Sunteți pe pagina 1din 13

Win2000

Formular Nr.5

Investitor SRL "BioEnerg Construct"


Obiect Gradinita de copii "TEREMOC" s.Crasnoarmeiscoe

Catalog de preuri unitare pentru obiectul


Reparatia Gradinitei de copii "TEREMOC" Bloc B 1,2 etajul 2
s.Crasnoarmeiscoe, r-nul Hincesti
(formular desfurat)
Intocmit in preturi
Valoare, lei
Consum de Total
Simbol norme i Cod Pe unitate de
Denumire lucrri, cheltuieli i resurse U.M. resurse pe unitate
crt. resurse msur
de msur
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. LCM
1.1. Tavanul
1 CK50B Tavane suspendate executate pe santier din ghips- 155,238
carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile
zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri
m2
pentru corpuri de iluminat 77,748
7422010060100 Timplar h-om 2,3000 30,00 69,000
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1900 36,45 6,926
2852107335349 Lucru la masina h-om 0,0500 36,45 1,822
2662102700202 Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm buc 0,3700 75,00 27,750
2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m buc 0,8600 28,00 24,080
2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m buc 0,2700 20,00 5,400
2874115833871 Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm buc 45,0000 0,20 9,000
2874115833874 Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm buc 20,0000 0,20 4,000
2822115708000 Element de sustinere buc 1,2000 0,50 0,600
2875276305105 Conector buc 4,4400 1,50 6,660
2 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 4,494
tavanelor m2
1,094
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 36,45 1,094
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,300
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,00 0,100
3 RpCJ27C Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de 16,062
sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu m2
aracet inclusiv stratul de amorsaj 8,748
7122050013442 Tencuitor h-om 0,1900 36,45 6,926
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,823
2682132601861 Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 m2 1,1000 6,00 6,666
2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,1500 4,20 0,636
4100126202818 Apa m3 0,0003 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
4 RpCJ18B Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 28,268
3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la m2
tavane 12,757
7133010012100 Ipsosar h-om 0,3200 36,45 11,664
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0300 36,45 1,094
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 3,5000 4,00 14,000
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 0,00 0,000
2652102100713 Var pasta m3 0,0006 2 500,00 1,498
2664102102006 Mortar de ipsos (pt.informatie) m3 0,0033 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
5 RpCR08B Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza 25,656
de acetat de polivinil-vinacet, la interior si m2
exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent 13,851
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,3000 36,45 10,935
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0800 36,45 2,916
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,200
2430116104354 Vopsea vinarom de orice culoare kg 0,3000 36,45 10,935
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 0,00 0,000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0300 15,00 0,450
2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,0500 2,00 0,100
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 12,00 0,120
6 RCsB21A k=0.1 Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de buc 1,605
0.6mm, in elementele de beton, avind grosimea
de pina la 10 cm 0,437
7123010010200 Betonist h-om 0,1200 36,45 0,437
4011106202741 Energie electrica kw 1,5000 0,00 0,000
2811236832352 Burghiu widia buc 0,3000 3,00 1,035
2940520007609 Masina de perforat cu burghiu vidia h-ut 0,0600 22,03 0,132
7 CK35B Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 6,800
buc
6,000
7422010060100 Timplar h-om 0,2000 30,00 6,000
2874136313300 Diblu din metal buc 1,0000 0,80 0,800
1.2. Peretii
8 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 9,961
driscuite la pereti sau tavane m2
9,841
7122050013400 Zidar h-om 0,1200 36,45 4,374
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 5,467
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0500 0,00 0,000
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 12,00 0,120
9 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 4,494
tavanelor m2
1,094
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 36,45 1,094
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,300
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,00 0,100
10 RpCJ04A1 Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime,
driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane, din zidarie de caramida sau 68,967
blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var m2
marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment 47,750
marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru
lucrari noi (refaceri totale)
7122050013442 Tencuitor h-om 1,0100 36,45 36,815
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 36,45 10,935
2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0160 0,00 0,000
2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,000
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,2900 1,45 4,770
2652102100713 Var pasta m3 0,0042 2 500,00 10,498
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 220,00 5,720
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0065 0,00 0,000
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 41,00 0,205
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0020 12,00 0,024
11 RpCJ27B k=5 Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm 54,914
la stratul de grund executat cu mortar m2
29,160
7122050013442 Tencuitor h-om 0,1300 36,45 23,692
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0300 36,45 5,467
4100126202818 Apa m3 0,0003 0,00 0,000
2664102100000 Mortar m3 0,0060 700,00 25,284
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0020 41,00 0,410
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,060
12 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 4,494
tavanelor m2
1,094
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 36,45 1,094
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,300
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,00 0,100
13 RpCJ27C Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de 16,062
sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu m2
aracet inclusiv stratul de amorsaj 8,748
7122050013442 Tencuitor h-om 0,1900 36,45 6,925
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,822
2682132601861 Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 m2 1,1000 6,00 6,666
2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,1500 4,20 0,636
4100126202818 Apa m3 0,0003 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
14 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 39,570
3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la m2
pereti si stilpi 24,057
7133010012100 Ipsosar h-om 0,6400 36,45 23,328
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 36,45 0,729
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 3,5000 4,00 14,000
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 0,00 0,000
2652102100713 Var pasta m3 0,0006 2 500,00 1,501
2664102102006 Mortar de ipsos (pt.informatie) m3 0,0033 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
15 RpCR08B Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza 25,656
de acetat de polivinil-vinacet, la interior si m2
exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent 13,851
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,3000 36,45 10,935
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0800 36,45 2,916
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,200
2430116104354 Vopsea vinarom de orice culoare kg 0,3000 36,45 10,935
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 0,00 0,000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0300 15,00 0,450
2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,0500 2,00 0,100
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 12,00 0,120
16 RpCM18A Placaje cu placute de gresie portelanata, partial
vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau
lucioase, executate pe suprafete plane la pereti,
481,849
stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv,
inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad
m2
de crestere a exigentei in ceea ce priveste 204,120
calitatea executiei si valoarea arhitecturala a
obiectului finit
7132010010900 Faiantar h-om 5,3500 36,45 195,008
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 36,45 9,112
2670112202000 Placi portelanate m2 1,0800 140,00 157,248
2653102100000 Fixator pentru consolidare si izolare strat suport kg 0,8000 13,50 11,232
2462106110400 Adeziv pentru placaje din gresie ceramica kg 4,0000 3,80 15,808
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,50 10,400
2430226101466 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 1,2500 3,20 4,160
3320120007707 Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel h-ut 0,3000 9,00 2,700
3320120007710 Dispozitiv pt. taierea placilor h-ut 2,2000 11,88 26,136
2952270007610 Dispozitiv pentru gaurit placi h-ut 0,4000 8,00 3,200
2862307330777 Dreptar cu nivela h-ut 2,1000 22,00 46,200
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0250 12,00 0,300
2952270004044 Malaxor de chituri h-ut 0,0150 23,01 0,345
17 RpCP23A Montarea grilelor de ventilatie, gata 131,114
confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,
compuse din gratar, clapete si lant pentru
buc
manevrarea cu mina, montate in zid 8,019
7122050013400 Zidar h-om 0,2200 36,45 8,019
2811236306222 Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata buc 1,0000 120,00 120,000
2874207327005 Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 kg 0,1500 15,00 2,250
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,5000 1,45 0,725
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 12,00 0,120
1.3. Ferestrele
18 RpCR29A Curatarea vopselei vechi cu pensula 20,384
m2
8,384
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,2300 36,45 8,384
2430226109307 Diluant decapant kg 0,5000 12,00 6,000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,4000 15,00 6,000
19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la 4,494
ferestre m2
1,094
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 36,45 1,094
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,300
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,00 0,100
20 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 77,998
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
m2
mortarului. 44,469
7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 36,45 44,469
2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 4,50 32,130
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 0,00 0,000
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 12,00 0,948
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 28,21 0,451
21 RpCJ27C Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de 16,062
sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu m2
aracet inclusiv stratul de amorsaj 8,748
7122050013442 Tencuitor h-om 0,1900 36,45 6,925
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,823
2682132601861 Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 m2 1,1000 6,00 6,666
2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,1500 4,20 0,636
4100126202818 Apa m3 0,0003 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
22 CK18C Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu m 28,156

7,800
7422010060100 Timplar h-om 0,2600 30,00 7,800
2743123549025 Baghete din aluminiu m 1,0500 18,00 18,900
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0250 1,45 0,036
1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,0010 220,00 0,220
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,20 1,200
23 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 39,550
3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la m2
pereti si stilpi 24,057
7133010012100 Ipsosar h-om 0,6400 36,45 23,328
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 36,45 0,729
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 3,5000 4,00 14,000
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 0,00 0,000
2652102100713 Var pasta m3 0,0006 2 500,00 1,481
2664102102006 Mortar de ipsos (pt.informatie) m3 0,0033 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
24 RpCR08B Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza 25,656
de acetat de polivinil-vinacet, la interior si m2
exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent 13,851
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,3000 36,45 10,935
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0800 36,45 2,916
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,200
2430116104354 Vopsea vinarom de orice culoare kg 0,3000 36,45 10,935
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 0,00 0,000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0300 15,00 0,450
2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,0500 2,00 0,100
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 12,00 0,120
1.4. Usile
25 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 13,955
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2
13,955
7422010060100 Timplar h-om 0,2100 30,00 6,300
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 36,45 7,655
26 RpCP34A Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a 1 294,237
accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie,
beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un
m2
canat, cu suprafata sub 7 mp 36,814
7129200011200 Finisor MP h-om 0,9000 36,45 32,805
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1100 36,45 4,009
2030112939151 Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si m2 1,0000 1 200,00 1 212,000
accesoriile
2874115833870 Suruburi autofiletante buc 4,0000 0,85 3,434
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,5000 75,00 37,873
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1750 3,20 0,566
2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,6000 2,00 1,212
4011106202741 Energie electrica kw 1,0000 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0200 12,00 0,240
2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,1000 20,99 2,099
27 RpCJ06C Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, 37,903
driscuite, executate cu mortar de ciment-var m
marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm 30,618
latime
7122050013442 Tencuitor h-om 0,5100 36,45 18,590
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3300 36,45 12,028
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 1,2900 1,45 1,871
2652102100713 Var pasta m3 0,0014 2 500,00 3,438
2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0070 0,00 0,000
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0086 220,00 1,897
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0022 0,00 0,000
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0015 41,00 0,061
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0015 12,00 0,018
28 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la 4,494
usi m2
1,093
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 36,45 1,093
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,300
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,00 0,100
29 CK18C Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 28,156
m
7,800
7422010060100 Timplar h-om 0,2600 30,00 7,800
2743123549025 Baghete din aluminiu m 1,0500 18,00 18,900
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0250 1,45 0,036
1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,0010 220,00 0,220
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,20 1,200
30 RpCJ27C Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de 16,062
sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu m2
aracet inclusiv stratul de amorsaj 8,748
7122050013442 Tencuitor h-om 0,1900 36,45 6,926
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,823
2682132601861 Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 m2 1,1000 6,00 6,666
2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,1500 4,20 0,636
4100126202818 Apa m3 0,0003 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
31 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 39,632
3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la m2
pereti si stilpi 24,057
7133010012100 Ipsosar h-om 0,6400 36,45 23,328
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 36,45 0,729
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 3,5000 4,00 14,000
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 0,00 0,000
2652102100713 Var pasta m3 0,0006 2 500,00 1,563
2664102102006 Mortar de ipsos (pt.informatie) m3 0,0033 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 12,00 0,012
32 RpCR08B Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza 25,656
de acetat de polivinil-vinacet, la interior si m2
exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent 13,851
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,3000 36,45 10,935
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0800 36,45 2,916
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,200
2430116104354 Vopsea vinarom de orice culoare kg 0,3000 36,45 10,935
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 0,00 0,000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0300 15,00 0,450
2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,0500 2,00 0,100
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 12,00 0,120
1.5. Pardoselele
33 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 29,032
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2
28,432
7132040012700 Parchetar h-om 0,3900 36,45 14,216
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3900 36,45 14,216
4100126202818 Apa m3 0,0500 0,00 0,000
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0500 12,00 0,600
34 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 11,416
de ciment m2
10,936
7132040012700 Parchetar h-om 0,1500 36,45 5,468
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 5,468
4100126202818 Apa m3 0,0500 0,00 0,000
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0400 12,00 0,480
35 RpCK42E Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe 9,292
turnate pe loc sau prefabricate m
9,112
7132040012700 Parchetar h-om 0,1200 36,45 4,374
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1300 36,45 4,738
4100126202818 Apa m3 0,0150 0,00 0,000
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0150 12,00 0,180
36 RpCK41A Desfacerea pardoselilor din dusumele din 8,379
scindura, dulapi, etc m2
8,019
7132040012700 Parchetar h-om 0,1100 36,45 4,010
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1100 36,45 4,010
4100126202818 Apa m3 0,0300 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 12,00 0,360
37 RpCK31A1 Repararea pardoselilor din Cheramzit beton 96,139
k=0.8 simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in
cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp
m2
si de 8 cm grosime, driscuite sau rolate 35,867
7132030012600 Mozaicar h-om 0,9300 36,45 27,119
7123010010200 Betonist h-om 0,1500 36,45 4,374
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 4,374
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0650 220,00 11,437
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 30,4200 1,45 35,287
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 0,0600 220,00 10,563
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0140 0,00 0,000
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,1025 0,00 0,000
2952270003702 Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, h-ut 0,0060 41,20 0,198
actoianata electric
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0330 12,00 0,317
2952270003717 Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip h-ut 0,1000 30,87 2,470
"VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
38 RpCK31A Repararea pardoselilor din Cheramzit beton
k=0.8 simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in 91,764
cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare m2
de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau 31,493
rolate
7132030012600 Mozaicar h-om 0,9300 36,45 27,119
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 4,374
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0650 220,00 11,440
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 30,4200 1,45 35,287
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 0,0600 220,00 10,560
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0140 0,00 0,000
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,1025 0,00 0,000
2952270003702 Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, h-ut 0,0060 41,20 0,198
actoianata electric
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0330 12,00 0,317
2952270003717 Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip h-ut 0,1000 30,87 2,470
"VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
39 CG01E Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 83,720
3 cm grosime (sapa autonivelanta) m2
14,580
7132030012600 Mozaicar h-om 0,3500 36,45 12,757
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,822
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0270 220,00 5,940
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 15,0000 4,00 60,000
2414147318315 Disan - a cu 92 % substanta uscata kg 0,1600 18,50 2,960
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 0,00 0,000
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 12,00 0,240
40 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
202,427
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
m2
mai mare de 16 mp 47,385
7132040012700 Parchetar h-om 1,1500 36,45 41,917
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 5,468
2670112204051 Placi din laminat m2 1,0500 125,00 132,563
1111000100048 Strat sintetic m2 1,0500 8,00 8,484
2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 0,9000 15,00 13,635
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 12,00 0,360
41 CG17A1 Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau
hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60
cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv 282,249
stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3
cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de
m2
ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa 105,705
tare, executate intr-o singura forma si culoare in
incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
7132030012600 Mozaicar h-om 2,6100 36,45 95,134
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2900 36,45 10,571
2661112800700 Placi sau piscoturi de gresie m2 1,0300 140,00 144,202
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,0000 1,45 18,850
2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0330 0,00 0,000
2651122100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 kg 1,6000 1,45 2,320
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0420 220,00 9,239
2010407343982 Rumegus kg 0,0500 18,00 0,900
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 0,00 0,000
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0450 12,00 0,540
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0120 41,00 0,493
1.6. Lucrari diverse
42 TrI1AA01F3 Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 16,401
marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa t
sau teren, in auto, categoria 3 16,401
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4500 36,45 16,401
43 TrB01A1-2 Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, 28,797
asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, t
pe distanta de 20 m 28,797
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7900 36,45 28,797
44 TsI50C Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 21,271
distanta 3 km t
0,000
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0760 280,00 21,271
45 RpCO56C Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, m2 8,274
PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
8,274
7422010060100 Timplar h-om 0,1300 30,00 3,900
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1200 36,45 4,374
46 RpCU10A Demontarea sobelor din placi de teracota pentru 3,705
incalzit sau de bucatarie cu plita si cuptor inclusiv buc
curatarea si stivuirea placilor 3,645
7122010013050 Sobar h-om 0,0600 36,45 2,187
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0400 36,45 1,458
4100126202818 Apa m3 0,0020 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0050 12,00 0,060
47 RpCG29E Demolarea peretilor de zidarie din demolarea 237,880
zidariei refractare m3
236,924
7122050013400 Zidar h-om 0,4500 36,45 16,402
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 6,0500 36,45 220,522
4100126202818 Apa m3 0,0800 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0800 12,00 0,956
1.7. Lucrari santehnice
48 RpSC04A Demontarea unui cazan de baie, inclusiv 34,627
accesoriile buc
34,627
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,9500 36,45 34,627
49 RpSC01A Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 56,498
Cu recuperarea materialelor buc
56,498
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,5500 36,45 56,498
50 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 34,627
accesoriile cu recuperarea matarialelor buc
34,627
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,9500 36,45 34,627
51 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianta, 40,095
complet echipat CU RECUPERAREA buc
MATERIALELOR 40,095
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,1000 36,45 40,095
52 RpSC18A Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla
emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv 156,735
cu hidromasaj, avind teava de scurgere din buc
material plastic, montata pe picioare din 156,735
fonta(FARA COST)
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 4,3000 36,45 156,735
2875114200790 Cada de baie buc 1,0000 0,00 0,000
2875114203270 Ventil de scurgere buc 1,0000 0,00 0,000
2521216717052 Teava din material plastic dn =32 mm m 1,4000 0,00 0,000
1111000000018 Picior mic din fonta pentru cada de baie buc 4,0000 0,00 0,000
53 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, portelan 83,835
sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material plastic, montat pe
buc
piedestal (FARA COST) 83,835
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 2,3000 36,45 83,835
2622102438000 Lavoar buc 1,0000 0,00 0,000
2875114202800 Sifon pt.lavoar buc 1,0000 0,00 0,000
2875114203270 Ventil de scurgere buc 1,0000 0,00 0,000
2521216717050 Teava din material plastic m 0,3000 0,00 0,000
2875274203500 Consola pt.sustinere din fonta buc 2,0000 0,00 0,000
2622102453900 Piedestal din portelan sanitar buc 1,0000 0,00 0,000
54 RpSC24B1 Montarea vasului pentru closet, complet echipat,
din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 189,540
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu
rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau
buc
semiinaltime, avind sifonul interior tip P (FARA 189,540
COSR)
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 5,2000 36,45 189,540
2622102442760 Vas pt. closet cu sifon interior buc 1,0100 0,00 0,000
2622102452900 Rezervor de apa cu accesoriile sale buc 1,0000 0,00 0,000
2913134201561 Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" buc 1,0000 0,00 0,000
2913134201755 Robinet coltar, dn=3/8" buc 1,0000 0,00 0,000
2513307336203 Racord flexibil cu dn=3/8" mm buc 1,0000 0,00 0,000
2875116710000 Rama cu capac pt. closet buc 1,0000 0,00 0,000
2875114203800 Cot pt. vas de closet buc 1,0000 0,00 0,000
2521216717010 Teava din material plastic cu dn=110 mm m 0,5000 0,00 0,000
55 RpSD19A Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu 297,385
dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de buc
inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 47,385
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,3000 36,45 47,385
2913124201350 Baterie de perete pt. baie cu dus buc 1,0000 250,00 250,000
56 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru 153,900
lavoar sau spalator, indiferent de modul de
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind
buc
diametrul de 1/2" 72,900
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 2,0000 36,45 72,900
2913124201370 Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" buc 1,0000 65,00 65,000
2513307336204 Racord flexibil cu dn=1/2" buc 2,0000 8,00 16,000
57 RpSB13C Montarea tevii din material plastic pentru
54,440
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
montata aparent sau ingropat sub pardoseala,
m
avind diametrul de 50 mm 10,935
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3000 36,45 10,935
2521216720160 Teava din material plastic pentru canalizare m 1,0300 42,00 43,260
2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0040 25,20 0,101
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0120 12,00 0,144
58 RpSB13E Montarea tevii din material plastic pentru 57,656
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
montata aparent sau ingropat sub pardoseala,
m
avind diametrul de 110 mm 13,851
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3800 36,45 13,851
2521216720160 Teava din material plastic pentru canalizare m 1,0300 42,00 43,260
2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0150 25,20 0,369
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 12,00 0,176
59 RpSA19A Montarea tevii din material plastic imbinata prin 79,272
sudura prin polifuziune, la constructii industriale, m
avind diametrul de 16 mm 13,122
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3600 36,45 13,122
2521216717050 Teava din material plastic m 1,0200 50,00 51,000
2523156719430 Cot din material plastic buc 0,2000 12,00 2,400
2523156719450 Teu din material plastic buc 0,2100 30,00 6,300
2523156719400 Mufa din material plastic buc 0,0400 8,00 0,320
2523156719530 Racord drept M x Fe buc 1,0000 5,00 5,000
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 12,00 0,240
3220137315778 Decapant kg 0,0050 25,00 0,125
2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0,0020 13,50 0,027
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0205 36,00 0,738
60 RpSA19B Montarea tevii din material plastic imbinata prin 80,046
sudura prin polifuziune, la constructii industriale, m
avind diametrul de 20 mm 13,486
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3700 36,45 13,486
2521216717050 Teava din material plastic m 1,0200 50,00 51,000
2523156719430 Cot din material plastic buc 0,2000 12,00 2,400
2523156719450 Teu din material plastic buc 0,2100 30,00 6,300
2523156719460 Reductie din material plastic buc 0,0400 10,00 0,400
2523156719400 Mufa din material plastic buc 0,0400 8,00 0,320
2523156719530 Racord drept M x Fe buc 1,0000 5,00 5,000
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 12,00 0,240
3220137315778 Decapant kg 0,0050 25,00 0,125
2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0,0020 13,50 0,029
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0208 36,00 0,746
61 RpSA43B Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare
17,817
cu apa si gaze, din otel sau material plastic
montata prin incastrare, conductele avind
buc
diametrul de 3/4" 12,029
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3300 36,45 12,029
2875274204040 Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze buc 1,0000 5,00 5,000
2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0050 15,00 0,075
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 0,3100 1,45 0,450
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0012 220,00 0,264
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 0,00 0,000
62 RpSF07A Efectuarea probei de functionare si rezistenta a 3,645
instalatiei de apa calda executata din teava de
otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de
10 m
3/8"-2" 3,645
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1000 36,45 3,645
63 RpSF08A Efectuarea probei de etanseitate si functionare a
instalatiei de canalizare executata din conducte de 2,916
fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de
vinil, neplastifiata, tip usor sau din material
10 m
plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 2,916
pina la 100 mm inclusiv
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0800 36,45 2,916
64 RpSF08B Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 10 m 3,645
instalatiei de canalizare executata din conducte de
fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de
vinil, neplastifiata, tip usor sau din material

plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 3,645
peste 100 mm
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1000 36,45 3,645
1.8. Sistema de incalzire
65 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 5,832
m2
5,832
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0,1600 36,45 5,832
66 RpSA04A Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC)
neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, 2,187
la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, m
avind diametru de 12 mm - 50 mm CU 2,187
RECUPERAREA MATERIALELOR
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0600 36,45 2,187
67 RpIB02A Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 30,982
functionind cu apa calda (FARA COST) m2
30,982
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0,8500 36,45 30,982
2822115720000 Radiatoare din otel sau aluminiu m2 1,0100 0,00 0,000
2682117323463 Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm kg 0,0500 0,00 0,000
1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0220 0,00 0,000
2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0010 0,00 0,000
68 RpSA19F Montarea tevii din material plastic imbinata prin 78,612
sudura prin polifuziune, la constructii industriale, m
avind diametrul de 50 mm 18,225
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,5000 36,45 18,225
2521216717050 Teava din material plastic m 1,0200 50,00 51,000
2523156719430 Cot din material plastic buc 0,1200 12,00 1,440
2523156719450 Teu din material plastic buc 0,1900 30,00 5,700
2523156719460 Reductie din material plastic buc 0,0400 10,00 0,400
2523156719400 Mufa din material plastic buc 0,0400 8,00 0,320
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0250 12,00 0,298
3220137315778 Decapant kg 0,0060 25,00 0,150
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0300 36,00 1,080
69 RpSB14C Montarea piesei de legatura din material plastic 25,873
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de buc
cauciuc, avind diametrul de 50 mm 9,477
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2600 36,45 9,477
2523156721037 Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de buc 1,0000 16,00 16,000
dilatatie si reductie din material plastic pentru
canalizare
2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0100 25,20 0,252
2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0120 12,00 0,144
70 IzH21A Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren
spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 165,678
50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un m2
strat circumferinta conductei peste termoizolatie 31,712
pina la 20 cm
7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,8200 36,45 29,889
7134050013240 Izolator - termic h-om 0,0500 36,45 1,823
1111000100030 Cochilii polisteren spuma m2 1,0300 65,00 66,950
2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,2840 6,00 1,704
2320322600048 Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 1,3920 22,12 30,791
2682162605840 Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc kg 0,0260 25,00 0,650
2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,00046 2 500,00 1,250
2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S kg 0,9080 25,00 22,700
2340
2734113805815 Sirma zincata moale d = 1,25 mm kg 0,0460 13,50 0,621
1111000100035 Adeband de 50 mm latime nii 4065 m2 0,3430 25,00 8,575
2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,0250 29,02 0,726
71 RpCU06F Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, 105,705
in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 m
cm2 105,705
7122050013400 Zidar h-om 0,5000 36,45 18,225
9310060019922 Muncitor deservire h-om 2,4000 36,45 87,480
72 RpCU07E Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, 22,607
dupa instalatii sau consolidari m
12,029
7122050013400 Zidar h-om 0,2300 36,45 8,384
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 36,45 3,645
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 2,2500 4,00 9,000
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0005 220,00 0,113
2652102100713 Var pasta m3 0,0001 2 500,00 0,286
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0200 0,00 0,000
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0200 41,00 0,820
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0300 12,00 0,360
73 RpSF05A Efectuarea probei de etansare la presiune a 5,467
instalatiei de apa calda sau rece executata din
conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate
m
longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 5,467
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1500 36,45 5,467
1.9. Coridorul
74 RpCK41A Desfacerea pardoselilor din dusumele din 8,380
scindura, dulapi, etc m2
8,020
7132040012700 Parchetar h-om 0,1100 36,45 4,010
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1100 36,45 4,010
4100126202818 Apa m3 0,0300 0,00 0,000
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 12,00 0,360
75 RpCK07A1 Umpluturi in straturi compactate mecanic, 299,045
executate cu argile m3
55,045
9312040019600 Sapator h-om 1,0600 36,45 38,637
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4500 36,45 16,407
1420202205501 Argila comuna pentru constructii m3 1,1000 220,00 242,000
4100126202818 Apa m3 0,1000 0,00 0,000
2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP h-ut 0,0800 25,00 2,000
76 TsC54C Strat de fundatie din pietris gros 50mm 469,717
m3
36,095
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 36,45 36,095
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 220,00 252,941
4100126202818 Apa m3 0,1000 0,00 0,000
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina h-ut 0,2100 300,00 63,081
la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 280,00 117,600
77 RpCK31A Repararea pardoselilor din CHETAMZIT beton
k=0.8 simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in 91,764
cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare m2
de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau 31,493
rolate
7132030012600 Mozaicar h-om 0,9300 36,45 27,119
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 4,374
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0650 220,00 11,440
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 30,4200 1,45 35,287
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 0,0600 220,00 10,560
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0140 0,00 0,000
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,1025 0,00 0,000
2952270003702 Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, h-ut 0,0060 41,20 0,198
actoianata electric
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0330 12,00 0,317
2952270003717 Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip h-ut 0,1000 30,87 2,470
"VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
78 CG01E Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 83,717
3 cm grosime (sapa autonivelanta) m2
14,580
7132030012600 Mozaicar h-om 0,3500 36,45 12,757
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 36,45 1,823
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0270 220,00 5,937
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 15,0000 4,00 60,000
2414147318315 Disan - a cu 92 % substanta uscata kg 0,1600 18,50 2,960
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 0,00 0,000
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 12,00 0,240
79 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 202,427
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
m2
mai mare de 16 mp 47,385
7132040012700 Parchetar h-om 1,1500 36,45 41,917
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 36,45 5,467
2670112204051 Placi din laminat m2 1,0500 125,00 132,563
1111000100048 Strat sintetic m2 1,0500 8,00 8,484
2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 0,9000 15,00 13,635
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 12,00 0,360
1.10. Scarile exterioare
80 RpCB18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace m3 228,185
mecanice, beton simplu
124,659
7123010010200 Betonist h-om 2,1000 36,45 76,545
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,3200 36,45 48,114
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0500 0,00 0,000
2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit h-ut 0,2900 320,00 92,800
4,0 - 5,9 mc/min
2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,2900 30,78 8,926
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,1500 12,00 1,800
81 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din
69,720
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru
turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv
m2
sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 43,740
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 36,45 7,290
7124010010700 Dulgher h-om 1,0000 36,45 36,450
2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0050 1,00 0,005
2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,3000 1,00 0,300
2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,3000 2,00 0,600
2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0300 25,00 0,750
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,0500 13,50 0,675
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0250 12,00 0,300
2020212928347 Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 0,1300 65,00 8,450
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0010 3 350,00 3,350
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0010 3 350,00 3,350
2320187315789 Decofrol kg 0,1200 15,00 1,800
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0200 320,00 6,400
82 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 14,790
egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea kg
plaselor pina la 3 kg/mp 1,640
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0400 36,45 1,458
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 36,45 0,182
2873122004100 Plase sudate kg 1,0100 12,50 12,625
2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 9,50 0,047
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 13,50 0,135
2010237318750 Distantieri buc 0,3000 0,50 0,150
2922140007000 Macara h-ut 0,0006 320,00 0,192
83 CA04B3 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu
1 133,574
betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
m3
la inaltimi pina la 35 m inclusiv 240,570
7123010010200 Betonist h-om 6,1500 36,45 224,167
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4500 36,45 16,403
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 303,0000 1,45 452,531
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7460 220,00 169,040
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,6850 220,00 155,240
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,3300 0,00 0,000
29522700037002 Betoniera de 250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 41,20 13,394
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 22,00 13,200
2922140007000 Macara h-ut 0,2800 320,00 89,600
84 CH06A Mina curenta metalica montata pe suporti de 15
cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m 90,491
prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de m
caramida sau parapet de beton, confectionata din 32,805
teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
7214240021810 Lacatus CM h-om 0,9000 36,45 32,805
2812106305714 Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel m 1,0000 50,00 50,000
laminat (inclusiv suportii)
4011106202741 Energie electrica kw 0,1000 0,00 0,000
2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,0600 36,00 2,160
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,7000 1,45 1,015
2430126103294 Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0250 36,45 0,911
1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,2000 18,00 3,600
85 CH04A Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la
scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 305,385
cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe m2
strat suport de 2 cm grosime, din mortar de 200,475
ciment marca M 100-T
7132030012600 Mozaicar h-om 5,3000 36,45 193,185
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 36,45 7,290
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,2000 1,45 19,140
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0220 220,00 4,840
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 0,00 0,000
2681116001317 Piatra de frecat kg 0,2500 5,00 1,250
2010407343982 Rumegus kg 1,0000 18,00 18,000
1412122204870 Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm kg 15,3000 4,00 61,200
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0400 12,00 0,480
2. Sistema de iluminare
86 RpEA01A1 Montarea tuburilor de protectie din policlorura de 38,628
vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru
m
montarea tuburilor IP-PVC ingropate 16,767
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,4600 36,45 16,767
2521216704235 Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP m 1,0200 16,00 17,136
2875274021004 Curbe, coturi, PVC la 90 grd. buc 0,2000 9,00 1,890
2523156713500 Mufa din PVC, tip G, buc 0,1500 8,00 1,260
2811236311006 Doze de ramificatie buc 0,1500 10,00 1,575
87 RpEB03C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC,
simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din 22,097
cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv m
dozele, legaturile in doze si executarea santului in 8,383
tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,2300 36,45 8,383
1111000100033 Cordoane de cupru m 1,0500 10,00 10,868
2811236311004 Doze ramificatie d=13 mm buc 0,2000 10,00 2,070
2875276311724 Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm buc 0,2500 3,00 0,776
88 RpEB03D Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC,
simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din 22,826
cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv m
dozele, legaturile in doze si executarea santului in 9,113
tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,2500 36,45 9,113
1111000100033 Cordoane de cupru m 1,0500 10,00 10,867
2811236311004 Doze ramificatie d=13 mm buc 0,2000 10,00 2,070
2875276311724 Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm buc 0,2500 3,00 0,776
89 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 69,868
monopolar 25 A- simbol 3129 N buc
23,692
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6500 36,45 23,692
1111000100020 Intrerupator buc 1,0000 45,00 45,000
2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,30 0,600
2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, buc 2,0000 0,25 0,500
alama
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 15,00 0,075
90 RpEE15D Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla 97,934
tip I-simbol 0238 buc
51,759
7137010011520 Electrician in constructii h-om 1,4200 36,45 51,759
1111000100020 Intrerupator buc 1,0000 45,00 45,000
2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,30 0,600
2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, buc 2,0000 0,25 0,500
alama
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 15,00 0,075
91 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 59,694
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica buc
sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 11,300
aparent pe dibluri din lemn sau plastic
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3100 36,45 11,300
2746167335100 Priza buc 1,0200 35,00 35,700
2811236311002 Doze pentru aparate buc 1,0000 10,00 10,000
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0050 4,00 0,020
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 15,00 0,075
2051142950700 Dibluri buc 2,0000 0,50 1,000
2874115836777 Surub cap inecat crestat L 3 x 40 buc 2,0000 0,80 1,600
92 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
142,104
lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de
sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe
buc
tuburi 55,404
7137010011520 Electrician in constructii h-om 1,5200 36,45 55,404
2875274400501 Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. buc 1,0000 85,00 86,700
componente
93 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau 121,486
de perete, complet echipate buc
10,206
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,2800 36,45 10,206
2875274400501 Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. buc 1,0000 85,00 88,400
componente
3162165107229 Baldachin metalic de mascare legatura buc 1,0000 10,00 10,400
2875272700047 Cirlig de plafon pentru corp iluminat buc 1,0000 12,00 12,480
94 RpEF22A Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu buc 28,802
halogen : tub halogen 220 V-100 W
2,552
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,0700 36,45 2,552
2523156701804 Tuburi halogen buc 1,0500 25,00 26,250
95 RpEF12A Montarea lampilor (becurilor), tip: cu 29,895
incandescenta buc
3,645
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,1000 36,45 3,645
3150145100143 Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de buc 1,0500 25,00 26,250
mercur
96 RpEJ06B Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 45,337
de iluminat buc
27,337
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,7500 36,45 27,337
3120215536602 Sigurante fuzibile 125 A (patron) buc 1,5000 12,00 18,000
97 RpEJ06C Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri 25,849
de iluminat buc
22,599
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6200 36,45 22,599
3150155102334 Tuburi flourescente 60 W buc 0,1000 6,00 0,600
3120355106598 Starter 40 W buc 0,2000 5,00 1,000
3140217305033 Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420- buc 0,3300 5,00 1,650
165x103x72 mm
98 RpEG05C Montarea tablourilor de distributie electrica 105,522
pentru apartamente, inclusiv racordarea la buc
instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor 38,273
7137010011520 Electrician in constructii h-om 1,0500 36,45 38,273
2682162303083 Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata buc 1,0000 60,00 60,000
asamblat, fara contor
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,4000 4,00 1,600
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0300 15,00 0,450
2051142950700 Dibluri buc 4,0000 0,50 2,000
2874115836777 Surub cap inecat crestat L 3 x 40 buc 4,0000 0,80 3,200
99 RpEE15B Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 72,419
monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N buc
26,244
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,7200 36,45 26,244
1111000100020 Intrerupator buc 1,0000 45,00 45,000
2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,30 0,600
2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, buc 2,0000 0,25 0,500
alama
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 15,00 0,075
INTOCMIT APROBAT:
Antreprenor Investitor
SRL "BioEnerg Construct"
______________________________________________ __________________________________________________
(funcia, semntura, numele, prenumele) (funcia, semntura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

S-ar putea să vă placă și