Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢ IEI, CERCET ĂRII ŞI INOVĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢ ULUI BRAŞOV

SITUAŢ IA CERERILOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂ MÂNT SESIUNEA 2010

 

Numele, iniţ iala prenumelui tat ă lui ş i prenumele

   

Vechimea

           

Unitatea de înv ăţă mânt la care funcţ ioneaz ă ş i localitatea

la catedră

Specializarea la care se susţ ine examenul

Centrul de

Centrul de

Situaţ ia

Motivaţ ia

Nr.

la data

perfecţ ionare

perfecţ ionare

Nr. ş i data cererii de înscriere

cererii de

respingerii

crt.

Categoria

examenului

-localitatea-

-den. instit.

înscriere

cererii

 

ALBU C. SONIA ANDREIA

 

Centrul Şcolar Pentru Educaţ ie Incluzivă Braş ov

     

Universitatea

13839/

   

1

(MAGYAR)

Prof. I

4

ANI

PSIHOLOGIE

CLUJ-NAPOCA

"Babeş -Bolyai"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 19 Braş ov

     

Universitatea

13804/

   

2

ALDEA I. ANAMARIA

Institutor

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală H ă lchiu - Şcoala Generală Satu -Nou

     

Universitatea

13139/

   

3

ANDRAS F. ZITA EMESE

Prof. I

3

ANI

LB. ROMÂN Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

22.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 5 Codlea

     

Universitatea

13389/

   

4

ANDRONIC I. ROMINA

Educ.

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Colegiul Naţ ional "Andrei Şaguna" Braş ov

     

Universitatea

14025/

   

5

ANTICI V. MIRELA (COMAN)

Prof. I

2

ANI

INFORMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 29 Braş ov

     

Universitatea

13572/

   

6

ANTON E. CARMEN

Educ.

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2010

APROBAT Ă

         

INTERPRETARE

 

Academia de Muzic ă "G. DIMA"

13876/

   

7

ANTONEAC M. MIRCEA

Prof. I

Clubul Elevilor F ă gă raş

4

ANI

MUZICALĂ

CLUJ-NAPOCA

29.10.2009

APROBAT Ă

 

ARDELEAN V. VICTOR

 

Şcoala Generală Nr. 4

     

Universitatea

13313/

   

8

COSMIN

Prof. I

F

ă gă raş

2

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Normal Nr. 1 Predeal (Gr ă d cu P.P.

     

Universitatea

13645/

   

9

ARG ĂSEALĂ V. GABRIELA

Educ.

 

1A)

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

AT ĂN ĂSAOIE M. MARIUS

 

Liceul Teoretic "Mihai Să ulescu"" Predeal

     

Universitatea

13792/

   

10

FLORIN

Prof. I

2

ANI

LB. ROMÂN Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 13 Braş ov

     

Universitatea

13339/

   

11

AVED Ş. ANA MARIA

Educ.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

 

AVRAM M.A. ANA

 

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 31 Braş ov

     

Universitatea

13543/

   

12

FLORENTINA

Educ.

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

 

BADEA-GHERACOSTEA G.

   

1AN 11L

   

Universitatea

13990/

APROBAT Ă, cu rezerva obţ inerii derogă rii de vechime de la

 

13

C ĂT ĂLIN (BADEA)

Prof. I

Grup Şcoalar Silvic "Dr. N. Ruc ă reanu" Braş ov

28 Z

LB. ROMÂN Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

M.E.C.I.

             

Universitatea

13628/

   

14

BALAN G. ANA GIANINA

Prof. I

Şcoala Generală Mă ieruş

3

ANI

MATEMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Nr. 2

     

Universitatea

13314/

   

15

BALAZS Ş. ŞTEFAN CRISTIAN

Prof. I

F

ă gă raş

3

ANI

BIOLOGIE

CLUJ-NAPOCA

"Babeş -Bolyai"

27.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

14058/

   

16

BALINT L. SZIDONIA

Prof. I

Şcoala Generală Nr. 2 Braş ov

3

ANI 10L

PSIHOLOGIE

CLUJ-NAPOCA

"Babeş -Bolyai"

30.10.2009

APROBAT Ă

 

BĂJAN I. EDITH

 

Şcoala Generală Nr. 12 Braş ov

     

Universitatea

13810/

   

17

(SZALDOBAGYI)

Institutor

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Şinca Veche

             

-

Universitatea

13663/

18

BĂLAN I. GABRIELA (ORZAN)

Institutor

Şcoala Primar ă Vâlcea

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BĂLT ĂŢ EANU T. MARIETA

 

Gr ă diniţ a cu Program Normal Nr. 3 Braş ov

     

Universitatea

12942/

   

19

DANIELA

Prof. înv. preş c.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

19.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Şinca Veche

             

-

13664/

20

BĂRBAT I. NICOLAE

Prof. I

Şcoala Generală Şerc ă iţ a

4

ANI

GEOGRAFIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BĂRBAT N. DIANA

 

Informatic ă de Informatic ă "G. Moisil"

     

Universitatea

     

21

NICOLETA (PENGHIS)

Prof. I

2

ANI

INFORMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

14059/30.10.2009

APROBAT Ă

 

BĂRBUN Ţ OIU P. S. SORANA

 

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 28 Braş ov

     

Universitatea

13426/

   

22

(BUDA)

Prof. înv. preş c.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13903/

   

23

BENEA V. DRAGO Ş

Prof. I

Liceul Teoretic Codlea

2

ANI

INFORMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

     

Colegiul Naţ ional "Radu Negru" F ă gă raş

     

Universitatea "Lucian Blaga"

13240/

   

24

BLAGA I. CRISTINA MARIA

Prof. I

2

ANI

LB. ENGLEZ Ă

SIBIU

26.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 21 Braş ov

     

Universitatea

13856/

   

25

BLAGA T. AMALIA AUREL

Prof. înv. preş c.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13718/

   

26

BLAJ G. I. ANA MARIA

Institutor

Şcoala Generală Nr. 9 Braş ov

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Ticuş ul Vechi

       

13486/

   

27

BLATT Ş. CLAUDIA

Prof. I

2

ANI

BIOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Centrul Şcolar Pentru Educaţ ie Incluzivă "Br ă det" Să cele

 

EDUCATOR-

       

depăş ită condiţ ia de vechime cf. art. 34, alin. (4) al Legii 128/ 1997

7ANI 11L

ÎNVĂŢĂMÂNT

13237/

28

BLĂJANU G. GABRIEL MIHAI

Educ.

2Z

SPECIAL

BUCUREŞTI

26.10.2009

RESPINSĂ

 

BOBEA G. SILVIU

 

Colegiul Tehnic "Remus R ă duleţ " Braş ov

     

Universitatea

13824/

   

29

CONSTANTIN

Prof. I

2

ANI 4L

MATEMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Liceul Teoretic "Petru Rareş " Feldioara

     

Universitatea

13697/

   

30

BOER N. ELENA MILENA

Prof. I

3

ANI

FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BORICEANU P. IOANA

 

Grupul Şcolar Industrial "Şt. O. Iosif" Rupea

     

Universitatea

13623/

   

31

ROZALIA (GHIŞOIU)

Prof. I

2

ANI

MATEMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BORULEA G. AURICA

 

Liceul Teoretic "George Moroianu" Să cele

       

13670/

   

32

(SBERA)

Prof. I

3

ANI

LB. ROMÂN Ă

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BORZA I. TALIDA IOANA

 

Grup Şcoalar Industrial Z ă rneş ti

2

ANI 8L

   

Universitatea "1 DECEMBRIE 1918"

13947/

   

33

(PRESCURE)

Prof. I

20Z

LB. ENGLEZ Ă

ALBA-IULIA

30.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Nr. 4 "Fraţ ii Popeea" Să cele

     

Universitatea

13189/

   

34

BO ŞCA I. CRISTINA IONELA

Prof. I

2

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

23.10.2009

APROBAT Ă

 

BOTA Z. CLEOPATRA EMILIA

 

Grup Şcoalar Industrial Z ă rneş ti

     

Universitatea Petrol ş i Gaze

13948/

   

35

(PODOIU)

Prof. I

5

ANI

LB. FRANCEZ Ă

PLOIEŞTI

30.10.2009

APROBAT Ă

 

BOTIZ A. ANDREEA CRISTINA

 

Grup Şcolar "Victor Jinga" Să cele

     

Universitatea

13721/

   

36

(CONIAC)

Prof. I

2

ANI

LB. ROMÂN Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Moeciu de Jos

     

Universitatea "Lucian Blaga"

13782/

   

37

BRÂNZEA C. FLORINA

Prof. I

3

ANI 11L

LB. ENGLEZ Ă

SIBIU

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Liceul Teoretic "George Moroianu" Să cele

 

PEDAGOGIE

 

Universitatea

13667/

   

38

BRUDIU M.V. C ĂT ĂLIN MIHAI

Prof. I

2

ANI

MUZICALĂ

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

BUCU Ţ EA V. ALINA MIRELA

 

Şcoala Generală Ungra - Şcoala Primar ă D ă iş oara

     

Universitatea

13652/

   

39

(MIH ĂILĂ)

Prof. înv. primar

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Normal Nr. 4 Să cele

     

Universitatea

13364/

   

40

BUDA G. GYONGYI ANDREA

Institutor

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Genearlă Rupea - Şcoala Primar ă Fiş er

     

Universitatea

14052/

   

41

BUJA A. MIOARA (MÎŢ Â)

Prof. înv. primar

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

 

BULARCA N. MARIA

         

Universitatea

13755/

   

42

NICOLETA

Prof. înv. primar

Şcoala Generală Budila

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Asociaţ ia Nepatrimonială "My Kids" - Gr ă diniţ a Particular ă Braş ov

     

Universitatea

13505/

   

43

BURDE G. MARIANA

Institutor

2

ANI 11L

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Nr. 23 Braş ov

     

Universitatea

13727/

   

44

BURLACU I. IONU Ţ

Prof. I

2

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

 

BUTUM I. EMANUELA IOANA

         

Universitatea

13420/

   

45

(VIRA)

Institutor

Şcoala Generală Cincu

3

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Colegiul Tehnic de Construc ţ ii ş i Arhitectur ă "Christian Kertsch" Braş ov

       

13657/

   

46

BUZATU A. IRINA MARIA

Prof. I

3

ANI

ARTE DECORATIVE

TIMIŞOARA

Universitatea de Vest

29.10.2009

APROBAT Ă

 

CAIA C. DANIELA

 

Şcoala Generală Teliu Gr ă diniţ a cu Program Normal Teliu

     

Universitatea

13763/

   

47

(DR ĂGHICI)

Prof. înv. preş c.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Colegiul Naţ ional Unirea Braş ov

       

13726/

   

48

CÂNDA N. RODICA

Prof. I

4

ANI

PSIHOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

29.10.2009

APROBAT Ă

       

4

AN 5L

   

Universitatea

13598/

   

49

CAŢ ANA M. C ĂT ĂLIN VASILE

Prof. I

Şcoala Generală Nr. 5 Braş ov

15Z

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

C ĂRU Ţ AŞU Ş. GEOREGIANA

 

Gr ă diniţ a cu Program Normal Nr. 32 Braş ov

     

Colegiul de Institutori Extensie a Universităţ ii din Bucureş ti

13533/

   

50

(DAN)

Educ.

2

ANI

EDUCATOARE

BUZ ĂU

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Moeciu de Sus

     

Universitatea

13249/

   

51

CHIŢ U I. M. MARINELA LIDIA

Prof. I

2

ANI

MATEMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

26.10.2009

APROBAT Ă

 

CÎRCIUMARU C. ARABELA

 

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 29 Braş ov

     

Universitatea

13573/

   

52

MIHAELA

Educ.

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

               

13710/

 

neîndeplinită condiţ ia de vechime cf. art. 26, alin. (1) a O.M.E.C.I. 5720/2009, respectiv art. 34, alin. (1) al Legii 128/

53

CODREAN Ş IRINA ANNA

Institutor

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 5 Să cele

1 AN

EDUCATOARE

CÂMPULUNG

29.10.2009

RESPINSĂ

1997

             

Universitatea

13360/

   

54

COLŢ EA C. COSMIN

Prof. I

Şcoala Generală Crizbav

3

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală "Aron Pumnul" Cuciulata

     

Universitatea "Lucian Blaga"

14040/

   

55

COMAN G. MIRCEA IOAN

Prof. I

6

ANI

ISTORIE

SIBIU

30.10.2009

APROBAT Ă

 

COMĂNICI G. GHEORGHE

     

TEOLOGIE

   

13873/

   

56

CODRU Ţ

Prof. I

Şcoala Generală Dumbr ă viţ a

2

ANI 10L

ORTODOX Ă

PITEŞTI

UNIVERSITATE

29.10.2009

APROBAT Ă

 

COMŞULEA N. ELENA MARIA

 

Şcoala Generală Pă r ă u - Şcoala Generală Veneţ ia de Jos

     

Universitatea

13270/

   

57

(PANTILIMON)

Prof. înv. primar

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

26.10.2009

APROBAT Ă

 

CONSTANTINESCU G. CODRU Ţ A MIRELA

 

Şcoala Generală Nr. 14 Braş ov

       

13370/

   

58

(COJOCARU)

Prof. I

2

ANI

PSIHOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Nr. 2 Râş nov

     

Universitatea

13821/

   

59

CORÂIU G. SORIN GEORGE

Prof. I

4

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Liceul de Muzic ă "Tudor Ciortea" Braş ov

     

Universitatea

13430/

   

60

CORBO Ş G. RADU

Prof. I

3

ANI

CHITAR Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

 

CORNEA I. ANCA MARIA

         

Universitatea "Lucian Blaga"

13616/

   

61

(DR ĂGOIU)

Prof. I

Şcoala Generală Recea

2

ANI

MATEMATIC Ă

SIBIU

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Holbav Gr ă diniţ a Holbav

     

Universitatea

13633/

   

62

CORPACI S. MONICA

Institutor

4

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 6 Braş ov

     

Universitatea

13374/

   

63

COTICI G. MARILENA

Institutor

3

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

 

CR ĂCIUN I. MONICA

 

Şcoala Generală Şoar ş - Şcoala Generală Felmer

     

Universitatea "Lucian Blaga"

13109/

   

64

(PETRU ŞEL)

Institutor

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

SIBIU

22.10.2009

APROBAT Ă

     

de Informatic ă "G. Moisil" Braş ov

     

Universitatea

13907/

   

65

CR ĂCIUN V. ALEXANDRA

Prof. I

2

ANI

INFORMATIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

 

CR ĂCIUN ST ĂNESCU G.

 

Şcoala de Arte ş i Meserii Com ă na de Jos

     

Universitatea

14043/

 

66

MARIA SORINA (ST ĂNESCU)

Institutor

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 25 Braş ov

     

Universitatea

13563/

 

67

CSABAI Ş. SARLOTA (GECZI)

Institutor

5

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Grup Şcoalar Industrial Z ă rneş ti

     

Universitatea Petrol ş i Gaze

13949/

 

68

CULBA F. MARIUS IULIAN

Prof. I

7

ANI

LB. FRANCEZ Ă

PLOIEŞTI

30.10.2009

APROBAT Ă

 

DANCIU L. TEREZA

 

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 3 Braş ov

     

Universitatea

13997/

 

69

ANTONELLA

Institutor

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

30.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13167/

 

70

DASC ĂLU M. MIHAI CIPRIAN

Prof. I

Şcoala Generală Zizin

3

ANI

MATEMATIC Ă

TÂRGOVIŞTE

VALAHIA

23.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Ticuş ul Vechi

       

13485/

 

71

DAVID I. IOAN LUCIAN

Prof. I

5

ANI

DREPT

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

28.10.2009

APROBAT Ă

 

D ĂSC ĂLEAC M. RAMONA

         

Universitatea

13423/

 

72

FLORENTINA (PROCA)

Institutor

Şcoala Generală Nr. 3 Codlea

3

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala de Arte ş i Meserii Com ă na de Jos

     

Universitatea "1 DECEMBRIE 1918"

14045/

 

73

DEJI V. P. ANTON SILVIU

Prof. I

2

ANI

LB. FRANCEZ Ă

ALBA-IULIA

30.10.2009

APROBAT Ă

     

Liceul "Nicolae Titulescu" Braş ov

     

Universitatea Petrol ş i Gaze

13638/

 

74

DELEANU D. LUMINIŢ A ALINA

Prof. I

2

ANI 1L

LB. ENGLEZ Ă

PLOIEŞTI

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Şcoala Generală Mă ieruş - Şcoala Primar ă Arini

     

Universitatea

13630/

 

75

DELIU N. CRISTINA

Institutor

3

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

 

DEMETER D.C. MARIOARA

 

Şcoala Generală Nr. 3 F ă gă raş - Gr ă diniţ a

     

Universitatea "Lucian Blaga"

13099/

 

76

(OVESEA)

Institutor

4

ANI

EDUCATOARE

SIBIU

22.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 13 Braş ov

     

Universitatea

13338/

 

77

DILIRICI A. DELIA ELENA

Educ.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea "Lucian Blaga"

13743/

 

78

DINU A.CRISTINA RALUCA

Prof. I

Liceul Teoretic Z ă rneş ti

2

ANI

LB. ENGLEZ Ă

SIBIU

29.10.2009

APROBAT Ă

 

DOBRE G. LAURA ISABELA

 

Grup Şcoalar Industrial Z ă rneş ti

 

ALIMENTAŢ IE

 

Colegiul Economic Viilor

13951/

 

79

(ANTICI)

M.I.

2

ANI

PUBLIC Ă

BUCUREŞTI

30.10.2009

APROBAT Ă

 

DOBRE T. TEODORA

 

Şcoala Generală Nr. 12 Braş ov

     

Universitatea

13808/

 

80

MIHAELA

Prof. I

3

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13269/

 

81

DOBRIN D. MIHAI DUMITRU

Prof. I

Şcoala Generală Pă r ă u

2

ANI

ED. FIZIC Ă

CLUJ-NAPOCA

"Babeş -Bolyai"

26.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13634/

 

82

DODA V. MARIUS ADRIAN

Prof. I

Şcoala Generală Holbav

2

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 22 Braş ov

     

Universitatea

13850/

 

83

DOG ĂREL S. DIANA ELENA

Educ.

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Centrul Şcolar Pentru Educaţ ie Incluzivă Braş ov

       

13840/

 

84

DRAGOSLOVEAN D. AURICA

Prof. I

2

ANI

PSIHOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Clubul Sportiv Şcolar Braş ovia Braş ov

     

Universitatea

13517/

 

85

DR ĂG ĂNOIU A. ADRIAN

Prof. I

2

ANI

ED. FIZIC Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

 

DR ĂGHICI G. ANCA IOANA

 

Şcoala Generală Ticuş ul Vechi

     

Universitatea

13488/

 

86

(FRÂNCU)

Prof. II

2

ANI

LB. ROMÂN Ă

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

 

DR ĂGULIN C. SEBASTIAN

           

13350/

 

87

CONSTANTIN

Prof. I

Şcoala Generală Nr. 7 Braş ov

2

ANI

ED. FIZIC Ă

CRAIOVA

UNIVERSITATE

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Grup Şcolar de Turism ş i Alimentaţ ie Public ă

       

13976/

 

88

DUMAN T. LAURA CRISTINA

Prof. I

2

ANI

PSIHOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

30.10.2009

APROBAT Ă

 

DU Ţ I A. TATIANA

           

13583/

 

89

(R

ĂDULESCU)

Prof. I

Şcoala Generală Nr. 5 Să cele

4

ANI

PSIHOLOGIE

BUCUREŞTI

UNIVERSITATE

28.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13448/

 

90

ELSEG A. MARIA (MUCEA)

Institutor

Grup Şcolar Industrial Racoş

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

28.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

   

Liceul de Arte "Hans Teutsch" Braş ov

Naţ ională

13864/

91

ENACHE I. FLAVIA

Prof. I

2

ANI

ART Ă MURALĂ

BUCUREŞTI

de Artă

29.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

13734/

 

92

ETVES CARMEN MĂD ĂLINA

Înv.

Şcoala Generală Augustin

2

ANI

ÎNVĂŢĂTOR

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

29.10.2009

APROBAT Ă

     

Grup Şcolar Agricol "Av. Dr. I. Şenchea" F ă gă raş

 

TEOLOGIE

 

Universitatea "Lucian Blaga"

13090/

 

93

F ĂTU G. OVIDIU

Prof. I

2

ANI

ORTODOX Ă

SIBIU

22.10.2009

APROBAT Ă

 

FLOREA G.T. CARMEN

 

Gr ă diniţ a cu Program Prelungit Nr. 4 F ă gă raş

     

Colegiul Naţ ional de Institutori "CAROL I"

12989/

 

94

ELENA

Institutor

2

ANI

EDUCATOARE

CÂMPULUNG

20.10.2009

APROBAT Ă

 

FOC ŞENEANU N. ANTONELLA LORELEY

 

Clubul Sportiv Şcolar Braş ovia Braş ov

       

13521/

 

95

(PETRESCU)

Prof. I

5

ANI

ED. FIZIC Ă

PITEŞTI

UNIVERSITATE

28.10.2009

APROBAT Ă

 

FOGORO Ş N. MIHAELA

 

Gr ă diniţ a cu Program Normal Lunca Câlnicului

     

Universitatea

13390/

 

96

(SCÎRLEŢ )

Institutor

2

ANI

EDUCATOARE

BRAŞOV

"TRANSILVANIA"

27.10.2009

APROBAT Ă

     

Grup Şcolar Agricol "Av. Dr. I. Şenchea" F ă gă raş

5

ANI 11L

   

Academia de Ştiinţ e Economice

13091/

 

97

FOGORO Ş I. IOAN VOIREL

Prof. I

15Z

TURISM SERVICII

BUCUREŞTI

22.10.2009

APROBAT Ă

     

Colegiul pt. Agricultrur ă ş i Industrie Alimentar ă "Ţ ara Bârsei" Prejmer

 

MEDICIN Ă

 

Universitatea de Ştiinţ e Agricole ş i Medicină Veterinar ă "Ion Ionescu de la Brad"

13442/

 

98

FOICA P. G. FLAVIUS MIHAI

Prof. I

2

ANI

VETERINAR Ă

IAŞI

28.10.2009

APROBAT Ă

 

FRATU D. ILEANA

 

Şcoala Generală Recea - Gr ă diniţ a Berivoi

     

Universitatea "Lucian Blaga"

13619/

 

99

(DOHOTAR)

Prof. înv. preş c.

2

ANI

EDUCATOARE

SIBIU

29.10.2009

APROBAT Ă

             

Universitatea

   

Liceul "Nicolae Titulescu" Bra