Sunteți pe pagina 1din 2

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 2 martie 2023

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 13.00

prioritar 1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea


raport comerțului electronic) (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior -
prezentat
art.3, 14, 171, ș.a.; Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi - art.72; Legea nr.284/2004 privind comerțul electronic -
denumirea legii, art.1, 2, 3, 4 ș.a.; ș.a.)
nr. 478 din 21.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
prezentat
2 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la patenta de
întreprinzător nr.93/1998 (art.4, 8, 9)
nr. 390 din 26.10.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, M.Morozova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului - art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice - art.1, 9, 171, 54; ș.a.)
nr. 322 din 25.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind


informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8,
13, ș.a.)
nr. 335 din 19.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Oglinda, D.Perciun
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
amânat la ședința în plen din 15.12.2022
prioritar 5 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă
raport și nr. 4 din 23.01.2023 UE lectura I
coraport
prezentate
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 02.02.2023
raport
prezentat
6 Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Parlamentului
nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele
de anchetă
nr. 481 din 21.12.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al
Republicii Moldova – art. 651, 132, 266; Codul contravențional al Republicii
Moldova – art.161, 32, 36, ș.a; Legea nr.131/2007 privind siguranța
traficului rutier – 211, 46, 53; ș.a.)
nr. 242 din 16.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8 Audierea Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și
investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost
impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite,
astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele
naturale, inclusiv la cele deținute indirect
nr. 2905 din 30.11.2022
Raportor - Curtea de Conturi

Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului


conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la
întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de
serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt
definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la
cele deținute indirect
nr. 37 din 27.02.2023
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și