Sunteți pe pagina 1din 7

CURRICULUM-UL NAŢIONAL

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
OBLIGATORIU
 CADRU DE REFERINŢĂ
 PLANURILE-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU CLASELE I – XII/XIII
 PROGRAMELE ŞCOLARE
 GHIDURI, NORME METODOLOGICE ŞI
MATERIALE SUPORT
 MANUALE ELABORATE ŞI DIFUZATE
SIMULTAN
CURRICULUM-UL NAŢIONAL
PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL
OBLIGATORIU. CADRU DE
REFERINŢĂ

Document de tip reglator care


asigură coerenţa
componentelor sistemului
curricular în termeni de
procese şi produse
PLANURILE-CADRU DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
 DOCUMENTE CONCEPUTE BISTRUCTURAL:
 TRUNCHIUL COMUN (DISCIPLINE
OBLIGATORII PENTU TOŢI ELEVII, NUMĂR
MINIM DE ORE, REPREZINTĂ BAZA
PENTRU EVALUĂRILE NAŢIONALE)
 CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII
(DISCIPLINE OPŢIONALE, 1 – 2 ORE
SĂPTĂMÂNAL, REPREZINTĂ OFERTA
EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII)
PROGRAMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CUPRIND
 FINALITĂŢILE STUDIERII DISCIPLINEI
 OBIECTIVELE CADRU / COMPETENŢELE
GENERALE
 OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ /
COMPETENŢELE SPECIFICE
 EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 CONŢINUTURILE RECOMANDATE
 STANDARDELE CURRICULARE DE
PERFORMANŢĂ
GHIDURI, NORME
METODOLOGICE ŞI MATERIALE
SUPORT
 DOCUMENTE CARE DESCRIU
CONDIŢIILE DE APLICARE ŞI DE
MONITORIZARE ALE PROCESULUI
CURRICULAR
MANUALE ELABORATE ŞI
DIFUZATE SIMULTAN
 LUCRĂRI COLECTIVE SAU DE AUTOR CARE
CONCRETIZEAZĂ PROGRAMELE ŞCOLARE
ÎN DIFERITE UNITĂŢI DIDACTICE SAU
EXPERIENŢE DE ÎNVĂŢARE,
OPERAŢIONALIZABILE ÎN RELAŢIA
PROFESOR-ELEV
 AU FUNCŢIA DE INFORMARE, DE
FORMARE, DE ANTRENARE ŞI DE
AUTOINSTRUIRE
ELEMENTELE DE NOUTATE ALE
CURRICULUM-ULUI NŢIONAL
 SEMIDESCENTRALIZAREA PROIECTĂRII
CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL
 PLASAREA ÎNVĂŢĂRII CA PROCES ÎN
CENTRUL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE
 ORIENTAREA ÎNVĂŢĂRII SPRE FORMAREA
DE CAPACITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIN
ATINGEREA OBIECTIVELOR DE REFERINŢĂ
 IMPUNEREA UNOR STANDARDE DE
PERFORMANŢĂ
 PARCURSURI ŞCOLARE DIFERENŢIATE
ETC.