Sunteți pe pagina 1din 24

DREPT EUROPEAN

1. Care a fost menirea Comitetul European de Cooperare Economica? a.)de a favoriza cooperarea Est-Vest; b.)de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; c.)distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene. R B

2. Ce reprezinta, ca institutie, Consiliul Europei? a.)este reuniunea sefilor de stat sau de guvern ai statelor membre UE; b.)este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana; c.)este institutie politica a UE. R B

3. Prin ce act a fost infiintat Consiliul Europei? a.)TUE; b.)AUE; c.)Statutul adoptat la 5 mai 1949 la Londra de 10 state R C

4. Care sunt organele Organele Consiliului Europei? a.)Consiliul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul; b.)Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul; c.)Comitetul Ministrilor, Parlamentul European si Secretariatul General al Consiliului. R B

5. Ce continea Planul Pierre Werner? a.)principalele elemente ale Uniunii Monetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lung totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor; b.)prevederi potrivit carora realizarea UEM urma sa se faca, potrivit planului Pierre Werner, in 4 etape in decurs de 50 ani; c.)Planul Pierre Werner urmarea libera circulatie a serviciilor si persoanelor. R A

6. Pe ce se bazeaza Sistemul Monetar European? a.)pe Acordului de la Bretton Woods; b.)pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale; c.)pe tratatele constitutive R B

7. Ce raport a avut la baza Uniunea Economica si Monetara? a.)a avut la baza planul Pierre Werner; b.)a avut la baza raportul Jaques Delors; c.)a avut la baza moneda proprie ECU. R B

8. Cum sunt definite serviciile? a.)ca fiind ansamblul prestatiilor care nu cad sub incidenta reglementarilor privitoare la libera circulatie a marfurilor, capitalurilor sau persoanelor; b.)orice activitate lucrativa desfasurata in spatiul Uniunii Europene;

c.)prestatiile efectuate in beneficiul institutiilor Uniunii Europene. R A

9. Cum este definita libera circulatie a serviciilor? a.)posibilitatea oricarui prestator de servicii de a efectua servicii ce intra in obiectul sau de activitate; b.)posibilitatea de a presta servicii catre institutiile Uniunii Europene de catre orice agent economic avand sediul principal, filiala, sucursala pe teritoriul Uniunii Europene; c.)dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricarui stat membru, plecand de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene. R C

10. Ce vizeaza libera circulatie a capitalurilor? a.)plasarea si investirea sumelor in cauza; b.)plata serviciilor si marfurilor cu ocazia deplasarilor cu trecerea frontierelor interne ale Uniunii; c.)deplasarea de capital care corespunde unei obligatii de plata decurgand dintr-o tranzactie. R A

11. Cum este cetatenia europeana? a.)distincta de cea nationala; b.)aboleste cetateniile nationale; c.)asemanatoare cu cea nationala. R A

12. Prin ce tratat este introdusa cetatenia europeana? a.)tratatul de la Amsterdam; b.)tratatul de la Nisa; c.)tratatul de la Maastricht. R C

13. Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege si de a fi ales? a.)tratatul de la Nisa b.)tratatul de la Maastricht c.)tratatul asupra Uniunii Europene R B

14. Care sunt protectiile conferite de cetatenia europeana? a.)protectia acordata de autoritatile diplomatice si consulare, dreptul de petitionare; b.)dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu institutiile si anumite organe ale comunitatilor; c.)protectia acordata de autoritatile diplomatice si consulare, dreptul de petitionare, dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu institutiile si anumite organe ale comunitatilor. R C

15. Cum poate fi petitia? a.)individuala b.)colectiva c.)individuala si colectiva R C

16. Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului? a.)prin tratatul Uniunii Europene b.)prin tratatul de la Nisa c.)prin tratatul de la Amsterdam R A

17. Cand incepe mediatorul studiul problemei? a.)cand considera plangerea admisibila; b.)cand ii este adresata plangerea; c.)oricand. R A

18. Caror institutii transmite mediatorul raportul? a.)Parlamentului European; b.)Institutiei vizate; c.)Institutiei vizate si Parlamentului European. R C

19. Ce presupune dreptul de a comunica cu institutiile si organele comunitare? a.)dreptul de a scrie; b.)dreptul de a primi un raspuns la petitie; c.)dreptul de a scrie si dreptul de a primi un raspuns. R C

20. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe si de securitate a Uniunii Europene? a.)pozitiile comune si actiunile comune; b.)acordurile internationale si strategiile comune; c.)pozitiile comune, actiunile comune, acordurile internationale si strategiile comune. R C

21. Ce include politica externa si de securitate comuna? a.)ansamblul problemelor relative la securitatea U.E.; b.)definirea unei politice de aparare comuna si ansamblul problemelor relative la securitatea U.E.; c.)apararea comuna. R B

22. Ce includ politicile comune ale Uniunii in asigurarea spatiului de libertate, securitate si justitie? a.)politica in domeniul controlului frontierelor, politica comuna in domeniul azilului si protectia temporara, politica comuna de imigratie; b.)politica comuna de imigratie, politica in domeniul frontierelor; c.)politica comuna in domeniul azilului si protectiei temporare, politica comuna de imigratie. R A

23. Pe ce principiu sunt reglementate politicile Uniunii in domeniul controlului frontierelor, azilului si emigratiei? a.)pe principiul solidaritatii;

b.)pe principiul distribuirii echitabile a responsabilitatilor statelor membre, inclusiv pe plan financiar; c.)pe principiul solidaritatii si distribuirii echitabile a responsabilitatilor statelor membre, inclusiv pe plan financiar. R C

24. Ce respecta Uniunea Europeana privita din perspectiva unui spatiu de libertate, de securitate si de justitie? a.)drepturile fundamentale, diversitatea traditiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor membre; b.)sistemele juridice ale statelor membre; c.)drepturile fundamentale. R A

25. Care sunt garantiile oferite de U.E. plecand de la principiile care guverneaza spatiul de liberate, securitate si justitie? a.)neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne; b.)dezvoltarea unei politici comune in domeniul azilului, emigrarii si controlului la frontierele externe; c.)neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne, dezvoltarea unei politici comune in domeniul azilului, imigrarii si controlului la frontierele externe intemeiata pe solidaritatea intre statele membre care este echitabila fata de resortisantii tarilor terte. R C

26. Pe baza carui principiu faciliteaza Uniunea Europeana accesul la justitie? a.)al recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti si extrajudecatoresti in materie civila; b.)al autoritatii de lucru judecat; c.)al egalitatii. R A

27. Ce faze a cunoscut procesul de unificare a politicilor economice si monetare? a.)sarpele monetar european, sistemul monetar european b.)sarpele monetar european, sistemul monetar european, Uniunea Economica si monetara c.)Uniunea Economica si Monetara, arpele monetar european R B

28. De cine este definita si pusa in aplicare politica monetara? a.)de bancile centrale ale statelor membre; b.)de Uniunea Economica si monetara; c.)de Sistemul European al Bancilor Centrale. R C

29. Care este obiectivul Sistemului European al Bancilor Centrale? a.)de a mentine stabilitatea preturilor; b.)eliminarea avantajelor concurentiale pe piata comuna; c.)respectarea principiului unei economii de piata deschisa. R A

30. n ce tratat sunt prevazute obiectivele si principiile directoare ale politicii economice si monetare? a.)tratatul de la Nisa;

b.)tratatul Constitutional; c.)tratatul de la Amsterdam. R B

31. Ce includ obiectivele si principiile directoare ale politicii Economice si Monetare prevazute in Tratatul Constitutional? a.)adaptarea unei politici economice bazate pe stransa coordonare a politicilor economice ale statelor membre; definirea de obiective comune; respectarea principiului unei economii de piata deschisa; b.)definirea de obiective comune, eliminarea avantajelor concurentiale pe piata comuna; c.)respectarea principiului unei economii de piata deschisa, acces reciproc la pietele financiare. R A

32. Ce necesita pietele Comune ale U.E.? a.)aplicarea unui tarif extern comun; b.)eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative; c.)politici comerciale comune. R C

33. Ce a constituit obiectivul central al politicii comune? a.)infiintarea unei uniuni vamale; b.)infiintarea unei uniuni vamale si a unui tarif vamal comun; c.)infiintarea unui tarif extern comun. R B

34. Care a fost scopul politicii Comerciale Comune? a.)de a institui o Uniune Vamala in spatiul comunitar; b.)aplicarea unui tarif extern comun; c.)existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor pe teritoriul Uniunii. R A

35. Cand a fost atins scopul politicii Comerciale Comune? a.)la 2 august 1970; b.)la 1 iulie 1968; c.)la 4 septembrie 1967. R B

36. Care sunt fazele in care se realizeaza procesul decizional al Uniunii Europene? a.)stabilirea obiectivelor negocierilor, adoptarea rezultatelor; b.)stabilirea obiectivelor, purtarea negocierilor; c.)stabilirea obiectivelor si purtarea negocierilor, adoptarea rezultatelor. R C

37. Cui apartine competenta de a stabili obiectivele negocierilor in procesul decizional al UE asupra comertului? a.)Consiliului Uniunii Europene la propunerea Comisiei Europene; b.)Comisiei Europene in numele Uniunii Europene; c.)Uniunii Europene. R A

38. Cui apartine competenta de a purta negocierile in procesul decizional al U.E. asupra comertului? a.)Comisiei Europene in numele Uniunii Europene; b.)Uniunii Europene; c.)Consiliului Uniunii Europene. R A

39. Cui apartine competenta de a adopta rezultatele finale in procesul decizional al U.E. asupra comertului? a.)Consiliului Uniunii Europene; b.)Comisiei Europene; c.)Uniunii Europene. R A

40. Prin ce se stabilesc masurile necesare pentru punerea in aplicare a politicii comerciale comune? a.)legi europene; b.)legi comune statelor membre Uniunii Europene; c.)legi sau legi-cadru europene. R C

41. Care a fost scopul declarat de Politica Agricola Comuna (PAC)? a.)mentinerea unui sector economic institutional si social distinct; b.)mentinerea unui sector economic institutional economic si social distinct, multifunctional si orientat catre fermele de familie, cu reglementari stufoase pentru intreaga uniune; c.)adoptarea unor acte normative cu reglementari pentru intreaga Uniune Europeana. R B

42. Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune? a.)cresterea productivitatii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil; b.)asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pietelor; c.)cresterea productivitatii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pietelor. R C

43. Ce vizeaza masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor Politicii Agricole Comune? a.)reglementarea preturilor; sisteme de depozitare si de report; subventii atat pentru producerea cat si pentru comercializarea diferitelor produse; b.)reglementarea preturilor; subventii atat pentru producerea cat si pentru comercializarea diferitelor produse; sisteme de depozitarea si de report, mecanisme comune de stabilizarea a importurilor si exporturilor; c.)reglementarea preturilor; mecanisme de stabilizare a importurilor si exporturilor. R C

44. Ce presupune organizarea comuna a pietelor agricole ? a.)sa se limiteze la urmarirea obiectivelor politicii agricole comune; b.)sa excluda orice discriminare intre producatorii din cadrul Uniunii; c.)sa se limiteze la urmarirea obiectivelor politicii agricole comune, sa excluda orice discriminare intre producatorii si consumatorii din cadrul Uniunii. R C

45. Cand a fost atins scopul politicii comerciale comune de a institui Uniune Vamala in spatiul comunitar? a.)la 1 iulie 1968; b.)la 4 decembrie 1970; c.)la 17 ianuarie 1979. R A

46. Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene in ceea ce priveste politica comerciala comuna? a.)eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative, aplicarea unui tarif extern comun, existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienta lor; b.)aplicarea unui tarif extern comun, existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor pe teritoriul Uniunii; c.)aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative. R A

47. Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene in ceea ce priveste politica comerciala comuna? a.)eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative, aplicarea unui tarif extern; existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienta lor; b.)aplicarea unui tarif extern comun, existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor pe teritoriul Uniunii; c.)aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative. R A

48. Cand au fost atinse obiectivele majore mai profunde ale U.E. privind politica comerciala comuna? a.)la 1 ianuarie 1993; b.)la 20 februarie 1999; c.)la 4 decembrie 2001. R A

49. Care sunt elementele cheie ale politicii comerciale comune? a.)elaborarea deciziei in Uniunea Europeana, stabilirea obiectivelor negocierilor; b.)elaborarea deciziei in U.E. si competentele institutionale; c.)competentele institutionale, purtarea negocierilor. R B

50. Cum este evidentiata importanta consacrata Politicii Comerciale Comune? a.)prin atribuirea competentei reglementarii masurilor de aplicare a politicii comerciale comune numai legilor europene sau a legilor-cadru europene; b.)prin incheierea de acorduri tarifare si comerciale; c.)prin uniformizarea masurilor de liberalizare. R A

51. Cui apartine competenta negocierilor acordurilor cu unul sau mai multe state sau organizatii internationale in ceea ce priveste politca comerciala comuna?

a.)Consiliului de Ministri; b.)Comitetului Special; c.)Comisiei, cu consultarea Comitetului Special. R C

52. Cu cine supravegheaza Comisia, ca acordurile negociate (privind politica comerciala) sa fie compatibile cu politicile si normele interne ale U.E.? a.)cu Comitetul Special; b.)cu Consiliul Uniunii; c.)cu Consiliul de Ministri. R C

53. Ce presupune principiul preferinta pentru produsele comunitare? a.)sa fie favorizat consumul produselor originare din Europa in raport cu cele din alte tari, iar patrunderea acestor produse pe piata comunitara sa fie descurajata prin taxe prohibitive; b.)circulatia libera a produselor agricole; c.)organizarea comuna a pietei. R A

54. Ce presupune principiul o organizare comuna a pietei? a.)favorizarea consumului produselor originare din Europa; b.)inlocuirea sistemelor nationale cu un pret unic in interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare produs; c.)circulatia libera a produselor. R B

55. Ce presupune principiul circulatia libera a produselor? a.)favorizarea consumului produselor; b.)fixarea unui pret unic in interiorul Uniunii pentru fiecare produs; c.)constituirea unui spatiu unic comun fara taxe vamale, impozite sau subventii, dar cu reglementari administrative, sanitare si veterinare armonizate progresiv. R C

56. Care a fost scopul adoptarii sistemului garantarii preturilor? a.)garantarea veniturilor producatorilor b.)mentinerea costului vietii in limite rezonabile; dezvoltarea unor produse anume; c.)de a favoriza o anumita perioada dezvoltarea unor produse anume; garantarea veniturilor producatorilor si mentinerea costului vietii in limite rezonabile. R C

57. Ce presupune sistemul garantarii preturilor? a.)stabilirea unui pret orientativ care se aplica importurilor la intrarea in Uniune; b.)stabilirea unui pret prag care se aplica importurilor la intrarea In Uniune; c.)stabilirea unui pret orientativ, un pret de prag care se aplica importurilor si un pret de interventie, corespunzator unui minim garantat. R C

58. Ce constituie Politica Agricola Comuna? a.)un mecanism politic si economic; b.)un mecanism politic avand ca obiect central integrarea populatiei nationale a fermierilor in politica nationala si in cea comunitara;

c.)un mecanism economic si politic avand ca obiect central integrarea populatiei nationale a fermierilor in politica nationala si in cea comunitara, protectionismul agricol, reflectat in preturile alimentelor interne, fiind instrumentul de baza. R C

59. Care sunt obiectivele majore ale Politicii agricole Comune fixate prin Tratatul C.E.? a.)garantarea securitatii aprovizionarii si preturi rezonabile pentru cumparator; b.)asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producatori si prin mentinerea si securitatea veniturilor fermierilor, stabilizarea cursului si a pietelor, ameliorarea productivitatii, garantarea securitatii aprovizionarii si preturi rezonabile pentru cumparatori; c.)ameliorarea productivitatii, stabilizarea cursului si a pietelor. R B

60. Cum se asigura libera circulatie a serviciilor de tip activ? a.)prin interdictia discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului; b.)prin aplicarea discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului; c.)prin aplicarea masurilor nationale restrictive aplicate in mod nediscriminatoriu. R A

61. Cum pot fi beneficiarii liberii circulatii a serviciilor? a.)doar persoanele fizice; b.)doar persoanele juridice; c.)atat persoanele fizice cat si persoanele juridice. R C

62. Beneficiarii liberei circulatii a capitalurilor sunt: a.)doar cetatenii Statelor Membre; b.)doar cetatenii unor state terte care au resedinta pe teritoriul unui Stat Membru UE; c.)cetatenii Statelor Membre, dar si cetatenii unor state terte care au resedinta pe teritoriul unui Stat Membru UE. R C

63. Care sunt izvoarele primare(principale) ale dreptului comunitar ? a.)tratatele constitutive si cele care le-au modificat b.)tratatele bilaterale dintre statele membre c.)tratatele UE cu alte tari terte. R A 64.

Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii

Europene? a.)drepturile si libertatile fundamentale b.)acquis-ul comunitar c.)drepturile fundamentale ale omului
R B 65.

Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ? a.)obligatoriu pentru toate statele membre b.)se adreseaza numai anumitor state c.)este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie

A 66.

Care este scopul unei directive ? a.)implementarea directiilor stabilite in consens b.)directionarea normelor de drept comunitar c.)armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar si cel national
R C

67. Ce caracter are regulamentul fata de statele membre? a.)partial b.)obligatoriu c.)limitat R B 68.

Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar ? a.)luarile de pozitie din sesiunile Parlamentului European b.)declaratiile si tratatele interstatale c.)regulamentul, directiva, decizia, recomandarile
R C

69. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive ? a.)tuturor statelor membre b.)numai anumitor state membre c.)acelora care o accepta R B 70.

Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene ? a.)o specie suigeneris a dreptului in general b.)o ramura de drept international c.)un summum de drepturi ale statelor membre
R A

71. n cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act obligatoriu? a.)Pentru toate statele membre b.)Pentru statele destinatare c.)Pentru statele care o accepta. R B 72.

Care este rolul recomandarilor si avizelor? a.)de a stabili prioritatea adoptarii legilor b.)de a interzice adoptarea unor legi neconstitutionale c.)de a orienta comportamentul si legislatia statelor
R C

73. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare? a.)inlocuirea tratatelor constitutive b.)a completa tratatele deja existente

c.)a desfiinta un tratat deja existent R B 74.

Ce au la baza izvoarele de drept comunitar? a.)izvoare primare de drept comunitar b.)izvoare colaterale de drept comunitar c.)izvoare adiacente ale dreptului comunitar
R A

75. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise,cine ocupa cel mai important loc? a.)declaratiile sefilor statelor membre in Parlamentul European b.)obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene c.)jurisprudenta Curtii de Justitie Europene R C 76.

Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului?

a.)Haga b.)Strasbourg c.)Luxemburg R B

77. n procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt aplicabile obligatoriu pentru statele membre? a.)Recomandarile si avizele b.)Directiva c.)Actele atipice comunitare R B

78. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei? a.)Are efect asupra tuturor statelor membre b.)Reprezinta un sistem de legiferare indirect c.)Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul R C 79.

Care este caracteristica deciziei ca act european emis? a.)Are efect indirect in ceea ce il priveste pe destinatar b.)Este obligatoriu in toate elementele sale dar numai pentru destinatarul sau c.)Nu este un act administrativ individual
R B

80. Care sunt actele aflate in virful ierarhiei actelor comunitare? a.)Regulamentele si directivele b.)Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului; Tratatul

instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice c.)Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa
R B

Prin ce se caracterizeaz Ordinea Juridica Europeana? a.)este o ordine juridica veche b.)este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala c.)nu este integrata in sistemul national al statelor membre
81. R B

82. La ce se refera al treilea pilon al Uniunii Europene? a.)tratatele constitutive b.)colaborarea politiei si justitiei in materie penala c.)se refera doar la colaborarea sistemelor judiciare R B 83.

Care sunt caracterele directivei? a.)este obligatorie b.)este direct aplicabila ti creeaza drepturi ti obligatii de care jurisdictiile nationale trebuie sa tina seama c.)nu este direct aplicabila
R A 84.

Care sunt caracterele directivei? a.)este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea legislatiilor nationale si care obliga orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins b.)are o forta normativa nelimitata c.)este direct aplicabila
R A

85. Ce presupune o transpunere incorecta a directivei? a.)nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare b.)este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de Justitie a

Comunitatilor Europene c.)face ca persoana vatamata sa nu poata pretinde repararea prejudiciului suferit
R B

86. Care sunt caractere fundamentale ale ordinii juridice comunitare? a.)este o ordine juridica autonoma b.)este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre c.)este o ordine juridica dependenta R A 87.

Care erau cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? a.)drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale b.)dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu character personal c.)drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice
R A

De la ce data a devenit Romania stat membru al Uniunii Europene? a.)1 ianuarie 2004 b.)1 ianuarie 2007 c.)1 ianuarie 2008
88. R B

89. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni? a.)Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a Drepturilor Omului b.)Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului c.)Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie R A 90.

Care sunt instantele de judecata la nivel unional? a.)Curtea de Conturi si Curtea de Apel b.)Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a Drepturilor Omului c.)Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta
R B 91.

Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana? a.)7 judecatori b.)9 judecatori c.)11 judecatori
R A

92. a.)3 ani b.)4 ani c.)6 ani R C 93.

Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie?

La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii de Justitie? a.)la fiecare 6 ani b.)la fiecare 3 ani c.)anual
R B

94. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea de Justitie? a.)27 de judecatori si 8 avocati generali b.)24 de judecatori si 8 avocati generali c.)27 de judecatori si 12 avocati generali R A 95.

De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea de

Justitie?

a.)de Parlamentul European b.)de Consiliul European c.)de statele membre al Uniunii Europene R C 96. a.)6 ani b.)4 ani c.)3 ani. R C

Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii de Justitie?

97. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii de Justitie? a.)Parlamentul European b.)plenul Curtii de Justitie c.)Comisia Europeana R B

98. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator al Curtii de Justitie? a.)prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces b.)numai prin demisie c.)numai prin deces R A

99. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curti de Justitie? a.)4 ani b.)6 ani c.)avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata R B 100.

Care dintre membrii Curtii de Justitie sunt specifici jurisdictiei europene? a.)judecatorii Curtii Europene de Justitie b.)grefierii Curtii Europene de Justitie c.)avocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie
R C

101. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar? a.)6 octombrie b.)9 mai c.)1 ianuarie R A 102.

Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea de Justitie? a.)Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze b.)recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor membre c.)Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa judece nici un fel de cauze

103. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii de Justitie sau a Camerelor sale? a.)procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a Camerelor sale este secreta b.)procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a Camerelor sale este contradictorie, publica, mixta si inchizitorie c.)procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a Camerelor sale comporta doar o faza scrisa R B 104.

Cum sunt adoptate deciziile Curtii de Justitie? a.)cu majoritate de voturi b.)in unanimitate c.)fie cu majoritate de voturi, fie in unanimitate, in functie de gravitatea cauzei judecate
R A

105. Care sunt competentele Curtii de Justitie? a.)competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate b.)interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in interpretare c.)Curtea Europeane de Justitie, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o competenta R B 106.

Care sunt competentele Curtii de Justitie? a.)controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu dispozitiile tratatelor, transand litigiile dintre acestea b.)elaboreaza legi c.)amendeaza tratate internationale
R A 107.

Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie? a.)vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene b.)competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate c.)efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe calea recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta
R C 108.

In ce scop a fost creat, in 1989, Tribunalul de Prima Instanta? a.)pentru a eficientiza activitatea Curtii Europene de Justitie b.)pentru a supraveghea activitatea Curtii Europene de Justitie c.)pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie
R A 109.

Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului

European? a.)25 b.)26 c.)27

110. Unde isi are sediul Tribunalul European? a.)la Berlin b.)la Strasbourg c.)la Luxembourg R C

111. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului? a.)Curtea de la Haga b.)Curtea de la Strasbourg c.)Curtea de la Munchen R B 112.

Cati judecatori are, in prezent, in componenta, Curtea Europeana a Drepturilor Omului? a.)27 de judecatori b.)35 de judecatori c.)43 de judecatori
R C 113.

De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana a Drepturilor Omului? a.)de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei b.)de statele membre ale Uniunii Europene c.)de Comisia Europeana
R A 114.

Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, Curtea Europeana a Drepturilor Omului? a.)in camere compuse din 7 judecatori b.)in camere compuse din 9 judecatori c.)in camere compuse din 11 judecatori
R A 115.

Din cati judecatori este compusa Marea Camera a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care functioneaza in cazuri exceptionale? a.)din 7 judecatori b.)din 17 judecatori c.)din 27 de judecatori
R B 116.

Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului? a.)numai un particular care se considera victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului b.)numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr-un stat membru al Uniunii Europene

c.)orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se considera

victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin plangere individuala)
R C 117.

Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului? a.)in unanimitate b.)cu majoritatea voturilor judecatorilor care intra in componenta Curtii c.)cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti la judecarea cauzei respective
R C

118. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana? a.)comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale

Uniunii Europene b.)cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei c.)cetatenia nationala la nivel european
R A 119.

De cine este reglementata cetatenia Europeana? a.)de dreptul national al statelor europene b.)de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene c.)de dreptul Uniunii Europene
R C

120. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht? a.)dreptul la viata b.)dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale c.)dreptul la greva R B

121. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht? a.)dreptul de petitie in fata Parlamentului European b.)dreptul de petitie in fata Comisiei Europene c.)dreptul de petitie in fata Consiliului European R A

122. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht? a.)dreptul de a se adresa Avocatului Poporului (Ombudsman) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare b.)dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare c.)dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare R A

Cine se bucura de cetatenie europeana? a.)cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa b.)cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene c.)cetatenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen
123. R B

124. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in capitolul referitor la cetatenie? a.)la dreptul la viata b.)la dreptul la munca c.)la dreptul la buna administrare R C

125. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in capitolul referitor la cetatenie? a.)la dreptul de acces la documente b.)la dreptul la viata privata c.)la dreptul de proprietate R A 126.

La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in capitolul referitor la cetatenie? a.)la dreptul de a participa la intruniri b.)la dreptul la protectie diplomatica si consulara c.)la dreptul la greva
R B 127.

Cine poate sesiza Ombudsmanul European? a.)numai Parlamentul sau Comisia Europeana b.)Curtea Europeana a Drepturilor Omului c.)orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene
R C 128. Dupa ce proceduri legislative se exercita, in mod schematic, puterea

legislativa a Parlamentului European? a.)consultarea b.)consultarea, cooperarea, codecizia si avizul conform c.)consultareasi codecizia d.)avizul conform
R B

129. Ce presupune procedura de adoptare a deciziilor comunitare? a.)avizul Parlamentului b.)propunerea Comisiei, avizul Parlamentului si hotararea Consiliului U.E. c.)hotararea Parlamentului R B

Ce principiu sta la baza functionarii Comieiei Europene? a.)principiul colegialitatii b.)principiul egalitatii c.)principiul subsidiaritatii d.)principiul cooperarii
130. R A 131.

Care sunt atributiile Comisiei Europene? a.)de asistare b.)de organ executiv al uniunii Europene c.)de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de reprezentare
R C

132. Care este rolul Consiliului European? a.)impulsiona politicile comunitare generale b.)defini noile sectoare de activitate comunitara c.)impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile

sectoare de activitate comunitara si orienta constructia comunitara


R A 133.

Prin ce acte este reglementat organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene? a.)decrete b.)dispozitii ale tratatelor comunitare si dispozitii cuprinse in Regulamentul interior al Consiliului c.)legi d.)dispozitii cuprinse in Regulamentul interior al Consiliului
R B 134.

Care este rolul Curtii Europene de Conturi? a.)controla aspectele financiare ale Uniunii Europene b.)legalitatea operatiunilor bugetului comunitar c.)controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor bugetului comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a sa
R C 135.

Ce tratat a stat la baza Comunitatii Europene? a.)Tratatul de la Nisa - 2001 b.)Tratatul de la Amsterdam - 1997 c.)Tratatul de la Roma 1957
R C

136. Ce tratat a stat la baza Uniunii Europene? a.)Tratatul de la Roma 1957 b.)Tratatul de la Maastricht 1992 c.)Tratatul de la Amsterdam R B

137. a.)5 b.)8 c.)7 R C

Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?

138. Care dintre organismele europene are personalitate juridica? a.)Consiliul European b.)Comunitatea Europeana c.)Uniunea Europeana R B 139.

Ce s- a intamplat cu tratatele constitutive dup adoptarea Tratatului de la Maastricht ? a.)au fost inlocuite b.)au fost modificate c.)au fost anulate
R B 140.

Care sunt Comunitatile Europene? a.)ECSC, EAEC(Euratom), EEC b.)ECSC, OEEC, OECD c.)WEU, ECD, EEC
R A

141. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E? a.)Politica externa si securitatea comuna b.)Cooperarea judiciara si politieneasca in materie c.)Domeniul stiintific R C

142. Ce semnifica CEEA? a.)Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii b.)Comunitatea Europeana a Energiei Atomice c.)Comunitatea Economica Europeana si Administrativa R B 143.

Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii: - Competentele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera in domenii precum uniunea vamala, politica comerciala comuna sau concurenta. - Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare:interventia Uniunii se limiteaza la sustinerea actiunilor intreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educatia sau industria. Competentele partajate acopera celelalte domenii (protectia mediului, transporturile si protectia consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare intre Uniunea Europeana si statele membre se face respectand principiul subsidiaritatii. a.)Amsterdam b.)Maastricht c.)Lisabona

C 144.

Care sunt principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European? a.)Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii b.)Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii c.)Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si principiul proportionalitatii
R C 145.

La ce se refera principiului proportionalitatii? a.)mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit b.)o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna c.)instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul ca efect direct al dreptului comunitar
R A

146. La ce se refera Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona? a.)dupa ce propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse b.)Consiliul transmite parlamentelor nationale proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre sau de Curtea de Justitie, precum si proiectele modificate c.)fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana R C

147. La ce se refera Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona? a.)in termen de sase saptamani de la data transmiterii unui proiect de act legislativ in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament national poate adresa presedintelui Consiliului un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu principiul subsidiaritatii. b.)in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justitie, de Banca

Centrala Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, presedintele Consiliului transmite avizul Parlamentului European c.)in termen de opt saptamani de la data transmiterii unui proiect de act legislativ in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si, respectiv, al Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu principiul subsidiaritatii
R C

148. Ce semnifica aplicabilitatea directa a actelor comunitare? a.)dispozitiile tratatelor sau ale actelor institutiilor comunitare care indeplinesc anumite

criterii nu pot fi invocate in fata propriilor jurisdictii nationale si nu sunt susceptibile sa creeze drepturi si obligatii in favoarea, respectiv in sarcina particularilor

b.)regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca

orice masura nationala de transformare sau de introducere in ordinea juridica este interzisa c.)regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca orice masura nationala de transformare sau de introducere in ordinea juridica este permisa
R B

149. Ce criterii trebuie sa indeplineasca o dispozitie comunitara pentru a i se recunoaste efectul direct? a.)aplicabilitate generala si claritate b.)claritate, precizie si neafectarea de conditii c.)efect direct si neafectarea de conditii R B

150. Care sunt obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona? a.)libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor

persoanelor care apartin minoritatilor b.)respectarea demnitatii umane c.)sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un spatiu de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este asigurata libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata interioara
R C 151.

Pe ce valori se intemeiaza Uniunea Europeana? a.)respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii si stabilirea unei piete interne b.)respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor si promovarea pacii, valorilor sale si buna-starea popoarelor sale c.)respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor
R C

152. De ce competente dispune Uniunea Europeana? a.)competente exclusive si competente partajate intre Uniune si statele membre b.)competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a

actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii. c.)competente exclusive, competente partajate intre Uniune si statele membre si competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii
R C 153.

Ce principiu guverneaz delimitarea competentelor Uniunii? a.)Principiul efetului direct b.)Principiul atribuirii c.)Principiul certitudinii juridice

154. Ce principiu reglementeaza xercitarea competentelor Uniunii? a.)principiile subsidiaritatii si proportionalitatii b.)principiul egalitatii c.)principiul prioritatii si principiul loialitatii R A

155. Care sunt competentele exclusive ale Uniunii Europene? a.)protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie, piata interna; b.)educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, protectia si imbunatatirea

sanatatii umane, turismul c.)uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind pescuitul
R C

156. La ce data a fost semnat Tratatul de la Lisabona ? a.)13 noiembrie 2007 b.)1 ianuarie 2009 c.)13 decembrie 2007 R C 157.

Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana? a.)Maastricht b.)Lisabona c.)Nisa
R B

158. Prin ce Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European? a.)Amsterdam b.)Actul Unic European c.)Lisabona R C 159.

Care sunt caracterele directivei? a.)are aplicabilitate generala b.)este obligatorie in toate elementele sale c.)obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de atins
R C

160. Care sunt caracterele deciziei? a.)are aplicabilitate generala b.)se adreseaza unor destinatari precisi c.)nu este obligatorie in totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia R B 161.

Prin ce se caracterizeaza regulamentul?

a.)este direct aplicabil in toate statele membre b.)nu este obligatoriu in toate elementele sale c.)nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene R A 162.

Prin ce se caracterizeaza regulamentul? a.)este direct aplicabil in toate statele membre b.)nu este obligatoriu in toate elementele sale c.)nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene
R A