Sunteți pe pagina 1din 11

CUVÂNTUL.

SILABA

1. Scrie atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul reprezentat.

2. Realizeazǎ corespondenţa între imaginile date şi bulinele reprezentând numǎrul


de silabe.
3. Coloreazǎ imaginea corespunzǎtoare cuvintelor ce conţin:
• 1 silabǎ

• 2 silabe

• 3 silabe
a–A
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “a”.

2. Stabileşte locul sunetului “a” în cadrul silabelor.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Sǎ învǎţǎm sǎ scriem!

4. Ỉnceruie toate literele a, A din propoziţiile urmǎtoare:


• Anca adunǎ alune.
• Pe masǎ se aflǎ patru caiete şi un penar.
• Mama merge cu sora mea la magazin.
m–M
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “m”.

2. Bifeazǎ cu X cǎsuţele din dreptul imaginilor care conţin silaba “ma”.

3. Transcrie urmǎtoarele silabe/cuvinte:


am ma mama

4. Coloraţi literele pe care le-aţi învǎţat pânǎ acum.


u–U
1. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care încep cu sunetul “u”.

2. Scrieţi dupǎ model.

3. Coloreazǎ cifrele care conţin sunetul “u”.

4. Uneşte numerelor în ordine crescǎtoare. Scrie în caseta alǎturatǎ prima literǎ a


cuvǎntului.
n–N
1. Coloreazǎ imaginea corespunzǎtoare cuvântului care începe cu sunetul “u”.

2. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care încep cu sunetul “n”.

3. Stabileşte locul sunetului “n” în cadrul silabelor:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. Formeazǎ cuvinte cu silabele. Aşeazǎ silabele astfel încât sǎ formeze un cuvânt.

na A nu u na Na
i–I
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care conţin cu sunetul “i”.

2. Priveşte imaginea şi scrie cum se numeşte obiectul din imagine.

3. Aranjeazǎ cuvintele în propoziţii. Transcrie propoziţiile.

ai Nina nai ? un

un Am an .

4. Coloreazǎ cu albastru cifrele care se terminǎ cu “i”.


e–E
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care conţin cu sunetul “e”.

2. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care conţin sunetul “e”.

3. Aranjaţi silabele, astfel încât sǎ obţineţi cuvinte.


me nu ne mi ma E

4. Scrieţi dupǎ model.

5. Coloreazǎ cifrele care conţin sunetul “e”.


r-R
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “r”.

2. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care conţin sunetul “r”.

3. Reconstituie propoziţiile.
are Mara mure ?

mure . Aura are

4. Ỉncercuie imaginile ale cǎror nume conţin silaba re.


c–C
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “c”.

2. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care conţin sunetul “c”.

3. Ỉncercuie numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt.

Marica Anica Nicu Ica Aura


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4. Reconstituie propoziţiile.

Aura Mica cu e .

mere ? Anica are


o–O
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care conţin cu sunetul “o”.

2. Bifeazǎ cǎsuţa din dreptul imaginilor care conţin sunetul “o”.

3. Priveşte imaginea şi scrie cum se numeşte.

4. Reconstituie propoziţia.

un are Corina . orar

S-ar putea să vă placă și