Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI

MINISTRYŞIOF CERCETĂRII
EDUCATION AND RESEARCH
AL REPUBLICII OFMOLDOVA
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
UNIVERSITATEA TIRASPOL
DE STATSTATE UNIVERSITY
DIN TIRASPOL AWARDED THE ORDER
ORDINUL PATRIEI" IST CLASS
DECORATĂ CU"CREDINŢĂ
"CREDINŢĂ PATRIEI" CLASA 5, Gh. Iablocikin
I Street,
MD-2069,Chişinău,
str. Gh. Iablocikin 5, Republic of Moldova
MD-2069, Chişinău,
Tel/Fax.+373 22-75-49-24,
Republica Moldova
e-mail: ustiraspol@gmail.com
Tel/Fax.+373 22-75-49-24,
contact@ust.md
e-mail: ustiraspol@gmail.com
contact@ust.md

Ordinul nr. ___________


din ____________

Despre Practica de iniţiere a studenţilor


grupei 23b, Facultatea Pedagogie,
Programul de studii 0112.1 Pedagogie preșcolară,
învățământ cu frecvenţă redusă

În conformitate cu planul de studii şi graficul procesului de învăţământ pentru anul


universitar 2021-2022 emit următorul ordin:
I. A distribui studenţii grupei 23b, Facultatea Pedagogie, Programul de studii 0112.1
Pedagogie preșcolară, învățământ cu frecvenţă redusă, la Practica de inițiere cu durata de 2
săptămâni (60 ore, 2 credite), desfășurată în instituţiile de învățământ preșcolar în luna
martie 2022.
II. A confirma pentru monitorizarea Practicii de inițiere următorii conducători, cu distribuţia
studenților pe localități și instituții după cum urmează:

BUZENCO Aurica, dr., lector universitar – conducător de la Catedra Psihopedagogie și


Educație Preșcolară:
Nr. Numele, prenumele
Localitatea, instituția
d.o. studentului
Anenii Noi, Geamăna, Instituția de Educație Timpurie
1. Albu Diana
„Licurici”
2. Bojoncă Leonora Ștefan Vodă, Grădinița nr.2 „Licurici”
3. Chirilă Oxana Chișinău, Instituția de Educație Timpurie 186
4. Colomeeț Ecaterina Hâncești, Instituția de Educație Timpurie nr.3 „Alionușca”
5. Cucoș Jana Chișinău, Instituția de Educație Timpurie nr.49
6. Cuțîi Olesea Rezina, Sîrcova, Grădinița „Îngeraș”
7. Filip Silvia Drochia, Sofia, Instituția de Educație Timpurie „Albinuța”
8. Glavan Angela Glodeni, Balatina, Grădinița „Spicușor”
Chișinău, Instituția de Educație Timpurie nr.96 „Familia
9. Leahu Svetlana
Norocoasă”
Sângerei, Prepelița, Instituția de Educație Timpurie
10. Lupașcu Anastasia
„Albinuța”
11. Maftei Veronica Nisporeni, Ciutești, Grădinița de copii Ciutești
12. Mîrza Svetlana Chișinău, Instituția de Educație Timpurie nr.16
Chișinău, Instituția de Educație Timpurie nr.46 „Auraș-
13. Pîrgaru Veronica
Păcuraș”
14. Popescu Elena Hîncești, Bozieni, Grădinița de copii Bozieni
15. Prisacari Nicoleta Ungheni, Pârlița, Instituția de Educație Timpurie ,,Delia”
LAȘCU Lilia, dr., lector universitar – conducător de la Catedra Psihopedagogie și
Educație Preșcolară:
Nr. Numele, prenumele
Localitatea, instituția
d.o. studentului
1. Procopii Olesea Chișinău, Instituția de Educație Timpurie nr.143
2. Puiu Cristina Ialoveni, Malcoci, Creșa-grădinița „Poienița”
3. Rusu Anisia Criuleni, Izbiște, Grădinița ,,Andrieș”
4. Scutari Viorica Strășeni, Căpriana, Grădinița de copii Căpriana
5. Șagîn Silvia Ştefan-Vadă, Antoneşti Grădinița de copii „Guguță”
6. Teleman Alexandrina Nisporeni, Iurceni, Grădinița de copii „Gurița de Rai”
7. Tîcenco Svetlana Florești, Lunga, Grădinița de copii „Guguță”
8. Țurcan Tatiana Ocnița Birnova, Grădinița de copii „Romanița”
9. Ursu Natalia Strășeni Vorniceni, Grădinița de copii nr.2 Vorniceni
10. Vasilenco Inga Chișinău, Grădinița de copii nr.211 „Voinicel”
11. Vasiloi Rodica Orhei, Grădiniță de copii „Speranța”
12. Veverița Irina Orhei, Cucuruzeni, Grădinița de Copii „Romanița”
13. Vulpe Natalia Chișinău, Grădinița-creșă, nr.168
Florești, Târgul Vertiujeni, Grădinița de copii
14. Zubco Rodica
„Romanița”

III. Conducătorul practicii de inițiere să organizeze evaluarea documentaţiei care certifică


rezultatele practicii până la 25 iunie 2022.

Rectorul UST, COROPCEANU Eduard


dr., prof. univ.

Decanul Facultăţii Pedagogie, MUNTEANU Tamara


dr., lector. univ.

Şeful Catedrei PEP, MÎSLIȚCHI Valentina


dr., conf. univ.