Sunteți pe pagina 1din 14

Conf. univ. dr.

Florentina Mogonea,
DPPD, Universitatea din Craiova
 Delincvenţa reprezintă ansamblul
infracţiunilor penale.
 Statisticile arată că cea mai mare rată a
tulburărilor de comportament este între 14 şi
16 ani, după care încep să se diminueze.
 factori personali, de tip temperamental
(impulsivitate, asumarea riscului);
 factori familiali (ataşament parental slab;
nesiguranţă; practici parentale sărace; neglijenţă
parentală; stres familial);
 factori de tip şcolar (ataşament scăzut faţă de
şcoală; performanţe şcolare slabe);
 factori sociali (proasta gestionare a timpului
liber, agresivitatea cultivată de mass-media,
densitatea populaţiei din marile centre urbane);
 factori politici (crize, absenţa de simţ civic,
gradul de corupţie din societate).
 Comportamentul deviant apariţia
delincvenţei şi a infracţionalităţii.
a) Conduite de evaziune sau de demisie (acte de
indisciplină cronică, manifestări datorate
instabilităţii de tip caracterial, manifestări
determinate de dezinteresul şi de indiferenţa faţă
de şcoală, neglijarea sistematică a obligaţiilor
şcolare, lipsa de respect faţă de educatori,
manifestările indiferenţei afective, lenea,
minciuna, falsificarea de note, reacţiile bazate pe
negativisme, distrugerea de bunuri, izolarea de
colegi, refuzul de a intra în clasă, fuga de la
şcoală sau de acasă, vagabondajul, abandonul
şcolar);
 b) Conduite de dominare, agresiv-impulsive
(atitudinile sfidătoare, denigrarea colegilor
sau a profesorilor, manifestările egoiste,
manifestările isteroide, manifestările
impulsive, violente şi agresive faţă de colegi,
actele de tâlhărie);
 c) Vicii (fumatul şi consumul de băuturi
alcoolice, consumul de droguri, practicarea
jocurilor de noroc, furtul);
 d) Conduite perverse (punerea în circulaţie a
unor manifestări pornografice, excesele
sexuale, perversiunile, prostituţia, violul).
 instituirea disciplinei;
 dezvoltarea spiritului umanist;
 regândirea raportului competiţie-cooperare,
în favoarea cooperării;
 satisfacerea unor nevoi individuale ale
elevilor;
 promovarea unui cadru coerent de raportare
la actele de violenţă;
 educarea elevilor, părinţilor, profesorilor;
 crearea unor alternative pentru descărcare;
 consolidarea cadrului legislativ de intervenţie
şi a sancţiunilor aferente;
 insistenţa asupra raportării incidentelor;
 realizarea consilierii şi a unor cursuri de
autoapărare;
 formarea unor abilităţi de comunicare şi
negociere.
Nr. Criterii Cota
crt.
I. Date familiale
1 Condiţii de locuit precare 2
2 Venituri la limita subzistenţei 2
3 Afecţiuni neuro-psihice în familie 3
4 Nivel cultural scăzut 2
5 Devianţă în familie 4
6 Familie dezmembrată prin deces 1
7 Familie dezmembrată prin divorţ 2
8 Părinţi recăsătoriţi 2
9 Copil crescut de rude 3
10 Copil crescut în instituţii de ocrotire 4
II. Climatul afectiv familial
11 Atmosferă conflictuală 4

2
12 Supraprotejare
13 Atmosferă rigidă 2

14 Atmosferă schimbătoare 3

15 Înstrăinare afectivă 4

III. Climatul educativ familial


16 Supraexigent
17 Indulgenţă exagerată
18 Educaţie contradictorie (din partea părinţilor)
19 Indiferenţă
20 Stil autoritar
IV. Factorii legaţi de starea de sănătate a copilului

22 Simptome psihosomatice 1
23 Reacţii nevrotice 2
24 Retardare în dezvoltarea psihomotrică 2

25 Boli endocrinologice 1
26 Boli organice ale sistemului nervos 4
V. Atitudinea şi rezultatele şcolare
27 Nesinceritate, minciună 2
28 Repetenţie 3
29 Greu educabil, încăpăţânat 2
30 Comportament agresiv 4
31 Comportament provocator 3
32 Membru al unei bande 3
33 Lider al unei bande 4
34 Violenţă, agresivitate în bandă 5
35 Ţap ispăşitor în clasă, grup 2
36 Face bufonerii în clasă 2
37 Izolat, retras 3
VI Ţinuta şi comportarea în cotidian
38 Trivialitate 1
39 Extravaganţă 1
40 Se mândreşte cu rănile, leziunile sale 2
41 Vocabular sărac, cu stereotipii verbale 1
42 Aspect neglijent, murdar 2
43 Plictisit(ă), nu-şi găseşte locul în viaţă 3
44 Fumează, consumă alcool, poartă bijuterii, se fardează 5
45 Atras(ă) de jocurile de noroc 4
46 Interesat(ă) de foloasele materiale 4
47 Fatalism 3
48 Indiferenţă sau cinism 2
49 Acceptarea violenţei 3
50 Rivalitate exagerată, forţarea succesului 4
51 Egoism 4
52 Tendinţe de dominare 10
VII. Socializarea afectivă

53 Anxietate marcată 5

54 Instabilitate afectivă accentuată 5

55 Tendinţe depresive 5

56 Necomunicativ(ă), necooperant(ă) 5

57 Reacţii impulsive 5

58 Lipsa toleranţei la frustrare 5

59 Infantilism, influenţabilitate 5

60 Brutalitate, vandalism, sub influenţa grupului 5


VIII. Simptomele predeviante
61 Sadism faţă de animale şi faţă de copiii mici 10

62 Consum ocazional de alcool 10

63 Furturi ocazionale 10

64 Ameninţare cu sinuciderea 10

65 Relaţii sexuale înainte de 14 ani 10

66 Relaţii homosexuale cu grupul de covârstnici 10

67 Tatuaj 10

68 Viaţă pe stradă 10

69 Consum ocazional de droguri 10

70 Relaţii homosexuale cu adulţi 10

71 Fuga de acasă 10
 Explicaţi în ce masură caracteristicile familiei şi
mediul familial influenţează comportamentul
delincvent.
 Explicaţi în ce masură o capacitate empatică
scăzută determină comportamentul delincvent.
 Studii recente au în vedere diferenţierea gradului
de implicare a fiecăruia dintre părinţi, nu doar a
mamelor, care, de obicei comunică mai mult cu
copiii. Precizaţi modalităţi concrete prin care se
poate întări colaborarea şcoală -familie în
această direcţie.