Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 15 decembrie 2022
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 cu privire la
deputaților asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 403 din 03.11.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 112, 113, 75;
Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.3, 4, 6, ș.a.)
nr. 119 din 04.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor, Banca
Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind
deputaților aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa)
nr. 227 din 09.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind


informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8,
13, ș.a.)
nr. 335 din 19.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Oglinda, D.Perciun
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea
deputaților cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității)
(Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați -
art.15; Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public -
art.8; Codul contravențional - art.542, 702, 703; ș.a.)
nr. 304 din 14.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
raport
distribuit
6 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.93/198 cu privire la
deputaților patenta de întreprinzător (art.4)
nr. 406 din 03.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Nesterovschi, I.Lozovan, A.Pilipețcaia
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.591-XIV din
deputaților 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și
rurale (art.20)
nr. 428 din 25.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, V.Batrîncea, Ig.Grosu, M.Popșoi,
V.Bolea, G.Novac
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia administrație publică
prioritar 8 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național de
recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului
de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a
bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027
nr. 426 din 23.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, O.Stamate, Ig.Grosu, I.Șpac,
A.Cheptonar, M.Druță
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
9 Proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară
deputaților nr. 356 din 16.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Voloh, M.Cușnir, E.Qatrawi, E.Bandalac,
V.Jacot
Raportor - Comisia administrație publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 88; Legea
serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 – art.14, 151, 19;
Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție -
art.22; ș.a.) lectura I
nr. 357 din 16.09.2022
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Voloh, M.Cușnir, E.Qatrawi, E.Bandalac,
V.Jacot
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
11 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 40; ș.a.)
nr. 435 din 30.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, S.Lazarencu, L.Novac, A.Mija,
I.Grosu, I.Groza, E.Qatrawi, V.Barda, D.Perciun,
P.Frunze, L.Novac, A.Calinici
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia administrație publică
12 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și