Sunteți pe pagina 1din 6

Laborator 2

Obiective:
1. Tipuri de date,Variabile, Expresii, Operații
2. Condiționare/Iterații : if, else, elif , while și for

Verde – Exemple Roșu- Exerciții


1. Tipuri de date: asociate cu valorile
- scalare sau numerice: intregi. reale de virgulă mobilă, complexe
- non-scalare sau stringuri: șiruri de caractere
- boolean: True, False, None

A Exerciții (ipython):
1. Pentru fiecare valoare introdusă, aflați tipul de date folosind funcția type():
5, 1025, -44, 3.2, -68.55, 2+3j , ‘mere’ , “pere”
Apelati help-ul pentru a afla cum se introduc numerele complexe.
2. Incercați să răspundeți la întrebare fără să rulați și apoi verificați răspunsul.
Care este valoarea și tipul de date pentru urmatoarele comenzi:
In[]: int(2.6)
In[]: round(2.6)
3. Incercați să răspundeți la întrebare fără să rulați, apoi verificați răspunsul:
In[]: 3>4
In[]: 4.0>3.999
In[]: 4>4

Variabile

Python este un limbaj de programare:


de scripting: nu necesită compilare ( la fel ca alte limbaje Perl, Ruby)
dinamic : nu trebuie să declarați variabilele sau tipul lor înainte de a le utiliza, tipul
variabilelor este interpretat în momentul rulării.
orientat pe obiecte: fiecare variabilă creată este un obiect.

Retineți: Totul in Python e un obiect- orice entitate creez e un obiect!

Variabilele sunt nume pentru obiecte, le folosim ori de câte ori vrem să stocam
informația asignând valori variabilelor
B Exerciții (ipython):
1. Introduceti variabilele:
x1= 1000, x2=3.1415, x3=’rosii’, y, z, w=11, 22, ‘prune’, aa_bb=33, a=77, A=33,
2. Introduceți comanda whos care listează toate variabilele cu valorile și tipul asociat
3. Introduceți comanda del x2, pentru a șterge variabila x2
4. Cititi helpul comenzii store.
Introduceți comanda pentru a salva variabila x1 pentru viitoarele sesiuni de lucru.
Inchideti sesiunea curentă ipython tastând comanda exit.
Lansați ipyton. Care este comanda pentru a recupera variabila stocată x1 ?
Care este comanda pentru a șterge variabila stocată x1 ?
5. Cititi helpul comenzii reset. Introduceți comanda pentru a șterge toate variabilele.
6. Incercați mental să aflați rezultatul fără să rulați și apoi verificați răspunsul:
Care este valoarea și tipul de date pentru secvența:
In[1]: a=3
In[2]: a+2.0
Care este valoarea și tipul de date pentru secvența:
In[3]: a=a+1.0
In[4]: a
7. Citiți help-ul functiei input. Folosind funcția input setați variabilele x=23, y=2.3.
Folosind funcția type, verificați tipul variabilelor x si y . Cum trebuie să convertiți
valorile x si y la int și la float.

Operații si Expresii:

Operații: +, - , *, / , ** , //
Ținem cont de ordinea operațiilor. Folosim paranteze unde avem nevoie.
Expresie = termen(obiect) operație termen (obiect);

C Exerciții (ipyton):
1. Incercați mental să aflați rezultatul fără să rulați și apoi verificați răspunsul:
In[]: a=6 + 12 - 3
In[]: - - 4
In[]:10/3
In[]:10.0/3
In[]:10 // 3
In[]:25 % 3
In[]: (2+3) * 4
In[]: 2 ** 3 + 1
In[]: a + = 1000
In[]:a /= 3
In[]:3 * ‘teatru’
In[]:‘teatru’ + ‘film’
In[]: 3+ ‘film’
In[]: True or False
In[]: True and False
In[]: 5*2 = = 5.0 * 2.0
In[]: 3.0 - 1.0 != 5.0 – 3.0
In[]: 3 > 4 or (2 < 3 and 9 > 10)
In[]: 4 > 5 or 3 < 4 and 9 > 8
In[]: not(4 > 3 and 100 > 6)

2. Incercați mental să aflați rezultatul fără să rulați și apoi verificați răspunsul:


Care este valoarea și tipul de date pentru secvența:
In[1]: a = 3
In[2]: a = = 5.0
In[3]: a
Care este valoarea și tipul de date pentru secvența:
In[1]: b = 10
In[2]: c = b > 9
In[3]: c

2. Condiționare/Iterații: if, else, elif, while, for

Atenție la indentare!
: semnifică un bloc de instrucțiuni !

D Exerciții (spyder):
Se orește bucla infinită tastând CTR+c în consolă
1. Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

nr = 5
if nr > 2:
print(nr)
nr -= 1
print(nr)

2. Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

var = ‘Urs’
if var = = “ urs” :
print(“Urs Brun”)
elif var = = “Urs” :
print(“Urs Polar”)
else:
print(“Urs Panda”)
3.Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

num = 10
while num > 3:
num -= 1
print(num)

4.Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

nrBucle = 0
nrMere = 2
while nrBucle < 10:
nrMere *= 2
nrMere += nrBucle
nrBucle -= 1
print("Numar de mere: " + str(nrMere))

5.Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

num = 10
while True:
if num < 7:
print('Break – am ieșit din buclă')
break
print(num)
num -= 1
print('Sunt în afara buclei')

6. Folosind bucla while scrieți scriptul test1.py astfel încât rezultatul afișat să fie:
2
4
6
8
10
“Bravooo!”

7. Convertiți codul din scriptul test1.py astfel încât rezultatul afișat să fie:
“Bravooo!”
10
8
6
4
2

8. Folosind bucla while, scrieți scriptul test3.py ce însumează valorile de la 1 până la


end, inclusiv. end este o variabilă pe care o definiți. Astfel, de exemplu, dacă definim
end să fie 6, codul trebuie să printeze rezultatul: 21 ( adică 1+2+3+4+5+6).

9. Citiți helpul funcției range. Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără
să rulați și apoi verificați răspunsul:

for var in range(20):


if var % 4 == 0:
print(var)
if var % 16 == 0:
print('Fun!')

10 Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul:

cnt = 0
for litera in 'Snow!':
print('Litera # ' + str(cnt) + ' este ' + str(litera))
cnt += 1
break
print(cnt)

11 Folosind bucla for scrieți scriptul test4.py astfel încât rezultatul afișat să fie:
2
4
6
8
10
“Salut!”

12. Convertiți codul din scriptul test4.py astfel încât rezultatul afișat să fie:
“Salut!”
10
8
6
4
2

13. Folosind bucla for, scrieți scriptul test6.py ce însumează valorile de la 1 până la
end, inclusiv. end este o variabilă pe care o definiți. Astfel, de exemplu, dacă definim
end să fie 6, codul trebuie să printeze rezultatul: 21 ( adică 1+2+3+4+5+6).
14 Incercați mental să aflați rezultatul (ce se va printa) fără să rulați și apoi verificați
răspunsul

De câte ori se printează o ?


De câte ori se printează U ?
Care va fi valoare variabilei nrVoc ?
Care va fi valoare variabilei nrCons ?

scoala = 'Universitatea Politehnica din Bucuresti'


nrVoc = 0
nrCons = 0

for char in scoala:


if char == 'a' or char == 'e' or char == 'i' \
or char == 'o' or char == 'u':
nrVoc += 1
elif char == 'o' or char == 'U':
print(char)
else:
nrCons - = 1

print('nrVoc este: ' + str(nrVoc))


print('nrCons este: ' + str(nrCons))