Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI TIMIOARA

FACULTATEA DE HORTICULTUR I SILVICULTUR


SPECIALIZAREA SILVICULTUR

PROIECT
MPDURIRI

ndrumtor: Student: Conf. Dr. Hernea Cornelia Vasile


341B

Andronesi

Timisoara 2010

Cuprins:
Pag.
1. DESCRIEREA UNITII DE PRODUCIE...........................................3 1.1. Elemente de identificare a unitii de baz............................................3 1.2. Vecinti, limite, hotare........................................................................3 1.3. Tipuri de pdure (bazinete) componente..............................................4 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI...............................................................4 2.1. Constituirea i materializarea parcelarului i subparcelarului...............4 2.1.1. Mrimea parcelelor si subparcelelor....................................5 2.1.2. Situaia bornelor .................................................................5 2.2 Suprafaa fondului forestier....................................................................6 2.2.1 Determinarea suprafeelor....................................................6 2.2.2. Utilizarea fondului forestier..................................................6 2.2.3. Suprafaa fondului forestier pe categorii de folosin i specii..............................................................7 2.3 Organizarea administrativ (districte, brigzi, cantoane)...................8 3. STUDIUL STAIUNII I AL VEGETAIEI FORESTIERE............................9 3.1. Metode i procedee de culegere i prelucrare a datelor din teren.............................................................................9 3.2. Elemente privind cadrul natural,specifice unitii de baz...........9 3.2.1 Geologie....................................................................9 3.2.2. Geomorfologie.......................................................10 3.2.3 Hidrografie..............................................................10 3.2.4 Climatologie...........................................................10 3.2.4.1. Regimul termic.........................................10 3.2.4.2. Regimul pluviometric................................11 3.2.4.3 Regimul eolian..........................................11 3.3 Solurile.......................................................................................11 4. TEHNOLOGIA LUCRRILOR DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE....................................................................................................................12 4.1.Categorii de terenuri de mpdurit..................................................12 4.2. Categorii de lucrri de regenerare artificial..................................14 4.3. Necesitatea interveniei cu lucrri de regenerare artificial...........17 4.4. Alegerea speciilor pentru lucrrile de regenerare artificial ..........17 4.5. Compoziii de regenerare i compoziii (formule) de mpdurire...18 4.6. Instalarea culturilor forestiere.........................................................22 4.6.1. Metode de instalare a culturilor forestiere. Epoca de instalare................................................................22 4.6.2. Scheme de mpdurire..........................................................24 4.6.3. Pregtirea terenului i a solului.............................................27 4.6.4. Materialul de mpdurire.......................................................29

5. NTREINEREA CULTURILOR FORESTIERE...............................................31 5.1. Natura i tehnica de aplicare a lucrrilor de ntreinere...............31 5.2. Planificarea lucrrilor de ntreinere pe u.c.f.-uri n perioada de la instalarea culturilor pn la constituirea strii de masiv...........33 6. CONTROLUL CULTURILOR FORESTIERE..................................................34 6.1.Aspecte general...............................................................................34 6.2.Amplasarea i materializarea pe teren a suprafeelor de control..............................................................34 7.PLANIFICAREA I EVALUAREA LUCRRILOR DE REGENERARE ARTIFICIAL.......................................................................................................36 7.1. Ealonarea lucrrilor de regenerare artificial...............................36 7.2. Antemsurtoarea lucrrilor de regenerare artificial ...................37 7.3. Devizul lucrrilor de regenerare artificial......................................40 8.BIBLIOGRAFIE.................................................................................................43 9.ANEXE..............................................................................................................44

1. DESCRIEREA UNITII DE PRODUCIE


1.1. Elemente de identificare a unitii de baz
Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament are o suprafa U.B de 4412,5 ha, din care 2946,4ha pduri si terenuri destinate mpaduririi, 2,1ha clas de regenerare si 1.9ha terenuri pentru hrana vanatului.

Nr. Crt.

Jude

Unitate teritorialadministrativ

Denumire fost O.S i U.P

Parcele aferente

Tabel 1.1 Suprafaa (ha) 1482,6 83,1 199,6 7,0 1673,6 871,5 95,1 4412,5

BistriaNsud

Comuna Maieru

O.S Rodna-U.P VII 27-74 Zmeu-Gagii O.S Rodna-U.P XI 75-76 Valea-Marte O.S Ilva-Mic-U.P I 80-91 Mgura O.S Sngeorz-Bi92 U.P II Cormaia O.S Sngeorz-Bi93-163 U.P III Anieu Mic O.S Sngeorz-Bi 164-210 U.P IV Anieu Mare O.S Sngeorz-Bi 211-215 U.P XII Valea lui David TOTAL

1.2. Vecinti, limite, hotare


Vecintile pdurilor din cadru unitii de baza sunt urmtoarele: Puncte Cardinale N E S V Vecinti O.S Clibaba O.S Clibaba O.S Ilva Mic Padurea primriei Sngeorz Bi Felul naturale naturale naturale naturale Limite Denumirea Culmea Mgura Culmea Rotunda Culmea Cociorbii Culmea Bucnuturii Culmea Anieu Mic Tabel 1.2 Hotare culme culme culme culme

1.3. Tipuri de pdure (bazinete) componente


componenteParcele Denumirea de PdureTrupului Nr. Crt. Bazinetului Suprafaa (ha) creia se aflLocalitatea in raza Rodna Rodna Ilva Mica Cormaia Maieru Anie Maieru Tabel 1.3 Distana in km pan la ... Ocol Localitate Gara C.F.R

1 2 3 4 5 6

GagiSomeu Nichita Mare Valea Somesu Marte Mare Valea Valea Ilvei Ilvei Valea Someu Cormaia Mare Anieu Someu Mic Mare Anieu Someu Mare Mare Valea Someu Lui Mare David Total

27-74 75-76 80-91 92 93163 164210 211215

1482,6 83,1 199,6 7,0 1673,6 871,5 95,1 4412,5

32 17 20 5 7 8 4

5 1 3 4 6 7 4

32 17 20 5 7 8 4

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
2.1. Constituirea i materializarea parcelarului i subparcelarului
Limitele parcelare au fost pstrate in cea mai are parte , modificari aprand la parcelele de hotar, datorita faptului c, in unele cazuri , comunele Maieru si ant au preluat numai pri din fostele parcele. Subparcelarul a fost revizuit i modificat acolo unde a fost cazul. Limitele parcelare au fost materializate in teren cu vopsea roie , folosindu-se semne convenionale din normativele de amenajare ,respectiv semnul vertical I pentru limitele parcelare i acelai semn aejat orizonlat pentru limite de subparcel.

Majoritatea limitelor parcelare sunt limite naturale evidente (culmi, paraie) dar sunt si cazuri cand limita este conturat de limita pdurii cu alte folosine (fanee, puni, etc.) n aceast unitate de baz au fost constituite 185 parcele si 361 subparcele.

2.1.1. Mrimea parcelelor si subparcelelor


Tabel 2.1 Anul amenajrii 2003 Parcele Suprafaa (ha) medie maxim maxim 185 23,7 52,4 2,0 Nr. Nr. 361 medie 12,2 Subparcele Suprafaa(ha) maxim maxim 50,2 0,3

Datorit faptului c la reconstituirea dreptului de proprietate au fost retrocedate nu numai parcele sau subparcele ntregi ci si pari din acestea , nu se poate face o comparaie elocventa cu parcelarul de la aenajarea anterioar.

2.1.2.Situaia bornelor
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea trupului de pdure Gagi-Nichita Valea Marte Valea Ilvei Numerotarea bornelor Numrul bornelor 78 6 29 3 221 143 16 496 Tabel 2.2 Felul bornelor piatr piatr piatr piatr piatr piatr piatr -

44, 48-124 1-6 41-45; 47-52; 55-64; 156; 160-166 Valea Cormaia 8-10 Anieu Mic 1-42; 47-63; 66-68; 72-78; 80137;158-199; 210-239; 306-327 Anieu Mare 1-12; 172; 183-190; 194-239; 243-320 Valea lui David 118-120; 123-135 TOTAL

2.2 Suprafaa fondului forestier 2.2.1 Determinarea suprafeelor


Dupa transpunerea parcelarului si a subparcelarului pe planurile de baz ,s-au determinat suprafeele. S-au planimetrat mai ntai toate parcelele, iar apoi fiecare subparcel in parte , urmrindu-se ca suprafaa parcelar s fie egala sau apropiat cu suma subparcelelor ,diferena de suprafa neavand voie s depeasc tolerana admis de instruciuni. Suprafaa definitiv a unitilor amenajistice s-a stabilit prin compensarea suprafeei acestora pe parcel i pe trup ,fiind de 4412,5 ha pentru ntreaga unitate de baz.

2.2.2. Utilizarea fondului forestier


Tabel 2.3 Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Simbol P P.D P.C P.S P.A P.I P.N P.T P.O Categoria de folosin forestier Fond forestier total Terenuri acoperite cu pdure Terenuri care servesc nevoilor de cultur Terenuri care servesc nevoilor de producie silvic Terenuri care servesc nevoilor de administraie forestier Terenuri afectate mpduririi Terenuri neproductive Terenuri scoase temporar din fondul forestier i neprimite Ocupaii si litigii Total: din care 4412,5 4386,7 0,1 1,9 2,1 16,5 5,2 Suprafaa (ha) Gr. I 2190,4 Gr. II 2196,3 -

Suprafaa fondului forestier proprietate a comunei Maieru este de 4412,5 ha ,iar a terenurilor acoperite cu pdure este de 4386,7 ha . Conform datelor prezentate ,rezult c ponderea pdurii n suprafaa total a fondului forestier (indicele de utilizare) este de 99%.

2.2.3. Suprafaa fondului forestier pe categorii de folosin i specii


Nr. Rd. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 33 34 Denumirea indicatorilor B Fondul forestier total (rnd 2+23) Suprafaa pdurilor total (rnd 3+10) Rinoase Molid -din care: n afara arealului Brad Duglas Larice Pini Foioase (rnd 11+12+15+21) Fag Stejari -pedulculat -gorun Diverse specii tari -salcam -paltin -frasin -cire -nuc Diverse specii moi -tei -plop -din care:plopi euroamericani -salcii -din rd. 25 in Delta Dunarii Alte terenuri- Total Terenuri care servesc Total (col. 2+3+4) 1 4412,5 4386,7 2436,3 2130,2 224,4 8,5 71,9 1950,4 1549,4 390,2 196,4 36,9 10,8 3,8 1,5 0,2 25,8 0,1 Comuna Maieru Ha 2 4412,5 4386,7 2436,3 2130,3 224,4 8,5 71,9 1950,4 1549,4 390,2 196,4 36,9 10,8 3,8 1,5 0,2 25,8 0,1 Tabel 2.4 Agricultur Ali Ha Deintori Ha 3 4 -

35 36 37 38 39 40 41

nevoilor de cultur silvic Terenuri care servesc nevoilor de de producie silvic Terenuri care servesc nevoilor de administraie forestier Terenuri afectate mpaduririi -din care:din clasa de regenerare Terenuri neproductive Fasie frontier Terenuri scose temporar din fondul forestier

1,9 2,1 2,1 16,5 5,2

1,9 2,1 2,1 16,5 5,2

Asa cum rezulta din acest tabel ,rsinoasele ocup 2436,3 ha, adic 55% din suprafaa acoperit cu pdure din cadrul fondului forestier aparinand comunei Maieru. n cadrul acestei suprafee ponderea cea mai mare o are molidul 88% (2130,2 ha) completat cu brad pe 224,4ha (9 %) ,pini pe 71,9ha (3%) si larice pe 8,5ha. n ceea cce priveste foioasele ,se observ c fagul se extinde aproape n ntreaga suprafa ocupat cu acestea: 1549,4 ha (79%). Restul suprafeei este ocupat de diferite specii de esen tare( paltin de munte, frasin, etc.) sau de esen moale ( tei, plop tremurtor ,salcie cpreasc, etc.).

2.3. Organizarea administrativ (districte, brigzi, cantoane)


Districtul Denumirea Feldru Anie Canton Denumirea Mgura Vl. Caselor Dl. Borii Vl. Secii Tomnatec Dl. Negru Nechita 8 Parcele componente 75-76; 8091; 211-215 92-121; 149158 122-148; 159-163 164-180 181-210 27-48 49-74 Tabel 2.5 Suprafaa (ha) 377,8 881,9 798,7 193,0 678,5 677,8 804,8 4412,5

Nr. I II

Nr. 4 5 6 8 9 10 11 -

III Total

Anieu Mic

Aceast arondare pe brigzi i cantoane se consider corespunztoare pentru asigurarea pazei i administrarea n bune condiii a fondului forestier din aceast unitate de baz.

3. STUDIUL STAIUNII I AL VEGETAIEI FORESTIERE


3.1. Metode i procedee de culegere i prelucrare a datelor din teren
Datele cu privire la descrierea vegetaiei forestiere au fost culese de pe teren n conformitate cu normele tehnice de amenajarea pdurilor. Astfel ,pentru determinarea corect a diametrului mediu i a nlimii medii s-au amplasat n teren piee de prob n condiii medii. Varstele au fost determinate prin numrarea inelelor anuale pe cioate ,dupa informaiile organelor de teren i prin reactualizarea celor din amenajament anterior. Tipurile de staiune i pdure ,ca i solurile ,au fost preluate din studiul anterior i verificate n teren. Toate datele culese din teren ,pentru vegetaia forestier au fost nregistrate n fie de descriere parcelar care sunt prezentate iin capitolul 15 al amenajamentului.

3.2. Elemente privind cadrul natural , specifice unitii de 3.2.1 Geologie

baz

Aspectul geologic al unitii de baz este determinat de structurile geologice ale masivelor muntoase pe care sunt aezate pdurile uniti de baz studiate. Munii Rodnei in cea mai mare parte ,sunt alctuii din isturi cristaline ,seriile de Bretila ,de Repedea i de Rebra, acestea din urm alctuind panza de Rodna, unde isturile cristaline sunf formate din gnaise, micaisturi, amfibolite, dolomite, calcare etc. Depozitele cretatice i paleogene (alctuite din gresii, conglomerate, calcare, marme, etc) nconjoar cristalul Rodnei ca un bru aproape continuu. Rocile vulcanice neogene (riolite , dacite, i andezite ), prezente pe flancul sudic, sunt importante din punct de vedere economic , de ele fiind legate mineralizrile i in special ,sulfurile metalice aflate n exploatare . Munii Brgului aparin fliului transcarpatic ,cu formaiuni din oligocentrul superior-miocenul inferior formate din gresii compacte ,cu ciment calcaros n alternan cu marme. n masa sliului apar numeroase intruziuni vulcanice de andezite cu amfiboli iviri de diorite.

3.2.2. Geomorfologie
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul unitii de baz ,este situat in SE-ul masivelor centrale cristalino-mezozoice Rodna.Maramure , pe continuarea spre sud-est a acestora Munii Rodnei i Climani ,respectiv Munii Bargului ,acestia din urm aparinand fliului transcarpatic.

3.2.3. Hidrografie
Reeaua hidrografic este bine reprezentat ,apele curgtoare aparinand bazinului hidrografic al Someului Mare ,rau ce izvorte de sub pasul Rotunda. Principalii aflueni ai acestuia sunt pr. Nichita , pr. Gagi (afluent de partea dreapt) ,precum si Valea Ilvei , Valea Marte (afluent de partea stang). Bazinul Someului Mare, n deosebi pentru cursul superior , prezint i un interes hidroenergetic care, pan n prezent nu a fost valorificat dacat izolat (unele microhidrocentrale pe afluenii cu debite mari). Regimul hidrologic este de tipul A, care se caracterizeaz prin ape cu debite mici iarna , dou valuri de ape mari primvara ,urmate de viituri din ploile de la nceputul verii; de o scdere a debitului n plin var ,pentru ca debitele acestora s creasc din nou toamna.

3.2.4. Climatologie
Acest teritoriu se nscrie n aria topoclimatelor de culme, de culoare,de vale, etc. n mod evident ,pe fondul zonalitii climatice ,relieful imprim o gradare altitudinal (zonalitate vertical) n variaia elementelor climatice.

3.2.4.1. Regimul termic


Clima nu are o repartiie uniform pe ntreaga suprafa a unitii de baz. Astfel, n zona acoperit cu vegetaie forestier se ntalnete un climat propice dezvoltrii acesteia ,chiar dac devine uneori limitativ i permite dezvoltarea unui numr restrans de specii. n munii Rodnei ,spre varfuri, condiiile climatice devin nefavorabile dezvoltrii pdurilor . Acolo temperatura medie anual se mentine n jur de 0 grade C; numrul anual al zilelor cu nghe este de circa 250; acoperirea cu zpad are o durat , in jud de 180

10

zile, iar pe fundul vilor i al micilor depresiuni de pe versanii umbrii ,zpada se menine pan in lunile iulie-august. . Climatul din zona vegetaiei forestiere este ceva mai bland (este de altfel cunoscut influena reciproc dintre pdure i microclimatul local). Temperatura medie anual este de 5 grade C ,nregistrandu-se n luna ianuarie o medie de -5grade C ,iar n luna iulie +12 grade C.

3.2.4.2. Regimul pluviometric


Unitatea de baz este situat ntr-o regiune bogat n precipitaii (1000-1330 mm/an) ,aceasta nregistrand un maxim n lunile mai-iulie ,cand cad circa 55% din precipitaiile anuale. Ploile toreniale nsoite de descrcri electrice se semnaleay n perioada clduroas cand poate cdea (cei drept mai rar) i grindin. Perioada de secet se nregistreaz la nceputul toamnei (septembrie-octombrie). Stratul de zpad dureaz 115-135 zile, primele zpezi czand n medie ,la sfaritul lunii octombrie ,iar ultimele spre finele lunii aprilie.

3.2.4.3 Regimul eolian


Vanturile cele mai frecvente i mai puternice sunt cele nordice si nord-vestice ,acestea, n direcia lor, fiind puternic influenate de formele de relief. Dei vanturile ajung n bazinul Rodnei oarecum atenuate datorit izbirii de coamele munilor ,totui produc pagube ,uneori deosebit de importante ,prin impactul cu arboretele de pe versanii cu orientare N-NV ,ori prin devierea lor, de-a lungul vilor ,din amonte n aval provocand doboraturi de vant n deosebi n molidiurile pure. 3.3. Nr. Crt

Solurile
Tipul de sol Brun eumezobazic Subtipul de sol Tipic Tipic Tipic Umbric Criptospodic Litic UmbricAndic CriptospodicUmbric Tipic Litic Turbos Codul 3101 3107 3301 3302 3304 3305 3307 3310 4101 4102 4103 Succesiunea orizonturilor Ao-Bv-C Ao-Bv-R Ao-Bv-C(R) Au-Bv-C(R) Aou-BvC(R) Ao-BvR-R Aou-BsR(C) Aou-Bs-R T-Bs-R(C) Tabel 3.1 Suprafaa ha % 1168,0 27 274,6 6 1668,7 38 288,8 7 3,6 357,6 13,2 34,0 22,5 45,5 27,2 8 1 1 1

Clasa de soluri

Cambisoluri Brun acid

Brun feriiluvial

11

Spodosoluri Podzol

Litic Feriiluvial Litic TOTAL

4201 4202 4203

Au-Es-BhsR Au-Es-Bs-R Au-Es-BhsR

167,7 127,8 189,6 4388,8

4 3 4 100

Factorii pedogenetici din cadrul trupurilor de pdure i depozitele de cuvertur au determinat formarea tipurilor de sol specificate n tabelul de mai sus. Solurile cele mai rspandite n cadrul acestei uniti de baz sunt: solurile brun acide tipice ( 1661,8ha-38%) i brune eumezobazice tipice identificate pe 1167,3 ha (27%).

4. TEHNOLOGIA LUCRRILOR DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE


4.1.Categorii de terenuri de mpdurit
n raport cu folosina anterioar a terenurilor precum i n raport cu specificul vegetaiei lemnoase, acolo unde se cunosc date s-au difereniat urmtoarele categorii de terenuri de mpduriri: A. Terenuri goale sau practic lipsite de seminti utilizabil care cuprind: 1. poieni i goluri neregenerate din cuprinsul pdurii; 2. terenuri preluate n fondul forestier, destinate mpduririi; 3. terenuri aflate n folosina temporar la ali deintori i reprimite pentru a fi mpdurite; 4. suprafee dezgolite n urma unor calamitai (incendii, doborturi i rupturi de vnt, uscri n mas etc.); 5. suprafee (parchete) rezultate n urma exploatrii prin tieri rase prevzute a se regenera pe cale artificial. B. Suprafee (parchete) rezultate n urma exploatrii arboretelor necorespunztoare: 1. suprafee ocupate cu arborete slab productive care nu se pot regenera pe cale natural; arborete situate n staiuni de bonitate superioar sau mijlocie pentru speciile ce le compun, cu consistena sub 0,4 indiferent de

12

vrst sau cu consistena 0,4-0,6 aproape de vrsta exploatabilitaii; arborete provenite pe cale vegetativ, alctuite din specii valoroase, cu stare lnced de vegetaie, incapabile de regenerare pe cale natural din smn. 2. suprafee ocupate cu arborete derivate provizorii (mestecaniuri, plopiuri de plop tremurtor, arrete, crpinete s.a.); 3. suprafee ocupate cu arborete de origine artificial, cu stare lnced de vegetaie, instalate n staiuni improprii speciilor care le compun. C. Suprafee incomplet regenerate pe cale natural sau artificial: 1. arborete parcurse cu tieri de regenerare sub adpost, (cu poriuni goale neregenerate, incomplet regenerate sau regenerate cu specii neindicate n compoziia de regenerare, cu semini neutilizabil sau vtmat etc.); 2. arborete parcurse cu tieri de crng simplu cu poriuni goale i neregenerate, n care este posibil i indicat introducerea unor specii valoroase; 3. suprafee parcurse cu lucrri de mpadurire n ultimii ani cu reusit nestisfacatoare. ncadrarea u.c.f.-urilor pe categorii de terenuri de mpdurit s-a nregistrat n tabelul de sintez urmtor:

13

ncadrarea u.c.f.-urilor pe categorii de terenuri de mpdurit Nr. Categoria de teren de mpdurit Cod u.c.f. crt categorie 1 poieni i goluri neregenerate din cuprinsul pdurii, terenuri preluate n A1 127B fondul forestier, destinate mpduririi 2 suprafee ocupate cu arborete derivate provizorii, arborete situate n staiuni de bonitate superioar sau mijlocie pentru speciile ce le compun, cu consisten sub 0,4 indiferent de varsta sau cu consisten 0,4-0,6 aproape de varsta expluatabilitii arborete parcurse cu tieri de regenerare sub adapost, (cu poriuni neregenerate, incomplet regenerate sau regenerate cu specii neindicate n compoziia de regenerare, cu seminti neutilizabil sau vtmat etc.) suprafee parcurse cu lucrri de mpdurire n ultimii 2-3 ani cu reusit nesatisfacatoare

Tabel 4.1 Suprafaa ha % 3,5 3,5 3

B2

122D

0.9

C1 C1 C1 C1 C1 C3 C3 C3

123A 122C 124B 125B 129A 122B 124A 128A

0.9 8,6 26,2 5,1 21,8 6,1 67,8 15,7 10,6 6,0 32,3 104,5 ha

65

31 100 %

TOTAL

4.2. Categorii de lucrri de regenerare artificial


n vederea instalrii culturilor forestiere este necesar cunoaterea categoriilor de lucrri de mpdurire. Distingem urmatoarele categorii de lucrri de mpdurire: a. mpduriri propriu-zise atunci cand instalarea culturilor forestiere se face pe terenuri pe care pdurea nu a existat anterior sau de pe care a fost nlturat de multa vreme. Asemenea lucrri se execut pe terenurile din categoriile: 1. poieni i goluri neregenerate din cuprinsul pdurii (A1); 2. terenuri preluate n fondul forestier,destinate mpduririi (A2).

14

3. terenuri aflate n folosin temporar la ali deintori i reprimite pentru a fi mpdurite (drumuri dezafectate, terenurile sub liniile electrice aeriene, organizare antier etc.) (A3) b. Reinstalarea vegetaiei forestiere pe terenuri de curnd despdurite: b1- Rempduriri propriu-zise atunci cnd reinstalarea pdurii urmarete regenerarea artificial a unor arborete cu structura normal, instalate pe terenuri cu soluri forestiere nealterate iar compoziia noilor arborete va fi identic sau apropiat arboretelor care se nlocuiesc. Asemenea lucrri se execut pe: 1. suprafee(parchete) rezultate n urma exploatrii prin tieri rase prevzute a se regenera pe cale artificial (A5). 2. suprafee dezgolite n urma unor calamitai (incendii, doborturi i rupturi de vnt, uscri n mas etc.) (A4) b2 Refaceri este lucrarea de nlocuire a unui arboret degradat din punct de vedere al vitalitaii sau consistenei i situat n staiuni de bonitate cel putin mijlocie. Dupa ce au fost luate msuri de lucrare i ameliorare a solului vechiul arboret se nlocuiete cu un arboret nou avnd n compoziie aceeai specie sau specii ca i vechiul arboret. Lucrrile se refer la: 1. arborete slab productive care nu se pot regenera pe cale natural arborete situate n staiuni de productivitate superioar sau mijlocie pentru speciile ce le compun, cu consistena sub 0,4 indiferent de vrsta sau cu consistena 0,4-0,6 aproape de vrsta exploatabilitaii. arborete provenite pe cale vegetativ, alctuite din specii valoroase, cu stare lnced de vegetaie, incapabile de regenerare pe cale natural din smn. b3 Substituiri presupun instalarea vegetaiei forestiere pe terenuri ocupate de arborete cu valoare econimic scazut, alctuite din specii cu potenial biologic redus n ce privete producia de biomas. Prin aceste intervenii se schimb compoziia arboretelor existente. Se aplic: 1. arborete derivate provizorii (mestecniuri, plopiuri de plop tremurtor, arrete, crpinete .a.) (B2) 2. suprafee ocupate cu arborete de origine artificial, cu stare lnced de vegetaie, instalate n staiuni improprii speciilor care le compun (B3) c. Lucrri de mpdurire aplicte parial n cuprinsul terenurilor de mpdurit odat cu meninerea vegetaiei lemnoase existente se numesc completri sau ameliorri. c1 Completri Completarea regenerrilor naturale i artificiale respectiv palntaii i semnturi directe ce se execut sub masivul pdurii sau dup exploatarea acestuia n scopul completrii poriunilor neregenerate, nlocuirii seminiului vtmat sau al celui alctuit din specii nedorite, promovrii unor specii valoroase insuficent reprezentate n arboretul matern precum i completri n plantaii i semnturi directe. Se recomand n:

15

1. arborete parcurse cu tieri de regenerare sub adpost, (cu poriuni goale neregenerate, incomplet regenerate sau regenerate cu specii neindicate n compoziia de regenerare, cu semini neutilizabil sau vtmat etc.) (C1) 2. arborete parcurse cu tieri de crng simplu cu poriuni goale i neregenerate, n care este posibil i indicat introducerea unor specii valoroase (C2) 3. suprafee parcurse cu lucrri de mpdurire n ultimii ani 2-3 ani cu reuit nesatisfctoare (C3). c 2 Ameliorri sunt lucrri de mpdurire cu caracter parial ce se execut n arborete tinere aflate n fazele de nuieli-codrior, cu consistena subnormal, uneori chiar brcuite incapabile s-i refac natural consistena normal. n aceste arborete se urmrete instalarea vegetaiei forestiere n golurile existente folosind pe ct posibil specii arborescente valoroase. Speciile arbustive, dac lipsesc, se introduc, uneori pe ntreaga suprafa pentru protejarea i ameliorarea solului. Aceste lucrri se recomand n arborete n care se execut lucrri de ameliorare n scopul mbuntirii compoziiei i consistenei. 1. arborete rrite din grupa I functional, indiferent de vrst, n care nu este permis intervenia cu lucrri de refaceri sau substituiri (D1); 2. arborete din grupa a II a functional, cu consistena subnormal sau brcuite, aflate la vrste tinere, n care nu se justific economic intervenia cu lucrri de refaceri sau substituiri (D2) 3. arborete ce au depit faza de desi (completri ntrziate) (D3). Natura intervenie cu lucrri de mpdurire pentru fiecare u.c.f. se stabilete pe baza condiiilor staionale i de vegetaie n corelaie cu categoria de teren de mpdurit. Aceste date sunt preluate din descrierea unitilor amenajistice

ncadrarea ucf-urilor pe categorii de teren de mpdurit i lucrri de regenerare artificial i stabilirea ponderii acestora n suprafa Tabel 4.2
Nr. Crt. u.c.f. Natura lucrrilor de mpduriri
denumire cod

(% din suprafa)Indice de acoperire

Categoria de teren de mpdurit (cod)

Suprafaa (ha)
total efectiv

Ponderea suprafeei efective a categoriei de lucrri de mpduriri din suprafaa total a acesteia

Ponderea suprafeei efective a categoriei de lucrri de mpduriri din suprafaa total de parcurs

1 2

127

A1

a1

mpduriri propriu-zise refaceri

3,5 3,5

3,5 3,5 0,9 100 3,34

122D

B2

b2

0,9

16

0,9

0,9 5,24 1,72 1,74 8,72 1,22 18,64 15,7 10,6 6,0 32,3 55,34 ha

100

0,86

3 4 5 6 7 8 9 10

122C 123A 124B 125B 129A 122B 124A 128A C3 c3 lucrri de regenerare C1 c1 completri

80 80 70 60 80 -

26,2 8,6 5,8 21,8 6,1 67,8 15,7 10,6 6,0 32,3 104,5 ha

27,49

17,83

100

Total

30,90 52,94

n urma precedentelor calcule reiese faptul c din suprafata total de 104,5ha se vor executa lucrri de regenerare artificial pe 55,34ha, reprezentand 52,94% din suprafata total.

4.3. Necesitatea interveniei cu lucrri de regenerare artificial


Instalarea pe cale artificial a vegetaiei forestiere este singura modalitate de instalare a vegetaiei forestiere pe terenurile pe care nu a existat sau a fost ndeprtat o perioada lung de timp precum i n cazul suprafeelor dezgolite de vegetaie forestier ca urmare a unor calamitai sau a aplicrii tratamentului tierilor rase. Instalarea pe cale artificial a vegetaiei forestiere se impune i n cazul arboretelor degradate, a arboretelor de productivitate sau valoare economic redus n vederea sporirii produciei de lemn, a calittii acestuia i nu n ultimul rnd ca urmare a necesitii ameliorrii funciilor de protecie ale pdurilor. n cazul arboretelor cu funcii de protecie se impun lucrri de regenerare artificial de tipul ameliorrilor, care constau n ameliorarea consistenei i compoziiei i const n special n completarea golurilor existente. Refacerea sau substituirea acestor arborete ar putea fi admis doar n cazul n care s-ar obine o mbuntire a funciilor de protecie i un spor considerabil de mas lemnoas fr a se periclita funciile de protecie pe care arboretul le ndeplinete. 17

n cazul arboretelor cu funcii de producie i protecie se impun lucrri de refacere, substituire i ameliorare cu scopul de cretere a productivitaii acestora.

4.4.

Alegerea

speciilor

pentru

lucrrile

de

regenerare

artificial
Una dintre problemele importante n aciunea de instalare artificial a vegetaiei forestiere este alegerea speciilor. Aceasta presupune cunoaterea condiiilor staionale dar i a particularitilor ecologice ale speciilor forestiere astfel nct s se realizeze culturi forestiere valoroase din punct de vedere al produciei de mas lemnoas dar i al funciilor de protecie ce le sunt atribuite. La alegerea speciilor se ine seama de ncadrarea terenurilor de mpdurit n: marile uniti de relief ; etajele (subetajele) naturale de vegetaie Pentru nevoi practice, n cadrul etajelor (subetajelor) de vegetaie s-au difereniat ansambluri de staiuni-vegetaie reprezentnd grupe de tipuri de staiuni i de pduri ecologic echivalente denumite convenional grupe ecologice. La constituirea grupelor ecologice s-au luat n considerare: condiiile de clim, relief, substrat, sol, ape supra- i subterane, condiii care se caracterizeaz printr-un nalt grad de omogenitate i permit aplicarea acelorai msuri silvotehnice de regenerare i mpduriri. S-au constituit 117 grupe ecologice din care: - 38 n regiunea montan i premontan; - 38 n regiunea de dealuri; 21 n regiunea de cmpie; 11 pe dune; 9 n Lunca i Delta Dunrii i n luncile rurilor interioare. Fiecare grup ecologic cuprinde de regul mai multe tipuri de staiune i pdure fiind respectat ns principiul ca un tip de pdure s apar ntr-o singur grup ecologic. Prin urmare ncadrarea n grupele ecologice a u.c.f.-urilor s-a fcut n funcie de tipul de pdure i numai n lipsa acestuia n funcie de tipul de staiune. Dup stabilirea grupelor ecologice s-a ntocmit lista speciilor ce urmeaz a fi utilizate n lucrrile de mpdurire. Ca regul general se promoveaz speciile din provenienele locale valoroase deoarece acestea sunt cel mai bine adaptate condiiilor respective.

18

4.5. Compoziii de regenerare i compoziii (formule) de mpdurire


Compoziia de regenerare reprezint structura pe specii a noii asociaii forestiere, considerat optim n raport cu aptitudinile staiunii i cu funciile atribuite. Compoziia de regenerare se stabilete la nivelul fiecrei u.c.f. nainte de nlturarea arboretului existent, urmrindu-se obinerea ei pe cale natural, prin adoptarea celui mai adecvat tratament. De multe ori ns nu este posibil realizarea compoziiei de regenerare pe cale natural i se impune intervenia omului prin lucrri de regenerare artificial. Este cazul: - arboretelor incomplet regenerate pe cale natural cnd se impune intervenia artificial n vederea completrii golurilor existente; - regenerrii naturale dar cu specii care nu corespund n raport cu compoziia de regenerare, caz n care se impune intervenia pe cale artificial n vederea reglrii asortimentului de specii; - arboretelor degradate cu consistena redus ce vegeteaz pe soluri nelenite i arborete derivate, caz n care compoziia de regenerare se poate obine doar prin lucrri de mpduriri; - terenurilor lipsite de pdure din fondul forestier sau din afara fondului forestier. Compoziia de mpdurire specific speciile i ponderea lor de participare (n procente) n lucrrile de instalare artificial a pdurii. n cazul mpduririlor propriu-zise, ca i n cazul ameliorrilor se va preciza doar formula(compoziia) de mpdurire. n cazul rempduririlor, refacerilor, substituirilor i completrilor se vor preciza formula de mpdurire i compoziia de regenerare. S-au consultat Norme tehnice privind compoziii, scheme i tehnologii de regenerare a pdurilor i de mpdurire a terenurilor degradate. De aici s-a identificat mai nti grupa ecologic n care se ncadreaz fiecare u.c.f. . ncadrarea se face n funcie de tipul natural de pdure, iar n cazul n care acesta nu se regsete, ncadrarea se va face n funcie de tipul de staiune. Pentru fiecare grup ecologic sunt precizate 2-3 compoziii el, compoziii care in seama de specificul ecologic al grupei ct i de funciile atribuite arboretelor. a 1 compoziii el pentru arboretele care se regenereaz natural n condiii normale; a2 compoziii el pentru terenuri goale, arborete degradate, slab productive, tipuri provizorii care se regenereaz natural n proporie redus (30-40%) sau nu se regenereaz i care se reconstituie parial sau pentru care se schimb compoziia tipurilor naturale fundamentale de pdure. a 3 compoziii el pentru refacerea arboretelor slab productive din zonele de cmpie i lunc, cu solul nelenit, fr regenerri naturale i unde solul se pregtete prin arturi. n mod similar, pentru fiecare grupa ecologica sunt precizate 2-3 compozitii de regenerare, corespunzatoare compoziiilor el menionate mai sus. Pentru aceste compoziii se prezint intervale ale proporiilor de participare ale speciilor. n cazul 19

completrilor se adopt compoziii de regenerare n care se nglobeaz seminiul natural utilizabil dup care se stabilete formula de mpdurire. Compoziiile de regenerare i de mpdurire se stabilesc n raport cu natura lucrrilor adoptate pentru fiecare u.c.f. i sunt redate n tabelul urmtor.

20

124B
u.c.f

Completri
Natura lucrrii de mpdurire

5,8
Suprafa

1,74
Suprafaa

4420
Tip de

4114
Tip de

28
Grupa ecologic

8Fa1Mo1Br
Compoziie el

7Fa3Mo
Compoz.de regenerare

70Fa 30Mo 40Mo


Compoziie (formul de mpdurire) (%)

Fa Mo

Mo Br

70Fa 30Mo 40Mo 30Br

125B

Completri

21,8

8,72

3332

1341

16

4Mo3Br3Fa

4Mo3Br3Fa

30Br 30Fa 60Fa 20Br

Rolul atribuit speciilor n compozia de regenerare (mpadurire)(simbol) Specii amestecDe De baz Specii secund. Specii pt. protect.i amelio. solului (arbuti) principale

Fa

Ponderea n supraf. (%) a

staiune (cod)

pdure (cod)

30Fa sp.principale
din compoz. De regenerare

total

129A

Completri

6,1

efectiv

1,22

4420

4114

28

6Fa2Br1Fr 1Pam

6Fa1Mo2Br1Fr

Fa

Br

60Fa 20Br

Mo Fr Fa

127B

mpaduriri

3,5 15,7

3,5 15,7

3332 4420

1341 4114

16 28

6Mo2Fa 2Pam 8Fa1Pam1Mo

8Fa1Pam1Mo

10Mo 60Mo 10Fr 20Fa 80Fa 20Pam 10Pam 10Mo

Mo Fa

10Mo 60Mo 10Fr 20Fa 80Fa 20Pam 10Pam 10Mo

122B propriu-zise Lucrri de regenerare

Pam Pam Mo

122D 124A 122C

Refaceri Lucrri de regenerare Completri

0,9 10,6 26,2

0,9 4420 4114 28 10,6 4420 4114 28 5,24 4420 4114 28

10Fa 8Fa2Mo 8Fa1Pam1Mo

10Fa 8Fa2Mo 7Fa2Pam1Mo

100Fa 80Fa 20Mo 70Fa 20Pam 10Mo 40Mo 80Fa 20Br 30Fa 10Pam 10Pam 10Mo

Fa Fa Fa

Mo Pam Mo

100Fa 80Fa 20Mo 70Fa 20Pam 10Mo 40Mo 80Fa 20Br 30Fa 10Pam 10Pam 10Mo Tabel 4.3

128A Lucr 6,0 123A Completri 8,6 ri de regenerare

6,0 3332 1341 16 4Mo2Br3Fa 1,72 4420 4114 28 8Fa1Mo1Pam 1Pam

4Mo2Br3Fa 8Fa1Mo1Pam 1Pam

Mo Fa

Br Mo Fa Pam Pam

21

22

4.6. Instalarea culturilor forestiere


4.6.1. Metode de instalare a culturilor forestiere. Epoca de instalare.
Culturile forestiere pot fi instalate prin: semnturi directe; plantaii; butiri directe.

Semnturile dein o pondere redus n lucrrile de mpdurire din ara noastr. Se pot aplica cu succes la brad, fag, cvercinee uneori i la molid. Ele se pot executa: - prin mprtiere. Este un procedeu rar aplicat. Se caracterizeaz printr-un consum mare de semine. n plus seminele nu sunt ncorporate la adncimea dorit rmnnd la suprafa, prin urmare se poate aplica doar n cazul speciilor cu semine de dimensiuni mici. - n rnduri. Sunt indicate pe terenuri lipsite de vegetatie daunatoare, pe soluri profunde i afanate.Se aplica asemenea tehnologie la cvercinee dar i la fag,molid. - n cuiburi. Se recomand n cazul terenurilor accidentate atunci cnd nu este posibil pregatirea solului pe suprafee mari. Plantarea. Este metoda prin care sunt instalate majoritatea culturilor forestiere. Procedeul cel mai frecvent utilizat este plantarea n gropi normale folosind puiei cu rdcina nud. Butirea. Butirile directe se limiteaz la nfinarea culturilor de rchit sau la folosirea sadelor la mpdurirea terenurilor inundabile i cu exces de umiditate. Instalarea culturilor forestiere se face n repaus vegetativ, primvara, nainte de intrarea n vegetaie sau toamna, dup cderea frunzelor. Cel mai adesea instalarea culturilor forestiere se face primvara, dup topirea zpezii i zvntarea solului, atunci cnd n sol se gsesc rezerve suficiente de ap. Epoca de instalare se stabilete n funcie de: condiiile fitoclimatice natura i calitatea materialului de mpdurire experiena local Epoca de instalare aleas pentru cele 10 u.c.f.-uri este primvara. Toate cele 10 uniti de cultur forestier au fost instalate prin plantare n gropi normale. Soluiile tehnice de instalare a culturilor forestiere adoptate pentru ficare u.c.f. sunt redate n tabelul nr.10. n tabel se mai regsesc compoziia de mpdurire, natura lucrrilor de mpdurire, codu i decodificarea tehnologiilor de lucru propuse.

Soluii tehnice de instalare a culturilor forestiere adoptate pe u.c.f. Nr. crt


0 1

u.c.f.

Natura lucrrilor de mpdurire


2

Compoziia de mpdurire
3 4

Cod

Tehnologii de lucru propuse Decodificarea tehnologiilor


5

127B

mpaduriri propriu-zise

60Mo 20Fa 20Pam 100Fa 70Fa 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1.

Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Plantarea n gropi normale (0,3-0,4 m adncime) cu puiei cu rdcin nud, manual. Tabel 4.4

122D

refaceri

122C

completri

20Pam 10Mo 80Fa

2.1.1.1.1.

123A

completri

10Pam 10Mo 70Fa 30Mo 40Mo 30Br 30Fa 60 Fa 10Mo 20 Br 10Fr 80Fa 10Pam 10Mo 80Fa 20Mo 40Mo 30Fa 20Br 10Pam

2.1.1.1.1.

5 6

124B 125B

completri completri

2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1.

129A

completri

2.1.1.1.1.

122B

Lucrri de regenerare Lucrri de regenerare Lucrri de regenerare

2.1.1.1.1.

124A

2.1.1.1.1.

10

128A

2.1.1.1.1.

24

4.6.2. Scheme de mpdurire


Schema de mpdurire se reprezint grafic sau prin semne convenionale ori simboluri: - modul de asociere al speciilor - dispozitivul de instalare - desimea iniiala a culturilor Asocierea speciilor se face n funcie de nsuirile biologice ale speciilor (temperament, vigoare de cretere etc.), de variaia condiiilor staionale, de consideraii economice (posibilitatea de mecanizare a lucrrilor etc.). Dup funcia atribuit n cultura de amestec distingem: specii principale sunt specii arborescente de mrimea I, capabile s se situeze n plafonul superior. n cazul n care se asociaza mai multe specii principale, specia preponderent din formula de mpdurire este specia principal de baz, celelalte specii principale de amestec. specii secundare specii arborescente de mrimea a II-a sau a III-a formeaz un al II-lea etaj, au rol n stimularea creterii i elagajului speciilor principale. specii pentru protecia i ameliorarea solului arbutii Principii de respectat: speciile principale se asociaz de regul grupat: - n biogrupe: - buchete: - suprafaa de 20-100 m2 - grupe: - suprafaa de 100-400 m2 - plcuri: - suprafaa>400 m2 - benzi (fii). Se adopt de regul n terenuri plane. speciile secundare i speciile pentru ameliorarea solului se asociaz intim cu speciile principale. Dispozitivul de amplasare exprim modul n care este dispus pe teren materialul de mpdurit: a) dispunerea neregulat (la distane variabile) este determinat de caracterul accidentat al terenului i de prezena stncilor la suprafa. Este inevitabil n lucrri de completare i ameliorare. b) dispunerea regulat se face cu respectarea distanelor dintre rnduri i puiei pe rnd. Desimea iniial a culturii se exprim prin numrul de puiei la ha i red gradul de apropiere al exemplarelor instalate artificial. Se stabilete n funcie de: - condiiile staionale - metodele de mpdurire - categoria lucrrilor de mpdurire - particularitile silvo-biologice ale speciilor.

25

Tabel 4.5 Compoziia de mpdurire 60%Mo 20%Fa 20%Pa.m Mod de Distana Desime asociere de culturi a instalare pure (puieti/ha) speciilor buchete buchete 5000 5000 5000 Ponderea pe specii la ha
Nsp (puieti) Ssp (ari)

Mrime biogrupe
n (puiei) s (m2)

nb buc/ha

Se (ari ) 0,6

d1/2 (m)

2,0x1,0

3000 1000 1000 5000

60 20 20 10 0

20

40

50 50 100 0,4 1,0

d1=10 d2=10

Schema de mpdurire adoptat pentru u.c.f. 127 B

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x * * * * * * * x x x * * * * * * * x x x *

x * * * * * * * x x x * * * * * * * x x x *

x x * * * * * * x x x x * * * * * * x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x * * * * * * * x x x * * * * * * * x x x *

x * * * * * * * x x x * * * * * * * x x x *

x x * * * * * * x x x x * * * * * * x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Legend:

x- Molid (Mo) - Fag (Fa) *- Paltin de munte (Pa.m)

26

Dispozitive i desimi (la ha) adoptate pe u.c.f.-uri n funcie de tehnologiile de mpdurire i modalitatea de asociere a speciilor Tabel 4.6 Desimi pe specii n funcie de procentul Tehnologii Desimea Compoziii de Modul de Dispozitiv de participare de culturilor u.c.f. mpdurire asociere al de mpdurire (Nr. Plantaii (%) speciilor instalare (cod) Puiei/ha) Nr. puiei (buc)
1 2 3 4 5 6 7

60Mo 127B 122D 122C 20Fa 20Pam 100Fa 70Fa 20Pa.m 10Mo 80Fa 123A 10Pa.m 10Mo 70Fa 30Mo 40Mo 30Br 30Fa 60Fa 129A 10Mo 20Br 10Fr 80Fa 122B 10Pa.m 10Mo 80Fa 20Mo 40Mo 30Fa 20Br 10Pa.m 2.1.1.1.1. buchete buchete 2,0 x 1,0 5000 2.1.1.1.1. buchete 2,0 x 1,0 5000 2.1.1.1.1. buchete buchete 2,0 x 1,0 5000 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. buchete buchete 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 5000

3000 1000 1000 5000 3500 1000 500 4000 500 500 3500 1500 2000 1500 1500 3000 500 1000 500 4000 500 500 4000 1000 2000 1500 1000 500

5000 5000

124B

2.1.1.1.1.

2,0 x 1,0

5000

125B

2.1.1.1.1.

buchete

2,0 x 1,0

5000

124A

2.1.1.1.1.

2,0 x 1,0

5000

128A

2.1.1.1.1.

buchete

2,0 x 1,0

5000

27

4.6.3. Pregtirea terenului i a solului


Lucrrile de pregtire a terenului urmresc asigurarea condiiilor de pregtire a solului. Lucrrile de pregtire a solului se pot executa: Pe toat suprafaa este cazul regiunilor de cmpie, acolo unde exist un deficit de umiditate n cursul verii iar vegetaia erbacee este un concurent de temut. i n aceast situaie ns este o soluie care trebuie adoptat cu mult discernmnt deoarece ea implic cheltuieli foarte mari (defriare, scarificare, nivelare). Parial n fii (benzi), n zona de cmpie acolo unde nu se execut pregtirea integral a solului. n fii sau tblii se execut pregatirea solului n regiunea de coline i dealuri, dac nelenirea este puternic. n regiunea de dealuri nalte i munte, se recurge la pregtirea terenului n vetre. La adoptarea soluiilor de pregtire a terenului i a solului se ine seama i de modalitatea de instalare a noilor culturi atunci cnd terenul este ocupat de vegetaia lemnoas. Instalarea culturilor se poate face: Sub adapost, nainte de aplicarea tierilor pentru recoltarea materialului lemnos. Tierea definitiv, de punere n lumin a culturilor instalate se aplic de regul 1-2 ani la culturile de Go i St.r instalate pe terenuri cu soluri profundemijlocii 2-3 ani pentru St pe soluri grele 3-4 ani pentru Go i St.r, pe soluri grele 3-4 ani la culturile de Fa instalate prin semnturi directe 5-6 ani la culturile de Br instalate prin semnturi directe La adpost, n coridoare sau ochiuri, dup recoltarea materialului lemnos Tehnologia de instalare a culturilor n coridoare: limea coridoarelor, se stabilete de 2-3 ori nlimea arboretului orientarea coridoarelor. Pe terenuri orizontale sau cu panta redus se recomand pe direcia est-vest. Pe terenuri n pant se recomand dispunerea oblic eventual pe curba de nivel, pe masura ce nclinarea este tot mai puternic. numrul reprizelor de intervenie. Se adopt 2-3 reprize limea benzii de arboret. La o intervenie n: 2 reprize limea benzii va fi egal cu laimea coridorului; 3 reprize limea benzii va fi dublu limii coridorului. Tehnologia de instalare a culturilor n ochiuri: mrimea ochiurilor, se stabilete n funcie de nlimea arboretului. Diametrul ochiurilor circulare sau diametrul mare al ochiurilor eliptice este de 1.5-2.0 mai mare dect nlimea medie a arboretului. 28

orientarea ochiurilor elipsoidale, va fi est-vest pe terenuri orizontale. Pe terenuri n pant diametrul mare se orienteaz pe curba de nivel. numrul reprizelor de intervenie. Se adopt 2-3 reprize. Prima repriz urmarete deschiderea ochiurilor iar ultima racordarea acestora (intervenia intermediar urmarete lrgirea ochiurilor). distana dintre ochiuri. n cazul adoptrii a 2 reprize de intervenii, distana dintre ochiuri va fi egal cu diametrul ochiului, la 3 reprize, dublul acestuia. n teren descoperit, parchete tiate ras. Pentru soluionarea problemelor legate de tehnologiile de pregtire a terenului i solului s-au consultat normele. Soluii tehnice de pregtire a terenului i a solului stabilite pe u.c.f.-uri u.c.f. Natura lucrrilor de mpdurire a1 b2 c1 c1 c1 c1 c1 c3 c3 c3 Suprafaa efectiv (ha) 3,5 0,9 5,24 1,72 1,74 8,72 1,22 15,7 10,6 6,0 I. Pregtirea terenului Suprafaa Cod lucrare (ari/ha) 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 1,2 sau 3 31,5 31,5 3,15 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 Tabel 4.7

II. Pregtirea solului Suprafaa Cod lucrare (ari/ha) 111 sau 113 111 111 111 111 111 sau 113 111 111 111 111 sau 113 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

127B 122D 122C 123A 124B 125B 129A 122B 124A 128A

Denumirea lucrrilor: Pregtirea terenului: 1-ndeprtarea tufriurilor ,arbutilor, seminiului neutilizabil, preezistenilor 2-curarea locului de plantare de crci, varfuri, coaj, putregai, etc. 29

3- ndeprtarea rugilor, zmeuriului i a ierburilor nalte de pe locurile de plantare

Pregtirea solului: 111- cu pregtirea parial a solului n vetre de 40/60 cm 113- cu pregtirea parial a solului n vetre de 80/100 cm

Pregtirea parial a solului n vetre

a,c - dimensiuni vetre (m) l,h distanta intre vetre (m)

La pregtirea terenului dimensiunile vetrelor s-au luat de 70/90 cm. Pentru pregtirea solului dimensiunile vetrelor luate n calcul sunt de 40/60 cm. Calculul suprafeelor (ari/ha) pregtirii terenului i solului la dispozitive de 2.0*1.0 m: 70*90 cm -

40*60 cm

4.6.4. Materialul de mpdurire


La stabilirea necesarului de mpdurire sa pornit de la desimile pe specii stabilite n tabelul nr.12. n cazul plantaiilor desimea este redat prin numrul de puiei la unitatea de suprafa (ha), necesarul la u.c.f. rezultnd prin nmulirea acestui numr cu suprafaa efectiv de 30

mpdurit. Materialul necesar pentru mpdurirea u.c.f.-urilor se va stabili n tabelul care urmeaz

Materialul de mpdurire necesar pentru mpdurirea suprafeelor incluse n planul de regenerare Tabel 4.8

u.c.f.

Suprafaa efectiv (ha)


1

Compoziia de mpdurire
2

Metoda de mpdurire
3

Desimea la ha (mii buc)


4

Cantitatea necesar la u.c.f. (mii buci puiei)


6

127B 122D 122C 123A 124B 125B 129A

3,5 0,9 5,24 1,72 1,74 8,72 1,22

122B 124A 128A

15,7 10,6 6,0

60% Mo 20% Fa 20% Pa.m 100% Fa 70% Fa 20% Pa.m 10% Mo 80% Fa 10% Pa.m 10% Mo 70% Fa 30% Mo 40% Mo 30% Br 30% Fa 60% Fa 10% Mo 20% Br 10% Fr 80% Fa 10% Pa.m 10% Mo 80%Fa 20% Mo 40% Mo 30% Fa 20% Br 10% Pa.m

Plantaii Plantaii Plantaii Plantaii Plantaii Plantaii Plantaii

Plantaii Plantaii Plantaii

3,0 1,0 1,0 5,0 3,5 1,0 0,5 4,0 0,5 0,5 3,5 1,5 2,0 1,5 1,5 3,0 0,5 1,0 0,5 4,0 0,5 0,5 4,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,5

10,5 3,5 3,5 4,5 18,34 5,24 2,62 6,88 0,86 0,86 6,09 2,61 17,44 13,08 13,08 3,66 0,61 1,22 0,61 62,8 7,85 7,85 42,4 10,6 12 9 6 3

31

Necesarul de material de mpdurit pe specii este redat n urmatorul tabel de sintez: Necesarul de materialul de mpdurire pe specii Tabel 4.9 Specia Materialul de mpdurit (buc puiei) 170250 65090 20450 20300 610 276700

Fag Molid

Paltin de multe Brad Frasin Total

5. NTREINEREA CULTURILOR FORESTIERE


5.1. Natura i tehnica de aplicare a lucrrilor de ntreinere
Dup instalarea culturilor i pan la constituirea striide masiv, culturile forestiere sunt parcurse cu lucrri de ngrijire, lucrri care au ca scop diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu. Cele mai frecvente lucrri de ngrijire sunt: Receparea puietilor const n retezarea tulpinilor puieilor la nivelul solului, primvara nainte de intrarea culturilor n primul sezon de vegetaie. Scopul este acela de atenuare a dezechilibrului fiziologic al puieilor provocat de transplantare i de refacere mai rapid a sistemului radicelar. Revizuirea culturilor urmrete depistarea i remedierea unor defeciuni ce pot surveni peste iarn (culcarea sau deosarea puieilor, colmatarea sau splarea vetrelor). Lucrarea se execut primavara dup ce culturile au parcurs cel puin un sezon rece. ntreinerea solului const n combaterea vegetaiei nedorite i afnarea solului. Lucrarea se face pe toat suprafaa sau parial n benzi, tblii, vetre. Se realizeaz prin: - mobilizarea solului. Se asigur prin lucrarea mecanic a solului (manual sau mecanizat). Prin aceast operaie se relizeaz concomitent att combaterea buruienilor ct i afnarea solului. - descopleiri. Se rezum doar la nlturarea vegetaiei dunatoare (ierburi nalte, rugi de zmeur, mur) din jurul puieilor, pe vatr sau n lungul rndurilor de puiei.

32

Descopleirile-degajrile constau n nlturarea vegetaiei erbacee dar i a celei lemnoase (lstriuri, seminiuri) care mpiedic dezvoltarea normal a speciilor din compoziia de mpdurire. Se ntlnete frecvent n cazul substituirii arboretelor derivate.

Stabilirea lucrrilor de ntreinere a culturilor pe u.c.f-uri i volumul acestora Tabel 5.1


u.c.f. supraf (ha) Compoziia de mpdurire 60% Mo 20% Fa 20% Pa.m 100% Fa 122D 0,9 ha 122C 5,24 ha 123A 1,72 ha 70% Fa 20% Pa.m 10% Mo 80% Fa 10% Pa.m 10% Mo 70% Fa 30% Mo Tehnologia de lucru I. pregtirea terenului II. pregtire solului III. mpduriri(cod) I. 1,2 sau 3 II. 111 sau 113 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 sau 113 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. I. 1,2 sau 3 II. 111 III. 2.1.1.1.1. . I. 1,2 sau 3 II. 111 sau 113 III. 2.1.1.1.1. Denumirea lucrrii de ntreinere i modalitatea de execuie - revizuire manuala pe vatra - descoplesiri manuale n jurul puieilor - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - completari preliminate (10%) - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuire manuala pe vatra - descoplesiri manuale n jurul puieilor - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuirea manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuire manuala pe vatra - mobilizarea manuala - descoplesiri manuale - revizuire manuala pe vatra - descoplesiri manuale n jurul puieilor Anul execuiei lucrrii 1-2 1-6 Cod lucrare Volumul lucrrilor UM/ha 1. 3.1.1. 12,0 ari 31,5 ari

127B 3,5 ha

2-3 2-3 1-7 2-3 2-3 1-7 2-3 2-3 1-7 2-3 2-3 2-3 1-7 1-2 1-6 2-3 1-5 4-5 2-3 2-3 1-7 2-3 2-3 1-7 1-2 1-6

1. 3.1.1. 2.1. 1. 3.1.1. 2.1 1. 3.1.1. 2.1. 8.4. 1. 3.1.1. 2.1. 1. 3.1.1. 1. 3.1.1. 2.1. 1. 3.1.1. 2.1. 1. 3.1.1. 2.1. 1. 3.1.1.

12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 0,5 mii puieti 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 31,5 ari 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 5 mii puieti 31,5 ari 12,0 ari 31,5 ari

124B 1,74 ha 125B 8,72 ha 129A 1,22 ha 122B 15,7 ha 124A 10,6 ha 128A 6,0 ha

40% Mo 30% Br 30% Fa 60% Fa 10% Mo 20% Br 10% Fr 80% Fa 10% Pa.m 10% Mo 80%Fa 20% Mo 40% Mo 30% Fa 20% Br 10% Pa.m

Coduri folosite la lucrri de ngrijire a culturilor forestiere: 33

1. revizuirea manual a culturilor (despotmolire, ndreptare, eventual replantarea celor deosai, ndreptarea de puiei i butai). 3.1.1. mobilizarea solului concomitent cu distrugerea ierburilor i buruienilor manual, n jurul puieilor. 2.1. descopleirea puieilor (de ierburi, rugi, zmeuri), manual 8.4. lucrri speciale: rrituri, degajri, curiri, alte lucrri

5.2. Planificarea lucrrilor de ntreinere pe u.c.f.-uri n perioada de la instalarea culturilor pn la constituirea strii de masiv

Natura i frecvena de aplicare a lucrrilor de ntreinere pe u.c.f.-uri, n raport cu anul execuiei lucrrilor Tabel 5.2 u.c.f. Natura Mod de Frecvena lucrrilor n funcie de anul n care se Anul supraf. lucrrilor de execuie execut (ani) realizrii efectiva ntreinere (cod) I II III IV V VI VII strii de (ha) masiv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

127B

revizuiri

VIII

34

3,5 ha 122D 0,9 ha 122C 5,24 ha

descoplesiri revizuiri mobilizari descoplesiri revizuiri mobilizari descopleiri. revizuiri mobilizri descoplesiri completri revizuiri mobilizari descoplesiri revizuiri descoplesiri revizuiri mobilizari descoplesiri revizuiri mobilizari descoplesiri revizuiri mobilizari descoplesiri revizuiri descoplesiri

3.1.1 1 3.1.1 2.1. 1 3.1.1 2.1. 1 3.1.1 2.1 8.4 1 3.1.1 2.1. 1 2.1. 1 3.1.1 2.1. 1 3.1.1 2.1. 1 3.1.1 2.1. 1 2.1.

1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2

2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2

1 VII

1 3 1

2 1 2

1 1 1

1 1

1 VIII 1 VII

123A 1,72 ha

124B 1,74 ha 125B 8,72 ha 129A 1,22 ha 122B 15,7 ha 124A 10,6 ha 128A 6,0 ha

VII 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 VIII VII 1 VII 1 1 1 1 1 1 VII 1 VIII

1 1 1 3 1 1 2

6. CONTROLUL CULTURILOR FORESTIERE


6.1.Aspecte generale
Controlul regenerrilor are drept scop determinarea reuitei regenerrilor, a modului de dezvoltare a acestora dar i a lucrrilor ce trbuiesc executate pn la realizarea strii de masiv. Starea de masiv se consider realizat atunci cnd, cultura se poate dezvolta normal fra s mai necesite lucrri de ngrijire (recepri, revizuiri, mobilizri etc.) sau completri:

35

la foioase, atunci cnd coroanele puieilor se ating pe rnd sau n grupe, n proporie de minim 80% iar pentru plopi euramericani i nuc cnd diametrul la 1.30 m este de minim 8 cm. la rinoase, cnd nlimea puieilor este de 1.2-1.4 m n staiuni normale (0.6-0.78 n staiuni extreme i pe terenuri degradate). n suprafeele care se regenereaz pe cale mixt sau artificial, controlul regenerrilor ncepe de la trecerea unui sezon de vegetaie: - de la executarea completrii regenerrii naturale pentru regenerarea mixt; - de la executarea mpduririlor pentru regenerarea artificial; Controlul const n: - inventarierea puieilor pe specii i grupe de specii (specii principale de baz i de amestec, specii de ajutor i specii arbustive); - msurarea nlimilor puieilor; - aprecierea strii de vegetaie a puieilor prin calificative: viguroi, normali, slab, foarte slab dezvoltai.

6.2.Amplasarea i materializarea pe teren a suprafeelor de control


Controlul anual se face prin sondaj, n suprafee de control permanente care trebuie s reprezinte: - 8 % din suprafaa culturii aflat n control, pentru suprafee sub 5 ha - 4 % din suprafaa culturii aflat n control, pentru suprafee cuprinse ntre 5 i 10 ha - 2 % din suprafaa culturii aflat n control, pentru suprafee mai mari de 10 ha. Pentru suprafee mai mici de 0.25 ha se va utiliza inventarierea integral. Pentru suprafee ale regenerrii mai mici de 3 ha se vor utiliza suprafee de 100 m2. Pentru suprafee ale regenerrii mai mari de 3 ha se vor utiliza suprafee de 100 sau 200 m2.

Suprafeele de control se menin permanent, pn la realizarea strii de masiv i se materilizeaz pe teren prin borne. Borna se amplaseaz ntr-un col al patrulaterului , col care se menine acelai la toate suprafeele de control n cazul suprafeelor de control sub form de ptrat sau dreptunghi, respectiv n centrul cercului n cazul suprafeelor de control circulare. n cazul suprafeelor de control n form de patrulater, celelalte coluri se materializeaz pe teren prin rui. Borna se confecioneaz din lemn cu grosimea de 8-10 cm iar lungimea 1.20-1.50 m din care 0.6-0.8 m se ngroap n pmnt. Capul bornei se vopsete n rou pe o lungime de 10-15 cm i se numeroteaz, numarul de ordine al bornei trebuie sa corespund cu nregistrarea din carnetul de teren. Suprafeele de control se amplaseaz schematic pe teren . Pentru asigurarea amplasrii uniforme pe teren a suprafeelor de control, n practic se procedeaz la 36

materializarea unei reele de drepte paralele, care se intersecteaz cu alte drepte paralele sub un unghi oarecare, distanele dintre ele variind n raport cu aria adoptat pentru suprafeele de control, fiind spre exemplu de 50/50 m n cazul suprafeelor de 100 m 2 , respectiv de 50/100 m pentru suprafeele de control de 200 m 2(n cazul unui procent al suprafeelor de control de 4% din suprafaa regenerat). Intersecia dreptelor paralele din reea, determin puncte uniform distribuite, n care se materializeaz centrul cercului sau un col al patrulaterului. Marcarea reelei se face n funcie de prima suprafa de control, care se fixeaz ntr-un col al suprafeei regenerate, la o distan de 25 m fa de limitele u.c.f.-ului, la suprafeele de 100 m2, respectiv de 25/50 m n cazul suprafeelor de control de 200 m2. Din momentul ajungerii la stadiul de masiv, ntr-o cultur forestier ncepe s se creeze mediul specific pdurii. Acest mediu se deosebete de cel din jur printr-o umbrire susinut, amplitudini mai reduse ale temperaturii, umiditate sporit, atenuarea activitii vntului. Pn a se ajunge la realizarea acestui mediu cultura forestier trece prin mai multe faze. Aceste faze sunt monitorizate pentru a se determina lucrrile de ngrijire ce vor fi executate n fiecare an. Monitorizarea se exemplific n teren prin introducerea suprafeelor de control. Elemente privind amplasarea suprafeelor de control pe u.c.f.-uri
Nr. crt
0

Tabel 6.1
Ri,Li (m)
7

u.c.f.

Suprafaa regenerat (ha)


2

Aria suprafeei de control (m2)


3

Nr. suprafeelor de control (buc)


4

Distantele de instalare (m)


5

Inclinare teren (0)


6

Aria cumulat a suprafeelor de control % din ha suprafaa regenerat


8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

127B 122D 123A 122C 124B 125B 129A 122B 124A 128A

3,5 0,9 5,24 1,72 1,74 8,72 1,22 15,7 10,6 6,0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 8 21 14 14 35 10 32 22 24

25*50 25*50 50*50 25*50 25*50 50*50 25*50 50*100 50*100 50*50

30 30 35 33 34 30 30 33 35 28

6,06 6,06 6,23 6,16 6,20 6,06 6,06 6,16 6,23 6,00

0,28 0,08 0,21 0,14 0,14 0,35 0,10 0,32 0,22 0,24

8 9 4 8 8 4 8 2 2 4

7.PLANIFICAREA I EVALUAREA LUCRRILOR DE REGENERARE ARTIFICIAL

7.1. Ealonarea lucrrilor de regenerare artificial

37

Planificarea lucrrilor de mpdurire se face pe o perioad de 5 ani lundu-se n considerare: - categoriile de teren de mpdurit n care au fost ncadrate suprafeele ce necesit intervenia artificial - rezultatele obinute n urma analizei comparative a celor dou categorii de arborete, cel existent i cel de referin n ceea ce privete: o producia; o productivitatea; o calitatea biomasei Prioriti la planificarea lucrrilor de mpdurire: 1. suprafee ocupate de semini instalat natural sau artificial dar care nu corespunde din punct de vedere al densitaii. 2. suprafee ocupate de arborete supuse tratamentului tierilor rase n care rempadurirea trebuie s se fac imediat dup exploatarea arboretului. 3. suprafee lipsite de pdure (poieni) prevzute a fi mpdurite. 4. arborete cu consisten subnormal, ncadrate n grupa a II-a funcional dar cu stare de vegetaie bun aflate la vrste tinere (fazele de nuieli-pri) i care se menin, fiind conduse pn la vrsta exploatabilitaii. 5. arborete necorespunztoare din punct de vedere al consistenei, ncadrate n grupa I funcional, indiferent de vrst. 6. suparafee ocupate cu arborete slab productive (necorespunztoare din punct de vedere al consistenei sau/i derivate). Pe baza prioritilor stabilite s-a elaborat planul de regenerare cu precizarea pe ani a suprafeei ce urmeaz a fi parcurs i a anului n care se execut fiecare intervenie. S-a urmrit ca anual s fie parcurse cu lucrri de regenerare artificial, n msura posibilitilor, suprafee egale. Ealonarea lucrarilor de regenerare artificial pentru u.c.f.urile din proiect este redat n tabelul care urmeaz.

38

Nr. crt

u.c.f.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

127B 122D 122C 123A 124B 125B 129A 122B 124A 128A

Ealonarea lucrrilor de regenerare artificial Tabel 7.1 Suprafaa Categoria Natura Suprafaa de parcurs n anul .... Total de teren lucrrii de (ha) de regenerare I II III IV V mpdurit artificial (ha ) ( cod ) ( cod ) 3,5 A1 a1 3,5 3,5 0,9 B2 b2 0,9 0,9 5,24 C1 c1 5,24 5,24 1,72 C1 c1 1,72 1,72 1,74 C1 c1 1,74 1,74 8,72 C1 c1 8,72 8,72 1,22 C1 c1 1,22 1,22 15,7 C3 c3 5,7 5,0 5,0 15,7 10,6 C3 c3 10,6 10,6 6,0 C3 c3 3,0 3,0 6,0
TOTAL 13,54 14,4 2 13,2 4 10,6 4 3,5

55,34

7.2. Antemsurtoarea lucrrilor de regenerare artificial

Antemsurtoarea reprezint planul calendaristic al lucrrilor specifice de mpdurire de la instalarea culturii forestiere pn la constituirea strii de masiv

39

Planificarea lucrrilor de mpdurire proiectate (antemsurtoarea lucrrilor)

Tabel 7.2

40

Localizarea (u.c.f.)i volumul lucrrii de executat n anul Tehnologii de lucru


0

Indicativ norme
1

Denumirea lucrrilor
2

U.M. I
7

II
8

III
9

IV
10

V
11

VI
12

VII
13

arul I.3 C.1.III.a Curirea terenului n vederea mpduririlor 1000 buc

II.1.1.2.

C.70.I.a.1

Plantarea puieilor n vetre n teren nepregtit. - execut vetrele -

III.2.1.1.1.1

C.70.I.a.2

Plantarea puieilor n vetre n teren nepregtit. - sap gropile i planteaz puieii Revizuirea plantaiilor i semanturilor directe. *Numrul de puiei ce necesit a fi revizuii pe 1 ar = 11-20 bucti. * Numrul de puiei ce necesit a fi revizuii pe 1 ar = 21-30 bucti.

1000 buc

123A 27,09 129A 19,21 124A 166,95 123A 4,3 129A 3,05 124A 26,5 123A 4,3 129A 3,05 124A 26,5 123A 20,64 129A 14,64 124A 127,2 123A 20,64 129A 14,64 124A 127,2

C.46.b. IV.1. C.46.c.

arul

arul

Localizarea (u.c.f.)i volumul lucrrii de executat n anul Tehnologii de lucru Indicativ norme Denumirea lucrrilor (din norme) U.M. I 41 II III IV V VI VII

10

11

12

13

IV.3.1.1.

C.51.I.a.2

Mobilizarea manual a solului n jurul puieilor n plantaii, semnturi directe i regenerri naturale. Descopleirea speciilor forestiere de specii ierboase i specii lemnoase. - condiii uoare - condiii mijloci -

1000 bucati

129A 3,05 123A 2x20,64 129A 3x12,64 124A 127,2 213,25 33,85 33,85

C.58.II.a.4 IV.2.1. C.58.II.b.4

arul

123A 4,3 129A 3,05 124A 26,5 123A 2x20,64 129A 3x14,64 124A 2x127,2

123A 4,3 129A 3,05 124A 26,5 123A 2x20,64 129A 3x14,64 124A 2x127,2

129A 3,05 123A 20,64 129A 2x14,64 124A 2x127,2 123A 20,64 129A 14,64 124A 127,2 123A 20,64 124A 127,2 123A 20,64 124A 127,2

Recapitulare pe categorii de lucrri I.3 C.1.III.a Curairea terenului C.70.I.a.1 II.1.1.2. Plantarea puieilor n vetre n teren nepregtit. C.70.I.a.2 III.2.1.1.1.1 IV.1. IV.3.1.1. IV.2.1. C.46.b. C.46.c. C.51.I.a.2 C.58.II.a.4 C.58.II.b.4 Revizuirea plantaiilor i semanturilor directe. Mobilizarea manual a solului n jurul puieilor. Descopleirea speciilor forestiere de specii ierboase i specii lemnoase.

arul 1000 buc 1000 buc arul arul 1000 bucati arul arul

35,28 127,2 3,05 79,2 127,2 33,85 79,2 254,4

35,28 127,2 33,85 79,2 254,4 3,05 49,92 254,4 35,28 127,2 20,64 127,2 20,64 127,2

42

7.3. Devizul lucrrilor de regenerare artificial

Devizul lucrrilor reprezint actul de evaluarea a cheltuielilor pentru lucrrile nscrise n antemsurtoare. S-a ntocmit devizul pentru unitile de cultur forestier (123A, 129A, 124A) ce urmeaz a fi parcurse cu lucrri de regenerare artificial n primul an, conform ealonrii. Devizul lucrrilor de regenerare artificial este reprezentat n tabelul 25, tabel ce conine: indicativul normei (se preia din antemsurtoare); unitatea de msur; preul unitar (se stabilete ca produs ntre tariful orar i norma de timp preluat din Norme de timp i de producie pentru lucrrile din silvicultur; cantitatea (preluat din antemsurtoare); valoarea lucrrilor ce urmeaz a se executa (se calculeaz ca produs ntre preul unitar (lei/UM) i volumul (cantitatea) lucrrii).

Dup calculul valorii lucrrilor pe ani s-a facut recapitulaia devizului care const n nsumarea pe coloane (ani) a cheltuielilor (Total I). La aceast valoare se aplic o serie de cote potrivit cu legislaia n vigoare rezultnd n final investiia final: cheltuieli directe 32,5 % , cheltuieli indirecte 7%, profit 9%, TVA 24%. Total I + (Total I) x (Cheltuieli directe 32,5%) = Total II Total II + (Total II) x (Cheltuieli indirecte 7% + profit 9%) = Total III Total III + (Total III) x TVA 24% = Total general

43

Devizul lucrrilor Tabel 7.3 Indicativ norm C.1.III.a C.70.I.a.1 C.70.I.a.2 C.46.b. C.46.c. C.51.I.a.2 U.M. arul 1000 buc 1000 buc arul arul 1000 buc Pre unitar lei/U.M 1,6952 77,724 91,356 0,952 1,598 64,464 1,38 1,932 Cantitatea/Valoarea lucrrilor planificate a se executa n anul... I II III IV cantitate valoare cantitate valoare cantitate valoare cantitate valoare 213,25 361,501 33,85 2630,822 33,85 3092,401 35,28 33,586 35,28 33,586 127,2 203,265 127,2 203,265 3,05 196,615 33,85 2182,106 33,85 2182,106 3.05 196,615 79,2 127,2 X X X X X X X X 109,296 245,750 6648,581 2160,788 8809,369 616,655 792,843 10218,867 2452,528 12671,395 79,2 254,4 X X X X X X X X 109,296 491,501 3019,754 981,420 4001,174 280,082 360,105 4641,361 1113,926 5755,287 79,2 254,4 X X X X X X X X 109,296 491,501 3019,754 981,420 4001,174 280,082 360,105 4641,361 1113,926 5755,287 49,92 254,4 X X X X X X X X 68,889 491,501 757,005 246,026 1003,031 70,212 90,272 1163,515 279,243 1442,758

arul C.58.II.a.4 arul C.58.II.b.4 Total I Cheltuieli directe 32,5% Total II Cheltuieli indirecte 7% Profit 9% Total III TVA 24% TOTAL GENERAL

44

45

Indicativ norm

U.M.

Pre unitar lei/U.M 1,6952 77,724 91,356 0,952 1,598 64,464 1,38 1,932

Devizul lucrrilor (continuare) Cantitatea/Valoarea lucrrilor planificate a se executa n anul... V VI VII cantitate valoare cantitate valoare cantitate valoare

C.1.III.a ar C.70.I.a.1 1000 buc C.70.I.a.2 1000 buc C.46.b. arul C.46.c. arul C.51.I.a.2 1000 buc C.58.II.a.4 arul C.58.II.b.4 arul Total I Cheltuieli directe 32,5% Total II Cheltuieli indirecte 7% Profit 9% Total III TVA 24% TOTAL GENERAL

35,28 127,2 X X X X X X X X

48,686 245,750 294,436 95,691 390,120 27,308 35,110 452,538 108,609 561,147

20,64 127,2 X X X X X X X X

28,483 245,750 274,233 89,125 363,358 25,435 32,702 421,495 101,158 522,653

20,64 127,2 X X X X X X X X

28,483 245,750 274,233 89,125 363,358 25,435 32,702 421,495 101,158 522,653

27231,18

46

8.BIBLIOGRAFIE
1. Cornelea Hernea, 2008, ndrumar pentru proiectarea lucrrilor de mpduriri, Ed. Eurobit Timioara 2. Damian I., 1969, mpduriri. Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti. 3. Florescu, Gh., 1992, mpduriri. Principii i soluii de proiectare. Litografia Universitii din Braov 4 Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerrilor, M.A.P.P.M, Bucureti

47

9.ANEXE

48

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 1 Unitate de cultur forestier 127B Suprafaa(ha) 3,5 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 127B Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 30 G Altitidine 840-1050 m Expoziie N Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 3332-montan de amestecuri Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 1341 Structura arboretului existent Compoziia 3Mo3Br3Fa1Pa.m Clasa de 3 producie Consistena 0,60 Volumul(m3/ha) 302 Varsta 70ani Creterea(m3/ha) 5,7 Subarboret Semini utilizabil Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) A1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) a 1-mpduriri propriu zise Grupa ecologic(cod) 16 Compoziia el 3Mo3Br3Fa1Pa.m Compoziia de regenerare 6Mo2Fa2Pa.m Compoziia(formula de mpdurire) 60%Mo20%Fa20%Pa.m Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 sau 1.1.3 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

49

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 2 Unitate de cultur forestier 122D Suprafaa(ha) 0.9 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 122D Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 30 G Altitidine 800 m Expoziie E Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 9Ca1Fa Clasa de 3 producie Consistena 1,0 Volumul(m3/ha) 152 Varsta 40ani Creterea(m3/ha) 8,9 Subarboret Semini utilizabil Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) B2 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) b 2-refaceri Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 10Fa Compoziia de regenerare 10Fa Compoziia(formula de mpdurire) 100%Fa Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 2 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

50

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 3 Unitate de cultur forestier 122C Suprafaa(ha) 26,2 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 122C Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 33 G Altitidine 800-1150 m Expoziie E Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 8Fa1Mo1Pa.m Clasa de 3 producie Consistena 0,7 Volumul(m3/ha) 357 Varsta 110 ani Creterea(m3/ha) 3,2 Subarboret Semini utilizabil 7Fa2Pa.m1Mo Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 1-completri Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 8Fa1Pa.m1Mo Compoziia de regenerare 7Fa2Pa.m1Mo Compoziia(formula de mpdurire) 70%Fa20%Pa.m10%Mo Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 9 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia 51

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 4 Unitate de cultur forestier 123A Suprafaa(ha) 8,6 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 123A Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 35 G Altitidine 580-800 m Expoziie E Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 9Fa1Pa.m Clasa de 3 producie Consistena 0,2 Volumul(m3/ha) 66 Varsta 110 ani Creterea(m3/ha) 1,2 Subarboret Semini utilizabil 10Fa Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 1-completri Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 8Fa1Mo1Pa.m Compoziia de regenerare 8Fa1Mo1Pa.m Compoziia(formula de mpdurire) 80%Fa10%Mo10%Pa.m Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 2 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri 2

12

Schia

52

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 5 Unitate de cultur forestier 124B Suprafaa(ha) 5,1 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 124B Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 34 G Altitidine 800-950m Expoziie N Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 8Fa1Mo1Br Clasa de 3 producie Consistena 0,4 Volumul(m3/ha) 179 Varsta 90 ani Creterea(m3/ha) 2,8 Subarboret Semini utilizabil 7Fa3Mo Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 1-completri Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 8Fa1Mo1Br Compoziia de regenerare 7Fa3Mo Compoziia(formula de mpdurire) 70%Fa30%Mo Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 2 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

53

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 6 Unitate de cultur forestier 125B Suprafaa(ha) 21,8 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 125B Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 30 G Altitidine 750-1150m Expoziie N Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 3332-Montan de amestecuri Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 1341 Structura arboretului existent Compoziia 4Br2Mo2Fa2Dt Clasa de 3 producie Consistena 0,7 Volumul(m3/ha) 474 Varsta 120 ani Creterea(m3/ha) 3,9 Subarboret Semini utilizabil 5Fa3Br2Mo Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 1-completri Grupa ecologic(cod) 16 Compoziia el 4Mo3Br3Fa Compoziia de regenerare 4Mo3Br3Fa Compoziia(formula de mpdurire) 40%Mo30%Br30%Fa Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 sau 1.1.3 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

54

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 7 Unitate de cultur forestier 129A Suprafaa(ha) 5,1 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 129A Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 30 G Altitidine 800-950m Expoziie N-V Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 31-brun eumezobazic, 3101-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 6Fa1Pa.m1Fr1Br1Mo Clasa de 3 producie Consistena 0,8 Volumul(m3/ha) 416 Varsta 120 ani Creterea(m3/ha) 5,0 Subarboret Semini utilizabil 6Fa1Mo2Br1Fr Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C1 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 1-completri Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 6Fa2Br1Fr1Pa.m Compoziia de regenerare 6Fa2Br1Fr1Mo Compoziia(formula de mpdurire) 60%Fa20%Br10%Fr10%Mo Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 4 Descopleiri 12 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

55

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 8 Unitate de cultur forestier 122B Suprafaa(ha) 15,7 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 122B Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 33 G Altitidine 570-850m Expoziie E Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 31-brun eumezobazic, 3101-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 7Fa1Mo1Pa.m1Fr Clasa de 3 producie Consistena 0,6 Volumul(m3/ha) 13 Varsta 50 ani Creterea(m3/ha) 2,4 Subarboret Semini utilizabil Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C3 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 3-lucrri de regenerare Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 8Fa1Pa.m1Mo Compoziia de regenerare 8Fa1Pa.m1Mo Compoziia(formula de mpdurire) 80%Fa10%Pa.m10%Mo Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 2 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

56

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 9 Unitate de cultur forestier 124A Suprafaa(ha) 10,6 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 124A Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 35 G Altitidine 600-850m Expoziie N Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 31-brun eumezobazic, 3101-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 4420- montan-premontan de fgete Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 4114 Structura arboretului existent Compoziia 8Fa2Mo Clasa de 3 producie Consistena 0,6 Volumul(m3/ha) 11 Varsta 5 ani Creterea(m3/ha) 2,0 Subarboret Semini utilizabil Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C3 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 3-lucrri de regenerare Grupa ecologic(cod) 28 Compoziia el 8Fa2Mo Compoziia de regenerare 8Fa2Mo Compoziia(formula de mpdurire) 80%Fa20%Mo Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri 2 Descopleiri 10 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

57

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

11

Fia unitii de cultur forestier 10 Unitate de cultur forestier 128A Suprafaa(ha) 6,0 U.B.(U.P.) Maieru Regiunea NV- Munii Rodnei Geografic u.a. 128A Grupa funcional 2-1 B Caracteristici fizico-geografice Forma de relief munte Panta 28 G Altitidine 650-850m Expoziie N-V Climat zonal i local alpin Tipul i subtipul genetic de sol 33-brun acid, 3301-tipic Tip de staiune(cod, denumire) 3332-montan de amestecuri Tipul natural fundamental de pdure(cod,denumire) 1341 Structura arboretului existent Compoziia 6Mo1Br2Fa1Pa.m Clasa de 3 producie Consistena 0,5 Volumul(m3/ha) 64 Varsta 5 ani Creterea(m3/ha) 4,9 Subarboret Semini utilizabil Tipul de flor indicatoare Asperula-Dentaria Fundamentarea tehnologiilor de mpdurire Categoria de teren de mpdurit(cod) C3 Categoria lucrrilor de regenerare(cod,den. ) c 3-lucrri de regenerare Grupa ecologic(cod) 16 Compoziia el 4Mo2Br3Fa1Pa.m Compoziia de regenerare 4Mo2Br3Fa1Pa.m Compoziia(formula de mpdurire) 40%Mo20%Br30%Fa10%Pa.m Tehnologii de instalare a culturilor Pregtirea terenului 1,2 sau 3 Pregtirea solului 1.1.1 sau 1.1.3 Metoda de regenerare artificial Schema de regenerare Buchete 2,0x1,0 (asociere specii, dispozitive) Desimea iniial(nr. puiei, kg. semine/ha) 5000puiei/ha Tehnologii de ngrijire a culturilor Recepri Revizuiri 2 Mobilizri Descopleiri 9 Descopleiri-degajri Completri -

12

Schia

58