Sunteți pe pagina 1din 2

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 30 martie 2023
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al


Republicii Moldova
nr. 420 din 17.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, Ig.Grosu, M.Popșoi, I.Șpac, I.Groza,
A.Cheptonar, R.Marian, M.Druță
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
2 Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea
informativă externă
nr. 422 din 17.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Cheptonar, V.Grădinaru, V.Jacot, V.Barda,
M.Druță, L.Carp, Ig.Grosu, Ig.Chiriac
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul
ofiţerului de informaţii şi securitate (art.7, 12, 24, 25, ș.a.)
nr. 421 din 17.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, Ig.Grosu, M.Popșoi, I.Șpac, I.Groza,
A.Cheptonar, R.Marian, M.Druță
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
prioritar 4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind
procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării
banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor – art.2,
4, 6, ș.a.; ș.a.)
nr. 427 din 24.11.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, V.Grădinaru, O.Stamate, I.Șpac, R.Roșca,
V.Barda, A.Cheptonar, Ig.Grosu, M.Popșoi
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
prezentat
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea
activității mediului de afaceri) (Legea nr.1244/2002 cu privire la rezerva
Forțelor Armate - art.7; Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea
cetățenilor pentru apărarea Patriei -art.11; 44; 45; Codul muncii nr.
154/2003 - art.9; 10; 421; 45; 48 ș.a.; ș.a.)
nr. 62 din 07.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și