Sunteți pe pagina 1din 8

REACŢII NUCLEARE.

LEGI DE
CONSERVARE

Reacţia nucleară este acel proces prin care două paricule sau
sisteme de particule interacţionează prin forţe nucleare şi
ansamblul se desface in mai multe particule sau sisteme de
particule(nuclee).Particulele sau nucleele din starea finală se
numesc produşi de reacţie.

Reacţia nucleară se scrie simbolic sub forma:

a+X → Y+b sau


X(a,b)Y
Legi de conservare in
interacţiunile nucleare:

a)Legea de conservare a energiei

W=mc2=moc2 + Ec
Wa + Wx=Wy + Wb
mac2 + Eca + mxc2 + Ecx=myc2 + Ecy +
mbc2 + Ecb
Diferenţa dintre energia de repaus a
particulelor în stare iniţiala şi finala o
vom nota cu Q şi se numeşte energie de
reactie :

Q=( ma + mx – mb – my )c2
Eca + Ecx + Q=Ecb + Ecy
sau Q=Ecb + Ecy – Eca – Ecy
Daca Q>0- reacţia este exoenergetica
Q<0-reacţia este endoenergetica
b)Legea conservarii impulsului

Conservarea impulsului in reactia nucleara


a+X → Y+b
py2=pb2 – 2papbcosǾ (1)
Ecy=py2/2my ; Eca=pa2/2ma ;
Ecb=pb2/2mb (2)

Din (1) şi (2)

2myEcy=2maEca + 2mbEcb – 4 mambEcaEcbcos Ǿ


c)Legea conservării sarcinii
electrice

Za + Zx = Zy + Zb

-Suma sarcinilor electrice ale particulelor


inainte de reacţie este egală cu suma
sarcinilor electrice ale particulelor dupa
reacţie
d)Legea conservarii numarului de
nucleoni
Aa + Ax = Ay + Ab

-numărul de nucleoni inainte de reacţie


este egal cu numărul de nucleoni dupa
reacţie
Exercitii:
1. Calculati
12 4
energia de reactie in reactiile urmatoare:
a) 6 C + 2 He 158O+10 n
12 4 14
b) 6 C + 2 He 7 N + 12H
12 4 16
c) 6 C + 2 He 8 O + g
Care dintre aceste reactii sunt endoenergetice si care exoenergetice?
Se cunosc masele de repaus:
mc= 12 u
1u = 1,66 . 10 -27 kg
mHe= 4,00205 u
mO= 4,0026 u 1eV = 1,6 . 10 -19 J
uc2 = 931,5 MeV
2. Prin bombardarea nucleelor de 27 13 Al cu particule a se formeaza nucleul 15 P.
30

a) Sa se scrie ecuatia reactiei.


b) Sa se calculeze energia eliberata.
(Se cunoaste: mAl= 26,98153 u; mp= 29,97867 u; uc2= 931,5 MeV; mn=1,0076 u)
3) Prin bombardarea nucleului 2412 Mg cu nuclee X are loc reactia nucleara:
24 1 27
12 Mg + X 1p + 13 Al

Determinati numarul atomic si numarul de masa, calculati energia de reactie


si precizati daca reactia este exoenergetica sau endoenergtica. Se cunosc masele
de repaus: mMg= 23,985044 u; mx= 4,0026 u; mp= 1,00782 u; mAl= 26,9815 u si de
asemenea uc2= 1,5 . 10-10 J.