Sunteți pe pagina 1din 12

Verificarea

temei pentru
acasă

Exercițiul 15
pag.55
Descoperiţi tema de astăzi
descifrând următoarele cifre:

I-18,5,21,16,13,12,1,18,5,1.
II-5,24,5,18,3,9,20,9,9,13,16,18.
Rezolvarea
exercițiilor
Obiectivele lecţiei:

• Reactualizarea noţiunii de axă a numerelor şi de


coordonată a unui punct de pe axa numerelor
• Să cunoască terminologia şi notaţiile aferente
noţiunii de funcţie în diverse contexte;
• Să deducă modurile de definire a funcţiei;
• Să utilizeze algoritmul de studiu al noțiunii de
funcţie în rezolvări de exerciţii, probleme, situaţii
de problemă.
Calculați:
Construiți și obțineți câte un obiect:
I grup
• (– 2; 5); (0; 0); (– 1; 1); (– 1,5; 0); (– 2; 1);
Prieteni ajutați-mă să
• (– 3; 0); (– 2; 5); (– 3; 6); (– 4; 5); (– 3; – 6);
construiesc că numi
• (– 2; – 5); (– 1; – 2); (– 2; – 3); (– 3; – 6);
reușește nimic
• (– 4; – 4); (– 5; 0); (– 5; 3); (– 4; 1); (– 3; – 6).

II grup
• (– 1; 2,5); (1; 2); (0; 1); (2; 2); (1; 0); (2; 1);
• (2,5; – 1); (3; 1); (4; 0); (3; 2); (5; 1); (4; 2);
• (6; 2,5); (4; 3); (5; 4); (3; 3); (4; 5); (3; 4);
• (2,5; 6); (2; 4); (1; 5); (2; 3); (0; 4); (1; 3);
• (– 1; 2,5).

III grup
• (– 4; 2); (– 3; 1); (– 2; –2); (– 1; – 3); (2; – 3);
• (3; – 2); (3; – 1); (4; – 1); (5; 1); (3; 1); (1; 3);
• (0; 3); (– 2; 1); (– 3; 2); (– 4; 2).
• (3; 0,5); (4; 0,5); (3,5; – 0,5); (3; – 0,5); (3; 0,5).
• (0,5; 3).
Modurile de definire a unei funcții

Tabela Am uitat care sunt mă


ajutați?

Diagramă

Analitic
Fie funcția
f:{ -3, -1,0,2,3,4} → N; f(x) = x +4
a)Completați tabelul de valori al funcției f
b)Reprezentați funcția într-o diagramă
Calculați oral:
Ex. 1, 2 pag. 67

Rezolvați în caiete și doritori la tablă:


Ex. 5 pag.67
Temă pentru acasă

EXERCIȚIUL 6 PAG.67
1. Ați atins oare obiectivele urmărite ?

2. Ce va plăcut mai mult pe parcursul


lecţiei ?

3. L-ați ajutat pe Neștiilă?