Sunteți pe pagina 1din 16

Formular Nr.

7
WinСmeta

SRL TEH-OS Comert


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de finisare interior

Valoarea de deviz 845 156,29 lei


Intocmit in preţuri curente
Valoarea de deviz, lei
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Cota 0.000

1 Zidarie din caramida , format 250


x 120 x 65 mm cu prepararea
mortarului M - 50 in conditii de 30 547,55 20 283,57
0,664
CD60С santier la pereti despartitori armati 100m2 —————————— ——————————
9 944,70 6 603,28
cu grosimea 1/2 caramida,
inaltime nivel pina la 4m

2 Compartimentari din placi 590 x


240 in ziduri cu grosime de 12,5
cm, fara armare, cu mortar
ciment-var M 25-Z preparat cu
2 206,97 23 239,35
CD05C1 malaxorul pe santier, folosirea m3
10,530 —————————— ——————————
armaturii de siguranta OB 37, 285,42 3 005,47
diam. 6 mm, 1 bara la fiecare
rind.- zidarie pereti din BCA
YTONG gr.12.5cm

3 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (suprafata din beton) 9,43 829,82
88,000
CN53A p/u tencuirea ulterioara cu grund m2 —————————— ——————————
1,73 152,22
Betonocontact

4 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (suprafata din BCA) 9,43 1 603,07
170,000
CN53A p/u tencuirea ulterioara cu grund m2 —————————— ——————————
1,73 294,07
Betonocontact

5 CF50A Tencuieli interioare de 5 mm m2 386,500 211,82 81 868,05


—————————— ——————————
K=2.5 grosime, executate manual, cu 92,26 35 656,94
amestec uscat pe baza de ipsos
MP-75 KNAUF, la pereti si pereti
despartitori, preparare mecanica a
mortarului. K=2.5 (gr.totala
rezulta 12.5mm)

6 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (suprafata din beton pe 9,43 2 517,76
267,000
CN53A care se va aplica chit pe baza de m2 —————————— ——————————
1,73 461,86
ipsos) cu grund Betonocontact

7 Aplicarea manuala a chitului pe


baza de ipsos "Eurofin" grosime
CF57A
1,0 mm pe suprafetele peretilor, 73,12 19 522,74
267,000
k=2 coloanelor si tavanelor. m2 —————————— ——————————
63,43 16 934,74
Suprafata stilpilor, grinzilor,
tavane, rampe scari

8 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (supraf. din beton a 9,43 268,75
28,500
CN53A coloanelor p/u placarea cu gresie) m2 —————————— ——————————
1,73 49,30
cu grund Betonocontact

9 Placaj din placute de gresie


ceramica partial vitrificate,
glazurate sau neglazurate, mate
sau lucioase, fixate cu pasta
adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,
497,42 14 176,47
CI05A executate pe suprafete plane la m2
28,500 —————————— ——————————
pereti, stilpi si grinzi la interior, 345,96 9 859,86
aplicate cu adeziv, la care se
impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea
coloanelor)

10 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (suprafete zid. BCA si 9,43 823,22
87,300
CN53A tenciala in bloc sanitar) cu grund m2 —————————— ——————————
1,73 151,01
Betonocontact

11 Placaj din placute de gresie


ceramica partial vitrificate,
glazurate sau neglazurate, mate
sau lucioase, fixate cu pasta
adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,
497,42 43 424,75
CI05A executate pe suprafete plane la m2
87,300 —————————— ——————————
pereti, stilpi si grinzi la interior, 345,96 30 202,30
aplicate cu adeziv, la care se
impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea
peretilor)

12 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (suprafete din beton ale 9,43 330,04
35,000
CN53A casei scarii pt.placare cu placi m2 —————————— ——————————
1,73 60,54
gresie) cu grund Betonocontact

13 CG47D Pardoseli din placi de gresie m2 35,000 250,33 8 761,52


—————————— ——————————
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300 63,43 2 219,91
mm (Placarea casa scarii)

14 Strat suport pentru pardoseli


executat din mortar din ciment M
70,95 4 555,01
CG01A 100-T de 3 cm grosime cu fata m2
64,200 —————————— ——————————
k=2 driscuita fin K=2 (gr. finala 40,36 2 591,24
rezulta 6cm)

15 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor (sapa in incaperile de la 9,43 605,39
64,200
CN53A c.2.300 pt.placare) cu grund m2 —————————— ——————————
1,73 111,05
Betonocontact

16 Pardoseli din placi de gresie


ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat), 250,33 16 071,13
64,200
CG47D dimensiuni placi: peste 300 x 300 m2 —————————— ——————————
63,43 4 071,95
mm (Placarea pardoseli incaperi
la c.2.300)

17 Grunduirea suprafetelor interioare


3,63 2 267,59
CN53A a peretilor si tavanelor cu grund m2
624,800 —————————— ——————————
Supraton 1,73 1 080,78

18 Vopsitorii interioare cu vopsea pe


baza de copolimeri vinilici in
40,01 25 000,12
CN06B emulsie apoasa, aplicate in 2 m2
624,800 —————————— ——————————
straturi pe glet existent, executate 20,18 12 609,09
mecanizat cu vopsea Euroton Lav

19 Usi confectionate din profiluri din


mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura 1 357,96 15 969,56
11,760
CK25A la constructii cu inaltimea pina la m2 —————————— ——————————
46,71 549,27
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

Total Cota 0.000 282 117,91


Inclusiv salariu 126 664,88
2. Cota 5.100

20 Zidarie din caramida , format 250


x 120 x 65 mm cu prepararea
mortarului M - 50 in conditii de 30 544,28 19 548,34
0,640
CD60С santier la pereti despartitori armati 100m2 —————————— ——————————
9 944,62 6 364,56
cu grosimea 1/2 caramida,
inaltime nivel pina la 4m

21 CG01A Strat suport pentru pardoseli m2 135,500 70,95 9 613,99


—————————— ——————————
k=2 executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin K=2 (gr. finala 40,36 5 469,05
rezulta 6cm)

22 Pereti despartitori plane din PGC


cu grosimea 75-125 mm pe
carcasa metalica simpla cu placaj 350,34 59 557,06
170,000
CD72B de PGC intr-un strat din ambele m2 —————————— ——————————
154,71 26 301,26
parti cu izolatie, cu inaltimea pina
la 4 m

23 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos
CF50A 211,82 18 534,16
MP-75 KNAUF, la pereti si pereti m2
87,500 —————————— ——————————
K=2.5 despartitori, preparare mecanica a 92,26 8 072,40
mortarului. K=2.5 (gr.totala
rezulta 12.5mm)

24 Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar de
89,34 3 618,37
CF02B ciment-var marca M 100-T m2
40,500 —————————— ——————————
pentru sprit, grund si stratul 69,19 2 802,28
vizibil, pe zidarie de caramida sau
blocuri mici de beton (Pereti
blocuri sanitare)

25 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor si tavanelor cu grund
3,63 1 395,47
CN53A Supraton (suprafetele coloanelor m2
384,500 —————————— ——————————
si pereti g/c pe care se va aplica 1,73 665,11
chit pe baza de ipsos)
26 Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime 73,12 28 114,21
CF57A 384,500
k=2 1,0 mm pe suprafetele peretilor, m2 —————————— ——————————
63,43 24 387,29
coloanelor. K=2

27 Grunduirea suprafetelor
9,43 1 018,42
CN53A pardoselelor cu grund m2
108,000 —————————— ——————————
Betonocontact 1,73 186,82

28 Hidroizolarea suprafetelor din


beton (verticale,
orizontale,inclusiv tavane) cu 135,74 2 850,56
21,000
IzF31A amestec "Penetron" - 2 straturi: m2 —————————— ——————————
50,74 1 065,56
suprafata neteda (pardosea Vestiar,
Dus, WC)

29 CG47D Pardoseli din placi de gresie m2 129,000 252,19 32 532,11


—————————— ——————————
ceramica, inclusiv stratul suport 63,43 8 181,95
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

30 Grunduirea suprafetelor interioare


a peretilor si tavanelor (pt.placare 9,43 405,48
43,000
CN53A cu gresie) cu grund m2 —————————— ——————————
1,73 74,38
Betonocontact

31 Placaj din placute de gresie


ceramica partial vitrificate,
glazurate sau neglazurate, mate
sau lucioase, fixate cu pasta
adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,
497,42 21 389,06
CI05A executate pe suprafete plane la m2
43,000 —————————— ——————————
pereti, stilpi si grinzi la interior, 345,96 14 876,28
aplicate cu adeziv, la care se
impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea
coloanelor)

32 Grunduirea suprafetelor interioare


3,63 1 703,96
CN53A a peretilor si tavanelor cu grund m2
469,500 —————————— ——————————
Supraton 1,73 812,14

33 Vopsitorii interioare cu vopsea pe


baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 43,95 20 632,18
469,500
CN06A straturi pe glet existent, executate m2 —————————— ——————————
31,71 14 889,25
manual - Vopsea pe baza de
copolimeri vinilici Euroton Lav

34 Tavane suspendate din panouri


250,83 36 319,75
CK29F prefabricate "Armstrong", inclusiv m2
144,800 —————————— ——————————
sistemul-grila 126,85 18 368,17

35 Usi confectionate din profiluri din


mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura 1 357,95 22 270,46
16,400
CK25A la constructii cu inaltimea pina la m2 —————————— ——————————
46,70 765,96
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

36 Ferestre din mase plastice cu unul


sau mai multe canaturi la
1 149,42 5 793,06
CK23B constructii cu inaltimi pina la 35 m2
5,040 —————————— ——————————
m inclusiv, avind suprafata tocului 42,09 212,13
intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv

Total Cota 5.100 285 296,64


Inclusiv salariu 133 494,59

Total lei 567 414,55


Fondul social si medical 22,50 % 58 535,88
Transportarea materialelor 5,00 % 13 099,48
Total 100,00 + 639 049,91
Cheltuieli de regie 7,00 % 44 733,49
Total 100,00 + 683 783,40
Beneficiu 3,00 % 20 513,50
Total 100,00 + 704 296,90
TVA 20,00 % 140 859,39
845 156,29
Total deviz: ——————
Inclusiv salariu 260 159,47

Intocmit AlimConstruct Grup SRL


(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SRL TEH-OS Comert Formular Nr.3


(denumirea obiectivului) WinCmeta

Deviz local de resurse


Lucrari de finisare interior

Valoarea de deviz 845 156,29 lei


Intocmit in preţuri curente

№ Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt. şi Cod Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. conform Pe unitate Total
resurse datelor din de măsură
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № :
Manopera:
1. 7122050013400 Zidar h-om 280,936 57,66 16 198,77
2. 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 586,350 57,66 33 808,94
3. 7122050013442 Tencuitor h-om 758,400 57,66 43 729,34
4. 7129200011200 Finisor MP h-om 23,883 57,66 1 377,10
5. 7132010010900 Faiantar h-om 571,680 57,66 32 963,07
6. 7132030012600 Mozaicar h-om 370,840 57,66 21 382,63
7. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 547,999 57,66 31 597,62
8. 7422010060100 Timplar h-om 296,840 57,66 17 115,79
9. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 581,161 57,66 33 509,73
10. 9310060019930 Muncitor h-om 493,869 57,66 28 476,48
Total manopera 260 159,47
Materiale:
1. 00000052 Nisip m3 3,625 225,00 815,62
2. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 9,359 225,00 2 105,77
3. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,758 225,00 170,55
4. 1711317306661 Bumbac de sters kg 54,715 5,00 273,58
5. 2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,021 3 250,00 68,25
6. 2010237318700 Distantieri de rost buc 7 765,800 0,03 232,97
7. 2020142961000 Placi BCA YTONG 600*250*125 m3 10,372 1 866,55 19 359,86
8. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 5,040 1 050,00 5 292,00
9. Usi din profiluri din mase plastice inclusiv
2030112939150 m2 28,160 1 250,00 35 200,00
armaturile si accesoriile necesare
10. 2051142950711 Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice buc 255,000 0,45 114,75
11. 24165373438290 Amestec "Penetron" kg 16,800 106,25 1 785,00
12. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 16,449 89,00 1 463,96
13. 2416586105303- Grund Betonocontact kg 267,300 25,00 6 682,50
01
14. 2416586105303- Amorsa-grund Supraton kg 221,820 11,33 2 513,23
02
15. 2430116103800- Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton
kg 437,720 24,61 10 772,29
01 Lav
16. 24302261000001 Fuga kg 94,091 17,50 1 646,58
17. 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 29,750 21,92 652,12
18. 2430226101600 Chit siliconic kg 5,760 46,00 264,96
19. 2430226102822 Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" kg 92,140 38,00 3 501,32
20. Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
2462106110400 kg 1 945,136 3,67 7 138,65
Class Extra
21. Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva
2513206621601 "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru m 257,550 0,85 218,92
armarea rosturilor de ghips-carton
22. Materiale izolante din fibre minerale (placi
2521302602906 m2 175,100 47,92 8 390,79
termoizolante) Rockwool gr.100mm
23. 2523156719200 Dibluri P.V.C buc 42,120 0,50 21,06
24. Banda de etansare sub profiluri
2523156720072 m 207,400 4,56 945,74
"Dihtungsband"
25. Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate
2640112302501 buc 6 572,160 3,50 23 002,56
de dim. 250 x 120 x 65 mm
26. Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
2651122100402 kg 3 011,452 1,55 4 667,74
S1500
27. 26511221004022 Ciment M-400 kg 665,822 1,55 1 032,03
28. 2652102100737 Var hidratat kg 226,815 3,75 850,55
29. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 65,658 2,30 151,01
30. 2653102100831 Amestec uscat MP-75 kg 8 460,900 2,43 20 559,99
31. 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1 374,535 4,58 6 295,37
32. 2661112800700- Placi sau piscoturi de gresie pt. podea m2 236,375 150,00 35 456,25
01
33. 2662102701000 Placi ghips-carton Knauf m2 357,000 23,06 8 232,42
34. 2670112202150- Placi de gresie ceramica pt.pereti m2 169,916 110,00 18 690,76
01
35. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 566,062 4,00 2 264,24
36. 2681126001473 Hirtie pentru slefuit m2 2,720 4,00 10,88
37. Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6
2710602000030 kg 35,802 10,50 375,92
mm
38. 2710602000079 Armatura diametru pina la 8 mm kg 117,360 10,50 1 232,28
39. 2710703520284 Profil de ghidaj UW-100 m 194,650 15,33 2 983,98
40. 2710703520285 Profil de suport CW-100 m 374,000 19,80 7 405,20
41. Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta
2732103646151 sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor m2 152,040 115,00 17 484,60
prefabricate
42. 2873122000751 Piese forjate kg 2,999 15,00 44,98
43. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 132,800 1,50 199,20
44. Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5
2874115833873 buc 5 003,100 0,10 500,31
mm
45. 2874115837745 Suruburi buc 42,120 0,25 10,53
46. 2874136313300 Diblu din metal buc 579,200 0,75 434,40
47. 4011106202741 Energie electrica kw 32,192 0,00 0,00
48. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 12,902 0,00 0,00
49. 4100126202818 Apa m3 1,992 0,00 0,00
50. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 118,490 4,00 473,96
Total materiale de construcţii 261 989,63
Utilaje de construcţii:
1. 2875277400000 Compresor h-ut 373,275 65,00 24 262,88
2. Electrocompresor mobil de joasa presiune,
2912340002503 h-ut 49,984 95,00 4 748,48
debit 1,1 - 3,9 mc/min
3. 2922140007000- Macara (fara pret) h-ut 7,254 0,00 0,00
01
4. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 12,220 15,00 183,32
5. 2952160007200- Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (fara
h-ut 3,971 0,00 0,00
01 pret)
6. 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 14,377 15,00 215,66
7. 2952270000000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 367,350 25,00 9 183,75
8. Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de
2952270003204 h-ut 63,520 25,00 1 588,00
5,5 Kw
9. Malaxor pentru mortar de 150 L actionat
2952270003816 h-ut 1,056 45,00 47,52
electric
10. Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
2952270003817 h-ut 61,849 45,00 2 783,20
electric
11. 2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 3,834 10,00 38,34
12. 2952270003831 Malaxor de adezivi h-ut 2,381 10,00 23,81
13. 2952270004000 Malaxor h-ut 0,211 45,00 9,49
14. 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 11,016 25,00 275,40
15. 2952270007610 Dispozitiv pentru gaurit placi h-ut 95,280 15,00 1 429,20
16. Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de
3320120007707 h-ut 63,520 7,50 476,40
nivel
Total utilaje de construcţii 45 265,45

Total lei 567 414,55


Fondul social si medical 22,50 % 58 535,88
Transportarea materialelor 5,00 % 13 099,48
Total 100,00 + 639 049,91
Cheltuieli de regie 7,00 % 44 733,49
Total 100,00 + 683 783,40
Beneficiu 3,00 % 20 513,50
Total 100,00 + 704 296,90
TVA 20,00 % 140 859,39

Total deviz: 845 156,29

Intocmit AlimConstruct Grup SRL


(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect SRL TEH-OS Comert Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul


Valoare, lei
Consum de Total
№ Simbol norme şi Cod Pe unitate de
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. resurse pe unitate —————
crt. resurse măsură
de măsură
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Cota 0.000

1 CD60С Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65


mm cu prepararea mortarului M - 50 in 30 547,55
conditii de santier la pereti despartitori armati 100m2 —————
cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina 9 944,70
la 4m
7122050013400 Zidar h-om 143,5400 57,66 8 276,55
9310060019930 Muncitor h-om 28,9300 57,66 1 668,15
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de buc 5 040,0000 3,50 17 640,00
dim. 250 x 120 x 65 mm
26511221004022 Ciment M-400 kg 510,6000 1,55 791,43
2652102100737 Var hidratat kg 126,9600 3,75 476,10
00000052 Nisip m3 2,7800 225,00 625,53
2710602000079 Armatura diametru pina la 8 mm kg 90,0000 10,50 945,00
2873122000751 Piese forjate kg 2,3000 15,00 34,49
2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0160 3 250,00 53,84
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,0130 0,00 0,00
2922140007000- Macara (fara pret) h-ut 4,1100 0,00 0,00
01
2952270003816 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0,8100 45,00 36,46
2 CD05C1 Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri
cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu
mortar ciment-var M 25-Z preparat cu 2 206,97
malaxorul pe santier, folosirea armaturii de m3 —————
siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la 285,42
fiecare rind.- zidarie pereti din BCA YTONG
gr.12.5cm
7122050013400 Zidar h-om 4,3000 57,66 247,94
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 57,66 37,48
2020142961000 Placi BCA YTONG 600*250*125 m3 0,9850 1 866,55 1 838,54
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 9,0600 1,55 14,04
2652102100737 Var hidratat kg 3,5100 3,75 13,16
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0720 225,00 16,20
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1180 0,00 0,00
2710602000030 Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm kg 3,4000 10,50 35,70
2523156719200 Dibluri P.V.C buc 4,0000 0,50 2,00
2874115837745 Suruburi buc 4,0000 0,25 1,00
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0200 45,00 0,90
2922140007000- Macara (fara pret) h-ut 0,1800 0,00 0,00
01
3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
(suprafata din beton) p/u tencuirea ulterioara m2 —————
cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
4 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
(suprafata din BCA) p/u tencuirea ulterioara m2 —————
cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
5 CF50A K=2.5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe baza 211,82
de ipsos MP-75 KNAUF, la pereti si pereti m2 —————
despartitori, preparare mecanica a mortarului. 92,26
K=2.5 (gr.totala rezulta 12.5mm)
7122050013442 Tencuitor h-om 0,6400 57,66 92,26
2653102100831 Amestec uscat MP-75 kg 7,1400 2,43 43,38
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 0,00 0,00
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0500 45,00 5,62
2952270000000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 0,3100 25,00 19,38
2875277400000 Compresor h-ut 0,3150 65,00 51,19
6 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 9,43
(suprafata din beton pe care se va aplica chit —————
pe baza de ipsos) cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
7 CF57A k=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 73,12
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor. Suprafata
m2 —————
stilpilor, grinzilor, tavane, rampe scari 63,43
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 57,66 51,89
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 11,53
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 4,58 9,66
4100126202818 Apa m3 0,0010 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 15,00 0,03
8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
(supraf. din beton a coloanelor p/u placarea m2 —————
cu gresie) cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
9 CI05A Placaj din placute de gresie ceramica partial
vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate
sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv 497,42
rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane m2 —————
la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu 345,96
adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea coloanelor)
7132010010900 Faiantar h-om 3,6000 57,66 207,58
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,4000 57,66 138,38
2670112202150- Placi de gresie ceramica pt.pereti m2 1,0700 110,00 117,70
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 3,0000 3,67 11,01
Extra
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,60
2952270003831 Malaxor de adezivi h-ut 0,0150 10,00 0,15
2952270007610 Dispozitiv pentru gaurit placi h-ut 0,6000 15,00 9,00
2952270003204 Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 h-ut 0,4000 25,00 10,00
Kw
3320120007707 Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de h-ut 0,4000 7,50 3,00
nivel
2952160007200- Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (fara pret) h-ut 0,0250 0,00 0,00
01
10 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
(suprafete zid. BCA si tenciala in bloc sanitar) m2 —————
cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
11 CI05A Placaj din placute de gresie ceramica partial
vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate
sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv 497,42
rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane m2 —————
la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu 345,96
adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea peretilor)
7132010010900 Faiantar h-om 3,6000 57,66 207,58
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,4000 57,66 138,38
2670112202150- Placi de gresie ceramica pt.pereti m2 1,0700 110,00 117,70
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 3,0000 3,67 11,01
Extra
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,60
2952270003831 Malaxor de adezivi h-ut 0,0150 10,00 0,15
2952270007610 Dispozitiv pentru gaurit placi h-ut 0,6000 15,00 9,00
2952270003204 Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 h-ut 0,4000 25,00 10,00
Kw
3320120007707 Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de h-ut 0,4000 7,50 3,00
nivel
2952160007200- Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (fara pret) h-ut 0,0250 0,00 0,00
01
12 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 9,43
(suprafete din beton ale casei scarii pt.placare —————
cu placi gresie) cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
13 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica,
250,33
inclusiv stratul suport din adezivi (amestec
uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
m2 —————
(Placarea casa scarii) 63,43
7132030012600 Mozaicar h-om 1,1000 57,66 63,43
2661112800700- Placi sau piscoturi de gresie pt. podea m2 1,0300 150,00 154,50
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 6,4000 3,67 23,49
Extra
24302261000001 Fuga kg 0,4100 17,50 7,17
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,60
4100126202818 Apa m3 0,0030 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0018 15,00 0,03
2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0168 10,00 0,17
2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0630 15,00 0,95
14 CG01A k=2 Strat suport pentru pardoseli executat din 70,95
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin K=2 (gr. finala rezulta
m2 —————
6cm) 40,36
7132030012600 Mozaicar h-om 0,6000 57,66 34,60
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 5,77
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,0000 1,55 20,15
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0420 225,00 9,45
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 15,00 0,45
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0120 45,00 0,54
15 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
(sapa in incaperile de la c.2.300 pt.placare) m2 —————
cu grund Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
16 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, 250,33
inclusiv stratul suport din adezivi (amestec
uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
m2 —————
(Placarea pardoseli incaperi la c.2.300) 63,43
7132030012600 Mozaicar h-om 1,1000 57,66 63,43
2661112800700- Placi sau piscoturi de gresie pt. podea m2 1,0300 150,00 154,50
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 6,4000 3,67 23,49
Extra
24302261000001 Fuga kg 0,4100 17,50 7,17
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,60
4100126202818 Apa m3 0,0030 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0018 15,00 0,03
2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0168 10,00 0,17
2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0630 15,00 0,95
17 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 3,63
si tavanelor cu grund Supraton m2 —————
1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Amorsa-grund Supraton kg 0,1500 11,33 1,70
02
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
18 CN06B Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 40,01
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
m2 —————
executate mecanizat cu vopsea Euroton Lav 20,18
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,3500 57,66 20,18
2430116103800- Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav kg 0,4000 24,61 9,84
01
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,30 0,14
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 4,00 2,00
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 0,00 0,00
2912340002503 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,0800 95,00 7,60
1,1 - 3,9 mc/min
19 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase m2 1 357,96
plastice inclusiv armaturile si accesoriile —————
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 46,71
pina la 7 mp inclusiv
7129200011200 Finisor MP h-om 0,7300 57,66 42,09
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 57,66 4,61
2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice inclusiv m2 1,0000 1 250,00 1 250,00
armaturile si accesoriile necesare
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 1,50 6,00
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,5000 89,00 44,50
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1750 46,00 8,05
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,6000 4,00 2,40
4011106202741 Energie electrica kw 1,0000 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 15,00 0,30
2. Cota 5.100

20 CD60С Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65


mm cu prepararea mortarului M - 50 in 30 544,28
conditii de santier la pereti despartitori armati 100m2 —————
cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina 9 944,62
la 4m
7122050013400 Zidar h-om 143,5400 57,66 8 276,55
9310060019930 Muncitor h-om 28,9300 57,66 1 668,08
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de buc 5 040,0000 3,50 17 640,00
dim. 250 x 120 x 65 mm
26511221004022 Ciment M-400 kg 510,6000 1,55 791,44
2652102100737 Var hidratat kg 126,9600 3,75 476,09
00000052 Nisip m3 2,7800 225,00 625,42
2710602000079 Armatura diametru pina la 8 mm kg 90,0000 10,50 945,00
2873122000751 Piese forjate kg 2,3000 15,00 34,50
2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0160 3 250,00 50,78
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,0130 0,00 0,00
2922140007000- Macara (fara pret) h-ut 4,1100 0,00 0,00
01
2952270003816 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0,8100 45,00 36,42
21 CG01A k=2 Strat suport pentru pardoseli executat din
70,95
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin K=2 (gr. finala rezulta
m2 —————
6cm) 40,36
7132030012600 Mozaicar h-om 0,6000 57,66 34,60
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 5,77
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,0000 1,55 20,15
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0420 225,00 9,45
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 15,00 0,45
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0120 45,00 0,54
22 CD72B Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 350,34
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu
placaj de PGC intr-un strat din ambele parti
m2 —————
cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 154,71
9310060019930 Muncitor h-om 2,6832 57,66 154,71
2662102701000 Placi ghips-carton Knauf m2 2,1000 23,06 48,43
2710703520284 Profil de ghidaj UW-100 m 1,1450 15,33 17,55
2710703520285 Profil de suport CW-100 m 2,2000 19,80 43,56
2521302602906 Materiale izolante din fibre minerale (placi m2 1,0300 47,92 49,36
termoizolante) Rockwool gr.100mm
2523156720072 Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" m 1,2200 4,56 5,56
2513206621601 Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva m 1,5150 0,85 1,29
"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea
rosturilor de ghips-carton
2430226102822 Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" kg 0,5420 38,00 20,60
2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 0,1750 21,92 3,84
2051142950711 Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice buc 1,5000 0,45 0,68
2874115833873 Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm buc 29,4300 0,10 2,94
2681126001473 Hirtie pentru slefuit m2 0,0160 4,00 0,06
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0094 15,00 0,14
2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,0648 25,00 1,62
23 CF50A K=2.5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe baza 211,82
de ipsos MP-75 KNAUF, la pereti si pereti m2 —————
despartitori, preparare mecanica a mortarului. 92,26
K=2.5 (gr.totala rezulta 12.5mm)
7122050013442 Tencuitor h-om 0,6400 57,66 92,26
2653102100831 Amestec uscat MP-75 kg 7,1400 2,43 43,38
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 0,00 0,00
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0500 45,00 5,63
2952270000000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 0,3100 25,00 19,37
2875277400000 Compresor h-ut 0,3150 65,00 51,19
24 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
89,34
stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si
m2 —————
stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 69,19
blocuri mici de beton (Pereti blocuri sanitare)
7122050013400 Zidar h-om 1,0000 57,66 57,66
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,66 11,53
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 7,9000 1,55 12,24
2652102100737 Var hidratat kg 0,6000 3,75 2,25
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0240 225,00 5,40
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0065 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 15,00 0,03
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 45,00 0,23
25 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
3,63
si tavanelor cu grund Supraton (suprafetele
coloanelor si pereti g/c pe care se va aplica
m2 —————
chit pe baza de ipsos) 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Amorsa-grund Supraton kg 0,1500 11,33 1,70
02
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
26 CF57A k=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 73,12
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele m2 —————
peretilor, coloanelor. K=2 63,43
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 57,66 51,89
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 11,53
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 4,58 9,66
4100126202818 Apa m3 0,0010 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 15,00 0,03
27 CN53A Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu 9,43
grund Betonocontact m2 —————
1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
28 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton 135,74
(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu
amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata
m2 —————
neteda (pardosea Vestiar, Dus, WC) 50,74
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5000 57,66 28,83
7122050013400 Zidar h-om 0,3800 57,66 21,91
24165373438290 Amestec "Penetron" kg 0,8000 106,25 85,00
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0250 0,00 0,00
29 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, 252,19
inclusiv stratul suport din adezivi (amestec m2 —————
uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 63,43
7132030012600 Mozaicar h-om 1,1000 57,66 63,43
2661112800700- Placi sau piscoturi de gresie pt. podea m2 1,0300 150,00 156,05
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 6,4000 3,67 23,72
Extra
24302261000001 Fuga kg 0,4100 17,50 7,25
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,61
4100126202818 Apa m3 0,0030 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0018 15,00 0,03
2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0168 10,00 0,17
2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0630 15,00 0,95
30 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 9,43
si tavanelor (pt.placare cu gresie) cu grund m2 —————
Betonocontact 1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Grund Betonocontact kg 0,3000 25,00 7,50
01
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
31 CI05A Placaj din placute de gresie ceramica partial m2 497,42
vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate —————
sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv 345,96
rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane
la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu
adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin
proiectul de arhitectura (Placarea coloanelor)
7132010010900 Faiantar h-om 3,6000 57,66 207,58
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,4000 57,66 138,38
2670112202150- Placi de gresie ceramica pt.pereti m2 1,0700 110,00 117,70
01
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Class kg 3,0000 3,67 11,01
Extra
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,03 0,60
2952270003831 Malaxor de adezivi h-ut 0,0150 10,00 0,15
2952270007610 Dispozitiv pentru gaurit placi h-ut 0,6000 15,00 9,00
2952270003204 Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 h-ut 0,4000 25,00 10,00
Kw
3320120007707 Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de h-ut 0,4000 7,50 3,00
nivel
2952160007200- Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (fara pret) h-ut 0,0250 0,00 0,00
01
32 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 3,63
si tavanelor cu grund Supraton m2 —————
1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
2416586105303- Amorsa-grund Supraton kg 0,1500 11,33 1,70
02
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 4,00 0,20
33 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 43,95
aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2 —————
executate manual - Vopsea pe baza de 31,71
copolimeri vinilici Euroton Lav
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 57,66 31,71
2430116103800- Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav kg 0,4000 24,61 9,84
01
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,30 0,14
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 4,00 2,00
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 0,00 0,00
34 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 250,83
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 —————
126,85
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,65
7422010060100 Timplar h-om 2,0500 57,66 118,20
2874136313300 Diblu din metal buc 4,0000 0,75 3,00
2732103646151 Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau m2 1,0500 115,00 120,75
ascunsa) pentru suspendarea panourilor
prefabricate
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 15,00 0,22
35 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile 1 357,95
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
m2 —————
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 46,70
pina la 7 mp inclusiv
7129200011200 Finisor MP h-om 0,7300 57,66 42,09
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 57,66 4,61
2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice inclusiv m2 1,0000 1 250,00 1 250,00
armaturile si accesoriile necesare
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 1,50 6,00
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,5000 89,00 44,50
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1750 46,00 8,05
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,6000 4,00 2,40
4011106202741 Energie electrica kw 1,0000 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 15,00 0,30
36 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 1 149,42
multe canaturi la constructii cu inaltimi pina
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre
m2 —————
1,00 si 2,5 mp inclusiv 42,09
7129200011200 Finisor MP h-om 0,6600 57,66 38,05
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 57,66 4,04
2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 1,0000 1 050,00 1 050,00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 1,50 6,00
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,4700 89,00 41,83
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1650 46,00 7,59
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,4000 4,00 1,60
4011106202741 Energie electrica kw 0,8000 0,00 0,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 15,00 0,30
APROBAT:

Intocmit Investitor
AlimConstruct Grup SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

S-ar putea să vă placă și