Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, or. Şoldăneşti

„APROBAT” ________________
____________________, director
___________________________ 2017

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la geografie pentru clasa a VII-a
Anul de studii 2017– 2018
Profesor: Garabajiu Teodor, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 19 34
Lucrări practice 1 1 2
Numărul de evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului disciplinar modernizat 2010.


Manualul de bază: Clasa a VII-a, N. Odoleanu, ş.a., Geografia continentelor şi oceanelor, Chişinău, ed. ARC, 2012.

.„COORDONAT” ____________________
____________________, director-adjunct
___________________________________ 2017
Examinat și aprobat la ședința Comisiei Metodice
Proces verbal nr. ___ din ___________________
Șef al Comisiei Metodice ___________________

1 |Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


Unităţi de Nr. de Data Note
Competenţe specifice Subcompetenţe Unităţi de conţinut Noţiuni-cheie Denumiri geografice
învăţare ore
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea corectă 1. Poziţia fizico-geografică şi Extremităţi: c. Murchison, c. Mariato,
c. Prinţului de Wales, c. Saint Charles.
specifici în prezentarea şi în limba maternă cu evoluţia cunoaşterii Strîmtori: Bering. 07.09
explicarea informaţiei utilizarea adecvată a continentului America de Peninsule: Florida, California, Labrador. 1
geografice. termenilor geografici. Nord
7. Raportarea Evaluare iniţială
conţinuturilor geografice 2. Examinarea hărţii la 2. Unităţile structurale,
1 14.09
la un suport cartografic şi caracterizarea poziţiei evoluţia geologică şi
grafic. Citirea şi fizico-geografice a substanţele minerale utile.
interpretarea hărţii continentelor. 3. Relieful Americii de Nord Vulcani: Popocatepetl.
Munţi: Appalaşi, Coastei, Cascadelor,
geografice. Fiord Stîncoşi, Mackenzie, Brooks, Sierra
5. Identificarea relaţiilor 3. Utilizarea posterului, Morene Nevada. 1 21.09
dintre componente, proiectului şi a altor Podişuri: Laurenţian, Preriilor, Colorado,
fenomene şi procese metode complexe la Marelui Bazin.
Cîmpii: Marile Cîmpii, Cîmpiile Centrale.
AMERICA DE NORD

naturale. Formarea caracterizarea


comportamentului în particularităţilor 4. Aplicaţie practică nr. 1:
raport cu natura pe baza componentelor naturii „Descrierea unei unităţi de 1 28.09
cunoaşterii relaţiei cauză continentelor. relief”
– efect. 5. Caracterizarea generală a Factori climatogeni
ORE

Alizee 1 05.10
8. Aprecierea aspectelor 4.Argumentarea climei Tornade
sociale, civice şi culturale relaţiilor dintre
10

6. Zonele climatice ale


ale spaţiului geografic la componentele naturii; Americii de Nord Regiune climatică 12.10
nivel local, regional şi
mondial. 5. Aprecierea gradului
de asigurare cu resurse 7. Apele de suprafaţă ale Regim hidrologic Rîuri: Mississippi cu Missouri, Colorado,
Căderea rîului Mackenzie, Yukon.
I.

naturale pentru fiecare Americii de Nord


Cumpăna apelor Lacuri: Marile Lacuri, Marele Lac Sărat,
Lac natural Marele Lac al Ursului. 1 19.10
continent.
Deltă

6. Rezolvarea
8. Zonele naturale ale Zonalitate de altitudine
problemelor, a Parc natural
Americii de Nord 1 26.10
situaţiilor probleme, ce Rezervaţie naturală.
ţin de explicarea
fenomenelor şi 9. Populaţia şi statele Mulatru
Metis
proceselor naturii Zambos 1 09.11
continentelor.

7 . Respectarea culturii 10. Evaluare sumativă: „America de Nord”


1 16.11
popoarelor lumii.

2 |Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


2. Formarea abilităţilor 1. Comunicarea corectă 11. Poziţia fizico-geografică Extremităţi: c. Roca, c. Celiuskin, c. Piai, c.
Dejnev.
de comunicare corectă, în limba maternă cu a Eurasiei Insule: Novaia Zemlea, Islanda, Sahalin.
constructivă în limba utilizarea adecvată a Peninsule: Kola, Iberică, Apenină, Crimeea, 1 23.11
maternă. termenilor geografici. India, Indochina.
7. Raportarea Strîmtori: Gibraltar, Bosfor, Dardanele.
conţinuturilor geografice 2. Examinarea hărţii la 12. Evoluţia cunoaşterii
1 30.11
la un suport cartografic caracterizarea poziţiei continentului
şi grafic. Citirea şi fizico-geografice a 13. Unităţile structurale, Vulcani: Kliucev, Fuji, Apo, Krakatau.
interpretarea hărţii continentelor. evoluţia geologică şi 1 07.12
geografice. substanţele minerale utile
5. Identificarea relaţiilor 3. Utilizarea posterului, 14. Relieful Eurasiei Munţi: Alpi, Apenini, Dinarici, Carpaţi,
Caucaz, Zagros, Pamir, Himalaya cu
dintre componente, proiectului şi a altor vf.Everest, Verhoiansk, Tian-Shan.
fenomene şi procese metode complexe la Podişuri: Transilvaniei, Volînic, Podolic,
naturale. Formarea caracterizarea Estuar Masivul Central, Central Rus, Valdai, Siberiei
Deltă Centrale, Deccan.
comportamentului în particularităţilor Fiord 1 14.12
Cîmpii: Română, Padului, Europei de Est,
raport cu natura pe baza componentelor naturii Morene Niprului, Germano-Polonă, Bazinul Londrei,
cunoaşterii relaţiei cauză continentelor. Bazinul Parisului, Mesopotamiei, Indo-
– efect. Gangetică, Marea Cîmpie Chineză, Siberiei de
4. Explicarea 4.Argumentarea relaţiilor Vest.
EURASIA

fenomenelor şi dintre componentele 15. Relieful Eurasiei


proceselor specifice naturii; 1 21.12
(continuare)
17 ORE

mediului la nivel local, 16. Caracterizarea generală Factori climatogeni


regional şi global. 5. Aprecierea gradului de 1 11.01
a climei Muson
8. Aprecierea aspectelor asigurare cu resurse 17. Zonele climatice Regiune climatică 1 18.01
II.

sociale, civice şi naturale pentru fiecare 18. Zonele climatice


culturale ale spaţiului continent. 1 25.01
(continuare)
geografic la nivel local, 19. Aplicaţie practică nr. 2:
regional şi mondial. 6. Rezolvarea „Descrierea unei zone 1 01.02
problemelor, a situaţiilor climatice”
probleme, ce ţin de 20. Apele de suprafaţă. Regim hidrologic Rîuri: Volga, Dunărea, Ural, Nipru, Peciora,
explicarea fenomenelor Rîurile Căderea rîului Nistru, Rin, Enisei (cu Angara), Obi (cu Irtîş),
şi proceselor naturii Cumpăna apelor Lena, Huang He, Mekong, Amur.
Lacuri: Balaton, Sf. Ana, Ladoga, Onega, 1 08.02
continentelor. Marea Caspică, Aral, Baikal, Balhaş, Issîk-
Kul, Marea Moartă.
7 . Respectarea culturii 21. Lacurile, gheţarii şi Lac natural
popoarelor lumii mlaştinile Lac de acumulare 1 15.02
Mlaştină
22-24. Zonele naturale Zonalitate de altitudine
Parc natural 3 22.02
Rezervaţie naturală
25. Populaţia Eurasiei 1 01.03
26. Statele şi activitatea
1 15.03
populaţiei
27. Evaluare sumativă: „Eurasia” 1 22.03

3 |Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea corectă 28. Oceanul Arctic Mări: Groenlandei, Norvegiei, Barents, Albă,
Kara, Laptev, Siberiei de Est.
specifici în prezentarea în limba maternă cu 1 29.03
Insule: Groenlanda, Novaia Zemlea.
şi explicarea informaţiei utilizarea adecvată a Fosa: Groenlandei.
geografice. termenilor geografici. 29. Oceanul Atlantic. Poziţia Mări: Nordului, Norvegiei, Caraibilor.
Golfuri: Mexic, Biscaya.
OCEANELOR

fizico-geografică. Relieful
7. Raportarea 8. Citirea şi interpretarea Strîmtori: Davis. 1 05.04
bazinului oceanic. Insule: Antile Mari.
conţinuturilor geografice hărţii la caracterizarea Fose: Puerto Rico
la un suport cartografic oceanelor. 30. Clima, apele şi lumea
şi grafic. Citirea şi 1 19.04
organică.
interpretarea hărţii 31. Oceanul Pacific. Poziţia Mări: Ohotsk, Japoniei, Chinei de Est, Chinei
CARACTERIZAREA

geografice. fizico-geografică, relieful de Sud.


7 ORE

Strîmtori: Bering, Drake.


bazinului oceanic Insule: Arhipelagul Indonezian, Filipine. 1 26.04
4. Explicarea Fose: Marianelor, Filipinelor.
fenomenelor şi Dorsale: Pacificului.
proceselor specifice 32. Clima, apele şi lumea
mediului la nivel local, 1 03.10
organică
regional şi global. 33. Importanţa economică şi
1 10.05
problemele ecologice
III.

10. Accesarea 34. Evaluare sumativă: „Caracterizarea oceanelor” 1 17.05


informaţiilor cu caracter 35. Lecţie de generalizare 1 24.05
geografic prin
intermediul serviciilor
electronice de bază.

4 |Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II

S-ar putea să vă placă și