Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume: .......................................

Clasa: a VIII – a

TEST DE EVALUARE
Se acordă 10 puncte din oficiu, dintr-un total de 100 de puncte.

Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

I. Alegeți varianta corectă: (4x5p=20p)


1. Dimitrie Cantemir a incheiat alianta in anul 1711 cu:
a. Austria; b. Prusia; c. Rusia; d. Turcia;
2. Petru Maior a fost relatat in operele sale romanitatea romanilor , acesta fiind din:
a. Moldova; b. Transilvania; c. Tara Romaneasca; d. Banat;
3. Revoluția, condusă de Tudor Vladimirescu, a început în data de:
a. Ianuarie 1848; b. Ianuarie 1821; c. Mai 1856; d. Septembrie 1832;
4. Domnitorii fanarioti proveneu din:
a. Fanar; b. Paris; c. Iasi; d. Bucuresti;
5.
II. Completați spațiile libere cu cuvinte, astfel încât afirmația să fie veridică:
(4x5p=20p)
1. In anul 1711 domn al Moldovei era...............
2. Documentul intocmit de Ioan Inochentie Micu Klein s-a numit...................................
3. Gheorghe Sincai a fost reprezentant al Scolii..........................................
4. Din unirea Bisericii ortodoxe cu Biserica Romei a rezultat
religia/Biserica ..........

III. Asociați elementelei coloanei A cu elementele coloanei B: (4x5p=20p)

A B

1711 Revoluția lui Tudor Vladimirescu

1716 Scarlat Callimachi

1821 fanariotismul în Moldova

Codul Callimachi fanariotismul în Țara Românească

IV. Referitor la regimul fanariot prezentați:


-2 aspecte politice
- 2 aspecte economice
- 2 aspecte administrative (30p)