Sunteți pe pagina 1din 12

Laborator PCLP nr.

10

FORMULE ŞI FUNCŢII ÎN EXCEL 2007

Funcția SUM
Descriere
Funcția SUM adună toate numerele pe care le specificați ca argumente. Fiecare argument poate fi o
zonă, o referință de celule, o matrice, o constantă, o formulă sau rezultatul altei func ții. De exemplu,
SUM(A1:A5) adună toate numerele care se află în celulele de la A1 la A5. Alt exemplu este SUM(A1;A3;A5),
în care sunt adunate numerele din celulele A1, A3 și A5.
Sintaxa:
SUM(număr1,[număr2],...])
Sintaxa funcției SUM are următoarele argumente:
• număr1 - Obligatoriu. Primul argument de număr pe care doriți să-l adunați.
• număr2 - Opțional. Reprezintă argumentele de numere de la 2 la 255 pe care doriți să le adunați.
Observații:
• Dacă un argument este o matrice sau o referință, sunt contorizate numai numerele din acea matrice sau
referință. Celulele goale, valorile logice sau textele din matrice sau referință se ignoră.
• Dacă orice argumente sunt valori de eroare sau dacă există argumente ca text care nu pot fi interpretate
ca numere, Excel afișează o eroare.
Exemplu:
Acest subiect de ajutor face legătura cu date în direct dintr-un registru de lucru încorporat. Modificați date sau
modificați sau creați formule în foaia de lucru, iar acestea vor fi calculate imediat de Excel Web App, o
versiune de Excel care rulează pe web.
Aceste exemple arată formule uzuale care utilizează funcția SUM (fig. 10.1).

Fig. 10.1
Funcția AVERAGE
Descriere:
Returnează media aritmetică a argumentelor. De exemplu, dacă zona A1:A20 conține numere,
formula=AVERAGE(A1:A20) returnează media acelor numere.
Sintaxă:
AVERAGE(număr1, [număr2],...)
Sintaxa funcției AVERAGE are următoarele argumente:
• număr1 - Obligatoriu. Primul număr, referința de celulă sau zona pentru care doriți media.
• număr2 - Opțional. Numere suplimentare, referințe de celule sau zone pentru care doriți media, până la
255.
Observații:
• Argumentele pot fi numere sau nume, zone sau referințe de celule care conțin numere.
• Valorile logice și repr ezentările text ale numerelor pe care le tasta ți direct în lista de argumente sunt
numărate.
• Dacă o zonă sau o celulă de referin ță conține text, valori logice sau celule go ale, acele valori sunt
ignorate, însă, celulele cu valori zero sunt incluse în calcule.
• Argumentele care sunt valori de erori sau texte ce nu pot fi interpretate ca numere cauzează erori.
• Dacă doriți să includeți valori logice și reprezentări text ale numerelor într-o referință ca parte dintr-un
calcul, utilizați funcția AVERAGEA.
• Dacă doriți să calculați numai media valorilor care respectă anumite criterii, utilizați funcția
AVERAGEIF sau funcția AVERAGEIFS.
NOTĂ:
Funcția AVERAGE măsoară tendința centrală, care este locația centrului unui grup de numere într-o repartiție
statistică. Cele mai obișnuite trei măsurători ale tendinței centrale sunt:
• Media, care este media aritmeticăși se calculează prin adunarea unui grup de numere și împărțirea la
numărul de elemente al grupului. De exemplu, media numerelor 2, 3, 3, 5, 7și 10 este 30 împărț it la 6,
adică 5.
• Mediana, care este numărul din mijloc al unui grup de numere; adică jumătate dintre numere au valori
mai mari decât mediana și jumătate au valori mai mici. De exemplu, mediana pentru 2, 3, 3, 5, 7 și 10
este 4.
• Modul, care este cel mai întâlnit număr dintr-un grup de numere. De exemplu, modul pentru 2, 3, 3, 5,
7 și 10 este 3.
În cazul unei distribuții simetrice a unui grup de numere, aceste trei măsuri de tendință centrală sunt
identice. În cazul unei distribuții asimetrice a unui grup de numere, pot fi diferite.
Sfat: Când faceți media aritmetică a celulelor, țineți cont de diferența dintre celulele goale și cele care conțin
valoarea 0, mai ales dacă ați debifat caseta de selectare Afișare un zero în celule care au valoarea zero din
caseta de dialog Opțiuni Excel. Când se selectează această opțiune, celulele goale nu se contorizează, însă se
numără valorile zero.
Pentru a găsi caseta de selectare Afișare un zero în celule care au valoarea zero:
• Faceți clic pe Butonul Microsoft Office , pe Opțiuni Excel, apoi, în categoria Complex, căutați
sub Afișare opțiuni pentru această foaie de lucru.
Exemplu:
Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată (fig 10.2).

A B C
1 Date
2 10 15 32
3 7
4 9
5 27
6 2
7 Formulă Descriere Rezultat
=AVERAGE(A2:A6) Face media numerelor din celulele 11
8 A2 până la A6
=AVERAGE(A2:A6; Face media numerelor din celulele 10
9 5) A2 până la A6 și numărul 5.
=AVERAGE(A2:C2) Face media pentru numerele din 19
10 celulele A2 până la C2.
Fig. 10.2

Funcția HYPERLINK
Creează o comandă rapidă sau un salt, prin care se poate deschide un document memorat într-un server
de rețea, în intranet sau în Internet. Când se face clic pe o celulă care conține funcția HYPERLINK, Microsoft
Excel deschide fișierul memorat la adresa din link_location.
Sintaxă:
HYPERLINK(link_location;friendly_name)
Link_location - reprezintă calea și numele documen tului care trebuie deschis ca text. Link_location se poate
referi la o anumită poziție dintr-un document - cum ar fi o anumită celulă sau o zonă de celule denumită dintr-o
foaie de lucru sau registru de lucru Microsoft Excel sau un marcaj dintr-un document creat cu Microsoft Word.
Calea poate fi către un fișier memorat pe un hard disk local sau, în cazul unui server, o cale de tip UNC, al
cărei nume este stabilit printr-o convenție universală (în Microsoft Excel pentru Windows), iar în cazul
accesului pe intranet sau Internet, o cale de tip Uniform Resource Locator (URL) pe Internet sau în intranet.
• Link_location poate fi unșir text inclus între ghilimele sau o celulă care conține legătura ca pe un și r
text.
• Dacă saltul specificat în link_location nu există sau nu poate fi efectuat, apare o eroare atunci când
faceți clic pe celulă.
Friendly_name este textul sau valoarea numerică a saltului șat afi în celulă. Friendly_name este afișat în
albastru și este subliniat. Dacă friendly_name este omis, celula afi șează argumentul link_location ca text de
salt.
• Friendly_name poate fi o valoare, unșir text, un nume sau o celulă care conține textul sau valoarea
saltului.
• Dacă friendly_name întoarce o valoare de eroare (de exemplu, #VALUE!), celula va afi șa eroarea în
locul textului de salt.
Observație:
Pentru a selecta o celulă care conține un hyperlink fără a se face saltul la destinația hyperlinkului, faceți clic pe
celulă și țineți apăsat butonul mouse -ului până când cursorul se transformă într-o cruce , apoi eliberați
butonul mouse-ului.
Exemple:
- următorul exemplu deschide o foaie de lucru denumită Raport buget.xls care este stocat pe Internet în
amplasarea denumită example.microsoft.com/report și afișează textul „Faceți clic pentru raport”:
=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")
- următorul exemplu creează un hyperlink către celula F10 din foaia de lucru denumită Anual din registrul de
lucru Raport buget.xls, care este stocat pe Internet în amplasarea denumită example.microsoft.com/report.
Celula din foaia de calcul care conține hyperlink-ul afișează conținutul celulei D1 ca text de salt:
=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Funcția COUNT
Descriere:
Funcția COUNT contorizează numărul de celule care con țin numere și contorizează numere în liste de
argumente. Utilizați funcția COUNT pentru a obține numărul de intrări dintr-un câmp număr care se află într-o
zonă sau o matrice de numere. De exemplu, ave ți posibilitatea să introduceți următoarea formulă pentru a
contoriza numerele din zona A1:A20:
=COUNT(A1:A20)
În acest exemplu, dacă cinci celule din zonă conțin numere, rezultatul este 5.
Sintaxă:
COUNT(valoare1, [valoare2],...)
Sintaxa funcției COUNT are aceste argumente:
• valoare1 - Obligatoriu. Primul element, referin ța de celulă sau zona din care doriți să contorizați
numere.
• valoare2, - Opțional. Până la 255 de elemente suplimentare, referințe de celule sau zone în care doriți
să contorizați numere.
NOTĂ: Argumentele pot conține sau pot face referire la diverse tipuri diferite de date, dar se contorizează
numai numere.
Observații:
• Argumentele care sunt numere, date sau reprezentări text ale numerelor (de exemplu, un număr între
ghilimele, cum ar fi „1”), sunt numărate.
• Valorile logice și reprezentările text ale numerelor pe care le tastați direct în lista de argumente sunt
numărate.
• Argumentele care sunt valori de eroare sau texte ce nu pot fi interpretate ca numere nu se contorizează.
• Dacă un argument este o matrice sau o referin ță, se calculează numai numerele din acea matrice sau
referință. Celulele goale, valorile logice, text sau de eroare din matrice sau din referință nu se
contorizează.
• Dacă doriți să contorizați valori logice, text sau valori de eroare, utilizați funcția COUNTA.
• Dacă doriți să contorizați numai numere care respectă anumite criterii, utilizați funcția COUNTIF sau
funcțiaCOUNTIFS.
Exemplu:
Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată (fig. 10.3)

A B C
1 Date
2 Vânzări
3 8.12.2008
4
5 19
6 22,24
7 TRUE
8 #DIV/0!
9 Formulă Descriere Rezultat
10 =COUNT(A2:A8) Numără celulele care conțin numere, 3
de la celula A2 până la A8.
11 =COUNT(A5:A8) Contorizează numărul de celule care 2
conțin numere, de la celula A5 la
celula A8.
12 =COUNT(A2:A8;2) Numără celulele care conțin numere, 4
de la celula A2 până lași A8,
valoarea 2.
Fig. 10.3

Funcția MAX
Întoarce valoarea cea mai mare dintr-un set de valori.
Sintaxă:
MAX(number1;number2;...)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea maximă.
Observații:
• Argumentele pot să fie numere sau nume, matrice sau referințe care conțin numere.
• Valorile logice și reprezentările text ale numerelor pe care le tastați direct în lista de argumente sunt
numărate.
• Dacă un argument este o matrice sau o referin ță, sunt utilizate numai numerele din acea matrice sau
referință. Celulele goale, valorile logice sau textele din matrice sau referință se ignoră.
• Dacă argumentele nu conțin numere, MAX întoarce 0 (zero).
• Argumentele care sunt valori de erori sau texte ce nu pot fi interpretate ca numere cauzează erori.
• Dacă doriți să includeți valori logice și reprezentări text ale numerelor într-o referință ca parte a unui
calcul, utilizați funcția MAXA.
Exemplu:
Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată (fig. 10.4).

A
1 Date
2 10
3 7
4 9
5 27
6 2
Formulă Descriere (Rezultat)
=MAX(A5:A6) Cel mai mare dintre numerele
de mai sus (27)
=MAX(A2:A6; Cel mai mare dintre numerele
30) de mai sus și 30 (30)
Fig. 10.4

Funcții de DATA SI ORA

FUNCȚIE DESCRIERE
DATE Returnează numărul serial al unei date calendaristice
DATEVALUE Face conversia unei date calendaristice sub formă de text
într-un număr serial
DAY Face conversia unui număr serial într-o zi a lunii
DAYS360 Calculează numărul de zile dintre două date calendaristice
având ca bază anul cu 360 de zile
EDATE Returnează numărul serial al datei calendaristice care este
numărul indicat de luni, înainte sau după data calendaristică
de început
EOMONTH Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii care este
înainte sau după un număr specificat de luni
HOUR Face conversia unui număr serial într-o oră
MINUTE Face conversia unui număr serial într-un minut
MONTH Face conversia unui număr serial într-o lună
NETWORKDAYS Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două
date calendaristice
NOW Returnează numărul serial al datei calendaristiceși al
timpului curent
SECOND Face conversia unui număr serial într-o secundă
TIME Returnează numărul serial al unei valori de timp specificate
TIMEVALUE Face conversia unei ore sub formă de text într-un număr
serial
TODAY Returnează numărul serial al datei calendaristice curente
WEEKDAY Face conversia unui număr serial într-o zi a săptămânii
WEEKNUM Face conversia unui număr serial într-un număr reprezentând
numărul săptămânii respective din an
WORKDAY Returnează numărul serial al datei calendaristice care este
înainte sau după un număr specificat de zile lucrătoare
YEAR Face conversia unui număr serial într-un an
YEARFRAC Returnează fracțiunea din an pe care o reprezintă numărul de
zile întregi cuprinse între data calendaristică de început
și
cea de sfârșit
Fig. 10.5

Funcția TRANSPOSE
Descriere:
Funcția TRANSPOSE returnează o zonă verticală de celule ca zonă orizontală sau viceversa. ția Func
TRANSPOSE trebuie introdusă ca o formulă matrice într-o zonă care are același număr de rând uri și coloane
ca zona sursă. Utilizați TRANSPOSE pentru a deplasa orientarea verticalăși orizontală a unei matrice sau
zone dintr-o foaie de lucru.
Sintaxă:
TRANSPOSE(matrice)
Sintaxa funcției TRANSPOSE are următorul argument:
• Matrice - Obligatoriu. Reprezintă o matrice sau o zonă de celule pe care dori ți să o transpuneți dintr -o
foaie de lucru. Transpunerea unei matrice se creează utilizând primul rând al matricei ca prima coloană
a noii matrice, al doilea rând al matricei ca pe a doua coloană a noii matrice și așa mai departe.
Exemplul:
Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată (fig. 10.6)

A B C
1 Date Date Date
2 1 2 3
3 Formulă Descriere Rezultat
4 =TRANSPOSE($A$2:$C$2) Valoarea din prima coloană 1
5 Valoarea din a doua coloană 2
6 Valoarea din a treia coloană 3
Fig. 10.6
Funcția FIXED
Rotunjește un număr la un număr precizat de zecimale, aplică numărului un format zecimal utilizând o virgulă
zecimală și puncte ca separatoare de mii și întoarce rezultatul ca text.
Sintaxă
FIXED(number;decimals;no_commas)
Number - este numărul pe care doriți să îl rotunjiți și să îl transformați în text.
Decimals - este numărul de cifre de la dreapta separatorului zecimal.
No_commas - este o valoare logică care, dacă este TRUE, împiedică FIXED să includă puncte în textul
returnat.
Observații
• Numerele nu pot avea în Microsoft Excel mai mult de 15 cifre semnificative, dar zecimale pot fi până
la 127.
• Dacă argumentul decimals este negativ, argumentul number este rotunjit spre stânga separatorului
zecimal.
• Dacă omiteți argumentul decimals, se consideră 2.
• Dacă no_commas este FALSE sau omis, atunci textul returnat include puncte, ca de obicei.
• Diferența majoră dintre formatarea unei celule care conține un număr utilizând o comandă (în
fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe săgeata de lângă Număr, apoi pe Număr) și formatarea
unui număr direct cu funcția FIXED este că FIXED face conversia rezultatului său în text. Un număr
formatat cu comanda Celule este în continuare un număr.
Exemplu
Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată (fig. 10.7).

A
1 Date
2 1234,567
3 -1234,567
4 44,332
Formulă Descriere (Rezultat)
=FIXED(A2; 1) Rotunjește primul număr, cu 1 cifră la dreapta
separatorului zecimal (1.234,6)
=FIXED(A2; -1) Rotunjește primul număr, cu 1 cifră în stânga
separatorului zecimal (1.230)
=FIXED(-1234,567; -1; Rotunjește al doilea număr, cu 1 cifră în stânga
TRUE) separatorului zecimal, fără virgule (-1230)
=FIXED(44,332) Rotunjește al treilea număr, cu 2 cifre în stânga
separatorului zecimal (44,33)
Fig. 10.7
Funcții pentru text

FUNCȚIE DESCRIERE
ASC Modifică literele englezești sau katakana ale unui șir de caractere din
reprezentare lungă (doi octeți) în reprezentare scurtă (un octet).
BAHTTEXT Efectuează conversia unui număr în format text, utilizând formatul
monetar ß (baht)
CHAR Returnează caracterul specificat de codul numeric
CLEAN Elimină toate caracterele din text care nu pot fi imprimate
CODE Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un șir text
CONCATENATE Unește mai multe elemente text într-unul singur
DOLLAR Transformă un număr într-un text utilizând formatul simbol monetar
$ (dolar).
EXACT Verifică dacă două texte sunt identice
FIND, FINDB Găsește un text în interiorul altuia (sensibil la caractere mari și mici)
FIXED Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale
JIS Modifică literele englezești sau katakana ale unu i șir de caractere,
din reprezentare scurtă (un octet) în reprezentare lungă (doi octeți).
LEFT, LEFTB Returnează cele mai din stânga caractere ale textului
LEN, LENB Returnează numărul de caractere dintr-un șir text
LOWER Transformă literele unui text în minuscule
MID, MIDB Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir de text
începând de la o poziție specificată
PHONETIC Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un șir text
PROPER Prima literă din fiecare cuvânt al unui text apare scrisă cu majusculă
REPLACE, Înlocuiește caractere în interiorul unui text
REPLACEB
REPT Repetă textul de un număr dat de ori
RIGHT, RIGHTB Returnează cele mai din dreapta caractere ale unui text
SEARCH, Găsește un text în interiorul altuia (nu este sensibil la caractere mari
SEARCHB și mici)
SUBSTITUTE Înlocuiește un text vechi cu unul nou, într-un șir text
T Transformă argumentele în text
TEXT Formatează un număr și îl transformă în text
TRIM Elimină spațiile din text
UPPER Transformă literele textului în majuscule
VALUE Transformă un argument text într-un număr
Fig. 10.8
Funcții logice

FUNCȚIE DESCRIERE
AND Returnează TRUE dacă argumentele sunt toate adevărate
FALSE Returnează valoarea logică FALSE
IF Specifică un test logic ce trebuie executat
IFERROR Returnează o valoare specificată de dvs. dacă o formulă are ca
rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei.
NOT Inversează valoarea logică a argumentului
OR Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este adevărat
TRUE Returnează valoarea logică TRUE
Fig. 10.9

Funcții matematice și trigonometrice

FUNCȚIE DESCRIERE
ABS Returnează valoarea absolută a unui număr
ACOS Returnează valoarea arc-cosinus a unui număr
ACOSH Returnează inversa cosinusul hiperbolic al unui număr
ASIN Returnează valoarea arc-sinus a unui număr
ASINH Returnează inversa sinusul hiperbolic al unui număr
ATAN Returnează arctangenta unui număr
ATAN2 Returnează arctangenta de-și X Y-coordonate
ATANH Returnează inversa tangentei hiperbolice a unui număr
CEILING Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai
apropiat multiplu de semnificație
COMBIN Returnează numărul de combinații pentru un anumit număr
de obiecte
COS Returnează cosinusul unui număr
COSH Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr
DEGREES Convertește radiani în grade
CHIAR Rotunjește un număr la cel mai apropiat chiar întreg
EXP Returnează e ridicat la puterea de un anumit număr de
FACT Returnează factorialul unui număr
FACTDOUBLE Returnează dublul factorial al unui număr
FLOOR Rotunjește un număr în jos, spre zero
GCD Întoarce cel mai mare divizor comun
INT Rotunjește un număr la cel mai apropiat număr întreg
LCM Returnează cel mai mic multiplu comun
LN Returnează logaritmul natural al unui număr
LOG Returnează logaritmul unui număr într-o bază specificat
LOG10 Returnează logaritmul în baza 10 al unui număr
MDETERM Returnează determinantul matricei de o matrice
MINVERSE Returnează inversa matrice de o matrice
MMULT Returnează produsul matrice a două matrice
MOD Returnează restul unei împărțiri
MROUND Returnează un număr rotunjit la multiplul dorit
MULTINOMIAL Returnează multinomial a unui set de numere
ODD Rotunjește un număr la cel mai apropiat număr întreg impar
PI Returnează valoarea lui pi
POWER Întoarce rezultatul unui număr ridicat la o putere
PRODUS Înmulțește argumentele sale
Coeficient Returnează porțiunea întreagă a unei diviziuni
RADIANS Convertește grade în radiani
RAND Returnează un număr aleator între 0 și 1
RANDBETWEEN Returnează un număr aleator între numerele specificate
ROMAN Convertește o cifră arabă la Roman, ca text
ROUND Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre
ROUNDDOWN Rotunjește un număr în jos, spre zero
ROUNDUP Rotunjește un număr în sus, dinspre zero
SERIESSUM Returnează suma unei serii de puteri pe baza formulei
SIGN Returnează semnul unui număr
SIN Returnează sinusul unghiului dat
SINH Returnează sinusul hiperbolic al unui număr
SQRT Returnează o rădăcină pătrată pozitivă
SQRTPI Returnează rădăcina pătrată din (număr * pi)
SUBTOTAL Returnează un subtotal într-o listă sau bază de date
SUM Adauga argumentele sale
SUMIF Adaugă celulele specificate de un criteriu dat
SUMIFS Adaugă celulele într-un interval care îndeplinesc mai multe
criterii
SUMPRODUCT Returnează suma produselor componentelor matrice
corespondente
SUMSQ Returnează suma pătratelor argumentelor
SUMX2MY2 Returnează suma diferen
țelor pătratelor valorilor
corespondente din două matrice
SUMX2PY2 Returnează suma sumei pătratelor valorilor corespondente
din două matrice
SUMXMY2 Returnează suma pătratelor țelor
diferen
valorilor
corespondente din două matrice
TAN Returnează tangenta unui număr
TANH Returnează tangenta hiperbolică a unui număr
TRUNC Trunchiază un număr la un întreg

Bibliografie:
http://office.microsoft.com