Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 1 decembrie 2022
â

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
deputaților și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în câmpul muncii a unor
categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și
oficiilor consulare, întocmit la Praga la 31 august 2022
nr. 430 din 28.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
2 Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră
deputaților nr. 419 din 17.11.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 - art.103; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea
farmaceutică - pe tot parcursul textului; art.1, 51, 121, 16, 26)
nr. 163 din 28.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Belîi, A. Oglinda, D.Perciun, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
deputaților al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.761; Legea nr.158/2008 cu privire
la funcția publică și statutul funcționarului public – art.52; ș.a.)
nr. 399 din 31.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Morozova, E.Cojocari, L.Nicolaescu-Onofrei,
A.Racu, V.Roșca, M.Adam, A.Calinici, L.Grosu, A.Oglinda,
M.Gonța, M.Pancu, V.Cazacu, E.Bandalac, A.Darovannaia,
I.Koksal, A.Răileanu, N.Davidovici, A.Pilipețcaia,
E.Qatrawi, M.Nistor, I.Sibova, D.Gherman, L.Novac,
E.Beleacova, Iu.Dascălu, I.Coșeru, M.Cușnir, L.Voloh,
A.Munteanu-Pojoga, O.Stamate
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru
deputaților incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
nr.289/2004 (art.7)
nr. 408 din 07.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Albu, V.Odnostalco, P.Burduja, V.Bolea,
Z.Greceanîi, A.Răileanu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
în
procedură
6 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență
de urgență nr. 437 din 30.11.2022
Inițiator - Guvernul Republicii Moldova
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.26/2022 privind unele


măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele
de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (art.9, 10, 12, ș.a.)
nr. 436 din 30.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8 Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședințelor în plen ale
Parlamentului din 8 - 15 decembrie 2022

S-ar putea să vă placă și