Sunteți pe pagina 1din 110
NICOLAE MITROFAN TESTAREA PSIHOLOGICA A COPILULUI MIC Coperta de CONSTANTIN: POHKIB ISBN ors 9rsis 72 Toate deeptaile apasis EDIT PRESS: MIHAELA SRL CUPRINS, Cavan inainte eooceo 1, Ce inseam copie mic” sau wlontele miei"? . 2. Testarea abiitifiler la varstele mich TInstrumentele de misurare de tip screening” 2.1. Precautit privind utiizatea. lor 21.2. Exemple de teste Intlnite mal frecvent in practicd : 2A24, Testoh Denver (de evidentiere Shiaile fe plana desvolles 2.1.2.2, Inventaral de dervoltare Battelle 2.123. Testa de teere Brigance (revit) pont grin ge copat daca Fa 2.124. Testa de traze Beigance (eviuit) ppentva Prejcolaitatea tinpurie 2.1258. Testul detsiene Triganco® peutra presolai ae 2.1.2.6, Inventarol de tuere pe Baza etic ior de dezvottare 2.127, Indicatorii desvoltit pentrw mA. soraretelectelor ivi 2.1.2.8 Inventaral pentra tere simparie 2.1.29, Inventaral penta trieren timp teofe nee eres 2.12110, Proilete trier tiparis n 15, » 9 1s 4 28 8 “6 ” 2.42.11. Testul de tiere a Ini MeCarthy Gist) 242.12, Testa Miller We mdssrate @ pre ‘eolaior 24.2415, Tnventarul petra abieurarea dee volt presolaraat += 212.14 Testedomisnrare tip steening") Septal omprtaaentate spe 22. Milosce de masurace 4 desvaltisi ss 22.1, Miloace de misurare 4 dezvoltisi copilor ou hse 221 Masurarea comportamenteu cop: Inks seat sae de ernen 22.12. Scala de. masurare a comporta imental neonatal 2215 Mlsurarea newelogicd + copia asc iniote de tomes 9° Ber 2.2.14, Chestionarpenten’ temperamental copiul= Recasie 22.2. Miloace de msurace & desvoltiti copilor foarte ici (02/34) 222, Sitemal de misurare, cvalore 3 Drogramace™ pontewcopilfoaske Bie gai a.a.2, Salle Bayley ale dervltni co pita 2.2243. Coline Cseaas penton capi foarte mich ca nevol_ Spite 22.24, Prafilal de geavaltare al interven tie umpon 2225, Prolial ak pet : 212.26, Proll Hascall ‘al ovata ‘tin o 6 2 a % “” a 8 2.22.2, Inventarsl Minnesota de derst face » cops 2.22.8, Saide'orlinale ale dette ps bategie 223, Miloace de miswrare a dervltbilcepior preseolai $i 8 solaalor mail 22.31 Inventera desvoleirit copiab 2232 Inventarnl Giagaosbe at Tut Bak face porte destlaten "tin 5, Prolitl achiigiiesnisiai 4, SEtemut de plamiicare a server ent copiltia impure 223, Carolina Gorrcalum pentru pre seelatl co eves speciale 2.236, Testul Gesell pentro. prescolari 2.235, Sealele de dexvaltare Gesell, 2238, Alte teat flosite in practi psbe Aiageesties de ta noi" din fark 2.3, Probleme ce apar fm legiturd cw aplicavea testelor de'uuseorage 9 desvoliars 5. Misurarea iateligentel la proscolarh DA. Bsemple de teste ees SA, Seal de intelgestspentra copit mel asi Oe Stal Ha, Butea Kaufman’ pentiy misnraea co: pallor As, Scaele McCarthy’ pentru abiitafile “co pil : S04, Seale pentr ferenicea abittilor S13. Seala de inteligentt Stanford-Binet (x pata tii) 3.16, Scala de inteligents Wesker pentrt copi preycolats sv selerd mil —revieait 3.2 Considerati si ecomandi privind apliare teste log de inteligatt pe cop Pesca 0 o of 95 8 ic