Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 229901258625

Data (Z, L, A) 04-05-2021

Factura
1 0 1 5 8 5 1 1 2

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Marinca Filoftea
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Str Principala Nr 51 Lapusani
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Arges
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Laptop Apple MacBook Air 13-inch, True Tone, buc 1 4.705,87 19 4.705,87 894,12
procesor Apple M1 , 8 nuclee CPU si 7 nuclee
GPU, 8GB, 256GB, Space Grey, INT KB
[mgn63ze/a]

2 Discount conform promotie: mgn63ze/a buc 1 -504,20 19 -504,20 -95,80


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata in rate

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 4.201,67 798,32
stampila care accize: Total 4.201,67 798,32
Numele delegatului Marinca Filoftea
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
4.999,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și