P. 1
Jules Verne - Un Oras Plutitor

Jules Verne - Un Oras Plutitor

|Views: 263|Likes:
Published by aryionut

More info:

Published by: aryionut on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

Jules Verne UN ORAŞ PLUTITOR “Un oraş plutitor”, romanul lui Jules Verne (1828-1905).

Este cea Mai plastică imagine pentru uriaşul transatlantic Great-Eastern, ce Străbate maiestuos apele oceanului.geniul uman, pentru care autorul Francez are un adevărat cult, a conceput o asemenea minune care ar putea Ţine oricând locul unui comitat din Anglia sau al unui arondisment din Franţa. Construcţiile, dotările tehnice, ansamblul mecanismelor, impreSionanta desfăşurare de forţe îţi creează o senzaţie copleşitoare. Iar Pasagerii, prindiversitatea lor, a preocupărilor şi a pasiunilor ce-i Urmăresc chiar şi aici, sunt aidoma locuitorilor unui oraş de oriunde din Lume. Frumoasa poveste de dragostedintre Fabian şi Ellen umanizează O dată mai mult colosul tehnic, transformându-l nu numai într-un “oraş Plutitor”,ci şi în purtătorul sentimentelor şi idealurilor omeneşti. Coperta: Walter Riess Ilustraţiile: P. Ferat Redactare: Sorin Teodorescu, Andreea Antonovici Tehnoredactare computerizată: Corina Roncea, Cristina Bucuroiu Jules Verne UNE VILLE FLOTTANTE Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii CORINT ISBN: 973-653-l87-2 Timbrul literar se plăteşte Uniunii Scriitorilor din România Cont: 2511.1 - 171.1/ROL BCR, Sector 1 Format: 16/61x86 Coli tipo: 6,5 Tiparul executat la: S.C. LUMINA TIPO S.R.L. - Bucureşti

Jules Verne Un oraş plutitor
Traducere de Dan Starcu

Editura CORINT Bucureşti, 2001
CAPITOLUL I Pe 18 martie 1867, ajungeam la Liverpool, iar vasul Great-Eastern urma să plece, doar câteva zile mai târziu, spre New-York. Aveam să urc la bordul său ca pasager, dar nu făceam altceva decât o călătorie de plăcere. Mă tenta o traversare a Atlanticului la bordul acelui vapor uriaş. Voiam să vizitez America de Nord numai datorită conjuncturii, nu pentru un scop anume. în primul rând mă interesa Great-Eastern. Vasul cu aburi era o adevărată capodoperă a construcţiilor navale. Un oraş plutitor, o bucată de comitat detaşată din solul englezesc şi care, după traversarea oceanului, se va suda de continentul american! îmi închipuiam masa aceea enormă luată de valuri, lupta ei cu vânturile pe care le sfida, îndrăzneala pe care o manifesta în faţa mării neputincioase, indiferenţa sa, stabilitatea în mijlocul acelui tumult care scutură, ca pe nişte şalupe, nave precum Warrior şi Solferinos. Dar imaginaţia mea se oprea cam în acest punct... Toate lucrurile pe care urma să le observ în timpul traversării, din care majoritatea nu ţineau de domeniul maritim, mă interesau foarte mult. Great-Eastem nu era doar o maşină nautică, ci

un microcosmos care purta cu el o lume întreagă, de aceea orice observator nu s-ar fi mirat să întâlnească acolo, ca pe scena unui teatru uriaş, toate instinctele, toate lucrurile ridicole, toate pasiunile omeneşti... Lăsând în urmă gara, mă îndreptai către hotelul Adelphi. Plecarea vasului Great-Eastem era anunţată pentru data de 20 martie. Pentru că doream să fac ultimele preparative, am cerut permisiunea de a mă instala imediat la bord. Căpitanul Anderson, comandantul navei, mi-a dat voie, politicos. A doua zi, am coborât spre bazinele care formau o dublă margine a docurilor de pe malurile râului Mersey. Podurile rotitoare mi-au permis să ajung pe cheiul New-Prince, un fel de plută mobilă, care urmează mişcările mării. Reprezenta locul de îmbarcare pentru numeroase nave ce făceau curse către Birkenhead, anexa Liverpoolului, situat pe malul stâng al lui Mersey. Acest Mersey, ca şi Tamisa, nu este decât un râu nesemnificativ, nedemn de a purta titlul de fluviu, chiar dacă se varsă direct în mare, fără să fie, aşadar, afluentul vreunei alte ape curgătoare. Reprezintă doar o groapa adâncă, plină cu lichid, o adevărată gaură a cărei adâncime o face aptă să preia nave de mare tonaj. Aşa se explică de ce pe acolo putea naviga Great-Eastem, căruia cea mai mare parte a porturilor din lume îi era strict 2 Jules Verne interzisă. Datorită acestor dispoziţii naturale, râuleţele Tamisa şi Mersey au văzut fondându-se la gurile lor două imense oraşe comerciale: Londra şi Liverpool. La fel, aproape în condiţii identice, s-au petrecut lucrurile cu Glasgow, pe râul Clyde. In cala de la New-Prince era pregătit un tender, mic vas cu aburi ce făcea anumite servicii pentru Great-Eastern. M-am instalat pe puntea sa, printre nenumăraţii muncitori şi manevranţi care se îndreptau spre uriaşul steam-ship. Când orologiul din turnul Victoria bătu ora şapte, tenderul îşi ridică ancora şi pomi să urce pe Mersey cu mare viteza, o data cu marea. De abia porni, că am observat pe cala un tânăr înalt, cu fizionomie aristocratica specifica ofiţerului englez. Mi s-a părut a recunoaşte în el pe unul dintre prietenii mei, căpitan în armata Indiilor, cu care nu mă mai întâlnisem de mulţi ani. Trebuia să mă fi înşelat însă, căci căpitanul Mac Elwin nu putea sa fi părăsit Bombay ui. Aş fi aflat acest lucru, dacă s-ar fi petrecut. De altfel, Mac Elwin era un tip vesel, nepăsător, un tovarăş vioi, iar cel din faţa mea, chiar dacă îmi oi'erea trăsăturile prietenului meu, părea totuşi trist şi frământat de o durere tainică. Oricum ar fi fost, nu am avut timpul necesar să-l observ mai bine, căci tenderul s-a îndepărtat rapid, iar impresia fondată pe acea asemănare s-a şters ceva mai târziu din cugetul meu. Great-Eastern era ancorat cam la trei mile în amonte, în dreptul primelor case din Liverpool. Nu se putea zări de pe cheiul de la New-Prince. Abia după prima cotitură a râului, am văzut masa lui impresionantă. S-ar fi zis că era o insulă pe jumătate ascunsa în ceaţa. Stătea cu partea din faţă spre mine, ca să evite mareea. Curând, tenderul îl înconjură, şi sleam-ship-u\ se arătă pe toată lungimea sa. Mi s-a părut aşa cum era: enorm! Trei sau patru transportoare de cărbune, acostate în flancurile sale, deversau prin sabordurile deschise, deasupra liniei de plutire, întreaga lor încărcătură. Pe lângă GreatEastern, acele nave cu trei catarge păreau nişte bărci. Coşurile lor nu atingeau nici măcar linia hublourilor care se evidenţiau în coca sa. Vârfurile catargelor nu-i depăşeau puntea. Uriaşul ar fi putut ridica navele acelea pe scripeţii portmantou, unde stăteau atârnate şalupele de salvare. Tenderul se apropie de el. Trecu pe sub etrava dreapta a lui GreatEastern, ale cărui lanţuri se întindeau violent sub forţa valurilor. Apoi, aliniindu-se la babord, opri la baza imensei scări ce urca pe flancul său precum un şarpe. Din acea poziţie, puntea tenderului ajungea abia până la linia de Great-Eastern mi s-a piimt a$a cum, de /apt, era: enorm!... 2 Jules Verne plutire a steam-s/7/p-ului, linie ce trebuia să fie atinsă în cazul încărcăturii maxime şi care era încă cu doi metri deasupra.

în acest timp, muncitorii debarcau grăbiţi şi se repezeau să urce nenumăratele trepte ale scării care se termina abia pe puntea vasului. Eu, cu capul dat pe spate, ca un turist care priveşte un edificiu înalt, contemplam roţile lui Great-Eastern. Văzute dintr-o parte, acele roţi păreau subţiri, scofâlcite, deşi lungimea paletelor era mai mare de patru metri. Din faţă însă, aveau un aspect monumental. Eleganta lor armură, dispunerea axului masiv, punctul de susţinere al întregului sistem, proptelele intercalate destinate să suporte ecartamentul jantei triple, acea aureolă de spiţe roşii care adăposteau dispozitivul, tot ansamblul impresiona şi trezea ideea unei forţe sălbatice şi misterioase. Cu câtă energie trebuiau să lovească apele, pe care fluxul le izbea de ele, paletele de lemn, atât de temeinic fixate cu buloane! Ce vârtejuri produceau pânzelor lichide, ce maşină puternică le punea în mişcare! Câte tunete absorbite de caverna tamburilor, atunci când Great-Eastern naviga cu toată presiunea, împins de acele roţi ce măsurau cincizeci şi trei de picioare în diametru şi o sută şaizeci şi şase de picioare în circumferinţă, cântărind nouăzeci de tone şi învârtindu-se de unsprezece ori pe minut! Tenderul îşi debarcase pasagerii. Am păşit pe scările de fier canelate şi, după câtva timp, am ajuns pe puntea steam-ship-ului. CAPITOLUL II Puntea nu era decât un imens şantier ce aparţinea unei armate de lucrători. Nu mă puteam crede la bordul unei nave. Mai multe mii de oameni, muncitori, membri ai echipajului, mecanici, ofiţeri, manevranţi ciudaţi se intersectau, se înghesuiau fără să se jeneze unul pe altul, atât pe punte, cât şi pe la maşini, pe catarge şi pe scheletul velaturii, toţi într-un amestec de nedescris. Aici, macaralele enorme ridicau blocuri imense de fontă. Mai încolo, bârnele grele erau înălţate cu trolii puse în mişcare de vapori. Deasupra sălii maşinilor, se balansa un cilindru de fier, adevărat trunchi de metal. Mai în faţă, vergile urcau în geamătul catargelor lungi. Mai în spate, se ridica un eşafodaj care ascundea, fără îndoială, un edificiu aflat în UN ORAŞ PLUTITOR 3 construcţie. Se însăila, se ajusta, se lucra cheresteaua, se ungeau dispozitivele mecanice, se peria, în mijlocul unei dezordini de nedescris. Bagajele mele fuseseră transbordate. Am cerut să-l văd pe căpitanul Anderson. Comandantul nu sosise încă. Unul dintre stewarzi se îngriji de instalarea mea şi-mi transportă coletele în cabinele din spate. — Prietene, i-am zis, plecarea vasului Great-Eastern era anunţată pentru 20 martie, dar e imposibil ca pregătirile să se termine în douăzeci şi patru de ore. Ştiţi cam pe când vom pleca din Liverpool? în această privinţă, stewardul nu ştia mai multe decât mine. Mă lăsă singur. M-am hotărât atunci să vizitez toate colţişoarele acelui furnicar imens şi mi-am început plimbarea aşa cum ar fi făcut un turist într-un oraş necunoscut. Un glod negru, aşa cum se întâlneşte pe pavajul din oraşele englezeşti, acoperea şi puntea steamerului. Două şanţuri infecte şerpuiau încoace şi încolo. Te credeai într-unul dintre cele mai murdare pasaje din slxada UpperThames, de lângă podul Londrei. Mergeam razant cu acele construcţii din spatele navei. între acestea şi bastingaje, de fiecare parte, se distingeau două străzi largi sau, mai curând, două bulevarde acoperite de o mulţime compactă. Am ajuns astfel chiar în centrul navei, între tambururile unite de un sistem dublu de pasarele. Acolo se deschidea spaţiul destinat să conţină organele maşinii ce punea în mişcare roţile. Am privit acea minune. Vreo cincizeci de muncitori erau repartizaţi pe pasarelele metalice ale construcţiei din fontă, unii agăţaţi de lungile pistoane înclinate sub cele mai diverse unghiuri, alţii suspendaţi de biele, câţiva reglând piesa numită excentric, alţii înşurubând cu ajutorul unor chei imense cuzineţii lagărelor. Trunchiul de metal care cobora încet prin tambuchi era un nou arbore cotit destinat să transmită roţilor mişcările bielelor. Din acel infern venea un zgomot continuu, format din sunete ascuţite şi discordante.

După ce am aruncat o privire rapidă asupra lucrărilor de pregătire, mi-am reluat plimbarea şi am ajuns pe puntea din faţă. Acolo tapiţerii tocmai terminaseră de decorat o încăpere destul de vastă, cunoscută sub denumirea de smoking-room, cameră pentru fumat, o adevărata cafenea a oraşului plutitor, luminată de paisprezece ferestre, cu plafonul alb şi auriu şi cu lambriuri din panouri din lemn de lămâi. Apoi, după ce am traversat un fel de zonă triunghiulară ce constituia partea din faţă a punţii, am ajuns la etrava care cobora până la suprafaţa apei.
10

Jules Verne Din acel punct extrem, am zărit, când m-am întors, printr-o spărtură în ceaţă, partea din spate a lui Great-Eastern aflată la o distanţă de mai mult de doi hectometri. Nu se puteau folosi decât asemenea unităţi de măsură pentru a descrie colosul. Am revenit pe bulevardul de la tribord, trecând printre clădiri şi pavilioane, evitând şocul scripeţilor care se balansau prin aer şi loviturile de bici ale frânghiilor pe care briza le mişca încolo şi încoace, ferindu-mă ba de izbiturile unei macarale, ba de zgura inflamata aruncată de vreo forjă ca pe un buchet de artificii. Abia zăream vârfurile catargelor înalte de două sute de picioare, ce se pierdeau în ceaţa cu care îşi amestecau fumul negru tenderele de serviciu şi navele care alimentau gigantul cu cărbuni. După ce am depăşit tambuchiul maşinăriei cu roţi, am remarcat un „mic hotel" care se ridica în stânga mea, apoi lunga faţadă laterală a unui palat aflat deasupra unei terase ale cărei balustrade erau curăţate. în sfârşit, am ajuns în partea din spate a steam-ship-uhu, în locul unde se ridica eşafodajul pe care l-am mai pomenit. Acolo, între ultima încăpere şi vastul panou cu zăbrele deasupra căruia se aflau cele patru roţi ale cârmei, mecanicii terminau de instalat o maşină cu aburi. Aceasta se compunea din doi cilindri orizontali şi prezenta un sistem de piuioane, leviere, întrerupătoare, care mi se păru foarte complicat. Nu i-am înţeles destinaţia de la început, dar am avut impresia că şi acolo, ca peste tot de altfel, pregătirile erau departe de a se termina. Dar cărui fapt se datorau întârzierile acelea, pentru ce erau necesare atâtea noi aranjamente la bordul lui Great-Eastern, o navă relativ nouă? Ar trebui spus în câteva cuvinte. După vreo douăzeci de traversări între Anglia şi America, a urmat una marcata de accidente foarte grave, iar exploatarea vasului a fost abandonată pentru un timp. Imensul vas, folosit pentru transportul pasagerilor, nu mai părea bun de ceva şi se văzu dat la rebut, datorită spaimei pe care le-o insufla călătorilor. Când primele tentative de a pune cablul telegrafic pe platoul submarin atlantic au eşuat, incident datorat în parte navelor ce-l transportau, inginerii s-au gândit la Great-Eastern. Doar el putea să înmagazineze la bord cele trei mii patru sute de kilometri de fir metalic, având o greutate de patru mii cinci sute de tone. Doar el putea, datorită indiferenţei pe care o manifesta faţă de mare, să deruleze, spre a fi scufundat, imensul cablu. Dar pentru a prinde firul înfăşurat pe tambur de flancurile vaporului erau necesare amenajări speciale. Au trebuit eliminate două cazane din cele şase şi un coş din UN ORAŞ PLUTITOR
II

cele trei ce aparţineau maşinilor pentru elice. în locul lor s-au instalat recipiente mari pentru a deplasa cablul pe care o pânza de apa îl. proteja de alterările cauzate de aer. Firul trecea astfel din acele lacuri plutitoare direct în mare, fără a mai suporta contactul cu straturile atmosferice. Operaţiunea de punere a cablului s-a încheiat cu succes, şi, după ce rezultatul dorit a fost obţinut, Great-Eastem a revenit la starea sa de vas abandonat. A intervenit însă Expoziţia Universală din 1867. O societate franceza, numită Societatea Celor Speriaţi de Great-Eastem, cu răspundere limitata, luă naştere, având un capital de două milioane de franci, cu intenţia de a întrebuinţa nava uriaşă pentru transportul vizitatorilor transoceanici. De unde reapăru necesitatea de a pregăti steamerul pentru această destinaţie, necesitatea de a acoperi recipientele şi a reinstala cazanele, de a mări saloanele unde

trebuiau să locuiască atâtea mii de călători şi de a construi încăperile folosite ca săli de masă suplimentare. Trebuiau amenajate şi trei mii de paturi în flancurile acelei coci uriaşe. Great-Eastern fu închiriat pentru două luni, la preţul de douăzeci şi cinci de mii de franci. Două contracte au fost făcute cu firma G. Forrester and C&. din Liverpool. Primul, în valoare de cinci sute treizeci şi opt de mii şapte sute cincizeci de franci, pentru instalarea unor noi cazane care să pună în mişcare elicea. Al doilea, în valoare de şase sute şaizeci şi două de mii cinci sute de franci, pentru reparaţia generala a navei. înainte de a întreprinde aceste ultime lucrări, The Board ot'Trade a cerut ca nava să fie urcată pe un grătar pentru a i se verifica foarte riguros coca. în cursul acestei operaţiuni foarte costisitoare, s-a reparat o fisură lungă la partea exterioară, lucru care a înghiţit o grămada de bani. Apoi s-a trecut la instalarea noilor cazane. A trebuit schimbat şi arborele motor al roţilor, care fusese deformat în cursul ultimei călătorii. Acest arbore, îndoit chiar în mijlocul său pentru a primi biela pompelor, a fost înlocuit cu un altul dotat cu doua excentrice, ceea ce asigura rezistenţa acestei piese foarte importante pe care se exercita întregul efort. în sfârşit, pentru prima oară, cârma urma să fie acţionată cu aburi. Acestei delicate manevre îi destinau mecanicii maşina pe care o ajustau în partea din spate a navei. Timonierul, aflat pe pasarela din centru, între aparatele de semnalizare ale roţilor şi elicei, avea sub ochi un cadran prevăzut cu un ac mobil, care îi dădea în orice clipă poziţia barei cârmei. Pentru a o modifica, el se mulţumea să imprime o uşoară mişcare unei roţi ce măsura 5 Jules Verne abia un picior în diametru şi era plasata vertical, la îndemână. Imediat se deschideau valvele. Aburii din cazane se precipitau prin lungile conducte în cei doi cilindri ai micuţei maşini. Pistoanele se mişcau rapid, transmisiile acţionau şi cârma asculta imediat, făcând vasul să-şi schimbe cursul. Dacă sistemul acela ar fi reuşit, un singur om ar fi putut conduce, cu un singur deget, masa colosală a lui Great-Eastern. Timp de cinci zile, lucrările au continuat cu o intensitate deosebită, întârzierile produceau multe necazuri întreprinzătorilor, dar antreprenorii nu puteau face nimic în plus. Plecarea a fost fixată irevocabil pe 26 martie. Pe 25, puntea steam-ship-ului era încă plină de tot felul de utilaje suplimentare. în sfârşit, în acea ultimă zi, căile de acces şi pasarelele se degajară încet-încet. Schelele fură demontate. Macaralele dispărură. Probele maşinilor se încheiară. Ultimele cuie fură bătute. Piesele polizate fură acoperite cu o vopsea alba pentru a fi protejate împotriva oxidării în timpul călătoriei. Rezervoarele de ulei fură umplute. Cea din urmă placă fu pusă pe suportul ei de metal. Chiar inginerul şef încercă toate cazanele. O uriaşă cantitate de aburi se precipită în sala maşinilor. Aplecat deasupra tambuchiului, acoperit de emanaţiile calde, nu mai vedeam nimic. Auzeam însă pistoanele gemând în interiorul carcaselor, cilindrii groşi oscilând cu zgomot în buloanele solide. Un clocot intens se produse din direcţia tamburelor, în timp ce paletele loveau încet apele înspumate ale râului Mersey. în spate, elicea bătea valurile cu cele patru ramuri ale sale. Cele două maşini, absolut independente una faţă de alta, erau gata să intre în funcţiune. Către ora cinci după-amiaza, o şalupă cu motor acostă vasul. Era pregătită special pentru Great-Eastern. Locomotiva sa fu detaşată, apoi urcată pe punte cu ajutorul cabestanelor. Dar şalupa nu a putut fi îmbarcată. Coca ei de oţel era de o asemenea greutate, încât pistoletele pe care erau montate palanele se pliarâ sub încărcătură, efect care nu s-ar fi produs, fără îndoială, dacă ar fi fost susţinute prin intermediul balansinelor. Şalupa trebui, aşadar, abandonată. îi rămânea încă lui Great-Eastern un şir de şaisprezece ambarcaţiuni agăţate de portmantourile-macara. în seara aceea totul fu terminat. Bulevardele măturate nu mai aveau deloc noroi, căci armata de curăţâtori trecuse pe acolo. încărcarea vasului se încheiase. Alimentele, mărfurile, cărbunii ocupau cambuzele, cala şi

CAPITOLUL UI Great-Eastern se pregătea. un om de toată isprava. Marinar activ. specific marinei engleze. părul blond menţinându-şi nuanţa în ciuda timpului şi a vârstei. Căpitanul Anderson era un marinar cu mare reputaţie în domeniul comercial britanic. în sfârşit. o fizionomie calmă. lucrul acesta îi preocupa prea puţin pe cei de pe Great-Eastern. la revărsatul zorilor. atât instalatori. steagul englez. avea vocea plăcută. tot francez. Soarele apărea mai mereu printre norii ce se deplasau cu viteză. având fiecare câte zece cuptoare. iar către orele unsprezece tapiţerii terminară de bătut ultimele cuie şi vopsitorii de zugrăvit ultimele panouri. în acele condiţii se putea însă pleca. Nu m-am înşelat. Toţi ofiţerii erau la bord. trebuiau să producă o împingere UN ORAŞ PLUTITOR 6 minimă pentru ca vaporul să se deplaseze. cu faţa mare şi surâzătoare. batalionul era la datorie zi şi noapte. le striga de fiecare dată marinarilor săi: — Hai. mergea cu un pas sigur şi uniform. acesta cuprindea în jur de o sută de . Apoi se îmbarcară toţi pe tenderul care-i aştepta. De altfel. Oricum a fost. ordine pe care le repeta şeful de echipaj cu un răget de leu gripat. nu-şi ţinea niciodată 6 Jules Verne mâinile în buzunare. un secund. Gabierii alergau pe vergi şi efectuau o mulţime de manevre. Lui i se datora dispunerea cablului transatlantic. care i-a fost conferit chiar de regină. ajutori de maiştri. adică o sută de focuri de condus. cât şi fochişti. Cât despre echipajul propriu-zis al steam-ship-ului. în momentul luptei. întotdeauna purta mânuşi. cu zece cazane. De îndată ce fu suficientă presiune. Un abur cald ieşea din puţurile profunde care permiteau accesul la maşini. iar pe cel de lângă cârmă. pe catargul cel mare. de plecare. printre care un francez.buncărele. succesul acela i-a adus titlul de „Sir". deşi e adevărat că a lucrat în condiţii mult mai bune decât ceilalţi. ochii puţin înroşiţi. Secundul navei contrasta vizibil cu căpitanul Anderson. aspect englezesc. îmbrăcat cu eleganţă. steamerul nu atinsese încă linia de plutire. picioarele crăcănate ce-l scuteau de orice surpriză pricinuită de ruliu. am văzut fluturând pe catargul velei foc pavilionul american. cu un semn particular — o bucăţica din batista sa albă ieşea din buzunarul hainei sale albastre cu trei şireturi aurite. M-am culcat cu speranţa că a doua zi vom porni pe mare. cinci locotenenţi. steagul francez. studia orice detaliu. Se întindeau la maxim corzile de la capetele lor agăţate de bastingaje. major. pentru a pregăti aparatele. un batalion. nu vă împiedicaţi. Cred că era un ofiţer al flotei detaşat pentru un timp la bordul lui Great-Easterm. Era un inconvenient. dispunând de Great-Eastern. Cele cinci coşuri scoteau deja rotocoale de fum negru. clipea des din ochi. fiindcă ştiţi că am obiceiul să mă enervez repede! în afara acelui stat. avea alură de lup de mare şi trebuia să fi trecut pe la şcoala acelui amiral francez. barba neagră şi deasă. Era înalt. Avea în jur de cincizeci de ani. aburii fură trimişi în cilindrii maşinii motrice a cârmei. timonieri şi muşi. şi un voluntar. Totuşi. copii. Deşi pe mare vântul trebuia să fi fost destul de puternic şi să sufle tare. iar mecanicii recunoscură că ingeniosul aparat funcţiona perfect. Câţiva mateloţi pregăteau patru tunuri groase care trebuiau să salute oraşul Liverpool la trecerea noastră. gabieri. doi ofiţeri secunzi. Sub ordinele sale se găseau două sute cincizeci de oameni. Pe 26 martie. Statul major se compunea dintr-un căpitan. maşinile se mai aflau sub comanda unui inginer şef. dădea ordine cu voce aspră. L-am găsit ca fiind un om foarte amabil. repartizaţi în puncte diverse ale navei. care. sau ungatori care nu părăseau niciodată adâncurile vasului. maiştri. Vremea era destul de bună. bronzat. alert. A reuşit acolo unde predecesorii săi eşuaseră. într-adevăr. căci roţile. Era uşor de descris: un om plin de viaţă. insuficient scufundate. ajutat de opt sau zece ofiţeri mecanici.

care trebuia să conducă traversarea Liverpool—New-York. întinşi pe tambure. în plus. lăzi cât vagoanele. valize americane sau englezeşti. care puteau să conţină un întreg mobilier. Aşa cum am aflat mai târziu. fără grabă. — Şi mergi în America? — Desigur. reprezentantul acelei Telegraph Conslruction and Maintenance Company. — Probabil că nu. tu aici? — Chiar eu. — Sunt mulţi? — O mie doua sute. prima lui grijă era să ajungă în sala de mese şi să marcheze locul şi tacâmul ce aveau să-i aparţină. domnul şi doamna Alfred Cohen. Am rămas pe punte să urmăresc toate detaliile îmbarcării. o mie de colete de toate formele. scris pe o bucăţică de hârtie. începu apoi nesfârşita ascensiune a bagajelor şi a pasagerilor. — Nu-i mai aşteptăm decât pe călătorii noştri. onorabilul John Rose. Aşadar. englezi. mi-a răspuns compatriotul meu. în curând.oameni. din New-York. De îndată ce un pasager punea piciorul pe puntea steam-ship-ixlm. după strălucirea aramei. după acoperitoarele din pânză pe care se detaşau două sau trei iniţiale. amestecate. se opri şi-mi întinse o mână pe care i-am strâns-o imediat. Am văzut acolo. să introducă nava în rada portului Brest. Fabian. fără ţipete. nemţi şi doi sau trei francezi. De altfel. toată lumea se afla la post. canadieni. din Canada. saci. de aceea mesele erau pline de felurite mâncăruri. Am un concediu de câteva luni şi cum aş putea să mi-l petrec mai bine decât alergând prin lume? . erau californieni. după încuietorile multiple. adică în depozitele uriaşe. care contribuise în afacerea respectivă cu douăzeci de mii de livre. cocoţaţi pe muntele de colete care se vedea pe punte. erau suficiente pentru a-i asigura stăpânirea. de toate mărimile. nu m-am înşelat atunci când am crezut că te-am zărit. mai erau două sute de stewarzi. plin de afecţiune. M-am întors spre partea din faţă a vasului şi m-am trezit lângă tânărul pe care-l zărisem pe cheiul de la New-Prince. acum câteva zile. plin de pasageri ascunşi prin cabine. pe cala destinată plecării. Am zărit şi pilotul francez. iar ultimii manevranţi. — încep să cred că vom pleca totuşi azi. Tenderul ajunse la baza scării de la tribordul uriaşului vapor. Era populaţia unui oraş! UN ORAŞ PLUTITOR 7 La unsprezece şi jumătate se semnală tenderul. Francezii însă au crezut că trebuie să urce ca la asalt şi au făcut-o milităreşte. yankei. dar eu nu te-am observat. de lângă Ouessant. La douăsprezece şi jumătate. între toţi se distingeau celebrul Cyrus Field. hamali şi ghizi coborâră pe tenderul care pormi. tot acel talmeş-balmeş dispăru în magazii. i-am zis unui locotenent. un prânz se servea chiar atunci. din Montreal. truse de călătorie micuţe şi de o eleganţă perfecta. i-am strigat. toate bagajele erau transbordate. de pe insula Molene. recunoscute după luxul materialului din care erau confecţionate. din San Francisco. Pilotul care trebuia să-I scoată pe Greal-Eastern de pe râul Mersey era la bord încă din ajun. Cartea sa de vizită sau numele lui. iar la întoarcere. Nu trebuie uitat că anglo-saxonii ştiu bine să combată plictiselile unei traversări prin mânuitul furculiţei. o mie trei sute. necesari pentru servirea pasagerilor. peruvieni. Printre francezi se găsea fondatorul Societăţii Celor Speriaţi de Great-Eastern. aşa cum fac oamenii echilibraţi. — Tu. prietene! 16 Jules Verne — Prin urmare. onorabilul Mac Alpine. după ce acoperi pavoazid lui Great-Eastern cu fumul său. agăţaţi de pasarele. domnul şi doamna Whitney. Văzându-mă. din New-York.

împreună cu un mare număr de pasageri. întindea la maximum lanţurile. ridica des din umeri şi adresa neîncetat maşinii vorbe de duh. Mareea urca încă. Căpitanul Anderson alesese momentul acela pentru a pleca. slab şi nervos. steam-ship-u\. o înfrunta cu partea din faţă. Steam-ship-vl îşi ridica ancorele. maşina fu insuficientă. prin urmare. Eu şi interlocutorul meu ne-am repezit imediat în partea . un vânt violent dinspre sud-est sufla asupra sa şi îşi unea acţiunea cu cea a fluxului. că lucrurile importante ale vieţii trebuiau să-i apară numai prin partea lor plăcută acelui filozof al şcolii lui Democrit. împins de curent. Vaporii şuierau prin conducte. dragul meu prieten. Un fizionomist ar fi recunoscut. iar Great-Eastern. trebuiau împinşi aburii proveniţi din cazane în cilindrii respectivei maşinării. Ceea ce se şi întâmplă. mi-a zis el. înfruntând-o. şi cincizeci de oameni din echipaj înfăşurară cablul gros. un foarte bun tovarăş de drum. Era de aşteptat să fie. era disponibila pentru ridicarea ancorelor o maşină de şaptezeci de cai-putere. — Domnule.— Binecuvântată fie întâmplarea care te-a făcut să alegi Great-Eastern pentru plimbarea asta! — N-a fost întâmplarea. oricâtă putere avea. Dar. Tocmai vroiam să-i răspund la acea observaţie justă. CAPITOLUL IV Fabian m-a părăsit apoi pentru a se instala în cabina 73. în plus. până azi am crezut că maşinile sunt făcute ca să-i ajute pe oameni. — Vii din India? — Cu Godavery. din seria saloanelor de lux. dar cabestanele n-au fost suficiente şi a trebuit să se folosească aparatura mecanică de care dispunea Great-Eastern. aşa cum am constatat mai târziu. Era pregătit. Un anchorboat. prin tuburile de eşapament şi cădeau apoi ca o ploaie fină pe punte. un tip de vas destinat acestei operaţiuni. care acţiona apoi direct asupra cabestanului ce trăgea greutatea. Căpitanul Anderson improviza nişte pârghii. al cărei număr se găsea pe biletul său. dimpotrivă. Observam toate detaliile operaţiunii şi progresul manevrei de plecare. Lângă mine. strângându-mi mâna emoţionat. Trebuiau folosite. cum nu ne-am mai întâlnit de câţiva ani. dacă pot. Fabian? l-am întrebat. Eram în momentele acelea pe duneta din faţa. Se auzeau gemetele cazanelor din adâncul navei. — Şi de ce călătoreşti. ai cărui muşchi zigomatici. dar lucrul acesta se făcea foarte încet. maşini foarte puternice pentru a smulge ancorele grele de pe fundul noroios al apei. îmi răspunse. când se auziră strigăte puternice. fiindcă lungimea lui Great-Eastern nu-i permitea să evolueze pe Mersey. necesari în actul râsului. să coboare pe râu. cu mişcări febrile. — Ca să mă distrez. dar acum am înţeles că oamenii sunt făcuţi ca să ajute maşinile. ai cărui ochi abia se vedeau printre pliurile din jurul lor. Pentru a obţine imediat acea forţă considerabilă. ci. nu se odihneau nici o clipă. Nefiind împins de apă. Fură obligaţi să-i vină în ajutor. care m-a debarcat la Liverpool alaltăieri. au trebuit să ridice ancora. Inginerul dăduse drumul la presiune. a venit să trudească la scosul lanţurilor. în clipa următoare. Cea mai uşoară atingere a acelui colos ar fi fost un dezastru. am venit să găsesc Great-Eastern pentru a face traversarea împreună. chiar de la început. aşadar. Era un om scund. UN ORAŞ PLUTITOR 8 Pentru a ridica ancora în acele condiţii era nevoie de eforturi considerabile. Vasul putea porni. era mai stăpân pe navă şi mai sigur pe manevrele subtile în mijlocul construcţiilor numeroase care jalonau râul. De altfel. mari rotocoale de fum au ieşit prin coşurile uriaşe ale steamerului. Mai întâi. ca să-i evite forţa. nerăbdător şi dezamăgit de încetineala aceea. Am citit într-un ziar că vei merge cu acest vas şi. căpitanul Fabian Mac Elwin. observându-l că era palid şi trist. unul dintre călători. în partea anterioară a navei. Câteva vibraţii anunţau că maşinile erau încercate.

Dar. fură coborâte şi depuse pe puntea tenderului. lângă mica roată destinată să modifice poziţia cârmei. În privinţa celor patru morţi. Paletele loviră încet apa.din faţă. profita de împrejurări ca să se întoarcă cu tenderul. unele staţionând. anglo-saxonii au o asemenea indiferenţă pentru viaţa oamenilor. lanţurile fură ridicate şi ancorele părăsiră. loviţi violent în faţă sau în stomac. Ne repezirăm spre nefericiţi. din înălţime. toţi oamenii care lucrau la pârghii fuseseră măturaţi. nu erau decât o rotiţă dintr-un angrenaj şi puteau fi înlocuiţi fără mult zgomot. Great-Eastern. sensibil la cele mai mici modificări ale cârmei. Un locotenent se plasă lângă aparatul de semnalizare al elicei. s-am îndreptat spre zona cu pricina. priveau peisajul presărat cu coşuri de uzine. gata să facă manevrele necesare cu ajutorul unor roţi imense ce se ridicau deasupra panoului cu zăbrele. nu oferea steam-ship-ulm decât o trecere sinuoasă. aceia trebuiau debarcaţi imediat. urcaţi pe duneta din faţă. Mersey. acoperite de cuverturi. altele urcând sau coborând. acesta acostă iar nava. CAPITOLUL V Operaţiunea fu reluată. Fără excepţie. mi s-a părut asemenea uneia dintre bărcuţele pe care copiii le lansează în bazinele din Green-Park sau pe Serpentine-River. cabestanul se învârtise irezistibil în sens contrar sub acţiunea impresionantă a lanţurilor. Se făcu semn tenderului să se întoarcă. Birkenhead. fiindcă în dreapta era amplasat Liverpoolul. Se săturase deja de Great-Eastern. De altfel. . fundul noroios. iar cele patru cadavre. cu recomandarea de a reveni de urgenţă pe Great-Eastern.. dacă se dorea utilizarea mareei pentru ieşirea steam-ship-ulm. Printre cei din urmă se număra şi şeful de echipaj. Cea mai mare parte a oamenilor. Plecarea nu mai putea fi întârziată. alţii zăceau în continuare. iar în stânga. . că un pasager. Trebuie spus. Oamenii fuseseră răsturnaţi. în cazul că maşina cu aburi s-ar fi defectat. vasul luneca prin cursul îngust al râului. elicea începu să se bălăcească în spate. 18 Jules Verne Scăpate din sáchetele lor sfărâmate. Şocul fu însă evitat. evoluând ca o balenieră sub vâsla unui timonier viguros. Din 20 Jules Verne prudenţă.. Cu ajutorul acelui anchor-boat. rănit uşor de o bară ruptă. încât evenimentul nu produsese un efect deosebit la bord. înfruntând curentul din faţă. în sfârşit. Ceasurile din Birkenhead anunţau ora unu. Căpitanul şi pilotul urcară pe pasarelă. Scara nu fusese încă ridicată. Când m-am întors. domnule! Cu cine am onoarea? — Cu doctorul Dean Pitferge. Şi când. tovarăşul meu cu figură ironică murmură aceste cuvinte: — Călătoria începe bine! — Foarte rău. şi nu mai lipsea decât ca apa să înceapă să se retragă pentru a coborî şi el pe râu. alţi patru timonieri vegheau în spatele sau. Nenorociţii. aflată în partea din spate. de asemenea. Priveam micul vas care se îndepărta cu viteza maximă. deşi se îndepărtase deja. barele loviră în jurul lor. sufocat de nave.. ucişi sau răniţi. am crezut că vom lovi un vas cu trei catarge care deviase în mijlocul curentului şi al cărui stâlp orizontal din faţă atinse coca lui Great-Eastern. Un pinion al maşinii se sfărâmase. altul lângă cel de semnalizare al instalaţiilor de pornire.era la adăpost. am privit nava aceea care nu cântărea mai mult de şapte sau opt sute de tone. Răniţii erau conduşi spre infirmerie. Se dădu ordinul de plecare. iar vasul enorm să se deplaseze. un scoţian din Dundee.. După câteva minute. Unul dintre medicii de la bord plecă cu ei ca să-i însoţească până la Liverpool. Tenderul se îndepărtă apoi. sub mâna pilotului său. iar mateloţii merseră pe puntea din faţă ca să spele sângele ce era împrăştiat pe jos. ucigând patru mateloţi şi rănind doisprezece. Unii se ridicau. Pentru o clipă. Timonierul se afla între ei.

mă bazam pe indiferenţa manifestată de Great-Eastern. Vântul sufla în rafale. Mai agil decât el. Steagurile urcau şi coborau neîncetat în onoarea lui Great-Eastern. cu entuziasmul de care sunt în stare englezii la plecarea unei nave. Bărcile. Tenderul făcea eforturi să ne ajungă din urmă. . Dar. un drum de vamă. în noapte. Steagurile noastre. care nu lipseau deloc la bord. UN ORAŞ PLUTITOR 10 Treptat. Câţiva pasageri se plimbau deja încolo şi încoace. marcată de înălţimea de la Holy-Head. o tramă de abur alb ce marca trecerea unui tren printre două coline. casele de pe cele două maluri începură să se rărească. Great-Eastern naviga cu tribordul paralel cu coasta accidentată a Irlandei. mărginită de coastă. nu se constatau nici ruliul. Câmpul luă locul pereţilor din cărămidă. La ora şapte dimineaţa. Către ora patru. Pe la ora trei. Marinarii de pe Lord Clyde. ici şi colo. viteza lui Great-Eastern crescu. şi coasta din comitatul Galilor. Dar strigătele formidabile înlocuiră detunăturile care sunt expresia politeţii naţionale. un semafor izolat care se strâmba la navele din larg. Ne reluarăm drumul imediat. erau dispersaţi pe vergile de pe catarge şi aclamau uriaşul. O canapea. în curând. Steam-ship-ul nostru se alinie lângă Tripoli. Great-Eastern se găsi printre calele-debarcader din Liverpool. în curând se aplauda. căreia eterna ei verdeaţă i-a adus numele de Coasta-deSmarald. După câteva clipe. Marea se agita deja. CAPITOLUL VI A doua zi. i se aruncă o scară de frânghie pe care respectivul o urcă. de la platforma farului şi de pe parapetul bastionului. o toaletă o mobilau suficient. Fumul nu mai întuneca peisajul. după ce am traversat primele două săli. Era ca o cabană izolată în extremitatea unui oraş de munte. nu era foarte agitată. pilotul nostru coborî în acelaşi mod până la barca sa care-l aştepta şi ai cărei vâslaşi erau dotaţi cu câte o centură de salvare plutitoare. întinse rigid. astfel că nici zgomotul conversaţiilor. îl aducea pe cel de-al doilea doctor de bord. se ridicară braţele. Deşi vântul bătea din faţă. Când nava acostă. Curând întunericul acoperi marea. Şi cum se mai răspundea acelor saluturi! Ce ecouri provocaseră pe chei! Mii de curioşi acopereau zidurile din Liverpool şi Birkenhead. navă de război ce staţiona în faţa bazinelor. deşi cu mare greutate. nu făceau nici un pliu. Câteva case singuratice. dar marea. Apoi. un pat. nu ajungeau până la mine. folosit pentru transportul emigranţilor şi care. ajunse la micuţa şi încântătoarea goeletă care-l aştepta sub rafalele de vânt. Sub forţa roţilor de lemn şi a elicelor. încărcate până la refuz cu spectatori. dar steam-ship-ul nu resimţea acest lucru. 11 Jules Verne Ajuns pe duneta fumoarului. Cele patru tunuri care trebuiau să salute oraşul tăcură. se pierdu. muzicile ne trimiteau armonii minunate. nu părea altceva decât o bărcuţă. am ajuns pe punte. neuniform profilată. iată ce anima ţinutul. în ciuda capacităţii sale de două mii de tone. căpitanul Anderson opri. Vântul dinspre sud-vest sufla în rafale. Un ruliu aproape imperceptibil balansa uşor steamerul. iar pe malul stâng al lui Mersey. un pachebot al liniei Cunard. câteva strigăte ne salutară pentru ultima oară. apărură vilele. Great-Eastern depăşise calea navigabila a lui Mersey şi intrase în canalul Saint-Georges. se fluturară batistele. Din înălţimea dunetelor de pe vasele ancorate pe râu. pe 27 martie. pe care zgomotul uralelor nu putea să le acopere. Un al doilea şir de cabine o separa de salonul din faţă. nici muzica pianului. Oricum. nici tangajul. în sfârşit. strigătele începură să se stingă în depărtare. din respect pentru morţii pe care tenderul îi aducea pe ţărm chiar în clipele acelea. îmi alesesem o cabină bine luminată prin intermediul a două hublouri. chiar dacă nu ar fi fost decât o barcă ce ar fi urmat să se plimbe printr-un golf.Curând. forfoteau pe Mersey. am zărit întinderea lungă a ţărmului.

ca şi mine. Eram cu atenţia atrasă de manevrele de plecare. Ultima scrisoare pe care am primit-o de la tine. i-am zis căpitanului Mac Elwin. Căpitanul Corsican şi cu mine am sosit la Liverpool şi aveam intenţia să trecem la bordul navei China. care nu sunteţi marinari de meserie. navă foarte utilă. toate semnele acelei calităţi atât de rare pe care o putem numi „curaj fără furie".între coastă şi noi. iar fruntea sa se încreţi o clipă ca după o amintire dureroasă. lua scrisorile şi. Un expres. Numeroase nave. am sosit foarte repede în bătrâna noastră Anglie. traversând strâmtoarea cu o viteză de optsprezece mile pe oră. Nu mă înşelasem asupra profesiunii sale. Abia ajunsesem pe punte. Am aflat că vei fi la bord: devenea o plăcere. — Ce contează.Dragul meu Fabián. lăsau bărbia descoperita. Aveam dreptul să te cred tot la regimentul tău din India. Marea Roşie şi Franţa. nici căpitanul Corsican nu veţi regreta decizia pe care aţi luat-o. Nu ne-am văzut de trei ani. le depăşea fără probleme. e. —. ne aflăm pe o navă englezească. imediat. Steamerele treceau scuipând fumul negru. ca o placă neregulată pătată de sulfat de cupru. un steamer pur-sânge.. surâzând. Great-Eastern. pe jumătate ţărănească. O traversare a Atlanticului cu acest imens vas nu are cum să nu fie foarte interesanta. şi iată că tenderul ne-a adus ieri lângă tine. căpitanul Corsican. îmi răspunse Fabián. care aparţine liniei Cunard.. Ţi-l prezint chiar pe căpitanul Archibald ca pe un mare nimicitor de tigri. dar fără a se citi severitate pe chipul său. purta timbrul din Bombay. deşi nu avea o viteză prea mare. le ducea la Dublin în câteva ore. barba blondă. Deja nu mai suntem acolo. Corespondenţa dusă astfel câştiga o zi faţă de cele mai rapide transatlantice. — Bătrâna noastră Anglie! zise. deşi suntem burlaci. când am aflat ca Great-Eastem urma să încerce o nouă traversare între Anglia şi America. dar e închiriată de o companie franceza şi ne duce în America. îl întovărăşea unul dintre prietenii săi. specifică ofiţerilor indieni. Great-Eastem îşi modifică drumul cu un cart înspre vestnord-vest. — Am fost până acum trei săptămâni. care circula cu o viteză foarte mare. reluă Fabián. îndeosebi pentru voi. Un pachebot. privirea sigura. cred că nici tu. Trei flamuri diferite flutură deasupra capetelor noastre şi demonstrează că ne aflăm pe un teritoriu franco-anglo-american. şi nu datează de mai mult de şase săptămâni. bricuri sau goelete. prin Canalul Suez. în fâşii. le depunea la Liverpool. că se înfiinţa şi căpitanul Mac Elwin. După prezentări. Era o ocazie deosebită. cu maşinile în funcţiune. Mărturisesc că. după cum era moda zilei. un om ce avea şase picioare înălţime. într-adevăr. într-un cuvânt. Făcurăm cunoştinţa curând cu Queen's Town. strângându-i mâna. i-am răspuns. pierdute între favoriţi. Ceaţa. — Abia ne-am vâzut ieri. zbura ca un praf. un mic port în dreptul căruia manevra o flotă pescărească. căpitanul Corsican şi cu mine ne-am salutat. Vântul era încă rece. Ştiu doar că nu datorez întâmplării faptul că te-am întâlnit la bordul Eastern-ului. Acolo se găseau tot felul de nave. fumegând. Către ora nouă. daca datorita mie ai luat decizia de a veni aici. Ducem existenţă pe jumătate militară. Voinicul acela reprezenta tipul de ofiţer englez: fruntea înaltă. transatlantice sau cargouri. ca Gladiateur sau FUle de l'air. — Prietenul meu Archibald Corsican. umerii degajaţi. Fabián. şi îşi lăsau sacii cu corespondenţa. căpitan al regimentului 22 din armata Indiei. se pregăteau să plece în larg. din America sau din Mările Sudului. Am obţinut un concediu de un an şi. UN ORAŞ PLUTITOR 2-3 — Pentru asta. vase cu aburi sau corăbii. marea prezenta o nuanţă murdară de verde. dragul meu Fabian. prietene. iar mustăţile lungi. în cursul căreia mai mult vânăm decât facem expediţii războinice. uşurinţă şi libertate în mişcări. E teroarea junglei. am hotărât să lăsăm pentru un timp în pace carnivorele din peninsulă şi să venim să respirăm câteva molecule de aer european. N-am ezitat o clipă. îmi zise Fabian. zise Fabián. ce contează din moment ce concediul nostru se scurge?! . de la minunata călătorie pe care am fâcut-o împreună în ţările scandinave. Totuşi.

Se auzeau. unde îmi voi îmbrăţişa sora şi nepoţii pe care nu i-am mai văzut de atâţia ani. menţionata pe o mică hârtie. goleau în pahare conţinutul unui Oeuf a la coque. cei care aduceau mâncarea veneau cu vinuri. Comesenii. care era mai tânăr decât el cu câţiva ani. Doamne înalte. dispuse în suporţi anti-ruliu. o spâlâtoreasâ îmbogăţită din San Francisco. Se auzi trompeta. Te-ai fi crezut într-un restaurant de pe bulevard. instrumentul răguşit răsuna astfel: la ora opl şi jumătate pentru micul dejun. o nenorocire în viaţa lui pe care încă mi-o ascundea şi despre care nu amintise nimic nici în scrisorile lui. Către ora trei. cu un sfert de oră mai devreme. râsete puternice se iscarâ din senin. sunetele unei orgi plasate într-o mare încăpere din partea posterioară a vasului şi acordurile a două sau trei piane Pleyel care-şi făceau o deplorabilă concurenţa în saloanele inferioare. la douăsprezece şi jumătate pentru prânz. Trebuie să uităm trecutul.Ne trebuie mişcare. Patru rânduri de mese mobilau acele mari încăperi. Deasupra. lângă soţul ei. pământul încă se mai vedea cam la trei mile distanţa de noi la tribord. De patru ori pe zi. Se afla acolo. Oamenii se salutau şi se comportau de parcă s-ar fi plimbat prin Hyde-Park. aşezate pe scaune pliante. Era Propontis. în ciuda vâjâitului vântului. datorita cetii care . lichioruri sau alte băuturi. Masa odată terminată. circulau dintr-o parte în alta. Stewardul anunţa. acolo unde am reuşit să mă plasez în apropierea lui Fabian şi a căpitanului . evident. Archibald Corsican mi s-a părut a fi la curent cu situaţia. fost vameş. deseori ridicole. Exista. se jucau cu cercurile. comesenii se aşezau pe locurile lor în vastele saloane. Pârea a fi fratele mai marc al lui Mac Elwin acel înalt căpitan englez. fugeau. unde leii şi elefanţii şi-au dat întâlnire pentru a sărbători venirea căpitanului Corsican. punţile se populară din nou. femei şi copii. discutau sau citeau. cu dinţi din argint. Dintre toţi. puteau mânca fără teama. sticlele şi paharele. al cărui devotament.Corsican. Numeroşi stewarzi se grăbeau să servească. Fiecare acţiona foarte convingător. aşa cum ar fi făcut daca s-ar fi aflat pe nisipul de la Tuileries. californicnii se distingeau prin aptitudinea lor de a bea multă şampanie. Femeile. îşi lansau baloanele. Ofiţerii de bord se duceau şi se întorceau. şi. iar apoi ne vom întoarce să impunem cipailor voinţa metropolei! Jules Verne Fabian vorbea cu o volubilitate nervoasă. Aşa e viaţa. Guvernantele UN ORAŞ PLUTITOR 2-5 şi îngrijitoarele supravegheau bebeluşii. ar fi fost dus până la sacrificiu. suspinând adânc din când în când. curând. conversaţia noastră se întrerupse. în mijlocul Parisului. Uriaşul îi înapoie. alţii răspunzând întrebărilor. unii făcând de cart pe pasarela şi supraveghind compásele. Vom coborî pe Mississippi până la New-Orleans. înnoind lucrurile din jur! Peste câteva zile vom fi la New-York. Din America vom merge în Africa. Ii purta o prietenie adâncă lui Fabian. pregătite cu măiestrie. păstrau o imobilitate şi o perpendicularitate perfecte. Se distingea totuşi destul de greu. pe urmele căruia pornise. la şapte şi jumătate seara pentru ceai. Platourile cu bucate. Stcnm-ship-ul nu resimţea ondulaţiile valurilor. puse de călători. la patru dupa-amiaza pentru cină. lucrau. care bea coniacuri fine de trei dolari sticla. Pe la patru şi jumătate. Pasagerii invadară duneta. Câţiva americani burduhânoşi se balansau pe scaunele lor. Copiii ţipau. devorau fripturile de vacă în sânge. Două sau trei domnişoare. în acea clipa. care făceau obiectul unei plăţi separate. Vom face o trecere pe Amazon. începerea mesei. bârbaţi. salutul. Alţii degustau cu evidentă satisfacţie tartele şi alte bunâtâţuri ale desertului. dacă s-ar fi ivit ocazia. în câteva clipe. La cererea fiecăruia. să ucidem prezentul. Apoi vom vizita Marile Lacuri. la rândul său. Grcnl-Eiistcm ajunsese la două lungimi de cablu de un pachebot. lungile bulevarde deveniră pustii. slabe şi palide. Cei mai mulţi dintre pasageri fumau şi se plimbau. nu pe valurile oceanului. care făcea cursa spre New-York şi care saluta uriaşul marilor ce trecea pe lângă el. spre marca satisfacţie a pasagerilor.

cum să evolueze pe Sena. separate prin pereţi etanşi. aşadar. din cea mai bună pânză realizată de fabrica regală din Edinburg. două erau pentru velele foc. In partea din faţă fuseseră instalate spălătoria şi oficiul echipajului. Lăţimea lui era de douăzeci şi cinci de metri. Al doilea. foarte proeminenta. cu uşurinţă. Celelalte trei din spate sunt numite after-main-mast. aşezate între elegantele coloane aurite şi comunicau cu puntea superioara prin scările largi cu trepte metalice. asigurându-le astfel securitatea din punct de vedere al inundaţiilor sau al incendiilor. Nimic nu era mai uimitor decât să constaţi că imensele agregate funcţionau . manevre o companie de soldaţi. Curând se observă o lumină. Cel mai înalt stâlp de susţinere al velaturii avea o înălţime de două sute şapte picioare. Cât despre coşuri. iar ultimul. geamuri pictate. Mai erau dispuse patru rânduri de cabine pe care le separa un coridor. După aceea. Partea sa din faţă. unele comunicau printr-un palier. prin urmare. N-ar fi avut. Putea transporta zece mii de pasageri. CAPITOLUL VII Am spus ca lungimea lui Greul-Eastern depăşea doi hectometri. iar dacă socoteai şi tamburele laterale. de o parte şi de alta. Avea două sute şapte metri şi jumătate între perpendicularele ridicate. Liniile lui Great-Eastern erau foarte alungite. şaizeci şi cinci de centimetri. superioară celei a turnurilor catedralei Notre-Dame. aş putea spune că era cu o treime mai lung decât Podul Artelor. In total. când îşi ducea numărul maxim de călători. dispuse între bord şi stingher şi care aveau optzeci şi şase de centimetri înălţime. al treilea şi al patrulea catarg erau făcute din ţevi fixate cu buloane. ceea ce însemna că lungimea vasului era dublă faţă de a oricărui pachebot transatlantic. Pe velele imense ale celui de-al doilea şi ale celui de-al treilea catarg ar fi putut să facă. trei vaste dining-rooms prezentau aceeaşi dispunere faţă de cabinele din jur. decorat cu lustre. suprafaţa de velatură a vasului era de cinci mii patru sute de metri pătraţi. Great-Eastern deplasa douăzeci şi opt de mii cinci sute de tone. Etrava sa dreaptă era găurită de nări prin care ieşeau lanţurile pentru ancoră. altele erau plasate la etajul inferior. pe conturul dat de linia de plutire.anunţa o furtună. cu acces printr-o scară specială. aceasta fiind. nu prezenta nici şanţuri. două dintre ele erau necesare pentru maşina care punea în mişcare enormele roţi de lemn. Mai în spate. plasat pe o stâncă izolata. Din primele trei catarge. Pe punte se ridicau şase catarge şi cinci coşuri de fum. Vele de anumite forme şi dimensiuni sunt prinse de aceste catarge şi de vergile orizontale. Din cele trei sute şaptezeci şi trei de arondismente ale Franţei. nici ridicaturi. Urma salonul damelor. adevărate capodopere ale cazangeriei. Puntea superioară măsura doua sute zece metri. UN ORAŞ PLUTITOR 13 Maşinile lui Great-Eastern puteau fi considerate adevărate capodopere. catargul cel mare. Pentru cei doritori de comparaţii. Era dublă şi se compunea dintr-o încrengătură de celule. Mai erau treisprezece compartimente. Noaptea se apropia cu repeziciune. lampadare. iar trei. Erau nişte cilindri enormi. două sute şaptezeci şi patru aveau fiecare mai puţină populaţie decât acea subprefecturâ plutitoare. Era farul de la Fastenet. înalţi de treizeci de metri şi cincizeci de centimetri. iar în cursul acesteia noi trebuia să depăşim Capul Clear. Coca lui Greiit-Eastern rezista la cele mai puternice lovituri date de mare. devenea de treizeci şi şase de metri. Cei şase stâlpi uriaşi erau susţinuţi de hobane şi gal-hobane metalice. pentru eliminarea aburului de la maşina elicei. cel mai avansat punct al coastei irlandeze. In interiorul lui Great-Eastern. Zece mii de 13 Jules Verne tone de fier fuseseră folosite la construcţia acelei structuri şi trei milioane de nituri asigurau perfecta asamblare a plăcilor care formau bordul navei. mizenne-mastşi after-gigger. fiind foarte reuşită. dintr-un capăt în altul. Acele încăperi minunate primeau lumina zilei prin vitraliile laterale. un alt mare salon. vasta cocă fusese amenajata judicios.

de culoarea ardezici. putea să realizeze până la patruzeci şi opt de rotaţii pe minut. se înclinau Jules Verne într-o parte şi-n alta. care era mai rapidă. precum şi cabestane. când un corp mi se rostogoli la picioare. Pe la şase dimineaţa. pus în mişcare de arborele motor. aranjate provizoriu. Pământul nu se mai zărea. bine înfipt pe pasarela. părea ca se balansează într-un leagăn pentru copii. cuplaţi perechi şi dezvoltând o cursă de patru metri douăzeci şi şapte de centimetri. loveau aerul cu paletele. Ar putea fi Great-Eastern ". am înţeles ca vântul se intensificase şi că steam-ship-u\ nu mai rămânea indiferent la valurile care îl luau pe sus în mijlocul mării. am reuşit sa ajung până la tamburul de la tribord. Lucrau împreună doi câte doi. . elicea. aburii jucau un rol important în manevrele vasului. Marea. şi pistoanele lor. descriau în aer imense arce de cerc. Aşa arăta steam-ship-ul fără pereche şi uşor de recunoscut dintre celelalte. mă pregăteam. se deplasa deplorabil. aceasta datorita forţei sale exercitate de cei o mie trei sute de cai putere. Sacii şi valizele se apropiau şi se îndepărtau. iar cu cealaltă m-am îmbrăcat chinuit. am traversat salonul cu ajutorul mâinilor şi picioarelor. După aceste semne. m-am ridicat din pat. după o noapte nedormită. cu un diametru de doi metri şi douăzeci şi şase de centimetri. Presiunea medie era în jur de un kilogram şi şaptezeci şi şase de grame pe centimetru pătrat. lovit dintr-o parte de furtună şi neconlând pe nici o pânză. După cum se putea vedea. Excentricul său. în jurul nostru nu era decât o imensă circumferinţă marcată de linia apei pe fondul cerului. izbind cu zgomot mesele şi băncile. Uşile se închideau şi se deschideau. engine-screw-\i\ număra patru cilindri ficşi. era foarte alunecoasa. Independent de aceste mecanisme. Puterea nominala a maşinii de abur era de o mie de cai. cântărind şaizeci de tone. în mijlocul căruia două sau trei sute de colete. pereţii gemeau. Din tachet în tachet. măsurată la mijlocul pistoanelor articulate direct cu bielele. GrcatEastcm. dispuşi orizontal. Un tumult neobişnuit răzbea din salonul vecin. dar raliul era foarte greu de suportat. Auzeam zgomotele neregulate ale elicei şi bătaia roţilor care. Urcam scările în genunchi. Catargele sale. părea că se ridică precum un balon în aer. Puntea. în sfârşit. Vesela se izbea de duşumea. fără un punct de sprijin. acţionau direct pe arborele elicei. mai nervoasă. Ceea ce nu-l împiedică pe un căpitan francez să facă această menţiune naivă în jurnalul său de bord: „Am întâlnit azi o navă cu şase catarge şi cinci coşuri. CAPITOLUL VIII Noaptea de miercuri spre joi fu destul de rea. nici nu m-aş fi putut ţine pe picioare şi a trebuit să mă lupt serios cu paltonul până ce am reuşit sâ-l pun pe umeri. Am ieşit apoi din cabină. când am ajuns pe punte. Suprafaţa radiantă caloric a patru cazane era de şapte sute optzeci de metri pătraţi.cu precizia unui ceasornic. Avea o turaţie de douăsprezece rotaţii pe minut şi contrasta evident cu maşina elicei. Ofiţerul dc cart. m-am agăţat viguros de un tachet. a căror suprafaţă radiantă era de o mic o sută şaptezeci şi cinci de metri pătraţi. sticlele şi paharele se ciocneau în suspensiile lor mobile. Great-Eastern mai avea încă şase maşini auxiliare pentru alimentare şi punere în funcţiune. scufundându-se alternativ. Capul Clear fusese depăşit în cursul nopţii. umezită de ceaţa. Acel cngine-paddle funcţiona cu un calm maiestuos. să mă proptesc de unul dintre pontilelc pasarelei. prin mijlocul movilei de bagaje. Cabina mea se agita foarte tare. scândurile se crâpau. De asemenea. Recunosc. Se compunea din patru cilindri oscilanţi. Sub presiunea produsa de cele şase cazane. a căror cursă era de un metru şi optzeci de centimetri. mai ales cei din lemn de fag. ca un ţăran roman care urca treptele dc la „Scola sania" a lui Pi lat din Pont. şi a trebuit să umblu în patru labe pe duşumea. ca nişte lungi compasuri. Dar. M-am agăţat cu o mâna de un perete. Era imposibil să te iii pe picioare. aşadar. era foarte zbuciumată. tangajul era nesemnificativ.

— Daca vorbiţi serios. şi noi. douăzeci dedesubt şi douăzeci deasupra nivelului marii. viteza pereţilor este de un metru şapte sute patruzeci şi patru de milimetri pe secundă. Am făcut deja mai multe traversări cu el. vesel. . fiindcă ar fi putut să-şi spargă capul. daca vasul nostru revine aşa de repede la poziţia iniţiala. şi l-am felicitat. Originalul personaj se ridică îndată în genunchi şi. ci de condiţiile în care fusese făcută. peste puţin timp. i-am zis. n-a ajuns niciodată acolo. mai bine zis. totuşi. înseamnă că e foarte stabil.. domnule. în timpul oscilaţiei. Ochii săi mici mi se păreau tare ironici. oamenii revin la orizontală mai repede decât şi-o doresc! Doctorul. încântat de replica sa. privindu-mă.. dar nu şi pentru pasageri! replică. — Adevărat! i-am râspuns. După cum vedeţi. Dean Pitferge.. Permiteţi-mi să vă amintesc. a murit „în urma operaţiei". că Great-Eastern a străbătut deja de douăzeci de ori Atlanticul şi că s-a comportat suficient de bine. Am simţit nevoia să aflu mai multe. susţinându-ne reciproc. cel care l-a construit. — E prima oară când navigaţi cu Great-Easternl — Nu. chiar şi în deochi. replică doctorul. Realizat pentru a avea o viteză superioară transatlanticelor. care ar fi pe jumătate în lungime cât Great-Eastern. — Staţi. — Atunci nu trebuie să vă plângeţi.. — Doctore. dar lăsaţi-mâ să-mi prezint argumentele în continuare. îmi zise : — Asta c! Amplitudinea arcului descris de pereţii lui Great-Eastern este de patruzeci de grade. — Ce contează! îmi spuse Dean Pitferge. în consecinţă. şi. — Atunci. reluă doctorul. Dean Pitferge scăpase doar cu câteva zgârieturi. şi. ca încă nu s-a terminat. umezită de ceaţă. Din curiozitate. dacă n-aţi fi materialist? — De ce? UN ORAŞ PLUTITOR 15 — Pentru că am remarcat faptul ca toţi oamenii care nu cred în Dumnezeu cred în orice altceva. şi. pasagerii. — In concluzie. Cred că însuşi Brunnel. medicii. cum zicem noi. — Ceea ce bine pentru el.. nu ştiu pe ce fapte se bazează pronosticurile dumneavoastră pesimiste.. Construit pentru transportul emigranţilor şi pentru traficul de mărfuri cu Australia. Un Puntea. de ce v-aţi îmbarcat pe GreatEastern'! — Pentru a fi martor la ceea se va petrece. fiindcă nu mi-ar displace să naufragiem. se ridică. Great-Eastern a ruinat deja mai multe companii. i-am zis. Constat faptele şi aştept foarte liniştit momentul catastrofei. Doctorul îşi bătea joc de mine? Nu mai ştiam ce să cred. — Glumiţi. era foarte alunecoasă. — Ah.. Amintiţi-vâ ce greutăţi au întâmpinat inginerii ca sâ-l lanseze! Nu voia să meargă la apă mai mult decât spitalul din Greenwich. o s-o păţim! — Noi? — Adică nava.Era doctorul Dean Pitfergc. — Nici nu mă plâng. Se ştie acest lucru. Ie-a rămas totuşi inferior. îmi răspunse el. Nu va scăpa de ceea ce îi este destinat. ar face oscilaţia în acelaşi timp. am reuşit sa ajungem pe una dintre băncile de pe dunetă.. — Adevărat. doctore. râzând nu de observaţie. 15 Jules Verne transatlantic. l-am întrebat.

a reuşit să repare cârma cu nişte lanţuri. A trebuit să oprim din nou maşina şi să ne mulţumim cu elicea. pasager la bord. Un ţarc de animale a cedat. şi o vaca a picat în salonul damelor prin tambuchi. — E solid. Toată vesela s-a spart. nu ne mai rămâne decât sa regretăm moartea unui om atât de îndemânatic. deplasată de ruliu. am făcut ironic. reluă doctorul. mai ales că fuseserăm apăraţi de valurile din larg de coastele irlandeze. călătoria noastră a început prost şi aşa se va termina. se fisurase. Şocuri îngrozitoare s-au făcut auzite. s-au făcut nevăzuţi în cabinele lor. nu erau bolnavi. se ştie. unde trebuia să fim după opt zile! CAPITOLUL IX . smulse de la locul lor. nu mai rămăsese nimic din roţi. spre dimineaţa. Furtuna ne-a luat din lateral. reluă doctorul. Unul dintre căpitanii de pe Great-Eastern s-a înecat. Părăsisem Liverpoolul pe 10 decembrie. Un inginer american. bărbaţi şi femei. se povestesc mai multe despre acest steam-ship. Nu yx Jules Venie era ruliu. se rostogoleau într-o parte şi în alta. — Dar Great-Eastern este o nava solidă. Great-Eastern căzuse pe o parte şi nu se mai ridica din pricina valurilor. Am întins câteva pânze pentru a putea naviga şi a scoate vasul din imobilitate. fără îndoială. eram la bord. la opt zile după ce am părăsit Liverpoolul. unul dintre mecanici a fost sudat. Pasagerii. Ziua de sâmbătă am petrecut-o într-o spaimă generală. fără a vă face griji de gândurile care mă frământă. doctore? — Cred. Pasagerii erau încântaţi. situaţia a devenit gravă. O bucată enormă de plumb. Altă nenorocire! Manşa cârmei s-a sfărâmat. cântărind peste trei mii de kilograme. Călătorii erau numeroşi şi încrezători. Nu mai. Spiţele şi paletele ei izbeau coca navei. Era un rezervor de ulei. Se zice că un pasager s-a rătăcit în adâncurile sale şi n-a mai fost găsit niciodată. Lucrurile decurgeau bine. altele erau încordate la maximum. Una dintre oglinzile din salon a fost spartă printr-o lovitură de cap pe care a dat-o chiar cel care vâ vorbeşte. — Ah. nava. Or. Furtuna se înteţea. şi are o rigiditate în construcţie care îi permite să reziste ca un bloc compact şi să sfideze marea furioasă. — Ei. în clipa aceea. cât de cât. fiindcă reuşea să se ţină pe picioare pe un ruliu ca ăsta. Lanţurile şi cablurile. Maşinile sunt prea slabe pentru el. îi punea în pericol existenţa. îmi zise el. cred câ. E un uriaş. Abia duminică vântul a început să se domolească. din neatenţie. Curând. într-adevăr. într-o zi de marţi. dar forţa lui nu este proporţională cu talia sa. ale cârui odgoane se rupseserâ. — Bravo! am strigat eu. i-am replicat. datorită opririi. Pe 12. Multe pânze au fost luate de vânt. Aţi auzit ce se spune despre cel de-al nouăsprezecelea drum pe care l-a făcut între Liverpool şi New-York? — Nu. Great-Eastern se redresa puţin şi. în timp ce se construiau cazanele. Confuzia domnea peste tot. şi vasul a început sa se clatine. şi cu asta basta! — Apoi. în timpul acesta. şi era unul dintre cei mai îndemânatici. vântul sufla în rafale. doctore. fie. Mobilele începură să danseze. — Ei bine. roţile începură să se învârtă cu viteză redusă. dar una dintre ele. câ. marea nu se agita deloc. de asemenea. Ce zgomot înspăimântător! Opt ambarcaţiuni au fost smulse de pe suporţii lor portmantou. Către ora patru. în ziua următoare. în zori. domnule. Puteam să controlăm. puteam conduce nava. reluă Dean Pitferge. E ben trovatol Credeţi cu adevărat aşa ceva. asta e o dovada certa! — Se zice. am ajuns la Queen's Town. răspunse Dean Pitferge. ca să păstram direcţia.— Aşteptaţi. Noaptea a fost oribila. Maşina care pune în mişcare roţile a trebuit sa fie oprita. în camera de ardere. bine. elicea continua să ne împingă înainte. vântul s-a înteţit. Un mecanic sudat.

Steam-ship-ul se apropie rapid de ea. Oribilul rău de mare. îndrăzneaţă şi neatentă. în acelaşi timp contagios şi epidemic. datorită furtunii. De la distanţa de o jumătate de milă. râdeau de glumele lui deocheate. sau vorbea serios? Era adevărat că el călătorise cu Great-Eastern de atâtea ori / ru o epava. navele încearcă să păstreze această linie. Pentru corâbii e mai greu. numai că îmi displăcea. le pierdu în totalitate. toate detaliile carcasei devenirâ vizibile. . îşi pierduse toate catargele. Se ştie că. este linia curbă făcută de circumferinţa cercurilor mari. avea. pentru care contează foarte mult orice posibilitate de a câştiga ceva. Vorbea tare. deplasându-se ca o barcă. Binoclurile se schimbau dintr-o mână în alta. folosind expresia englezească. Evident că nava. De aceea se paria intens. deşi un fir de fum se ridica spre cer. saa o can asa de balena ' 17 Jules Verne numai pentru a asista la o catastrofă? Totul era posibil din partea unui excentric. Doar steamerele pot menţine o direcţie riguroasă. în acest timp. făcea progrese rapide. a cărui fizionomie m-a frapat prin semnele neechivoce ale unei duplicităţi profunde. un aer viclean pe care cu greu reuşea să şi-l ascundă. Fusese un vas cu trei catarge. Nu se zărea nimeni pe acolo. pe o suprafaţă plană. Un grup de pasageri lipsiţi de probleme de sănătate. Pasagerii nu l-ar fi putut asculta. Să se fi refugiat naufragiaţii în interiorul navei? Mai târziu am înţeles că nu era decât jarul rămas în urma unui foc. the great atraction a momentului. indiferentă. Pentru cei din jur. privirea îi era. Către ora nouă dimineaţa. Se făceau numeroase presupuneri. fapt ce nu ar fi putut scăpa nici unui psiholog. mai ales englez. observau cu atenţie acel rest care plutea la trei sute de mile distanţă de cea mai apropiata coastă. o carcasă de balena sau un rest de navă? Nu se distingea încă nimic clar. Printre cei mai înrăiţi pariori am remarcat un om înalt. cu nasurile umflate. rămăseseră totuşi pe punte pentru a respira aer curat. Fruntea sa îi era ridată de o cută verticală. într-un cuvânt. pe care îl stârnea vântul. Pe o sferă. pe un ton care aducea a insultă. Era nouă şi părea foarte bună. reuniţi în partea din faţă a vasului. mai ales între americani şi englezi. Ruliul se făcea încă simţit. Câţiva prieteni de-ai săi. încărcătura sa. echipajul reuşea să păstreze linia loxodromicâ a navei. Pentru a scurta traversarea. în acelaşi timp. împotriva Societăţii Celor Speriaţi. sprâncenele erau foarte apropiate. Se putea vedea deja cuprul gri-verzui de pe carena sa. Great-Eastern se îndrepta spre obiectul semnalat. De fapt. Individul avea trăsăturile feţei impregnate de un sentiment de ură generala. la babord. se semnala un obiect la trei sau patru mile depărtare. mai ales când bate vântul din faţă. Personajul respectiv pretindea că recunoaşte în acea UN ORAŞ PLUTITOR 17 epavă o carcasă de balenă şi îşi întărea afirmaţia prin pariuri consistente la care găsea imediat opozanţi. epava se arăta a fi un rest dintr-o navă. ei îşi manifestau furia împotriva nefericitului steamship care se comporta ca o barcă dusă de valuri. o forţa să rămână aplecată spre tribord. Rămăşagurile. deviind uşor către nord-vest. sau. Câţiva pasageri palizi. ai cărei agenţi publicitari spuseseră că „răul de mare e o maladie necunoscută pe vas". Ceea ce făcea şi Great-Eastern. fără să se înfioare. drumul cel mai scurt dintre două puncte este segmentul de dreaptă. care se deplasase datorită furtunii. navigând pe circumferinţele indicate. care deveniseră de câteva sute de dolari. Fusese corabia abandonată de echipajul ei? Era întrebarea ce începuse sâ-i frământe pe toţi. de aceeaşi teapă. Cântărise în jur de cinci sau şase sute de tone. Cine era? Nu ştiam. Câteva lanţuri sfărâmate îngreunau încă nava.Trebuie sa vă mărturisesc faptul că doctorul Dean Pitferge nu mă liniştea deloc. Era o epavă. In timp ce steam-ship-ul îşi continua drumul. cu obrajii ciupiţi. Glumea.

pentru a o întinde conform unui nou sistem. nici de . spre marele regret al mateloţilor. aşadar. iar trompeta care anunţa masa nu reuşi nici măcar sâ-i trezească pe cei adormiţi. fără a-şi face probleme pentru zgomotul din jur. fie în sala cea mare. care în mod cert ascundea o încărcătură de preţ. pentru a-şi uşura lectura partiturii. n-ar fi putut să permită unui talent ca Liszt să se manifeste la toata valoarea lui. Marinarii încercară să desfăşoare şi brigantina. Portul din care plecase nu era menţionat. răpuşi de râul de marc. Un vas de comerţ sau vreo navă de război n-ar fi ezitat nici o clipă să pună stăpânire pe epavă. Epava însă nu-i răspunse în nici un fel. şi. ordonanţele militare atribuiau 18 Jules Verne salvatorilor o treime din valoarea respectiva. căpitanul Anderson instala două pânze goelele şi una artimon. Ca să se întoarcă pe drumul făcut şi să o ducă până în cel mai apropiat port era iar imposibil. A fost obligat. nu trebuia oare să căutăm spre vest locul unde se petrecuse naufragiul? Oare coca acelei corăbii se afla de mult în derivă sub influenţa dublă a curenţilor şi a brizei? Toate întrebările rămâneau fără răspuns. Astfel. acest lucru se simte în tot comportamentul său. am remarcat o damă înalta şi osoasa care părea o muziciana foarte bună. în tot spaţiul acela circumscris de linia orizontului nu se vedea nimic în afară de apa mării. Mai bine echilibrată. viaţa la bord se desfăşura organizat. nava oscila puţin. Dar Great-Eastern. Se ştie că. casa cu care se deplasează. mateloţii de la bord afirmau că fusese făcută pe şantierele americane. Pachebotul reprezintă pentru un astfel de om chiar cartierul său. Trebuie spus că acele instrumente. lumea se plimba pe bulevarde. Daca era nota cincizeci şi trei. Când steam-ship-ul ajunse în spatele navei naufragiate. nici de celelalte piane care răsunau în saloanele vecine. Toţi cei care reuşeau să se ţină drepţi. în cazul salvării unei ambarcaţiuni. puţin mai târziu. în ciuda înclinărilor produse de ruliu. Către prânz. păreau nişte oameni beţi. şi înaltele. Când femeile nu urcau pe punte. Când era vreme bună. îşi semnală prezenţa prin numeroase şuierături. Nici măcar vreo barcă de salvare a navei naufragiate. am citit foarte clar pe plăcuţă numele Lerida. După forma pe care o avea. atingea clapa cincizeci şi trei. fapt care nu preocupa prea mult urechile saxone. strada. de avântul etravei. resturile acelea nu mai constituiau decât un punct în spaţiul vast. Unii se duseră în saloane. punct care dispăru apoi cu totul.Great-Eastern ajunse în dreptul epavei. ea însemnase toate notele cu câte un număr şi toate clapele pianului cu numărul corespunzător. atunci când francezul călătoreşte. Dar cum ar fi reuşit naufragiaţii să dea de pământul ce se afla la cel puţin trei sute de mile? Puteau bărcile uşoare să reziste acelor valuri care îl zguduiau atât de îngrozitor pe Great-Easternl Când se întâmplase catastrofa? Datorită vânturilor care suflau în perioada aceea. ele rămâneau fie în salonul lor special. De aceea existau pauze în melodie. după modul de construcţie imprimat liniilor sale. nu-şi permitea sa remorcheze epava pentru mii şi mii de mile. gălăgioase ca marea. Dacă nota avea poziţia douăzeci UN ORAŞ PLUTITOR 18 şi şapte. CAPITOLUL X în ciuda mişcărilor dezordonate ale navei. pentru a controla mai exact drumul vasului. Grupul de pasageri se împrăştie. să o abandoneze. aflat în cursa. Dimpotrivă. Dar probabil că sistemul era „prea nou". Sunetele joase lipseau. în mod particular. când o făcea către tribord. Fără îndoială că echipajul avusese timp să se îndepărteze. atingea şi ca clapa douăzeci şi şapte. Se auzeau atunci zgomotoasele „armonii" care ieşeau din piane. când nava se apleca spre babord. între toate acele virtuoze. şi brigantina nu putu fi folosită aproape tot drumul. alţii în cabine. De altfel. propriul lui câmin. Cu anglo-saxonii nu este foarte greu de realizat aşa ceva.

Sunt saxoni adevăraţi. un om foarte important din Massachusetts. yankei puri din statele Mâine. caci prietenul meu Dean Pitferge se aşezase lângă mine. Connecticut. Conversaţia era destul de interesanta. Mi-am petrecut întreaga dupa-amiaza în salonul cel mare. sa ajungem la Ncw-York? — Deloc. ea îşi desfăşura întregul talent. Mă simt bine aici şi voi regreta sincer când voi paraşi colecţia aceasta de specimene pe care întâmplarea a adus-o la bord spre. Specia e aceeaşi. — Dar tipul acela înalt şi sinistru.copiii rai care îi stricau acordurile lovind cu pumnii octavele neocupate. produsele Noii Anglii. din cele americane sau englezeşti.. îmi spuse doctorul. o fosta învăţătoare. după o oră fiecare trebuie să fi câştigat zece dolari de la celălalt. Soţul. care într-o bună zi a descoperit o mulţime de pepite. Un întreg cartier din New-York e construit pe terenurile sale. mi-a răspuns el. Este îmbrăcat într-o redingotă şi poartă un pantalon negru. cu picioarele întinse pe divane. chiar dacă nu le-a deschis încă nimeni. dar în cadrul ei exista atâta varietate. — Aceia. Şi o face aproape tot timpul. râzând. şi care numără azi patru sute de mii de suflete. îndemânatici cum sunt. care seamână cu un preot-şef. Are mereu sub braţ un album cu imagini din iubitul său oraş. Vorbesc doar din punct de vedere mecanic. — Care treabă'? — Vaporul nostru. un tip foarte civilizat. Acum mai are un milion şase sute douăzeci şi cinci de mii trei sute şaizeci şi şapte de dolari şi douăzeci şi cinci de cenţi. compromisa în urma unui proces celebru. . care pare absorbit de calcule? — Omul acela chiar calculează. oameni inteligenţi şi de acţiune. guvernatorul Băncii din Chicago. — De ce apare diferenţa aceasta în a-i aprecia averea'? — Pentru că a fumat o ţigară de câţiva cenţi. discutând. puţin cam scurt. Este mândru din acest motiv şi are dreptate: un oraş fondat în 1836. este un fost căruţaş. Mă distra. Doctorul Dean Pitferge avea replici atât de neaşteptate. In timpul concertului. satisfacţia mea. Unul dintre ei gaşca un pasaj interesant şi îl citea cu voce tare. iar ascultătorii lui îi mulţumeau la sfârşit. în plin deşert. cu nasul în vânt. — Doriţi. în fiecare clipă ştie la centimă ceea ce are. care par mereu învechite. spectatorii luară la întâmplare cele câteva cărţi care se aflau pe mese. Cine o fi? 19 Jules Verne — Un ministru protestant. — Nu vă mai întreb cum. privindu-i pc pasagerii care se înghesuiau în salon. este un om important... cu pălăriile îndesate pe capete'? Sunt yankei. îmi răspunse doctorul. Dar seamănă toţi între ci! — Se vede că nu vă pricepeţi. şi daca închizi doi yankei în aceeaşi cameră. eu. Cel mai înalt.. i-am răspuns. Cazanclc de la elice funcţionează prost. un pic prea influenţaţi de reverenzi. domnule. — Rezolvă probleme? — Nu. Tânăra doamnă este delicată şi încântătoare.. Vedeţi grupul acela de oameni nesimţiţi. foarte mult. Se va întâlni cu soţia sa. îşi socoteşte averea. un adevărat titirez. — în totalilate. dar care fac greşeala de a nu pune mâna la gură când strănută. sunt de acord. mi-a mărturisit. incluzându-l şi pe el! Alături puteţi vedea un cuplu californian. sunt oameni din Far-West. E bogat. — V-aţi refăcut după căzătura'/ l-am întrebat eu. Dar văd printre ei pe unul mic. Acum un sfert de oră avea un milion şase sute douăzeci şi cinci de mii trei sute şaizeci şi şapte de dolari şi cincizeci de cenţi. încât mă lua pe nepregătite. — Specimene! am strigat.. I-am arătat un alt grup aflat într-o zonă a salonului. Nu putem obţine suficienta presiune. Dar treaba asta nu merge. Câteva ziare zăceau pe canapele. aşadar. Vermont.

care intră chiar în clipa aceasta? După mustaţa lui neagră aş zice că e un ofiţer. căutători de noroc. Câţi tipi diverşi erau în mulţimea aceea! Nu era totuşi nici un gurâcască. Poate că. un cal-putere într-o cutie de ceas. care s-a plimbat în luna de miere pe toate meridianele globului. aprins. scumpul meu domn. O să vă spună câtă pâine a mâncat în viaţa sa de om de cincizeci de ani. precum „Compania oceanică pentru iluminatul cu gaz în Polinezia" sau „Societatea generală a cărbunilor care nu ard". mai erau destui ale căror secrete nici nu le bănuiam. numărul de metri cubi pe care i-a respirat. — Fâra îndoiala. mi-a răspuns doctorul. domnul meu. Au părăsit Lima încă din seara nunţii. inventatori. de la Rochester. unde a predicat cu succes mormonismul. cu un foarte reuşit accent american.. care-şi mişcă în sus şi în jos capul ca limba unui orologiu? — Acest personaj. Un savant în chimie. Vâ va da numărul văduvelor care stau câte o oră pe Podul Londrei şi înălţimea unei piramide construită din sandvişurile consumate de cetăţenii Statelor Unite într-un an. Printre acei aventurieri. ar fi continuat mult timp pe acelaşi ton. s-au certat în Anglia. 20 Jules Verne — Este un mormon. iar în America se vor despărţi. un yankeu şi-a câştigat deja poziţia. a dozat şi a numârat totul. — Dar ştiam că în Europa e interzisă poligamia lor. Dean Pitferge îmi arătă câţiva nu lipsiţi de interes. răspunse doctorul. îmi zise doctorul. Doctorul. alerga sâ-şi exploateze brevetul în Noua Anglie. care a cântărit. la douăzeci de ani. fiindcă secta lor număra foarte mulţi adepţi în Europa. iar vreun detectiv. dar poligamia nu este obligatorie pentru un mormon. care făcea pe prietenul. Un francez de pe strada Chapón aducea trei mii de păpuşi din carton care spuneau tata. întrucât nimeni nu se deplasează de pe un continent pe altul fără un motiv serios. s-au iubit în Australia. pretindea că a găsit mijlocul de a condensa toate elementele nutritive ale unui bou într-o pastila de mărimea unei monede de cinci franci şi va face monede din toate rumegătoarele pampasului. atenţia mea fu atrasă de intrarea unui cuplu tânăr ce părea împovărat de o plictiseală precoce. şi nu se îndoia că avea să facă avere. uitând că. inventator al motorului portativ. chiar când afacerile poartă nume ciudate. — Fără îndoială. Un altul. rival al doctorului Liebig. Poate că prin mulţime se găsea cineva preocupat de a începe afaceri interlope care prind mereu la funcţionarii creduli. s-au suportat în Franţa.— Deci un om important. S-au adorat în Japonia. dar adepţii săi de pe malul Lacului Sărat nu-l imita deloc. . dar alţi pasageri defilau prin faţa ochilor noştri şi provocau remarcile inepuizabilului meu tovarăş. domnul Hatch. iar la douăzeci şi cinci de ani. Domnul Hatch revine dintr-o călătorie în Germania şi în Anglia. căci activul său se cifrează la milioane. Brigham Young are un harem pentru că aşa doreşte. o figura demna şi o ţinuta atât de diferita de a yankeilor de rând. e prea bătrân ca să mai intre în luptă. — Sunt peruvieni. Dar. în afara acelor oameni ciudaţi. în cea mai mare parte se duceau să-şi încerce norocul pe continentul american. întrebaţi-l ceva pe acest maniac inofensiv. a măsurat. Vă va calcula câte volume in-quartose pot scrie din vorbele unui avocat şi câte mile face zilnic un factor poştal doar pentru a duce UN ORAŞ PLUTITOR 20 scrisorile de dragoste. Ce tip bine! Are ochii oţeliţi. nu aştepta decât ca GreatEastern să ajungă la New-York pentru a pune mâna pe pradă. fără îndoială! — Dar cine este omul acela înalt şi cu un aer distant. un cuplu căsătorit de un an. unul dintre marii predicatori din Oraşul Sfinţilor. am adăugat eu. un helder. în clipa următoare. printre ei. este celebrul Cokburn.. un statistician universal. — Dar individul acela înalt. vreun casier o tulise după ce-şi golise casieria.

pentru ca pasagerii să ştie situaţia. cu permisiunea familiei. ultimul pc care îl zărisem pe coasta irlandeză. care sărea uşor de la un subiect la altul. şi ne gâseam la 51°15' latitudine nordică. domnule. fiindcă un pachebot care se respecta nu face în douăzeci şi patru de orc mai puţin de 300 de mile. Ah. Ştiţi că se joacă mult în încăperile de pe puntea din faţă? Un englez cu mutră urâtă. un desfrânat. Elicea fierbea la patruzeci de picioare sub ochii noştri şi. mi-a răspuns doctorul. Bravo lor! Ce plăcere să-i priveşti! Ii văd uneori aplecaţi pe carcasa maşinii. dacă jocul nu-i va rapi prea mulţi auditori. — Da. tăia valurile cu furie. Ce vedea el în oglinda lichidă care se pretează la orice interpretare posibilă? Petrecea. pe uşa salonului cel mare. pc Ia douăsprezece şi jumătate. UN ORAŞ PLUTITOR 21 — Nu. iar printre ei am remarcat un om mic. îmi făcu semn cu cotul. găsesc mereu pe cei care sâ-i flateze şi să-i asculte precum credincioşii predica preotului. — Salonul va fi plin. traiectoria lui Great-Eastern. E un om cu o reputaţie detestabila. Trebuie să fie un evreu german corcit cu un bordelez. Acesta are deja un cerc de răufăcători în centrul căruia se află. După ce l-am părăsit pe doctor. conduce parcă toţi jucătorii. îşi propune să ne explice sistemul său într-o conferinţă pe care o va ţine într-una din aceste seri. un timonier afişă biletul următor: Latitudine 5 f 15'nord Longitudine 18° 13' vest Distantă: Fastenet 323 mile Ceea ce însemna că la ora aceea ne aflam la 323 mile de farul de la Fastenet. un jucător. doi vechi logodnici care nu aşteaptă decât sosirea vasului la New-York pentru a se putea căsători. . Era fiul unui neguţător din Calcutta. Zice că e doctor şi călătoreşte la Quebec. îmi răspunse Pitferge. ţinându-se de braţ. De altfel. produse de razele reflectate. 18°31' longitudine vestică faţă de meridianul Greenwich. priveam imensul ocean. Marea părea o vastă întindere de smaralde lichefiate. Dean Pitferge. i-am zis. apăreau din spumă. Fabian privea magia valurilor fără să vorbească. desigur. nas coroiat. cu faţa rotundă. Se putea urmări. ochelari cu rame de aur. şi care pornea spre America pentru o nouă aventură. Au făcut turul Europei. Era insuficient. Ne-am refugiat în zona din spate. Dean Pitferge îmi zise că se numea Harry Drake. buze groase. în acelaşi timp. dar eu mi-am dat seama că e un mincinos de cea mai joasă speţă şi un admirator al lui Drake. Un tânăr de douăzeci şi doi de ani şi o fata de şaptesprezece tocmai intrau. acolo unde doctorul spunea că „te plimbi pe câmp". L-aţi remarcat'? Câteva detalii oferite de doctor m-au ajutat să-l recunosc pe acel individ ca fiind chiar omul ce făcuse pariuri nesocotite cu privire la epavă. Mirosuri puternice ajungeau până Ia noi. — Aceşti oameni. M-am uitat spre uşa salonului. aproape ruinat. Albeaţa aceea mi se părea un voal imens şi lung. Presupunerea mea fusese valabila. dacă ar fi incandescente şi cazanele vasului. şi acum ştiu că sunt sortiţi unul celuilalt. din privire. adăugă doctorul. în clipa aceea. am petrecut restul zilei cu Fabian. un duelist. ce călătorie am mai face! CAPITOLUL XI In acea zi. Dâra care se pierdea în zare se compunea din urmele elicei şi aburi. dezagreabilă. numărând rotaţiile roţilor care nu se învârt destul de repede faţa de cum şi-ar dori ci. — Tineri căsătoriţi? am întrebat eu. cu un capăt în Anglia şi altul aruncat peste ocean. aşa cum sunt inimile lor. stcamerul făcuse doar 323 mile în treizeci şi şase de ore. pe un ton înduioşător.— Adevărat? Şi domnul Hatch? — Domnul Hatch nu are decât o femeie şi crede că e destul. făcând sâ-i strălucească metalul din care era construită. Era o notă pe care căpitanul o afişa în fiecare zi. Izolaţi şi aplecaţi peste balustrada. când prova se scufunda. Mici curcubee. Până acolo.

Daca ar fi fost câţiva trupeţi în uniforme. locurile se animară. îmi zise. un timonier potrivi ceasul de pe pasarelă. Nu e nici o speranţă de vindecare? — Nici una. la umbra copacilor. Fabian nu făcea parte dintre oamenii care îşi uşurează povara povestind altora suferinţele lor. contemplând marea. Probabil ca mulţimea care acoperea puntea îi displăcea. Vântul abia adia. După o despărţire de durată. s-ar spune că ondulaţiile se distrează trasând diverse litere. aventurile. Am rămas. aşadar. felul în care trăia în garnizoana din India. apoi se retrase în cabina sa. vânătorile sale. m-am apropiat de cabina sa şi m-am asigurat că nu o pâiasise. acolo un 1. era de datoria lui să mi se destâinuie. Damele apărură cu toalete noi. spuse. Dar despre emoţiile care îi umpleau inima. care ne îndepărtase pe unul de celălalt. despre cauza suspinelor nu zicea nimic. prinzându-l de mâini. Secundul dădu ordin să se ridice două vele foc goeletâ şi una artimon. . am o boală care mă va ucide. Fiecare ţinea în mână un sextant cu luneta şi. Elicea făcea treizeci şi şase de rotaţii pe minut. căpitanul. am zărit cum roţile mari se scufundau pe rând în apă datorită ruliului. şi toate ceasurile de la bord se reglară după soarele ce trecea pe cer. Dar l-am întâlnit pe căpitanul Corsican şi ne-am plimbat preţ de un ceas pe duneta. Apoi îmi spuse brusc: — Ah. La douăsprezece fără un sfert. prietene? — Aici.. Am vorbit despre Fabian. Dar ce puteau însemna literele acelea? Ce amintiri evocau în inima lui Fabian? El tăcea iar. Priveşte. Timpul era favorabil pentru observaţii. şi firavele căruţuri cu bebeluşi zburdau de colo-colo. vremea era frumoasă. îngrijorat de absenţa lui. iar a mea să-l ascult. marea era calmă. Fabian? l-am întrebat. nu mai oscila deloc. mâini în buzunare şi nasul în vânt. priveau orizontul spre sud. curând. — O boala? i-am zis. Steam-ship-ul. CAPITOLUL XII în ziua următoare.22 Jules Verne vreo imagine fugitivă care îi spunea adio? Zărea vreo umbră înecată în valuri? Mi se părea mai trist decât de obicei şi nu îndrăzneam să-l întreb din ce cauză era aşa. Sub frumosul cer UN ORAŞ PLUTITOR 22 însorit. — E ora douăsprezece fix. iar când m-am întors. Focurile intense crescuseră presiunea. către care oglinzile înclinate ale instrumentelor trebuiau să poziţioneze astrul zilei. apăsându-şi pieptul. De mai multe ori. ne-am fi putut crede la o plimbare tipic franţuzească. abisul mă atrage! — Ce ai. Mereu aceleaşi. Fabian coborî în salon. Mă înşel? Nu. sâmbătă 30 martie. era să zic pe iarbă. Sunt litere. Ce ai. căpitanul Anderson şi doi ofiţeri urcară pe pasarela. se afişă următoarea observaţie: Latitudine 51° 10' nord Longitudine 24"13' vest Cursa: 227mile Distanta: 550. Nu l-am văzut pe Fabian toată ziua. Fugea de tumult şi căuta singurătatea. aplecaţi deasupra mării. Imaginaţia lui supraexcitată vedea în spumă ceea ce voia ea să vadă. copiii îşi reluarâ jocurile întrerupte timp de două zile. Imediat. Mi-a spus tot ce doream să aflu din viaţa Iui. din timp în timp. Fără îndoială. După aceasta.. Fabian îmi zise: — Dâra aceasta este cu adevărat minunată. O jumătate de oră mai târziu. altele stăteau pe bănci. Unele se plimbau. mai bine echilibrat. dincolo un e. Nu m-am putut stăpâni să nu-i povestesc ceea ce se petrecuse în ajun între căpitanul Mac Elwin şi mine. Deodată. Viteza lui Great-Eastern depăşea în momentele acelea douăsprezece noduri.

Nu. cum Fabian cunoscuse la Bombay o tânără încântătoare. Era o „afacere". Nimic nu părea să se opună căsătoriei între miss Hodges şi căpitanul Mac Elwin. Copila nu avu cum să se opună. om practic. gata să moara. ca şi mine. nu putea fi. Ochii lui se animară brusc. deplorabilă. nu era. Un presentiment mă stăpânea. fiindcă sunteţi prietenul lui Fabián. Fabián nu-l cunoaşte pe Harry Drakc. Evenimentele care ar fi putut urma trebuiau prevenite din timp.— Da. — Ellen Hodges. oricât de nedemn ar fi fost acel soţ. căpitanul. iar el sacrifică fericirea fetei pentru interesele averii lui. insolent şi scandalagiu. am repetat. o femeie n-ar putea să se căsătorească cu ucigaşul soţului ei. înţelegeţi că o înfruntare cu Harry Drake tocmai trecea pe lângă noi. un nume . Fabián. nebun de durere. trăind în mizerie. — Da. Ellen! Numele ci explica literele pe care Fabián credea că le vede în urma vasului. grav. Nu l-ar fi întovărăşit ea pe Drake în această traversare. Ştiu ce s-ar întâmpla. Am înţeles raţionamentul căpitanului Corsican. nesentimental. Hodges. se afla într-o situaţie delicata faţă de negustorul din Calcutta. dur. doar imaginea bietei victime. Archibald Corsican îmi relată. Cel puţin. I-ani spus ca acel aventurier. Din fericire. N-ar fi scăpat de privirea inchizitorială a doctorului Pitferge. în acea îngrămădire zilnică. 23 Jules Verne armele între ei nu poate avea loc nici aici. — Iar soţul ci? l-am întrebat. când fata. — Harry Drakc! am strigat.. iar Fabián. Povestirea se termină astfel. O iubea şi era iubit. dar am respins-o. nici în altă parte. Dar omul acesta sc afla la bord! — El! E aici! repeta Corsican. ruinat de joc şi dezmăţat. în clipa aceea. lui şi face explozie! l-am povestit apoi căpitanului Corsican lot ce ştiam despre Harry Drake. c la bord. — Cum se numea fata? l-am întrebat pe câpilanul Archibald. mi-a zis el. în câteva cuvinte. — Să dea Domnul să nu-l întâlnească Fabián! zise. Fabian nu putea fi propriul său justiţiar. Harry Drake tocmai trecea pe lângă noi. Să nu-l pierdem niciodată din vedere şi să fim pregătiţi să ne aruncăm între rivalul său şi el. îmi răspunse Corsican. i-ar da o lovitura groaznică lui. — într-adevar. Acorda mâna fetei unui om pe care aceasta nu-l iubea si de care nu era iubită.. Ideea îmi trecea pentru prima oară prin cap. în orice caz. o afacere pregătită de mult. domnule. mi-a zis căpitanul Corsican. Soţul îşi luă nevasta chiar din următoarea zi după căsătorie şi plecară împreuna. Era oare posibil ca în acea existenţă comună de la bordul vasului. Afacere curată. fu căutată de fiul unui neguţător din Calcutta. 23 Jules Verne proastă. Fabián e omul care l-ar ucide pe Drake ca pe un câine. Căsătoria ar fi aranjat foarte bine lucrurile. din hotărârea tatălui ei. — Harry Drakc. v-aş cere o dovadă a acestei prietenii. niiss Hodges. Avu o pornire furioasă. n-a mai văzu t-o niciodată pe cea pe care o iubea atât. un detaliu. cu o emoţie pe care nu încerca să şi-o ascundă. are o faţă de tâlhar. pe care i-am oprit-o. I l-am arătat căpitanului. personalitatea deosebită a lui Drake sâ-i scape lui Fabian? Un incident. adică ce aflasem de la doctorul Dean Pitfcrgc. prinzându-mâ dc mână şi privindu-mă în ochi. Dar undc-i fata? — O fi părăsit-o? — De ce n-ar fi la bord? îmi zise căpitanul. nu se cunosc unul pe altul. era în stare dc orice pentru a face avere. Doar dacă pronunţi acest nume în faţa. — Pentru a va spune adevărul. Nu. şi cu am înţeles ca răul de care suferea Fabián era foarte grav. timp de doi ani Fabian a avut dreptul să se creadă cel mai fericit dintre oameni şi acum este cel mai nefericit.

căpitanul se ridică şi începu slujba. pe urmele căruia avea să fie şi el tot timpul. şi toţi aşteptau ultimele ţiuituri ce ar fi anunţat începerea slujbei. vântul dinspre sud-vest condensa ceaţa de pe ocean. Căpitanul şi secundul său serveau de model. care. Nu se vedea nici o pânză în jur. Bulevardele se umplură în curând. mai mult din curiozitate.rostit. Cel care-l făcea să sune. clopotul de la bord bătu rar. căpitanul nu dădu ordin să se ridice pânzele. militâroşi. Aplauzele şi uralele nu lipseau. Eram acolo. Doar Great-Eastem ocupa întregul centru matematic al imensului orizont. La zece şi jumătate. Spre seară. Saloanele. Plimbăreţii se salutau discret. atât la englezi. Obscuritatea era accentuată. Ofiţerii ocupau o masă mai înaltă. era duminică. cu caschetele lustruite. Se auzeau valurile şi romanţele ce se succedau. Cei aşezaţi la mese erau deja foarte numeroşi. Aceste cărţi sfinte fură distribuite pe mesele templului. 31 martie. numeroase grupuri apărură la uşile de la tambuchiurile din faţa şi din spate. era completată . Marea era minunată şi strălucea sub primele raze ale primăverii. amintea prin lungime şi regularitate de Ministerul de Finanţe de pe strada Rivoli. cu toţii erau îmbrăcaţi cu grijă pentru respectiva împrejurare. In mijlocul lor. totuşi. L-am întrebat pe un puritan de la bord care poate fi cauza acestor toleranţe. luminate orbitor. Se auzeau distinct vocile subţiri ale copiilor şi de mezzo-soprane ale femeilor. Prietenul meu Dean Pitferge se aşeză lângă mine. Apoi ne-am strâns mâinile şi ne-am despărţit. privită din exterior. CAPITOLUL XIII A doua zi. constrastau cu întunericul din jur. simpla şi demnă în acelaşi timp. în ţinută de gală. cel al Exodului. trebuie respectat tot ceea ce vine direct de la Dumnezeu. Ofiţerii şi inginerii purtau uniforme minunate. al zecelea. din acest punct de vedere. femei. Fiecare ţinea în mână cartea de rugăciuni. lopata brutarului nu trece de gura cuptorului. foarte mulţumitor că li se permitea măcar marilor roţi şi elicei sâ-şi respecte turaţiile. Domnea cea mai profundă linişte. obţinea de la clopot un fel de sonoritate religioasa. îndrăznesc s-o spun. UN ORAŞ PLUTITOR 24 Echipajul era în ţinuta de gala. pe când aburii. un nimic nu i-ar fi pus în mod fatal pe unul în faţa celuilalt? Aş fi vrut să grăbesc vaporul care-i ducea pe cei doi! înainte de a mă despărţi de căpitanul Corsican. se închid magazinele şi se deschid bisericile. şi nu acele zgomote metalice care acompaniau ţiuitul sirenelor de la cazane. Prin templu înţelegeam sala cea mare unde se servea masa. cuţitul măcelarului nu mai ameninţă gâtul victimei. cât şi la americani. Cum se petrecea o asemenea zi la bord? Duminica. Am intrat. şi îmbrăcămintea membrilor era foarte îngrijită. căpitanul Anderson părea un păstor. dar ar fi fost improper. în mâinile oamenilor! M-am mulţumit cu această explicaţie şi am început să observ ce se petrecea mai departe la bord. în acea zi. Ochii săi mici se plimbau peste întreaga adunare. Tocmai atunci. copii. Ca a primă observaţie. Pantofii sclipeau şi rivalizau. Citi în engleză un capitol din Vechiul Testament. deşi timpul era foarte bun şi vântul favorabil. cu nasturi auriţi. mi-a răspuns cu gravitate. plimbându-se pe pasarele. se suspendă afacerile. când steam-ship-ul naviga prin ceaţă. un timonier. la intervale regulate. Era o construcţie în zona din spate a navei. In clipa aceea am văzut că erau aduse o mulţime de Biblii pe un platou care servea de obicei pentru sandvişuri. S-ar fi câştigat câteva noduri. — Domnule. Era. La ora zece. Acel dialog biblic dură cam o jumătate de oră. Nu m-ar fi mirat să mi se spună că toţi cazangii munceau în costume negre. Bărbaţi. se sting furnicarul uzinelor şi fumul fabricilor. gătiţi proaspăt. i-am promis sâ-l supraveghez pe prietenul nostru şi sâ-l pândesc pe Drake. Vântul este în mâna Lui. lustruiţi şi parfumaţi. barurile sunt închise. Ceremonia. detaşându-se de glasurile baritonale ale bărbaţilor.

am citit următoarea notă: Latitudine 5<J'8' nord Longitudine 3(f 44 r vest Cursă: 255 mile. fiind scoţian. Nu făcusem decât o mie o sută dc mile. că domnul căpitan nu crede prea mult legendele mele. replică Archibald Corsican. îşi puse pălăria pe masă. toate acele maşinării fuseseră prezente în discursul său. Dumnezeu a creat America în şase zile şi într-a şaptea s-a odihnit. Legenda mecanicului sudat îi plăcu căpitanului Corsican. cred în ceea ce povestesc persoane ce nu pot fi contestate. Dumneavoastră. acel om mic de stat. — Exageraţi. după ce îşi potrivi redingota neagra. Nu clipea deloc şi părea dispus să suporte focul predicatorului. Era verde ca preria sub razele soarelui ce răsare. Revenind în salonul cel marc. — Mă veţi crede. ne veţi ţine companie? . foarte schimbător. dar nu-şi putu reţine totuşi un zâmbet de neîncredere. îl amuză mult pe căpitan. Dean Pitferge îmi povesti că reverendul îşi dezvoltase admirabil textul. apoi îşi roti privirea peste întreaga adunare. CAPITOLUL XIV In timpul mesei. pe un ton mai serios. gusta asemenea minunăţii. Acelaşi rezultat. Venirea lunii aprilie deasupra Atlanticului a fost superbă. povestindu-i cronica secreta a lui Great-Eastern. nu o lasă să-i scape. — Pe Sfântul Dustan! strigă căpitanul Corsican. căpitane. — La început. să-i fac cunoştinţa doctorului Dean Pitferge cu căpitanul Corsican. prima din aprilie. torpilele submarine. în restul zilei. unul dintre cei a căror influenţă era enormă în ţinuturile din Noua Anglie. original. zise doctorul. mateloţi.. vorbea acelei mulţimi suspendate pe o coajă de nucă în mijlocul oceanului imens. El însuşi crescuse cât toata America. dacă o să vă spun că nava e bântuită de fantome în timpul nopţii? — Fantome? Cum? Credeţi şi în astfel de lucruri? — Da. Valurile se rostogoleau cu voluptate. căreia în mod fatal urma să i se întâmple o nenorocire. — înţeleg. în nopţile adânci. cu cele trei sute zece mile care despart Fastenet de Liverpool. şi căpitanul Anderson. îşi scoase batista şi îşi şterse uşor buzele. care. — în noaptea asta? — Şi-n noaptea asta. bucurându-se de respectul tuturor. pasageri şi pasagere continuau sa se odihnească asemenea Creatorului. am ieşit imediat. intrigantul yankeu.. totul ar fi fost bine. întrebă doctorul. o umbră. „stăpân după Dumnezeu". Era vorba despre reverendul pe care l-am prezentat anterior. îi demonstra că era UN ORAŞ PLUTITOR 25 CAPITOLUL XV în ziua următoare. o navă condamnată. Nici un pian nu răsuna în saloanele tăcute. vrăjită. grav. în ziua aceea. chiar şi de al celor mai indiferenţi. berbecii dc asediu. Am avut ocazia. forturile întărite. nici cărţile de joc.de gravitate puritană. Am aliat de la ofiţerii de cart şi de la câţiva mateloţi că. Tipul. întorcându-se către mine. 25 Jules Verne Dacă slujba s-ar fi limitat doar la acea lectura. Daca Amcricii îi plăcea să fie proslăvită aşa. adăugă căpitanul. ofiţeri. urmă un orator care aduse pasiune şi violenţă acolo unde trebuiau să domine toleranţa şi reculegerea. domnule. de o formă vagă. Salonul rămase pustiu. Monitoarele. Acesta. n-aveam nimic împotrivă. Ar fi făcut la fel şi abilul Yorick? L-am privit pe doctorul Pitferge. O vom pândi împreună. şi fiindcă avea ocazia sa se remarce. Cam o treime din drum. După căpitan. se plimba pe punte. Auzind aşa ceva. după ce „construise America". Cum apare'? Nu se ştie. răspunse Pitferge. dacă vreţi. Piesele de şah nu ieşiră din cutii. Discursul său fusese pregătit dinainte. Unde dispare'? Nimeni nu poate spune. oceanul avea un aspect primăvâratic. zise el.

— Atunci. Datorită unui soare frumos. rude apropiate ale delfinului. duelurile dispăruseră dintre îndeletnicirile britanicilor. — Da. doctore. datorită acelei legi deosebit de excesive. Pitferge. deşi poate că acest lucru vi se pare ciudat. ca şi cum acel cuvânt l-ar fi îngrijorat. Cel care ucide este condamnat la cele mai grele pedepse. în adâncul puţului întunecat. sub nici un pretext. Dean Pitferge apăru lângă mine. căpitane. Unii râd. chiar credeţi serios în morţii care se întorc la bordul navei? — Ştiu că morţii învie. Acolo. încăpăţânat. acest obicei este păstrat cu grijă. răspunse. Urmărirăm cuplul îndrăgostit printre cabine. am zărit cele . ale căror diametre fuseseră diminuate imprudent. Nu! Nici Denis Papin nu fusese mai fericit când văzuse că aburii ridicau capacul celebrei sale marmite! — Iese fum! Iese fum! strigă tânăra. Totuşi. de altfel. Cel mai lent transatlantic ar fi avut dreptul să nc remorcheze. deşi întâlnirea fusese foarte cinstita. către ora doua. m-a şi înştiinţat că spectrul despre care vorbise doctorul n-a avut de gând să apară în cursul nopţii. la şaizeci de picioare sub ochii noştri. Se ştie. îmi place să cred că doctorul nostru glumeşte. propuse tânărul. Puternicul agent termic forţa supapele cu mai mult dc douăzeci şi una de livre pe un deget pătrat. căci în America şi în Anglia. săreau ca nişte clovni în urma vasului. de îndată ce câţiva aburi scăpară din conducte. în acea zi. dar tinerii o sorbeau din priviri. i-am zis.. nu era decât o expiraţie slaba. — Ce frumoasa e lumea la vârsta lor! îmi zise el. Mincinoşii. îmi trecu prin cap că totul fusese o minciuna de-a lui Pilfcrgc cu ocazia zilei de 1 aprilie. le-am zis. fiindcă sunt medic. mai ales în doi.. replică doctorul. Sc mai schimbă şi câţiva pumni. Se înţelegea deci că. Inginerul atribuia lipsa de presiune ventilării insuficiente a noilor cuptoare. dându-se înapoi. — Staţi liniştit. în vacanţa nu exagerez! 26 Jules Verne şi câţiva marsuini. că în Anglia duelul atrage pedepse foarte severe. sc produse o îmbunătăţire în ceea ce privea viteza steam-ship-\ilu\. Atitudinea celor doi tineri logodnici îmi relevă acest lucru. între saxoni. surâzând amabil. Priveau surâzători conductele de eşapament care se ridicau în jurul coşurilor lui Great-Eastern. Presiunea urcase în cazanele elicei. aceşti pumni nu se transforma niciodată în lovituri de sabie. UN ORAŞ PLUTITOR 26 — Să mergem să vedem maşina. nu vreau să tulbur misterul acestei fantome. De cum l-am întâlnit pe căpitanul Corsican. — Medic! exclamă căpitanul Corsican. observarea exacta a orei douăsprezece se făcu foarte precis. prin deschiderea cărora ieşeau vaporii albi. vagă răsuflare... Am aflat şi latitudinea de 48"47'. Curând stâteam aplecaţi asupra tambuchiului maşinii cu elice.— Nu. alţii se supară. De altfel. ca de altfel şi în Franţa. Acest fapt îl supăra pe căpitanul Anderson.. Ofiţerii şi soldaţii nu au voie sa sc bata. N-o fi fost destul de întuneric pentru el. răspunse Dean Pitferge. îşi murmurau cuvinte frumoase şi băteau din palme. ca şi cei minţiţi nu lipsesc niciodată. longitudinea de 36°48' şi ca parcursesem numai două sute cincizeci de mile. dar. — Deloc. Aplecaţi pc balustradele de la tribord.. Eu mă gândeam că defectul provenea mai ales de la roţi. Totuşi. strângându-şi în braţe logodnica. iar cu îmi amintesc faptul că doctorul îmi citase numele unui ofiţer care sc afla la ocna de peste zece ani pentru că rănise mortal un adversar.

Paul Vert .. Mr...... E doar o problemă de timp.. Mr... — Şi jumătate ! strigă domnişoara. în două acte. . îi lipsea ceva.patru pistoane orizontale care se grăbeau unul spre altul.. Dacă două nave se află în mijlocul mării.. — Un minut! zise ea.. Ai auzit.. fără sâ-l încurc....... cu puţin ulei lubrifiant...Mr.... Ewing .... Piano solo: Chant du berger. Song: Beautiful isle of the sea..Doctor Trent Intermission of t en minutes Piano solo. fiindcă am auzit în spatele meu : — Păcat! N-au nimic de Mendelssohn! M-am întors.. atunci vor câdea una peste alta.. N-a făcut nici o aluzie la trecutul său... nu mă mai auzea şi îşi apăsa pieptul ca pentru a comprima ceva dureros. Corsican tocmai îmi spusese că Fabian ieşise din cabina sa. tânărul îşi scosese ceasul. Mă înşelam oare? Mi se părea că Harry Drake îl privea pe Fabian cu o anumită insistenţă.. Cât ea socotea secundele scurse. aplecată pe umărul său. După câteva momente. Mr.... Dacă s-ar afla în spaţiu două planete imobile...... Se părea că. completă doctorul... Lady of Lyons. era un concert întreg....... adăugă ea.. Entertainement... şi fata.... Puneţi doi duşmani în mijlocul unei mulţimi şi se vor întâlni....... Era un simplu steward care protesta astfel pentru ca muzica lui preferata fusese omisă.. încât părea o moară de vânt. atunci. — Nu-mi place deloc! adăugă el.. umezindu-se.Mrs. Am discutat un timp. Mr.Doctor Trent Sir James Anderson Jules Verne Song: Happy moment. i-am răspuns. Harry Drake ne-a ieşit în cale de mai multe ori... totuşi.. în cursul fiecărei mişcări. se vor aborda... Burlesque.. a tâcut şi a devenit gânditor.. care urmărise operaţiunea..... fără curenţi care să le poarte.. Am urcat iar pe punte şi am pornit sâ-l caut pe Mac Elwin.... domnule. CAPITOLUL XVI Revenind în salonul cel mare. Cred că Fabian a remarcat şi el acelaşi lucru.. urmărea tic-tacul care marca secundele... adresându-i lui Pitferge cel mai amabil surâs. Edward? Mulţumesc. Scotch song.... am citit pe uşă: This Night First Part Ocean Time.... Norvjlle . L-am întâlnit pe puntea din faţă a steam-ship'ulm. inevitabil.. fără vânt. fiindcă îmi zise: — Cine e omul acesta? — Nu ştiu. sâ-l scot totuşi din izolarea în care se găsea.. închis în sine.. Ewing Finale God save the Queen! După cum se vede. Gesticula aprins de fiecare dată. în timp ce ne plimbam împreuna. Mac Alpine . în cele din urmă.. în acest timp.. Alloway .. E fatal...... el număra rotaţiile elicei..... — Treizeci şi şapte de rotaţii! — Trezeci şi şapte şi jumătate. Song: You remember.. şi voiam.

Ewing a început să cânte „Frumoasa insulă de pe mare 28 Jules Verne Numărul de 1 aprilie conţinea politică generală. iar reuşita a fost pentru autori şi prietenii lor. Ferdinand l-a atacat pe împăratul Napoleon III ca răspuns la cucerirea franceza din Mexic. faptul divers. a început sa cânte „Frumoasa insula de pe mare". Ofiţerul de cart dăduse ordin să se strângă velatura. Azurul cerului se arătă prin găurile dintre nori.. Soarele apăru pentru câteva clipe. ochii lui scânteiau de plăcere. Pe uşile care se închideau şi se deschideau se înghesuiau stewarzii. pe care îl făceau câţiva pasageri pentru nevoile de la bord. şi se făcură observaţiile zilnice. comercial. Secundul. Acolo. Nu se putu stabili sub ce pavilion era. Cea mai mare parte a celor prezenţi. literar. şi steamerul se deplasa după voia lui! Cerul şi oceanul se confundau prin ceaţă. făcea de cart. Printre tambuchiurile întredeschise se vedeau feţele oacheşe şi mâinile groase ale marinarilor. Atmosfera era apăsătoare. oceanul a fost foarte zbuciumat. Fabian nu s-a arătat deloc. Se întocmi următoarea notă: . Când am urcat pe punte. urcat pe pasarelă.. surâzător. am constatat că ploua. După ce Ocean-Timc a fost aplaudat suficient. în caic nici un spectator nu se ridică de la locul sau. urma distracţia. După „burlescâ". Sub rafalele de ploaie. o englezoaica. începu a doua parte. în concluzie. Sir Anderson se ridică. După o pauza de zece minute. Salonul. Acesta era jurnalul zilnic. AIloway. Pereţii despărţitori începură iar să scârţâie. îmbrăcaţi în pelerine şi purtând căşti. vântul se înmuic şi îşi schimba direcţia. puntea rămase pustie. bineînţeles că în glumă. un american dogmatic. Dăm ca sigură alegerea Alteţei Sale Imperiale ca succesor al Papei Pius IX. Şahul era impracticabil. cursul bursei. plin de spectatori. telegrame foarte naive. nici UN ORAŞ PLUTITOR 28 la cinâ. Vremea îi convenea. pe la ora şapte. citi cu convingere divagaţiile sale prea puţin plăcute. Ewing. Francezul Paul Vert interpretă două valsuri încântătoare. Ewing. se plimbau filozofând. mai mult sau mai puţin exacte. Spre ora zece. două treimi din comeseni nu veniseră nici la prânz. CAPITOLUL XVII în cursul nopţii dinspre luni spre marţi. Trebuie recunoscut însă că distracţiile acelea nu-i amuzau decât pe cei care le redactaseră. câci mesele fugeau de sub mâinile jucătorilor. onorabilul Mr. Pe punte înfruntai ploia şi vântul. şi îşi termină lectura cu următoarele noutăţi: — Anunţăm că preşedintele Johnson a abdicat în favoarea generalului Grant.Cum veni seara. Americanii şi englezii apreciau mult aşa ceva. se anunţă că la tribord se zărise o corabie cu trei catarge care naviga în sens opus. stăteau aşezaţi pe divanele laterale şi pe fotolii sau pe scaune. Onorabilul Mac Alpine. şi o farsa scoţiană a doctorului Trent încheiară primul act al programului. un tenor care arăta foarte bine. susţinut de Mrs. mateloţii. în cursul spectacolului s-au produs feluriţi amatori. protejat de o manta din cauciuc. era luminat intens. S-a început cu Ocean-Time. începu concertul. în cursul acelei zile de 2 aprilie. Chiar şi saloanele erau goale. Pasagerii se refugiaserâ în cabine. Către unsprezece. îşi sufleca mânecile albe şi făcu fel de fel de scamatorii. scoase un joc de cărţi din buzunar. care fură îndelung aplaudate. Norville şi „You remember" al lui Mr. Nu se putu juca whist. politic. inedite. „Cântecul pastorului" pentru pian solo. urmară imnurile naţionale ale Franţei şi Angliei. fiind aplaudat furtunos de spectatori. Onorabilul Mr. bărbaţi şi femei. Câteva păsări se auzeau zburând pe deasupra noastră. După „Happy moment" al lui Mr. iar pachetele îşi reluarâ cursele prin saloane.

şi stropi de apă erau împrăştiaţi în jur de spuma talazurilor. îmi trecea pe deasupra capului fără să mă atingă. Semnalele. lovind steatnship-ul din faţă şi întârziindu-l. Două dăngânituri: navă la tribord.. detaşate din banchiză şi provenite din Strâmtoarea Davis. James Anderson povesti cum a pus cablul telegrafic pe fundul marii. dar steamerul reuşi la timp să se îndepărteze. Vântul bătu până spre seară. Liniile orizontului deveniseră clare şi păreau că se îndepărtează de acel punct central în care se găsea Great-Eastem. Pe la douăsprezece şi jumătate. Ilinois. Trebuia însă recunoscut că totul era din cauza vântului ce halca dinspre vest. Datorită vântului.. lipsa de aburi care se împotrivea dorinţei lor. Curând. în mijlocul cetii. Dintr-o dată. Numai două sute douăzeci şi şapte de mile parcurse în douăzeci şi patru de ore! Tinerii logodiţi trebuiau să blesteme roţile acelea care nu se prea învârteau. strălucea iar. ceea ce anunţa că gheţurile nu erau departe. aşezându-mâ pe un spirai. Se anunţă o nouă distracţie cu Sir James Anderson. unde pereţii alcătuiau un fel de adăpost în care un pustnic se putea retrage din lume. Atlanticul mai fierbea încă. . Pe la două. Vântul. Pe punte nu se urcaseră încă nici căpitanul Corsican. Great-Eastcm începu sa navigheze printr-o zonă unde pluteau primele iceberguri. curăţat de vânt. nu. CAPITOLUL XVIII Pe 3 aprilie. presiunea crescuse în cazane. Norii. Locul era foarte bun pentru a visa. A fost aplaudat şi felicitat chiar de către iniţiatorul acestei expediţii. Trei: nava la babord. A prezentat chiar câteva fotografii cu maşinile folosite atunci. şi aceste lucruri erau mai grave chiar decât incendiile. M-am dus în partea din faţă a navei. Salonul se 56 Jules Verne umplu iar. Marinarii furnicau pe catarge şi în jurul maşinilor. Către ora trei. notiţa afişată indica latitudinea de 44°53' nord şi longitudinea de 47°6' vest. Ruliul scăzu treptat pentru că oceanul se mai liniştise. orizontul oferea o culoare albicioasă. care străbătea ruta spre Anglia. Prin găurile dintre ei se zărea albastrul cerului. prezent acolo în seara aceea. care lovea nava din faţă. Abordajele nu se mai puteau evita. nu avea cum să evite ciocnirea. Un clipocit surd ieşea din valurile împinse de vânt. elicea care abia se mişca. adevărate batalioane de vapori. se făceau cu ajutorul unui clopot aflat pe duneta din faţă. ofiţerii şi mateloţii vegheau cu cea mai mare atenţie. Era un vas american. Vizibilitatea era redusă. cerul. prin urmare. iar ofiţerii aflaţi pe pasarele nu mai zăreau oamenii din partea din faţă a vasului. Aburii scoşi de valuri erau un pericol major pentru navigaţie. marcată dincolo de tambure. Astfel. De pe ocean nu distingeam nimic în afară de linia albăstruie a orizontului. Valurile erau încă foarte mari. Aşadar. o corabie cu trei catarge fu semnalată la babord. ceaţa se intensifica iar. Se organiză o pază specială pentru a se evita lovirea vasului de blocurile uriaşe. Cyrus Field. la mai puţin de două sute de metri de Great-Eastern.Latitudine 45°29' nord Longitudine 4?25' vest Distanţă: 256 mile. spârgându-se de etravâ. nici Fabian sau doctorul Pitferge. Un dângânit însemna: o navă în faţă. datorita promptitudinii cu care oamenii de cart îl anunţară pe timonier. Privirile cuprindeau întreaga imensitate a vasului. UN ORAŞ PLUTITOR 29 Pe la trei şi treizeci şi cinci de minute. atingeau suprafaţa oceanului. apăru o corabie cu trei catarge. Vântul deveni foarte rece. Dinspre vest. în primele ore ale zilei. vântul bătea destul de taie. bine reglate. Imediat omul de la cârmă manevra astfel încât să evite accidentul. M-am refugiat acolo. dar viteza. Dar de data aceasta nu mai fu vorba despre scamatorii cu cărţi.

dar ce putea zări în noaptea adânca? Corsican se apropie de el: — Fabian? Fabian nu-i răspunse. Am ajuns într-un loc ce ni se părea pustiu. elicei. surâzând: — Doamna în negru! Am tresărit. Seara ne-am strâns în salon. acea discuţie politica. părea mai curând să alunece deasupra punţii decât să păşească. Discutând astfel. ne plimbam pe bulevardul de la tribord. iar căpitanul îşi umplea plămânii. Ordinele sale pentru desfăşurarea activităţii în timpul nopţii erau îndeplinite întocmai. cât şi căpitanul Corsican îi supravegheam neîntrerupt. Sunt zone bogate în peşte. cu privirea tulburata. Deodată. dar Fabian nu ne întreba pe noi. Mai ales morun. Ziua s-a scurs fără nici un incident. Atmosfera e aşa de curată! îmi trebuie cam două sute de metri cubi de aer proaspăt în douăzeci şi patru de ore. Apoi. — Da. ministrul de război. abia desprinsă din întuneric. Izbucni o discuţie destul de aprinsă între un nordist şi un texan. cu mâna. Fabian tresări. Din fericire. ceva mai departe. Fiecare cu gustul lui. Am putut să disting atunci silueta unei femei a cărei faţa era acoperită cu un voal gros. Acelaşi gând ne fulgerase minţile. Căpitanul Corsican mă luă de braţ. Fabian zise. roţilor. Dupâ ce am observat toate aceste lucruri. Se măsura mereu temperatura apei de mare şi. cu respiraţia tăiată. întunericul era de nepătruns în jurul navei. datorită pereţilor de la cabine. — Respiraţi. Oxigenul e un lucru minunat. CAPITOLUL XIX Ieşind din salonul atât de puternic luminat. Eu detest aşa ceva. ce ameninţa să se transforme în confruntare. căpitane. i-am răspuns. — Mă sufocam în salon. Deşi se vedea foarte greu. la marginea vasului.. ci pe el însuşi. Era o forma abia vizibila. am urcat pe punte cu căpitanul Corsican. Aşa era. îi arătă o umbra care se mişca încet.în acea clipă. Puntea a fost frecventata de plimbăreţii obişnuiţi. a pus Sudul să plătească pentru pierderile de la Alabama". respiraţi în voie. de îndată ce se observa un grad mai puţin. am zărit totuşi un om aplecat peste o balustradă. Pasagerii puteau sta liniştiţi. Până atunci. Unul dintre ei cerea un împărat pentru Statele din Sud. chiar în paharul cu vin de Champagne. Aici e mult mai bine. Căpitanul însuşi nu dormea în acea perioada. adăpostiţi de vânt. lor nu le place decât acidul carbonic. replică el. Ştia că vasele se puteau bloca uşor în gheţurile de la acea latitudine. Numeroşi ofiţeri se ocupau de buna funcţionare a maşinilor. un locotenent mă făcu atent că treceam pe la coada bacului de la New-Found-Land. ma uitam la forma aceea umana. Am observat că se luaseră numeroase măsuri de prevedere împotriva blocurilor de gheaţă. îşi relua drumul. Corsican îl strigă din nou.. îmi mărturisi el. Aerul era proaspăt. Noaptea era adâncă. . sc oprea. sau sunt pe jumătate asfixiat. şi am simţit că şi el era agitat. Aceasta avansa. nici o întâmplare nu-i adusese faţă în faţă pe Fabián şi pe Harry Drake. se ducea. pe care atât eu. fu întreruptă de sosirea unei depeşe imaginare adresata lui Ocean-Time şi concepută astfel: „Căpitanul Semmes. Mac Elwin recăzusc în contemplarea sa visătoare. ajunse la zece paşi dc noi şi ramase pe loc. Privea oceanul. nume dat de englezi pentru Terra Nova. căpitanul 30 Jules Verne schimba cursul. Abia se mai vedeau oamenii de cart de pe dunetă. Nu se zărea nici o constelaţie pe boltă. întoarse capul spre el şi îi l'acu semn să tacă. de aceea voia să evite un asemenea pericol. căpitanul Corsican şi cu mine am revenit în partea din spate a navei. ezita. Eu. Ferestrele construcţiilor păreau adevărate guri de foc. — O nebuna! Nu-i aşa ca e o nebună? murmura Fabian. ar trebui să spunem asta şi londonezilor sau parizienilor care nu-l cunosc decât din auzite. Umbra era fantoma despre care ne vorbise doctorul Pitfcrge. Nu-l auzise.

trecând pe la UN ORAŞ PLUTITOR 6l Brest.Biata creatura sc apropie mai mult de noi. Nu se ştia cine avea să fie de cart atunci. Era Ellen. sc fixeazâ asupra căpitanului Mac Elwin. cum mergea în sens opus. durerii. Nefericita fată nu ieşea niciodată ziua. trăind ca un om nedemn. electrizat. Locul cursei îl formau cele două bulevarde. După aceasta. mulţi începură să parieze pe pilotul ce avea sa ducă nava în rada portului New-York. Harry Dnţke o ducea pe continentul american şi o silea sâ-i suporte viaţa lui aventuroasă. Am coborât în salon şi am citit că seara urma să aibă loc o adunare. Concurenţii trebuiau să facă de trei ori turul navei. ruşine şi ruină. Către ora trei dupâ-amiaza. Despre asta vorbeam a doua zi cu căpitanul Corsican. Onorabilul Mac Alpine luă conducerea afacerii. Privirea căpitanului se aprinse de un foc interior care nu prevestea nimic bun. Ne salută şi îi râspunserâm la rândul nostru. Pe notiţă se mai putea citi: Latitudine 42°32' nord Longitudine 51°59' vest Cursă: 245 mile. Apoi o lua la fuga spre nişte construcţii apropiate. că întrunirea condusă de domnul Hatch nu putea fi audiată şi de noi. — Ea! murmura Fabian. în mizerie. Nu ne îndoiam deloc de identitatea acelei femei. deşi strigase: „Ea! Ea!" Nu se înşelase considerând-o nebună. Devenise astfel datorita disperării. Oceanul era foarte liniştit. Acesta se ridică. pentru a se apropia de Great-Eastern. şi concurenţi se prezentară de îndată. caci până la urmă ar fi recunoscut-o. Fabian n-o recunoscuse. Era . Imediat se strânseră sportivii. Fatalitatea îi adusese pe toţi trei la bordul aceleiaşi nave. Un englez. îi zise. Era o conferinţă a mormonilor. Noutatea se răspândi repede. nici în saloane. fu numit comisar. smulsă de lângă Fabian. să parcurgă un traseu de o mie şi trei sute de metri. domnul Hatch. jumătate cal. soţia Iui Harry Drake. după prânz. onorabilul Mac Karthy. cu intenţia de a-l saluta. Dean Pitferge mă înştiinţa. unul dintre transatlanticele ce făceau legătura între New-York şi Londră. CAPITOLUL XX Corsican şi cu mine nu puteam să ne înşelăm. cu patru catarge. gata sâ-şi dispute marele premiu al vasului. Ni se năzărea că ne găseam pe pământ. cu dragostea din inimă ucisă. Nava părea că stă pe loc. cerul se degaja de nori şi deveni senin. Ştiam însă că peste patru zile urma să ajungem la New-York şi speram sa împiedicăm un eveniment fatal în acea perioadă. Puţin mai târziu. Pasagerii primiră foarte favorabil anunţul. timonierii semnalară apropierea unui steamer mare. Era Atlanta. iar spectatorii ieşiră din saloane şi din cabine. ducându-l de acolo. şi jucătorii îşi riscau banii într-un asemenea mod. Puritanii de la bord interziseseră tuturor să se iniţieze în secretele mormonismului! CAPITOLUL XXI Pe la ora patru. Reuşi uşor să adune optzeci şi şase de pariori. Nemişcarea lui Grcat-Eastem dădu pasagerilor ideea de a organiza curse. jumătate om. prezidata de misionarul din Utah. logodnica lui Fabian. Doar noaptea reuşea sâ-şi înşele temnicerul. adăugând: — Ce halucinaţie! 6o Jules Verne Căpitanul Corsican îl luâ de mânâ. printre care şi câteva femei. Timpul trecu şi. Femeia îi puse mâna pe inima ca pentru a-i număra bătăile. Erau vreo jumătate de duzină de maieloţi ce arătau precum centaurii. dispăru pe întinsul oceanului. Eu însa înţelegeam ca nu puteam face nimic împotriva soţului şi stăpânului ei. în spatele voalului. nici pe punte. — Vino Fabian. Cel mai important lucru era să împiedicăm o nouă întâlnire între Fabian şi Ellen. Nava aceea îşi modifica puţin cursul. fără plăcere. Am avut impresia că ochii ei. Apoi îşi scutura capul.

pe nume Wilmore. ei fugeau. Trupul i se ţine bine pe picioare. S-au tras apoi la sorţi locurile. adică dunetele. Wilmore avea o faţă palidă şi calmă. în penultima turnantă. L-am văzut pe Harry Drake amestecându-se printre ceilalţi cu aplombul său obişnuit. înarmaţi cu ocheane. Cred că tipul e antrenat în treburi de astea. credeţi-mă. cântărea din priviri şansele pe care le aveau cei din jurul său. Am urmat sfatul dat de doctor şi am jucat pe Wilmore. Pariaţi pe el. — Ura! Ura pentru Wilmore! strigară unii. Călcâiul nu atingea deloc solul. şi că trebuia reluată de la început.suficient. care se aflau unul lângă altul. era scund. în concluzie. antebraţul lipit de stern. deşi angajase ceva bani în cursă. liniştit. uralele. Fabian. doctorul Pitferge şi cu mine ne-am aşezat pe duneta din faţă. O'Kelly şi Wilmore se distanţaseră deja de adversarii lor epuizaţi. Ceilalţi patru concurenţi nici nu intrau în discuţie. în special Harry Drake. Fabian. Aşa decise onorabilul Mac Karthy. slab. lâsându-le elasticitatea necesară pentru a-şi conserva forţa. Cel mic. în vacarmul general. ochii sclipitori şi părea principalul favorit. fură invadate de mulţimea curioşilor. Fură riscate sume considerabile. Erau cu picioarele goale. domnule. când doctorul m-a prins de mână: — Jucaţi pe cel mic. încurajările. cu trupul uşor aplecat înainte. Cei doi se ţineau însă la acelaşi nivel. 32 Jules Verne — Ce vreţi sa spuneţi? — Nu e un pur-sânge. Tocmai voiam să risc pe el câţiva dolari. vorbind pe un ton ce nu admitea replică. Dintre concurenţii care se prezentaseră. UN ORAŞ PLUTITOR 32 Drake se îndreptă spre el: — Ce spuneţi'? îl întrebă. dar abia dacâ-şi depăşise adversarul cu o jumătate de cap. răspunse. Antrenat de o mişcare involuntară. gânditor. în timp ce adversarul sau gâfâie. un scoţian din Dundee. dar mai ales plămâni buni. . Cel înalt nu merită. abia dacă respiră. doi atrăseserâ într-un mod cu totul deosebit privirile publicului. Primul. discutând. Vedeţi. Izbucniră discuţiile şi cuvintele tăioase. cu atenţia în altă parte. certându-se. cu pieptul lat. pe un Ion ameninţător. — Ăla mic o să câştige. Pariurile se făcură imediat. ca un cal de curse. susţineau că era vorba de o „cursa moartă". Acolo se afla lumea bună. Demonstrau pe viu axioma pe care mi-o repetase doctorul: — Nu picioarele aleargă. apropiindu-se de linia de sosire. îmi zise Pitferge. — Că greşiţi. Celălalt. Cunoscătorii îşi dădură imediat seama că Wilmore şi O'Kelly erau alergători de profesie. în faţa noastră se găseau locul de plecare şi linia de sosire. Fabian se apropie de Harry Drake şi îi zise: — Greşiţi. care avea cea mai avansata poziţie. Din fericire. un irlandez înalt pe nume O'Kelly. Apoi se dădu semnalul de plecare. Fără a se preocupa de rivalii lor. ţipetele izbucniră de peste tot. ci pieptul. toate mişcările lor se completau reciproc. nu veţi regreta. strigatele spectatorilor salutară favoriţii. căpitanul Corsican. dimpotrivă. în cel de-al doilea tur. cu capul drept. osos. Fabian. Se ţinea deoparte. Iniţial va avea o viteza bună. în curând. Partizanii irlandezului. dar se va pierde pe parcurs. — Wilmore a câştigat! — Nu. au ajuns amândoi în acelaşi timp. mi se păru destul de indiferent la zarva din jur. învingătorul este matelotul scoţian. pieptul e bine dezvoltat. tribunele. Norocul îl favoriza pe irlandez. pe aceeaşi linie. e un scoţian de rasă. Wimore câştigase. fără câştigător. Trebuie să ai genunchi buni. Adevârat.

aflat între valurile Atlanticului. prietenii lui Drake îl duceau pe acesta din locul cu pricina. II trata pe celălalt cu un dispreţ şi o duritate foarte semnificative. usca pânzele umede. Aceasta nu ducea către saloane vaste. în jurul căruia se găseau numeroase cabine. care înverzise câmpiile de pe continent. de nivelul Amazonului sau al lui Mississippi. nu l-am văzut deloc pe căpitanul Corsican. căci Societatea Celor Speriaţi nu admisese decât o singura clasa pentru pasageri. Am urcat iar pe punte. Atunci am deschis uşa. M-am îndreptat. L-am întrebat însă pe un steward şi am aflat ca mai existau o suta de cabine sub sălile dc mese. Bătea un vânt călduţ dinspre sud-vest. fiindcă imediat căpitanul Corsican se interpuse între el şi Fabian cu intenţia de a prelua discuţia. ale cărui ape sunt închise la culoare şi calde. Am bătut. toate aveau câte un nume. — Domnule. înţelegând că omul preferase cabinele din spate ale lui Grcnt-Eastern. Apoi se aruncă asupra lui Harry Drake. Nu era. evident. Inspecţia se dovedi uşoară. Mai apuca însă să-i arunce o privire plină de ură lui Fabian. dar nu mi-a răspuns nimeni. izbucni Drake. Ziua de 5 aprilie începu cu un minunat răsărit de soare. m-am dus la cabina pe care o ocupa. fiindcă aţi pariat pe Wilmore. Drake îşi încrucişa braţele şi i se adresă lui Fabian: — Domnule. cu o voce liniştita: — Cu prima ocazie o sâ-l pălmuicsc pe acest personaj! CAFITOLUL XXII In timpul nopţii dc vineri spre sâmbătă. ca şi dumneavoastră. drept cine mă luaţi? Nu rosti nimic în plus. îndepărtându-l de noi. Am început să caut prin salonul cel marc al doamnelor şi am străbătut culoarele celor două etaje care deserveau acea porţiune a navei. Suprafaţa curentului. — Mulţumesc! Şi ce cabină ocupă domnul Drake? — Nu ştiu. în cursul dimineţii. am fost mirat de absenţa lui. este uşor convexa. ripostă Drake. cercetând cu atenţie locurile. Printre plimbăreţi nu era nici un prieten de-al meu. şi chiar unul dintre cele mai mari. din curiozitate. dar nu şi moda. Din punct dc vedere al confortului nu existau diferenţe între cabine. era pentru că doream să evit o întâlnire între ea şi Fabian. nici măcar doctorul. întunecat. L-am reţinut însă. Curând. lângă marele 33 Jules Verne salon. Grcat-Eastern traversă curentul Gulfstream. După ce Corsican termina. — Am pariat tot pe O' Kelly. Pe de altă parte. N-am găsit nicăieri numele lui Harry Drake. Am pierdut şi plătesc. . prin urmare. Fabian nu era acolo. Dorind să aflu noutăţi despre Fabian. Toate camerele erau ocupate. domnule. — Cum cobor acolo'? — Pe o scară ce porneşte dc pe punte. ci spre un hol pătrat. bulevardele se umplură de numeroase grupuri de plimbăreţi. Soarele. Căpitanul Corsican şi cu mine coborârăm cu prietenul nostru. ceea ce m-a surprins puţin. numai cel al lui Harry Drake era de negăsit. Atunci mi-a trecut prin cap să aflu în ce loc era închisa nefericita Ellen.— Asta. Vegetaţia mai întârzie câteodată. aşadar. Am urcat pe punte şi. care se mulţumi să ne spună. aveţi nevoie de prieteni ca sa va puteţi apăra? Fabian păli. către sălile pentru servirea mesei şi am străbătut cu atenţie culoarele laterale care se întindeau între cele două rânduri de cabine. Drake nu voia să aibă de a face cu el. am ajuns la uşa dincolo de care începea scara respectivă. E un adevărat fluviu care curge printre două maluri lichide. ceea ce simplifica şi serviciul stewarzilor. în ce cabină se alia? Unde o legase iar Harry Drake? Pe ce mâini era nefericita pe care soţul o abandona zile în şir? Dacă voiam sa aflu toate acele lucruri. numele pasagerilor erau afişate pe plăcuţe pe fiecare uşă. Dar. căci credeam ca am vizitat întregul oraş plutitor şi nu cunoşteam alt cartier mai retras decât acela. Dc data asta.

Cânta o femeie. I-am povestit scena la care asistasem. datorită semiîntunericului ce stăpânea culoarul. Fabian. când am auzit paşi în holul pătrat. Vocea ei parcă vine de pe lumea cealaltă. Dar. A înţeles. Curând. M-am îndreptat într-acolo. nu putea alege un loc mai potrivit pentru dorinţa sa. M-am întors surprins. Vocea trebuia să fie a bietei nebune. Am ascultat timp de câteva minute şi tocmai voiam să mă retrag. Am parcurs holul şi culoarele laterale. locul unde era ascunsă tânăra? Nu ştiam ce să cred. L-am tras după mine. al cărei deznodământ putea exploda în orice clipă! . îmi zise el. tăcu şi Ellen. CAPITOLUL XXIII Câteva clipe mai târziu. se UN ORAŞ PLUTITOR 34 ridică din capătul culoarului aflat în partea stângă. Era imposibil ca vocea aceea să nu-i trezească amintiri foarte triste. fără să mai spună un cuvânt. Numele câutat nu era scris pe nicăieri. Despârţindu-ne. ceva suav şi trist. Era oare Harry Drake? în interesul lui Ellen şi al lui Fabian. Puteam să prevenim pericolele? Aş fi vrut tare mult să grăbesc înaintarea vasului. 34 Jules Verne — E nebuna. să mergem! Am urcat iar pe punte. Am ascultat. cântecul reîncepu. asculta şi părea că e tras de un fir invizibil. M-a recunoscut. Zgomotul înceta. Ţineam totuşi să ştiu cine era persoana ai cărei paşi îi auzisem. că situaţia se complica. în vocea ei se simţea o durere mare. Printr-o coincidenţă. îmi permitea să urc pe punte fără să fiu văzut. Am recunoscut un fel de cântec trist. Era ultima de pe culoarul acela întunecat. Fabian.. Puteam să văd. Ajunse în dreptul cabinei şi se opri acolo. din moment ce nu ştia despre prezenţa lui Harry Drake la bord. cercetând fiecare uşă. N-a opus rezistenţă. fără a fi văzut.. ar vindeca-o pe femeia aceea. căpitanul Corsican şi cu mine am convenit să-i supraveghem şi mai sever pe actorii acelei drame. cabinele erau ocupate. M-am apropiat încet de cabina cu numărul 775. ca şi mine. M-am îndreptat spre el. ale cărui cuvinte nu le înţelegeam. silueta lui Fabian! Nefericitul! Ce instinct îl condusese în locul acela? Descoperise. Vocea nefericitei ajunse distinct până la mine. ca şi mine. — Să mergem. când un murmur vag. abia sesizabil. să pun un ocean întreg între Fabian şi Harry Drake. cum ar fi bănuit existenţa iubitei lui acolo? Fabian asculta în continuare. la lumina slabă ce se scurgea pe sub uşile cabinelor. Am distins. Sunetele se intensificau. Fabian avansa încet. parchetul scârţâind din nou sub presiunea unui pas de om. dar eu nu l-am pierdut din privire până ce nu l-am văzut că intră în cabina lui. Pe uşă nu era pus nici un nume. Deşi nu aveam cum să-i stabilesc identitatea. Ce urma să facă? să apeleze la forţă? Dacă Ellen ieşea tocmai în clipele acelea? Orice era posibil şi totul însemna pericol. în cea mai mare parte. se îndepărtă imediat de mine. culoarul. Dezamăgit. eram convins că Ellen era cea care cânta astfel. Harry Drake n-avea nici un interes să facă ştiut locul unde era închisă Ellen..Harry Drake. pe măsură ce mă apropiam. Simt că puţină grijă. în acelaşi timp. în fundul culoarului. voiam să mă retrag. Presimţirea nu mă înşela. Din fericire. puţină iubire. m-am întâlnit cu căpitanul Corsican. Cântecul ei nu era decât o suita de fraze neîntrerupte. Am ascultat iar. urmărind să o izoleze pe Ellen. Apoi mi-a zis cu o voce spartă: — Ştii cine este nefericita ? — Nu. care ocolea cabinele. nu voiam sa fiu surprins acolo..

Great-Eastem era prins într-un ciclon. Totuşi. 35 Jules Verne întorcându-mâ. N-am mai participat la aşa ceva. De altfel. apele devenirâ monstruoase. Taurul purta deasupra sa steaua Vega şi. Se ţinea bine de pereţii din jur şi stătea cu spatele împotriva vântului. lovit de talazuri. i-am văzut pe căpitan.în ziua aceea îl aşteptam de Australasian. fiindcă nu l-aş fi auzit de la distanţa aceea. a început ciclonul. Ruliul începu să se accentueze. dar el se încăpăţâna să nu se arate. deşi cerul arata încâ minunat. Se ştie că furtunile acelea rotitoare. Vântul sufla tare. îmi repeta Dean Pitferge. Pe la unsprezece. scălda orizontul cu razele ei. îmi zise el. îl aşteptam să treacă. Am ajuns până la el după mari sforţări. Erau învăluiţi în ceaţa cauzată de valuri. pentru că l-ar fi dărâmat furtuna. iar luna. tornade pe coasta africană. în seara aceea am crezut că văd milioane. au o forţă uimitoare şi pun în pericol serios navele cele mai sigure. ale căror vârfuri înspumate se prăbuşeau într-un zgomot infernal. îmi făcu semn să mă apropii. Mobilele se deplasau cu zgomot. cântărind două mii şapte sute şaizeci de tone. un adevărat ciclon. ceea ce dusese la schimburi de cuvinte urâte. La prânz. cuvântul „ciclon" nu cerea lămuriri suplimentare. prinşi bine de balustrada pasarelelor. nu se găsea acolo decât doctorul Pitferge. Locul era pustiu. Oceanul era zguduit de valuri imense. Cum avea sâ-l înfrunte? — O să dea nenorocirea peste noi. nu cu mâna. Admiram constelaţiile care străluceau pe firmament. numite uragane în Oceanul Indian şi în Atlantic. dar din cap. ce ghinion are acest Great-EasterrP. mergea ca un om nechibzuit. căci glumele. Organiză exerciţii de gimnastică pe care le conduse personal. dinspre babord. Gemenii îmi apăreau în toată strălucirea lor. chiar înnoite. declanşat la comandă! Doctorul pronunţa numai fraze întretăiate. soarele ne permise o observare foarte exactă: Longitudine 58°37' vest Latitudine 41° 11' nord Cursă: 257 mile. Pegasul. Vasul. se zărea acel râu de diamante care formează coroana boreală. dintre care unii nu-şi putuseră părăsi paturile. după cum îi era obiceiul. nu departe. taifunuri în Marea Chinei. dar cu mare greutate. ameninţat de o infirmitate fără leac. un pachebot al companiei Cunard. Exact când sâ ajungă în America. UN ORAŞ PLUTITOR 35 Primele ore ale nopţii le-am petrecut pe punte. Pleiadele. Secundul râdea şi îşi arăta dinţii albi. ca să-i distreze pe pasagerii plictisiţi de o călătorie atât de lungă. Nu se putea vedea nimic la mai mult de un metru în faţă. Pe ocean se anunţa iar vreme urâta. pasagerii englezi organizară o subscripţie pentru răniţii de pe bord. Pe la ora şapte. Vântul îi înghiţea jumătate din cuvinte. Altă distracţie fu anunţată pentru seara. . care deservea linia Liverpool-New-York. Printre aceştia se afla şi şeful de echipaj. Am reuşit sâ o urc. Căpitanul surâdea. — Ai văzut. Constelaţiile imobile păreau că se deplasează o dată cu vasul. Apoi m-am îndreptat spre duneta din faţă. l-am înţeles. Lista se acoperi de semnături. Probabil că părăsise America miercuri dimineaţa şi trebuia să apară. Căpitanul Anderson interveni. joasă. CAPITOLUL XXIV Noaptea fu foarte agitată. Deşi ştiam că nu se pot număra mai mult de cinci mii de aştri pe întreaga boltă. m-am târât până la scara ce ducea pe punte. mă oboseau. Nici nu putea să-mi vorbească. pe secund şi pe primul inginer înfofoliţi în haine impermeabile. Pe la ora şase. dar câteva dificultăţi de detaliu n-au putut fi ocolite. Etrava navei dispăru sub munţii de apă care ne atacau din faţă.

Agitaţiei îi urmă imobilitatea absolută. din partea oceanului. am înţeles opinia celui care era „stăpân după Dumnezeu" pe navă. a cărui pălărie fu luată de o rafală de vânt. un ofiţer. Lovitura ne năucise. Ar fi putut să întoarcă vasul şi să o şteargă din calea furtunii. Cu partea din faţă deformată. Nu voia să cedeze şi nu avea să se dea înapoi! Un ofiţer şi câţiva marinari fură trimişi în partea din faţă a punţii ca să o cureţe de resturi.. Se vedeau mai multe resturi lăsate de apele furioase. Invazia marii era atât de evidentă. îi deşiră şi îi târî ca pe nişte bucăţi de pânză. Urmă o altă lovitura a talazurilor. se repezi la el. îmi zise doctorul. Priveam acel spectacol unic. în acele momente. Great-Eastern primise mai mult de două mii de tone de lichid în momentele acelea. Până la un punct. nici un pahar nu-şi goli conţinutul. Colosul. vasul îi ţinea piept mai departe. Cei mai mulţi pasageri. steamerul izbea valurile şi părea un om care înota printre vârtejuri. Omul nu voia să cedeze. mai violentă decât prima. şi printre acestea. Nici o farfurie nu lunecă pe pământ. în zona din faţă a babordului. cele câteva mii de păpuşi pe care compatriotul meu de pe strada Chapón voia să le aclimatizeze în America. — Atenţie. Două bucăţi dintr-o epavă apârură pe culmea valurilor. — Asta nu e o palmă. căpitanul. care smulse o placă enormă de fontă ce acoperea baba din faţă.. apa avea o înălţime de trei picioare. Masa lichidă se grăbea să pătrundă prin orice gaură sau deschizătură. evoluând ca o barcă. nenorocirea nu e departe. cantitate care ar fi fost suficientă pentru a scufunda o fregată. demola capota masiva situată deasupra postului echipajului şi. cu gura deschisă. atât de stăpân pe situaţie. dar. coborârâ în dining-room şi mâncarâ. Fuga din faţa furtunii era mai necesară ca niciodată. Imediat. Vasul nu mai putea fi menţinut în situaţia aceea. Noi eram în dreptul celui dc-al doilea catarg. Se servi apoi masa de dimineaţă.. 36 Jules Verne Vasul începea să ia serios apă. cu mare interes. strigă furios: — Nava mea este dezonorată! CAPITOLUL XXV De abia virase Great-Eastern şi-şi modificase cursul.Nu-mi puteam explica încăpăţânarea căpitanului. Lupta colosului cu oceanul. că ruliul dispăru. Unul dintre ei. se produse şocul. Oamenii fuseseră răsturnaţi.. Dintr-o dată. cu toate astea. Pe la şapte şi jumătate. Apoi. îşi schimbă direcţia spre nord şi o şterse din calea furtunii. care era atât de calm de obicei. dar îşi continua drumul. deşi aceasta se afla la cincizeci de picioare deasupra nivelului mării. Trebuia să fugă imediat din calea furtunii. L-am văzut alergând spre roata cea mică de pe pasarelă şi modificând poziţia cârmei. văzându-l pe unul dintre mateloţi zăcând fără cunoştinţa. Priveam prin ceaţa din care apăreau valurile ce măturau puntea. Dar. Oamenii se apropiará de capota zdrobită. e un pumn în bărbie. îl luă pe umeri şi îl duse de acolo. după raportul inginerului. uriaşul trebuia să fugă din calea furtunii. aburii se precipitară către cilindrii din spate. Nava primi o lovitură formidabilă. Dar uitase ca puterea mării c infinită şi nu-i poate rezista nimic făcut de mână omenească! Oricât de solid ar fi fost. peste trei sferturi de oră. In culoarul de sub ei. mai violentă decât prima. Marinarii se duseră la provă. îmi zise doctorul. încât. liniştiţi de nemişcarea navei. suspensiile se legănau în aer. epuizat. Urmă o altă lovitură a talazurilor. care ajunseseră pe punte. fără a resimţi nici o zguduire sau vreun şoc. mobilele îşi reîncepură balansul. porţela- . — E bine! făcu doctorul. Erau de la vasul nostru'? Great-Eastern tresărise la acel şoc. dar el înainta hotărât. pe jumătate înecat. biciuind în plin pereţii de la tribord. aproape de ora opt. aspectul Atlanticului era înspăimântător. dorinţa lui de a se lupta cu oceanul. Alte resturi se zăreau pe mare. îşi scutura favoriţii uzi şi se ridica. In sfârşit. căpitanul Anderson înţelese.

în cursul nopţii şi al dimineţii. de ea. îmi zise Pitferge. drumul? — Da. suflase asupra noastră. prezenta o perfecta siguranţă faţa de furiile oceanului. şi mă tem pentru soarta lui. Acolo. dar etrava tăia valurile cu siguranţă. Aversa avu ca efect diminuarea vântului şi calmarea oceanului. Unul dintre pasageri. La prânz. Cerul se curaţi de nori spre vest şi se lumină. nu trebuia opus cu orice preţ unui ocean înfuriat. Am urcat pe punte cu doctorul Pitferge. De altfel. S-a răspândit şi zvonul că mai mulţi oameni au fost luaţi de valuri de pe vas. Aş face drumul din Anglia în America într-o lună sau şase săptămâni. căsătorit. Se simte. dar. cu zece mii de franci locul. i-a zis doctorul. rezista ca un bloc masiv şi rigiditatea sa era datorată perfectei omogenităţi a construcţiei. Puteam zice că o stâncă aştepta ca valurile să se spargă. iar Great-Eastern îşi reluă drumul spre vest pe care fusese silit să şi-l întrerupă pentru scurt timp. nu? adăugă el. un adevărat locuitor al Atlanticului. UN ORAŞ PLUTITOR 37 Se vedea că francezul acela nu era omul care să dispere. L-am salutat şi am pornit mai departe. O navă nu c niciodată „dezonorata" dacă fuge din . pentru că valurile izbeau foarte tare nava. Pasagerii mi-ar fi astfel întotdeauna asiguraţi împotriva râului de mare. Bebeluşii nu vor mai vorbi în Statele Unite ale Americii. ceea ce ne obligă să căutăm adăpost sub capota marelui salon. drumul spre vest. dublei sale coci şi marginilor sale întărite. Un munte de metal înaintând împotriva unuia de apă era o imagine care nu mai corespundea realităţii. — Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă accidentul s-ar fi produs în momentul manevrelor de întoarcere. împotriva vântului şi a mării. L-am recunoscut pe omul cu păpuşile. începu să plouă torenţial. Numai că. răspunse doctorul. tatăl a doi copii. — Şi bietul matelot rănit? l-am întrebat eu. ne-a mărturisit că aşa ceva nu mai întâlnise până atunci şi nici un uragan nu mai produsese atâtea ravagii.nurile se ciocniră. Dar mai e destul de lucru. — Domnule. în acest timp. — Ne-am reluat. care îşi făcea prima călătorie peste mări. Trebuie repetat însă că admirabilul steamship. N-ar fi la bord decât milionari. domnule. Medicul de la bord are grijă de el. Pe la ora zece. Aş merge mereu cu vântul în faţă sau în spate. spre zona din spate a vasului. Pompele au încercat să golească apa care a intrat în vas. s-a putut observa cu destulă precizie locul unde ne aflam şi s-a afişat: Latitudine 41°50' nord Longitudine 61°57' vest Cursă: 193 mile. un timonier ne spuse că lanţurile cârmei fuseseră smulse în timpul când nava primise cele două lovituri din partea oceanului. chiar dacă se balansa cam tare. s-a dovedit a fi o minciuna. oricât de mare ar fi fost puterea lui. ce aş face dacă Great-Eastern mi-ar aparţine? Aş face din el un transatlantic de lux. i-am zis. aşadar. Acolo vom confecţiona alţii. oameni care să nu se grăbească. 37Jules Verne Diminuarea considerabilă a drumului parcurs nu trebuia să fie atribuită decât furtunii care. — E o idee patetica. agâţându-se de un tachet pentru a nu luneca pe punte. Ştiţi. chiar dacă naviga doar satisfăcător. Talazurile erau impresionante. steamerul îşi continua drumul cu viteză redusă. Sărmanul! E un pescar tânăr. — Ce sâ-i faci? îi răspunse industriaşul parizian. — E lovit râu la cap. din fericire. pe care-l străbătea pentru a patruzeci şi patra oară. uraganul îşi dădu ultima suflare. lumea dumneavoastră în miniatură a fost pusa la grea încercare. neputincioase. N-aş avea niciodată ruliu sau tangaj.

rivalul. am rămas să mă plimb pe punte. In clipa aceea. Consideram jocurile drept o plăcere bolnăvicioasa. Corsican avea pentru Fabian o dragoste de frate. pe lângă sala respectivă. aşadar. In orice caz. oricât de mare şi de rezistentă ar fi. CAPITOLUL XXVII Chiar a doua zi. UN ORAŞ PLUTITOR 38 — Era o violenţă inutilă. după o clipă de linişte.cale uraganului. Era descumpănit. ce a afectat un pachebot transatlantic. Un comandant nu trebuie să uite ca viaţa unui om e mai importanta decât satisfacerea propriului orgoliu. am fost surprins să văd o mulţime compacta de spectatori care aplaudau o trupă de acrobaţi. era senin. iar un exemplu recent. Treceam. fiindcă Fabian nu rostise un cuvânt toată noaptea. căpitane Mac Elwin. Pe cartea de vizită pe care duşmanul său i-o aruncase ca semn că primeşte provocarea. pompele continuau să extragă apa din lacul ce se formase în interiorul lui Great-Eastern. chiar daca simte că pe urmele sale sc află un vas al unei companii concurente. curăţat de furtună. Era prea târziu ca sâ-i mai separi. să te abţii este periculos. mi s-a părut că aud vocea lui Fabian. Deci tu eşti! — Eu. tumultul atinsese maximum de intensitate. îmi spuse el. Cerul. în jur şi în depărtare. i-am răspuns. o catastrofă regretabila. Harry Drake nu v-ar fi urmat gestul şi n-ar fi răspuns provocării. căci mâna lui Fabian se ridică să lovească şi. Ce căuta el acolo? Se dusese după duşmanul lui? Am deschis imediat uşa. Fără îndoială că Drake îl insultase grosolan. sa te încăpăţânezi este condamnabil. Dacă Fabian nu ştiuse până atunci nimic despre Drake. totul se stingea în noaptea întunecoasa. Un răcnet îi scăpă din piept: — Harry Drake! strigă el. Stele apăreau şi dipăreau printre norii duşi în viteză de vânt. l-am zărit pe Fabian. în ciuda măsurilor noastre. înainte ca mâna lui Fabian să se ridice asupra nemernicului. Vântul se răcea iar. liniştit. ele restituiau Atlanticului ceea ce-i aparţinea. La bord. şi în ochii lui am surprins mai multă tristeţe decât emoţie. Nu ne înşelasem. acesta era foarte bine informat despre tot ce făcea căpitanul Mac Elwin la bordul navei. am mers sâ-l caut pe căpitanul Corsican. aceasta era dominată de Harry Drake şi de credincioşii lui. . Am trecut pe lângă sala de joc. în zori. Oare o intuiţie secretă i-a dat ideea că Drake nu era singur la bord? Sau amintirea Ellenei îi revenise cu maximă intensitate datorită prezenţei acelui om? Ghicise că biata nebună era fata pe care o dorise atâţia ani? Corsican nu putea să-mi răspundă la întrebări. Noroc că pe mine nu mă atrâgea aşa ceva. a demonstrat ca un căpitan greşeşte când luptă peste măsură împotriva mării. — Am intervenit prea târziu. Căpitanul Corsican mă privi. care-l opri cu un gest rapid. CAPITOLUL XXVI în acest timp. Saloanele erau puternic luminate. ar fi trebuit să-l lovesc pe Drake. fu din cauza căpitanului Corsican. Era în picioare. Am ascultat şi. şi cei doi duşmani de moarte ajunseseră să se provoace. L-am găsit în marele salon. Fabian citi un nume. Inevitabilul se produsese. Lucrurile trebuiau sâ-şi urmeze cursul. Când se făcu noapte. Puternice şi rapide. în mijlocul mulţimii de jucători. puse în funcţiune de aburi. Ploaia încetase. faţă în faţă cu Drake. Nici societatea celor care le practică nu mă atrage. M-am repezit spre prietenul meu. nu m-am oprit acolo. petrecuse noaptea cu Fabian. când o expozie violentă de strigăte şi injurii mă făcu să mă opresc. Oricât de interesant era programul lor. Revenind spre capota marelui salon. spre marea mea mirare. Acesta era încă sub influenţa emoţiei pe care i-o provocase numele soţului iubitei sale. Evitam 74 Jules Verne contactul cu acei aventurieri care plecau sa facă avere în America. El îl avea în vedere de mult pe Fabian. de unde se auzeau mereu strigate şi cuvinte fără perdea. îi răspunse. dacă nu atinse obrazul celuilalt.

. în starea în care este. apoi veni spre noi. în apropierea noastră. decât ca Harry Drake să piară! Dreptatea e de partea noastră. — Desigur.. probabil. înainte de căsătorie. în timp ce Drake îl ocupa pe al său. dacă soţul lui Ellen ar fi dorit o confruntare cât mai rapida. Paloarea lui m-a pus pe gânduri. recunoscu căpitanul. La douăsprezece şi jumătate. dar el s-a dus în cabina lui şi s-a încuiat înăuntru. Nu mă vedea. rezolvate până atunci. Rana ce se cicatrizase în sufletul său se deschisese iar. împins de gânduri urâte. nu l-am văzut pe Fabian la locul său obişnuit. Doar Dumnezeu ştie că. atât căpitanul Corsican. Rătăcea fără un scop anume şi căuta să ne evite. pozând în victimă. cât şi eu însumi ne-am gândit că era mai bine să respectăm durerea lui şi să nu intervenim. se va produce o prăpastie de netrecut între Ellen şi iubitul ei.— Aveţi dreptate. Oare îl căuta pe Fabian prin sală'? N-aş putea să o spun. mi-aş fi dat chiar şi viaţa. Poate că încă nu e totul pierdut. Mizerabilul mi s-a pârut îngrijorat. încerca să-şi înece remuşcârile în vin? De mai multe ori se uită spre mine. CAPITOLUL XXVIII Nu aflasem până la prânz dacă Harry Drake îşi trimisese martorii. i-am zis. îi ştie trecutul. dacă duelul acesta trebuie să aibă loc. mi se pare că nu se va desfăşura decât în America şi n-ar fi exclus ca până atunci să intervină ceva care să modifice situaţia. am murmurat eu. aşteptând răspunsul pe care nu îndrăzneam să i-l dăm. — Căpitane. Banditul ăsta e. vrea să se răzbune. în timpul prânzului. Banditul îl cunoaşte bine pe Fabian. — Cunoaşteţi vreun mijloc de a împiedica înfruntarea? — Nu. Urmările întâlnirii sunt de temut. iubirea. M-am ridicat pentru a-l urmări. nu? Biata Ellen! 76 Jules Verne Nu era încâ sigur de crudul adevăr şi plecă mai departe. dragostea ei pentru căpitan. Aşa că. — Da. Fabian urcă pe punte. Great-Eastern se afla la 348 de mile de Sandy-Hook. Curând va pătrunde în apele americane. îmi zise Corsican. întâlnirea dintre Fabian şi Drake părea inevitabilă. Ea era. n-am primit încă vizita celor pe care Drake şi i-a ales ca martori. gâsindu-se lângă Fabian. întârzierea lui ne dădea vreo speranţă? Ştiam că saxonii privesc altfel duelul şi că acesta dispăruse dintre obiceiurile lor.. Prietenia nu e întotdeauna bine venită. — Domnul meu. dar nu îndrăzni să mă fixeze din priviri. Un lucru notabil a fost că a părăsit masa înainte de a o termina. Acele amănunte ar fi fost. nu putem dori pentru Ellen şi Fabian altceva. am aflat că a ucis în modul acesta trei sau patru oameni. Sau poate i-a mărturisit chiar ea. un duelist foarte bun. Aş fi sacrificat orice să lupt eu în locul lui. Deodată. L-am văzut doar o clipă. limba de nisip care forma intrarea în punga portului New-York. singura ei speranţă e să fie alături de Fabian pentru a reveni vreodată în lumea reală. nu pentru duel mă tem eu. Chiar atunci. în ciuda a ceea ce poate să se întâmple.. dar eu tremur pentru prietenul meu şi regret nespus că n-am reuşit să-l fac să evite întâlnirea asta. Dacă Fabian îl ucide pe omul acesta. Căpitanul Mac Elwin nu se sperie de nici un pericol. Dar. — Ea era nebuna? zise el. înnebunind. oricât de ticălos ar fi. De data asta însă se căutase aşa ceva. i-a spus toate secretele. Fabian tresări. fără îndoială. — Adevărat. strângându-i mâna. fură afişate următoarele observaţii: Latitudine 40°33'nord Longitudine 66°2V vest Cursa: 214 mile. . Poate că Ellen. L-am urmat. Căpitanul clătină din cap ca un om care nu admite că întâmplarea joacă un rol prea important în problemele omeneşti.

fiindcă Great-Eastern naviga rapid pe acele ape liniştite. A murit în cursul nopţii. Pe la cinci. Am înţeles că ne aflam pe un drum foarte frecventat şi că pământul nu putea să fie prea departe. doctore. . Trebuia să fie City of Paris. Asta e marea lege în faţa căreia ne supunem toţi. Puntea acelui vas era plină de pasageri care ne salutau zgomotos. Era Saxonia. unul dintre cele mai bune steamere ale Companiei Inman. de cînd am plecat din Liverpool. care se salută când au ocazia. şi cred că niciodată viteza lui nu fusese atât de mare. Steamerul acesta aparţinea companiei transatlantice şi transporta pasagerii pe ruta Havre-New York. Trebuie să ne retragem din calea celor care ne urmează. Un text religios. Doctorul Pitferge. Ce se va întâmpla cu soţia şi cu copiii lui? — Ce putem face'? îmi zise doctorul. Soarele strălucea cu putere de când răsărise. eu ascultam. Drumul nu s-a terminat încă! — Sărmanul! A murit tocmai când suntem aşa de aproape de coasta americană. Iată că ne părăseşte cel de-al cincilea nefericit. cerul senin. aplecaţi peste balustradă. fu semnalată o nava la babord. continuă Dean Pitferge. — Calculul e simplu. mi-a dat ştiri proaste despre matelotul rănit. Pe punte l-am întâlnit pe doctorul Pitferge care se scălda în lumină. cam două miliarde de secunde. puturăm citi numele pachebotului. Luna apăru printre razele soarelui muribund. în cifre rotunde. a liniei Inman. 40 Jules Verne voi pleca atunci când voi deveni supărător pentru urmaşul meu. Dacă Anderson dorea să intre în portul New-York fără avarii. dar se înşelă. prea îndepărtată însă pentru a-i afla naţionalitatea. fără îndoială. Starea sa era foarte gravă. se ivi o altă navă la orizont. fără ca eu sau căpitanul Corsican să primim vizita martorilor lui Drake. Ziua se termina. Pericolul comun pe care îl înfrunta reprezintă. şi observam dulgherii care reparau stricăciunile cauzate de furtună. principala legătură între oameni care nu se cunosc. Părerea mea e că murim pentru că ocupăm un loc la care are dreptul altul. Aşadar. Philadelphia. ofiţerii au stabilit poziţia şi au ajuns la concluzia că pământul trebuia să fie semnalat în curând. Pe la prânz. CAPITOLUL XXIX Ziua următoare. Am înţeles bucuria celor doi logodnici care. de la Steam-National Company. Apropiindu-se. în ciuda eforturilor pe care le depunea doctorul. pe care l-am întâlnit acolo. de trei mii de tone. daca voi trăi şaizeci de ani? — Nu m-am gândit la aşa ceva. Secundul îmi zise că era City of Paris. la rândul meu. Pe la patru. Pe la şase. se făcu noapte. utilizată pentru transportul imigranţilor de la Liverpool la New-York.Am urcat pe punte. citit de către căpitanul Anderson în salonul cel mare şi completat cu cântece. pachebot de trei mii două sute de tone şi 1300 cai putere. Şaizeci de ani înseamnă. întâlnirăm cea de-a treia navă. Marea era admirabila. în acest timp vor pieri două miliarde de indivizi care îşi jenau succesorii. luni 8 aprilie. Veni în întâmpinarea mea. supravegheau maşinile. lucrătorii trebuiau să se grăbească. Problema e să devin astfel cât mai târziu. întâlnirea între nave UN ORAŞ PLUTITOR 40 constituie o mare atracţie pentru cei de la bord. oaspeţi ai Atlanticului. îmi zise el. Ştiţi câţi oameni vor pieri în cursul existenţei mele. numai că ei nu se tem de nimeni. Pentru sfârşitul lui vor răspunde medicii. — A murit bietul nostru rănit. el vorbea. Ne plimbam. dură până la nouă seara. fu foarte frumoasă. şi eu. Doctorul mai continuă o vreme această teză. Nu aveam ce să discut asupra subiectului şi l-am lăsat să vorbească. Cum mai doream să-l ating! A urmat Europa. Pe la şapte şi jumătate.

Aşadar. dupâ ce ne salută cu importanţă. care îşi muşca mustaţa nerăbdător.. — Dacă ţineţi.. închiriată de o companie franceză. căpitane. — Perfect. la care ne-am prezentat iniţial. salut la care căpitanul Corsican abia răspunse. — Harry Drake alege sabia. descumpănit de tonul lui Corsican. domnule doctor. Numele de Mac Elwin îi provoacă insomnii şi vrea sâ-l îngroape o dată cu omul care îl poartă. dacă Fabian nu-l cunoştea pe Drake. reluă el. Avea să-mi dea noutăţi. Am înţeles acest lucru după figura lui preocupata. —-Tot.. aici. căpitanul Mac Elwin. Are dreptul sâ-şi aleagă armele. . orice speranţa de a împiedica duelul s-a spulberat? — Da. Trebuie ca totul să se termine odată. Doctorul Trent luă cuvântul. ne-a trimis la dumneavoastră ca să tratăm o problemă delicată. de la ce a pornit cearta dintre ei? — De la o discuţie din timpul jocului. — Domnilor. Prietenul dumneavoastră e cel ofensat. — Fabian i-a primit pe martorii lui Drake. Sau Drake avea vreun interes ascuns pentru a se debarasa de Fabian.. îi tăie el vorba. la ora şase. v-a desemnat drept UN ORAŞ PLUTITOR 41 reprezentanţii săi în această treabă. — Bine. înainte ca el să pună piciorul pe continentul american şi să bănuiască prezenţa Ellenei la bord? — Nu contează asta. îmi zise el. — Să n-o mai lungim. rezolvând toate aspectele delicate ale misiunii noastre. Unde va avea loc confruntarea? La New-York? — Nu. care va fi pustiu atunci. pe platoul din spate al navei.în timp ce mă plimbam după masa de prânz. Amândoi au motive să se înfrunte şi poate că şi fără motive tot ar fi ajuns la această situaţie. zise căpitanul Corsican. Lucrurile sunt simple. — Cine sunt martorii lui Drake? — Unul este doctorul Trent. în curând. prietenul nostru Drake. un gentleman ale cărui merite şi maniere au fost apreciate de toată lumea. cei doi martori ai lui Drake se îndreptară spre noi. — Când trebuie să vă întâlniţi? — îi aştept aici. Vă întreabă dacă puteţi să fiţi alături de el în problema aceasta. — Şi celalalt? — Un yankeu pe care nu-l cunosc. — Spuneţi-mi. Altceva? — Căpitanul Mac Elwin acceptă? întrebă doctorul. îi părea un teren mai propice pentru întâlnirea care trebuia să se încheie cu un omor. căpitanul Corsican mă apucă de braţ şi-i întoarse spatele doctorului Trent. Cred că ne vom înţelege ca nişte oameni bine crescuţi. la bord. N-am răspuns şi l-am lăsat să bată mai departe câmpii. — Domnilor. Mă roagă să-i fiu martor. CAPITOLUL XXX Nu mai era posibil să îndreptăm lucrurile. De fapt. pe un ton solemn. De ce atâta grabă? De ce Harry Drake nu aştepta să debarcăm mai întâi? Poate pentru că nava aceea... Mai bine zis. Toată pălăvrăgeala aceea începuse să-l plictisească pe căpitanul Corsican. — Da. Ne mai despărţeau doar câteva ore de momentul în care cei doi adversari urmau să se întâlnească. un farsor. nu se discută ce vină îi revine căpitanului Mac Elwin sau lui Harry Drake. Zicând acestea. căpitanul Corsican se apropie de mine. ne zise el. Când? Mâine dimineaţă? — In seara asta. un fleac. ticălosul îl ştia foarte bine.

pluti. La chemarea clopotului. tamburele. Lacul Sărat şi Oraşul Sfinţilor. după o călătorie îndelungată şi presărată cu incidente penibile. Norii groşi se apropiau de zenit. Mormonii abia examinau malurile. Observaţi norii cirus. era gâlbui şi abia se zarea. Urma să aibă loc trista ceremonie. Cât despre tinerii logodnici. în acest timp. spre deşertul lor inaccesibil. — Vă repet. că furtuna va izbucni peste câteva ceasuri. Par animale din alte ere geologice. Linia dunelor ce se ridicau era Long-Island. prin urmare. bastingajele. tot orizontul era acoperit. L-am întrebat pe timonier ce semnifica. continua Dean Pitferge. Yankeii îşi salutau patria-mamâ. Numeroase goelete stăteau aliniate lângă insula aceea acoperită de viile şi de casele de vacanţă. Canadienii. cu care începe coasta americană de la Montauk şi continuă până la Brooklyn. Presiunea aerului scăzuse. toate se umplură de spectatori. anexa New-Yorkului.. trupul fu ridicat şi lunecă până în mare. ca nişte oameni care nu aveau decât un pas de făcut pentru a deveni cetăţeni ai Uniunii. privind mai departe. şi cadavrul fu depus pe un altar. de parcă ne găseam în luna iulie. apăru un grup de marinari din direcţia infirmeriei. apoi dispăru în mijlocul unui cerc de spumă. Pasarelele. — Mărturisesc că orizontul este ameninţător. De picioarele mortului se legase o ghiulea. timp de câteva minute. O clipă se menţinu la suprafaţa. cusut într-o bucată de pânză şi fixat pe o targa. UN ORAŞ PLUTITOR 42 Fiecare dintre pasageri salută cu mâna pământul atât de dorit. în mijlocul unei linişti adânci. până atunci frumoasă. pasagerii se adunară la tribord. anunţat chiar în clipa când marea înghiţea trupul matelotului. aceste „cozi de pisica". era dus de patru oameni. vor începe descărcările electrice. Corsican se desparţi de mine pentru a i se alătura lui Fabian. în clipa aceea se auzi vocea matelotului: — Pământ! CAPITOLUL XXXI Pământul. Mi-a spus că se anunţa „îngroparea" matelotului care murise în cursul nopţii. începea să se schimbe. Ajuns în spatele roţii mari de la tribord. urmaţi de tovarăşii dispărutului. care se vor devora între ele. mecanicii care nu erau de serviciu se aliniară pe punte. Era locul de relaxare preferat de new-yorkezi. Sudiştii priveau cu necaz spre ţinuturile din Nord.. cortegiul se opri. continentul acela reprezenta pentru ei pământul promis. Trupul matelotului. mateloţii. Apoi. Vremea. îşi scoase pălăria şi. cum li se zice. se afla căpitanul Anderson şi ofiţerii cei mai importanţi. barometrul a scăzut subit la şapte sute douăzeci şi unu de milimetri. un mare banc de nisip acoperit de vegetaţie. începu să sune clopotul de pe pasarelă. O căldură sufocanta penetra peste tot. iar vân- . chiar aţi face bine. în faţa mulţimii de spectatori căţăraţi pe un tambur. cerul se înnoura tot mai mult. Matelotul era acoperit cu drapelul britanic. — Spuneţi-mi. avansau încet în mijlocul mulţimii care se dădea la o parte din faţa lor. De altfel. Nori negri se ridicau dinspre sud. şi fiecare o vedea diferit. în acea clipă. Ofiţerii. Căpitanul avea în mână o carte de rugăciuni. în funcţie de regretele sau de speranţele sale. Cei care-l purtau pe sărmanul marinar. Pe la ora două. Va urma curând o condensare rapida şi. — Vreţi să vă spun ceva care o să vă mire? îmi zise doctorul Pitferge. ambarcaţiunile suspendate pe portmantouri. Spre sud. — Vom avea o puternică furtună chiar azi. Observaţi norii negri care se ridică. Toate binoclurile se concentrară asupra primei mostre din continentul american. Uitaţi-vă la aburii care se maschează în înălţimile cerului.8o Jules Verne — Pot să-l rog pe doctorul Pitferge sa asiste la duel în calitate de medic? — Da. citi cu o voce gravă. la un semn.

un ţăran care suferea de un astm sufocant incurabil a fost trăsnit pe câmp şi s-a vindecat complet. la Kiew. — Ce contează? Eu n-am încredere deloc într-un asemenea medic şi nu l-aş chema niciodată să mă consulte. frate pe care-l aştepta de atâta vreme. nici despre medicina! CAPITOLUL XXXII M-am despărţit apoi de Dean Pitferge. pe 13 iulie 1867. Am rămas pe punte. am fost trăsnit chiar în patul meu. Se numea Fire-Island. Se aştepta momentul când sosirea pilotului va rezolva pariul important care se pusese în legătură cu acest lucru. — Pe zece dolari că pilotul e căsătorit! — Pe douăzeci că e văduv. îmi trecu prin minte că avea o soră la New-York şi m-am cutremurat la gândul că îi puteam anunţa sfârşitul fratelui ei. mă refer la tratamentul cu electricitate. care până atunci nu putuse fi tratată de doctori! — Glumiţi? — Deloc. nici despre vreme. lângă Londra. în 1837. m-aţi convins. V-aş putea aduce mai multe exemple. în primul caz. Dacă aţi fi trăit în 1712 sau măcar în 1824. Dar când s-a auzit de furtună cu descărcări electrice în această perioadă a anului şi încă la aceasta latitudine? — Am citit mai multe anuare. Mai mult chiar. în mijlocul ei se ridica un far ce lumina în depărtări. am ajuns în dreptul unei limbi de pământ lângă LongIsland. bărcile de pescari au fost trăsnite. Anul trecut. care se îndrepta spre steamship. — Observaţiile dumneavoastră pot fi juste. 43 Jules Verne Pe la patru şi şaisprezece minute. — Pentru că nu l-aţi văzut la lucru. în aşteptarea furtunii care se anunţa. Toate privirile se îndreptară spre coasta care rămăsese cam la şase mile spre nord. — Pe treizeci de dolari că poartă mustaţa. e medicul meu. Iernile dulci sunt frecvent marcate de asemenea fenomene. în clipele acelea. pe Marea Mânecii. 82 Jules Verne — Adică? — Cum mă vedeţi. dar m-am gândit că era mai bine să nu-l tulbur. E un tratament puţin costisitor. în cel de-al doilea.turile care domină sunt cele dinspre sud-vest. Fabian era încă închis în cabina lui. doctorul era în stare să facă pilule din fulgere. — în fine. iar Corsican stătea cu el. Sper că nu vă sperie trăsnetul! — Pe mine? Trăsnetul îmi e prieten. şi a făcut pagube mari. aţi fi auzit tunetul în februarie. care aduc furtuna în timpul iernii. Toată atenţia se concentra asupra celor şapte sau opt persoane pe care soarta urma sâ-i desemneze să facă de cart în timpul nopţii. doctore. ori în decembrie. Pariurile se înteţiră. Fără îndoiala. Pilotul urma să ajungă la bord peste cincisprezece sau şaisprezece minute. există numeroase alte cazuri care dovedesc ca fulgerele pot ţine locul celor mai buni doctori şi că intervenţiile lor fac minuni în situaţii disperate. în 1837. Nu mai era nici îndoială. i-am răspuns. Pe la ora patru. pasagerii invadaseră punţile şi pasarelele. — Degeaba râdeţi ca un neştiutor! Nu cunoaşteţi nimic. dacă aş avea vreun anuar statistic la dispoziţie. trăsnetul a căzut la Drammen. După cum vorbea. — Pe cincizeci ca are favoriţi roşcaţi! — Pe şaizeci că are un neg pe nas! . în Connecticut. domnule. îmi vine în minte un exemplu. ca un om care nu vrea să se predea. Doream sâ-l văd pe Fabian. se semnala o mică goeletă la tribord. doctore. în Norvegia. Scumpul meu domn. căpitanul Mac Elwin îşi lua unele măsuri în caz de nenorocire. venea pilotul. şi aşa m-am vindecat de o paralizie a braţului drept.

îl întâmpinară strigătele de bucurie ale câştigătorilor şi exclamaţiile celor care pierduseră. pentru prima oară în decurs de paisprezece zile. ca începea furtuna. — Are pipă! — Nu! Ţigară! — Nu! Da! Nu! în acest timp. care purta o şapcă din pânza lucioasa. ancorele fură coborâte pe fundul apei. aproape de locul unde acosta coaja de nucă a pilotului. încântătoare şi solide. îi zise. Chiar am crezut. o mică barcă fu lansată la apă. Cu ele s-ar fi putut face înconjurul lumii. Patru mateloţi vâsliră către steam-ship. care îl salută şi-i vorbi bârbăteşte: — Domnule. treizeci şi şase de minute. Lupta dintre elemente se pregătea. cu pânzele în vânt. I se distingeau bine formele elegante care-i dădeau aspectul unui yaht de distracţie. Un om se urcă în bârcuţa goeletei. Vă mulţumesc toţi în numele bietului Wilson. acele ambarcaţiuni pentru pilotare cântăreau între cincizeci şi şaizeci de tone. în clipa aceea. Ne . când i se înmâna câştigul. de culoare uniformă. goeleta. căpitanul Corsican îi strânse mâna. încă o zi pierdută! Pe la cinci fără un sfert. Comandantul îi strânse mâna. roţile şi elicea se înfrânară. răsuna pentru ultima oară trompeta stewardului. bine construite. se întindea deasupra noastră. se apropia cu repeziciune de steam-ship. Prin supapele întredeschise ieşeau vârtejuri de vapori albi. Curând. Natura dorea să justifice presimţirea doctorului Pitferge. Acesta prinse scara. momentul exact când ajunsese la bord era ora patru. Acesta era căpitanul Corsican. fără a mai adăuga nimic. O clipă mai târziu. După ce sărise pe punte. urcase pe pasarela şi aruncase o legătură de ziare asupra căreia se repeziră mai mulţi pasageri. Nu avea neg. O scară din frânghie fu aruncată pe flancul colosului. Steamship-\x\ îşi încetinea viteza. Din înaltul tamburului de la tribord. Căpitanul Anderson dăduse toate ordinele necesare pentru ancorare. Eram forţaţi să stăm în mijlocul mării până a doua zi. cu foarte marc curiozitate. Câştigătorul pariurilor obţinea nouăzeci şi şase de dolari. Dar refluxul începuse deja. pentru o clipă. pilotul conducea evoluţia navei prin trecâtoarea îngustă. Avea mustăţi blonde. la ordinul pilotului. Căpitanul Anderson dădu ordin ca vasul să se oprească şi. O pânză subţire de nori. Roţile nu făceau mai mult de trei sau patru turc pe minut. Atmosfera era închisă. Pilotul. şi caravelele lui Magellan nu le depăşeau prin nimic. un om scund. o redingotă maro şi o umbrela. Era legătura politică şi civică renăscută dintre Great-Eastern şi cele doua continente. Emoţionat. nava se imobiliza. CAPITOLUL XXXIII Furtuna era gata să înceapă. Sărise pe punte cu amândouă picioarele în acelaşi timp. Când goeleta ajunse la două lungimi de cablu de Great-Eastern. Pe prăjina de lângă cârmă flutura pavilionul britanic. un pantalon negru. în fine. Se stabiliră următoarele: Pilotul era căsătorit. urcă pe ea cu agilitate şi sări pe punte. Erau ultimele ştiri din Europa şi din America. care nici nu se aşteptase la aşa ceva. După ce ghearele muşcară nisipul.— Pariez o sută de dolari că va urca pe punte cu piciorul drept! — Fumează. şi linia care taie deschiderea golfului Hudson nu mai putea fi trecută de către Great-Eastern. devenise stăpânul vasului Grent-Eastern. camarazii mei m-au trimis la dumneavoastră să vă spun că sunteţi un om pe cinste. Great-Eastern redevenise o insulă. la Corsican veni un marinar. îl ruga pe căpitanul Anderson sa păstreze banii pentru văduva tânărului matelot ucis în accident. Lanţurile ieşiră prin nările lor din etravâ. cu un zgomot ce putea fi comparat cu tunetul. pentru a rezista mării. apăru pe UN ORAŞ PLUTITOR 44 punte şi. care nu mai poate să vă mulţumească.

într-un zgomot asurzitor. Drake nu spuse nici un cuvânt. — Aşa e just. Dimpotrivă. Pasagerii coborâseră în dining-room. cerându-i săbiile. iar privirile sale o căutau peste tot pe Ellen. Atunci am văzut că era stângaci. care luă imediat poziţia de gardă. Electricitatea se descărca prin şerpii de foc cu o asemenea intensitate. cei patru martori şi doctorul. le îndoi. executate de luptători. Un sfert de oră mai târziu. Ne salutară şi le înapoiarăm salutul. ţintuit de fundul mării prin ancorele sale. O zgârietura se putea observa pe garda săbiei lui Fabian. câteva degajări şi riposte. îl privi plin de ură pe Fabian. Cerul se întunecase. După o primă confruntare care dură câteva minute. doctorul şi cu mine am fost găsiţi de Fabian şi de căpitanul Corsican. murmură el. ofiţerii serveau masa la cantina proprie. saloanele erau pline de meseni şi puntea devenise pustie. Drake îşi ştergea fruntea plină de sudoare. Fabian privi fierul scânteietor şi reveni la realitate. Căpitanul Corsican se adresă yankeului. întreaga sa fizionomie arăta semnele unei uri violente. aproape indiferent. stăpân pe sine. am înţeles că Fabian şi Drake erau foarte buni. le zise căpitanul Corsican. căpitanul Corsican şi cu mine am pornii într-acolo. în timpul acestor pregătiri. martor al lui Drake. totuşi. UN ORAŞ PLUTITOR 45 Luă hotărât sabia. Era vorba de cei doi adversari care îşi riscau vieţile în duel. le măsură şi îl lăsă pe yankeu sâ-şi aleagă arma. şapte persoane îşi lăsaseră locurile neocupate. dar foarte liniştit. Cel care ar fi căzut ar fi avut şanse foarte mici să mai scape. Câteva fulgere îndepărtate străpungeau pânza norilor. fără a rosti vreun cuvânt. Nici un pasager nu a lipsit la acest apel. săbiile coborârâ. Nici unul dintre adversari nu fusese atins. Apoi se plasă în faţa lui Harry Drake. Acesta le scoase la iveală imediat. Ora înfruntării fusese bine aleasă. înfruntarea nu-l preocupa. Corsican le luă. Săbiile se întretâiară. îşi scosese haina. căci era obişnuit să lupte cu dreptacii. îi atinse mâna şi îi dădu sabia. Fabian nu se clintise de la locul său. mateloţii erau la posturile lor. Căpitanul Mac Elwin era rece. Nu se zărea nici măcar un timonier în zona din spate a lui Great-Eastern. Căpitanul Corsican se apropie de el. 45 Jules Verne Şi. Harry Drake îl privea cu ochii injectaţi. — Nu. domnilor. Nu-l mai văzusem pe Fabian de la scena din sala de joc. Venise acolo ca să ucidă şi asta dorea să facă din tot sufletul. Acesta nici nu-l văzu. La cinci şi zece minute. mai puţin emoţionat decât martorii săi. La fel şi locul acesteia. eschivele erau aproape imposibil de executat. la locul de întâlnire. Furtuna se declanşa cu toată furia. Se părea că pregătirile nu-l interesau. . Fabian. Atmosfera părea plină de electricitate. îmi amintesc tot. Nori grei se rostogoleau la orizont. încât săbiile păreau adevărate paratrăsnete în mijlocul norilor furtunoşi. ale căror mânere protejează în întregime mâinile care le ţin. Se mulţumi să-mi întindă mâna. îşi deschisese cămaşa la câţiva nasturi şi îşi suflecase mânecile.chema la cina de rămas bun. îmi păru trist. — Harry Drake n-a sosit încâ? mă întreba căpitanul Corsican. încă de la primele ciocniri ale lamelor. Dinţii i se zăreau sub buza uşor ridicata. — începeţi. Acesta era un avantaj incontestabil pentru el. în spaţiul acela strâmt. care stătea imobil. Harry Drake îşi aruncase pălăria. Pe punte nu se afla nimeni. Tunetele bubuiau în serie. Gândul îi era în alta parte. Erau săbii de luptă. Harry Drake şi cei doi martori ai săi sosiră la cinci şi douăzeci de minute. câteva un-doi-uri rapide. Era adâncit într-o contemplare profundă şi părea că nu se gândea la rolul pe care-l juca în drama aceea. — Sa mergem în spate.

în timp ce noi dădeam înapoi înspăimântaţi. Deodată. Ellen se apropia de luptători. Trupul lui Drake căzu asemenea unei mase inerte. Pilotul manevra cu mare siguranţă. un mic vas cu aburi care aducea comisia sanitară a New-Yorkului. acea limbă de nisip care se . douăzeci de asemenea vase ne înconjurară mai târziu. Marea se anima. GreatEastern ridica ancora şi se pregătea să intre în Hudson. am reuşit să-mi revin. dar nu o făcu.. pietrificat. Dar acesta. Mizerabilul murise. 46 Jules Verne Nimic nu-l putea opri sâ-l răpună pe adversarul său dezarmat. nu mai mişca.. fascinat de acea apariţie.. apucându-mâ de braţ. Fusese atins mortal fără ca noi să ne dăm seama? Inima îmi bătu să-mi spargă pieptul. Am fost aruncat într-o parte şi am simţit că mă sufoc. Dar el se ferise de acea lovitură joasă şi para. Un fulger orbitor. Ultimii nori dispăreau la linia orizontului. Deodată. Acesta se ridică. cum susţinu mai târziu medicul de la bord? Nu ştiu nici azi. acea mărinimie nu era pe gustul meu. Acel contact uşor a fost suficient pentru a rupe echilibrul. cu braţele deschise. O flotilă de goelete se deplasa de-a lungul coastei.. M-am ridicat. pentru a-l împiedica pe Drake să-şi ucidă partenerul de duel. linie luminoasă plutitoare care marchează intrarea în Hudson. Fabian putea profita pentru a riposta. aşa cum afirmase Dean Pitferge. Ellen se aplecă asupra cadavrului. — Trăsnit! murmură doctorul. Harry Drake nu trebuia menajat. căpitanul Corsican făcu semn să înceapă cea de-a doua repriză. cu braţele deschise. Palidă ca o moartă. marţi 9 aprilie. Am privit în jur. M-am întors. Dumneata aici! Sabia lui se ridică tremurătoare.. sabia lui Fabian lunecă la pământ. izbind sec lama lui Harry. în timp ce fulgerele deşirau norii de deasupra noastră. Am trecut apoi Light-Boat. râmase nemişcat. Trăsnit! Nu credeţi nici acum în intervenţia Cerului? Fusese Harry Drake trăsnit. De altfel. fascinat de aceea apariţie. cu vârful ei de foc. dar faţa îi era neagră! Nenorocitul fusese trăsnit.. Fabian. apropiindu-se cu o trecere circulară. Punctul de la Sandy-Hook. sabia sa de fier atrăgând fulgerul! Ellen îl părăsi pe Fabian. uimit. Am crezut că Fabian a fost atins în piept. după o degajare în trei lovituri. — Apâraţi-vă! urlă Drake. îi puse mâna pe umăr. Ellen îl strângea în braţe pe Fabian. se apropie de Harry Drake. cu privirea plină de milă.După cele câteva clipe de odihna. veni Sânte. la rândul său. Se apropia cu mare rapiditate şi îmi permise să îmi fac o imagine despre acele mici tendere americane construite după acelaşi model. Furtuna se terminase în cursul nopţii. ridicându-se pe vârfuri ca un tigru. rămăsese în aceeaşi poziţie. Fabian. Cu mari eforturi. Mărturisesc. Privirea lui avea o strălucire neobişnuită. Căzusem într-un genunchi. pe la unsprezece dimineaţa. Fulgerul şi tunetul au izbucnit deodată. gata să se repeadă asupra victimei sale. Căpitanul Corsican era gata să se arunce între ei. Harry Drake. cu mâinile întinse în faţă. Drake fanda. Aşteptă lâsându-şi adversarul sâ-şi revină. sau i se rupsese un vas de sânge. fârâ nici un motiv aparent. CAPITOLUL XXXIV în ziua următoare. nu mai mişca. go Jules Verne Pe la unsprezece şi jumătate. o lumină violenta acoperi întreaga parte din spate a vasului în clipa aceea. Era cert însă că aveam în faţa ochilor un cadavru. — Dumneata! strigă Harry Drake către Ellen. Fabian şi Harry îşi reluarâ poziţiile de apărare. Un miros de sulf se ridica din jurul nostru. S-ar fi zis că era spada arhanghelului Mihail în mâinile unui demon.

după ce am pătruns între cheiurile New-Yorkului. sora căpitanului Mac Elwin. tineri căsătoriţi. şi dacă sunt întrebuinţate cu folos. după ce luă loc pe tenderul pe care se aflau Fabian şi Ellen. am să petrec acest timp în America. Era un ghid pregătit şi găsit pe neaşteptate. uriaşele forturi ale golfului. venită în întâmpinarea fratelui ei. — O suta de mii şapte sute douăzeci şi trei. Hudsonul. care nu-mi vorbise tot drumul. In clipa aceea. nu mă îndoiam că îngrijirea. Cât despre căpitanul Corsican. — Să ne vedem cu bine! îmi mai strigă el. valea Mohawk. pe care era cât pe ce să le rupă la plecare. O oră mai târziu. devotamentul şi dragostea vor reuşi să aducă la normal sufletul acela rătăcit din cauza durerii. îi aşteptam pe Fabian şi pe Corsican. şi se dădură ordine ca rămăşiţele sale să fie îngropate în America. şi un grup de spectatori ne adresa urale. ora trei. ce aveţi de gând să faceţi? — Pe legea mea. se apropie de mine şi îmi zise: — Domnule. începu debarcarea tuturor celor care mă însoţiseră în cursul traversării. când am pus piciorul pe pământul Statelor Unite. pe care aveam să nu-i mai revăd niciodată: californieni. zise Dean Pitferge. îi povestisem căpitanului Anderson despre incidentele duelului ce avusese loc la bordul navei sale. fu depăşită ceva mai târziu. Văzând-o pe Ellen între Fabian şi sora lui. ne îmbarcam pe tender. nu m-ar deranja să o revăd. am zărit înălţimile acoperite de verdeaţă de la New-Jersey. Nici măcar pe aceea de a vizita New-Yorkul în întregime sau . pentru care acest timp ar fi fost suficient ca să viziteze întreaga Americă. — Aşadar.. domnule! Şi statisticianul Cokburn se despărţi de mine. îmi zise el. Niagara şi tot ţinutul acesta cântat de Cooper. îşi luă rămas bun de la mine fără nici o ceremonie. fără a-şi lua măcar rămas bun. se gândea cu bucurie la viitor. Opt zile! Există turişti bolnavi. Dupâ ce am ajuns în mijlocul unei flote pescăreşti. sub îngrijirea doamnei Red. mormoni. — într-adevăr? Dar elicea? — Şase sute opt mii o sută treizeci de ture. lacul Erie.. m-a întrebat el. doctore. I-am privit cum se îndepărtau spre punctul vamal. iar acestea agâţară cablurile telefonice subacvatice. şi după trei ore. Medicii îşi făcură rapoartele. — Ei. fiindcă Great-Eastern va rămâne o sută nouăzeci şi două de ore la New-York şi pentru că mă voi întoarce în ţară tot cu el. înseamnă opt zile. şi era 9. ştiţi câte ture au făcut roţile în cursul traversării? — Nu. se va vindeca! Pentru câteva clipe şi-a revenit! Ah! Dumnezeu este drept şi îi va reda mintea în întregime! Vorbind astfel. UN ORAŞ PLUTITOR 47 — Ellen. mergeţi Ia Niagara? Pe legea mea. Fabian îmi strânse mâna cu recunoştinţă. venind de pe Broadway. ra-am simţit prins de braţ. Era doctorul Dean Pitferge. CAPITOLUL XXXV Aveam să petrec opt zile în America! Great-Eastern urma să plece pe 16 aprilie. sudişti. apoi marele oraş ce se întinde între Hudson şi Râul de Est. Doctorul mă amuza. ne instalam în două camere din Fifth Avenue Hotel. Nu aveam o asemenea pretenţie. Great-Eastern arunca ancorele în Hudson.termină cu un far. vor fi suficiente pentru a vedea New-Yorkul. Justiţia nu avea ce sa cerceteze în ceea ce priveşte moartea lui Harry Drake. aşa numiţii „turişti-expres". După un sfert de oră. Statisticianul Cokburn. — Bateţi palma! i-am spus. — Vă rămân îndatorat. Atunci apărură Fabian şi căpitanul Corsican. precum Lyonul între Ron şi Saone.

— Când plecăm? — în seara asta. — Treburile se complică. cu malurile lui New-Jersey. Mai deosebită apare partea sudică. Trebuia sa nc întâlnim la hotel. m-am întors la hotel. Nu e prea variat. într-adevăr. nu circula decât în cursul nopţii. a izbucnit un incendiu. ale cărui case şi străzi fuseseră mutate pe o colină pe care Albany se desfăşura ca un amfiteatru. erau cele mai frumoase vase de pe fluviu. doctore. Arterele de circulaţie se întretaie în unghiuri drepte. Doctorii îi recomandaseră Ellenci să-şi petreacă timpul în mijlocul naturii. O mulţime de pasageri luase cu asalt punţile navei cu care călătoream. Pe acel bulevard ne-am plimbat întreaga scară. la sfatul medicilor. New-Yorkul este o limbă de pământ. iar în stânga. Saint-John. Va trebui să ne modificăm programul. Acolo am aflat că. După ce am servit cina. de aceea Fabian nu mai pierduse nici o clipă şi plecase la drum cu iubita sa.tren. — Nu e bine. dc căpitanul Corsican. Dean-Richmond. S-ar fi zis ca era un cartier al marelui New-York. echivalentul marilor bulevarde Ştrand din Londra şi Montmartre din Paris. prietenii mei părăsiseră oraşul. bineînţeles. trăsuri. şi aproape pustiu în partea de sus. doctorul Pitfcrgc şi cu mine. După ce am servit cina la Fifth Avenuc Hotel. — Vom ajunge la Niagara-Falls noaptea. prietene. . avem puţine zile la dispoziţie. Cine a văzut un cartier din oraş cunoaşte toată localitatea. un adevărat Great-Eastern al râului. N-am avut însă o seară liniştita. Navigaţia fu reluată abia pe la patru dimineaţa. Pe la ora unsprezece. Farmecul acesteia putea să o vindece dc boala ce o stăpânea.de a scrie. E un adevărat fluviu de oameni. urma să facem o escală la Teatrul Bănuim. trenul deja plecase. taxiuri. l-am lăsat pe doctor să-şi vadă de treburi. în jurul acesteia se găsesc Hudson şi Râul de Est. în dimineaţa următoare. Am făcut o vizită sorei lui Fabian. autobuze. Pe la ora două. fiind numite bulevarde când sunt longitudinale şi străzi când sunt transversale. Din cauza întârzierii nu vom ajunge la timp la Albany ca să luăm primul. în loc să ajungem seara. Căpitanul nu mai putea manevra din pricina întunericului. mi-a zis el. unde mulţimea curge fără încetare. Din păcate. UN ORAŞ PLUTITOR 48 CAPITOLUL XXXVI Saint-John şi fratele lui geamăn. Mi-ar fi plăcut tare mult să vad ziua locurile sălbatice pe unde trecem. Mâine dimineaţă vom fi la Albany. o carte despre obiceiurile şi caracterul americanilor. la ora două. Se juca o picsâ cu marc succes la public. în cursul actului patru. după un examen ultrarapid. Seara vom lua trenul şi vom cina la Niagara-Falls. Am fost nevoiţi sâ-l aşteptăm pe următorul o oră şi patruzeci de minute. m-am dus în cabina mea să mă odihnesc. care era centrul legislativ al statului New-York. Acceptam totul cu ochii închişi. — Luam trenul spre Hudson? — Nu. un minunat steamer. şi zona cea mai animată este capătul respectivei limbi. pe la şapte. adevărate braţe de mare înţesate de corăbii şi vapoare ce fac legătura cu Brooklyn. O singura artera taie dintr-un capăt în altul aglomeraţia cartierelor marelui oraş şi aceasta este Broadway. însoţiţi. Vaporul se oprise. un vast spaţiu comercial. Am vizitat acel oraş curios. L-am găsit pe doctor la bar. N-am mai comentat programul doctorului. Dar New-Yorkul e uşor de văzut în ceea ce priveşte aspectul său 48 Jules Verne fizic. am fost trezit de un şoc. E aproape impracticabil în partea de jos. iar panica şi pompierii veniţi în graba au constituit marea atracţie a zilei. când am ajuns la Albany. Am ieşit pe punte şi l-am întâlnit pe doctorul Pitferge. Peste tot domneau confortul şi luxul.

când am văzut un turn din piatră. ne-au atras atenţia. după ce am înconjurat Niagara. orăşelul creat chiar la marginea cascadei. aşa că se puteau observa fără dificultate apele ei ce se prăbuşeau de la o înălţime de o sută cincizeci şi opt de picioare. mai degrabă. Am trecut pe lângă apele iuţi ale râului Tennessee. am vâzut o punte sau. Syrâcuza. jocul de lumini şi umbre. Turnul. în acel loc făcea o cotitură brusca. celebră prin cărţile lui Fenimore Cooper. Apele înspumate mugeau dedesubt. 49 Jules Verne Am coborât apoi râpele de pe Goat-Island. Acel monument măreţ fusese ridicat în 1833 de un oarecare Judge Porter şi era numit TerrapinTower. Hotelurile luxoase şi vilele confortabile. Ne-am aventurat pe scândurile acelea şi. localităţi ce purtau cele mai poetice nume ale istoriei antice: Roma. Am luat trenul şi am pornit mai departe. 49 Jules Verne CAPITOLUL XXXVII Niagara nu-i un fluviu. Mii de nume erau gravate pe treptele acesteia. Am fugit pe sub copaci. am văzut oraşele noi cu străzile marcate de urmele căruţelor şi trăsurilor. Prin acest canal se varsă apele Lacului Superior. doctorul şi cu mine am ajuns pe străzile largi ale lui Niagara-Falls. înconjuraţi de aleile pline de maşini. am ajuns pe o insulă. privirea plonjează în adâncuri. superbul hotel Cataract-House. Niagara se putea vedea în toată splendoarea sa. numită Goat-Island. la trei sute de mile de Albany. la ora unsprezece. pe o lungime de două mile. fiindcă vaporii de apă rezultaţi din prăbuşirea lichidului înspumat formau o adevărata ceaţă. — închideţi ochii! îmi spuse doctorul. nici măcar un râu. am ajuns la marginea cascadei a cărei prezenţă se făcuse simţită prin mugetul infernal ce răsuna pretutindeni. îmi zise doctorul. era făcut numai din piatra. Acolo natura crease unul dintre cele mai minunate locuri din lume. pe care le frecventează yankeii şi canadienii. Era un pământ de şaptezeci de acri pe care creşteau copaci uriaşi. care fugeau înspumate pe sub vagoanele noastre. am ajuns pe blocul de rocă principal care suporta pe Ten-apin-Towcr. unde riscam sa ne izbim de trunchiurile uriaşe ce zăceau în jurul căii ferate. Puntea urma cascada de la numai câţiva paşi. soarele care atingea apele din toate unghiurile posibile dădeau naştere unor efecte greu de imaginat. Scara era din lemn. — Şi acum. După câteva minute. Palmyra.. — Priviţi acum! îmi zise doctorul. am ajuns la destinaţia noastră. Niagara se putea vedea în toată splendoarea sa. în vârf avea un balcon circular. fără însă a o vedea. Cascada separa Statele Unite de Canada. ale Michiganului. pe lângă pădurile de curând defrişate. Am trecut peste vastele câmpii. La ora 10 dimineaţa. Seara. după câteva clipe. Să nu priviţi până nu vă voi zice eu! Nu l-am ascultat. Pe la două dimineaţa. Simţi cum vibrează stânca de la . la câteva sute de paşi. construit chiar la marginea apei. După ce am trecut podul. Astfel trecu prin faţa ochilor noştri valea Mohawk. nişte scânduri ce uneau capetele unor stânci. Huronului şi Erie în Ontario. Din vârful turnului. Tunetul apelor se auzea şi mai tare. să mergem în mijlocul cascadei. Am urcat pe un pod ce lega malul stâng al râului Niagara de cel drept. dincolo de care nu se desluşea nimic. Ajunşi la nivelul cursului superior al Niagarei. Combinaţiile de culori. Ce voia să spună? Nu ştiam ce să cred. Poţi vedea până la gura monstrului lichid care înghite apele. am schimbat trenul la Rochester. înalt dc patruzeci şi cinci de picioare.Timpul a trecut iute. Cascada nu se putea vedea. ci un canal lung de treizeci şi şase de mile. parcă special pentru a vrăji ochiul. rotund.. pe 12 aprilie.

. Am revenit pe ţărm şi. programul doctorului indica o vizită pe ţărmul canadian. efectul ar fi fost atât de puternic. va cădea într-o zi în prăpastie şi acest lucru se va întâmpla mai repede decât credem. am ajuns la hotel. După domnul Bakewcll. se afla mult mai departe de apă. Era singurul pe care se putea ajunge în Canada. cam la şapte mile în aval de poziţia pe care o ocupă azi. doctorul mi-a zis: — Terrapin-Tower. Pe la ora nouă. de unde ne-am echipat cu un impermeabil. în timp ce-i strângeam mâna. Astfel am putut ajunge în mijlocul norilor de apă pulverizată. ţineţi minte ce vă spun: când se va prăbuşi stânca. roasa de ape. ne-am retras de pe terasa construcţiei. am scos un strigăt de uimire: — Căpitanul Corsican! M-a auzit şi a venit spre mine. în jur se formează prăpăstii lichide. deodată. printre care şi Louis Napoleon. din Trendon. Pe acolo trecuseră multe celebrităţi. căderea de apă se situa pe la Queen's Town. încet-încet. Un negru ne-a condus într-un vestiar.. domnul meu. Roebling. îngrozitoare. cizme şi pălării cauciucate. Ellen revenindu-şi. Se afla lângă o stâncă şi. Avea o lungime de opt sute de picioare şi o lărgime de douăzeci şi patru. în urmă cu treizeci şi cinci de mii de ani. în direcţia indicată de căpitan. nu încă. stătea imobilă Ellen. pe care se deplasau pietonii şi maşinile. Inaugurat în 1855. turnul parc a se deplasa o dată cu apele. Printr-un simplu efect optic. Am pornit iar să vedem cascada. Cascada se prăbuşea în faţa noastră asemenea unei cortine la teatru. pe deasupra noastră trecu un tren. dând naştere unui minunat curcubeu. Din poziţia ei se vedeau cele două cascade.baza turnului. încât puţini turişti ar fi scăpat de leşin. Atunci. la câţiva paşi de el. Turnul. . UN ORAŞ PLUTITOR 50 Pe la şapte şi jumătate. Fabian e plin de speranţă. După câteva minute. Podul suspendat era format dintr-o parte superioară. Geologii pretind că. O simpla plimbare. unde ne-am dat jos hainele ude. pe 13 aprilie. l-am zărit pe Fabian. Altfel. se va prăbuşi în adâncul cascadei. Nu se mai aud cuvintele. liniştită. de doar un picior. murmură căpitanul. Ei bine. şi am observat cum partea superioară s-a deformat sub noi cu mai mult de un metru! Am ajuns pe ţărmul canadian şi mergeam pe malul stâng al Niagarei pentru a surprinde alte aspecte noi. Dupâ sir Charles Lyell. — Sunt şi ei aici. — Dumneavoastră aici! Ce bucurie să vă revăd! — Şi Fabian? Şi Ellen? l-am întrebat. Am poposit la un hotel englezesc unde doctorul a comandat un dejun foarte convenabil. deplasarea e de vreun metru pe an. Am plecat pe la şapte dimineaţa. iar în ochii ei poţi citi că încearcă să-şi amintească ceva. Va veni deci clipa când stânca pe care e construit turnul. statul New-Jersey. Ea privea peisajul şi părea cufundata într-un extaz mut. — Dar l-a recunoscut pe Fabian? — Nu. construit în 1833. costase cinci sute de mii de dolari. Fusese construit de îndrăzneţul inginer John A. Apa pulverizată se ridica în aer. doarme bine. — Dar unde sunt cei doi? — Priviţi! îi puteţi vedea de aici. dar în sens opus. dar se retrage. Spuma sare până în vârful construcţiei. —'■ Dar cum se face că vă găsesc aici? — Acest Ioc ne-a fost recomandat pentru recuperarea ei. — De ce? — Cascada canadiană se retrage încet şi foarte puţin. E calmă. în clipa când ne aflam pe la mijlocul său. se vor găsi câţiva excentrici care să coboare în Niagara o dată cu aceasta! CAPITOLUL XXXVIII A doua zi. am ajuns la Suspension-Bridge. şi dintr-una inferioară. pe care treceau trenurile. Dacă o va face vreodată.

O altă privire scânteia în ochii săi. Era ca o moartă care revenea la viaţă şi încerca să înţeleagă ce se petrecea în jurul ei. Puntea vasului era plină de pasageri şi de colete. fiindcă părăseam un prieten. Fabian. poate mâine. după ce-i trecu leşinul. îi zise tânărului. Tresări. la Paris. încurajat de doctor şi plin de speranţă. Căpitanul Corsican. că cineva se afla foarte aproape de ea. mi-am luat la revedere de la el. adormi adânc. Ellen îşi scutură minunatul pâr blond. în jurul prânzului. reciful Aukland. se aruncase deja între ea şi prăpastie. şi astfel am părăsit. tremurând. Traversarea avusese loc fără nici un accident. — Cu Great-Easterri? — Fără îndoială. Puntea vasului era plină de pasageri şi de colete. Vindecarea fetei nu era departe. îşi duse mâna la frunte. tânărul făcu un pas spre ea. Ah. 16 aprilie. Se întoarse pe jumătate spre noi şi ne apăru metamorfozată. IOO Jules Verne CAPITOLUL XXXIX A doua zi. în sfârşit. îmi zise. această criză o va salva! Am dus-o apoi la Clifton-House şi am aşezat-o în patul ei. poştaşul îmi aduse un plic plin de timbre multicolore. Când a venit clipa despărţirii de bunii noştri prieteni. Poate azi. emoţionat. Dacă mai făcea un pas era pierdută. Ellen va redeveni a mea. spre disperarea lui Dean Pitferge. şi-a luat rămas bun de la noi. Fabian. Fabian ne-a îmbrăţişat. iar ea se prăbuşi fără putere. timp de opt luni. Fabian. încât ne era teamă de o nenorocire. unde sunt? Ce e cu mine? Ellen îşi dădu seama. care tot aşteptase să naufragieze! Apoi.. veni spre noi: — O vom salva. Seara. am ajuns la Brooklyn. unde. în ziua următoare. Ellen încă dormea. palid ca un mort. Oare îl vedea pe Fabian? Nu. în compania neobositului meu doctor. ca şi când ar fi vrut sâ-şi alunge o anumita imagine. am naufragiat. Tânărul o prinse în braţe. în fiecare zi văd cum se vindecă tot mai mult. surprins. o vom salva. pe 15 aprilie. Deodată. iubitul meu Fabian! strigă ea. Dar trebuia să plecăm. n-am mai auzit nimic despre prietenul meu excentric. Cei doi se aflau atât de aproape de prăpastie. în momentul când mă pregăteam să mă îndrept spre cabina mea.... Marţi.51 Jules Verne americana şi canadiana. Cerule milos. Deodată îi scăpară câteva cuvinte: — Dumnezeule. Se opri brusc. era ziua fixată pentru plecarea lui Great-Eastern. fii binecuvântat! Vom rămâne aici cât va fi nevoie ca să se facă bine. Pot lipsi tocmai de la ultimul său drum? Mai mult ca sigur că de data asta se va scufunda! După douăsprezece zile ajungeam la Brest şi. într-o zi însă. Scrisoarea începea astfel: Sunt la bordul lui Coringuy. cu braţele deschise. cineva m-a bătut pe umăr. Reveniţi în Europa? — Desigur.. — Oh. Ellen se ridicase brusc şi se îndreptase spre apa înspumată. Căpitanul Corsican şi cu mine nu îndrăzneam să facem nici un pas. crezând-o moartă! Doctorul însă interveni: — Liniştiţi-vă. stătea în faţa ei. Fabian.. îmi părea rău. El scoase un urlet disperat. fiindcă Ellen îl recunoscuse. Archibald? Fabian ne privea cu tandreţe. Ne mai rămânea abia o oră ca să ajungem la Niagara-Falls. Voia să se arunce în valuri? Mâna ei se întindea spre prăpastie. Era doctorul Pitferge! — Dumneavoastră! am strigat. după ce ne-a promis că ne va trimite telegrafic veşti despre fată. Şi se încheia în felul următor: . dintr-o data. Nu-i aşa. Clifton-House.

.................................................................................. Alphonse Daudet — TARTARIN PE ALPI 1 1 ........21 CAPITOLUL VII .......63 CAPITOLUL XXIII........................................................................88 CAPITOLUL XXXV........................................96 CAPITOLUL XXXIX..............................................................................................66 CAPITOLUL XXIV .................................................................................................................................54 CAPITOLUL XVIII ..............................60 CAPITOLUL XXI.............................................79 CAPITOLUL XXXI .........74 CAPITOLUL XXVIII.................25 CAPITOLUL VIII............67 CAPITOLUL XXV................................................................... Jules Verne — OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 DE ZILE 4...................................... Homer — ILIADA 8.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 CAPITOLUL V..................................................13 CAPITOLUL IV................ Jules Verne — CINCI SĂPTĂMÂNI ÎN BALON 2.......................57 CAPITOLUL XX.......91 CAPITOLUL XXXVI......................................................................................................................................18 CAPITOLUL VI.....................................56 CAPITOLUL XIX.......100 Editura CORINT vă recomandă colecţia de romane dedicate tinerilor cititori: 1.....27 CAPITOLUL IX............................................................................................................................................................................................................ Herman Melville — MOBY DICK 3......................................................................... Alphonse Daudet — PICIUL 7.......... Howard Pyle — ROBIN HOOD 5..............................................................................................................................................36 CAPITOLUL XI......................................................................93 CAPITOLUL XXXVII ...........................................................................................................................................................61 CAPITOLUL XXII..........46 CAPITOLUL XIV............................................................94 CAPITOLUL XXXVIII.........................8 CAPITOLUL III...............85 CAPITOLUL XXXIV.................................................................................72 CAPITOLUL XXVII.........................5 CAPITOLUL II.................................................................................48 CAPITOLUL XV.....................................................................................................................................................32 CAPITOLUL X.............. Jules Verne — 20...........Niciodată nu m-am simţit mai bine! Vă salută cordial al vostru prieten...........................82 CAPITOLUL XXXIII........................................51 CAPITOLUL XVII..............................76 CAPITOLUL XXIX.........................................49 CAPITOLUL XVI..............42 CAPITOLUL XIII................................................................................................................................................. James Fenimore Cooper — ULTIMUL MOHICAN 10........... SFÂRŞIT CUPRINS CAPITOLUL I..........................................................................................................000 DE LEGHE SUB MĂRI ................................ Dean Pitferge............................... Hector Malot — SINGUR PE LUME 12.......................................................................................................80 CAPITOLUL XXXII................................ Jules Verne — COPIII CĂPITANULUI QRANT 6................................................................................................................................................................................... Robert Louis Stevenson — SĂGEATA NEAGRĂ 9........................................41 CAPITOLUL XII ............77 CAPITOLUL XXX.............70 CAPITOLUL XXVI ...................................................

biciuind în plin pereţii de la tribord. Frances H. Karl May — CANADA-BILL 32. deşi aceasta se alia la cincizeci «ie picioare deasupra nivelului marii. e un pumn în bărbie. ilar. Priveam prin ceaţa din care apăreau valurile ce maturau puntea. 1 . Jules Verne — ŞARPELE DE MARE 30. Karl May — BANDITUL DIN LLANO ESTACADO Pentru comenzi şi informaţii adresaţi-vă la: Editura CORINT Str. STĂPÂNUL MUNŢILOR 34. Jules Verne — DOI ANI DE VACANŢA 24. Nu voia s. Marinarii se duseră la provă. vasul îi ţinea piept mai departe. Charles de Coster — THYL ULENSPIEGEL 20. mai violenta decât prima. care smulse o placă enorma dc fonta ce acoperea baba din faţă. Noi eram în dreptul celui de-al doilea catarg. Fuga din faţa furtunii era mai necesara ca niciodată. Fc punic se vedeau mai mulle resluri lăsate dc a|)dc furioase. 223. Alphonse Daudet — PORT-TARASCON 19. îmi zise doctorul. Jack London — INSULA CANIBALILOR 23.ro cjufes ^)ernc oraş pfutitor — Asin iui e o palma. BIBLIOGRAFIE ŞCOLARA 9789736531873 . cu toate astea. 21 Sector 1. nenorocirea nu e departe.40. James-Oliver Curwood — GRIZZLY. Doua bucăţi dinlr-o epava apărură pe culmea valurilor.49. Jack London — CĂUTĂTORII DE AUR 31.19. îi deşira si îi târî ca pe nişte bucali de pânza. Burnett — MICUL LORD FAUNTLEROY 15. demola capota masiva situată deasupra postului echipajului şi. Teodosie Rudeanu nr.19. Jules Verne — STĂPÂNUL LUMII 29. James-Oliver Curwood — VÂNĂTORUL DE OAMENI 28. — Atenţie. Karl May — CĂPITANUL KAIMAN 25.34 E-mail: corint@dnt. Henry Rider Haggard — MINELE REGELUI SOLOMON 36. Jules Verne — UN BILET DE LOTERIE 33.oviluru ne năucise. Homer — ODISEEA 14. Bucureşti Tel: 222. Jules Verne — DE LA PĂMÂNT LA LUNĂ 16. James Fenimore Cooper — VÂNĂTORUL DE CERBI 35. care ajunseseră pe punte. Jules Verne — ÎN JURUL LUNII 1 7 . Fax: 222. dar îşi continua drumul. Urma o alta lovii ura a talazurilor. Ballarvtyne — INSULA DE CORALI 27.13.i cedeze şi nu avea sa sc dea înapoi! Un ofiţer şi câţiva înarmări fura trimişi în partea din faţa a punţii ca sa o cureţe de resturi.28. lirau dc la vasul nostru? Grciit-liuslcm tresari se la acel şoc. Jules Verne — ROBUR CUCERITORUL 26. Jules Verne — INSULA CU ELICE 18. îmi zise doctorul. Mark Twain — PRINŢ ŞI CERŞETOR 22. Jules Verne — CĂPITAN LA CINCISPREZECE ANI 21. Robert M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->