Sunteți pe pagina 1din 15

Cu care cifre sint indicate paralelele

dar meridianele?

Coordonatele
geografice
Clasa a VI-a

7
5
4

Reeua de grade a hrii

Latitudinea geografic
Latitudinea
geografic este
60
distana n grade a 40
unui punct pe hart
20
sau glob fa de
0
ecuator, in
emisfera de Nord 20
sau de Sud.
40
Latitutinea poate fi:
Nordic sau Sudic.

Polul N

Latitudine Nordic

t
Ecua

or

Latitudine Sudic
Polul S

1.

2.

3.

Gsim pe hart
obiectul (punctul )
Determinm in ce
emisfer este situat
punctul fa de
ecuator (Nord sau
Sud)
Identificm pe care
paralel este situat
punctul.

Rspuns:
Rspuns:
punctul
este
Rspuns
10 lat.Nord
situat
in: 10.
emisfera de
40
Nord
30

70
60
50

20
10

n ce emisfer
CePelatitudine
ceecuator
paralel
fa
de
geografic
este
situatare
este
situat
punctul
?
punctul
punctul
?A?

0
30 20 10
100
10
20

10

20 30

30
40
50
60
70

40 50

60

70

80 90

Punctul este
situat in 25.
rspuns:
emisfera
de: Sud.
Rspuns
40
25 lat.sud

70
60
50

30
20
10

n ce emifer
fa
ntre
ce de ecuator
Ce este
latitudine
paralelesituat
este
arepunctul
punctul ?
?
situat punctul
?

0
30 20 10
100
10
20

10

20 30

30
40
50
60

70

40 50

60

70

80 90

Longitudine geografic
Longitudinea
geografic este
distana n grade a
unui punct pe glob
sau hart de la
meridianul O grade
n emisfera de Est
sau de West.
Longitudinea poate fi:
Estic sau Westic.

Polul Nord

Emis
fe

ra d e
West

20

Emisfera de Est

0
20

E cu a
40 60

Polul Sud

tor

1.

2.

3.

Gsim punctul pe
harta geografic.
Determinm in ce
emisfer este situat
punctul fa de
meridianul O. (Est
sau West).
Determinm
meridianul care trece
prin acest punct.

70

Rspuns :
Rspuns : 20.
20 long. Est

60
50
40

30
20
10

Punctul A este
0
30
20 10 0
situat in emisfera

100
10
In care emisferde Est
20
Cte
grade
are
Ce
falongitudine
de
30
meridianul
are
punctulpe
meridianul
O?
40
care
e
situat
este situat puncul
50
punctul
?
?

10

20 30

60
70

40 50

60

70

80 90

Rspuns : 15.
Rspuns:
punctul
Rspuns:
15
are
longitudine
long.
West
Westic

70
60
50
40

30
20
10
0
30 20 10
100
10
20

In
ce
emisfer e
CeCte
longitudine
grade are
situat
punctul
arepunctul
punctul???

10

20 30

30
40
50
60
70

40 50

60

70

80 90

LATITUDINEA I LONGITUDINEA GEOGRAFIC


CONSTITUIE-COORDONATELE GEOGRAFICE
ALE UNUI PUNCT

LATITUDINEA
(20 LAT.NORD)
LONGITUDINEA
(40 LONG.EST)
FORMEAZ
COORDONATELE
GEOGRAFICE ALE
UNUI PUNCT.
SE VA NSCRIE IN
CAIETE:
20 LAT.NORD
40 LONG.EST

Polul Nord
60
40
20

20
20

20 40

A
ECU

60

Polul Sud

TOR

NE ANTRENM !!!
POLUL NORD
60
40
20

1.

2.

4.
5.

0
20 0
20

3.

ECU

20 40 60

R
AT O

1.
2.
3.
4.

POLUL SUD

5.

DETERMINAI COORDONATELE
GEOGRAFICE ALE
URMTOARELOR PUNCTE:

B
C
D
E
Verificm :
40 Lat Nord, 20 long.Est
20 lat. Nord.,20 long.West
30 Lat. Nord., 50 long. Est
20 Lat. Sud, 40 long.Est
20 Lat. Sud, 20 Long.West