Sunteți pe pagina 1din 31

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL-DEMERS STRATEGIC

ÎN RECREAREA SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL


PARTENERIAT-EDUCAȚIONAL
CREȘA GRĂDINIȚĂ NR.6 ,,MĂRȚIȘOR”
Parteneriatul educaţional
Grădiniţă-Familie
Modalităţi de aplicare în practică a
parteneriatului grădiniţă-familie
Cele mai eficiente modalităţi de
concretizare a colaborării cu
familia s-au dovedit a fi
următoarele:
Ședinţele cu părinţii-oferă ocazia de a interacţiona, de a comunica, de a discuta
despre activitatea instituției și despre progresele copiilor, de a iniţia schimbări în
derularea unor programe, implicarea părinților în luarea deciziilor.
Împreună schimbăm viața
Violența naște violență
Împreună construim cei 7 ani
ABC-ul comportării
Lectoratele-pe teme propuse de cadrele
didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei
mai bune informări asupra problemelor ce
vizează evoluţia cognitivă şi psiho-emoţională a
copiilor;

Consultaţiile pedagogice individuale care


oferă posibilitatea informării individuale asupra
unor probleme comportamentale ale copilului, a
analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări,
a iniţierii unor măsuri educative a căror eficienţă
este dată de consecvenţa aplicării acestora;
Aici nu se
pune mîna!
Participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă-oferă
părinţilor posibilitatea de a cunoaşte nivelul de pregătire al
copilului, deprinderile însuşite, capacitatea sa de relaţionare cu
copiii grupei, metodele şi procedeele specifice activităţii
preşcolare
Serbările-dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă
pentru copii, reprezintă o modalitate eficientă prin intermediul
căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor, emoţiile unei
manifestări cu puternică încărcătură afectivă;
Ziua ușilor deschise cu genericul:
Galbene gutuie; Micul bostanel;
Prin crearea parteneriatelor familie-grădiniţă în cadrul acestor serbări se poate
introduce diverse activități dans, cântec sau o scenetă interpretate de către părinţi
alături de copil. Prin implicarea părinţilor în astfel de activităţi, aceştia au posibilitatea
să descopere şi să cunoască inclinaţiile artistice ale copilului, să-şi aprecieze obiectiv
copiii şi chiar să- şi însuşească unele metode educative noi.

E sărbătoare și răsună muzica Cîntați cu noi


Așa e toamna totdeauna!
Micile Talente
Organizarea expoziției de toamnă
Toamna harnică și de toate darnică!
Ce pot face două mîni dibace
Parteneriatul educaţional grădiniţă-
şcoală
 Vom enumera, în continuare, câteva exemple de activităţi de genul celor pe
care le-am derulat noi în cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic Olimp si
cu Liceul Dimitrie Cantemir;
 Implicarea şcolarilor în acţiuni cu impact emoţional asupra preşcolarilor-
Ziua mamei, Ziua copilului, Moş Nicolae;
 Activităţi demonstrative, în general cu caracter practic sau artistico-plastic,
a căror desfăşurare impune colaborarea şcolar-preşcolar;
 Implicarea preşcolarilor în derularea unor manifestări festive ce se
desfăşoară în şcoală;
 Antrenarea şcolarilor şi a preşcolarilor în acţiuni de protejare a mediului;
 Activităţi demonstrative interactive de evaluare a nivelului cognitiv şi
psiho-motor al preşcolarilor grupei mari pregătitoare, cu participarea
şcolarilor în calitate de membrii ai juriului si a profesorilor.
Grădiniță-școală
Parteneriat Grădiniță-Centrul de
Plasament ,,Credo” și ,,Agapi”
Parteneriat Grădiniță-Centrul de Creație și Agrement
Sîngerei
desfășurarea orelor opționale de dans
Parteneriat educațional
Grădiniță-Școala sportivă din
Sîngerei;
Grădiniță-SAP;
Grădiniță-Centrul medicilor de
familie;
Grădiniță-Biblioteca orășenească;
Grădiniță-Muzeul din Sîngerei;
Grădiniță-Biserica.
Parteneriat cu Administrația Publică
Locală Sîngerei
Hramul Orașului Ziua copiilor
Oaspeți din țările vecine:Romania,
Polonia
Obiceiuri și tradiții
Parteneriat Grădiniță-Direcția
Educație Sîngerei
Parteneriat eficient
• Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar
formal, este esenţial ca părinții să fie implicaţi
în adoptarea deciziilor, să devină participanţi
activi în derularea acţiunilor, să identifice, în
tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor
pe care ei le-au oferit despre copiii lor. Părinţi
şi educatori, cu toţii au, în egală măsură,
răspunderea contribuţiei şi eforturilor comune
pentru a construi o relaţie de bună colaborare
în beneficiul copilului.