Sunteți pe pagina 1din 19

 T. S.

Eliot, în eseul său Contribuții la definirea culturii, susține faptul


că modelul ideal constă într-o cultură structurată pe trei niveluri:
individul, grupul sau elita și societatea în ansamblu.
 Clasa socială e o realitate care nu trebuie să dispară pentru că în
interiorul ei se formează acea castă care garantează cultura înaltă,
o elită care nu trebuie să se identifice în totalitate cu clasa
privilegiată sau aristocrată.
 Cultura se trasmite prin intermediul familiei.Disfuncționalitatea
familiei duce la deteriorarea culturii.
 După familie, pricipala sursă de cultură a fost biserica și nu școala
( cultura și religia nu sunt același lucru, dar nici nu pt fi separate).
 Potrivit lui, după Revoluția Franceză și triumful burgheziei în
Europa, se instaurează marele ENNUI (plictisul) pentru care stau
drept mărturie literatura europeană și opere precum Disconfort în
cultură a lui Freud. Dadaismul și suprarealismul reprezintă vârful
de lance și extinderea maximă a acestui fenomen.
 Odată cu moartea lui Dumnezeu, cultura a luat sfârșit și a început
era postculturii, una din trăsăturile acesteia fiind lipsa de
încredere în progres și trecerea în umbră a ideei că istoria urmează
o curbă ascendentă.
 Postcultura, numită și cotracultură, îi reproșează culturii elitismul
și tradiționala legătură a artelor, literelor și științelor cu
absolutismul politic. Această cultură va fi victima retragerii din
cuvânt.
 Teza lui centrală e că în societatea industrializată modernă,
alienarea – iluzia minciunii transformate în adevăr – a ștrangulat
viața socială, făcând din ea un spectacol în care tot ce era spontan,
autentic și natural – adevărul omenesc – a fost înlocuit de artificial
și fals.
 Spectacolul – zice Debord – e dictatura efectivă a iluziei în
societatea modernă.Consumatorul real devine consumator de iluzii.
 În cartea lui Frédéric Martel – Cultura Mainstream – se vorbește
despre cultura divertismentului care a dus la dispariția vechii
culturi și a atras după sine dispariția conceptului de valoare,
singura valoare existentă fiind cea fixată de piață.
 Definiție:

Civilizația spectacolului e
civilizația unei lumi în care primul
loc pe scara valorilor îl ocupă
divertismentul și în care a te distra,
a scăpa de plictiseală, e pasiunea
generală, lucru care duce la
banalizarea culturii, generalizarea
frivolității și în sectorul informativ,
proliferarea unui jurnalism
iresponsabil dedicat bârfelor și
scandalului.
 Golul lăsat de dispariția criticii a fost umplut de
publicitate, aceasta dând tonul decisiv în privința
gustului, sensibilității, imaginației și obiceiurilor.
 Astăzi asistăm la supremația imaginilor asupra
ideilor, o cultură care încurajează tot mai puțin
efortul intelectual ( ,,baie de imagini”- Marshall).
 În era spectacolului, efectele speciale în
cinematografie au ajuns să trimită pe planul al
doilea subiectul, regizorii, scenariul și chiar
actorii, asta datorită dezvoltării tehnologiei.
 De când Marcel Duchamp a revoluționat
direcțiile artistice ale Occidentului,
impunând ideea că un pisoar poate fi și o
operă de artă dacă așa vrea artistul, totul a
devenit posibil în pictură și sculptură. De la
artiști nu se mai așteaptă talent, nici
îndemânare, ci afectare și scandal.

 Î n muzică, echivalentul pisoarului lui


Duchamp e compoziția lui John Cage,
intitulată 4’33”, în care un pianist se așează
la un pian, dar nu atinge nicio clapă timp de
4 minute și 33 de secunde, pentru că
lucrarea constă de fapt în zgomotele Marcel Duchamp, Fountain,
stârnite întâmplător în sală și în cele scoase 1917
de ascultătorii distrați sau exasperați.
 Cultura a însemnat întotdeauna o sumă de
factori și discipline care, conform unui amplu
consens social, o constituiau și fără de care nu
se putea: revendicarea unui patrimoniu de idei,
valori și opere de artă, a unor cunoștințe
istorice, filozofice, religioase și științifice în
continuă evoluție, extinderea căutărilor de noi
forme artistice și literare și a cercetării în toate
domeniile cunoașterii.
 Dacă etnologii și atropologii au stabilit o egalizare pe
orizontală a culturilor, sociologii au încorporat ideii
de cultură, INCULTURA, ascunsă sub numele de
cultură populară.

 Mihail Bahtin spune despre cultura populară că este


acea cultură care ridiculizează cultura oficială prin
replici care dezvăluie și exagerează tot ceea ce aceasta
din urmă ascunde și cenzurează, cum ar fi tot ce ține de
,, părțile rușinoase ale omului”: sexul,excrementele,
vulgaritatea și opune incitantul ,, prost gust”
presupusului ,,bun gust” al claselor dominante.
 Lovitura de grație dată conceptului de autoritate a fost
revoluția copiilor de bani gata din clasele burgheze din
Franța, căci ei au fost protagoniștii acelui carnaval ce a
impus sintagma ,, Interzis să interzici” drept una din
lozincile mișcării.
 Conform ideologiei din Mai ’68, ca dascăl, nu ai voie să
dezaprobi elevii răi, să-i obligi să repete anul sau chiar să le
dai note și să stabilești o ierarhie a randamentului școlar al
elevilor pentru că așa s-ar propaga nefasta noțiune de
ierarhie, egocentrismul, individualismul, negarea egalității
și rasismul. Pe baza acestei ideologii s-au accentuat brutal
diferențele de clasă socială începând din colectivele de
elevi.
 Civilizația spectacolului distruge și una dintre manifestările
și cuceririle sale minunate: erotismul. Lipsa de substanță
și vulgaritatea care au subminat cultura au dăunat și uneia
dintre cele mai importante cuceriri ale țărilor democratice:
libertatea sexuală, dispariția multor tabuuri și prejudecăți ce
înconjoară viața erotică.
 M.V.Llosa vede erotismul ca fiind depășirea animalității
din iubirea fizică, transformarea sa de-a lungul timpului,
datorită dezvoltării libertății și a influenței culturii în viața
privată, dintr-o simplă satisfacere a unui instinct într-un act
creativ și împărtășit, care prelungește plăcerea fizică, o
ritualizează și îi conferă rafinament, transformând-o în
operă de artă.
 Erotismul e și o activitate care scoate la iveală
fantasmele distructive și tanatice ascunse în
irațional. Freud le-a numit vocație tanatică, cea
care-și dispută cu instinctul vital și creativ –
erosul- condiția umană.

 De aceea, erotismul nu numai că dă o tentă


voluptoasă interdicției, ci chiar găsește în
aceasta și o limită dincolo de care, dacă o
încalcă, redevine suferință și moarte. (violența)
 Ideea morții, a dispariției fizice și cea a unei
instanțe superioare a menținut vie credința de-
a lungul istoriei. Credința într-o ființă supremă,
creatoare a tot ceea ce există și într-o altă
viață, care precedă și succedă viața
pământească, se regăsește în toate culturile și
civiliațiile cunoscute.
 Sărăcia, discriminarea, exploatarea,
nedreptatea sunt mai ușor de suportat dacă se
crede că până la urmă va exista o compensație,
o reparație postumă pentru toată suferința ( De
aceea, Marx a numit religia ,, opiul popoarelor
”, drog care anestezia spiritul de revoltă al
muncitorilor și le permitea stăpânilor să-i
exploateze liniștiți mai departe.).
 Un alt motiv pentru care oamenii se
agață de ideea unui zeu
atotputernic și a unei vieți de apoi
este acela că dacă această idee ar
dispărea și s-ar instaura drept
adevăr științific că Dumnezeu nu
există și că religia e o păcăleală
lipsită de substanță și realitate,
atunci viața socială s-ar sălbătici și
s-ar reinstaura legea junglei.
 ,, Oamenii continuă să creadă în
Dumnezeu pentru că nu cred în ei
înșiși.”
 Sistemul economic liber accentuează diferențele
economice și încurajează materialismul,
consumerismul, deținerea de bogății și o atitudine
agresivă, egoistă și de luptă permanentă, atitudine
care, dacă nu e controlată, poate ajunge să provoace
tulburări profunde și traumatizante în cadrul
societății.
 Capitalismul provoacă o confuzie totală între preț și
valoare, valoarea ieșind în pierdere, iar acest lucru
duce la acea degradare a culturii și a spiritului
numită civilizația spectacolului.
 Octavio Paz susține că piața e marele responsabil
pentru falimentul culturii în societatea
contemporană.
 Astăzi, cultura este ceva superficial și capricios: o formă de
divertisment pentru marele public sau un joc retoric, ezoteric și
obscurantist, destinat vanitoaselor grupulețe de academicieni .
Astăzi, ideea de progres e înșelătoare.

 În trecut, cultura a fost cel mai bun semnal de alarmă pentru


diferite probleme, a reprezentat o instanță care le interzicea
oamenilor culți să întoarcă spatele realității crude și aspre a
timpului lor. Acum, cultura a ajuns să fie mai degrabă un
mecanism care ne permite să ignorăm chestiunile grave, ne
distrage de la ceea ce e cu adevărat serios, ne scufundă într-un ,,
paradis artificial” de moment, ceva mai scurt decât efectul unui
fum de marijuana sau al unei doze de cocaină, adică o scurtă
vacanță în irealitate.
 Jorge Volpi e unul dintre aceia care
celebrează inventarea cărții electronice ca pe
o ,, transformare radicală a tuturor practicilor
asociate cu lectura și cu transmiterea
cunoștințelor”, ceea ce, ne asigură el ,, va
impulsiona și mai mult democratiazarea
culturii din epoca modernă”.

 Mario Vargas Llosa consideră că înlocuirea


cărții pe hârtie cu cartea electronică nu e o
simplă modificare de ,, copertă”, ci presupue
și o schimbare de conținut. El susține că,
inevitabil, ceva din imaterialitatea cărții
electronice se va furișa în interiorul
conținutului său.
 Până acum, televiziunea este cel mai bun
exemplu că ecranul banalizează conținutul-mai
ales ideile- și tinde să transforme tot ce trece
prin el într-un spectacol, în sensul cel mai
nerafinat și mai efemer al termenului.
 La fel ca și aceasta, toate manifestările culturii
scrise pe internet vor fi orientate tot mai mult
spre amuzament, adică mai superficiale și mai
trecătoare, așa cum se întâmplă cu tot ceea ce
devine dependent de actualitate.
Profesor:
Delia- Maria Radu Studentă:
Daiana –Mihaela Tahîș

S-ar putea să vă placă și