Sunteți pe pagina 1din 1

Informatica Aplicatii de laborator, clasa a 9-a

Prof. C. Ivasc

Fisa probleme Algoritmi elementari


1. 2. 3. 4. 5. 6. Cmmdc a 2 numere naturale Cmmmc a 2 numere naturale Se dau n numere naturale. Sa se determine cmmdc al lor. Se da n, numar natural. Sa se resolve in ZxZ ecuatia x2-y2=n. Se da n, numar natural. Sa se resolve in ZxZ ecuatia x2+y2=n. De dau n si k, numere naturale. Daca este posibil, sa se scrie n ca suma a k numere naturale distincte. 7. Se citesc n numere intregi. Determinati cea mai mare suma care se poate forma cu numerele date.

Probleme cu cifrele unui numar natural


1. Se da un numar natural n. Sa se determine: a. numarul de cifre al lui n b. suma/produsul cifrelor lui n c. suma cifrelor impare d. produsul cifrelor pare e. numarul de cifre diferite f. numarul maxim care se poate obtine cu toate cifrele lui n g. cifra mnima/cifra mxima. h. inversul i. sa se verifice daca n este palindrom 2. Pentru n numere naturale si o cifra c, determinati numarul de numere care incep cu cifra c. 3. Pentru n numere naturale si o cifra c, determinati de cate ori apare cifra c in scrierea tuturor numerelor date. 4. Sa se afiseze cifra de control a unui numar natural dat (suma cifrelor, suma cifrelor sumei cifrelor samd pana se obtine un numar dintr-o cifra). 5. Dat n natural sa se afiseze cel mai mare numar care se poate forma cu toate cifrele sale

Algoritmi pentru prelucrarea divizorilor unui numar natural


1. Numarul divizorilor unui numar n 2. Suma divizorilor unui numar n 3. Cel mai mic divizor al lui n 4. Cel mai mare divizor al lui n 5. Determinarea divizorilor primi ai lui n 6. Determinarea divizorilor pari/impari ai lui n 7. Descompunerea in factori primi 8. Test de primalitate pentru n (este n numar prim?) 9. Pentru n numere naturale date, afisati unul dintre numerale cu cei mai multi divizori 10. Se da un sir de numere terminat cu 0. Determinati numerele prime din sir sau mesaj: NU EXISTA