Sunteți pe pagina 1din 14

Bine ati venit!

C:\Dir
Comenzi
MS-DOS

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda VER
Comanda DIR Comanda RD
C:\Dir

Comanda TYPE Comanda TREE


Comanda FORMAT Comanda DEL
Comanda COPY Comanda CD
Comanda MD Comanda REN
Informaţii

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda Comanda VER afişază pe ecran


VER VERSIUNEA sistemului de operare
MS-DOS.

C:\Dir

C:\VER

sintaxa

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda
DIR Comanda DIR permite afişarea
conţinutului unui DIRECTOR.
Dir-afişează conţinutul directorului curent
C:\Dir

Dir/p-afişează conţinutul directorului curent din pagină în pagină

sintaxa Dir/w-afişează conţinutul directorului curent, compactat pe ecran

Dir/o:n-afişează fişierele în ordine alfabetică, după nume

Dir/o:e-afişează fişierele în ordine alfabetică, după extensie

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda
TYPE
Comanda TYPE permite afişarea
conţinutului unui fişier.
C:\Dir

Sintaxa:
C:\TYPE_nume.ext -afişează pe ecran
conţinutul fişierului specificat

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda Orice dischetă nouă trebuie formatată.


FORMAT Prin formatare se înţelege o operaţie de
pregătire a unei dischete în vederea înregistrării
informaţiei.
Această operaţie se face cu comanda FORMAT .
C:\Dir
Atenţie!
Dacă discheta are deja informaţie, prin formatare
informaţia se distruge.

Sintaxa:
C:\format_a:

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!
Comanda COPY permite copierea unuia sau mai
Comanda multor fişiere sau directoare.
COPY Atenţie!
Comanda de copiere este complexă. Sintaxa
generală este:
COPY_sursă_destinaţie
“Sursa” reprezintă locul de unde se vor copia
C:\Dir

fişierele (tot aici se vor specifica fişierul sau


fişierele de copiat).
“Destinaţia” reprezintă locul unde se vor copia
fişierele.
Observaţie:
Fişierului de copiat trebuie să i se specifice clar
NUMELE şi EXTENSIA.

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!
Comanda MD creează un nou director.
Sintaxa:
Comanda
MD_numedirector - creează un director nou în
MD
directorul curent.
Oservaţii :
-în sintaxă s-a scris “numedirector” pentru a
C:\Dir
arăta că nu este voie ca numele de director să
conţină spaţii;
-numele de director trebuie să aibă cel mult opt
caractere şi cel puţin un caracter.
-scopul creării unui director este ca ulterior să se
copie fişiere sau alte directoare în el.
-nu pot fi create două directoare cu acelaşi nume
în acelaşi director.
Altă formă pentru comandă: MKDIR.

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!
Comanda RD permite distrugerea unui director
Comanda care nu mai conţine nici un fişier.
RD Înainte de a se distruge un director, fişierele din
el trebuie să fie şterse.
Sintaxa:
RD_numedirector - distruge directorul specificat,
C:\Dir
care nu mai conţine nici un
fişier.
Observaţie:
Dacă directorul conţine fişiere ascunse, acestea nu
vor apare în director, dând impresia că acesta
este gol. Dacă se încearcă distrugerea directorului,
va apare mesajul:
INVALID PATH, NOT DIRECTOY, DIRECTORY NOT EMPTY

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda
TREE
Comanda TREE afişează structura de directoare
a unui disc pornind din punctul specificat
C:\Dir Forma comenzii:
TREE_[d:]_[director]

Sintaxa :
C:\TREE

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda Comanda DEL permite ştergerea unui fişier sau


DEL a mai multor fişiere în grup.
Sintaxe:
DEL_nume.ext - şterge directorul specificat
DEL_*.ext - şterge toate fişierele cu extensia specificată
C:\Dir
DEL_nume.* - şterge toate fişierele cu numele specificat
DEL_*.* - şterge toate fişierele din directorul curent

Observaţii :
-altă formă-ERASE
-cu DEL nu se pot şterge directoare
-dacă, din greşeală, s-au şters fişiere, ele pot fi
recuperate cu comanda externă UNDELETE,
dacă între timp nu s-a scris pe disc sau dischetă.

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!
Comanda CD produce schimbarea directorului
curent din prompter.
Comanda
Sintaxa:
CD
CD_numedirector - face trecerea de la directorul
curent existent în prompter, către un alt director,
aflat pe un nivel superior din structura de
C:\Dir
directoare.
CD . . - face trecerea de la directorul curent,
existent în prompter, către directorul anterior
din prompter, acesta devenind noul director curent.

Observaţie:
Ca efect vizual, după ce tastaţi enter, directorul
curent din prompter, se şterge, lăsându-l ca director
curent pe cel anterior, aflat în prompter.

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!

Comanda
Comanda REN permite redenumirea unui fişier,
REN
putându-se modifica numele şi extensia.

C:\Dir

Sintaxa:
REN_numeV.extV_numeN.extN - schimbă fişierul
cu numele şi extensia veche cu un alt nume sau
extensie, specificate de utilizator.

Altă formă: RENAME.

scoala2001@yahoo.com
Bine ati venit!
INFORMAŢII

Această prezentare a fost realizată în PowerPoint.


Crearea slide-ului a durat 465 minute.
Au fost folosite imagini, desene şi sunete din biblioteca
C:\Dir Microsoft.
Scopul slide-ului este de a face o prezentare cât mai simplă
a sistemului de operare MS-DOS.

scoala2001@yahoo.com