Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu la geografie pe tema:

,,Măsuri de protecție a resurselor faunistice și pedologice”

Resursele faunistice reprezintă, o resursă importantă a omenirii, care se referă


la resursele renovabile. Resursele faunistice sunt utilizate pentru hrană,
muncă, îmbrăcăminte etc. Pe Pământ există câteva milioane de specii de
animale. Multe dintre ele sunt vânate pentru blănuri, carne, fildeş, pene, păr etc.
Resursele pedologice sunt un neînsecat mijloc de producție în agricultură. Solul
reprezintă cea mai important sursă de viață pe Terra , deoarece el servește ca un loc
de acumulare a substanțelor organice si anorganice.

Din anul 1600 până la începutul secolului al XXI-lea de pe Glob au dispărut


circa 650 mii de specii deanimale. Astăzi se află în pericol de dispariţie circa 35
mii de specii de animale. Pentru ameliorarea și protecția lumii animale sunt
imperios necesare următoarelemăsuri:

 Menținerea numărului de specii de animale;


 Efectuarea unor lucrări biotehnice cu scopul de a înmuți numarul de indivizi
existenți;
 Restricții mai severe în legatură cu braconajul;
 Pedepsirea mai aspră a braconierilor;
 Refuzul la produsele fabricate din animalele rare;
 Formarea unor rezevații păzite bine;

Solul este poluat de substanțe toxice, ce sunt vărsate de la industri. La fel și


comportamentul infantil în legatură cu aruncarea deșeurilor duce la scăderea
fertilității solului ,în consecința nivelul anual de roadă scade astfel crește nivelul de
mortalitate. Pentru protecția resurselor pedologice ar fi bine de întreprins
următoarele măsuri:

 Amendarea cu sume enorme pentru aruncarea deșeurilor în locurile , ce nu


sunt rezervate pentru aceasta.
 Introducerea unui control la industrii în legătură cu eliminarea deșeurilor;
 Promovarea campaniei ,,Anti poluare”;
 Colectarea deșeurilor dupa următoarea clasificare: hârtie, sticlă, plastic,
deșeuri menajere.

În concluzie pot spune, că urmărind aceste măsuri de protecție viața de zi cu zi


ar fi mai prosperă, chiar și viața economică a statului ar fi mult mai favorabilă.