Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA


Clubul Copiilor si Elevilor Radauti, Jud. Suceava
Nr. ... din .... octombrie 2022
I N V I T A Ţ I E

Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi, jud. Suceava vă invită să luaţi parte la Concursul
Naţional de Pictură „Obiceiurile de iarnă în imaginaţia copiilor” – Ediţia a XX-a, ce se va
desfăşura în perioada 1 decembrie 2022 – 30 ianuarie 2023.

REGULAMENT:

Scop: - Promovarea obiceiurilor şi datinilor populare ocazionate de Sărbătorile de iarnă


prin picturi şi desene ale copiilor.
Obiective: - Descoperirea şi promovarea tinerelor talente în domeniul picturii;
- Încurajarea şi îndrumarea copiilor spre cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor populare:
- Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi creativităţii artistice;
- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic.

 Grup ţintă: - Elevi de la cercurile de desen-pictură din Palatele şi Cluburile Copiilor din
judeţul Suceava şi din ţară
- Elevi și preșcolari de la școlile și grădinițele partenere din judeţul Suceava şi din ţară

 Desfăşurarea concursului:
Categorii de vârstă:
 preşcolari;
 elevi cl. Preg -II;
 elevi cl. III-IV;
 elevi cl. V-VI;
 elevi cl. VII-VIII
- elevi cl IX - XII
Fiecare lucrare pentru concurs va avea menţionat pe verso următoarele:
Titlul lucrării; -
Numele şi prenumele autorului; -
Clasa;
Instituția de învățământ
Adresa instituției de învățământ
Localitatea;Judeţul;
Profesor îndrumător.
E-mail prof. îndrumător

Calendarul concursului:
Lucrările - format A3 sau A 4 - vor fi trimise pe adresa: Clubul Copiilor Rădăuţi, str.
Calea Bucovinei, nr.9, 725 400 Rădăuţi, jud. Suceava, până pe data de 15 ianuarie 2022,
alături de acordul de parteneriat și fișa de înscriere
CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!!
Lucrările vor fi jurizate de artişti plastici şi specialişti în domeniul artelor plastice de la
nivelul municipiului şi judeţului.
Jurizarea şi vernisajul expoziţiei vor avea loc vineri, 20 ianuarie 2023 la Galeria de Artă
Rădăuți
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda Premiile I, II, III precum şi premii
speciale oferite de organizatori şi sponsori.
Lucrările participante la concurs vor face obiectul unei expoziţii permanente la nivelul
municipiului Rădăuţi şi nu se vor returna autorilor.

Informaţii suplimentare privind derularea Concursului se pot obţine de la secretariatul


unităţii, Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi, tel. 0230 -56 19 25, la numărul de tel 0747804057
(prof Clus Emanuela) sau pe adresa de e-mail ema_bu@yahoo.com

Director, Profesor desen,

Prof. Pomohaci Radu prof. Clus Emanuela


Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi Şcoala gimnazială ,,Dragoș Marin”
Str. Calea Bucovinei Nr. 9 Str.Şcolii , nr.30
Loc. Rădăuţi, jud. Suceava Loc.Ştefan cel Mare , jud. Călărași
Nr. ….. …........ din ..................... Nr. …........... din .....................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi...................................
Părţi contractante:
a. Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 9, loc. Rădăuţi, judeţul
Suceava reprezentată prin prof. Radu Pomohaci în calitate de director şi prof. Clus
Emanuela în calitate de coordonator.
b. Școala gimnazială ,,Dragoș Marin ,, strada Şcolii , nr. 30 , localitate Ştefan cel Mare ,
judeţul Călărași , reprezentată prin prof. Florescu Georgiana în calitate de director şi
prof. Duţu Lorena , bibliotecar Iliuţă Adriana în calitate de parteneri.
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare
prin Concursul Naţional „Obiceiurile de iarnă în imaginaţia copiilor ”, ediţia a XX-a.
Grup ţintă:
Elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
Obligaţiile părţilor:
Coordonatorul se obligă:
- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului
- Să emită şi să distribuie diplomele copiilor/elevilor premianţi
- Să distribuie diplomele de participare copiilor/elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară
- Să pregătească copiii/elevii pentru activitate
- Să selecteze lucrările care participă la concurs
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării
concursului.
Clauze finale ale acordului:
Concursul naţional „Obiceiurile de iarnă în imaginaţia copiilor” – Ediţia a IX-a face parte
din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţiile de învăţământ din ţară.

Director Clubul Copiilor Rădăuţi Director unitate parteneră,


Prof. Radu POMOHACI Prof. Florescu Georgiana
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
Clubul Copiilor si Elevilor Radauti, Jud. Suceava

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Concursul Naţional de Pictură „Obiceiurile de iarnă în imaginaţia copiilor” –


Ediţia a XX-a, 1 decembrie 2022 – 30 ianuarie 2023.

NUMELE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT:SCOALA GIMNAZIALA ,,Dragos Marin”


LOCALITATEA/ JUDEȚUL:STEFAN CEL MARE /CALARASI
ADRESA DE E-MAIL A INSTITUȚIEI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT:scoalastefancelmarecl@yahoo.com
NUMELE PROFESORULUI COORDONATOR: ILIUTA ADRIANA
ADRESA DE E-MAIL A PROFESORULUI COORDONATOR: cdi.bibliotecara@yahoo.com
ADRESA LA CARE SE VOR PRIMI DIPLOMELE: cdi.bibliotecara@yahoo.com

NR NUME /PRENUME CLASA/ TITLUL LUCRĂRII


PARTICIPANT GRUPA
1. POPESCU CRISTINA A VIII-A ,, STEAUA STRALUCESTE”

2. IANCU ALESSIA A II-A ,, COLIND “

3. VICHENTIE ANDREEA A V-A ,, CU MOS AJUNUL”

4. MIU ANTONIO VALENTIN A V-A ,,CAPRA DE LA NOI”

5. TUDORACHE PATRIK A V-A


GABRIEL

S-ar putea să vă placă și