Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE CUSTODIE

Subscrisii: Si S.C. / Dl. _____________________________, denumit in continuare Cumparator, S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L._________________ denumit in continuare Vanzator

am convenit incheierea prezentului Proces-Verbal de Custodie, in urmatoarele conditii: 1. Vanzatorul se obliga sa tina in custodie, in depozitul sau din Bucuresti, Sos.Vitan-Barzesti nr.11A, Sector 4, pana la data de ____________, produsele achizitionate de Cumparator de la Vanzator, cu factura fiscala nr. ______ din ____________ . 2. Cumparatorul se obliga sa ridice produsele facturate la data mai sus mentionata. 3. In cazul in care Cumparatorul nu isi respecta obligatia asumata, respectiv de a ridica produsele la data mai sus convenita, acesta se obliga sa plateasca Vanzatorului o taxa de custodie de 0,5% din valoarea facturii, pentru fiecare zi de intarziere. 4. In situatia in care Cumparatorul nu isi ridica produsele pana la data la care valoarea taxei de custodie devine egala cu valoarea facturii, Cumparatorul are posibilitatea totusi de a reintra in posesia produselor, cu conditia de a achita integral taxa de custodie la valoarea bunurilor sale. 5. Daca nici la aceasta data nu se prezinta sa achite taxele si sa ridice bunurile, Cumparatorul isi pierde orice drept asupra produselor, care vor reintra in proprietatea Vanzatorului, fara nici o alta formalitate prealabila. 6. La implinirea perioadei de custodie, respectiv la data la care Cumparatorul va achita taxele de depozitare, Vanzatorul se obliga sa predea bunurile catre Cumparator, in baza facturii fiscale mentionate la pct.1 (semnatura de primire a cumparatorul aplicata pe factura atestand integritatea bunurilor). 7. Prezentul Proces Verbal de Custodie a fost incheiat astazi, data de__________, la Bucuresti, la sediul Vanzatorului, in doua exemplare, cate un exemplar revenindu-i fiecarei parti. VANZATOR, CUMPARATOR,

DEP 014.1