Sunteți pe pagina 1din 15

ANALIZACOMPROMISURILORLA

ORGANIZAREACOMUNICAIILOR
PRINSATELIT

Masterand:gr.SCE-151MGancescoA.
Conductor:conf.univ.dr.NistiriucP.
Scopul:
Determinarea compromisurilor pentru sistemele de
comunicaii prin satelit conform convergenei dintre
puterea emitorului i rezervei bugetului.

Obiectivele:
1.De a studia planificarea eficient a dependenei vitezei de
transmisiune a informaiei de valoarea puterii emitorului
staiei terestre (satelitului);
2.De a studia convergena dintre viteza de transmisiune a
informaiei i tipul de modulaie a semnalului;
3.De a studia planificarea bugetului n sistemele de
comunicaii prin satelit n dependen de valoarea vitezei
de transmisiune a datelor;
4.De a studia compromisurile posibile privind selectarea
echipamentului cu parametrii optimi pentru staia terestr
(satelit) n contextul asigurrii rezervei admisibile a
bugetului.
2
Schemadestructurpentruorganizarea
sistemelordecomunicaiiprinsatelit
Schema de organizare a canalului de comunicaii prin 3
satelit cu utilizarea retranslatorului.
Raportulsemnal/zgomotEb/N0pentrudiferitevaloriaprobabilitiieroriin 4
cazulmetodelordemodulaieBPSK,QPSK,8PSK,16PSK,16QAMi
32QAM
Planificareabugetuluicanalelordecomunicaiisatelitcuretranslator 5
ndependendevaloareaputeriideemisie

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
1 Frecvenele UEM purttoare pentru canalele de
comunicaii staia terestr satelit/ satelit staia 6/4 14/11 18/12 30/20
terestr f, GHz

2 Nivelul puterii emitorului Pe, staiei terestre, dBW


20...40 20...40 20...40 20...40
3 Pierderile n antena de emisie L01, dB
2 2 2 2
4 Ctigul antenei de emisie Ge, dB[i] 47,6 51,3 52,3 54,6
5 EIRP a terminalului terestru, dBW 65,6...85,6 69,3...89,3 70,3...90,3 72,6...92,6
6 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 200,2 207,5 209,7 214,2
7 Pierderile cauzate de fenomenul de feding L02, dB 4 4 4 4
8 Pierderile cauzate de dezacordarea antenelor i de
condiiile climaterice L03, dB 6 6 6 6
9 Nivelul puterii izotropice recepionat, dBW -144,6... -148,2... -149,4... -151,6...
-124,6 -128,2 -129,4 -131,6
10 Ctigul antenei de recepie Gr, dB[i]
22,3 26 27 30
11 Pierderile n antena de recepie L04, dB 2 2 2 2
12 Nivelul puterii semnalului recepionat Pr, dBW -124,3... -124,2... -124,4... -123,6...
-104,3 -104,2 -104,4 -103,6
13 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 33,2 33,2 33,2 33,2
14 Temperatura efectiv a antenei de recepie TR, dBK 24,8 24,8 24,8 24,8
15 Temperatura efectiv a sistemului T=TR+TA, dBK 33,8 33,8 33,8 33,8
16 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6
Continuare 5

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
17 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -194,8 -194,8 -194,8 -194,8
18 Raportul Pr/N0 la recepie, dBHz 70,5...90,5 70,6...90,6 70,4...90,4 71,2...91,2
19 Nivelul puterii emitorului Pe retranslatorului satelit, 10...30 10...30 10...30 10...30
dBW
20 Pierderile n antena de emisie L01, dB 1,0 1,0 1,0 1,0
21 Ctigul antenei de emisie Ge, dB 19,0 23,4 23,7 26
22 EIRP a retranslatorului, dBW 28,0...48,0 32,4...52,4 32,7...52,7 35,0...55,0
23 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 196,6 205,4 206,2 210,6
24 Nivelul puterii semnalului transmis pentru un 17,9...37,9 22,3...42,3 22,6...42,6 24,9...44,9
utilizator, dBW
25 Nivelul puterii semnalului transmis pentru ceilali 27,5...47,5 31,9...51,9 32,2...52,2 34,5...54,5
utilizatori, dBW
26 Nivelul puterii zgomotului transmis prin canalul 11,0...31,0 15,4...35,4 15,7...35,7 18,0...38,0
staia terestr satelit, dBW
27 Alte pierderi, dB 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Nivelul puterii izotropice al semnalului recepionat, -180,7... -185,1... -185,6... -187,7...
dBW -160,7 -165,1 -165,6 -167,7
29 Nivelul puterii izotropice al zgomotului la recepie, -187,6... -192,0... -192,5... -194,6...
dBW -167,6 -172,0 -172,5 -174,6
30 Ctigul antenei de recepie Gr, dB 45,8 50,2 50,7 52,8
31 Nivelul puterii semnalului recepionat, dBW -134,9... -134,9... -134,9... -134,9...
-114,9 -114,9 -114,9 -114,9
32 Nivelul puterii zgomotului la recepie, dBW -141,8... -141,8... -141,8... -141,8...
-121,8 -121,8 -121,8 -121,8
Continuare 5
Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor

1 2 3
33 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 22,3 22,3 22,3 22,3

34 Temperatura efectiv a antenei TA, dBK 20 20 20 20

35 Temperatura efectiv a sistemului T=T R+TA, dBK 24,3 24,3 24,3 24,3

36 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6

37 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -204,3 -204,3 -204,3 -204,3

38 Lrgimea benzii de transfer W, dBHz 75,6 75,6 75,6 75,6

39 Nivelul puterii zgomotului, dBW -128,7 -128,7 -128,7 -128,7

40 Raportul Pr/N, dB -6,2...13,8 -6,2...13,8 -6,2...13,8 -6,2...13,8

41 Raportul Pr/No, dB 69,4...89,4 69,4...89,4 69,4...89,4 69,4...89,4

42 Viteza de transmisiune a datelor Rs, dBbps


(0,16...16 Mbps) 52...72 52...72 52...72 52...72

43 Raportul Eb/N0 la recepie, dB 17,4 17,4 17,4 17,4

44 Raportul Eb/N0 admisibil la recepie, dB (Per = 10-6,


BPSK) 10,5 10,5 10,5 10,5

45 Rezerva bugetului energetic M, dB 6,9 6,9 6,9 6,9

Pentru sistemele de comunica ii prin satelit cu puterea emi torului satelitului de la 10 pn la 500 W, cu banda de transfer a
informaiei de 36 MHz i modulaia de faz binar BPSK a semnalului, putem asigura corespunztor viteza de transmisiune a
datelor de la 0,16 pn la 16 Mbps i rezerva optim a bugetului de 6,9 dB;
Planificareabugetuluicanalelordecomunicaiisatelitcuretranslator 6
frregenerarendependendetipulmodulaieisemnalului

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
1 Frecvenele UEM purttoare pentru canalele de comunicaii
staia terestr satelit/ satelit staia terestr f, GHz 6/4 14/11 18/12 30/20
2 Nivelul puterii emitorului Pe, dBW 25 25 25 25
3 Pierderile n antena de emisie L01, dB 2 2 2 2
4 Ctigul antenei de emisie Ge , dB[i] 47,6 51,3 52,3 54,6
57,6 61,3 62,3 64,6
5 EIRP a terminalului terestru, dBW 70,6 74,3 75,3 77,6
80,6 84,3 85,3 87,6
6 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 200,2 207,5 209,7 214,2
7 Pierderile cauzate de fenomenul de feding L02, dB 4 4 4 4
8 Pierderile cauzate de dezacordarea antenelor i de condiiile
climaterice L03, dB 6 6 6 6
9 Nivelul puterii izotropice recepionat, dBW -139,6 -143,2 -144,4 -146,6
-129,6 -133,2 -134,4 -136,6
10 Ctigul antenei de recepie Gr, dB[i] 22,3 26 27 30
11 Pierderile n antena de recepie L04, dB 2 2 2 2
12 Nivelul puterii semnalului recepionat Pr, dBW -119,3 -119,2 -119,4 -118,6
-109,3 -109,2 -109,4 -108,6
13 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 33,2 33,2 33,2 33,2
14 Temperatura efectiv a antenei de recepie TR, dBK 24,8 24,8 24,8 24,8
15 Temperatura efectiv a sistemului T=TR+TA, dBK 33,8 33,8 33,8 33,8
16 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6
Continuare 6

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
17 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -194,8 -194,8 -194,8 -194,8

18 Raportul Pr/N0 la recepie, dBHz 85,5 85,6 85,4 86,2

19 Nivelul puterii emitorului Pe retranslatorului satelit, 20,0 20,0 20,0 20,0


dBW
20 Pierderile n antena de emisie L01, dB 1,0 1,0 1,0 1,0

21 Ctigul antenei de emisie Ge, dB 19,0 23,4 23,7 26,0

22 EIRP a retranslatorului, dBW 38,0 42,4 42,7 45

23 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 196,6 205,4 206,2 210,6

24 Nivelul puterii semnalului transmis pentru un utilizator,


dBW 27,9 32,3 32,6 34,9
25 Nivelul puterii semnalului transmis pentru ceilali
utilizatori, dBW 37,5 41,9 42,2 44,5
26 Nivelul puterii zgomotului transmis prin canalul staia
terestr satelit, dBW 21,0 25,4 25,7 28,0
27 Alte pierderi, dB 2 2 2 2

28 Nivelul puterii izotropice al semnalului recepionat, dBW -170,7 -175,1 -175,6 -177,7

29 Nivelul puterii izotropice al zgomotului la recepie, dBW -177,6 -182,0 -182,5 -184,6

30 Ctigul antenei de recepie Gr, dB 55,9 60,3 60,8 62,9

31 Nivelul puterii semnalului recepionat, dBW -114,8 -114,8 -114,8 -114,8

32 Nivelul puterii zgomotului la recepie, dBW -121,7 -121,7 -121,7 -121,7


Continuare
6

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
33 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 22,3 22,3 22,3 22,3

34 Temperatura efectiv a antenei TA, dBK 20,0 20,0 20,0 20,0

35 Temperatura efectiv a sistemului T=T R+TA, dBK 24,3 24,3 24,3 24,3

36 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6

37 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -204,3 -204,3 -204,3 -204,3

38 Lrgimea benzii de transfer W, dBHz 75,6 75,6 75,6 75,6

39 Nivelul puterii zgomotului, dBW -128,7 -128,7 -128,7 -128,7

40 Raportul Pr/N, dB 13,9 13,9 13,9 13,9

41 Raportul Pr/No, dB 89,5 89,5 89,5 89,5

42 Viteza de transmisiune a datelor Rs, dBbps


(10Mbps BPSK, 50Mbps 32 QAM) 70,0 70,0 70,0 70,0

43 Raportul Eb/N0 la recepie, dB 19,5 19,5 19,5 19,5

44 Raportul Eb/N0 admisibil la recepie, dB 10,5 10,5 10,5 10,5


(Per=10-6, BPSK, 32 QAM) 14,2 14,2 14,2 14,2

45 Rezerva bugetului energetic M, dB 9,0 9,0 9,0 9,0


5,3 5,3 5,3 5,3

Pentru sistemele de comunicaii prin satelit cu puterea de emisie a retranslatorului de 100 W la substituirea modula iei
semnalului BPSK cu 32 QAM, viteza de transmisiune a datelor spore te de 5 ori, de la 10 pn la 50Mbps.
Planificareabugetuluicanalelordecomunicaiisatelitcuretranslatorfr 7
regenerarendependendevaloareavitezeidetransmisiuneadatelor

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor


1 2 3
1 Frecvenele UEM purttoare pentru canalele de
comunicaii staia terestr satelit/ satelit staia terestr 6/4 14/11 18/12 30/20
f, GHz

2 Nivelul puterii emitorului Pe, dBW 20...30 20...30 20...30 20...30


3 Pierderile n antena de emisie L01, dB 2 2 2 2
4 Ctigul antenei de emisie Ge , dB[i] 47,6 51,3 52,3 54,6
57,6 61,3 62,3 64,6

5 EIRP a terminalului terestru, dBW 65,6 69,3 70,3 72,6


85,6 89,3 90,3 92,6

6 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 200,2 207,5 209,7 214,2


7 Pierderile cauzate de fenomenul de feding L02, dB 4 4 4 4
8 Pierderile cauzate de dezacordarea antenelor i de
condiiile climaterice L03, dB 6 6 6 6

9 Nivelul puterii izotropice recepionat, dBW -144,6 -148,2 -149,4 -151,6


-124,6 -128,2 -129,4 -131,6

10 Ctigul antenei de recepie Gr, dB[i] 27 31 32 34

11 Pierderile n antena de recepie L04, dB 2 2 2 2


12 Nivelul puterii semnalului recepionat Pr, dBW -119,6 -119,2 -119,4 -119,6
-99,6 -99,2 -99,4 -99,6

13 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 33,2 33,2 33,2 33,2


14 Temperatura efectiv a antenei de recepie TR, dBK 24,8 24,8 24,8 24,8
15 Temperatura efectiv a sistemului T=T R+TA, dBK 33,8 33,8 33,8 33,8

16 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6


Continuare 7

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor

17 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -194,8 -194,8 -194,8 -194,8


18 Raportul Pr/N0 la recepie, dBHz 85,2 85,6 85,4 85,2
95,2 95,6 95,4 95,2

19 Nivelul puterii emitorului Pe retranslatorului satelit, 30,0 30,0 30,0 30,0


dBW
20 Pierderile n antena de emisie L01, dB 1,0 1,0 1,0 1,0
21 Ctigul antenei de emisie Ge, dB 19,0 23,4 23,7 26,0
22 EIRP a retranslatorului, dBW 48,0 52,4 52,7 55,0
23 Pierderile n spaiul liber Ls, dB 196,6 205,4 206,2 210,6
24 Nivelul puterii semnalului transmis pentru un utilizator,
dBW 37,9 42,3 42,6 44,9

25 Nivelul puterii semnalului transmis pentru ceilali


utilizatori, dBW 47,5 51,9 52,2 54,5

26 Nivelul puterii zgomotului transmis prin canalul staia


terestr satelit, dBW 31,0 35,4 35,7 38,0

27 Alte pierderi, dB 2,0 2,0 2,0 2,0


28 Nivelul puterii izotropice al semnalului recepionat, -160,7 -165,0 -165,5 -167,6
dBW

29 Nivelul puterii izotropice al zgomotului la recepie, -167,6 -172,0 -172,5 -174,6


dBW

30 Ctigul antenei de recepie Gr, dB 45,8 50,2 50,7 52,8


55,8 60,2 60,7 62,8

31 Nivelul puterii semnalului recepionat, dBW -114,8 -114,8 -114,8 -114,8


-104,8 -104,8 -104,8 -104,8

32 Nivelul puterii zgomotului la recepie, dBW -121,7 -121,7 -121,7 -121,7


-111,7 -111,7 -111,7 -111,7
Continuare 7

Nr. Denumirea parametrilor Valorile parametrilor

1 2 3
33 Temperatura efectiv a receptorului TR, dBK 22,3 22,3 22,3 22,3

34 Temperatura efectiv a antenei TA, dBK 20,0 20,0 20,0 20,0

35 Temperatura efectiv a sistemului TS=TR+TA, dBK 24,3 24,3 24,3 24,3

36 Constanta Boltzmann k, dBW/KHz -228,6 -228,6 -228,6 -228,6

37 Densitatea spectral a zgomotului N0=kT, dBW/Hz -204,3 -204,3 -204,3 -204,3

38 Lrgimea benzii de transfer W, dBHz 75,6 75,6 75,6 75,6

39 Nivelul puterii zgomotului, dBW -128,7 -128,7 -128,7 -128,7

40 Raportul Pr/N, dB 13,9 13,9 13,9 13,9


23,9 23,9 23,9 23,9

41 Raportul Pr/No, dB 89,5 89,5 89,5 89,5


99,5 99,5 99,5 99,5

42 Viteza de transmisiune a datelor Rs, dBbps


(50...500Mbps 32 QAM) 70...80 70...80 70...80 70...80

43 Raportul Eb/N0 la recepie, dB 19,5 19,5 19,5 19,5

44 Raportul Eb/N0 admisibil la recepie , dB


(Per=10-6 , 32 QAM) 14,2 14,2 14,2 14,2

45 Rezerva bugetului energetic M, dB 5,3 5,3 5,3 5,3

Planificarea optim a bugetului comunica iilor prin satelit fr n dependen de valoarea vitezei de
transmisiune a datelor de la 50 la 500 Mbps pentru modula ia 32QAM necesit sporirea puterii emi torului
satelitului pn la 500 W i ctigului antenei de recep ie a sta iei terestre pn la 60 dB;
Compromisurileposibilentrevalorileputeriiemitoruluiirezervei 8
bugetuluipentrucanaleledecomunicaiiprinsatelit
Puterea Rezerva
Nr. emitorului (Pr/No)u, Pr/No)d, Pr/No)sum, bugetului M,
Pi, W dBHz dBHz dBHz dB

1 500,0 82,6 66,9 66,8 6,8


2 250,0 79,6 66,8 66,6 6,6
3 125,0 76,6 66,6 66,2 6,2
4 62,5 73,6 66,3 65,5 5,5
5 31,3 70,5 65,7 64,5 4,5
6 15,6 67,5 64,8 62,9 2,9
7 7,8 64,5 63,3 60,8 0,8
8 3,9 61,5 61,4 58,4 -1,6
9 2,0 58,4 59,0 55,7 -4,3
10 1,0 55,4 56,4 52,9 -7,2

11 0,5 52,4 53,6 49,9 -10,1

Pentru sistemele de comunicaii prin satelit a fost evaluat bugetul canalului de comunica ii sta ia terestr
satelit staia terestr care ne permite s studiem ntrebrile de proiectare, reconfigurare i optimizare a
rentabilitii de utilizare a sistemelor n contextul analizei compromisurilor posibile dintre valoarea puterii
emitorului i rezervei bugetului. Astfel, conform rezultatelor obinute privind compromisurilor posibile a sistemelor
de comunicaii satelit, pentru valoarea satisfctoare a rezervei bugetului de 3...4 dB puterea emi torului a
satelitului poate fi redus de la 500W pn la 20...30 W.