Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect la disciplina Contabilitate financiara An universitar 2011-2012 Specializarea Administrarea afacerilor, ZI

Se va alege o companie fictiva care va trebui sa aiba ca obiect de activitate una dintre variantele urmatoare: Productia si comercializarea cu ridicata de produse - Comercializarea de produse prin magazine specializate - Prestarea de servicii Proiectul va fi intocmit de o echipa de maxim 5 persoane. Fiecare echipa isi alege o singura activitate. Nu vor fi proiecte similare in acceasi grupa! La inceputul exercitiului financiar situatia companiei se prezinta astfel: 1. Managementul/administrarea companiei este asigurat de catre doi asociati 2. Capitalul social al companiei este complet varsat 3. Imobilizarile corporale reprezinta 40% din valoarea capitalului social 4. Societatea are contractat un credit bancar pe termen lung, credit care reprezinta 10% din valoarea capitalului social al companiei 5. Personalul companiei cuprinde 15 angajati. Salariile acestora se inregistreaza si se achita la data de 15 a lunii urmatoare 6. Compania este platitoare de TVA (24%) si impozit pe profit (16%) 7. Compania realizeaza o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei/an 8. Adaos comercial pe care il practica firma este de peste 25% Sa se intocmeasca un bilant initial indeplinind urmatoarele conditii: a. Activul patrimonial cuprinde 25 de elemente b. Pasivul patrimonial cuprinde 20 de elemente In cursul unui trimestru al anului 2011 (trimestrul 2 sau trimestrul 4) se inregistreaza operatiuni specifice domeniului de activitate al companiei selectate: 1. Inregistrarea unui numar minim de 5 operatiuni specifice clasei 1, cum ar fi: majorarea de capital, primirea si/sau rambursare de credite, contractarea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, anularea de actiuni proprii, etc. 2. Inregistrarea unui numar minim de 5 operatiuni specifice clasei 2, cum ar fi: achizitia sau realizarea de imobilizari corporale/necorporale, primirea concesiunilor, acordarea de imprumuturi, achizitia de actiuni pe termen lung, etc. 3. Inregistrarea unui numar minim de 5 operatiuni specifice clasei 3, cum ar fi: achizitia de materii prime si materiale, productia de bunuri, vanzarea de marfuri, trimiterea la terti a bunurilor, etc. 4. Inregistrarea unui numar minim de 5 operatiuni specifice clasei 4, cum ar fi: primirea subventiilor, inregistrarea si plata salariilor (cu contributiile aferente), acordarea de cadouri salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste sau Craciun, primirea/plata de avansuri pentru bunuri, etc. 5. Inregistrarea unui numar minim de 5 operatiuni specifice clasei 5, cum ar fi: achizitia de actiuni/obligatiuni in scop speculativ, plati catre creditori/furnizori/stat, incasari de la debitori/clienti, etc.

La finele trimestrului se vor face si urmatoarele operatiuni: 1. Decontarea TVA-ului 2. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 3. Calculul si plata impozitului pe profit Fiecare inregistrare din Registrul Jurnal va avea atasat documentul justificativ aferent. Documentele contabile care trebuie prezentate in proiect sunt: Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare, Balanta de verificare cu patru egalitati, Situatiile financiare. ** Proiectele vor fi scrise de mana si nu tehnoredactate, si se va preda intr-un biblioraft, aranjat in felul urmator: 1. Registrul jurnal pentru luna aprilie (daca ati ales trimestrul 2) sau octombrie (daca ati ales trimestrul 4) 2. Documentele justificative aferente operatiunilor de la pct.1 3. Registrul jurnal pentru luna mai (daca ati ales trimestrul 2) sau noiembrie (daca ati ales trimestrul 4) 4. Documentele justificative aferente operatiunilor de la pct.3 5. Registrul jurnal pentru luna iunie (daca ati ales trimestrul 2) sau decembrie (daca ati ales trimestrul 4) 6. Documentele justificative aferente operatiunilor de la pct.5 7. Cartea Mare pentru trimestrul ales 8. Balanta de verificare cu patru serii de egalitati pentru trimestrul ales 9. Situatiile financiare la 30.06.2011 sau 31.12.2011, in functie de trimestrul ales.

NOTA 6 FARA DOCUMENTE JUSTIFICATIVE si SITUATII FINANCIARE NOTA 10 COMPLET

Termen de predare: 7 zile inainte de examenul final.

SUCCES!!!!!!!!!!!!!