Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

1
la ordinul Î.S. „Poșta Moldovei”
nr. 194 din 27.05.2022

Tarifele pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale interne


din afara sferei serviciilor poștale universale (non SPU)
furnizate de către Î.S. ”Poșta Moldovei”

Nr. Tipul serviciului Trepte de greutate, descriere serviciu Tarif, lei


d/o (scutit de TVA)
1 POȘTA DE SCRISORI INTERNĂ (non SPU)
- între 2001 g – 3000 g 20,00
1.1 Imprimate simple - între 3001 g – 4000 g 25,00
- între 4001 g – 5000 g 30,00

a) Tarif fix per trimitere 30 lei


1.2 Sac cu mențiunea ”M” b) Tarif per greutate – per 1 kg sau fracție de 1
4 lei
kg
2 COLETE INTERNE (non SPU)
Colete poștale a) Tarif fix per colet 27,00
2.1
(peste 10 kg – până la b) Tarif per greutate – per kg sau fracție de kg
2,00
20 kg) completă sau incompletă
Colete poștale cu a) Tarif fix per colet 27,00
mențiunea ”Fragil” și /
2.2 b) Tarif per greutate – per kg sau fracție de kg
sau ”Voluminos” 4,00
completă sau incompletă
3 SERVICII SUPLIMENTARE pentru trimiterile poștale INTERNE
Tarif per trimitere aplicat suplimentar față de
tariful per greutate al trimiterilor poștei de
Recomandată
3.1 scrisori. 5,35
Se aplică pentru trimiterile din cadrul SPU și în
afara sferei SPU.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar față de


tariful per greutate la trimiterile poștei de
scrisori și colete.
Serviciul suplimentar ”valoare declarată ”,
3.2 Valoare declarată adăugat serviciilor poștei de scrisori implică, în 1,5%
mod automat, adăugarea tarifului de
”Recomandată”.
Se aplică pentru trimiterile din cadrul SPU și în
afara sferei SPU.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar față de


tariful per greutate al trimiterilor poștei de
Predare atestată scrisori.
3.3 4,50
Se aplică pentru trimiterile din cadrul SPU și în
afara sferei SPU.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar față de


tariful per greutate la trimiterile cu indicația
Predare în mână
3.4 ”Recomandată”, ”Valoare declarată” și ”Colete 4,50
proprie
poștale” pentru trimiterile din cadrul SPU și în
afara sferei SPU.

1
Nr. Tipul serviciului Trepte de greutate, descriere serviciu Tarif, lei
d/o (scutit de TVA)
Tarif suplimentar față de tarifele per greutate la
trimiterile cu indicația ”Recomandată”,
”Predare atestată”, ”Colete poștale”, ”Valoare 2,80
declarată” pentru trimiterile din cadrul SPU și în
afara sferei SPU
Confirmare de primire
3.5
simplă
Dovadă a înmânării trimiterii recomandată, cu
predare atestată, a coletelor poștale și a
trimiterilor cu valoare declarată, care se remite
expeditorului cu semnătura destinatarului.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar per tariful


de greutate la trimiterile cu indicația
”Recomandată”, ”Predare atestată”, ”Colete
poștale”, ”Valoare declarată” pentru trimiterile 8,15
Confirmare de primire din cadrul SPU și în afara sferei SPU.
3.6
recomandată
Dovadă a înmânării trimiterii recomandată, cu
predare atestată, a coletelor poștale și a
trimiterilor cu valoare declarată, care se remite
expeditorului cu semnătura destinatarului.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar per tariful


de greutate la trimiterile cu indicația 2,00
”Recomandată”, ”Predare atestată”, ”Colete
poștale”, ”Valoare declarată” pentru trimiterile
din cadrul SPU și în afara sferei SPU.
Confirmare de primire
3.7
electronică Dovadă a înmânării trimiterii recomandată, cu
predare atestată, a coletelor poștale și a
trimiterilor cu valoare declarată, care se remite
expeditorului cu semnătura destinatarului la
adresa electronică a acestuia.

Tarif aplicat suplimentar pentru trimiterile cu


Tariful per
Trimiteri cu valoare declarată din cadrul SPU și în afara
3.8 mandat poștal
mențiunea "Ramburs" sferei SPU.
național.

3.9 Corespondența cu a) Tarif unic la încheierea contractului 2000,00


răspuns plătit
b) Tarif per abonament lunar 50,00
c) Tarif per trimitere primită în adresa
expeditorului:
- pînă la 20 g, 2,80
- între 21 g – 50 g 3,00
- între 51 g – 100 g 3,20
- între 101 g – 250 g 3,40

Note:
1. Tarifele sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.
2. În tarif sunt incluse materialele necesare pentru ambalare în scopul asigurării integrității
trimiterii (bandă adezivă, sfoară, hârtie kraft etc.). Plicurile și cutiile nu sunt incluse în tarif.
3. Î.S.”Poșta Moldovei” este în drept să încheie acorduri individuale privind aplicarea de tarife
speciale, în cazul unui volum mare de trimiteri poştale, în condițiile art. 12 alin. (4) și (5) din Legea
comunicațiilor poștale nr. 36/2016.

2
Anexa nr.2
la ordinul Î.S. „Poșta Moldovei”
nr. 194 din 27.05.2022

Tarifele pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale internaționale


din afara sferei serviciilor poștale universale (non SPU)
furnizate de către Î.S. ”Poșta Moldovei”

Nr. Zona A * Zona B**


d/o Tipul serviciului Prioritar Prioritar
Trepte de greutate
Tarif, lei
(scutit de TVA), lei
1
POȘTA DE SCRISORI INTERNAȚIONALĂ (non SPU)
Imprimate, peste - 2 000 g 335,0 475,0
2000 g:
(valabil doar pentru
1.1 - pentru fiecare 250 g complete sau
țările care acceptă 50,0 75,0
acest serviciu în incomplete, pînă la 5 000 g, inclusiv
circuitul poștal)

- pentru 1 sac cu greutatea pînă la 5


400,00 725,00
kg, inclusiv.
Saci speciali cu
1.2 - pentru fiecare kg sau fracţiune de
mențiunea "M"
kg al sacului "M" cu greutatea peste 80,00 145,00
5 kg.
2 SERVICII SUPLIMENTARE pentru trimiterile poștale INTERNAȚIONALE

Tarif per trimitere aplicat suplimentar


față de tariful per greutate al trimiterilor
Recomandată poștei de scrisori. 45,00
2.1 (valabil doar pentru
trimiterile prioritare)
Se aplică pentru trimiterile din cadrul
SPU și în afara sferei SPU.

Tarif per trimitere aplicat suplimentar


față de tariful per greutate la trimiterile
poștei de scrisori și colete.
Valoare declarată
(valabil doar pentru Serviciul suplimentar ”valoare declarată 1,5% din valoarea declarată a
2.2 țările care acceptă ”, adăugat serviciilor poștei de scrisori trimiterii
acest serviciu în implică, în mod automat, adăugarea
circuitul poștal) tarifului de ”Recomandată”.

Se aplică pentru trimiterile din cadrul


SPU și în afara sferei SPU.

Urmărită
(valabil doar pentru Tarif per trimitere din categoria
2.3 țările care acceptă poștei de scrisori, aplicat suplimentar 25,00
acest serviciu în la tariful de greutate.
circuitul poștal)

Confirmare de
primire - "A.R."
simplă Serviciu suplimentar valabil doar
2.4 (valabil doar pentru pentru trimiterile recomandate și cu 15 lei 20 lei
țările care acceptă valoare declarată
acest serviciu în
circuitul poștal)

3
Nr. Zona A * Zona B**
d/o Tipul serviciului Prioritar Prioritar
Trepte de greutate
Tarif, lei
(scutit de TVA), lei
Trimiteri cu
În plus la alte plăți stabilite, se
mențiunea
percepe tariful pentru serviciul de
"ramburs" Tarif aplicat suplimentar pentru
mandate poștale internaționale în
2.5 (valabil pentru țările trimiterile cu valoare declarată din
dependență de țara de destinație a
cu care au fost cadrul SPU și în afara sferei SPU.
mandatului
încheiate contracte
bilaterale)

se încasează:
- taxa anuală pentru abonament -
indiferent de modul de expediere.
2 000
(Termen minim pentru abonament -
Scrisori, cărți 1 an. Se încasează în avans).
2.6
poștale C.C.R.I.: - tarif pe greutate:
- până la 20 g 9,50 11,00
- 21 - 50 g 15,50 18,00
- 51 - 100 g 22,00 28,00
- 101 g - 250 g 55,00 80,00

* ŢĂRILE din zona A:


Albania Croatia Islanda Monaco Slovenia
Andorra Danemarca Italia Montenegru Spania
Armenia Elvetia Kazahstan Norvegia Suedia
Austria Estonia Kirghizstan Olanda Tadjikistan
Azerbaidjan Finlanda Letonia Polonia Turcia
Belarus Franta Liechtenstein Portugalia Turkmenistan
Belgia Georgia Lituania România Ucraina
Bosnia si Hertegovina Germania Luxemburg Rusia Ungaria
Bulgaria Gibraltar Macedonia San Marino Uzbekistan
Cehia Grecia Malta Serbia Vatican
Cipru Irlanda Marea Britanie Slovacia

** ŢĂRILE din zona B: alte ţări, care nu sunt incluse în zona A.


Note:

1. Tarifele sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.


2. Servicii și materiale incluse în tarif:
a. prezentarea la organele vamale;
b. serviciile de ambalare, legare;
c. materialele necesare pentru ambalare în scopul asigurării integrității trimiterii (bandă
adezivă, sfoară, hârtie kraft etc.). Plicurile și cutiile nu sunt incluse în tarif.
3. Î.S.”Poșta Moldovei” este în drept să încheie acorduri individuale privind aplicarea de tarife
speciale, în cazul unui volum mare de trimiteri poştale, în condițiile art. 12 alin. (4) și (5) din Legea
comunicațiilor poștale nr. 36/2016.

4
3 COLETE POȘTALE INTERNAȚIONALE (peste 10 kg) – (non SPU)
Tarif, lei
Codul (scutit de TVA)
țării
per kg (complet
Țara de destinație sau incomplet) -
per kg
colete voluminoase
per colet (complet sau
(”-” nu acceptă
incomplet)
acest serviciu în
circuitul poștal )
(Lei) (Lei) (Lei)
AF Afganistan 270 125 188
ZA Africa de Sud 225 165 -
AL Albania 225 65 -
DZ Algeria 225 125 -
DE Germania 325 65 98
US Statele Unite ale Americii 225 155 -
GU Guam 290 365 -
PR Puerto Rico 250 225 -
WS Samoa americană 290 365 -
VI Insulele Virgine Americane 250 225 -
MP Insulele Mariane de Nord 290 365 -
AO Angola 225 125 188
AG Antigua și Barbuda 250 225 -
SA Arabia Saudită 200 105 -
AR Argentina 225 175 -
AM Armenia 225 85 -
AW Aruba 250 225 -
AU Australia 250 225 -
AT Austria 250 65 98
AZ Azerbaidjan 225 85 128
BS Bahamas 250 225 -
BH Bahrain 200 95 143
BD Bangladesh 200 135 -
BB Barbados 250 225 -
BY Belarus 225 65 98
BE Belgia 325 75 -
BZ Belize 290 245 -
BJ Benin 200 145 218
BT Bhutan 225 185 -
BO Bolivia 310 245 -
BA Bosnia și Herțegovina 200 65 113
BW Botswana 250 165 -
BR Brazilia 225 175 -
BN Brunei Darussalam 200 215 -
BG Bulgaria 200 65 98
BF Burkina Faso 200 145 218
BI Burundi 225 125 -
KH Cambodgia 200 135 203
CM Camerun 200 145 -
CA Canada 225 155 -
CV Capul Verde 270 195 293
5
CF Centrafricana (Republica) 270 195 293
CL Chile 225 245 -

CN China, Republica Populară (Beijing) 225 125 -

MO Macao, China 250 185 -


TW Taiwan, China 325 165 -
CY Cipru 225 65 113
CO Columbia 225 175 263
KM Comore 290 185 278
CD Congo, Republica (Brazaville) 225 165 248
CG Congo, Republica Democrată (Kinshasa) 200 155 -
KR Coreea de Sud 225 125 -
KP Coreea de Nord 225 195 -
CR Costa Rica 225 165 -
CI Coasta de Fildeș (Cote d'Ivoire) 200 145 218
HR Croația 200 75 113
CU Cuba 200 185 -
CW Curaçao 250 225 -
DK Danemarca 250 75 113
FO Insulele Feroe 250 75 -
GL Groenlanda 250 75 -
DJ Djibouti 200 125 188
DO Dominicana (Republica) 200 165 -
DM Dominica 250 225 338
EG Egipt 225 125 188
SV El Salvador 200 165 -
AE Emiratele Arabe Unite 200 105 -
EC Ecuador 225 195 -
ER Eritreea 290 245 -
ES Spania 250 85 -
EE Estonia 225 85 128
ET Etiopia 200 125 -
FJ Fiji 290 365 -
FI Finlanda 310 85 128
AX Insulele Aland 200 85 -
FR Franța 270 65 -
GF Guyana Franceză 325 365 -
PF Polinezia Franceză 290 365 -
GP Guadelupa 325 225 -
MQ Martinica 325 225 -
YT Mayotte 290 185 -
MC Monaco 270 85 -
NC Noua Caledonie 290 365 -
RE Reunion 290 185 -
PM Sfîntul Pierre și Miqelon 325 225 -
WF Wallis și Futuna 290 365 -
GA Gabon 200 155 -
GM Gambia 200 125 188
GE Georgia 270 105 -
GH Ghana 250 165 248
GB Marea Britanie 310 95 -
6
AI Anguila 250 225 -
AC Ascension 225 175 -
BM Bermude 250 225 -
VI Virgine Britanice 250 225 -
KY Cayman 250 225 -
FK Falkland 200 365 -
GI Gibraltar 200 195 -
GG Guernsey 310 175 -
JE Jersey 310 175 -
IM Insula Man 290 365 -
MS Montserrat 250 225 -
PN Pitcairn 290 365 -
SH Sfînta Elena 225 175 -
TA Tristan da Cunha 225 175 -
TC Turks și Caicos 250 225 -
GR Grecia 200 75 113
GD Grenada 250 225 -
GT Guatemala 200 165 -
GN Guineea 250 185 -
GQ Guineea Ecuatorială 225 185 -
GW Guineea-Bissau 325 195 -
GY Guyana 200 185 -
HT Haiti 250 225 338
HN Honduras 200 165 -
HK Hong-Kong, China 270 125 -
HU Ungaria 250 75 113
IN India 250 125 -
ID Indonezia 225 125 -
IR Iran 290 125 -
IQ Irak 200 95 143
IE Irlanda 250 75 -
IS Islanda 325 95 143
IL Israel 225 70 -
IT Italia 225 70 -
SM San Marino 225 75 -
VA Vatican 225 75 -
LY Libia 225 125 -
JM Jamaica 250 225 -
JP Japonia 225 125 -
JO Iordania 200 95 -
KZ Kazahstan 225 125 188
KE Kenya 200 145 -
KG Kîrgîzstan 200 95 -
KI Kiribati 200 365 -
XK Kosovo 310 95 -
KW Kuweit 200 95 -
LA Laos 200 215 323
LS Lesotho 225 245 368
LV Letonia 225 85 -
LB Liban 200 95 -
LR Liberia 225 185 -
7
LI Liechtenstein 225 75 113
LT Lituania 225 85 128
LU Luxemburg 225 75 -
MK Macedonia 200 75 -
MG Madagascar 250 185 -
MY Malaezia 225 125 -
MW Malawi 225 185 278
MV Maldive 200 165 248
ML Mali 200 145 218
MT Malta 225 125 188
MA Maroc 225 125 -
MU Mauritius 225 185 -
MR Mauritania 225 195 -
MX Mexic 200 145 -
ME Muntenegru 225 75 113
MN Mongolia 225 195 293
MZ Mozambic 225 195 293
MM Myanmar (Birma) 250 245 -
NA Namibia 200 145 -
NR Nauru 290 365 -
NP Nepal 200 145 -
NI Nicaragua 200 165 -
NE Niger 200 145 -
NG Nigeria 250 125 -
NO Norvegia 325 95 -
NZ Noua Zeelandă 250 225 -
CK Insulele Cook 290 365 -
NU Insula Niue 290 365 -
TK Tokelau 290 365 -
OM Oman 200 105 -
UG Uganda 200 155 -
UZ Uzbekistan 325 135 -
PK Pakistan 200 125 -
PA Panama 200 165 -
PG Papua Noua Guinee 290 365 -
PY Paraguay 200 215 -
NL Țările de Jos (Netherlands) 250 70 -
SX Sint Maartin 250 225 -
PE Peru 225 225 -
PH Filipine 200 125 -
PL Polonia 225 75 113
PT Portugalia 270 95 -
QA Qatar 200 95 -
RO România 190 35 53
RU Rusia 325 70 -
RW Rwanda 200 155 -
VC Sfîntul Vincent și Grenadine 250 225 -
KN Sfîntul Cristofor și Nevis 250 225 338
LC Sfînta Lucia 250 225 338
SB Solomon (insule) 290 365 -
WS Samoa 290 365 -
8
ST Sao Tome și Principe 225 175 -
SN Senegal 200 145 -
RS Serbia 250 75 -
SC Seycheles 290 185 -
SL Sierra Leone 250 185 -
SG Singapore 225 125 -
SK Slovacia 200 75 113
SI Slovenia 200 75 113
SO Somalia Serviciu suspendat
SD Sudan 225 125 -
LK Sri Lanka 225 145 -
SE Suedia 290 75 -
CH Elveția 225 75 113
SR Surinam 225 245 -
SZ Eswatini (Swaziland) 200 245 368
SY Siria 250 195 293
TJ Tadjikistan 200 95 143
TZ Tanzania 200 175 -
TD Ciad 200 145 -
CZ Cehia 200 75 -
TH Tailanda 200 125 -
TL Timorul de Est 200 365 548
TG Togo 200 125 188
TO Tonga 290 365 -
TT Trinidad și Tobago 250 225 -
TN Tunisia 225 125 188
TM Turkmenistan 200 95 -
TR Turcia 250 65 -
TV Tuvalu 290 365 -
UA Ucraina 325 50 98
UY Uruguay 250 175 -
VU Vanuatu 290 365 -
VE Venezuela 200 165 -
VN Vietnam 200 135 203
YE Yemen 200 105 158
ZM Zambia 225 185 -
ZW Zimbabwe 225 195 -

Note:

1. Expediere colete poştale cu valoare declarată (valabil doar pentru țările care acceptă acest
serviciu în circuitul poștal)- se încasează tariful de asigurare, în mărime de 1,5% din valoarea declarată.
2. Tarifele sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.
3. Servicii și materiale incluse în tarif:
a) prezentarea la organele vamale;
b) serviciile de ambalare, legare;
c) materialele necesare pentru ambalare în scopul asigurării integrității trimiterii (bandă
adezivă, sfoară, hârtie Kraft etc.). Plicurile și cutiile nu sunt incluse în tarif.
4. Î.S. ”Poșta Moldovei” este în drept să încheie acorduri individuale privind aplicarea de tarife
speciale, în cazul unui volum mare de trimiteri poştale, în condițiile art. 12 alin. (4) și (5) din Legea
comunicațiilor poștale nr. 36/2016.

S-ar putea să vă placă și