarte posibil, rspunse Cyrus Smith. Asta ar nsemna c documentul a fost scris cu civa ani n urm ? Fr ndoial... i totui pare s fi fost scris de curnd !... De altfel, nu-mi vine s cred c i-au trebuit sticlei civa ani ca s ajung de la insula Tabor la insula Lincoln. N-ar fi cu neputin, rspunse reporterul. Se poate s fi rtcit mult vreme n vecintatea insulei. Asta nu se poate, rspunse Pencroff, doar mai plutea nc. i nici mcar nu-mi vine s cred c dup ce a stat ctva timp pe rm s-o fi luat marea din nou. Prin locurile acelea rmul e plin de stnci i s-ar fi spart cu siguran. Aa e, murmur ngndurat Cyrus Smith. i mai mult, adug marinarul, dac documentul ar fi fost scris i vrt n sticl acum civa ani,

391

e1 ar fi suferit din cauza umezelii, ori noi l-am gsit n perfect stare. Observaia marinarului era foarte ndreptit i toat aceast mprejurare era ciudat, cci documentul prea scris de curnd. Mai mult, amnuntele privind aezarea geografic a insulei Tabor erau (late cu o preciziune care dovedea o serie de cunotine pe care un simplu marinar nu le,putea avea. Iat nc o serie de fapte inexplicabile, spuse inginerul. Totui, s nu- l silim pe noul nostru tovar s vorbeasc din nou. Cnd va voi el, dragii mei, vom fi gata s- l ascultm ! n zilele urmtoare, necunoscutul nu mai scoase nici un cuvnt i nu prsi de loc platoul. Muncea la cmp, fr s se odihneasc i se inea ntotdeauna departe de ceilali oameni. Cnd venea ora mesei nu-i nsoea la Casa de Granit, cu toate c fusese chemat de nenumrate ori i se mulumea cu cteva legume crude. Noaptea nu se folosea de camera ce i se dduse ; se culca afar, sub copaci, iar cnd era vreme rea, se ghemuia ntr-o scorbur dintre stnci. Prea s triasc din nou ca pe vremea cnd se adpostea n pdurile insulei Tabor. Dup multe rugmini zadarnice, pionierii l lsar n pace. Totui se apropia clipa n care, mpins parc fr voia lui de propria-i contiin, avea s le fac mrturisiri impresionante. La 10 noiembrie, n amurg, necunoscutul rsri pe neateptate naintea pionierilor, care edeau cu toii pe verand. Ochii i strluceau ciudat i toat fptura lui recptase nfiarea slbatic din timpurile rele. Cyrus Smith i tovarii si vzur cu uimire cum, sub stpnirea unei tulburri grozave, dinii i clnneau ca de friguri. Ce s fi avut ? Ii devenise oare de nesuferit vecintatea semenilor si ? l apucase din nou dorul de duc, sau rencepea starea de abrutizare ? Nu-i puteau nchipui altceva, mai ales cnd l auzir rostind cuvinte deslnate : De ce snt aici ?... Cu ce drept m-ai smuls de pe insula mea ?... Ce legtur poate s existe ntre mine i voi ?.... tii cine snt eu... ce-am fcut... de 392'

ce eram acolo... singur ? i cine v spune c n-am fost prsit... c n-am fost os n d i t s mor acolo ?... mi cunoatei trecutul ?... De unde tii c n-am furat ?... Poate am ucis ?... Snt poate un ticlos... o fiin blestemat... fcut s triasc depar t e de oameni ca o fiar slbatic... spunei.,, de unde tii ? Pionierii ascultau n tcere mrturisirile pe care nenorocitul le rostea parc fr voia lui. Cyrus Smith ncerc s- l liniteasc, apropiindu-se de el, dar necunoscutul se trase civa pai napoi. Nu ! Nu ! strig el. O singur ntrebare... Snt liber ? Eti liber, rspunse inginerul. Atunci, rm n e i sntoi ! strig el i o lu la fug ca un nebun. Nab, Pencroff i Harbert se repezir ndat spre marginea pdurii... dar se ntoarser singuri. Lsai- l n pace, spuse Cyrus Smith. Nu se va mai ntoarce niciodat... strig Pencroff. Ba da, rspunse inginerul. Trecur mai multe zile, totui Cyrus Smith era sigur c nenorocitul se va ntoarce, mai devreme sau mai trziu. Snt ultimele rbufniri ale acestei firi aspre, spunea inginerul, el a cunoscut remucarea i de acum nainte singurtatea l va ngrozi. ntre timp muncile de tot felul i urmau cursul att pe platoul Grande-Vue, ct i la stn, unde Cyrus Smith avea de gnd s cldeasc o ferm. Seminele aduse de Harbert din insula Tabor fuseser semnate cu grij. Platoul devenise o ntins grdin de zarzavat, bine ntreinut i care le ddea mult de lucru. Mereu aveau de fcut ceva la ea. Pe msur ce se nmuleau zarzavaturile, straturile deveneau i ele adevrate lanuri, care nlocuiau punile. Dar fneele creteau din belug n restul insulei, aa c onaggaii i aveau i pe viitor hrana asigurat. De altfel, fneele nu puteau fi primejduite de maimue sau de alte jivine, aa c pionierii socotir c este mai prevz393

tor s concentreze pe platou, la adpostul brului adnc de ape, toate culturile de zarzavat. In ziua de 15 noiembrie culeser a treia recolt de gru, care ddu patru mii de banie, adic peste cinci sute de milioane de boabe de gru ! Colonia avea acum gru din belug. Pstrnd o duzin de banie pentru semnat, recolta anual era asigurat i le rmnea gru destul pentru hrana lor i a vitelor. Dup strngerea recoltei, a doua jumtate a lunii noiembrie fu hrzit lucrrilor de panificaie. ntr-adevr, aveau gru, dar nu fin, aa c erau nevoii s fac o moar. Inginerul ar fi putut folosi n acest scop a doua cdere de ap de pe cursul fiului Mercy, deoarece, cum se tie, prima slujea pentru a pune n funciune piua cu care fceau psl. Dup multe discuii, hotrr s ridice o moar de vnt pe platoul Grande-Vue, unde ar fi expus tot anul vnturilor din larg. Unde mai pui, observ Pencroff, c o moar de vnt nveselete privelitea. Se apucar de 'lucru, alegnd lemn potrivit pentru scheletul i mecanismul morii. n partea de nord a lacului gsir nite bolovani mari de gresie, din care i fcur pietrele de moar, iar aripile fur croite din interminabilul nveli al balonului. Cyrus Smith ntocmi planul morii, pe care hotrr s-o aeze lng lac, n dreapta cresctoriei, de psri, ntreg mecanismul era prins pe un ax puternic, ce era fixat ntr-o schelrie solid, astfel c moara putea lucra, din orice parte ar fi btut vntul. Lucrul mergea repede, cci Nab i Pencroff deveniser nite dulgheri ndemnatici i n-aveau dect s execute ntocmai planurile trasate. n curnd, un fel de cuc cilindric, cu un acoperi ascuit, ca o gheret, se ridic lng lac. Cele patru brae ale aripilor fur bine nepenite n pivotul central i fixate cu nite drugi de fier. Ct despre diferitele pri ale mecanismului interior al morii, ele nu erau greu de fcut. Lucrar pe rnd : o cutie n care aezar pietrele morii una fix i alta mobil apoi construir scocul
394

d i n care gr u l se scurgea pe pietre, grtarul mobil, care, micndu-se cu un cnit nentrerupt, potrivete scurgerea grunelor, i sita cea deas, care cerne fina, oprind pleava. Uneltele erau bune i lucrarea nu prea grea, cci mecanismul unei mori este destul de simplu. Toi luar parte la construirea ei, aa c n ziua de 1 decembrie moara era gata. Ca ntotdeauna, Pencroff era ncntat de opera lui, gsind-o desvrit. Ne mai trebuie un vnt bun, spuse el, i s vedei ce frumos vom mcina prima noastr recolt ! De un vnt bun este nevoie, rspunse inginerul, dar nu de un vnt prea puternic, Pencroff. Nu-i nimic ! Moara noastr se va nvrti mai repede. Nu trebuie s se nvrteasc mai repede, rspunse Cyrus Smith. Trebuie s cunoatem viteza vntu l u i pe secund, pentru c se tie din experien c moara funcioneaz cel mai bine atunci cnd aripile ei se nvrtesc de attea ori pe minut ct face de ase ori viteza vntului pe secund. Prin urmare n-avem nevoie de un vnt prea puternic, cci aripile s-ar nvrti prea iute. Se nimerete de minune, strig Harbert. Tocmai acum sufl o briz plcut, aa cum ne trebuie nou . Pornir moara de ndat, cci se grbeau s guste din prima pine fcut pe insula Lincoln. Mcinar n dimineaa aceea trei banie de gru i a doua zi la prnz pe masa Casei de Granit se rsfa o jimbl, puin cam necrescut, totui minunat. Nu e greu de nchipuit cu ct plcere mncar pionierii notri din ea ! Necunoscutul nu se mai artase. De mai multe ori, Gedeon Spil e t t i H arbert cercetar pdurea din vecintatea Casei de Granit, fr s- l ntlneasc i fr s-i gseasc urma. Erau destul de nelinitii de aceast absen prelungit. Desigur c fostul locuitor al insulei Tabor avea cu ce s-i in zilele n p-

395

d u r i l e bogate n vnat ale Far-West-ului. Dar nu era oare n primejdie s-i reia vechile sale obiceiuri i s devin iari un slbatic speri o s ? Totui Cyrus Smith nu nceta s susin c fugarul se va ntoarce. Da, se va ntoarce ! repeta el, stpnit de o ncredere pe care tovarii lui nu o mprteau. Pe insula Tabor se tia singur. Aici, dimpotriv, se tie ateptat. De vreme ce bietul om ne-a i povestit n parte viaa lui, snt sigur c se va ntoarce s ne spun totul i n ziua aceea va fi al nostru ! Mersul ntmplrilor avea s dea dreptate lui Cyrus Smith. La 3 decembrie, Harbert plecase de pe platoul Grande-Vue i pescuia pe malul sudic al lacului. Era nenarmat, pentru c fiarele slbatice nu se artaser pn atunci prin partea aceea a insulei. n timpul acesta, Pencroff i Nab erau ocupai n curtea de psri,, iar Cyrus Smith i reporterul se aflau la Cmin, unde preparau sod, deoarece li se terminase spunul. Pe neateptate, izbucnir nite ipete : Ajutor ! Ajutor ! Cyrus Smith i reporterul fiind departe, nu auzir nimic, ns Pencroff i Nab prsir n grab curtea de psri, repezindu-se spre lac. Dar fur depii de tovarul lor necunoscut, a crui prezen prin apropiere n-o bnuise nimeni i care sri peste prul Glicerinei, ce desprea platoul de pdure, ajungnd astfel primul pe malul opus. Acolo, Harbert se afla n faa unui jaguar uria, asemntor cu acela care fusese ucis pe promontoriul Reptilei. Luat pe neateptate, biatul se lipise de un copac, iar fiara ghemuit la pmnt era gata s se npusteasc asupra lui... v Necunoscutul, narmat doar cu un cuit, se repezi la primejdiosul animal, care se ntoarse s fac fa noului duman. Lupta fu scurt. Omul ddu dovad de o putere i de o ndemnare neobinuit. El apuc fiara de, gt, i n n d - o cu o mn puternic, asemenea unui clete i, fr s-i pese d e ghearele ce-i sfiau carnea, i nfipse cu cealalt cuitul n inim.
396

Jaguarul se prbui. Necunoscutul mpinse cu piciorul leul i, n clipa n care pionierii ajungeau la locul rle lupt, se pregtea s-o ia la fug. Harbert se ag ns de el i strig : Nu ! Nu ! N-ai s pleci ! Cyrus Srhith se ndrept spre fugar, care, zrindu- l , se ncrunt. Haina-i era sfiat, iar din umr i s e prelingea snge, fr ca el s tin seam de acest lucru. Prietene, i spuse Cyrus Srhith, ti sntem foarte recunosctori. i-ai primejduit viata, ca s n e s c a p i biatul ! Viaa mea ! opti necunoscutul. Ce pre are ea ? Ce valoreaz ea ? Nici ct negru sub unghie ! Eti rnit ? N-are nici o importan . V r e i s-mi dai mna ? i, fiindc Harbert ncerc s prind mna care l scpase, necunoscutul i ncrucia braele pe piept, i umfl pieptul, iar privirea i se ntunec. Li se pru c vrea din nou s fug ; dar el le vorbi cu o voce rstit, stpnindu-se cu greu : Cine sntei voi ? i ce vrei de la mine ? Pentru prima oar dorea s afle povestea pionierilor. Poate c dup ce o va auzi va vorbi i el ? n cteva cuvinte, Cyrus Smith istorisi tot ce li se ntmplase din clipa plecrii lor din Richmond, felul cum se descurcaser i cum i duceau viaa acum. Necunoscutul ascult cu mare atenie. Apoi, inginerul i spuse cine erau ei, Gdon Spilett, Pencroff, Harbert, Nab i el nsui. i mai povesti c cea mai mare bucurie a lor, de cnd se aflau pe insula Lincoln, au simit-o n clipa cnd s-au ntors din insula Tabor, aducnd printre ei un nou tovar: Auzind acestea, necunoscutul plec ochii n pmnt. Prea foarte ruinat. Acum, cnd ne cunoti pe toi, adug Cyrus Srnith, vrei s dai mna cu noi ? Nu, murmur necunoscutul, cu voce stins, nu ! Voi sntei oameni cinstii ! Eu ns.*..

o397

CAPITOLUL XVII

Mereu singur. O cerere a necunoscutului. de la stn. Cu doisprezece ani n urm ! maistrul de pe Briania". Prsit pe insula Cyrus Smith i strnge mna. Taina documentului.

Ferma ContraTabor.

Ultimele cuvinte ale necunoscutului adevereau bnuielile pionierilor. Trecutul acestui om era ntunecat de un pcat, ispit poate n ochii oamenilor, dar pe care contiina lui nu- l iertase nc. Se vedea ns c vinovatul avea remucri : se cia i nu se socotea vrednic s dea mna cu oamenii cinstii. Totui, dup ntmplarea cu jaguarul, el nu se mai ntoarse n pdure, dar nici nu veni n Casa de Granit. Ce tain ascundea viaa lui ? Oare va vorbi vreodat despre aceasta ? Nu le rmnea dect s atepte. Pn una alta, locuitorii insulei Lincoln hotrr s nu- l mai ntrebe nimic i s triasc laolalt, ca i c n d n-ar fi existat nici o bnuial mpotriva lui. Cteva zile, viaa comun i urm cursul obinuit. Cyrus Smith i Gedeon Spilett deveniser pentru un timp ch i m i t i , lucrau mpreun i reporterul nu- l prsea pe inginer dect atunci cnd se ducea la vntoare cu H arbert, socotind c nu era prudent s mai lase biatul s cutreiere pdurea singur. Nab i Pencroff trebluiau cnd la grajd, cnd la stn sau la Casa de Granit, unde nu duceau lips de' lucru. Necunoscutul muncea singur mai la o parte. i reluase viaa dinainte, nu venea la mas, dormea pe platou sub copaci i nu se apropia niciodat de cei din jurul lui. Tovria acelora care l scpaser prea s-i fie nesuferit. Atunci, spuse Pencroff, de ce-a cerut ajutorul semenilor lui ? De ce-a aruncat documentul acela n ap ? Ne va rspunde singur cnd va veni vremea, rspun s e Cyrus Smith.

398

i cnd va veni vremea aceea ? Poate mai curnd dect crezi, Pencroff. ntr-adevr, ziua mrturisirilor se apropia. La 10 decembrie, o sptmn dup ntoarcerea la Casa de Granit, necunoscutul se apropie de Cyrus Smith i i spuse cu o voce linitit i cu un aer sfios : Domnule, a dori s v rog ceva. Vorbete, i; spuse inginerul, dar nainte de toate a vrea s-i spun ceva. La aceste cuvinte, omul roi, prnd c vrea s se retrag. Cyrus Smith nelegea ce se petrece n sufletul vinovatului, care se temea s nu se vorbeasc despre trecutul lui. l apuc de m n , spunndu-i : Prietene, vreau s tii c noi sntem tovarii dumitale i prietenii dumitale. Acuma te ascult. Necunoscutul duse mna la ochi. Tremura i cteva minute nu fu n stare s scoat un cuvnt. Domnule, spuse el n sfrit, am venit cu o mare rugminte la dumneavoastr. Anume ? Avei la patru sau cinci mile de aici, la poalele muntelui, o stn, unde inei vitele dumneavoastr. Animalele acelea au nevoie de ngrijire. mi dai voie s triesc acolo, n mijlocul lor ? Cyrus Smith l privi cu mil i adnc nelegere. Apoi i spuse : Dragul meu, la stn snt numai staule, care nu snt prea bune nici pentru vite... Snt destul de bune pentru mine, domnule. Prietene, urm Cyrus Smith, vei face aa cum vei voi ; dac-i place s trieti la stn, fie, s tii ns c vei fi ntotdeauna binevenit la Casa de Granit. De asemenea, vom face tot ce ne este cu putin ca s te simi bine i acolo. Oricum va fi, cred c-mi va fi bine. Prietene, rspunse inginerul, apsnd asupra acestui cuvnt, n privina asta noi tim mai bine ce avem de fcut !
399

Mulumesc, domnule, rspunse necunoscutul, deprtndu-se. Inginerul mprti tovarilor si aceast cerere i hotrr cu toii s cldeasc la stn o cas de lemn, ct se poate de confortabil. n aceeai zi, pionierii se duser la stn cu toate uneltele necesare i peste o sptmn casa, aezat la vreo douzeci de picioare de staule, era gata s-i primeasc oaspetele, care putea veghea de acolo cu uurin asupra turmei de mufloni, ce numra peste optzeci de capete. Avea i mobil : un pat, o mas, o banc, un dulap i, n afar de acestea, arme, muniii i unelte. Necunoscutul nici nu se dusese s-i vad noua locuin. El i ls pe pionieri s procedeze cum credeau ei de cuviin, iar n timpul acesta i isprvi munca pe platou. Mulumit lui, pmntul era gata pregtit pentru nsmnri, care se puteau face de ndat ce timpul era potrivit. n ziua de 20 noiembrie, locuina de la stn era terminat. Inginerul i ntiina prietenul c totul era gata i l ateapt i acesta le aduse la cunotin c are de gnd s doarm acolo chiar n noaptea aceea. n aceeai sear, pionierii se aflau cu toii n Casa de Granit. Era ora opt, ora la care tovarul lor trebuia s plece. Ca s nu- l tulbure, l lsaser singur i se ntorseser n cas. Stteau de vorb n sala cea mare, cnd deodat cineva btu uor n u. Intrnd, necunoscutul le spuse fr nici un fel de introducere : Domnilor, nainte de a pleca, e bine s-mi cunoatei trecutul. Iat- l : Cuvintele acestea micar adnc pe Cyrus Smith i pe tovarii lui. Inginerul se scul n picioare : Nu-i cerem nimic, dragul meu, spuse el. E dreptul dumitale s- l pstrezi n tcere... Datoria mea este sa vorbesc. Atunci, ia loc, te rog.

400

Voi sta n picioare. Te ascultm, rspunse Cyrus Smith. Necunoscutul se trase ntr-un loc mai ntunecat al slii. Sttea cu capul descoperit, cu braele ncruciate pe piept, iar vocea lui era sugrumat, vorbind ca un om care face eforturi s vorbeasc. Povesti apoi, ascultat de toi cei de fa, care nu- l ntrerupser nici mcar o singur dat. n ziua de 20 noiembrie 1857, un yacht de plcere, purtnd numele de Duncan i care aparinea lordului Glenarvan, ancor la capul Bernouilli, pe coasta apusean a Australiei. Pe bordul yachtului se aflau lordul Glenarvan cu soia, un maior din armata, englez, un geograf francez, o fat tnr i un biat. Acetia din urm erau copiii cpitanului Grant, al crui vas, Britania, pierise cu un an nainte. Duncan-ul era condus de cpitanul John Mangles, care avea sub comanda lui un echipaj de cincisprezece oameni. Iat de ce se afla yachtul n apele Australiei : Cu ase luni n urm, Duncan-ul gsise n marea Irlandei o sticl, n care se afla un document scris, n limbile englez, german i francez. Din acest document reieea c mai exist trei supravieuitori de pe Britania, c aceti supravieuitori snt cpitanul Grant i doi oameni ai echipajului i c ei s-ar afla ntr-un inut a crui latitudine era nsemnat n document, dar a crui longitudine fusese tears de apele mrii i nu se mai putea citi. Latitudinea era de 37l'l' australe. Longitudinea fiind necunoscut, oricine cltorea de-a lung%l paralelei de treizeci i apte de grade trebuia s dea cu siguran de inutul n care se afla cpitanul Grant i tovarii si. Deo a r e c e amiralitatea englez ovia s ntreprind asemenea cercetri, lordul Glenarvan hotr s fac totul pentru a da de urma cpitanului. Se

401.

puse deci n legtur cu Mary i Robert Yachtul Duncan fu pregtit pentru o cltorie lung,

Grant.

402.

n care se hotrser s plece att copiii cpitanului, ct i familia lordului, i prsind oraul Glasgow, trecu Atlanticul, strbtu strmtoarea Magellan i, plutind n Pacific, ajunse pn n Patagonia, unde se presupunea c se afl cpitanul Grant, czut n miinile indigenilor. Cltorii debarcar pe coasta apusean a Patagoniei, iar vasul i urm drumul, pentru a-i atepta apoi la capul Corrientes pe coasta rsritean. Lordul Glenarvan strbtu Patagonia, de-a lungul paralelei 37 i, nednd de urma cpitanului, se mbarc din nou n ziua de 13 noiembrie, ca s-i urmeze cercetrile pe ntinsul oceanului. Dup ce vizit zadarnic insulele Tristan d'Acunha i Amsterdam, yachtul ajunse la capul Bernouilli, pe coasta Australiei, la 20 decembrie 1854. Lordul Glenarvan avea de gnd s strbat Australia de-a lungul paralelei 37, dup cum strbtuse i America i de aceea debarcar aici. La cteva mile de rm se afla o ferm a unui irlandez, care ddu gzduire cltorilor. Lordul Glenarvan i povesti irlandezului despre inta cltoriei sale, apoi l ntreb dac nu auzise de un vas englez cu numele Britania, care trebuie s se fi scufundat, cu doi ani n urm, pe coasta de Vest a Australiei, Irlandezul nu auzise pomenindu-se de. acest naufragiu, dar, spre surprinderea tuturor, un servitor al irlandezului se amestec n vorb, spunnd : Dac mai triete cpitanul Grant, atunci cu siguran c triete pe pmnt australian". Cine eti dumneata ?" ntreb lordul Glenarvan. Un scoian ca i dumneavoastr, unul din naufragiaii de pe Britania". Omul acela se numea Ayrton. Fusese contramaistru pe Britania, ceea ce dovedi cu acte. Desprit d e cpitanul Grant n clipa n care corabia se sprgea de stnci, el crezuse pn atunci c ntregul echipaj pierise mpreun cu cpitanul i c el, Ayrton, este singurul supravieuitor al vasului.

Dar, adug el, naufragiul a avut loc pe coasta de est, nu de vest, a Australiei ; i dac mai triete cpitanul Grant, dup cum reiese din documentul de fa, el este desigur prizonierul indigenilor. Acolo trebuie cutat". Omul avea o voce sincer i o privire linitit, aa c nu se ndoir de cuvintele lui. Irlandezul, n slujba cruia se afla de peste un an, garant pentru el. Lordul Glenarvan cpt ncredere n el i hotr s strbat Australia mpreun de-a lungul paralelei 37. Glenarvan cu soia, cei doi copii, maiorul, francezul, cpitanul Mangles i civa marinari alctuiau grupul care trebuia s porneasc sub conducerea lui Ayrton ; yachtul Duncan, comandat d e secundul Tom Austin, urma s se duc la Melbourne i s atepte acolo ordinele lordului Glenarvan. Plecar n ziua de 23 decembrie 1854. E timpul s v spun c acest Ayrton era un trdtor. Fusese ntr-adevr contramaistru pe Britania, dar n urma unor certuri cu cpitanul, acesta l debarcase n ziua de 8 aprilie 1852 pe coasta de vest a Australiei i l prsise acolo pe bun dreptate. Ticlosul nici nu tiuse deci pn atunci c Britania se scufundase. El afl lucrul acesta din povestirea lordului Glenarvan. Din clipa n care fusese prsit, omul devenise, sub numele de Ben Joyce, cpetenia unor ocnai evadai ; dac l sftuia pe lordul Glenarvan s-i fac cercetrile pe coasta de est, o fcea ca s- l ndeprteze de vasul su, pe care voia s pun mna, d orind s transforme Duncan-ul ntr-un vas de pirai, care s opereze n apele Pacificului. Aici, necunoscutul se opri o clip, vocea i tremura, apoi povesti mai departe : Expediia porni prin inima continentului australian. Desigur c ddur gre, deoarece erau condui de Ayrton, urmat ndeaproape de banda lui de o c nai, care fusese instruit pentru lovitura pe care o pregtea el.

24

Duncan-ul fusese trimis ntre timp la Melbourne, pentru nite reparaii. Ayrton dorea s.-l fac pe lordul Glenarvan s-i dea ordine s prseasc oraul Melbourne i s acosteze pe coasta de est a Australiei, unde ar fi fost mai uor s pun mna pe vas. Mielul conduse expediia pn n apropierea coastei mpdurite, unde cu greu se puteau gsi cele trebuitoare traiului i aici obinu din partea lordului o scrisoare ctre secundul yah t u l u i . n aceast scrisoare i se ordona secundului s conduc de ndat vasul pe coasta de est, n golful Twofold, care se afla la o deprtare de cteva zile de locul unde se oprise expediia. Acolo i dduse Ayrton ntlnire cu complicii lui. Dar cnd lordul era gata s-i ncredineze scrisoarea, i ddu seama de inteniile lui. Totui, Ayrton izbuti s pun mna pe ea i, dou zile mai trziii, Ayrton sosea la Melbourne. Pn acum, planurile criminalului se mpliniser. Gsise mijlocul s conduc Duncan-ul n golful unde avea s cad prad ocnailor i, dup masacrarea echipajului, Beh Joyce urma s devin stpnul mrilor... Ayrton ajunse la Melbourne, unde ddu scrisoarea secundului Tom Austin, care, dup ce lu cunotin de coninutul ei, porni de ndat n larg; dar care nu fu dezamgirea i furia lui Ayrton, aflnd c secundul ndrepta vasul spre coasta de est a Noii Zeelande, n loc s- l ndrepte spre coasta de est a Australiei. ncerc s se opun, dar Austin i art scrisoarea... ntr-adevr, printr-o greeal a geografului francez, care redactase scrisoarea, era indicat ca loc de destinaie, n loc de Australia, coasta de est a Noii Zeelande. Toate planurile lui Ayrton, se prbueau ! ncerc s. se rzvrteasc, dar fu nchis i condus pe coasta Noii Zeelande, fr s tie ce avea s se ntmple cu lordul Glenarvan sau cu complicii lui. Duncan-ul rmase s navigheze pe coasta aceasta pn n ziua de 3 martie, cnd Ayrton auzi nite de-

24*

405

tunturi. Erau tunurile yachtului, care ddeau semnalul i peste cteva minute, lordul Glenarvan cu ai si se urcau pe bord. Iat ce se ntmplase : Dup mult oboseal i trecnd prin multe primejdii, lordul Glenarvan ajunsese pe coasta de est a Australiei, n golful Twofold. Acolo nici urm de Duncan ! Lordul telegrafie la Melbourne. I se rspunse : Duncan plecat din ziua de 18 crt. spre destinaie necunoscut". Lordul Glenarvan i nchipui de ndat c yachtul czuse n minile lui Ben Joyce, devenind astfel un vas de pirai. Dar, fiind un om curajos i ntreprinztor, nu se ddu btut, ci se mbarc pe un vas de marf, ajungnd pe coasta de vest a Noii Zeclande, pe care o strbtu de-a lungul paralelei 37, fr s dea. de urma cpitanului Grant. Pe coasta cealalt, spre marea lui mirare, regsi Duncan-ul, cared atepta acolo de cinci sptmni ! n ziua de 3 martie 1855, lordul Glenarvan se afla din nou pe bordul Duncan-ului, Ayrton de asemenea. Trdtorul fu adus n faa lordului, care dorea s afle de la el tot ce tia despre soarta cpitanului Grant. Ayrton refuz s vorbeasc. Lordul Glenarvan i spuse atunci c la prima escal l va preda autoritilor engleze. Ayrton pstra aceeai tcere. Duncan-ul i relu drumul de-a lungul paralelei 37. ntre timp, lady Glenarvan ncerc s nving rezistena banditului. Ayrton i propuse lordului ca, n schimbul informaiilor pe care i le va da n privina cpitanului Grant, s fie lsat pe una din insulele Pacificului i s nu fie predat autoritilor engleze. Lordul Glenarvan, liotrt s afle totul despre cpitanul Grant, consimi. Ayrton i istorisi atunci toat viaa lui, artndU-i astfel c nu mai tia nimic despre cpitan din ziua n care fusese debarcat cu de-a sila pe coasta australian.
406

Cu toate acestea, lordul Glenarvan se inu de cuvnt. Duncan-ul i urm drumul, ajungnd la insula Tabor. Acolo voiau s! prseasc pe Ayrton i tot acolo, printr-o adevrat minune, au fost regsii cpitanul Grant i cei doi oameni ai si. Insula era aezat chiar pe paralela 37. Banditul le lu astfel locul pe insula pustie i iat cuvintele pe care le rosti lordul Glenarvan, pe cnd Ayrton prsea yachtul : Aici, Ayrton, vei fi. departe de orice rm i desprit de semenii ti. Nu vei putea fugi din locul acesta unde te las Duncan-ul. Vei fi singur, dar nu vei fi pierdut, netiut de nimeni, aa cum a fost cpitanul Grant. Orict de nevrednic ai fi, oamenii se vor gndi la tine. tiu unde te-am lsat i tiu deci unde s te gsesc. Nu te voi uita niciodat !" i Duncan-ul ridic pnzele, fcndu-se nevzut n zare. Acestea se petrecur n ziua de 18 martie 1855. Ayrton rmase singur, dar nu ducea lips de muniii i de arme, de unelte sau de semine. El, ticlosul, se putea folosi de casa cldit de un om cinstit, cum era cpitanul Grant. Nu-i mai rmnea dect s numere zilele i s ispeasc n singurtate frdelegile fcute. Domnilor, omul se ci, se r u i n a de faptele sale, simindu-se nespus de nenorocit. i spunea mereu c trebuie s devin un om demn s se ntoarc printre oameni, presupunnd c vor veni s- l ia ntr-o bun zi. Suferi cumplit i munci din rsputeri, cutnd s devin un alt om, mai bun. Tri astfel doi ani, trei ani. Abtut de singurtate, cercetnd mereu zarea n ateptarea unei corbii i ntrebndu-se c t va dura ispirea, suferea cum nu suferise vreodat n viaa lui ! Ah ! Cumplit-i singurtatea pentru sufletul ros de remucri ! Se vede ns c pedeapsa nu fusese destul de grea, cci omul simi cum, ncetul cu ncetul, se slbticete, se abrutizeaz ! Nu v pot spune dac lucrul acesta s-a ntmplat la doi sau patru ani dup ce fusese prsit pe insul, tot ce mai tiu este c deveni omul nefericit pe care l-ai gsit !
24*

407

Cred c nu mai trebuie s v mrturisesc, domnilor, c Ayrton, Ben Joyce i cu mine sntem una i aceeai persoan ! Cyrus Smith i tovarii si se sculaser n picioare. Erau cutremurai de cumplita mizerie, suferin i desperare ce se dezvluiser n faa lor. A i fcut mari frdelegi, Ayrton. Snt ns sigur c i-ai ispit cu prisosin pcatele, i spuse Cyrus Smith. De aceea, revenind printre semenii dumitale, eti iertat. i acum te ntrebm : vrei s fiitovarul nostru ? Ayrton se trase un pas napoi. D-mi mna, spuse inginerul. Ayrton se repezi spre mna pe care i-o ntindea Cyrus Smith, n timp ce lacrimi amare i se rostogoleau pe obraji. Vrei s trieti n mijlocul nostru ? ntreb Cyrus Smith. Mai lsai-m singur ctva timp, domnule Smith, rspunse Ayrton. Lsai-m singur n locuina de la stn I Cum vrei, Ayrton. Nenorocitul se pregtea s plece, cnd inginerul mai adug : O singur ntrebare, dragul meu ! Dac hotrrea dumitale era s trieti singur, de ce-ai aruncat n mare documentul acela, care ne-a fcut s dm de urma dumitale ? Ce document ? rspunse Ayrton, care nu prea s tie despre ce e vorba. Documentul nchis ntr-o sticl, pe care l-am gsit noi i prin care am aflat aezarea exact a insulei Tabor! Ayrton duse mna la frunte, rspunznd dup o clip de gndire : N-am aruncat nici un document n mare : Niciodat ? strig Pencroff. Niciodat ! nclinndu-se, Ayrton porni spre u, pe care o nchise n urma lui.

37S

CAPITOLUL XVIII

Convorbiri. Cyrus Smith i Gedeon Spilett. O idee a inginerului. Telegraful electric. Firele. Pila electric. Alfabetul. Vreme bun. Belug n colonie. Fotografiile. Nlucirile zpezii. Doi ani pe insula Lincoln.

la u, de unde l vzuse pe Ayrton alunecnd d e a

Bietul

om,

spuse

Harbert,

care

se

ntorcea

de

lungul cablului ascensorului i disprnd n bezn. Se va ntoarce, spuse Cyrus Smith. : ^ Dar asta ce-o mai fi, domnule Cyrus ? strig Pencroff. Dac n-a aruncat Ayrton sticla n mare, cine a putut s-o arunce ? De bun seam, ntrebarea era la locul ei. Tot el trebuie s-o fi aruncat, rspunse Nab, dar se poate s fi fost pe jumtate nebun cn d a fcut-o. S-ar putea, spuse Harbert. Pesemne c nu mai tia ce face. Este singura explicaie, dragii mei, se grbi s rspund Cyrus Smith : acum neleg i cum de a fost n stare Ayrton s indice exact aezarea insulei Tabor. Intmplrile petrecute nainte de prsirea lui l lmuriser pe deplin n aceast privin. Totui, observ Pencroff, dac a scris documentul cnd nu era nc abrutizat, trebuie s-o fi fcut acum apte sau opt ani. Cum se face n cazul acesta c hrtia nu a fost atacat de umezeal ? Faptul acesta dovedete, rspunse Cyrus Smith, c Ayrton i-a pierdut minile de puin vreme, cu toate c lui i s-a prut timpul ndelungat. Aa trebuie s fie, rspunse Pencroff, altfel lucrurile ar fi cu totul de neneles. De neneles, ntr-adevr, rspunse inginerul, care prea dornic s scurteze aceast convorbire. S fi spus Ayrton ntreg adevrul ? mai ntreb marinarul.

S409

Snt sigur c povestea lui e adevrat, rspunse reporterul. mi aduc foarte bine aminte c ziarele au vorbit de ncercarea lordului Glenarvan i de rezultatele cltoriei sale. Ayrton a spus adevrul, adug Cyrus Smith. Nu trebuie s . te ndoieti, Pencroff, cci adevrul acesta este foarte crud pentru el. Cnd te nvinuieti n aa fel, nu poi spune dect adevrul ! A doua zi, la 21 decembrie, cnd colonitii coborr pe rm, urcnd apoi pe platou, nu- l mai gsir pe Ayrton, care se retrsese n timpul nopii la casa de la stn i pionierii gsir de cuviin s- l lase n pace. Harbert, Pencroff i'Nab i reluar ndeletnicirile obinuite, iar Gedeon Spilett i Cyrus Smith se aflau singuri n atelierul de la Cmin. S tii, drag Cyrus, c nu m-a mulumit explicaia ta de ieri n privina sticlei Nu-mi vine s cred c nenorocitul ar fi putut s scrie documentul i s arunce sticla n mare, fr s-i mai aduc aminte de lucrul sta. Dar n-a aruncat-o el, Spilett drag ! Atunci tot mai crezi c... Nu cred nimic i nu tiu nimic, l ntrerupse Cyrus Smith. M mulumesc s numr i aceast ntmplare printre acelea pe care n-am izbutit s le desluesc nc.pn astzi. Ciudate lucruri, ntr-adevr, spuse Gedeon Spilett. Salvarea dumitale, Cyrus, lada aceea gsit pe nisip, aventurile lui Top, n sfrit, sticla asta... Aflavom vreodat dezlegarea acestor taine ? Desigur, rspunse repede inginerul, chiar dac voi fi nevoit s scotocesc insula pn n mruntaiele ei ! Poate c vreo ntmplare norocoas ne va da dezlegarea tainei 1 Nu cred n ntmplri norocoase, Spilett, aa cum nu cred nici n lucruri misterioase. Toate faptele nenelese care se petrec aci i au cauzele lor bine determinate. Dar s ateptm, s ne vedem de treab i s fim cu bgare de seam !
410

Sosi i luna ianuarie a anului 1867. Toi locuitorii insulei erau ocupai cu muncile de var. Tre c n d pe la stn n zilele acelea, Harbert i reporterul vzur c Ayrton ngrijea foarte bine vitele, crundu-le astfel osteneala unor vizite prea dese pe acolo. Totui, ca s nu se simt prsit, pionierii se abteau din cnd n cnd pe la Ayrton. De altfel, date fiind unele bnuieli ale inginerului, se cerea ca partea aceea a insulei s fie supus unei oarecari supravegheri. Dac se ntmpla ceva, Ayrton urma <s-i ntiineze ct mai nentrziat. Totui se puteau ivi ntmplri neateptate, care s trebuiasc aduse pe dat la cunotina inginerului: de pild, putea s apar n larg un vas, n vestul insulei, sau se putea ntmpla un naufragiu, poate chiar un atac al unor pirai. Aa nct, Cyrus Smith hotr s stabileasc o legtur direct ct mai rapid ntre Casa de Granit i stn i la 10 ianuarie mprti planul su i celorlali. i cum nelegei s facei lucrul acesta, domnule Cyrus ? ntreb Pencroff. Avei de gnd s instalai un telegraf ? ntocmai, rspunse inginerul. Electric ? strig Harbert. Electric, rspunse Cyrus Smith. Avem tot ce ne trebuie pentru confecionarea unei pile electrice; cel mai greu va fi s fabricm srma, cred ns c vom izbuti s facem i aceast operaie. Dac-i aa, rspunse marinarul, aproape c iar ncep s ndjduiesc c ntr-o bun zi vom merge i cu trenul. Se apucar deci de lucru, ncepnd cu ce era mai greu, adic tocmai cu fabricarea srmei, cci, dac aceasta nu le-ar fi izbutit, nu mai avea nici un rost. s se mai apuce de fabricarea pilei i a celorlalte accesorii. Fierul din insula Lincoln era de calitate foarte bun, dup cum tim, i prin urmare uor de tras n fire. Cyrus Smith fabric mai nti o plac de oel, bine clit, care era strbtut de guri conice de di-

S411

ferite calibre, prin care trebuiau s subieze rnd pe rnd fierul. Fix apoi placa pe un eafodaj, bine nepenit n pmnt, pe care l aez la cteva picioare de cascada cea mare, a crei energie avea de gnd s o foloseasc. Aveau de gnd s ntrebuineze axul piuei, care era micat de energia apei i care putea s le foloseasc la fabricarea firelor de metal. Operaia era foarte migloas i cerea mult rbdare. Prefcur mai nti fierul n bare lungi i subiri, pe care le pilir la capete, astfel ca s ptrund prin gaura cea mai mare a plcii de metal, care nlocuia maina de trefilat. Firul era apoi tras cu ajutorul axului piuei, n jurul cruia se nfur. Dup aceea, desfceau firele, trecndu-le pe rnd prin guri cu calibru din ce n ce mai mic, pn ce inginerul obinu o grmad de fire potrivite, lungi de treizeci, pn la cincizeci de picioare, ce puteau fi uor racordate i ntinse pe distana de cinci mile, care desprea casa de stn. n cteva zile, operaia se isprvi. De altfel, de ndat ce maina intr n funciune, Cyrus Smith o ls n seama tovarilor si, el ocupndu-se n timpul acesta cu alctuirea unei pile electrice. Avea nevoie de o pil cu curent continuu. Se tie c, n general, pilele snt compuse din crbune de retort, zinc i cupru. Cu toate cercetrile ntreprinse, inginerul nu gsise nici o urm de cupru pe insul, aa c se vedea silit s se lipseasc de el. Crbunele de retort, care este foarte dur i rezult din dezhidrogenarea huilei, putea fi obinut i pe insula lor. Cerea ns timp i o aparatur complicat, greu de fabricat. Ct despre zinc, aveau din belug, cci lada gsit la capul Epavei era cptuit cu plci din acest metal, crora li se putea da astfel o minunat ntrebuinare. Dup o ndelungat chibzuin, Cyrus Smith hotr s fabrice o pil foarte simpl, care s se asemene cu aceea conceput de Becquerel n 1820 i pentru care avea nevoie doar de zinc. Ct despre

412

celelalte substane, acidul azotic i potasa, le. avea la ndemn. Iat deci cum fabric inginerul pila electric, a crei funcionare era determinat de reacia ce se producea n momentul n care potasa venea n contact cu un acid. Fabricar mai nti cteva flacoane de sticl, pe care le umplur cu acid azotic. Inginerul le astup cu un dop strbtut de un tub de sticl, ncins cu un tampon de argil i legat cu o crp la captul de jos, capt pe care l cufund n acid. Apoi turn n tub o soluie de potasiu, obinut din calci n a r e a d i f e r i t e l o r plante i care venea n contact cu acidul prin intermediul tamponului de argil. Cyrus Smith lu apoi dou fii de zinc i puse ima n acid azotic, iar pe cealalt n soluia de potasiu, ndat se produse un curent electric, care circula ntre cele dou lame; le leg apoi' ntre ele printr-un fir metalic, astfel c lama tubului deveni polul. pozitiv, iar lama flaconului, polul negativ al instalaiei. Electricitatea astfel obinut urma,s slujeasc la instalarea unui telegraf electric. Aparatul acesta ingenios i foarte simplu construit avea s le permit stabilirea unei legturi telegrafice ntre Casa de Granit i stn. , n ziua de 6 februarie ncepur instalarea stlpilor, nzestrai cu izolatoare de sticl, care urmau s sprijine firele de-a lungul drumurilor. Peste cteva zile, firul prin care trebuia s treac curentul electric cu o vitez de 100.000 km pe secund, curent pe care p m n t u l avea s- l readuc la punctul su de plecare, era tras. Fabricaser dou pile, una pentru Casa de Granit i alta pentru stn, fiindc era tot att de necesar s se poat vorbi de la stn la Casa de Granit, pe ct era de necesar ca aceasta s aib legtur cu stna. Aparatele de recepie i de manipulare erau ct se poate de simple. La ambele staii firul se nfur n jurul unui electromagnet, alctuit dintr-o bar de fier moale, pe care se nfur un fir electric. Cnd
S4 1 3

se fcea legtura ntre cei doi poli ai pilei, curentul pornind de la polul pozitiv trecea prin fir i prin electrom a g n e t , care SE ma g n e t i z a temporar, i se ntorcea prin pmnt, la polul negativ. Cum se ntrerupea curentul, se descrca i electromagnetul ; de aceea, era destul s se aeze o plac de fier moale n faa electromagnetului, pentru ca aceasta s fie atras cnd trecea curentul prin magnet i s cad de ndat ce se ntrerupea curentul. Cyrus Smith legase un ax ce urma micarea plcii, de un ac ce se rotea n faa unui cadran, pe care erau nsemnate literele alfabetului, mijlocind astfel comunicrile de la o staie la alta. n ziua de 12 februarie, instalaia era complet i Cyrus Smith ntreb prin telegraf dac totul merge bine la stn. Peste cteva minute primi de la Ayrton un rspuns mulumitor. Pencroff nu mai putea de bucurie i n fiecare diminea i sear trimitea o telegram la stn, telegram la care primea ntotdeauna rspuns. Noul lor mijloc de comunicaie aducea dou, foloase mari : pe de o parte le permitea s controleze prezena lui Ayrton la stn, iar pe de alt parte, Ayrton nu se simea prea singur. D,e altfel, Cyrus Smith nu lsa s treac nici o sptmn fr s se duc s- l vad, iar Ayrton venea i el din cnd n cn d la Casa de Granit, unde era ntotdeauna bine primit. Anotimpul frumos se scurgea cu ncetul, iar oamenii notri i vedeau de muncile obinuite. Resursele sporeau sele coloniei, ndeosebi legumei d i n zi ealele, sporeau n zi, iar seminele aduse d e pe insula Tabor se aclimatizaser foarte bine. Platoul Grande-Vue avea o nfiare mbucurtoare. A patra recolt de gru fu minunat i niciunul dintre pionieri nu avu rbdare s numere grmezile de grune, pentru a cerceta dac ntr-adevr adunaser patru sute de miliarde de boabe. Pencroff ar fi fost gata s fac i

414

aa ceva, dar dup ce inginerul i demonstra cu precizie matematic ce mult timp i-ar fi trebuit nu

S4 1 5

mai puin de cinci mii cinci sute de ani se ls pguba. Vremea era minunat. n timpul zilei era foarte cald, iar seara sufla o briz din larg, aa c locuitorii Casei de Granit se bucurau de nopi rcoroase. Din cnd n cnd se abtea o furtun scurt, d ar cumplit. Timp de cteva ore, fulgerele aprindeau vlvti pe cer i trsnetele se ineau lan. Starea micii colonii era nfloritoare. Oaspeii cresctoriei de psri se nmuliser att de mult, nct pionierii se hrneau mereu cu prisosul ei. Porcii sporiser i ei, iar ngrijirea lor ocupa o bun parte din timpul lui Nab i al lui Pencroff. Onaggaii, care aveau doi mnji frumoi, erau folosii de Gedeon Spilett i de Harbert, care devenise un clre desvrit sub supravegherea reporterului, sau erau nhmai la cru, pentru a cra la Casa de Granit lemne, crbuni i diferite produse minerale, de care avea nevoie inginerul. Cam n aceeai vreme, pionierii fcur cteva recunoateri n adncul pdurilor Far-West, unde nu aveau a se teme de aria soarelui, ale crui raze strbteau cu greu printre ramurile nclcite. Cercetar de asemenea malul stng al rului Mercy. n toate aceste excursii, pionierii porneau bine narmai, cci ntlneau adesea porci mistrei foarte slbatici i sngeroi, mpotriva crora erau silii s duc o lupt aprig. Tot n vremea aceea pornir un rzboi crncen mpotriva jaguarilor. Gedeon Spilett, ndeosebi, i ura de moarte, iar elevul su Harbert se dovedi un ajutor preios. narmai cum erau, nu se mai temeau de aceste fiare. ndrzneala lui Harbert era nemaipomenit, iar sngele rece al reporterului, cu totul uimitor, aa c n foarte scurt timp, douzeci de piei minunate mpodobeau sala mare a Casei de Granit. Dac lucrurile aveau s mearg aa mai departe, neamul jaguarilor din insul era ameninat cu pieirea, lucru de altfel dorit de vntorii notri. Cteodat lua parte i inginerul la unele cercetri pe care le fceau n prile necunoscute ale insulei,

unde observa totul cu cea mai mare ncordare. Strbtnd hiurile ntinselor pduri, el cuta cu totul alte urme dect cele lsate de animale. Nu gsi totui nimic care s-i dea de gndit. De altfel, nici Top, nici Jup, care l ntovreau, nu ddeau semne de tulburare, ca acelea pe care le vdise de multe ori c inele, cnd ltrase la gura puului, ce fusese cercetat zadarnic. Tot n acea vreme, Gedeon Spilett, ajutat de Harbert, fotografie prile cele mai interesante ale insulei, cu aparatul fotografic gsit n lad, de care nu se folosiser nc pn atunci. Aparatul avea o lentil puternic i dispuneau de toate substanele necesare developrii fotografiilor : gsiser n lad colodiu pentru acoperirea plcilor de sticl, nitrat de argint cu care s sensibilizeze plcile la lumin, hiposulfit pentru fixarea imaginilor, clorur de amoniu pentru baia fixativ n care se pune fotografia i nu lipsea nici acetatul de sodiu i clorura de aur, cu care se mbib fotografiile. Aveau de asemenea mult hrtie special, clorurat pentru fotografii, pe care trebuiau doar s-o ntind ntr-un cadru peste plcile negative, dup ce o muiau mai nti ntr-o soluie de nitrat de argint. Reporterul i ajutorul su devenir n scurt timp nite operatori ndemnatici, obinnd cteva fotografii foarte frumoase, mai ales vederi ale insulei, luate de pe platou, n care se vedeau : muntele Franklin n zare, pitorescul inut de la gura rului Mercy, cu stncile lui ciudate, luminiul i stna, adpostite de primele povrniuri ale muntelui, capul Ghearei, Epavei i altele. Fotografii nu uitar s fac portretele tuturor membrilor coloniei. nveselesc locuina, spunea Pencroff despre ele. Bravul marinar era nc n t a t s-i vad chipul mpodobind pereii Casei de Granit i se oprea adesea n faa expoziiei lor de fotografii, ca odinioar n faa vitrinelor din marile capitale. Dar cea mai reuit fotografie fu nendoios aceea a lui Jup. Maimuoiul pozase cu o gravitate ce nu

417

poate fi descris, astfel c portretului su nu-i lipsea dect graiul ! Ai zice c e gata s se strmbe; strig Pencroff. M e t e r u l Jup ar fi dat dovad de prost gust dac s-ar fi artat nemulumit de poza lui. Nu fcu acest lucru, ba dimpotriv se uita la fotografie cu un aer gale, din care nu lipsea o oarecare nfumurare. O dat cu venirea lunii martie, cldurile cele mari se sfrir. Timpul deveni ploios, dar vremea se .meninu cald. Luna martie, care corespundea lunii septembrie din emisfera boreal-fu mai puin frumoas dect se ateptau. Prea s vesteasc o iarn timpurie i aspr. n dimineaa zilei de 21, li se pru c i venise prima zpad. ntr-adevr, Harbert, care scosese capul pe fereastr dis-de-diminea, ncepu s strige ; Venii s vedei ! Insula cea mic e acoperit cu zpad !,, Zpad acuma ? se mir reporterul, venind lng biat. Tovarii lor se apropiar i ei i constatar c nu numai insula, dar i toat plaja de la poalele Casei de Granit era acoperit cu o ptur alb, rspndit uniform pe pmnt. E chiar zpad ! spuse Pencroff. Sau cel puin pare s fie! adug Nab. Dar termometrul arat 58 (14 centigrade deasupra lui zero), observ Gedeon Spilett. Cyrus Smith se uit n tcere la ntinderea aceea alb i, cu drept cuvnt, nu tia cum s explice fenomenul acesta, care se ivise ntr-un anotimp. nepotrivit i la o temperatur att de ridicat. Drace ! strig Pencroff. Au s ne nghee semnturile ! Marinarul se pregtea s coboare, dar sprintenul Jup i-o lu nainte, alunecnd cu repeziciune pn jos. Nici nu ajunsese bine maimua pe plaj, i uriaa ptur de zpad se ridic, risipindu-se n aer n fulgi att de dei, nct lumina soarelui se ntunec. Astea snt psri ! strig Harbert.
555

Erau ntr-adevr stoluri de psri de mare, de 6 albea orbitoare, ce se abtuser asupra' insulei i a coastei i care se fcur nevzute n deprtate* lsndu-i pe toi nmrmurii de rapida schimbare a privelitii. Dispruser att de repede, nct nici reporterul, nici tnrul nu izbutir s doboare vreuna dintre ele, aa c nu afl a r niciodat din care familie fceau parte. Peste cteva zile,' la 26 martie, se mplineau doi ani de cnd naufragiaii aerului fuseser zvrlii pe insula Lincoln.

CAPITOLUL XIX

Amintiri din patrie. Planuri de viitor. Se cerceteaz coastele insulei. Plecarea din 16 aprilie. Peninsula Serpentinei vzut din larg. Stncile de bazalt de pe coasta apusean. Vreme rea. Se las noaptea. Un nou incident.

Doi ani ! De doi ani pionierii nu mai comunicaser cu semenii lor. Ce se petrecuse o are n ara lor ? Icoana patriei o aveau mereu naintea ochilor, icoana patriei distruse de rzboiul civil i pe care rebeliunea Sudului o fcea poate s sngereze i n clipa de fa. n cursul acestor doi ani nu trecuse nici o corabie prin dreptul insulei, nu zriser nici un catarg. Era vdit c insula Lincoln se gsea n afara drumurilor maritime i era probabil necunoscut, lucru dovedit i de hrile pe care le aveau, cci altfel, chiar n lipsa unui port, vasele ar fi putut s acosteze aici pentru a-i rennoi provizia de ap. Marea care i nconjura era venic pustie, iar pionierii nu se puteau bizui dect pe propriile lor mijloace, pentru o eventual repatriere.

SS3

Totui, mai exista i un alt mijloc de scpare i despre aceasta discutar n primele zile ale lunii aprilie, n sala mare a Casei de Granit. Vorbiser n ziua aceea despre America, patria lor, pe care aproape nu mai ndjduiau s-o revad vreodat. Hotrt, spuse Gedeon Spilett, ne-a mai rmas un singur mijloc s prsim insula Lincoln : s construim o corabie mare, cu .care s putem strbate cteva sute de mile. Cred c dac am construit o alup, putem construi i un vapor ! i vom putea s ajungem pn n insulele Pomotu, de vreme ce am fost pe insula Tabor ! Nu spun nu, rspunse ca de obicei Pencroff, expertul n materie de marin. Nu spun nu, cu toate c nu este acelai lucru s te aventurezi att de departe sau s te duci pn n apropiere! Dac alupa ar fi fost ameninat de furtun, n timpul cltoriei spre insula Tabor, tiam c portul nu e prea departe nici ntr-o direcie, nici n alta ; dar s strbai o mie dou sute de mile, asta nu e glum i tii cu toii c nu exist nici un rm care s fie aezat la o distan mai mic. Totui, dac ar fi nevoie, te-ai ncumeta, Pencroff, s faci o asemenea ncercare ? ntreb reporterul. A ncerca tot ce mi s-ar cere, domnule Spilett, rspunse marinarul. tii doar c nu m dau n lturi de la nimic ! Apoi nu uitai c mai avem un marinar n mijlocul nostru, spuse Nab. Cine ? ntreb Pencroff. Ayrton. E drept, rspunse Harbert. Dac ar vrea s mearg ! observ Pencroff. Crezi c Ayrton ar fi refuzat s plece dac yachtul lordului Glenarvan s-ar fi ntors s- l ia de pe insula Tabor ? ntreb reporterul. Uitai, dragii mei, ntrerupse Cyrus Smith, c Ayrton nu mai era ntreg la minte n cursul ultimilor ani petrecui n insula Tabor. Dar nu des-

420

pre asta e vorba. S nc ntrebm mai cur'nd, dac ne putem bizui pe ntoarcerea vasului scoian. Lordul Glenarvan i-a fgduit lui Ayrton c va veni s- l ia, atunci cnd va socoti c i-a ispit pcatele; eu cred c se va ine de cuvnt. i eu cred, spuse reporterul, i voi aduga chiar c s-ar put e a s vin curnd, cci au trecut doisprezece ani de cnd i ispete Ayrton pedeapsa. - Ei bine, rspunse Pencroff, sntem siguri c lordul se va ntoarce i poate chiar foarte curnd. Dar unde o s acosteze ? Firete c pe insula Tabor i nu pe insula Lincoln. Cu att mai mult, rspunse H arbert, cu ct insula Lincoln nici nu se afl pe hart. i de aceea, prieteni, urm inginerul, trebuie s lum toate msurile, pentru ca prezena noastr i aceea a lui Ayrton pe insula Lincoln s fie semnalat i pe insula Tabor. : Desigur, rspunse reporterul, nimic mai uor dect s lsm n coliba unde a locuit cpitanul Grant i apoi Ayrton o not, n care s indicm aezarea exact a insulei noastre. Cu siguran c lordul Glenarvan sau echipajul su o vor descoperi. Pcat c n-am fcut acest lucru la prima noastr cltorie pe insula Tabor, observ marinarul. Cum era s-o facem ? rspunse H arbert. Nu cunoteam pe atunci povestea lui Ayrton i nu tiam c s-ar putea s fie salvat ntr-o bun zi, iar atunci cnd am aflat toate acestea era prea trziu, cci vremea nu ne mai ngduia s ne ntoarcem n insula Tabor. Da, rspunse Cyrus Smith, este prea trziu i trebuie s amnm cltoria pn la primvara viitoare. Dar dac vine ntre timp yachtul scoianului ? spuse Pencroff. Nu prea e cu putin, rspunse inginerul, cci lordul Glenarvan nu va ntreprinde pe vreme de iarn o astfel de cltorie pe aceste mri ndeprtate. S-ar putea ntmpla s fi fost pe insula Ta-

25 Insula misterioas

421

bor n ultimele cinci luni, de cnd Ayrt o n e la noi, i atunci a plecat; sau va veni mai trziu i atunci avem tot timpul s mergem pn la insula Tabor i sa lsm o noti. ' Mare nenorocire ar fi, spuse Nab, s fi venit Duncan-ul la insula Tabor n cursul ultimelor luni. Ndjduiesc s nu se fi ntmplat una ca asta, rspunse Cyrus Smith, ca s nu ne fie rpit ultima ans care ne-a rmas. Cred, zise reporterul, c n orice caz ne vom lmuri pe deplin cnd vom ajunge pe insula Tabor ; dac scoienii s-au ntors, ei trebuie s fi lsat urme. Ai dreptate, rspunse inginerul. Prieteni, de 'vreme Ce ne-a mai rmas o posibilitate de repatriere, s ateptm cu rbdare. Dac vom pierde i aceast ndejde, vom vedea atunci ce este de fcut. n tot cazul, zise Pencroff, s rmn bine stabilit c dac vom prsi insula Lincoln, nu o vom face fiindc ne-am simit ru aici ! Nu, Pencroff, rspunse inginerul, o vom prsi, pentru c sntem departe de tot ce poate fi drag unui om : familia, prietenii i ara n care s-a nscut. Lucrurile odat hotrte, nu se mai gndir la construirea unui vas mare, care le-ar fi ngduit s se aventureze fie pn la arhipelagurile mai apropiate din nord, fie pn la coastele Noii Zeelande n vest, i se ocupar de obinuitele pregtiri n vederea celei de-a treia ierni pe care o petreceau la Casa de Granit. Hotrr totui ca, nainte de statornicirea iernii, s fac ocolul insulei n alup. Coastele nu fuseser n ntregime cercetate, aa c pionierii notri nu cunoteau nc prea bine configuraia litoralului dini spre nord i vest, ncepnd de la revrsarea rului Cascadei pn la capul Mandibulei. Nu tiau cum arat nici golful acela ngust, n chip de bot de rechin care era cuprins ntre cele dou capuri ale Mandibulei,

422

Pencroff propusese aceast excursie "i Cyrus Smith." primi ndat, cci dorea s cunoasc i aceast parte a domeniului lor. Vremea era variabil, totui barometrul nu afta oscilaii prea mari. Chiar n prima sptmn a lunii aprilie, dup ce se semnalase o mare scdere a presiunii atmosferice, barometrul se urc din nou, o dat cu apariia unui vnt puternic. Apoi barometrul art o situaie staionar l a presiunea 759 mm., 45), ceea ce li se pru favorabil pentru a ncepe expediia. Hotrr plecarea pentru ziua de 16 aprilie i vasul Bonaclventure", care era ancorat n portul Balonului, fu pregtit pentru o cltorie mai lung. Cyrus Smith i vorbi i lui Ayrt o n despre cltoria lor propunndu-i s- l ia cu ei; ns acesta, dorind s rmn pe insul, hotrr ca n lipsa lor s locuiasc la Casa de Granit. Meterul Jup urma s-i ie de urt, lucru pe care domnia-sa se arta c- l nelesese. n dimineaa zilei de 16 aprilie, pionierii se mbarcar mpreun cu Top. Sufla o briz puternic de la sud-vest, aa c vasul prsi cam greu portul Balonului i se ndrept spre capul Reptilei. Perimetrul insulei era de nouzeci de mile, dintre care tocmai coasta de sud, de la port pn la promontoriu, numra douzeci de mile. De aceea erau silii s mearg mai ncet", vasul plutind mpotriva vntului. Le trebui o zi ntreag ca s ajung la promontoriu, cci mersul corbiei, care la ieirea din port fusese purtat de reflux timp de dou ore, fu mpiedecat apoi de valuri contrarii, alte ase ore. Cnd ajunser n dreptul promontoriului, se ntunecase de-a binelea. Pencroff i propuse atunci inginerului s urm e z e d r u m u l mai ncet, cu o parte din pnze strnse. Dar Cyrus Smith gsi mai nimerit s ancoreze la o mic deprtare de rm ca s poat revedea partea aceea a coastei la lumina zilei. Hotrr chiar, deoarece i puseser n gnd s exploreze ct mai bine litoralul, s nu mai navigheze noaptea i s ancoreze n

25*

W.

fiecare sear l n g rm, n msura n care - a v e a s le-o ngduie vremea. i astfel petrecur noaptea ancorai n dreptul capului. O dat cu cderea brumei, vnt u l se potolise. Afar de Pencroff, marinar ncercat, toi cltorii dormir, poate nu chiar att de bine ca n camerele lor de la Casa de Granit, dar tot dormir. A doua zi, la 17 aprilie, marinarul ridic ancora n zorii zilei i, cu toate pnzele ntinse, o pornir de-a lungul coastei apusene. Pionierii cunoteau rmul acesta mpdurit, minunat de frumos, de vreme ce l strbtuser i pe jos, totui el le strni din nou admiraia. Navigau de-a lungul litoralului, naintnd ncet i ct mai aproape de coast, ca s poat observa totul, ferindu-se numai din calea trunchiurilor de copaci, care pluteau ici, colo pe valuri. De cteva ori ancorar, ca Gedeon Spilett s poat fotografia minunatele priveliti. Pe la amiaz, vasul atinse revrsarea rului Cascadei. Mai ncolo, pe rmul drept al rului, copacii se rreau, pentru a apare la trei mile mai departe doar ca nite simple buchete ce se ridicau printre povrniurile apusene ale muntelui, a cror creste golae coborau' pn la rm. Ct deosebire ntre partea de sud i partea de nord a rmului ! Pe ct era prima de verde i de mpdurit, pe att era cealalt de aspr i de slbatic. Puteai s crezi c te afli pe un adevrat rm de fier", cum se spune n unele ri ; nfiarea lui zbuciumat prea s indice o cristalizare brusc a bazaltului n fierbere, care avusese loc ntr-o ndeprtat epoc geologic. Grozava ngrmdire i-ar fi nspimntat pe pionierii notri, dac ntmplarea i-ar fi aruncat la nceput pe partea aceea a insulei ! Privind din vrful muntelui Franklin, nu-i dduser seama de nfiarea fioroas a acestor locuri. Vzut ns dinspre mare rmul aprea att de ciudat, nct nu semna poate cu nici un alt punct al globului. Vasul trecu de-a lungul acestei coaste plutind la o jumtate de mil de rm. Se vedeau bine blo-

424

curile de stnc ce o alctuiau. Erau de toate mrimile, unele doar de cteva picioare, altele ns at i n g n d nlimea de trei sute de picioare. Se gseau acolo stnci cilindrice ca nite hornuri, prismatice, se.mnnd cu turlele bisericilor, altele preau nite obeliscuri piramidale, altele, conuri trunchiate, ce semnau cu courile de fabric. Nici banchizele mrilor glaciale nu nfiau atta mrea i nspimnttoare varietate. Ici se zreau puni de piatr zvrlite de la o stnc la alta, dincolo, arcade boltite ca n ad n c u l unei biserici gotice, n care privirea se pierdea ; n alt parte se vedeau boli largi cu nfiare monumental ; mai departe o adevrat ngrmdire de ascuiuri, sgei i mici piramide de piatr, aa cum nici o catedral got i c nu se putea mndri c are. Natura, care se nt r e c u s e n capricii ce depeau cea m ai bogat nchipuire omeneasc, "izbutise s dea coastei, pe o ntindere de opt sau nou mile, o nfiare plin de mreie. Cyrus Sniith i prietenii si erau uimii, uluii aproape de aceast privelite. Top ns nu se sfia s tulbure tcerea lor, ltrnd cu ndrtnicie, i glasul lui era repetat de ecou. Inginerul observ c ltratul cinelui este la fel de ciudat ca atunci cnd se nvrtea mprejurul puului de la Casa de Granit. S acostm, spuse el. i vasul se apropie c t mai mult cu putin de stncile litoralului. Poate c exista aici o peter, care trebuia cercetat. Cyrus Smitfr nu zri ns nici o grot, nici o scobitur care s poat adposti o fiin oarecare, cci poalele s t n cilor se prvleau de-a dreptul n mare. Curnd, Top ncet s mai latre i corabia i relu drumul, plutind la oarecare deprtare de mal. n partea de nord-est a insulei, rmul i recapt nfiarea neted i nisipoas. Ici, colo se zreau copaci rzlei care creteau printre mlatinile cunoscute pionierilor notri. Spre deosebire de coasta att de pustie pe care o lsaser n urm, aici se simea freamtul nenumratelor psri de ap, care populau blile.

425

Seara, corabia ancor ntr-o scobitur a litoralului de pe coasta de nord a insulei, foarte aproape de rm, cci prin acele locuri apele erau foarte adnci. O dat cu cderea nopii adormi parc i vntul, pentru a se nviora din nou n zorii zilei, aa c pionierii petrecur o noapte linitit. Fiind doar la un pas de mal, Harbert i Gedeon Spilett, vntorii coloniei, debarcar i fcur o plimbare de doua ore, ntorcndu-se cu o bogat prad de rae i' becaiue. Top se ntrecuse pe sine, nelsnd s-i scape nimic. Pe la ora opt, vasul mnat din urm de o briz din cence mai rcoroas, i relu calea, ndeprtndu-se cu repeziciune ctre capul Mandibulei de Nord. Nu m-ar mira, spuse Pencroff, s ne apuce azi vreo furtun. Era tare rou apusul soarelui asear i noriorii tia prelungi, care mtur cerul, n u prevestesc nimic bun. Norii aceia subiri i ntini ca nite cozi d e pisici", cum le. spunea Pencroff, erau nite nori cyrus nguti, ce pluteau la o nlime de vreo cinci mii de picioare. Preau nite fulgi de vat i prezena lor prevestete de obicei tulburarea vremii. Atunci, spuse Cyrus. Smith, s ntindem ct mai mult pnzele i s ne refugiem ct mai repede spre golful Rechinului. Socot c acolo vom fi n siguran. - Foarte bine, rspunse Pencroff. De altfel, rmul sta nordic este acoperit cu dune, care nu prea ne intereseaz. Nu m i-ar prea ru, adug inginerul, s trecem chiar i ziua de mine n golful acela. Cred c merit s fie bine cercetat. M tem c vom fi silii s-o facem, vrnd, nevrnd, rspunse Pencroff, cci orizontul ncepe s se ntunece n partea de vest. Privii cum se tulbur vremea ! n tot cazul, vntul este bun, ne ajut s ajungem la capul Mandibulei, observ reporterul.

426

Chiar prea bun, rspunse marinarul, dar intrarea n golf va fi destul de grea i tare a vrea s ajung pe lumin, cci nu cunosc locurile acelea ! Acolo vom da desigur de multe stnci rzlee, . adug Harbert, dac ne gndim la nfiarea litoralului, mai la sud de golful Rechinului. F cum tii, Pencroff, spuse Cyrus Smith, avem toat ncrederea n dumneata. Fii pe pace, domnule Cyrus, rspunse marinarul. N-am de gnd s-mi pun viaa n primejdie aa cu una cu dou ! Ct e ceasul ? Zece, rspunse Gedeon Spilett. i ct s mai fie pn la cap, domnule Cyrus ? Vreo cincisprezece mile. Se pot strbate n dou ore i jumtate, socoti marinarul. Ne vom afla prin urmare n dreptul capului ntre dousprezece i unu. Din nefericire vom sosi n timpul refluxului, cnd apele se retrag i cred c vom ptrunde foarte greu n golf plutind mpotriva vntului i a curentului. Mai avem i lun plin, i acum n aprilie fluxul i refluxul snt i mai puternice, adug Harbert. Spune, Pencroff, ntreb inginerul, n-am putea s ancorm n dreptul capului ? Unde s-a mai auzit aa ceva, domnule Cyrus ? strig marinarul. S ancorm lng mal, pe timp de furtun ? Ne arunc valurile pe rm ! Atunci, ce-i de fcut ? M voi menine n larg pn la orele apte seara, cnd vine refluxul i dac va mai fi nc puin lumin, voi ncerca s ptrund n golf ; dac nu izbutesc, plutim toat noaptea cum putem i tragem la rm mine diminea n zori. Eti liber s faci cum crezi, Pencroff, i-am mai spus, rspunse Cyrus Smith. Ah ! oft Pencroff, bine-ar fi s existe un far pe rmul sta. Ar fi mult mai lesne pentru navigatori ! Da, rspunse Harbert, i de data asta nu mai avem un binevoitor, care s ne aprind un foc i s ne arate astfel intrarea n port.
427

Cyrus drag, spuse Gedeon Spile t t, noi nici nu i-am mulumit nc ; fr focul acela n-am fi ajuns niciodat... Care foc ?... ntreb Cyrus Smith, foarte mirat la auzul acestor cuvinte. Trebuie s tii domnule Cyrus, rspunse Pencroff, c noi ne-am cam rtcit la sfritul cltoriei i treceam prin faa insulei fr s-o vedem, dac nu ai fi avut dumneavoastr grija s aprindei un foc pe platou, n noaptea de 19 spre 20 octombrie. Da, da !... A fost ntr-adevr o idee minunat ! rspunse inginerul. De data asta, adug marinarul, nu avem pe nimeni s fac aa ceva, afar numai dac nu-i va da n gnd lui Ayrton . Mda ! Nu e nimeni spuse Cyrus Smith. Peste cteva minute, aflndu-se singur cu reporterul, inginerul se plec i-i opti la ureche : Dac exist n lumea asta un lucru de care snt sigur, Spilett, este c n noaptea de 19 spre 20 octombrie n-am aprins nici un foc pe platoul Casei de Granit i nici ntr-alt parte a insulei I

CAPITOLUL XX

Noaptea pe mare. Golful Rechinului. Destinuiri. Pregtiri de iarn. Iarn timpurie. Geruri mari. Lucrri n interiorul locuinei. ase luni mai trziu. Un clieu fotografic. ntmplare neateptat.

Lucrurile se petrec u r dup cum prevzuse Pencroff. Vntul se ntri, prefcndu-se dintr-o simpl briz ntr-o vijelie care, suflnd cu peste 100 kilometri pe or, ar fi primejduit orice vas prins n larg, dac echipajul nu ar fi avut grij s strnga toate pmzele i s lase jos catargele. Pe la ora ase ajunser la in-

428

trarea golfului, n care n-au putut ptrunde datorit refluxului. Se vzur nevoii s rmn m larg, cci chiar s fi vrut Pencroff, tot nu mai aveau cum s ajung pn la vrsarea rului Mercy. Din fericire, cu tot vntul puternic, marea fiind aprat de coast, nu era prea zbuciumat. Nu avur de nfruntat valurile mari, foarte primejdioase pentru vasele mici. Bonadventure" nu se putea rsturna, avnd lest destul, dar se putea s nu-i reziste lemnria, dac s e ntm p l a s-o loveasc uriaele trmbe de ap, care s e p r v l e s c pe bord n timpul furtunilor. Pencroff, marinar priceput, se gndea la toate. Avea desigur mult ncredere n vasul lui, dar asta nu-l mpiedic s atepte zorile cu oarecare ngrijorare. in cursul nopii aceleia, Cyrus Smith i Gedeon Spilett nu mai avur prilejul s stea de vorb ; dar cuvintele pe care le optise inginerul la urechea reporterului artau c trebuiau s mai discute despre misterioasa prezen, care se fcea simit pe insula Lincoln. Gedeon Spilett se gndea mereu la noua ntmplare inexplicabil, la apariia focului pe coasta insulei. l vzuse desluit. Tovarii lui, Harbert i Pencroff, l vzuser i ei. Mulumit focului aceluia izbutiser ei s gseasc insula n noaptea aceea ntunecat. Nu s e ndoiser nici o clip c el fusese aprins de inginer i iat c Cyrus Smith desminea cu hotrre acest lucru ! Gedeon Spilett i propunea s revin asupra acestei ntmplri de ndat ce se vor ntoarce i voia s- l conving pe Cyrus Smith s mprteasc i tovarilor lor ntmplrile acestea ciudate. Poate c n fe