Sunteți pe pagina 1din 16

De Tolbariu Andrei

 1)Notiunea de protectie a mediului


 1.1)Definirea notiunii de mediu si protectia mediului
 1.2)Locul stiintelor naturii si rolul lor in protectia
mediului
 1.3)Problematicile biosferei
 2)Principalele procese care genereaza crize globale pe
pamant
 2.1)Suprapopularea
 2.3)Resurse naturale
 Mediul-reprezinta ansamblul factorilor naturali (aer, apa,
sol, subsol, energie solara) si organismele existente, cu
toate procesele de interactiune ale acestora.
 Natura-reprezinta aria ecologica in care activitatea umana
nu a perturbat inca circuitele energetice si informationale
ale ecosistemelor originale.
 Poluantul-este orice substanta, microorganism, sunete,
vibratii, radiatii care modifica starea naturala a mediului
 Poluarea-apare sub forma unor actiuni ce distrug echilibrul
ecologic, dauneaza sanatatii, linistii, starii de confort a
oamenilor, produc pagube economice.
 Protecția mediului presupune:
 Gospodărirea rațională a resurselor;
 Reconstructia ecologică a mediului;
 Evitarea poluării mediului;
 Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii;
 Descoperirea cauzelor care afectează mediul;
 Proiecte complexe, rațional fundamentate.
 Diminuarea poluarii prin
emisiile de monoxid de
carbon – poate fi obtinuta
prin verificarea periodica a
starii automobilelor,
achizitionarea vehiculelor
electrice sau hibride in locul
celor clasice, cu motoare cu
ardere interna, sau, o masura
ce este la indemana oricui –
utilizarea mijloacelor de
transport in comun.
 Inlocuirea centralelor pe baza de carbune – o
masura care deja se aplica in intreaga lume; in locul
vechilor centrale avem acum centrale eoliene, solare
sau statii de cogenerare pe baza de deseuri. Exista de
asemenea si o dezbatere aprinsa in legatura cu
utilizarea sau nu a centralelor nucleare din cauza
potentialelor pericole pe care le prezinta – sa nu uitam
accidentele recente precum explozii, scurgeri
radioactive sau alte asemenea situatii care au
contaminat areale intregi pe perioade de cel putin zeci
de ani.
 Utilizarea energiei
solare este o solutie
excelenta – acum, cand
radiatiile solare se afla
intr-un varf de maxima
intensitate, putem stoca
puterea lor prin panouri
solare, utilizand apoi
energia sotcata atat
pentru uzul casnic cat si
pentru uzul public.
1.1)Definirea notiunii de mediu si protectia mediului

 Este o activitate
interdisciplinară la baza căreia
stau, în primul rând, volumul de
cunoştinţe şi date provenite din
cadrul ştiinţelor naturii.
 Protecţia mediului se bazează pe
principiile ecologiei şi s-a
dezvoltat din cadrul acestei ştiinţe,
având în centrul atenţiei omul.
 Protecţia mediului se ocupă cu:
 prevenirea, combaterea, preântâmpinarea pagubelor;
 înlăturarea poluanţilor, care periclitează nemijlocit
sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător, respectiv
lichidarea, amortizarea efectelor poluărilor;
 dezvoltarea ambianţei umane, a mediului antropic,
 o mai bună gospodărire a resurselor naturale.
1.2)Locul stiintelor naturii si rolul lor in protectia mediului

 Ştiinţele naturii cu metodele de studiu care le stau la îndemână


percep schimbările nefavorabile (poluări) intervenite în mediul
ambiant biotic şi abiotic. Asstfel ştiinţele naturii

 – explorează, cercetează legităţile naturii şi schimbările
intervenite în mediul înconjurător;
 – prognostizează efectele acestor schimbări în timp şi direcţia
de evoluţie ale fenomenelor;
 – elaborează metode de încetinire, combatere şi prevenire a
proceselor nefavorabile;
 – rezultatele cercetărilor sunt monitorizate, aduse la cunoştinţa
politicului şi a forumurilor competente economice pentru
punerea în practică a soluţiilor propuse.
1.3)Problematicile biosferei

 Problema generală a protecţiei


mediului se poate defini ca
dezvoltarea economică de proporţii
din sec. XX, care a dus la
dispariţia pe scară globală a o serie
de specii din cadrul biosferei.
 Acest fenomen produs de poluarea
pe scară mondială, cauzată de
efectele industriei, în primul rând,
nu se pot menţine pe durată lungă.
 Din punct de vedere al protecţiei
mediului este foarte important
cunoaşterea limitelor de poluare, la
care anumite specii mai rezistă în
cadrul unui ecosistem
 In natură vorbim de sisteme
biotice (ecosisteme) stabile c
are râmân sechimbate în
urma unor fenomene
perturbatoare (un anumit tip
de poluare) cu efect
îndelungat sau intermitent
 Sistemele
biotice (ecosisteme) labile –
în care se derulează
fenomene, procese
nefavorabile, care în final
generează dispariţia
biotopului, sistemului
ecologic.
 Suprapopularea Pământului
de către om a fost influenţată în
primul rând de
 - creşterea limitei de vârstă
de la 35 de ani la 70 de ani în
ultimele secole
 - creşterea natalităţii
 - o mai bună asistenţă
medicală
 - dispariţia o serie de boli,
cum ar fi ciuma, holera,
tuberculoza
 Dacă acceptăm următoarele condiţii:
 - cantitatea de albumide consumate/locuitor 65 g.
 - cantitatea de alimente consumabile de 2000 cal/zi.
 - producţia agricolă realizată pe persoană va fi
constantă în timp
 - dacă hrana se va distribui egal, fără ca în vreo
ţară să se facă excepţie în consumul pe cap de locuitor şi
cu pretenţiile avute de cetăţenii SUA din anii 1970. Pe
baza acestor date s-a ajuns la concluzia, că resursele
naturale ale Globului terestru ar fi de ajuns pentru cca. 2
miliarde de oameni.
 Din punctul de vedere al renovabilităţii lor se pot
categorisii în:
 a. Resurse naturale regenerabile cum ar fii: solul vegetal,
pădurile, terenurile agricole, apa etc.
 b. Resurse naturale neregenerabile sunt considerate:
resursele minerale (metale, materiale de construcţii etc.),
combustibili minerali fosili (ţiţei, cărbune, gaze naturale).

 Dintre resursele naturale neregenerabile multe au ajuns la
epuizare, sau la o perioadă bine cunoscută în care se va
agunge la epuizarea totală.
 http://www.naturalist.ro/stiinta-si-
tehnologie/protectia-mediului-7/
 http://www.raportaremediu.ro/2017/08/09/masuri-
de-protectie-a-mediului/
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Protecția_mediului
 Manual clasa a X-a Educatie Antreprenoriala de la
editura sigma