Sunteți pe pagina 1din 1

REGULILE CLASEI a VIII-a

1. Prezenţa la cursuri este obligatorie .


2. Elevii nu au voie să-şi prelungească nejustificat pauza şi să intre în clasă după cadrul didactic.
3. Este obligatoriu să-şi pregătească obiectele pentru ora următoare înainte de a pleca în pauză.
4. Nu au voie să umble la instalaţiile electrice, nu au voie să se aplece peste pervazul ferestrei, nu au voie să
arunce obiecte pe fereastră.
5. După intrarea în clasă trebuie să-şi  ocupe locurile în bancă şi să aştepte disciplinaţi începerea orei.
6.  În timpul orelor, elevii nu au voie să arunce intenţionat pe jos creioane, stilouri, sticle, acuarele ori să
foşnescă pungi ce conţin diferite alimente deoarece perturbă linistea lecţiei.
7. Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia la bancă şi să nu deterioreze bunurile din baza
materială a şcolii.
8. Nu au voie să deranjeze ora trezind uneori ilaritate în rândul colegilor, deorece se pierde timp din
activitatea didactică.
9. Elevii nu au voie să aducă la şcoala cărţi de joc, obiecte contondente sau care pot provoca incendii şi
accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substante toxice, pocnitori, petarde.
10. Nu au voie să aducă la şcoală seminţe sau gumă de mestecat ori să mănânce în timpul orelor.
11. Nu au voie sa foloseasca în timpul orelor: telefon, MP3 player, etc.
12. Trebuie să semnaleze cadrului didactic de serviciu, din curte sau de pe holuri dacă observă acte de
indisciplină sau de violenţă ori prezenţa unor persoane dubioase.
13. Elevii trebuie să evite căţărarea pe porţi, garduri, clădiri.
14. Trebuie să efectueze cu seriozitate serviciul în clasă – sterg tabla, aerisesc clasa, controlează băncile la
plecare, pun la dulap obiectele uitate de colegii lor, duc gunoiul şi apa murdară după ora de educaţie
plastică.
15. Deplasarea în sala de clasă şi pe holuri se face mergând, nu alergând.
16. Nu au voie să se stropescă cu apă.
17. Nu au voie să ţipe în clasă sau pe holuri.
18. Evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase.
19. Elevii se vor respecta, vor coopera, formând un colectiv unit, colegialitate.
20. Elevii nu au voie să părăseasca şcoala sau curtea şcolii în timpul cursurilor sau pauzelor.
21. Pe drumul de acasă până la şcoală şi retur trebuie să respecte regulile de circulaţie şi să se comporte
civilizat.
22. Este obligatoriu să se poarte cuviincios şi să respecte personalul didactic şi nedidactic din şcoală.
23.Ținuta decentă este obligatorie.