Sunteți pe pagina 1din 33

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

eMedic.ro

Site dedicat informrii medicilor .

Acas | Examene | Avizri | Jobs | Postuniversitar | Articole | Legisla ie | Aparatura medicala | Links | Contact

CURRICULUM DE PREGTIRE N SPECIALITATEA

MEDICIN DE FAMILIE
1.1 DEFINITIE: Medicina de familie este specialitatea care asigura asistenta medicala primara i continua i, prin ac iuni preventive, educa ionale, terapeutice i de recuperare, contribuie la promovarea strii de sntate a individului, a familiei i colectivit ii, avnd urmtoarele func ii:

De asigurare a accesibilit ii popula iei la asistenta medicala De supraveghere a snt ii De preven ie primara, secundara, ter iara De preven ie specific De promovare a snt ii De asigurare a ngrijirilor medicale curente De selec ionarea pacien ilor care au nevoie de asisten de specialitate De coordonare a serviciilor medicale n func ie de nevoile concrete ale bolnavului De sinteza diagnostica i terapeutica De supraveghere medical continu a individului, familiei i a colectivit ii De recuperare i reabilitare a bolnavilor De asigurare a ngrijirilor paliative i terminale De cercetare tiin ifica specifica

1.2 DURATA REZIDENTIATULUI - 3 ani

Curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, inafara carora sunt prevazute si 40 50 de ore de studiu
1 of 33 25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

individual. Cuantificarea pregatirii in vederea echivalarii, se face prin credite ( CFU). 1 credit = 25 ore de instruire Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicata activitatilor practice si studiului individual. La sfarsitul fiecarui modul de pregatire ( cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapa, facuta in unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiu si indrumator. Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU. Intreaga activitate de pregatire este monitorizata prin caietul de stagiu ( log-+book), in care vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa in credite, activitatea in programele de cercetare, participarea la manifestari stiintifice si de educatie continua.

1.3 OBIECTIVE GENERALE

Absolven ii reziden iatului de medicina generala vor trebui sa fie capabili sa ndeplineasc urmtoarele activit i:

1. Sa asigure asistenta medicala primara, preventiva i curativa, rezolvnd cat mai bine problemele de sntate cu care sunt confrunta i.`` 2. Sa acorde asistenta medicala preventiva omului sntos, familiei i colectivit ii. 3. Sa acorde tuturor pacien ilor asistenta medicala de prim contact, asumndu-i responsabilitatea deciziei ini iale i toate problemele medicale pe care le prezint pacien ii lor i sa apeleze i timp util la ceilal i medici specialiti. 4. Sa acorde asistenta medicala de urgenta adecvata tuturor cazurilor n care vor fi solicita i ca medici de prim contact. 5. Sa asigure asistenta medicala continua tuturor pacien ilor lor, lund i considerare dimensiunile bio-medicale, psihologice i socio-culturale ale fiecrui pacient. 6. Sa medieze i mod corect rela iile pacientului cu sistemul de asistenta medicala i sa poat lucra i echipa de asistenta medicala. 7. Sa elaboreze i sa aplice programe de masuri preventive cu scopul men inerii i imbunatatirii strii de sntate a popula iei.

1.4 STRUCTURA STAGIILOR

Stagiul
2 of 33

Denumirea stagiului

durata
25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13

Medicina de familie Medicina interna Pediatrie Chirurgie generala Obstetrica-ginecologie Oncologie medicala Boli infec ioase Psihiatrie Dermato-venerologice Neurologie Diabet Epidemiologie i management sanitar Bioetic Medicina de familie

6 luni 4 luni 4 1/2 luni 2 luni 2 luni 2 luni 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna luna 9 luni

ANUL I I ANUL II

CONTINUTUL STAGIILOR

1.4.1

STAGIUL DE MEDICINA DE FAMILIE 6 luni

1.4.1.1 Tematica introductiva in M.F (100 ore) 1. Introducere in problematica M.F 2. Condi iile de lucru ale M.F 3. Descrierea cabinetului 4. Echipa de lucru a M.F 5. Locul M.F in medicina moderna 6. Obiectul i metodologia M.F 7. Principiile M.F 8. Func iile M.F 9. Defini ia i con inutul M.F 10. Rolul M.F in sistemul asigurrilor medicale
3 of 33 25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

11. Activitatea preventiva i M.F 12. Activitatea curativa i M.F 13. Asistenta medicala a familiei 14. Asistenta medicala a unei colectivit i 15. Rela iile M.F cu celelalte specialit i

1.4.1.2 Baremul activit ilor practice 1. Prezentarea cabinetului i a echipei de lucru: 1 2. Participarea la consulta iile curente: 30 3. Participarea la consulta iile preventive: 20 4. Participarea la vizitele la domiciliu: 10 5. Acordarea primului ajutor medical : 10 6. Completarea unor documente: 10 7. Efectuarea unor sinteze diagnostice i terapeutice: 10 8. Analiza unor probleme epidemiologice: 5 9. Monitorizarea unor bolnavi cronici: 20

10. Asistenta medicala a copilului: 20 11. Asistenta medicala a btrnului: 20

1.4.2

STAGIUL DE MEDICINA INTERNA 4 luni

1.4.2.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (80 ore). 1. Traheobronsite acute 2 .Bronhopneumonii 3 .Pneumopatiile acute 4 .Astm bronsic 5. Bronhopatii cronice obstructive 6. Bronsiectazii 7. Embolia pulmonara 8. Edem pulmonar

4 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

9. Pneumotorax spontan 10. Cancer bronho-pulmonar 11. Pleureziile 12. Insuficienta respiratorie 13. Tulburri de ritm i de conducere 14. Cardiopatia ischemica 15. Pericarditele i miocarditele 16. Afec iuni valvulare 17. HTA i criza hipertensiva 18. Insuficienta cardiaca 19. Arteriopatii acute i cronice 20 .Insuficienta venoasa , varice, hemorozi 21. Lipotimia, sincopa, colapsul, socul 22. Cefaleea i migrena 23. Gastritele 24. Ulcerul gastro-duodenal 25. Cancerul gastric 26. Hepatitele acute i cronice 27. Ciroza hepatica 28. Bolile colecistului 29. Afec iuni pancreatice 30. Icterul 31. Hemoragiile digestive 32. Constipa ia 33. Colonul iritabil i colita ulcerativa 34. Cancerul colo-rectal 35. Infec ii urinare i ale tractului urinar 36. Glomerulonefritele 37. Insuficienta renala 38. Sindromul nefrotic

5 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

39. Lupusul eritematos sistemic 40. Poliartrita reumatoida 41. Artritele 42. Artrozele 43. Spondilozele i lombalgiile 44. Guta 45. Piciorul dureros 46. Epicondilita, tenosinovite, bursite 47. Osteoporoza 48. Obezitatea 49. Diabetul zaharat 50. Sindromul hipoanabolic 51. Anemiile 52. Adenopatiile 53. Leucemiile 54. Limfoamele 55. Sindroame hemoragice 56. Intoxica ii acute cu: alcool etilic, alcool metilic, substan e organo-fosforice, substan e organo-clorurate, barbiturice, ciuperci, cianuri, droguri halucinogene 57. Intoxica iile cronice profesionale i neprofesionale 58. Tuberculoza pulmonara i extrapulmonara.

1.4.2.2 Baremul activit ilor practice 1. Examinarea clinica a bolnavului: 300 2. Interpretarea examenului radiologic i afec iunile prevzute i tematica pe aparate i sisteme: 30 3. Interpretarea rezultatelor de la explorrile respiratorii (spirometrie determinarea gazelor sanguine): 30 4. Interpretarea unei EKG: 30 5. Interpretarea principalelor date ecografice i endoscopice pentru patologia prevzuta i programa: 30 6. Interpretarea oscilometriei: 10 7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 10

6 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

8. Interpretarea rezultatelor de snge periferic i mduva: 10 9. Interpretarea rezultatelor ob inute prin tehnicile de explorare a secre iei gastrice: 10 10. Sondajul i spltura gastrica: 5 11. Examenul de fund de ochi: 10 12. Interpretarea datelor de explorare func ionala renala, hepatica, pancreatica: 30 13. Recoltarea i interpretarea examenului coprologic: 5 14. Alimenta ia omului sntos : 50 15. Regimul alimentar al omului bolnav pe principalele grupe de afec iuni: cardiace, gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice, renale, boli alergice, metabolice: 50 16. Punc ia pleurala: 5

1.4.3

STAGIUL DE PEDIATRIE: 4 1/2 luni

1.4.3.2 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (80 ore) 1. Creterea i dezvoltarea copilului 2. Alimenta ia sugarului i copilului sntos 3. Malnutri ia protein-energetica 4. Rahitismul 5. Diabetul copilului 6. Anemiile 7. Sindroame hemoragice 8. Leucemiile acute limfoblastice i non-limfoblastice 9. Limfoamele maligne hodgkiniene i non-hodgkiniene 10. Malforma ii congenitale 11. Principii de diagnostic i tratament ale bolii atopice 12. RAA i cardiopatia reumatismala 13. Artritele cronice juvenile 14. Sindromul febril prelungit 15. Durerea toracica la copil i adolescent 16. Infec iile tractului respirator superior

7 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

17. Amigdalitele 18. Sinuzitele 19. Otita medie acuta i cronica. 20. Bronsiolita acuta 21. Bronhopneumonia 22. Pneumoniile acute i cronice 23. Miocarditele 24. Pericarditele 25. Endocarditele infec ioase 26. Tulburri de ritm i de conducere 27. Tuberculoza pulmonara i extrapulmonara la copil 28. Stomatitele, glositele i cheilitele 29. Hemoragiile digestive la un nou nscut i copil 30. Diareea cronica i sindromul de malabsorbtie 31. Parazitozele digestive 32. Hepatitele acute i cronice 33. Sindromul nefrotic 34. Glomerulonefritele acute 35. Insuficienta renala i cronica 36. Enurezisul i encoprezisul 37. Urgente pediatrice majore: convulsiile intoxica iile acute n epturi de insecte veninoase mucturi de animale insola ia socul insuficienta cardio-respiratorie sindroame de deshidratare acuta comele

8 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

38. Probleme medicale ale adolescentului: creterea i dezvoltarea pubertar. Aspecte de patologie specifica a adolescentului.

1.4.3.2. Baremul activit ilor practice 1. Examinarea clinica a copilului: 50 2. Msurtori antroprometrice i interpretarea lor la copilul de diferite vrste: 50 3. Aprecierea creterii i dezvoltrii copilului: 50 4. Punc ii i recoltri venoase la sugar i copil: 50 5. Instalarea unui cateter venos: 10 6. Cateterism vezical la copilul de ambele sexe i la diferite vrste: 5 7. Interpretarea examenului de snge periferic i LCR: 20 8. Examen otoscopic la sugar i copilul mare: 10 9. Examenul fundului de ochi: 10 10. Interpretarea EKG-ului la sugar i copilul mare: 20 11. Interpretarea probelor func ionale respiratorii: 10 12. Interpretarea probelor hepatice: 30 13. Interpretarea probelor renale: 30 14. Interpretarea probelor de digestie: 30 15. Interpretarea radiografiei toracice: 20 16. Interpretarea radiografiei schelet: 20 17. Interpretarea radiografiei craniene: 10 18. Interpretarea radiografiei gastro-intestinale: 20 19. Interpretarea urografiei: 5 20. Efectuarea bilan ului strii de sntate a copilului 0-18 ani pe etape: 50 21. Urmrirea epidemiologica i igienica a colectivit ilor de copii: 30 22. Prescrierea medicamentelor n func ie de vrsta: 50 23. Stabilirea necesita ilor nutri ionale la copii intre 0-1 an, 1-3 ani, 4-7 ani, 7-14 ani i adolescen i:50 24. Alimenta ia nou-nscutului, sugarului i copilului pe etape de vrsta (alimenta ia naturala, preparate dietetice): 50 25. Preluarea copilului la domiciliu: 10

9 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1.4.4 STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALA I SPECIALITATI CHIRURGICALE: ORL, OFTALMOLOGIE, UROLOGIE, TRAUMATOLOGIE. 2 Luni

1.4.4.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (40 ore) 1. Plgile 2. Hemoragii posttraumatice 3. Arsurile 4. Degerturile 5. Electrocutarea 6. Entorse 7. Luxa ii 8. Fracturi 9. Rinita acuta 10. Sinuzita acuta 11. Laringita acuta 12. Angine acute 13. Flegmon amigdalian 14. Epistaxis 15. Otita acuta 16. Traumatisme fizice, chimice i termice ale ochiului 17. Ochiul rou i dureros 18. Cataractele 19. Glaucomul 20. Hemoragia digestiva superioara 21. Hemoragia digestiva inferioara 22. Complica iile ulcerului gastro-duodenal 23. Litiaza biliara

10 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

24. Colecistita acuta 25. Pancreatita acuta 26. Cancerul de cap de pancreas 27. Abdomenul acut chirurgical 28. Apendicita acuta 29. Peritonitele 30. Ocluzia intestinala 31. Icter mecanic 32. Cancer gastric 33. Cancer de colon 34. Cancer de rect 35. Litiaza renala 36. Adenom de prostata 37. Cancer de prostata 38. Reten ia acuta de urina 39. Boli inflamatorii ale organelor genitale masculine 40. Tumorile snului

1.4.4.2 Baremul activit ilor practice 1. Sutura plgilor: 20 2. Hemostaza provizorie: 20 3. Tamponament nazal anterior i posterior i epistaxis: 10 4. Aspira ia nazala: 10 5. Extragerea corpilor strini din canalul auditiv i din fosele nazale: 10 6. Inhala ii: 10 7. Pulverizri: 10 8. Administra iile de aerosoli: 10 9. Instila ia i spltura auriculara: 10 10. Fundul de ochi: 20

11 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

11. Acuitatea vizuala: 30 12. Acuitatea cromatica: 30 13. Spltura oculara: 20 14. Instila ia oculara: 20 15. ndeprtarea corpilor strini oculari: 5 16. Reducerea luxa iilor: 5 17. Imobilizarea cu pansamente compresive i gipsate: 10 18. Incizia i drenajul unor colec ii: 5 19. Denudare venoasa: 10 20. Perfuzii i transfuzii: 30 21. Paracenteza evacuatoare: 10 22. Punc ie articulara: 5 23. Infiltra ii: scapulohumerala, canal carpian, epicondiliana lombara, suboccipitala, genunchi, loco dolenti: 20 24. Traheostomie 25. Spltura gastrica i intestinala: 5 26. Punc ie vezicala 27. Sondaj vezical: 5

1.4.5

STAGIUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE- 2 Luni

1.4.5.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (40 ore) 1. No iuni de planning familial 2. Diagnosticul de sarcina 3. Sarcina normala 4. Sarcina cu risc obstetrical crescut 5. Sarcina patologica 6. Luzia 7. Iminenta de avort 8. Placenta praevia

12 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

9. Eclampsia 10. Apoplexia utero-placentara 11. Metroragiile 12. Sarcina extrauterina 13. Vulvovaginita acuta 14. Boala inflamatorie pelviana 15. Fibrom uterin 16. Cervicite acute i cronice 17. Cancer genito-mamar

1.4.5.2 Baremul activit ilor practice 1. Examenul clinic i genital al femeii gravide: 50 2. Asistarea naterii normale: 30 3. Naterea patologica: 5 4. Perineotomie i perineorafie: 5 5. Colporafie 6. Tamponament i hemoragiile genitale: 5 7. Recoltarea : 10 8. Indicarea metodelor contraceptive: 20 9. Montarea unui sterilet: 5

1.4.6 STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICALA 2 Luni

A. Tematica cursurilor adaptata obiectivelor si funnctiilor medicinei de familie (40 ore)

1. Etiologia cancerului (1,3) - factori de risc ambientali (fizici,chimici,virali) - factori de risc comportamentali (fumat,alcool,alimentatie) - factori de risc constitutionali (hormonali,genetici,imunologici)

13 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

2. Factori de pronostic in cancer (1,3) - factori legati de tumora - factori legati de gazda 3. Principii si metode de diagnostic in cancer (1,3) - diagnosticul clinic (semne directe si indirecte) - diagnosticul biologic - diagnosticul imagistic (metode neinvazive si invazive) - particularitatile diagnosticului in cancer. Dificultati si erori. 4. Rolul chirurgiei in oncologie (1,3) - rolul chirurgiei in profilaxia cancerului - rolul chirurgie in diagnosticul cancerului - rolul chirurgiei in tratamentul cancerului - principiile tratamentului chirurgical 5. Principiile radioterapiei in oncologie (3) - definitia si scopurile radioterapiei in oncologie - tipuri si surse de radiatii utilizate - marimi si unitati de masura in radioterapie - bazele fizice si biologice ale radioterapiei - tipuri de iradiere - incidentele si complicatiile radioterapiei 6. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului (1,2,3) - date generale - cinetica celulare - mecanismul de actiune al citostaticelor - rezistenta la citostatice - cai de administrare a citostaticelor - indicatiile si contraindicatiile chimioterapiei - incidentele si complicatiile chimioterapiei - tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor - clasificarea citostaticelor

14 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

- evalurarea raspunsului la chimioterapie - principii generala privind cercetarea si caracterizarea de noi medicamente antineoplazice 7. Principiile tratamentului hormonal in oncologie (1,3) - principalele efecte ale hormonilor in cancer - principalele obiective ale tratamentului hormonal - clasificarea hormonilor.Principalii agenti terapeutici utilizati in hormonoterapia cancerului. 8. Urmarirea bolnavului (1.3) 9. Infectiile in cancer (1,4) 10. Complicatiile cancerului (1) 11. Urgentele in oncologie (1,3) 12. Durerea in cancer (1,3) - anatomia si fiziologia durerii - sindroame dureroase in cancer - tratamentul durerii in cancer 13. Tratamentele paleative in cancer (1,3) 14. Aspecte de psiho-oncologie (1,3) 15. Alimentatia in oncologie (1,3) 16. Principii de screening. Prevenirea si depistarea precoce a cancerului si educarea sanitara a populatiei (1,3) 17. Leziunile precursoare ale malignitatii.Definitie,clasificare,diagnostic,tratament (1,3) 18. Cancerul pielii (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2) 19. Melanomul malign (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2) 20. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.II) 21. Cancer ale sferei capului si gatului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 22. Cancerul esofagului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)

15 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

23. Cancerul stomacului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 24. Cancerul colonului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5) 25. Cancerul rectului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5) 26. Cancerul glandei mamare (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.I) 27. Cancerul colului uterin (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. II) 28. Cancerul corpului uterin (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 29. Cancerul ovarului (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 30. Cancerul prostratei (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 31. Cancerul la copii.Nefroblastomul.Neuroblastomul.Retinoblastomul.Tumorile de celule germinale (epidemiologie,istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica,simptomatiologie,diagnostic,evolutie,indicatie terapeutica,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)

B. Baremul activitatilor practice 1. Examen chimic general si loco-regional al bolnavului oncologic 2. Examen al ariilor ganglionare superficiale 3. Examen general al tegumentelor si mucoaselor 4. Examen al cavitatii bucale 5. Examen al sanului 6. Examen ginecologic si examen citologic cervico-vaginal 7. Tuseu rectal si examen al prostatei 8. Interpretarea explorarilor biologice si imagistice

16 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1.4.7 STAGIUL DE BOLI INFECTIOASE 1 Luna 1.4.7.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (20 ore) 1. Rujeola 2. Rubeola 3. Varicela 4. Gripa 5. Parotidita 6. Infec ii cu protozoare i metazoare 7. Boala diareica acuta 8. Mononucleoza infec ioasa 9. Zona zoster 10. Scarlatina 11. Hepatitele virale acute 12. Febra tifoida 13. Salmonelozele 14. Toxiinfec iile alimentare 15. Tetanos 16. Meningite 17. Encefalite 18. Holera 19. Enterocolite 20. SIDA i infec ia HIV la adult i copil 21. Antibiotice

1.4.7.2 Baremul activit ilor practice 1 .Interpretarea rezultatelor ob inute la hemocultura: 10 2. Interpretarea rezultatelor examenului coprologic: 10 3. Interpretarea analizelor markerilor virali hepatici: 10

17 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

4. Ancheta epidemiologica, recoltarea produselor biologice i transportul lor: 20

1.4.8 STAGIUL DE PSIHIATRIE 1 Luna

1.4.8.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (20 ore) 1. Normalitate, anormalitate i boala psihica 2. Tulburri psihopatologice corelate bolilor somatice 3. Reac ii psihopatologice 4. Neurastenia i tulburrile de somatizare 5. Tulburri psihopatologice ale alimenta iei, somnului i sexualit ii 6. Psihozele endogene 7. Tulburri determinate de consumul de alcool, droguri i tutun 8. Delirium tremens 9. Demente 10. Anxietatea i atacurile de panica 11. Depresia 12. Personalitati particulare i patologice

1.4.8.2 Baremul activit ilor practice 1. Examinarea pacientului i perspectiva psihopatologica(observarea expresivit ii i comportamentului, dialogul): 30 2. Interviuri i chestionare semistructurate i structurate ale psihopatologiei generale: 20 3. Anamneza biografica. Foaia de observa ie standardizata i psihiatrie: 20 4. Scale de evaluare cantitativa a anxiet ii i depresiei: 10 5. Scale de evaluare comportamentala a deficitelor i disabilitatilor comportamentele i psihice. Problema evalurii handicapului psihic din perspectiva exercitrii rolurilor sociale: 10

18 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

6. Evaluarea re elei de suport social i rolul ei i evolu ia tulburrilor psihice: 10 7. Evaluarea interac iunilor intrafamiliale i rela ia cu familia ce are n componen un bolnav psihic: 10 8. Evaluarea riscului suicidar: 5 9. Modalit i de interven ie i situa ii de criza psihologica: 10 10. Tehnici de psihoterapie: 10

1.4.9

STAGIUL DERMATO-VENEROLOGIE -1 Luna

1.4.9.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (20 ore) 1. Dermatozele 2. Dermatita de contact 3. Eczeme 4. Infec ii streptococice ale pielii 5. Infec ii stafilococice ale pielii 6. Urticaria i angioedemul 7. Eczema sugarului i a copilului mic 8. Boli de colagen 9. Boli buloase 10. Bolile arterelor i venelor 11. Afec iuni ale unghiilor, parului, glandelor sebacee i sudoripare 12. Afec iuni ale mucoasei bucale i genitale 13. Boli cu transmitere sexuala 14. Psoriazis 15. Pemfigus 16. Lichenul plan i erup ii lichenoide 17. Tumori cutanate benigne i maligne 18. Scabia 19. Pediculoza

1.4.9.2 Baremul activit ilor practice

19 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1 .Semne importante pentru diagnosticul clinic: 10 2. Interpretarea examenului micologic: 10 3. Interpretarea examenului bacteriologic: 10 4. Interpretarea examenului serologic i ultramicroscopic: 5 5. Drenaj de colec ii i evacuarea de hematoame: 5 6. Electrocauterizri: 5 7. Prescrierea i utilizarea preparatelor dermatologice pentru afec iunile men ionate: 10 8. Biopsia cutanat: 5

1.4.10 STAGIUL DE NEUROLOGIE - 1 Luna

1.4.10.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (20 ore) 1. Cefaleea i migrena 2. Vertijul 3 Tremurturile 4. Boala Parkinson 5 . Epilepsia 6. Scleroza multipla 7. Polinevritele 8. Accidentele vasculare cerebrale 9. Comele

1.4.10.2 Baremul activit ilor practice 1. Examinarea bolnavului neurologic: 20 2. Punc ia lombara: 5 3. Interpretarea examenului LCR: 5

1.4.11 STAGIUL DE DIABET I BOLI DE NUTRITIE 1 Luna

20 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1.4.11.1 Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (20 ore) 1.DZ. Diagnostic, clasificare, patogenie 2.DZ aspecte clinice, factori de risc, investiga ii paraclinice 3.-4. DZ tratament-principii, tipuri de insulina, tipuri de ADO ( 2 cursuri ) 5. DZ complica ii, evolu ie, prognostic 6.DZ rezistenta la insulina 7.DZ dispensarizare, ghiduri de practica

1.4.11.2 Baremul activit ilor practice -prezentarea ghidurilor de practica pentru medicii de familie - prezentarea DZ tip II , metode de dispensarizare prin medicul de familie - examinarea clinica ini iala a pacientului cu DZ - investiga ii paraclinice la prima vizita la medicul de familie - realizarea monitorizrii prin hemoglobina glicozilata, microalbubinurie - efectuarea fundului de ochi - examinarea piciorului diabetic - principii de ntocmire a dietei pentru DZ Tip II - realizarea unor diete cu 160g, 180g, 200g carbohidra i - scheme terapeutice - prevenirea complica iilor

1.4.12 STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIE I MANAGEMENT SANITAR -1 Luna

1.4.12.1.a Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (10 ore) 1.-Epidemiologia defini ie, domenii de activitate, epidemiologia bolilor transmisibile i epidemiologia bolilor netransmisibile 2.-Epidemiologia de teren 3.-Prevenirea i controlul infec iilor nosocomiale
4. - Sntate publica, educa ia pentru sntate 5. - Servicii de igiena alimenta iei 6. - Servicii de igiena mediului, igiena colara, colectivit ilor

21 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

7. - Elemente de biostatistica, indicatori statistici

1.4.12.1.b Tematica lec iilor conferin adaptate obiectivelor i func iilor medicinii de familie (10 ore) 1. Sistemele de sntate 2. Locul medicinii de familie i sistemele de sntate 3. Sistemul asigurrilor sociale de sntate 4. Rela iile medicinii de familiei cu asigurrile sociale de sntate 5. Evaluarea strii de sntate a unei colectivit i 6. Managementul cabinetului de medicina de familie

1.4.12.2.a Baremul activit ilor practice de epidemiologie epidemiologia bolilor netransmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. evaluarea riscului de mbolnvire epidemiologia bolilor transmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice prevenirea i controlul infec iilor nosocomiale no iuni despre dezinfec ii, sterilizare, decontaminare, cur are produse biocide noi aprecierea strii de sntate a unei colectivit i elaborarea de programe profilactice privind condi iile de igiena din colectivit i proiectarea i realizarea programelor de vaccinri supravegherea i controlul sterilizrii i unitarilor sanitare recoltarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern( apa, aer, sol ) interpretarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern recoltarea de probe pentru analiza alimentelor aprecierea dezvoltrii fizice a colarilor aprecierea dezvoltrii psihice a colarilor evaluarea regimului de activitate al colarilor realizarea unui program de ac iuni privind educa ia pentru sntate (individual, familial, pe grupe , colectivit i)

22 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

1.4.12.2.b Baremul activit ilor practice de management sanitar 1. Discutarea legii asigurrilor sociale de sntate: 5 2. Calcularea indicatorilor de sntate ai unei colectivit i: 5 3. Managementul unui cabinet de medicina de familie: 5 4. Gestiunea unui cabinet de medicina de familie: 5

1.4.13 MODULUL DE BIOETIC - 2 sptmni

TEMATIC CURS (20 ore)

I.
1. 2. 3. 4. 5.

Introducere n Bioetic - 2 ore

Morala, etica, etica medical - definire, delimitarea obiectului de studiu Contextul apari iei bioeticii Definirea bioeticii Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii Teorii i metode n bioetic

II.
1. 2. 3.

Conceptele de sntate, boal, suferin prin prisma bioeticii - 2 ore

Definirea conceptelor de sntate, boal, suferin Conceptele de sntate, boal i suferin n contextul evolu iei medicinii i tiin elor vie ii Rolul credin elor i valorilor personale sau de grup n conturarea conceptelor de sntate, boal i suferin (percep ii particulare func ie de credin religioas, etnie, etc.)

III.
1. 2. 3. 4.

Rela ia medic-pacient I- 2 ore

Valori ale rela iei medic-pacient Paternalism versus autonomie Modele ale rela iei medic-pacient Dreptatea, echitatea i accesul pacien ilor la ngrijirile de sntate

IV.
1. 2. 3. 4.

Rela ia medic-pacient II- 2 ore

Consim mntul informat Confiden ialitatea n rela ia medic-pacient Rela ia medic-pacient minor Acte normative care reglementeaz rela ia medic - pacient

23 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

V.
1. 2. 3.

Greeli i erori n practica medical - 2 ore

Definirea no iunilor de greeal i eroare Culpa medical - definire, forme, implica ii juridice i deontologice Managementul greelii i erorii medicale n practica medical

VI.

Probleme etice la nceputul vie ii - 2 ore

1. Libertatea procrea iei 2. Dileme etice n avort 3. Etica reproducerii umane asistate medical 4. Probleme etice n clonarea reproductiv

VII.
1. 2. 3. 4. 5.

Probleme etice la finalul vie ii - 2 ore

Definirea mor ii n era noilor tehnologii n medicin Probleme etice n strile terminale Tratamente inutile n practica medical Eutanasia i suicidul asistat ngrijirile paliative

VIII.
1. 2. 3.

Probleme etice n transplantul de esuturi i organe umane - 2 ore

Donarea de organe de la cadavru Donarea de organe de la persoana vie Etica alocrii de resurse n transplant

IX.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Probleme etice n genetic i genomic - 2 ore

Eugenia i discriminarea pe baza geneticii Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea no iunii de boal prin prisma cunoaterii genomului uman Etic i testarea genetic prenatal, neonatal i postnatal Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni Terapia genic Posibilitatea mbunt irii rasei umane prin interven ii genetice

X.
1. 2.

Etica cercetrii pe subiec i umani - 2 ore

Principii etice n cercetarea pe subiec i umani Protec ia participan ilor ntr-o cercetare biomedical - discutarea principalelor coduri de etic i conven ii

24 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

3. 4. 5. 6.

interna ionale n cercetare, a cadrului legislativ n care se deruleaz cercetarea pe subiec i umani Popula ii vulnerabile n contextul cercetrii pe subiec i umani Aspecte etice n cercetrile multicentrice, multina ionale Comitetele de etic a cercetrii Comportamentul tiin ific neadecvat, conflictul de interese n cercetarea tiin ific

A.8.2 TEMATICA SEMINARIILOR

I.

Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor i principiilor n bioetic - 2 ore

II.

Reglementarea practicii medicale prin coduri de etic - 2 ore

1. Jurmntul lui Hipocrate - comentarea formei ini iale a jurmntului lui Hipocrate i evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia n condi iile medicinii actuale 2. Alternative ale jurmntului lui Hipocrate 3. Alte coduri de etic i deontologie medical folosite n prezent

III.

Ilustrarea valorilor etice ale rela iei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Valoarea i limitele consim mntului informat n practica medical curent 2. Valoarea i limitele confiden ialit ii n practica medical curent 3. Rolul comunicrii n rela ia medic-pacient

IV.

Ilustrarea valorilor etice ale rela iei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Accesul la ngrijirile de sntate - discutare de cazuri 2. Drepturile pacien ilor - reglementare legislativ 3. Rolul comitetelor de etic din spitale

V.

Exemplificarea no iunilor de greeal i eroare n medicin prin cazuri concrete - 2 ore 1. Delimitarea cadrului no iunii de malpraxis 2. Greeala medical din perspectiva sistemului de malpraxis 3. Perspectiva deontologic asupra greelilor medicale

VI.

Discutarea problemelor etice la nceputului vie ii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

VII.

Discutarea problemelor etice la finalul vie ii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

25 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

VIII. IX.

Discutarea problemelor etice n transplantul de esuturi i organe pe baza unor cazuri concrete - 2 ore Discutarea problemelor etice n genetic i genomic pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

X.

Discutarea problemelor etice n cercetarea pe subiec i umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore

1.4.14 STAGIUL DE MEDICINA DE FAMILIE - 9 Luni (180 ore)

INTRODUCERE : n anul III reziden ii urmeaz o pregtire specifica medicinii de familie. Aceasta pregtire consta din: Activitate practica curenta la dispensarele de medicina generala sub ndrumarea medicilor primari sau instructori de medicina generala Seminarii inute de medicii instructori de medicina generala Cursuri pe probleme specifice de medicina de familie privind bazele Medicinii de familie , inute de cadre didactice de medicina de familie sau instructori acredita i i acest sens de Centrul Na ional de Perfec ionare n Domeniul Sanitar Elaborarea i sus inerea de referate pe probleme specifice sub ndrumarea medicilor primari sau instructori de medicina de familie n general reziden ii vor efectua stagiu practic de 4 zile pe sptmn ( o zi pe sptmn vor efectua pregtirea sub form de curs i seminarii, 4 ore curs i 3 ore seminarii. Seminariile se vor tine din tematica cursurilor sau din alte teme specifice care nu au putut fi cuprinse n tematica cursurilor de medicina de familie Medicii instructori acredita i vor efectua evaluarea periodica i finala privind modul n care au fost realizate obiectivele propuse.

1.4.14.1 Tematica cursurilor de medicin de familie 1. Particularit ile M.F 2. Caracterul interdisciplinar al M.F 3. Pacientul sntos i pacientul bolnav 4. Rela ia dintre normal i patologic

26 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

5. Despre conceptul de sntate 6. Problemele medicale ale omului sntos 7. Etapele de dezvoltare ale fiin ei umane 8. Nevoile medicale ale fiecrei etape 9. Activitatea preventiva n M.F

10. Importanta preven iei primare


11. Promovarea snt ii i M.F 12. Despre conceptul de boala 13. Despre conceptul de bolnav 14. Trecerea de la sntate la boala 15. Patogenia psihosomatica 16. Rolul stresului i patologia umana 17. Importanta particularit ilor individuale 18. Particularit ile consulta iilor n M.F 19. Sursele de informa ie i M.F 20. Importanta comunicrii n M.F 21. Particularit ile diagnosticului n M.F 22. Strategia investiga iilor paraclinice 23. Particularit ile tratamentului n M.F 24. Supravegherea tratamentului n M.F 25. Psihoterapia i M.F 26. Terapiile alternative 27. Asistenta medicala la domiciliu 28. ngrijirile paleative 29. Rolul familiei i viata individului 30. Structura i func iile familiei 31. Ciclurile familiei 32. Problemele medicale ale familiei 33. Asistenta medicala a unei colectivit i 34. Asistenta de M.F i mediul rural
27 of 33 25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

35. Bolile sociale 36. Atitudinea M.F n fa a unui bolnav cu o simptomatologie comuna 37. Atitudinea M.F n fa a unei adenopatii 38. Atitudinea M.F n fa a unei astenii 39. Atitudinea M.F n fa a unei anxiet i 40. Atitudinea M.F n fa a unei cianoze 41. Atitudinea M.F n fa a unei convulsii 42. Atitudinea M.F n fa a unei depresii 43. Atitudinea M.F n fa a unei cefalei 44. Atitudinea M.F n fa a unei diarei 45. Atitudinea M.F n fata dispneei 46. Atitudinea M.F n fa a unei dureri precordiale 47. Atitudinea M.F n fa a unei dureri lombare 48. Atitudinea M.F n fa a unei febre 49. Atitudinea M.F n fa a unei hemoragii digestive 50. Atitudinea M.F n fa a unei hemoragii genitale 51. Atitudinea M.F n fa a unei hematurii 52. Atitudinea M.F n fa a unei insomnii 53. Atitudinea M.F n fa a unui icter 54. Atitudinea M.F n fa a unei palpita ii 55. Atitudinea M.F n fa a unui tremor 56. Atitudinea M.F n fa a unei stri confuzionale 57. Diagnosticul diferen ial n M.F 58. Dificult ile de diagnostic n M.F 59. Sinteza diagnostica i M.F 60. ngrijirea bolnavului cu infec ii ale cailor respiratorii superioare 61. ngrijirea bolnavului cu astm bronic 62. ngrijirea bolnavului cu BPOC 63. ngrijirea bolnavului cu HTA 64. ngrijirea bolnavului cu boala coronariana

28 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

65. ngrijirea bolnavului cu insuficienta cardiaca 66. ngrijirea bolnavului cu ulcer gastric i duodenal 67. ngrijirea bolnavului cu boala de reflux esofagian 68. ngrijirea bolnavului cu hepatita cronica 69. ngrijirea bolnavului cu intestin iritabil 70. ngrijirea bolnavului cu anemie feripriva 71. ngrijirea bolnavului cu diabet zaharat 72. ngrijirea bolnavului cu dislipidemie 73. ngrijirea bolnavului cu obezitate 74. ngrijirea bolnavului cu infec ie urinara 75. ngrijirea bolnavului cu insuficienta renala 76. ngrijirea bolnavului cu accident vascular cerebral 77. ngrijirea bolnavului cu artroze 78. ngrijirea bolnavului cu artrita reumatoida 79. ngrijirea bolnavului cu dureri lombare 80. ngrijirea bolnavului cu spondilita anchilozanta 81. ngrijirea bolnavului cu psihoza de involu ie 82. ngrijirea bolnavului cu boala Parkinson 83. Managementul cabinetului de M.F 84. Drepturile pacientului 85. Obliga iile M.F 86. Probleme de etica i deontologie 87. Rspunderea M.F 88. Informatizarea activit ii de M.F 89. Posibilit ile i limitele M.F

1.4.14.2 Tematica seminarilor

n tematica seminariilor vor putea fi incluse urmtoarele grupe de probleme. a. Istoria naturala a bolilor (efectuare i interpretare de cazuri)

29 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

b. Evaluarea riscului primar pentru diferite afec iuni (analize de cazuri i elaborare de modele de investiga ie) c. Evaluarea riscului secundar pentru complica ii i agravri ale unor afec iuni (analize de cazuri i elaborare de modele de investiga ie) d. Evaluarea riscului pentru femeia gravida i noul nscut (elaborare de riscograme) e. ngrijirea sugarului la domiciliu f. Sindroame mai frecvente n MF g. Abordarea consulta iei primare de M.F (elaborare de modele pentru diverse situa ii - pacien i cu acuza simptomatice minore, cu semne clinice izolate sau grupate, etc.) h. Strategia de investiga ii paraclinice (analize de cazuri) i. Elaborarea diagnosticului n condi iile asistentei primare de M.F(analiza de cazuri, rezolvri de probleme) j. Sinteza diagnostica i terapeutica n M.F k. Programul terapeutic n practica de M.F (analiza de caz, rezolvri de probleme) l. Supravegherea tratamentului n MF m. Programul profilactic i practica de M.F (analiza de caz, rezolvri de probleme) n. Managementul cabinetului de M.F (elaborarea de Programe manageriale pe teme date) o. Cercetarea tiin ifica i M.F (elaborarea de planuri de studii n cercetri pe teme date) p. Comunicarea n M.F

1.4.14.3 Baremul activit ilor practice i dispensar A. Activitatea n cabinetul de medicina de familie va cuprinde: Participarea la consulta iile efectuate de medicul primar sau instructor MF i discu ia cazurilor: 300 Efectuarea personala de investiga ii paraclinice accesibile: 100 Participarea la consulta iile efectuate de medicul instructor la domiciliul pacien ilor: 100 Analiza unor cazuri interdisciplinare: 50 Efectuarea unor sinteze diagnostice i terapeutice: 50 Analiza unor familii cu probleme medicale: 30 Efectuarea monitorizrii clinice a unor bolnavi cronici la domiciliu: 50 Participarea la acordarea ajutorului de urgenta i toate condi iile de necesitate: 50 Participarea la elaborarea tuturor tipurilor de documente medicale: 50 Participarea la activit ile de asistenta comunitara n care este implicata unitatea sanitara respectiva: 50

30 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

Participarea la activit ile manageriale ale unitarii: 30 Efectuarea nemijlocita de ac iuni de educa ie pentru sntate: 30 Adunarea de date pentru efectuarea unui studiu pe o tema data sau aleasa: 10 Elaborarea de planuri terapeutice i discutarea lor: 100 Elaborarea de planuri profilactice i discutarea lor: 50 Efectuarea personala/participarea la efectuarea actelor terapeutice care se executa n unitatea respectiva: 50 Efectuarea de rapoarte medicale (analiza strii de sntate, a morbidit ii etc.): 30

B. n decursul activit ii efectuate n dispensar medicul primar sau instructor l va ndruma pe rezident sa rezolve corect probleme caracteristice n toate domeniile de asistenta de MF adic: Asistenta medicala a omului sntos de diferite vrste. Asistenta pacientului cu acuze simptomatice, semne izolate sau grupate Asistenta de urgenta Asistenta gravidei i a noului nscut Asistenta copilului i adolescentului Asistenta bolnavilor cronici Asistenta btrnilor Asistenta comunitara Management sanitar(la nivelul asistentei primare) Educa ia pentru sntate Asistenta i ngrijirea bolnavilor la domiciliu, etc. Asistenta familiei

Propuneri privind durata de pregtire a MF n clinici universitare (MI) i n alte unit i medicale MII)

Stagiul Medicina familiei Medicina interna Pediatrie

Durata 6 luni 4 luni 4 1/2 luni

MI 6 2 21/2

MII 2 2

31 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

Chirurgie Obstetrica-ginecologie Oncologie medicala Infec ioase Psihiatrie Dermatologie Neurologie Diabet Management sanitar Medicina familiei

2 luni 2 luni 2 luni 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 9 luni

1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 1 1 3

MEDICINA DE FAMILIE 3 ani


STAGII PRACTICE I CURSURI CONFErinte

Stagiul 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14

Denumirea stagiului Medicina de familie Medicina interna Pediatrie Chirurgie generala Obstetrica-ginecologie Oncologie medicala Boli infectioase Psihiatrie Dermato-venerologice Neurologie Diabet Epidemiologie i management sanitar Bioetica Medicina de familie

durata 6 luni 4 luni 4 1/2 luni 2 luni 2 luni 2 luni 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna 1 luna luna 9 luni

Comisia Consultativa de Medicina de Familie a Ministerului Sanatatii Publice, Presedinte, Profesor Dr. Afilon Jompan

32 of 33

25.11.2007 14:29

eMedic

http://emedic.ro/Rezidentiat/47.htm

2007 Sarom SRL

33 of 33

25.11.2007 14:29