Sunteți pe pagina 1din 1

Un număr e divizibil cu 3 dacă suma cifrelor ce-l

compun este divizibilă cu 3

Exemplu: 513 ⋮ 3 deoarece 5+1+3=9 și 9 ⋮ 3

418 ⋮ 3 deoarece 4+1+8=13 și 13 ⋮ 3