Sunteți pe pagina 1din 1

Realismul românesc

Particularitățile:
Realismul este un curent – Reflectarea obiectivă , veridică
.Teme Motive
literar și artistic, apărut în a realității.
Parvenitismul, Parvenitul,
secolul al XIX-lea, ca reacție – Personajul reprezintă o
avariția, avarul
împotriva romantismului și categorie umană tipică, în
imoralitatea ,zgârcitul;
care continuă să se împrejurări tipice.
,singurătatea;
manifeste până în prezent.

Reprezentanții
Tangente cu realismul universal
Literatura universală Literatura română
• Honoré de Balzac • Ion Druță
,,Enigma Otiliei” ,,Eugenie Grandet” de • Nikolai Gogol • Liviu Rebreanu
de George Călinescu Honoré de Balzac
• Gustave Flaubert • Marin Preda

Tema Avariția
Prezentarea directă și obiectivă a activității personajelor
Particularit-
pe cea a lui Costache Giurgeveanu , ce era obsedat de
ățile realiste
strălucirea banilor, cât și pe cea a lui Felix Grandet, ce
ale operei
trăia mizerabil și economisea pe tot ce era posibil.
Personaje avare în împrejurimi mizere și decăzute.

Construcția Costache moare tot cu Felix limitânduse în


personajelor gândul la bani... cheltuieli mai ales în
direcția lui Eugenie ,
oricum moare și lasă toată
averea ficei sale.