Sunteți pe pagina 1din 5

Win2000

Lucrati de reparatie a Formular Nr.7

acoperisului IP LT"Petru
Movila"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrati de reparatie a acoperisului IP LT"Petru Movila"

Valoarea de deviz 255 529,71 lei


Intocmit in preuri curente

Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt. i Cod Lucrri i cheltuieli U.M. conform Pe unitate de Total
resurse datelor din msur
proiect incl. salariu
incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Reparatia acoperisului
1 RpCI42F Demontarea elementelor de acoperis - 29,20 15 475,95
membrane bituminoase in unul sau
doua straturi m2 530,000 28,12 14 903,55

7213050013100 Tinichigiu h-om 249,100


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 106,000
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 h-ut 31,800
2922140006703
tf)
2 IzF18B Strat suport de egalizare sau de
protectie pentru izolatii, inclusiv
scafele aferente, executat cu mortar de
ciment gata preparat marca M100-T
26,50 7 683,75
fara adaos de var, driscuit, pe suprafete
m2 290,000 10,49 3 042,82
orizontale sau inclinate pina la 40 %
inclusiv, aplicat in grosime medie de 2
cm

7132040012700 Parchetar h-om 72,500


2664102100000 Mortar m3 5,800
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 h-ut 3,480
2922140006703
tf)
3 IzF18A Strat suport de egalizare sau de
protectie pentru izolatii, inclusiv
scafele aferente, executat cu mortar de 12,41 3 537,65
ciment gata preparat marca M100-T
fara adaos de var, driscuit, pe suprafete m2 285,000 8,39 2 392,29
din elemente prefabricate, aplicate in
grosime medie de 0,5 cm

7132040012700 Parchetar h-om 57,000


2664102100000 Mortar m3 1,425
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 h-ut 1,140
2922140006703
tf)
4 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de 91,93 16 548,03
ciment M 100-T de 2 cm grosime
medie, la pereti din beton sau m2 180,000 71,35 12 842,82
caramida, cu suprafete plane

7122050013442 Tencuitor h-om 239,400


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 66,600
2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 4,320
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 1 722,600
2651122100402
saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 4,860
1421102200513
0,0-3,0 mm
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,260
2952270003817 Malaxor de mortar 200 l actionat h-ut 1,440
1 electric
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,720
5 IzF01B Amorsarea suprafetelor pentru
aplicarea stratului de difuzie, a barierei
contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 9,48 5 026,62
hidroizolatiei pe suprafete orizontale,
inclinte sau verticale, cu suspensie de m2 530,000 1,68 889,76
bitum filerizat (subif) intr-un strat
Praimer

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 21,200


Suspensie de bitum filerizat-subif kg 159,000
2413317346000
(Praimer)
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,530
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 h-ut 0,159
2922140006703
tf)
6 RpCI34A Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase lipite cu flacara in sistem 80,44 42 634,45
monostrat pe suprafata orizontale
montate pe suport continuu( 1 strat) m2 530,000 36,93 19 574,81
Bipoli

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 386,900


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 79,500
2682132600470 Membrane bituminoase Bipoli m2 643,022
1120206201035 Gaz metan in butelii kg 167,745
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 26,500
2921140007681 Arzator cu flacara h-ut 5,300
7 RpCI34A Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase lipite cu flacara in sistem 80,44 42 634,45
monostrat pe suprafata orizontale
montate pe suport continuu (II strat) m2 530,000 36,93 19 574,81
Bipoli

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 386,900


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 79,500
2682132600470 Membrane bituminoase Bipoli m2 643,022
1120206201035 Gaz metan in butelii kg 167,745
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 26,500
2921140007681 Arzator cu flacara h-ut 5,300
8 CG24C Scafe cu latimea de maxim 25 cm, m 65,000 36,04 2 342,55
turnate pe loc, din mortar de ciment M
100-T, in incaperi cu suprafete mai 29,38 1 909,63
mari de 16 mp

7123010010200 Betonist h-om 40,950


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 4,550
2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,455
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 182,000
2651122100402
saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 0,520
1421102200513
0,0-3,0 mm
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,163
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,975
9 CE24E Aerator, montat la acoperisuri metalice 423,95 3 391,61
sau din beton armat
buc 8,000 167,88 1 343,04

7213050013100 Tinichigiu h-om 32,000


2812106308648 Aerator buc 8,320
2874115893300 Bolt buc 166,400
2874117308500 Cartus buc 166,400
2874115840603 Piulita buc 166,400
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,160
10 CE23C Glafuri si copertine din tabla zincata de
0,5 mm grosime pe un strat de carton
bitumat montate pe o sapa de egalizare 92,93 6 040,42
din mortar de ciment-var M 100-T,
fixate pe zidarie de caramida, pentru m 65,000 46,17 3 000,86
lungimi mai mari de 2 m, cu latimea
desfasurata intre 31 - 50 cm cu lacrimar

7213050013100 Tinichigiu h-om 35,750


7122050013400 Zidar h-om 26,000
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 9,750
2664102100001 Mortar marca...(pt.informatie) m3 0,406
2710403642598 Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm kg 125,060
Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 kg 10,140
2710403702180
mm (agrafe)
2682132601626 Carton bitumat m2 33,800
2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 3,380
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 148,720
2651122100402
saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 0,473
1421102200513
0,0-3,0 mm
2652102100713 Var pasta m3 0,020
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,135
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,975
11 CE23D Glafuri si copertine din tabla zincata de
0,5 mm grosime pe un strat de carton
bitumat montate pe o sapa de egalizare
din mortar de ciment-var M 100-T,
136,36 14 181,40
fixate pe zidarie de caramida, pentru
m 104,000 52,46 5 456,10
lungimi mai mari de 2 m, cu latimea
desfasurata intre 51 - 100 cm cu
lacrimar

7213050013100 Tinichigiu h-om 57,200


7122050013400 Zidar h-om 52,000
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 20,800
2664102100001 Mortar marca...(pt.informatie) m3 1,190
2710403642598 Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm kg 346,112
Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 kg 21,632
2710403702180
mm (agrafe)
2682132601626 Carton bitumat m2 108,160
2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 8,653
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 443,456
2651122100402
saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 1,406
1421102200513
0,0-3,0 mm
2652102100713 Var pasta m3 0,065
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,433
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 2,080
12 RpCE29A Pelicula din polimeri pentru protejarea 25,95 6 487,04
terasei pe timp ploios, pe durata
refacerii m2 250,000 6,30 1 573,88

7124010010700 Dulgher h-om 25,000


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 12,500
00000117 Pelicula din polimeri grosime 1 mm m 280,875
Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 m3 0,525
2010102901167
cm
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 7,500
13 TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu 46,59 698,80
bolovani, cu pietre
t 15,000 46,59 698,80

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 16,650


14 TsI50C5 Transportarea pamintului cu 86,25 1 293,75
autobasculanta la distanta de 25 km
t 15,000 0,00 0,00

3410540000006 Autobasculanta h-ut 5,625

Total Reparatia 167 976,47


acoperisului

Inclusiv salariu 87 203,17

lei 167 976,47


Asigurari sociale si medicale 27,50 % 23 980,87
Transport materiale 4,00 % 3 079,69
Total 100,00 + 195 037,03
Cheltuieli de regie 6,00 % 11 702,22
Total 100,00 + 206 739,25
Beneficiu de deviz 3,00 % 6 202,18
Total 100,00 + 212 941,43
TVA 20,00 % 42 588,28
Total deviz: 255 529,71
Inclusiv salariu 87 203,17
Intocmit ("GAMAPLAST" SRL)
(funcia, semntura)

Verificat (Institutia Publica Liceul Teoretic "Petru


Movila")
(funcia, semntura)

S-ar putea să vă placă și