Sunteți pe pagina 1din 38

CURS NR.

Procesul managerial în entităţi economice;


Componentele conducerii;
Metode, tehnici şi proceduri de conducere;
 Întreprinderea în contextul sistemic;
 Funcţiile conducerii;
 Metode şi tehnici specifice utilizate în
organizarea managerială;
 Metode de conducere;
Feedback

Leading

Afectează Afectează Afectează

Planificare Organizare Controlling Performanţă

Conduce la Conduce la Conduce la

Figura 1-1 Procesul managerial


Intrări Transformări Producţie

Creativitatea umană şi Cunoştinţele Produse/servici


aptitudinile manageriale şi i
Informaţii tehnologia transformă
Materii prime intrările
Resurse financiare

Feeedback-ul este un răspuns la produse/servicii

Figura 1-3 Cele patru părţi ale unui sistem organizaţional deschis
Intrări Transformări Producţie

Creativitatea umană şi Cunoştinţele manageriale Produse/servicii


aptitudinile şi tehnologia transformă
Informaţii intrările
Materii prime
Resurse financiare

Feeedback-ul este un răspuns la produse/servicii

Figura 1-3 Cele patru părţi ale unui sistem organizaţional deschis
Manager

Subordonat Subordonat Subordonat Subordonat

Figura 2-1 Un manager şi mulţi subordonaţi


Manager

Manager

Subordonat Subordonat Subordonat Subordonat

Figura 2-2 Specializarea verticală a procesului de management


Manager

Manager Manager
producţie marketing

Subordonat Subordonat Subordonat Subordonat Subordonat Subordonat

Figura 2-3 Specializarea orizontală a procesului de management


Preşedinte

Management de
vârf

Vicepreşedinte Vicepreşedinte Vicepreşedinte


contabilitate Marketing Producţie

Management
mijlociu Director Director de Controlul
Economic vânzări producţiei

Management
de vază

Control Control Control Manager Manager Manager Manager Manager Manager


Colectă Buget Audit regional regional regional de post de post de post

Contabili Contabili Contabili Vânzători Vânzători Vânzători Subordo-


Control Subordo- Subordo-
Colectă
naţi naţi naţi

Figura 2-4 Specializare orizontală verticală a procesului de management


Timpul afectat funcţiei de management

Management de
vârf

Management de
nivel mediu

Management de
bază

Figura 2-5 Nivelul de management şi funcţiile de management


Feedback

Componentele conducerii
1Elemente de
conducere
1Comunicaţii interpersonale şi
organizaţionale
Afectează Afectează
1Motivaţie şi performanţă
1Grupuri de lucru

Afectează

Componentele Componentele Componentele de


Componentele
organizării controllingului performanţă
planificării
7Elemente de 1Elemente de 1Manageri şi
3Elemente de
organizare controlling management
planificare
8Proiectarea muncii 1Operaţii de producţie şi 2Management: aptitudini,
4Luarea deciziei
9Proiectarea control financiar rol şi performanţe
manageriale
conduce organizării conduce 1Conducerea resurselor conduce 1Conducerea
5Organizarea sistemelor
la la umane la companiilor
informaţionale
6Planificarea strategică 1Dezvoltare şi schimbări multinaţionale
organizaţionale 1Responsabilitate socială şi
etica managerială
1Cariere de management
în dezvoltare
1Management şi
antreprenoriat