Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ______________________ ________________

Test de evaluare: “S-au aurit a toamnă pădurile...”


Comunicarea în imagini. Substantivul

1. Citește textul și scoate ideea principală.


S-au aurit a toamnă pădurile cu arborii tineri, ale Ipoteştilor...
Se aud sunete îndepărtate… Ciocănitorile ? Nu, gospodarii bat nucii cu prăjini lungi şi cad în fânul
proaspăt frunzele rupte. Şi cad nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite. Must amar curge în
pământ. Se face poteca amară. Mihai are mâinile pline cu nuci. Degetele lui sunt negre.

_______________________________________________________________________________________________
2. Subliniază substantivele din text.

3. Dă câte un exemplu de substantiv care denumește fiinte, lucruri, fenomene ale naturii, însușiri, stări
sufletești și acțiuni si analizează-le în tabel:

Substantivul Felul Genul Numărul

ființe
lucruri
fenomene
însușiri
stări sufletești
acțiuni

4. Scoate din text șase substantive la numărul plural și trece-le la singular.


_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5. Transformati adjectivele în substantive:


lemnos - ______________ ; priceput - ____________________ ; auriu - ___________________;

6. Transformă verbele în substantive:


a bate - ___________________; a îmbrăca - ____________________; a desena - ____________________;

7. Transcrie textul următor trecând substantivele subliniate la numărul plural. Atenţie: schimbă
corespunzător şi forma altor cuvinte, acolo unde e cazul, pentru ca textul să fie corect şi logic!
Copilul s-a urcat în trenul care pleca spre Braşov. Pe coridor era un călător. Băiatul ducea un geamantan cât el
de mare. Din cauza bagajului, nu putea înainta spre compartiment.
- Domnule, a spus băiatul, vă rog să-mi faceţi loc! Mulţumesc!

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
8. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul toamna să îndeplinească funcţia de:

a) subiect; _______________________________________________________________________
b) parte secundară care determină un substantiv; ________________________________________________________
c) parte secundară care determină un verb. _____________________________________________________________

9. Completaţi enunţurile cu nu-l sau n-o:


 Mama _______ ceartă pe Mihaela pentru că a luat o notă mică la test.
 Învăţătorul ________ ia pe Tiberiu la concursul de şah.
 Băiatul _______ priveşte, nici_______ întreabă pe colega lui de bancă. Oricum,aceasta _______ vede ce face,
fiindcă vrea să termine prima lucrarea.

10. Priviți imaginile următoare. Dați un titlu fiecărei imagini. Alcătuiți planul de idei. Redactați o
compunere după acest plan. Dați un titlu compunerii voastre.

1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________

______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Înv. Pavel Vasila – Test de evaluare la Lb. si literature română, cls. a IV-a pag. 2
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________