Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa VII B,A

Data-03.11.22, 05.11.22

Tema:Legea pe înțelesul tuturor

Competențe specifice și descriptori:

Competență Descriptori de competență


Valori
Valorizarea demnității Apără ideea că drepturile omului sunt necesare pentru ca fiecare fiinţă
umane și a drepturilor umană să poată trăi cu demnitate.
omului
Exprimă părerea că toate legile trebuie să fie compatibile cu standardele
şi normele internaţionale privind drepturile omului.
Valorizarea Susţine că legile echitabile şi drepte trebuie întotdeauna respectate şi
democrației, justiției, urmate.
echității, egalității și a
statului de drept
Deschidere pentru Îi place să aibă discuţii cu oameni ale căror idei şi valori sunt diferite de
diferențele culturale și ale sale.
pentru alte convingeri,
practici și viziuni
asupra lumii
Atitudini
Respect Exprimă respect faţă de alte persoane, ca fiinţe umane egale.

Exprimă respect pentru diferite opinii sau idei, atâta timp cât acestea nu
încalcă drepturile omului.
Spirit civic Exprimă acceptare a obligaţiilor pe care le presupune apartenenţa la o
comunitate.
Responsabilitate Dacă răneşte sentimentele unei persoane, îşi cere scuze.

Autoeficacitate Dă dovadă de încredere în ceea ce privește luarea deciziilor.


Toleranța ambiguității Exprimă dorinţa ca propriile idei şi valori să fie puse la îndoială.
Abilități
Abilități de învățare Poate integra cunoștințe din diferite materii/domenii de învăţare.
autonomă
Caută să clarifice noile informaţii, întrebând alte persoane, atunci când e
nevoie.
Abilități analitice și Poate analiza rezultatele probabile ale fiecărei soluţii posibile la o
de
problemă.
gândire critică
Abilități de ascultare Poate asculta în mod eficace, pentru a descifra sensurile şi intenţiile altei
și
persoane.
observare
Abilități lingvistice, Le cere vorbitorilor să repete ce au spus, dacă nu îi este clar.
comunicativ
e și
plurilingve
Abilități de cooperare Are spirit de echipă în cadrul unui grup.
Acceptă responsabilitatea comună pentru munca în colaborare.
Cunoștințe și înțelegere critică
Cunoștințe și Poate reflecta în mod critic asupra propriilor valori şi credințe.
înțelegere critică
privind propria
persoană
Cunoștințe și Poate explica înţelesul unor concepte politice de bază, incluzând
înțelegere critică democraţia, libertatea, cetăţenia, drepturile şi responsabilităţile.
privind lumea Poate explica înţelesul unor concepte juridice de bază, incluzând justiţia,
egalitatea, nevoia de legi şi regulamente şi statul de drept.

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției, elevul/eleva va fi capabil/ă:


O1 – să reflecteze critic asupra atitudinilor și credințelor personale cu privire la justiție, lege,
egalitate, stat de drept;
O2 – să identifice factorii care determină ca o lege să fie bună;
O3 – să analizeze legile din perspectiva compatibilității cu standardele şi normele internaţionale
privind drepturile omului;
O4 – să susţină/pledeze pentru legi echitabile şi drepte, care trebuie întotdeauna respectate şi
urmate.

Strategii didactice:
 Forme de organizare a grupului de elevi/eleve: frontală, în grupuri mici, în grupuri
mari.
 Metode și procedee didactice: discuția ghidată în baza experienței personale, analiza
situațiilor imaginare, gruparea ideilor după criterii.

Surse: A trăi în democrație (https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-3/


Demersul didactic:
1. Invit elevii/elevele să-și amintească și, la dorință, să relateze pe scurt când au fost ultima dată
în contact cu legea: o situație concretă, câți ani aveau, cum s-au simțit și cum au acționat în
acea situație (5-7 min.).

2. Moderez o discuție cu toată clasa, pentru a găsi împreună răspunsuri la următoarele și la alte
întrebări (10 min.):
 La ce ne folosesc legile? Din ce cauză au fost inventate?
 Ce stă la baza legilor?
 Cine face legile?
 Cum sunt făcute legile?
 Cine sunt persoanele implicate în elaborarea legilor?
 Ce cred oamenii din jurul vostru despre legi?
 Care este crezul vostru referitor la lege?

Anunt elevilor/elevelor că, în continuare, voi citi câteva legi imaginare, iar ei urmează să spună
dacă acestea sunt bune sau rele. Elevii/elevele care ridică mâna dreapta consideră că este o lege
bună, iar cei/cele care nu ridică mâna dreapta consideră că este o lege rea. Iată câteva exemple de
legi care pot fi citite-(10-12 min.): Se cere ca doi/două-trei elevi/eleve să-și argumenteze
deciziile: din ce cauză considerați că este o lege bună sau rea? La această etapă, nu trebuie
comentate punctele de vedere ale elevilor/elevelor.

3. Lucru in grupuri (15-20 min.)

 Toți cetățenii trebuie să urmeze aceeași religie.


 Toți cetățenii trebuie să contribuie la protecția mediului.
 Toată populația trebuie să mănânce hrană vegetariană, ca să fie sănătoasă.
 Cetățenii decid ei înșiși pe care parte a drumului să conducă mijloacele de transport.
 Femeile ar trebui plătite la fel ca și bărbații.
Varianta 1.
Repartizez elevii/elevele în grupuri mici, de câte patru-cinci persoane, și cereți-le să identifice
trei-patru factori/criterii care fac ca o lege să fie bună. Grupurile prezintă factorii și profesorul,
împreună cu clasa, face o listă comună a acestor factori (15 min.).
Ghidez analiza ideilor din grupurile mici spre aceste criterii-cheie, care pot fi aplicate legilor şi
care ajută ca acestea să devină legi bune. Criteriile-cheie includ:
 corectitudinea – justiţie şi egalitate; de exemplu, salariu egal pentru femei şi bărbaţi;
 utilitatea – societatea să funcţioneze fără probleme; de exemplu, legile privind şofatul,
pentru a face drumurile mai sigure;
 binele comun – nu susține doar interesele unor grupuri speciale, cum ar fi cele cu venituri
mari;
 punerea în aplicare – majoritatea sunt dispuşi/se să le respecte, poliţia fiind în drept să îi
identifice pe cei care le încalcă;
 simplitatea – uşor de înţeles şi de respectat, nu prea complicate.

Varianta 2.
Ghidez analiza ideilor din grupurile mici spre aceste criterii-cheie, care pot fi aplicate legilor şi
care ajută ca acestea să devină legi bune. Criteriile-cheie includ:
 corectitudinea – justiţie şi egalitate; de exemplu, salariu egal pentru femei şi bărbaţi;
 utilitatea – societatea să funcţioneze fără probleme; de exemplu, legile privind şofatul,
pentru a face drumurile mai sigure;
 binele comun – nu susține doar interesele unor grupuri speciale, cum ar fi cele cu venituri
mari;
 punerea în aplicare – majoritatea sunt dispuşi/se să le respecte, poliţia fiind în drept să îi
identifice pe cei care le încalcă;
 simplitatea – uşor de înţeles şi de respectat, nu prea complicate.

Extindere:
Solicit elevilor/elevelor, individual sau în perechi/grupuri mici, să propună o nouă lege, pentru o temă, la alegerea lor, şi să
pregătească cel mult trei argumente pentru introducerea acesteia
Extindere:
Solicitați elevilor/elevelor, individual sau în perechi/grupuri mici, să propună o nouă lege, pentru o temă, la alegerea lor, şi
să pregătească cel mult trei argumente pentru introducerea acesteia
Repartizați elevii/elevele în grupuri mici, de câte patru-cinci persoane. Fiecare
grup are sarcina de a prezenta ce înseamnă (pentru grup) o lege:
1. corectă;
2. utilă;
3. pentru binele tuturor;
4. posibil de aplicat de către poliție sau de către alte instituții;
5. simplu de înțeles și de respectat.

Fiecare grup prezintă concluziile rezultate în urma discuției. Se începe cu primul


criteriu – corectitudinea legii. După ce prezintă primul grup, celelalte grupuri
sunt invitate să spună dacă au ceva de completat sau dacă au opinii divergente,
apoi grupul al doilea va prezenta al doilea criteriu ș.a.m.d.

Extindere:
Solicitați elevilor/elevelor, individual sau în perechi/grupuri mici, să propună o nouă lege, pentru
o temă, la alegerea lor, şi să pregătească cel mult trei argumente pentru introducerea acesteia